close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Альдегіди

код для вставкиСкачать
Aвтор: Коркуна Дмитро 2000г., Школа: № 96 м. Львов, вчитель: Л��лия Павливна
 Опорний конспект з хімії на тему:
"Насичені одноатомні спирти"
Виконав:
учень 11-А класу
середеньої школи № 96
Коркуна Дмитро
Насичені одноатомні спирти - похідні насичених вуглеводнів, де один атом Гідрогену заміщений на одну гідроксильну (функціональну) групу.
СnH2n+1OH - загальна формула насичених одноатомних спиртів
Етанол
CH3OH - молекулярна формула Н
|
H - C- O - H - структурна ф-ла
|
H СН3 - ОН - скорочена структурна формула
Метанол
С2Н5ОН - молекулярна формула
Н Н
| |
H- C - С - O - H - структурна ф-ла
| |
H H СН3 -CH2 - ОН - скорочена структурна формула
Електронна формула.
Етанол
Н δ- δ+
Н : С : О : Н
Н Метанол
Н Н δ- δ+
Н : С : С: О : Н
Н Н Ізомерія
Для спирту С4Н9ОН характерні такі ізомери:
4 3 2 1
СН3 - СН2 - СН2 - СН2 - ОH
Бутанол -1
4 3 1 1
СН3 - СН2 - СН - СН3
|
OH
Бутанол - 2
CH3 - CH - CH2 - OH
|
CH3
2- Метилпропанол-1
CH3
1 2 | 3
СН3 - С - СН3
|
OH
2- Метилпропанол-2
Фізичні властивості метанолу і етанолу
Метанол і етанол - за нормальних умов рідини, легші за воду, мають специфічний запах, як полярні сполуки, вони добре розчинні у воді Ткип. Метанолу дорівнює 650 С, етанолу- 780 С.
Метанол і етанол - дуже подібні рідини, розрізнити їх можна лише хім. способом або за температурою кипіння.
Хімічні властивості метанолу й етанолу:
1. Повне окиснення (горіння)
2СН3 - ОН + 3О2 → 2СO2 + 4 H2O ▲H=715 кДж/моль
2. Неповне окиснення O О
|| ||
С2Н5ОН СН3 - С СН3 - С
-Н2О | -Н2О C 3. Заміщення атома гідрогену
2CH3-CH2 - ОН+ 2 Na→2CH3-CH2-O Na + H2
4. Заміщення гідроксильної групи на галоген
СН3 - СН2 + ОН + Н - Сl→CН3 -СН2 -Сl
5. Дегідратація
С2Н5 ОН→(t 2700) CН2 =СН2+Н2O
6. Реакція естирифікації - взаємодія карбонових кислотіз спиртами при нагріванні і наявності каталізатора .
O O
|| ||
СН3 - С + HO - C2H5 ↔(t0,k,t) CH3 - C +H2O
| |
OH C2H5
7. Внутрішньо молекулярна дегідратація
2С2Н5 - ОН →(t0,k,t) С2Н5- О- С2H5 - O -C2H5 + H2O
Способи добування метанолу
1. Суха перегонка деревини
2. З синтез газу
СО +2Н2 →(t0,R,k,t)CH3OH
Способи добування етанолу
1. Гідроліз галоген пхідних
СН3 - С2Н2Cl + H2O →CH3 CH2OH + HCl
2. Відновлення альдинідів
O
||
СН3 - С + H2→CH5CH2OH
|
H
3. Спиртове бродіння глюкози
С6Н12О6 →(бродіння) С2Н5ОН + 2СО2
Гідратація етилену
4. Гідратація етилену
Застосування етанолу й метанолу
1. Основа алкогольних напоїв
2. Розчинники
3. Органічний синтез і лабораторна практика
4. Добувають речовини, що є вихідними здля виробництва каучуку.
Документ
Категория
Химия
Просмотров
20
Размер файла
114 Кб
Теги
работа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа