close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

11 bayka

код для вставкиСкачать
Вилучіть парні букви і дізнаєтесь тему уроку
Ба
́
йка —
один із різновидів ліро
-
епічного жанру, невеликий алегоричний, здебільшого віршовий твір повчального змісту.
Байка має здавна сформовану (ще від прозових «притч» легендарного давньогрецького байкаря Езопа —
6 ст. до н. е.) структуру, традиційне коло образів, мотивів, сюжетів. Байка —
це оповідання, дійовими особами якого, поряд з людьми, виступають тварини, рослини, неживі предмети, котрі уособлюють певні ідеї та людські характери. Розповідь, як правило, супроводжується на початку або в кінці твору прямо сформульованим афористичним моралістичним висновком, що надає оповіданню алегоричного звучання. Комізм і сатира —
невід'ємні особливості байки.
Алего
́
рія (дав.
-
гр. αλληγορία —
іносказання) —
спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями з характерними ознаками приховуваного. Алегоричні образи переважно є втіленням абстрактних понять, які завжди можна розкрити аналітично. МОРАЛЬ
(від лат. moralis
-
моральний, від mores -
звичаї) 1) система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості 2) переносно -
повчальний висновок з якоїсь події; повчання, напутня порада 3) авторський висновок у художньому творі
Езоп (
грец
. Αίσωπος, жив у VI ст. до н. е.) —
грецький байкар, автор відомих «Байок Езопа».
Автор
galla-skandi
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
383
Размер файла
12 652 Кб
Теги
bayka
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа