close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Математика Богданович

код для вставкиСкачать
Математика, 2 клас
Календарне планування уроків математики у 2 класі
за підручником „Математика” 2 клас, автор Богданович М. В.,
4 години на тиждень.
І семестр
№
уроку
Тема уроку
№№
завдань
Повторення матеріалу
1. Задачі уроків математики у 2 класі. Лічба предметів. Таблиці
додавання і віднімання 2 і 3.
2. Письмова нумерація чисел в межах 20. Таблиці додавання і
віднімання 4 і 5.
3. Порівняння чисел. Одиниці вимірювання довжини.
4. Одиниці вимірювання часу: доба і тиждень. Назви чисел при
додаванні та відніманні. Таблиці додавання і віднімання 6 і 7.
5. Порядок додавання чисел. Задачі на збільшення та зменшення числа
на кілька одиниць.
6. Складання і порівняння задач на збільшення та зменшення числа на
кілька одиниць.
7. Зв’язок компонентів при додаванні. Задачі на знаходження
невідомого доданка. Геометричний матеріал.
8. Додавання чисел частинами. Задачі на порівняння двох чисел.
9. Додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння виразу і числа.
10.Випадки додавання і віднімання чисел пов’язані з нумерацією.
Одиниці вимірювання часу: рік, місяці. Розв’язування задач.
11.Контрольна робота.
Таблиці додавання і віднімання чисел
1-4
12.Таблиця додавання і віднімання числа 2.
13.Таблиця додавання і віднімання числа 3. Вправи і задачі на засвоєння
таблиці. Відрізок і ламана.
14.Таблиця числа 4. Творча робота над задачею. Довжина Задачі, які
розв’язуються дією додавання.
15.Вирази з буквеними даними. Задачі, які розв’язуються дією
віднімання
16.Вирази з буквеними даними. Розв’язування задач з двома запитанням
17.Розв’язування прикладів і задач. Складання і розв’язування
прикладів за лінійкою. Многокутники.
18.Таблиця додавання і віднімання числа 6. Вправи і задачі на засвоєння
таблиці. Вирази з буквеними даними.
19.Таблиця додавання і віднімання числа 7.
20.Розв’язування прикладів і задач на знаходження невідомого
зменшуваного.
21.Таблиця додавання і віднімання числа 8. Довжина ламаної.
22.Задачі на дві дії. Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених
таблиць додавання і віднімання.
23.Таблиця додавання і віднімання числа 8. Периметр чотирикутника.
Розв’язування задач на дві дії за поданим планом.
24.Таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом
через десяток. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом.
25.Периметр трикутника. Розв’язування задач на 2дії за поданим
планом.
81-88
89-96
5-15
16-24
25-33
34-42
43-48
49-57
58-64
65-71
72-80
97-105
106-113
114-122
123-132
133-140
141-148
149-155
156-163
164-170
171-177
178-184
185-190
Дата
26.Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах з дужками.
27.Читання виразів використовуючи різні математичні терміни.
Розв’язування прикладів і задач.
28.Контрольна робота.
Нумерація чисел від 21 до 100
Математика, 2 клас
191-198
199-208
29.Утворення та нумерація чисел третього десятка.
209-218
30.Утворення та нумерація чисел в межах 80.
219-229
31.Утворення та нумерація чисел в межах 100. Розв’язування виразів з
230-239
дужками.
32.Склад чисел першої сотні. Лічба десятками до ста. Задачі на дві дії.
240-247
33.Читання і розв’язування виразів, використовуючи знаки «більше»,
248-255
«менше».Одиниці вимірювання довжини: сантиметр, дециметр, метр
34.Склад чисел першої сотні. Розв’язування прикладів. Порівняння
256-263
виразу і числа.
35.Письмова нумерація та склад чисел першої сотні. Розв’язування
264-272
прикладів і задач.
36.Письмова нумерація та склад чисел першої сотні. Розв’язування
273-279
прикладів і задач.
37.Одноцифрові та двоцифрові числа. Письмова нумерація та склад
280-289
чисел першої сотні.
38.Закріплення вивченого.
290-299
39.Випадки додавання і віднімання пов’язані з нумерацією. Прямий кут. 300-306
40.Лічба десятками. Розв’язування прикладів і задач пов’язаних з
307-314
нумерацією.
41.Лічба десятками. Розв’язування прикладів і задач пов’язаних з
315-322
нумерацією.
42.Прямокутник. Календар. Розв’язування прикладів і задач.
323-330
43.Година і хвилина. Розв’язування прикладів і задач.
331-341
Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток
44.Загальний випадок додавання двоцифрових чисел без переходу через
десяток.
45.Розв’язування прикладів і задач на закріплення загального випадку
додавання. Ширина та довжина прямокутника.
46.Додавання виду 54+30, 54+3. Розв’язування прикладів і задач на
закріплення вивченого.
47.Додавання виду 20+47. Розв’язування прикладів і задач на
закріплення вивченого.
48.Квадрат. Розв’язування прикладів і задач на закріплення вивченого.
49.Числові вирази. Складання задачі за поданим розв’язанням.
Розв’язування прикладів і
50.Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел без переходу
через десяток.
51.Розв’язування прикладів і задач на закріплення загального випадку
віднімання.
52.Віднімання виду 79-40, 79-4. Розв’язування задач. Зв’язок між
додаванням і відніманням.
53.Розв’язування прикладів і задач на закріплення вивченого.
54.Розв’язування прикладів і задач на закріплення вивченого.
55.Контрольна робота.
Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел
342-350
56.Письмове додавання двоцифрових чисел. Складання задач за
425-430
351-358
359-366
367-374
375-382
383-387
388-392
393-399
400-407
408-413
414-424
Математика, 2 клас
поданими даними.
57.Письмове додавання двоцифрових чисел. Складання задач за
поданим розв’язанням.
58.Письмове додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.
Творча робота над задачею.
59.Письмове віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над
задачею.
60.Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач на
різницеве порівняння.
61.Закріплення вивченого. Розв’язування задач.
62.Контрольна робота.
63.Закріплення вивченого. Розв’язування задач.
431-438
439-446
447-452
453-460
461-468
469-477
Математика, 2 клас
Математика, 2 клас
ІІ семестр
№
Тема уроку
№№
Дата
уроку
завдань
1.
Закріплення та повторення вивченого.
2.
Закріплення та повторення вивченого.
Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток (12 год)
3.
Додавання виду 28+59. Розв’язування задач.
478-487
4.
Вправи і задачі на засвоєння прийому додавання. Задачі на
488-494
протилежний рух.
5.
Закріплення вивченого. Розв’язування задач.
6.
Додавання виду 38+4. Творча робота над задачею. Розв’язування
495-503
задачі двома способами.
7.
Додавання виду 76+4. Задачі на дві дії.
504-511
8.
Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух.
512-520
9.
Усне віднімання виду 40-8. Вправи і задачі на засвоєння прийому
521-529
віднімання.
10. Закріплення прийому обчислення виду 40-8. Порівняння виразу і
530-536
числа. Складання задач за даним виразом.
11. Віднімання виду 53-8. Творча робота над задачею.
537-544
12. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування
545-554
задач за числовими даними до малюнків.
13. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження).
555-559
Творча робота над задачею.
14. Віднімання виду 50-34. Розв’язування кругових прикладів.
560-567
15. Усне і письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел.
568-575
Складання задачі за коротким записом.
16. Повторення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Усні
576-582
обчислення за таблицею.
17. Контрольна робота.
Арифметичні дії множення і ділення (43 год)
18. Аналіз результатів контрольної роботи. Дія множення, знак
583-590
множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на множення
та прикладів на множення прикладами на додавання.
19. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі
591-600
на множення.
20. Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення. Вправи і
601-608
задачі на додавання і віднімання в межах 100.
21. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення 609-617
додавання і віднімання в межах 100.
22. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Обчислення
618-628
виразів на дві дії різних ступенів.
23. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві 629-635
дії різного ступеня.
24. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи і
636-642
задачі на дві дії різного ступеня.
25. Контрольна робота.
26. Аналіз результатів контрольної роботи. Дія ділення. Задачі дії
643-649
різного ступеня.
27. Зв’язок дій множення і ділення. Розв’язування задач і прикладів на
650-657
дії першого ступеня.
28. Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.
658-663
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на
ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2. Назви чисел при
діленні.
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на
2.
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на
2. Складання виразів на дві дії за текстовим формулюванням.
Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задач на дії різного
ступеня.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння
задач за різним розташування множників в умові.
Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.
Порівняння задач на множення і додавання.
Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи і задачі на
засвоєння таблиці множення числа 3.
Складання виразів з дужками. Вправи і задачі на засвоєння вивчених
таблиць множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії.
Повторення вивченого. Творча робота над задачею.
Контрольна робота.
Аналіз результатів контрольної роботи. Складання таблиці ділення
на 3. Складання задачі за даним розв’язанням.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження
периметра квадрата.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення
довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром.
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення.
Обчислення виразів з буквеним компонентом.
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення.
Повторення залежності між компонентами і результатом дій першого
ступеня.
Повторення вивченого. Розв’язування складеної задачі на три дії за
поданим планом.
Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для
розв’язування прикладів і задач.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв’язок
множення і ділення (повторення).
Складання таблиці ділення на 4. Вправи і задачі на засвоєння таблиці
ділення на 4.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення
значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини
сторони квадрата за периметром.
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Задачі на
дії різного ступеня. Складання задачі за її розв’язанням.
Попереднє ознайомлення з поняттями «половина», «третина»,
«чверть». Дії з іменованими числами (величинами). Складання
простих і складених задач.
Складання таблиці множення числа 5. Вправи і задачі на засвоєння
таблиці множення числа 5. Обчислення виразів, у складі яких двічі
повторюється та сама буква.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5.
Розв’язування задач на збільшення або зменшення числа в кілька
Математика, 2 клас
664-669
670-679
680-589
690-697
698-706
707-714
715-722
723-729
730-737
738-746
747-754
755-761
762-771
772-780
781-787
788-796
797-804
805-812
813-818
819-827
828-834
835-842
843-852
853-863
864-873
Математика, 2 клас
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
разів.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5.
Розв’язування простих задач на збільшення або зменшення числа в
кілька разів. Ознайомлення з задачею на дві дії, яка включає поняття
«зменшення числа в кілька разів».
Таблиця ділення на 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення
на 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які
розв’язуються двома діями.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі на
збільшення та зменшення числа в кілька разів.
Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів.
Контрольна робота.
Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій.
Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів, які
розв’язуються двома діями.
Повторення в кінці року (14 год)
Аналіз результатів контрольної роботи. Усна і письмова нумерація
чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з
нумерацією. Побудова відрізків.
Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через
десяток. Розв’язування складеної задачі на 3 дії.
Повторення таблиць додавання і віднімання. Складання виразів за
текстовим формулюванням. Розпізнавання геометричних фігур.
Додавання і віднімання виду 27+3, 90-2. Складання задачі на
знаходження третього доданка.
Додавання і віднімання виду 28+5, 46-7. Знаходження значень
виразів з буквеним компонентом. Задачі на дві дії.
Перевірка дій додавання і віднімання. Письмове додавання і
віднімання. Розв’язування і складання задач на дві дії. Перетворення
іменованих чисел.
Перевірка віднімання додаванням. Додавання двоцифрових чисел з
переходом через десяток. Складання і розв’язування задач.
Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Письмове
виконання дій додавання і віднімання для перевірки усних
обчислень.
Контрольна робота.
Аналіз результатів контрольної роботи. Повторення дії множення.
Назви чисел при множенні.
Повторення таблиці множення числа 2 і 3. Порівняння виразів.
Задачі на дві дії різного ступеня.
Повторення дії ділення. Назви чисел при діленні. Таблиця ділення на
2 і на 3. Підсумковий урок.
874-879
880-888
889-896
897-903
904-914
915-921
922-926
927-932
933-940
941-947
948-954
955-959
960-965
966-972
973-978
979-983
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Математика
Просмотров
751
Размер файла
160 Кб
Теги
богданович, математика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа