close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Контрольні роботи. Природничі диктанти

код для вставкиСкачать
Контрольні роботи. Природничі диктанти
Коваль Людмила Миколаївна, учитель початкових
класів, НВК «Уманська міська гімназія – школа
естетичного виховання» Уманської міської ради
Черкаської області
Контрольні роботи. Природничі диктанти
Природознавство є навчальним предметом, провідною функцією якого є
оволодіння молодшими школярами основ пропедевтичного курсу
природознавчих предметів.
Важливим на сьогодні є питання об’єктивності оцінювання досягнень
учнів. Тому форми і методи оцінювання навчальних досягнень повинні
сприяти активізації творчого й духовно-психічного потенціалу особистості, її
самовдосконаленню.
Таксономія Блума дає можливість показати відмінність між «знанням
про те, що», тобто змістом мислення, і «знанням того, як», тобто засобами,
що використовуються при розв’язанні проблеми.
Таксономія Блума визначає способи класифікації розумових умінь,
починаючи від найпростіших навчальних дій до складніших.
Піраміду Блума можна розглядати ще як структуру, яка допоможе
вчителю класифікувати, а потім навчитися розробляти запитання різного
рівня – для формування знань, розуміння, використання, аналізу, синтезу та
оцінювання.
Відповідно до цієї таксономії завдання слід розробляти користуючись
певними схемами.
Тестові завдання
Кількість
завдань
18
Когнітивний рівень за Блумом
Знання Розуміння Застосування Аналіз Синтез Оцінювання
2
5
7
2
1
1
Відсоткове співвідношення між когнітивними рівнями за Блумом
Рівень навчальних
досягнень
Когнітивний рівень
Відсотки
Початковий
Знання
10%
Середній
Розуміння
25%
Достатній
Застосування
35%
Високий
Обґрунтування (аналіз,
20%
синтез, оцінювання)
Оцінювання тестової роботи за таксономією Блума
Оцінювання:
 правильне виконання 1 – 12 завдань оцінюється в 1 бал,
 правильне виконання 13 – 17 завдань оцінюється в межах 2 балів,
 правильне виконання 18 завдання оцінюється в межах 3 балів.
Кількість
набраних балів
Оцінка
Кількість
набраних балів
Оцінка
1–2
1
8 – 10
7
3
2
11 – 13
8
4
3
14 – 16
9
5
4
17 – 19
10
6
5
20 – 24
11
7
6
25
12
Контрольна робота 1. «Всесвіт і Сонячна система»
1. Небесні тіла, які рухаються навколо Сонця – це …
2. Сонце і всі космічні тіла, які рухаються навколо нього утворюють ….
3. Природним супутником Землі є Місяць
Так
Ні
4. Чи правда, що наша Галактика називається Молочний шлях?
Так
Ні
5. Що таке астероїди?
а) планети,
б) невеликі небесні тіла,
в) супутники,
г) зорі.
6. Як інакше називають метеори?
а) «зорепад»,
б) комети,
в) сузір’я,
г) метеорити.
7. Екватор поділяє Земну кулю на:
а) праву і ліву півкулі,
б) східну і західну півкулі,
в) північну і південну півкулі,
г) верхню і нижню півкулі
8. Проміжок часу, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця,
називається:
а) місяцем,
б) добою,
в) тижнем,
г) роком.
9. Земля обертається навколо своєї осі:
а) із заходу на схід,
б) з півночі на південь,
в) з півдня на північ,
г) зі сходу на захід.
10. Повний оберт навколо осі Земля робить за:
а) 36 год,
б) 12 год,
в) 24 год,
г) 1 рік.
11. За Полярною зорею завжди можна визначити:
а) теплові пояси,
б) сторони горизонту,
в) зміну дня і ночі,
г) північну і південну півкулі
12. Навколо Сонця рухаються планети
а) Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун;
б) Земля, Марс, Юпітер, Меркурій, Венера, Сатурн, Уран, Нептун;
в) Венера, Земля, Марс, Юпітер, Меркурій, Сатурн, Уран, Нептун;
г) Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун Меркурій, Венера, Земля, Марс.
13. За кольором зорі бувають:
а) білі, блакитні, жовті, червоні;
б) білі, фіолетові, жовті, червоні;
в) білі, блакитні, помаранчеві, червоні;
г) білі, блакитні, жовті, багряні
14. Згрупуй і запиши планети земної групи і планети-гіганти:
Марс, Юпітер, Земля, Меркурій, Сатурн, Уран, Венера, Нептун
Планети земної групи: __________________________________________
___________________________________________________________ .
Планети-гіганти: _______________________________________________
____________________________________________________________ .
15. З’єднай стрілочками відповідні поняття
Сонце
Земля
Місяць
Чумацький шлях
Малий ківш
Плутон
планета-карлик
зоря
сузір’я
планета
Галактика
супутник
16. Впиши у кружечки букви, що позначають тіла природи (від найменшого
до найбільшого)
а) Галактика,
б) Земля,
в) Сонячна система,
г) Всесвіт.
17. Пронумеруй, у якій послідовності відбувається рух Сонця на небосхилі
Увечері заходить за лінію горизонту
Вранці сходить із-за лінії горизонту
Опівдні піднімається найвище
18. Поміркуй і напиши, чому відбувається зміна дня і ночі?
(Інші варіанти запитань:
 Доведіть, чому тривалість дня і ночі протягом року неоднакова?
 Поміркуй і напиши, чому на Землі змінюються пори року?)
Контрольна робота 2. «План і карта»
1. Частина земної поверхні, яку ми можемо охопити оком називається …
2. Чи правда, що план місцевості – це зменшене узагальнене зображення
невеликої ділянки земної поверхні.
Так
Ні
3. Лінію горизонту добре видно:
а) у населеному пункті,
б) у яру,
в) у лісі,
г) на відкритій місцевості.
4. З’єднай протилежні сторони горизонту:
Південний схід
Північ
Південь
Північний захід
Схід
Північний схід
Південний захід
Захід
5. Орієнтуватися на місцевості означає вміти визначати:
а) напрям вітру,
б) сторони горизонту,
в) температуру повітря,
г) довжину тіні від гномона.
6. Компас – це прилад для:
а) вимірювання температури,
б) визначення сторін горизонту,
в) спостереження за зміною висоти Сонця,
г) вимірювання часу.
7. Стрілки компаса вказують напрям:
а) північ – південь,
б) захід – схід,
в) північний захід – південний схід,
г) південний захід – північний схід
8. Підкресліть назви місцевостей, на яких добре видно лінію горизонту.
Море, гори, поле, місто, ліс, луки
9. Якими кольорами позначають на карті та глобусі форми земної поверхні?
З’єднайте лініями.
Синім
Зеленим
Жовтим
Коричневим
Височини
Гори
Воду
Низини
10. Вставити пропущені слова.
Гілки поодиноких дерев густіші і довші з __________________ сторони. Мох
і лишайники ростуть на деревах з ___________________________ сторони.
11. Вставити пропущені слова.
У будь-яку пору року опівдні Сонце завжди знаходиться на
_________________________ . А тінь, що падає опівдні від предметів,
постійно показує на ___________________________________ .
12. Позначити на малюнку основні та проміжні сторони горизонту.
13. Запишіть, який масштаб можна використати під час складання плану, а
який – під час складання карти.
а) 1 см – 500 м для складання ____________________________;
б) 1 см – 20 км для складання ____________________________;
в) 1 см – 300 км для складання ___________________________;
г) 1 см – 60 м для складання _____________________________ .
14. Вставити пропущені слова.
У берези кора завжди біліша й чистіша з _______________________ сторони.
Гриби ростуть в основному з ________________________ сторони дерев,
кущів, пеньків.
15. Позначення масштабу на плані місцевості розташовують:
а) угорі,
б) праворуч,
в) унизу,
г) ліворуч.
16. Чому горизонт розширюється, коли піднімаємося вгору?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
17. Як визначити сторони горизонту за допомогою компаса?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
18. Чому предмети з-за лінії горизонту з’являються поступово?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________
Контрольна робота 3. «Природа материків і океанів»
1. На Землі найбільшу площу займає:
а) суша,
б) вода,
в) гори,
г) пісок.
2. До Світового океану не входить:
а) Індійський океан,
б) Тихий океан,
в) Антарктида,
г) Атлантичний океан
3. У західній півкулі знаходиться материк:
а) Австралія,
б) Північна Америка,
в) Африка,
г) Євразія.
4. Найбільшим океаном є:
а) Північний Льодовитий,
б) Тихий,
в) Атлантичний,
г) Індійський
5. Північна Америка не омивається:
а) Індійським океаном,
б) Північним Льодовитим океаном,
в) Тихим океаном,
г) Атлантичним океаном.
6. Найменшим океаном є:
а) Тихий,
б) Північний Льодовитий,
в) Атлантичний,
г) Індійський.
7. У західній і східній півкулях розташована:
а) Австралія,
б) Африка,
в) Південна Америка,
г) Антарктида.
8. Визначити назви частин світу.
а) Південна Америка, Африка, Європа, Азія, Антарктида;
б) Євразія, Північна Америка, Африка, Антарктида, Австралія;
в) Антарктида, Америка, Африка, Австралія, Європа, Азія;
г) Америка, Австралія, Антарктида, Євразія, Африка.
9. Підкреслить назви материків.
Африка, Україна, Австралія, Північна Америка, Євразія, Антарктида,
Індійський, Південна Америка
10. Підкреслити назви океанів.
Атлантичний, Антарктида, Європа, Тихий, Австралія, Північний Льодовитий,
Північна Америка, Індійський
11. З’єднай стрілками.
Баобаб
Вилоріг
Велика панда
Дугласія
Опосум
Вікторія-регія
Анаконда
Антилопа
Сумчаста тварина
Хвойне дерево
Дерево
Змія
Ведмідь
Гігантське латаття
12. Визначити рядок, у якому записані птахи, які живуть в Африці:
а) ібіс, лелека, фламінго, страус, марабу, птах-секретар, бананоїди, фруктові
голуби;
б) полярна сова, гагара, чайка, кайра, баклан, птах-носоріг, нектарниця,
павич;
в) біла сова, полярна куріпка, дятел, шишкар, омелюх, орлан білоголовий;
г) гарпія, гриф, тукан, колібрі, чапля, ібіс, кондор.
13. Визначити рядок, у якому записані тварини, які живуть тільки в
Австралії:
а) жираф, гепард, фламінго, бегемот, горила, слон, носоріг;
б) лось, бізон, росомаха, дикобраз, скунс, олень вапіті, вівцебик;
в) казуар, тасманський диявол, качконіс, кенгуру, єхидна, коала;
г) анаконда, ягуар, тапір, мурахоїд, панцерник, гриф, гарпія.
14. Згрупуй і запиши назви гір, річок та озер планети.
Еверест, Байкал, Уральські, Ніл, Кіліманджаро, Вікторія, Конго, Міссісіпі,
Кордильєри, Муссурі, Маракайбо, Ніагара, Аппалачі, Тітікака, Анди,
Амазонка, Ейр, Блакитні.
Гори: ________________________________________________________
___________________________________________________________ .
Річки: ______________________________________________________
____________________________________________________________ .
Озера: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ .
15. Визначити послідовність розміщення природних зон материка Євразія
Пустелі
Тундра
Мішані і листяні ліси
Вологі тропічні ліси
Степ
Тайга
Лісостеп
Острови Північного Льодовитого океану
16. Впиши у кружечки букви, що позначають материки (від найменшого до
найбільшого):
а) Антарктида,
б) Євразія,
в) Північна Америка,
г) Африка,
д) Південна Америка,
г) Австралія.
17. Допиши речення.
Світовий океан дає людям ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ .
18. Продовж речення.
Світовий океан потребує охорони тому, що ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ .
Контрольна робота 4. «Природа України»
1. Україна – незалежна держава, найбільша за площею з країн, що повністю
знаходяться в … .
2. Україна на півночі межує з:
а) Молдовою,
б) Білорусією,
в) Росією,
г) Польщею.
3. У західній частині сусідами України є:
а) Польща,
б) Білорусія,
в) Росія,
г) Словаччина.
4. Території суші з рівною поверхнею – це:
а) горби,
б) гори,
в) рівнини,
г) плоскогір’я.
5. Гори – це:
а) ділянки земної поверхні для відпочинку людей,
б) схили, на яких ростуть дерева,
в) ділянки земної поверхні, високо підняті над рівнинами,
г) ділянки земної поверхні, підвищені над низинами.
6. Заглиблення, по якому тече річка, називається …:
а) витоком,
б) гирлом,
в) руслом,
г) притокою.
7. У річки є береги …:
а) лівий і правий,
б) крутий і похилий,
в) високий і лівий,
г) правий і низький.
8. Великі ділянки земної поверхні з однаковою природою, які змінюють одна
одну – це:
а) природні багатства;
б) природні зони;
в) природні заповідники;
г) природні території.
9. Підкреслити назви квітів, які зацвітають на Поліссі навесні.
Сон-трава, проліски, підсніжники, фіалки, едельвейси, конвалії, тюльпани,
першоцвіт
10. Підкреслити назви тварин, які живуть у зоні мішаних лісів.
Дятел, борсук, перепілка, дикий кабан, мухоловки, терерук, козуля, ховрах,
дрохва, лісовий кіт, вовк, зубр, лось, ондатра, кулик.
11. Які водойми належать до штучних?
а) Річки, болота, джерела, ставки;
б) моря, озера, болота, водосховища;
в) ставки, водосховища, канали;
г) джерела, болота, ставки, озера.
12. Пронумеруй, у якій послідовності розташовуються природні зони в
Україні з півночі на південь
Зона лісостепу
Зона мішаних лісів
Зона степу
13. Визначити рядок, у якому записані риби, які водяться у Чорному морі:
а) судак, хамса, тюлька, севрюга, білуга, оселедець, камбала, кефаль;
б) форель, лосось, оселедець, скумбрія, скат, біла акула;
в) окунь, щука, карась, лящ, короп, білий амур, струмкова форель;
г) хамса, шпроти, кефаль, ставрида, скумбрія, тунець, камбала, катран, скат,
осетр, севрюга.
14. Згрупуй і запиши назви гірських і рівнинних річок України.
Черемош, Дністер, Стрий, Прип’ять, Дніпро, Прут, Південний Буг, Тиса,
Сіверський Донець, Дунай, Горинь
Гірські: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ .
Рівнинні: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ .
15. Розмежуй і запиши тварин, які занесені до заповідників Асканія-Нова і
Карпатського.
Кінь Пржевальського, кутора мала, зебра, горностай, лелека чорний, лама,
саламандра, зебу, антилопи канни, журавель вінценосний, пугач, павич,
видра, тритон карпатський.
16. Розмежуй назви рослин, які вирощують у садах і на полях лісостепової
зони:
Груші, абрикоси, картопля, льон, кукурудза, цукрові буряки, сливи, рис,
яблуні, мандарини, озима пшениця, дині, кавуни, ячмінь.
Поле: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
Сад:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ .
17. Чому дятел не живе у степу?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ .
18. Як пристосувалися тварини до життя у степу?
а) ____________________________________________________________
б) ____________________________________________________________
в) ____________________________________________________________
г) ___________________________________________________________ .
Природничий диктант.
«Земля – планета Сонячної системи».
«Зорі. Сузір’я. Велика та Мала Ведмедиця. Полярна зоря».
«Сучасні уявлення про Всесвіт»
1. Джерелом світла і тепла для всього живого на Землі – є … (Сонце).
2. Запишіть, скільки теплових поясів виокремлюють на поверхні нашої
планети (5 теплових поясів).
3. Запишіть назви теплових поясів (Тропічний, два помірних, два полярних).
4. Уявна лінія, навколо якої відбувається обертання нашої планети – це …
(Вісь Землі).
5. Земля обертається навколо Сонця із … (Із заходу на схід).
6. Уявну лінію, яку описує небесне тіло під час руху навколо Сонця
називають … (Земною орбітою).
7. Великі розпечені газові кулі – це … (Зорі).
8. Ділянки зоряного неба з чітко окресленими межами називають …
(сузір’ями).
9. За Полярною зорею можна визначити … (сторони горизонту).
10. Гігантські зоряні системи, що містять від кількох мільйонів до багатьох
сотень мільярдів зір – це … (Галактики).
11. Продовжіть речення: Наша Сонячна система – це крихітна частина …
(Галактики Молочний шлях).
Природничий диктант
«Материки, океани і частини світу на географічних картах»
1. Ділянки суходолу, які з усіх боків омивають води морів і океанів,
називають … (материками або континентами).
2. Їх є … (6).
3. Найбільшим материком є … (Євразія).
4. Найхолоднішим – … (Антарктида).
5. У Західній півкулі знаходяться материки … (Північна і Південна
Америки).
6. Найменшим материком є … (Австралія).
7. Найжаркішим – є … (Африка).
8. Великий водний простір, що займає значну ділянку земної поверхні – це
… (океан).
9. Їх є … (4).
10. Найбільший і найглибший океан на Землі – це … (Тихий океан).
11. Ще з давніх часів людина освоїла цей океан і він був головним водним
шляхом на Землі … (Атлантичний океан).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Природничий диктант
«Євразія»
Найбільший материк на Землі … (Євразія).
Записати назви океанів, якими омивається цей материк.
Записати, у якій півкулі знаходиться цей материк. (Східна півкуля).
Записати, у якій частині материка знаходиться наша країна. (Європа).
Найвища точка материка — гора … (Джомолунгма або Еверест).
Найглибше озеро материка і світу … (Байкал).
7. Найбільше за площею озеро … (Каспійське море).
8. Найбільша країна за кількість населення … (Китай).
9. Записати назву гір, які є межею між двома частинами материка …
(Уральські гори).
10. На території України є такі гори: ... і ... (Кримські і Карпати).
11. Найбільшою річкою України є... (Дніпро).
Природничий диктант
«Африка»
1. Другий за величиною після Євразії материк земної кулі – це … (Африка).
2. Майже посередині цей материк перетинає лінія … (екватора).
3. На південному сході материка розміщений великий острів …
(Мадагаскар).
4. Найвищою точкою материка – є гора … (Кіліманджаро).
5. Біля північного тропіка материка випадає найменше опадів, тому тут
простягається найбільша в світі пустеля … (Сахара).
6. Які природні зони є на цьому материку (Тропіки, савани, пустелі)
7. Материк з усіх боків омивається водами … (Атлантичного і Індійського)
океанів, а на півночі … (Середземного) моря.
8. Одна із найдовших річок світу і цього континенту – це … (Ніл).
9. Біля екватора протікає повноводна річка … (Конго).
10. Найбільшою прісною водоймою цього материка – є озеро … (Вікторія).
11. На території цього материка розміщено понад … (50) держав.
12. Як ще називають цей континент, маючи на увазі колір шкіри його жителів
(Чорний континент).
Природничий диктант
«Північна Америка»
1. Третій за розміром материк після Євразії та Африки – це … (Північна
Америка).
2. Запишіть назви океанів, якими омивається цей материк (Північний
Льодовитий, Тихий, Атлантичний океани).
3. Які гори простяглися уздовж західного узбережжя материка?
(Кордильєри).
4. Які гори знаходяться на сході материка? (Аппалачі).
5. Природа на материку дуже сувора, температура взимку опускається до …
( - 450С).
6. Найбільша річка цього материка – це … (Міссісіпі).
7. В північній частині материка розташований каскад озер, які мають назву
… (Великі озера).
8. Запишіть назву найбільшого водоспаду цього материка, шум якого чутно
аж на 20 км навкруги (Ніагарський водоспад).
9. Корінні мешканці материка, більшість яких проживає у Мексиці – це …
(індіанці).
10. Населення, яке живе на крайній півночі континенту і потрапило на нього
з Азії – це … (ескімоси).
11. Легкі шкіряні човни, на яких мисливці у пошуках риби і звірів виходять у
море, мають назву … (каяки).
Природничий диктант
«Південна Америка»
1. У якій півкулі знаходиться Південна Америка? (У західній).
2. Яку геометричну фігуру нагадує цей материк своїми контурами?
(Трикутник).
3. Яке місце посідає цей материк за площею? (Четверте).
4. Запишіть, водами яких океанів омивається Південна Америка
(Атлантичного і Тихого).
5. Запишіть назву гір, які простягнулися вузькою смугою у західній частині
материка (Анди).
6. Назва пустелю, яка знаходиться на південному заході материка
(Атакама).
7. На території Південної Америки протікає найбільша річка Землі – це …
(Амазонка).
8. Запишіть назву найвищого водоспаду у сіті (Анхель).
9. Яку назву має найбільше озеро цього материка? (Маракайбо).
10. Запишіть назву найбільш високогірного озера, температура води якого
постійно становить + 140С (Тітікака).
11. Яку назву дістали ліси Південної Америки? («Легені світу»)
Природничий диктант
«Австралія»
1. Найменший материк у світі – це … (Австралія).
2. На цьому материку розміщена тільки одна держава – це …
(Австралійський Союз).
3. Який острів розташований на півночі материка? (Нова Гвінея).
4. Запишіть назву острова, який розміщується на півдні материка
(Тасманія).
5. Які гори знаходяться на сході материка? (Блакитні гори).
6. Запишіть назву природного об’єкту, який утворений живими організмами
– коралами (Великий Бар’єрний риф).
7. Цей материк найсухіший на Землі. У скільки разів менше випадає тут
опадів, ніж у Африці? (У 5 разів).
8. Запишіть назву найбільшої річки материка (Муррей).
9. Яке найбільше озеро цього континенту? (Ейр).
10. Запишіть назву корінного населення цього материка (Аборигени).
11. Запишіть назву птаха острова Нова Гвінея, яких охороняться законом
(Райський птах).
Природничий диктант
«Антарктида»
1. Запишіть назву материка, який називають «крижаною пустелею»
(Антарктида).
2. Чим вкрито майже 100% поверхні цього материка? (Кригою).
3. Запишіть скільки міжнародних станцій здійснюють наукові дослідження
на цьому материку? (Майже 40).
4. Яка товщина крижаного покриву на материку? (майже 2000 м).
5. У льодах цього материка знаходиться найбільше прісної води планети
земля. Запишіть скільки (80%).
6. Чи належить цей материк до якоїсь із держав світу? (Ні).
7. Запишіть назву району цього материка, де було зареєстровано найнижчу
температуру повітря ( - 89,20С) (Полюс холоду Землі)
8. Майже впродовж усього року на материку може протриматися
температура … ( - 400С).
9. Які опади випадають на материку? (Сніг, дуже рідко дощ).
10. Для материка характерні вітри, що іноді набувають ураганної сили, їх
швидкість сягає … (80 – 90 м/с).
11. Найсухіше місце на Землі, яке використовують для тренувань
космонавтів, знаходиться на цьому материку – це … (Сухі долини).
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
152
Размер файла
86 Кб
Теги
Контрольні роботи. Природничі диктанти
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа