close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Література метод+идакт комплекси

код для вставки
Программы и
учебно
-
методические комплексы курса Информатика
в 201
2
-
201
3
уч.году
Наказ від 27.08.2010 N834
"Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню
“
Лист МОНСМ України від 23.05.12 №_1/9 -
399
. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік Нормативні документи
викладання курсу інформатики
Державний стандарт загальної та середньої освіти 12
-
річної школи (2004
р.)
Наказ МОНУ в
ід 11
.
09
.
200
9 р. № 854
. Про затвердження нової редакції «
Концепції профільного навчання у старшій школі
»
Наказ МОН N 834 від 27.08.2010 Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню.
Лист МОН N 1/9
-
862 від 29.11.2010 р
.
Про навчальні програми з інформатики для старшої школи.
ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально
-
методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в початкових класах ЗНЗ з навчанням українською мовою у 201
2
/1
3
навчальному році Очікуємо!
ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально
-
методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в основній і старшій школі у ЗНЗ з навчанням українською мовою у 201
2
/1
3
навчальному році Очікуємо!
Лист МОНСМ України від 01.06.12 №_1/9
-
426
.
Щодо інструктивно
-
методичних рекомендацій із базових дисциплін. Інформатика
(
Увага! Є посилання на інструктивно
-
методичні рекомендації минулих років
)
Обласні методичні рекомендації щодо викладання предмету "Інформатика" та напрямів роботи з вчителями інформатики у 201
2
-
201
3
н.р.
2
на 201
2
-
201
3
уч. год
Змістові лінії
шкільного курсу інформатики
1. Інформація. Інформатика. Інформатичні процеси.
2. Інформаційно
-
обчислювальна система:
2.1. Апаратна частина;
2.2. Програмне забезпечення.
3. Моделювання. Формалізація. Структури даних.
4. Основи алгоритмізації і програмування.
5. Інформаційно
-
комунікаційні технології:
5.1. Основи комп’ютерної графіки;
5.2. Опрацювання текстових документів;
5.3. Опрацювання електронних таблиць;
5.4. Банки і бази даних;
5.5. Інформаційно
-
пошукові системи;
5.6. Комп’ютерні мережі;
5.7. Інструментальні програмні засоби різноманітного призначення.
6. Програмне забезпечення навчального призначення.
Концепція 12
-
річної школи
Профільне
навчання
відповідно до спеціалізації загальноосвітнього навчального закладу
Структура
шкільного
курсу
інформатики
Пропедевтичний курс
(два концентри) 8
7
4
3
2
1
6
5
11
10
9
Базовий (
допрофільний
)
курс, орієнтований на формування компетентного користувача
Сформувати
первічні
вміння
та навички
по всім
лініям
курсу інформатики
Поглиблене вивчення інформатики
Дати
уявлення
про всі
лінії
курсу інформатики
И н в а р и а н т
Р І В Н І ОПАНУВАННЯ
ЗМІСТУ ПРЕДМЕТІВ
Рівень
профільної
підготовки
Академічний
рівень
Рівень
стандарту
Рівні опанування
змістом курсу інформатики
Рівень стандарту (
10, 11 класи по 1 годині )
(
загальнокультурна підготовка)
–
інформатика не є профільною чи базовою
Академічний рівень (
10 клас -
1 година, 11 клас -
2
годин
и
)
(
загальноосвітня підготовка
) –
інформатика не є профільною, але є базовою
Профільний рівень (
10, 11 класи по 5 годин
)
(профільна підготовка)
–
поглиблене вивчення інформатики, орієнтація змісту на майбутню професію
Типовий навчальний план. Інформатика інваріант: 9 (1 година), 10, 11 класи
Кількість годин на тиждень у класах
Рівень стандарту
Академічний рівень
Профільний рівень
10
11
10
11
10
11
Інформатика
1
1
1
2
5
5
Універсальний профіль
Російської чи іншої мови національної меншини Математичний профіль
Фізичний профіль
Біотехнологічний профіль
Хіміко
-
технологічний та агрохімічний профілі
Фізико
-
хімічний профіль
Художньо
-
естетичний
ВІивченням двох іноземних мов
Фізико
-
математичний
Екологічний профіль
Біолого
-
хімічний профіль
Біолого
-
фізичний профіль
Географічний профіль
Історичний профіль
Правовий профіль
Філософський профіль
Економічний профіль
Іноземної філології профіль
Української філології
Технологічний профіль
Спортивний профіль
Військово
-
спортивний Інформаційно
-
технологічний
профіль
8
Порядок розроблення й запровадження навчальних програм для загальгоосвітніх навчальних закладів
(Лист МОНУ №1/9
-
556 від 12.12.2002 р.)
Запровадження програм для реалізації:
інваріантна складова –
наказ МОНУ (
5 років
)
варіативна складова –
наказ ОблУНО (
3 роки
)
факультативи, гуртки, позакласна робота –
наказ РВО (
1 рік
)
Рівень стандарт 10
-
11 клас
Академічний рівень 10
-
11 клас
Поглиблене вивчення 10
-
11 клас (продовження навчання, розпочатого у 8 класі САЙТ МОН
)
Программы для 10
-
11 класса (инвариант)
Гриф Затверджено Наказ МОН від 28.10.2010 №1021
.
Профільний
рівень
10
-
11 клас
(
Інформаційно
-
технологічний
профіль
) –
САЙТ МОН
Навчальні програми
,
які мають
гриф Рекомендовано, або Схвалено
МОН
України
Частина І. Програми для профільного навчання (не д
ійсні)
ІНФОРМАТИКА. Навчальна програма для 10
-
12 класів. Рівень стандарту
(І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова) ІНФОРМАТИКА. Навчальна програма для 10
-
12 класів. Академічний рівень
(І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова)
Збірник
«
Інформатика
. Програми
для профільного
навчання
та до профільної
підготовки
»
Київ
, Видавнича
група
BHV, 2009 Частина І
I. Курси за вибором для профільного навчання
Програма курсу за вибором «Основи комп'ютерної графіки»
(Ю.О.Дорошенко, І.О. Завадський)...............................................92
Програма курсу за вибором «Основи веб
-
дизайну»
(І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко).............................................109
Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології»
(Ю.О. Дорошенко, В.В. Лапінський, Л.А. Карташова)............... 125
Програма курсу за вибором «Основи візуального програмування»
(І.О. Завадський)...........................................................................147
Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування»
(Ю.О. Дорошенко).........................................................................165
Програма курсу за вибором «Основи комп'ютерної безпеки»
(В.П. Пасько, Н.С. Прокопенко)....................................................205
Програма курсу за вибором «Основи Інтернету»
(Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко)...............215
Програма курсу за вибором «Основи створення комп'ютерних презентацій»
(І.О. Завадський, Н.С., Прокопенко, Т.Г. Проценко) ...................228
Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні»
(А.П. Забарна, Ю.В. Триус, І.О. Завадський)...............................238
Програма курсу за вибором «Інформаційний працівник»
(В.П. Костюков, Є.В. Мотурнак).....................................................259
Частина І
II. Програма поглибленого вивчення інформатики
Дійсна для 8
-
9 класу, не дійсна для 10
-
11 класу
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для 8
-
12 класів
(Т.П. Караванова, В.П. Костюков)...................................................................278
Частина IV. Програма для допрофільної підготовки
ІНФОРМАТИКА.
Навчальна програма для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
(І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова) ....................................368
Програма курсу “Прикладна інформатика” для гуртків, груп або інших творчих об’єднань навчального закладу системи загальної середньої освіти. Авторський колектив під керівництвом Журавльової Л.А.
Програма вивчення дисципліни „Сходинки до інформатики” для 2 —
4 класів загальноосвітніх шкіл (курс за вибором)
(автори: Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.)
(« Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах № 4, 2006 р.) Програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів» для 2
-
4 класів (автор: Коршунова О.В.)
Коршунова О.В., Інформатика. 2
-
4 класи: Навчально
-
методичний посібник. —
Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. —
368 с.
Програма пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2
-
4 класи»
(автор: Антонова О.П., Шепетівський НВК №2 школа
-
гімназія, Хмельницька область. Протокол засідання НМК МОН №1 від 13.01.2011)
14
Програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів.
ІІ рівень» для учнів 5
-
8 класів. (автор: Коршунова О.В.)
Програма пропедевтичного курсу інформатики «ІНФОмандри» для учнів 5
-
6 класів. (автор: Казанцева О.П.)
Програма курсу «Інформатика» для 5 —
6 класів
(автори: Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я.)
«Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» , № 4
-
5, 2006 р, "Комп'ютер у школі та сім'ї" № 6, 2006 р.
Програма курсу "Вступ до програмування мовою Лого" для 5
-
6 класу. (автор: Пахомова Г.В., відучий спеціаліст відділу розробок та досліджень БУ «ОРТ» у країнах СНД. (Протокол засідання НМК МОНСМ №1 від 13.01.2011)
Програма курсу за вибором «Основи робототехніки»
(укладач Кожем’яка Д.І.) для вивчення у 5
-
8 класах
15
Пропедевтичний курс «Основи інформатики, 7 клас»
(автори: В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров) («Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» , № 4, 2007 р.)
Програма курсу «Основи інформатики. 8 клас» (автори: І.
Л.
Володіна, В.В.Володін, Ю.
О.
Столяров)
(
"Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах", №3, 2008 р.)
Програма курсу «Основи інформатики. 9 клас»
(автори: І.
Л.
Володіна, В.В.Володін)
http://www.svitinfo.com/book/9
-
klass Інформатика. Єдиний базовий курс. 7
-
9 класи Автори: Пилипчук О.П., Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А. (Протокол засідання Навчально
-
методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011)
NEW Програма «Основи програмування» для факультативних занять з підготовки до олімпіад учнів 7
-
9 класів. Автори: С.Д. Вапнічний, В.В. Зубик, В.А. Ребрина.
1
-
й рік навчання: програма fak_programa
-
1.zip
(
источник
)
2
-
й рік навчання: програма fak_programa
-
2.zip
(
источник
)
16
“
Комп'ютерні технології для місцевої спільноти” (5,6,7 класи)
“Комп'ютерні технології та майбутня професія” (8,9,10 класи)
(В рамках программы Intel® "Шлях до успіху"
, которая утверждена МОН Украины в 2009 году
Лист МОНУ від 15.07.09 р. №1.4/18
-
2821
НЕОБХОДИМ сертификат фасилитатора курса
)
Програма курсу за вибором "Основи алгоритмізації та програмування"
для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: В.П. Костюков, Т.П. Караванова. (Протокол засідання НВК МОНСМ №1 від 13.01.2011)
Програма курсу за вибором "Основи баз даних" для учнів 10
-
11 класів ЗНЗ будь яких профілів та напрямів спеціалізації.
Автор: І.О. Завадський.
NEW
Програма курсу за вибором "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера". Автори: Ю.В. Бойко, М.О. Войцеховський, С.М. Дзюба
(Газета "Інформатика" № 5 березень 2012р.)
NEW
Програма курсу за вибором "Основи прогамування на C#". Автори: М.О. Войцеховський, Т.Г. Проценко (Газета "Інформатика" № 7 квітень 2012р.)
NEW
Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10
—
11 класів інформаційно
-
технологічного та технологічного профілів. Автори: С.М. Дзюба, О.О. Заставнюк, М.О. Войцеховський (Газета "Інформатика" № 9 травень 2012р.)
NEW
Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування. основи автоматизованого проектування» для учнів 10
—
11 класів інформаційно
-
технологічного профілю. Автори: С.М. Дзюба, В.А. Пасічник.
(Газета "Інформатика" № 9 травень 2012р.)
Навчальні програми
,
які рекомендовані
Науково
-
методичною Радою ЗОІППО
Електронний
збірник
програм
з
інформатики
для варіативної
складової
навчальних
планів
. Наказ УОН ЗОДА №461 від 19.08.2010
про запровадження програм для реалізації варіативної складової навчальних планів.
Зміст збірника
"
Секреты компьютера
" Программа факультативного курса для
5
-
8 классов
(авторы Васильченко С.В., Морохов О.О.)
Програма курсу за вибором з інформатики «Бази даних в інформаційних системах»
. Для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів.
Автор Руденко В.Д., головний редактор журналу «Комп’ютер в школі та сім’ї.»
?
Отправили В МОНСМ
на получение грифа
21
Збірник навчальних програм з інформатики (Запоріжжя, Прем’єр, 2002)
Збірник навчальних програм профільних спецкурсів з інформатики
(Запоріжжя, Прем’єр, 2004)
Електронний збірник програм з інформатики для варіативної складової навчальних планів (http://www.ciit.zp.ua/menu_r2/programs/sbornik_program_2007.html)
Наказ Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації №
3
90 від 22.08.2007
про запровадження програм із збірника для реалізації варіативної складової навчальних планів.
Навчальніо
-
методичні
комплекси
з інформатики
Програмно
-
методичний комплекс «Сходинки до інформатики»
ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА ЗАКАЗ
Андрусич Олексій Олександрович
e
-
mail
:
andrusich@yandex.ru
2
-
4 клас
http://dvsvit.com.ua/
Програмно
-
методичний комплекс «Сходинки до інформатики»
ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА ЗАКАЗ
Андрусич Олексій Олександрович
e
-
mail
:
andrusich@yandex.ru
5 клас
http://dvsvit.com.ua/
Компьютерленд. 2
-
4 клас
http://aspekt
-
edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=ipk2kl
http://aspekt
-
edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=ipk3kl
http://aspekt
-
edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=pk4k
Комплект з інформатики “Шукачі скарбів” (2
-
4 кл.)
http://vesna
-
books.at.ua/
Комплект з інформатики “Шукачі скарбів”
Навчально
-
методичний посібник для вчителя;
Навчальний посібник для учня;
Робочий зошит;
Комп’ютерна програма.
http://vesna
-
books.at.ua/
для 5
–
8 класів
ІІ рівень
Комплект з інформатики “Шукачі скарбів”
Навчально
-
методичний посібник для вчителя;
Навчальний посібник для учня;
Робочий зошит;
Комп’ютерна програма.
http://vesna
-
books.at.ua/
для 5
–
8 класів
ІІ рівень
Навчально
-
методичний
комплект «
Інфомандри”
для 5
-
го класу
http://infomandry.osvita.info/teacher/?page_id=9
Навчально
-
методичний
комплект «
Інфомандри”
для 6
-
го класу
http://itosvita.ucoz.ua/index/infomandri_6_klas_komplekt_z_informatiki_pidruchnik_robochij_zoshit/0
-
42
Программирование на ЛОГО
. 5
-
6 класс
http://aspekt
-
edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=logo
http://aspekt
-
edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=ml6k
Информатика 7
-
8 класс. http://aspekt
-
edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=logo
http://aspekt
-
edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=ml6k
Робототехніка в Україні
10.07.2010 –
Меморандум між
МОН
України
та LEGO Foundation в рамках Програми
Сприяння
освіті
.
Поширення напрямку Робототехніка у мережі дошкільної та позашкільної освіти
Програма “Основи
робототехніки”
для 5
-
8 класів з грифом МОН
Всеукраїнська та міжнародна олімпіада
Курс Робототехніка
Конструювання
:
Механіка,
Двигуни.
Програмування:
Виконавець Робот,
Середовище візуального програмування LEGO MINDSTORMS
Edu
NXT
,
Базові алгоритмічні структури,
Математика.
3D
-
моделювання:
LEGO Digital Designer
Робот як інформаційна система
Пристрій керування:
Мікропроцесорний блок NXT
Пристрої введення –
датчики (сенсори):
Звуковий сенсор (мікрофон),
Сенсор освітлення,
Сенсор дотику,
Ультразвуковий сенсор.
Пристрої виведення:
Сервомотори,
Дісплей
,
Динамік.
Набори конструктора LEGO MINDSTORMS
Програмне забезпечення
Зошит для практичних робіт
Сайт методичної підтримки http://www.prolego.org
•
додаткова
можливість
організувати
ефективне
використання
НКК
в
школі,
•
додаткові
години
для
викладання
окремих
тем
пропедевтичного
курсу
інформатики,
•
додатковий
час
для
формування
практичних
навичок
роботи
за
комп’ютером,
•
додаткова
можливість
створення
умов
для
організації
позашкільної
роботи
•
.
Програма
гуртка
та
загальна
методика
проведення
гурткових
занять
за
навчальними
модулями
«Інтершколи»
затверджено
на
НМР
ЗОІППО
.
(Протокол
№
5
від
1
.
10
.
2008
року)
Проект Интершкола
Керівник
гуртка
з
гуртківцями
та
їх
батьками
обирає
навчальні
курси
та
створює
траєкторію
навчання
для
гуртка
.
Один
рік
навчання
.
Навчальні
матеріали
можуть
бути
доставлені
гуртківцям
на
флеш
-
носіях
або
DVD
-
дисках
http://is4all.in.ua/
Флеш Асистент
http://flashassistant.biz/
•
2 посібники для учнів
•
Методичний посібник для викладачів
•
Довідник для учнів (друкований)
•
Електронний довідник
Шлях до успіху
http://uspih.iteach.com.ua/about/how
-
to
-
join/
До навчального посібника «
Основи інформатики. 7 клас
»
І.
Л.
Володіна
, В.В.Володін
включені такі теми:
1. Основи роботи за комп’ютером.
2. Текстовий процесор.
3. Основи алгоритмізації та програмування. Лінійні алгоритми.
4. Графічний редактор.
5. Розгалуження.
6. Електронні презентації.
7. Електронні таблиці.
8. Циклічні структури.
9. Всесвітня мережа Інтернет
.
Рекомендовано Міністерством освіти та науки України
Лист МОН України № 1/11
-
983
від 31.03.2008 р.
http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/osninf7.htm
“Основи
інформатики. 8 клас”
“Основи
інформатики. 8 клас”
І.
Л.
Володіна
, В.В.Володін
, до якого включені такі теми:
1. Продовження
знайомства
з
ОС Windows
2. Перше знайомство
з
мовою
програмування
Паскаль
3. Графічний
редактор
CorelDRAW
4. Продовжуймо
знайомство
з
текстовим
процесором
MS Word
5. Модуль
CRT
. Розгалуження
та вибі
р
6. Готуємо
та проводимо тестування
7. Інтерактивні е
лектронні
презентації
8. Циклічні
алгоритми
Рекомендовано Міністерством освіти та науки України
Лист МОН України № 1/11
від 17.06.2008 р.
http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/osninf8.htm
І.
Л.
Володіна, В.В.Володін
http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/informatiks9/index.htm
http://allinf.at.ua/
Державне
замовлення
підручник
ів
: Ривкінд
Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова
Л.А., Шакотько
В.В.
Державне
замовлення
підручник
ів
: Ривкінд
Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова
Л.А., Шакотько
В.В.
Інформатика. 10 клас (рівень стандарту),
Інформатика. 10 клас (академічний рівень
, профільний рівень
),
Информатика. 10 класс (академический уровень, профильный уровень)
.
Сайт авторов http://allinf.at.ua/
Издательство Генеза http://cnml.com.ua/index.php?cat=17
Державне
замовлення
підручник
ів
: Інформатика
11 клас
Рівень стандарту.
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
Видавництво "
Генеза
"; 2011
(на русском и украинском яз
ыках)
Академічний та профільний рівень
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
Видавництво "
Генеза
"; 2011
(на русском и украинском яз
ыках)
Морзе Н.В. та інші
http://www.shkolyar.com.ua/g/1/t/11/
Державне
замовлення
підручник
ів
: Державне
замовлення
підручник
ів
: http://www.shkolyar.com.ua/o/46/
http://www.shkolyar.com.ua/pdf/plan
-
informatika
-
11.doc
http://www.shkolyar.com.ua/o/39/ http://www.shkolyar.com.ua/pdf/plan
-
informatika
-
10.doc
Морзе Н.В. та інші
http://itosvita.ucoz.ua/index/informatika_9_klas_pidruchnik_robochij_zoshit/0
-
4
9 клас
Завадський І.О. та інші
Державне
замовлення
підручник
ів
: Завадський І.О. та інші
http://itosvita.ucoz.ua/index/10_klas/0
-
14
http://itosvita.ucoz.ua/index/informatika_11_klas_pidruchnik/0
-
49
Навчально
-
методичний комплект з інформатики для 11 класу
І. О. Завадський, І. В. Стеценко І.
Л.
Володіна, В.В.Володін
http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/informatiks9.htm
Державне
замовлення
підручник
ів
: http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/informatiks10std.htm
“Навчально
-
методичний комплект: "Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту”
І.
Л.
Володіна, В.В.Володін
http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/informatiks10akd.htm
“Навчально
-
методичний комплект: "Інформатика. 10 клас.
Академічний рівень”
І.
Л.
Володіна, В.В.Володін
http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/informatiks11std.htm
“Навчально
-
методичний комплект: "Інформатика. 11 клас. Рівень стандарту”
І.
Л.
Володіна, В.В.Володін
“Навчально
-
методичний комплект: "Інформатика. 11 клас. Академічний рівень”
http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/informatiks11akd.htm
І.
Л.
Володіна, В.В.Володін
ІНФОРМАТИКА. 9 клас. 2009 р. Автор: Глинський Я.М. ІНФОРМАТИКА. 10 клас. 2010 р.
Поглиблене вивчення інформатики
Лінія Основи алгоритмізації та програмування
http://www.geneza.ua/ua/books/
www.osvita.info
ОСНОВИ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
КУРС ЗА ВИБОРОМ
робоча мова програмування –
Visual Basic
www.osvita.info
ОСНОВИ ВЕБ
-
ДИЗАЙНУ
КУРС ЗА ВИБОРОМ
www.osvita.info
ОСНОВИ ІНТЕРНЕТУ
КУРС ЗА ВИБОРОМ
www.osvita.info
Основи створення комп’ютерних презентацій
КУРС ЗА ВИБОРОМ
www.osvita.info
Основи комп’ютерної граф
i
ки
КУРС ЗА ВИБОРОМ
Microsoft Excel у профільному навчанні І. О. Завадський, А. П. Забарна http://ua.partnersinlearningnetwork.com/PILCommunity/ms_excel/Pages/default.aspx
Інформаційний працівник В. П. Костюков, Е. В. Мотурнак http://informationworker.osvita.info/teacher/
http://zavadsky.at.ua/
Завадський І.О.
«Основи баз даних», 2011
Є електронні уроки
Бази даних в інформаційних системах
Руденко В.Д.
За редакцією член
-
кореспондента НАПН України В.Ю. Бикова
Київ, 2011 р
і
к
http://www.smit
-
book.com/1807.html?&no_cache=1&tx_smitbook[by_title]=%D0%91
ІНФОРМАТИКА. Основи алгоритмізації і програмування мовою Visual Basic. 2011 р.
Автор: Глинський Я.М.
призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають розділ «Основи алгоритмізації і програмування»
в рамках предмета «Інформатика»
http://www.hlynsky.lviv.ua/
http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/18_02/3/4press.pdf
http://online
-
bezpeka.kyivstar.ua/f/2/the_benefit_for_parents/A5_Ukrainian.pdf
http://testportal.if.ua/subject.php?course=1273
Методичний комплект
"Інформатика. 9 клас"(автор –
П. М. Малий)
1. Посібник для вчителя "Інформатика. 9 клас: методичний супровід"; 2. Посібник для учня "Робочий зошит з інформатики. 9 клас"; 3. Методичні матеріали в електронній формі: презентації, файли для практичних робіт, тощо. Аналог
ічно для 10, 11 класу
під рівень стандарту, академічний
Учебно
-
методические комплексы по информатике
Интернет
-
ресурсы Информатика
на ЗапоВики
\
\
Leader
\
informatika
\
Документы
\
навчально
-
методичн
і
комплекси
Локальн
ы
й ресурс в Кабинете № 9.
Автор
Dyatlovaea
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
279
Размер файла
25 392 Кб
Теги
комплекси, идакт, література_метод
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа