close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

RGZ 4 RRTR Gerasimenko

код для вставкиСкачать
РГЗ №4
БІКС-09-1
Герасименко Є.В.
Варіант №4
В ході данної роботи необхідно провести аналіз можливостей засобів РРТР по веденню
розвідки та запропонувати заходи захисту від розвідки.
Задача 1
Про розвідку мобільного зв'язку
Недоброчинні конкуренти за допомогою стаціонарної апаратури РРТР проводять
стеження за мобільною станцією директора фірми. Умова здійснення розвідки - одночасне
перехоплення сигналу мобільної станції та базової, із якою здійснюється зв'язок із
мобільною.
Антена стаціонарної апаратури РРТР розташована на даху будинку на висоті hi і має
коефіцієнт спрямованої дії Gi. Чутливість приймача апаратури РРТР складає Po,
вимірюється у Вт. Наприклад, 2,37*10-13 Вт, записується у завданні як 2,37E-13.
Директор роз’їздить на автомобілі. Вважати висоту атени мобільної станції hm, її
характеристику у горизонтальній плоскості неспрямованою, її коефіцієнт спрямованої дії
Gm, потужність випромінювання передавача мобільної станції - Ptm. Базові станції
стільникового звязку розташовані на дахах будівель з висотою над поверхнею землі - hs.
Потужність передавачів базових станцій Pts. Їх антени у горизонтальній площині
неспрямовані, коефіцієнт спрямованої дії Gs.
Оцінити область простору (та зробити відповідний рисунок у масштабі) у якому
переговори директора фірми по мобільному звязку можуть розвідуватися засобами РРТР.
Запропонувати заходи захисту.
Вважати, що місцевість непересічена. Частота випромінювань - 900 МГц.
РРТР
№
4
Мобільна станція
Базова станція
Вис.
ант., м
КНД
ант
чутл.
РРТР
Вис.
ант., м
КНД ант
Потужн.
випр.,
Вт
Вис. ант., м
КНД ант
Потужн.
випр., Вт
hi
Gi
Po
hm
Gm
Ptm
hs
Gs
Pts
14
5
1,00E-11
2
4
2
13
5
25
По потужності випромінювань РЕЗ
Рис. 1 До оцінки зон можливої розвідки у вільному просторі
Для мобільної станції
RM 
 PИ GИ GP
0,33 2  4  5
FИ (P ) 
 5,2 104
11
4
POP
4  3,14 110
PИ =2 Вт - потужність випромінювання РЕЗ;
GИ =4- коефіцієнт спрямованої дії антени РЕЗ;
FИ () =900 МГц- нормована по потужності діаграма спрямованості антени РЕЗ;
 P - кут від максимуму діаграми антени РЕЗ в напрямок до станції РРТР;
R - відстань між станцією РРТР та РЕЗ;
POP =1*10-11- чутливість приймача РРТР;
PвхР - потужність сигналу РЕЗ на вході приймача розвідки;
GP =5- коефіцієнт спрямованої дії антени РРТР.
Для базової станції
RБ 
 PИ GИ GP
0,33 25 5  5
FИ (P ) 
 2,07 105
11
4
POP
4  3,14 110
PИ =25 Вт - потужність випромінювання РЕЗ;
GИ =5- коефіцієнт спрямованої дії антени РЕЗ;
FИ () =900 МГц- нормована по потужності діаграма спрямованості антени РЕЗ;
 P - кут від максимуму діаграми антени РЕЗ в напрямок до станції РРТР;
R - відстань між станцією РРТР та РЕЗ;
POP =1*10-11- чутливість приймача РРТР;
PвхР - потужність сигналу РЕЗ на вході приймача розвідки;
GP =5- коефіцієнт спрямованої дії антени РРТР.
По дальності радіовидимості (вплив кривизни поверхні Землі)
Для мобільної станції
Рис. 2. До визначення дальності прямої видимості.




RМС , км  4,12 hИ , м  hP , м  4,12 14  2  21.22
а – радіус земної кулі;
hИ - висота антени РЕЗ над поверхнею Землі;
hP - висота антени станції РРТР над поверхнею Землі.
Для базової станції
Рис. 2. До визначення дальності прямої видимості.




RБС , км  4,12 hИ , м  hP , м  4,12 14  13  30.24
В даному РГЗ ми знайшли дальність розвідки мобільної станції та базової, їх
дальності прямої видимості. З проведених розрахунків ми побачили що РРТР противника
може знаходитися у зоні дальності прямої видимості мобільної станції (на Рис.1 ця
область зображена заповненим кружочком). Це пояснюється тим, що саме тут можливе
одночасне перехоплення сигналу мобільної та базової станції.
Заходи захисту від РРТР: зниження антени МС(зменшується дальність прямої
видимості). Також можна створювати сигнали, що заважають, впливають на прийомний
пристрій апаратури РРТР. Вони генеруються, як правило, спеціальними передавачами станціями активних перешкод.
Рис.2- Зона розідки
Задача 2. Про захист радіорелейного зв'язку
Фірма для корпоративного зв'язку із своєю філією встановала 2 комплекти апаратури
радіорелейної лінії (РРЛ). Відстань зв’язку – Дк=25 км. Несуча частота каналу - f 5 ГГц.
Антени спрямовані і встановлені на висоті ht=15 м від поверхні землі. Ширина діаграм
спрямованості антен РРЛ - 600. Рівень бокових та задніх пелюсток діаграми спрямованості
антени – Ft=0,3. Коефіцієнт спрямованої дії антен - Gt =40. Передавачі РРЛ випромінюють
потужність Pt=2 Вт
Конкуренти придбали автономну автоматичну апаратуру РРТР для перехоплення
інформації, що передають по каналах РРЛ.
Характеристики апаратури РРТР:
Неспрямована антена, у закомуфльованому під гілку дерева вигляді, розташована на
висоті ht=4 м над поверхнею землі і має коефіцієнт спрямованої дії Gi=5
Чутливість приймача апаратури РРТР складає Po=1*10-11 Вт, Визначити ЗМР РРЛ та
запропонувати можливі заходи захисту від РРТР.
1.Знаходимо довжину хвилі:
λ=с/F=3*108/6*109=0,06 (м).
2. Зона можливої розвідки, виходячи з потужності передавачів та чутливості
приймача розвідки.
на головній пелюстці антени
RM 

4
PИ GИ GP
FИ ( P ) ; так як F(φ) у даному випадку =1, то
POP
0,06
2  40  20
 60425м  30,4км
4  3,14
1*1011
на бокових і задніх пелюстках антени
0,06
2  40  0,3 * 20
R MБ 
 33096м  33км
4  3,14
1011
3. Зона можливої розвідки, виходячи з кривизни поверхні Землі та можливості
прямої видимості.
R  4,12( hi  ht )  4,12( 4  15)  24,2(км) .
R MГ 
в ході виконання завдання були розраховані дальність розвідки на головній пелюстці
антени та на бокових пелюстках, зона можливої розвідки. ЗМР РРЛ знаходиться на
перетині ЗМР 2 комплектів апаратури радіорелейної лінії(на Рис.2-зарисований простір).
Рис.3- Зона розідки
Заходи захисту від РРТР :
Оскільки апаратура розвідки автономна та автоматична, то захиститися від
радіорозвідки повністю неможливо. ЗМР досить велика і апаратура може працювати
цілодобово. Тому при зв’язку варто використовувати криптографічний захист інформації.
Можливо зменшити ЗМР, зменшивши висоти антен РРЛ. Так, можна спробувати знизити
висоту антени РЕЗ до величини hum при який відсутня пряма видимість з антеною станції
РРТР. Знижувати висоту антени захищаємого РЕЗ має сенс до нульової висоти над поверхнею
Землі.
Також можна створювати сигнали, що заважають, впливають на прийомний пристрій
апаратури РРТР. Генеруються вони, як правило, спеціальними передавачами - станціями
активних перешкод (САП). Ефект впливу перешкод – маскуючий чи імітуючий .
Ефект, що маскує, полягає в створенні фонового сигналу в приймачі РРТР, що ускладнює
виявлення сигналу, що захищається, розпізнавання і визначення його параметрів.
Активні імітуючи перешкоди, звичайно призначаються для внесення помилкової
інформації в засіб, що подавлується, РРТР. Перешкоджаючий сигнал, що імітує, не повинен
значно відрізнятися від сигналу захищаемого РЕЗ по несуттєвих параметрах.
Для захисту від РРТР можна встановити генератор шуму у ЗМР.
Зниження потужності випромінювання РЕЗ із величини PИ до PИM повинно задовольняти
двом умовам: по-перше, потужність сигналу РЕЗ на вході приймача кореспондента PBX.C
повинна для забезпечення заданої якості роботи в n раз перевищувати чутливість цього
приймача POP . По-друге, потужність сигналу РЕЗ на вході приймача РРТР PBX.C повинна бути
нижче його чутливості POP .
При зниженні потужності випромінювання РЕЗ зменшується дальність розвідки.
Документ
Категория
Научные отчеты
Просмотров
2
Размер файла
457 Кб
Теги
rgz_4_rrtr_gerasimenko
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа