close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

технологічна карта уроку 22.12

код для вставкиСкачать
Конспект уроку з української мови за авторськими технологіями
Технологічна карта уроку
Навчальний предмет__Українська мова 9 клас
Тема уроку_Складнопідрядне речення (узагальнення матеріалу)
Мета уроку: систематизувати матеріал, перевірити готовність учнів до
тематичного оцінювання навчальних досягнень
Тип уроку _урок узагальнення
Завдання уроку_захистити проект, скоригувати траєкторія вивчення теми
Учитель_ Бойко Георгій Володимирович
Дата_22 грудня 2009 року
Етап уроку та завдання етапу
Діяльність учнів у групах
Етап створення позитивного настрою
Учитель зачитує епіграф уроку, з’ясовуємо
з учнями значення образного вислову
Організаційний момент та мотивація
навчальної діяльності (5 хвилин)
Підготувати учнів до роботи на уроці в цілому
і на кожному конкретному етапі уроку
Перевірка домашнього завдання (5 хвилин)
Встановити правильність і усвідомленість
виконання учнями домашнього завдання,
ліквідувати визначені недоліки в засвоєнні
знань, в оволодінні вміннями інтелектуального і практичного характеру
Налаштування на роботу у групі,
заповнення опорного конспекту
3
Всебічна перевірка ступеня засвоєння
змісту навчального матеріалу (10 хвилин)
Перевірити знання певної кількості учнів,
виявити причини і недоліки у знаннях і
вміннях; стимулювати окремих учнів та весь
клас до оволодіння раціональними прийомами
учіння та самоосвіти
Захист
навчального
проекту,
представлення
результатів
діяльності: опорний конспект,
тренувальні вправи, завдання з
розвитку
зв’язного
мовлення,
виконання навчальних завдань
4
Підготовка
учнів
до
активної
та
усвідомленої систематизації навчального
матеріалу (10 хвилин)
Організувати і спрямувати навчально пізнавальну діяльність учнів до досягнення
основної мети (мотивація, актуалізація раніше
засвоєних знань та вмінь, їх об'єктивізація),
Активізація навчально
- пізнавальної
діяльності учнів
Виконання
тестових
завдань,
відтворення опорного конспекту,
обговорення виконання завдань з
розвитку зв’язного мовлення
5
Систематизація матеріалу (оформлення
навчального проекту) (5 хвилин)
Корекція знань учнів (в межах
групи), перевірка готовності учнів
до
контрольної
роботи,
1
2
Робота
учнів
у
команді,
взаємоперевірка,
виставлення
оцінок
керівником
проекту,
попередній розгляд проекту в групі
1
6
7
8
Дати учням конкретне уявлення про елементи
предметно-наукових
(терміни,
поняття,
правила, закони, теорії, факти тощо) і допоміжних (філософські, методологічні, істориконаукові, міжнаукові, міжпредметні) знань,
Виробити відповідні уміння інтелектуального
і практичного характеру, Закріпити в системі,
спеціально організованої діяльності інтелектуального і практичного характеру ті знання і
вміння, які необхідні для самостійної роботи
над новим матеріалом
Перевірка розуміння і корекція засвоєння
учнями матеріалу з теми (5 хвилин)
Перевірити елементи знань, що засвоюються,
структурно функціональні зв`язки і логічні
стосунки між ними; надати індивідуальну
допомогу учням, що її потребують.
встановлення між предметних
зв’язків
(українська
мова,
література, інформатика)
Підведення підсумків уроку (3 хвилини)
Узагальнити засвоєні знання у вигляді певної
цілісності. Оцінити рівень засвоєння знань і
способів діяльності всього класу та окремих
учнів
Домашнє завдання (2 хвилини)
Виставлення оцінок (в межах
групи),
оцінювання
роботи
кожного учня вчителем
Виконання контрольних завдань з
теми, перевірка робіт керівниками
проектів, визначення основних
компонентів контролю
Усвідомлення
характеру
домашнього завдання, визначення
Повідомити учням зміст д/з, пояснити
власної траєкторії вивчення теми
методику його виконання. Звернути увагу
учнів на важливі помилки, способи їх
усунення, норми часу для виконання
домашнього завдання
2
Автор
georgiy61
Документ
Категория
Образование
Просмотров
341
Размер файла
46 Кб
Теги
урок, технологічна, карта
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа