close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПЗшка-1

код для вставкиСкачать
1 Опис предметної області
1.1 Основні поняття
МВС (Міністерство внутрішніх справ) України є головним (провідним)
органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і
реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів
суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки,
безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних
об'єктів.
Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю. Відділ у
справах особливо небезпечних злодіїв. Займається їх розшуком та відстеженням.
ГУБОЗ займається справами, в я ких розшукують або відслідковує
злочинців.
У Справі вказуеться злочинець, злочин, який він скоїв, робітник, який ним
займаеться, свідки та/або потерпілі, документи, що відносяться до справи.
Робітники заводять справи,
постіно відслідковують злочинців, збирють
інформацію про непіманих злодіїв, співставляють та зберігають інформацію та
свідчення для детального опису справи.
Злочин — злодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи
цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому. Людину, яка чинить
злочин називають «злочинець».
У
законодавстві
України
злочин –
кримінальним законом суспільно-небезпечне винне каране діяння (дія
передбачене
чи
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину [2](ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу
України). – ссылка
Відповідно до ч.1 ст. 12 КК України, злочини залежно від ступеня тяжкості
поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та
особливо тяжкі.
Виконав
Перевірив
Група
Арк.
Підпис
Дата
- злочином невеликої тяжкості є злочин, за який можна призначити не
більше 2 років позбавлення волі або більш м'яке покарання, крім покарання, за
яке передбачається штраф у розмірі понад три тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (тобто понад 51 000 ₴).
- злочином середньої тяжкості є злочин, за який максимальний термін
покарання — не більше 5 років позбавлення волі або не більше десяти
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 000 ₴) штрафу.
- тяжким є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі
на строк не більше 10 років, а також у виді штрафу у розмірі не більше
двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425
000 ₴).
- особливо тяжким є злочин, за який максимальне покарання — позбавлення
волі на строк понад 10 років, або довічне позбавлення волі, або штраф у
розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (понад 425 000 ₴).
Відповідно до ст. 13 КК України, злочини бувають закінчені та незакінчені.
Закінченим злочином є злочин, який містить всі ознаки складу злочину,
передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу, а незакінченим —
готування до злочину, замах на злочин та добровільна відмова від вчинення
злочину.
Готування до злочину — це умисне створення всіх умов для його вчинення,
зокрема усунення перешкод, підшукування знарядь та засобів вчинення злочину
(зброя, одурманюючі препарати, наркотичні засоби тощо; можуть бути як
спеціального (отрута, пістолет виключно для вбивства), так і загального
(кухонний ніж для різання їжі та для необережних вбивств)), підшукування
співучасників, змова на вчинення злочину та інші заходи з метою підготувати всі
умови
для
вчинення
злочину.
За
готування
до
злочину
невеликої
тяжкості кримінальна відповідальність не настає.
Замах на злочин — це умисне (з прямим умислом) вчинення особою діяння,
безпосередньо спрямованих на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було
Виконав
Перевірив
Група
Арк.
Підпис
Дата
доведено до кінця з причин, що не залежали від волі злочинця. Розрізняють
закінчений (коли особа вчинила всі дії для вчинення злочину, але його не було
доведено до кінця, наприклад, спроба вбиства, при якій потерпілого було лише
поранено) та незакінчений (коли особа з причин, які від неї не залежали, не
вчинила всіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця),
придатний та непридатний замахи.
Добровільна відмова від вчинення злочину — це остаточне припинення
особою будь-яких дій, необхідних для готування до злочину, від замаху на
злочину, якщо при цьому об'єктивно ніщо не заважало цій особі довести злочин
до кінця. Не є добровільною відмовою від вчинення злочину невдала спроба
вчинити злочин, перерва для пошуку кращих обставин чи знарядь злочину.
Крім цього, залежно від форми вини розрізняють умисні та необережні
злочини (наприклад, ст. 121—122 та 128), злочини, вчинені вперше, та повторні
злочини тощо.
Свідок - особа, якій можуть бути відомі будь-які обставини, що мають
значення для розслідування і вирішення кримінальної, адміністративної,
цивільної або арбітражного справи, і яке викликано для дачі свідчень.
Потерпілий - громадянин, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або
майнову шкоду (ст. 53 КПК). Щоб стати учасником кримінального процесу,
громадянин, якому заподіяно шкоду злочином, повинен бути визнаний
потерпілим ухвалою суду або постановою прокурора, судді, слідчого або
дізнавача (ст. 53 КПК). У справах про злочини, наслідком яких стала смерть
птерпілого,
права учасників кримінального процесу мають близькі родичі
потерпілого [5].
1.2 Інформаційні потоки
Інформаційні потоки підприємства можна розділити на низхідні та висхідні.
Низхідні інформаційні потоки:
–вищі органаи ГУБОЗ надають управлінську інформацію своїм підлеглим:
Виконав
Перевірив
Група
Арк.
Підпис
Дата
 керівник відділу надає управлінську інформацію своїм підлеглим:
Висхідні інформаційні потоки:
 секретар складає справу – передає справу оперативникам;
 оперативники звітують про стан розшуку;
 звіт подається керівнику відділення;
 керівник відділення звітує про загальний вищим органам ГУБОЗ.
Виконав
Перевірив
Група
Арк.
Підпис
Дата
Документ
Категория
Нероссийское законодательство
Просмотров
23
Размер файла
66 Кб
Теги
пзшка
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа