close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

вступ

код для вставкиСкачать
1. Вступ
В пристроях та системах електроживлення будь-якого призначення
основними елементами є напівпровідникові прилади, які в основному
виконують роль ключів, а також трансформатори, дроселі та конденсатори,
які виконують гальванічну розв’язку електричних кіл та фільтрацію струму.
Тому складна, комплексна проблема мініатюризації джерел вторинного
електроживлення успішно може бути ров’язана якщо використовувати
сучасні
мікросхеми,
малогабаритні
напівпровідникові
потужні
високочастотні прилади та інші елементи, а також використовувати
проміжне підвищення частоти напруги живлення трансформаторів та
дроселів.
Джерела вторинного електроживлення забеспечують перетворення
вхідної постійної або змінної напруги одного рівня до постійної або змінної
напруги іншого рівня, або до декількох різних рівнів. А також здійснюють
регулювання та стабілізацію вхідних електричних параметрів.
Для живлення сучасної електронної апаратури потрібні напруги та
струми, як постійні так і змінні різних номіналів із стабільністю більш
високою ніж, та яку забезпечують первинні джерела електроживлення.
Тому
стабілізовані
джерела
електроживлення
знаходять
широке
застосування у складі різних електронних пристроїв.
У даній роботі розглянути транзисторний перетворювач з дроселем у
первинному ланцюзі. Регелуювання відбувається за допомогою широтноімпульсної модуляції. Забезпечення необхідного рівня напруги на виході –
за допомогою трансформатора, на вхід якого подається інвертована з
високою частотою напруга.
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
ПЕ.КП.ДС8110.001ПЗ
ДС81.006.000.001ПЗ
ДС81.004.000.002ПЗ
3
Документ
Категория
Нероссийское законодательство
Просмотров
10
Размер файла
27 Кб
Теги
вступ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа