close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сонце – зоря, центральне тіло Сонячної системи

код для вставкиСкачать
Сонце – зоря, центральне тіло Сонячної системи
Мельник Надія Петрівна, учитель початкових класів,
Уманський навчально - виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 7-колегіум» Уманської міської ради
Черкаської області
Тема. Сонце – зоря, центральне тіло Сонячної системи.
Мета: формувати ключові компетентності: вміння вчитися – самостійно
організовувати свою навчальну діяльність, працювати з підручником,
здобувати нові знання; загальнокультурну – усвідомити роль науки у своєму
житті; соціальну – продуктивно співпрацювати з різними партнерами в
групі, вміти працювати у парі, поважати думку інших, бути активним;
предметні компетентності: розширити уявлення учнів про Сонце як одну із
зірок у Всесвіті та центральне тіло Сонячної системи; про значення Сонця
для життя на Землі.
Розвивати спостережливість, мислення, мовлення, уміння аналізувати,
порівнювати, обирати головне, робити висновки.
Виховувати допитливість, бажання пізнавати природу, прагнення
досліджувати навколишній світ.
Обладнання: аркуші паперу для роботи у групах , кольорові олівці, конверти із
завданнями для роботи у групах, презентація «Сонце – зоря, центральне тіло
Сонячної системи».
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник «Природознавство 4 клас» Гільберг Т. Г., Сак Т. В.,
ілюстрації для колажів, папір А – 3, клей, фломастери, таблиці, комп’ютер,
цифровий ресурс (презентація «Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт»).
Використана література:
1. Гільберг Т. Г., Сак Т. В. Природознавство: підручник для 4 – го класу
загальноосв. навч. закл. // Київ «Генеза». – 176 с.
2. Енциклопедія для дітей «Юному ерудиту про все». //Київ «Махаон Україна», 2001. – 111 с.
3. Інтерактивні технології навчання в початковій школі. Навчальний посібник.
– Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 209 с.
4. Початкове навчання і виховання. – № 13 – 14, 2016, с. 11 – 15.
5. Природознавство Конспекти уроків 4 клас До підручника Т. В. Гладюк,
М. М. Гладюка [Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://www.bohdan-digital.com/userfiles/file/catalog/review_file_9953064.pdf
Конкретизовані навчальні цілі:
Когнітивні
рівні
Конкретизовані навчальні цілі
Знання
Володіють інформацією про тіла
Санячної системи, Місяць
Знають визнаення «астероїда»,
«комети», «метеора»
Дають відповіді на запитання
бліц-опитування, обґрунтовують
їх
Перелік завдань – запитань, які
забезпечують досягнення
конкретизованих цілей
Перевірка домашнього завдання
 Яке завдання ви виконували вдома?
 Яка робота була найцікавіша?
Робота з картками
І варіант
 Що таке Сонячна система?
 Що таке Місяць?
 Що таке астероїд?
 Встав пропущені букви, запиши
назви планет:
 В….а, М…с, М……й, Н….н.
ІІ варіант
 Які тіла входять до складу
Сонячної системи?
 Що таке комета?
 Що таке метеори?
 Встав пропущені букви, запиши
назви планет:
 Ю….р, У..н, З…я, С….н.
Бліц-турнір
 Що таке Сонячна система?
 Які тіла входять до складу
Сонячної системи?
 Що таке комета?
 Що таке метеори?
Навчальнометодичне
забезпечення
Картки
Слайд 2
Розуміння
 Що таке «зорепад»?
 Що таке метеорит?
 Що таке Місяць?
 Що таке астероїд?
Презентують творче завдання,
Презентація домашніх робіт учнів.
пояснюють поняття, пов’язані з Учні зачитують казки, демонструють
ним
моделі планет, які виготовили вдома,
пояснюють
свій
вибір
роботи,
висловлюють враження від результату.
Описують погоду сезонні зміни в
Хвилинка календаря
проді, розуміють та пояснюють їх.
 Який зараз місяць?
Встановлюють взаємозв’язки
 Які зміни сталися в неживій
природі?
 А що цікавого ви помітили в живій
природі?
 Який день, яка температура
повітря, опади?
Розрізняють суттєві знаки даного
предмета (сонця), відгадують
загадку
Застосування
Виробляють навички
встановлювати причиннонаслідкові зв’язки і робити
висновки
Застосовують уміння здобувати
нову інформацію
Роботи учнів
Слайд 3
Робота над загадкою
Все від нього навкруги набирається
снаги.
Тільки ранок настає – виглянь у віконце!
Всім воно життя дає – променисте …
(сонце)
Вправа «Асоціативний кущ»
Завдання: з’єднати тільки правильні
твердження, обґрунтувати відповідь
Слайд 5
Розповідь вчителя з елементами бесіди
 Поміркуйте! Чому вдень на небі не
Слайд 6 – 8
Аналіз
Аналізують прочитане, роблять
узагальнення, дають відповіді на
запитання
Синтез
Систематизують знання,
створюють рухому модель
затемнення Сонця, його рух
навколо своєї осі
Створюють Сонячну систему і
показують рух планет навколо
Сонця
видно інших зір, окрім Сонця?
Робота з підручником. Самостійне
читання статті, с.11.
 Вправа «Мікрофон»
 Яке значення має Сонце для життя
на Землі?
 Прочитайте, що ви дізналися про
Сонце.
 Що таке сонячна корона і сонячні
плями?
 Розкажіть, про що ви прочитали у
«Бібліотечці природодослідника».
 Які висновки ви запам’ятали?
 Якими словами ви збагатили на
уроці свій словник?
Вибіркове читання. Інсценізація
 Зачитайте про сонячне затемнення.
Уявіть, що хтось із вас – Сонце. А хтось
– Місяць. Покажіть затемнення Сонця.
 Зачитайте про обертання Сонця
навколо своєї осі. Продемонструйте це
явище.
Рольова гра.
 Пропоную
створити
Сонячну
систему і показати рух навколо Сонця.
 Як обертаються планети?
 Як обертається Земля?
 Як обертається Місяць?
 Як обертається Сонце?
Підручник
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
 Як обертаються інші космічні
відносно Сонця?
Досліджують Сонце і Землю,
Робота в парах.
порівнюють за допомогою кругів Порівняти Сонце і Землю за допомогою
Додаток 1
Ейлера (використовують слова
кругів
Ейлера.
(слабшим
учням
для довідок)
запропонувати скористатися словами для
довідки)
Систематизують знання,
Слайд 13
Робота в групах
використовуючи їх піл час
Група «Дослідники» - з’єднати частини
виконання творчих завдань
прислів’їв про Сонце.
Група «Художники» - намалювати
картину «Життя без Сонця».
Група «Статисти» - створити колаж
«Чим сонце нам допомагає».
Слайд 14
Оцінювання Висловлюють судження з приводу
Гра «Дебати між Сонцем і Землею»
тіл Сонячної системи, доводять її
 Я – ось таке і таке ось можу…
Обирають найважливішу
 Гра «П’ять речень»
інформацію
Учні в п’яти реченнях формулюють
засвоєні на уроці знання.
Рефлексія.
Робота учнів на уроці оцінюється
індивідуально.
Домашнє завдання:
Слайд 15
1. Опрацювати статтю підручника с. 10 – 12.
2. Творче завдання:
 Знайти цікаву інформацію про Сонце.
 Підготувати інформацію про Сонце в давніх віруваннях українців.
Хід уроку
І. Організаційний момент. (Слайд 2)

Доброго ранку, ліси і поля!
Доброго ранку, планета земля!
Щастя, здоров’я всім людям бажаємо!
З радістю в школу до знань поспішаємо!
ІІ. Перевірка домашнього завдання
 Яке завдання ви виконували вдома?
 Яка робота була найцікавіша?
1. Робота з картками
І варіант
1. Що таке Сонячна система?
2. Що таке Місяць?
3. Що таке астероїд?
4. Встав пропущені букви, запиши назви планет:
В….а, М..с, М……й, Н….н.
ІІ варіант
1. Які тіла входять до складу Сонячної системи?
2. Що таке комета?
3. Що таке метеори?
4. Встав пропущені букви, запиши назви планет:
Ю….р, У..н, З…я, С….н.
2. Бліц-турнір. (Слайд 3)
1. Що таке Сонячна система?
2. Які тіла входять до складу Сонячної системи?
3. Що таке комета?
4. Що таке метеори?
5. Що таке «зорепад»?
6. Що таке метеорит?
7. Що таке Місяць?
8. Що таке астероїд?
3. Презентація робіт учнів
Учні зачитують казки, демонструють моделі планет, які виготовили вдома,
пояснюють свій вибір роботи, висловлюють враження від результату.
4. Хвилинка календаря. (Слайд 4).
 Який зараз місяць?




Які зміни сталися в неживій природі?
А що цікавого ви помітили в живій природі?
Який день, яка температура повітря, опади?
Якы змыни відбулися в живій і неживій природі, у праці людей?
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Робота із загадкою. (Слайд 5)
Все від нього навкруги набирається снаги.
Тільки ранок настає – виглянь у віконце!
Всім воно життя дає – променисте … (Сонце.)
2. Вправа «Асоціативний кущ»
Завдання: з’єднати тільки правильні твердження, обґрунтувати відповідь.
Руйнує все живе
Найближча до
Землі зоря
Розжарена куля
Найбільша зоря
Сонце
Супутник
планети
Дає світло і тепло
Існує життя
Центр сонячної
системи
Планета
Обертається
навколо своєї осі
Найбільша
планета
Належить до
зірок-карликів
 Якщо ви дали неправильну відповідь, не засмучуйтесь. Про це та інше про
Сонце як найбільшу зірку піде мова на нашому уроці.
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
 Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про Сонце як небесне тіло, як одну із зірок у
Всесвіті.
V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу
1. Розповідь вчителя з елементами бесіди. (Слайд 6).

Сонце – центральне тіло Сонячної системи. Це одна з яскравих зір, яку
ви бачите на небі. Учені вважають, що Сонце існує близько 5 мільярдів років і, за
їх підрахунками, ще багато мільярдів років буде існувати. Маса Сонця в 750 разів
перевищує масу усіх небесних тіл, які обертаються навколо нього. Сонце притягує
й утримує біля себе планети та малі небесні тіла і не дає їм відлетіти в космічний
простір. Ось чому Сонце — центр Сонячної системи. Поміркуйте! Чому вдень на
небі не видно інших зір, окрім Сонця? (Слайд 7).

Сонце — найближча до Землі зоря. Воно розташоване в 275 тисяч
разів ближче до Землі, ніж будь-яка інша зоря. Відстань між Сонцем і Землею
дорівнює 150 мільйонів кілометрів. Удень воно затьмарює світло інших зір, тому
їх ми не бачимо.
Розгляньте зображення Сонця та Землі і порівняйте їх розміри. Розміри Сонця
надзвичайно великі. Порівняно із Землею його діаметр у 109 разів більший, а маса
— у 330 тисяч разів. (Слайд 8).
 Сонце — це холодне тіло чи розжарене? Якої воно форми? — Ви вже знаєте,
що Сонце, як усі зорі, — це розжарене кулясте тіло. Воно складається з
розжарених газів, тому й кажуть, що Сонце — розжарена газова куля. На його
поверхні температура становить близько 6000 градусів, а вглибині Сонця зростає і
досягає понад 15 мільйонів градусів. Це цікаво знати. Розгляньте уважно
зображення Сонця На поверхні Сонця є сонячні плями. Учені вважають, що це
більш холодні ділянки, ніж сусідні, тому вони мають темніший колір. Як і всі
небесні тіла, Сонце рухається в космічному просторі. Окрім цього, воно
обертається навколо своєї осі.
2. Фізкультхвилинка. (Слайд 9)
3. Робота з підручником. Самостійне читання статті на с.11.
4.






Бесіда на розуміння прочитаного. Вправа «Мікрофон»
Яке значення має Сонце для життя на Землі?
Прочитайте, що ви дізналися про Сонце.
Що таке сонячна корона і сонячні плями?
Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».
Які висновки ви запам’ятали?
Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?
5. Вибіркове читання. Інсценізація. (Слайд 10).
 Зачитайте про сонячне затемнення. Уявіть, що хтось із вас – Сонце. А хтось
– Місяць. Покажіть затемнення Сонця. (Слайд 11).
 Зачитайте про обертання Сонця навколо своєї осі. Продемонструйте це
явище.
6. Рольова гра. (Слайд 12).
 Пропоную створити Сонячну систему і показати рух навколо Сонця.
 Як обертаються планети?
 Як обертається Земля?
 Як обертається Місяць?
 Як обертається Сонце?
 Як обертаються інші космічні відносно Сонця?
7. Робота в парах
 Порівняти Сонце і Землю за допомогою кругів Ейлера. (слабшим учням
запропонувати скористатися словами для довідки)
Слова для довідки: розжарена куля, обертається навколо Сонця, центр Сонячної
системи, форма кулі, більше за розміром, більша маса, обертається навколо осі,
існує життя, менше за розміром, менша маса.
8. Робота в групах. (Слайд 13).
Поділити клас на групи за бажанням працювати над завданнями :
Група «Дослідники» - з’єднати частини прислів’їв про Сонце.
Група «Художники» - намалювати картину «Життя без Сонця».
Група «Статисти» - створити колаж «Чим сонце нам допомагає».
9. Гра «Дебати між Сонцем і Землею». (Слайд14)
 Я – ось таке і таке ось можу…
VІ. Підсумок уроку. Оцінювання
Гра «П’ять речень»
 Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
Робота учнів на уроці оцінюється індивідуально.
VІІ. Домашнє завдання. (Слайд 15)
 Опрацювати статтю підручника с. 10 – 12.
 Знайти цікаву інформацію про Сонце.
 Підготувати інформацію про Сонце в давніх віруваннях українців.
Додаток 1
Порівняти Сонце і Землю за допомогою кругів Ейлера.
(слабшим учням запропонувати скористатися словами для
довідки)
Сонце
Слова для довідки:
Земля
розжарена куля, обертається
навколо Сонця, центр Сонячної системи, форма кулі, більше
за розміром, більша маса, обертається навколо осі, існує
життя, менше за розміром, менша маса.
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
71
Размер файла
70 Кб
Теги
центральне тіло Сонячної системи, Сонце – зоря
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа