close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПЗшка - 3.4

код для вставкиСкачать
3.4 Опис користувальницького інтерфейсу
За основу інтерфейсу програми було прийнято стандартний стиль
оформлення: побудовано основну форму. Цей стиль відповідає принципу
побудови інтерфейсу Windows та більшості додатків, а тому є найбільш
розповсюдженим, а отже і зручним для користувача.
Інтерфейс – це апаратно-програмні засоби, що забезпечують графічне
відображення і обмін інформацією між людиною і комп'ютером.
Типи інтерфейсу: однодокументний SDI (Single-Document Interface) та
багатодокументний
MDI
(Multiple-Document
Interface).
Однодокументний
інтерфейс – це тип інтерфейсу, у якоому надається можливість роботи тілька з
одним документом в одному вікні. Інтерфейс типу MDI дає можливість
працювати в одному додатку з будь-якою кількістю відкритих форм. Останній і
був узятий за основу, щоб забезпечити зручне користування програмою.
При побудові інтерфейсу розробленого програмного продукту було
використано безліч компонентів середовища розробки
Delphi 6.0. Дані
компоненти приведено в таблиці 5.
Таблиця 3.х – Перелік компонентів Delphi 6.0, які були використані при розробці
інтерфейсу програми
Продовження таблиці 3.10
Назва компоненту
Призначення компоненту
Label
Відображає програмний текст, певні пояснення та назви полів
і компонентів
Edit
Введення/зміна/додавання інформації
DBGrid
Відображає таблиці – основні складові баз даних
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
5.05010301.47.19.01 ПЗ
3
Memo
Зберігає текст у великому обсязі (опис турів, довідник
користувача)
Image
Відображає певні зображення
PageControl
Відображення панелей
Button
Приймає команди користувача
MainMenu
Зберігає певний набір команд, які представляє програма
GroupBox
Слугує контейнером для об'єднання компонентів
Combobox
Своєрідний список, із якого користувач може вибрати дані
при введенні
DateTimePicker
Слугує своєрідним календарем, з якого користувач вибирає
дату для введення
Checkbox
Компонент, за допомогою якого користувач може вибрати
критерії певних операцій
ADOConnection
Зберігає шлях до бази даних, а також драйвер з’єднання
ADOQuery
Зберігає у собі текст SQL-запитів
DataSource
Пов’язує між собою набір даних, представлений запитом, та
таблицю
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
5.05010301.47.19.01 ПЗ
4
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
39
Размер файла
68 Кб
Теги
пзшка
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа