close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

номенклатура справ 2013 рік

код для вставкиСкачать

УКРАЇНА
Н А К А З
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ С. ЧЕРВОНЕ
Від "___" _____________201__р. № ____
с. Червоне
Про затвердження номенклатури справ
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Червоне
на 2013 рік
З метою систематизації документації школи, дотримання єдиних вимог щодо ведення ділової документації, на виконання наказу Міністерства юстиції України від 12. 04. 2012 № 578/5
н а к а з у ю: 1. Затвердити номенклатуру справ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Червоне Гайворонського району Кіровоградської області ( додаток 1).
2. Призначити відповідальним за правильність ведення документації заступника директора з навчально-виховної роботи Семенюк І. В.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Червоне: О. Розумець
З наказом ознайомлені:
Додаток до наказу по ЗШ І-ІІІ ступенів с. Червоне №_____від _____________2013 р.
Номенклатура справ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Червоне
Гайворонського району Кіровоградської області на 2013 рік
Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Кількість справ (томів, частин)Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за ПерелікомПримітка1234501. РОЗПОРЯДЧО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА, КОНТРОЛЬ01-01Накази, рішення, вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, управління освіти і науки облдержадміністрації, райвідділу, управління освіти:
а) з основної діяльності;
б) з кадрових питань (особо-вого складу) (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звіль-нення; атестація, підвищення кваліфікації, присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду); зміна біографічних
даних; заохочення (нагород-ження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок;
в) з адміністративно-господарських питань.
До ліквідації організації1
ст. 16
75 р.2
5 р.
1Надіслані до відома - доки не мине потреба
2Про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчан-ням - 5 р.
01-02Інструкції, методичні вказівки та рекомендації Міністерства освіти і науки України, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і науки облдержадміністрації, райвідділу управління освітиДо заміни новими
ст. 2001-03Розпорядження голови райдержадміністрації, рішення засідань органів місцевого самоврядуванняДо ліквідації школи
ст. 1601-04Документи (заяви, подання, протоколи, рішення, звіти, обгрунтування, положення) державної атестації школиДо ліквідації школи
ст. 4801-05Свідоцтва про державну атестацію школиДо ліквідації школи1
ст. 301Надіслані до відома - 1 р. після заміни новими
01-06Накази директора школи з основної діяльності (оригінали)До ліквідації школи1
ст..161Надіслані до відома - доки не мине потреба
01-07Статут школиДо ліквідації школи ст. 2801-08Документи (доповідні записки, інформації тощо) з основних питань діяльності школи, які направлені до органів вищого рівня :
а) що подаються в органи ви-конавчої влади та місцевого самоврядування
б) що подаються структурни-ми підрозділами керівництву організації
До ліквідації школи1
ст..44
5 р. ст..441З адміністративно-господарських та опе-ративних питань - 5 р.01-09Протоколи загальних зборів трудового коллективу школиДо ліквідації школи ст..1201-10Звернення (пропозиції, скарги) громадян:
а) що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі школи або усунення значних недоліків
б) особистого та другорядного характеру
5 р. ст.82
5 р.11У разі неодноразового звернення - 5 р. після останнього розгляду01-11Приймально-здавальні акти з усіма додатками (за виключенням інвентаризаційних документів), складені в разі зміни:
а) директора школи
б) відповідальних працівників школи
До ліквідації організації
ст.. 45
3 р.1
ст.451Після зміни посадових відповідальних та матеріально відповідальних осіб
01-12Документи (акти, довідки, доповідні записки, тощо) перевірок роботи школи10 р. ст..7601-13Контрольно-візитаційна книгаДо ліквідації організації
ст. 4801-14Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю5 р. ст.8601-15Правила внутрішнього розпорядку школи1 р.1 ст. 3971Після заміни новими01-16Оперативні плани роботи керівництва школиДоки
не мине потреба ст.16201-17Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг5 р. ст.12401-18Журнал прийому відвідувачів керівництвом школи
3 р. ст.12501-19Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів
3 р. ст.12201-20Журнал реєстрації телефонограм1 р. ст.12601 - 21Номенклатура справ школиДо заміни новою ст.11101- 22Протоколи засідань експертної комісії школиДоки
не мине потреба ст.15
01-23Паспорт архіву школи3 р.1
ст..131
1Після заміни новим02.НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА02-01Навчальні плани та навчальні програмиДо заміни новими
ст.552, 55302-02Річний план роботи школи5 р. ст.15702-03Протоколи засідань педагогічної ради школи та документи до них5 р. ст.16002-04Протоколи засідань ради школи, психолого-педагогічний семінар5 р. ст. 16002-05Протоколи засідань методичних об'єднань та документи до них5 р. ст.16002-06Протоколи засідань загальношкільного батьківського комітету та документи до них5 р. ст. 1302-07Протоколи засідань ради профілактики школи5 р ст.16002-08 Протоколи засідань учнівського комітету5 р. ст.1302-09Книга обліку бланків та видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту75 р. ст.53102-10Книга обліку бланків та видачі атестатів про повну загальну середню освіту75 р. ст.53102-11Книга обліку та видачі золотих і срібних медалей75 р. ст.53102-12Алфавітна книга запису учнів75 р. ст. 52802-13Книга обліку руху учнів75 р. ст.52802-14Плани роботи класних керівників1 р. ст.16102-15План роботи педагога-організатора1 р. ст.16102-16План роботи гуртків1 р. ст. 16102-17Календарні плани роботи з учнями, які потребують індивідуального навчання, екстернатна форма навчання1 р. ст.161
5 р. ст.54402-18План роботи бібліотекаря1 р. ст.15802-19Розклад уроків та позакласних занять1 р. ст.58602-20Розклади, графіки проведення екзаменів, консультацій1 р. ст.58602-21Плани, графіки проведення позакласних заходів1 р.ст.16102-22Графіки роботи гуртків, факультативів1 р.ст.16102-23Річний звіт про роботу школиДо ліквідації школи ст..29602-24Статистичні звіти про роботу школиДо ліквідації школи ст..30202-25Документи (довідки, доповідні записки, доповіді, реферати, тощо) по вивченню, узагальненню та впровадженню передового педагогічного досвіду5 р. ст. 56202-26Документи (звіти, інформації, листування, довідки) з питань профорієнтації, трудового навчання5 р. ст. 54002-27Документи (плани, програми, звіти, листування тощо) про проведення олімпіад, вікторин по навчальних предметах, оглядів конкурсів художньої, технічної творчості, моніторинги10 р. ст.79502-28Документи (плани роботи, протоколи засідань, звіти тощо) про роботу гуртків, факультативів, спортивних секцій1 р. ст.29902-29Документи (плани роботи, довідки, інформації, листування тощо) про роботу шкільної бібліотеки1 р. ст.29902-30Листування з РДА, відділом, управлінням освіти з питань навчально-виховної роботи та підготовки школи до нового навчального року3 р. ст.79702-31Документи (довідки, заяви, листування тощо) про приймання та переведення учнів до інших шкіл10 р. ст.59802-32Класні журнали випускних класів5 р. ст.59002-33Класні журнали5 р. ст.59002-34Журнал факультативних занять5 р. ст.59002-35Журнали планування та обліку роботи гуртків5 р. ст.59002-36Журнал обліку пропущених та заміщених уроків5 р.1
ст. 6301Відомості обліку
годин - 1 р.02-37Документи (письмові роботи, протоколи) ДПА учнів75 р. ст. 57002-38Документи (звіти про проведення екзаменів, відомості оцінок тощо) з питання випускних екзаменів10 р. ст. 57202-39Доповідні записки, заяви та пояснення учнів про причини пропуску занять1 р. ст.59202-40Протоколи засідань екзаменаційних комісій,75 р. ст.57002-41Екзаменаційні роботи учнів1 р. ст.56502-42Річні контрольні роботи учнів3 р. ст.56702-43Документи (довідки, звіти, інформації, листування тощо) про стан медичного обслуговування учнів3 р. ст.70402-44Документи (довідки, звіти, інформації, листування тощо) про оздоровлення учнів3 р. ст. 79402-45Документи (довідки, звіти, інформації, листування тощо) про організацію харчування учнів3 р. ст. 77102-46Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню10 р.1
ст.5251За відсутності нака-зів про зарахування, відрахування, випуск, а також особових справ - 75 р.
02-47Особові справи та медичні картки учнів3 р.1
ст..4941Після закінчення або вибуття02-48Концепції, прогнози (перспективні плани) розвитку школиДо ліквідації організації ст.14902-49Документи (заявки, плани, програми, списки, графіки, листи) про проведення виробничої (навчальної) практики1 р. ст. 59403. РОБОТА З КАДРАМИ03-01Правила, положення, інсрукції, методичні рекомендації щодо роботи з кадрамиДо заміни новими
ст. 2003-02Посадові інструкції працівників школи5 р. 1
ст..431Після заміни новими. Посадові інструкції наукових працівників, а також посадові і робочі інструкції працівників, що працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, - 75 р.
03-03
Накази директора школи про прийняття, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво працівників школи, про матеріальну допомогу працівникам школи; про надання відпустки працівникам школи; про стягнення, відрядження працівників; з адміністративно-господарських питань75 р.2
ст..16
2Про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчан-ням - 5 р.
03-04Документи до наказів з особового складу (листи обліку кадрів, заяви, подання, доповідні записки, довідки, копії довідок, обхідні листи), що не увійшли до складу особових справ3 р. ст.49103-05Книга обліку особового складу педагогічних працівників75 р. ст. 50303-06Особові справи працівників школи75 р.1
ст..4931Після звільнення03-07Трудові книжки працівників школиДо
запитання, не затребувані - не менше 50 р.
ст.50803-08Журнал обліку видачі трудових книжок працівників і вкладишів до них50 р. ст.53003-09Документи (заяви, протоколи засідань атестаційної комісії, атестаційні листи) з атестації вчителів5 р. ст.63603-10Особові картки працівників75 р.1
ст..4991Після звільнення03-11Графіки проведення атестації і встановлення кваліфікації
1 р. ст..64004. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ04-01Паспорт санітарно-технічного стану школи1 р.1
ст. 5411Після заміни новими
04-02Акти приймання й передачі будівель, приміщень, земельних ділянок у постійне користування школоюДо ліквідації школи ст.104604-03Штатний розпис школи75 р. ст..3704-04Інвентарні журнали (картки) обліку основних засобів3 р. ст. 34504-05Книга складського обліку матеріалів3 р. ст. 100704-06Інвентарна книга бібліотечного фонду школиДо ліквідації бібліотеки ст.80504-07Документи (протоколи засідань інвентаризаційної комісії, інвентарні описи, акти) про інвентраизацію майна школи3 р.
ст.186
ст.101104-08Договори про матеріальну відповідальність3 р.1
ст.3191Див. примітку один до статті 186
04-09Акти готовності школи до нового навчального року5 р. ст.43704-10Листування з установами організаціями з адміністративно-господарських питань1 р. ст. 103104-11Правила, інструкції, методичні вказівки та рекомендації з техніки безпеки, пожежної безпеки, цивільної оборони тощоДо заміни новими ст.2004-12Акти,
приписи з питань протипожежної охорони3 р. ст. 1179
5 р. ст.118004-13Акти, приписи санітарно-епідеміологічної служби5 р. ст.43404-14Журнал реєстрації інструктажу з техніки безпеки:
а)вступного інструктажу;
б) Журнали реєстрації інструктажів (первинного, повторного, позапланового, цільового) з питань охорони праці 10 р.1
ст..481
10 р.1
ст. 482
1Після закінчення журналу
1Після закінчення журналу
04-15Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями та працівниками школи45 р.1
ст..4771Після закінчення журналу04-16Документи (акти, висновки, протоколи, тощо) розслідувань нещасних випадків45 р.1
ст..4531Пов'язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами - 75 р.
04-20Документи (акти, висновки, протоколи, листування тощо) з організації роботи з цивільної оборони, протипожежної охорони, охорони праці
3 р. ст. 1196
3 р. ст. 118605. ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ05-01Документи (протоколи, доповіді, постанови, резолюції загальних звітно-виборчих зборівДо ліквідації школи
ст.122005-02Протоколи засідань профкомуДо ліквідації школи
ст.122005-03Протоколи засідань ревізійної комісії5 р. ст.122305-04Заяви про прийом у члени профспілки3 р.1
ст..12371Після вибуття з членів профспілки05-05Документи (заяви, довідки, листування тощо) про надання матеріальної допомоги, придбання, розподіл путівок у санітарно-курортні заклади тощо3 р. ст.71205-06Кошторис витрат, річний фінансовий звіт профкомуДо ліквідації організації ст..122605-07Колективний договірДо ліквідації школи ст.39505-08Бюлетні таємного голосування, списки кандидатів, висунутих до нового складу профкомуНа період строку повноважень ст..122205 -09Положення про преміюванняДо заміни новими ст.424
Автор
petrenko.yurij
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 675
Размер файла
182 Кб
Теги
номенклатура, справа, рік, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа