close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект «Земля – планета «Вода» (природа океанів)

код для вставкиСкачать
Проект «Земля – планета «Вода» (природа океанів)
Коваль Людмила Миколаївна, учитель початкових
класів, Уманський навчально-виховний комплекс
«Уманська міська гімназія – школа естетичного
виховання» Уманської міської ради Черкаської області
Тема та завдання проекту «Земля – планета «Вода»» (природа океанів)
Наш задум. Для чого це потрібно? Дізнатися якомога більше про
походження океанів планети, цікаві факти про океани та їх жителів.
Дидактична характеристика проекту:
тип проекту:
 за предметною галуззю – міжпредметний (природознавство,
читання);
 за тривалістю – середньої тривалості;
 за характером контактів – вчитель, учні 4 класу, їх батьки;
 за основною діяльністю – навчально-пошуковий;
 за характером координації – з безпосередньою координацією;
 за формою проведення – самостійна дослідницька робота дітей і
батьків з наступною презентацією матеріалів проекту;
 за кількістю учасників – груповий.
об’єкт пізнання: океани планети Земля, флора та фауна океанів
навчальні цілі та очікувані результати: розширювати знання дітей
про походження океанів, їх назву, про незвичайних представників флори та
фауни Тихого, Атлантичного, Північного Льодовитого та Індійського
океанів; розвивати пізнавальні інтереси учнів, виховувати бережливе,
господарське ставлення до природи, бажання охороняти й примножувати її
багатства і красу, виробити правила поведінки в природі та пропагувати їх
серед рідних;
спосіб вирішення проблеми: робота з додатковою літературою,
використання мережі Інтернет, самостійна дослідницько-аналітична робота
дітей з учителем;
освітній продукт: презентація.
План виконання проекту
 Мотивація значущості проектної діяльності з даної теми.
 Обговорення ідей, щодо вирішення проблеми та її представлення.
 Формулювання завдань, які вирішуватимуться.
 Визначення джерел потрібної інформації.
 Об'єднання у творчі групи. Розподіл обов’язків між учасниками.
 Вивчення та аналіз зібраної інформації.
 Визначення деталей, які можливо проілюструвати у колективній
роботі.
 Оформлення колективної роботи.
 Аналіз та оцінювання роботи учасників проекту.
 Презентація матеріалів проекту
Правила взаємодії під час проекту:
 Працювати дружно, злагоджено, разом.
 Бути лаконічним у викладі своїх ідей, говорити по черзі, не
перебивати, вислуховувати до кінця
 Бути доброзичливим, радитись з товаришами, дорослими,
приймати рішення спільно
 Доводити свою справу до кінця.
Обладнання: ілюстрації, комп’ютер, мультимедійний проектор.
Етапи створення проекту
І етап. Стратегія проекту
Визначення теми, мети проекту, навчальні предмети, зміст яких задіяно, вид
проекту та його тривалість.
ІІ етап. Планування проекту
2.1. Ознайомлення учнів із загальною темою і провідною проблемою
2.2. Опрацювання матеріалу уроків з природознавства «Природа океанів»,
с.43 – 55
 Які океани складають Світовий океан? Покажіть їх на глобусі і на
карті.
 Який океан найбільший? Назвіть і покажіть його на карті.
 Який океан найтепліший? Чому? Покажіть його на карті.
 Назвіть і покажіть на карті океан, другий за розміром.
 Яке господарське значення має Світовий океан?
 У якому океані найбагатший рослинний і тваринний світ? Чому?
Доведіть свою думку.
2.3. Формування груп для проведення дослідження
1 група «Дослідники Тихого океану»: знайти і розповісти цікаві факти про
Тихий океан; незвичайних представників флори і фауни Тихого океану.
2 група «Дослідники Атлантичного океану»: знайти і розповісти цікаві
факти про Атлантичний океан; незвичайних представників флори і фауни
Атлантичного океану.
3 група «Дослідники Північного Льодовитого океану»: знайти і
розповісти цікаві факти про Північний Льодвитий океан; незвичайних
представників флори і фауни Північного Льодовитого океану.
4 група «Дослідники Індійського океану»: знайти і розповісти цікаві факти
про Індійський океан; незвичайних представників флори і фауни Індійського
океану.
ІІІ етап. Реалізація проекту
3.1. Розподіл обов’язків між членами групи.
3.2. Самостійна пошукова робота учнів.
3.3. Аналіз та обробка інформації.
3.4. Виготовлення освітнього продукту.
ІV етап. Підсумок проекту
4.1. Оформлення результатів дослідження
Вступна бесіда
 Якщо ми подивимося на глобус Землі, то побачимо, що більша його
частина забарвлена синім кольором. Так само виглядає з космосу наша
«блакитна планета». Це все – вода. І насправді, 70.8% поверхні нашої
планети покриває вода. При цьому ті великі шматки суші, які ми називаємо
материками, розбивають всю водну поверхню на кілька відокремлених
частин.
Кожна з них має власну назву, і всі вони – океани.
4.2. Презентація роботи учнів
4.2.1. Цікаві факти про Тихий океан, незвичайних представників флори і
фауни цього океану
4.2.2. Цікаві факти про Атлантичний океан, незвичайних представників
флори і фауни цього океану
4.2.3. Цікаві факти про Північний Льодовитий океан, незвичайних
представників флори і фауни цього океану
4.2.4. Цікаві факти про Індійський океан, незвичайних представників флори і
фауни цього океану
4.3. Екологічний стан Світового океану
4.4. Оцінювання загального проекту
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
9 927
Размер файла
25 Кб
Теги
Проект «Земля – планета «Вода» (природа океанів)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа