close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Усна народна творчість

код для вставкиСкачать
Читанка І частина 3 клас
 
Усна народна творчість
 
Підготувала Смілянець С. М. 
 
вчитель початкових класів
 
Уманської міської гімназії
 
Прислів
’
я і 
приказки
 
Народні пісні
 
Скоромовки
 
Загадки
 
Казки
 
Усна 
народна
 
 
творчість
 
Ребус
 
, , , , , 
 
, , , , 
 
, , , 
 
Казка
 
Словник
 
•
Кири
́
ло Кожум
'
я
́
ка 
—
 
образ українського 
богатиря
-
змієборця з героїко
-
фантастичної 
казки, поширеної в Україні з часів Київської 
Русі. Вперше зафіксована київським літописцем 
у Повісті временних літ під 
6501 
(
993
) роком. 
Кирило Кожум'яка 
—
 
символічне 
 
 
  
втілення богатирської сили 
 
 
  
українського народу. Образ
 
 
 
 
легендарного богатиря широко 
 
 
 
оспівано в українській літературі
.
 
Конопля 
є
 
однією
 
з
 
найдавніших
 
технічних
 
культур 
людства
. 
Вироби
 
з
 
неї
, 
насамперед
 
одяг
, 
відомі
 
ще
 
з
 
1 
тисячоліття
 
до н. е.. Волокно 
конопель
 
довге
, 
грубе
, 
але
 
має
 
велику
 
міцність
 
і
 
не 
піддається
 
гниттю
 
при 
тривалому
 
перебуванні
 
у 
воді
. З волокна 
виготовляють
 
тканини
, брезент, парусину, 
мішковину
, 
пожежні
 
рукави
, 
канати
, шпагат, 
шнури
, 
цінний
 
папір
. 
 
    
З 
відходів
 
первинної
 
переробки
 
конопель
 
(
костриці
) 
виготовляють
 
пластмасу
, 
будівельні
 
термоізоляційні
 
та 
меблеві
 
плити
, фанеру, 
брикети
 
для 
палива
. 
Із
 
конопель
 
можна
 
виготовити
 
до 50 тис. 
різноманітних
 
виробів
. 
О
лія
 
конопель
 
широко 
використовується
 
для 
виробництва
 
оліфи
, 
фарб
, 
лаків
, 
замазки, мила 
і
 
ін
.
 
•
Пуд 
—
 
одиниця
 
ваги 
або
 
маси
, яка 
вживалася
 
в 
Україні
 
з
 
княжих 
часів
 
і
 
до 
введення
 
метричної
 
системи
 
мір
 
у 1918 
році
. Пуд 
офіційно
 
застосовувався
 
і
 
в СРСР для 
визначення
 
врожайності
 
або
 
при 
заготівлі
 
сільськогосподарських
 
продуктів
. 
 
•
Пуд 
має
 
40 
фунтів
 
= 16,3805 кг. 1 
пуд = 16.3804815 килограмма
 
•
Лем́
іш
 
—
 
частина плуга, сохи або 
іншого землерийного знаряддя, 
що, у процесі орання землі, 
підрізує шар ґрунту знизу.
 
Казка 
 
Починок
 
–
 
пряжа, намотана на 
веретено
 
Кужілок
 
–
 
частина прядки у 
 
вигляді кілка, на який 
 
намотують пряжу
 
Веретенце
 
–
 
дерев'яний
 
 
пристрій для ручного
 
 
прядіння
 
Кобиляча голова
 
Народні пісні 
-
 
•
це
 
фольклорні
 
твори, 
які
 
зберігаються
 
в 
народній
 
пам'яті
 
і
 
передаються
 
з
 
вуст
 
в
 
уста.
 
    
Твори 
анонімні
, 
бо
 
імена
 
першотворців
, як 
правило, 
невідомі
. Народна 
пам'ять
 
зберегла
 
нам 
лише
 
деякі
 
імена
 
авторів
 
народних
 
пісень
. 
Це
 
Маруся 
Чурай
, 
авторка
 
пісень
 
«Ой не ходи, 
Грицю
, та 
й
 
на 
вечорниці
», «3асвіт стали 
козаченьки
» 
—
 
це
 
козак
 
Семен 
Климовський
 
—
 
«
Їхав
 
козак
 
за Дунай». 
Інша
 
частина
 
народних
 
пісень
 
літературного
 
походження
 
—
 
«Реве та стогне 
Дніпр
 
широкий» 
—
 
Т. 
Г. Шевченко, «
Ніч
 
яка 
місячна
» 
—
 
Старицький
. 
Взагалі
 
в 
Україні
 
складено
 
понад
 
5 
тисяч
 
пісень
. 
Народні
 
пісні
 
мають
 
багато
 
жанрів
:
 
пісні
 
ліричні
 
кріпацькі
 
обрядові
 
історичні
 
жартівливі
 
козацькі
 
народні
 
колискові
 
          
овочі
 
СЛОВНИК
 
Перістий 
–
 
строкатий, пістрявий, 
барвистий колір.
 
Прислів'я і приказки
 
Прислі́
в'я
 
—
 
мала форма 
народної
 
поетичної
 
творчості
, 
короткий, 
ритмізований
 
вислів
, 
що
 
несе
 
узагальнену
 
думку, 
висновок
, 
іносказання
 
з
 
дидактичним
 
ухилом
. 
 
При
́
казка
 
—
 
жанр 
фольклорної
 
прози
, короткий 
сталий
 
образний
 
вислів
 
констатуючого
 
характеру, 
нерідко
 
становить 
частину
 
прислів'я
, 
але
 
без 
висновку
, 
і
 
вживається
 
в переносному 
значенні
. 
Зміст
 
її
, на 
відміну
 
від
 
прислів'я
, не 
має
 
звичайно
 
повчального
 
характеру, 
їй
 
властива
 
синтаксична
 
незавершеність
. 
Досить
 
часто 
це
 
вкорочене
 
прислів'я
, 
наприклад
: «як 
сніг
 
на голову», 
«
вивести
 
на 
чисту
 
воду», «
лисячий
 
хвіст
», «
вовчий
 
рот», 
«собаку 
з'їв
».
 
 
 
 
 
 
Прислів'я вчить, як на світі 
жить
 
Прислів
’
я про книгу
 
Книгу 
читають
 
не 
очима
, а 
 
                       
розумом
 
Книга 
–
 
не пряник, а 
дітей
 
до себе
 
                        
манить
 
Книгу прочитав, на 
крилах
 
політав
 
Книгу 
читати
 
–
 
все знати
 
Книга мала, та 
серцю
 
люба
 
Книга 
–
 
дзеркало
 
життя
 
Прислів
’
я про 
мову
 
 
Птицю
 
пізнати
 
по 
пір'ю
, а 
людину
 
по 
мові
.
 
Рідна
 
мова
 
-
 
не полова: 
її
 
за 
вітром
 
не 
розвієш
.
 
Більше 
діла
 
—
 
менше
 
слів
.
 
Будь господарем 
своєму
 
слову.
 
Мовивши
 
слово, треба бути 
йому
 
паном.
 
Слово 
—
 
не 
горобець
, 
вилетить
 
—
 
не
 
спіймаєш
.
 
Прислів
’
я про добро
 
 
Буде добре, як мине зле.
 
Будь 
добрим
 
-
 
бідним
 
станеш
.
 
Від
 
добра 
ніхто
 
не 
тікає
.
 
Від
 
добра 
добра
 
не 
шукають
.
 
Все добре, що добре 
кінчається
.
 
Добре 
чути
 
далеко, а зле ще 
далі
.
 
Добре 
ім'я
 
краще
 
багатства
.
 
Добре 
роби
 
-
 
добре
 
й буде.
 
Добре треба 
шукати
, а зло 
саме
 
прийде
 
Скоромовка 
-
 
 
жартівливі вислови, 
складені із важких 
для швидкої 
вимови слів
 
Бабин 
біб
 
розцвів
 
у дощ 
-
 
 
 
Буде 
бабі
 
біб
 
у борщ. 
 
      
Жовтий
 
жук купив жилет, 
 
    
Джемпер, 
джинси
 
та жакет.
 
 
Кричав Архип, Архип охрип, 
 
 
Не треба Архипу 
кричати
 
до 
хрипу. 
 
        
Семен 
сіно
 
віз
 
-
 
не 
довіз
: 
 
         
Лишив сани 
-
 
узяв
 
віз
.
 
 
 
Загадка 
–
 
цікава задача. 
Вона має форму питального 
або розповідного речення, у 
якому слова часто 
римуються. У загадках 
називається не сам 
предмет, а подібний до 
нього за істотними 
ознаками.
 
Стоїть
 
пані
, 
чепуриться
,
 
   
Бо
 
одягла
 
сорочок
 
триста.
 
капуста
 
Пара 
довгих
 
вушок
, 
сіренький
 
кожушок, 
скорий
 
побігайчик
, як 
він
 
зветься
?...
 
зайчик
 
    
У 
вінку
 
зеленолистім
,
 
   
У 
червоному
 
намисті
 
   
Видивляється
 
у воду
 
   
На свою 
хорошу
 
вроду
.
 
калина
 
Пройдіть по лабіринту і прочитайте 
вислів
 
“
Щ   о   н    а    ч    е,   т    е   с   М   о
 
 
о    г   е    
е
,   о    т    о    т    ь”   р   н
 
 
в    о   з    т    г    є    г    й   В   и    о
 
 
м    т    а   й    о    і    о    а   о   м   м
 
 
і    е,   б    а    н   м   н    ч    л   и    а
 
 
є    т    у   в    е    в    а   в    о   д    х
 
 
  
 
Прочитайте і запам'ятайте
 
ння
.     
ння
      
це      
си
        
Си
 
 
 
 
 
Зна
      
зна
      
це      
ла
       
ла
.
 
Тести
 
1
.  Кожум'яка ніс одразу ...
 
а) 8 шкур;   б) 10 шкур;    в) 12 шкур.
 
2. Слова 
"А дід і баба знов зостались самі"
 
взято з кінцівки казки ...
 
а) "Кобиляча голова";
 
б) "Кривенька качечка";
 
в) "Кирило Кожум'яка".
 
3. У лівому вусі кобилячої голови бабина дочка побачила ...
 
а) хлопців і дівчат;
 
б) лавки, двори, будинки великі;
 
в) самий ліс, 
такий густий та темний.
 
4. Кривенька качечка полетіла із ...
 
а) першим табунчиком;
 
б) другим табунчиком;
 
в) третім табунчиком.
 
5. Жартівливі вислови, складені з важких для швидкої вимови слів, 
—
 
це ...
 
 
а) смішинки;  б) небилиці;  
 
в) скоромовки.
 
6. Встав пропущені слова у прислів'я 
"Людина без...,
 
як криниця без ... ".
 
 
а) багатства, вітру; б) книги, води; 
в
) шапки, даху.
 
 
1 в; 2 б; 3 в; 4 
в
; 5 
в
; 6 б .
 
 
Молодці!
 
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 954
Размер файла
6 434 Кб
Теги
усна, народная, творчість
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа