close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Маленькие художники 2012-04

код для вставкиСкачать
ililililil|
2 0 0 4
ililltilJl
7 8 0 0 6
ffiucraeK <rMan Hh e OaHTagti; bl)r
_.<",__j )
tu*iS*#
.6
rr
Bqaror Or<ynoa, 8 net,
c, Av6poao, llepmoci rPoi
#rr -*,
"!\
r\
U
;1"
-
\l
\t
i::
$
Korcnrxo Kopoc6go, 8 ner,
ni Knp.rr, fximexoror o6n.
--A( iF'
a
o
Kqn lllnet, 9 ner,
n hpryro<
rl
{
* -'\*|t
,. $-?ry.,i
''t4
l si'. i
+t.:il
i- 'C
r r i
llonnxaCorqnooo,6net= BrrcEoneolr*y<,7ner,
r. Epect, SenoPtro : n. A)trooxrrqroe, c.'oporolo<ot oorl'
X""ar"r." mot o xnxo, T ner, f anr Xoplsrx, 64rer,4. Tenrerc' 1,
'r.llJytrepnr,{yaoutm I EPecro€to6rl.,benop}'o
\ffi gtr
lifr ffi;
ApfrrcBoqro 6uup Hfftotrbl@ monemld' wo nomeutgnoor
e opexoao*oo . Po
fti<\-
/ /a\
(rrp^€
\ \\:_
\}>
\ \$z
c
C
f *
\\
,*
t,
tr
!,'
r
I
i
t
I
i
!
I
J
j
I
l
4v
--.=\ ----\
Apofimosorf@ norufbrru no pexe eqrtgAlo
rrffibtnuom. Pm<poorqmrxry, ,
f-, i
)
) l
/2
ffi
/l l\\\
t t l
I\
il
(
I
\ffi .?ij
}ff
b;,s
w c
0E
3rrry AX*moso.oo tepererno y noreeoi mbrrscr. ftrcye rm
npeg;rcru no ro{rom. Pryo xop?}r}o(y.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Aeplqtr xpoo, x toropoflqf srrrb noseAiir B roc?r
AprurrooooV. Pmtpoor loprrrxxp
Nl
O( -.- _- -\
O
O
O
G
2
'\v----.
a O
It
rll23i
:*
Gs
X#
*
\
g
)
f f i *
r)
s
f f i o
* *
Y tgoro Apfrrroso-{ila xoqno grnrrtyfo norru,nry, o+ro
ylrF rro eG rusn'nr*n or ,(@rqp1g. HoiAlr tfi He c loi
'7r-\
i\-'-.
\\
\ t t\
\t t"".
Xpo nprraroolrr 6onu.uoe nprugxoeg;rn .
Coarnroi oronuro moxer y xtporo. Pocrpoo roprrstr(y.
rltfrei
Arem e rbrlno pel.rl rxrsrrb cnqge6 ,
rurorb€ nnn fipfimooorttr. Poocpocu t€p?rfi{tty.
c'oeAnxr 'oqror rp nopqflqlr x yBrnrrurb r.,o nomor
,boircsoqre c6exoru or rqos'o. poogoo roprrrxrv.
.3
7.
4
a
$ r
l f r \t z
\ ,o .,,
c>o
\f5
I
Tom
ncilto(omrrno c nprrqgm rmeoa,
(wl7ir
xm€'r Bor a lgxom lefrepeorom 30rxe. HoSyri erc
no:IrolEm ]| pe(p6 t(oPfio{.y.
O a----)
<r> -*--
Oxr nono6rrrr AnF Apyro r noxeHtutrcr. llqgymoi n
xopryu lrrenr, roroporo 3onpernx I r@pety. Poogoo
r@ptt r.y r Drrlrrr ep I rpxr 2012 mao no qApesy:
2l4ot20, r. Cmonexo<, o/t39.
Kynox frocrxxr(o
(Domnnrn
Boepocr
(DlrlO qAlroro rc pqnrrenei
Jlowoarri nxp1er(c
Jlonxrri qApec
(.i91
<3o5osHbte Hoxneixn>
Aercrni rrypxon poctgocor c xorneiromn
llxrepecxrre $or<rur, noxerxble AGt xe pe5€xxy, ornh.{Hoc aoomor(Hocrb
npogorrrb Qoxroerrc n raopqecrao npn pocxpqurrBolrhr. plrcylrxroB. Kpocovxure
Hoxrrehxx Ans yanekqtenbxono potarrre Moropnxr e rrpoeoi eopme.
Br<orqnorsx -a^-.
,.*;lffiol,Tfilr*(lo73o) o o
xxr..t(c: \7
< Monexbxhe r(yAo)f<xrKr ))
Pocrpoorr + tonoaonomtor Anl po3Brrnr rvgprGcrBeHxux
HoBbtxoa I coo6pornrenbxocrtr pe66xr<o
Bncronorq -r.A-. O
O "-mffi;1* (ncee) .-
*qndff'*\/ O
<Korrsxn-tlcutnK]tr)
Bec6nrfi , ygp6xrfi r xeRloporofr xypxon-
POO(pOO(o Anr llpuI(onbHrroa
Bro'onomx A-.
<llo.no Pocouu, ,a \
"*IHjtSffi** ( 29385 )
llxAexc: \/
;=:
He ro5ygp
noAnHcoTbcn Ho
nto5nllbte
ArpywKo-Bbrpe3qn*o 5 t 1{
KBert
Hor<nei Ho nnorxylo
6ynory lr Bbrpex(x
AeronH lrrPyurKh.
Co5epn n cxnei
xrpyurq/, KoK noKo3oHo
Автор
Rony
Rony1277   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Молодежные и Детские
Просмотров
129
Размер файла
12 548 Кб
Теги
маленькие художники
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа