close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

букваї

код для вставкиСкачать
Навчання
?]?j?Z?f?h?l?b
1 клас
ЗВУКИ
[
?C
], [
?1
], ПОЗНАЧЕННЯ
?2?O
БУКВОЮ
?2
Вчитель
-
методист
Доброгорська
Галина
Вікторівна
, м
. Київ
, Скандинавська
гімназія
Пролунав
?•
?a?Z?f?h?\?d
дзвінок
.
Починається
?d?Z?a?d?h?\?b?c
?m?j?h?d
.
Ї
жачисько
-
?€
?`?Z?q?h?d
?f?Z?}
?d?m?i?m
?]?h?e?h?q?h?d
,
він
?g?Z
?g?b?o
?]?j?b?[?d?b
?a?[?b?j?Z?}
,
?`?\?Z?\?b?f
?h?d?h?f
?i?h?a?b?j?Z?}
.
БУКВА
«
?2
»
У
?]?Z?€
?k?h?e?h?\
’
ʀ
?i?j?b?g?_?k?e?b
?[?m?d?\?m
?2
. ?Y
?i?h?[?Z?q?b?\
?€?€
?m
?^?a?\?•?g?d?•?f
?j?m?q?Z?€
. Запросив
: –
?;?m?d?\?h
?2
, ?c?^?b
?m
?\?•?j?r?•
?f?h?€
. А
?i?j?b?c?r?h?\
?€?`?Z?q?h?d
, ?a
?g?b?f
?[?h?q?h?d
-
?m
-
?[?h?q?h?d
?€?`?Z?q?d?b
-
?f?Z?e?x?q?d?b
, ?g?Z
?]?h?e?d?Z?o
–
?f?Z?k?e?x?q?d?b
. –
?2?`
, –
?k?d?Z?a?Z?e?b
?f?_?g?•
, –
?p?•
?]?j?b?[?b
?€?k?l?•?\?g?•
. ?<
?€?`?Z?d?h?\?•?c
?k?•?f
’
ʀ
?a?g?Z?x?l?v
?\?k?•
?[?m?d?\?m
?2
.
?I?J?H?Q?B?L?:?C?L??
?K?E?H?<?:
?A
?;?M?D?<?H?X
―
Ȳ
‖.
Їжак
?y?[?e?m?d?Z?f?b
?q?b?k?l?b?l?v
г
острі
?]?h?e?h?q?d?b
?k?\?h?€
. Наколов
?\?•?g
?^?\?h?}
?y?[?e?m?d
—
й
де
?d?Z?a?d?h?\?Z
?[?m?d?\?Z
?2
. Із
?d?h?e?x?q?d?Z?f?b
?d?e?m?[?h?d
закотився
?i?•?^
?^?m?[?h?d
.
Якби
?g?_
?d?h?e?x?q?d?b
,
я
?[?b
?\?a?y?\
?g?Z
?j?m?q?d?b
.
[
й
’
і
ж
а
к
]
ї
?`
?Z
?d
Їжак
. ?C?h?]?h
?\?i?•?a?g?Z?}?r
, ?^?j?m?`?_
? Він
?g?Z
?y?e?b?g?d?m
?k?o?h?`?b?c
дуже
,
?l?h?f?m
?•
?e?x?[?b?l?v
?\?•?g
?€?€
так
?k?Z?f?h
, ?y?d
?•
?[?m?d?\?m
"
?2
".
Ї
жачок
?]?j?b?[?b
?a?[?b?j?Z?\
—
?€
?`?m
?^?•?l?y?f
?]?h?l?m?\?Z?\
.
Ї
жачата
?€
?e?b
?\?k?_
,
що
?€
?f
?[?Z?l?v?d?h
?i?j?b?g?_?k?_
.
Гра
"
?<?i?•?c?f?Z?c
?[?m?d?\?m
?2
"
Ївга
?a
?e?•?k?m
?€?^?_
, ?€?^?_
, поспішай
?`?_
, ?^?Z?j?f?h?€?^?_
, бо
?g?Z
?\?h?a?•
?k?b?j?h?€?`?d?b
, ?k?b?j?h?€?`?h?d
?Z?`
?^?\?•
?^?•?`?d?b
. Не
?i?h?q?b?k?l?b?r
?€?o
?^?h
?g?h?q?•
, ти
?`
?^?h
?i?j?Z?p?•
?g?_?h?o?h?q?b?c
? –
?Y
?m?`?_
?g?_
?^?Z?j?f?h?€?^
, ?k?Z?f
?k?h?[?•
?a?\?Z?j?b?\
?h?[?•?^
. ?:?`
?l?h?^?•
?i?•?^?m
?m
?e?•?`?d?h
, як
?i?h?q?b?s?m
?k?b?j?h?€?`?d?b
.
Гра
"
?<?i?•?c?f?Z?c
?[?m?d?\?m
?2
"
СЛОВНИК
Дармоїд
–
?l?h?c
, ?o?l?h
?^?Z?j?f?Z
?€?k?l?v
?o?e?•?[
. Ледар
, ?g?_?j?h?[?Z
.
Сироїжки
–
?€?k?l?•?\?g?•
?i?e?Z?k?l?b?g?q?Z?l?•
?]?j?b?[?b
.
Діжка
–
?f?Z?e?_?g?v?d?Z
?[?h?q?d?Z
.
р а ї ж а к н о ї ж а к ж у с а ї ж а к
ЗНАЙДІТЬ
?K?E?H?<?H
―
Ȳ
‖
сли
гру
ко
би
ша
ва
гри
го
яб
лу
я
ди
Їжачок
?j?h?a?]?m?[?b?\
?k?\?h?€
?^?Z?j?m?g?d?b
. ?>?h?i?h?f?h?`?b
?€?o
зібрати
?•
?^?•?a?g?Z?}?r?k?y
, ?q?b?f
?e?x?[?b?l?v
?e?Z?k?m?\?Z?l?b
?€?`?Z?q?h?d
.
їжак
?i?•?^
?`?b?\
?y?e?b?g?d?h?x
?2?`?Z?d
?i?•?^
?`?b?\
?y?e?b?g?d?h?x
.
СКЛАДИ
?J???Q???G?G?Y
ЛІСОВИЙ
?2?@?:?D
?F?H?J?K?V?D?B?C
?2?@?:?D
Їжак
?g?_?k?_
?m
?g?•?j?d?m
?]?j?b?[?b
.
Їжак
?i?h?e?x?}
?g?Z
рибку
.
ТАК
?Q?B
?G?1
?
Їжаки
Ї
жачиху
, ?€
?`?Z?d?Z
?a
?€
?`?Z?q?Z?l?d?Z?f?b
?m
?e?•?s?b?g?•
вгледів
?o?e?h?i?q?b?d
?•?a
?^?•?\?q?Z?l?d?Z?f?b
. Чорні
?h?q?•
?\
?€
?`?Z?q?d?•?\
, ?]?h?e?h?q?d?b
?]?h?k?l?j?_?g?v?d?•
. -
Ми
?g?_
?[?m?^?_?f
?^?h
?j?m?d
?[?j?Z?l?b
, хай
?j?h?k?l?m?l?v
?f?Z?e?_?g?v?d?•
... –
?A?Z?o?h?\?Z?e?Z?k?v
?^?•?l?\?h?j?Z
, п
ідглядає
?g?b?r?d?h?f
: ч
орні
?g?h?k?b?d?b
?\
?f?Z?e?b?o
і
короткі
?g?•?`?d?b
... ВІРШ
В оформленні презентації використано ресурси Інтернету.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
520
Размер файла
6 524 Кб
Теги
буква
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа