close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Харьковские издания произведений Т. Г. Шевченко

код для вставкиСкачать
Харківські видання творів Т. Г. Шевченка [1892-2013 рр.] [Електронний ресурс] : бібліогр. список / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. М. Дмитрієва. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХДНБ, 2013. - Назва з титул. екрана. - Р
Харківські видання творів Т. Г. Шевченка
До списку увійшли твори Т. Г. Шевченка, написані українською та російською мовами, а також переклади російською, ідиш та польською мовами, які вийшли друком на Харківщині у 1892 - 2013 рр. Відомості про переклади ідиш та польською зазначено в області приміток, а їхні бібліографічні описи подано української мовою. Список налічує 135 позицій. При його складанні було використано генеральний алфавітний каталог книг українською та російською мовами ХДНБ ім. В. Г. Короленка і наступні бібліографічні посібники:
1. 586373 Українські письменники : біобібліогр. словник. У 5 т. Т. 3. Дожовтневий період (ХІХ - поч. ХХ ст.) : Н - Я / уклали: М. Пивоваров, Г. Сингаївська, К. Федоритенко. - Київ : Держ. вид-во худож. л-ри, 1963. - 806 с.
2. А140074 Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. (1917-1963) / Кн. палата України ; уклад. М. І. Багрич. - Харків : РВВ Кн. палати України, 1964. - 154 с.
3. К2-30742 Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. 1965-1988 / Акад. наук УРСР, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Л. В. Бєляєва, Н. М. Мислович]. - Київ, 1989. - 401 с.
4. К2-105928 Тарас Шевченко : бібліогр. покажч. 1989-2003 / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Г. І. Гамалій]. - Київ, 2004. - 238 с.
Для документів, наявних у фонді ХДНБ ім. В. Г. Короленка, вказано шифр зберігання. Документи, відсутні у фонді Бібліотеки і виявлені за допомогою наведених вище покажчиків, позначені астериском (*). Матеріал розташовано за алфавітом назв видань.
1. *Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів / Т. Г. Шевченко. - Харків : ДВУ, 1927-1929.
Т. 3. Листування. - 1929. - XIV, 1002 с.
Т. 4. Щоденні записки : (журнал). - 1927. - XL,788 с. 2. Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів / Т. Г. Шевченко. - [Київ ; Харків] : Держлітвидав. - (Видання ювілейне. 1814-1934). Б46721 Т. 1. Поезії. 1838-1847. - [1935]. - 654 с., 13 вкл. арк. іл., портр., факс.
Б46160 Т. 2. Поезії. 1847-1861. - [1937]. - [4], 615, [1] с., [21] вкл. арк. іл.
* * *
3. Шевченко, Т. Г. Твори / Т. Г. Шевченко ; за заг. ред. О. Новицького та Р. Шевченка ; ред. і прим. А. Шамрая ; мал. Т. Шевченка. - [Харків] : Рух, 1930.
Б12528 Т. 1. Поезії. - 350 с.: іл.
Б12260 Т. 2. Проза. - 556 с., 12 арк. іл.
* * *
4. 159064 Шевченко, Т. Г. Бодай кати їх постинали. 1905-1925 : вирш / Т. Г. Шевченко ; муз. Л. Лісовського. - Харків : ДВУ, 1926. - 10 с.
5. *Шевченко, Т. Г. [Вибір з творів] : зб. для читання в шк.олах мало письмен. для самостійн. читання / Т. Г. Шевченко. - Харків : Шлях освіти, 1924. - 98 с.
6. Б4796 Шевченко, Т. Г. Вибрані поезії. Шевченківський збірник / Т. Г. Шевченко ; Всеукр. літ. ком., Коміс. по влаштуванню Шевченк. свята. - [Харків : друк. "Ренесанс"], 1919. - 48 с. - Зміст: Тарас Григорович Шевченко / Б. Яновський. Вибрані поезії / Т. Г. Шевченко. - На тит. арк. назва укр. та рос. мовами.
7. Б41774 Шевченко, Т. Г. Вибрані поезії / Т. Г. Шевченко. - Київ ; [Харків] : Держлітвидав, 1936. - 16 с. - (Бібліотека малописьменного).
8. *Шевченко, Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко ; пер. В. Сирокомлі (Л. Кондратовича), Л. Совинського, А. Гожалчинського та ін. ; ред. В. Гнатюк ; вступ. ст. І. Ізотова і В. Гнатюка. - Харків ; Київ : ЛіМ, 1931. - 276 с. - Пол. мовою.
9. Б65941 Шевченко, Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко ; упорядкув., вступ. ст. і комент. акад. О. І. Білецького. - [Харків] : Дитвидав, 1939. - 264 с., 24 вкл. арк. іл. - (Видання ювілейне. 1814-1939).
10. Б1-10371 Шевченко, Т. Г. Тарас Шевченко : [вірші] / Т. Г. Шевченко. - Харків : Фоліо, 2010. - 126 с.
11. Б2-25847 Шевченко, Т. Г. Вірші. Поеми / Тарас Шевченко. - Харків : Фоліо, 2005. - 350 с. - (Українська класика). 12. Б2-28740 Шевченко, Т. Г. Вірші. Поеми / Тарас Шевченко. - Харків : Фоліо, 2008. - 350 c. - (Українська класика).
13. Б2256 Шевченко, Т. Г. Гайдамаки : поема / Т. Г. Шевченко. - Харків : Рух, [1918]. - 63 с.
14. Б13822 Шевченко, Т. Г. Гайдамаки : поема / Т. Г. Шевченко ; під ред. М. Плевака та О. Синявського. - Харків : вид-во "Укр. книжка" ім. Б. Грінченка, накладом Калугина, 1918. - VI, 86 с. - (Народна книгозбірня ; № 1).
15. *Шевченко, Т. Г. Гайдамаки / Т. Г. Шевченко ; передм. М. Горбаня ; прим. до тексту М. Новицького ; Ін-т Тараса Шевченка. - [Харків] : ДВУ, 1928. - 148 с.
16. Б13793 Шевченко, Т. Г. Гайдамаки / Т. Г. Шевченко ; передм. й прим. до тексту М. Горбаня ; текст перевірив М. Новицький ; Ін-т Тараса Шевченка. - Вид. 2-е. - Харків : ДВУ, 1930. - 166 с.
17. Б2-31756 Шевченко, Т. Г. Гайдамаки / Тарас Шевченко ; [прим. та комент. Л. В. Ушкалова]. - Харків : Фоліо, 2011. - 667 с. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури).
18. *Шевченко, Т. Г. Дещо з Кобзаря / Т. Г. Шевченко ; изд. Ком. Харьк. о-ва распространения в народе грамотности. - Харків : тип. М. Зильберберга, 1901. - 135 с.
19. 145540 Шевченко, Т. Г. Дневник / Т. Г. Шевченко ; ред., вступ. ст. и прим. И. Я. Айзенштока. - Харьков : Пролетарий, 1925. - ХХХІІ, 288 с., 1 портр.
20. Б13176 Шевченко, Т. Г. Єретик / Т. Г. Шевченко ; поперед. сл. акад. Д. Багалія, П. Филиповича ; ред. тексту М. Новицького. - [Харків] : ДВУ, 1927. - 28, [4] с.
21. *Шевченко, Т. Г. Єретик / Т. Г. Шевченко ; поперед. сл. акад. Д. Багалія, П. Филиповича. - [Харків] : ДВУ, 1927. - 28 с.
22. *Шевченко, Т. Г. Єретик / Т. Г. Шевченко ; поперед. сл. акад. Д. Багалія, П. Филиповича. - Вид. 2-е. - [Харків] : ДВУ, 1929. - 28 с.
23. Б43164 Шевченко, Т. Г. Єретик / Т. Г. Шевченко ; поперед. сл. акад. Д. І. Багалія і проф. П. Филиповича ; ред. тексту М. Новицького. - Вид. 3-є. - Харків ; Дніпропетровське : ДВУ, 1930. - 32 с. - (Масова художня бібліотечка).
24. Б58865 Шевченко, Т. Г. Єретик : поема / Т. Г. Шевченко ; ред. І. Кобелецький - Київ ; Харків : Держлітвидав, 1941. - 16 с.
25. *Шевченко, Т. Г. Еретик : поэма / Т. Г. Шевченко ; ред. И. Кобелецкий ; пер. В. Рождественского. - Київ ; Харків : Гослитиздат, 1941. - 48 с.
26. К1-8388 Шевченко, Т. Г. Журнал (щоденник) / Т. Г. Шевченко ; ред. і вступ. ст. А. І. Костенка ; комент. А. І. Костенка, Л. Сукачова ; Ін-т Т. Шевченка. - Київ ; Харків : Держлітвидав, 1936. - XXII, 309 с. - (Бібліотека художньої літератури).
27. 972198 Шевченко, Т. Г. З щоденника / Т. Г. Шевченко; ред., передм. й прим. Ю. Блохіна ; Ін-т Тараса Шевченка. - Харків : Рад. л-ра, 1934. - 94, [2] с. - Передм. й прим. укр. мовою, текст рос. мовою.
28. Б1-9068 Шевченко, Т. Г. Заборонений Кобзар : вибране / [Т. Г. Шевченко ; упорядкув., перед. сл. і післясл. М. Зубкова]. - Харків : Оригінал, 2006. - 95 с.: іл.
29. Б1-10216 Шевченко, Т. Г. Заборонений Кобзар : вилучене / Т. Г. Шевченко ; [упорядкув., передм. й післямова М. Г. Зубкова]. - 3-є вид., доопрац. - Харків : Форт, 2009. - 95 с.: іл. - Бібліогр.: с.93-94.
30. Б13961 Шевченко, Т. Г. Заповіт : поезії / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Книгоспілка, [1929]. - 16 с.
31. *Шевченко, Т. Г. Заповіт : поезії / Т. Г. Шевченко. - Вид. 2-е. - [Харків] : Книгоспілка, [1929]. - 16 с.
32. Б3-1662 Шевченко, Т. Г. Заповіт : [Поезія. Проза. Практ. весь творч. доробок] / Т. Г. Шевченко ; [вступ. сл. В. А. Ющенка ; худож.-оформлювач І. В. Осипов]. - Харків : Фоліо, 2006. - 799 с.: іл. 33. Б1-9432 Шевченко, Т. Г. Заповіт / Т. Г. Шевченко ; [худож.-оформлювачі: Б. П. Бублик, В. А. Мурликін]. - Харків : Фоліо, 2007. - 254 с.: іл.
34. *Шевченко, Т. Г. Збірник для дітей / Т. Г. Шевченко ; пер. Д. Гофштейн. - Харків : Укрдержнацменвидав, 1937. - 72 с. - (Бібліотека "Будь готовий" ; № 48-50). - Мовою ідиш.
35. Б43460 Шевченко, Т. Г. Кавказ [поема] та інші вірші / Т. Г. Шевченко ; ред. та упорядкув. Д. Ніценка. - Харків ; Київ : ЛіМ, [1932]. - 126, [2] с.
36. Б41118 Шевченко, Т. Г. Кавказ / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Укр. робітник, [1927]. - 31, [2] с. - (Дешева бібліотека красного письменства ; № 27).
37. Б41119 Шевченко, Т. Г. Кавказ / Т. Г. Шевченко. - [Вид. 2-е]. - [Харків] : Укр. робітник, [1929]. - 30, [2] с. - (Дешева бібліотека красного письменства).
38. *Шевченко, Т. Г. Кавказ : (поема) / Т. Г. Шевченко / передм., прим., ред. А. Панова ; ред. М. Новицький. - [Харків] : Рад. л-ра, 1934. - 30 с. 39. *Шевченко, Т. Г. Кавказ / Т. Г. Шевченко. - [Київ ; Харків ] : Держлітвидав, [1936]. - 18 с.
40. *Шевченко, Т. Г. Кавказ / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Дитвидав, 1939. - 16 с. - (Видання ювілейне. 1814-1939).
41. *Шевченко, Т. Г. Катерина / Т. Г. Шевченко ; передм. О. Дорошкевича ; ред. тексту М. Новицького ; Ін-т Тараса Шевченка. - [Харків] : ДВУ, 1927. - 40 с.
42. Б13101 Шевченко, Т. Г. Катерина / Т. Г. Шевченко ; передм. О. Дорошкевича ; ред. тексту М. Новицького ; Ін-т Тараса Шевченка. - Вид. 2-е. - [Харків] : ДВУ, 1928. - 40 с.
43. *Шевченко, Т. Г. Катерина : (поема) / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Укр. робітник, [1928]. - 30 с. - (Дешева бібліотека красного письменства ; № 163).
44. *Шевченко, Т. Г. Катерина / Т. Г. Шевченко ; передм. О. Дорошкевича ; ред. тексту М. Новицького. - Вид. 3-є. - Харків : ДВУ, 1930. - 48 с.
45. Б41328 Шевченко, Т. Г. Катерина / Т. Г. Шевченко. - Харків ; Київ : ЛіМ, 1932. - 32 с. - (Масова художня бібліотека).
46. Б41999 Шевченко, Т. Г. Катерина / Т. Г. Шевченко. - [Київ ] ; Харків : Держлітвидав, [1936]. - 50 с.: іл., [6] с. іл. - Вийшла в спіл. папці (4 кн.) під назвою: Т. Г. Шевченко. Поеми.
47. Б41762 Шевченко, Т. Г. Катерина : (поема). - Київ ; [Харків] : Держлітвидав, 1936. - 32 с. - (Бібліотека малописьменного). - Присвячується В. А. Жуковському.
48. Б58030 Шевченко, Т. Г. Катерина / Т. Г. Шевченко. - [Київ ; Харків ] : Держлітвидав, 1936. - 30 с. - (Бібліотека читача-початківця).
49. *Шевченко, Т. Г. Катерина : поема / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Дитвидав, 1938. - 26 с. 50. Б2-34460 Шевченко, Т. Г. Катерина : [поема] / Тарас Шевченко. - Харків : Фоліо, 2013. - 157 с. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури).
51. Б41121 Шевченко, Т. Г. Княжна. Відьма / Т. Г. Шевченко ; з передм. І. Лакизи. - [Харків] : Укр. робітник, [1929]. - 60, [4] с. - (Дешева бібліотека красного письменства ; № 232-233).
52. Б4792 Шевченко, Т. Г. Кобзарь / Т. Г. Шевченко. - Харків : изд-во П. Д. Калугина, 1918. - 208, IV с.
53. Б3-548 Шевченко, Т. Г. Кобзарь / Т. Г. Шевченко ; в ред. Доманицького ; вступ. ст. Д. Багалія, М. Сумцова ; кушти, різьблені на лінолі, К. Неметца. - Харків ; Київ ; Львів : Рух, 1918. - LXXX, 502, [2] c. : іл. 54. *Шевченко, Т. Г. Кобзар : скороч. ювіл. вид. 1861-1921. - [Харків] : Всеукрдержвидав, [1921]. - ХХ, 332 с., 1 портр.
55. Б8377 Шевченко, Т. Г. Кобзар : поезії / Т. Г. Шевченко ; ред. та прим. І. Айзенштока, М. Плевака. - Харків : ДВУ, 1925. - 442 с.
56. Б8377 Шевченко, Т. Г. Кобзар : поезії / Т. Г. Шевченко. - 2-е вид. - Харків, 1927. - 445 с. 57. Б 12035 Шевченко, Т. Г. Кобзар : (вибр. поезії) / Т. Г. Шевченко ; упоряд., прим. подав і передм. написав О. Попів. - Харків : ДВУ, 1927. - 138 с.
58. Б12075 Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; вступ. сл. В. Коряка. - Харків : Книгоспілка, [1927]. - 270 с., [1] арк. портр.
59. *Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. - Вид. 2-е. - Харків : Книгоспілка, 1928. - 300 с.
60. *Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. - Вид. 3-є. - [Харків] : Книгоспілка, [1928]. - XVI, 300 с.
61. *Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. В. Коряка ; мал. Їжакевича, Мартиновича, Пимоненка, Сластьона, Смирнова, Ткаченка, Трутовського, Шевченка ; обкл. О. Судомори. - [Харків] : Рад. село, [1928]. - XVI, 300 с.
62. *Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. В. Коряка ; мал. Їжакевича, Мартиновича, Сластьона, Смирнова, Ткаченка, Трутовського. - Вид. 5-е. - Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. - 320 с.
63. *Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. В. Коряка ; мал. Їжакевича, Мартиновича, Сластьона, Смирнова, Ткаченка, Трутовського. - Вид. 6-е. - Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. - 312 с.
64. Б12661 Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; зредагували та прим. подали І. Айзеншток та М. Плевако ; Ін-т Тараса Шевченка. - Харків : ДВУ, 1930. - 298, [6] с., [1] вкл. арк. з портр. авт.
65. Б12661 Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; зредагували та прим. додали І. Айзеншток та М. Плевако ; Ін-т Тараса Шевченка. - Вид. 2-е. - Харків : ЛіМ, 1931. - VII, 298, [6] с., [1] вкл. арк. з портр.
66. Б46905 Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; іл. В. Седляра. - Харків ; Київ : ЛіМ, 1931. - 480 с.: іл. 67. Б12910, Б12661 Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; зредагували та прим. додали І. Айзеншток та М. Плевако ; Ін-т Тараса Шевченка. - Вид. 2-е. - Харків : ЛіМ, 1932. - VIII, 298, [6] с.
68. *Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. - Вид. 3-є. - Харків ; Київ : ЛіМ, 1932. - 300 с.
69. 172941 Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; іл. В. Седляра. - Вид. 2-е. - Харків ; Київ : ЛіМ, 1933. - 459 с.: іл. 70. *Шевченко, Т. Г. Кобзар. Поезія / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. А. А. Хвилі. - Харків : ЛіМ, 1934. - 427 с.
71. *Шевченко, Т. Г. Кобзар : вибр. поезії для дітей старш. шкіл. віку / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. Ю. Д. Йосипчука та А. І. Костенка. - Харків ; Одеса : Дитвидав, 1936. - 286 с.
72. Б57062 Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; ред. А. Розін. - Київ ; [Харків] : Держлітвидав, 1937. - 640, [16] с., [1] вкл. арк. з портр. авт. 73. *Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; [ред. І. Гальперін]. - [Харків] : Держлітвидав, 1938. - 236 с. - (Шкільна бібліотека).
74. Б2-19039 Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; [вступ. ст. та прим. Р. Ф. Полонського ; іл. Т. Г. Шевченка, О. Сластіона]. - Харків : Майдан ; Шевченкове : Ярина, 1996. - 735 с.: іл., портр.
75. Б2-21292 Шевченко, Т. Г. Кобзар : повна зб. / Т. Г. Шевченко ; [вступ. ст. та прим. Р. Ф. Полонського ; іл. Т. Г. Шевченка, О. Сластіона]. - Харків : Фоліо, 2001. - 735 с.: іл., портр.
76. *Шевченко, Т. Г. Кобзар : повна зб. / Т. Г. Шевченко ; [вступ. ст. та прим. Р. Ф. Полонського]. - Харків : Фоліо, 2002. - 735 с.: іл., портр.
77. Б2-25573 Шевченко, Т. Г. Кобзар : повна зб. / Т. Г. Шевченко ; [вступ. ст. та прим. Р. Ф. Полонського ; іл. Т. Г. Шевченка, О. Сластіона]. - Харків : Фоліо, 2005. - 735 с.: іл.
78. Б2-26986 Шевченко, Т. Г. Кобзар : повна зб. / Т. Г. Шевченко ; [вступ. ст. та прим. Р. Ф. Полонського]. - Харків : Фоліо, 2006. - 735 с: іл. 79. Б2-30405 Шевченко, Т. Г. Кобзар : повна ілюстр. зб. / Тарас Шевченко ; [передм. І. М. Дзюби] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України. - Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2009. - 718 с., [16] арк. іл.
80. Б2-34329 Шевченко, Т. Г. Кобзар : повна зб. / Тарас Шевченко ; [вступ. ст. та прим. Р. Полонського]. - Харків : Фоліо, 2012. - 735 с. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури).
81. Б2-33806 Шевченко, Т. Г. Кобзар. Вперше зі щоденником автора / Тарас Григорович Шевченко. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2012. - 957 с.
82. Б12406 Шевченко, Т. Г. Малий Кобзар : (вибр. поезії) / Т. Г. Шевченко ; упоряд., прим. подав і передм. написав О. Попів. - Вид. 2-е, випр. і доповн. - Харків : ДВУ, 1930. - 156 с.: іл. - (Дитяча бібліотека українських письменників / за ред. В. Арнаутова та О. Попова).
83. *Шевченко, Т. Г. Малий Кобзар : (вибр. поезії) / Т. Г. Шевченко ; упоряд. О. Попов. - Вид. 3-є, випр. і доповн. - Харків : ДВУ, 1930. - 162 с. - (Дитяча бібліотека українських письменників).
84. Б2-25568 Шевченко, Т. Г. Малий Кобзар : [вірші, поеми, балади (1837-1861)] / Т. Г. Шевченко. - Харків : Фоліо, 2005. - 383 с. 85. Б2-26825 Шевченко, Т. Г. Малий Кобзар : [вірші, поеми, балади] / Т. Г. Шевченко. - Харків : Фоліо, 2006. - 383 с.
86. Б40036 Шевченко, Т. Г. Марина : поема / Т. Г. Шевченко ; з передм. О. Дорошкевича ; Ін-т Тараса Шевченка. - [Харків] : ДВУ, 1929. - 24 с.
87. Б58794 Шевченко, Т. Г. Марина : поема / Т. Г. Шевченко ; з передм. О. Дорошкевича. - Вид. 2-е. - [Харків : Одеса] : ДВУ, 1930. - 24 с. - (Масова художня бібліотечка).
88. Б41122 Шевченко, Т. Г. Марія / Т. Г. Шевченко ; передм. П. Филиповича ; ред. тексту М. Новицького ; Ін-т Тараса Шевченка. - [Харків] : ДВУ, 1927. - 40 с.
89. Б13102 Шевченко, Т. Г. Марія : поема / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Укр. робітник, [1928]. - 30, [2] с. - (Дешева бібліотека красного письменства ; № 240).
90. *Шевченко, Т. Г. Марія / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Укр. робітник, [1929]. - 30 с. - (Дешева бібліотека красного письменства ; № 240).
91. *Шевченко, Т. Г. Москалева криниця / Т. Г. Шевченко ; Ін-т Тараса Шевченка. - Харків : ДВУ, 1930. - 48.
92. *Шевченко, Т. Г. Музика : повість / Т. Г. Шевченко. - Харків ; Дніпропетровське : ДВУ, 1930. - 136 с. - (Масова художня бібліотечка).
93. *Шевченко, Т. Г. Назар Стодоля / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. А. Шамрая ; Ін-т Тараса Шевченка. - Харків : ДВУ, 1927. - 72 с.
94. Б44822 Шевченко, Т. Г. Назар Стодоля / Т. Г. Шевченко. - Київ ; [Харків] : Держлітвидав, 1937. - 60 с.
95. *Шевченко, Т. Г. Назар Стодоля : драма на 3 дії / Т. Г. Шевченко. - Київ ; Харків : Мистецтво, 1937. - 70 с.
96. 3546 Шевченко, Т. Г. Наймичка : поема / Т. Г. Шевченко. - Харків : типолітогр. М. М. Гордона, 1892. - 31 с.
97. Б13103 Шевченко, Т. Г. Наймичка / Т. Г. Шевченко ; передм. Б. Навроцького ; ред. тексту М. Новицького ; Ін-т Тараса Шевченка. - Харків : ДВУ, 1927. - 30, [2] с.
98. Б13103 Шевченко, Т. Г. Наймичка / Т. Г. Шевченко ; передм. Б. Навроцького ; ред. тексту М. Новицького ; Ін-т Тараса Шевченка. - Вид. 2-е. - [Харків] : ДВУ, 1928. - 32 с.
99. *Шевченко, Т. Г. Наймичка / Т. Г. Шевченко ; передм. Б. Навроцького ; ред. тексту М. Новицького ; Ін-т Тараса Шевченка. - Вид. 3-є. - Харків : ДВУ, 1930. - 36 с.
100. Б41329 Шевченко, Т. Г. Наймичка / Т. Г. Шевченко ; ред. тексту М. Новицького. - Харків ; Київ : ЛіМ, 1932. - 24 с. - (Масова художня бібліотека).
101. Б58038 Шевченко, Т. Г. Наймичка : поема / Т. Г. Шевченко. - [Київ ; Харків ] : Держлітвидав, 1936. - 28 с. - (Бібліотека читача-початківця).
102. Б41997 Шевченко, Т. Г. Наймичка / Т. Г. Шевченко. - [Київ ; Харків : Держлітвидав, 1936]. - 36, [4] с.: іл. - Вийшла в спіл. папці (4 кн.) під назвою: Т. Г. Шевченко. Поеми.
103. *Шевченко, Т. Г. Наймичка : поема / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Дитвидав, 1938. - 28 с. 104. Б46613 Шевченко, Т. Г. Поезії / Т. Г. Шевченко ; під ред. А. А. Хвилі і Є. С. Шабліовського. - Харків : ЛіМ, 1934. - 454, [6] с., 1 арк. портр. - (Ювілейне видання. 1814-1934). - На опр. назва: Кобзар.
105. Б8377 Шевченко, Т. Г. Поезії / Т. Г. Шевченко ; [ред. та прим. І. Айзенштока, М. Плевака]. - Харків : ДВУ, 1926. - 443 с.: портр.
106. *Шевченко, Т. Г. Поезії. Кобзар / Т. Г. Шевченко. - Харків : ДВУ, 1925. - 443 с.
107. *Шевченко, Т. Г. Поезії Т.Г.Шевченка / Т. Г. Шевченко. - Харків : ЛіМ, 1925. - 464с.
108. Б46614 Шевченко, Т. Г. Поезії Т. Г. Шевченка / Т. Г. Шевченко ; під ред. А. А. Хвилі та Є. С. Шабліовського. - Харків : ЛіМ, 1934. - 460 с., 28 вкл. арк. іл., портр. 109. *Шевченко, Т. Г. Поезії / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Дитвидав, 1938. - 28 с. 110. *Шевченко, Т. Г. Поезії / Т. Г. Шевченко. - Одеса ; Харків : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1939. - 60 с. - Мовою ідиш. 111. Б46175 Шевченко, Т. Г. Поеми / Т. Г. Шевченко. - Київ ; [Харків] : Держлітвидав, 1937. - 115, [5] с., [1] вкл. арк. з портр. авт.
112. Б41997 - Б42000 Шевченко, Т. Г. Поеми / Т. Г. Шевченко. - [Київ ; Харків : Держлітвидав, 1936]. - В спіл. папці 4 окр. кн. (№№ 154-157).
113. Б2-30932 Шевченко, Т. Г. Пророк. Поеми. Поезії / Тарас Шевченко ; [упоряд. та комент.: С. А. Гальченко ; худож. Т. Г. Шевченко] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2010. - 414 с.: іл. - (Шедеври на всі часи). 114. 159065 Шевченко, Т. Г. Світе ясний / Т. Г. Шевченко ; муз. В. Ступницького. - Харків : ДВУ, 1926. - 6 с.
115. Б13962 Шевченко, Т. Г. Світе ясний : поезії / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Книгоспілка, [1929]. - 14, [2] с.
116. *Шевченко, Т. Г. Світе ясний / Т. Г. Шевченко. - Вид. 2-е. - [Харків] : Книгоспілка, [1929]. - 14 с.
117. Б41631 Шевченко, Т. Г. Сон / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Укр. робітник, [1927]. - 32 с. - (Дешева бібліотека красного письменства ; № 42).
118. Б13965 Шевченко, Т. Г. Сон : ("У всякого своя доля...") : [урив. з поеми] / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Книгоспілка, [1929]. - 16 с.
119. *Шевченко, Т. Г. Сон : ("У всякого своя доля...") : [урив. з поеми] / Т. Г. Шевченко. - Вид. 2-е. - [Харків] : Книгоспілка, [1929]. - 16 с.
120. Б58123, Б41578 Шевченко, Т. Г. Сон / Т. Г. Шевченко. - Вид. 2-е. - [Харків] : Укр. робітник, [1929]. - 32 с. - (Дешева бібліотека красного письменства ; № 42).
121. *Шевченко, Т. Г. Сон / Т. Г. Шевченко / передм., ред. і прим. А. Панова ; ред. М. Новицький. - [Харків] : Рад. л-ра, 1934. - 48 с.
122. Б41998 Шевченко, Т. Г. Сон / Т. Г. Шевченко. - [Київ] ; Харків : Держлітвидав, [1936]. - 40, [4] с.: іл. - Вийшла в спіл. папці (4 кн.) під назвою: Т. Г. Шевченко. Поеми.
123. Б13178 Шевченко, Т. Г. Сон. Кавказ : дві поеми / передм. Д. Багалія ; ред. тексту М. Новицького ; Ін-т Тараса Шевченка. - Харків : ДВУ, 1927. - 45 с.
124. Б13178 Шевченко, Т. Г. Сон. Кавказ : дві поеми / Т. Г. Шевченко ; передм. Д. Багалія ; ред. тексту М. Новицького ; Ін-т Тараса Шевченка. - Вид. 2-е. - Харків : ДВУ, [1928]. - 42, [2] с.
125. *Шевченко, Т. Г. Сон. Кавказ / Т. Г. Шевченко / за ред. Є. Шабліовського. - Київ ; Харків : Держлітвидав, 1935. - 60 с. 126. Б41835 Шевченко, Т. Г. Сон. Кавказ / Т. Г. Шевченко. - Київ ; [Харків] : Держлітвидав, 1937. - 31, [1] с. - (Бібліотека малописьменного).
127. *Шевченко, Т. Г. Тече вода з-під явора : (уривок) / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Дитвидав, 1939. - 12 с. 128. Б41123 Шевченко, Т. Г. Утоплена. Думи мої / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Укр. робітник, [1928]. - 16 с.
129. *Шевченко, Т. Г. Утоплена. Думи мої / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Укр. робітник, [1929]. - 14 с.
130. Б13564 Шевченко, Т. Г. Художник : (автобіогр. повість) / Т. Г. Шевченко ; пер. з рос. О. Кониського ; за ред. та з перед. сл. І. Айзенштока ; Ін-т Тараса Шевченка. - [Харків] : ДВУ, 1928. - 166, [2] с.
131. Б2-33362 Шевченко, Т. Г. Художник : повісті, автобіогр., щоденник / Тарас Шевченко ; [передм. та комент. Л. В. Ушкалова]. - Харків : Фолио, 2012. - 828 с. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури). - Назва сер. на опр. : Шкільна бібліотека. Українська література.
132. Б13960 Шевченко, Т. Г. Царі / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Книгоспілка, [1929]. - 14, [2] с.
133. *Шевченко, Т. Г. Царі / Т. Г. Шевченко. - Вид. 2-е. - [Харків] : Книгоспілка, [1929]. - 14 с.
134. Б8051 Шевченко, Т. Г. Щоденник : (уривки) / Т. Г. Шевченко ; під ред., з прим. і вступ. ст. М. Плевака. - Харків ; Київ : Книгоспілка, 1924. - 88 с., 11 вкл. арк. - (Бібліотека "Книгоспілки". Серія критики й історії літератури ; № 11).
135. *Шевченко, Т. Г. Юродивий / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Укр. робітник, 1928. - 16 с.
Автор
468   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Литературоведение
Просмотров
390
Размер файла
78 Кб
Теги
Шевченко Тарас, Харьков
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа