close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рости книголюбом

код для вставкиСкачать
Мацько Зоя Михайлівна,
вчитель початкових класів
Теслугівської ЗОШ
Радивилівського району
Багатогранна
праця
вчителя
Життя – це
постійний екзамен.
Кожна життєва
ситуація – це
тестування розуму,
швидкості, реакції,
духовних сил,
якостей характеру.
Кожна її грань – це певні
досягнення, відкриття,
злети, любов, натхнення,
творчість, і зрештою –
життя.
Успіх не
шукатиме тебе,
ти сам мусиш
його шукати!
Вступ
Життя вчителя – це постійний пошук. Час не стоїть на місці, а
отже і життя йде вперед, вносячи свої корективи. Вчителі впроваджують
в практику інноваційні технології, звісно, не забуваючи про те, що
використовували колись. Адже «хто опанував нове, плекаючи старе, той
може
бути
вчителем»
(Конфуцій).
Саме
все
нове,
відшукане,
переудосконалене зараз називають «педагогічною інновацією», тобто
процес
створення,
поширення
(нововведень) для розв’язування
і
використання
нових
засобів
тих педагогічних проблем, які досі
розв’язувались по-іншому.
Яким має бути сучасний урок читання? Це, напевно, одне з
багатьох питань, яке ставлять собі вчителі-початківці. Адже з плином
часу, впровадженням новітніх технологій, ми рухаємось вперед, а з нами
- і наші вихованці. Сучасні діти вимагають від нас нового, ще невідомого
їм темпу розвитку. Звичайно, все нове повинно на чомусь базуватися. Ми
дотримуємось
класно-урочної
системи,
яку
започаткував
Я.
А.
Коменський, а от що ми маємо на самому уроці – це свого роду
мистецтво. І вчителя по праву можна назвати митцем. Він малює в своїй
уяві, потім відтворює на уроці витворені ним нові методи та форми
навчання.
К. Ушинський говорив: « Педагог… має подбати про те, щоб
якомога більше органів чуття – око, голос, вухо, чуття мускульних
рухів і навіть, якщо можливо, нюх і смак взяли участь в акті
запам’ятовування… За такого дружнього сприяння всіх органів в акті
засвоєння ви переможете навіть дуже ледачу пам'ять»
Як же вчителю краще пояснити й передати структуру та суть
даного матеріалу? Як проілюструвати те чи інше явище, поняття? У
цьому допоможе вміння створювати презентації, використовуючи
інтерактивні вправи. Інтерактивне навчання – діалогове навчання, в ході
якого здійснюється взаємодія вчителя і учня. Мета інтерактивного
3
навчання – створювання комфортних умов навчання, при яких учень
відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить
продуктивним сам освітній процес.
Згадуючи слова Григорія Сковороди: « Коли ти твердо йдеш
шляхом, яким почав іти, ти щасливий». Я можу сказати про себе те, що я
щаслива, бо впевнено і твердо іду в ногу із сучасним життям, не боюсь
труднощів, долаю їх і цього вчу своїх вихованців.
Робота з молодшими школярами протягом тривалого часу змусила
шукати шляхи, методичні прийоми, які дарували б радість зустрічі з
книжкою, щоб кожен урок читання став святом, хвилював, пробуджував
допитливість, думку, почуття, розвивав творчі здібності.
Для того, щоб не тільки сформувати навичку читання, а й
навчити
дитину
володіти
своїми
емоціями,
варто
будувати
й
узагальнюючі уроки як творчий процес, вводячи в нього елементи гри,
театрального дійства. Можна будувати урок на казковому сюжеті, де
учні виконують роль дійових осіб і через це самостійно відкривають для
себе нові зв’язки у вивченому матеріалі, роблять узагальнення і
висновки.
Виникла думка учнів до читання, використовувати схильність до
вигадки, фантазування, тобто до творчого самовиявлення. Пробуджуючи
свої сили у літературній творчості (прозі, поезії), дитина оволодіває
умінням «вживатися» в образ, співпереживати,
використовувати
виражальні засоби: формується потреба глибоко, емоційно сприймати
художній твір. Спочатку свій, а потім іншого автора. Через власну
творчість учень відчує і працю майстра, його вміння і можливості.
Види робіт теж різні: робота в парах, індивідуальна творча робота, групова діяльність. Слід зазначити, що учні віддають перевагу як
роботі в парах, так і в колективній, груповій діяльності за принципом:
роблю те, що у мене найкраще виходить, — одні складають тексти, другі
записують,
треті
малюють,
часом
створюють
книжки-малятка
(індивідуальні або колективні) — і в результаті отримують оцінки. Це
4
свято і душі, і мовлення, це «відкриття себе».
Що я
читаю?
Як я
читаю?
З чого
складається
книга?
Книжка – зброшурована в одне ціле й оправлена певна кількість
друкованих або рукописних аркушів.
Корінець – місце, де зшиті аркуші зошита, книги або частина
палітурки, що закриває це місце.
Курсив – друкарський похилий шрифт, в якому літери подібні до
рукописних.
Обкладинка – покриття книжки або зошита з паперу чи клейонки; ще
– паперова обгортка книжки чи зошита.
Палітурка – обкладинка, в яку оправляють аркуші книги, зошита
тощо з картону, тканини, шкіри.
Титул – перша сторінка книжки, на якій надруковано заголовок, ім’я
автора, рік і місце видання тощо.
Форзац – подвійний аркуш паперу, який з’єднує книжку з
обкладинкою і служить для оформлення книжки.
Книги морська глибина.
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.
5
1. Рости книголюбом!
І. Гра «Увага! Увага! У нас надзвичайно важлива подія».
- Сьогодні у нас такий порядок денний:
- «Я – книголюб»?
- Чи цікавишся ти книгами? Які книги читаєш?
- Хто створює книги?
- Як читають книги?
- Чим підручник відрізняється від словника?
- Як вибрати у бібліотеці потрібну книгу?
ІІ. Мозковий штурм «З чого складається книга»?
- Це обличчя ( або одяг) книги, це те, що зовні вирізняє її з-поміж
інших видань - обкладинка.
- Обкладинка з цупкого паперу(картону) – палітурка.
- Аркуш паперу, що з’єднує її з сторінками - форзац.
- Сторінки, які йдуть перед текстом – у перекладі - форзац.
- Форзаців є – два,(часом це просто білий папір, а у «Читанці» на
першому малюнку вміщено малюнок, що розповідає про створення
книги, а на другому, у кінці підручника, зображено бібліотеку).
- Місце, де зшиті сторінки книги, а також частина обкладинки, що
його закриває – корінець.
- Основна частина «Читанки» - сторінки з текстом.
- Книгу завершує –зміст.
ІІІ. Побудова асоціативного куща: вибери правильну відповідь.
- Вибрати книгу тобі допоможе: ( бібліотекар, каталог, читальний
зал, анотація, тематичний покажчик).
Бібліотека
6
ІV. Вікторина «Цікаво знати»!
- Першою бібліотекою в Україні була бібліотека при (Київському
Софіївському соборі, заснована 1037 року київським князем Я. Мудрим).
- Першою друкованою книгою в Україні вважають («Апостол», Іван
Федоров виготовив у Львові 1574 р.)
- Перша спеціалізована бібліотека для дітей була заснована (в 1909
році, в Києві бібліотекарем-педагогом Дорою Доброю).
- Державна бібліотека України для дітей заснована (в 1967р.).
VІ. Ділова гра «За і проти» (Діалогічне мовлення).
І група «За»
ІІ група «Проти»
+Книги потрібно читати швидко.
-
Книги
потрібно
читати
по-
різному,
Залежить від того, що і
з якою
+ Книги всі потрібно читати від метою ми читаємо.
початку й до кінця.
- Є такі книги, які взагалі не треба
читати від початку й до кінця. Це
+
Хороший
читач
прочитане швидко.
схоплює словники, енциклопедії, довідники.
- Гарний читач сприймає прочитане
+ Людина, яка багато читає має розумом і серцем.
- Людина, яка любить і вміє читати,
багато друзів.
- щаслива людина.
VІІ. Встанови зв'язок між словами.
Прочитати
журнал
Розглянути
поезії
Погортати
газета
Вивчити
підручник
Проаналізувати
збірка оповідань
Знайти визначення
казки
7
VІІІ. Презентація «Твоя домашня бібліотечка».
-
Чи є сім’ї де не було б книжок?
Як створюється домашня бібліотечка?
Якою має бути ця бібліотечка?
Які правила повинні знати власники бібліотечки?
Що є запеклим ворогом книги?
Як діє на книжку сонячне проміння?
Що необхідно зробити, якщо книга з тої чи іншої
причини намокла?
- Важко знайти сім’ю, в якій не було б книжок,
бодай невеличкої домашньої бібліотечки.
- Бібліотечка, хай і домашня створюється не за
один день, і не за один рік. Це книги, які
дарують батьки, товариші, родичі, купуються в
магазинах.
- Дамашня бібліотечка має бути різноманітною.
Добре, коли під рукою є: словники, збірники
загадок, приказок, прислів’їв, народних пісень.
І все зберігається разом.
- Читачі повинні памятати правила домашньої
бібліотечки.
8
- Не слід робити
поміток на
сторінках книги,
загинати по
корінцю.
- Користуватися
спеціальною
закладкою.
- Не слід
вкладати зайві
предмети.
Не забувай!
- Про дитяче
відділення вдома.
- Про тривалість
створення
бібліотеки.
- Про те, що книги
повинні стояти у
певному порядку.
- Про улюблені
книги та
різноманіття
твоєї бібліотеки.
- Сирість,
волога запеклі
вороги
книги.
- Два рази
на рік
витирати
сухою
ганчіркою.
- Згубно
діє сонячне
проміння.
Адже книги – це джерело знань.
Дружба з книгою – це свято, не було б його
у нас, ми не знали б так багато про новий і
давній час…
9
10
2.Усна народна творчість
І. Мозкова атака.
- Які побутові казки ти знаєш?
- Що відображалося у легендах?
- З якими народними піснями ти знайомий?
- Чого навчають прислів’я?
- Що допомагає відгадати загадку?
- Чим відрізняється прислів’я від загадки?
ІІ. Добудуй асоціативний кущ.(Легенди, скоромовки, думи, притчі).
Пісні
Мирилки,
лічилки
Джерела
народної
мудрості
Приказки,
прислів’я
Загадки
Казки
ІІІ. Гра «Вибух».
(Використовується інтерактивний метод «ігри для перегляду змісту».
Об’єднуються учні у групи за допомогою фрагментів однієї картинки.
Завдання: скласти малюнок).
- Три команди одержують картинку, що містить категорію і вісім
відповідей. Називається вголос тільки категорія, інші дві команди
по черзі називають казки, які, на їхню думку, можуть бути в цій
категорії. Команда занотовує відповіді, що
запропонованими.
За
кожну
правильну
співпадають із
відповідь
команди
отримують очко. Час – три хвилини, потім слово передається іншій
11
команді
Картка 2
Категорія «Казки про
тварин»
«Цар-Лев»
«Лебідь, щука і рак»
«Лисичка-кума»
«Коза-дереза»
«Вовк і семеро козенят»
«Солом’яний бичок»
«Кривенька качечка»
«Ріпка»
Картка 1
Категорія «Побутові казки»
«Дідова дочка і бабина
дочка»
«Багатий та бідний »
«Язиката Хвеська»
«Калиточка»
«Мудра дівчина»
«Три брати»
«Царівна жаба»
«Дванадцять місяців»
Картка 3
Категорія «Авторські казки»
«Червона шапочка» (Ш. Перро)
«Пригоди Буратіно» (О. М. Толстой)
«Малюк і Карлсон» (А. Ліндгрен)
«Снігова королева»(Г.-Х. Андерсен)
«Дюймовочка» (Г.-Х. Андерсен)
«Гидке каченя» (Г.-Х. Андерсен)
«Казка про золоту рибку»(О. С.Пушкін)
«Золотий гусак»(Брати Грімм)
ІV. Гра «Вузлики».
(Використовується інтерактивний метод «вузлики», дітей класу
об’єднуємо у групи в залежності підрівня знань, умінь і навичок).
- При використанні карток розширюється кут зору під час читання.
- Щоб
прочитати
зашифровані
слова,
необхідно
горизонтальному рядку закреслити однакові літери.
12
в
кожному
№1. (Хто дбає, той і має).
№2. (Хто не працює, той не
їсть).
ПВКСХУТКУОСВП
МКМТНУЕКРТУР
Ш П Б Р Л А Ш Ц Ю Є Б Л,
БЗЕЖТУОЕЙЗЖБУ
ЯСМФНСЕКМКФЯ
ЧОЇГНСЧТЬОГН
ІУРХМУСТРІОСМ
ПЗДКБОЗАПОЄК,
ІСЦТНСЛОЦЙНІЛ
ЖОСКМІФОКЖСМФ
ВБНМРБХАНЄВРХ
Н З Л Н Х М Т Л П О П
Н Х К Н ОС К Б Ч С Е Б
О Б С І Л Р Ь СШ Р Е
Ш В М Ч У А В Ш Т Ч И У,
Е Т К О Ж СМ Е К У Ж С
Н Т В О Р В Е Н О Б А
Р М Н З А В Н Л О В Р З
В Н С К П У Н В А К ТИ У
№ 3 «Хто хоче більше мати, тому менше треба спати»
V. Рольова гра «Ведемо репортаж із Всесвітнього центру пісень».
- У нас в гостях ведучі-спеціалісти: мами, які співали своїм немовлятам
«Колискові», журливі, страждальні пісні; учні, які співали пісні, в яких
оспівувалось почуття любові, уславлення героїв.
- Представник від кожної групи дає «інтерв’ю».Спостерігачі слухають і
дають запитання.
VІ. Розвинь в собі творчі здібності!
Спробуй скласти загадки про різні явища природи: вітер, дощ, іній, сніг,
град, сонце, блискавку і т. д.
13
- Що допомагає знайти відгадку
Біблія – Вічна книга, Святе
Письмо для християн.
Священна книга віруючих
християн.
Безцінна
пам’ятка
історії людської культури.
Зміст Біблії надихав і надихає
на
творчість
художників,
письменників, композиторів.
Вавілонська
вежа
(90
метрів заввишки) вважалася
найнезвичайнішою
спорудою
міста.
Вона нагадувала піраміду,
яка складалася з семи поверхівярусів.
На верхньому був розташований
храм бога Мардука.
14
За біблійними переказами, Бог
створив
світ.
Першою
людиною у ньому був Адам. Із
його ребра Господь створив
Єву.
І
почали
вони
розмноження людей. Їхніми
синами були Каїн та Авель. А
що з ними сталося, прочитали
з легенди «Каїн та Авель».
3. Біблійні легенди
І. Добудуй асоціативний кущ.
- Як по-іншому можна назвати «Біблію».
Вічна книга
Святе письмо
Біблія
Священні
тексти
…………….
молитви
………… …………..
(Священні тексти – молитви, церковні проповіді, легенди про
життя святих, їхні пророцтва).
ІІ. «Хвилинки – цікавинки».
- Розповідають заздалегідь підготовлені учні.
1.Біблія складається з книг Старого Заповіту і Нового заповіту,
тому вона – Книга Книг, тобто збірка з багатьох книг.
2. Біблія написана різними мовами: Старий Заповіт –
давньоєврейською мовою, Новий заповіт – грецькою. ЇЇ писали
шістдесят поколінь авторів упродовж півтори тисячі років.
3. Вважають, що автори книги – люди, обрані Богом, - звалися вони
пророками й апостолами, і писали вони її під натхненням та
одкровенням Святого Духа.
15
4. Біблія перекладена 1900 мовами світу.
5. До нас Біблія прийшла церковнослов’янською мовою, її повний
переклад здійснили письменники Пантелеймон Куліш та Іван НечуйЛевицький, вчений фізик Іван Пулюй аж 1903 року.
6.Біблією хрестили, коронували, на ній присягали. В Україні
президенти складають присягу народові на Конституції України та
на Пересопницькому Євангеліє.
ІІІ. Гра «У якому творі».
- За головною думкою назвати твір.
1. Розповідається про жорстокого героя, який у лютій злобі всім
заздрив і всіх ненавидів. («Каїн і Авель»).
2. Уславлюється
взаєморозуміння,
дружба
між
людьми.
(«Вавилонська вежа»).
3. Пояснюється, чому на землі багато різних мов і різних народів.
(«Чому людина не знає, доки живе?»).
4. Осуджується злочин жорстокої та заздрісної людини. («Каїн та
Авель»).
5. Розповідається, що людина зобов’язана сумлінно працювати і
постійно
дбати про себе та свою сім’ю . («Чому людина не знає, доки
живе»).
ІV. Літературна вікторина «Кому належать слова»?
-
Чому з тонкого пруття городиш?(Петрові).
Узяв би нарізав товстого пруття?(Ісусові).
Яке є, таким городжу.(Чоловікові).
До моєї смерті цей видержить.(Чоловікові).
А хіба ти знаєш, доки живеш? (Ісусові).
Краще нехай людина не знає, доки живе, бо тоді вона буде сумлінно
працювати і постійно дбати про свою сім’ю. (Ісусові).
V. Гра «Хто найуважніший читач»?
- Закінчити речення.
1. Вежу будували на високій …(горі).
2. Коли працювали, то всім було…(дуже весело).
3.Кожен уступ вежі фарбували різними кольорами, а саме…(чорним,
жовтим, червоним, зеленим, білим, жовтогарячим).
4. Верх вежі мав бути…(синім, як небо), а покрівля …(золотою).
5. Ранком поміж людей з’явився …(сам Бог Ягве).
6. Його образило те, що будівельники хотіли …(досягти до неба, де
живе Бог).
7. Бог побачив, що люди досягли успіху, бо мали …(спільну мову).
8. Будівництво вежі припинилося, бо люди перестали …(розуміти
16
один одного, заговорили різними мовами).
9. Після цього люди об’єдналися за принципом хто з ким …(однаково
говорить).
10. Люди взяли з собою шматки цегли, щоб пам’ятати ті часи, коли на
землі … (панував мир і люди розуміли одне одного).
11. Сьогодні цю легенду розповідають …(всіма мовами).
12. Легенда пояснює, чому на землі так багато …(мов і народів).
VІ. Мозковий штурм.
- Щоб збудувати вежу, людям потрібно було…(тридцять п’ять
мільйонів цеглин).
- Бог Ягве з’явився поміж людьми, коли …(малярі занюрували
пензлі у відра із синьою фарбою).
- Після бурі, не розуміючи один одного, люди почали збиратися
купками: (хто з ким однаково говорить).
- Бог покарав людей за те, що вони: (були зухвалими, хотіли
бути рівними Богові).
- Легенда…(Вавилонська вежа) пояснює, чому …(з’явилося
багато різних мов і народів).
VІІ. Гра «Репортаж».
- Увага! Увага! Я веду свій репортаж із 4 класу Теслугівської
ЗОШ. Учні цього класу уже знають зміст біблійної легенди «Каїн і
Авель». Хочу дізнатися чи вони добре запам’ятали її , як вони
зрозуміли цей твір. Яке враження справив він на них. Запитую
спочатку про це у хлопчиків:
1. Чиїми синами були Каїн і Авель?
2. Який характер був у Каїна?
3. Яку вдачу мав Авель?
4. Чим займалися брати?
5. Чи однаково до них ставилися птахи, дерева, зірки? Чому?
6. Як розпалювали вогнище Каїн і Авелб7
7. Які руки мали брати? Про що це свідчить?
8. Що викликало гнів, ненависть, заздрість у Каїна?
9. За що він убив свого брата Авеля? Невже тільки тому, що
вогнище в Авеля весело розгорілося і палахкотіло?
- Зробимо висновок.
Каїн – жорстока й лиха людина. Він – злий, усім заздрить і всіх
ненавидить. Зненавидів і брата свого Авеля, бо той був добрим,
веселим та співучим. Ясне вогнище і лагідна пісня брата про те, як на
світі гарно жити, викликали таку лють і заздрість у Каїна, що він у
жорстокій своїй злобі убив Авеля. Це було вперше вбивство на землі.
Жорстокий братовбивця не став щасливим. Навпаки…
Репортаж ведуть дівчатка:
1. На що розраховував Каїн, убивши свого брата? Прочитайте те,
що як він проявив підлість і страх?
2. Куди тікав злочинець Каїн? Хто його запитував про брата
17
Авеля?
3. Про що свідчить поведінка Каїна? Як він реагував на запитання?
4. За що люди зненавиділи Каїна і прокляли його?
5. Яких людей називають окаянними7
6. Від чого застерігає усіх людей ця легенда? Чого вона навчає?
- Зробимо ще один висновок: Страшний злочин вчинив Каїн. Нас,
читачів, вражає його поведінка після вбивства брата. Легенда
застерігає нас, усіх людей Землі, від лихих, злих вчинків, від
жорстокості та насильства.
Андрій
Малишко
Олександр
Олесь
18
Микола
Трублаїні
Олександр
Копиленко
Григір
Тютюнник
Михайло
Слабошпицький
4. Сторінки з книги Природи.
Як не любить той край
І. Закінчи речення.
- Природа для людини -…(джерело життя, мудрості і краси).
- Вона може …(змінити настрій, викликати добрі почуття, багато
сказати розуму і серцю людини).
- У цьому розділі твори письменників, які…(люблять рідну природу і
захоплено про неї розповідають).
ІІ. Поміркуймо разом:
-
Якими словами «говорить» природа?
Як навчитися розуміти її мову?
Пригадайте, коли степ, наче море, а коли, мов перина.
В яких віршах зображено природу, що дрімає?
ІІІ. Гра «Вузлики», щоб прочитати слова, потрібно в кожному
рядку закреслити однакові літери. (Робота в групах).
- Об’єднання в групи відбувається за кольорами.
- Скласти ланцюжки слів:
- 1) колір дерев восени: (золотий, помаранчевий, малиновий, червоний,
зелений).
- 2) рух пташок ( кружляють, вирують, шугають, сновигають).
- 3) ознаки ранньої осені: (небо синє, повітря чисте, тиша, спокій,
смуток).
Колір дерев восени
ЗАОЛВАОВТЙИ ЧЕЧЕ
ПРОРМЛАЛРОД АНДОЧЕФВФИЙ
МСАСЛІИ І Н ЬОЬВ У И УЙ
ЧУЕУ РКВКОНСИСЙ
19
Рух пташок
К РЙУЙЧЖЧЛІЯІЮЕТЕЬ
ВЙИЙРЦУЦЮОТОЬ
ШІУІГОА ЮОТМЬМ
СЛНЛОРВРИЖАЖЮДТДСЬС
Ознаки ранньої осені
НРЕРБДОДСМИЇНЇЄ
ПСОСВУІУТАРАЯЧ ОИОСУТУЕ
ТДИДШПАП,СКПКОКИІИЙ
СБМБУЄТВОВЦКЦ
ІV. Пригадай.
1. Хто автор твору?
«Яблука»
«Степ»
«Зимовий ранок»
«Здивовані квіти»
«Лист до птахів»
Максим Рильський
Андрій Малишко
Олександр Олесь
Анатолій Костецький
Ліна Костенко
2. Кому належать ці слова? З якого вони твору?
- «Згадую: так як в дитинстві любив вибігати вранці із хати…»(Вірш
«Згадую…», О Олесю)
- «Ліс зустрів мене як друга…» («Розмова з другом», М. Рильському).
- «Як живеться вам, птахи, на гребінчиках дахів»?... («Лист до птахів»,
А. Костецькому).
- «Полюби ці трави, квіти, степ, пізнай усе живе»! (О.Олесю, звернення
до читачів).
- «Я люблю , як буває осінню пахне яблуками у хаті.» («Яблука», А.
Малишку).
V. Будь уважним!
- Поєднай прізвища художників з їхніми біографічними даними.
Андрій Малишко
Народився на Сумщині, у Білопіллі. Свій
Свій перший вірш написав у 9 років.
20
Олександр Олесь
Максим Рильський
Він оспівує рідну землю. І це не випадково
Тому що в дитинстві поет часто проводив
на лоні природи.
Народився в Обухові, поблизу Києва, у
багатодітній сім’ї .
Яшки і Машки. Крота-Небораки. Качки з каченятами. Рябка та
Мурка.
21
Цікаві пригоди братів наших менших.
І. Побудова асоціативного куща.
…………….
…………..
М. Трублаїні
Г. Тютюнник
Брати
наші
менші
М. Слабошпицький
О. Копиленко
……………….
Кріт-Неборака
ІІ. Склади тематичну павутинку до вислову «Брати наші менші».
Яшка і Машка
22
………. .
Брати наші менші
………. .
ІІІ. Роз’єднай слова і прочитай.
- Чого навчає цей вислів?
Недармавонидружили,
дружба – цевеликасила,
другапізнаєштоді,
якпоможеубіді.
ІV. Поміркуймо разом! Гра «Продовж вірш-звернення».
- Як розмовляє природа?
- Як навчитися розуміти її мову?
… Чуєш, друже мій, розмови? –
з листям ...(листя) гомонить,
з сонцем …(ниви і діброви),
і з озерами …(блакить).
Розмовляють доли, …(води)…
Стань, …(послухай), роздивись.
Мову рідної …(природи)
Розуміти серцем …(вчись).
V. Кросворд. « Про кого іде мова»?
- Якщо правильно впишете слова по горизонталі, то по вертикалі
прочитаєте тему даного розділу. (Природа).
1. Руденькі були завбільшки як кішки. (Мавпочки).
2. Як відомо, він риє під землею дуже довгі проходи. (Кріт).
3. Арсен знав, що вони вертаються з нічного пасовиська у свої
сховища. (Вепри).
4. Голос я його впізнав, - змерз, дрижить увесь. (Мурко).
5. Вона задріботіла передніми лапками, замотала хвостиком.
(Ласочка).
6. Вона сиділа в ящику і зовсім не боялася того, що ми дивимося у
вікно на неї. (Дика качка).
7. Моряк здогадався, що коли мавпи падали з палуби, вона
схопилась за цей мотузок і врятувалась. (Машка).
23
м
а
в
п
о
ч
к
а
в
к
е п р
М у
Л а с
р
и
р
о
д
М а
і
т
к
ч
и
ш
о
к
к
к
а
а
а
к
а
ч
к
а
VІ. Презентація: «Вони захоплювались красою природи!»
1.Дмитро Чередниченко
2.Іван Франко
3.Андрій Малишко
4.Ліна Костенко
5.Юрій Ярмиш
6.Олександр Олесь
7.Максим Рильський
8.Анатолій Костецький
24
1.Рідні
краєвиди
.
5. Дрібний дощ
4. Здивовані
квіти.
2.Дрімають
Села.
3.-Яблука.
- Дощик.
6. Степ.
25
7. Розмова
з другом.
8. Лист до
птахів.
Леся Українка
Іван Франко
26
Михайло
Слабошпицький
Юрій Ярмиш
Всеволод Нестайко
5. Літературні казки.
І. Пошукова робота «Добір малюнків, слів з текстів»
-З якої казки малюнки, речення, слова?
Малюнок 1. - Порожній горщик, перевернутий кошик, злий вовк,
лисиця біжить. Нора. Ліс.
Речення з тексту. –Почула лисиця вовчиків крик, побачила, який
він злосливий та недобрий, і не чекала довго. Накивала пятами до лісу і
шусть у нору.( «Лисичка-Кума» Іван Франко).
Малюнок 2. – Горобець сидить на гілці сухого дуба. В дуплі сова
спить.
Речення з тексту. –Полетів горобчик питати, де сова сидить;
сказали йому, що вона в сухому дубі в дуплі мешкає. От він туди,- бачить:
справді, сидить сова в дуплі, тільки спить.( «Біда навчить» Леся
Українка).
Малюнок 3. – Хлопчик по голові собачку, а собачка лиже хлопчика
в щоку.
Речення з тексту. – Валь погладив його по голові, а потім присів і
сказав собачці на вухо.
-Ти найкращий собака на світі. Давай дружити.
Собака лизнув хлопчикову щоку і поклав йому голову на плече.
(«Хлопчик Валь» М. Слабошпицький).
Малюнок 4. – Здоровило трусить дерево, Жевжик перелітає на
грушу.
27
Речення з тексту. –Здоровило обома руками вчепився за стовбур
тополі і з такою силою трусонув, що тополя зарипіла. Але струсити
Жевжика не вдалося. Він гойднувся на гілці і, мов акробат у цирку,
перелктів на стару грушу. («Жевжик» Всеволод Нестайко).
Малюнок 5. – Солов’ятко в лісі. На інших деревах: Іволга,Зяблик,
Вівчарик.
Речення з тексту. – А наше пташення на світанку вирушало в
сусідні ліси показувати своє мистецтво.
Правда, іноді воно брало уроки у знаменитих пташиних співаків.
Трошки повчилося в Іволги. Трошки в Зяблика. Одного разу посиділо на
уроці у Вівчарика. («Як соловейко вскочило в біду» Ю. Ярмиш).
ІІ. Робота в парах.
-Прочитайте приказки і поясніть їх значення. До якої казки
підходить дане прислів’я?
1. Людей питай, а свій розум май. («Біда навчить»).
2. Голова не на те тільки, щоб кащкет носити. («Біда навчить»).
3
пи
6
свій
7
ро
5
а
1
Лю
4
пай,
9
май.
8
зум
2
дей
11
кет
9
щоб
1
Го
І група
За
Лисичка-сестричка
Хитра
Вовчик-братик
Довірливий
Горобчик
Мудрий
Завзятий
2
ло
4
не
13
си
6
те
12
7
но
тіль
ІІ група
Проти
Лисичка-сестричка
Брехлива
Злодійкувата
Вовчик-братик
Розлючений
Злий
Горобчик
Дурненький
Розбишакуватий
10
каш
14
ти.
ІІІ. Ділова гра «За і проти» (Діалогічне мовлення).
-Визначити позитивні і негативні риси характеру героїв казок.
28
8
ки,
5
на
3
ва
ІV. Гра «Впізнай! Кого стосується дана характеристика?»
Хлопчик Валь
Гном-чарівник
Собака
V. Гра «Хто уважно читає, той правильно відгадає!»
- На що було схоже волосся у Жевжика? (Наече стигле жито).
- Як воно стирчало? (Як головки в їжака0.
- Які у нього були очі? (Сині-сині, мов небо цього безхмарного
сонячного ранку).
- Як Жевжик гойднувся на гілці? (Мов акробат у цирку).
VІ. Побудова асоціативного куща.
- Побудувати асоціативний кущ: якщо записано автора казки, то
необхідно записати назву і її героїв; якщо записано назву казки, то
?
маленький
сіроокий
читає книжки
добрий
чемний
?
найстаріший
найдобріший
знає людську мову
мову рослин і
тварин
живе, щоб
виконувати
бажання
?
самотній
великий
волохатий
розумний
Відданий друг
має добре серце
відповідно – автора та героїв казки, і т. д.
………………
……
Іван Франко
Біда навчить
29
………………
30
6. Світ дитинства
А дружити треба вміти!
І. Поетична хвилинка.
- Посередині класу хлопчик і дівчинка.
Хлопчик:
Дівчинка:
Для хлопців завжди дуже радий
У дівчат – свої секрети.
Я дати ось які поради:
Слід їм знати ці куплети.
Увагу щоб звернуть на себе,
Чисті руки, одяг, щітки,
Як слід навчитися нам треба
В косах – гарні білі стрічки.
31
Не смикати дівчат за коси,
Робити все, що вони просять.
Не будь хвальком і задавакою,
Не змушуй меншого заплакати.
Коли врахуєш ці поради,
Будь хто дружить з тобою радий!
Все важливе для дівчаток З голови до самих п’яток.
Та віддавна й до тепер
Цінять правильні манери.
А грубити, з кимось битись
Для дівчаток не годиться!
ІІ. Дев’ять негідних речей.
- Щоб залишитися людиною, потрібно запам’ятати 9 негідних
речей.
1.Не гідно отримувати своє благополуччя, радість, спокій за рахунок
приниження інших людей.
2.Не гідно залишати товариша в біді, бути байдужим до чужого горя.
3.Не гідно привласнювати результати чужої праці, ховатися за чужі
спини.
4.Не гідно бути байдужим, боязливим, відступати перед
труднощами.
5.Не гідно задовольняти власні потреби, пристрасті. Умій володіти
ними, щоб мати духовне піднесення.
6.Не гідно мовчати, коли твоє слово – чесність, благородність, бо
мовчання – малодушність і підлість.
7.Не гідно справжній людині не тільки брехати, лицемірити, а й не
мати власної думки.
8.Не гідно легковажно кидатися словами, давати обіцянки, що не
виконуються.
9.Не гідно надмірно жаліти самого себе, як і безжально і байдуже
ставитись до іншої людини.
ІІІ. Гра «Закресли шість літер» .
На дошці напис: АШДРІУЖИСТИТЬТРЛЕБАІВМІТЕТИР!
- Закреслити у цьому рядку шість літер таким чином, щоб літери, які
залишаються (без зміни своєї послідовності), склали б добре відомий вам
вислів.
АШДРІУЖИСТИТЬТРЛЕБАІВМІТЕТИР!
- Закреслено словосполучення: шість літер. А добре відомий вислів з
даного розділу: А дружити треба вміти!
ІV. Гра «Ризик». (Групова робота – 5 категорій ).
- Стара улюблена телевізійна програма – це найкращий спосіб
повторення вивченого матеріалу. Команди-групи, які першими подають
сигнал, відповідають першими. Якщо відповідь неправильна, спроба
відповісти передається іншій команді.
Запитання:
32
1.Чи погоджуєтесь ви з висловом: «Лиш не бува ніколи, щоб друг тебе
забув!» В якому вірші дано відповідь на запитання? («Буває все» А.
Костецький).
2. Чи можуть друзі перевиховати «горе-друга»? ( Краще з друзями
разом» А. Костецький).
3. Які слова слід частіше вживати. Щоб спілкування приносило радість?
(«Словник Славка» А. Костецький).
4. Розіграйте сценку «Як далі можуть скластися стосунки Зіни й
Павлика з оповідання В. Сухомлинського «Як Павлик списав у Зіни задачу».
5. Чи переживали ви таке почуття, як втрата віри у свої сили?
(«Найкраща лінійка» за В. Сухомлинським).
ІV. Створення презентації: «А дружити треба вміти!»
1. Хто такий друг?
- Друг – по-справжньому близька людина, яка довіряє тобі щось
особисте і таємне, чого ти не маєш права обговорювати з іншими, бо
станеш звичайнісіньким пліткарем.
- у дружбі дуже високо цінується довіра. Дружба не падає з неба. Її
потрібно заслужити.
2. Анкета «Пізнай себе»
- Чи є у тебе справжній друг?
- Як ти найчастіше реагуєш на образу друга?
- Як часто ти просиш своїх друзів про допомогу?
- За що тебе цінують інші?
- Як ти гадаєш, чому дівчата і хлопці часто схильні до брехні?
- Чи бувають у тебе конфлікти з друзями через те, що не виконуєш свої
обіцянки?
3.Мій друг.
Поряд зі мною, крім батьків, є справжній друг. Найвірніший,
найдобріший, який все розуміє, справжній Друг. Той, з ким завжди спокійно
і добре.
- Що я думаю про свого друга?
- Що мені подобається і що не подобається в
моєму другові?
-
Що
я
зроблю,
коли
щось
у
моєму другові викликає моє роздратування?
- Що я зроблю, коли щось у мені не
сподобається моєму другові?
33
-
Через,
що
я
найчастіше
сварюся
з
моїм
другом?
Справжня дружба завжди
заснована на довір’ї та
відвертості.
У Греції розрізняли три типи
дружби:
1) дружба взаємовигідна;
2) дружба, заснована на
емоційній прив’язаності, яка
приносить задоволення;
3) безкорислива дружба,
коли друга люблять заради
нього самого.
-
В кожній людині є щось
особливе,
цікаве.
Придивись
до
своїх
однокласників. Ось уже
чотири роки ви навчаєтесь
разом, спілкуєтеся щодня,
разом долаєте труднощі.
Ви дуже різні, і ваші
інтереси
не
завжди
34 збігаються. З одними ти
товаришуєш, інших просто
терпиш. Головне, щоб у
Пригоди і захоплення твоїх ровесників.
І. Рольова гра «Позитивні та негативні риси однокласників».
Позитивні
Допомога товаришам,
однокласникам, батькам.
Гра в рухливі ігри.
Гра в м’яч.
Захист менших себе.
Захоплення художньою
Негативні
Ледарювання.
Байдужість.
Кривдження менших себе.
Підступність.
Нещирість.
Захоплення
35
літературою.
Співчуття, турбота,
відвага, щирість,
вірність, турботливість.
телепередачами,
розмовами по мобільному
телефону.
Зрада.
ІІ. Створення презентації: «Пригоди і захоплення
однокласників».
1.
2.
– Розпитай у тата і мами про їхні пригоди і захоплення. Чи
доводилося тобі повторювати їхні: хороші справи, а також
їхні помилки?
– Спостерігай за своєю поведінкою протягом тижня і
проаналізуй, які хороші справи ти зробив чи були у тебе
помилки. Які висновки довелося зробити? Чи навчили тебе
чогось помилки?
36
Дискусія на тему: «Канікули! Канікули! Найкращая пора!
- Учнів об’єдную у дві команди: А –«стверджуюча», В –
«заперечуюча».
А – «стверджуюча» - ми повинні довести, що канікули – найкращая
пора.
По-перше: канікули у нас є – осінні, зимові, весняні та літні. Осінні і
37
весняні канікули тривають недовго – тиждень, але нам вистачає цього
часу, щоб відпочити.
Взимку у нас дуже красиві канікули: Новий рік, Різдво. Мені
найбільше подобається свято Різдва, коли батьки та друзі дарують мені
подарунки. І головне - взимку можемо досхочу розважатися!
Літо – прекрасна пора для відпочинку: риболовля, купання, походи
до лісу; збирання ягід, грибів; одним словом – свіже повітря!
В- «заперечуюча» - ми повинні доводити, що канікули – найкращая
пора. Звичайно, відпочинок для нас це те, що нам найбільше потрібно.
Але канікули – це ще і дуже небезпечна пора. Діти, розважаючись,
забувають про правила дорожнього руху. Коли дивимось телевізор,
читаємо газети, то бачимо – саме під час канікул трапляється найбільше
дорожньо-транспортних пригод, збільшується дитячий травматизм.
Тому я вважаю, що канікули веселая пора.
А – «стверджуюча». Я не згодна з вами. Канікули – найкращая
пора! Ми читаємо художню літературу, дивимось телепередачі, а не
думаємо про те, що ще не вивчений урок.
В – «заперечуюча». Ви наголошуєте, що дивитесь телепередачі, але
це шкідливо для здоров’я. Не можна довго дивитись телевізор, через це
погіршується зір.
А ще під час осінніх канікул багато роботи: на городі, у саду. Тому
канікули – веселая пора!
Презентація: «Звідки взялися «канікули» і скільки їм років?»
1. Слово канікули, можна сказати зоряного походження. Є така
зірка – Сіріус. Латинська її назва – Канікула. Це зірка із сузір’я Пса, а
пес у латинській мові – каніс, звідси і Канікула. Сонце в сузір’ї Пса
перебуває з 22 липня по 23 червня. У цей час у Римі починалася
нестерпна спека, і всі школи змушені були переривати заняття. Згодом
цей час став постійною узаконеною перервою шкільних занять у різних
країнах.
2.- Чим пахнуть зимові канікули?
-Ялинкою.
3.- Де прикрасили першу ялинку?
- Першу ялинку прикрасили у Франції чотири століття тому. А
вже далі вона поступово завойовувала все нові й нові землі.
4. –Які звичаї святкування Нового року складалися в кожного
народу? Які святкові страви повинні були бути на столі?
38
39
Китайці з
глибокої
давнини
цінували
вченість.
7. Міфи народів світу.
Модельний урок
Модельний урок найкраще використовується як метод з науковими
текстами.
40
І. Мозкова атака.
- Пригадайте все, що ви знаєте про міфи народів світу. (Діти
висловлюють свої думки, а тоді доповнюють речення).
- Розповідь про богів, духів, героїв, надприродні сили, які брали
участь у створенні світу – (це міфи).
- В життя людини нібито втручаються і живуть –(надприродні сили).
- Слово «міф» означає: (слово, переказ).
- Міфи відрізняються від казок тим, що (казки завжди сприймалися
як плід людської фантазії, а міфи вважалися ймовірними, нібито так
було насправді)
- Із міфів зрозуміло: єгиптяни вірили, що природою та життям людей
управляють (боги).Блакитне небо вони вважали богинею (Нут). Сонце –
(бог Ра).
- Праматір’ю людей у китайських міфах є (Нюйва).
- У слов’янській міфології бог неба і небесного вогню (Сварог).
- Грецька цивілізація залишила нам міфи про (Зевса) і про справжніх
героїв: (могутнього Геракла, людяного Прометея).
ІІ. Класифікація матеріалу.
- Міфи яких народів про створення світу і людей ви читали?
1. Стародавній Єгипет.
2. Китайський народ.
3. Слов’янські народи.
4. Стародавня Греція.
ІІІ. Робота з міфами. (Групова робота).
- На сьогоднішній урок ви повинні були познайомитися з новими
міфами цих же народів, або з міфами інших народів.
- Учні, читаючи невідомі міфи, роблять позначки на полях:(+) знав,
(-) не знав, (?)повернуся ще, V (схвилювало).
- Це допомагає учням самостійно визначитися у матеріалі, ще раз
перечитати невідоме, поставити питання про незрозуміле, довести, що
дечого вже навчилися.
- Після прочитаного тексту і позначення думок діти виявляють для
себе, наскільки вони знають цей матеріал (+), що вони не знали(-), над
чим потрібно попрацювати дома(?), що їх найбільше вразило у тексті
(V).
« Міфи і легенди давньої України»
41
- Має давні міфи й український народ. Богом над Богами, Творцем
Всесвіту давні слов’яни вважали Рода. Він дарував життя усьому
живому – людям, звірам, птахам. Дощ – то наслання від нього для того,
щоб задовольнити спрагу на землі. Доля людини – це також дарунок
Рода. Живе Род на небі, їздить на хмарах. Жіночі божества – Рожа ниці –
уособлювали в собі народження і мали таємний зв'язок із зірками. А
душа людини – то іскра небесного вогню, зірка, яку Бог запалює при
народження дитини і гасить, коли людина помирає.
Роду і Рожаницям належало приносити жертву у вигляді хліба, сиру,
меду…
ІV. Складання класифікаційних таблиць.
- Для того, щоб відповісти на поставлені перед собою питання(?),
учень повинен ще раз повернутися до даного тексту, знайти відповідь
самостійно. Отже, в ході цієї
робити учні мимоволі тричі
повертаються до вивчення цієї теми самостійно: вперше – при мозковій
атаці, вдруге - при роботі над текстом, втретє – при роботі над
класифікаційною таблицею.
« Міфи і легенди давньої України»
Класифікаційна таблиця.
1.Кого давні слов’яни вважали Творцем Всесвіту? (Рода).
2.Що він дарував людям, звірам, птахам? (Життя).
3.Для чого Род посилав людям дощ? (Щоб задовольнити спрага на
землі).
4.Де живе Род? (На небі, їздить на хмарах).
5.Як називалися жіночі божества? (Рожаниці).
6.Що вони уособлювали? (Народження і мали тісний зв'язок з
зірками).
7. Що уособлювала душа людини? (Іскру небесного вогню, зірку. Яку
Бог запалює при народженні дитини і гасить, коли людини помирає).
42
- Історія українського народу сягає
глибоку давнину. Але...
- …щоб землю свою міцно, щиро
покохати, треба все її минуле добре
вивчити, пізнати.
- Треба знати те, як предки не землі цій
колись жили, як її грудьми своїми
заступали, боронили, як за волю і за
долю йшли у бій, як на забаву,
здобували собі рани, Україні своїй
славу; як невпинно працювали і
боролись всі завзято, щоб їх люба
Україна була дужа і багата.
- Хай не буде ні одної української
людини, що не вміла б розказати про
минуле України.
( Роман Завадович)
43
8. Сторінки з історії
І. Побудова асоціативного куща.
…………
Я. Мудрий
О. Олесь
…………..
Енциклопедія
Д.Павличко
Сторінки з історії
Гвардії ….
Н.Забіла
………….
…………..
……………..
Київ
ІІ. Гра «Закресли шість літер».
- Хто такі слов’яни?
- НШАІШСТЬІПРЛІЕТДЕКИР.
- Наші предки.
ІІІ. Гра «Доповни речення»
- Народ, який живе в Україні, називають…(українці).
- Наші предки - …(слов’яни).
- Ярослав дбав про Київ, як про …(сина).
- У давні часи книги писали на …(тонкій шкірі).
- Головна вулиця Києва - …(Хрещатик).
Українці виїжджали …(до Америки, Канади, Бразилії).
ІІ. Створення презентації «Старовинні міста: Київ, Львів».
44
Презентація 1. «Київ – серце України і найстарше місто в світі».
Київ – серце
України і
найстарше місто
в світі.
Герб Києва.
- Герб Києва був
затверджений
у
1782 році.
- На гербі
зображений
архангел Мисаїл –
покровитель
Києва.
- Його називають « Мати міст
руських». Існує Київ понад
тисячу п’ятсот років, коли не
було ще ні Москви, ні
Петербурга, ані інших міст
України або Росії.
- Оселилися тут: три брати –
Кий, Щек, Хорив і сестра
Либідь. Кий сидів на горі, де
нині узвіз Боричів, а Щек сидів
на горі, що нині зветься
Щекавиця, а Хорив – на третій
горі, що прозвалася від нього
Хоревиця.
- Збудували «град» - укріплення, в
ім’я старшого брата і назвали
його – Київ.
Головна частина міста
стояла на горі, яка тепер так і
зветься Старокиївська.
Навколо міста з трьох боків
підступав ліс, з четвертого боку
був високий берег Дніпра. Ліс
спускався по схилах глибокого і
довгого яру, який перехрещувався з
другим яром і звався Хрещатим.
45
Володимир Святославович
- Найбільшої могутності набрав Київ,
коли
князював
Володимир
Святославович. Це той Володимир,
ім’ям якого зветься Володимирська
гірка.
- За часів Володимира та його сина
Ярослава Мудрого, Київ став великим
та уже відомим містом.
- От якось, дев’ятсот років тому,
напали на Київ печеніги. Але київський
князь Ярослав Мудрий вийшов проти
них зі своїм військом і розбив їх . І там,
де відбувся кривавий бій, князь потім
наказав побудувати велику церкву –
Софійський собор.
Князь Ярослав Мудрий
- Ярослав Мудрий наслідував батька Володимира Великого і
старався зробити Україну сильною державою. Навколо Києва
князь поставив нові мури і славні Золоті ворота. У києві
побудовано нову княжу палату і найбільшу церкву Св. Софії. Біля
Києва побожні ченці поставили Печерський монастир – Лавру.
- Ярослава шанували європейські королі і старалися жити з ним у
приязні. Його донька Анна вийшла заміж за французького короля
Генріха; друга донька була дружиною норвезького князя; один їх
синів мав дружину з Німеччини, другий – грецьку царівну.
Польські князі не раз зверталися за допомогою й опікою до
Ярослава.
- Перед смертю Ярослав поділив Україну між синами, а
найстаршого з них назначив київським князем на своє місце.
Похований Ярослав У церкві Св. Софії у Києві. За мудре
княжіння, яке привело до розквіту і визнання Київської Русі,
народ прозвав Ярославом Мудрим.
46
- Наша столиця – Київ.
- На тому місці де був яр, зараз – Хрещатик. Це головна вулиця
нашої столиці. Як вийдеш на Хрещатик святковим днем, коли
тут стільки людей гуляє, то важко навіть уявити собі, що колись
на цьому місці був яр, порослий лісом та бродили дикі звірі.
- На тому самому місці стоїть досі Софійський собор, тільки
реставрований.
Софіївський собор –
реставрований.
Характерна особливість
храму – східчаста
пірамідальність.
Продовжує традицію
давньослов’янської
архітектури з її
стовпоподібними зрубами й
золотоверхими баштами.
47
Презентація 2. «Горда назва міста – Львів».
Так от…
З княжих ще часів
В міста горда назва –
ЛЬВІВ.
Сучасний Львів – це дивовижне
поєднання старовини.
Затишне й доглянуте місто.
Довго я не розумів,
звідки в міста назва – Львів.
Львів заснований ГалицькоВолинським князем Данилом
Галицьким. Названий іменем
його сина Льва.
Львів (понад 700 жителів)
– важливий промисловий та
культурно-освітній
центр.
Львівський
національний
університет ім. І. Франка –
найстаріший в Україні.
Архітектурний
ансамбль
старого Львова включено до
світової спадщини ЮНЕСКО.
48
Тарас Шевченко
Іван Франко
Павло Тичина
Леся Українка
Максим Рильський
49
І. Побудова асоціативного куща. (Групова робота).
1-а група вказує на основні моменти життя і творчості Тараса
Григоровича Шевченка.
1838 рік
Викуплено з
кріпацтва
Поет
«Кобзар»
9 березня 1814 р.
Моринці на
Черкащині
Тарас
Григорович
Шевченко
10 років ув’язнення
Художник
Петербург
1838 рік
1840 рік
1859 - Україна
……………
…….
10 березня 1861р
………….
Петербург
…………
Чернеча гора
Автопортрет
1843-1845
Хата
Котляревського
Воздвиженський
монастир
………..
Канів
ІІ. Презентація « Ми не забули тебе, Тарасе!»
- Після побудови асоціативного куща, зразу ж
створює презентацію.
50
кожна група
Народився Тарас 9 березня 1814
року в с. Моринці Звенигородського
повіту на Київщині. Батьки його
Григорій
та
Катерина
були
кріпаками В вісім з половиною років
батько послав Тараса до школи. 20
серпня 1823 року померла його мати.
Батько одружився вдруге. Та
невдовзі помер і він, не залишивши
нічого у спадок.
1827 рік – Тарас назавжди
залишає рідний дім, не витримавши
знущань мачухи, йде жити до дяка
Богорського.
1830 рік – пан Енгельгард забирає
Тараса з собою Вільнюс, як козачка.
Тарасове дитинство закінчилось.
За успіхи в малюванні Тарасу
присвоїли звання академіка.
1831 рік – доля привела 17-річного
хлопця до Петербурга, і тут
викуп з неволі.
Справу викупу розпочав учень
академії мистецтв І. Сошенко.
Енгельгард назвав остаточну
ціну – 25000 крб. Спосіб зібрати
таку суму знайшли художник
Карл Брюллов і В. Жуковський.
25 квітня 1838 року В
присутності
графа
М.
Вієльгорського й художника А.
Мокрицького
В.
Жуковський
вручив шевченкові відпустку.
1837 рік – написані перші відомі
нам твори. Найперший з них – балада
«Причинна».
За власним визнанням. Шевченко
почав складати вірші в ті свої світлі
ночі, коли ходив до літнього саду
малювати статуї. Ці перші поезії
започаткували збірку «Кобзар»,
видану за сприяння Штернберга.
У цій книжечці містилось лише
вісім
віршів:
«Думи
мої…»,
«Перебендя», «Катерина», «Тополя»,
«До Основ’яненка», «Іван Підкова»,
«Тарасова ніч».
З часу появи «Кобзаря» його назва
стала другим прізвищем Шевченка.
Усі критики визнали хист автора
«Кобзаря».
Примусова розлука з рідним
краєм загострила у Шевченка
почуття любові до України.
Сила і безсмертя поета – у
його віршах.
«Вітер з гаєм розмовляє» - тут
поет змальовує картини тиші і
неспокою в природі.
«У казематі», а також «Садок
вишневий коло хати» - під
арештом, у казематі пише ці
вірші.
«Реве та стогне Дніпр широкий»
- символічний образ могутньої
ріки – долі українського народу.
О. Гончар, звертаючись до
дітей писав: «Юні
друзі,
дорожіть Шевченком!..»
51
1843 рік – після 14-річної розлуки Шевченко вперше
приїздить в Україну.
У березні 1845 року завершилося його навчання в
Академії мистецтв. Він вирушив у свою другу подорож
Україною.
Понад 50 населених на Полтавщині пунктів відвідав
Шевченко впродовж трьох літ. Першим, хто запросив і
привіз поета до себе в маєток – Євген Гребінка.
Про перебування Т.Г.Шевченка у Полтаві свідчать його
повість «Близнецы» та акварелі «Хата Котляревського» і
«Воздвиженський монастир».
У Києві в 1844 – 1845 роках… Шевченкові вірші із
захопленням читали в багатьох групах…
1847-1857 – роки солдатчини. Рядовим солдатом
Шевченка було заслано в Орськ.
Друзі виконали заповіт поета. 22 травня 1861 року
переховали Шевченка на Чернечій горі під Каневом.
Прожив Т. Г. Шевченко 47 років: 24 із них був кріпаком, - 9
вільним, 10 – карався на засланні, а решту. Тобто три з
половиною роки, провів під поліцейським наглядом.
10 березня 1861 року Тарас Шевченко помер від серцевого
нападу. Смерть його була важкою втратою для України.
Літератори, шанувальники його таланту неодноразово
ставили питання про збір коштів на спорудження пам’ятника
кобзареві.
Пам’ятники споруджено не тільки в усіх куточках України.
А й за рубежем: Палермо, Канаді, США.
Ім’ям Шевченка у нашій країні увічнено у назвах населених
пунктів і навчальних закладів, районів і підприємств, парків і
культурно-освітніх закладів; відкриті музеї, присвячені
Кобзареві. За кращі твори літератури і мистецтв встановлено
Державну премію імені Шевченка.
52
Побудова асоціативного куща.
2-а група вказує на основні моменти життя і творчості Івана
Яковича Франка.
Галичина.
Поблизу Дрогобича
Львів
байкар
1916
вчений
1856
Іван Якович
Франко
поет
Батько
«Дивувалась
зима»
«У долині село
лежить»
«Малий
Мирон»
«Грицева
шкільна
наука»
перекладач
Громадський
діяч
22 роки
4 дітей
1877 рік
казки
« Колu ще звірі
говорили»
Понад 50
казок.
«Лис
Микита»
ІІ. Створення презентації «Людина рідкісного благородства».
53
Ось що писав Михайло Коцюбинський про Франка: «Невеличкий, хоч і
сильний мужчина, високе чоло, сірі, трохи холодні очі. Рудувате волосся
непокірно пнеться, вуси стирчать. Скромно одягнений, тихий та
непомітний, поки мовчить. А заговорить - і вас здивує….
Іван Якович Франко народився
1856 року в селі Нагуєвичах, що
поблизу Дрогобича на Галичині,
в родині сільського коваля.
Батько змалечку виховував у
хлопчика почуття любові до
рідного краю, народу.
Початкову освіту здобув у
сільській школі,
Франко вирішив присвятити
своє життя боротьбі за краще
становище трудящого народу.
У 1877 році, у 22 роки, його
вперше арештовують. Це були
важкі часи. Ні арешти. Ні тюрми,
ні злидні не зламали Франка. Він
пише, друкується, бере участь у
громадському житті.
54
Побудова асоціативного куща.
3-я група вказує на основні моменти життя і творчості Лесі
Українки.
Луцьк
Київ,
Байкове
кладовище.
Водохреще.
1881 рік
Туберкульоз кісток,
легень, нирок.
НовоградВолинський
Сурамі, в
Грузії
Високоосвічена людина
1871 рік
1913 рік
Лариса Петрівна
Косач-Квітка.
Леся Українка
Важко хвора
Батько
Мати
4 роки
Петро
Антонович
Косач
Громадський
діяч
Нерозлучні
з братом
5 років
Добре
читала
Писала
листи
13 років
6 років
Шила і
вишивала
9 років
Олена Пчілка
(Косач Драгоманова)
Українська
письменниця
9 мов
«Конвалія»
«Надія»
Російську, французьку, англійську, італійську, німецьку, польську,
болгарську, старогрецьку, латинську.
Вивчила самостійно!
ІІ. Презентація « Талант і мужність Лесі Українки».
55
Леся Українка – Лариса Петрівна Косач-Квітка народилася 25 лютого
1871 року в місті Новоград -Волинському. Батько Лесі, Петро Антонович
Косач, був відомим громадським діячем. Мати – українська письменниця –
Олена Пчілка. У сім’ї Косачів було 6 дітей.
Леся серед усіх дітей найбільше вважала себе волинянкою. В 4 роки –
добре читала, а в 5 років – написала досить змістовного листа своєму
дядькові. В 6 років – шила і вишивала. В дитячі роки важко захворіла:
почався туберкульоз кісток, який з часом перекинувся на легені, а потім на нирки. Через цю недугу Леся вже ніколи більше не вчилася
систематично з вчителями. Освіту здобувала завдяки своєму великому
бажанню займатися наукою.
латинська,
французька,
англійська,
італійська,
9 мов:
російська,
56
польська,
болгарська,
німецька,
старогрецька.
«В
дитячому
крузі» Цикл
віршів.
«На
зеленому
горбочку»
Вишеньки
«Літо
краснеє
минуло»
«Мамо іде
вже зима»
Веснянка
Лесині
казки.
«Казка про
Оха Чародія»
«Казочка
про край
царя
Гороха»
«Казка про
Івашка»
«Казка про
велетня»
«Казка про
дивну
сопілку»
Мої
улюблені
поезії.
9 років
«Надія».
13років
Конвалія
«Давня
весна»
57
«Вечірня
година»
«Вже
сонечко
в морі
сіда»
Мелодії
Важко повірити, що автор мужніх сильних творів
слабосила, хвора дівчина. Ще змалку вона усвідомила, що
від болю треба сміятися, а не плакати.
Взимку 1881 року, в Луцьку, на річці Стир, Леся
застудила ноги в крижаній воді. Саме з того часу вона
занедужала – почала боліти нога, потім – рука. В
дванадцятирічному віці Лесі в Києві прооперували ліву
руку, що позбавило її можливості грати на фортепіано.
Пізніше в Берліні, Лесі прооперували ногу, а туберкульоз
прокинувся в легенях, а потім вразив нирки. Через хворобу
вона ніколи не вчилася в школі, однак зуміла стати
високоосвіченою людиною.
Перемагаючи біль, поетеса вчилася, писала свої
безсмертні твори, жила повнокровним життям.
В творчості Лесі Українки центральною темою є
почуття любові до України. Недарма мати вибрала їй
псевдонім – «Леся Українка».
В «Мелодіях» Леся українка писала: « Хотіла б я піснею
стати у сюю хвилину ясну, щоб вільно по світу літати,
щоб вітер розносив луну».
1 серпня 1913 року в грузинському місті Сурамі померла
Леся Українка. Тіло її перевезли до Києва і поховали на
Байковому кладовищі.
58
І.Побудова асоціативного куща.
4-а група вказує на основні моменти життя і творчості Павла
Григоровича Тичини.
Чехословаччина, Німеччина, Франція, Туреччина
Чернігівщина
Подорожув
ав
1925-1929
1891
Харків,
1923 рік
………
1967
Київ,
1934 рік
Павло
Григорович
Тичина
Співав в
монастирському
хорі
Навчався в
духовній школі
Батько
Малював, грав на
сцені
Чернігівська
духовна семінарія
Сільський
дяк
«Хор лісових
дзвіночків»
«Івасик Телесик»
«Дударик»
«Світи наше
сонце»
«А я у гай
ходила»
Знавець
рідного слова
Початковий
період творчості
Описував красу
природи.
Володів російською,
болгарською,
вірменською,
французькою,
турецькою.
ІІ. Презентація « Тичина і пісня – брат і сестра».
59
Київський
комерційний
інститут
Народився 27 січня 1891 року в селі
Піски на Чернігівщині в родині
сільського дяка
«Всією душею,
люблю тебе, рідний
краю, земленько
рідненька, і вас
люблю, гори, ліси
та гайочки, і вас,
ріки повноводні!»
Співав у
кращих
хорах
міста.
Писав вірші,
малював, грав
на сцені.
Навчався в
духовній школі.
Павло Григорович чудово описував красу природи, почуття які
переживає людина, спілкуючись з нею. Адже книга природи напрочуд
велика й різнобарвна. Неймовірно цікавий, захоплюючий світ здавна
надихав
людей асоціативного
глибше пізнатикуща.
його.
І. Побудова
60
5-а група вказує на основні моменти життя і творчості Максима
Тадейовича Рильського.
Київ
1895
Село
Романівка
Враження
дитинства
……..
Високоосвічена
родина
1964
Максим
Тадейович
Рильський
Хрещений батько –
композитор Микола
Лисенко.
Батько етнограф
Читав Шевченка,
Пушкіна, Міцкевича.
Київська гімназія
Поет
«Дитинство»
»
Живе в родині
Лисенків
Повз вікно Лесі
Українки іде на
заняття.
Понад 10
років –
вчитель.
Вірші записував в
загальні зошити.
«Не кидайся
хлібом»
«Ким хочеш бути ,
хлопчику…?
Працював в
товаристві
замріяних
дерев.
Тому переніс своє помешкання під шати Голосіївського лісу на околиці
Києва.
Ввійшов у вічність.
ІІ. Презентація «Краса навколишнього життя у творах
М.Т.Рильського».
61
62
М.Т. Рильський –
автор творів про:
природу;свою
Вітчизну; працю
людей.
«Не кидайся
хлібом…»
Хлібороби
вирощують хліб він святий
Українською
мовою
заговорили
росіяни:
Пушкін,
Лермонтов,
Некрасов;
поляки:
Міцкевич,
Тувім.
«Дитинство»
Максим
товаришував з
Яськом
Ольшевським.
Величезний
вклад у
скарбницю
української
літератури вніс
Рильський як
перекладач.
Вірші, поеми,
романи, п’єси –
стали
надбанням
нашого народу.
63
«Ким хочеш бути,
хлопчику..?»
Зрости
справжньою
людиною.
Українською
мовою
заговорили
французи:
Мольєр,
Гуго;
а також:
білоруські,
вірменські,
грузинські
поети.
Міцкевич
Тувім
Пушкін
Лермонтов
Гюго
Перекладав
Некрасов
Білоруси
Грузини
64
Чужому
лихові не
смійся.
Друг-боягуз
гірший за
ворога.
У лісі вовки
виють, а на
печі страшно.
Глібов Леонід Іванович
(1827-1893)
Поет. Народився в с. Веселий Поділ на Полтавщині.
Залишив нащадкам великий доробок: байки, вірші,
загадки, акровірші. Твори для діт5ей підписував
«Дідусь Кенир». Так називали співучу пташку-канарку,
що жила вдома у Глібових.
Олена Пчілка
(1849 – 1930)
Письменниця. Справжнє ім’я – Олена Петрівна
Косач. Збирач народних пісень, казок. Мати Лесі
Українки. Народилася в м. Гадяч на Полтавщині. Для
дітей написала багато віршів, казок, п’єс: «Зелений гай.
Віршики й казка з малюнками для дітей», «Байки. Для
сім’ї та школи», «Годі, діточки, вам спать!».
Іван Крилов
(1769 - 1844)
Він жив і творив Москві. Його байки
написані жваво, просто і водночас дуже
виразно.
65
Байки.
І. Мозковий штурм.
- Види творів: байки, казки, п’єси , легенди, вірші, загадки,
оповідання тощо - …. (жанр).
- Невеликий віршований твір повчального характеру, близький за
своїм змістом до народних казок - …(байка).
Твір, в якому описується незвичайні пригоди, місця, дивовижні
перетворення тощо - …(казка).
Твір, за яким розігруються вистави - …(п’єса).
-
ІІ. Вікторина «З якого жанру?»
Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся.
А тільки хура й досі там.
Жили собі, були собі дід і баба.
І я там був, мед-пиво пив, по бороді текло, а в рот не попало.
За добро добром платять.
У товаристві лад - усяк тому радіє.
Дивувалась зима: чом це тануть сніги?
ІІІ. Побудова асоціативного куща.
застерігає
навчає
Байка
Повчальний
висновок.
мораль
Найчастіше в прислів’ях
Щось схвалюється
Щось засуджується
VІ. Гра «Утвори пару».
«Два брехуни одної правди не скажуть» - (Л. Глібов «Зозуля й
півень»).
«Рука руку миє, нога ногу підпирає» - (Іван Крилов «Зозуля й
півень»).
66
«Чуже бачить під лісом, а свого не бачить під носом» - (Олена Пчілка
«Котова наука).
«Друзі пізнаються в біді» -(Езоп «Двоє приятелів і ведмідь»).
VІІ. Побудова асоціативного куща.
«Двоє приятелів і ведмідь»
«Зозуля й півень»
Езоп
Друзі пізнаються в
біді.
Л. Глібов
Рука, як кажуть, руку
миє.
Байкарі
І. Крилов
О. Пчілка
«Зозуля й півень»
«Котова наука»
………………………………………………
……………………….
VІІІ. Створення презентації «Байки та байкарі».
Байки та
байкарі.
Езоп
«Двоє
приятелів і
ведмідь»
Л. Глібов
«Зозуля й
півень»
І. Крилов
«Зозуля й
півень»
67
О. Пчілка
«Котова
наука»
Чередниченко
Дмитро Семенович
Олександр Олесь
(Кандиба)
Жупанин
Степан Ілліч
Познанська
Марія Авакумівна
68
З любов’ю до рідної землі.
І. Поміркуй і підсумуй.
- Що тебе найбільше схвилювало в цьому розділі?
- Продовж речення: Хвилювання — це тоді, коли...
- Яке оповідання сподобалось найбільше? Чим?
- Які нові слова, образні вислови ви запам'ятали?
- Хто написав ці чудові рядки:
Ліс – неначе весняний квітник. («Квітень» В. Ткаченко).
У світлому храмі природи музика вічно живе.(«Мелодії природи» С.
Жупанин).
В небі жайворонки в’ються, заливаються, сміються,…(О. Олесь).
І злякавшись громовиці, стрепенувся на травичці коник-стрибунець.
(«Грім» М. Познанська).
Грім жив у хмарі, і згори він бачив, хто що хоче…(«Грім» М.
Вінграновський).
Отож пильнуй, як іде весна, придивляйся до її чарів, прислухайся до її
голосу й ходи. «Рідні краєвиди» Д. Чередниченко).
ІІ. Розширення читацького досвіду.
Автор
В. Чухліб
Жанр
Вірш
Твір
«Деснячки
Жанр
Оповідання
Твір
«Спасибі людям,….
Автор
……..
Автор
Жанр
Твір
М. Гоголь
Оповідання
………..
ІІІ. Гра «Дослідники».
А)Складіть «ланцюжки» слів дібраних із тексту «Рідні краєвиди» , які
означають:
- колір перших весняних квітів;
- спів пташок;
- послідовність розгортання подій у творі.
Б) Користуючись текстом оповідання, доповніть речення за змістом.
«Весна дарує кожному, що треба і що хочеться».
Землі….
Ліску….
Птахам…..
Полю….
Людям….
69
Батьківщину
Красу.
Спів птахів.
Листочки
Людям
Птахам
Деревам
Весна дарує кожному, що
треба і що хочеться.
Землі
………
Полю
………
Ліску
……..
ІV. Конкурс ораторів та презентація.
- Учасники по черзі одержують тему. Найдовша розповідь визначає
переможців.
- «Як по-різному звучать мелодії природи…».
- «У світлому храмі природи музика вічно живе».
V. Прочитай вірш, роз’єднавши слова.
- До чого закликає Оксана Сенатович?
Розмовляютьдоли,води…стань,послухай,роздивись.Мовурідноїприрод
ирозумітисерцемвчись.
VІ. Створення презентації «Бережіть, всі люди і народи, красу матеріприроди!»
70
71
В природі мелодії, друже,
Творять пташки та вітри…
Їх серцем сприйми, не байдуже,
І музику власну створи!
В небі жайворонки в'ються,
заливаються, сміються,
грають, дзвонять цілий
день,
і щебечуть, і співають,
і з весною світ вітають
дзвоном радісних пісень.
ВІТЕР
Рух потоку повітря в горизонтальному напрямі.
Намалюю вітер тихий, ніжний,
намалюю грозовий і сніжний.
Вітер, що здіймає грізні хвилі,
та й вітрець між квітами на схилі.
ГРІМ
Гуркіт і тріск, що супроводжують блискавку під час грози.
Грім погримує здаля —
Неслух буркотливий
Сонях жовтого бриля
струшує од зливи.
Гроза
Грім та блискавка з дощем або градом, що супроводяться часто
великим вітром.
— Гроза! Гроза! —
ховатись, де попало, щоб їх
кричать птахи
веселих і легких
і мчать, налякані такі,
грозила не впіймала.
72
В природі мелодії грає звучний великий оркестр, який ні на
мить не змовкає в просторах землі та небес.
Тиша в морі... ледве-ледве
колихає море хвилі;
не колишуться од вітру
на човнах вітрила білі.
ЛАСТІВКА
Перелітний маленький птах із вузькими гострими крилами,
стрімкий у польоті.
Малесенька ластівка зранку мені
співає-щебече пісні весняні
і весело в'ється вгорі над вікном,
і має привітно стрілчастим крилом.
Дощ несла у пелені хмара
темнокоса.
Чує: поле вдалині пити дуже
просить.
Розв'язала пелену, висипала дощик.
Мочить, мочить ярину, колоски
полоще.
Дощик, дощик, ти вже злива!
Плаче груша, плаче слива.
Ти періщить заходився,
соловейко застудився.
73
Ганс Крістіан
Андерсен
Самуїл Якович
Маршак
Марк Твен
Семюел Клеменс
Олександр Сергійович
Пушкін
74
Твори зарубіжних письменників
І. Мозковий штурм.
- Назвати низку віршованих казок Олександра Пушкіна.
(«Казка про царя Салтана…», «Казка про рибака і рибку», «Казка про
мертву царівну…», «Казка про золотого півника».
- Хто переклав ці твори на українську мову?
(Максим Рильський і Наталя Забіла).
- Хто написав дані казки: « Дюймовочка», «Снігова королева», «
Принцеса на грошині», «Русалочка».
(Ганс Крістіан Андерсен).
- Які казки написала Божена Немцова?
(«Золота книга казок» та «Срібна книга казок).
- Котрий з американських письменників розповідає про життя простих
людей Америки?
(Марк Твен у творах «Пригоди Тома Сойєра», «Пригоди Гекльберрі
Фінна», «Принц і жебрай»).
ІІ. Побудова асоціативного куща. (Групова робота).
1-а група
Казка про царя салтана
Гидке каченя
Г. Андерсен
О. Пушкін
Зарубіжні
письменники
Марк Твен
……………..
С. Маршак
Б. Немцова
……………..
……………..
ІІІ. Створення презентації « Генії зарубіжжя». (Групова робота).
75
Олександр
Пушкін
Життєві шляхи
поета
За сміливі вірші
вислано на південь
Російської імперії.
Побував у
Катеринославі
(Дніпропетровськ)
Побував поет в
Одесі, вона йому
дуже подобалась.
До її складу
входила й Україна.
Тоді :
Крим, Черкащина,
Київ.
Але змушений був
їхати до
с.Михайлівського.
ю
Казки генія
«Казка про
царя
Салтана»
«Казка про
рибака і
рибку»
«Казка про
мертву
царівну»
76
«Казка про
золотого
півника»
Ганс Крістіан Андерсен (1805 – 1875)
Народився в містечку Однесе в Данії у
бідній сім’ї. Батько, бідний чоботяр, який
помер дуже рано. Мати - наймалася на
важку і брудну роботу, але долі не
скорилася. Вона знала, що її дитина колись
стане знаменитою. Саме таку ж долю
напророкувала хлопчику одна з віщунок. У
12 років хлопчик пішов працювати на
фабрику. Навчався в безкоштовній школі
для бідних.
Дитинство хлопця скінчилося раптово, відтоді, як помер батько. Мати
хотіла віддати його в науку до кравця, проте Ганс Крістіан умовив
відпустити його до Копенгагена, за що обіцяв її прославити.
В 14 років йому довелося дуже важко: він хотів співати – втратив голос,
мріяв стати – танцюристом йому відмовили у визнанні, марив театром –
із цього теж нічого не вийшло. Але юнак не впадав у відчай. Він відчував, що
йому бракує освіти. Сісти з дітьми за парту, які на кілька років молодші
від тебе, - для цього треба мати мужність. Вона у Ганса була. Попри
знущання, яких він зазнав у гімназії, юнак був вдячний вчителям за науку.
Коли Андерсен навчався в університеті, вийшло друкам його перше
оповідання.
77
Русалонька
Снігова
королева
Дюймовочка
Казки
Андерсена
Стійкий
олов’яний
солдатик
Принцеса на
грошині
Стійкий
олов’яний
солдатик
- Через 50 років Андерсен повернувся до рідного містечка, там
його чекав: розкішний феєрверк і прижиттєвий пам’ятник .
- Земляки його проголосили почесним громадянином Однесе.
- 8 серпня 1875 р. в Копенгагенському порту припустили прапори,
країна була в жалобі, адже вони прощалися зі своїм Великим
Казкарем.
78
Марк Твен (Семюел
Клеменс)
(1835 – 1910)
-Батько, був одним з
найбагатших громадян
округу Фентрес.
- Економічна криза
розорила родину, і
Клеменси шукали щастя
в інших країнах.
- Так вони опинилися в
селі Флорида, де й
народився майбутній
письменник.
Марк Твен (Семюел
Клеменс)
(1835 – 1910)
- Життя не пестило
поета.
- Коли йому було 12
років помер батько.
- За харчі мати віддала
його до друкаря газет.
- Доля усміхнулася
Семові – він знайшов
50 доларів, за які
вирушив у великий
світ, лоцманом на
пароплаві.
- «Марк Твен» - означає термін, що вживався моряками для
вимірювання глибини річки і означав: мілини немає, можна пливти
далі.
- Отож псевдонім « Марк Твен» виник зі спогадів письменника про ті
часи, коли він плавав на пароплаві по Міссісіпі - великій річці
Північної Америки.
-З початком громадянської війни у США між Північчю та Півднем
для майбутнього письменника закінчилося життя на Міссісіпі.
- В цей час «Знаменитості» подорожували до Європи,
так і
прославився Твен, звітуючи, про їхню подорож, до газет.
- Виходили одна за одною його книги: « Пригоди Тома Сойєра»,
«Пригоди Гекльберрі Фінна», «Принц і жебрак».
- Його назвали другою знаменитістю, власник взуттєвої фабрики
назвав, на його честь ваксу.
79
Життєвий
шлях
Самуїла
Маршака
Народився
у
Воронежі,
в родині
знатока.
Все життя
пов’язане з
дітьми.
Опікувався
ними.
Створив
дитячий
будинок
для сиріт.
80
Створив
театр
юного
глядача.
Написав
багато
п’єс, казок,
віршів.
81
Людина починається з добра.
І. Гра «За і проти» або «Зала суду». (Групова робота).
Добро
Зло
+
Людина приходить у світ для добра.
Людина –егоїст, думає тільки про
себе.
Доброму скрізь добре.
Злі люди – здатні на злочин.
Не проходьте повз нужденного.
Скільки ниточка не в’ється,
а кінець її знайдеться.
З добрим поведешся, добра
З лихим зійдешся – свого позбудешся.
наберешся.
З добрим поживеш – добре й
Лихий доброго псує.
переймеш.
Добре ім’я – найбільше багатство.
До злого серця таким боком і світ повернеться.
ІІ. Гра « Впізнай! Кого стосується дана характеристика? » (Групова
робота: 1-а група: адвокати – захищає підсудного ; 2-а група:
прокурори – знаходити негативне чи позитивне у підсудного; 3-я група:
судді – проаналізувати відповіді адвокатів та прокурорів і винести
вирок).
- Довести позитивні і негативні риси характеру певного героя
?
?
Блакитні очі.
Погляд був похмурий.
Біле, мов спіла пшениця, волосся.
Брови насуплені.
Їй захотілося, щоб цілий світ
В очах злість.
побачив її усмішку.
Страх оволодів її серцем.
…не усміхнувся.
Усмішка погасла на лиці.
Погляд його залишився похмурим.
Серце – затремтіло…
… залишився непривітним, злим.
Насторожилась і запитливо
глянула…
Світ ожив навколо неї.
- З якого твору герої? Хто вони?
ІІІ. Рольова гра «Усмішка, наче сонечко» (Діалогічне мовлення, гра
між Питайликом, Сонечком, Усмішкою.)
- Як створити гарний настрій людям, самому собі і для чого це
потрібно? - Перш за все усміхайтесь!
- Гарний настрій допомагає людині жити і бути щасливою. Коли тобі
радісно. Коли ти щасливий, то будь-яку роботу виконуєш легко і
просто, тобі все під силу, ти здатний подолати усі труднощі, а
найголовніше – це те, що тобі все вдається. І на душі у тебе
радісно, хочеться співати, стрибати, бігати, веселитись – ти
усміхаєшся, у тебе гарний настрій! Коли у людини піднесений
82
настрій, вона усміхається! ЇЇ усмішка, наче сонечко, випромінює
тепло і любов.
- Усміхайтесь матусі й татусеві; усміхайтесь братикові й
сестричці; усміхайтесь перехожим, знайомим і незнайомим;
усміхайтесь сонечку і небу, пташці і котикові; усміхайтесь усьому
світові, бо прийшли ви на Землю жити, любити, радіти, творити
добро і бути щасливими!
- Долати труднощі старайся, не будь сердитий, а усміхайся.
(Учні співають пісню про усмішку).
Учень - Сонечко
Всміхнися сонечку вгорі –
Воно таке красиве!
А ввечері всміхнись зорі –
Там так багато дива!
Учениця –Квіточка
Всміхнися квіточці малій Вона красу дарує!
Є стільки радості у ній Вона наш зір милує!
Учень - Пташечка
Маленькій пташечці всміхнись,
Що пісеньку співає.
І весело на світ дивись,
Бо все тут місце має!
Учениця - Мама
Всміхнися мамі дорогій
І вітерцеві в полі.
Всміхнися вчительці своїй
І дітлахам у школі.
Учениця - Усмішка.
В життя із усмішкою йди,
І стане всім світліше.
Ти сонечко в душі знайди
І йди з ним сміливіше!
ІV. Мозаїка. (Групова робота).
- Скласти таблицю «Які трапляються задачі?»
Математичні
Життєві
Різні – і прості, і складні.
Скільки коштує пляшка молока чи
кефіру?
Хитрющі.
Чи знаєте ціну – шкільної форми?
Підступні.
А хлібини?
Цікаві
- Які задачі важливіше вміти розв’язувати – математичні чи життєві?
- Чому ви так думаєте? - Що порадите однокласникам Олега?
83
V.
Презентація «Нема такого храму, щоб купити маму».
Мама…Це перше слово, яке з
радістю промовляє дитина.
Мама, мати, матуся. Скільки
спогадів і тепла таїть це
магічне слово, бо називає
людину,
яка
для
нас:
найближча,
найдобріша,
найкраща, наймиліша.
Мама.. Це слово найчастіше
повторює людини в хвилини
страждання й горя. Матерів
мільйони, і всі вони несуть у
своїх серцях любов.
І кожен скаже: «Найкраща
матуся – моя».
Господи Ісусе Христе, що
пригортав малих дітей до Свого
серця, вислухай мою щиру
молитву. Я не благаю тебе,
Христе Благий, ні за що більше,
тільки за свою рідну матір. Зішли
їй, Пре благий Господи, здоров’я
й силу, щоб вона могла далі
працювати для мене й опікуватись
мною, як і дотепер. Дай мені,
Ісусе Христе, щоб я виріс моїй
матері на втіху. Це буде моїм
найбільшим щастям. А я буду
славити тебе вічно. Амінь.
84
У кожного є своя співуча пір’їна
І. Мозкова атака.
- Які співучі пір’їнки є у людей, портрети яких ви бачите на дошці?
Леся українка – …(поетеса).
Леонід Глібов - …(байкар).
Катерина Білокур – (художниця).
Андрій Шевченко – (футболіст).
Софія Ротару – (співачка).
ІІ. Гра «Тільки перший».
…удь…важний…о…ебе,й…о…нших,..е…агуби…вою…півучу…ір’їнку!
(Будь уважний до себе й до інших, не загуби свою співучу пір’їнку!
ІІІ. Вправа «Від кого надійшла телеграма?». (Групова робота).
- Спікери зачитують літературні уривки. Групі потрібно пригадати, від
чийого імені в них вимовляються прохання, міркування, накази.
- -«Хлопчику віддай мою співучу пір’їнку. Я не можу жити без пісні.»
(Стрепет – дивовижний птах з казки «Співуча пір’їнка» В
Сухомлинського).
- -«У кожної людини є своя співуча пір’їнка. Нещасливий той, у кого
такої пір’їнки немає». (Чоловік, що виріс з маленького хлопчика, з казки
«Співуча пір’їнка» В. Сухомлинського).
- -«Дозвольте вас, бабусю, колись намалювати. У вас красиві очі і руки
вузлуваті!» (Онучка з вірша «Найрідніші голоси Г. Чубач ).
- -«Ти була мені наче мати, ти служила мені, як могла, кожна кроквочка,
кожна лата не жаліла для нас тепла.» (Поет В. Сухомлинський
звертається до рідної оселі. Вірш «Ти стоїш не багата й не пишна…» В.
Сухомлинський).
- -«Згода, мир. Але дивись мені: якщо хоч раз іще намалюєш, нізащо не
буду миритися.» ( Гунько з казки « Як Незнайко був художником»М.
Носов).
ІV.Гра «Прорекламуйте».
- Придумати рекламу до тексту «Пісня тоненької очеретини» В. Чухліб.
1) Якщо ви хочете дізнатися про пісню тоненької очеретини, - завітайте
на с.197.
2) Пам’ятайте, що й «найменший колосок має власний голосок».
3) Кожна тварина має свій власний голос :
- Жаба-скрекотуха – скре-ке-ке!
- Бугай – Бу! Бу!
- Деркач – Др - р, др - р!
- Кулик –Кі – квік! Кі – Квік!
85
V. Створення презентації « Наша співуча пір’їнка?»
Номінації: «Складаємо
поезію», «Міс проза», «Малюємо поезію»,
«Складаємо казку», «Казка мовою фарб».
86
Нашу групу «Казкарів» обрали
депутатами. Усі ми відповідали за
освіту і науку. На парламентських
слуханнях ми запропонували:
- завезти комп’ютери в усі
середні школи;
- шкільний
автобус
в
Теслугівську школу.
Наші пропозиції схвалила Верховна
Рада.
Своїм лагідним голоском нас
розбудила наша вчителька.
87
88
Як країна наша… (зветься),
Село де …(живемо)?
Її здавна як … (ведеться)
Вітчизною …(звемо).
Мудрість, силу і …(любов)
Він … (символізує),
Матір, батька і … (дитя)
Ніби він …(малює).
Прапор нашої …(країни)…
Він - …(жовто-блакитний).
Та для нашої …(держави)
Цей же символ…(вічний).
Третій символ наш – це …(гімн)Пісня ця … (велична).
«Ще не вмерла …(України)…,
Сила в ній…(велика).
Жовтий колір – то…(пшениця),
Що стигне на …(полі),
А блакитний – (небо чисте)Символ …(миру й волі).
Пісня ця зове до …(волі),
Кличе до …(свободи).
І бажає добра й …(долі)
Всім нашим …(народам).
А ось тризуб – це герб …(славний)
В блиску …(золотому).
Це ж важливий …(знак) державний
На тлі …(голубому).
Все про символи …(сказали)
І запам’ятали - …
Гімн, герб, …(прапор)
Ознаки держави.
89
90
Я часто спостерігаю за берізками. І ось, що я помітила:
вони в різні пори року мають багато спільного. А саме:
загадкові, тендітні, стрункі, білокорі красуні.
Відрізнити їх, нам допоможе Старик-Роковик зі своїми
доньками. Коли появляється найстарша дочка, тоді берізка
– безлиста, але вся срібна. Коли приходить наступна
сестра, тоді – деревце соковите з зеленими кісками.
Остання сестра робить «лікарку» ніжною, золотою.
То ж ми виконали прохання Старика – Роковика –
поринули в світ краси.
Оразбаєва Лілія
В тридесятому царстві за тридесять земель, росло
диво-дивнеє.
В чарівному сні я побачила, що чародійка – зима
подарувала землі білу ковдру, а диво – берізка спить,
кругом неї цукрові гори. Королева зими одягнула її:
на вершечку білокорого стовбура – тепла шапка, в
довге тонке волосся вплела – діамантові стрічки,
подарувала шарф та срібні сережки.
Моя красуня зігріється і так проспить аж до весни.
Разкевич Ання
91
Берези ростуть у
лісах, в садах та
на полях.
Навесні, коли всі
дерева, ще
охоплені зимовою
сплячкою, у
берези
починається рух
соку по стовбурі
та гілках. Після
чого
розпускаються
бруньки або як їх
ще називають
«сережки». Аж
потім
з’являються
молоденькі
листочки.
Спочатку вони
ще світлосалатового
кольору, а
пізніше стають
блискучі, зелені.
Береза дуже
гарне і цінне
дерево.
Бондарець
Ольга
Біля нашої хати
росте білокора
берізка. Вона красива
в різні пори року.
Особливо милують
око її каштані
сережки.
Ранньої весни, тільки
зійде сніг, на березі
з’являються зелені
липкуваті бруньки.
Потім з них
розвиваються ніжно
зелені листочки.
Сама берізка
струнка, біленька,
ніби в білій сорочці з
чорними рисочками.
Віточки в неї, як
довгі шовкові кіски.
Хто з вас не пив
цілющого березового
соку? В цьому напої
ліки від багатьох
недуг, він багатий на
вітаміни. З березових
віток роблять мітли.
Берізка приносить
велику користь
людям.
Костюк Вікторія
92
В золотому
затишному храмі,
навпроти шкільного
подвір’я
ростуть красуні берізки.
На тлі голубого неба
вона дуже красива
Та не тільки краса в
цих дерев!
Народна та наукова
медицина
використовує:
листки та бруньки.
Свіжі листки
допомагають при
ревматизмі,
заспокоюють біль у
забитих місцях, при
хворобах шкіри,
миють голову, щоб
зменшити випадання
волосся.
Дуже корисний і
березовий сік. Він
містить цукор,
вітаміни, яблучну
кислоту.
Воєвода Людмила
Методичні рекомендації до проведення інтерактивних вправ.
«Увага! Увага! У нас надзвичайно важлива подія».
(Ст. 6).
Перш ніж оголосити тему уроку, необхідно подумати над тим, щоб
дітей заінтригувало б найбільше, викликало б, інтерес, цікавість?
У даному випадку, коли промовляєш цю вразу, вже загоряються
іскорки в дитячих оченятах: «Що ж за подія?», «Чому важлива?». І ось після
невеличкої паузи виходить двоє підготовлених учнів , і ведуть між собою
діалог: «Сьогодні у нас такий порядок денний». Захоплюючись цим
діалогом, до розмови підключаються інші учні, відповідають на запитання
ведучих.
Чому «Порядок денний – це найкраща інструкція до уроку, не
зазначений конкретно етап уроку, але мета до нього повинна бути
обов’язково .
Промовивши «Порядок денний», ми знову в учнів викликаємо
зацікавлення: як можна «ввійти в курс справи», «розіграти свої уміння й
навички».
Побудова асоціативного куща.
(ст. 6, 22. 29, 38,43, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 69, 74, 75, 77, 79).
Сере інтерактивних методів навчання я віддаю превагу методу
побудови асоціативного куща, тому що мені більш знайомі поняття
«логічне дерево», «гірлянда асоціацій».
Зупинюсь детальніше на методі побудови асоціативного куща. На
початку роботи визначаю одним словом тему, над якою буде проводитись
робота, а учні згадують все, що виникає в пам’яті стосовно цього слова.
Спочатку висловлюють найстійкіші асоціації, а потім – другорядні.
Результати фіксую я, або учні-секретарі, якщо це групова робота, у вигляді
своєрідного «куща», який поступово «розгортається». Даний метод
93
універсальний, бо може використовуватися під час вивчення будь-якої
навчальної дисципліни і на всіх етапах уроку. Ось декілька прикладів.
Вивчаючи творчість письменників, супроводжую розповідь про них
побудовою асоціативного куща, вказуючи на основні моменти їхнього
життя. А тоді учням пропоную прочитати статтю у підручнику, або знайти
дані в іншій літературі і доповнити «кущ» новими «гілками».
При вивченні розділу»З чистого джерела народної мудрості»
спочатку розглядаються народні дитячі пісеньки, потім ігри, мирилки,
лічилки, прислів’я і приказки, казка і так далі. При ознайомленні з новими
формами фольклору діти доповнюють схему новими «гілками».
Ділова гра «За і проти» або «Зала суду» (Діалогічне мовлення).
(ст.7, 28, 81).
У підлітковому віці спостерігається потреба у формуванні власного
світогляду, прагнення бути дорослим, бурхливо розвивається фантазія та
уява, спрямованість на самоствердження перед суспільством. Вирішенню
цих завдань сприяють ділові ігри, які залучають підлітка до діяльного
вирішення завдань і проблем, ставлять їх у позицію причетності до
історичних подій.
Ділова гра використовується для вирішення комплексних завдань,
засвоєння нового та закріплення вивченого матеріалу, розвитку творчих
здібностей, формування загально навчальних умінь, дає можливість учням
зрозуміти і засвоїти навчальний матеріал з різних позицій.
Перш ніж запропонувати дитині взяти участь у діловій грі, потрібно
створити своєрідний «архів» чи «банк даних», який містив би у собі велику
кількість матеріалів, свідчень, часом суперечливих і протилежних суджень,
бо саме вони дозволяють школяреві виробити власну позицію, обрати те,
що більше відповідає йому особисто, щоб потім переконати в істинності
своєї точки зору школярів.
До ділової гри дітей треба готувати поступово: вибрати найбільш
94
активних, ініціативних, гарно підготовлених з теми учнів, які до того ж не
позбавлені творчих (акторських) здібностей, і будуть виконувати роль
головних дійових осіб; розтлумачити, що має входити в їхні обов’язки,
можливо спочатку власним прикладом продемонструвати зразки запитань
для дискусії чи суперечки.
Рольова гра
«Ведемо репортаж із Всесвітнього центру пісень»
( ст. 13, 17, 35, 81).
Починаючи з раннього дитинства, діти грають у рольові ігри. Навіть
незнаючи цього терміна: у дочки-матері, у магазин, у школу тощо. Рольові
ігри сприяють розвитку мовлення, уяви, виховують такі риси характеру, як
впевненість у собі, вміння та бажання спілкуватися у різних обставинах.
Рольові ігри можуть використовуватися при вивченні будь-якої теми
навчального предмету як на уроці. Так і в позакласний час.
Мозковий штурм
( ст. 6, 11, 16, 40, 74, 84).
Мозковий штурм э прекрасним методом для використання досвіду
учнів з метою розв’язання проблем та розробки ідей. Є, однак, дуже
специфічні правила й основні принципи для мозкового штурму, яких
потрібно дотримуватись. Мозковий штурм спрацьовує найкраще в групах
по 5-7 осіб.
Гра «Вибух»
( ст. 11)
Використовується інтерактивний метод» ігри для перегляду змісту».
Об’єднуються учні у групи за допомогою фрагментів однієї картинки.
Завдання: скласти малюнок.
Три команди одержують картинку, що містить категорію і вісім
95
відповідей. Називається вголос тільки категорія, інші дві команди по черзі
називають казки, які, на їхню думку, можуть бути в цій категорії. Команда
занотовує відповіді, що співпадають із запропонованими. За кожну
правильну відповідь отримують очко. Час – три хвилини, потім слово
передається іншій команді.
Гра «Вузлики»
( ст.12, 19)
Використовується інтерактивний метод «вузлики», дітей класу
об’єднуємо в групи в залежності підрівня знань, умінь і навичок.
- При використанні карток розширюється кут зору під час читання.
- Щоб
прочитати
зашифровані
слова,
необхідно
в
кожному
горизонтальному рядку закреслити однакові літери.
Гра «Впізнай! Кого стосується дана характеристика?»
( ст.28, 81)
Для того, щоб скласти характеристику героя, потрібно наголосити
дітям, що читати твір треба вдумливо, досконало знати його зміст – отже,
розвиток творчих здібностей вам гарантований. Тим самим ви вчите дітей
бачити у кожному вчинку героя якесь підґрунтя, виділяти риси характеру,
порівнювати героїв, поділяти їх на позитивних та негативних.
Доведення позитивних і негативних рис характеру певного героя (7,5
хв). Тут можна застосувати гру «Зала суду».
1-а група – адвокати. Їхнє завдання захищати підсудного.
2-а група – прокурори. Їхнє завдання – знаходити все негативне у
підсудного.
3-я група – судді. Їхнє завдання – проаналізувати відповіді адвокатів
та прокурорів і винести вирок.
Дискусія ( ст. 37)
Розвиток мовленнєвих здібностей учнів — одне з найважливіших завдань
96
сучасної школи. На сьогоднішній день вже знайдено таку форму діяльності, яка,
по-перше, є тренінгом комунікативних навичок, а по-друге — яскраво
демонструє результати багатогранної роботи у формуванні цих здібностей
особистості. Саме дискусія як один із інтерактивних методів дуже добре
допомагає в цьому. Психологи говорять, що у молодших школярів добре
розвинена фантазія, творча уява, вони більш розкуті у своїх висловлюваннях.
Але якщо ці якості не розвивати цілеспрямовано, то вони гальмуються
традиційною системою навчання. На жаль, відновити їх розвиток у 13- 15 років
дуже важко. Тому до дискусії треба залучати школярів, починаючи з 3—4
класів, а з другокласниками доцільно проводити підготовчу роботу за такими
напрямками.
Спочатку до активного словникового запасу дітей вводяться фрази, що
часто вживаються в ході дискусій: «Я вважаю», «На мою думку», «Я з вами
частково згоден, але...», «Я поважаю важу думку, але...», «Я з вами не
згоден», «Це не має значення».
Завдяки участі в роботі дискусії діти мають змогу продемонструвати
свою мовленнєву компетенцію, а також тренувати такі вміння та навички:
1)орієнтуватися в умовах спілкування;
2)усвідомлювати тему обговорення;
3)здобувати інформаційний матеріал;
4)відбирати необхідне для розкриття задуму, групувати його;
5)аргументувати свої висловлювання;
6)продумувати смислові зв'язки між частинами діалогу, знаходити їх
словесне вираження;
7)уважно слухати висловлювання інших, знаходити в них головну
думку;
8)слідкувати за регламентом своєї промови.
Саму підготовку до дискусії можна поділити на такі етапи:
1. Тема оголошується за 2 тижні.
2.Формуються команди «заперечуюча» і «стверджуюча».
97
3.Учні, якщо потрібно, підбирають літературу в бібліотеці, відпрацьовують
окремі розділи книг, журналів.
4.Тренери, чи вчитель, допомагають учням скласти вступну промову, добрати
матеріал за темою.
Правила дискусії
1.Учні об'єднуються у 2 команди: А — «стверджуюча» і N — «заперечуюча»
2.«Стверджуюча» команда висовує свої дефініції, твердження, аргументи,
докази до них.
І
2.« Заперечуюча » команда має знайти свої твердження, аргументи; докази.
3.Обидві команди беруть участь у мікродискусіях.
4.Один із гравців команди А та один із команди N роблять висновки щодо
гри та теми.
5.За часом стежить секундант.
6.Судді визначають переможця.
7.Суперники мають бути дуже коректними один до одного: вони повинні не
сперечатися, не кричати, не перебивати один одного, уважно слухати
висловлювання інших, знаходити в них головну думку, слідкувати за
регламентом своєї промови.
Модельний урок
( ст.40 - 41).
Модельний урок найкраще використовувати як метод при роботі над
науковими текстами.
Етапи цього методу такі:
1. Мозкова атака.
2. Попередня класифікація.
3. Робота над науковим текстом із використанням методу
позначень.
4. Складанням класифікаційної таблиці після прочитаного (усно).
5. Домашнє завдання чи перехід до наступного уроку.
98
Створенні презентації
Як же вчителю краще пояснити й передати структуру та суть даного
матеріалу? Як проілюструвати те чи інше явище, поняття?
У цьому
допоможе вміння створювати презентації, використовуючи інтерактивні
вправи та методи.
Презентації
1. «Твоя домашня бібліотечка» ( ст.5 - 9).
2. « Вони захоплювались красою природи» ( ст.24 – 25).
3. «А дружити треба вміти!» ( ст.32 – 34).
4. «Звідки взялися канікули?»( ст.37 – 38).
5. «Київ – серце України і найстарше місто в світі»(ст.44 – 46).
6. «Горда назва міста - Львів».( ст.47).
7. «Ми не забули тебе, Тарасе!» ( ст.50 – 51).
8. «Талант і мужність Лесі Українки» ( ст.55 – 57).
9. «Краса навколишнього у творах Рильського» ( ст.61 – 63).
10. «Байки та байкарі» ( ст.64, 66).
11. « Бережіть всі люди і народи красу матері-природи!» ( ст.70 –
72).
12. «Сонце російської поезії» ( ст. 75).
13 «Автор кращої дитячої книги» ( ст.76 – 77)
14.»Видатний російський поет і перекладач» ( ст. 79)
15. «Нема такого храму, щоб купити маму» ( ст. 83).
16. « Наша співуча пір’їнка»( ст. 85 - 91).
99
Зміст
1. Вступ …………………………………………………….. ст.3 - 4
2. Рости книголюбом………………………………………..ст.5 - 9
3. Усна народна творчість………………………………….. ст.10 - 13
4. Біблійні легенди……………………………………………..ст.14 – 17
5. Сторінки з книги Природи………………………………….ст.18 - 25
6. Літературні казки…………………………………………….ст.26 - 29
7. Світ дитинства……………………………………………ст..30 - 38
8. Міфи народів світу………………………………………..ст.39 – 41
9.Сторінки з історії………………………………………….ст.42 – 47
10. Поетична світлиця……………………………………….ст.48 – 63
11. Байки та байкарі…………………………………………ст.64 – 66
12. З Любов’ю до рідної землі……………………………...ст.67 – 72
13.Твори зарубіжних письменників………………………..ст.73 – 79
14. Світ у мені і я в світі…………………………………….ст.80 – 91
15. Методичні рекомендації до проведення інтерактивних вправ та
методів………………………………………………………………….ст.92 – 98
16. Зміст………………………………………………………ст.99
100
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Геология и география
Просмотров
1 541
Размер файла
7 612 Кб
Теги
роста, книголюбов
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа