close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

початкова школа англ

код для вставкиСкачать
ENGLISH
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКЛАДАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 1 КЛАСІ
Новий Державний стандарт початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462)
Навчальна програма з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 1
-
4 класи. –
К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. НОРМАТИВНА БАЗА
Головна мета
навчання іноземної мови
в початковій школі
формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів
Основні практичні завдання:
забезпечення правильної вимови і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;
оволодіння найбільш уживаною лексикою в межах визначеної тематики і сфери спілкування;
отримання уявлення про основні граматичні категорії мови;
розпізнавання лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання
і використання його в процесі усного спілкування;
Основні практичні завдання:
навчання розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з опорою на наочність;
сприяння участі у діалогічному спілкуванні (вміння вести повсякденний етикетний діалог і діалог
-
розпитування)
формування уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору;
Основні практичні завдання:
оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;
розвиток навичок правильного написання слів, словосполучень, речень і текстів;
засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.
Основні змістові лінії
мовленнєва
мовна
соціокультурна
діяльнісна
Швидкий розвиток особистості
природно допитливі
навчаються різноманітни
ми шляхами
люблять гратися і щось уявляти
використовують невербальні засоби комунікації
Люблять багаторазово повторювати те саме
Короткочасна увага, потреба різноманітності
не здатні зрозуміти граматичні правила або пояснення щодо структури мови
Психофізичні вікові особливості шестирічок
Головна місія
на початковому етапі –
розвивати позитивну мотивацію до вивчення іноземних мов як найважливіший психологічний фактор успішного вивчення іноземних мов через інтерес до пізнання навколишнього світу. Правило трьох R
rules
routines
responsibilities
чіткі та лаконічні правила
стала структура уроку
певні обов'язки та відповідальність
Першокласникам потрібен час, щоб звикнути до шкільного життя. Підтримуйте та підбадьорюйте їх.
Спілкування –
це найважливіший компонент навчального процесу. Дослухайтесь та реагуйте на зміст висловлювання дитини, а не на його форму.
Маленький учень потребує індиві
-
дуальної
уваги, відчуття того, що вчитель до нього ставиться як до особистості, а не як до частини групи. Звертайтесь до кожного персонально
Жести –
важливий інструмент роботи з малюками. Супроводжуйте свої інструкції, пісні, розповіді, малюнки жестами і мімікою, що полегшить розуміння їх значення.
Діти навчаються шляхом надбання досвіду через п’ять сенсорів і не ро
-
зуміють
абстрактних понять. Вико
-
ристовуйте
TPR в різних ситуаціях.
Діти можуть довгий час абсорбувати мову до того, як зможуть щось продукувати. Не примушуйте їх говорити іноземною. Багаторазове повторення пісень, римівок
, сталих виразів в іграх, хорова робота допоможуть дитині заговорити іноземною мовою без стресу.
Принцип розвиваючого навчання, що є в основі навчання іноземної мови, припускає розвиток розумових здібностей дитини різними природ
-
ними
для цього віку шляхами. Моторика дрібних м’язів рук безпо
-
середньо
пов’язана з діяльністю мозку. Вирізання ножицями, розма
-
льовки
, виліплювання, складання пазлів
, наклеювання та подібні види роботи сприяють кращому запам’я
-
товуванню
слів іноземної мови.
Шестирічки
ще не звикли працювати в парах або групах. Важливо навчати їх кооперації. Гра допоможе підготува
-
тись
до реалій життя, розвиває креативність, формує навички соціа
-
лізації
. У першому класі на уроці іноземної мови найбільш вдалими будуть пісні, чанти
, римівки
, казки, драматизація, завдання, в яких треба порівнювати малюнки, знаходити заховані предмети, сортувати предмети за якоюсь ознакою тощо.
Велика кількість учнів, необхідність підготовки декількох завдань до кожного уроку, великої кількості роздавального матеріалу та наявності реальних предметів в класі є завеликим навантаженням на вчителя. Залучайте батьків допомагати в організації навчального процесу!
Експонуйте в класі роботи учнів, це підвищує їх самооцінку і створює відчуття успіху
. Хваліть дітей якомога частіше!
Комунікативно спрямований
Триває 35 хвилин
Фізкультхвилинка
кожні 15 хвилин
Кожні 5
-
7 хвилин зміна видів роботи
Зміна рухливі та спокійних видів д
-
ті
Позитивна мотивація+радість+успіх
Уніфікований початок уроку Варіюйте групові, парні, індивідуальні форми роботи
Контакт за допомогою рухів, міміки, емоційної мови
Активна участь кожного учня в уроці
Сприйняття та пізнання дотиком
Ляльковий театр або маски
Інтегровані елементи читання, аудіювання
, письма і говоріння Вербальне і тільки позитивне оцінювання!
Принцип усного випередження, а також випередження рідної мови
Замість домашніх завдань –
спілкування англійською з батьками
Мова вчителя на уроці
Іноземна з перших уроків в нормальному темпі та з правильною інтонацією
Поступове накопичення лексики класного вжитку
Вживання сталих виразів
Підкріплення інструкції рухами, мімікою, наочністю тощо
За потребою переклад рідною після іноземної
Колективні та індивідуальні міні
-
проекти
•
Моя родина
•
Моя улюблена тварина
•
Мій клас
Рекомендовані сайти дітям, вчителям і батькам www.learnenglishkids.britishcouncil.org
http://pearsonlongman.com/young_lear
ners/teachers/parents
-
help.html
www.macmillan.com
www.oup.com
/
elt
www.expresspublishing.co.uk
/
elt
www.cambridge.org
/
elt
www.elt.heinle.com
www.coe.int
www.goethe.de/kiev
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 357
Размер файла
3 222 Кб
Теги
школа, початкових, англ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа