close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Оформлення систематичного каталогу та систематичної картотеки статей

код для вставкиСкачать
Поради на допомогу оформленню систематичних каталогів і картотек статей публічних бібліотек із зазначенням форми роздільників, індексів та написів на роздільниках з врахуванням змін та доповнень до Бібліотечно – бібліографічної класифікації. Також

Відділкультури і туризмуНовоукраїнської РДА
Центральна районна бібліотека
Методичні поради
Новоукраїнка 2013
Шановні колеги!
Пропонуємо Вашій увазі методичні поради "Оформлення систематичного каталогу та систематичної картотеки статей".
До вашої уваги - поради на допомогу оформленню систематичних каталогів і картотек статей публічних бібліотек із зазначенням форми роздільників, індексів та написів на роздільниках з врахуванням змін та доповнень до Бібліотечно - бібліографічної класифікації. Також наведено назви рубрик, перелік основних ділень, посилань та відсилок, які необхідно подати на роздільнику.
Бібліотечний каталог - це перелік бібліографічних записів документів, наявних у фонді однієї або декількох бібліотек, що розкриває склад або утримання бібліотечних фондів. Систематичний каталог (СК) - це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються по галузях знання у відповідності з певною системою бібліотечно-бібліографічної класифікації. Він виконує інформаційну та педагогічну функції. Розкриває зміст бібліотечного фонду, надаючи інформацію про літературу з різних галузей знання; каталог задовольняє запити на літературу по галузях в цілому, частини галузі або окремого питання. Посилання на роздільниках СК вказують на взаємозв'язок і взаємозалежність різних галузей знання. Під СК розуміють систему, що складається з двох підсистем: СК і алфавітно-предметного покажчика до нього. Його створення здійснюється відповідно до регламентуючих документів:
- Положення про систему каталогів та картотек бібліотеки - Положення про СК бібліотеки - Паспортів на систематичний та алфавітний каталоги бібліотеки - Інструкції по редагуванню СК бібліотеки
- Інструкції з обліку і організації збереження бібліотечного фонду у сільській бібліотеці;
- Інструкції про вилучення вибувшої літератури із каталогів бібліотеки;
- ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"
До СК звертаються у разі, коли невідомі бібліографічні відомості про потрібні виданнях для тематичного пошуку. У структурі СК закладені дидактичні принципи систематичності (матеріал розкривається від загального до приватного, від простого до складного), наочності та ін.. Користувач знайомиться з систематикою наук, виявляє нові, раніше незнайомі області, теми, питання. Організація СК починається зі складання паспорта. У паспорті СК відображаються специфічні відомості про нього: дата організації, охоплення фондів, назва таблиць класифікації, які лежать в його основі, оформлення карток, їх розташування, форма і колір роздільників і наявність допоміжних посібників до СК. Розділи каталогу розташовані в строгому порядку індексів на основі робочих таблиць класифікації. На етикетці ящика СК розміщений класифікаційний індекс та найменування відповідного поділу в одному, двох або трьох ящиках. У нижній частині етикетки пишуть класифікаційні індекси, що відображають вміст кожного ящика. На кожній етикетці вказується порядковий номер ящика. До зовнішнього оформлення СК відносяться надшкафні написи з короткою характеристикою СК і написи на етикетках каталожних скриньок. На етикетках вказують номер скриньки, індекс та найменування галузевого поділу, а нижче - перший і останній індекси карток, включених у даний ящик (без формулювань рубрик). Внутрішнє оформлення включає формування відділів каталогу на основі індексів, визначені в процесі систематизації. Кожний документ представлений за допомогою каталожної картки з бібліографічним записом. Картки розставлені групами в середині одного класифікаційного ділення. Групи відокремлюються одна від одної роздільниками. За одним роздільником зібрані не більше 40 записів. Розстановка бібліографічних записів у середині ділення алфавітна. Однак якщо представлені декілька видань одного документа - то зворотно-хронологічна. Групи карток об'єднуються індексами, що починаються позначенням відділу робочих таблиць класифікації.
Ліворуч від індексу вказано форму, розмір та колір роздільника. При оформленні роздільників індекс та повну назву рубрики розташовують на виступі, перелік основних ділень - ліворуч, посилання та відсилки - праворуч. Якщо кількість основних ділень у розділі менша за вказану для роздільника необхідно внести у їх перелік відповідні зміни.
Для виділення прізвищ у рубриці персоналій рекомендовано центральні роздільники з овальним зрізом. Незалежно від повноти використання роздільників їх форма та колір не змінюються. Кольорове оформлення. * Основні роздільники - з білого картону; * історія науки в будь-якій галузі - рожеві роздільники;
* учбові видання - салатові роздільники;
* довідкові видання - жовті роздільники;
* бібліографічні записи документів, що містять знання про Україну зібрані за голубими роздільниками.
Написи на роздільниках рекомендується робити чорним гелем.
Розстановка карток. Під угрупованням записів всередині відділів розуміють процес їх впорядкування в межах класифікаційного поділу. Існує два види розстановки бібліографічних записів у СК - зворотно - хронологічна і алфавітна. У СК загальнодоступних бібліотек прийнята алфавітне угруповання бібліографічних записів. Окремими групами всередині одного поділу розставляють бібліографічні записи книг і брошур в алфавіті авторів і заголовків, потім розставляють бібліографічні записи на самостійно видані бібліографічні посібники по темі. У останній групі збираються картки наявних у фонді діафільмів, слайдів і інших аудіовізуальних матеріалів. Важливою складовою частиною бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) є система типових ділень. Таблиці загальних типових ділень створюють можливість однаково розташовувати однотипну літературу в усіх діленнях систематичного каталогу. Вони містять позначення для ознак змісту, форми і призначення, характерних для всіх або багатьох галузей знань і позначаються великими літерами українського алфавіту.
В - Філософські питання науки. Методологія науки.
Г - Історія науки або предмета.
Ж - Наукові та культурні зв'язки
К - Керівництво та управління. Економіка. Статистика.
Л 6 - Заклади охорони пам'яток природи, історії і культури. Музеї. Виставки.
Л 8 - Експедиції. екскурсії.
Н - Організація і охорона праці.
П - Кадри. Професії.
У - Винахідництво і раціоналізація. Патентна справа.
Я 1 - Бібліографічні посібники.
Я 2 - Довідкові видання.
Я 43 - Збірники творів різних авторів.
Я 44 - Збірники творів і окремих збірок одного автора.
Я 5 - Періодичні видання.
Я 6 - Ілюстративні видання.
Я 7 - Учбові видання.
Я 72 - Підручники та навчальні посібники
Я 721 - Підручники та навчальні посібники для середньої школи
Я 722 - Підручники та навчальні посібники для професійно - технічних училищ Я 723 - Підручники та навчальні посібники для середніх спеціальних учбових закладів Я 729 - Підручники та навчальні посібники для підготовки в вищі навчальні заклади
Я 73 - Підручники та навчальні посібники для вищої школи
Тому наприклад, історію хімію, біологію чи етику можна знайти відповідно за роздільниками 24г, 18г, 87.7г. Таблиці територіальних типових ділень призначаються для відтворення географічного аспекту і дають змогу досягти однаковості у побудові регіональних розділів систематичного каталогу. За позначенням це - цифрові або змішані індекси, що записуються у круглих дужках: (4)Європа, (4Укр) Україна, (4Укр - 4Кір) Кіровоградська обл.., (4Укр - 4Кір - 2 Кір) Кіровоград місто; (4Укр - 4Кір - 5 Нов) Новоукраїнський р-н .
У рубриках, де використовуються територіальні типові ділення (ТТД), на першому місці розташовано літературу про Україну. При невеликій кількості карток замість ТТД "(2/8) Частини світу. Окремі країни" можна використати ТТД, "(3) Окремі країни в цілому". У такій рубриці картки будуть розташовані за алфавітом назв країн. Література про Україну збиратиметься на першому місці поза алфавітом.
Наприклад: історію Європи будемо шукати за роздільником 63.3(4), а історію України - 63.3(4Укр), історію Кіровоградщини - 63.3(4Укр-4Кір), історію Новоукраїнщини - 63.3 (4Укр - 4Кір - 5 Нов).
Алфавітно-предметний покажчик (АПП)
Допоміжний апарат до систематичного каталогу, що представляє собою алфавітний перелік предметних рубрик, що розкривають зміст відображених у систематичному каталозі творів друку та ін. документів із зазначенням відповідних класифікаційних індексів. Скорочує шлях пошуку літератури в каталозі. Використовується при систематизації літератури. Включає предметні рубрики на літературу, наявну в бібліотеці, розкриває зміст конкретного бібліотечного фонду. На кожній картці АПП записується предметна рубрика і класифікаційний індекс відповідного розподілу систематичного каталогу і систематичної картотеки статей, краєзнавчого систематичного каталогу.
Картки розставляють в алфавітному порядку, оформляють каталожними роздільниками з бічними виступами, вказують на них букви і склади. За кожним роздільником розміщують не більше 60 карток. На етикетці ящика вказують перші і останні букви або склади рубрик, поміщених в ящику, і позначають його порядковий номер.
Примірний перелік роздільників СК та СКС
Ц
кольор.
5-6 см.
2Природничі науки Основні ділення
20 Природничі науки в цілому 22 Фізико-математичні науки
24 Хімічні науки
26 Науки про землю (геодезичні, геофізичні, геологічні та географічні науки)
28 Біологічні наукиЦ20Природничі науки в ціломуЛ20.1Людина і навколишнє середовище.Охорона природи
Екологія. Охорона живої природи див. 28
Правова охорона природи див. 67.8 П20.1(4УКР)Охорона природи в УкраїніЦ22Фізико-математичні науки
Основні ділення
22.1 Математика 22.3 Фізика 22.6 АстрономіяЛ22.1Математика Програмування див. 32
Теорія керуючих систем, теорія інформації див. 32
Математична лінгвістика див. 81Л22.3ФізикаЛ22.6Астрономія
Космонавтика(астронавтика) див.39.6Ц24Хімічні науки
24.1 Загальна і неорганічна хімія.
24.2 Органічна хімія
24.4 Аналітична хімія
24.5 Фізична хімія. Хімічна фізика.
24.6 Колоїдна хімія.
24.7 Хімія високомолекулярних з'єднань П24гІсторія хіміїЛ24.1Загальна і неорганічна хімія
Л24.2Органічна хімія
Промисловий синтез органічних з'єднань див. 35.61Л24.4Аналітична хіміяЛ24.5Фізична хімія. Хімічна фізика.Л24.6Колоїдна хімія Л24.7Хімія високомолекулярних з'єднань (полімерів)
Промисловий синтез полімерів див.35.71Ц26Науки про Землю(геодезичні, геофізичні, геологічні та географічні науки)
Основні ділення
26.2 Геофізичні науки
26.3 Геологічні науки 26.8 Географічні наукиЛ26.2Геофізичні науки
Біологія моря див. 28.0 Ґрунтова гідрологія див. 40.3Л26.3Геологічні науки
Кристалографія див. 22.3
Сейсмологія див. 26.2
Геоморфологія див. 26.8
Біогеохімія див. 28.0Л26.8Географічні науки
Картографія див. 26П кольор.26.8гІсторія географії і географічних відкриттів. Біографії географів і мандрівниківП26.82Фізична географія
Астрогеографія див. 22.6
Палеогеографія див. 26.3
Біогеографія див. 28.0П26.89Країнознавство. КраєзнавствоЛ З-3,526.89(0)Весь світ. Всі країниП26.89(2/9)Окремі країни та континентиЛ З-3,526.39(2)СРСРЛ З-3,526.89(4)Європа
Л
З-3,526.89(4УКР)УкраїнаЛ
З-3,526.89(5)АзіяЛ
3-3,526.89(6)АфрикаЛ
З-3,526.89(7)АмерикаЛ
З-3,526.89(8)Австралія та Океанія
Л
З-3,526.89(9)Світовий океан. Океани і моряЦ28Біологічні науки
Основні ділення
28.0 Загальна біологія
28.5 Ботаніка
28.6 Зоологія
28.9 Біофізика, біохімія та фізіологія тварин і людини
Астробіологія див. 22.6
Біоніка див. 82
Агробіологія див. 40
Ґрунтознавство див. 40.3Л28.0Загальна біологія
Проблема життя на інших планетах див. 22.6Л 28.5 Ботаніка
Астроботаніка див. 22.6
Біологія сільськогосподарських рослин див. 41.3
Дендрологія див. 43
Фітопатологія див. 44Л 28.6 Зоологія
Акваріуми див. 28.0
Біофізика, біохімія та фізіологія тварин див. 28.9
Зоопсихологія див. 88Л 28.9 Біофізика, біохімія та фізіологія тварин і людини
Патологічна фізіологія тварин див. 48
Патологічна фізіологія людини дав.52
Фізіологічні особливості жіночогоорганізму див. 53
Фізіологічні особливості дитячого віку див. 57.3Ц Кольор.
5-6 см. 3 ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Основні ділення
30 Техніка і технічні науки в цілому
31 Енергетика
32 Радіоелектроніка 33 Гірнича справа
34 Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування
35 Хімічна технологія. Хімічні виробництва
36 Харчові виробництва
37 Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне
виробництво. Фотокінотехніка
38 Будівництво 39 ТранспортЦ30Техніка і технічні науки в ціломуЦ 31 ЕнергетикаЦ 32Радіоелектроніка
Основні ділення
32.84 Загальна радіотехніка
32.85 Електроніка
32.86 Квантова електроніка 32.87 Електроакустика 32.88 Електричний зв'язок 32.94 Телебачення
32.96 Автоматика і телемеханіка
32.97 Обчислювальна технікаЛ32.84 Загальна радіотехнікаЛ32.85 Електроніка
Енергетична електроніка див. 81 Квантова електроніка див. 32.86Л 32.86 Квантова електроніка Радіоспектроскопія див. 22.3Л 32.87 Електроакустика Радіоли, підсилювачі див. 32.84
Л 32.88 Електричний зв'язок Загальна теорія зв'язку див. 32
Радіомовні приймачі див. 32.84
Гучномовці див.32.87
Організація радіомовлення, робота радіостудій див. 76.3Л 32.94Телебачення
Телевізійні трубки див. 32
Телевізійні кабелі див. 32.84
Організація телевізійного мовлення, робота телестудій див. 76.3 Л32.96 Автоматика і телемеханікаЛ 32.97 Обчислювальна техніка
Машинолічильні станції див. 65.05Ц33Гірнича справаЦ 34 Технологія металів. Машинобудування. ПриладобудуванняЦ35 Хімічна технологія. Хімічні виробництваЛ 3-3,535.102Хімія в побутіЦ36Харчові виробництваЛ36.99Громадське харчування. Кулінарія
Гігієна харчування див. 51П 36.997Домашня кулінарія. Куховарські книгиЦ 37Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка
Основні ділення
37.2 Виробництва легкої промисловості 37.9 ФотокінотехнікаЛ37.2Виробництва легкої промисловостіП 37.24Швейне виробництвоЛ З-3,537.248РукоділляЛ
3-8,537.279Домове господарювання
Побутова хіміядив. 35.102
Кулінарія див. 36
Домашнє пошиття і ремонт одягу див. 37.248
Л37.9Фотокінотехніка
Аерофотографія див. 26
Кінотелевізійна техніка див. 32
Фототипія, електрографічні способи друку див. 37
Художня фотографія див. 85.16 Мистецтво кіно див. 85.37Ц38Будівництво
Архітектора, містобудування див.85.11Ц39 Транспорт
Основні ділення
39.3 Автодорожній транспорт
39.6 Міжпланетні сполучення (міжпланетні
польоти)Л39.8Автодорожній транспорт
Правила дорожнього руху див. 39Л39.6Міжпланетні сполучення (міжпланетні польоти)Ц Кольор. 5-6 см.4СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВІ. ГОСПОДАРСТВО. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОПОДАРСКІ НАУКИ
Основні ділення
40 Природничонаукові та технічні основи сільського господарства
41/42 Рослинництво
43 Лісове господарство. Лісогосподарські науки
44 Захист рослин
45/46 Тваринництво
47 Мисливське господарство. Рибне господарство
48 ВетеринаріяЦ40Природничо-наукові та технічні основи сільського господарства
Основні ділення
40.3 Грунтознавство
40.4 Агрохімія
40.6 Сільськогосподарські меліорації
40.7 Механізація та електрифікація сільського господарства. Авіація в сільському господарстві
Селекція і генетика культурних рослий див. 41.3
Селекція лісових порід див. 43
Селекція і генетика сільськогосподарських тварин див. 45.3Л40.3 Ґрунтознавство
Меліорація ґрунтів. Ерозія ґрунтів і боротьба з нею див. 40.6
Лісове ґрунтознавство див. 43Л 40.4 Агрохімія
Хімія ґрунтів див. 40.3
Хімічні засоби боротьби з бур'янами (гербіциди) див. 41.4
Хімічні засоби захисту рослин див.44Л40.6 Сільськогосподарські меліорації
Будівництво меліоративних споруд див. 38
Хімічні меліорації див. 40.4
Механізація та електрифікація меліоративних робіт див. 40.72
Агролісомеліорація див. 43Л40.7 Механізація та електрифікація сільського господарства. Авіація в сільському господарстві
Технологія сільськогосподарського машинобудування див. 34П 40.71Механізація та електрифікація галузей сільського господарстваЛ40.72 Сільськогосподарські машини та знаряддя, трактори Машини та устаткування для тваринництва див. 40.71 Ц41/42 РослинництвоЦ 41Загальне рослинництво
Механізація рослинництва див.40.71Л41.3 Селекція, насінництво, сорти. Акліматизація та інтродукціяЛ 41.4 Землеробство. Агротехніка
Удобрювання рослин див.40.4
Механізація обробітку сільськогосподарських культур див. 40.71 Захист сільськогосподарських рослин, протруювання насіння і знезаражування садивного матеріалу див. 44 Ц42 Спеціальне рослинництво Основні ділення
42.1 Рільництво
42.2 Кормовиробництво. Кормові рослини
42.3 Садівництво та овочівництвоЛ42.1 РільництвоП 42.11 Зернові та зернобобові культуриП 42.15 Бульбокоренеплоди
Кормові бульбокоренеплоди, буряки кормові, турнепс див. 42.2
Овочеві коренеплоди див. 42.34П42.16 Прядильні рослиниП42.18 Тютюнові культуриП42.19 Інші культури технічного і харчового використанняЛ 42.2 Кормовиробництво. Кормові рослиниЛ 42.3Садівництво та овочівництвоП42.34 Овочівництво
Теплиці та парники див. 40
Бобові овочеві рослини див. 42.11П42.35 Плодівництво. ЯгідництвоП42.36 ВиноградарствоП42.37 Декоративне садівництво й озеленення. КвітництвоЦ43Лісове господарство. Лісогосподарські науки Типи лісових ґрунтів див. 40.3
Захист лісу від шкідників і хвороб див. 44.9Ц44Захист рослин Бур'яни і боротьба з ними, гербіциди див. 41.4Л 44.9 Захист сільськогосподарських рослин і лісу від шкідників, хвороб і шкідливих метеорологічних факторів
Окремі шкідники і хвороби сільськогосподарських рослин і лісових порід див. 44Ц 45/46 ТваринництвоЦ45 Загальне тваринництво
Основні ділення
45.2 Біологічні основи тваринництва
45.3 Розведення і племінна справа
45.4 Годівля і утримання тварин
Механізація тваринництва див. 40.71Л 45.2 Біологічні основи тваринництва
Генетичні основи тваринництва див. 45.3Л45.3Розведення і племінна справаЛ45.4Годівля і утримання тваринП45.45Корми і годівля
Виробництво кормів, використання луків і пасовищ див. 42.2
Гігієна кормів і годування сільськогосподарських тварин див. 48Ц46Спеціальне тваринництвоЛ46.0 Скотарство, велика рогата худобаЛ46.1 Конярство. Ослярство і мулівництво
Кінний спорт див. 75.7Л46.5 СвинарствоЛ46.6 Вівчарство. КозівництвоЛ46.7 Дрібне тваринництвоЛ46.8 ПтахівництвоЛ46.9 Бджільництво. Шовківництво. Кошеніль. Джмелі - запилювачі Бджільницькі (пасічні) споруди та обладнання див. 40 Медоносні рослини див. 42.19Ц 47 Мисливське господарство. Рибне господарство
Механізація звірівництва та рибництва див. 40.71Ц48 ВетеринаріяЛ48.7 Спеціальна патологія і терапія заразних і незаразних хвороб тваринЦ
Кольор.
5-6 см.5 ОХОРОНА ЗД0Р0В'Я. МЕДИЧНІ НАУКИ
Основні ділення
51. Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я. Гігієна. Епідеміологія 52. Загальна патологія. Медична мікробіологія і паразитологія.
Фармакологія. Фармація. Токсикологія 53/57 Клінічна медицина
Ембріологія, анатомія і гістологія людини див. 28
Біофізика, біохімія і фізіологія людини див. 28.9
Спортивна медицина див.75Ц51Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я. Гігієна. ЕпідеміологіяЛ51(4УКР) Соціальна гігієната організація охорониздоров'я в УкраїніЦ52Загальна патологія. Медична мікробіологіяі паразитологія. Фармакологія. Фармація. Токсикологія Ц58/57Клінічна медицина
Основні ділення
53 Клінічна медицина в цілому
54.1 Внутрішні хвороби
55.1 Інфекційні та паразитарні хвороби
57.3 ПедіатріяЦ53Клінічна медицина в ціломуЛ 54.1 Внутрішні хворобиЛ55.1 Інфекційні та паразитарні хворобиЛ57.8 ПедіатріяЦ Кольор.
5-6 см.6/8 СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Основні ділення
60 Суспільні Науки в цілому
63 Історія. Історичні науки
65 Економіка. Економічні науки
66 Політика. Політичні науки
67 Держава і право. Юридичні науки
68 Воєнна наука. Військова справа
70/79 Культура. Наука. Освіта
80/84 Філологічні науки. Художня література
85 Мистецтво
86 Атеїзм. Релігія
87 Філософські науки
88 ПсихологіяЦ60Суспільні Науки в цілому. Соціологія. Статистика. ДемографіяЦ 63 Історія. Історичні науки Основні ділення
63.3 Історія
63.4 Археологія
63.5 ЕтнографіяЦ63.3 ІсторіяЛ63.3(0) Всесвітня історіяЛ63.3(2/8)Історія частин світу і окремих країнЛ63.3(2) Історія Російської державиП63.3(2)1Історія Російської держави до 1917 р.П63.3(2)6Історія СРСР (1917 - 1991)Л
З-3,563.3(2)6-8 Персоналії державних і громадських діячіЦ63.3(2)6-8 Ленін
В.І Ленін - засновник радянської державиП З-3,5 ...І Твори В.І. ЛенінаП З-3,5 ...14 Вибрані твори і листи В.І.ЛенінаП З-3,5 ...15 Збірки творів В.І. ЛенінаП З-3,5 ...16 Окремі твори В.І. Леніна
П З-3,5 ...19 Матеріали про твори В.І.ЛенінаП З-3,5 ..3 Життя і діяльність В.І.ЛенінаЛ63.3(2)61Період 1917-1937 рр.Л 63.3(2)62Період 1938-1961 рр.П63.3(2)622Період 1941-1945 рр. Велика Вітчизняна війнаЛ З-3,563.3(2)622.5Партизанський рух. Участь радянських громадян у русі ОпоруП З-3,563.3(2)622.78Учасники Великої Вітчизняної війни. Партизани див.63.3(2)622.5П63.3(2)623 Період 1945-1961 рр.Л63.3(2)63 Період 1962 - березень 1985 рр.Л63.3(2)64 Період квітень1985-1991 рр.Л 63.3(2...) Історія окремих народів і місцевостей Російської державиЛ63.3(4) ЄвропаЛ63.3(4УКР)Історія УкраїниП 63.3(4УКР)1 Історія України з найдавніших часів до 1917 р.П63.3(4УКР)6 Україна у XX ст. (1917- ...)Л З-3,563.3(4УКР)6-8Персоналії державних і громадських діячівЛ63.3(4УКР)61 Період 1917-1937 рр.П63.3(4УКР)615-4ГолодоморЛ63.3(4УКР)62Період 1938-1961 рр.П63.3(4УК Р)622Період 1941 - 1945 рр. Велика Вітчизняна війнаЛ
З-3,563.3(4УКР)622.5Партизанський рух на території України. Участь громадян України у русі ОпоруП З-3,563.3(4УКР)622.78Учасники Великої Вітчизняної війни
Партизани України див. 63.3(4УКР)622.5П63.3(4УКР)623Період 1945-1961 рр.Л63.3(4УКР)63Період 1962-берез.1985 рр.Л63.3(4УКР)64Період квіт.1985-1991рр.Л 63.3(4УКР...) Історія народів і окремих місцевостей УкраїниЛ63.3(5)АзіяЛ63.3(6)АфрикаЛ63.3(7)АмерикаЛ63.3(8)Австралія та ОкеаніяЦ63.4 АрхеологіяЛ 63.4(4УКР)Археологія УкраїниЦ63.5 ЕтнографіяЛ63.5(4УКР)Етнографія УкраїниЦ65Економіка. Економічнінауки
Основні ділення
65.01 Політична економія 65.04 Економічна географія 65.05 Управління економікою. Економічна статистика. Облік. Економічний аналіз 65.2/4 Спеціальні та галузеві економіки 65.9 Економіка окремих країнЦ 65.01 Політична економіяЦ65.04 Економічна географія. Регіональна економіка.Ц65.05 Управління економікою. Економічна статистика. Облік. Економічний аналіз Ц 65.2/4Спеціальні галузеві економікиЛ65.23 Планування. ПрогнозуванняЛ 65.24 Економіка праціЛ65.25 Ціни. ЦіноутворенняЛ65.26 Фінанси. Грошовий обіг. КредитЛ 65.27Забезпечення непрацездатних. Взаємодопомога. БлагодійністьП65.271Страхування.П65.281Земельні фонди. Операції з нерухомістюЛ65.30 ЕкономікапромисловостіЛ65.31 ЕкономікабудівництваЛ65.32 Економіка сільського господарстваП65.325 Економіка галузей сільського господарстваЛ65.37 ЕкономікатранспортуЛ65.38 Економіказв'язкуЛ65.41Заготівлі продуктів сільського господарства і сировиниЛ65.42 Економіка внутрішньої торгівлі. Економіка громадського харчуванняЛ65.49 Економіка невиробничої сфериЦ65.5 Світова економікаЦ 65.9 Економіка окремих країн. Економіка Світового океану(загальні питання)Ц65.9(4УКР)Економіка УкраїниЛ65.9(4УКР)2/4 Спеціальні та галузеві економіки УкраїниП 65.9(4УКР)23 Планування. ПрогнозуванняП65.9(4УКР)24 Економіка праціП65.9(4УКР)25 Ціни. ЦіноутворенняП65.9(4УКР)26 Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Налоги. інвестиційна політика.П65.9(4УКР)27 Забезпечення непрацездатних. Взаємодопомога. Благодійність. Пенсійні справи.П65.9(43УКР)30 Економіка промисловостіП 65.9(4УКР)31 Економіка будівництваП 65.9(4УКР)32 Економіка сільського господарстваЛ З-3,565.9(4УКР)325 Економіка галузей сільського господарстваП65.9(4УКР)37 Економіка транспортуП 65.9(4УКР)38 Економіка зв'язкуП65.9(4УКР)41 Заготівлі продуктів сільського господарства і сировиниП65.9(4УКР)42Економіка внутрішньої торгівлі. Економіка громадського харчуванняП65.9(4УКР)425Ринок нерухомості на УкраїніП 65.9(4УКР)49 Економіка невиробничої сфериЛ 65.9(4УКР)8 Зовнішні економічні зв'язки. Бартерні операції.Л 65.9(4УКР...) Економіка окремих регіонів УкраїниЦ66 Політика. Політичні науки Основні ділення
66.0 Теорія політики
66.2 Політика і сучасне політичне становище в цілому
66.3 Внутрішнє становище. Внутрішня політика
66.4 Міжнародні відносини. Зовнішня політика. Дипломатія
66.5 Національні відносини. Національна політика. Національно-визвольний рух
66.6 Політичні партії 66.7 Громадсько-політичні організаціїЦ 66.0 Теорія політики. Теорія політологіїЦ 66.2 Політика і сучасне політичне становище в ціломуЛ66.2(0) Політика і сучасне політичне становище у світіЛ66.2(4/8) Політика і сучасне політичне становище окремих країн і континентівП 66.2(4УКР) Політика і сучасне політичне становище в УкраїніЦ66.3 Внутрішнє становище. Внутрішня політикаЛ 66.3(0) Внутрішнє становище . Внутрішня політика в ціломуЛ 66 .3(4/8) Внутрішнє становище. Внутрішня політика окремих країн і континентівП66.3(4УКР) Внутрішнє становище. Внутрішня політика УкраїниЦ66.4 Міжнародні відносини. Зовнішня політика. ДипломатіяЛ 66.4(0) Міжнародні відносиш і зовнішня політика в цілому
Л66.4(4/8) Міжнародні відносини і зовнішня політика окремих країнП 66.4(4УКР) Міжнародні відносини і зовнішня політика УкраїниЦ66.5 Національні відносини. Національна політика. Національно-визвольний Рух Л 66.5(0) Національні відносини, національна політика, національно-визвольний рух в цілому Л66.5(4/8) Національні відносини, національна політика, національно-визвольний рух в окремих країнах і континентах П66.5(4УКР)Національні відносини і національна політика УкраїниЦ66.6 Політичні партії
Основні ділення
66.61 Комуністичні й робітничі партії
66.62 Соціалістичні й соціал-демократичні партії
66.63 Революційно-демократичні (національно - демократичні партії
66.68 Інші політичні партії
66.69 Політичні партії окремих країнЦ66.61Комуністичні й робітничі партіїЛ66.61(2/8)Комуністичні й робітничі партії окремих країнП66.61(2)Комуністична партія Радянського Союзу (КПРС) (1898 - 1991)П66.61 (2УКР)Комуністична партія України (1918- 1991)Ц66.62 Соціалістичні й соціал-демократичні партіїЦ66.63 Революційно-демократичні (національно - демократичні) партіїЦ66.68 Інші політичні партіїЦ66.69 Політичні партії окремих країнЛ66.69(4УКР)Політичні партії в УкраїніЦ 66.7 Громадсько-політичні організації
Основні ділення
66.72 Профспілковий рух. Профспілки
66.74 Рух і організації жінок
66.75 Рух і організації молоді
66.79 Інші громадсько-політичні організаціїЛ66.72 Профспілковий рух. Профспілки
П66.72(2/8)Профспілковий рух і профспілки окремих країн та частин світуЛ З-3,566.72(4УКР)Профспілки УкраїниЛ 66.74 Рух і організації жінокЛ66.75 Рух і організації молодіП66.75(2/8) Рух і організації молоді окремих країн та частин світуЛ З-3,566.75(4УКР)Рух і організації молоді УкраїниЛ66.79 Інші громадсько-політичні організаціїЦ67Держава і право. Юридичні науки Основні ділення
67.3 Галузі права
67.5 Міжнародне право
67.6 Кримінологія
67.7 Система органів юстиції
67.9 Держава і право окремих країн (загальні питання)Л67.3 Галузі праваЛ 67.5 Міжнародне правоЛ67.6 Кримінологія. КриміналістикаЛ67.7 Система органів юстиціїЛ67.9 Держава і право окремих країн (загальні питання)П67.9(4УКР)Держава і право УкраїниЦ68Воєнна наука. Військова справа
Основні ділення
68.4 Збройні сили в цілому
68.5/7 Окремі види збройних сил, роди військ і службиЛ68.4Збройні сили в ціломуП68.4 (2/8)Збройні Сили окремих країн і частин світуП68.4(4УКР)Збройні Сили УкраїниЛ68.5/7 Окремі види збройних сил, роди військ і службиЦ70/79Культура. Наука. Освіта
Основні ділення
70 Культура. Наука. Освіта
71 Культура. Культурне будівництво
72 Наука. Наукознавство
73 Науково-інформаційна діяльність. Інформатика
74 Народна освіта. Педагогічна наука
75 Фізична культура і спорт
76 Засоби масової інформації та пропаганди(преса, радіомовлення,
телебачення)
77 Культурно-освітня робота
78 Бібліотечна справа Бібліотекознавство. Бібліографія. Бібліографознавство 79 Охорона пам'яток природи, історії та культури. Музейна справа. Архівна справаЦ70/79Культура. Наука. ОсвітаЦ 71 Культура. Культурне будівництвоЦ 72Наука. Наукознавство
Філософсько-методологічні питання науки в цілому див. 87Л72(4УКР) Організація науки в Україні. Управління. Економіка. СтатистикаЦ 73 Науково-інформаційна діяльність. ІнформатикаЦ 74Народна освіта. Педагогічні науки
Педагогічна психологія див. 88Л74.03 Історія народної освіти і педагогічної думки
Зібрання творів і збірники праць педагогів із загальних питань народної освіти і педагогічної думки див. 74П 74.03(4УКР)Історія народної освіти і педагогічної думки в УкраїніЛ74.04 Організація народної освіти. Управління. Економіка. СтатистикаП74.04(4УКР)Організація народної освіти в Україні, Управління. Економіка. Статистика Л74.1 Дошкільне виховання. Дошкільна педагогікаЛ74.2 Загальноосвітня школа. Педагогіка школи
Шкільна гігієна див. 51
Історія загальноосвітньої школи див. 74.03П 74.20 Педагогіка школи (теорія освіти, навчання і виховання)Л З-3,574.202 Дидактика (теорія освіти і навчання)П 74.22 Дитячі громадські організаціїП74.26 Методика викладання навчальних предметів у загальноосвітній школіЛ74.5 Професійна і спеціальна освітаЛ74.9 Родинне вихованняЦ75Фізична культура і спортЛ 75.1 Теорія і методика фізичного виховання та спортивного тренування
Фізичне виховання дітей дошкільного віку див. 74,1
Фізичне виховання дітей шкільного віку див. 74.20
Робота клубів, будинків і палаців культури з фізичного виховання населення див. 77П З-3,575.113 Система нормативних вимогЛ 75.4 Організація фізичної культури. Управління. Економіка. СтатистикаП75.4(4УКР)Організація фізичної культури в Україні. Управління. Економіка. СтатистикаЛ 75.5/7 Ігри. Гімнастика. СпортП75.5 Ігри. Спортивні ігри.
Рухлий ігри дошкільників див. 74.1
Рухлий ігри школярів див.74.20
Масові ігри за розваги див. у відповідних підрозділах 77П75.6 Гімнастика
Лікувальна гімнастика див. 58Акробатика в цирку див. 85.35П75.7Спорт
Радіоспорт див. 32.88 Спортивне полювання, спортивне риболовство див. 47Ц76Засоби масової інформації тапропаганди (преса, радіомовлення, телебачення) Л76.1Преса Книгодрукування див. 37
Військова преса див. 68.4
Л76.3Радіомовлення. Телебачення
Техніка радіомовлення див. 37.88
Техніка телебачення див. 32.94
Художнє радіомовлення і телебачення див.85.3Ц77 Культурно-освітня робота
Клубна робота з дітьми див.74.20
Спортивні ігри див. 75.5
Ораторське мистецтво див. 83
Організація художньої самодіяльності у клубі див. 85.7Ц78Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографія. БібліографознавствоЛ 78.8Бібліотечна справа. Бібліотекознавство
Позакласне читання у школі див. 74.20
Бібліографічне обслуговування див.78.5
Психологія читання див. 88П78.34Організація бібліотечної справи. Управління. Економіка.
СтатистикаЛ78.34(4УКР)Організація бібліотечної справи в Україні. Управління. Економіка. СтатистикаЛ 78.5 Бібліографія. Бібліографознавство
Ц79Охорона пам'яток природи, історії та культури. Музейна справа. Архівна справа Ц 80/84Філологічні науки. Художня література
Основні ділення
80 Філологічні науки в цілому
81 Мовознавство
82 Фольклор. Фольклористика
83 Літературознавство
84 Художня література (твори)Ц80Філологічні науки в ціломуЦ 81МовознавствоЛ81.2 Мови світу
Методика викладання мови в загальноосвітній школі та професійно-технічних закладах див. 74.26П 81.2УКР Українська моваП81.2РОС Російська моваЦ82 Фольклор. ФольклористикаЛ 82.3(2/8) Фольклор окремих народів і країнП82.3(4УКР)Український фольклорЛ 82.3(4УКР)-6Твори українського фольклоруЦ 83Літературознавство
Твори художньої літератури див.84Л 83.3(0) Світова література
Література окремих країн або окремих частин світу див. у відповідних підрозділах 83.32/38Л 83.32/38 Література окремих країнП 83.3(2) Література СРСРП 83.34УКР Література УкраїниЛ З-3,583.34УКР1Українська література з найдавніших часів до початку XX ст.Л З-3,583.34УКР6 Українська література XX ст.П 83.34РОС Література РосіїЛ З-3,583.34РОС1 Російська література з найдавніших часів до початку XX ст.Л З-3,583.34РОС6 Російська література XX ст.Ц 84Художня література (твори)Ц84.3 Твори літератури окремих країн в ціломуЛ84(2) Твори літератури СРСРЛ 84.4 Література Європи (твори)П 84.4УКР Твори української літературиЛ З-3,584.4УКР1 Твори української літератури з найдавніших часів до початку XX ст.Л З-3,584.4УКР6 Твори української літератури XX ст.П 84.4РОС Твори Російської літературиЛ84.4РОС1 Твори російської літератури з найдавніших часів до початку XX ст.Л З-3,584.4Р0С6 Твори російської літератури XX ст.П84.4А/Я Твори інших літературЛ84.5 Література Азії (твори)Л 84.6 Література Африки (твори)Л 84.7 Література Америки (твори)Л 84.8 Література Австралії та Океанії (твори)Ц 85Мистецтво
Основні ділення
85.1 Образотворче мистецтво та архітектура
85.3 Музика та видовищні мистецтва
85.7 Художня самодіяльністьЛ85.1 Образотворче мистецтво та архітектура
Основні ділення
85.103 Образотворче мистецтво
85.11 Архітектура
85.12 Декоративно - прикладне мистецтво
85.13 Скульптура
85.14 Живопис
85.15 Графіка
85.16 Художня фотографіяЛ 85.103 Образотворче мистецтвоЛ З-3,585.103(4УКР) Образотворче мистецтво УкраїниП85.11 АрхітектураЛ З-3,585.11(4УКР) Архітектура УкраїниП85.12 Декоративно - прикладне мистецтвоЛ З-3,585.12(4УКР) Декоративно - прикладне мистецтво УкраїниП 85.13 СкульптураЛ З-3,585.13(4УКР) Скульптура УкраїниП85.14 ЖивописЛ З-3,585.14(4УКР) Живопис УкраїниП 85.15 Графіка
Л З-3,585.15(4УКР) Графіка УкраїниП 85.16 Художня фотографія
Л З-3,585.16(4УКР) Художня фотографія УкраїниЛ 85.3 Музика та видовищні мистецтва
П 85.31 Музика Музичні твори(нотні видання) див.85.9Л З-3,585.31(4УКР) Музична культура України П 85.32 Танець (хореографія)Л З-3,585.325 Народний танець
Ансамблі народних танців див.85.36П З-3,585.325 (4УКР) Український народний танецьП85.33 Театр
Театрально - декораційний живопис див.85.14Л З-3,585.33(4УКР) Театр УкраїниП85.34 Масові вистави та театралізовані святаЛ З-3,585.34 (4УКР) Масові вистави та театралізовані свята в УкраїніП 85.35 ЦиркЛ З-3,585.35(4УКР) Цирк в УкраїніП 85.36 ЕстрадаЛ З-3,585.36(4УКР) Естрада в Україні П 85.37 Кіномистецтво
Техніка кіно див.37.9
Кінодекораційний живопис див.85.14Л З-3,585.37(4УКР) Кіномистецтво УкраїниП 85.38 Художнє радіомовлення і телебачення
Див. також 76.3
Радіомовлення. Телебачення. Л 85.7 Художня самодіяльність
Художня самодіяльність у Збройних силах див.68Л З-3,585.7(4УКР) Художня самодіяльність в УкраїніЛ85.9 Музичні твори (нотні видання)Ц86Атеїзм. РелігіяЛ 86.1 Вільнодумство та атеїзмЛ 86.3 РелігіяЦ 87Філософські науки
Основні ділення
87.3 Історія філософії
87.4 Логіка
87.7 Етика
87.8 ЕстетикаЦ 87.3 Історія філософіїЛ87.3(2/8) Філософія окремих країн і континентівЛ87.3 (4) Філософія ЄвропиП 87.3(4УКР) Філософія УкраїниП 87.3(4НІМ) Філософія НімеччиниЛ З-3,587.3(4НІМ)-8 ПерсоналіїЦ овал.87.3(4НІМ)-8 К.Маркс і Ф.ЕнгельсП З-3,5 ...1 Твори К.Маркса і Ф.ЕнгельсаП З-3,5
...14 Вибрані твори та листи К.Маркса і Ф.ЕнгельсаП З-3,5 ...15 Збірки творів К.Маркса і Ф.ЕнгельсаП З-3,5 ...16 Окремі твори К.Маркса і Ф.ЕнгельсаП З-3,5 ...19 Матеріали про твори К.Маркса і Ф.ЕнгельсаП З-3,5 ...3 Життя і діяльність К.Маркса і Ф.ЕнгельсаЦ 87.7 ЕтикаЦ 87.8 Естетика
Ц 88 Психологія
Основні ділення
88.2 Розвиток психології
88.4 Психологія окремих видів діяльності
88.5 Соціальна психологія
86.6 Особливий стан і вияви психіки
88.8 Дитяча психологіяЦ
Кольор. 5-6 см. 9 ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ Основні ділення
91 Бібліографічні посібники
92 Довідкові видання
94 Серії. Збірники
95 ЖурналиЦ91 Бібліографічні покажчики
Теорія та історія бібліографії, методика складання бібліографічних посібників див. 78.5Л 91.9 Галузеві бібліографічні покажчикиЦ 92Довідкові виданняЦ 94 Серії. ЗбірникиЦ 95 Журнали
Література:
1. Библиотечно-библиографическая класификация: Табл. для мас.бк [Текст].-2-е изд., испр. и доп./Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина.- М.: Книга,1984.- 536с.
2. Доповнення і виправлення до бібліотечно- бібліографічної класифікації. Таблиці для масових бібліотек [Текст] /С.І. Анісімова, Т.І. Вилегжаніна, М.Є Сніжко.- К.: Державна бібліотека україїни, 1992.- 36с.
3. Карачинська, Е. Т. Бібліотечні каталоги [Текст] : навч. посіб. / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова.- Х. : Основа, 1992. - 160 с.
4. Оформлення систематичних каталогів і картотек статей масових бібліотек. перелік роздільників: рекомендації [Текст] /підгот. М.Є. Сніжко.- К.: Державна бібліотека України, 1993.-24с.
5. Систематический каталог [Текст]: практ. пособие /сост. Э. Р. Сукиасян. - М. : Кн. Палата, 1990. - 181 с.
6. Сєдих, В. В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи [Текст] : навч. посіб. / В. В. Сєдих, Г. П. Терентьєва, В. К. Удалова, Харків. держ. акад. культури.- Х. : ХДАК, 2003. - 193 с.
7. Справочник библиотекаря [Текст] / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина: сост. С.Г. Антонова, Г.А. Семенова.- М.:Книга, 1985.-303 с.
8. Швецова-Водка, Г.М. Вступ до бібліографознавства[Текст]:навч. посіб. /Г.М. Швецова-Водка. - К.: Кондор, 2004. - 216 с. *****
9. Лобановська І., Грудіна Н. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів [Електронний ресурс ] /І. Лобановська, Н. Грудіна.- Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGsQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fpo
10. Про систематичний каталог бібліотеки [Електронний ресурс ].- Режим доступу: // http://biblostr.ucoz.ua/load/pro_sistematichnij_katalog_biblioteki/1-1-0-2
11. Відповідальний за випуск: Козловська Т. М.
Укладачі: Козловська Т. М., Черкашина В.І., Олійніченко Н.В.
Комп'ютерна верстка: Черкашина В.І.
Наша адреса:
27100
вул. Леніна,55
м. Новоукраїнка
Кіровоградська обл.
Е-mail: library.nu@gmail.com
http://sites.google.com/site/nucenlib/
library.nunet.org.ua
Блог: http://lib2013.blogspot.com
Skype: library_nu1
1
Автор
library.nu
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 906
Размер файла
132 Кб
Теги
статей, систематичного, картотека, систематичної, каталог, оформление
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа