close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

NV 02-07-13

код для вставкиСкачать
“круглий стіл” Березнівська районна газета рівненської області •
Видається з 16 квітня 1945 року
E-mail: visnik_b@ukr.net
Вівторок • 2 липня 2013 року • № 89-90 (9737-9738)
Відбулася позачергова сесія районної ради шостого скликання. В її роботі взяли участь голова районної державної адміністрації І. П. Мельник, його заступ-
ники, керівники відділів виконавчої влади. Вів засідання голова районної ради В. І. лашта.
Під час сесії депутати розглянули і затвердили програму запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техно-
генного і природного характеру та захисту населення і територій у разі їх виникнення.
Прийнято рішення передати в оренду частину примі-
щення дошкільному навчальному закладу ясла-садок №3 «Веселка» та провести конкурс на оренду котельні центральної районної лікарні.
Також депутати внесли зміни до районного бюджету на 2013 рік. Зокрема, на виконання програми економічного і соціального розвитку Малинській сільській раді виділено 49 тис. грн., а 7,6 тис. грн. - на виконання програми роз-
витку міжнародного співробітництва для участі делегації району у Міжнародних днях Бартошицького регіону у Республіці Польща.
Усього на порядку денному стояло п’ять питань, а оскільки всі вони були детально обговорені напередодні у постійних комісіях, то на самому пленарному засіданні їх розгляд відбувався конструктивно.
Того ж дня позачергова двадцять третя сесія районної ради завершила свою роботу.
Олександр МОтруніч.
Позачергове засідання районної ради
Запрошуємо вас 6 липня 2013 року на районне театралізоване свято івана купала, яке проходитиме
в урочищі річки Сергіївка с.Моквин.
Початок о 17.00.
Оргкомітет.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 731 від 11 червня 2013 року Березнівський лісовий коледж реорганізовано у Березнівський лісотехнічний коледж національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне).
Всі претензії дебіторів і орендарів приймаються протягом двох місяців.
Адміністрація.
ШанОВні праціВники держаВнОї пОдаткОВОї служБи! Щиро вітаємо вас із професійнім святом — Днем працівника державної податкової служби України.
Саме завдяки вашій ефективній, наполегливій, висококваліфікованій роботі забезпечується наповнення державної скарбниці, формування бюджетів усіх рівнів, що, у свою чергу, дає змогу створювати належні умови для соціально-економічних перетворень.
Сподіваємось, що ваша сумлінна праця сприятиме утвердженню партнерських відносин з платниками податків, впровадженню сучасних ефективних мето-
дів господарювання, підвищенню добробуту людей.
Бажаємо вам міцного здоров’я, сімейної злагоди, благополуччя, щастя, професійного зростання та не-
вичерпної енергії у праці задля суспільного добра.
За вагомий особистий внесок у соціально-
економічний і культурний розвиток міста та з на-
годи святкування Дня міста Березне нагороджено Почесною грамотою районної ради:
краВчук галину анатоліївну, директора комбінату громадського харчування Березнівського районного споживчого товариства;
никитюк людмилу Василівну, заступника ди-
ректора з навчально-виховної роботи Березнівської гімназії.
голова районної державної адміністрації і. Мельник
голова районної ради В. лаШта
нагОрОдження
графік Виїзних прийОМіВ грОМадян і
“пряМОгО телефОннОгО зВ’язку” пОсадОВих ОсіБ райОну В липні 2013 рОку
Перший заступник голови районної державної адміні-
страції федОренкО сергій Вікторович буде проводити виїзні прийоми громадян з 10.00: 08.07.2013 – у селі Моквин; 22.07.2013 – у селі Кам’янка.
Заступник голови районної державної адміністрації Мадей юрій ігорович буде проводити виїзні прийоми громадян з 10.00: 09.07.2013 – у селі Вітковичі; 23.07.2013 – у селі Більчаки.
Заступник голови районної державної адміністрації партак Віктор федорович буде проводити виїзні прийо-
ми громадян з 10.00: 11.07.2013 – у селі Зірне; 25.07.2013 – у селі Городище. 18.07.2013 з 9.00 до 11.00 за тел. 5-39-90 перший заступник голови районної державної адміністрації федОренкО сергій Вікторович буде проводити «прямий телефонний зв’язок» з населенням району.
11.07.2013 з 9.00 до 11.00 за тел. 5-46-92 начальник управління Пенсійного фонду України в районі сукач Василь прокопович буде проводити «прямий телефон-
ний зв’язок» із населенням району.
25.07.2013 з 9.00 до 11.00 за тел. 5-48-68 начальник управління соціального захисту населення райдержадмі-
ністрації якОВчук юрій Мефодійович буде проводити «прямий телефонний зв’язок» із населенням району.
Хай сонця в житті Вашім буде багато, хай доля всміхається в будень і в свято, в здоров’ї, добробуті, щасті літа дарують Вам світлу радість до ста!
Президія районної ради вітає з днем народження депутата ради Зайка Олега Володимировича.
Обговорили конституційний процес
Минулого четверга в малому залі районної державної адміністрації відбулося засідання за «круглим столом» на тему “конституційний процес в Україні”, в якому взяли участь заступник голови РДа Юрій МаДей, за-
ступник голови районної ради Степан МихальчУк, викладачі історії, правознавства навчальних закладів району, юристи, представники районних організацій політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації.
Зі вступним словом перед присутніми виступив заступник голови райдержадміністрації Юрій Мадей. Прийнята у 1996 році Конституція України, зазначив він, у ключових своїх положеннях пройшла випробування часом. У частині ви-
значення прав і свобод людини вона вважається однією з найпрогресивніших у світі. Разом з тим досвід державного будівництва впродовж років, що минули з часу прийняття Основного Закону, засвідчив – Конституція України в сучас-
них динамічних умовах потребує деяких змін. Однак процес удосконалення Конституції жодним чином не повинен пере-
творитися на політичну акцію. Зміни в суспільних відносинах мають опиратися виключно на волю народу, відповідати сучасним реаліям та визначати поступ держави в цілому. Ю. Мадей наголосив також на важливості порядку організації та легітимності проведення комплексної конституційної реформи, відкритого залучення усіх політичних сил і гро-
мадянського суспільства. Виробити узгоджені пропозиції до зміни Основного Закону країни належить Конституційній Асамблеї, ініціативу створення якої підтримав Президент України. Вона покликана стати тим центром, що об’єднує незалежних експертів, визнаних фахівців з конституційного права, досвідчених політиків, представників вітчизняних, іноземних та міжнародних правозахисних організацій. Про-
позиції Конституційної Асамблеї, підсумував свій виступ Ю. Мадей, обговорюватимуться та схвалюватимуться Верховною Радою України з подальшим можливим ви-
несенням їх на Всеукраїнський референдум.
Викладач Надслучанського інституту Марія Семенчук на-
гадала учасникам засідання історичні етапи конституційного процесу на території нашої держави, започатковані «Русь-
кою Правдою», Литовськими Статутами, Конституціями Пилипа Орлика, Української Народної Республіки (1918 р.), радянське конституційне законодавство, а також коротко зу-
пинилася на конституційному процесі в незалежній Україні.
Цікавими для всіх присутніх були думки М. Семенчук з приводу Конституційної Асамблеї, до складу якої ввійшло 100 провідних вчених країни. На четвертому засіданні КА прийнято за основу проект Концепції внесення змін до Конституції, до кінця жовтня вона має бути прийнята до схвалення, а після цього Концепція стане базою, методоло-
гічною основою з підготовки проектів змін до Конституції.
- Але чи є така нагальна потреба змінювати діючу Конститу-
цію? – поцікавилась М. Семенчук у присутніх, - коли її однак ніхто не хоче виконувати? Власне, не така вона вже й недоско-
нала. Її просто слід дотримуватись. Але правовий нігілізм у нас хвороба не лише низів, а й верхів. Нам потрібно виховувати правову культуру населення, особливо молоді, починаючи з дитячих садків, школи, вищих навчальних закладів. Якщо ж зміни і вноситимуться, то слід зробити все для того, аби цей процес не розколов країну, а навпаки, об’єднав її.
Думку про те, що надто кардинальних змін діюча Кон-
ституція України не потребує, висловив і викладач історії Моквинської гімназії Василь Комар. Якщо ж процес удоско-
налення Основного Закону і відбудеться, то він має базува-
тися виключно на демократичній основі. Громадяни мають бути впевненими, що не будуть звужені їх права і свободи.
Голова районної організації партії «Удар» Віталія Кличка Віктор Удод розповів про особливості роботи юристів у пра-
вовому полі діючої Конституції України, яка, на його думку, потребує не змін, а неухильного виконання на всіх щаблях влади і громадянами загалом.
День Конституції – особливе державне свято, сказала голо-
ва районної організації Конгресу українських націоналістів Алла Куц, однак викликає занепокоєння те, що з кожним роком воно відзначається усе скромніше і скромніше. Націонал-демократи проти кардинальних змін до діючої Конституції. Давайте краще виконувати її положення. На жаль, в реальному житті виписані в Основному Законі права і свободи громадян утискаються. А хіба підписання Харківських угод, підтримка проекту Ківалова і Колєсніченка про мови не є порушенням діючої Конституції України? На-
ціоналісти не довіряють створеній Конституційній Асамблеї в такому складі, яким він є нині, вони проти Всеукраїнсько-
го референдуму, який може знову призвести до розколу суспільства.
Депутат районної ради, голова районної організації Української Народної партії Віктор Сухан заявив про те, що Конституція України, на жаль, носить декларативний харак-
тер. Громадяни не вміють на практиці використовувати свої права, бо просто не знають їх, що на руку різноманітним шахрям і у владних структурах, і в судових органах. Пра-
вовий нігілізм – це дуже небезпечне явище для молодої держави. Діюча Конституція грубо порушується на всіх рівнях у мовному питанні, в реальному житті панує право сильного над слабшим, тобто багатого над бідним, простий народ безправний. І жоден референдум тут не допоможе. Рішення просте – неухильно виконувати діючу Конституцію на всіх рівнях.
На необхідності вдосконалення реалізації конституцій-
них прав і свобод людини, приведення у відповідність з європейськими стандартами національного законодавства щодо діяльності інститутів громадянського суспільства, забезпечення їх ефективного функціонування наголосив у своєму виступі начальник районного управління юстиції Віталій Ничипорук.
На думку заступника голови районної ради Степана Михальчука, конституційні норми сьогодні мають ряд суттєвих недоліків, що створює перешкоди для здійснення необхідних реформ, зокрема системи органів місцевого са-
моврядування, породжує невідповідність адміністративно-
територіального устрою принципам організації ефективної системи влади та управління. Він наголосив також на тому, що оновлення Конституції має відбуватися на засадах верховенства права народу змінювати та встановлювати конституційний лад.
- Незалежна Україна має чудову Конституцію, положення якої слід неухильно виконувати, - сказав, підсумовуючи засідання за «круглим столом» Ю. Мадей, - однак немає нічого досконалого на всі часи, навіть досконале потребує змін. Отож належить забезпечити законність, прозорість, відкритість роботи Конституційної Асамблеї на принципах конструктивного діалогу, свободи дебатів і компромісно-
го ухвалення рішень, а під час референдуму громадяни висловлять свою думку щодо правомірності оновлення Конституції України
надія ярМОлюк.
2 липня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
2
наШі кОнсультації
сеМінари
Днями відбувся виїзний семінар сільських, селищно-
го і міського голів на базі Прислуцької, Бистрицької, Губківської, Марининської сільських та Соснівської селищної рад, в якому взяли участь голова райдержадміністрації І. П. Мельник, голова райради В. І. лашта, їх заступники та керівники окремих структурних підрозділів РДа.
Учасники семінару оглянули стан адміністративних приміщень, благоустрій територій підприємств, установ і організацій, стан зупинок маршрутного громадського транспорту та інше.
Розпочали огляд з с. Хотин, про стан благоустрою якого Сільські голови приймали колег
розповів Прислуцький сільський голова В. М. Корнійчук. Він повідомив, що в Хотині було облаштовано білощебе-
невим покриттям вулиці Б. Хмельницького, Грушевського, Миру та Лугову. В Прислучі, крім вулиць, оглянули ще й лікарську амбулаторію, дошкільний навчальний заклад, що знаходиться на початковій стадії ремонту, та найпри-
бутковіший сільський клуб району, хоча він і поступається багатьом нашим закладам культури за привабливістю.
Далі слово взяв Бистрицький сільський голова І. С. Василюта, коротко ознайомивши учасників семінару з загальними характеристиками свого села, продемон-
стрував новий салон краси у Бистричах. Тут з підсобного приміщення менш як за місяць зроблено ремонт і вже надаються послуги перукаря та манікюрниці. Також учас-
ники семінару були приємно вражені експозицією музею історії с. Бистричі та музею природи Волинського Полісся.
Багато позитивних висновків зробили сільські та се-
лищний голови, коли відвідали бистрицьку лікарську амбулаторію і аптеку.
У Сосновому селищний голова В. Р. Сидорчук озна-
йомив зі станом стан дошкільного навчального закладу та Соснівської районної лікарні. Теплі емоції учасників семінару викликав Центр еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості, вихованці якого щоріч-
но завойовують десятки нагород на районних, обласних і всеукраїнських виставках-конкурсах. Різноманіття на-
прямів творчості та мистецтва в стінах закладу вразило і захопило кожного, а сучасний ремонт танцювальної зали не залишив байдужим нікого.
Голова сільської ради Маринина Н. П. Суходольська продемонструвала стан дитячого садочка, що отримав багато схвальних відгуків від учасників семінару. Також тепло відгукувались про ФАП у Маринині, у якому паці-
єнт, завдяки новітньому медичному обладнанню, може пройти більш якісне медичне обстеження, ніж у деяких сільських амбулаторіях району. Лише в цьому році за-
вдяки одному з приладів працівники цього медичного закладу виявили близько 50 захворювань на цукровий діабет, що дає більше шансів запобігти або призупинити можливі ускладнення.
Схвально відгукнулось керівництво району і навіть стави-
ло в приклад сільського голову Губкова Д. М. Касянчика, що самостійно знаходить спонсорську допомогу для по-
кращення благоустрою території сільради. За ці кошти було прокладено кілометри якісного білощебеневого покриття по губківських вулицях.
Після детального огляду учасники семінару перейшли до підсумкового засідання, на якому обговорювалися актуальні питання життєдіяльності територіальних гро-
мад району.
За результатами проведеного заходу керівництво району рекомендувало начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації довести до завершення поточні ремонти приміщень та врегулювати інші питання, що були ухвалені в ході пленарного засідання.
Олександр МОтруніч.
Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстру-
ються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, роз-
ташовані на земельній ді-
лянці, переміщення яких неможливе без їх знецінен-
ня та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі части-
ни), квартири, житлові та нежитлові приміщення.
Водночас земельна ді-
лянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визна-
ченими щодо неї правами.
Формування земельної ділянки полягає у визна-
ченні земельної ділянки як об’єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає ви-
значення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земель-
ного кадастру (частини перші статтей 79 та 791 Зе-
мельного кодексу України відповідно).
На відміну від земельної ділянки, земельна частка (пай) є умовною часткою земель, які належали ко-
лективним сільськогоспо-
Порядок реєстрації договорів оренди земельної частки (паю) дарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільсько-
господарським акціонер-
ним товариствам, розмір якої визначений в умовних кадастрових гектарах. Міс-
цезнаходження та межі та-
кої земельної частки (паю) не визначені.
Отже, земельна частка (пай) не є земельною ді-
лянкою та не відноситься до об’єктів нерухомого майна, речові права щодо яких підлягають державній реєстрації у порядку, визна-
ченому нормами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Згідно з частиною пер-
шою статті 2 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок влас-
никами земельних ділянок (паїв)» основним докумен-
том, що посвідчує право на земельну частку (пай), є сертифікат на право на земельну частку (пай), ви-
даний районною (міською) державною адміністра-
цією.
Також пунктом 5 Указу Президента України від 08.08.1995 № 720/95 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогоспо-
дарським підприємствам і організаціям» передба-
чено, що видача громадя-
нам сертифікатів на право на земельну частку (пай) єдиного в Україні зразка та їх реєстрація провадяться відповідною районною державною адміністра-
цією.
Відповідно до абзацу першого розділу IX «Пере-
хідні положення» Закону України «Про оренду зем-
лі» громадяни - власники сертифікатів на право на земельну частку (пай) до виділення їм у натурі (на місцевості) земельних діля-
нок мають право укладати договори оренди земель сільськогосподарського призначення, місце роз-
ташування яких визнача-
ється з урахуванням вимог раціональної організації території і компактності землекористування, відпо-
відно до цих сертифікатів з дотриманням вимог цього Закону.
Пунктом 2 Порядку реє-
страції договорів оренди земельної частки (паю), затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 24. 01.2000 № 119, встановлено, що реє-
страція договорів оренди проводиться виконавчим комітетом сільської, селищ-
ної, міської ради за місцем розташування земельної частки (паю).
людмила люШин, завідувач сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби районного управління юстиції.
на Рівненщині розпочався сезон заго-
тівлі чорниці. чимало підприємців вже подали заявки в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства на
отримання лісового квитка для спеціального використання лісових ресурсів (заготівлю чорниці) в об’ємі 2738 тонн. на 2013 рік сесія Рівненської обласної ради погодила ліміти на заготівлю чорниці в об’ємі 6500 тонн. На сьогодні найбільші об’єми заготівлі чорниці підприємці планують зробити на те-
риторії Рокитнівського, Сарненського, Кле-
сівського та Володимирецького лісгоспів. Однак заявки на отримання лісового квитка і далі надходять до обласного управління. Для забезпечення постійного контролю в галузі охорони і збереження побічних лісових ресурсів в процесі їх заготівлі на території держлісфонду в обласному управлінні відбулося засідання робочої групи з контролю за виділенням та вико-
ристанням лімітів заготівлі та справляння Мдпі пОВідОМляє
Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають усі платники податків, тобто юридичні особи, їх відокремлені
підрозділи, а також самозайняті особи. І це не залежить від того, чи повинні вони сплачувати якийсь конкретний податок чи ні.
З метою проведення податкового контролю, платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням (тобто місцем проживання) юридичних осіб або місцем проживання особи (основне), щодо другого - за місцем розташування (реєстрації) їхніх підрозділів, рухомого та не-
рухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадять діяльність (неосновне місце обліку).
Стосовно кожного платника податків, узятого на облік в органі ДПС, формується об-
лікова справа. До її реєстраційної частини включають документи, які подає сам платник чи які стосуються його ж та надійшли від органів держреєстрації, статистики, інших органів влади, а також від банків. До звітної частини справи потраплятимуть декларації й папери, які платник подає щодо обчислення та сплати своїх податків та зборів.
Платників податків обліковують за податковими номерами. У чому ж важливість цього номера? Його зазначають на всіх свідоцтвах, довідках, патентах і інших документах, що видають платнику, у всіх його деклараціях (розрахунках, звітах), платіжках щодо податків. Відповідно, він і не змінюється протягом усього строку перебування в органах ДПС.
Реєстрація юридичної особи в органах державної податкової служби за основним місцезнаходженням відбувається слідом за отриманням нами відповідних документів: відомостей з Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відо-
мостей з відповідної реєстраційної картки, повідомлення держреєстратора та заяви за формою № 1- ОПП, копії свідоцтва про держреєстрацію, копії документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.
Податківці самостійно формують довідку про взяття на облік за ф. 4-ОПП, платник уже наступного робочого дня з дня взяття його на облік може забрати її з органу ДПС.
В’ячеслав МОтруніч, заступник начальника костопільської Мдпі. Облік у органах державної податкової служби
РОЗПОЧАВСЯ СЕЗОН ЗАГОТІВЛІ ЧОРНИЦІ
збору за спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісо-
вих користувань. У нараді взяли участь представники управління Міндоходів у Рівненській області, департаменту агро-
промисловості, профільних управлінь РОДА, представники екологічної інспекції, які обговорили всі проблемні питання, аби сезон заготівлі ягід пройшов в об-
ласті з дотриманням усіх вимог чинного законодавства. прес-служба рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.
паМ’ять
В травні минуло 60 ро-
ків від початку нориль-
ського повстання, яке тривало 70 днів. Той травень 1953 року дав поштовх до розвалу СРСР. Норильське повстан-
ня – унікальне явище нена-
сильницького спротиву і є прикладом для сучасників в питанні розбудови де-
мократичного, відкритого і справедливого суспільства, інтеграції України в Європу.
В Норильському концта-
борі повстало близько 20 тисяч політв’язнів, які зна-
йшли в собі сили здолати страх і сказати «НІ!» радян-
ській каральній системі, при цьому не застосували сили до охорони. Серед тих, хто наважився повстати проти безжального, нелюдського терору, українців було най-
більше. Також виступили в’язні інших національнос-
тей – росіяни, євреї, литовці, представники кавказьких народів.
Після Норильська повстали каторжани Воркути і Кінгуру. Саме в Кінгуру танками дави-
ли повсталих жінок.
Політв’язні вимагали дотри-
Самопожертва українців в ім’я справедливості
мання прав людини – скоро-
чення робочого дня, дозволу на листування і побачення, припинення тортур, поваги до людської гідності.
Серед учасників Нориль-
ського повстання були і політв’язні з Березнівщини – Михайло Мартинович і Олена Іванівна Кондратю-
ки, на жаль, уже покійні.
В Норильську вони пере-
бували в Горлагу № 3 з осо-
бливим режимом, розпові-
дали, які жахи їм довелося пережити.
Після повстання їм обом Прокуратурою СРСР було зменшено міру покарання з 15 до 10 років. Отож вони були звільнені, але без пра-
ва повернення в Україну. До рідної землі подружжя повернулось аж в 1991 році.
Президент Росії Владімір Путін нещодавно відвідав це страшне місце, поклав квіти і у своєму виступі сказав, що тут, за Полярним колом, в СРСР загинуло 500 тисяч каторжан (деякі джерела називають цифру 800 тисяч).
Сталінська каральна сис-
тема тоді дала тріщину, але її іржа глибоко в’їлась в стиль роботи і правоохо-
ронних органів Радянської України. Дай, Боже, подо-
лати її наслідки.
На перший літній місяць випав ще один ювілей – 90 років з дня народження українського поета, Героя України Олекси Гірника, який в 1981 році спалив себе на Чернечій горі біля пам’ятника Тарасу Шевчен-
ку в Каневі в знак протесту проти зросійщення укра-
їнців. Він облив себе бен-
зином, чиркнув сірником і перетворився на факел, по-
жертвувавши собою задля торжества справедливості. А перед цим розкидав по схилах Чернечої гори 970 листівок з закликом до не-
залежності України. Це було повстання незламного духу.
Будьмо ж пильні, бережі-
мо здобуту незалежність, щоб ніколи більше не до-
пустити тоталітарного ре-
жиму, репресій проти тих, хто щиро і самовіддано любить свою землю.
Слава Україні!
алла куц,
голова осередку конгресу української інтелігенції.
2 липня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
3 дОлі людськііДо
приєМні знайОМстВаіДо
Та не все склалося, як га-
далося. Бо невдовзі по при-
їзді в Друхів Микола Ост-
роверха запримітив моло-
деньку чорняву медсестру Марійку— тиху, задумливу дівчину. Познайомились, почали зустрічатися. Ми-
колі найбільше припало до вподоби те, що Марій-
ка мала серйозні погляди на життя, а до того ж знала собі ціну. Коли від’їжджав на військову службу, обі-
цяла чекати. І чекала вірно і терпляче. Та, розпрощав-
шись з армійською фор-
мою, Микола таки піддав-
ся на вмовляння батьків і влаштувався на роботу в Чортківському районі на Тернопільщині.
- Був настільки самовпев-
нений, - з усмішкою зга-
дує Микола Степанович, - що навіть не сумнівався в тому, що перетягну Марій-
ку до себе. Але в нас знайти для неї роботу було непро-
сто, бо Чортківське медич-
не училище повністю за-
безпечувало район мед-
сестрами, акушерками та фельдшерами. До того ж дівчина виявилася непо-
І фізик, і лірик водночас
ступливою - ти що мені обі-
цяв? Отож довелось вико-
нувати обіцянку і поверта-
тися в Друхів, тим більше, що моя посада залишилась незайнятою.
Ми бесідували з Мико-
лою Степановичем у за-
тишній вітальні - Марія Пе-
трівна на роботі, вона досі працює акушеркою в Дру-
хівській амбулаторії загаль-
ної практики/сімейної ме-
дицини, а господар, як сам з усмішкою зауважує, після виходу на пенсію переква-
ліфікувався на агронома-
механізатора-тваринника-
землероба. Зауважую, що оселя Островерх дихає сві-
жістю і вражає ідеальною чистотою.
- Так дружина ж - медик, - усміхається господар, - мі-
кроба і без мікроскопа ба-
чить. Отож дістає мене ча-
сом тими порядками до пе-
чінок. Але мушу терпіти. - І в очах лукавинки так і блис-
кають, так і спалахують.
Правда, коли до дідуся з бабусею прибігають внуч-
ки - чотирирічна Іванка та дворічна Софійка - ідеаль-
ний порядок дещо порушу-
ється, хоч дівчатка й спо-
кійні, люблять малювати, книжечки розглядати. Од-
нак побігати часом теж хо-
четься.
Донедавна молодший син Островерх Петро, який пішов у життя батьковою дорогою і по закінченні фізмату в РДГУ вчителює в рідному селі, разом з дру-
жиною Тетяною, до речі, медиком-стоматологом, і доньками проживав разом з батьками. А після того, коли перебрався у власне житло по сусідству, оселя Миколи Степановича і Ма-
рії Петрівни враз стала не-
звично просторою.
- Нам тепер з Петрівною хоч у піжмурки грайся, - вдавано хмурить брови господар, - чи дискотеку влаштовуй.
Старший син Степан хоч і не пов’язав свого життя з педагогікою, але дещо з батькових уподобань таки перебрав - його дружина Алла теж медсестра. Мо-
лоді проживають в Рівно-
му, але на свята приїжджа-
ють у Друхів, допомагають по господарству. А воно в Островерх таки немалень-
ке — обробляють два гек-
тари землі.
- На родючіших грунтах, - розповідає Микола Сте-
панович, - вирощуємо все, що потрібно для власно-
го споживання і для худо-
би, на бідніших - сіємо тра-
ву. Тримаємо корову, сви-
ней, курей. Корову ввече-
рі і вранці доїть дружина, а вдень - невістка.
- А ви? — запитую.
- Це не чоловіча робота. Як дуже вже до мене бе-
руться, відбиваюся: я ж тебе, кажу Марії, до коси не заставляю і на трактор не садовлю.
За якусь мить Микола Сте-
панович по-учнівському підносить руку.
- Хочу реабілітуватися.
Ще раз утверджуюся у думці, що з почуттям гумо-
ру у господаря таки все га-
разд. І слухаю розповідь-
про те, що Марія Петрів-
на, на його щастя, нале-
жить до тих жінок, які лю-
блять і вміють поратися на кухні, борщ, як то кажуть, з нічого зварить, а каша в неї і з сокирою смачна. На Великдень завжди на три сім’ї пасок напече, і пиро-
ги в неї сміються.
-А з невістками ж як, - до-
питуюсь, - ладить?
- Моя Петрівна - жінка не-
конфліктна, - відповідає, не задумуючись. - Витримала ж біля мене чотири десяти-
ліття. Якого тут ще підтвер-
дження треба?
На закінчення розмови Микола Степанович якось мимохіть признався, що любить грати на акордео-
ні. Вмів і на скрипці, але ца-
рицю музики занедбав, бо вона потребує щоденних тренувань. Це було повною несподіванкою для мене.
- То ви і фізик, і лірик водночас? - більше ствер-
джую, аніж запитую.
- Атож, - відповідає наче б то всерйоз, а очі знову спа-
лахують іскорками - смі-
шинками, - два в одному.
надія ярМОлюк.
на ФОтО: Микола Степанович і Марія Петрівна ОСтРОВеРхи.
не тільки з неподибуваного у наших місцях прізви-
ща, а й з мови Миколи Степановича легко пізнати, що роду-племені він таки не тутешнього. Правда, галицька вимова через багатолітнє проживання в нашому регіоні вже теж майже не відчуваєть-
ся. Власне, він і в гадці не мав міняти рідні краї на Полісся. а приїхав на Березнівщину в 1970 році по закінченні фізико-математичного факультету тер-
нопільського педагогічного інституту, скоряючись виданому направленню тільки тому, що мав намір одразу після служби в армії повернутися додому.
клопоти у М. к. МаМчУРа з Прислуча такі ж, як у переважної більшості пенсіонерів. Бо це тільки так мовиться – піти на заслужений відпочинок.
а насправді - від першого весняного тепла до пер-
ших осінніх заморозків- копатися- гребтися в землі, утримувати худобу, бо ж і себе треба прогодувати і, хай і за безцінь, але продати щось з городу чи хліва, щоб дітям – внукам допомогти сякою – такою копійкою. Отож Михайло кирилович з
дружиною Марією Вікторівною отак “відпочивають” уже десяток літ.
А в редакцію його привела публікація Ольги Осейчук «Журналісти» та розповідь на сторінках «НВ» про зустріч його працівників з громадським активом газети. Адже і сам М. К. Мамчур протягом багатьох років був активним дописувачем районки, добре знає всіх тих, кого згадує в своїй розповіді О. Осейчук. Під час розмови в Михайла Кириловича мимохіть прохоплюється, що днями вони з дружиною мають відсвяткувати золоте весілля. Звичайно ж, вітаю його і водночас думаю: а чому б не написати про сім’ю Мамчурів у газеті, тим паче, що передплачують вони її уже півстоліття.
Бог обдарував М. Мамчура і тонким слухом, і гарним голосом. З дитинства хлопець пробував імітувати звуки духових інструментів, самотужки вчився грати на баяні. Отож, коли прийшов з армії, йому запропонували посаду завідуючого Прислуцьким сільським клубом. - Я й погодився, - згадує Михайло Кирилович. - Було це у 1963 році, - от бачте, і тут юілей - в ті часи з кадрами і в освіті, і в культурі було сутужно. Закінчив курси при музичному училищі в Рівному і одразу вступив на заочне відділення Дубнівського культоосвітнього училища.
З приходом молодого завідуючого Прислуцький сіль-
ський клуб ожив, запрацювали – і не на папері, як то нерідко трапляється, - а фактично драматичний, хоровий, спортивні гуртки. Про хор колгоспу «Перше травня» за-
говорили в районі.
- Особливо пожвавилась наша робота - продовжує розповідь М. К. Мамчур, - коли головою колгоспу став Григорій Антонович Плютинський. - Він сам захоплювався народною творчістю, любив пісню і всіляко сприяв розви-
тку художньої самодіяльності. Ми тоді досягли великих успіхів на сцені. Це й справді так. Хор здобув почесне звання народного, був не тільки учасником багатьох обласних, республі-
канських фестивалів, оглядів аматорського мистецтва, а й займав призові місця. Прислуцькі хористи виступали в Дубному, Рівному, Острозі, Сарнах, Києві і про ці поїздки М. Мамчур розповідав на сторінках районної газети. Писав він і про інші культурницькі заходи, які відбувалися в сільському клубі, про передовиків колгоспного вироб-
ництва, які не тільки успішно трудилися на тваринницьких фермах, в льонарських та городніх ланках, а й знаходили час для пісні. Саме до таких трудівниць належала і дру-
жина Михайла Кириловича Марія Вікторівна.
- Це я тепер уже розумію, як їй непросто було,- усмі-
хається він, - а тоді… Вона ж дояркою працювала, та до-
машнє господарство, та діти. Але і голос мала такий, що гріх було б від людей його ховати. Знаєте, тоді ще не в кожній хаті телевізор був. Люди співати вміли і хотіли. Та що там. Все тоді по – іншому було. Коли розпитуєш людину про сім’ю, як же тут не запитати про дітей? Я й запитала. І була вражена до глибини душі реакцією Михайла Кириловича на це запитання – він опустив голову і… заплакав. І довго не міг заспокоїтись, все витирав і витирав сльози то хустинкою,то - так по – чоловічому – тильною стороною долоні.
Виявилось, що син Мамчурів Мишко, життєрадісний, товариський хлопець потрапив до отого горем таврова-
ного, так званого «обмеженого контингенту” радянських військ в Афганістані.
- Вчився він у Волгограді, вибрав собі училище, машиніс-
том хотів стати, і поїхав. Звідти його й забрали. Нехай Бог боронить кожного від того, що там наші вісімнадцятирічні діти пережили. Роту, в якій Михайло наш служив, накрили в гірській ущелині, яка в один момент перетворилася на пекло. Контуженого, знетямленого, його вигребли з-під купи... ні не тіл, а їх решток. Єдиного вцілілого з усієї роти. То чи варто дивуватись, що хлопець не прийшов до тями й досі. Живе на медикаментах, а ми з матір’ю доглядаємо, оберігаємо його, як можемо.
Молодший син Мамчурів Віталій поїхав на заробітки у Казахстан та там і залишився, а донька Марічка по за-
кінченні Житомирського сільськогосподарського інституту осіла на Житомирщині. - Те, що вони далеко, - каже Михайло Кирилович, - не страшить, головне, аби здорові були, аби внуки росли, аби ніколи для них і ніде ніякого “обмеженого контингенту “не придумали. Поволі мій співрозмовник заспокоюється, ми поверта-
ємося до спогадів, які не ранять серце, а зігрівають його. Згадуємо колишнього редактора районки Олександра Олексійовича Матвієнка, з яким Михайлу Кириловичу і чарку доводилося не раз випити, і наради з громадськи-
ми кореспондентами газети в редакції, і колгоспне життя. - От якби ще клуб були в Прислучах побудували, - за-
уважує гість, - а то й досі старий.
І одразу ж додає: - Правда, в деяких селах нові до руїн довели, а наш працює досі. Хоч, звісно, не те, що тоді. Але нічого не-
змінного у світі нема. І нам колись було по 20 літ. А тепер от і весілля золоте. То неабищо – в парі 50 літ прожити спільними радощами, спільним горем. І я вдячний моїй Марії Вікторівні, що вона була і є поруч зі мною.
Прощаємось. Михайло Кирилович, оглядаючись, по-
воленьки спускається сходами, а мені з гадки не йдуть хвилююче – щемливі рядки нашої геніальної поетеси: Заради Господа святого! - Усі ж були ми молоді, Та все не так, як після того,
Та все не так , як при тоді…
надія ярМОлюк.
І згадались роки молоді
2 липня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
4 ОсВітянський Вісник
- Миколо Володимировичу! Березнівський лісовий коледж завжди привертав увагу як один з найкращих навчальних закладів у західно-
українському регіоні і був самодостатнім на ринку освітніх послуг Рів-
ненщини. Які причини змусили трудовий колектив прийняти рішення про входження в структуру університету?
- Як відомо, ще 21 лютого цього року в Міністерстві освіти і науки України було проведено “круглий стіл” „Про законодавчий статус вищих навчаль-
них закладів І-ІІ рівнів акредитації”. Створено робочу групу, яка працює над розробкою законопроекту про професійну освіту. На наш погляд, йдеться про позбавлення коледжів, технікумів, училищ статусу вищих навчальних закладів. Тому, думаючи про перспективи розвитку коледжу, було прийнято рішення увійти до складу Національного університету вод-
ного господарства і природокористування, щоб зберегти існуючий статус навчального закладу, стати суб’єктом університетської освіти відповідно до вимог Болонського процесу і дати можливість нашим випускникам отримати дипломи бакалавра в коледжі.
- чи достатні для цього матеріальна база і кадровий потенціал?
- Так, на сьогоднішній день навчально-матеріальна база коледжу до-
зволяє готувати фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спе-
ціаліста і бакалавра. Загальна площа всіх приміщень, які стоять на балансі коледжу, складає 15453 кв.м., із них 8734 кв. м. займають навчальні площі, де проводяться теоретичні й практичні заняття. Для проведення теоретичних, лабораторно-практичних занять, навчаль-
них практик, що потребують спеціалізованих приміщень, в коледжі облад-
нано 45 навчальних аудиторій, у тому числі 8 лабораторій, 30 кабінетів, 2 лекційні зали, 5 комп’ютерних класів; функціонує дендрологічний парк загальнодержавного значення.
В навчальному процесі активно використовуються новітні освітні техноло-
гії, застосування яких без належного технічного забезпечення неможливе. А для цього коледж має 130 комп’ютерів, 20 ноутбуків, 26 мультимедійних проекторів, 1 інтерактивну дошку, 2 графопроектори, 6 телевізорів з при-
стосованим DVD, 2 цифрові відеокамери, 4 цифрові фотоапарати. П’ять комп’ютерних класів, що розраховані на 72 робочі місця, об’єднані в єдину локальну мережу і мають вихід в Internet.
Навчальний процес в коледжі забезпечують 80 педагогічних працівни-
ків. Серед них 6 кандидатів наук, 38 викладачів вищої категорії (звання викладача-методиста мають 11 осіб), 12 викладачів першої категорії, 10 викладачі другої категорії, 3 спеціалісти. За останні роки кадровий склад омолодився, із студентами продуктивно працюють близькі їм за сучас-
ними інтересами, а головне – добре підготовлені за новітніми освітніми технологіями, викладачі.
- Які нові спеціальності плануєте відкрити в майбутньому?
- Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, що спричи-
нило появу нових технологій обробки, передачі, отримання та зберігання інформації, широке застосування комп’ютерної техніки в усіх сферах життєдіяльності людини. Одним із основних завдань розвитку інформа-
ційного суспільства є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки кадрів для роботи в нових умовах, повсюдного доступу до теле-
комунікаційних послуг та інформаційних ресурсів. Для реалізації завдань, визначених Законом України „Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, сьогодні нашій країні потрібні фа-
хівці з інформаційно-комунікаційних технологій. Тому ми уже підготували ліцензійні справи для відкриття нових спеціальностей, а саме: „Розробка програмного забезпечення” і „Інформаційна діяльність підприємства”. Готуємо комплекси навчально-методичного забезпечення цих спеціаль-
ностей, щоб у 2014 році розпочати підготовку таких фахівців. Користуючись нагодою, запрошуємо на роботу спеціалістів з інформаційних технологій. В зв’язку з введенням нових технічних спеціальностей наш навчальний заклад з 1 вересня буде мати назву Березнівський лісотехнічний коледж. - а що дасть коледжу входження в структуру університету?
- Декілька років тому я знайомився з освітньою діяльністю одного з лі-
сових коледжів Швеції, який є структурним підрозділом Стокгольмського університету. В ньому відсутні знайомі нам факультети, а замість них функціонують інститути і коледжі. Україна, наближаючись до європей-
ської системи вищої школи, здійснює реформування університетської освіти за цим же принципом. Шляхи нашої співпраці у цьому напрямку ми детально обговорили з президентом університету Миколою Сорокою і прийшли до висновку, що від зміни статусу коледжу виграють і викладачі, і студенти. По-перше, наші випускники набувають можливість продовжити навчання за спорідненими спеціальностями в університеті за скороченою програмою і одержати дипломи бакалавра на базі коледжу. До речі, уже проводиться набір на бакалаврські програми за спеціальностями „Облік і аудит” та „Економіка підприємства”, навчання за якими розпочнеться з 2013-2014 навчального року. По-друге, лекційні години будуть читати доктори і кандидати наук університету і коледжу, а практичні і лабораторні заняття проводитимуть наші викладачі. По-третє, курси підвищення квалі-
фікації наші викладачі зможуть проходити на базі університету, а молоді педагоги – навчатись в аспірантурі для здобуття наукових ступенів. Одним словом, переваги такої співпраці очевидні.
Бесідував
петро желінський
Лісовий коледж – у складі університету
Міністерство освіти і науки України, взявши курс на оптимі-
зацію мережі вищих на-
вчальних закладів, сво-
їм наказом №731 від 11 червня 2013 року при-
єднало Березнівський лісовий коледж до національного університету водного господарства і природокористування (м. Рівне). Ми звернулися до Миколи ГОнчаРа, директора лісового коледжу, з проханням прокоментувати цю важливу, на наш погляд, подію в житті нашого славетного освітянського закладу.
Чому ми обрали лісовий коледж?
- до навчання у лісовому коледжі мене заохотили батьки, мо-
тивуючи тим, що наш Сарненський лісгосп передовий у галузі, а відповідно – високі зарплати і можливість працевлаштування недалеко від рідного села Цепцевичі. В школі я був якісником, а зосередившись на предметах майбутньої спеціальності, став відмінником і відзначений іменною стипендією Верховної Ради, що є гарним стимулом для навчання. Навчальну працю вважаю найщасливішим періодом свого життя, тому що від предмета до предмета, від сесії до сесії відчувається, як по-
глиблюються твої знання, розширюється світогляд, удоскона-
люються культурні звички. Цьому сприяють багата навчальна і спортивна база коледжу, висококваліфіковані викладачі, які до того ж ідуть назустріч студентам, намагаються ввести нас у світ найновіших технологій, що створює обстановку добро-
зичливої співпраці і чіткої організованості. А вступникам я б порадив зосередитись на системності в навчанні, оволодінні інформаційними технологіями, що полегшує навчальну працю, і формуванні здорового і розумного способу життя.
- лісовий коледж я обрав ще з восьмого класу, переглянувши відеосюжет Рівненського телебачення про його мальовниче студентське містечко, де прижилися лебеді з дикими качками. Тому вступив до нього після дев’ятого класу, заручившись на-
правленням Дубровицького лісгоспу, що гарантує адресне пра-
цевлаштування. Зараз уже на четвертому курсі, маю стипендію, готуюсь до державних екзаменів. Приємно, що навчаємось ми тут із моєю сестрою Марією, яка, приїхавши відвідати мене, уподобала навчальний заклад і наше лісогосподарське відді-
лення. Зараз вона другокурсниця, і хоч у їхній групі тільки двоє дівчат, її обрали старостою. Головне – матимемо шановану в лісовому районі професію лісівників, адже директор нашого Дубровицького лісгоспу Анатолій Олексійович Боровець – випускник нашого коледжу, а інша випускниця працює лісничим. Знаю, що з мого села Орв’яниця ряд школярів готується вступати до нас. Переко-
наний, що такий вибір зроблять сотні дев’яти – і одинадцяти-
класників у нашому поліському регіоні.
- я виріс у мальовничому лісовому селі Золотолин Косто-
пільського району, тому не уявляю свого життя без лісу. Це багатство і красу оберігають, доглядають і відновлюють мої односельці, які працюють у лісовому господарстві. Проте свою давню мрію стати фахівцем лісової галузі доводилось відкла-
дати через життєві обставини: потребу в моїх руках у домаш-
ньому господарстві, службу в армії, потім через необхідність заробляти і утримувати себе. Тому студентом стаціонару став у 22 роки, вибравши профіль - мисливське господарство. На-
вчання вважаю як найкращий період свого життя, а коледж – за рідний дім. Тому звертаюсь до вас, незнайомі друзі: зробіть свій вибір на користь нашого навчального закладу, де одержите міцні фахові знання, знайдете справжніх друзів, а то й вірне кохання, головне ж – визначитесь з благородною роботою по відновленню прекрасного дару нашої Землі – лісу.
- Мої батьки пов’язані роботою з лісовим господарством, тому цей вибір розглядають як спадкоємне. Я ж мріяла про творчу роботу, оскільки гарно малюю, управляюсь у журналістиці. І як добре, що в нашому коледжі є творча спеціальність для моєї душі – ландшафтного дизайнера, яка зараз особливо затребувана. Кожна новобудова, житловий масив у місті чи власна садиба потребують наших рук, щоб з позиції краси поєднати архітектуру з природою. Цьому твор-
чо навчають висококваліфіковані викладачі. Отож приходьте здобувати дипломи, що велять прикрашати світ.
- Мій вибір лісового коледжу зумовлений кількома чин-
никами. Перше: порадила подруга, задоволена змістом тутешнього студентського життя. Друге: переконали батьки, впевнені, що цей навчальний заклад – кращий у регіоні за рівнем підготовки спеціалістів. Тож не шкодую, що вибрала фах бухгалтера. Це універсальна професія для дівчини, що дозволяє працювати на багатьох посадах, а то й організувати і грамотно вести власний бізнес. Адже одержуємо в коледжі бездоганну економічну і комп’ютерну підготовку, практику роботи з різноманітними документами. А ще я маю тут багато приємних для душі і розвитку спортивних і мистець-
ких занять, щоденно займаюсь у секції з баскетболу. Отже, приходьте до нас, подруженьки, - з бухгалтерським фахом надійно влаштовуються в житті.
- чи можна стати студентом без ЗНО? Так, вступивши на однорічні курси в лісовий коледж, після закінчення яких присвоюється спеціальність лісника. Це дає можливість як працювати, так і продовжувати повноцінне навчання в лісо-
вому коледжі через зарахування на другий курс стаціонару чи на третій – заочно. В мене так склалося, що при проходженні незалежного оцінювання знань після Поліської одинадцяти-
річки не добрав кілька балів з математики. Це перекреслило шлях до вузівського навчання. Деякі з моїх товаришів узагалі не проходили тестування, орієнтуючись на виїзні сезонні під-
заробітки, але потім пожалкували.
І як добре, що в коледжі організували курси, які вирішують дану проблему. Впродовж п’яти днів на тиждень ми маємо по чотири пари на день, вивчаючи основи таких наук як лі-
сівництво, лісова таксація, охорона і захист лісу, технологія лісокористування, організація і технологія лісогосподарського виробництва і навіть правила дорожнього руху, що пов’язано передусім з безпекою праці. Час занять з нами узгодили для зручності доїзду тим, хто з нашого району, а іногородні (є і з сусідніх областей) поселені в гуртожитку. Вихідці з чорнобиль-
ської зони до 18 років харчуються безплатно в студентській їдальні.
Оскільки на курсах ми освоїли набір основних лісівничих Вадим гуБеня, студент лісогосподарського відділення, стипендіат Верховної Ради України.
степан кОрень,
студент групи ЛГ - 41 лісогосподарського відділення.
дмитро ВОзнюк, староста групиМГ - 21.
Ольга трОфиМчук, студентка групи СПГ - 3.
інна леВчик, студентка групи Б - 35.
дисциплін, то я і більшість моїх товаришів із групи вирішили продовжити навчання в коле-
джі заочно, працевлаштувавшись у лісовому господарстві.
сергій цапук, курсант групи Л - 1
лісогосподарського відділення.
5 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
2 липня 2013 року
До річниці чемпіонату
Дорога на Київ вражала своєю якістю та красою. Машина легко набирала 150-180 км в годину. Найменшої вибоїни, перепони, навіть міліція, що традиційно «паслась» біля населених пунктів, десь зникла. Ми
рухались на свято футболу. Отримали через інтернет документи, які гарантували нашу присутність на матчі
Швеція -Франція. Вартість квитка - 300 грн. нас не засмутила. Такі події в Україні трапляються раз в житті. Гріх було залишатись спостерігачем лише біля телевізора. Усі друзі, не вагаючись, дали згоду на поїздку. Авто з кондиціонером охолоджувало наші буйні почуття. Ми їхали на Європейське
свято футболу.
Сонячний Київ зустрів здоровенним фут-
больним м'ячем біля стандартної вивіски «Київ» розміром до трьох метрів.
Вийшли, розім'яли ноги, сфотографува-
лись. Нас весь час вітали водії з машин, що обганяли. Жовто - блакитний прапор на машині, прапори трохи менші в наших руках говорили усім, що їдуть українські фанати футболу.
Біля зоопарку на стоянці залишили авто-
мобіль. Підкріпились п'ятизірковим «За-
карпатським» і поїхали на метро до станції «Хрещатик». Тут розташовувалась так звана фанзона. Хрещатик був перекритий. Чотири входи на територію контролювали молоді, привітні особи. Здивувало те, що в цю зону не можна було зайти зі своїм «салом», тобто харчами, пивом. Народ призупинявся на вході, доїдав харчі, допи-
вав пиво і лише після ретельної перевірки сумочок, пакетів проходив у фанзону. Та-
ким чином, біля входу стояло з півдесятка здоровенних контейнерів з пляшками, склянками, різними кульками. Там по-
стійно ходили молоді дівчата із мішками і прибирали кинуті на землю відходи від відпочинку десятків тисяч фанів, що без-
перестанно рухались в різні боки.
Ми, як порядні люди, доїли і допили та рушили в ту зону.
Сказати, що фанзона кипіла, як борщ, то нічого не сказати, гамір заважав спілкуватись. Хтось бренькав на гітарі, свистав на трубі, грали радіоприймачі, шуміли якісь чудернацькі апарати. Щось гупало, як барабани, окремі групи спі-
вали, інші - танцювали. В різних місцях співали Гімн України. Гасла «Слава Укра-
їні!», «Героям слава!» не замовкали, га-
Приємні спогади про «Євро-2012»
мір переходив у регіт, свист, сміх. Молодь вела себе так розкуто і весело, що я від здивування на декілька хвилин оторопів. Мені здалось, що тут проходять змагання на найгучнішу горлянку, на найдовший поцілунок, на найбільш екзотичний одяг. Трусики, шорти, бриджі, африканські спідниці із листків дерев. Мої традиційні штани, - то більше як виключення, ніж норма. Арлєкіно, клоуни і, незалежно від одягу, розмальовані обличчя. Все барвис-
те, веселе, незвичайне, казкове.
Розмальовують тут же, негайно, за яки-
хось десять - двадцять гривень. Ми підда-
лись цьому мальованому психозу теж. Вже розмальовані, ми, ніби негласно, стали своїми в цьому дикому племені.
Здоровенні, метрів 6 на 3 два телеекра-
ни безперервно транслювали футбольні новини, забиті голи в різних ракурсах. Публіка реагувала на показ футбольних моментів миттєво, криками задоволення або обуренням: «Суддю на мило!». Мене дивувало те, що до матчу ще було години дві - три, а публіка вже була розігріта до безтями. І чим розігріта? Пивом і тільки ним. Горілка і куриво були заборонені до продажу і вживання в зоні. Та пиво лилось рікою. Майже кожен тримав у руках пів-
літровий кухоль пива.
Оглянути всю фанзону я не наважився. Боявся, що мене затовчуть оці 70 тисяч чоловік, які ні хвилини не стояли на місці. Задивившись на екзотичний одяг групи іноземців, мені здалось, що я загубив своїх друзів. Наступні хвилин 15, пересува-
ючись по колу, ледве їх знайшов. Губився я в той вечір ще декілька разів. Але слід відзначити головне, що молодь не була агресивно налаштованою. Більше того, до-
брозичливість, увага, бажання допомогти, вибачитись за постійну штовханину - це була норма її поведінки.
Перебування в цьому котлі емоцій мене напружувало. Я відчув, що стомився від зливи почутого і побаченого. От віпзона (для особливо почесних гостей) хоч і платна, мене більше б задовольнила. Але вона знаходилась десь в кінці Хрещатика, за межами нашого досягнення.
Вхопившись за руку товариша, я вже, як бичок на прив'язі, не відступав від групи. Ми вирішили, що знайомство з фанзоною відбулось і рушили за квитками на футбол. Бокал пива повернув мене до тями. З квит-
ками теж була морока. При вході на стаді-
он їх не видавали. Довелось ще пару кі-
лометрів топати в їх пошуках. Отримавши квитки, налюбувавшись ними ( малюнок дуже гарний), ми знову пішли до фанзони. Вона притягувала до себе, просто волала радістю і сміхом. Знову слухали спів мо-
лоді, що виконувала Гімн України, гукала приємні для нас гасла «Слава Бандері!», «Слава Україні!», «Героям слава!». Дивно, але міліції у фанзоні чи на її підходах не бачив. Можливо, за порядком спостері-
гали особи в цивільній одежі, з багатьох магазинів велось відеоспостереження.
В той день Київ заполонили шведи та французи. Шведи йшли нескінченною колоною близько 7 тис. чол. і скандували незрозумілою нам мовою. Били барабани, гудки гуділи і недаремно. Така надзвичай-
но сильна підтримка дала позитивний результат. Шведи виграли у французів.
Українці дуже привітно зустріли шведів. З ними обнімались, фотографувались, цілувались. Вели себе як з родичами. Особливо це виявлялось на матчі з фран-
цузами. Схвальні вигуки десятків тисяч українців супроводжували вдалі передачі м'яча шведами, його перехоплення. Я ж помилково вважав, що шведи будуть грати роль хлопчиків для биття, їх перемогу я не зпрогнозував, а мої колеги передбачили результат матчу.
НСК «Олімпійський» - це найбільший стадіон Старого Світу на 70 050 місць. Над воротами розташовані світлодіодні екрани розміром 103,36 м. кв. Футбольне поле освітлене 608 прожекторами. Ревище десятків тисяч українців та шведів дійсно впливало на гру. Таке видовище забути неможливо.
У фанзоні в цей час демонструвався репортаж з Донецька про зустріч команд України та Англії. І хоч наші програвали, проте матч йшов у напруженій боротьбі. Наші футболісти грали, як ніколи, добре. Фанзона вирувала. Сотні вболівальників скандували: «Шева - гол! Шева - гол! Шева- гол!». І ось ми забиваємо гол... Але його, на жаль, не зараховує арбітр. Що робилось серед вболівальників, яким постійно з різних ракурсів показували забитий гол, вам не розказати! Лунали крики, лайка, навіть прокляття. Я думав, що Хрещатик рознесуть вщент.
Ми зв'язались по мобільному із суддею з Березного, щоб довідатись про його дум-
ку, як фахівця, якого ми завжди поважали. Відповідь нас здивувала. Він заявив, що гола не було, бо м'яч не досягнув сітки воріт. От і вір суддям! Ми з ним не пого-
дились. Цю нашу думку далі підтвердили на найвищих рівнях федерації футболу Європи. Нам не зарахували чесно забитий гол. Спеціалісти зазначили, що він міг на-
дихнути українців на перемогу.
Дуже приємно, що Україна довела світу, що вона культурна, європейська держа-
ва. Під час Євро - 2012 не було ніяких конфліктів, непорозумінь, найменшої агресії. Україна веселилась, достойно приймала гостей, а краса наших дівчат зачаровувала іноземців. Наші красуні не виправдали чорних прогнозів деяких за-
рубіжних засобів масової інформації щодо їх морального стану. Вболівальники вели себе толерантно, нікого не провокуючи на безпорядки та конфлікти. Зрозуміло, що цьому сприяли чіткі дії нашої міліції та представників поліції з десяти країн Європи, а також волонтерів.
Були і незручності, без яких можна було б обійтись. Але таке життя. Не у всіх була однакова реакція на шаурму. Шлунок у всіх різний, тому створювалися довгі черги в біотуалети. Дехто так проявляв емоції, що на добу втратив голос.
Стомившись, ми знайшли лавки біля ... пам'ятника Леніну напроти Бесарбського ринку. Він (Ленін) показував рукою на відомий усім киянам та гостям столиці най-
дорожчий базар. Пам'ятник охороняв до-
брий десяток супер озброєних охоронців. Побачивши наше «поштиве» відношення до пам’ятника, вони заходились нас зніма-
ти на відеокамеру. Один із нас, кепкуючи, запитав, чи не тяжка правоохоронцям ця робота. У відповідь почули незрозумілі погрози. Ми промовчали і на тому все закінчилось. Навколо йшли тисячі киян. Ми згодом сиділи і згадували різні ви-
падки нашого візиту в Київ, взагалі Євро-
пейського футбольного чемпіонату. Так, дуже, ну дуже було приємно слухати від шведів вигуки на чистій українській, май-
же без акценту. Нам стало зрозуміло, що взаємне проникнення культур відбулось не лише вживанням пива. Давня історія єднає нас.
Ми шкодували, що, згідно з договором із тоталізатором, ніхто із нас не виграв смажені порося, стегно дикого кабана, або ящик п'ятизіркового коньяку «Закар-
патський», бо наша команда не вийшла в переможці. Ніхто із нас не вгадав підсумок гри між Польщею і Грецією. Велике свято пройшло, але голи Андрія Шевченка назавжди будуть гріти нам серця. Ми переконані, що можемо пере-
магати і обов’язково будемо перемагати у майбутньому.
Віктор Куц, м. Березне.
пораДи До часу
3 настанням літа відпочинок поблизу річок чи озер, безперечно, приємний і корисний, але водночас таїть в собі небезпеку, оскільки не-
хтування правилами поводження на воді може завдати шкоди не лише здоров’ю, а й спричинити втрату найдорожчого - людського життя.
Отож, вирушаючи до річки, озе-
ра, ставка, не варто забувати, що:
• купатися слід у спеціально відведених для цього місцях у сонячну, безвітряну погоду. При високій температурі повітря і різко холодній воді виникає пере-
охолодження тіла, що призводить до холодового шоку;
• перебуваючи у воді, не стійте на одному місці, активно рухайте-
ся, плавайте;
• тривалість купання повинна бути на початку від 5, а надалі поступово зростати до 20 хвилин;
• після прийому їжі купатися можна не раніше, аніж через 1,5-
2 години;
• не рекомендується купатися біля крутих і зарослих густою рос-
линністю берегів;
• пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, про-
зора вода, рівне дно;
• при перших ознаках пере-
охолодження негайно виходьте із води і переодягніться у сухий одяг;
• перед тим, як зайти у воду, слід відпочити на березі. Занурюю-
чись, спочатку змочіть обличчя та плечі. Це особливо важливо для тих, хто купається вперше в сезоні, а також для людей похилого віку і особливо чутливих до холоду;
• не купайтеся у негоду, при сильному вітрі та великій хвилі;
• якщо не вмієте добре плавати, не слід заходити у воду глибше пояса, аби не послизнутися і не потрапити на глибину, в яму, чи не опинитися на сильній течії;
• будьте обережними при ко-
ристуванні надувними матра-
цами, камерами, які навіть на слабкій течії можуть далеко від-
пливти від берега, або лопнути від гарячих сонячних променів;
• не стрибайте у воду в незна-
йомих місцях, коли не знаєте глибини та стану дна водойми;
• не запливайте за буї, що ви-
значають зону купання;
• не купайтеся у нетверезому стані, оскільки тоді людина втра-
чає контроль над своїми вчин-
ками і в критичній ситуації стає безпорадною. На морі треба завжди зважати на хвилі, які можуть перевернути людину при вході у воду. Не нама-
гайтеся пливти проти хвилі. Варто бути обережними біля водорізів. Не пірнайте з них, бо можна впас-
ти - вони дуже слизькі від водо-
ростей. Не запливайте за буйки! Великою бідою може обернутися пірнання на мілководді або в незнайомих місцях. У таких ви-
падках можливі травми шийного відділу хребта з пошкодженням спинного мозку.
Якщо човен перевернувся, голо-
вне не розгубитися. Навіть коли перекинувся, він і тоді ще певний час тримається на воді, отже, треба зберігати спокій і до при-
буття рятувальників триматися за човен, штовхаючи його до берега. Той, хто добре вміє плавати, у першу чергу повинен допомогти тому, хто не вміє, підтримувати його на плаву. Рятувати треба спо-
чатку одного потопаючого, а потім іншого, допомогти вплав одно-
часно кільком людям неможливо. Під час катання дітей необхідна присутність дорослого в кожному човні. Він мусить уміти керувати судном, добре плавати, знати прийоми надання невідкладної допомоги постраждалим на воді. Основною причиною загибелі людей на воді є страх. У більшості випадків тонуть люди, котрі вмі-
ють плавати, і з самовпененістю запливають далеко від берега. Там вони можуть потрапити у по-
тік холодної води. Тоді починає зводити ноги і хапає корч. У цій ситуації головне - не злякатися. Треба зануритися у воду і сильно потягти рукою на себе ступню за великий палець.
перша допомога на воді
Якщо ж все-таки під час купання чиєсь життя опинилося під загро-
зою і поруч не виявилося лікаря, потрібно вміти надати першу медичну допомогу.
• Якщо поруч немає ніяких плавальних засобів (човен, на-
дувний матрац), до потерпілого слід добиратися самотужки. Якщо він лежить на спині, підпливати до нього з боку голови, схопити за во-
лосся, підняти голову над водою, перевернути його на спину, щоб обличчя було на поверхні.
• Якщо потерпілий не дихає, слід зробити декілька вдихів за методом з рота в рот, а чи з рота в ніс, потім підхопити однією рукою за підборіддя і транспортувати до берега. Час від часу повторювати вдихи.
перша допомога на березі
• Потерпілого перевернути на живіт, перегнути так, щоб голова звисала донизу. В такий спосіб видаляють воду зі шлунку і ди-
хальних шляхів. Дитину у таких випадках піднімають за ноги, аби звільнити від рідини дихальні шляхи.
• Якщо з рота потерпілого не витікає вода, потрібно покласти його животом на стегно своєї ноги, зігнутій в коліні і ритмічно натискувати на спину. Процедуру виконувати 10-15 секунд.
• При порушенні кровообігу негайно розпочати серцево - ле-
геневу реанімацію. Якщо поруч є люди, потрібно, щоб хтось не-
гайно викликав лікаря.
пам’ятайте! При правильному проведенні масажу серця і штуч-
ній вентиляції легень вдається повернути потерпілого до життя.
А щоб не допустити небажаних наслідків, виконуйте правила по-
ведінки біля води і ви захистите себе і своїх рідних від нещасних випадків.
олена ГалаГуз, фельдшер з санітарно - освітньої роботи.
Щоб вода не принесла біди
2 липня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
6 Завітали на екскурсію в “НВ” зі своєю вчителькою школярики. Поводили ми їх по редакції, показали - розповіли, як робиться газета. А тут один із них і запитує: “А ви дитячу газету випускаєте?” Довело-
ся відповісти, що лише “дорослу”. Але ідея не давала спокою: чому б і не запровадити в “Надслучанському віснику” хоча б сторінку для дітей? І от перед вами - перша спроба. Сподіваємося, що за допомогою тат і мам, самих маленьких читачів будемо вдосконалю-
вати її, друкуючи надіслані вами до редакції прозові й поетичні творіння малечі, цікаві оригінальні фотографії, висловлювання. Отож чекаємо на листи, пропозиції... Донедавна песик Пончик
Мав мобільний телефончик.
Як виходив Пончик з дому,
То не розмовляв по ньому,
Слав лише для тата й неньки
Есемески коротенькі.
Як всім песик повідомив,
Так він гроші економив.
Глузували з нього: „Песик –
Економний есемесик!”
Пончик не стерпів наругу
І продав мобільник другу,
Не шкодуючи ніскільки:
„Жити можна й без мобілки!”
Леонід КуЛІш – ЗІНьКІВ
МІзиНчик
Були собі на руці п'ять пальців-братиків. Жили дружно, завжди один другому допомагали. І все в них виходило, найважчу роботу зробити могли. Тільки одного разу най-
менший пальчик Мізинчик капризитись почав. — Хай решта пальчиків працюють, — подумав сам собі. — Я найменший, найслабший, ще встигну напрацюва-
тись. Так сказав і більше не захотів своїм братикам допо-
магати. Спочатку ті умовляли його, соромили, ледарем називали. Мізинчик нікого і нічого не хотів слухати. Що ж, вирішили решта братиків, нехай буде по-твоєму. Живи сам. Побачимо, що з того вийде. Незручно було для чо-
тирьох братиків різну роботу виконувати. Проте потроху вони звикали. згодом почали помічати, що і без Мізин-
чика можуть обійтись. А що Мізинчик? захотів він одно-
го разу яблуко з яблуні зірвати — не вийшло. Став бра-
тиків просити. — Е, ні, — відповіли ті. — Ми всі гуртом робимо, а ти роби тепер, що хочеш сам. Віднині Мізинчик не міг м'ячиком побавитись, двері від-
чинити. Не міг нічого. Якось припав він до долоні й по-
чав гірко плакати. Тільки ніхто не звертав на нього уваги. Добре виплакавшись, Мізинчик сказав своїм братикам знайомі діткам слова: «Вибачте мені. Я більше не буду». Після цих слів весело і радісно стало Мізинчику. Недаром кажуть люди, що разом і робота робиться, і серце радіє.
Що стоїть посеред києва?
(Літера „Є”).
Ішло дві матері і дві дочки. знайшли три яблука. Всім дісталося по одному. Як вони поділились і хто це був?
(Бабуся, дочка і внучка).
Якою косою не можна косити?
(Дівочою).
Що вночі горить, а вдень гасне?
(Місяць).
Птахи
Діти називають себе іменами птахів і сідають на від-
критому місці.
Один хлопець підходить до них і каже:
—Дайте мені голуба.
Той, хто називається голубом, устає і біжить, а цей його доганяє. Як той не встигне сісти на своє місце і піймаєть-
ся, то стає на місце того, котрий ловив, а той сідає, і так гру продовжують, поки не втомляться.
РОЗВ’яжи ЗАДАчу
Івасик-Телесик спіймав 5 карасів і 2 окуні. Скіль-
ки всьо
го рибок спіймав Івасик-Телесик?
Розглянь малюнки та назви, хто йде дорогою, хто стежкою, а хто їде по шосе.
Допоможи хлопчику дістатися до ведмедика.
Поміж кропу біля хати
зайчик бігає вухатий
І запитує у мене:
- А чому тут все зелене?
А чому квітують квіти?
А чому сміються діти?
А чому вродили густо
І морквичка, і капуста?
чи даси одну морквичку
Й капустинку невеличку?
Геть про все питає зайчик,
Сірий зайчик-запитайчик. Щипуче мило
киця в мисочці на ганку
з милом щічки мила зранку.
Мило щічки проминуло,
А за очки ущипнуло.
Тре кицюня оченята:
- Більш не хочу мила знати!
Хоч – пінисте і пахуче,
Та якесь воно щипуче:
Може, завтра знов захоче
Ущипнуть мене за очі?
...І з тих пір кицюня мила
Умивається без мила.
Роман ДемчуК Песик - еСеМеСик
зелений човен
Пасажирів повен.
На сонці грівся -
В банці опинився.
(Огірок).
Загадки
Лабіринт
- Скільки букв у азбуці? – запитала вчителька.
- Шість, – відповів Тара-
сик.
- Як так? Назви їх.
- Будь ласка: а, з, б, у, к, а.
***
- Бабусю, почитай мені га-
зету, - просить онук.
- Як же я тобі, рідненький, читатиму, коли я вже літер не бачу?
- То давай я на літери буду дивитись, а ти читай.
***
- Ти що, Іванку, робиш?
- Пишу листа Галинці.
- Так ти ще писати не вмі-
єш?!
- То нічого, Галинка ще не вміє читати.
***
- чи зрозуміли ви мене? – запитав учитель мови на-
прикінці уроку.
- зрозуміли!
- То хто наведе приклад слова з префіксом пре-?
- Поїзд пре, – відповів один учень.
***
- Івасику, у вас є корова? – питає вчитель.
- Є.
- То розкажи, як вона ви-
глядає.
- А наша корова тепер не виглядає, тато на зиму всі дірки забили дошками.
***
- Васильку, провідміняй іменник „трактор”?
- Трактор, тракториця, трактореня...
***
- Якого роду слово „яйце”? – запитала учи-
телька учня.
- Ніякого, - відповів учень.
- чому?
- Бо ми не знаємо, хто з нього вилупиться: півень чи курка...
***
Учень відповідає:
- У полярних краях жи-
вуть такі істоти: пінгвіни, тюлені, моржі та полярні дослідники.
ВеСела ПерерВа
Ростислав СОЛОНеВСьКий
Діток водить до водички –
До ставка або до річки.
А у діток черевички – Червоненькі, невеличкі.
Мама плавати навчає,
Ловить ряску, промовляє - Так, так, так, – її балачка,
Догадались, хто це?
(Качка).
зай, зайчиха і зайчата
Помагали діду Гнату – На горбку ячмінь косили,
Лапенята заросили.
Дитячі ігри
Вірш О. МАйбОрОДи, мал. В. ДунАєВОї
Назви овочі, які ти бачиш на картинках
Євген шмОРгуН ОПОВідаННя ПрО ВеСНу Того дня ми стільки набачилися... Була весна, ліс прибрався, мов на оглядини, всіма своїми принадами вигравав проти сонця. Мерехтіло в очах від розмаю квітів, приєм-
но паморочилася голова від запахущості молодого листя, від пташиного пересвисту.
Тоді й трапилася ця зовсім незначна пригода. Як переходили видолинок, Інна відчу-
ла, що за ногу її щось шарпнуло. Глянула — а це нога потрапила в сильце.
Було сильце із тонкої линви. Років з п’ять чи й більше тому якийсь браконьєр, ма-
буть, поставив його на заячій стежині, примотавши кінцем до молодого дубка. Хтоз-
на, чи потрапило коли в нього необачне звірятко, а от дубкові вийшла від того вели-
ка шкода: линва глибоко врізалася в стовбур і не давала деревцю можливості рости.
Ми трохи помарудилися, але таки розмотали заплуту і швиргонули іржавий шмат линви на дно ярка в зарості анемони....
От і вся пригода. здавалося б, давно пора їй забутися. А Інна ні-ні та й скаже:
— Пригадуєш, як дубка визволили?
А все тому, що ми тоді не просто провели у лісі хороший весняний день, а й зроби-
ли хоч маленьке, але добре діло: визволили деревце.
А за це їм у хустину
зав’язав дід капустину,
Моркву, хліба два окрайці:
„На здоров’я, помагайці!”
Любов ПшеНичНА
Загадки На кМітлиВіСть
Зайчик-
запитайчик
їй дідусь дає сметану,
борщик свіжий, пампушки.
Та не хоче їсти Дана -
В дівчинки не ті смаки.
Знов дідусь проха дитину:
- Впертенька не будь така...
Дівчинка ковтає слину,
Але страви не торка.
Дід показує цукерки,
І Дануся аж сія...
Вже вигукує відверто:
- Дуду, буду їсти я!
Павло РАчОК
Хитренька Дануся
Читайлик
сторінка для дітей
7
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
2 липня
2013 року
Колектив Полянської ЗОШ висловлює сердечні співчуття куха-
рю Примак Людмилі Михайлівні, Федчику Юрію Васильовичу, їх родинам з приводу тяжкої втрати – смерті матері, тещі, бабусі.
Колектив ДП « Зірненський спиртовий завод» висловлює сердечні спів-
чуття Сенюк Марії Панасівні та її родині з приводу тяжкої втрати – тра-
гічної смерті сина Андрія.
Друзі Базілюки, Євтушки, Новицькі щиро співчувають Андрощук Ва-
лентині Володимирівні та її сім’ї у тяжкому горі – смерті батька, тес-
тя, дідуся.
Подруги Муравинець, Гулевич, Галайчук, Луцик висловлюють глибокі співчуття Сенюк Марії Панасівні з приводу непоправної втрати – трагіч-
ної смерті сина Андрія. Нехай небіжчику земля буде пухом, а Бог при-
йме душу в Царство Своє. Сім’ї Мамчурів, Кардашів висловлюють глибокі співчуття Миронцю Віктору Миколайовичу та його рідним з приводу непоправної втра-
ти – смерті брата Валентина. Нехай Господь прийме душу небіжчика в Царство Своє, а рідним дасть силу пережити горе.
пом’янімо
9 ДНіВ СВітЛОї ПАМ’яті
ХАрчук микола Адамович
(04.06.1965 – 21.06.2013)
тату, таточку, татусю! Серце розри-
вається від болю. Вже до тебе не при-
горнемось, випала біда на нашу долю. Ніколи більше ти додому не прийдеш. і ніхто твій голос більше не почує, бо над тобою вічність вже без меж і ти-
шина холодная ночує. так мало відмі-
ряно тобі життя земного, вже зіркою нам сяєш з висоти. і всі ми щиро просимо у Бога, щоб в його Царстві спочивав ти.
Просимо всіх, хто знав покійного, пом’янути разом з нами і помолитися за спасіння його душі. Любимо, су-
муємо, пам’ятаємо.
Дружина, діти, онуки.
40 ДНіВ СВітЛОї ПАМ’яті
чернюшок михайло Данилович
(27.09.1946 – 22.05.2013)
Не передати біль втрати, що оселив-
ся в наших серцях. Проходять дні і ми все більше усвідомлюємо, наскіль-
ки нам не вистачає твоєї любові, те-
пла, доброти, мудрих порад, золотих рук, підтримки. Без тебе сумно і порожньо… Усе, що ти любив, пишається й цвіте – весна жагуча й літо золоте, луги і квіти. А в які світи все далі й далі відпливаєш ти? Чи й там на травах світиться роса, чи і там такі блакит-
ні небеса? Чи знаєш ти, яка у нас печаль, як душі крає невимовний жаль? Хай милосердний Бог тебе прощає і душу твою світлу прихистить. Згадайте й пом’яніть, хто разом працював, хто поважав, хто знав, помоліться ра-
зом з нами за спокій його душі.
поДякА
Щиро дякуємо рідним, сватам, сусідам, колективу Прислуцького НВК, друзям, усім добрим людям, які були з нами в ту тяжку для нас хвилину і підтримали нас морально і матеріально. Хай милосердний Бог від-
дячить вам сторицею за вашу доброту. Вічно сумуючі дружина, діти, внуки, рідні.
РОКОВиНи СВітЛОї ПАМ’яті
ГАрбАр Валерій юрійович
(15.07.1978 – 30.06.2012)
Пам’ятаєм все, синочку любий наш: щиру посмішку, розумні гарні очі, голос твій бринить в душі у нас, а разом з ним – печаль, розлука... Без тебе, синку, сонечко не гріє, і щастя вже нема на світі цім, і хвиля радості вже серце не зігріє, і ти, синочку, не вернешся з небуття.
рідні.
10 РОКіВ СВітЛОї ПАМ’яті
САВчук Галина олександрівна
(27.07.1963 – 01.07.2003)
Горбок землі мовчить, як все довко-
ла. і огортає душу тихий жаль, що не побачимо ніколи ні твою радість, ні печаль. Нема тебе, хоч скільки хочеш клич, сама печаль повисла над зем-
лею. У світі серед безлічі облич вже не зустріти посмішки твоєї. Не заросте ніколи та стежи-
на, що провела тебе в останню путь, похилиться зажу-
рена калина і добрим словом люди пом’януть. Царства Небесного і вічного спокою душі.
Зі скорботою рідні.
2 РОКи СВітЛОї ПАМ’яті
пилипчук ігор петрович
(22.09.1964 – 04.07.2011)
Уже два роки, як тебе немає, а сонце світить, землю обіймає... А хтось кохає і сміється. тільки не ти, тільки не ти. твоя душа так скоро згасла, як зірка рання в небесах. тебе ми любимо, пам’ятаємо, і ти завжди в наших серцях.
рідні.
5 РОКіВ СУМУ і ПеЧАЛі
мАЗепА олександр олександрович
(10.07.1963 – 30.06.2008)
Буття земне – це зовсім не межа для світлих душ, які пішли з життя. Були світлі мрії, можливості, бажання. В одну мить все обірвалось. Чому така несправедлива доля? Зла смерть за-
брала тебе від нас, навіки закрила твої очі. Прости, що не вберегли. Вічна пам’ять і спокій тобі. Просимо всіх, хто знав його, пом’янути разом з нами і попросити для нього у Бога Царства Небесного.
мама, сестра, діти, дружина, рідні.
ДеВ’ять ДНіВ СВітЛОї ПАМ’яті
Сенюк Андрій петрович
(27.07.1983 – 20.06.2013)
із дому ти вийшов лиш на хви-
линку і вже не повернешся на-
зад. Чому ж така доля жорстока буває? Життя обриває одна лише мить. Найкращим синочком ти був. із болем ніяк не змиритися, не ступиш на рід-
ний поріг. В обійми вже більше не приймеш дружи-
ну, матусю свою не обнімеш, з дороги не стрінеш рідню. Пішов, не простившись, в останню дорогу, а ми все кричали «не йди». Хай спокійно почуваєть-
ся там твоя добра душа, а ми тут, на землі, будемо молитися, щоб Господь забрав тебе в Царство Своє.
Дякуємо
кумам, сусідам, близьким, друзям, знайомим за моральну і матеріальну підтримку, і всім тим, хто прийшов провести в останню путь дорогу нам лю-
дину. Нехай Бог благословляє ваші родини і дарує вам многії літа.
із вічною скорботою мама, дружина, брат.
ПОМ’яНіМО
миСько юрій леонідович
(29.04.1982 – 02.07.2012)
Похилилась в зажурі калина і шепо-
четься віттям своїм. От вже рік, як су-
мує родина, уявляє тебе ще живим. ти був найкращий чоловік і батько, і по-
радником для нас. таких у світі, ма-
буть, небагато, чому ж Бог віку тобі мало відпустив.
За обрій ти пішов ще молодим, у тебе мрії ще були високі. Залишив тугу й вічний біль в серцях…ти чуєш, як тебе кли-
чуть діти: «татусю рідний, ти залишив нас, а ми без тебе, як без сонця квіти». На зорі дивимося, може, там ти є, ну де шукати, й де тебе знайти. Душа твоя на небеса пішла, а там Господь безгрішний творить казку…Хай тілу буде пу-
хом цвинтарна земля й зійде на тебе щедра Божа ласка.
Зі скорботою дружина, діти, батьки, рідні.
15 РОКіВ СВітЛОї ПАМ’яті
рАДюк Сергій іванович
Нам від болю ліків не знайти, навіть час над ним не має влади. як же рано нас залишив ти і ніхто не зміг цьому завадить. Скільки можна було б ще зробити, скільки років щасливих про-
жити. Хоч вже ніколи зустрічі не буде з рідними, друзями, та ми тебе ніко-
ли не забудемо. В нашій пам’яті за-
лишишся навічно. Спи спокійно, нехай земля тобі буде пухом, а Бог береже твій спокій у Царстві Своїм. Про-
симо всіх, хто знав, згадати, хто пам’ятає, пом’янути.
Дружина, син, дочка, онуки.
Одногрупники глибоко співчувають Донській тетяні Олегівні у тяжкому горі – смерті батька боброва олега.
Сусіди 6- го під’їзду будинку №2 з вул. Зірненської висловлюють глибо-
кі співчуття Меленчук Галині Володимирівні та її сину, всій родині з при-
воду тяжкої втрати – смерті батька, дідуся.
Колектив тзОВ «Березнеземлемір» щиро співчуває землевпоряднику Зірненської сільської ради Майструк Катерині Вікторівні та її сім’ї в непо-
правному горі – смерті чоловіка, батька.
Класний керівник, майстри, учні групи №15 ДПтНЗ «Березнівське ВПУ» висловлюють глибокі співчуття Бабак інні та її родині з приводу тяжкої втрати – смерті сестри юлії.
Класний керівник, майстри, учні групи №8 ДПтНЗ «Березнівське ВПУ» висловлюють щирі співчуття Бабаку Дмитру та його сім’ї з приводу тра-
гічної смерті сестри юлії.
Колектив Михалинської ЗОШ висловлює сердечні співчуття заступни-
ку директора Усач Світлані Петрівні, медсестрі Стасюк Юлії Михайлівні, сторожу Усачу Михайлу Петровичу з приводу тяжкої втрати – смерті ма-
тері, бабусі, тещі.
оприлюДнення проекТу реГуляТорноГо АкТА
про встановлення тарифів по наданню послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій м.березне, рівненської області в гривнях з ПДВ
№ п/п
Види послуг
Населен-
ня
Бюджетні установи
інші
споживачі
1
Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
1,17 - 1,31
Розробник проекту : КП „Березневодоканал”. Адреса : 34600 Рівненська обл., Березнівський р-н , м.Березне, вул..Зірненська,8 .
Проект рішення оприлюднено згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України № 390 від 30.07.2012р.
«Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про пе-
релік житлово – комунальних послуг, структуру цін/тарифів,зміну цін/тари-
фів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад».
Пропозиції та зауваження по Проекту приймаються розробником від фізич-
них та юридичних осіб у письмовому вигляді протягом 15 календарних днів за адресою : КП „Березневодоканал”. 34600 Рівненська обл., Березнівський р-н , м.Березне, вул..Зірненська,8, за телефонами: 5-30-83; 5-62-57, або у ви-
конавчий комітет Березнівської міської ради.
АнАліЗ ВплиВу реГуляТорноГо АкТА
Про встановлення тарифів по наданню послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення та інших споживачів
Порівняльний аналіз собівартості та тарифів на послуги з утримання будин-
ків і споруд та прибудинкових територій для населення та інших споживачів по підприємству КП «Березневодоканал»
Складові тарифу квар-
тирної плати
Одиниці виміру
Вартість складової тарифу з ПДВ (плано-
вий тариф)
Вартість складо-
вої тарифу з ПДВ (дію-
чий тариф)
тем-
пи рос-
ту,%
Осві тлення місць за-
гального користування
грн./кв.м 0,14 0,13 107,7
Поточний ремонт грн./кв.м 0,41 0,28 146,4
Обслуговування димо-
вих та вентиляційних каналів
грн./кв.м 0,08 0,05 160,0
Прибирання при будин-
кової території
грн./кв.м 0,14 0,11 127,3
Обслуговування вну-
трі шньо будинкових мереж холодного во-
допостачання та водо-
відведення
грн./кв.м 0,18 0,18 100
Обслуговування вну-
трі шньо будинкових мереж теплопоста-
чання
грн./кв.м 0,22 0,22 100
тариф грн./кв.м 1,17 0,97 120,62
Рентабельні сть для споживачів іі групи – 12%
грн./кв.м 0,14 тариф для споживачів іі групи
грн./кв.м 1,31 Базовий тариф становить 1,17грн. за 1кв.м.
№ п/п
Адреса тариф
1
Ст.Коваля буд.№3,5; вул.. Андріївська буд.№51,51а,53,55,55а,57,59,61,63; вул..Будівельників буд.№6; вул..Чорновола буд.№3,4,5,7; вул..Грушевсько-
го буд.№2; вул.. Зірненська буд.№2,3а; вул..Київська буд.№2; вул..Ціол-
ковського буд.№1,3,4,4а,5,6а,10,10а,18,20а,24,26,28
1,17
2
Ст.Коваля буд.№7,9; Андріївська буд.№66б, 73а; Зірненська буд.№2а; Ці-
олковського буд.6,8,16,20,22,24а
0,95
3 Ст.Коваля буд.№1; Андріївська буд.№33; 1,05
4 Андріївська буд.№4; Корецька буд.№2,6;0,65
5
Андріївська буд.№5; Корецька буд.№74,33; Л.толстого буд.№2; і.Назарука буд.№7; 0,47
6 Андріївська буд.№27; Корецька буд.№12.0,57
7 Андріївська буд.№62а, 62б; Будівельників буд.№56,58,64,66,79.0,81
8 Буховича буд.№17; і.Франка буд.№3; Ціолковського буд.№9.0,86
9 Грушевського буд.№1 0,73
10 Зірненська буд.№3 1,03
11 Корецька буд.№8; Київська буд.№28; Лугова буд.№1 0,34
12 Л.толстого буд.№1,3,4; і.Назарука буд.№1,2 0,54
1. Аналіз проблеми. Діючий тариф, затверджений рішенням виконавчого комітету Березнів-
ської міської ради №619 від 29.09.2010р.
Приведення тарифу у відповідність з витратами по наданню послуг з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення та ін-
ших споживачів
Вимога: ст. 22 закону України “Про житлово-комунальні послуги” – вироб-
ник послуг зобов’язаний надавати житлово-комунальні послуги відповідно до умов договору, нормативів, норм і правил. тариф повинен відповідати собівар-
тості наданих послуг і забезпечувати рентабельність виробництва, в іншому ви-
падку неможливо забезпечити виконання зобов’язань перед споживачами по якісному і в повному обсязі наданню послуг по наданню послуг з утримання бу-
динків і споруд та прибудинкових територій для населення та інших споживачів
Органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-
комунальні послуги не нижче економічно-обгрунтованих витрат на їх вироб-
ництво. Розв’язання ринковими механізмами не може бути. 2. Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми.
Оприлюднення проекту регуляторного акта в районній газеті з метою вивчен-
ня думки мешканців м.Березне та прийняття їх зауважень та пропозицій з про-
блемних питань даної послуги.
3. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийнят-
тя регуляторного акта.
Позитивні обставини :
- забезпечення балансу інтересів надавача послуг та громади;
- відповідна зацікавленість органів місцевої влади в упорядкуванні відносин між суб’єктами відносин.
Відшкодування можливої шкоди (повної або часткової) у разі настання нега-
тивних наслідків при виконанні вимог регуляторного акта, здійснюватимуться у порядку, визначеному діючим законодавством України.
Можливість досягнення визначеної мети у разі прийняття регуляторного акта полягає у рівні дотримання чинного законодавства сторонами взаємовідносин.
Додержання вимог нормативного акта забезпечуватиметься постійним моні-
торингом та державним наглядом з боку органів місцевого самоврядування як контролюючого органу з питань ціноутворення на житлово-комунальні послуги.
4. Визначення показників результативності регуляторного акта.
- розміри надходжень до місцевого бюджету та відповідних фондів;
- отримання прибутку постачальником послуг;
- забезпечення якісними послугами наданню послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення та інших споживачів
5. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатив-
ності регуляторного акта.
Заходами, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатив-
ності регуляторного акту, стануть проведення повторного відстеження резуль-
тативності, а також статистичні дані та моніторингові дослідження органів міс-
цевого самоврядування. Віталій ВлАСюк,
директор кп „березневодоканал”.
СВіТлА пАм’яТь
Здається, щойно вчора нас приби-
ла горем страшна звістка про смерть директора Березнівської ЗОШ № 2 Віктора михайловича єнінА
. і ось вже минає відтоді 5 років. Хто б міг подумати… А скільки було планів, задумів. Людина, яка мріяла, несла людям добро, раділа перемогам ко-
лективу та успіхам своїх синів, вну-
ків. Були світлі мрії, можливості, бажання. В одну мить все обірвалося…
Минає час, та він не в силі стерти у наших свідомості і серцях пам’ять про цю чудову, сильну, велику людину.
Вічна Вам пам’ять, дорогий Вікторе Михайловичу! Низько схиляємо голови, шануючи Вас за усе добре, що Ви зробили на цьому світі.
колектив березнівської Зош № 2.
2 липня 2013 року
8
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
Засновники:
Березнівська районна рада, районна державна адміністрація,
трудовий колектив редакції.
Видавець:
трудовий колектив редакції.
наша адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7.
Телефони: головного редактора - 5-49-91, заступника головного редактора - 5-36-02, редактора відділу, бухгалтера - 5-42-13, відповідального секретаря, коректора - 5-36-15.
E-mail: visnik_b@ukr.net
Газета набрана і зверстана в комп’ютерному центрі “нВ”. Віддруковано видавництвом “А-прінт” тОВ «ДіМ», м. тернопіль, вул. текстильна, 28.
Зам. № 1306.
Обсяг 1 друк. арк. Друк офсетний.
індекс 61309. тираж 7025. Ціна 80 коп.
Реєстраційний № РВ-242, 12 липня 1999 р. Газета виходить у вівторок і п’ятницю.
Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати матеріали. Позиція автора публікації не завжди збігається з позицією редакції. Автори і рекламодавці несуть відповідальність за достовірність інформації. Матеріали зі значком ℗
- рекламні.
Головний редактор
б.Т. бороВеЦь
тел.: (0352) 52-27-37, (067) 350 17 94
сайт: http://а-print.com.ua
продам
Договір дарування ½ житлового будинку і свідоцтво на право власності, виданий Березнівською селищною радою 05.06.1998 року на ім’я михайло-
ва леоніда михайловича.
Втрачене посвідчення потерпілої дитини внаслідок чорнобильської ка-
тастрофи серії Д №514892, видане на ім`я пилипаки Аліни олександрівни.
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок чорнобильської катастрофи іV-ї категорії серії В-і №090906, видане на ім’я мориконь оксани Зіновіївни.
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок чорнобильської катастрофи іV-ї категорії серії В-і №113451, видане на ім’я осійчука юрія Володимировича.
продам штахети-напівкругляк
(L - 1,3; 1,6), доставка. Тел. 0678716896.
білоруські газосилікатні блоки
тзов «кар.Єр.Буд»,
тел. 0673630163. .....................................................
камінь, щебінь, відсів, вапно, цеглу червону, силікатну та вогнетривку, вібропресова-
ні блоки, цемент, шифер. Тел. 0967302531.
........................................................
недорого камінь, щебінь, відсів, пісок та «опель віва-
ро» ( вантажний), білий, 1,9, 5 ст., 2003р.в, недорого. Тел.: 0969004993, 0988670551.
.....................................................
блоки вібропресовані, блоки-
ракушняк, цеглу будівельну, пиломатеріали, можна з до-
ставкою. Тел.: 0673601479, 0985004551.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів різних фракцій (від 1 до 34 т). Тел.: 0971098307, 0978393306
.....................................................
камінь, щебінь, вапно, вап-
няк, цегла, ЗІЛ, КамАЗ. Тел. 0967359609.
.....................................................
камінь, щебінь (КамАЗ, ЗІЛ). Тел. 0663662978, 0989912887. ........................................................
постійно пісок, камінь, ще-
бінь. відсів. Гурт, знижка. Тел. 0676032056.
........................................................
автомобілі: «нісан-прима-
стар», 2009 р. в., «Сприн-
тер-313», 2000 р. в., «Сітроен-
Берлінго», 2005 р. в., «опель-
віваро», 2005 р. в., «мерседес-
віто», 2007 р. в., холодильник. Тел.: 0969897290, 0672747726.
........................................................
трикімнатну квартиру в ра-
йоні магазину «Ольвія», авто-
номне опалення, хороший стан. Тел. 0685713405.
..........................................................
сіно в тюках. Тел. 0969163983.
........................................................
сіно в тюках з доставкою. Тел. 0971577837.
........................................................
сіно в рулонах, можлива до-
ставка. Тел. 0986378993.
........................................................
постійно і недорого кримські блоки-ракушняк, доставка без-
коштовна. Тел.: 0673827017, 0680294746.
........................................................
камінь, щебінь, пісок, відсів (ЗІЛ – 130). Тел. 0977777498.
........................................................
жито і овес, недорого. Тел.: 0979240641, 0680003628.
........................................................
кабана вагою 150 кг. Тел. 0685364460.
........................................................
жеребну кобилу, віз, упряж, смт. Соснове. Тел. 0988882491.
........................................................
незавершений двоповерхо-
вий будинок по вул. Корецькій в м. Березне, поруч газ, електри-
ка. Тел. 0671699552.
........................................................
хату в смт Соснове біля ПТУ, земельна ділянка 0,14 га, є на-
двірні будівлі, поруч газ. Тел. 0677986928.
........................................................
дерев’яний будинок (90 м
2
) з надвірними будівлями в с. Гру-
шівка з євроремонтом, є ван-
на, туалет, гаряча вода, 0,25 га приватизованої землі + 0,90 га городу. тел.: 0979803129, 0989464099.
........................................................
незавершене 2-поверхове бу-
дівництво по вул. Островсько-
го в м. Березне (140 м
2
), червона цегла, всі комунікації поруч. Тел. 0682415493.
........................................................
чотирикімнатну квартиру з автономним опаленням по вул. Зірненській або поміняю на двокімнатну з доплатою. Тел. 0687585433.
двокімнатну квартиру, 4 поверх, центральне опалення. Тел. 0683350163.
........................................................
трикімнатну квартиру по вул.. Ціолковського і трикім-
натну квартиру в районі ав-
товокзалу, І поверх, земель-
ну ділянку в районі Лучки. Тел.: 0972296428, 0961571482.
........................................................
терміново дерев’яний бу-
динок в с. Яринівка, вул. Пер-
шотравнева, 24. Є газ, сверд-
ловина, хлів. Тел.: 0967206187, 0974591943.
........................................................
однокі мнатну кварти-
ру по вул. Будівельників. Тел. 0673634531.
........................................................
ди тя ч у к ол я с к у. Те л. 0974464487.
........................................................
сіно, обрізки з доставкою. Тел. 0988595678.
........................................................
сіно, солому в тюках (16-18 кг), можлива доставка. Тел. 0989985205.
........................................................
свиню вагою 120 кг. Тел. 0968101511.
........................................................
доброго коня 750 кг, мож-
на для рі зної роботи. Тел. 0686477183.
........................................................
в е л и к о г о к о н я. Те л. 0986006937.
........................................................
добру молоду корову віком 4 роки. Тел. 0983894318.
........................................................
добру корову з третім телям. Тел.: 0979289209, 0974213518.
........................................................
ті л ь н у те л и ц ю. Те л. 0680360378.
........................................................
к о з у, к о з е н я т. Т е л 0989378990, 5-14-47.
........................................................
картоплекопач, виробни-
цтво Білорусь. Тел. 0962528970.
........................................................
два саморобні трактори з двигунами т-40 і мтЗ у від-
мінному стані, недорого. Тел. 0977843297.
........................................................
комбайн «нива» - Ск- 5. Тел.: 0972295853, 0673916044, 0974864832.
........................................................
б/в дитяче автосидіння та триколісний велосипед. Тел. 0687583941.
........................................................
земельну ділянку (0,14 га) в с. моквин. Тел. 0964210330.
........................................................
новий газовий котел з гаран-
тією на 150 м
2
із насосом. Тел. 0985335341.
........................................................
с пок і йну кобилу. Те л. 0672650910, 5-48-83.
........................................................
сіно. Тел. 0964835643.
........................................................
плуги: трикорпусний
- 4500 грн., двокорпусний
- 2400 грн., трикорпусний
(в зборці) 1 шт. - 900 грн.; ктн
(картоплекопач) - 25000 грн; косилку німецьку
е-302
- 40000 грн.; транспорте-
ри
гумові
(КТН) 67 прутів
– 2000 грн.; (КТН) 1 шт. 48 прутів
1500 грн.; електротельфер вантаж-
ний
(3 тонни) - 4000 грн.; дискову борону
(секція за секцією) - 8000 грн.; бочку на колесах
ємністю 3 т - 5000 грн.; бочку
ємністю 8 т - 5000 грн.; передній міст, ко-
робку, радіатор
(ЗІЛ-130); ба-
лансир дт-75 (2 шт.) – 1 шт./1000 грн.; лущильник – 5000 грн.; причіп уаЗ-469 - 4000 грн. (без докумен-
тів); гаЗ-52 (летучка) – 12000 грн.; гаЗ-52 (будка) – 10000 грн.; гума нова 220-508 (6 шт.) – 1 шт./800 грн. тел. 0976459651.
вважати недійСним
постійно та дорого врх, коней, телят, лошат. Тел.: 5-53-46, 0673699895.
.....................................................
шкіри врх, телят, лошат, свиней та виконаю забій. Тел. 0977760677.
врх, коней, лошат, телят. обміняю коня, корову. Тел.: 5-54-70, 0678111430, 0955355908.
.....................................................
врх, коней, дорого. Тел.: 0679143039, 0664576660.
.....................................................
свинину, телят, шкіри те-
лят. Тел. 0673600201.
куплю
Переобладнання автомобілів з вантажних на пасажирські, обшивка салону автомобілів; встановлення автоскла і тонування; встановлення, перешивка, реставрація автоси-
дінь; встановлення акустичних систем автомобіля. м. березне. тел.: 0672768403, 0503393263.
Щебінь гранітний всіх фракцій, камінь червоний, відсів
. доставка 35 тонн. тел:. 0986015699, 0956855698.
ріЗне
В магазин потрібен продаВець промислових товарів. тел. 5-66-74.
КП «Андріївське» надає торгові місця для продажу м’яса в м’ясному павільйоні, що знаходиться на площі біля ма-
газину « Меблі». Надаються безкоштовні послуги по розрубці тушок та розважуванню м’яса. Тел.: 0989584549, 0673600201.
ВиготоВляємо під замоВлення шафи–купе, кухні, ліжка, комоди, столи комп’ютерні, дитячі, заміри, встановлення, ціни виробника. тел.: 0977541354, 0673645070.
Завод «Еверест» запрошує на роботу слюсаря-ремонтника з досвідом роботи. Тел.
0686219591.
Пасажирські Перевезення
: березне – москва – Санкт-петербург
через білорусь попутно. Тел.: 0686470370, 0981254481, +79055355077.
директора дп «Соснівський держлісгосп» Белюшка
петра Сергійовича вітаємо з днем народження.
Бажаємо міцного здоров’я, якого ні за які гроші не купить. Родинного тепла, яке нічим не замінить. Шани людської, яку не кожен зможе заслу-
жить. Затишку у хаті, який щодня нас до себе манить. Живіть щасливі і бадьорі, не знайте горя, сліз і бід. Хай Ваша теплота, любов і ласка помагають в дружбі жить. З повагою колектив кЗоЗ «Соснівська районна лікарня».
3 липня куц василько з Богушів відзначає своє 5-річчя.
Ти наше сонечко маленьке, все яскра-
віше нам світи, нехай у тебе, наш ріднень-
кий, все буде так, як хочеш ти. Щоб ріс розумником на втіху, був і здоровим, і міцним, і щоб твоїм веселим сміхом за-
вжди наповнювався дім. З любов’ю мама, бабуся Світлана, дідусь василь, тітка таня, дядько петро.
Чмут антоніна михайлівна з Богушів відзначає ювілей.
Нехай Господь тебе боронить від невзаємності і зла, нехай дитяча безтурботність не сходить із твого чола. Нехай ніколи не міліє душі без-
донне джерело, хай в ньому родять-
ся надії і множиться тепло. Хай пев-
ні будуть твої кроки, а небо завжди голубе. Тобі сьогодні 20 років - то ж з днем народження тебе.
З любов’ю тато, мама, брати михайло, андрій із сім’ями.
анЄнкова тетяна Захарівна із Зірного сьогодні відзначає день народження.
Хай заходить щастя в хату і добра буде бага-
то, хай в родині сліз не буде, хай шанують Вас усю-
ди, хай сонце Вам щиро сміється, хай у житті все вдається. Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям, щас-
тям і натхненням, щоб Ви прожили многа літ під Божим і людським благословенням!
З повагою і любов’ю чоловік, син вадим, дочка ірина, зять михайло, внучки настуся, Сашко.
ЗахарЧук любов володимирівна з Бистрич відзначає золотий ювілей.
Низенько до ніжечок Ваших схиляємось, ми у вічнім боргу перед Вами, матусю. ми дякуєм Вам за руки ро-
бочі, за рідні, кохані, ласкавії очі, за душу привітну і щире серденько, за те, що найкраща у світі Ви, нень-
ко. Здоров’я міцного бажаємо, мила, щоб Ви були завжди здорові й щасливі. Живіть ба-
гато років в мирі і добрі, нам грійте душу теплими словами. ми зробимо усе, щоб Ви могли за нас радіти і гордитись нами.
Чоловік, син, дочка, невістка, зять, внучка алінка.
послуги Зіл-130, параметри кузова 4,75х2,30м-0.90. Тел. 0970917572.
.....................................................
у магазин потрібен прода-
вець. Тел. 0978430007.
.....................................................
візьму на роботу експедито-
ра і водія категорії «в», магазин «Капітошка». Тел. 0979200785.
.....................................................
візьму водія на маршрутку. Тел. 0988595392.
проб’ю свердловину. Тел. 0983692415.
.....................................................
здам на прокат або продам весільну (44-46 р.), а також вишукану вечірню сукні. Тел. 0961182076.
.....................................................
того, хто знайшов по трасті Соснове-Березне гаманець з до-
кументами на ім’я миронця олександра володимировича, просимо повернути за винаго-
роду. Тел. 0979143761.
візьму на роботу
менеджера з прийому замовлень та завідуючого складом
. тел. 0673645139.
Здається в оренду земельна ділянка 60 м
2
в центрі біля щоден-
ного ринку під будівництво торго-
вельної точки. тел. 0964369033.
«Іконна лавка»
пропонує широкий вибір товару церковного змісту. Запрошуємо відвідати наш магазин «Андріїв» за адресою: вул. Андріївська, 48 м. березне. працюємо з 9.00 до 18.00.
Блоки з вiдсiву (чорновi) • 5.50 грн./шт. •
Тел. 0972262172.
ПідПриємству Потрібні: оператор по видуву ПЕТ-пляшки, зварювальник, слюсар, вантажник, запаювальник, різноробочі в цех, водій та секретар зі знанням ПК. Тел.: 0671954735, 0673631140.
марковець петро максимович 4 липня відзначає 55-річчя.
Ювілей – найпрекрасніше свято, хай же серце пра-
цює завзято. Ювілей - це роки Ваші зрілі, мудрий до-
свід у кожному ділі. Ювілей – це як зустріч з зорею, тож і Ви молодійте душею! Бажа-
ємо ласки і доброго слова, великого щас-
тя, міцного здоров’я, хорошої пісні, весе-
лої вдачі, прекрасного свята і радості в хаті. Хай Господь Бог Вас охороняє, а ма-
тір Божа добро посилає.
З любов’ю брати і сестри із сім’ями.
дорогу матусю, люблячу бабусю никитюк ніну григорівну вітаємо з 65-річчям.
Спасибі, що живете на світі, за добреє сер-
це, очі привітні, за руки такі роботя-
щі, невтомні, за душу чутливу, тур-
боту і поміч, за добрі поради, безсо-
ннії ночі. Дякуєм Богу, що завжди Ви поруч. Бажаєм здоров’я міцного дові-
ку, щастя та радості повнії ріки, бе-
рег спокою нехай зігріває, а горе за-
вжди стороною минає. діти, внуки.
Відділ «
Вишиванка
»
пропонуЄ широкий виБір оновленого товару:
вишиванки бісером різних розмірів з різними візерунками; бісер чеський; схеми вишиванок; розробка схем;
оформлення картин; великий асортимент полотен для вишивки, ниток «МОЛІНЕ» (Франція), ДМС та інше.
(м-н «юніор», іі-поверх, навпроти супермаркету)
Автор
sanich
sanich99   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
414
Размер файла
16 732 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа