close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

бублик

код для вставкиСкачать
Трудове право України як провідна і самостійна галузь у загальній
системі права охоплює широку сферу суспільних відносин.
Рівноправність жінок у сфері трудових відносин забезпечується
наданням їм рівних з чоловіками можливостей у професійній підготовці, у
праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці та
здоров'я жінок; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати
працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною
підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних
відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Актуальним залишається питання про дискримінацію жінок при
прийнятті на роботу. Особливо ця проблема торкається молодих дівчат, які
вперше шукають роботу, та жінок перед пенсійного віку. Людство ніколи не
жило у світі, який був би байдужим до статі, і боротьба за соціальну рівність
полягала у тому, щоб можливості людини якомога менше визначалися
статтю. Був період, коли здавалось, що цього можна досягнути на
законодавчому рівні, закріпивши за жінками та чоловіками рівні права на
освіту, участь у політичному житті, на рівну оплату за рівну працю і таке
інше. Коли ж у середині ХХ століття цей егалітарний шаблон був
досягнутий, виявилось, що він залишає місце для фактичної нерівності в усіх
сферах життя.
Мета курсової роботи - розкрити зміст права жінок на працю та його
конституційні гарантії в Україні. Для досягнення цієї мети вирішуються такі
завдання:
аналізується
законодавча
база
трудової
розкриваються пільги і гарантії, які надаються
діяльності
жінок,
працюючим жінкам,
висвітлюються трудові права жінок як об’єкт правового захисту
Об’єктом дослідження курсової роботи є трудові права жінок, як
основні права людини.
Предметом дослідження виступають перелік трудових прав, гарантій та
пільг для жінок, зобов’язання власника щодо надання особливих умов праці
даній категорії осіб.
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
11
Размер файла
24 Кб
Теги
бублик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа