close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Есе як провідний жанрфілософських роздумів

код для вставкиСкачать
Який був світ античний і готичний!
Це снилось людству
чи таки було?
Світ робиться сухий і прагматичний
Вже ледве б
’
є кастальське джерело
Л
іна Костенко
(із циклу “Летючі
катрени”
)
ЕСЕ ЯК ПРОВІДНИЙ ЖАНР ФІЛОСОФСЬКИХ РОЗДУМІВ
(
на прикладі книги Мішеля Монтеня “Проби”
та есе В.Вульф “Монтень”
)
Роботу виконала:
Григоренко Євгенія, учениця 11 класу
Білоцерківської загальноосвітньої школи І –
ІІІ ступенів № 6
Науковий керівник:
Олена Петрівна Григоренко, вчитель
-
методист світової літератури, відмінник освіти України
виокремлення
і
визначення
типологічних
рис
есе
як
жанру
філософських
роздумів
;
з’
ясува
ння
основних
тенденцій
виникнення,
розвитку
і
предмету
есе
;
здійснити
спроби
аналізу
прикметних
сюжетно
-
композиційних,
стильових
рис
есе,
їх
тематики
і
проблематики
;
окреслити
міжлітературні
і
культурологічні
зв’язки
основних
ідейно
-
естетичних
тенденцій
розвитку
есе
як
жанру,
що
лежить
на
стику
художньої
та
публіцистичної
творчості
.
дослідити
творчий
доробок
Мішеля
Монтеня
та
Вірджинії
Вульф
;
проаналізувати
працю
Мішеля
Монтеня
«Досліди»
щодо
жанру,
композиції,
художньо
-
стильових
особливостей
;
з’
ясувати
особливості
есеїстики
В
.
Вульф
на
прикладі
текстуального
аналізу
есе
«Монтень»
.
ЗАВДАННЯ:
Об'єкт дослідження: філософська праця М.Монтеня “Проби”
;
есе Монтеня “ Про неробство”
;
есе “Монтень”
В.Вульф.
Предмет дослідження:
художня структура есе;
історичні, генетичні, типологічні зв'язки виникнення жанру;
філософія стоїцизму та скептицизму як світоглядні засади Мішеля Монтеня;
філософські погляди Вірджинії Вульф.
Теоретична основа дослідження:
Наукові дослідження:
А.
Бочарова
;
Є. Журбіної
;
К.Клауса;
Р.
Скулза
;
М.
Шаповалової
.
Структура роботи
Розділ І
Теоретичні основи дослідження
Жанри
філософських
роздумів
Трактати
Розмови
Діалоги
Есе
Поеми
Листи
Цицерон “
Листи до близьких
”
Лукіан “
Діалоги
богів
”
Сковорода
“
Розмова
, звана Алфавіт, чи Буквар с
віту
”
Монтень
“Проби”
Цицерон “
Тускуланські
розмови
”
Лукрецій
“
Про
природу речей
”
Есе
(
франц
.
essai
–
спроб
а,
начерк)
–
жанр,
який
лежить
на
стику
художньої,
публіцистичної,
та
часом
науково
-
популярної
творчості
.
Лукіан
Мішель Монтень
Визначальні риси есе:
незначний обсяг;
‰
конкретна тема, подана у субективному тлумаченні;
‰
вільна композиція;
парадоксальна манера мислення.
Визначні есеїсти Б.Шоу
Ю. Липа
Ю. Андрухович
В. Винниченко
Ж.
-
П. Сартр
А. Камю
Б.
-
І. Антонич
П. Загребельний
Ю. Смолич
Жанрові
ознаки
есе
Категорія ідей
Категорія особи
Категорія настанови, переконання
Категорія часу
Фактичні елементи
* образність;
* метафоричність;
* експресивність.
* співпадає з теперішнім моментом часу.
* автор есе відіграє головну роль.
За Є.
Журбіною
За
стилістичним уживанням
ECE
Тяжіє до науковості
о
дноплановість;
локальність.
оригінальні фактичні елементи;
бідні на фактичні елементи.
Тяжіє до художності
Тяжіє до публіцистики
*
наявність неоднозначних узагальнених образів.
За Бочаровим
персональні
філософські
ECE
За тематичним
спрямуванням
провокаційні
критичні
розважальні
пояснюючі
сповідальні
психологічні
Філософські погляди Монтеня:
стоїцизм;
скептицизм.
“Я
зовсім
не
повчаю
-
лише
повідаю
.
”
“Немає
нічого
прекраснішого
й
виправданішого,
ніж
добре
й
чесно
виконати
роль
людини
.
”
Розділ ІІ
Філософія стоїцизму і скептицизму у праці М.Монтеня “Проби”
Стоїцизм –
це вчення однієї із найвпливовіших шкіл античності.
Скептицизм –
метод судження, що засновується на неприйнятті передчасних висновків.
Гуманізм –
визнання людини найвищою цінністю у світі.
Улюблений висл
ів: “Може
бути!”
Головна мета життя
:
задоволення –
дружні стосунки з оточуючими.
читання –
можливість подорожувати у просторі і часі.
Спілкування з людьми –
це істина;
здоров
’
я;
щастя.
Ставленння
до жінок:
“Венера
без Купідона так само неможлива, як материнство без дітонародження”
Переконання: “Краса
–
всюди; а де краса, -
там і добро!”
Виявили:
А людяність ?
Це обов'язок!
поміркованість
вдячність
скромність
доброта
стриманість
милосердя
шляхетність
Сходинки людських чеснот (за М.Монтене
м)
Тематика есе Монтеня
про античних авторів;
про виховання дітей;
про честолюбство;
про здоров'я;
про смерть;
про багатство;
про славу;
про гідність;
про совість;
про самотність;
про мову;
тощо…
Розділ ІІІ
Філософсько
-
естетичні погляди Вірджинії Вульф
Вірджинія Вульф
Есе “Різновиди
роману”
Письменники за В.Вульф:
“оповідачі
правди
‰
“романтики”
;
“майстри
створення характерів”
;
“психологи”
;
“сатирики
і фантасти”
;
“поети”
.
Есе “Монтень”
Висновки
І сум
І жаль
І висновки повчальні І слово непосильне для пера
Душа пройшла всі стадії печальні Тепер уже задуматись пора
Л
іна Костенко
Дякуємо
за
увагу
!
Автор
sm81
sm8110   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
130
Размер файла
11 106 Кб
Теги
провідний, роздумів, жанрфілософських, есе
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа