close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Самоаналіз вчитель

код для вставки
Рекомендації
щодо підготовки самоаналізу роботи вчителя над методичною темою
Самоосвіта – це процес свідомої самостійної пізнавальної діяльності, який
здійснюється добровільно, планується, керується й скеровується самим
педагогом.
Традиційно самоосвітня діяльність учителя включає:
-науково-дослідницьку роботу з предмета, роботу над проблемною
темою;
- вивчення науково-методичної та навчальної літератури;
- участь у колективних і групових формах методичної роботи;
- вивчення досвіду своїх колег;
- теоретична й практична апробація власних матеріалів.
Одним з основних питань самоосвітньої діяльності педагога є рівень
володіння провідною індивідуальною темою самоосвіти, над якою працював
вчитель. Цю тему, як правило, обирають у результаті самоаналізу професійної
педагогічної діяльності.
Самооцінка як чинник самоосвіти виступає в подвійній ролі: як
внутрішній стимул спонукання до постійного поповнення знань, необхідних у
педагогічній діяльності, і як один з об’єктів самопізнання й пізнання.
З метою формування завдань для самоосвітньої діяльності педагога,
необхідно провести власне професійне діагностування, яке допоможе
визначити тему самоосвіти.
Головне – це мотивованість вибору теми самоосвіти. Після вибору теми
складається індивідуальний план самоосвіти. Тема повинна бути комплексною:
мати професійну, виховну та психологічну складові.
У процесі роботи над науково-методичною темою ( проблемою) вчитель
повинен всебічно ознайомитись із вирішенням обраної ним теми
(
проблеми) у науці, зіставити особистий досвід викладання з досвідом,
висвітленим в літературі. Це дуже важливий етап індивідуальної роботи
вчителя над науково-методичною темою ( проблемою), оскільки в зіставленні
свого досвіду з досвідом, нагромадженим у педагогічній науці, криється суть
самоосвіти. На цьому етапі вчителеві доцільно проаналізувати різні точки зору
на вирішення тієї чи іншої проблеми, визначити особисту позицію. Порівняння
особистого досвіду викладання з накопиченим в науково-методичній літературі
ідеями, методами, прийомами надасть учителеві можливість визначити, що він
знає й може робити з даної теми, що принципово нове міститься в його досвіді,
в чому він може піти далі, порівняно з тим, що зафіксовано в книгах і статтях і
врешті, чого йому не вдалося освоїти в практичній роботі. Необхідний етап
індивідуальної роботи над науково-методичною темою – вироблення нового
досвіду на основі кращих досягнень науки й практики викладання, а також
перевірка його ефективності, аналіз отриманих результатів викладання.
П’ять етапів роботи над індивідуальною темою:
І етап - пов'язаний із перспективним та річним плануванням.
ІІ етап – знаходження та опрацювання літератури та матеріалів
передового педагогічного досвіду ( теоретичний етап вивчення проблеми)
ІІІ етап – аналітичний ( аналіз опрацьованої літератури, планування
практичного застосування)
ІV етап – практичний (активне практичне застосування набутих знань)
V етап – узагальнюючий ( оцінка досягнень учителя).
Самоаналіз роботи вчителя оформлюється у вигляді звіту, структура
якого може бути такою:
1. Обґрунтування доцільності вибору індивідуальної теми(проблеми),
виходячи із завдань загальношкільної науково-методичної теми (проблеми).
2. Короткий аналіз літератури з теми (проблеми).
3. Опис особистого досвіду роботи в межах обраної теми ( проблеми).
4. Вплив роботи над темою(проблемою) на наслідки й результати
навчально-виховної роботи з предмета (описані таблиці, діаграми тощо).
5. Висновки за результатами роботи над науково-методичною темою,
рекомендації щодо використання у практиці іншими членами педагогічного
колективу.
6. Постановка завдань на наступний період.
Підсумки самоосвітньої діяльності педагога можуть підводитись у
формі:
- доповіді, виступи на семінарі, засіданні педагогічної ради, засіданні
науково-методичної кафедри;
- реферату;
- розробленої програми;
- випуску методичного посібника;
- написання статті до фахового журналу;
- розробки дидактичного матеріалу;
- науково-методичної розробки;
- створення проекту тощо.
Крім того, вчителі працюють над постійним оновленням портфоліо
педагогічної діяльності вчителя, що допомагає здійснювати керівництво
самоосвітньою діяльністю вчителя й водночас є ефективним стимулом в
організації самоосвітньої діяльності.
Портфоліо педагога може має такі складові:
- візитка педагога, його педагогічне кредо;
- самоосвітня діяльність педагога щодо обраної проблемної теми;
- участь у методичній роботі школи, міста;
- публікації, власні розробки, оригінальний дидактичний матеріал;
- результативність роботи з обдарованими учнями;
- моніторинг навчальних досягнень школярів.
Автор
Dyatlovaea
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
82
Размер файла
33 Кб
Теги
самоаналіз_вчитель
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа