close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дидактико-методичний аспект впровадження компетентнісного підходу на уроках природознавства

код для вставкиСкачать
Дидактико
-
методичний аспект впровадження компетентнісного
підходу на уроках природознавства в 1 класі
Підготувала
Смірнова І.А.
вчитель початкових класів
Уманської загальноосвітньої школи І –
ІІІ ступенів№5 ім.В. І. Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області
Програма “Природознавство” розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти відповідно до спірально
-
концентричного принципу, який забезпечує неперервне розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних тем, з метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів відповідно до вікових особливостей дітей.
Мета освітньої галузі "
Природознавство”
-
формування
природознавчої
компетентності
учня
шляхом засвоєння
системи
інтегрованих
знань
про природу, способів
навчально
-
пізнавальної
діяльності
, розвитку
ціннісних
орієнтацій
у різних
сферах життєдіяльності
та природоохоронної
практики. Природознавча компетентність як предметна
-
це особистісне утворення, що характеризує здатність учнів розв’язувати доступні соціально і особистіснозначущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин "людина -
природа".
Взаємозв'язок між категоріями компетентнісного
підходу
Компетентнісний
підхід –
результативно –
діяльнісна
освіта.
Ключові компетентності ( міжпредметні
, універсальні).
Предметні компетентності.
Знання, вміння, навички, досвід, ставлення, особистісні якості , здатність успішно діяти. Природознавча компетентність
-
це поєднання природничих знань, умінь і навичок, що дозволяють не тільки висувати обґрунтовані й усвідомлені судження, але й здійснювати, наприклад, природоохоронну діяльність, тобто діяти
. Компетентність є результатом набуття компетенцій.
Формування предметних і ключових компетентностей
вимагає від учителя застосування методів
, які передбачають активну діяльність молодших школярів.
продуктивні (вивчений матеріал застосовується на практиці)
евристичні або частково пошукові (окремі елементи нових знань учень знаходить завдяки розв
’
язанню
пізнавальних завдань)
проблемні (учень усвідомлює проблему і знаходить шляхи її розв
’
язання
)
інтерактивні (активна взаємодія всіх учнів, в ході якої кожний школяр осмислює свою діяльність, відчуває свою успішність)
Порівняльна характеристика знаннєвого
та компетентнісного
підходів у початковій освіті
Ознаки порівняння
Знаннєвий
підхід
Компетентнісний
підхід
Мета
Формування всебічно розвиненої гармонійної особистості.
Формування діяльної компетентної особистості.
Визначення змісту
Зміст навчання формується “в меті“
.
Зміст навчання формується "від результату“
.
Позиція вчителя
Передає, навчає, формує.
Переважає відтворення знань, застосування за зразком.
Інтеграція ціннісної, мотиваційної, діяльнісної
, знаннєвої
складових навчання; проектування навчальних і життєвих ситуацій для формування предметних та ключових компетентностей
.
Основні результати
Цінності, знання, вміння, навички.
Суб'єктність учіння, цінності, знання, вміння, навички, способи і досвід діяльності.
У дидактичному вимірі результати компетентнісної
освіти можна узагальнено передати через такі індивідуальні досягнення учня:
Знання
Я знаю, що…
Діяльність
Я можу пояснити..
Я вмію це робити..
Я роблю... Я перевіряю…
Я знаю, як це зробити... Творчість
Я створюю... Я змінюю... Я знаходжу...
Емоційно
-
Я
прагну
до
...
Я
хочу
досягти
...
ціннісна
Я
дуже
ціную
...
Я
схвалюю
...
сфера
Я
відчуваю,
що
мені
потрібно
...
Я
буду
наслідувати
...
Дидактичне забезпечення уроків природознавства
Інтернет
-
ресурси
Картки
Муляжі
Таблиці
Предметні малюнки
Прилади для лабораторних робіт
Альбоми
Колекції гірських порід
Прилади для дослідження
Географічні карти
Державним стандартом на викладання предмета «Природознавство» у 1 класі передбачено 2 години.
Особливості організації вивчення програмового матеріалу з природознавства в 1 класі:
-
протягом року –
68 год. (2 год. на тиждень);
-
резерв –
6 год. (може бути використаний вчителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчального процесу: екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації).
Для зручності орієнтування в підручнику ( ”Природознавство”для
1кл./ І.В. Грущинська
) методичний матеріал структуровано
за різноманітними рубриками: У 1
-
му класі: (
зображувальний ряд 1 кл)
"Слухаємо вчителя"
"Відгадуємо загадки та запам’ятовуємо прислів’я”
"Працюємо разом у парі" "Працюємо разом у групі"
"Дослідницька лабораторія"
"Довідкове бюро пані Природи: впізнай і запам’ятай“
У межах кожної теми уроку відповідно до структури уроку вводяться рубрики (підручник ”Природознавство”
для 1кл./ І.В. Грущинська
):
"Ти дізнаєшся”.
"Пригадай”.
"Роздивись“. "Роздивись і розкажи“.
"Розкажіть“.
"Послухай“.
“Запам”ятай”.
"Поміркуй і розкажи“.
"Завдання для друга природи“ і інші.
"Поміркуй!“
Хто з цих тварин –
звір? Чому?
"Роздивись і порівняй!“
Кошеня –
жива істота
Кошеня –
іграшка
“Роздивись
і пригадай”
Назви “зайву
тварину”
.
Доведи!
"Роздивіться і розкажіть“
Де живуть птахи? Шпаки
Ластівки
Завдання для друга природи
Пригадай казки та мультфільми, де головні герої звірі?
Казка “Рукавичка”
Мультфільм
«Том і
Джеррі
» Гра “Слухаю
, думаю, відповідаю”
Дятел
Білка
Його дзьобик –
молоток, В лісі чути: „ток
-
ток
-
ток”.
Він з кори комах виймає, Про дерева щиро дбає.
Пухнастий клубочок
Виліз на дубочок,
Жолуді зриває
І в дупло ховає.
Знання з предмета “Природознавство” учні засвоюють у вигляді фактів, уявлень і понять, що сприяє формуванню природознавчої компетентності через набуття певних компетенцій.
Урок є основною формою організації процесу навчання природознавства.
Для планування уроку необхідно з’ясувати:
його місце в системі уроків даного розділу; як дана тема відображена в програмі; як визначено в ній державні вимоги до знань і умінь учнів тобто природничі компетентності. Такий підхід:
упереджує перевантаження окремого уроку;
сприяє його спрямованості на засвоєння кінцевих результатів навчання з даного розділу й окремої теми;
дозволяє попередньо виділити об’єкти контролю для оцінювання знань;
точніше спланувати зміст і послідовність між
-
тематичних і міжпредметних
знань.
Форми та засоби проведення навчальних занять з природознавства
• використання місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу у навчальних цілях;
• проведення регулярних екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, планетарій;
• систематичні спостереження за природою;
• дидактичні ігри;
• уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій;
• святкування дня Землі, космонавтики, прильоту птахів;
• власні учнівські дослідження; • виконання завдань пошуково
-
творчого характеру;
• екологічні акції.
Використання місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу у навчальних цілях
Герб Умані
Прапор Умані
Уманське диво. Дендрологічний парк “Софіївка”
. Головний вхід у парк
Компетентності і компетенції є особистісним досягненням учня, яке він виявляє у певній навчальній ситуації. Ці надбання ґрунтуються на знаннях, уміннях, навичках, досвіді, цінностях.
Дякую за увагу!
Список використаних джерел
1.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/462
-
2011
-
Про затвердження
Державного стандарту початкової
загальної
освіти
http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/06_prurodo
znavstvo.pdf
http://osvita
-
mk.org.ua/index/pedagogichna_skarbnichka_vchitelja_1_klasu/0
-
39
Компетентнісна
спрямованість
нових
навчальних
програм
для початкової
школи
(О.Я. Савченко, академік
НАПН України
)
http://rmo2012.klasna.com/uploads/editor/4886/401012/sitepage_1/files/presen
t1_2.doc
http://www.playcast.ru/view/2045617/f0d884ca1053d20d2258dcc7bd380be9338
3b9e9pl
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1
—
4 класи. —
К.: Видавничий дім «Освіта», 2011
«
Природознавство
» : підр
. Для 1 кл
./ І.В.Грущинська
. –
К.: Видавничий
дім
«
Освіта
», 2012. –
144с. : іл
.
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82
http://doshkolenok.kiev.ua/vesnjanky/365
-
virshi
-
pro
-
vesnu.html
http://neposednet.blogspot.com/2013/03/blog
-
post.html
http://teacher.at.ua/publ/2
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 739
Размер файла
5 084 Кб
Теги
дидактика, природознавство, підходу, урока, компетентнісного, аспекты, впровадження, методичні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа