close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарне планування. Українська література,9 клас, 2013-2014

код для вставкиСкачать
9 клас
Українська література
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська література: 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / За заг. ред. Р.В. Мовчан. - К.: Ірпінь: Перун, 2005.- 201с.
Усього - 70 год.
На тиждень - 2 год.
Текстуальне вивчення творів - 62 год.
Резервний час - 8 год.
Пахаренко В.І., Українська література: Підручник для 9 класу. -
К.: Генеза, 2009.
І семестр16 тижн.ІІ семестр18 тижн.
Обов'язкова кількість видів контролю
Класи9СеместриІІІКонтрольні роботи
у формі:
* контрольного класного твору;
* виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)4
2
2
1.11.11
2.02.12
3.25.10
4.20.12
4
2
2
5.___
6.___
7.___
8.___
Уроки розвитку мовлення*(РМ)2
(у+п)1.22.11(у)
2.02.12 (п)2
(у+п)3.___(у)
4.___ (п)Уроки позакласного читання(ПЧ)123.121Перевірка зошитів45
№ п/п
Дата
К-стьгод
Зміст програмового матеріалуПриміткаІ СЕМЕСТР1. 02.09ВСТУП.Роль і місце літератури в житті нації. ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ2. 06.09Родинно-побутові пісні Процес виникнення фольклору. Види родинно-побутових пісень ТЛ: поглиблення знань з поетики народної пісні3. 09.09Родинно-побутові пісні. "Місяць на небі, зіроньки сяють", "Цвіте терен, цвіте терен", "Сонце низенько,вечір близенько", "В кінці греблі шумлять верби", "Лугом іду,коня веду".4. 13.09Українське весілля . Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні. Виразне читання № 1 весільних пісень.5. 16.09Українські народні балади. Класифікація балад ТЛ: народна баладаДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА6. 20.09Українська середньовічна література XI-XV ст. Найдавніші рукописні книги . Розвиток писемності після Хрещення Русі-України7. 23.09Перекладна література. Біблія (фрагменти) ТЛ: поглиблення поняття про притчу.
8. 27.09Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу.9. 30.09Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. "Повість минулих літ" 10. 04.10Києво-Печерський патерик як пам'ятка житійної літератури. Зміст оповідання про Прохора-чорноризця. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА11. 07.10Українська література ренесансу і бароко. Іван Вишенський .ТЛ: ренесанс, бароко12. 11.10Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця,Грабянки, Самійла, Величка). "Історія русів" (фрагменти)Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г.Грабянки, С.Величка). "Історія русів" (фрагменти) анонімного автора. Політична й культурна історія України, зображення національного та релігійного гніту.13. 14.10Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші. Семен Климовський. "Їхав козак за Дунай" ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.14. 18.10Драматургія. Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. "Владимир" Ф.Прокоповича. Вертеп .ТЛ: шкільна драма, вертеп15. 21.10Контрольна робота № 1 "Усна народна творчість. Давня українська література" (тестування)16. 25.10Аналіз контрольної роботи. Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. "Сад божественних пісень", "Байки харківські"17. 04.11"Бджола та Шершень", "Собака і Вовк". Робота над змістом байок. Повчальний характер і художні особливості притч збірки "Байки харківські". ТЛ: афоризм18. 08.11Г.Сковорода "Всякому місту - звичай і права", "De libertate", "Вступні двері до християнської добронравності", афоризми .19. 11.11Контрольна робота № 2 Контрольний твір на одну з тем "Філософські ідеї Г. Сковороди та їх актуальність сьогодні", "Щастя людини на землі" (за творами Г. Сковороди).".НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА20. 15.11Аналіз контрольного твору. Суспільно-історичні обставини наприкінці ХVIII ст. Життя народу предмет художнього зображення. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями. Бурлескна стильова течія.
Іван Котляревський. Творчість І.Котляревського - новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення "Енеїди".1. 1. 21. 18.11І.Котляревський "Енеїда" (скорочено). Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі в дусі просвітительства. ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія; поглиблення знань про силаботонічне віршування. 22. 22.11РМ №1. Коментування уривків твору.23. 25.11І.Котляревський. Соціально-побутова драма "Наталка Полтавка" - перший твір нової української драматургії. Її сценічне життя. Торжество народної етики.24. 29.11І.Котляревський "Наталка Полтавка". Торжество народної етики. Наталка як уособлення найкращих рис української жінки. 25. 02.12Контрольна робота № 3 РМ №2. Контрольний письмовий твір на одну з тем: "Енеїда" Котляревського - енциклопедія українознавства", "Мої думки після прочитання "Енеїди", "Еней був парубок моторний", "Реалізм та народність у поемі І. Котляревського "Енеїда", "Роль пісні в п'єсі І. Котляревського "Наталка-Полтавка".26. 06.12Григорій Квітка-Основ'яненко. Батько української прози, один із перших у Європі творців народної повісті. Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. "Маруся" - перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору ТЛ: літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм27. 09.12"Конотопська відьма". Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в повісті. Іронія і сатира в ній, поєднання реалізму й фантастики28. 13.12Ідейно-художні особливості романтизму. Зв'язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні ("Руська трійця").29. 16.12 Література укр. романтизму. Поети-романтики. П.Гулак-Артемовський, "Рибалка"; Євген Гребінка, "Українська мелодія", М.Костомаров "Соловейко",В.Забіла "Соловей", М.Петренко "Небо". ТЛ: романс30. 20.12Контрольна робота № 4. Г.Квітка-Основ'яненко, поети-романтики ( твір).31. 23.12Урок позакласного читання № 1. Г.Квітка-Основ'яненко. "Пархімове снідання", "Сватання на Гончарівці", "Салдацький патрет" (на вибір учителя та учнів)32. 27.12Урок літератури рідного краю № 1.
Творчість Валерія Гончаренка
№ п/п
Дата
Зміст програмового матеріалуПриміткиНова українська література (огляд). Іван Котляревський. Творчість І.Котляревського - новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч."Енеїда" (скорочено). Історія створення. Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі в дусі просвітительства."Наталка Полтавка". Торжество народної етики. Наталка як уособлення найкращих рис української жінки ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія; поглиблення знань про силаботонічне віршування. Контрольний домашній твір на тему "Моральна краса дівчини-українки" (за драмою Івана Котляревського "Наталка Полтавка")Григорій Квітка-Основ'яненко. Батько української прози, один із перших у Європі творців народної повісті. Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів"Маруся" - перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору ТЛ: літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм"Конотопська відьма". Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в повісті. Іронія і сатира в ній, поєднання реалізму й фантастикиУрок позакласного читання № 1. Г.Квітка-Основ'яненко. "Пархімове снідання", "Сватання на Гончарівці", "Салдацький патрет" (на вибір учителя та учнів)Зв'язне мовлення № 2. Складання цитатних характеристик головних героїв творів Г. Квітки-Основ'яненка (письмово)Контрольна робота № 3. Тестування НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Література українського романтизму. Поети-романтики. П.Гулак-Артемовський. "Рибалка", Є.Гребінка. "Українська мелодія", М.Костомаров. "Соловейко" ТЛ: романтизмВ.Забіла. "Соловей", М.Петренко. "Небо", М.Шашкевич. "Веснівка". Роль "Руської трійці" в національному духовному відродженні. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов'янських літератур. ТЛ: романсМикола Гоголь. Літературна діяльність М.Гоголя. Вираження глибин національного духу у творчості М.Гоголя. Український фольклор - джерело творів митця української тематикиРомантична умовність оповідання "Вечір проти Івана Купала". Зв'язок із "нечистою силою" як метафора злодіянняТарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів ("До Основ'яненка", "На вічну пам'ять Котляревському", "Думка" ("Нащо мені чорні брови...")Умовність у баладі, тривога за жіночу долю ("Причинна", "Лілея"). ТЛ: елегія, поглиблення поняття про лірику й ліро-епос"Гайдамаки". Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Повсталий народ як герой поеми. Одна з її головних ідей - "крила" особи у злитості її боротьби за щастя з боротьбою свого народу (образ Яреми). Необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле. Заклик до єднання слов'янських народівНаціональна проблематика у творчості Т.Шевченка періоду "Трьох літ". "Кавказ".
Пристрасний відгук на загарбницьку імперську політику. Тема національно-визвольної боротьби. Неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн"Чигрине, Чигрине...". Роздуми поета про минуле й майбутнє України"Великий льох". Моральна й політична оцінка історичного минулого. Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору. Поетова оцінка історичних постатей.
ТЛ: містерія"Стоїть в селі Суботові..." Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема так званого возз'єднання України з Росією 1654 p.). Зв'язок із "Великим льохом""Сон" ("У всякого своя доля..."). Поема ("комедія") "Сон" і суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом сну, його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування. ТЛ: алегорія, гротеск, поетика контрасту, умовністьКонтрольна робота № 4. Розгорнуті відповіді на запитання НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА"І мертвим, і живим, і ненарожденним..." Викриття конформізму й комплексу меншовартості значної частини української еліти. Критичний перегляд національної історії. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо)Тема жіночої долі у творчості Т.Шевченка ("Катерина", "Наймичка"). Одна з провідних тем Шевченкової творчості. Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Тема матері й дитини"На панщині пшеницю жала...", "Марія", "У нашім раї на землі..." Творча інтерпретація поетом образу жінки і пієтет християнина. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний ("Катерина"), реалістично-побутовий ("Наймичка", "На панщині пшеницю жала..."), символічно-узагальнений ("Марія"). Контрольний домашній твір на тему "Свята Мати - джерело добра, яке змінює світ" (за творчістю Тараса Шевченка)"Садок вишневий коло хати...", "Доля", "Росли укупочці, зросли..." Лірика Т.Шевченка періоду арешту та заслання і після повернення із заслання. Вершинні зразки Шевченкової лірики. Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі ("Садок вишневий коло хати..."). Самотність і пошуки її долання. Підбиття підсумків чесно прожитого життя.
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, психологізм у літературі, жанр ліричної медитаціїТарас Шевченко і Біблія. "Ісаія. Глава 35". Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл "Давидові псалми". Осмислення поетом Бога, України, власного життя крізь біблійні тексти. Переспіви і "подражанія" у творчій спадщині поета. ТЛ: псалом, гімнПідсумковий урок: Світова велич українського поета. Осмислення вивченої поетичної спадщини Т.Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із "Щоденника". Визначні діячі світової культури про Шевченка. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам'яті поета.Урок виразного читання № 2. Конкурс-читання віршів Тараса Шевченка напам'ятьУрок літератури рідного краю № 2. Зв'язне мовлення № 3. Контрольний письмовий твір на тему "Тарас Шевченко і наша дійсність" (за творчістю Тараса Шевченка)Контрольна робота № 5. Тестування НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРАПантелеймон Куліш - письменник, перший український професійний літературний критик, перекладачОсуд, біль і гнів поета-громадянина ("До рідного народу"). Кредо митця, його романтична лірика ("Троє схотінок", "Заворожена криниця")."Чорна рада" - перший україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил державотворення і руїнництва.
ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний романЧоловік Божий - носій основної ідеї. Хутір - символ українського способу життя; Черевань - уособлення щасливого хутірського життя; Іван Шрам і Яким Сомко - носії ідеї державності України; Леся і Петро Шраменко - уособлення сімейної ідилії як символу незнищенності українців, України; Кирило Тур - утілення запорозької вольниці та козацького лицарства. Романтичний мотив дороги і його місце у творі. Оцінка роману Т.Шевченком.Зв'язне мовлення № 4. Усний твір-характеристика персонажа історичного роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада".Марко Вовчок. Життя і творчість. "Максим Тримач". Романтичність оповідання, особливості його сюжету, характеротворення. Почуття відповідальності та вини як уселюдські почуття. ТЛ: романтичний характер у творіУрок позакласного читання № 2. Марко Вовчок. "Невільничка", "Три долі", "Маша", "Отець Андрій", "Інститутка", "Чортова пригода" (на вибір учителя та учнів)З ЛІТЕРАТУРИ XX ст.
Вступна бесіда. Література XX ст. - мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників XX ст. Шлях розвитку української літератури у XX ст. Її жанрове, тематичне, стильове розмаїттяІван Липа. "Практичний ідеалізм" письменника-борця. Його біографія. Життя - постійна боротьба, людина в ньому - борець, шлях цієї боротьби - непередбачуваний і невідомий. "У невідому путь". Робота над змістом притчіІван Багряний. Українська еміграційна література XX ст. І.Багряний - один із найталановитіших з-поміж когорти письменників-емігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі"Тигролови" - авантюрно-пригодницький роман. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом. Сильний тип української людини - головний герой І. Багряного. ТЛ: пригодницький роман
Візуальна (зорова) поезія сьогодні. "Фенікс-птах із земель руських" М.Мірошниченка, "Стогін" В.Женченка, "Дзвін гетьмана Івана Мазепи" М.Сарми-Соколовського, паліндром "Хижих мечем мирим" А.Мойсієнка. Поєднання тексту й малюнка (зорових і слухових образів) у зоровій поезії. Джерела сучасної української візуальної поезії - її барокові взірці XVII-XVIII ст. (курйозний вірш І.Величковського). ТЛ: візуальна (зорова) поезіяВасиль Герасим'юк. "Чоловічий танець", "Перший сніг", "Жива ватра". Сповідь душі у віршах сучасного поета. Поєднання глибинної історичності бачення світу з відчуттям сучасної присутності в ньому. Філософічні роздуми крізь призму художньої деталі: про повноцінне буття людини, її духовне наповненняКонтрольна робота № 6. Тестування
Урок-підсумок. Бесіда або диспут про твори, що вивчалися впродовж року й найбільше запам'яталися
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
23 383
Размер файла
196 Кб
Теги
_pl, za_progr, 9_klas_i_semestr_literat_kal, _12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа