close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

NV 11-06-13

код для вставкиСкачать
Березнівська районна газета Рівненської області •
Видається з 16 квітня 1945 року
Вівторок • 11 червня 2013 року • №№ 79-80 (9727-9728) пост Даі
E-mail: visnik_b@ukr.net
з РеДакційних БуДніВ
Шановні читачі!
Завершується передплата «наДслучанського Вісника» на іі півріччя 2013 року.
Серед тих, хто передплатить «НВ» не менш, як на півроку, будуть розіграні призи, встановлені редакцією:
мобільні телефони «Алкатель», “Самсунг”; кухонний набір; чайник; набір каструль; блендер; праска.
Даний талон заповніть і надішліть в редакцію “нв”.
13.06.2013 р. з 10.00 заступник голови районної державної адміністрації паРтак Віктор Федорович буде проводити ви-
їзний прийом громадян у селі Малинськ.
19.06.2013 р. з 10.00 голова районної державної адміністрації Мельник ігор павлович буде проводити виїзний прийом громадян у селі Богуші.
20.06.2013 р. з 9.30 до 11.00 за тел. 5-36-03 керівник апарату райдержадміністрації стасюк наталія іванівна буде про-
водити “прямий телефонний зв’язок” із населенням району.
24.06.2013 р. з 10.00 перший заступник голови районної державної адміністрації ФеДоРенко сергій Вікторович буде проводити виїзний прийом громадян у селі совпа.
Минулого четверга в редакції «надслучанського вісника» з нагоди Дня журналіста відбулася зустріч з громадськими
кореспондентами районки. привітати газетярів, радійників з професійним святом прийшли і керівники району. Відкрив та вів
дружню розмову головний редактор газети Борис Боровець.
Не міліє джерело творчості
Ми як співзасновники «надслучан-
ського вісника», наголосив у своєму виступі голова районної ради віталій Лашта, раді вітати колективи обох засобів масової інформації не тільки з Днем журналіста, а й з перемогою в обласних творчих конкурсах в номінаціях «Газета року» серед ра-
йонних видань та «Радіо року». Слід зазначити, що протягом останнього часу в «надслучанському віснику» відбулося чимало хороших змін – перша і остання сторінки одержали повнокольоровий друк, вівторковий номер виходить на восьми сторінках, які, до того ж, несуть читачам чима-
ло цікавої різноманітної інформації, яка відображає життя району. При-
ємно, що журналісти роз’яснюють передплатникам аспекти реформ медичної, освітянської галузей, над втіленням яких в життя наполегливо працює районна влада, адже рефор-
ми ці спрямовані на поліпшення, наближення до людей медичного обслуговування, вдосконалення навчально-виховного процесу, під-
готовки учнівської молоді до життя. в районі назріла необхідність і в ре-
організації культурно-освітніх закла-
дів, отож засоби масової інформації мають далучитися і до цього процесу. Голова ради сказав похвальне слово і про керівників, колективи тих освіт-
ніх, медичних, культурницьних уста-
нов, які виявляють творчу ініціативу, заробляють гроші для власних по-
треб шляхом здобуття різноманітних грантів, в тому числі і міжнародних, про що, власне, постійно інформують мешканців району і газета, і радіо. Звичайно, зазначив в. і. Лашта, є в районі чимало проблем і влада сподівається, що журналісти своїми публікаціями, радіопередачами сприятимуть у їх вирішенні.
Заступник голови районної держав-
ної адміністрації Юрій Мадей, вітаю-
чи журналістів зі святом, наголосив на їх професійності, об’єктивності. Щодо «надслучанського вісника», то він постійно рухається вперед, про що свідчить і солідний тираж газети. Цьому сприяють і збільшення об’єму, і сучасний дизайн, і професійна вправність творців газети. Значний шлях удосконалення за два роки з часу створення пройшов і колектив районного радіо. Ю. Мадей передав обом колективам вітання від голови районної державної адміністрації іго-
ря Мельника і побажав журналістам, громадському активу обох засобів масової інформації нових творчих здобутків.
віталій Лашта і Юрій Мадей вручи-
ли групі журналістів і громадських кореспондентів Почесні грамоти районної ради та районної державної адміністрації.
Своїми думками щодо змісту, оформлення газети з журналістами поділилися позаштатні автори.
Правник, голова районних осеред-
ків Конгресу української інтелігенції та Конгресу українських націоналістів алла Куц згадала про початок співп-
раці з газетою, тематику своїх перших виступів у пресі. але основну увагу звернула на публікації в «надслучан-
ському віснику» у 90-их роках минуло-
го століття, тобто на зламі державного устрою України, суспільної свідомості її громадян, наголосила на атмосфері доброзичливості, толерантності, де-
мократії, які панували в редакції в ті складні часи, надану можливість доно-
сити до читачів правдиву інформацію, вільно висловлювати свої погляди.
викладач лісового коледжу Петро Желінський зосередив увагу присутніх на багатьох невирішених проблемах, висловив претензії до влади за неза-
довільний стан доріг в райцентрі, по-
радив працівникам газети порушувати ці питання на її сторінках, відновити рубрики «Слідами виступів», «Газеті відповідають», частіше готувати ана-
літичні матеріали, не забувати про публіцистику, більше уваги приділяти життю села, його мешканців. Згадав П. Желінський і ті часи, коли сам працю-
вав у газеті, поділився спогадами про те, як готував злободенні матеріали.
викладач Західноукраїнського коледжу «Полі сся», ві дома художниця-
фольклористка ольга осейчук побажала, щоб коло друзів газети розширювалося, щоб джерело творчості на-
повнювалось новими ідеями, щоб кожен пе-
редплатник з нетерпін-
ням очікував улюблену газету і в кожному но-
мері знаходив публікації до душі.
в ч и т е л ь шк ол и -
інтернату кандидат фі-
лологічних наук тетяна Марцинюк назвала газе-
ту своєрідною планетою творчості, яка тримаєть-
ся на китах інтелекту, мудрості, толерантності, об’єктивності, а вчитель Соснівського нвК Ма-
рія ваврик побажала, аби вона була зіркою, яка освітлювала б шлях усім, хто цього потре-
бує. не менш ліричним і зворушливим було і побажання поетеси на-
дії Шульжук з Поліського: щоб душа кожного з журналістів у творчості співала чисто, радісно і дзвінко, як пташка весною. З щирими вітальни-
ми словами звернулись до журна-
лістів педагог-краєзнавець з Бистрич олександр Сосновчик, в/о началь-
ника райвідділу культури Людмила Сущевська, дільничний інспектор райвідділу внутрішніх справ наталія Микитюк, голова асоціації фермерів району Микола авакумов.
Завідуюча Березнівським відді-
ленням поштового зв’язку Любов Щокот розповіла про особливості розповсюдження «надслучанського вісника» в районі, наголосила на його популярності, запевнила, що поштовики завжди були і будуть ві-
рними друзями районки, побажала журналістам, позаштатним авторам нових творчих успіхів.
Голова районної ради віталій Лашта відповів на запитання присутніх, а головний редактор газети Борис Боровець подякував співзасновни-
кам, громадському активу за творчу співпрацю, підтримку, побажав усім життєвих гараздів у професійному та особистому житті.
надія ЯРМолюк.
Фото олександра МотРуніча.
останнім часом набрали масового характеру випадки експлуатації транспортних засобів без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншим предметом чи забрудненим, що дозволяє правопорушникам уникати відповідальності за порушення ПДР та негативно впливає на безпеку до-
рожнього руху.
З метою виявлення транспортних засобів, на яких ви-
користовуються номерні знаки з порушенням вимог п. 2.9 (в) Правил дорожнього руху України, у період з 5 по 12 червня 2013 року на території області та району проводяться цільові профілактичні заходи під умовною назвою «номерний знак».
Згідно з чинним законодавством на порушників ПДР накладаються адмінштрафи у розмірі 170 – 255 грн.
олександр БогатиРьоВ,
начальник ВДаі РВ уМВс україни в Рівненській області, капітан міліції. Проводяться профілактичні заходи
2 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
11 червня 2013 року
до уваги громадян
з офіційних джерел з набранням чинності 01.01.2013 року закону україни від 06.09.2012 № 5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», внесе-
но зміни до законодавчих актів з приводу розподілу повноважень стосов-
но передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Територіальні органи Держземагентства набули повноважень з розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності
Згідно з пунктом 4 статті 122 Земель-
ного кодексу України повноваження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначен-
ня державної власності у власність або у користування (у тому числі зі зміною їх цільового призначення) фізичним та юридичним особам для всіх потреб, крім випадків, ви-
значених частиною восьмою ст. 122 Земельного кодексу України, надані центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальним органам.
Відповідний наказ Міністерства аграрної політики і продовольства №40 від 25 січня 2013 р., зареє-
стрований в Міністерстві юстиції, згідно з яким повноваженнями щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування для всіх потреб у межах області, наділено головні управління Держземагентства в областях, Києві та Севастополі.
Держземагентство також розроби-
ло покрокові блок-схеми з описами порядку передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування та порядку поновлення раніше укладених договорів оренди (внесення змін до них) земельних ділянок.
При цьому за Кабінетом Міністрів залишилися повноваження переда-
вати земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення державної власності до статутного капіталу Дер-
жавного земельного банку.
До цього часу землями державної власності, в тому числі і ділянками сільськогосподарського призначен-
ня, розпоряджалися районні та об-
ласні державні адміністрації, Кабінет Міністрів України.
Отже, враховуючи вищенаведене, Управління Держземагентства у Березнівському районі Рівненської області інформує, що для реалізації фізичними та юридичними особа-
ми права на отримання земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність та користування для всіх потреб їм необхідно звернутися із відповідним клопотанням та пакетом документів до Головного управління Держземагентства у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 37, індекс 33013.
З приводу надання консультацій та роз’яснень стосовно надання зразків відповідних клопотань та переліку необхідних документів, фізичні та юридичні особи можуть звернутися до управління Держземагентства у Березнівському районі Рівненської об-
ласті (м. Березне, вул. Київська, 10 а).
олег мельник,
начальник управління держземагентства у районі.
Керівники Рівненщини привітали журналістів із професійним святом Медійників області напередодні професійного свя-
та відзначили голова облдержадміністрації Василь Берташ, голова облради Юрій Кічатий, а також на-
чальник управління Міністерства внутрішніх справ України в області Василь Лазутко. На урочистостях із нагоди Дня журналіста вони вручили для кращих із кращих почесні грамоти, нагороди та відзнаки.
Василь Берташ, вітаючи медійників, зокрема, зазначив: «Мені приємно бути у такому неорди-
нарному, незалежному, непередбачуваному та незаангажованому товаристві. Але ці НЕ, аж ніяк не стосуються вашої позиції! Адже ви ніколи не стоїте осторонь подій, які відбуваються в регіоні, не байдужі до чужої біди чи проблем, а головне – не помилилися з вибором професії». Також голова облдержадміністрації побажав усім журналістам отримувати задоволення від роботи.
Місцева продукція затребувана на міжнародних ринках
За перший квартал Рівненщина продала іноземцям більше, аніж закупила за кордоном. Це свідчення того, що виробничники області посилюють позиції на світовому ринку, зазначив голова облдержадмі-
ністрації Василь Берташ. Загалом експорт місцевих товарів становить майже 13,5 мільйонів доларів США, тоді як імпорт – 5 мільйонів. Зокрема, підпри-
ємства Рівненщини поставили найбільше власної продукції у Росію та Канаду, а саме-на понад 6 та 3,5 мільйонів доларів США. Крім того, місцеві товаровиробники й надалі успішно співпрацюють із партнерами Великобританії, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії та Франції, куди поставляють значні партії. На переконання очільника краю, саме позитивне сальдо підтверджує конкурентоспромож-
ність місцевої продукції.
Загалом з початку року зовнішньоторговельні опе-
рації товарами область здійснювала з партнерами 60 країн світу.
На Рівненщині стартував оздоровчий сезон
Розпочали роботу санаторно-оздоровчі комплекси «Агатівка» та «Електронік». Вони приймуть 415 та 311 дітей відповідно. Санаторій «Горинь», а також табори «Джерельце» й «Веселка» теж чекають відпочивальників. За словами заступниці голови облдержадміністрації Світлани Сад, у першому за-
їзді до здравниць області вирушать понад півтори тисячі дітей різних категорій. Вони відпочиватимуть 21 день. А загалом табори організують по 4 заїзди. Таким чином 6 тисяч учнів зможуть відпочити та оздоровитися в закладах Рівненщини. Саме для них за кошти Фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності вартість путівки зде-
шевлена на 90 відсотків. Загалом у бюджеті Фонду зарезервували майже 14 мільйонів гривень, а це на понад 9 мільйонів більше, ніж тогоріч, підсумувала Світлана Сад. Водночас з ініціативи Президента України Віктора Януковича, пріоритетом цьогорічної оздоровчої кампанії є стовідсотковий відпочинок дітей-інвалідів, сиріт, позбавлених батьківського піклування, із багатодітних та малозабезпечених сімей. Тож на Рівненщині працюватимуть над тим, аби виконати завдання Глави держави та оздоровити кожну соціально незахищену дитину.
Довідково: цьогоріч кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності спрямують для 5 санаторно-оздоровчих комплексів краю, які запропонували кращі умови для відпо-
чивальників та виграли тендер, а саме: «Агатівка», «Електронік», «Горинь», «Джерельце» та «Веселка».
В краї побільшало матерів-героїнь
Відповідно до указів Президента України Віктора Януковича у травні 71 жительці Рівненщини присво-
їли почесне званням «Мати-героїня», повідомила заступниця голови облдержадміністрації Світлана Сад. Серед них дві жінки, які народили та виховали по 11 дітей, - Марта Зданевич із села Тинне Сарнен-
ського району та Віра Повх із села Стара Миколаївка Дубенського району. Також почесне звання при-
своїли Валентині Ходекевич із села Глинне Рокитнів-
ського району, яка виховала 10 дітей. Матері-героїні одержать по 11 470 гривень. Загалом жінкам, яким, відповідно до травневих указів Президента України, присвоїли почесне звання, виплатять понад 800 тисяч бюджетних гривень, підсумувала Світлана Сад.
Водночас із початку року державні одноразові винагороди вже отримали 740 матерів-героїнь Рів-
ненщини. На їх рахунки перерахували 8 мільйонів 487 тисяч гривень. Держкошти багатодітним мате-
рям наразі виплачують без затримок. Адже завдяки клопотанням голови облдержадміністрації Василя Берташа спростили процедуру розрахунку. Так, матерям-героїням для отримання винагороди до-
статньо копії указу Президента України, відповідно до якого їм призначили почесне звання.
Прес-служба рівненської ода.
Прес-конференції
начальник Березнівського відділення костопільської міжрайонної державної податкової інспекції в. Б. мо-
труніч та головний державний податковий інспекто-
рор сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю л. П. ціПан зустрілися з журналіс-
тами районних змі. відбулася зацікавлена розмова щодо реалізації в районі податкового законодавства.
серед інших пролунали запитання щодо функціонування нового податкового міністерства. - В’ячеславе Борисовичу, що ви можете сказати про мету створення Міністерства доходів і зборів України ? - 2 квітня поточного року набрав чинності наказ № 19 «Про початок діяльності Міністерства доходів і зборів України». Згаданий наказ видано у зв’язку з проведенням реорганізації податкових та митних органів.
Створюючи Міністерство доходів і зборів, Президент по-
ставив перед його працівниками чітке і зрозуміле завдан-
ня - розробити і впровадити найбільш оптимальні для України шляхи підвищення ефективності адміністрування митних і податкових платежів, щоб виконання зобов’язань щодо сплати податків і зборів було максимально ком-
фортним для бізнесу.
Міністерство спрямовує зусилля на забезпечення простоти і зручності здійснення податкових та митних процедур та на усунення адміністративних бар’єрів для підприємницької діяльності.
У процесі об’єднання працівники податкової та митної служб прагнуть не просто об’єднати два відомства, а до-
сягти підвищення рівня податкового і митного сервісу, орі-
єнтуючись на інтереси та очікування бізнесу і інвесторів.
Основою вдосконалення діяльності міністерства будуть інновації та інформаційні технології Міністерством доходів і зборів визначено головним органом у системі органів центральної влади з питань забезпечення формування єдиної державної податко-
вої, митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного соціального внеску.
Місія новоствореного міністерства - адмініструвати по-
датки, збори, митні платежі та єдиний соціальний внесок, надавати послуги громадянам і бізнесу та, як наслідок, забезпечувати наповнення доходної частини бюджету, створювати умови для розвитку підприємництва та між-
народної торгівлі. Проведення реорганізації територіальних органів не по-
гіршить умов обслуговування платників, які, як і раніше, зможуть отримувати якісне податкове супроводження, а Зустріч з податківцями
також ряд митних послуг в сервісних центрах, які в мину-
лому році були відкриті у ДПІ та їх відділеннях Рівненщини.
У центрах обслуговування платників податків вже можна отримати електронний цифровий підпис для здійснення в онлайн-режимі не лише податкових, а й митних про-
цедур. Тобто мета створення Міністерства - підвищення рівня податкового та митного сервісу.
- В’ячеславе Борисовичу, які ж функції нового Мі-
ністерства? - Створене Міністерство доходів і зборів України перед-
бачає чіткий розподіл функцій з іншими державними органами, в першу чергу з Міністерством фінансів: Мі-
ністерство доходів - це адміністратор податків і зборів, а визначає податкову і митну політику, як і раніше, Міністер-
ство фінансів. Цей баланс закладений, щоб не допустити будь-якого зайвого фіскального тиску на бізнес.
У складі Міндоходів продовжує функціонувати подат-
кова міліція. На виконання доручення Президента щодо зменшення тиску на бізнес її робота пере-
орієнтована в межах ри-
зикоорієнтованої системи. Тобто максимум аналітич-
ної роботи, мінімум втру-
чання у справи сумлінних платників.
Що стосується передачі Міндоходів функції ад-
міністрування єдиного соціального внеску, то це цілком логічний крок, який відповідає інтересам бізнесу.
Функції ведення реєстру та персоніфікації страху-
вальників, нарахування виплат залишаються за Пенсійним фондом, адміністрування, контрольно-
перевірочна робота - за Міністерством.
У податковій службі були впроваджені ефективні сис-
теми моніторингу рівня надходжень платежів та зборів. Працівники новоствореного міністерства перенесуть цей позитивний досвід на адміністрування єдиного со-
ціального внеску.
Фахівці Міністерства вже працюють над спрощенням адміністрування єдиного соціального внеску для під-
приємців. Зокрема, йдеться про об’єднання звіту про сплату внеску зі стандартною декларацією форми 1ДФ та надання можливості подавати такий звіт, як і всі інші, в електронному вигляді.
Ставимо перед собою мету провести процес об’єднання максимально швидко з мінімальним дискомфортом для бізнесу. У центрах обслуговування платників податків вже можна отримати електронний цифровий підпис для здійснення в онлайн-режимі не лише податкових, а й митних процедур.
Зі створенням Міністерства бізнес тепер має єдиного адресата, який від імені держави відповідає за створення рівної конкуренції, помірного оподаткування, якісний сервіс в адмініструванні податкових та митних платежів.
Наявність єдиного центру управління зробить процес прийняття рішень швидким і ефективним, і держава буде встигати реагувати на стрімкі зміни економічної кон’юнктури, актуальні тенденції, очікування і проблеми інвесторів.
марія антонюк.
фото юрія касянчука.
11 червня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
3
Західноукраїнський коледж «Полісся» існує уже дванад-
цять років. Це перший приватний коледж в нашому ре-
гіоні і він має свої традиції, історію та власну філософію буття. Сьогодні понад вісімсот його випускників працю-
ють у різних галузях економіки України.
З приєднанням України до Болонського процесу «По-
лісся» іде в рядах вищих навчальних закладів, які гар-
монізують кращі здобуття вітчизняної освіти до світових вимог підготовки фахівців. Ми впевнені: сучасний бізнес потребує професіоналів нового покоління, який здатний не тільки турбуватися про прибуток і фінансову стабіль-
ність підприємства, установи, а й вирішувати соціальні проблеми, що стосуються як суспільного, так і особисто-
го життя людини. Тому такого великого значення надає-
мо у наших навчальних планах формуванню в студентів сучасного гуманітарного світогляду. Крім того, усвідом-
люємо, що сучасний професіонал – це не тільки фахівець своєї справи, який має сучасні знання і володіє тими чи іншими навичками. Це ерудована людина, яка набула високого рівня правових знань, вільно володіє хоча б однією іноземною мовою, має гарну комп’ютерну під-
готовку, ініціативна, відповідальна, самостійна, творча, здатна працювати в команді, готова постійно навчатися. Щоб набути таких компетенцій, потрібно вчитися плід-
но і наполегливо, адже осягнути той масив знань, який пропонують у навчально-інформаційному просторі Захід-
ноукраїнського коледжу «Полісся» досвідчені викладачі, більшість з яких – викладачі вищої категорії - непросто.
Перебування у стінах нашого навчального закладу запам’ятається студентам на все життя зустрічами з ці-
кавими людьми, творчою і плідною роботою над своїм професійним зростанням, корисним і змістовним дозвіл-
лям зі своїми друзями.
Нагальна необхідність сучасної освіти – вміння вчитися і вдосконалюватися самостійно, оскільки аудиторні за-
няття дають лише частину того, що потрібно знати фахів-
цю. І якщо ви прагнете стати дійсно спеціалістами нової генерації, аби творити у рідній державі розвинуту соці-
ально орієнтовану економіку, високу культуру ділових і суспільних відносин, опікуватися державними і корпора-
тивними інтересами на благо незалежної України, при-
йняти від старшого покоління естафету відповідальності за долю держави та української нації, постійне нарощен-
ня наукового, духовного, естетичного, морального ван-
тажу, який, до речі, ніколи не тисне на плечі, стане для вас справою всього життя.
Валерій ЛаВренюк, директор коледжу, відмінник освіти України.
осВітянський ВісникСтань
Бути професіоналом - престижно
Особливістю розвитку Захід-
ноукраїнського коледжу „Поліс-
ся” на сучасному етапі є впрова-
дження кредитно-модульної системи в організації навчаль-
ного процесу згідно з вимогами Болонської декларації 1999 року. Над цією проблемою працюємо протягом останніх п’яти років. Зро-
зуміло, що впровадження модуль-
них технологій навчання вимагає зна-
чної підготовчої роботи від кожного викладача. Адже необхідно розпо-
ділити зміст дисципліни за смисло-
вими одиницями на кілька модулів; визначити дидактичну мету кожного з них; створити методичне забезпе-
чення всіх складових елементів мо-
дуля; спланувати контроль; визначи-
ти терміни кожного виду контролю; вчасно облікувати успішність студен-
тів у журналі контролю викладача за виконанням студентами навчальної програми та в індивідуальному на-
вчальному плані студента.
Викладач оптимізує педагогічний процес, будує кожне заняття як спіль-
ну діяльність зі студентами. Резуль-
тативність навчання має місце тоді, коли дві сторони активні і висту-
пають організаторами навчально-
пізнавальної діяльності. Якщо тра-
диційний навчально-виховний про-
цес був орієнтований на створення Перший досвід, завдання, висновки
однакових умов для всіх студентів, то за кредитно-модульною системою необхідно створити сприятливі умо-
ви окремо для кожного студента, за-
безпечити йому вільний вибір мето-
дів та засобів навчання, які б відпові-
дали його індивідуальним фізичним та інтелектуальним можливостям. Втілення на практиці вищевказаного вимагає підвищення якості методич-
ного та інформативного забезпечення навчального процесу, що включає розробку технологій проведення всіх видів занять, консультацій, відпрацю-
вань, створення умов для самостійної роботи студентів, на яку відведено 30-50 відсотків годин, передбачених робочими програмами дисциплін.
Проте збільшення годин на само-
стійну роботу студентів не дасть очіку-
ваних результатів, якщо викладач не забезпечить цю роботу навчальними та методичними посібниками, контр-
олем за виконанням самостійних завдань. Ефективність самостійної роботи залежить і від того, наскільки розуміють студенти її необхідність, від роз’яснювальної роботи викладача, здатності його активізувати та вдо-
сконалити форми самостійної роботи, спрямувати їх на розвиток творчих здібностей студентів.
Якісне впровадження кредитно-
модульної системи організації на-
вчального процесу вимагає постійно-
го контролю з боку директора, його заступників.
Завдяки творчій праці всього педа-
гогічного колективу вдалося доби-
тись позитивних результатів, підви-
щилась відповідальність студентів за результати навчальної діяльнос-
ті; зросла якість проведення прак-
тичних, семінарських, лабораторних занять; вдосконалюється методич-
не забезпечення навчальних занять і самостійної роботи студентів; акти-
візувалась позааудиторна робота сту-
дентів, участь їх в олімпіадах, науко-
вих конференціях; зросла якість під-
готовки курсових робіт; покращилось матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів, комп’ютерних класів; зменшились пропуски на-
вчальних занять; сформований елек-
тронний і паперовий каталог робо-
чих програм, навчально-методичних комплексів, методичних посібників всіх дисциплін підготовки молодших спеціалістів у методичному кабінеті. На досягнутому викладацький ко-
лектив не зупиняється, тому що його педагогічним кредо є слова: „Мисли-
ти – творчо, планувати – правильно, діяти – конкретно!”
ольга ДаВиДюк , заступник директора з навчальної роботи. В коледжі робота з талановитою молоддю здійснюється системно, за трьома напрямками: науково-дослідна робота у навчально-виховному процесі, у позанавчальний час; участь у науково-
організаційних заходах (конкурсах, предметних олімпіадах, конференціях тощо).
У належній організації та проведенні науково-дослідної роботи впродовж усіх років навчання майбутніх спеціаліс-
тів неабияку роль відіграє наукове товариство «Інтелект». З метою популяризації власних студентських напрацю-
вань проводиться щорічна науково-теоретична конферен-
ція «Ділова молодь України», гаслом якої стали слова Со-
крата «Заговори, щоб я тебе побачив». В них точно віддзер-
калюється мета її проведення. Адже практика проведення науково-теоретичної конференції дозволяє виявити здібних до пошукової діяльності студентів, сприяти залученню біль-
шої кількості вихованців, небайдужих до розвитку науки, го-
тових робити ці зміни власноруч.
Варто зазначити, що у науково-теоретичній конференції що-
року беруть участь не тільки студенти коледжу, а й обдаро-
вана молодь району. Так, цьогоріч були запрошені учні Бала-
шівського НВК «Колегіум - ЗОШ І-ІІ ступенів», Березнівської ЗОШ №2 та Березнівського НВК «Економіко-гуманітарний лі-
цей – ЗОШ І-ІІ ступенів» – дійсні члени Малої академії наук.
Конференція 2013 року пройшла у дусі патріотичного виховання, бо тематика трьох доповідачів із десяти була Виховуємо інтелектуалів
етнічною і висвітлювала український фольклор ХХ століт-
тя, звичаї, традиції та обряди Костопільщини, українську вишиванку в художньому мистецтві Березніського райо-
ну (І. Фурсяк, М. Дмитринська, К. Бойчук).
Символічним став виступ Я. Бурмаки, студентки відді-
лення «Початкове навчання», яка дослідила питання об-
дарованості у молодшому шкільному віці, адже це саме той вік, коли дитина активно проявляє здібності, які мо-
жуть перерости у талант. Болючу тему опіки українських дітей іноземними громадянами висвітлила студентка відді-
лення «Правознавство» Т. Дацюк. Майбутній юрист В. Демко дослідила сучасний стан правового регулювання праці мо-
лоді в Україні. Неабиякий інтерес викликав виступ Я. Яков-
чук про природний і механічний рух та його вплив на дина-
міку чисельності населення нашого району. Від впливу ре-
клами у глобальній мережі Internet застерегла випускниця відділення «Фінанси» Ю. Левчук.
Тож зроблено ще один крок у підтриманні обдарова-
ної молоді нашої держави. У перспективі - проведення науково-теоретичних конференцій із залученням студент-
ства в інших вищих навчальних закладів Рівненщини, що сприятиме формуванню професійної компетентності на-
ших студентів, майбутніх фахівців, здатних конкурувати на сучасному ринку праці.
ірина коЛмакоВа, методист коледжу.
Всім відомо, що спорт – це сила, здоров’я та краса. В здоровому тілі – здоровий дух - це також за-
гальновизнане правило. В нашому коледжі студенти мають можливість всебічно розвивати себе, досягати спортивних вершин. За період існування закладу наша спортивна команда чотири рази ви-
борювала першість у cпартакіаді сту-
дентської молоді серед вищих на-
вчальних закладів І-ІІ рівнів акреди-
тації Рівненської області. Успішно стартують студенти коле-
джу протягом навчання в обласних чемпіонатах, чемпіонатах України, Європи та світу.
Вперше в області виконали норма-
тиви майстрів спорту у стрільбі з лука студенти відділення „Фізичне вихо-
вання” Валентин Хавтура і Олександр Поліщук. Випускник коледжу Вален-
тин Хавтура став майстром спорту міжнародного класу зі стрільби з лука і входив до збірної команди України. А також нормативи майстрів спорту міжнародного класу виконали наші Нам підкоряються спортивні вершини
студенти Володимир Надеєвець (важ-
ка атлетика), Роман Луцишин (вело-
спорт). За час навчання в коледжі ві-
сімнадцять студентів стали майстра-
ми спорту, дванадцять виконали нор-
мативи кандидата в майстри спорту.
На сучасному етапі в коледжі навча-
ється десять майстрів спорту та один кандидат у майстри спорту з різних його видів. Хочеться відзначити досягнення сту-
дента IV курсу відділення „Фізичне виховання” Віталія Лавренюка, май-
стра спорту з важкої атлетики. Це ба-
гаторазовий чемпіон області, сріб-
ний призер чемпіонату України, член збірної команди України. Віталій здо-
був п’яте місце на чемпіонаті Європи.
Великих успіхів досяг Віталій Арбу-
зов, студент третього курсу, майстер спорту, багаторазовий чемпіон об-
ласті, член збірної команди України. Віталій - чемпіон України із силового триборства, встановив рекорд Украї-
ни у своїй ваговій категорії. Неабияких успіхів досяг третьокурс-
ник Тарас Матвійчук, майстер спор-
ту з веслування, неодноразовий чем-
піон області та України. Тарас - член збірної команди України, бронзовий призер Кубка Дніпра та бронзовний призер чемпіонату Європи. Гордістю коледжу є Роман Василев-
ський - бронзовий призер юніорсько-
го чемпіонату світу
Заняття фізкультурою і спортом Ро
-
ман почав ще з 10 років в ДЮШС „Ко-
лос” (м. Здолбунів). Після закінчення школи вступив до Західноукраїнсько-
го коледжу „Полісся” на відділення «Фізичне виховання». Завдяки своїм наполегливим тренуванням Роман став багаторазовим чемпіоном Рів-
ненської області, п’ятиразовим чем-
піоном України, виконав норматив майстра спорту. Є членом збірної ко-
манди України. Став шостим на чем-
піонаті Європи в Україні, п’яте місце виборов на чемпіонаті з важкої ат-
летики в Таїланді, четверте місце на чемпіонаті Європи в Ізраїлі. Недавно Роман взяв участь у юні-
орському чемпіонаті світу в столиці Перу м. Ліма (травень 2013 р.). І ось Для студентів – першокурсників перший рік навчання знаменний тим, що вони зробили крок на шляху до цікавого, напрочуд гарного і надзвичайно складно-
го дорослого життя. А нам, викладачам, дуже приємно, що саме ми причетні до формування фахівців нової генерації, громадян незалежної європейської держави.
результат - бронзова медаль. Це, безперечно, гордість для України, міста Здолбунова і Західноукраїнського ко-
леджу „Полісся” зокрема. Тож побажаємо Роману успі-
хів ще на чемпіонаті Європи, а також золотої медалі на Олімпійських іграх.
марія Черешня, керівник фізичного виховання коледжу.
На фото: Віталій ЛАВреНюк, Віталій АрБуЗОВ та Тарас МАТВійчук.
11 червня 2013 року
4 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
обрії
Культурні
В рамках свята відбулися творчі зустрічі провідних фахівців галузі культури і мистецтва, зональні кон-
курси пісенно – поетичної творчості «А льон цвіте», заключний гала – концерт переможців обласного В сільських закладах культури району діє вісімнадцять хореогра-
фічних колективів, переважна біль-
ність яких – дитячі. П’ятнадцять з них взя-
ли участь у районному фестивалі- конкурсі
«Поліські візерунки», який відбувся недавно на сцені районного будинку культури. До складу авторитетного журі ввійшли балетмей-
стер РБК Олександр Хоро-
шилов (голова), викладач хореографії дитячої музич-
ної школи Олександр Усач, студент хореографічного факультету РДГУ Дмитро Боротюк, провідний спе-
ціаліст РБК Галина Миро-
нець. На їх професійний суд аматори сценічного танцювального мистецтва представили українські народні, бальні, естрадні танці, хореографічні ком-
Найактивнішим читачем Вітковицької публічно- шкільної бібліотеки є, за твердженням її завідувач-
ки Л. О. ТихОНчук, В. М. ЮсеНкО. За книгами для нього здебільшого приходить його дружина Ольга, бо сам Василь може пересуватися лише у візку для ін-
валідів, та й то дуже обмежено. Правда, два роки тому, йому, інвалідові першої групи, видали автомо-
біль «славута», отож горизонти пізнання світу для нього дещо розширилися. Але любов до книжки зали-
шилася незмінною.
- Василь Миколайович, - розповідає Лідія Омелянів-
на, - людина особлива – доброзичлива, допитлива, з мо-
лодих літ захоплюється технікою, до того, коли почали-
ся серйозні проблеми зі здоров’ям, працював водієм, за-
хоплення всілякими механізмами передав і трьом синам, а тепер привчає до них і маленького внука, якого пода-
рувала йому з доужиною дочка Тетяна. З будь – якої роз-
мови з Василем одразу можна пізнати, що це людина ін-
телігентна, делікатна, начитана.
Бібліотечний формуляр свідчить про літературні заці-
кавлення Василя Юсенка. Найбільше йому подобаються пригодницькі, історичні романи, детективи. А ще він за-
хоплюється творами, в яких йдеться про людей героїчної вдачі, сильної волі. Такі книги додають йому оптимізму, віри у власні духовні сили. Відколи сім’я придбала трак-
тора – бо ж Юсенки і землю обробляють, і худобу відго-
довують, - Василь Миколайович намагається з допомо-
гою синів управлятися з польовими роботами, що теж характеризує його як вольову, мужню людину.
- Без книги, художнього слова не уявляє свого життя і Анатолій Федас, - розповідає Л. О. Тихончук.- Він здобув вищу освіту на відділенні початкового навчання і прак-
тичної психології РДГУ, однак за спеціальністю, на жаль, не працює. Правда, постійно шукає хоч тимчасові заро-
бітки, займається різними корисними справами. Ми не раз робили в бібліотеці виставки його творчих робіт з пап’є - маше, соломи, іншого природного матеріалу. А від-
недавна Анатолій захопився поробками з паперу – ори-
гамі, - ось вони,- підводить мене до полички під назвою «Чудо - руки, чудо -штуки» Лідія Омелянівна, – полюбуй-
тесь, яка краса.
Вироби і справді чудові: кожен штрих свідчить про неабияку вправність майстра. Його читацькі смаки теж бездоганні – любить і класику, і сучасні твори провідних українських письменників, часто заходить до бібліотеки, щоб переглянути підшивки газет. Із захопленням розповідає Л. О. Тихончук і про своїх по-
друг з аматорського народного хору Вітковицького сіль-
ського клубу, які однаково прихильні і до пісні, і до ху-
дожнього слова.
- Колишній секретар сільської ради Валентина Василів-
на Воробей, - говорить вона, - просто не може не співа-
А льон цвіте...
фестивалю та церемонія нагородження його лау-
реатів. Давня творча дружба поєднує учасників народ-
ного аматорського хору «Богуш» з Іваном Сльотою. На урочистостях з нагоди відзначення в Березному 50 – річчя з дня створен-
ня колективу почесним гостем був відомий всій Україні композитор. То ж і не дивно, що право від-
крити гала – концерт, який відбувся в приміщенні Жи-
томирського академічного музично –драматично-
го театру ім. І. Кочерги, було надано право саме березнівським митцям, які під оплески присутніх виконали «Здравицю І. Сльоті», пісню І. Сльоти «Співа село», пісню на слова І. Сльоти та музику Федора Гощука « З туманом кохалася нива». В гала –концерті взяли участь найкращі хорові ко-
лективи, вокальні ансамблі Житомирської області та міста Житомира.
Івану Сльоті на сцені теа-
тру було вручено «Орден за заслуги» І ступеня, а народному аматорському хору «Богуш» диплом за успішний виступ у заключ-
ному гала – концерті пе-
реможців Житомирського обласного пісенно – по-
етичного фестивалю «А льон цвіте». Людмила СущевСька, в. о. начальника райвідділу культури РДа. Нещодавно народний аматорський хор «Богуш» районного будинку культури під керівництвом заслуженого працівника культури україни Федора ГОщукА побував у Житомирі на
святкових урочистостях з нагоди 75 – річчя від дня народження народного артиста україни, професора, композитора і поета, художнього керівника Поліського академічного ансамблю пісні і танцю « Льонок» Івана Михайловича сЛьОТи.
У Вітковичах книгу люблять
ти і не читати. Особливо любить романи Павла Загре-
бельного, Олеся Гончара, можна посперечатися з нею про твори Марії Матіос. Пісні ж всю душу віддає. Разом з нею співає і дочка Ірина, яка замінила маму на поса-
ді секретаря сільвиконкому, невістка Раїса, яка не тільки співає, а й хором керує. Та й паспортистка сільської ради Галина Максимівна Побєжимова зачаровує односельців чудовим голосом. І до книги тягнеться, бо душа її від-
кривається навстріч всьому прекрасному. Та чи не най-
ближчі мені читацькі смаки Любові Петрівни Пилипаки. Це моя однокласниця і, як і я, захоплюється поезією Ліни Костенко, з нею ми не раз обговорюємо творчі здобут-
ки березнівських літераторів. А колишня вчителька, нині пенсіонерка, Галина Дмитрівна Мельник надає перевагу так званим жіночим романам і українських, і російських письменниць, її цікавлять книги, які широко дискуту-
ються в літературному середовищі. Тому поспілкувати-
ся з нею корисно і цікаво.
Бачу на робочому столі Лідії Омелянівни стос «тонень-
ких», розкішно ілюстрованих, тобто дитячих книжечок. Виявляється, в бібліотеку щодня забігають цілі гурти учнів початкових класів Вітковицької ЗОШ, які розміще-
ні майже поруч - у приміщенні чудового дитячого сад-
ка. Це чи не найбільш читаюча публіка в селі. Отож Л. О. Тихончук робить все для того, щоб зміцнити зацікав-
лення дітвори художнім словом. Бо справедливо вва-
жає, що той, хто в дитинстві призвичаївся до читання, не розлюбить книгу впродовж всього життя. Надія ЯРмоЛюк. НА ФОТО: Лідія ТихОНчук демонструє вироби Ана-
толія ФедАсА.
Яскраві барви «Поліських візерунків»
позиції, сольні номери.
- Приємно відзначити, - сказав у своєму виступі під час обговорення мистець-
ких досягнень фестивалю та підбиття його підсумків Олександр Хорошилов, - що за період з минуло-
річного огляду – конкурсу хореографічних колективів значно зросла їх виконав-
ська майстерність, збага-
тився репертуар, а сценічні костюми здебільшого від-
повідають танцювальним композиціям. Найкращі номери продемонструва-
ли колективи, що їх очолю-
ють восококваліфіковані спеціалісти. Саме вони досягли в ході фестивалю найвагоміших успіхів.
Вперше і на досить ви-
сокому рівні в «Поліських візерунках» взяли участь новостворені хореогра-
фічні колективи з Губко-
ва, Друхова, Малушки. Схвальну оцінку членів журі викликали виступи танцюристів – аматорів Бронненського, Полісь-
кого, Городищенського, Кам’янського, Балашів-
ського будинків культури, Прислуцького клубу, со-
лістки Соснівського хоре-
ографічного колективу Яни Кокоти. - Особливо хочеться від-
значити ,- наголосив голова журі, - колектив Малин-
ського сільського клубу, в якому займаються 4 групи – «Бусинки», «Імпульс», «Тралі – валі» та «Хуліга-
ни», які запропонували увазі суддів та глядачів як окремі номери, так і спіль-
ні композиції. Малинські юні танцюристи мали чу-
довий естетичний вигляд, оскільки були забезпечені яскравими костюмами, виготовленими, до речі, руками їх батьків.
Отож і не дивно, що пере-
конливу перемогу у фести-
валі здобув хореографіч-
ний колектив з Малинська під керівництвом Ольги Ковбар. Друге місце розді-
лили між собою дитячі ко-
лективи Бронненського та Поліського будинків куль-
тури ( художній керівник Олександр Хорошилов). На третю сходинку піднялися вихованці Олександра Хо-
рошилова та Надії Мазепи з Губківського, Друхівсько-
го і Прислуцького сільських клубів.
Приз глядацьких симпа-
тій завоювала Яна Кокота з Соснівського будинку культури.
Журі відзначило подяка-
ми також хореографічні колективи Кам’янки, Горо-
дища, Балашівки під керів-
ництвом Інни Броновицьої, Юлії Рощук та Марії Рябчук.
Таїсія БоНДаРеНко, провідний методист РБк, член журі. Нещодавно у рідну школу с. Малушки завітала поетеса і художниця Людмила степанівна ВЛАсЮк. у цьому селі минуло її дитинство, тут вона написала свій перший вірш. Знайомство уже з новою та просторою школою вразило її до глибини душі. У бібліотеці, яку Марія Сергіївна Сулім перетворила на вітальню з вишитими рушниками, квітами, відбулася зу-
стріч поетеси з родичами, однокласниками, знайомими, вчителями та учнями. На свято запросили першу вчитель-
ку Н. С. Паньковець, яка розповіла, якою ученицею була Людмила, про її захоплення, улюблені уроки. Перша вчи-
телька побажала поетесі нових творчих злетів. Людмила Власюк в знак поваги подарувала вчительці квіти. На зустрічі відбулася презентація збірки поетеси «Вічні жорна», з якої учні старших класів, вчителі читали вірші. Ведуча В. М. Марійчик характеризувала кожен розділ книжки, коментувала кожну прочитану поезію. Присут-
ні переглянули слайди до деяких поезій, виставку автор-
ських робіт - малюнків «Художній світ Людмили Власюк».
Учасники свята ставили запитання гості, на які вона да-
вала обґрунтовано-філософські та повчальні відповіді.
Одним із перших було запитання учня 7 класу:
- коли ви написали свій перший вірш?
- Це був вірш про пташку, який я написала у 3-4 кла-
сі. Мені порадили надіслати його до газети «Червоний прапор», звідки прийшла відповідь, що над цією поезі-
єю ще слід трішки попрацювати. Однак, для мене це був міні-подвиг, моє перше досягнення. Інколи навіть шкіль-
ні твори я писала у поетичній формі.
Учні 9-11 класів запитували: - що надихає вас на творчість?
- Саме життя, - відповіла поетеса. – Натхнення є скрізь: у промінчику сонця, що блукає на скатертині, у бруньці, що розпускається навесні, у квітці, у веселці, у людині, що поруч із тобою. Полюби ближнього свого – і світ роз-
криє перед тобою свої обійми, і відчуєш ти щастя, і при-
йде натхнення. - чи продумуєте ви свої вірші заздалегідь, чи вони ви-
никають спонтанно? – цікавились вчителі.
- По-різному… Буває миттєво, за кілька хвилин вже по аркушеві біжить рядок за рядком, строфа за строфою…і нічого не треба правити. А інші - народжуються роками, виношуються під серцем, наче дитина.
- Як рідні ставляться до вашої творчості?
- Моя сім’я уся є творчою і в усьому мене підтримує.
- чи є у вас улюблена поезія?
- Ні, напевно, немає, бо кожен вірш – це частинка тебе.
- чи є у Вас напрацювання на сьогоднішній час?
- Є і вірші, і оповідання-притчі з філософським спряму-
ванням. На завершення поетеса прочитала свої нові поезії, зо-
крема, вірш про свою маленьку Батьківщину - рідне село Малушку.
Сльоза зрадлива в трави проронилась.
Гей, неодмінно римами зросте.
Село моє, мені ти часто снилось,
Ти частка серця, близьке і святе.
Усім присутнім школярам та гостям Людмила Степанівна побажала: «Живіть, учіться, працюйте, не бійтеся поразок та невдач, починайте спочатку, творіть, розвивайте свої таланти, які живуть у ваших серцях. Вчіться бачити кра-
су світу навколо себе – і тоді любов увійде у ваші душі». А ще гостя дарувала свої книжки з автографами для близьких їй людей. Бібліотеці подарувала картину «Ой летіли дикі гуси».
Після завершення свята Людмила Власюк ще довго спіл-
кувалася зі своїми односельчанами, родичами, директо-
ром школи О. М. Ткачем. Підготували свято завідуюча ПШБ М. С. Сулім і вчитель української мови та літератури В. М. Марійчик. Людмила ТаРаСюк,
вчитель малушківської ЗоШ.
«Село моє, мені ти часто снилось…»
5 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
11 червня 2013 року
з криниці літ
Фотопогляд в минуле
Старі фотографії - як щемливо переглядати їх, відкривати для себе невідоме нам минуле, свідком якого вони залишаються, чи згадувати безповоротно відлетілі літа,
свідком яких були вже ми самі... А ще коли на тих світлинах втрачена старовина чи
незабутні лиця знайомих і близьких, що
давно відійшли у кращі світи, куди й кожному з нас у свій час доведеться збиратися... І що ми залишимо після себе для тих, хто прийде після нас?
нАВіЯнЕ СтАрОЮ ФОтОкАрткОЮ
У білих сукнях дівчата пишні,
На парубках костюми гарні.
У день святковий на шпацір вийшли, А день такий дзвінкий, безхмарний.
Аж променяться їх світлі лиця – Таке блаженство і утіха.
На те дивитись – не надивиться…
Хоч лихо вже чигає стиха.
Їх вижидають жорстокі війни,
Голодомори і убивства.
Вітри зірвуться суховійні,
Позбавлять юності – дитинства.
Їх розметає по всьому світу:
Не знати, де і хто поляже,
А рідну землю, росою вмиту,
Топтати буде поріддя враже.
Все поруйнує, усе понищить,
Що дороге було і миле.
Не порятують ні сили вищі,
Ані селянська зброя – вила.
І так розпачливо, до болю,
Дивитися у їхні очі
І думати: яку ж бо долю
Нам день грядущий напророчить?
Борис БОрОВЕць.
Фото з фондів районного краєзнавчого музею
Фото з архіву районного краєзнавчого музею.
11 червня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
6 погода в домі
здоров’я
це вас цікавить
У добірці використані матеріали УКРІНФОРМу, вітчизняних та зарубіжних ЗМІ.
КОМПАС кОнСультАції
органів захисту прав споживачів медичних працівників представників податкової служби адвокатів і правознавців
служби соціального забезпечення
ЗнАйте СвОї ПрАвА. вМійте їх ЗАхищАти.
Ведуча рубрики Ольга ШЕРШЕЛЬ, заслужений юрист України
- Живемо поруч із заводом, який на-
рощує виробництво. як дізнатися, чи не погіршиться екологія?
- Завод зобов’язаний надати таку інфор-
мацію. Приміром, це може бути висновок державної екологічної експертизи про-
екту реконструкції заводу при збільшенні потужностей виробництва. відмовили? Пошліться на частину першу статті 25-1 Закону україни “Про охорону навколиш-
нього природного середовища”, за якою не тільки органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, органи місцевого самоврядування, але й підприємства, установи та організації, діяльність яких може негативно вплинути або впливає на стан навколишнього при-
родного середовища, життя і здоров’я людей, зобов’язані забезпечувати вільний доступ населення до інформації про стан навколишнього природного середовища.
Якщо самостійно звертатися не маєте можливості, у такому разі можете пере-
адресувати своє прохання до благодійної організації, метою якої згідно зі статутом є надання допомоги у захисті екологічних прав фізичним і юридичним особам, захист довкілля, сприяння розвитку при-
родоохоронної справи та розвитку еколо-
гічної освіти, науки та культури. Дізнатися про таку організацію можна з інтернету. Саме вона і надішле запит до заводу.
і знайте, що завод не має права відмови-
ти в цьому питанні, посилаючись, скажімо, на відсутність на даний час документів через передачу їх до суду. Оскільки, як вказується в окремих рішеннях судів, за-
питувані документи є власністю заводу, тому передача їх не позбавляє права до-
ступу до них та не унеможливлює зняття з них копій.
- який порядок надання екологічної інформації?
- Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням гро-
мадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого при-
йому або шляхом надсилання поштою, елек-
тронною поштою, факсом або телефоном.
такий запит згідно з Законом україни “Про до-
ступ до публічної інформації” повинен містити:
• прізвище, ім’я, по батькові (наймену-
вання) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
• загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
• підпис і дату (за умови подання пись-
мового запиту).
відповідь на запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання. у разі, коли він стосується інформації, необ-
хідної для захисту життя чи свободи особи, стану навколишнього природного серед-
овища, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій відповідь надається протягом 48 годин з дня звернення.
Якщо заявнику необхідно надати вели-
кий обсяг інформації, або її слід зібрати Вчені щороку попереджають про погіршення екології на Землі, про нові техно-
генні катастрофи. То тут, то там повідомляють про аварії на заводах, атом-
них електростанціях. Україна про них обізнана чи не найкраще – відлуння Чорно-
бильської катастрофи позначається на нашому житті. Попри це, більшість з нас лише побіжно знає про свої екологічні права. А даремно. Як слушно стверджують спеціалісти, без знання реальної екологічної ситуації неможливо реалізувати пра-
во на безпечне для життя та здоров’я людини навколишнє природне середовище, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю або майну екологічним правопорушен-
ням... Дійсно, знаючи реальну ситуацію про аварію на Чорнобильській АЕС, хіба пі-
шов би хтось того року на парад 1 травня?
Тож, варто завжди пам’ятати, що за статтею 50 Конституції України кож-
ному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. При цьому така інформація ніким не може бути засекречена. Зокрема, дізнатися про стан довкілля можна з Національної доповіді про стан навколишнього середови-
ща (її після розгляду Верховної Ради України публікують окремим виданням і роз-
міщують у системі Інтернет). А на регіональному рівні Рада міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації зобов’язані щорічно інформувати про стан навко-
лишнього природного середовища своїх територій. Ну і, звичайно, відповідні органи обов’язково повинні поінформувати населення про надзвичайні екологічні ситуації та заходи щодо їх ліквідації. Однак, не завжди бажа-
не стає реальним, і доволі часто інформація про, приміром, негативний вплив на природу виробництва заводу, що знаходиться на сусідній вулиці, замовчується. Як же все ж дізнатися про ситуацію із забрудненням довкілля? Про це та інше - далі.
еКОлОГіЧні ПрОБлеМи СтОСуЮтьСЯ КОЖнОГО
серед значної кількості даних, строк роз-
гляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. інформація з питань екологічної ситуації надається безоплатно. Однак, якщо вона містить документи обсягом більш як 10 сторінок, запитувачу доведеться відшко-
дувати фактичні витрати на копіювання та друк. Граничний розмір такого відшкоду-
вання встановлено в постанові Кабінету Міністрів україни від 13 липня 2011 року № 740. наприклад, копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) коштуватиме не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки. - Чи може бути відмовлено у наданні екологічної інформації?
- так. За Законом україни “Про доступ до пу-
блічної інформації” це можливо в таких випадках:
• орган не має у своєму розпорядженні та не зобов’язаний володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
• це конфіденційна, таємна або службова інформація; • не сплачено передбачені фактичні ви-
трати, пов’язані з копіюванням або друком;
• не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію. Зверну увагу і на таке: за Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань щодо довкілля (рати-
фікована україною) у наданні екологічної інформації може бути відмовлено, зокре-
ма, якщо її оприлюднення може негативно вплинути на:
• конфіденційність діяльності державних органів у випадках, коли така конфіден-
ційність передбачається національним законодавством;
• міжнародні стосунки, національну оборону або державну безпеку;
• конфіденційність комерційної та про-
мислової інформації у випадках, коли така конфіденційність охороняється законом з метою захисту законних економічних інтересів. цією Конвенцією передбачено, що у тих випадках, коли державний орган не має у своєму розпорядженні екологічної інформації, котра міститься у запиті, цей державний орган у максимально стислий строк інформує заявника про державний орган, до якого, як він вважає, можна звер-
нутися із запитом про надання відповідної інформації, або передає цей запит такому органу та належним чином повідомляє про це автора звернення.
При цьому варто знати, що згідно з Кодексом україни про адміністративні правопорушення, відмова від надання чи несвоєчасне надання за запитами повної та достовірної екологічної інформації, передбаченої законодавством, - тягне за собою накладення штрафу на службових та посадових осіб від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(УкріНФорм).
УКРАЇНЦЯМ ОБІЦЯЮТЬ СПЕКОТНЕ ЛІТО ІЗ ГРОЗАМИ ТА ГРАДОМ
хочете порадувати свою сім’ю свіжою ягодою і в зимову пору? Час братися за діло. Чи не рано, за-
питуєте? Саме час, якщо ваші рідні та близькі лю-
блять полуницю, малину, смородину... Пропонуємо вам декіль-
ка рецептів приготування варення з цих ягід. незви-
чайного, найсмачнішого варення - його не варять і не парять. тому воно по-
вністю зберігає смак ягід і всі вітаміни. це сире ва-
рення. найпопулярніше - з малини, полуниці, червоної і чорної смородини, чорни-
ці та обліпихи. Можна екс-
периментувати і змішуючи ягоди різних смаків. А чим подрібнити ягоди?
Полуниця - ягода ніжна, її досить пом’яти товкачиком для пюре. А ось обліпиху, смородину або агрус, та ще й у великих кількостях, краще подрібнити за до-
помогою блендера або Ягоди на зиму
м’ясорубки.
Як розрахувати кількість цукру?
традиційно береться одна міра ягоди і 1-1,5 міри цу-
кру. Але кількість цукру без-
посередньо залежить від сорту ягоди, від її стиглості, природних желейних і кон-
сервуючих властивостей, а також, наскільки вона солодка.
наприклад, приготовлену смородинову масу змішуй-
те з цукром у пропорції 1: 1,5-2. А недозрілі зелені ягоди агрусу (коли насіння в них ще нетверде) змішуйте з цукром у пропорції 1:1,5.
у полуниці, малині, ожині багато води, а цукру або желейної речовини мен-
ше, тому вони вимагають більше цукру (1 частину ягід з’єднайте з 1,5 або 2 частинами цукру). Свіжо-
зібрану малину та ожину після збору звільніть від чашолистків (і бажано не мити!). щоб варення не за-
грало: ягоди мають бути чистими, свіжими і зріли-
ми; банки для зберігання варення - стерильними; зберігати сире варення слід у холодильнику або льосі. в осінні і зимові місяці банки можна виставити на закри-
тий балкон або лоджію, на веранду - велика кількість цукру не дасть варенню за-
мерзнути.
іноді варення покривають шаром цукру (1-1,5 см), щоб утворилася пробка, яка збе-
рігатиме його від бродіння.
таким чином можна при-
готувати сире варення з будь-яких ягід.
Нинішнє літо в Україні видасться дуже спекотним, але із щедрими дощами, шквалами та градом. Народні синоптики розписують погоду з точністю до днів, а ось фа-
хівці від науки за точний прогноз на все літо не беруться.
Про це пише газета “Вести”.
“Може бути +38–41 градус, але такі ви-
сновки робимо лише тому, що такі тем-
ператури вже спостерігалися. Зазвичай у нас найжаркіші липень і перша половина серпня. А закінчиться літо у другій половині вересня при зниженні середньодобової температури нижче +15 градусів... Град, грози, зливи, шквали приходитимуть із атмосферними фронтами аж до серед-
ини серпня”, – розповів заступник голови укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.
За його словами, ще два тижні спеки не буде. так, найближчими днями на за-
ході очікують +7–12 градусів вночі та не вище +19 – вдень, на іншій території вночі +10–16, вдень - +22–28 градусів.
А ось народний синоптик валерій не-
красов не припускає, а точно знає, що до +40 таки дійде. “Ми перебуваємо на піку сонячної активності, тому чекаємо дуже жаркого літа і злив, а у світі - цунамі та торнадо. Червень буде не такий сухий, як травень, повітря стабільно прогріватиметь-
ся до +25–30 градусів. А липень очікується дуже спекотний, із градом, температура у другій половині дійде до +40 градусів. Максимум у серпні – +37 градусів, по всій території пройдуть зливи в районі 19 серпня, особливо сильні – в західних об-
ластях”, – прогнозує некрасов.
його колега леонід Горбань чекає піку спеки з 1 по 20 серпня, правда, не вище +35 вдень.
Як розповіла виданню заввідділом українського науково-дослідного гідро-
метеорологічного інституту віра Балабух, з кожним роком збільшується кількість днів, коли стовпчик термометра піднімається вище за +35.
“все більше “розмиваються” сезонні береги. літо розтягується в середньому на три тижні. За 20 років у нас температура піднялася на один градус, а в північно-
східних областях – майже на два градуси. Приходять шквали, урагани та смерчі, звичайні дощі змінюють зливи, коли за декілька годин випадає двомісячна нор
-
ма”, – говорить синоптик.
За останні десять років було всього 2–3 комфортних літніх місяці, коли температу-
ра не досягала нестерпних +39, погоджу-
ється з колегою тетяна Адаменко, заввідді-
лом агрометеорології укргідрометцентру. “Якщо говорити не про точний прогноз, а про тенденцію, то не знаю, що має статися, щоб літо було холодним”, – сказала вона.
Як повідомляє The Daily mail, такого висновку дійшли учені національного університету Огайо.
учені виявили, що в ромашці є речовина під назвою апігенін, яка має антиканцеро-
генну дію. Апігенін із ромашки ефективно запобігає виникненню помилок у рнК, які стають причиною 80% розвитку ракових клітин.
Крім того, при захворюванні на рак речовина припиняє розвиток патогенних клітин і не дозволяє їм жити довше, ніж інші здорові клітини. тим самим припиняє розвиток хвороби, а також робить її чутли-
вішою до терапії. “Ми бачимо, що апігенін добре діє на специфічні білки. таким чином він може повернути до норми ракові клітини. Ду-
маю, це спостереження можна використо-
вувати в профілактичні медицині”, - пере-
конана професор молекулярної генетики Огайського університету Андреа Досеф.
ЧаЙ з ромаШки маЄ
аНтикаНцерогеННУ діЮ
Для експериментального носіння
деяким військовим частинам Зброй-
них сил Росії і внутрішніх військ МВС видали 12 типів наношкарпеток.
Про це повідомляє лента.ру з посилан-
ням на компанію-виробника “тоталлі”.
“Серед поставленої військовим продук-
ції - мембранні водонепроникні шкарпет-
ки з тканини Porelle, призначені для носін-
ня протягом 48 годин, і спеціальні компре-
сійні шкарпетки для компенсації динаміч-
ного та статичного навантаження”, - йдеть-
ся в повідомленні.
За підсумками військових випробувань компанія розробить нові технічні умови, за якими такі шкарпетки вироблятимуть-
ся серійно.
Планується розробити новий комплект військового екіпірування, який включати-
ме різні типи шкарпеток, нижню білизну, форму, захисні окуляри, гарнітуру для за-
хисту слуху, захист колінних і ліктьових су-
глобів, фільтри для очищення води, авто-
номні джерела тепла та засоби енергоза-
безпечення, намет і спальний мішок.
Чай з ромашки можна використовува-
ти як профілактичний засіб для запобігання раковим захворюванням. зНадобиться всім
рОСійСьКі війСьКОві вЖе теСтуЮть МеМБрАнні ШКАрПетКи
7
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
11 червня
2013 року
Вихованці групи «Берегинька» ДНЗ «Теремок», їх батьки ви-
словлюють глибокі співчуття старшій виховательці Царук Гали-
ні Григорівні та її родині з приводу тяжкої втрати – смерті све-
крухи, матері, бабусі.
Сім’я Голосняка М. В. сердечно співчуває кумам Ігорю Сергійови-
чу, Інні Володимирівні Артюхам, їх дітям у тяжкому горі – передчас-
ної смерті матері, свекрухи, бабусі.
Сусіди Простопчуки, Фурдисі, Іванюки, Євчики висловлюють гли-
бокі співчуття Орешко Галині Миколаївні, її дітям, внукам з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка, батька, дідуся Василя Степановича.
Сім’я Радіо глибоко співчуває кумам Шнайдерам в тяжкому горі – смерті брата, швагра, дядька.
Колектив ПАТ «Березнівський райагрохім» висловлює сердечні спів-
чуття бухгалтеру Гурин Валентині Ничипорівні та її сім’ї з приводу тяж-
кої втрати – смерті матері, бабусі.
Випускники 1968 р. Березнівської середньої школи №1 cумують з приводу смерті Артюх (Циганець) Галини Юхимівни і висловлюють щирі співчуття чоловіку, дітям, внукам.
пом’янімо
РІК СВІТлОї ПАМ’яТІ
пАСтушок микола михайлович
(01.07.1938 – 13.06.2012)
як боляче плаче серце, болить душа, що Вас немає поруч з нами. Ви з щедрістю і добротою завжди допо-
магали роботою, порадою і добрим словом. Немає у нас слів, якими мож-
на було б виплакати це страшне горе, важкий біль і скорботу. Пам’ять про вас ніколи не згасне у наших серцях. Спіть спокійно. Нехай земля Вам буде пухом. Вічна пам’ять Вам, а нам – сум і жаль.
Діти, онуки.
Нависла хмарами горбатими пе-
чаль німа, шукаєм очі твої в натов-
пі, а їх нема…
13 червня минає три роки, як пі-
шов у вічність коханий і незабут-
ній чоловік, тато, дідусь шульСький микола Сергійович. До болю в серці хочеться пові-
рить, що ти живий і знову разом ми, але ж мовчить твоя могила, так рясно скроплена гарячими слізь-
ми. Хто знав – згадайте, хто пам’ятає – пом’яніть. Сумуючі дружина, діти, внуки.
поСтАті
Дорогі друзі!
Якщо вам набридло сидіти, склавши руки та чекати “покращення вже сьогодні”, якщо ви відчуваєте в собі сили змінити власне життя на кра-
ще, якщо вам не байдуже майбутнє ваших дітей, приєднуйтеся до коман-
ди Віталія Кличка на Рівненщині! Громадська приймальня працює по буднях за адресою: м.Березне, вул.
Андріївська,15/1, з 9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00.
Довідки за тел.: (097) 788 82 54.
Віримо, що спільно ми зможемо змінити життя нА крАще!
5 РОКІВ СВІТлОї ПАМ’яТІ
ДАнильчук Федір Арсенович
02.11.1959 – 11.06.2008
Усе, що ти любив, пишається й цві-
те – весна жагуча й літо золоте, луги і квіти. А в які світи все далі й далі від-
пливаєш ти? Чи й там на травах сві-
титься роса, чи й там такі блакитні не-
беса? Чи знаєш ти, яка у нас печаль, як душі крає невимовний жаль? Прости, що не зуміли вберегти, в серцях і пам’яті довіку будеш ти.
Царства небесного і вічного спокою душі.
Дружина, діти, внуки.
ЗАяВА про нАміри
КЗОЗ "Березнівська центральна районна лікарня" пові-
домляє про намір отримати дозвіл на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними дже-
релами. До складу закладу входять центральна райлікар-
ня м. Березне, поліклініка м. Березне та інфекційне відді-
лення с. Моквин.
Для забезпечення теплопостачання організовано авто-
номне опалення: в котельні ЦРл встановлено водогрійний котел КЕХ-95 та паровий котел Е-1,0-0,9; в топковій поліклі-
ніки встановлено два котли "Рівнетерм-96"; в топковій ін-
фекційного відділення с. Моквин - котел "Прометей-50" та котел "Данко-49,5". Котли працюють на природному газу.
В результаті роботи котлів в атмосферне повітря викида-
ються такі види та обсяги забруднюючих речовин:
- оксиди азоту - 1,1912 т/рік;
- оксид вуглецю - 0,2676 т/рік.
За величинами викидів забруднюючих речовин КЗОЗ "Бе-
резнівська центральна районна лікарня" підлягає взяттю на державний облік. Приземні концентрації забруднюю-
чих речовин в атмосферному повітрі, які створюються ви-
кидами підприємства, не перевищують встановлені гігіє-
нічні нормативи.
За додатковою інформацією звертатися за адресою: м. Березне, вул.Київська,19, тел.(03653) 5-34-39.
Зауваження громадських організацій та окремих грома-
дян можуть надсилатися протягом 20 днів з моменту пу-
блікації до Березнівської райдержадміністрації (34600, м. Березне, вул. Київська, 6, тел. 5-41-90).
Черговий успіх вихованців «Патріота»
Результативно виступили на відкритому чемпіонаті об-
ласті з карате – до «Шотокан», який проходив у м. Куз-
нецовську, вихованці школи бойового гопака «Патріот».
Так, у своїй вагових категоріях чемпіонами стали Дми-
тро Царук (Зірненська ЗОШ), Іван Партак (Городищен-
ська ЗОШ), Денис Влах (Березнівська ЗОШ №2), Олег Тихончук (лісовий коледж), Павло Гребінець (ВПУ- 4), Дмитро Власюк ( Березнівська ЗОШ №2) та Олександр Боровець (с. Городище).
Срібні нагороди завоювали Андрій Дехтяр (Березнів-
ська ЗОШ №2), Володимир Ткачук (Березнівська гімназія), Максим Ніцук (спортліцей), Назар Влах та Ілля Олексенко (Березнівська ЗОШ №2), Віктор Прохоров (с. Городище).
В загальнокомандному заліку березнівські спортсмени посіли третє призове місце.
Користуючись нагодою, дякуємо за підртимку у прове-
денні змагань та участі в них наших спортсменів голові РДА І. П. Мельнику, його заступнику Ю. І. Мадею, началь-
нику управлінння освіти, молоді і спорту РДА Г. Р. Коваль-
чук, О. П. Войцишину зі страхової групи «ТАС» та побра-
тиму нашої школи Р. В. Мельнику.
олександр ЗАйченко, голова районного осередку міжнародної федерації бойового гопака.
Спорт
Нещодавно в Моквинській публічно – шкільній бібліотеці відбулося відкриття літературно - меморіальної музейної експозиції Андрія Кондра-
тюка та літературно- музична композиція з нагоди його 75 –річчя.
Відкрили та вели літературне свято ведучі Богдан Натяж-
ко та Марія Федорова, які розповіли про життєвий і твор-
чий шлях ювіляра, про народження кожної з його книжок, яких у письменника понад 20. З концертною програмою виступили учні та вчителі міс-
цевої гімназії. У виконанні ансамблю дівчат та ансамблю освітян, солістки Інни Ковбасюк прозвучали пісні «Моє ди-
тинство золоте», «Дорога до світла», «Два кольори», «По-
ліська вишиванка» у супроводі баяніста, музичного керів-
ника Руслана Онісімова. Майстерно читали вірші україн-
ських поетів Тетяна Окерешко, Катерина Цимбалюк, Окса-
на Прокопчук, Михайло Мороз, а яна Потапчук виконала композицію, доповнюючи її мелодією скрипки. Свято про-
довжила завідуюча бібліотекою людмила Шпоняк, яка за-
просила голову сільської ради Юрія люшина перерізати стрічку до кімнати музейної експозиції, в якій кожен екс-
понат випромінює любов до світу і до людини. Тут вміще-
ні портрет письменника, його біографія, публікації А. І. Кон-
дратюка в газетах та журналах, бібліографічні покажчики, фотографії з сімейного альбома. В розділі «літературне слово земляка» зібрані книги письменника, бібліографіч-
ні списки його творів. В розділі «Із бібліотеки письменни-
ка» містяться книги, журнали, газети, подаровані нам ав-
тором, а також книги подаровані письменнику колега-
ми по перу, папки з рукописами. Завершує невелику екс-
позицію розділ «Дні, перейдені за календарем»- особис-
та колекція календарів письменника. Того ж дня гімназисти завітали до письменника додому, подарували йому ікону, а вчителька Галина Цимбалюк при-
вітала його власним віршем.
Галина пАнтЮшко,
завідуюча бібліотекою моквинського нВк.
Андрій Кондратюк - гордість нашого краю
як повідомив М. Ю. Тарасюк, поку-
пець має право повернути свої ко-
шти за товар неналежної якості лише в двох випадках.
Перший. Відповідно до статті 9 За-
кону України «Про захист прав спо-
живачів» покупець має право повер-
нути або обміняти непродовольчий товар належної якості, якщо він не задовольнив споживача за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або не може бути ним ви-
користаний за призначенням. Спо-
живач має право на обмін товару на-
лежної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі. Обмін товару може бути здійснено тільки у разі, якщо товар не використовувався, і було збережено його товарний вид, споживчі властивості, пломби, ярли-
ки та розрахунковий документ - чек.
Другий випадок. Згідно з тим же За-
коном, якщо непродовольчий товар має істотний недолік, то протягом установленого гарантійного стро-
ку покупець має право вимагати від продавця прийняти такий товар на-
зад. якщо ж продавець погоджуєть-
ся прийняти зазначений товар, то він, відповідно до вимог п. 1 ст. 8 Зако-
ну України «Про захист прав спожи-
вачів», повинен або замінити нея-
кісний товар, або повернути покуп-
цю його гроші.
Микола Юрійович також дав кілька порад для березнівських споживачів.
При покупці будь-якого товару продавець зобов’язаний надати вам чек, що засвідчує факт купівлі. Що стосується продуктів харчування, то обов’язково звертати увагу на дату виготовлення, а не лише на термін придатності. якщо ж така інформація відсутня, то не варто купувати такий товар. Також завдання кожного споживача – розібратися в шкідливих речовинах, так званих «єшках», що часто присутні в продуктах харчуваннях. А при зверненні зі скаргою в обласну і нспекці ю з питань захисту прав споживачів обов’язково вказуйте точну адресу магазину, де куплено товар, його назву та телефон.
олександр мотруніч.
Як повернути гроші за неякіс
ний товар?
Днями у Березному побував провідний спеціаліст інспекції з питань захисту прав споживачів у Рівненській області М. Ю. Тарасюк. За його словами, до інспекції надійшла скарга від березнівчанина на придбану техніку – телевізор, що вже кілька разів виходив з ладу, навіть після гарантійного ремонту. Споживач виявив бажання повернути свої кошти назад.
ЗВерніть уВАГу
Про терміни подання та сплати податкових платежів
Відповідно до статті 49 Податкового кодексу України платник податків самостійно обчислює суму податко-
вого зобов’язання, яку зазначає у податковій деклара-
ції. Податкові декларації подаються за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю — протя-
гом 20 календарних днів, наступних за останнім кален-
дарним днем звітного (податкового) місяця; календар-
ному кварталу або календарному півріччю - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календар-
ним днем звітного кварталу (півріччя); календарному року - протягом 60 календарних днів за останнім ка-
лендарним днем звітного року ; календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року наступного за звітним, календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб— під-
приємців — протягом 40 календарних днів, що наста-
ють за останнім календарним днем звітного (подат-
кового) року. якщо останній день строку подання по-
даткової декларації припадає на вихідний або свят-
ковий день, то останнім днем строку вважається опе-
раційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, про-
тягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.
Зверніть увагу, що відповідно до статті 57 Кодек-
су, якщо останній день строку сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, то терміни сплати не переносяться.
Для своєчасного надходження платежів до бюдже-
ту слід їх сплатити у перші дні цього періоду, не чека-
ючи його останнього дня. У разі, якщо платник податків не сплачує суми само-
стійно визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник при-
тягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включ-
но, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків пога-
шеної суми податкового боргу; при затримці більше З0 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, у розмірі 20 від-
сотків погашеної суми податкового боргу.
Фізичні особи - платники податків повинні сплачува-
ти податки і збори через установи банків та поштові відділення. У разі, коли зазначені особи проживають у сільській місцевості, вони можуть сплачувати подат-
ки і збори через каси сільських (селищних ) рад за кви-
танцією про прийняття податків і зборів, форма якої встановлюється центральним органом державної по-
даткової служби.
В’ячеслав мотруніч, начальник Березнівського відділення костопільської мДпі.
мДпі поВіДомляє
11 червня 2013 року
8
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
Засновники:
Березнівська районна рада, районна державна адміністрація,
трудовий колектив редакції.
Видавець:
трудовий колектив редакції.
наша адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7.
телефони: головного редактора - 5-49-91, заступника головного редактора - 5-36-02, редактора відділу, бухгалтера - 5-42-13, відповідального секретаря, коректора - 5-36-15.
E-mail: visnik_b@ukr.net
Газета набрана і зверстана в комп’ютерному центрі “нВ”. Віддруковано видавництвом “А-прінт” ТОВ «ДІМ», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28.
Зам. № 1159.
Обсяг 1 друк.арк. Друк офсетний.
Індекс 61309. Тираж 7084. Ціна 80 коп.
Реєстраційний № РВ-242, 12 липня 1999 р. Газета виходить у вівторок і п’ятницю.
Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати матеріали. Позиція автора публікації не завжди збігається з позицією редакції. Автори і рекламодавці несуть відповідальність за достовірність інформації. Матеріали зі значком ℗
- рекламні.
Головний редактор
Б.т. БороВеЦь
тел.: (0352) 52-27-37, (067) 350 17 94
сайт: http://а-print.com.ua
різне
візьму на роботу водія на ав-
томобіль камАз (самоскид). Тел. 0673601479.
на роботу потрібен водій ка-
тегорії «Д». Тел. 0972339917.
........................................................
здам квартиру в центрі міс-
та. Тел.0978393431.
проДАм
пропонуємо
мотоблоки, причіпне, навісне обладнання та запчастини, човни, електро-
велосипеди, електромопеди, електроскутери, навісне обладнання для міні-тракторів.
тел. 0967903398.
Шліфування дерев’янОЇ ПідлОгИ. Тел. 0679041634.
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок чорнобиль-
ської катастрофи 4 категорії серії В-і № 122754, видане на ім’я карпця Володимира Федоровича.
проДАм штАхети-нАпіВкруГляк
(L - 1,3; 1,6), доставка. Тел. 0678716896.
білоруські газосилікатні блоки
тзоВ «кар.єр.Буд»,
тел. 0673630163. .....................................................
камінь, щебінь, відсів, вапно, цеглу червону, силікатну та вогнетривку, вібропресова-
ні блоки, цемент, шифер. Тел. 0967302531.
........................................................
недорого камінь, щебінь, відсів, пісок та «опель Віва-
ро» ( вантажний), білий, 1,9, 5 ст., 2003р.в, недорого. Тел.: 0969004993, 0988670551.
.....................................................
блоки вібропресовані, блоки-
ракушняк, цеглу будівельну, пиломатеріали, можна з до-
ставкою. Тел.: 0673601479, 0985004551.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів різних фракцій (від 1 до 34 т). Тел.: 0971098307, 0978393306
.....................................................
камінь, щебінь, вапно, вап-
няк, цегла, ЗІЛ, КамАЗ. Тел. 0967359609.
.....................................................
автомобіль ВАз-21061, 1996 р. в., Тольятті, двигун 1,5, бен-
зин (03) в доброму стані, не по-
требує ремонту, ціна договір-
на. Тел. 0963690110.
.....................................................
автомобіль ВАз-2107 в хоро-
шому стані. Тел. 0680182574.
.....................................................
автомобі лі «мос квич» (чобіток), 1988 р. в., «Форд-
транзит», 1992 р. в., вантажо-
пас., «Вольксваген-пасат», 1987 р. в., скутери «Вайпер», «хонда», можливі варіанти об-
міну. Тел.0967373146.
..........................................................
автомобіль уАз-469В, 1982 р. в., бензин, 2,4, в робочому ста-
ні. Тел. 0673625333.
........................................................
а в то мо б і л ь « н і с а н -
максіма», 1999 р. в., синій, 2,0, газ-бензин, клімат-контроль. Тел. 0971758662.
.....................................................
автомобіль ВАз-2107 в хоро-
шому стані (тюнінг), бочку єм-
ністю 10 м
3
. Тел. 0987896454.
.....................................................
автомобіль ВАз-2103, деше-
во. Тел. 0980754748.
.....................................................
трактор саморобний з дви-
гуном мтз- 80, гідравліка. Тел.: 0977173951, 0961890964.
хату по вул. Островсько-
го, 41 (поблизу лісового ко-
леджу). Ціна договірна. Тел.: 0962619398, 5-46-30 після 18.00.
.....................................................
земельну ділянку в районі МАПО з документами. Вітри-
ни для торгівлі (3 шт.), висо-
та 1.9 м, ширина 70см. Тел. 0678700614.
.....................................................
земельну ді лянку під за-
будову в районі МАПО. Тел. 0977841378.
.....................................................
терміново недорого земель-
ну ділянку (0,077га) в Березно-
му, поруч газ, світло, є вся до-
кументація. Тел. 0972949864.
........................................................
земельну ділянку під забудо-
ву в Бистричах. Тел. 0683362903.
..........................................................
земельну ділянку, 12 соток, в с. Городище, вул. Шкільна. Є га-
раж, підвал, світло-380 вольт, газ, вода. Тел. 0683376828.
..........................................................
тільну телицю, розтел у лис-
топаді. Тел.0683359810.
.....................................................
корову на вибір – 3 і 6 років. Тел. 0987651502.
.....................................................
добру корову. Тел. 0974876526.
.....................................................
коня. Тел. 0973242405.
.....................................................
коня ві ком 10 рокі в. Тел. 0986427753.
.....................................................
теличку ві ком 1 рі к. Тел. 0961760715.
.....................................................
корову. Тел. 0676051371.
.....................................................
сіно. Тел. 0964835643.
.....................................................
сіно в тюках. Тел. 0969163983.
........................................................
сіно в тюках з доставкою. Тел. 0971577837.
........................................................
обрізки, сіно, дрова, постій-
но. Тел. 0988595678.
........................................................
двоосьовий причіп, колеса до т-25. Тел. 0983861901.
........................................................
причіп одноосьовий до т-25. Ціна договірна. Тел. 0686292779.
ГАЗоБлоки
550 грн./куб, (20х30х60, 10х30х60), Блоки З ВіДСіВу
тел.: 0974312499, 0673625333.
• АВтомийники
• ВАнтАжники • монтАжники Потрібні на роботу
Тел. 0962048511.
пропоную робоТу в цех з обшивки авТомобілів, обшивальників м’яких меблів
. Тел.: 0676077820, 0503393263.
ВВАжАти неДійсним
продам деревообробні станки, чотиристоронні, виготовлені в срср, дешево. тел.: 0673622762, 0961949383.
свинину, телят, шкіри телят. Тел.: 0673600201, 0676986369.
.....................................................
шкіри Врх, телят, лошат, свиней та виконаю забій. Тел. 0977760677.
.....................................................
автомобілі, буси, мотоци-
кли, мопеди, скутери, роз-
гляну будь-які пропозиції. Тел. 0981593080.
Врх, коней, дорого. Тел.: 0679143039, 0664576660.
.....................................................
постійно та дорого Врх, коней, телят, лошат. Тел.: 5-53-46, 0673699895.
.....................................................
постійно та дорого Врх, коней, лошат, телят. об-
міняю коня, корову. Тел.: 5-54-
70, 0678111430, 0955355908.
куплю
милу донечку, сестричку, внучку БороВець софію олегівну з колодязного вітаємо із 10-річчям.
Наша рідна дівчинко, наше світле сонечко, хай добро промениться у твоє віконечко, дощиком рясненьким пада з неба щастя, хай тобі на світі все хо-
роше вдасться! Виростай здоровою, му-
дрою, слухняною, щоб завжди пишалися твої тато з мамою. Нехай доля дарує гарні квіти, а рідні – радість і добро, хай Бог по-
шле здоров’я, силу і відвертає завжди зло.
з любов’ю мама, тато, брати Діма, назарчик, дідусі, бабусі.
ГороБей юлію Валеріївну вітаємо з днем народження
25 - це зовсім небагато, це чудове і радісне свято. То ж бажаємо щастя і долі, неба синього, квітів у полі, здоров’я, любо-
ві, краси, пісень солов’їних, живої роси. Зустрічати за світанком світанок, бо 25- це лиш життя твого ранок.
мама, тато, донечка іванка, брат ігор.
Дорогу сестру, люблячу тітку яскоВець раїсу сергіївну з тишиці вітаємо із 50-річчям.
Нині – твій ювілей, та хіба це літа, коли очі горять і душа молода, якщо світ навкруги, мов веселка сія, якщо люди шанують і любить сім’я. Тож нехай тобі далі всміхається доля, щоб ніколи в житті не відчула ти горя. Хай легко працюється, добре живеться, все вміється, множиться і додаєть-
ся. Здоров’я міцного, щастя без краю – усього найкра-
щого щиро бажаєм. Хай буде здоров’я міцне, як гра-
ніт, на многая, многая, многая літ.
з повагою брат Віктор, братиха люба, племінники.
Світлана ГорболінСька
з відмінни-
ми оцінками закінчила березнівський нВк «ЗоШ іст.- ДнЗ». ЇЇ наставниця н. р. Захарчук вважає Світлану однією з най-
кращих своїх учениць – невипадково її пор-
трет постійно прикрашав Дошку пошани школи. особливих успіхів дівчинка досягну-
ла у вивченні рідної мови, здобувши перемогу у своїй віковій групі в районній олімпіаді та зайнявши третє місце в обласній. Світла-
на багато читає, знає напам’ять безліч ві-
ршів і мріє стати вчителем української мови.
Фото надії Ярмолюк
.
хилюк
оксану Анатоліївну з Білки вітаємо з молодим ювілеєм.
Ювілей – найпрекрасніше свято, хай же сер-
це працює завзято. Ювілей - це роки Ваші зрілі, мудрий досвід у кожному ділі. Ювілей – це як зустріч з зорею, тож і Ви молодійте душею! Бажаємо ласки і доброго слова, великого щастя, міцного здоров’я, хоро-
шої пісні, веселої вдачі, прекрасного свя-
та і радості в хаті. Хай Господь Бог Вас охороняє, а Матір Божа добро посилає.
Чоловік, сини олег, олексій, дочка Аня.
яскоВець раїса сергіївна з тишиці, кохана дружина, люба матуся, бабуся, відзначає ювілей.
Хай буде літ не менше ста в житті і шлях Ваш буде світлим, а все життя, немов кришталь, прекрасним, радісним і чистим! І Вас вітає вся родина. Мату-
сю рідненька, матусю єдина, усі ми Вас любим і всі поважаєм, усі ми Вам щастя, здоров’я бажаєм. з любов’ю чоловік діти внуки.
сьогодні луцик Володимир корнійович із зірного відзначає 55-річчя.
Хай дороги стеляться крилато, будуть чис-
ті, рівні, як струна. Радість і добро не покида-
ють хати, як не обминає світ весна. Хай здоров’я, щастя і достаток сиплють-
ся, немов на землю сніг. Хай дарує доля завжди свято і живіть Ви ще багато літ. Хай Матір Божа Вас охороняє, Гос-
подь із неба щастя посилає.
Дружина, сини іван, Віктор, невістки Альона, наталія, внучка Ангелінка.
Переобладнання автомобілів з вантажних на пасажирські, обшивка салону автомобілів; встановлення автоскла і тонування; встановлення, перешивка, реставрація автоси-
дінь; встановлення акустичних систем автомобіля. м. березне. тел.: 0672768403, 0503393263.
любу дочку, милу сестричку яскоВець раїсу сергіївну з тишиці
вітаємо із 50-річчям.
Наша мила і люба, найкраща у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти. Щоб сонце і зорі плекали те-
пло, щоб завжди здоров’я у тебе було. Щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра тобі і радості, рідна, доволі. Бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку й мирного неба.
з любов’ю мама і сестра надя.
терміново потрібні в м.київ:
роБітники на виробництво
Гарантована висока заробітна плата, забезпечуємо житлом та харчуванням.
тел. 067 551-3558
ПідПриємство здає в оренду:
• приміщення
колишнього кафе «сова» за адресою м.Березне, вул. Буховича, 4, загальною площею 70 м. кв.
• приміщення
в торговому комплексі с. Кам’янка (центр) по вул. Кузнєцова, 4, загальною площею 94,7 м. кв.
тел. 5-50-04, 0673622675.
Автор
sanich
sanich99   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
339
Размер файла
26 803 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа