close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 09 NV нова

код для вставкиСкачать
Березнівська районна газета Рівненської області •
Видається з 16 квітня 1945 року
Вівторок • 3 вересня 2013 року • №№ 123-124 (9771-9772) E-mail: visnik_b@ukr.net
сОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА УкРАїНИ — В ДІї
День знань цього року в районі видався багатим на приємні і радісні події. Вихованці кам’янської ЗОШ і соснівського НВк, на-
приклад, одержали в подарунок новенькі автобуси. Щоб вручити їх, на свято першого дзвоника в ці навчальні заклади прибули голова районної державної адміністрації І. П. Мельник, голова районної ради В. І. Лашта, заступник начальника управління осві-
ти і науки облдержадміністрації П. М. коржевський, начальник управління освіти, молоді і спорту РДА Г. Р. ковальчук.
Першовересневі подарунки дітям
Виступаючи на урочистих ліній-
ках, І. П. Мельник нагадав при-
сутнім про те, який великий об’єм робіт по зміцненню матеріальної бази закладів освіти, в тому числі Кам’янської ЗОШ і Соснівського НВК, зроблено протягом останніх років. Скажімо, у Соснівському навчальному закладі заміне-
но вікна на енергозберігаючі, реконструйовано котельню. А тепер от, перетворюючи в життя соціальні ініціативи Президента України, влада подбала, аби діти, які навчаються тут, їх наставники одержали змогу з комфортом добиратися до місця навчання і повертатися додому. Голова райдержадміністрації привітав педагогічні, учнівські колективи голові колгоспу «Перше травня» Г. А. Плютинському, який дуже багато зробив для соціально-
культурного розвитку сіл, які входили до складу господарства. Власне, і сама школа у Прислучі була збудована за рахунок госпо-
дарства. Саме про це і говорили у з початком нового навчального року, побажав вагомих здобутків у навчанні та праці.
Зі щирими вітальними словами до щасливих і радісних винуват-
ців торжества звернулися також В. І. Лашта, П. М. Коржевський, Г. Р. Ковальчук, директори на-
вчальних закладів М. М. Калюта, В. М. Чернишина, вчителі першо-
класників, їх батьки. А школярі, гімназисти вітали гостей піснями, віршами, сердечно дякували за чудові подарунки.
Свято першого дзвоника у При-
слуцькому НВК співпало з 40-річ-
чям навчального закладу. Одним з пунктів програми відзначення ювілею стало відкриття мемо-
ріальної дошки колишньому своїх виступах керівники району.
Почесне право відкрити ме-
моріальну дошку було надано голові РДА І. П. Мельнику, голові районної ради В. І. Лашті та сіль-
ському голові В. М. Корнійчуку.
Першовересневе свято в районі прикрасила ще одна урочиста по-
дія – відкриття будинку дитячої та юнацької творчості в Березному. В ньому взяли участь заступник голови обласної ради О. П. Чу-
прина, голова РДА І. П. Мельник, голова районної ради В. І. Лашта, заступник начальника управління освіти і науки ОДА П. М. Кор-
жевський, заступник голови РДА Ю. І. Мадей, міський голова О. Ф. Пилипака.
Розповідь про цю урочисту по-
дію буде вміщено в наступному номері газети.
Надія ЯРМОЛюк.
3 вересня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
2 з серпневої конференції педагогів району І. П. Мельник наголосив на тих завданнях, які ставлять перед педагогами, владними структурами Президент України та Уряд. Приємно усвідомлю-
вати, підкреслив він, що наш район є одним з найпотужніших в освітній га-
лузі області. Йдеться тут і про достойні успіхи вихованців загальноосвітніх закладів в обласних, всеукраїнських конкурсах, предметних олімпіадах, і про мультимедійне забезпечення навчально-виховного процесу, і про виконання програми «Шкільний автобус». А цьогорічні досягнення – від-
новлення роботи ДНЗ «Веселка», відкриття нового приміщення будинку дитячої та юнацької творчості. Голова РДА висловив впевненість в тому, що наступний навчальний рік буде не менш успішним і побажав педаго-
гічним колективам вагомих творчих досягнень.
В. І. Лашта в своєму виступі говорив про виконання прийнятих район-
ною радою освітніх програм, зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, роль місцевих громад у виконанні наміченого, в тому числі і в освітній галузі.
Вела засідання начальник управління освіти, молоді і спорту РДА Галина КоВАЛьчУК. В хід розгляду традиційної доповіді про підсумки роботи освітянської галузі району у 2012-2013 навчальному році та завдання на 2013-2014 навчальний рік, доповненої питанням про впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стан-
дарту базової і повної загальної середньої освіти, було внесено певні зміни. Полягали вони в тому, що в доповідь органічно впліталися виступи учасників конференції, що оживило її роботу. Щодо Г. Р. Ковальчук, то вона зосередила увагу присутніх на обговоренні ключових питань, адже ської молоді, Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, обласному поетичному конкурсі «Перло многоцінне».
Про навчально-дослідницьку діяльність дітей, осо-
бливості її організації, психологодидактичний супровід, досвід роботи, перспективи розповів учасникам кон-
ференції учитель історії Богушівської ЗоШ олександр Хильчук.
Наступні сторінки доповіді Г. Р. Ковальчук були при-
свячені запровадженню інформаційно-комп’ютерних технологій, науково-методичній діяльності, своєрідним продовженням яких став виступ заступника директора з навчально-виховної роботи Моквинського НВК Люд-
мили челик.
Доповідач не обійшла своєю увагою і особливостей запровадження в п’яти ЗНЗ району інклюзивного навчан-
ня, охарактеризувала діяльність психологічної служби району, а психолог Городищенської ЗоШ ольга Швець поділилась конкретними напрацюваннями у формуванні готовності вчителів школи до роботи з дітьми з особли-
вими потребами в умовах інклюзивного навчання.
Розділ доповіді про роботу закладів позашкільної освіти доповнила своїм виступом заступник директора з навчально-виховної роботи Соснівського центру еколого-
В майбутнє веде якісна освіта
Новий навчальний рік традиційно започатковують серпневі конференції працівників освіти. Цьогоріч спершу відбулися секційні заняття вчителів-предметників, класних керівників, а наступного дня, 29 серпня, педагоги району зібралися в районному будинку культури на пленарне
засідання. В ньому взяли участь голова райдержадміні-
страції Ігор МельНик, голова районної ради Віталій лашта, представники деяких установ, органів виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання, голови батьківських комітетів навчальних закладів. Під оплески присутніх дівчатка в національному одязі внесли в зал розкішну корзину квітів від керівників району, які сердечно привітали освітян з початком нового навчального року та Днем знань.
натуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості Людмила Веремчук.
Про успіхи і проблеми формування у підростаючого покоління духовності та моральних цінностей говорили доповідач і заступник директора з навчально-виховної роботи Полянської ЗоШ Тамара Дзюбак, яка розпові-
ла про реалізацію районної програми національного виховання учнівської молоді, формування ціннісних ставлень особистості до сім’ї, родини, людей, а виступ директора орлівської ЗоШ Миколи Іванова «Створення здоров’язберігаючого освітнього середовища – пріо-
ритетне завдання школи» продовжив розділ доповіді «охорона праці. Безпека життєдіяльності».
Скрупульозно проаналізувала Г. Р. Ковальчук і кадрове забезпечення освітньої галузі району. Вона наголосила, що стійкою є тенденція підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. Вищу кваліфікаційну категорію, наприклад, на початок нового навчального року мають 523 педагоги, що на 45 осіб більше, ніж на цей період торік. В районі працюють заслужений вчитель України, 87 вчителів-методистів, 193 старших вчителі, вищу кваліфікаційну категорію мають також 17 педагогів ДНЗ.
Найгострішою кадровою проблемою сьогодення слід визнати працевлаштування молодих спеціалістів, 28,6 відсотка вчителів мають неповне тижневе навантаження.
Директор Марининської ЗоШ Михайло Титар у своєму виступі поділився досвідом налагодження міжнародної співпраці очолюваного ним колективу з польськими колегами, а голова профкому Соснівського НВК Наталія Власюк наголосила на необхідності підвищення соціаль-
ного статусу та престижу вчителя.
Після обговорення доповіді надійшов хвилюючий час відзначення сумлінної праці кращих освітян району: деякі з них одержали Почесні грамоти РДА, районної ради з рук І. П. Мельника та В. І. Лашти. Г. Р. Ковальчук вручила великій групі педагогів грамоти управління освіти, молоді і спорту РДА, а голова райкому профспілки працівників освіти І. І. Якимець вручив нагороди профспілковим активістам.
Голова районної державної адміністрації І. П. Мельник теж одержав освітянську нагороду – під оплески при-
сутніх Г. Р. Ковальчук вручила йому подяку обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за сприяння у проведенні в Березному відкритих обласних змагань школярів з картингу.
надія Ярмолюк.
На фото: (вгорі) пленарне засідання; (ліворуч) – ви-
ступ вчителя історії Богушівської Зош о. Хильчука був одним з найцікавіших на конференції; (в центрі) нагороду одержує І. П. МельНик; (справа) вчитель української мови і літератури Березнівської гімназії л. ДелІДоН, вчитель початкових класів Березнів-
ського НВк «Зош І ст. – ДНЗ» л. РаДІо, завідуюча навчально-методичним кабінетом л. МельНичук, вчитель історії Березнівської гімназії о. ГуМеНюк з нагородами.
доповідь у повному варіанті була надана напередодні конференції в кожен навчальний заклад для грунтовного ознайомлення.
Якісна освіта і майбутнє – це ті аспекти, наголосила вона, з позицій яких конференція повинна здійснити аналіз розвитку освіти району за минулий і окреслити орієнтири на наступний навчальний рік.
Важливою є позитивна динаміка щодо збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою. У всіх ДНЗ нараховується 1108 дітей п’ятирічного віку, з якими проводиться підготовка до навчання у школі. Як уже повідомлялося, на виконання соціальних ініціатив Пре-
зидента України відкрито додаткову дошкільну групу в Березнівському НВК «ЗоШ І ст. – ДНЗ» на 25 місць, після капітального ремонту відновлено діяльність ДНЗ «Росин-
ка» у Яцьковичах та «Веселка» - у Березному.
Про підвищення якості дошкільної освіти через співп-
рацю ДНЗ з батьківською громадою розповіла присутнім завідувачка Білківського ДНЗ «Сонечко» ольга Касянець.
Далі Г. Р. Ковальчук повела мову про забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема про введення в практику нових Державних стандартів, відповідно до яких новий навчальний рік стане особливим для учнів п’ятих класів, адже з 1 вересня вони розпочнуть вивчати дві іноземні мови, інформатику, підвищена увага приділятиметься природничій та екологічній освіті.
Розпорядженням голови РДА від 13.01.2013 р. створено координаційну раду з питань підготовки регіонального плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, які мають відіграти ключову роль у впровадженні профільного навчання в районі. На ви-
конання державної програми «Шкільний автобус» без-
коштовним перевезенням до місця навчання, роботи і додому охоплено усіх дітей та 358 (97%) педагогів. У серпні парк шкільних автобусів за рахунок державного бюджету поповнився ще двома транспортними засоба-
ми, отож їх тепер нараховується 12.
Значну частину доповіді Г. Ковальчук присвятила ро-
боті з творчо обдарованими дітьми. Присутнім приємно було дізнатися, що серед 655 випускників 11-их класів 39 було відзначено золотою медаллю, 7 – срібною. Ба-
зову загальну середню освіту зі свідоцтвом з відзнакою здобули 42 випускники 9-их класів. Учасниками ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад стали 1654 учні, 33 з яких здо-
були перемогу. Найкращих результатів досягли вихованці Березнівського НВК «ЕЛГ-ЗоШ І-ІІ ст.», Березнівської гімназії, Кам’янської, Березнівської №2, Городищенської ЗоШ, Балашівського, Моквинського НВК. До систематич-
ної науково-дослідної роботи у відділеннях Рівненської Малої академії наук учнівської молоді залучено понад 80 учнів з 24 ЗНЗ.
Значних спортивних перемог досягли вихованці ліцею-
інтернату спортивного профілю, які взяли участь у 10 чемпіонатах України і в 2 кубкових турнірах. Школярі району результативно змагаються зі своїми ровесниками в Міжнародному мовно-літературному конкурсі студент-
3 вересня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
3 маршрутами дружби і співробітництва
Слід зазначити, що владні структури ра-
йону та міста доклали чимало зусиль, щоб візит польських колег був для них цікавим, насиченим корисними зустрічами і подіями.
В перший день перебування в Березному члени делегації відвідали лісовий коледж, де вони мали дружню розмову з його ди-
ректором М. В. Гончарем та разом з ним оглянули навчальний корпус та територію навчального закладу.
Справжнє захоплення і непідробний інтерес у них викликало побачене у ден-
дропарку лісового коледжу.
Багато хороших вражень залишилося у наших польських друзів від знайомства з ДП «Березнівське лісове господарство». Тут особливий інтерес виявляв головний лісівник Бартошицького повіту Зігмунт Пампух. Тому директор Березнівського держлісгоспу М. Г. Олексієвець детально ознайомив польського колегу і його зем-
ляків з виробництвом, зокрема, роботою одного з кращих на підприємстві Малусь-
кого лісництва.
Разом з М. Г. Олексієвцем члени поль-
ської делегації побували на Рудні Бобров-
ській, яку у роки війни спалили фашисти і де тоді загинуло багато жителів цього села – українців та поляків.
Наші гості поклали квіти до обеліска, зведеного в знак вічної пам’яті про зни-
щене село і його безневинно полеглих мешканців.
Вони також в цей день відвідали міс-
це, де в нинішньому році встановлено пам’ятний знак-лапідаріум на місці ко-
лишнього римо-католицького кладовища і вклонилися пам’яті померлих поляків.
А вранці 24 серпня, в День Незалежності України, у райдержадміністрації відбулася офіційна зустріч членів польської делегації з керівництвом райдержадміністрації, ра-
йонної ради та м. Березного. В ній взяли участь голова РДА І. П. Мельник, голова ра-
йонної ради В. І. Лашта, перший заступник голови РДА С. В. Федоренко та заступник Ю. І. Мадей, начальник відділу внутрішньої політики, зв’язків з громадськими органі-
заціями та ЗМІ РДА А. В. Гудько, заступник голови райради C. І. Михальчук, міський голова Березного О. Ф. Пилипака, його пер-
ший заступник В. В. Тарасюк та директор КП «Березнекомунсервіс» В. М. Савчук.
Зустріч відкрив і привітав присутніх голо-
ва районної ради В. І. Лашта. Він, зокрема, зазначив, що обмін делегаціями нашого району і Бартошицького повіту й надалі сприятиме поглибленню плідної співпра-
ці в окремих галузях суспільного життя, сприянню їх піднесенню до сучасного європейського рівня.
У своєму вітальному слові керівник поль-
ської делегації Анета Мазур поздоровила присутніх з Днем Незалежності України і зазначила, що щоразу, приїжджаючи в Березне, вона і її колеги бачать тут нові позитивні зміни. Це щиро радує усіх.
Пані Мазур наголосила, що нинішній приїзд представників м. Бартошице і Бартошицького повіту має конкретну мету – укласти договір про співпрацю з місцевим держлісгоспом, дати хороші поради та рекомендації комунальникам, ознайомитись з роботою шкіл, дошкільних та культурницьких закладів, досвідом переведення котелень на альтернативні види палива та ін. Про шляхи налагоджен-
ня подальшої співпраці нашого району і Бартошицького повіту говорив у своєму виступі голова районної держадміністрації І. П. Мельник. Зокрема, про те, що нині є можливість створити спільну програму об-
міну досвідом роботи в галузях медицини, комунального та лісового господарства, що польські новітні технології можна буде впроваджувати в нашому районі. А польські колеги зможуть почерпнути щось цікаве і корисне для себе в нас.
У своєму розлогому виступі директор комунального господарства м. Бартоши-
це Кшиштоф Борис поділився досвідом будівництва та експлуатації сучасного сміт-
тєзвалища, проведенням заходів серед населення і школярів з питань екологічної пропаганди і виховання.
Цікавим для учасників зустрічі було й те, що в Польщі комунальні служби облашто-
вують компостні ями для зберігання у них опалого листя, трави, бур’янів. Адже їх там спалювати заборонено. Це можна робити лише власникам приватних садиб в період від жовтня до травня.
Щоб підвищити екологічну обізнаність населення і, зокрема дітей, в Бартошиць-
кому окрузі проводяться різноманітні акції. З ініціативи комунальників в школах та дитсадках відбуваються зустрічі, а також Приємно і затишно було
польським друзям у Березному
організовуються конкурси серед учнів за звання кращих по збору пластикових пляшок, корків від них, макулатури. Для переможців цих змагань, як нагорода, влаштовується цікаве дозвілля.
На теренах Бартошицького повіту кому-
нальниками добре налагоджено розділь-
ний збір побутових відходів, відпрацьо-
ваних електроприладів, електронної апа-
ратури, енергозберігаючих лампочок та прострочених ліків. Тут випускають спеці-
альні буклети, календарі і роз’яснювальні брошури щодо правил збору і переробки побутових відходів, забезпечення при цьому суворих екологічних вимог.
Пан Кшиштоф Борис грунтовно відповів на запитання заступника голови райради С. І. Михальчука та директора КП «Берез-
некомунсервіс» В. М. Савчука.
Підсумовуючи цікаву і корисну роз-
мову, голова райдержадміністрації І. П. Мельник зазначив, що досвід польських друзів може стати в нагоді нашим кому-
нальникам, адже район виграв солідний гранд на будівництво нового типового сміттєзвалища.
Голова районної ради В. І. Лашта подя-
кував гостям за те, що вони доступно роз-
повіли про роботу, здобутки і перспективи своєї комунальної галузі.
Під час перебування у Березному чле-
ни делегації м. Бартошице побували на святкуванні Дня Незалежності України, відкритті нового ДНЗ «Веселка», ознайо-
милися з роботою культзакладів райцен-
тру, спортивних споруд, ДНЗ «Теремок».
Вони з цікавістю відвіда-
ли котельню по вул. Ціол-
ковського, де встановлено котел, який працює на твер-
дому паливі. Про високу продуктивність його роботи та економічний ефект, по-
рівняно з газовими котлами, членам польської делега-
ції розповіли голова РДА І. П. Мельник і директор КП «Березнекомуненерго» Р. В. Тарасюк.
В передостанній день пе-
ребування у нашому районі Анета Мазур та її польські колеги разом із заступни-
ком голови райради С. І. Михальчуком відвідали Кам’янську ЗОШ, де їх піснями та віршами зустріли аматори сцени цього навчального закладу.
Гості були у захваті від побаченого в одній з кращих шкіл району. Її директор М. М. Калюта показав приїжджим чудово об-
ладнані класи та кабінети, комп’ютерний центр, кімнату духовності, виставки хліба і дитячих художніх робіт, кабінет-музей надзвичайних ситуацій. Особливо були зворушені гості, коли М. М. Калюта про-
декламував польською мовою вірша про національного героя Польщі Тадеуша Костюшка.
Разом із сільським головою Кам’янки Р. Є. Сарай члени делегації оглянули місцевий ДНЗ «Берізка» та сільський будинок культури.
Перед від’їздом членів делегації м. Бар-
тошице на батьківщину ми попросили їх поділится своїми враженнями від пере-
бування в нашому районі.
Заступник бургомістра м. Бартошице Анета Мазур:
- Нас дуже гарно і привітно зустріли керівники вашого району, організували цікаве і корисне для справи перебування тут. Ми себе почували в Березному гарно і затишно, як у себе вдома.
Приємно, що ваші люди старанно до-
глядають за пам’ятниками, де поховані померлі і загиблі у далекі роки пред-
ставники польської нації. Це свідчить про гуманізм і дружнє ставлення українців до нашого народу.
Під час наших ділових зустрічей ми ви-
значили заходи подальшої співпраці у лісовій та комунальній галузях. А ще ми пропонуємо допомогти вам налагодити ефективну роботу молодіжного клубу, який відкрито у кінотеатрі ім. Гагаріна. Адже у нас такі виховні заклади уже давно працюють і ми накопичили певний досвід їх діяльності.
Враховуючи те, що у нашому регіоні проживає багато українців, ми хочемо побаченими національними традиціями у Березному осучаснити діаспорну культуру місцевої української громади.
Директор державного лісового госпо-
дарства Зігмунт Пампух:
- Найперше хочу щиро подякувати дирек-
торові Березнівського лісового господар-
ства панові Миколі Олексієвцю за те, що він дав змогу подивитися українські ліси. Адже це була головна мета мого приїзду. Хочу відразу з приємністю зазначити, що ваше лісове господарство ведеться на дуже високому рівні. Тому, думаю, ми можемо вчитися один в одного. Бо ми є нині на одному якісному рівні.
Ми з директором Олексієвцем обгово-
рили свої важливі справи, маємо дво-
сторонній замір, щоб підписати угоду про співпрацю. Як тільки я повернуся додому, то відразу буду її допрацьовувати, щоб у найближчому майбутньому підписати цей документ між нашими двома господар-
ствами у нас, тобто в Польщі. І для цього я вже запросив у Бартошице пана директора Олексієвця і його колег-лісівників.
А ще хочу подякувати директорові лісо-
вого коледжу панові Миколі Гончару, який теж люб’язно нас прийняв у себе. Ми там побачили чудовий дендропарк, а у ньому безліч екзотичних дерев і рослин.
Незабутнє враження у нас залишилося від участі у святкуванні Дня Незалежності України. Все було таким щирим, барвис-
тим і патріотичним.
Сердечно дякую голові райдержадмі-
ністрації панові Ігореві Мельнику за те, що він нас запросив у гості. Думаю, що ми ще не раз будемо приїжджати один до одного.
павло рачок.
Ще у 2010 році між м. Березне і Бартошицьким повітом Вармінсько-
Мазурського воєводства Республіки Польща та м. Бартошице було укладено угоди про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю. В рамках цих домовленостей в червні ц. р. делегація нашого району взяла участь у Міжнародних днях Бартошицького району.
А нещодавно на запрошення березнівчан польська делегація у складі заступни-
ка бургомістра м. Бартошице Анети МАЗуР, директора державного лісового господарства Бартошицького повіту Зігмунта ПАМПухА, директора комунального господарства м. Бартошице Кшиштофа БоРисА і перекладача Петра БоїВКи побувала у нашому районі.
Пропонуємо розповідь про перебування польських друзів на гостинній поліській землі.
НА фото: (вгорі зліва) учасники зустрі-
чі в райдержадміністрації; (вгорі справа) у кімнаті духовності Кам’янської ЗоШ; (внизу) директор березнівського держ-
лісгоспу М. Г. олеКсієВець (в центрі) розмовляє з польськими гостями.
Фото павла рачка та Юрія касянчука.
читач і газета
прийом громадян з особистих питань
Думки з привоДу
до уваги громадян
4
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
3 вересня 2013 року
Понеділок. Велике релігійне свято, отож, як справжні християни, не ро-
бимо нічого. А от прогулятись – не гріх. Вийшов з двору, зупинився біля хвіртки у роздумах: куди піти? Вибрав маршрут у бік поля. Проходжу повз об-
дерті напіврозвалені стайні колишньої колгоспної ферми № 2. Але невдовзі краєвид змінюється. Милуюся ско-
шеними нивами, які золотом стерні, валків соломи сяють під полуденним сонцем. Пахне димом – за кількасот метрів від мене хтось спалює рештки прибраної соломи. Робить це з до-
триманням правил, бо, крім грабель, бачу лопату, ввігнану вершком в землю, отож попіл буде прикопано. Є й необроблені ділянки. Що ж, люди старіють, втрачають сили і завзяття, а молодь на землі робити не хоче.
Виходжу на ширший простір, що мерехтить у мареві спекотного дня ген до синьої смуги лісу. Колишні колгосп-
ні поля. Добре знаю їх ще з дитинства, бо в пожнив’ї випасав тут навпереміну з братом корову. Ох, як же давно це було – аж у минулому тисячолітті.
Молодь тепер уже й не знає, що то воно таке – колгоспне поле. На якому з ранньої весни до пізньої осені була задіяна техніка: вносились мінераль-
ні, органічні добрива, гербіциди, до-
тримувались сівозміни. Отож і врожаї були відповідні. А сіяли і збирали льон, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, садили картоплю, буряки, вирощували городину – капусту, по-
мідори, огірки.
Немає цього зараз. На половині поля, що його орендує фермер, щороку ви-
сівається пшениця. От і нині вона вже зібрана. Необроблена частина поля в бур’янах. Сумно.
Побільшало на полях, про які пишу, доріг, вони ніби посновані ними. Ві дчуваю, що втомився, тому ні до села Морозівка, яке видніється неподалік, ні до лісу, хоч він так і манить прохолодою, не доходжу. Зате натрапляю край шляху на яму, яку колись називали Безпальковою. Ім’я своє вона одержала від мого діда по материнській лінії, якого по вуличному кликали Безпальком. Тут, навколо цієї ями, він мав свої десятини (в таких одиницях колись вимірювалась земля). Скільки їх у нього було, достеменно не знаю, але поля мав чимало. Дід тоді був ще молодий, при силі, тримав воли, корови, свині, іншу живність. Правда, під час паювання колгоспної землі з дідового поля мені не дісталось і со-
тки. Колгоспне керівництво пояснило, що я, - вчитель, як і моя дружина, та й на пенсію вже маю от-от виходити, а пенсіонерові для чого поле? Власне, я й не жалкую, не з моїм здоров’ям обробляти паї. Роздумуючи про все це, сів біля Безпалькової ями, помилувався розкішною запашною рослинністю, що буяла на її схилах, подумки поспілкувався з дідом, яко-
го не пам’ятаю, але розповідей про нього чув чимало.
Ну що ж, пора додому, щоб зано-
тувати думки, які снуються в голові, на папері. Подобається нам це чи не подобається, колгоспи, як і радян-
ські порядки, при яких, до речі, було чимало доброго, відійшли у минуле. Але чому має облогувати земля? Най-
головніше, що є ж кому обробляти її, в селі чимало безробітних. Серед них знайдуться і спеціалісти сільського господарства з вищою та середньою спеціальною освітою.
Впевнений, що якби держава реально підтримувала сільгоспвиробників, то в Бистричах був би не один фермер, а кілька, які могли б координувати свої дії та об’єднувати зусилля, спе-
ціалізуючись на вирощуванні тієї чи іншої культури. При вагомих дотаціях фермерські господарства розвивалися б, міцніли, давали односельчанам ро-
боту і вели до заможного життя. Важко повірити і в те, що не можна при госпо-
дарському, державному підході знайти використання колишнім приміщенням колгоспних тваринницьких ферм.
Повертаючись зі святкового «проме-
наду», проходжу мимо продовольчої крамниці. Під тентом, у приємній прохолоді зібралося «почаювати» чи-
мало чоловіків. Пиво розв’язує язики: гомонять, політикують. Хто ж подбає про те, щоб вони знайшли своїй енергії інше, корисніше застосування?
Підходжу до прилавка і я, беру мо-
розиво і, ласуючи ним, помічаю, що сонце уже на вечірньому прузі.
За стіл сів наступного дня. Писав довго, слова лягали на папір важко, бо боліло серце. Коли ж ми всі разом, від владних верхів до селянських низів зрозуміємо, що ніхто ні з Америки, ні з Африки, ні з Японії, ні з Росії для нас державу не будуватиме. Не оглядай-
мось на Європу, а, закасавши рукави, робімо своє по-українськи, чи, якщо ще конкретніше, по-бистрецьки.
Федір Стахнюк,
ветеран педагогічної праці,
с. Бистричі.
Товариство Червоного Хреста України, яке є актив-
ним учасником Міжнарод-
ного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, цьо-
горіч відзначило 95-річчя з дня свого заснування. Най-
актуальніше із завдань Това-
риства – медико-соціальна підтримка малозабезпе-
чених верств населення, інвалідів, самотніх людей, дітей-сиріт.
Активісти Червоного Хрес-
та проводять також постій-
ну роботу, спрямовану на подолання таких соціаль-
но небезпечних хвороб як ВІЛ-СНІД, туберкульоз, за-
охочують широкі верстви населення до донорського руху. В сучасних умовах То-
вариство Червоного Хреста вважає найважливішими завданнями поширення ідей гуманізму, виховання відповідального ставлення до здоров’я і утвердження здорового способу життя, відродження традицій ми-
лосердя. Адже доброта, чуйність, вміння розділити чуже горе відіграють доволі вагому роль в нашому житті і в цьому чимала заслуга червонохресних активістів району. Червоний Хрест існує виключно на благодій-
ні внески, пожертвування. Приємно констатувати, що людей, яким не байдужі чужі біль і страждання, у нас бага-
то. Вони з відкритим серцем подають руку підтримки тим, хто її потребує. З належ-
ним розумінням ставиться до наших проблем чимало представників промислових підприємств, різних установ та організацій. Отож слова щирої вдяч-
ності і поваги висловлю-
ємо всім благодійникам міської ради, КЗОЗ «Бе-
резнівська районна лікар-
на», туберкульозної лікар-
ні, сільських рад, редакції газети «Надслучанський вісник», спортивного ліцею-
інтернату, ВПУ, економіко-
г умані т арног о лі цею, педагогічних колективів району, фельдшерсько-
акушерських пунктів, хлі-
бокомбінату, ТзОВ «Берез-
нетехгаз ЛХЗ», приватним підприємцям, серед яких найактивнішими є О. О. Ко-
рицький, Л. С. Ясковець, І. С. Никитюк, П. М. Трохлюк, В. Д. Червоняк, Т. В. Челик, О. І Дорощук, Г. С. Журавель, С. М. Маслак, С. А. Зейдюк, Г. Й. Мельник, С. Ф. Матюк, В. В. Федас, О. П. Гаврильчик, Ю. І. Рокунь, Г. К. Остапчук, В. С. Походзіло, Особливу подяку вислов-
люємо праці вникам ДП «Соснівське лісове госпро-
дарство», ДП «Березнівське лісове господарство», ТОВ «Бімол».
Однак дедалі менше ко-
лективів і організацій співп-
рацюють з нами, а деякі взагалі ігнорують, мотиву-
ючи відмову виділити бо-
дай кілька гривень людям з важким економічним ста-
новищем.
Є в Черовоного Хреста й інша, не менш важлива мі-
сія, – будити сумління сус-
пільства. Якщо людина не втратила потреби піклуватися про інших, вона почувається самостійною і щасливою. Хочеться вірити, що всім, хто жертвує на благородну спра-
ву, воздасться сторицею.
Звертаюся до всіх при-
ватних підприємців, керів-
ників, котрі не поспішають на допомогу: задумайтесь над тим, що молоді сть, здоров’я, сила минають, що кожного чекає старість, якою вона буде невідомо. Будьмо милосердними до самотніх, обділених долею людей, не залишайте їх на-
одинці з бідою.
вікторія волощук,
патронажна медична се-
стра ро тчху.
Будьмо милосердними
Дякували за конкретну допомогу
«Українську знаю і люблю»
Галина Боровець родом з с. Воєйково Тамбовської облас-
ті. Але ще за радянських часів вийшла заміж за бистрича-
нина Олександра, який поїхав у далекі 70-і роки минулого століття в Заполяр’я на заробітки і зустрів у м. Батагай ча-
рівну росіяночку, закохався і одружився. У 1989 Олександр привіз Галину у Бистричі. Згодом Боровці придбали житло в райцентрі і стали березнівчанами.
Олександр до виходу на пенсію трудився в ПМК-1, брав участь у газифікації району, а Галина дуже швидко стала своєю у хірургічному відділенні ЦРЛ, де працювала мед-
сестрою.
- Районну газету ми передплачуємо стільки років, скіль-
ки й в Березному. Я прекрасно читаю тексти українською мовою, люблю її, але вільно і чисто розмовляти не вихо-
дить – українська більше на білоруську у моєму виконанні скидається.
Галина щаслива, що виграла в лотерею, проведену «Над-
случанським вісником» серед передплатників, мобіль-
ний телефон «Алкатель» і, одержуючи його, запевнила працівників редакції, що вся їх родина і надалі читатиме улюблену газету.
Фото надії Ярмолюк.
У свято в поле вийшов я
нам пишуть
Низький уклін вам, вчителі!
Школа - це той храм , у якому освячується знаннями і любов’ю найдорожче на землі багатство - діти.
Ніжним вечоровим вальсом, прощальною мелодією шкільного дзвінка закінчилось для нас, цьогорічних ви-
пускників Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2, шкільне життя. Попереду відкриваються незвідані стежини, які належить нам пройти. А поза-
ду - роки щасливого дитинства. У школі ми навчилися дружити, прощати, бути милосердними, а це так важ-
ливо в наш час. Крім знань, ми винесли найцінніше - вміння бути людьми.
Тепер на нас чекає доросле життя, в якому до-
ведеться нелегко, бо не зажди поряд будуть мудрі порадники, які уважно вислухають та допоможуть. Саме такими і є вчителі нашої рідної школи. Вони не тільки давали знання, вчили людяності, розумінню життя. У нашому храмі наук всі вчителі мають висо-
кий професійний рівень, до своєї роботи ставляться творчо й відповідально. Отож завжди пам’ятатимемо їх з вдячністю і шаною. А вони теж можуть пишатися своїми учнями, пере-
важна більшість яких стала студентами державної форми навчання кращих вузів України. Ми безмежно вдячні своїм наставникам, дирекції школи. І особливе спасибі хочеться сказати класному керівнику та вчи-
телю англійської мови Надії Ничипорівні Данильчук.
Прощаючись зі школою, бажаємо вам, дорогі пе-
дагоги, нових звершень, творчих злетів, наснаги оптимізму, а основне - міцного здоров’я і терпіння. Дякуємо за вашу турботу, світлий розум, професійну майстерність, енергійність, порядність і мудрість, адже ви щиро ділились своїми знаннями, готуючи нас до життєвої дороги.
Вибачте за передчасну сивину у волоссі, за недоспані ночі. Низький уклін вам, дорогі!
Ці вчителі, найкращі наші люди,
Плекають нас для всіх крутих доріг.
Болять майбутнім, школо, твої груди -
Нехай святиться твій простий поріг.
з повагою випускники 11-а класу 2013 р. Березнівської зоШ № 2.
висвітлювати прийом головою райдержадміністрації громадян з особистих питань, сказати правду, завжди непросто. той же, що відбувся минулої середи в мало-
му залі рДа, спонукав до думок, певною мірою кра-
мольних. чому? Спробую пояснити. Четверо з шістнадцяти відвідувачів, які завітали на при-
йом до керівника району, сподівались від нього допомоги у влаштуванні на роботу в загальноосвітніх і в дошкільних навчальних закладах. Кожного, вірніше, кожну з них І. П. Мельник вислухав з належною увагою і повагою і з усього було видно, як йому важко відповідати відмовою на ці прохання. Власне, категоричних відмов і не було, голова РДА радив, пропонував варіанти перекваліфікації тощо. А мені думалось про планову економіку, яку світ визнав неперспективною. І, напевне, справедливо, досвід, чи то пак, крах соціалізму московського зразка, є тому пере-
конливим підтвердженням. Але хто визначить, наскільки доцільним є щорічне продукування педагогічних кадрів, зокрема вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ, державними і приватними вишами і коледжами при їх яв-
ній (за винятком кількох спеціальностей – вчителів фізики, хімії, інформатики) надпродукції? Все ж таки бодай част-
кове передбачення, мабуть, таки необхідне, щоб молоді люди, їх батьки не оббивали порогів владних кабінетів у надії «зачепитись» хоч за пів, хоч за чверть ставки в школі чи дитсадку? Бо ж попит уже настільки перевищує потребу (до речі, з середнім медичним персоналом теж) що аж зашкалює. З другого боку я не настільки наївна, щоб не розуміти, що все висловлене мною – просто випускання пари і що найближчим часом годі сподіватись на позитивні зміни на ринку праці. Але ж подібний стан речей не може тривати добезкінця.
Чимало конфліктних ситуацій породжують земельні питання, і люди, втративши надію розв’язати їх на міс-
цях, їдуть на прийом до голови райдержадміністрації.Їх детальний розгляд, нерідко за участю спеціалістів управ-
ління Держкомагентства у районі, засвідчує те, що деякі сільські голови, землевпорядники просто не бажають вни-
кати в суть справи, чим і поглиблюють конфлікти. А якщо сюди додаються ще помилки, допущені в оформленні належних документів в далекі 90-і роки, коли й законо-
давча база була недосконалою, і людей, які їх допустили, на відповідних посадах уже нема, недобропорядність, хитрість окремих громадян, розгляд таких питань дуже ускладнюється. От і цього разу І. П. Мельник відповідально і добросовісно намагався розплутати клубок задавнених проблем кількох відвідувачів, доручивши начальнику управління Держкомагентства в районі О. В. Мельнику ще раз з’ясувати кожну з ситуацій на місцях.
За допомогою до керівника району звернулися погоріль-
ці з Великої Совпи і він гарантував їм підтримку. Конкретні поради одержали також ті з відвідувачів, які потребують дороговартісного лікування, окремим громадянам І. П. Мельник запропонував подати у відповідну комісію до-
кументи для призначення їм одноразової матеріальної допомоги, деяким посприяв у вирішенні господарських питань, щиро перейнявся проблемою березнівчанки, колишній чоловік якої не тільки не сплачує аліменти на двох дітей, а й допускає у ставленні до них вчинки, далекі від норм моралі і людяності.
Переважна більшість з тих, хто поспілкувався з І. П. Мельником, дякували йому за розуміння, підтримку і конкретну допомогу.
надія Ярмолюк.
з офіційних джерел
5 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
3 вересня 2013 року
до редакції «нВ» звернулися читачі газети ф. Семенович, П. романович та П. Мамчур з проханням дати детальні роз’яснення щодо окремих питань земельного законодавства.
на них відповідає заступник начальника управління держкомагентства у районі о. А. ПАВлішин.
- Які документи потрібно мати землевласникам, крім державного акта?
- На різних етапах впровадження земельної реформи право власності на земельну ділянку посвідчували державні акти трьох видів: спочатку жовто-червоного кольору, пізніше зелені та сині. Всі вони на сьогодні чинні та є правовстановлю-
ючими документами, які посвідчують право на земельну ділянку.
З 01.01.2013 року у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про Державний земельний кадастр» введені нові правила та процедура оформлення прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно. Документом, який посвідчує право власності на новосформовану земельну ділянку, є свідоцтво про право власності на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, які під-
тверджують виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав.
- Як переписати державний акт спадкоємцю за рішенням суду? Яка вартість робіт при пере-
оформленні за одну земельну ділянку?
- За наявності виданого та зареєстрованого державного акту на право власності на земельні ділянку на ім’я спадкодавця та рішення суду, згід-
но з яким переходить право на спадщину, спад-
коємець звертається до територіального органу Держземагентства з метою отримання витягу з Державного земельного кадастру. Вартість витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку складає 53 гривні за одну земельну ділянку (Постанова КМУ від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земель-
них ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг»).
За наявності витягу з Державного земельного кадастру, рішення суду, державного акту на право власності на земельну ділянку спадкоємець звер-
тається до територіального органу Укрдержреєстру за місцем розташування земельної ділянки з ме-
тою реєстрації речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав. Вартість реєстрації речового права складає 120 гривень (надання інформації з Реєстру у формі витягу) за одну земельну ділянку (Постанова КМУ від 21 листопада 2012 р. № 1204 «Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазна-
ченого реєстру»).
Крім того, якщо право власності на нерухоме майно та(або) земельну ділянку раніше не було зареєстроване, то додатково сплачується по 119 гривень (державне мито) за кожен об’єкт нерухо-
мого майна, у зв’язку з державною реєстрацією прав власності в Державному реєстрі прав (Декрет Кабінету Міністрів «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7-93). - Чи потрібні нині громадянам державні акти на право власності на земельні ділянки?
- Закон «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визнає всі пра-
ва на земельні ділянки, які були зареєстровані до 1 січня 2013. Це, зокрема, означає, що видані до 1 січня 2013 р. державні акти на право власності на земельні ділянки зберігатимуть свою чинність і після 1 січня 2013 р. — до тих пір, доки існуватиме відповідна земельна ділянка, як об’єкт цивільних прав.
При цьому варто звернути увагу на те, що, незва-
жаючи на визнання державою прав власності на такі земельні ділянки, у їх власників при здійсненні прав можуть виникнути непоодинокі проблеми у випадку, якщо така ділянка не має кадастрового номера. Згідно із Законом України «Про Держав-
ний земельний кадастр» земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. Отже, такі ділянки можна використовувати відповідно до їх цільового призначення. Однак ними не можна розпоряджатися, поки не буде отриманий када-
стровий номер.
Відсутність у земельної ділянки кадастрового номера свідчить ще про один істотний недолік її правового режиму. Він полягає у тому, що відо-
мості про таку ділянку не внесені до Державного зАПитуєте — ВідПоВідАєМо
Що потрібно знати землевласникам
реєстру земель. Це означає, що на картографічних документах Державного реєстру земель (чергово-
му кадастровому плані тощо) відсутнє позначення наявності такої ділянки на відповідній території. У зв’язку з цим пунктом 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про Державний земельний кадастр» визначено правовий режим усунення вищезазначеного недоліку правового режиму земельної ділянки. Зокрема, ним ви-
значено порядок внесення відомостей про такі земельні ділянки до Державного реєстру земель. Так, цим пунктом встановлено, що у разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки не вне-
сені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється у спрощеному порядку — на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх влас-
ників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності). А внесення інших відо-
мостей про ці земельні ділянки здійснюється вже після державної реєстрації земельних ділянок.
Окрім того, з початком дії Державного реєстру земель, його наповненням, відкритим способом отримання інформації з нього значна частина влас-
ників земельних ділянок постануть перед фактом, що звичні площа та межі їх земельних ділянок є недійсними, оскільки не співпадають із задекларо-
ваними в наявних у них правовстановлюючих до-
кументах. З більш складними проблемами можуть зіткнутися ті власники земельних ділянок, щодо яких у процесі виконання землевпорядних робіт буде з’ясовано, що належні їм ділянки значною мі-
рою накладені на суміжні ділянки або повністю чи частково розташовані на водних об’єктах, лісових ділянках, в охоронних зонах та інших територіях, які згідно з чинним законодавством не підлягають приватизації. Що, у свою чергу, потягне значну кількість земельних спорів і судових проваджень.
- роз‘ясніть, чи потрібно отримувати витяги у разі, якщо громадянами не планується здійсню-
вати будь-яку цивільно-правову угоду?
- До 1 січня 2013 р. в Україні формування зе-
мельних ділянок та оформлення прав на них здійснювалось шляхом ведення одного реєстру — Державного реєстру земель, який вело Держав-
не агентство земельних ресурсів України та його територіальні органи, а після 1 січня 2013 р. таких реєстрів є два, а саме: формування земельних ділянок фіксує в Державному земельному када-
стрі, а оформлення прав на земельні ділянки — у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Згідно зі ст. 1 Закону «Про Державний земельний кадастр» він являє собою державну геоінформа-
ційну систему відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між влас-
никами й користувачами. Відповідно, державна реєстрація земельної ділянки являтиме собою внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.
Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера. Крім того, всі сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі.
З іншого боку, проведення державної реєстрації земельної ділянки лише у Державному земельно-
му кадастрі не надає ділянці юридичної властивос-
ті обігоздатності, тобто властивості бути об’єктом цивільних прав (права власності, оренди тощо), що вбачається ч. 9 ст. 79 1 Земельного кодексу України, де встановлено, що земельна ділянка може бути об’єктом цивільних прав виключно з моменту її формування та державної реєстрації права власності на неї. Тобто земельна ділянка може бути об’єктом цивільних правочинів лише після внесення відомостей про неї до обох інфор-
маційних баз даних — Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Причому держав-
на реєстрація речових прав на земельні ділянки може здійснюватися після державної реєстрації земельних ділянок у державному земельному кадастрі.
Отже, якщо у землевласника є зареєстрований у встановленому законом порядку державний акт права до 01.01.2013 року, а відомості внесені до Державного земельного кадастру, перереєстру-
вати право власності на нерухомість можна (але не обов’язково) за бажанням власника або в разі якщо виникла необхідність її відчуження.
нАМ Пишуть
Коли читаєш районну газету, то пересвідчуєшся, що навколо нас живе дуже багато хороших, працьовитих людей, про яких вміщені розповіді на її сторінках. до цієї хорошої традиції районки хочу внести і свою лепту. Добрими людьми багатіє земля
деМогрАфіЧнА СитуАціЯ
Чисельність населення району, за оцінкою, на 1 липня 2013 р. стано-
вила 63411 осіб. У сільській місцевості проживало 47976 осіб, у міській місцевості -15435 осіб. Упродовж січня-червня 2013 р. чисельність наявного населення збільшилася на 88 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,8 особи.
Збільшення чисельності населення району відбулося за рахунок при-
родного приросту (на 142 особи), водночас у районі спостерігалося міграційне скорочення (на 54 особи).
Серед прибулих у район 72% становили мігранти з інших районів області, 28% - мігранти з інших регіонів України. Серед вибулих 68,6% виїхали до інших районів області, 30,2% - до інших регіонів України, 1,2% - до інших країн.
Відділ статистики у районі.
МоВою цифр
Так склалося життя, що нашій родині довелося і працювати, і жити в кількох селах району, де доля обдарувала знайомством з гарними людьми.
Не стало винятком і Березне. Поталанило нам з сусідами. Цих людей знають не тільки в місті, а, мабуть, і в цілому районі. Приві-
тні, доброзичливі Ясковці Лілія Сергіївна та Сергій Васильович. На сьогодні вони є власниками цілої мережі магазинів, а раніше Лілія Сергіївна працювала вчите-
лем початкових класів, а Сергій Васильович - спеціалістом у сіль-
ському господарстві. Молодість пройшла на Миколаївщині, але життєва стежка знову привела на батьківщину в рідне місто. Тут спорудили власний дім, вирости-
ли дітей, заснували свою справу.
Робота підприємця нелег-
ка: тут немає вихідних, потрібні вміння приймати рішення і ри-
зикувати, талант спілкування з людьми. Все це у Ясковців є. За-
взятість і наполегливість у глави родини, задум і послідовність його втілення у дружини. Та й діти не стоять осторонь. Син Ігор після закінчення коледжу допо-
магає батькам у бізнесі, донька Аліна – студентка Харківської юридичної академії, без п’яти хвилин правник.
…Закінчується робочий день і Сергій Васильович порядкує у своєму садку, гуде газонокосар-
ка в руках господаря, дзижчать бджоли біля вуликів: бджільни-
цтво – улюблена справа Сергія Ясковця. А господиня «за сапку – і в квітник, де ружа розцвіла», як писав поет-класик. Розмаїттям кольорів квітів, їх пахощів при-
ваблює садиба наших сусідів. Що ж, вони - гарні господарі, з ними приємно розділити радість і отри-
мати слово підтримки, хорошими людьми, як відомо, багатіє земля.
Хочеться побажати родині Ясковців здоров’я, щастя, здій-
снення задумів. Степан делідон,
м. Березне.
у БерезноМу ВідноВили роБоту дитСАдКА
У нововідкритому дошкільному навчальному закладі «Веселка» за-
йматиметься 110 вихованців. За словами голови Березнівської райдер-
жадміністрації Ігоря Мельника, дитсадок був побудований ще у 1976 році. Втім, через недостатню кількість діток, його приміщення спочатку переобладнали у школу, а згодом – у ліцей-інтернат спортивного про-
філю. Тим часом невдовзі потреба у створенні додаткових місць для до-
шкільнят виникла знов, адже упродовж останніх років народжуваність у районі зростає. Відтак, частину приміщення ліцею-інтернату вирішили переобладнати під дитячий садок. Для цього за кошти районного та міського бюджетів облаштували чотири групові та спальні приміщення, кімнату естетичного виховання, пральню і харчоблок. Також біля до-
шкільного закладу встановили ігрові майданчики.
Тим часом, на Березнівщині й надалі працюватимуть над виконанням завдань глави держави щодо модернізації освіти та розширення мережі навчальних закладів. Зокрема, за три роки в районі відновили роботу п’яти дошкільних закладів, а у дванадцяти діючих дитсадках створили додаткові групи. Загалом на Березнівщині функціонує 38 дошкільних закладів, серед них 18 працюють упродовж повного дня, 16 – з корот-
котривалим режимом перебування, 4 – у складі навчально-виховних комплексів.
зіБрАти ПершоКлАСниКіВ до шКоли доПоМАгАють СилоВиКи
На Рівненщині під патронатом голови облдержадміністрації Василя Берташа триває доброчинна акція «Портфель для першокласника». У її рамках дітям із сімей, які опинилися у скруті, допомагають зібратися до школи. Вже нині благодійниками стали силовики – УМВСУ в Рівнен-
ській області, державна податкова служба в Рівненській області, УСБУ в Рівненській області, обласна прокуратура, Рівненська митниця Мін-
доходів, а також ГУ ДСНС в Рівненській області. Доєдналася і обласна федерація профспілок та обласне управління державної міграційної служби. Окрім них, до акції долучилися депутати обласної ради Світлана Сад і Віталій Бойко. Тим часом Василь Берташ також збере до школи 10 дітей із цієї категорії. Благодійники подарують дітям якісні рюкзаки із необхідним приладдям.
На сьогодні в області налічується майже 2 тисячі сімей, які перебувають під соціальним супроводом. Там виховується більше 5 тисяч дітей. 300 із них – першокласники. Тим часом, незважаючи на складні обставини, у які потрапила родина, кожна дитина повинна мати усе необхідне для школи. Зрештою, від цього залежатиме їх ставлення до навчання і успіхи, переконаний Василь Берташ. Тим часом на якості освіти наголо-
шує Президент України.
Прес-служба рівненської одА.
04.09.2013 р. з 10.00 голова районної державної адміністрації Мельник ігор Павлович буде проводити виїзний прийом громадян у селі орлівка.
09.09.2013 р. з 10.00 перший заступник голови районної державної ад-
міністрації федоренко Сергій Вікторович буде проводити виїзний прийом громадян у селі друхів.
10.09.2013 р. з 10.00 заступник голови районної державної адміністрації Мадей юрій ігорович буде проводити виїзний прийом громадян у Березнів-
ському лісовому коледжі.
12.09.2013 р. з 10.00 заступник голови районної державної адміністрації Партак Віктор федорович буде проводити виїзний прийом громадян у тоВ «укленко».
3 вересня 2013 року
6 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
Щоб знайти тему для чергової публікації, жур-
налісти «НВ» часто бувають у селах району, рай-
центрівських трудових колективах, спілкуються з людьми, які багато бачили й багатьох знають. Але буває й так, що тема сама «приходить» у редакцію. Так сталося й на цей раз. Вчитель Балашівського колегіуму березнівчанка Марія Сергіївна Рибчинська завітала в редакцію, щоб поспівчувати через газету знайомим з приводу біди, що увірвалася в їх родину. Розговорилися про вчителювання, життя-буття. Марія Сергіївна прохопилася, що її брат Петро, який мешкає у Чернівцях і теж педагог, видав чергову книгу пе-
дагогічних етюдів. Звісно ж, ми зацікавилися нею. І от вона перед нами. Називається «100 історій про виховання. Збірник педагогічних етюдів». Книга відзначена на першому Всеукраїнському освітянський вісник
Педагогічні етюди Петра Старовойта
Моя мама Старовойт (Марковець) Надія Дави-
дівна народила і виховала 12 дітей. За мірками сьогодення - це подвиг, бо на сьогодні утримува-
ти 2-3 дітей складно з різних причин. А для моєї мами багатодітна сім'я було чимось звичним та по-українськи традиційним. На Поліссі в сім'ях мінімум 5-6 дітей. Назву моїх братів та сестер: Окса-
на, Євстахій, Марія, Микола, Ольга, Ганна, Василь, Михайло, Леонід, Тетяна, Олександр і я -Петро ріс сьомою дитиною у щасливій сім'ї Старовойтів. Оксана, найстарша сестра, була нам за другу маму. На її долю випала важка хатня робота, прання, при-
бирання, готування їжі. Усе життя ми їй були вдячні за турботу про нас, менших.
Ще за радянських часів мама отримала почесне звання «Мати-героїня», бо її життя це і був справ-
жній подвиг. Народилася мама в 1925 році за Поль-
щі. Навчалася у семирічній польській школі, тобто отримала свого часу гарну освіту.
Мій батько Старовойт Сергій Левкович великої доброти людина. Здоровий, кремезний, сильний, турботливий і люблячий батько великого сімейства. У родинах моїх обох батьків панував культ праці і віри в Бога. Їх принципом життя було: молись і трудись. Так виростали і ми, дякуючи маминим молитвам та праці, праці із раннього дитинства. А дитинство було неймовірно щасливим. Старші брати та сестри доглядали молодших і всі, оточені материнською та батьківською увагою, жили в мирі та злагоді. Моя мама відчула на собі тяжкі лихоліття війни, вийшла заміж у воєнному 1941 році. Оскільки її батька забрали у Радянську армію, мама опікува-
лась і п'ятьма молодшими братами й сестрами, що великим тягарем лягли на її плечі. Правда, про це вона згадувала з посмішкою: так вийшло у житті, так дав Господь Бог. Із 1944 по 1966 рік нас 12 дітей на-
родилися у щасливій сім'ї. Важко пересічним людям уявити життя та побут багатодітної родини. І таку родину може зрозуміти тільки багатодітна сім'я. Не скажу, що було легко, та я завжди дивуюся, як моїм матері та батьку вистачало любові та терпіння на все і всіх. А якось вистачало. Дитинство кожного було оточене батьківською увагою. Про хвороби ніколи не говорили. Всі народилися здоровими і такими залишалися упродовж життя. Тобто якісь проблеми зі здоров'ям, це не про мою сім'ю. Мама завжди говорила, що це Бог дав так. Пізніше, коли ми поодружувались і в нас народилися свої діти, дехто з нас уже часто звертався до лікарів зі своїми дітьми, а нині діти взагалі слабенькі народжуються.
Моя мама працю сприймала як щось природне і глибоко звичне та необхідне. Коли ми, потом-
лені, поверталися зі свого чи колгоспного поля, вона не мала звички нас жаліти, бо праця була обов'язковим атрибутом. Ми вміли робити все: копати, сапати, садити і сіяти, полоти і збирати вро-
жай. До всього звикли ми з раннього дитинства і в житті всім довелося дуже багато працювати.
Мама вміло вела домашнє господарство і для сім'ї не було проблем із забезпеченням продуктами харчування. Все було своє: і молоко, і м'ясо, і вся городина. А ще у сім'ї панував культ батька, який працював бригадиром будівельників у колгоспі. Мама вирішувала всі проблеми разом з батьком і рідко коли виникали негаразди у великій родині, бо мама чинила завжди мудро, виважено і швидко її гострий розум, турботливість та невтомна праця вирішували все. Маминої великої любові вистачало і на чоловіка - годувальника родини, і на всіх дітей Віддячували їй успіхами у навчанні та праці. І лю-
била вона всіх однаково.
Батько навчав усіх синів премудростям у веденні господарства. Всі хлопці вміли зорати ниву, посіяти жито та пшеницю, навчив усіх косити та працюва-
ти біля сіна, заготовляти в лісі дрова та робити їх запас на роки вдома. Як будівельник усім синам передав уміння та навики будівельної справи. І все набувалося просто, без примусу. Таке сільське життя, що треба все вміти робити: вести домашнє господарство, поратися коло худоби, адже госпо-
дарство в нас було велике, бо ж дітей так багато. І все з Божою поміччю велося, бо в мами і батька золоті руки. Так ведеться понині і у всіх моїх братів і сестер, які залишилися жити в сільській місцевості.
Навчання у школі - це взагалі окрема сторінка нашого буття. Культ знань ввела у сім'ю мама і кожному з нас окреслила майбутнє. Двоє своїх ді-
тей мама відрядила на навчання в школу-інтернат для дітей з багатодітних родин за 5 кілометрів від села і пояснювала це просто. Ви в мене такі розумні і маєте навчатися у гарних учителів. Тобто з раннього дитинства вона навчала нас поза сільською шко-
лою. Як показав час, це було правильне рішення, а саме доступ до якісної позашкільної освіти та виживання у новому середовищі - навчаючись у школі-інтернаті, я з сестрою з раннього дитинства відчули, що таке сім'я, як важлива вона для зрос-
тання і виховання. Школа-інтернат визначила наше подальше майбутнє, тобто інститут і учительську практику. Сестра і понині працює директором шко-
ли, а своє життя я описав у “Біографічному етюді”. У сім'ї виросли чотири учителі, майстер молочного цеху, кондитер, бухгалтери, водії. Я не уявляю конкурсі «Методист – моє покликання», який проводив Університет менедж-
менту освіти, дипломами Національної академії педагогічних наук як кращий матеріал з виховної діяльності та Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я за проявлений професіоналізм та високу методичну культуру. Більш ніж чотиристасторінкова праця складається з чотирьох розділів: «Концептуальні аспекти виховної роботи», «Педагогічні етюди», «Видатні педагоги – гуманісти» і «Поради щодо збереження власного здоров’я та само-
вдосконалення». Записані гарною дохідливою мовою історії з власної педагогічної практики, доповнені ще й коментарями фахівців – психологів, читаються легко, з цікавістю і стануть, безперечно, настільними для багатьох спеціалістів – ви-
хователів юних. А для нас, пересічних читачів, книга цікава ще й тим, що написав її наш земляк і в неї вкраплені етюди й про наших місцевих педагогів, зокрема, багатолітнього директора школи – інтернату Миколу Степановича Сіренка, про що вже згадувалося в нещодавній публікації «НВ». А ще розповідає автор про себе і свою родину. Ці розповіді ми й пропонуємо увазі читачів районки.
Я, Старовойт Петро Сергійович, народився 3 липня 1959 року в мальовничому полісь-
кому селі Поляни Березнівськогс району, що на Рівненщині, в багатодітній селянській родині.
В 1966 році пішов у перший клас Березнівської школи-інтернату. Моїми вчителями-
наставниками були прекрасні педагоги від Бога: Микола Степанович Сіренко, Анатолій Миколайович Світлицький, Анастасія Антонівна Серга, Віктор Сергійович Міщенко, Володимир Васильович Кузьма, Надія Іларіонівна Лишканець, Майя Григорівна Бай-
рамова, Олена Петрівна Юрченко, Ірина Іванівна Тертишна, Василь Сидорович Сенюк, Олександра Степанівна Овчаренко, Олександра Леонтіївна Анічина, Марія Василівна Крук, Марія Василівна Базилевич, Поліна Степанівна Кисіль, Валентина Миколаївна Токар... Завдячую Марії Сергіївні Ярмолці, вчителю біології, та Лідії Пилипівні Дідух, учителю географії, за те, що дали мені дорогу в життя та мій обраний майбутній фах - учителя географії та біології. 8 років навчання в рідному інтернаті були оточені любов’ю і повагою моїх учителів та вихователів. Світла згадка про чудові шкільні роки назавжди в моєму серці.
Анатолій Миколайович Світлицький розкрив у мені музичні обдарування, завдяки йому успішно навчався в музичній школі і з великим задоволенням співав соло та в шкільному хорі. Ірина Іванівна Тертишна заклала в мені мистецтво декламування, художнього читання, і це завжди вирізняло мене серед студентства та вчительства. Майя Григорівна Байрамова відвела мене в танцювальний гурток Будинку піонерів, і заняття в хореографічному гуртку стало в майбутньому мені другою професією хоре-
ографа. От вам і інтернат, де, окрім навчання, ми зростали, набували життєвого досвіду та практичних, різнобічних навиків. А ще в школі була кролеферма, де ми вирощували кролів. За юннатівську роботу побував у всеукраїнському таборі «Юний натураліст», що в Києві, та дитячому таборі «Молода гвардія» в м. Одесі. Ну, як не дякувати вчителям та вихователям рідного інтернату, що сіяли розумне, добре, вічне... Всім низький уклін... Часто у спогадах шкільний парк, в якому відпочивали, територія вся у квітах, які так бережно доглядала Анастасія Антонівна Серга, фонтанчик навпроти шкільного корпусу і мої однокласники, які розлетілися по світах. Особлива вдячність господарю - директору школи Миколі Степановичу Сіренку, який 34 роки свого життя присвятив інтернату.
Закінчив 8 клас у 1974 році з відмінним свідоцтвом і продовжив навчання в Рівненській школі-інтернаті №2, яку закінчив 1976 року (нині це приміщення Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).
З 1976 по 1981 рік - студент природничо-географічного факультету Луцького державно-
го педагогічного інституту імені Лесі Українки. Навчався гарно, легко, з цікавістю. Окрім навчання, був учасником народного ансамблю сучасного танцю «Юність» Луцького будинку культури, займався в секції спортивної гімнастики. Студентство - пре-
красні роки. Все ладилося: і навчання, і спорт, і музика, та й друзів багато поряд.
З 1981 року два місяці працював учителем географії та біології Березнівської серед-
ньої школи №2, служив у рядах Радянської армії, з 1983 року - вчитель Чернівецької обласної школи-інтернату для дітей-сиріт. За 8 років моєї роботи, окрім вчительства, виховної роботи, вів гурток хореографії, макраме та лозоплетіння. Систематично давав відкриті заняття для курсантів-вихователів, які проходили перепідготовку в Інституті післядипломної педагогічної освіти.
З 1993 року в результаті конкурсного відбору переведений на посаду вчителя географії та біології, а згодом заступника директора з виховної роботи Чернівецького міського ліцею №1 математичного та економічного профілів. Ліцей по-справжньому розкрив мої здібності, і результати не забарились. У 2000 році виграв гранд Уряду США в напрямі «Ад-
міністрування в галузі освіти» програми «Громадські зв ‘язки» і побував на стажуванні в Америці, вивчав їхню систему загальної середньої освіти, коледжів та універ-
ситетів. Ця поїздка змінила моє життя. Порівнявши дві освітні системи, зрозумів, що нашій не вистачає гуманності в ставленні до учня. Учитель часто має авторитарний стиль поведінки. Багато моїх поглядів та висновків відображено в педагогічних етюдах...
У 2001 році взяв участь у конкурсі «Вчитель року» в номінації «Класний керівник» та виграв міський, обласний, став фіналістом Всеукраїнського етапу. Я відмінник освіти України 1996, 2001 рр., учитель-методист, маю грамоти, премії.
В 2010 році вийшов на пенсію за вислугу років і зараз успішно працюю завідувачем науково-методичного центру виховної роботи в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. Мої надбання: збірник інструктивно-методичних матеріалів «Концептуальні аспекти організації відпочинку та оздоровлення дітей», електронні методичні посібники «Класний керівник», «Заступник директора», збірники педаго-
гічних етюдів «Подаруй мені краплиночку уваги», «Секрети виховання», «100 історій про виховання» відзначені на Всеукраїнському конкурсі «Методист - моє покликання» дипломами Національної академії педагогічних наук України та Міжнародною акаде-
мією культури безпеки, екології, здоров’я, збірник «Літо-2012», готую до друку збірку «Юні таланти Чернівецької області» та каталог позашкільних навчальних закладів Чернівецької області.
Розпочалася нова сторінка моєї біографії і тут мені знадобилася багаторічна пе-
дагогічна практика. Мені цікаво читати лекції для різних категорій педагогічних працівників, готувати та проводити науково-практичні семінари, брати участь у “кру-
глих столах”, надавати методичну допомогу загальноосвітнім навчальним закладам з питань організації виховної роботи, говорити про виховання не тільки використовуючи теоретичний аспект, а й свої практичні надбання...
собі, як одночасно можна було в інститутах вчити декількох дітей, чекати з армії довгі роки своїх си-
нів і при цьому залишатись доброю, турботливою, розсудливою та оптимістичною. Свої 80 років моя мама прожила насичено і щасливо у дружньому колі дітей, 25 онуків та багатьох правнуків.
Окрема сторінка життя моїх батьків - це право-
славна християнська віра та дотримування україн-
ських традицій і звичаїв. Це велося з діда-прадіда, передалося і нам. І хоча в радянські часи діти не відвідували церкви, мама не раз стверджувала, що хоч один із сім'ї має праведно жити та молитися, систематично відвідувати храм Божий.
І вона вимолювала у Бога наше щастя та успіх, наше майбутнє, тривожилася, бо різні були часи, і дякувала Богові за все. Адже в житті кожного з нас були успіхи і не зовсім, щасливі моменти і невдачі. А коли повиростали всі, то часто шукали розраду у материному розумінні та співчутті. Як її вистачало на всіх, залишилося загадкою. Всіх обігріти, зрозуміти так непросто. Мабуть, тому нас багато з'явилося на світ, через особливу мамину мудрість, терпіння, інколи і просто через уміння виживати в непростих ситуаціях. Приязнь між моїми рідними збереглася на все життя.
Як багато щасливих моментів я пам'ятаю зі свого життя, як ми, рідні та близькі один одному залиша-
ємось упродовж довгих років. А це все завдяки осо-
бливому родинному вихованню, яке просто живе в нас та проростає у наших дітях. Так і живе на світі щаслива родина, відчуваючи плече та підтримку один одного. Мої рідні батьки заслужили добру пам'ять і живуть у наших серцях та є дороговказом доброти, невтомної праці, людяності, взаємодопо-
моги та любові до людей, природи й рідної землі.
Коментар психолога: Олександр ОСТАПйОВСьКий
Уклад багатодітної родини особливий. Багатоголосе «я» зливається в одну мелодію. Мелодію добра, спів-
переживання та відповідальності один за одного. А ще є захищеність від самотності, горделивості та егоїзму. Це відчуття простоти, співчутливості характерне для всіх багатодітних сімей. Щастя тут подвоюється, воно інколи переливається через край всупереч нестаткам, а негаразди та біда відступають на невидимий план і швидко минають. У дітей в таких родинах відсутнє почуття депресії, бо вони завжди комусь потрібні, з кимсь можуть говорити про сокровенне. Таким дітям не потрібні психологи. Вони на життєвих помилках та успіхах своїх рідних набувають життєвого досвіду та цінують найголовніше - мир та спокій.
А ще вони привчені з дитинства здобувати хліб насущний і ділитися з рідними усім в буквальному розумінні цього слова. В таких родинах відсутня скупість та жадібність, бо вони понад усе цінують при-
язнь та гарне слово й не зациклені на матеріальному. Натомість забезпечується повноцінний духовний роз-
виток. Родинне виховання в таких сім'ях не планове. Просто батьки передають своїм дітям багатовіковий уклад життя в гурті. Від цього і впевненість у собі, впертість, бажання досягати успіхів шляхом навчання та важкої праці. Від цього успіх кожного особливо цінується і успадковується молодшими дітьми. Йде закономірний природний процес стремління й прагнення до світла та знань упродовж всього життя.
Образ матері-селянки особливий. Вона не докладає великих зусиль до виховання своїх дітей. Вона просто живе життям своїх дітей, безпомилково проводить їх складними лабіринтами. Це все спрацьовує на генетичному рівні: бути разом, ділитися всім, не бути зверхнім, адже простота і скромність, працелюбність та дружелюбність, щирість та доброта — одвічні риси українства.
Батьки великої родини, підкреслюю, не докладаючи особливих зусиль, готують до життя у непростому світі своїх нащадків на основі українських традицій та віри в Бога-творця. Адже з добром та вірою у серці легко живеться, все складається, і родинний оптимізм у світле майбуття спрацьовує в реальному житті дітей. Приязнь з дитинства, співпереживання та батьківська мудрість забезпечують дітям таких родин дипломатично та впевнено йти по життю, не боятися експериментувати й творити. Все так просто.
Живи і радій життю, дякуй за все, що тобі воно дає, і просто будь щасливим.
Тому діти з багатодітних сімей відрізняються щи-
рістю, працелюбністю, любов'ю до рідної землі, до людей та всього живого. А ще їм допомагають кому-
нікативні навички, отримані в багатодітній родині. Здебільшого такі діти щасливі, сердечні та прагнуть до самовдосконалення упродовж всього життя. Не-
вдачі це не про них. Вони завжди знаходять вихід із скрутних становищ, бо для них все життя існує родин-
на підтримка та невидимий зв'язок братніх уз. А ще вони часто співпереживають та допомагають один одному. Все як було в дитинстві. Старші доглядають і відповідають та навчають молодших. Отака родинна педагогіка поліської сім'ї Старовойтів.
На превеликий жаль нині дітей в українських родинах меншає. А одна дитина в сім'ї обділена важливими навиками спілкування, виживання та приязними почуттями, набутими та вихованими у великих українських сім'ях.
.
Родинне виховання
Світлій пам’яті моїх батьків присвячую
Біографічний етюд
3 вересня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
7 до уваги громадян
у зв’язку з прийняттям нового Порядку організації оздоровлення грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердже-
ного постановою Кабінету міністрів україни від 27.03.2013 №261, управ-
ління соціального захисту населення райдержадміністрації інформує, що для взяття на облік для забезпечення санаторно-курортними путівками у 2014 році постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи потрібно подати документи до 15 жовтня поточного року.
відповідно до підпункту 18 пункту 4 Положення про міністерство юстиції, затвердженого указом Президен-
та україни від 06 квітня 2011 року № 395, міністерство юстиції здійснює офіційне видання збірників актів за-
конодавства та кодексів україни.
Протягом кількох останніх років Міністерство юстиції впроваджує централізовану систему обліку та системати-
зації актів законодавства. Здійснюється це через реаліза-
цію ряду проектів, зокрема підготовку та видання періо-
дичних друкованих видань: “Офіційний вісник України. Зі змінами”, ‘’Систематичне зібрання чинного законодавства України”, Кодекси України.
На виконання Указів Президента України від 22 січня 1996 року №73 “Про видання збірників актів законодавства України” та від 27 червня 1996 року № 472 “Питання онов-
лення збірників актів законодавства України” Міністерство юстиції спільно з Українським інформаційно-правовим центром з 2003 року забезпечує видання “Офіційного вісника України. Зі змінами”, що виходить у світ у теках з роз’ємними замками.
Метою видання зазначеного збірника є підтримання текстів актів законодавства у контрольному стані, що опу-
бліковані в журналі “Офіційний вісник України”.
Зазначене видання виходить у світ щомісяця з додаван-
ням комплекту «Зміни» до текстів нормативно-правових актів, що опубліковані у попередніх номерах вісника. Підтримання текстів актів законодавства у контрольному стані здійснюється шляхом заміни аркушів.
За минулі роки значно зросла кількість прийнятих нормативно-правових актів, внаслідок чого збільшився обсяг публікацій у журналі «Офіційний вісник України». Це зумовило ріст кількості змін і доповнень до раніше прийнятих актів та збільшення щомісячного обсягу комп-
лектів «Зміни», який на сьогодні складає приблизно 1000 сторінок, що позначаються на вартості видання.
На підставі зазначеного та з метою застосування до-
сягнень новітніх технологій запроваджується заміна па-
перової технології упорядкування нормативно-правових актів на електронну. У зв'язку з цим із січня 2010 року змінено формат видання збірника «Систематичне зібран-
ня чинного законодавства України» та із січня 2014 року планується змінити формат видання збірника «Офіційний вісник України. Зі змінами».
Із січня 2014 року “Офіційний вісник України. Зі зміна-
ми” буде видаватися у вигляді двох частин: друкованої та електронної.
У друкованій частині оновленого видання буде по-
даватися інформація щодо динаміки нормотворчого процесу протягом місяця, зокрема подаватиметься: перелік прийнятих нормативно-правових актів; перелік нормативно-правових актів, до яких внесено зміни; пе-
релік нормативно-правових актів, що втратили чинність чи скасовані.
Електронна частина складатиметься з компакт-диску, на якому розміщуватимуться тексти нормативно-правових актів, що опубліковані в журналі «Офіційний вісник Укра-
їни», починаючи з 1997 року, у контрольному стані.
Електронні тексти нормативно-правових актів будуть щомісячно оновлюватися з урахуванням прийнятих змін та доповнень.
Тексти нормативно-правових актів, подані на компакт-
диску, носять інформаційний характер.
Видання буде виходити у світ щомісячно (передплатний індекс 01546).
Запровадження нового, вдосконаленого формату, ви-
дання «Офіційний вісник України. Зі змінами» здійснено з урахуванням досягнень інформаційних технологій, вимог сьогодення та має на меті подальше удосконалення сис-
тематизації законодавства і спрямоване на забезпечення доступу громадян до правової інформації.
Також це дасть можливість зробити його більш зручним для користувачів, зекономити трудові, матеріальні ресурси та знизити його передплатну вартість.
олександр КондратюК,
в.о. начальника районного управління юстиції. З 1 липня цього року період відпустки по вагітності та пологах зараховуватиметься до страхового стажу. від-
повідна норма передбачена Законом україни
«Про внесення змін до деяких законів україни, щодо призначення індексації пенсії», який набрав чинності з 01.07.2013 року.
Питання зарахування до страхового стажу період пере-
бування у відпустці у зв‘язку з вагітністю та пологами дискутувалося з 2004 року. Однак тільки зараз завдяки сприяння Уряду України було знайдено компроміс, що влаштовує як урядову сторону, так і профспілки, і робо-
тодавців.
Санаторно-курортне оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Про зміну формату видання “Офіційний вісник України. Зі змінами”
Для одержання санаторно-
курортної путівки постраждалою особою старше 18 років подаються такі документи в управління соці-
ального захисту населення райдер-
жадміністрації: заява із зазначенням бажаної пори року заїзду; видана в установленому МОЗ порядку довідка для одержання путівки на санаторно-
курортне лікування за формою 070/о; копія посвідчення постраж-
далої особи разом із відповідними вкладками (у разі їх наявності); копія паспорта.
У разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від місця реєстрації, особою додатково по-
дається видана місцевим органом за місцем реєстрації довідка про те, що постраждала особа не перебуває на обліку для забезпечення в на-
ступному році санаторно-курортною путівкою.
Для одержання санаторно-
курортної путівки потерпілою ди-
тиною у складі організованої групи подаються такі документи за місцем навчання: заява для одержання пу-
тівки із зазначенням бажаної пори року заїзду; видана в установленому МОЗ порядку довідка для одержан-
ня потерпілою дитиною путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о; копія посвідчення потерпілої дитини разом із відповід-
ними вкладками (у разі наявності); копія свідоцтва про народження або копію паспорта потерпілої дитини.
У випадку подання заяви за місцем проживання потерпілої дитини, від-
мінним від місця її реєстрації, одним із батьків потерпілої дитини або осо-
бою, яка їх замінює, додатково по-
дається довідка місцевого органу за місцем реєстрації потерпілої дитини про те, що вона не перебуває на об-
ліку для забезпечення у наступному році путівкою.
Для одержання санаторно-
курортної путівки потерпілою ди-
тиною разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, слід подати в управління соціального захисту населення райдержадміністрації: заяву для одержання путівки такою дитиною разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, із зазна-
ченням бажаної пори року; видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання потерпілою дитиною путівки на санаторно-курортне ліку-
вання за формою 070/о; видану в установленому МОЗ порядку довід-
ку для одержання одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, путівки на санаторно-
курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності); копію посвідчення потерпілої дитини разом із відповід-
ними вкладками (у разі наявності); копію посвідчення постраждалої особи одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює, разом із відповідними вкладками (у разі наявності); копію свідоцтва про народження або копію паспорта потерпілої дитини; копію паспорта одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює.
У разі подання заяви за місцем проживання потерпілої дитини, від-
мінним від місця її реєстрації, одним із батьків потерпілої дитини або осо-
бою, яка їх замінює, додатково по-
дається довідка місцевого органу за місцем реєстрації потерпілої дитини про те, що вона не перебуває на об-
ліку для забезпечення у наступному році путівкою.
Одному з батьків потерпілої ди-
тини або особі, яка їх замінює, що не мають права на забезпечення санаторно-курортною путівкою від-
повідно до Закону, послуги з лікуван-
ня за санаторно-курортною путівкою для потерпілої дитини не надаються.
Заяви, подані після 15 жовтня по-
точного року, приймаються для взят-
тя постраждалих осіб чи потерпілих дітей на облік для забезпечення пу-
тівкою через один календарний рік.
Одночасно повідомляємо, що по-
страждалі особи, віднесені до ка-
тегорій 1, 2 та 3 (тільки для осіб, які постійно проживали до відселен-
ня чи самостійного переселення або постійно працюють на терито-
рії зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого до-
бровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відсе-
лення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного від-
селення – не менше трьох років) за-
безпечуються санаторно-курортними путівками безоплатно.
Особи, віднесені до категорії 3 (крім вищезазначеного випадку) забез-
печуються пільговими санаторно-
курортними путівками або путівками на відпочинок з доплатою 30 від-
сотків вартості путівки за рахунок власних коштів.
Особи, віднесені до категорії 4, за-
безпечуються пільговими путівками з доплатою 50 відсотків вартості путів-
ки за рахунок власних коштів.
Потерпілі діти в складі груп та потер-
пілі діти з 4 до 10 років (діти-інваліди ЧАЕС до 18 років) разом одним із батьків санаторно-курортними путів-
ками або путівками на відпочинок за-
безпечуються безоплатно. наталія СлуЧаК,
начальник відділу соціальних гарантій управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Для зарахування страхового стажу жінкам по вагітності та пологах роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок. Без нього страховий стаж не зараховується.
Кодекс законів про працю, а саме стаття 184, передбачає чітку заборону звільняти вагітних жінок чи зменшувати їм заробітну плату - відповідальність як адміністративна, так і кримінальна. Повноваження по контролю покладені на Держпраці. Важливо, щоб роботодавці дотримувались чинного законодавства і добросовісно ставились до вагітних жінок.
галина ПоходЗіло, головний спеціаліст управління соціального захисту рда. Відпустка по вагітності та пологах зараховується до страхового стажу
день Села Сюди прийшли всі наші одно-
сельчани, а також прибули гості з навколишніх сіл.
Відкрила День села завідуюча місцевим клубом Олена Сви-
ридюк, яка сердечно привітала присутніх і побажала їм цікавого дозвілля та незабутніх вражень.
А потім розпочався концерт аматорів сцени. У виконанні фольклорного колективу сіль-
ського клубу прозвучала пісня «Моє рідне село».
На свято приїхала наша зем-
лячка поетеса Людмила Власюк, яка виголосила вітальне слово і прочитала кілька своїх нових поезій. Її вірш про Малушку про-
декламувала Ольга Кривчик.
Місцеві митці-аматори вручили коровай голові сільської ради А. Є. Дімітрову. Він приєднався до поздоровлень і вручив грамоти кращим людям нашого села.
Програма свята була насичена виступами хореографічних ко-
лективів Яринівки і Малинськ. Виступи солістів перепліталися з виступами молодшої і старшої груп танцювальних колективів Малушки.
Бурхливими оплесками зу-
стрічали і проводжали зі сцени глядачі співучий колектив села Кузьмівка сусіднього Сарнен-
ського району.
Не змовкали пісні до заходу сонця. Глядачів постійно збіль-
шувалось за рахунок подорож-
ніх, бо наш куточок відпочинку знаходиться біля місцевого ліс-
ництва і пожвавленої автотраси Рівне-Сарни.
Слід сказати, що велику під-
тримку та матеріальну допомогу у підготовці і проведенні свята надали лісничий Малуського лісництва О. М. Олексійовець та голова Малинської сільської ради А. Є. Дімітров.
Учасників свята безкоштовно пригощали традиційним кулі-
шем, а шанувальників пива – цим пінним напоєм.
Чимало зусиль і творчості до-
клали до того, щоб День села пройшов барвисто і весело, за-
вклубом Олена Свиридюк, ведучі Алла Гусарук, Наталія Осійчук та Ольга Кривчик.
Закінчилось свято безкоштов-
ною дискотекою.
Світлана матящуК,
завідуюча ФаПом с. малушка.
День, що радість дарував
нещодавно у малушці відбулося свято села. місцем його проведення була зона відпочинку «лісова казка», де поєднались краса природи з красою мистецтва.
3 вересня 2013 року
8
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
Засновники:
Березнівська районна рада, районна державна адміністрація,
трудовий колектив редакції.
Видавець:
трудовий колектив редакції.
Наша адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7.
Телефони: головного редактора - 5-49-91, заступника головного редактора - 5-36-02, редактора відділу, бухгалтера - 5-42-13, відповідального секретаря, коректора - 5-36-15.
E-mail: visnik_b@ukr.net
Газета набрана і зверстана в комп’ютерному центрі “НВ”. Віддруковано видавництвом “А-прінт” ТОВ «ДІМ», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28.
Зам. № 1760.
Обсяг 1 друк. арк. Друк офсетний.
Індекс 61309. Тираж 7154. Ціна 80 коп.
Реєстраційний № РВ-242, 12 липня 1999 р. Газета виходить у вівторок і п’ятницю.
Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати матеріали. Позиція автора публікації не завжди збігається з позицією редакції. Автори і рекламодавці несуть відповідальність за достовірність інформації. Матеріали зі значком ℗
- рекламні.
Заступник головного редактора Н. М. ЯРМОЛЮК
тел.: (0352) 52-27-37, (067) 350 17 94
сайт: http://а-print.com.ua
білоруські газосилікатні блоки
ТзОВ «Кар.Єр.Буд»,
тел. 0673630163. .....................................................
камінь, щебінь, відсів, вапно, цеглу червону, силікатну та вогнетривку, вібропресовані блоки, цемент, шифер. Тел. 0967302531.
........................................................
камінь, щебінь, вапно, вап-
няк, цеглу, ЗІЛ, КамАЗ. Тел. 0967359609.
.....................................................
постійно камінь, пісок, відсів, глину для грубок, цеглу білу та червону, вапняк, суміш для кладки, щебінь від 1 до 28 тонн, доставка протягом години. Тел. 0985554148.
....................................................
.... камінь, щебінь, відсів. Тел. 0680161362.
..................................
блоки вібропресовані і ракуш-
няк, бетонні загорожі. Тел.: 0985004551, 0673601479.
.....................................................
постійно щебінь, камінь, відсів різних фракцій від 1 до 35 тонн. Тел.: 0971098307, 0978393306.
......................................................
б/в газову колонку ВПГ-18 «Альмавір» (Росія), електро-
плитку вмонтовану «Занусі» (Італія). Тел. 0963678736, після 19.00. ......................................................
автомобіль САЗ-3507, само-
скид, синій, в хорошому стані, ціна договірна. Тел. 0680079440.
......................................................
автомобі ль «Vol kswagen Golf-ІІ», 1989 р.в., ціна догоів-
рна. Тел. 0989737854.
......................................................
приватизовану земельну ді-
лянку під забудову в с. Моквин 0,12 га. Тел. 0974919556.
......................................................
корову з другим телям і те-
лицю 5 місяців. Тел. 0989732533.
......................................................
недорого камінь, щебінь, ві дсі в, пі сок бі лий, чор-
ний для клумб, мотоцикл «Мінськ-125» з документами. Тел. 0969004993.
.....................................................
корову. Тел. 0964492907.
.....................................................
автомобіль ВАЗ-21063 в хо-
рошому стані, 1982 р.в., куль-
тиватор тракторний. Тел. 0988545016.
автомобіль ВАЗ-2107, 2000 р.в., червоний. Тел. 0978007414.
.....................................................
автомобіль ВАЗ-2107, 1986 р.в. Тел. 0982183113.
.....................................................
терміново автомобіль ВАЗ-
2106, 1978 р.в., в хорошому стані, торг. Тел. 0977372270.
.....................................................
терміново автомобіль ВАЗ-
21093, 2000 р.в., ціна договірна. Тел. 0680294702.
.....................................................
трактор Т-40 з причіпом і плугами. Тел. 0673643403.
.....................................................
гумовий транспортер до КТН. Тел. 0966937923.
.....................................................
двигун ВАЗ-2103, б/в запчас-
тини ВАЗ. Є документи. Тел. 0969532236.
.....................................................
автомобіль ВАЗ-2106, 1982 р.в., на ходу, 6500 грн., торг. Тел. 0964606623.
.....................................................
автомобіль «Фольксваген Т-4» вантажо-пасажирський, 1996 р.в., 74 кВт, 2,5 двигун, синій, в хорошому стані. Тел. 0686257204.
.....................................................
картоплешвирялку (десятка) для трактора. Тел. 0680182210.
.....................................................
дискову борону в хорошому стані. Тел. 0686246010.
.....................................................
дві швейні мшини з ножним приводом класу «Подольська», оверлог промисловий, сейф на рушницю. Тел. 0680075306.
.....................................................
добру корову (первістка). Тел. 0967574690.
.....................................................
корову 8-ми і 3-ох років на ви-
бір. Тел. 0671276794.
.....................................................
добру корову. Тел. 0961689306.
.....................................................
добру молоду козу. Тел. 0680346103.
.....................................................
мотоцикл «ІЖ-Планета-5» в хорошому с тані. Тел. 0685190334.
.....................................................
кобилу, молодого коня. Тел.: 0671012884, 0972373361.
продам
пОМ’ЯНіМО
ВРХ, коней, лошат, телят. Обміняю коня, корову. Тел.: 5-54-70, 0678111430, 0955355908.
.....................................................
постійно та дорого ВРХ, коней, телят, лошат. Тел.: 5-53-46, 0673699895.
будь-які автомобілі, буси, мопеди, можливі варіанти об-
міну або візьму під реалізацію. Тел. 0981593080.
...................................................
квартиру з автономним опаленням. Тел.: 0671513820, 0965780831.
...................................................
свинину, телят, шкі ри телят. Тел.: 0676986369, 0673600201.
.....................................................
ВРХ, коней, дорого. Тел.: 0679143039, 0664576660.
.....................................................
ВРХ, шкіри ВРХ, телят, ло-
шат, свиней та виконаю забій. Тел. 0977760677.
куплю
Фiнансова установа
фiнансує всi Вашi
потреби та товари
вiд 20 тис. до 500 тис. грн. м. Рiвне, вул. Гетьмана Мазепи 4А/6А, оф. 209. тел. 0960300605, 0631877672
ліцензія АЕ №198424 від 12.03.13.
ПРОдАМ шТАХеТи-НАПІВКРуГляК
(L - 1,3; 1,6), доставка. Тел. 0678716896.
На постійну роботу потрібеН столяр. тел. 0673645070.
23
різне
ЧЕРНЮшОК Олег Васильович
(25.06. 1974 – 03.09.2011)
Уже два роки, як тебе нема, лиш в пам’яті зринає образ твій… А слово «Київ», як стріла проймає, бо саме там ти смерть свою зустрів. І знову вересень, твій сад стоїть в зажурі, бо тут були колись твої сліди. Вікна хати-
ни все стоять похмурі, бо не прийдеш ніколи ти сюди. А дітям так потрібен нині татко, вони сумлінно вчаться, ти це знай. Та не поставиш ти вже їх на ноги… Хоч з того світу донькам ти сприяй. Серед зірок тебе щораз шукаєм, віримо у щедру ласку Бога, по милості Своїй хай прийме твою душу у вічне Царство нехай буде їй дорога.
Родина.
СВІТлА ПАМ’яТь
ТАРАщуК Тетяна Степанівна
(09.07.1944 – 31.08.2012)
Рік тому обірвалося життя дорогої, рідної людини. Нестерпно болять серця від непоправної втрати, адже пішла за небокрай найдорожча лю-
дина, яка дарувала нам любов, тепло, ласку. Час не лікує, бо кожен наступний день намилосердно нагадує про те, що її немає з нами. Вона любила життя, людей. Світла і вічна пам’ять залишиться назавжди в наших зболених серцях. Нехай свята земля, по якій вона ходила, буде лебединим пухом, а Бог посилає світлий рай, Царство Небесне і вічний спокій.
Зі скорботою рідні.
Колектив, профспілковий комітет цеху телекомунікаційних по-
слуг № 13 РФПАТ «Укртелеком» сумують з приводу смерті колиш-
нього працівника Ємельянова Віталія Григоровича і висловлюють глибокі співчуття рідним в тяжкому горі.
Потрібен водій на марш-
рутку у м. Київ. Тел. 0988595392.
КАСяНчуКА Бориса Юрійовича
вітаємо з 25-річчям.
дорогу дружину, рідненьку матусю, найкращу бабусю ХилЮК Раїсу Михайлівну
з Білки вітаємо з днем народження.
Ти наша рідна, найкраща у світі, з тобою нам завжди ФІлІМОНОВА Івана лукашовича вітаємо із 67-річчям.
Сьогодні хочемо при всіх безмежну скласти дяку. Вклонитись низько Вам до ніг за Вашу поміч, доброту і ласку. Спасибі, тату, спасибі, дідусю, за те, що теплом КАРПІНСьКу даринку
вітаємо з рочком Хай кожен день ясніє небом чистим, світанки сяють, скупані в росі, у серці радість розквіта іскриста і мрії хай збуваються усі. Хай молодість твоя ще довго квітне і хай усмішка сяє на вустах, хай лиш хороше, радісне, при-
вітне тобі в житті перетинає шлях.
Тато, мама, дружина, синочок Владиславчик.
пРиРОдНий КАМіНь для лицювання фундаментів, камінів, огорож, доріжок (піщаник, андезит, кварцит), м. Березне, територія коледжу «Полісся». Тел. 0972371677.
затишно і світло. Ти гарна хозяйка і мама чудова, даруєш турботу та море любові. Спасибі за ласку, за руки умілі, що вмієш підтримати словом і ділом, що в рідному домі надійно та щиро, живи нам на радість у щасті та мирі. Хай Бог милосердний з високого неба дарує усе, чого тобі треба, а Матінка Божа – Цариця Свята – дарує щасливі і довгі літа.
З повагою чоловік, діти, невістки і зять, онуки Ваня, Вадим і Софія.
5 вересня відзначає свій 45-річний ювілей МельНиК Віктор Сергійович
з Голубного.
Краса на струнах пісню підбира, а ми сьогодні з радістю й любов’ю бажаєм довгих років і добра, веселощів, прекрас-
ного здоров’я. Нехай буяє квітами життя і смутку у серці назавжди не буде. Хай вічно буде світлим майбуття, за чуйне серце хай ша-
нують люди.
дружина, діти Микола, Сашко, Наташка.
від дня народження.
Любе дитятко, татова гордість, мамина втіха, іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху. Щоб радість і щастя тебе обняли, щоб ангели Божі тебе берегли.
Мама, тато, сестричка діана, братик Владик, всі рідні.
зігріваєте нас, за те, що в щасливу і скрутну годину ми можемо серцем схилитись до Вас. Від щирого серця бажаєм здоров’я, без нього не милі ніякі діла, в здоров’ї багатство і радість, і сила, і більшого щастя на світі нема. Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є, хай силу, здоров’я і радість Вам Він дає.
дружина, дочка, зять, онуки, правнуки.
На роботу потрібні водій категорії «е», столяри, пило-
рамники. Тел. 0503461264.
25 РОКІВ СВІТлОї ПАМ’яТІ
БЕРНАцьКий
Микола Антонович
Невичерпний веселун, анекдо-
тист, оригінальний тамада компа-
нії будь-якого рівня. Його відкрита критика тодішніх політичних та господарських порядків шокувала найвідчайдушніших і найвідвер-
тіших. Микола не завжди був по-
слідовний у своїх вчинках і словах. Його бурхливе життя закінчилось 25 років тому. Земля йому пухом.
Однокласники Куци, Ничипорук, сестра Катя, друзі.
Магазини «щЕдРА НиВА» м. Березне, вул. Зірненська, 7, тел. (067) 99-403-40; смт. Сосно-
ве, вул. шевченка, 1, тел. (096) 15-292-50; с. Городище, вул. Неза-
лежності, 66, тел. (096)98-315-39; с. Кам’янка, вул. Кузнецова, 8, тел. (096) 90-239-39 пропонують:
1. Насіння: озимого жита, пшениці, тритикале кращих укра-
їнських та зарубіжних сортів; сидератів (гірчиці, редьки олій-
ної, ріпаку); багаторічних трав в асортименті; овочів та квітів (Знижка 25%).
2. Препарати для суцільного знищення бур’янів.
3. Протравники та регулятори росту для обробки насіння.
4. Мінеральні та органічні добрива.
5. Корми для тварин.
6. Склотару та інші товари для консервування.
7. Товари для пасічників.
8. Супутні товари. Запрошуємо ві дві дати наші магазини!
до нового навчального року!
Магазин «БуКВАРиК» по вул. І. Франка,4 (приміщення кафе «Сова», навпроти «Гранду») пропонує цікавий вибір:
- література дошкільного, шкіль-
ного віку;
- канцтовари (широкий вибір);
- іграшки покращеної якості.
Можлива співпраця з вчителями, вихователями, батьками.
Автор
sanich
sanich99   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
219
Размер файла
28 112 Кб
Теги
новая
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа