close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

5Ister2013

код для вставки
www.4book.org
МАТЕМАТИКА
go підручника O.e. Icmepa
www.4book.org
гтз
Q.
и
Ü
0
та
1 т
а
.5
'с
о
сС
i n
1.Прочитай числа:
1) сім тисяч двісті вісімдесят три;
2) чотирнадцять тисяч тринад­
цять;
3) чотириста сімнадцять тисяч
дев’ ять;
4) три тисячі один;
5) сто одинадцять;
6) двісті тисяч сім;
7) тринадцять тисяч;
8) сто двадцять сім тисяч триста
дев’ яносто сім.
2.Запиши цифрами числа:
1) 5 275; 2) 12 437; 3) 40 600;
4) 50 029; 5) 701 890; 6) 401 403.
3. 1) 37 813; 2) 500 959.
4. 1) 9; 2) 4; 3) 3; 4) 2; 5) 5; 6) 7.
5. 1) Двадцять три; 2) триста сім;
3) дві тисячі п’ ятсот вісімдесят один.
6. 1) 17 254; 2) 5 012; 3) 2 394;
4) 715.
7. 1) 5 393; 2) 72 380; 3) 100 000;
4) 4 999.
8. 1) 2356 + 4587 = 6943;
2) 32 568 + 1481 = 34 094;
3) 3259 + 4592 + 7392 = 15 243;
4) 2576 + 113 513 + 10 892 =
= 126 981.
9.1) 895 2) 12327
’ і78 5839
717 6488
3)
132315 4) 100002
112231 98794
20084
1208
10. 1)
2572 2)
"^3897
112383
87617
6469 200000
3)
5382 4) 105713
3591 9217
1791
96496
11.1) а) 17543; б) 382 497 і 542 918;
в) такого числа немає; 4) 43 429;
2) а) 542 918 < 923 415; б) 43 429 >
> 17 543.
12.42 379; 37 291; 37 219; 36 981;
36 979; 36 831.
ФРАНКО.
13.17 342; 17 432; 18 179; 18 181;
18 818; 18 881.
МЕХІКО.
14.(27 - 2) + 27 = 52 (учні) навча­
ються у двох класах разом.
15. 1) х + 2971 = 5317; ж = 5317 -
- 2971; X = 2346.
Відповідь: 2346.
2) 12 492 - д: = 7543; д: = 12 492 -
- 7543; д: = 4949.
Відповідь: 4949.
3) л: - 72 581 = 2143; д: = 2143 -I- 72 581; д: = 74 724.
Відповідь: 74 724.
4) 12 371 + д: = 19 002; д: = 19 002-
12 371; д: = 6631.
Відповідь: 6631.
16.1)35 492-д: = 9871;х = 35 492-
- 9871; д: = 25 621.
Відповідь: 25 621.
2) д: -Н 2387 ■= 4005; д: = 4005 - 2387;
д: = 1618.
Відповідь: 1618.
3) д: - 4589 = 987; д: = 987 -І- 4589;
д: = 65 267.
Відповідь: 5576.
4) 13 892 -І- X = 75 159; д: = 75 159-
13 892; X = 61267.
Відповідь: 5576.
17.1) 32 2)
29
288
н
64
928
3) 302 4)
^ 15
^1510
302
4530
254
X
78
2032
1778
19812
403
X
509
3627
2015
205127
www.4book.org
18.1 )
82
'57
2)
3)
574
^410
4674
1876
14
~47
~42
56
56
306
X
91
306
2754
27846
4)
0
19. 1) 321 : a =
тра;
2) 321 - 107 = ше має Василь.
Відповідь: 214.
20. 1) 1) 12 2) 324 3)
11638 23 268 115 506
138 138
Ö
= 107 наклейок у Пе- = 214 наклейок біль-
27
"84
^24
324
18
342
327
156
Т п
4) 342 ; 171 = 2.
Відповідь: 2.
2) 1) 300 : 25 = 12; 2) 12 + 15 = 27;
3) 491 - 189 = 302; 4) 27 ■ 302 =
- 8154.
Відповідь: 8154.
21. 1) 105 • 408-37 329 = 5511.
1) 105 2)
408
840
42840
37329
5511
420
42840 Відповідь: 5511.
2) 1) 1350 : 45 = ЗО; 2) 30-16 = 14;
3) 46 + 78 = 124; 4) 14 • 124 = 1736.
Відповідь: 1736.
22. 1) ж 24 - 15 048; х ^ 15 048 : :24; х = 627.
Відповідь: 627.
2) л::427 = 25;д: = 427-25;л: = 10 675.
Відповідь: 10 675.
3) 29 008 : д: = 37; д: = 29 008 : 37;
д: = 784.
Відповідь: 784.
23. 1) 6426 : д: = 42; д: = 6426 : 42; д: = 153.
Відповідь: 153.
2) д: : 38 = 529; д: = 529 • 38; д: =
= 20 102.
Відповідь: 20 102.
3) 56 • д: = 48 552; д: = 48 552 : 56;
д: = 867.
Відповідь: 867.
24.Якщо а = 18 186, Ь = 3879,
то 6 + а : 7 - 1599 = 3879 + 18 186 ; : 7 - 1599 = 4878.
18186
~14
2598
41
’ 35
1) -
68
63
3879 6477
2) 2598 3) 1599
56
56
6477 4878
О
Відповідь: 4878.
25.Якщо д: = 12 389, у = 463, то
д:-15-!/+17 987 =12 389-15-463 + + 17 987 = 12 389-6945 + 17 987 = = 23 431.
Відповідь: 23 431.
26. 1) 1 кг - 23 г = 1000 г - 23 г =
= 977 г;
2 ) 3 т + 2 ц = 3 0 ц + 2 ц = 32ц;
3) 12 м 87 см : 9 = 1287 см : 9 =
= 143 см;
4) 5 км 042 м • 7 = 5042 м • 7 =
= 35 294 м = 35 км 294 м;
5)25 ц 5 кг : З = 2505 кг : З = = 835 кг;
6) 5 год 12 хв • 5 = 312 хв • 5 =
= 1560 хв. = 26 год.
5 год 12 хв = 5 • 60 хв + 12 хв = = 300 хв + 12 хв = 312 хв.
www.4book.org
27.Ширина прямокутника:
24 : 4 = 6 ( c m ).
D___________ С
гп
а
І
Ü
to
І
З"
5
с
о
з
<
28. 1) 9885; 2) 308; 3) 1000.
29.6 чисел: 158; 185; 518; 581;
815; 851.
30. 57. 75, 55, 77.
31.1) 14, 25,36,47,58,69;2) 31,
62, 93.
32. 1) 18, 29; 2) 41, 82.
33. 1) Першого дня було продано
2542 кг овочів, а другого — на
498 кг більше. Скільки кілограмів овочів було продано за 2 дні?
2) Другого дня на базу завезли
7382 кг овочів, що на 597 кг більше ніж першого дня. Скільки кілогра­
мів овочів було завезено за 2 дні?
34. 1) 5772 2) 78381
"^3618 63729
un
9390 14652
35. 1) 960 : 8 = 120; 2) 1058 : 23 =
= 46; 3) 7068 : 12 = 589; 4) 23 652 : : 324 = 73.
ЛЕСЯ УКРАЇНКА.
36. 1) 26 ■ 5 = 130 (кг);
2) 600 - 130 = 470 (кг);
3) 470 : 10 = 17 (ящиків) — міст­
кістю по 10 кг.
Відповідь: 47 ящиків.
37. 1) 21 • 7 = 147 (тістечок) —
прикрасила перша працівниця;
2) 261-147 = 114 (тістечок) — при­
красила друга працівниця;
3) 114 : 6 = 19 (тістечок) — при­
крашала щогодини друга праців­
ниця.
Відповідь: 19 тістечок.
38. 1) 240 : З = 80 (км/год) —
швидкість автомобіля;
2) 80 - 5 = 75 (км/год) — швид­
кість мотоцикліста;
3) 75 • 2 = 150 (км) — проїде мото­
цикліст.
Відповідь: 150 км.
39. 1) 201 : З = 67 (км/год) — по­
чаткова швидкість;
2) 67 + 2 = 69 (км/год) — нова
швидкість;
3) 339 - 201 = 138 (км) — решта
шляху;
4) 138 : 69 = 2 (год) — час, за який
мотоцикліст подолає решту шляху. Відповідь: за 2 години.
40. 1) 7800 : З = 2600 (грн.) -
отримали за моркву;
2) 7800 - 2600 = 5200 (грн.) — от­
римали за буряки;
3) 5200 - 2600 = 2600 (грн.) —
більше отримали за буряки, ніж за моркву.
Відповідь: на 2600 грн.
41. 1) 2400 : 8 З = 900 (пар) —
дитячого взуття;
2) 2400 - 900 = 1500 (пар) — жіно­
чого і дитячого взуття;
3) 900 - 150 = 750 (пар) — жіночо­
го взуття;
4) 1500 - 750 = 750 (пар) — чоло­
вічого взуття.
Відповідь: 750 пар.
42. 1) Скільки кілометрів проїха­
ли туристи?
1045 - 358 = 687 (км)
2) Скільки кілометрів з Києва до
Ялти?
687 -І- 358 = 1045 (км)
43. 1) 6 - 4 = 2 (год) - більше пра­
цював другий робітник;
2) 28 : 2 = 14 (деталей) - за одну
годину;
3) 14 ■ 4 = 56 (деталей) - виготовив
перший робітник;
4) 6 • 4 = 84 (деталей) - виготовив
www.4book.org
другий робітник;
5) 84 - 56 = 28 (деталей) виготовив
другий більше.
Відповідь: 56; 84.
44. (3) 1, 2, З, 4, 5, 6......
45. 1) Один мільйон двісті п’ ятде­
сят сім тисяч триста дев’ ятнадцять;
2) тридцять два мільйони п’ ятсот
сімнадцять;
3) один мільярд двісті тринадцять
мільйонів п’ ятсот дев’ яносто дві тисячі сімсот тридцять один;
4) сто два мільйони п’ятнадцять ти­
сяч сім.
46. 1) П’ ятдесят два мільйони три тисячі триста сорок два;
2) три мільярди сімсот сорок два
мільйони п’ ятсот тисяч;
3) сто десять мільйонів шістсот дві
тисячі триста двадцять сім;
4) сім мільйонів сто один.
47. 1) 12 541 301; 2) 105 013 005;
3) 5 000 007 000; 4) З 012 018;
6) 11 110 005 042.
48. 1) 2 012 501; 2) 100 000 005.
49.5 555 555. П’ ять мільйонів
п’ятсот п’ ятдесят п’ ять тисяч п’ятсот
п’ ятдесят п’ ять.
50.999 999; 1 000 000.
51. 1 000 000; 999 999; на 1.
52. 1) 1 312 542; 1 312 543; 1 312 544; 1 312 545;
2) 1 000 003; 1 000 002; 1 000 001;
1 000 (Ш;^і99 999; 999 998.
53.27272727. Двадцять сім міль­
йонів двісті сімдесят дві тисячі сімсот двадцять сім.
54. 1) 12 312 473 = 10 000 000 -Н + 2 000 000 -Ь 300 000 4- 10 000 + + 2000 + 400 + 70 -1-3;
2) 5 010 980 = 5 000 000 -ь 10 000 -(- + 900 + 80.
55. 1) 7 321 548 = 7 000 000 -Н + 300 000 + 20 000 -І- 1000 -І- 500 + + 40 + 8;
2) 12 008307 = 10000000 + 2 000000 +
+ 8000 + 300 + 7.
56. 1) 7 351 327;
2) 4 060 079;
3) 50 008 003.
57.370 157 - 7 = 370 150;
320 150 - 50 = 370 100; 370 100 - - 100 = 370 000; 370 000 - 70 000 = = 300 000.
58. 1) 1000 - 5 = 995; 2) 999 + З =
= 1002.
Відповідь: 1002.
59.317.
60.20, 1 1.
61. 1) X V; 2) X VII; 3) XXIII;
4) XLVIII; 5) LII.
62. 1) 16; 2) 19; 3) 27; 4) 44.
63.2750.
1) на 2475; 2) в 10 разів.
64.12; 21; ЗО.
65.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, ЗО, 31, 32, 33.
66. 1, 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
67. 1) 1253; 1257; 1261; 1265;
1269; 1273; 1277; 1281;
2) 3273; 3276; 3275; 3278; 3277;
3280; 3279; 3282.
68. 1) 1763, 1761, 1759, 1757, 1755,
1753, 1751, 1749;
2) 9837, 9835, 9836, 9834, 9835,
9833, 9834, 9832.
69.219 цифр.
70.36 цифр.
71.V + IV = I X або VI + IV = X.
72. 1) 27 - 9 = 18 (см) — друга сто­
рона;
2) 18 + 6 = 24 (см) — третя сторона;
3) 27 + 18 + 24 = 69 (см) — пери­
метр трикутника.
73.69 років, 2 місяці, 1 день.
74.333 • З + З : З = 1000.
75. 1) 3753 < 37 531;
2) 82 371 > 9999;
3) 452 > 373
4) 542 982 > 542 928;
5)5 725 001 = 5 725 001;
6) 42 370 < 42 371.
76. 1) 673 < 701;
2) 9857 > 9854;
3) 20 002 > 19997;
www.4book.org
та
Q.
IK
u
та
s
I
у
5
c:
o
S
<
i n
4) 308 753 > 307 753;
5) 9999 < to 001;
6) 1 000 009 < 1 001 000.
77. 1) 8237 > 8198; 2) 7352 < 72 111;
3) 107 511 < 107 521; 4) 52 372 >
> 52 370.
78. 1) 973 > 937; 2) 72 573 > 7257;
3) 67 002 < 63 543; 4) 111 002 <
< 111 100.
79. 1) 5 KM < 5001 m; 2) 51 cm >
> 5 дм; 3) 4 T 2 Ц > 41 ц; 4) 7 КГ 300 r >
> 7199 Г.
80. 1) 2 M < 21 дм; 2) 3 К Г > 2900 r;
3) 7 KM 3 M > 6999 m; 4) 5 Ц 51 кг <
< 592 кг.
81.543, 547, 692, 742, 751.
82.8832, 8732, 7931, 7832, 987.
83. 1) a більше 12, але менше ніж 37;
2) а більше 192, але менше ніж 207;
3) а більше 9272, але менше ніж
12 152.
84. 1) 2754 > 2753; 2) 7292 > 7291;
3) 1233 > 1227; 4) 4273 < 4874.
85.1) 25 • З + 36 = 75 + 36 = 111,
(12 + 35) • З = 47 • З = 141,
25 З + 36 < (12 + 35) • 3;
2) 205 : 5 - 23 =■ 41 - 23 = 18,
(278 - 125) : 9 = 153 ; 9 = 17,
205 ; 5 - 23 > (278 - 125) : 9.
86. 1) 234 : 9 + 12 = 26 + 12 = 38,
(49 - 25) ■ 2 = 24 • 2 = 48,
234 : 9 + 12 < (49 - 25) ■ 2;
2) (27 + 37) : 4 = 64 : 4 = 16,
38 - 91 : 7 = 38 - 13 = 25,
(27 + 37) : 4 < 38 - 91 ; 7.
87.2543, 2544, 2545, 2546, 2547,
2548, 2549.
88. 1) 4 < 6 < 17; 2) 8 < d < 32;
3) 7 < с < 13; 4) 10 < X < 12.
89. 1) 10 < 12 < 20; 2) 10 < а < 15.
90. 1) 21 < І/ < 27; І/ = 22, 23, 24,
25, 26;
2) 497 < І/ < 502; у = 498, 499, 500,
501;
3) 5295 < у < 5301; у • 5296, 5297,
5298, 5299, 5300.
91.211 < у < 225; у = 218.
92.] ) 3897 < 3898; 2) 5382 > 5381;
3) 1279 < 1288; 4) 1645 < 1541.
93. 1) >; 2) >; 3) <; 4) >.
95.1) 9 876 543 210;
2) 1 234 567 890.
96. 1) 75 320; 2) 23 570.
97. 1) 9231; 2) 5789.
98. 1) Другий більше; 2) другий
більше.
99.1) 12 кг 415 г • 15 + 7 кг 17 г = = 12 415 г • 15 + 7017 г = 186 225 г + + 7017 г = 193 242 г = 193 кг 242 г; 13 т 6 ц : 17 - 607 кг 115 г = = 136 ц : 17 - 607 кг 115 г = 8 ц - -607кг 115 г= 800к г - 607кг 115 г = = 192 кг 885 г;
193 кг 242 г > 192 кг 885 г.
2) 17 м 12 см ■ 25 - 5 дм З см =
= 1712 см • 25 - 53 см = 42 800 см - - 53 см = 42 747 см = 427 м 47 см; З км 6 м : 9 + 94 м 5 дм = 3006 м : : 9 + 94 м 5 дм = 334 м + 94 м 5 дм = = 428 м 5 дм = 428 м 50 см.
427 м 47 см < 428 м 50 см.
100.1) (2 + 2 + 2) : 2 < 4; 2) 2 • (2 +
+ 2) + 2 > 9.
101.1) 55 + (1324 : 4 - 1): 10 = 55 + + 33 = 88; (764 + 2832 :12): 8 - 35 = = 90; 88 < 89 < 90.
2) (2597 - 14 • 135) : 7 + 2005 =
= (2597 - 1890) : 7 + 2005 = 707 : : 7 + 2005 = 101 + 2005 = 2106;
(3400 : 25 + 417) ■ 5 - 661 = (136 + + 417) ■ 5 - 661 = 2765 - 661 = = 2104;
2104 < 2105 < 2106.
102. 247, 274, 427, 472, 724, 742.
103. 17 < 48 - 12 - 18 < 24;17 < < 48 : 12 + 18 < 24.
104. 1) і доби “ з год = 180 хв.
8
2) ^ доби = 10 год = 600 хв.
105. 1) — хв + 13 с = 35 с + 13 с =
12
= 48 с;
www.4book.org
_8_
15
106. 1) з
41 c - 32 c = 9 C.
40 c, 40 c = 40 c;
2) £ T < 800 К Г, 750 КГ < 800 кг.
107. 1) 399 : 7 = 57 (стор.) — за
1 день.
Відповідь: за 1 день.
108. 1) 152 + 343 = 495;
2) (492 + 108) + 17 = 617;
3) (513 + 87) + 85 = 685;
4) (120 + 880) + 546 = 1546;
5) (32 + 18) + (14 + 16) = 80;
6) (76 + 4) + (21 + 79) = 180.
109. 1) 163 728; 2) 7 006 489 365
^ 999 000 469
3) 400 000; 4)
8 005 489 834
5 078 075 009 ^ 78 677 388
5 156 752 397
110.1) 75 935 + 57 367 = 133 302;
2) 5 672 999 073
84 708 907
5 757 706 980
3) 47 247 + 32 753 = 80 000;
4) 5 097 656 605
40 875 477
5 138 532 082
111.1) 469 572 + 1 217 311 + 569 = = 1 687 452;
2) 12 382 790 + З 215 891 + 5001 =
= 15 603 682;
112.579 755 + 873 + 339 686 = = 920 314;
75 982 + 14 582 + З 005 018 = = З 095 582.
ЛЕОНІД КРАВЧУК.
113.59 789 311 + 812 = 59 790 123.
114.7 819 000 + (5932 + 6897) = = 7 819 000 + 12 829 = 7 831 829.
113. 1) 1 259 893 + 5399 = 1 265 292;
2) (2 593 498 + З 492 003) + 52 792 =
= 6 085 501 + 52 792 = 6 138 293;
116. 1) 37 + 12 = 49 (банок) — з’ їв
на обід;
2) 37 + 49 = 86 (банок) — з’їв всього.
117.92 + 137 + 52 = 281 (книга).
118. У першій бібліотеці 71 518 кни­
жок, а у другій — на 28 489 біль­
ше. Скільки книжок у другій бібліо­
теці?
71 518 -І- 28 489 = 100 007.
119.1) (458+ 3042)-І-1757 = 3500-1- 1757 = 5257;
2) (625 -Н 375) + 527 = 1527;
3) (9081 + 919) -І- 10 200 - 20 200;
4) (273 -І- 727) + (591 209) = 1000 -I-
-Ь 800 = 1800.
120. 1) (402 -І- 1598) -І- 7982 = 9982;
2) (2414 -Ь 47 586) + 197 = 50 000 -I- -I- 197 = 50 197;
3) (27 -Н 73) -І- (311 + 819) = 100 -I- -I- 1130 = 1230;
4) (33 -І- 37) -Ь (34 36) -Н 35 = 70 4-
-f 70 + 35 = 175.
121.1) 8 391 592 -Ь 7 453 372 = = 15 844 964;
9 592 -І- 6 252 617 = 15 844 964.
2) 3 592 731 + 5492 -І- 10 111 <
< З 493 573 4- 114 765.
З 608 334 < З 608 338;
122. 1) Якщо ж = З 892 316, то
5 792 397 -1- З 892 316 = 9 684 713.
2) а + 312 492 -1- Ь.
Якщо а = 1597, & = 1 319 542, то а + 312 492 4- & = 1597 -Ь 312 492 -I- + 1 319 542 = 1 633 631.
123.1) 13 223 + 1231 = 14 454 (кг) картоплі зібрали другого дня;
2) 14 454 4- 727 = 15 181 (кг) кар­
топлі зібрали третього дня;
3) 13 223 4- 14 454 4- 15 181 =
= 42 858 (кг) картоплі зібрали за
три дні.
Відповідь: 42 858.
124.1) 73 4- 52 = 125 (коп.) коштує ручка;
2) 73 4- 125 = 198 коп. коштує олі­
вець і ручка;
www.4book.org
3) 198 + 124 - 322 коп. коштує зо-
ШИТІ
4) 198 + 322 = 520 коп. ■= 5 грн.
20 коп. коштують олівець, ручка та зошит разом.
Відповідь: 5 грн. 20 коп.
125. 1) 573571
"^426429
fü
а
І
Ü
0
(ТЗ
S
1
т
>ч
Q.
С
О
з
<
2) 787595
"^147834
1000000 935429
се
126. 1 999 997.
127. 9125.
128. У місті А 58 506 жителів,
у місті ß на 17 480 жителів біль­
ше, а у місті С — на 12 981 жите­
ля більше, ніж у місті В. Скільки жителів у місті С?
1) 58 506 -Ь 17 480 = 75 986 жите­
лів у місті В;
2) 75 986 4- 12 981 - 88 967 жите­
лів у місті С.
129. 1) (72 + а ) -І- 29 = 101 -І- а;
2) (43 + 96) -І- Ь = 139 + Ь;
3)т + (1001 -Ь 9999) = m + 11 000;
4) 1273 + л + 2127 = (1273 + 2127)^-
-l- п = 3400 -І- п.
130. 1) (39 + 171) + х = 2Ю + х;
2) (272 + 3598) + у = 3870 -І- у.
131.(32 Ч- 128) + !/ = (32 -І- 128)
-І- 320 = 480.
132. 18 492 + (18 492 + 793) = = 18 492 -І- 19 285 = 37 777.
133. 1) 25 мм + 5 мм = ЗО мм до­
вжина відрізка ßC;
2) ЗО мм + 7 мм = 37 мм довжина
відрізка CD;
3) 25 мм + ЗО мм + 37 мм = 92 мм
довжина відрізка AD.
134. 1) Збільшиться на 10;
2) зменшиться на 6;
3) збільшиться на 12;
4) зменшиться на 12;
5) збільшиться на 2;
6) зменшиться на 2.
135. 1) Збільшиться на 13;
2) не зміниться.
136. Другий доданок починаєть­
ся з цифри 1. Сума починається з цифри 9.
137. Ні, не може.
138. д: -І- ЗО + X -Ь ЗО + 5.
Якщо X = 24, то 24 -Н ЗО -І- 24 -I- + 30-1-5 = 113.
139.
22 27 26
29 25
21
24 23 28
140. 9999
”^9999
19998
141. 300 + 200 = 500 (кг).
142. 345 + 354 + 435 + 453 + 534 + + 543 = 2664.
143.17 + І/ + 17 + 17 + у + 17 + 8.
Якщо у = З, то 17 + З + 17 + 17 + + З + 17 + 8 = 82 (кг).
У першому ящику: 17 кг; у друго­
му ящику: (і/ + 17) кг; у мішку: (17 + 1/ + 17 + 8) кг.
144. 1) 2 год = 120 хв, 120 хв >
> 40 хв у З рази:
2) 5 ц = 500 кг, 2 т = 2000 кг, 5 ц <
< 2 т у 4 рази.
145. 1 ) - т > 7 ц; - т = 800 кг;
7 ц = 700 кг;
2) ^ ц > 29 кг;
10
ц = ЗО кг;
3) — т > — ц; — т = 100 кг;
’ 10 10 10
- Ц = 90кг;
4) - т < 6 ц 12 кг; 600 кг < 612 кг;
5
5) 88 ц 50 кг = — т;
4Q
6) — т = 980 кг.
50
www.4book.org
146. ТАРАС ШЕВЧЕНКО.
148.1) 381 064 7 350 002
27 569 2) ~ 607 381
353 495 6 742 621
149. 1) 705 963 500 013
87 379 2) 402 692
618 584 97 321
150. 1) 10 412 342
5 312 473
5 099 869
2) _3 503 765 284 “ і 370 495 397
2 133 269 887
3) 1 000 000 000
382 049 547 617 950 453
4) 5132 472 319
~4 997 998 999
134 473 320
151. 1) 5 321492
~1275 384 4 046 108
2) 5 006 444 311
~2 227 535 422
2 778 908 889
3) 10 417 001
5 342 592
5 074 409
4) 7 000 000 000
456 678 891 6 543 321 109
152.1) 12 372 - 7981 = 4391;
2) 457 891 - 342 512 = 115 379.
153. 5792 - 3983 = 1809.
154. (129 - 27) + 129 = 231 м ни-
ток у двох мотках.
155. 12 + (12 - 3) = 21 (очко) на-
брали разом.
156. 1) Якщо а = 8397, то а - 5792 =
= 8397 - 57 92 = 2605.
якщо а = 10 000, то а - 5792 = = 10 000 - 5792 = 4208.
2) якщо Ь = 9001, то 35 492 - 6 =
- 35 492 - 9001 = 26 491.
якщо Ь = 5993, то 35 492 - 6 = = 35 492 - 5993 = 29 499.
157. 1) 327 - 159 = 168 (грн.) —
виграв Фін;
2) 168 - 159 = 9 (грн.) — більше
виграв Фін ніж Том.
158. 1) 1380 - 657 = 723 (т) — зі­
брали жита;
2) 723 - 657 = 66 (т) — зібрали
більше жита.
159. 23 - 5 = 18; 18 + 5 = 23.
160.1) 4006 - 2197 + 856 = 1809 + + 875 = 2684;
2) 80 205 - 12 336 - 17 884 =
= 67 869 - 17 884 = 49 985;
3) 5 342 542 + (З 735 507 -
- 2 013 973) = 5 342 542 + 1 721 534 = = 7 064 076;
4) 18 473 982 - (10 547 311 -
- 8 142 891) = 18 473 982 - 2 404 420 = 16 069 562.
161.1) 47 105 + 29 895 = 57 937 = = 19 063;
2) 115 397 - 96 588 - 2389 =
- 16 420;
3) 705 312 999 - (472 382 515 +
+ 43 180 397) = 705 312 999 -
- 515 562 812 = 189 750 187;
4) 472 515 392 + (13 839 572 -
- 8 457 342) = 472 515 392 + + 5 382 230 = 477 897 622.
162. 1) (78 - 18) - 45 = 15;
2) (547 - 47) - 20 = 480;
3) (98 - 28) - 13 = 57;
4) (400 - 200) + 735 = 935;
5) (547 - 247) + 329 = 629;
6) 593 - 90 = (590 - 90) + З =
= 503.
163. 1) Збільшиться на 15;
2) збільшиться на 73;
3) зменшиться на 24;
4) збільшиться на 83.
6 ГД3 5КЛ
www.4book.org
164.
ro
Q.
(U
u
d
та
ü:
s
I
T
>4
Q.
.5
c
o
3
<
Зменшуване Від’ ємник Різниця
4 273 517
497 857
З 934 810
2 311 549
240 476
З 517 219
1 961 968
257 381
417 591
165. (1) 27 - З = 24 (км/год);
(2) 1) 42 - 2 = 40 (км/год) — влас­
на швидкість катера;
2) 40 - 2 = 38 (км/год) — швид­
кість катера проти течії.
166. 1) 25 - 21 = 4 (км/год) —
швидкість течії;
2) 21 - 4 = 17 (км/год) — швид­
кість проти течії;
3) 25 - 17 = 8 (км/год)
Відповідь: 8 км/год.
167. 1) 962157 2) 989 759
~364 815 ~757 232
597 342 232 527
16 8.1) 526 259 2) 429 357
~ 382 711 ” 238 092
143 548
191 265
см
со
169. 1) з м 13 см - 2 м 23 см = = 90 см - довжина другої частини;
2) 5 м 16 см - З м 13 см - 90 см =
= 113 см = 1 м 13 см - довжина третьої частини.
Відповідь: довжина третьої части­
ни мотузки 1 м 13 см.
170. 1) 2 гри. 70 коп. - 90 коп. =
= 1 гри. 80 коп. - коштує зошит;
2) 11 грн. 40 коп. - 2 грн. 70 коп. -
- 1 грн. 80 коп. “ 6 грн. 90 коп. -
- коштує альбом.
171. 1) 115 л - 72 л = 43 (л) — ви­
качав третій насос;
2) 67 л - 43 л = 24 (л) — викачав
перший насос;
3) 72 л - 24 л = 48 (л) — викачав
другий насос.
172. 1) 118 - 79 = 39 (книг) —
на третій полиці;
2) 39 - 2 = 37 (книг) — на другій
полиці;
3) 79 - 37 = 42 (книги) — на пер­
шій полиці.
173. X = 437 125 - 237 425 = = 199 700;
у = 237 425 - 35 192 = 202 233;
2 = 202 233 - 105 127 = 97 106;
д: -І- І/ -І- 2 = 199 700 + 202 233 -Ь -I- 97 106 = 499 039.
174. m - 60 - ft.
Якщо т = 223, Ь = 83, то от - 60 -
- і) = 223 - 60 - 83 =80.
175. 1 2 - 7 = 5 (учнів). На 5 учнів стало більше.
176. 1) (7982 - 4982) + 2001 = 5001;
2) (795 - 695) 319 = 419;
3) (9372 - 1372) - 999 = 7001;
4) 597 - 297 - 150 = 150.
177. 1) (8957 - 5957) -І- 5392 = 8392;
2) (14 582 -t- 5582) - 3500 = 5500;
3) 18 397 -Н(13152 - 8152) =
= 18 397 + 5000 = 23 397;
4) (13 700 - 6700) - 342 = 6658.
178. 1) (93 -І- л:) - 15 = (93 - 15) +
+ X = 78 + х;
2 ) у + (327 - 100) = у + 227;
3) (59 - 27) - m = 32 - т;
4) 429 - 311 - А = 118 - k.
179. 1) (37 - 12) -І- а = 25 + а;
2)Ь + (415 - 300) = Я - 115;
3) (42 - 13) - д: = 29 - д:;
4) (517 - 412) - у = 105 - І/.
180. 1) 0; 2) 5.
181. l ) a - ( b - c ) = ( a - 6 ) - b c. Якщо о = 72, & = 33, с = 12, то 72 -
- (33 - 12) = 51; (72 - 33) 4-12 = 51.
182. 1) (589 - 189) -І- ЗО = 430;
2) (7391 - 5291) -І- 42 = 2142.
183. а + (Ь - с) = (а - с) + Ь.
Якщо а = 48, Ь = 37, с = 11, то 48 -t- + (37 - 11) = 74; (48 - 11) -t- 37 = 74.
184. 1) (431 - 331) -I- 527 = 627;
2) (1278 - 178) + 352 = 1452.
185. 1) Різниця збільшиться на 5;
2) різниця зменшиться на 7;
3) різниця зменшиться на 2;
4) різниця збільшиться на 4.
186. 1) Збільшиться на 15;
2) зменшиться на 18;
3) зменшиться на 23;
www.4book.org
4) збільшиться на 17;
5) не зміниться;
6) збільшиться на 5.
187. 1) 23 - 15 = 8;
2 ) 1 7 - 1 2 = 5;
3) 8 - 5 = 3;
4) 68 - З = 65 пасажирів було у ва­
гоні метро.
188.1) 120 + 50 - 70 - ЗО + 100 = = 170;
2) 150 - ЗО - 20 + 60 + 10 = 170.
189. 54 - (32 + 17) + (43 - 11) = 37.
191. 480 - 217 - 217 - 5 = 41 (км) — відстань між автобусами.
192.
Василь 9 а - 7 47 II місце
Михайло 95 - 10а 35 V місце
Олександр 8а 4- 1 49 І місце
Петро 5а + 15 45
III місце
Віталій 88 - 8а 40 IV місце
193.1)
IX
III
XII
XII
XIX
XII = XII
2)
-
XIX XVI
V XIV XI
III XVI XIII
XIV > XIII
3)
X
VIII XI
IV
X XX I I XLIV
VI XLVIII LXVI
XLVIII > XLIV
Домашня самостійна робота №1
1.В. 2. А. 3. В. 4. А, Г 5. В. 6. Г.
7.Б. 8. В. 9. А. 10. В. 11. А. 12. Г.
Завдання для перевірки знань №1
1. 1) 431 002 > 429 798;
2) 12 311 015 < 12 311 019.
2.7 382 954 + 8 947 527 =
= 16 330 481.
3.13 152 973 - 9 189 858 = З 963 115.
4. 1) 8000 г = 8 кг;
2) 7 км > 6993 м.
5. 1) (473 + 527) + 152 = 1152;
2) (538 + 212) + (263 + 37) = 1050.
6.57 + (57 - 12) = 102 (кг) — кар­
топлі у двох ящиках разом.
7. 3057, 7530.
8. 1) (4897 -І- 7321) - 2897 = (4897 -
- 2897) -Н 7321 = 2000 + 7321 = 9321; 2) 9795 - (3002 + 4795) = (9795 -
- 4795) - 3002 = 5000 - 3002 - 1998.
9. 1) 43* * * < 47***;
2) **99 < 11***; 3) 94** < *398.
10.1) 3259,3262,3265,3268,3271,
3274, 3277, 3280;
2) 4215, 4212, 4214, 4211, 4213,
4210, 4212, 4209.
11.115 - 25 -І- 35 - 45 -f 70 = 150.
194. 1) 407 + 407 -Н 407 + 407 =
= 407 • 4;
2) 23 -f 23 + 23 -і- 23 -І- 23 -f 23 -Ь 4- 23 -І- 23 = 23 ■ 8;
3 ) а + а + а + а + а + а = 6 а;
4) 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 0.
195.1) 125 -І-125 -І-125 -І-125= 125 х X 4 = 500;
2) 39 ч- 39 -І- 39 Н- 39 -І- 39 -І- 39 -I- + 39 -Ь 39 = 39 8 = 312;
3) 182-ь 182-І-...4-182 = 182 • 14 =
14 доданків
= 2548;
4) 705 4-705-ь...-ь 705 = 705 ■ 201 =
= 141705.
196. 1) 472 • З = 472 -І- 472 + 472;
2) 5432 • 2 = 5432 4- 5432;
3 ) b - 7 = b + b + b + b + b + b + b;
4 ) т - 4 = т + т + т + т.
197.18 4-18 4-18 4-...4-18 4-18 =
27 доданків
= 18-27 = 486;
2) 429 4- 429 4- 429 4-... 4- 429 + 429 =
50 додянків
= 429-50 = 21450.
198. 1) 40 • 5 = 200;
2) 25 • 2 = 50;
3) 137 • 1 = 137;
www.4book.org
4) 14 • (15 - 13) = 14 • 2 = 28;
5) 27 (37 - 37) = 27 ■ О = 0;
6) (2013 + 2012) 0 = 0.
199. 1) 142 • 18 = 2556;
2) 1001 73 = 73 073.
200. 1) 8696 2) 12154
^ 824 ^ 294
О.
U
S
S
І
у
5
с
о
З
<
3)
34784 + 17392 69568 7165504 6077 4) 504
48616 +109386 24308 3573276 24308 ‘ 96
5)
24308 30385 3062808 11760 6)
X
714
145848
218772
2333568
14000
X
270
4704 + 1176 8232 8396640
98
h
28
3780000
201. 1) 12154 2)
^ 252
3)
24308 + 60770 24308 3062808 5056 4)
' 182
36492
X
21
36492
72984
766332
10112 н40448 5056
+
27509
98
220072
247581
2695882
5)
920192 42590 6)
X
892
8518 + 38331 34072 37990280
2900
^4200
58
116
12180000
202. 25 • 20 = 500 місць у кінотеатрі.
203.1) 65 • 2 = 130 (км);
2) 70 • З = 210 (км);
3) 130 + 210 = 340 (км) — проїхав
автомобіль.
204. 1) 590 • з = 1770 (км) — за
З години;
2) 590 • 5 = 2950 (км) — за 5 годин;
3) 590 ■ 7 = 4130 (км) — за 7 годин.
205. Добуток X ■ у дорівнює нулю,
якщо X = О, або у = 0.
206. 8а зошитів у 8 пачках.
Якщо а = 20, то 8а = 8 • 20 = 160
(зошитів).
Якщо а = 23, то 8а = 8 • 23 = 184
(зошити).
207. 25х + 36 = 25 • 17 + 36 = 425 + + 36 = 461.
808 - 12у = 808 - 12 ■ 38 = 808 - - 456 = 352.
ЛЕОНІД КАДЕНЮК.
208. Знайти значення виразу:
1) 457 • (168 • 256 - 42 973) + 203 х X 37 = 23 506;
43008 42973
1)
168
2) 3)
203
256 37
1008 + 840 336 43008
35
1421
'"б09
7511
4) 457 5) 15995
X +
35 7511
2285
1371
15995
23506
2) (27 • 3183 - 29 • 2089) • 310 =
= 7 861 600.
1) 3183 2) 2089
X X
27 29
22281
6366
85941
18801
4178
60581
www.4book.org
3) 85941 4) 25360
'60581 ^ 310
25360 2536
7608 7861600
209. Знайти значення виразу:
(1) (ЗО 573 - 235 ■ 125) • 309 + + 115 298 = 485 480;
1) 235 2) 30573
125 “ 29375
1198
1175 + 470 235 29375
3) 1198 4) 370182
^ 309 "^115298
10782 485480
3594 370182
(2) (65 371 - (632 • 13 + 256 • 208)) х X 213 = 832 191.
1) 632 2) 256 3) 8216
X X +
13 208 53248
1896
^632
8216
2048
h
512
53248
61464
4) 65371 5) 3907
~61464 213
3907
11721 + 3907 7814 832191
211.1) 378 • 12 < 378 ■ 13;
2) 407 • 52 > 405 - 52;
3) 2573 • 15 < 2575 ■ 18;
4) 8597 • 10 > 8597 -9 + 1.
212. 1) 573 293 > 573 290;
2) 4072 115 < 4101 • 115.
213. 1 доба = 24 години = 1440 хви­
лин = 86 400 секунд.
2 1 4.1 місяць = зо днів = 720 го­
дин = 43 200 хвилин.
215. І спосіб
1) 80 • 6 = 480 (км) — пройшла
одна машина;
2) 89 • 6 = 534 (км) — пройшла
друга машина;
3) 534 - 480 = 54 (км) — відстань
між машинами.
II спосіб
89 • 6 - 80 • 6 = 54 (км) — відстань між машинами.
III спосіб
(89 - 80) • 6 = 54 (км) — відстань між машинами.
216. 1) 15 ■ З = 45 (км) — пройшов
Чебурашка;
2) 17 • З = 51 (км) — пройшов Кро­
кодил Гена;
3) 45 -Ь 51 = 96 (км) — відстань
між А і В.
або
(15 -І- 17) • З = 32 ■ З = 96 (км).
217. 1) 18 • 4 = 72 (км) — проїхав
велосипедист;
2) 64 • 4 = 256 (км) — проїхав мо­
тоцикліст;
3) 72 -І- 256 = 328 (км) — відстань
між ними.
або
(18 -І- 64) • 4 = 328 (км).
218. 1) 80 • 6 = 480 (коп.) — ко­
штує зошит;
2) 80 ■ 12 = 960 (коп.) - коштує
ручка;
3) 80 коп. -t- 480 коп. -І- 960 коп. =
= 1520 коп. = 15 грн. 20 коп. Відповідь: 15 грн. 20 коп. заплатив учень за покупку.
219. 1) 620 • 2 - 1240 (кг) — за­
везли мандаринів;
2) 620 - 448 = 172 (кг) — завезли
бананів;
3) 172 -І- 620 + 1240 = 2032 (кг) —
фруктів завезли до магазину. Відповідь: 2032 кг.
www.4book.org
220. При яких значеннях х мож­
лива рівність:
1) д: ■ 9 = 9, л: = 1;
2) X ■ 11 = О, X = 0;
3) 1 • л: = 1, д; = 1.
221. При яких значеннях а мож­
лива рівність:
1) а • 1 = а, а - будь-яке число;
2) О • а = а, а = 0;
Z) а ■ а = а, а = О або а = 1;
4) а • а = 25, а = 5;
5) а • 7 = а, а = 0;
6) О ■ а = О, а - будь-яке число.
222.1) 573 2) 216
21 45
573
1146
3)
12033
,84 4) ^
'17
1080
864
9720
588
+
84
1428
147
X
501
147
Чз 5
73647
9 =
223. Добуток двох чисел може бу­
ти меншим одного із множників: О З = 0; О < 3.
224.1) 5 км 213 м - 2 км 372 м = = 2 км 841 м;
2) 2 год 15 хв + 5 год 49 хв = 7 год
64 хв = 8 год 4 хв;
3) 5 ц 2 кг ■ 25 = 502 кг ■ 25 =
= 12 550 кг = 12 т 550 кг;
4) 4 км 5 м : 9 = 4005 м = 445 м.
225. 862.
226. 1) 572 10 = 5720;
2) 100 ■ 7982 = 798 200;
3) 1000 • 52 = 52 000;
4) 8 • 5 • 7 = 280;
20 ■ 5 = 700;
8 ■ 25 = (4 • 25)
• 10 2 = 860;
9 - 2 7 = 630;
• 2 • 7 50 = (2 50
5) 7 •
6) 4 ■
7) 43
8) 5 ■
9) 10
8 = 800;
10) ■ 7
7000.
227. 1) 4 89 • 25 - (4 • 25) ■ 89 =
= 8900;
2) 2 • 472 • 5 = (2 • 5) • 472 = 4720;
3) 5 ■ 72 ■ 4 = (5 ■ 4) ■ 72 = 1440;
4) 50 15 ■ 2 = (50 • 2) • 15 = 1500;
5) 125 ■ 14 • 8 ■= (125 • 8) ■ 14 =
= 14 000;
6) 8 • 37 ■ 25 = (8 • 25) ■ 37 = 200 х X 37 = 7400.
228.1) 25 ■ 17 • 4 = (25 ■ 4) • 17 = = 1700;
2) 5 ■ 137 ■ 20 = 5 20 ■ 137 =
= 13 700;
3) 6 • 5 • 39 = (6 ■ 5) ■ 39 = ЗО • 39 =
= 1170;
4) 500 • 19 • 2 = (500 • 2) ■ 19 =
= 19 000;
5) 8 • 115 • 125 = (8 • 125) • 115 =
= 115 000;
6) 80 • 113 • 5 = (80 • 5) • 113 = 45 200.
229. 1) 6 • 7 • Ь = 426;
2) 8 • 9а = 72а;
3) З • а 4 ■ 6 = 12аЬ;
4) Ьх ■ 7у ЗЬху;
5) З • m • 2а • 7 ■ ( = 42amt;
6) 2а • 3z • 4п = 24агп.
230. 1) 8 ■ 7 • д: = 56х;
2) 17д: ■ 2 = 34л;
3) 5 ■ j: ■ 9 • m = 45тх;
4) 9о ■ 116 = 99а6;
5)5 х - 9 - 8 а т = ЗбОатх;
6) 106 20с ■ 17р = 34006ср.
231.1) 387 • 73 -h 387 ■ 27 = 387х
X (73 -І- 27) = 38 700;
2) 842 • 39 -І- 158 • 39 = 39 ■ (842-Ь
+ 158) = 39 000;
3) 18 ■ 918 - 18 ■ 818 = 18 ■ (918 -
- 818) = 1800;
4) 7292 ■ 27 - 7292 ■ 26 = 7292 х X (27 - 26) = 7292.
232. 1) 452 499 + 452 ■ 501 = 452 х X (499 Ч- 501) = 452 000;
2) 83 • 47 -f 917 • 47 = 47 ■ (83 -Ь + 917) = 47 000;
3) 192 ■ 2005 - 192 • 1005 = 192 х X (2005 - 1005) = 192 000;
4) 4592 • 217 - 4592 • 216 = 4592 х X (217 - 216) = 4592.
233. 1) 4ш -І- 5 т = m ■ (4 + 5) = 9m;
2) 9х - 5x = д: (9 - 5) = 4х;
www.4book.org
3) 10c - 2c = c • (10 - 2) = 8c;
4) 7a + 8a - 5a = a • (7 + 8 - 5) = 10a.
234. 1) 9a + 2a = a • (9 + 2) = 11a;
2) 156 - 3b = 6 • (15 - 3) = 126;
3) 4д: + 2jc - Зл: = X ■ (4 + 2 - 3) = Зд:;
4) lot - 2« - 5i = г • (10 - 2 - 5) = Зі.
235. 1) 5 ( х + 2 ) = 5 д:+ 5 - 2 =
= 5 i + 10;
2) (7 - a) • 9 = 7 • 9 - a • 9 = 63 - 9a;
3) 2 • (3b + 8c) = 2 • 3b + 2 • 8c =
= 6b + 16c;
4) (5a - 6fe) ■ 2 = 5a • 2 - 6Ä • 2 =
= 10a - 12*.
236. l ) 7 ( a - 3 ) = 7 a - 7 - 3 =
= 7a - 21;
2)(b + 7) • 11 = b • 11 + 7 • 11 = = 11b + 77;
3) 15 ■ (2x + 3i/) = 15 • 2x + 15 X X 3y = 30x + 45y;
4) (7m - 2n) ■ 20 = 7m • 20 - 2n X X 20 = 140m - 40л.
237. 5д: • 20 = 100л:.
Якщо X = 37, то 100 • X = 100 х X 37 = 3700.
238. Якщо а = 5, Ь = 100, то 7а х X 18Ь = 126аЬ = 126 • 5 • 100 = - 63 000.
239. 1) 125 • X ■ 4 = 500х. Якщо д: = 27,
то 500 • 27 = 13 500.
2) 4р ■ 25k = lOOpft.
Якщо р = 20, k = 113, то lOOpk = = 100 • 20 • 113 = 100 • 2260 = = 226 000.
240. 1 ) 24 • 25 = 6 ■ 4 ■ 25 = 6 ■ (4 X X 25) = 6 100 = 600;
2) 28 ■ 125 = 7 ■ (4 • 125) = 7 • 500 =
= 3500;
3) 15 • 120 = З • 5 120 = З (5 X
X 120) = З 600 = 1800;
4) 32 17 ■ 125 = 4 8 17 ■ 125 = 4 X X 17 • (8 ■ 125) = 68 • 1000 = 68 000.
241. 1) 48 • 125 - 6 • (8 • 125) = 6 х
X ■ 1000 = 6000;
2) 400 25 = 100 • (4 • 25) = 100 х
X 100= 10 000;
3) 140 ■ 35 = 20 ■ 7 • 5 ■ 7 = 49 ■ 100 =
= 4900;
4) 50 • 32 • 5 = 50 • 8 • 4 • 5 = 200 X X 40 = 800.
242.1) 8 ■ 23 • 182 > 8 ■ 22 182;
2) 42 72 < 6 ■ 8 • 7 • 10, 6 • 7 • 9 X
X 8 < 6 ■ 8 • 7 • 10;
3) ЗО • 92 = 5 ■ 92 6;
4) 28 • 2 • 9 = 4 • 14 • 9, 4 • 7 2 ■ 9 =
= 4 • 2 • 7 • 9.
243. 1) 17а + 25а - 32а = а • (17 +
+ 25 - 32) = 10а.
Якщо а = 12, то 10а = 10 • 12 = 120.
1) 37Ь + Ь - 8Ь = Ь • (37 + 1 - 8) =
= ЗОЬ.
Якщо 6 = 1001, то ЗО 1001 = ЗО 030.
3) 20х + 7д: - X - 21л: = X (20 +
+ 7 - 1 - 21) = 5х.
Якщо X = 214, то 5 • 214 = 1070.
4) 4 т + 2т - Зт + 9 = т ( 4 + 2 -
- 3) + 9 = З т + 9.
Якщо m = 142, то З • 142 + 9 = 435.
244. 1) 29т + 31т - 40т = m х X (29 + 31 - 40) = 20т.
Якщо m = 211, то 20т = 20 • 211 = = 4220.
2) 15а - а + 10а = а ■ (15 - 1 + 10) =
= 24а.
Якщо а = 40, то 24а = 24 • 40 = = 960.
3 ) ЗОх + ЗІХ + 32х - 90х = х х X (ЗО + 31 + 32 - 90) = Зх.
Якщо X = 140, то Зх = З • 140 = 420.
4) 10 + 5а + 6а - а = 10 + а • (5 +
+ 6 - 1) = 10 + 10а.
Якщо а = 11, то 10 + 10 • 11 = 10 + + 110 = 120.
245.1) 4972 • 17 + 28 • 4972 - 35 х X 4972 = 4972 • (45 - 35) = 4972 х X 10 = 49 720;
2) 14 592 + 14 592 • 2 + 14 592 • З +
+ 14 592 ■ 4 = 14 592 • (1 + 2 + З +
+ 4) = 14 592 • 10 = 145 920;
3) 5983 ■ 14 + 5983 • 11 - 4983 х X 25 = 5983 • (14 + 11) - 4983 х
X 25 = 5983 ■ 25 - 4983 ■ 25 =
= (5983 - 4983) ■ 25 = 1000 ■ 25 = = 25 000;
4) 7182 • 164 - (6182 ■ 127 + 6182 х X 37) = 7182 • 164 - 6182 • (127 + + 37) = 7182 ■ 164 - 6182 • 164 = = (7182 - 6182) • 164 = 1000 • 164 = = 164 000.
www.4book.org
та
Q.
U
О
та
S
X
т
>ч
Q.
5
с
о
з
<
еа
246. 1) 102 13 = (100 + 2) 13 =
= 1300 + 26 = 1326;
2) 997 • 15 = (1000 - 3) • 15 =
= 15 000 - 45 = 14955:
3) 71 • 80 = 71 • (100 - 20) = 7100 -
- 1420 ■=■ 5680;
4) 600 ■ 88 = 600 • (100 - 12) =
= 60 000 - 7200 = 52 800.
247. 1) 99 • 17 “ (100 - 1) • 17 =
= 1700 - 17 = 1683;
2) 1002 ■ 21 = (1000 + 2) ■ 21 =
= 21 000 + 42 = 21 042;
3) 82 60 = (100 - 18) • 60 = 6000 -
- 1080 = 4920;
4) 59 • 700 = (60 - 1) • 700 =
= 42 000 - 700 = 41 300.
248. Сорочок у коробках: 25у.
Всього сорочок на складі у рядах: 2Ьху.
Якщо X = 2&, у = 40, то 2 Ь х у =
= 25•26 • 40 = ( 25■40) •26 = 1000 х
X 26 = 26 000.
249. У всіх п’ ятих класах 4а учнів.
Кількість підручників у всіх п’ я­
тих класах: 4аЬ.
Якщо а = 25, Ь = 17, то іаЬ = 4 х X 25 ■ 17 = 1700.
250. 1) Добуток збільшиться в з рази.
2) Розглянемо добуток о • 6.
Після збільшення множників, має­
мо (5а) ■ (4Ь) = (5 • 4) • (а ■ fc) = 20aft. Добуток збільшиться у 20 разів.
251.1) 11 • (752 -І- 979) > 11 • 752 -I- -I- 10 • 979.
2) (7372 - 599) 5 > 7372 • 4 - 599 • 5.
252. 327 429, 327 425, 325 529, 325 259, 325 159, 325 099.
ЛИБІДЬ.
253.1) 1 т 250 кг - И т 150 кг ■= 2 т 400 кг картоплі продав за два дні фермер;
2) 6720 грн. : 2400 = 2,8 (грн.) -
за такою ціною продавав фермер картоплю.
254. Це цифра 8. 578 -Н 587 = 1165.
255. 1) 7 ■ 7 = 7^; 2) т- т- т- т ^ т*;
3) 4 -4 - ... 4 = 4“; 4) с c - ... с =
9 множників 13 .чножяиків
256. 1) 15 15 15 = 15»;
2) р р р-
Р Р =
3) 2 2 ... 2
= 2‘^ 4 ) d d ■...d = d^.
12 мяожяикії 20 МНОЖНИКІВ
257. 1) 2013^ = 2013 2013;
2) Ь» = 6 ■ &
■ Ь;
3) а° = а ■ а
■ а ■ а ■ а;
4) 7‘» = 7 ■ 7 ■7 - 7 - 7 - 7 • 7 ■ 7 ■ 7 • 7.
258. 1 ) -
t ■ t;
2) 4» = 4 ■ 4
• 4;
3) 7< = 7 • 7 ■ 7 • 7;
4) d‘ d- d ■ d ■ d ■ d d.
259.
Степінь Основа Показник
4‘= 4 13
а‘ a 8
P
2
V 7 1
d’ d 3
18” 18 17
260. 1 ) 3» =
3 3 = 9;
2) 4» = 4 • 4 ■ 4 = 64;
3) 17' = 17;4) 0" = 0; 5) 1‘ = 1;
6) 2= = 2 • 2 • 2 - 2 2 = 32.
261. 1 ) V =
7 ■ 7 = 49;
2) 14‘ = 14;
3) 2» = 2 2 ■ 2 - 8;
4 ) 1 = = 1; 5) 0^ = 0;
6) 3^ = 3 3
3 3 = 81
262. 1 1' = 1 1 1 1 = 121;
12= = 12 • 12 = 144;
13^ = 13 13 = 169;
142 ^ 14 . 14 ^ 196;
15^ = 15 ■ 15 = 225;
16' = 16 • 16 = 256;
17^ = 17 • 17 = 289;
18' = 18 ■ 18 = 324;
19^ = 19 19 = 361;
20^ = 20 20 ■ 400.
263. 1) 27' = 27 ■ 27 = 729;
2) 100» = 100 100 = 10 000;
3) 1Р = 11 11 11 = 1331;
4) 13» = 13 13 13 = 2197;
5) 80-’ = 80 • 80 = 6400;
6) 20» = 20 ■ 20 ■ 20 = 8000.
264.1 ) 5' + 1 = 25 -І- 1 = 26;
2) 7» - 10 = 343 - 10 = 333;
3) 20 - З» = 20 - 9 = 11.
www.4book.org
265. 1) 36^ = 36 36 = 1296;
2) 15’ = 15 • 15 • 15 = 3375;
3) 70^ = 70 • 70 = 4900;
4) 13* - 1 = 2197 - 1 = 2196;
5) 42‘ + 17 = 42 • 42 + 17 = 1764 +
+ 17 = 1V81;
6) 37- 6^ = 37 - 36 = 1.
266. 1) 16^ = 16 16 = 256;
2) 37^ = 37 • 37 = 1369;
267. 1) 14^ = 14 ■ 14 = 196;
2) 29^ = 29 ■ 29 = 841.
268. 1) 5^ = 5 5 5 = 125;
2) 12’ = 12 • 12 12 = 1728.
269. 1) 6’ = 6 6 6 = 216;
2) 15’ = 15 • 15 15 = 3375.
270. 1) Якщо X = З, то - 8 =
- 3^- 8 = 9 - 8 = 1;
якщо JC = 9, то - 8 = 9^ - 8 =
- 81 - 8 = 73;
якщо д: = 21, то X* - 8 = 21* - 8 = = 441 - 8 = 433.
2) Якщо у = 2, то 5і/’ + 1 = 5 • 2’ +
+ 1 = 41;
якщо у = з, то 5у’ + 1 = 5 - З’ + 1 =
- 5 • 27 + 1 = 136;
якщо І/ = 7, то 5:/’ + 1 = 5 - 7’ + 1 =
- 5 • 343 + 1 = 1716.
271. 1) Якщо а = 5, то 2а* - З = 2 х X 5* - З = 2 • 25 - З = 47;
якщо а = 10, то 2а* - 3 = 2- 10* -
- З = 2 ■ 100 - З = 200 - З = 197;
якщо а = 15, то 2а* - 3 = 2 15* -
- З = 2 • 225 - З = 450 - З = 447.
2) Якщо 6 = 7, то Ь’ + 12 = 7’ +
+ 12 = 49 • 7 + 12 = 343 + 12 = 355; якщо Ь = 10, то {>’ + 12 = 10’ + + 12 = 1000 + 12 = 1012;
якщо Ь = 12, то г>’ + 12 = 12’ + 12 =
= 144 ■ 12 + 12 = 1740.
272.1) 20*: 5 - З’ = 400: 5 - 27 =
= 80 - 27 = 53;
2) (15 - З*)’ = (15 - 9)’ = 6’ = 6 6 X х6 = 216;
3) (9’ - 5’ ) : (9 - 5) = (729 - 125) :
: 4 = 604 : 4 = 151;
4) (7’ - 6’ )* = (343 - 216)* = 127* =
= 16 129.
273. 1) 18* : 9 + 12* : З = 324 : 9 +
+ 144 : З = 36 + 48 = 84;
2) (7* - 6*) : (17 - 4*) = (49 - 36) : : (17 - 16) = 13 : 1 = 13;
3) 4’:8 + 2’ = 6 4:8 + 8 = 8 + 8 = = 16;
4) (15* - 12*) : (15 - 12) = (225 -
- 144) : З = 81 : З = 27.
274. 1) п* = 1 21, п = 1 1;
2) 225 = п*, п = 15;
3) п’ = 125, fi = 5;
4) 343 = л ’, 71 = 7.
275. 1) т * = 196, m = 14;
2) 216 = m’, m = 6.
276. (7 + 9)* = 16* = 16 ■ 16 = 256;
72 + 92 = 49 + 81 = 130; (7 + 9)* >
> 7* + 9*; 256 - 130 = 126.
Відповідь: на 126.
277. (4 + 5)’ = 9’ = 9 • 9 • 9 = 729;
4’ + 5’ = 64 + 125 = 189; 729 - 189 = = 540.
Відповідь: на 540.
278. 1) о* + 8* = 10*; 36 + 64 =
= 100 — правильна рівність;
2) 8* + 15* = 17*; 64 + 225 = 289 —
правильна рівність;
3) 11* = 9* + 2* + 6*; 121 = 81 + 4 +
+ 36 — правильна рівність;
4) 2’ + З’ = 4’; 8 + 27 = 64 — пра­
вильна рівність.
279.1) 4* + 5* = 7*;16 + 25 =
= 49 — неправильна рівність;
2) 8* + 15* = 17*; 64 + 225 = 289 —
правильна рівність;
3) 2* + З* + 6* = 7*; 4 + 9 + 36 =
= 49 — правильна рівність;
4) 5’ = 4’ + З’; 125 = 64 + 27 — не­
правильна рівність.
280. 1) З = З'; 2) 9 = З*;
3) 81 = 3^; 4) 243 = 3^
281. 1) 2 = 2‘; 2) 8 = 2’;
3) 16 = 2’; 4) 64 = 2®.
282. 1) 2005* — цифрою 5;
2) 1 092 004’ — цифрою 4;
3) 879* - 200’ — цифрою 1;
4) 4091* -Ь 8022’ — цифрою 9.
283. 5а -І- 15 > а -І- 59;
Якщо а = 13, то 5 • 13 + 15 = 80; якщо а = 13, то 13 + 59 = 72.
www.4book.org
(Z
Q.
U
Ö
ГТЗ
s
I
T
5
c
o
3
<
284. (32a + 486) : 2.
Якщо a = 16, b = 12, TO (32 • 16 + + 48 • 12) : 2 = (512 + 576) : 2 = = 1088 : 2 = 544.
Відповідь: 544 кг товару на одній машині.
285. 1) 7 : 7 = 1;
2) О : 9 = 0;
3) О : О - неможливо;
4) 545 : 1 = 545;
5) 911 : 911 = 1;
6) 40 : 1 = 40;
7) 13 : О - неможливо;
8) 1 : 1 = 1;
9) О : 1 = 0.
286.126 • 32 = 4032;
4032 : 126 = 32; 4032 : 32 = 126.
287. 1) 5499 : 13 = 423;
423
X
13
1269
+ Дія виконана правильно.
423
5499
2) 6425 : 25 =■ 265;
265
X
25
1325
+ Дія виконана неправильно.
530
6625
288. 1) 9940 : 28 = 335;
335
X
28
2680
+ Дія виконана неправильно.
670
9380
2) 26 696 : 568 = 47; 568 • 47 =
= 26 696.
568
X
47
3976
+ 2272 Дія виконана правильно. 26696
289. 1 )
2832
24
12 2)
236
43
’ 36
72
~72
7585
'74
185
'"і85
Ö
37
205
3)
113736
84
84 4)
1354
297
'252
453
420
336
336
5
4625
’ 375
_875
~875
- Ö
125
37
5)
51968
'512
768
~768
256 6) 691122
^ 687
687
1006
4122
4122
290. 1 )
О
11130
84
273
“ 252
21Ö
~210
Ö
42
2)
265
О
7280
70
280
” 280
Ö
35
208
3)
247488
192
96 4)
2578
554
480
_748
672
768
~768
Ö
6552
'468
1872
’ і872
Ö
234
28
www.4book.org
5) 51744
'504
Т 3 4 4
1344
168
308
138415
1178
2061
~1767
2945
2945
589
235
291. 1) 470 : 10 = 47;
2) 2900 : 10 = 290;
3) 57 250 ; 10 = 5725;
4) 5200 : 100 = 52;
5) 37 000 ; 100 = 370;
6) 207 300 : 100 = 2073;
7) 238 000 : 1000 = 238;
8) З 000 000 : 10 000 = 300;
9) 1 040 000 : 1000 = 1040.
292. 1) 4950 : 10 = 495;
2) 32 700 : 10 = 3270;
3) 296 500 : 100 = 2965;
4) 1 025 000 : 100 = 10 250;
5) 378 000 : 1000 = 378;
6) 5 900 000 : 10 000 = 590.
293. 722 : 38 = 19 (т) — врожай­
ність на полі з 1 га.
722
~38
38
І 9
342
~342
0
294. 925 ; 25 = 37 сторінок альбо- ма необхідно для фотографій.
925
~75
175
~175
25
37
О
295. 6 км 600 м : 330 = 6600 : 330 = = 20 (с).
Відповідь: через 20 секунд почуємо грім.
296. 1) 534 : 6 = 89 (км/год) —
швидкість автомобіля;
2) 89 ■ 8 = 712 (км) — автомобіль
проїде за 8 годин.
297. 1) 84 • 5 = 420 (км) — відстань
між містами;
2) 420 : 4 = 105 (км/год) — швид­
кість автомобіля.
298. 1) 12 ■ 12 = 144 (грн.) — ко­
штують лимони;
2) 306 - 144 = 162 (грн.) — кошту­
ють апельсини;
3) 162 : 18 = 9 (грн.) — коштує
1 кг апельсинів.
299. 1) 32 • 16 = 512 (кг) - маса
помідорів у ящиках по 32 кг;
2) 1112 - 512 = 600 (кг) - маса
помідорів у ящиках по 40 кг;
3) 600 : 40 = 15 (ящ.) кількість ящиків по 40 кг.
300. 1) 32 -Ь 38 = 70 (мішків) —
було всього;
2) 3500 : 70 = 50 (кг) — цукру
в одному мішку;
3) 32 ■ 50 = 1600 (кг) — наванта­
жили на першу машину;
4) 38 ■ 50 = 1900 (кг) — наванта­
жили на другу машину.
301. 1) 55 - 45 = 10 (ящиків) —
більше зібрав 5-Б клас;
2) 260 ; 10 “ 26 (кг) — яблук в од­
ному ящику;
3) 45 • 26 = 1170 (кг) — зібрав 5-А
клас;
4) 55 • 26 = 1430 (кг) - зібрав 5-Б
клас.
302. 1) Збільшиться у 5 разів;
2) збільшиться у 2 рази;
3) не зміниться;
4) збільшиться у 4 рази;
5) збільшиться у 6 разів.
303. 1) 72 • 8 = 576 (км) — проїхав
перший автомобіль;
2) 1168 - 576 = 592 (км) — проїхав
другий автомобіль;
3) 592 ; 8 = 74 (км/год) — швид­
кість другого автомобіля.
304. 1) 72 ■ з = 216 (км) — проїхав
поїзд, що рухався позаду;
2) 216 - 24 == 192 (км) — проїхав
поїзд, що рухався попереду;
3) 192 : з = 64 (км/год) — швид­
кість поїзда, що рухався попереду.
www.4book.org
TO
Q.
u
Ü
Ö
TO
s
X
T
й
ч
c
o
3
<
305. 1) 264 : 11 = 24 (км/год) —
швидкість корабля за течією річки;
2) 24 - 1 = 23 (км/год) — власна
швидкість корабля;
3) 23 - 1 = 22 (км/год) — швид­
кість корабля проти течії річки;
4) 264 : 22 = 12 (год).
Відповідь: за 12 годин пройде від­
стань корабель проти течії річки.
306. 1) 63 : З = 21 (га) — зорали
7 тракторів за 1 годину;
2) 21 : 7 = З (га) — зорав один
трактор за 1 годину;
3) З • 5 = 15 (га) — зорали 5 трак­
торів за 1 годину;
4) 15 • 2 = ЗО (га) — зорали 5 трак­
торів за 2 години.
Відповідь: ЗО га.
307. 1) 156 : З = 52 (прикраси) —
розмальовує перша художниця за 1 день;
2) 156 : 4 = 39 (прикрас) — розма­
льовує друга художниця за 1 день;
3) 52 -Ь 39 = 91 (прикрасу) — роз­
малюють дві художниці за 1 день разом;
4) 364 : 91 = 4 (дні) — розмальову­
ють прикраси дві художниці, пра­
цюючи разом.
Відповідь: за 4 дні.
308. 1) 240 : 8 = ЗО (л) - води ви­
качує перший насос за 1 хвилину;
2) 252 : 6 = 42 (л) — викачує дру­
гий насос за 1 хвилину;
3) ЗО -Н 42 = 72 (л) — викачують
2 насоси за 1 хвилину;
4) 432 : 72 = 6 (хв).
Відповідь: за 6 хвилин сумісної праці вони викачають 432 л води.
309. 1) (39 ■ 52) : 13 = (39 : 13) х X 52 = 156;
2) (320 • 720): 90 = (720 : 90) • 320 =
= 2560;
3) (32 • 63) : 16 : З = (32 : 16) • (63 :
: 3) = 2 • 21 = 42;
4) (35 • 45) : 25 = (5 : 7 • 5 • 9) : 25 =
= (25 ■ 63) : 25 = (25 : 25) • 63 = 63.
- 7 2 4 6 8 6 7 5 0 0
1 4 5 6 7 2 3 8 7 2
г Р У Ш Е В С Ь К И Й
310. 1) 20 • з = 60 (км) — теплохід
плив озером;
2) 20 -f 2 = 22 (км/год) — швид­
кість за течією;
3) 22 ■ 2 = 44 (км) — теплохід плив
за течією;
4) 60 -Ь 44 = 104 (км) — теплохід
проплив за 5 годин.
Відповідь: 104 км.
311
4-
1 4 5 6 7 8 9
8
8 4 7 8 7
м И X А Й Л
0
Відповідь: Михайло Грушевський.
312. Не зможе.
313. 1) 7 : 2 = З • 2 -НІ;
2) 10 : З = З • З - И;
3) 15 : 4 = З • 4 -І- 3;
4) 19 : З = 6 • З -І- 1;
5) 21 : 2 = 10 • 2 + 1;
6) 27 : 6 = 6 • 4 4- 3.
314. При діленні на З остача 1, 2;
на 4 - 1, 2, 3; на 5 - 1, 2, 3,4; на 12 - 1, 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
315. 1) 17 2) 2935 6
85 5 24 489
15
3)
27592
26
159
156
32
26
26 4)
1061
53
48
55
” 54
ї
25698
212
449
424
258
212
53
484
46
www.4book.org
316.1)
200
13
65
13 2)
ТЕ
4792
'45
15
142
~135
15
319
3) 2347
216
187
~180
36 4)
65
12456
113
115
113
7
113
110
317.
Ділене
472
379
571
Дільник
23
12
57
Неповна
частка
31
10
Остача
12
318.
Ділене Дільник
Неповна
частка
Остача
253 18
14
1
283 21 13 10
99 14 7 1
13 8;319. 333 = 25
333 = 13 X 25 + 8.
320. 242: 5 = 48 підковдр можна пошити.
Відповідь: залишиться 2 м полотна.
321. 118 гри. : 12 = 9 (дисків):
10 гривень залишиться.
322. 1) 11 • 7 = 77 (кг) — маса всіх
заготовок;
2) 77 : 4 = 19 (заготовок) — можна
виготовити; залишиться З кг бронзи.
323. 22 : З = 7 (вантажівок).
324. 1) 92 : 7 = 13 7 + 1;
2) 127 : 12 = 12 • 10 + 7.
325. 1) 115 : 8 = 14 8 + 3;
2) 389 : 23 = 23 16 + 21.
326. 72 : 7 = 10 ■ 7 + 2.
327. 113 = Ь • q + 18; 6 q = 95.
Число 95 ділиться на числа 1, 5, 19 та 95.
Ділене 19 або 95.
329. 150 : а. Якщо а = 6, то 150 : : 6 = 25 л молока в одному бідоні.
329. 1) 500 г — маса гирі;
2) 750 г — маса кожної гирі.
Домашня самостійна робота №2
1. Г. 2.Б. 3. Г. 4. Б. 5. В. 6. А.
7. В. 8.Б. 9. А. 10. В. 11. Г.12. Б.
7. 1) 72 - 65 = 7 (км);
2) 5 • 7 = 35 (км) — відстань між
ними.
9. 1) 9 • 23 = 207 (грн.) — заплати­
ли за печиво;
2) 639 - 207 = 432 (грн.) — запла­
тили за цукерки;
3) 432 : 12 = 36 (грн.) — коштує
1 кг цукерок.
12. 1) 180 : 12 = 15 (пляшок) — на­
повнює перший автомат за 1 хви­
лину;
2) 221 : 13 = 17 (пляшок) — напо­
внює другий автомат за 1 хвилину;
3) 15 + 17 = 32 (пляшки) — на­
повнюють два автомати разом за 1 хвилину;
4) 224 : 32 = 7.
За 7 хвилин спільної роботи ав­
томати наповнюють 224 пляшки соку.
Завдання для перевірки знань №2
1. 1) 5135 2) 24300
26
30810
10270
133510
410
243
972
2. 1) 17‘ = 17
2)р^ = р р р
3.1 )
17
15
2)
17 ■ Р Р
19
18
9963000
17 • 17;
www.4book.org
4. 1)
3021 53
‘ 265
2)
57
371
'371
7930
'78
130
ISO
26
305
03
Q.
_u
Ü
d
( Z
s
I
I
.5
c
&
<
!<
0 0
5. 1) 2a + 7a = a • (2 + 7) = 9a;
2) Зд: + 7д: - 6x = д: ■ (3 + 7 - 6) = 4x.
6. 1) 25 • 47 • 4 = (25 • 4) ■ 47 = 4700; 2) 39 • 41 + 59 ■ 39 = 39 • (41 + 59) =
= 39 ■ 100 = 3900.
7. 1) 16^ : 8 + 2^ • 5 = 256 : 8 + 8 X X 5 = 32 + 40 = 72;
2) (8^ - 7^) : (4^ - 1) = (64 - 49) : : (16 - 1) = 15 : 15 = 1.
8. 1) 720 : 9 = 80 (км/год) — швид­
кість автомобіля;
2) 80 + 10 = 90 (км/год) — збіль­
шена швидкість автомобіля;
3) 720 : 90 = 8 (год).
Відповідь: подолає відстань
за 8 годин.
9. Добуток збільшиться у 2 рази.
10. Частка збільшиться у З рази.
11.20 002 005* -н 20 032 OOP;
остання цифра суми 6.
330. 1) 525 + 137 — числовий ви­
раз;
2) m 4- 54 — буквений вираз;
3) S = vt — формула;
4) 42 - (31 - 18) — числовий вираз;
5) ї = 2 т -І- З — буквений вираз;
6) X -І- і/ - З — буквений вираз.
331. а +15.
332. а - 215.
333. ЗО X.
334. Якщо а = 12, то 312 + а = 312 -1- -I- 12 = 324;
якщо а = 289, то 312 + а = 312 + + 289 = 601.
335. m -І- (п - 8).
Якщо m = 10, т = 12, то m + (п - 8) “ » 10 + (12 - 8) = 10 + 4 = 14.
336. 1)Якщох = 2173,тох + 3117 = = 2173 + 3117 = 5290;
якщо X = 989, то X -І- 3117 = 989 т + 3117 = 4106.
2) Якщо І/ “ 23, то 4117 : у =
= 4117 : 23 = 179;
якщо у = 179, то 4117 : у = 4117 ; 179 = 23.
3) Якщо m = 12 179, п = 8397, то m - п = 12 179 - 8397 = 3782.
4) Якщо а = 113, Ь = 227, с = 13.
то (а + Ь) • с = (113 + 227) • 13 = ~ 340 13 = 4420.
337.
т 327 1213 82 321 5221
п 159 987 3327
0
т + п 486 2200 85 648 5221
т ~ п 168 226 78 994 5221
338. Якщо а — сторона квадрата;
Р — периметр квадрата, то Р = 4а. Якщо а = 7 см, то 4а = 4 • 7 = = 28 (см);
якщо а = 8 дм, то 4а = 4 • 8 = = 32 (дм).
339. Якщо X =■ о, то 8х + 7 = 8 X X О 7 = 7;
якщо х = 1, т o 8x + 7 = 8 • l - r + 7 = 15;
якщо X = 25, то 8х -f 7 = 8 • 25 і- + 7 = 207;
якщо X = 100, то 8х + 7 = 8 ■ 100 + + 7 = 807.
340. Якщо S = у ■ f, де и — швид­
кість, t — час.
1) Якщо S = 312 км, Ü = 78 км/год, то
t = S : и; t = 312 : 78 = 4 (години).
2) Якщо S = 272 км, 1 = 4 години,
то у = S : Ü = 272 : 4 = 68 (км/год).
341. Якщо t = 5 год; v = 102 км/год, то S = у ■ г = 102 • 5 = 510 (км).
342. 1) п = а + Ь + с;
2) с =• п - а ~ Ь;
3) а + с = п - Ь;
4) п - а = Ь + с.
343. 1 )х = а- І - &;2) х = т - р.
344. 42- 25+ 54-32 = 1050+1728 = = 2778.
www.4book.org
54 1728
X +
32 1050
^"lös 2778 162
42
"^25
2X5
h
84
1050 1728
345. 60 : 5 - 15 : 3 = 12 - 5 = 7.
Швидкість туриста на велосипеді більша ніж швидкість пішки на
7 км/год.
346.1) (325 + 733) - 812 = 1058 - - 812 = 246;
2) (215 - 199) (95 + 72) = 16 ■ 167
= 2672.
167 ^ 16
1002
+
167
2672
347. 1) m - (о + 6);
2 ) ( p - k ) f;
3) с + d : п;
4) ( f + g ): W.
348. а • 70 + Ь • 80 — шлях, який
подолав автомобіль.
Якщо а = З, Ь = 4, то З • 70 + 4 X X 80 = 210 + 320 = 530 (км).
349. 1300 + (1300 - х ) — кіль­
кість зошитів, які магазин продав за 2 дні.
Якщо X = 211, то 1300 + 1300 - - 211 = 2389.
Відповідь: 2389 зошитів.
350. (х + у) : 2 — цукерок отримав
кожний хлопець.
Якщо X = 9, у = 13, то (9 + 13) : : 2 = 22 : 2 = 11.
351. Р — периметр прямокутника,
а і ft — його сторони. Р = (а + ft) ■ 2.
Якщо а = 12 см, ft = З дм = ЗО см,
то Р = (12 + ЗО) • 2 = 42 • 2 = 84 (см).
352. Р — периметр трикутника.
Р = а + Ь + Ь
Якщо а = 8, f t = 7, т o P = 8 + 7 + + 7 = 22 (см).
353.
S 70 км 252 км 238м 3км 300м 60000м
V
10 км/
ІЩ
63 км/ пад
34
м/с
10
м/с
9км/
год
15 км/ ти
t 7гсд 4щц 7с 5хв 2хв 4год
354.
S 432 км 1800 м 15 000 м
V 48 км/год 15 м/хв 3 км/год
t 9 год 2 год 5 год
355. 1) m + п ■ р.
Якщо т = 173, п = 12, р = З, то т п ■ р = 173 + 12 ■ З = 173 + + 36 = 209 (км) — проїхала перша машина.
2) а : ft + е.
Якщо а = 900, ft = 25, с = 72, то а : : ft + с = 900 : 25 + 72 = 36 + 72 = = 108 (км) — проїхала друга ма­
шина.
3) ( d - k) - t.
Якщо d = 37, ft = 9, < = 4, то (d -
- ft) • і = (37 - 9) ■ 4 = 28 • 4 = = 112 (км) — проїхала третя машина. Відповідь: перша машина проїхала більшу відстань.
356. 1) ("І + п) сольдо — мають ра­
зом Буратіно і Арлекіно;
2) {п - ft) сольдо більше в Арлекі­
но, ніж в Мальвіни;
3) ( т -І- л -f ft) сольдо в Арлекіно,
Буратіно і Мальвіни;
4) ((т + п) - k) сольдо більше у Бу­
ратіно і Арлекіно, ніж у Мальвіни;
5) (т - (п + ft)) сольдо більше у Бу­
ратіно, ніж в Арлекіно і Мальвіни;
6) (т : ft) сольдо, в ( т : ft) разів
більше сольдо у Буратіно, ніж у Мальвіни.
357. 1800 - ІЗОх. Формула для об­
числення кількості грошей, що за­
лишилися у хлопчика.
Якщо л: = 9, то 1800 - ІЗОх =
- 1800 - 130 ■ 9 = 1800 - 1170 = = 630 (коп.) = 6 грн. ЗО коп.
358. X — кількість часу, який Са-
модєлкін витратив на виготовлен­
ня однієї простої деталі.
X = (« - 15) : 3.
www.4book.org
fZ
Q.
<U
U
d
TO
I
T
a
.5
‘ c
o
S
<
Якщо f = 33, TO X = (33 - 15) : 3 = = 18 : 3 = 6.
Відповідь: 6 хв.
359. Нехай у другій пачці було
(20 - х) зошитів, тоді в третій пач­
ці було 2 • (20 - д:).
В трьох пачках разом було: 20 + 20 - - X + 2 ■ (20 - х) зошитів.
Якщо л: = 2, то 20 + 20 - X + 2 X X (20 - л:) = 40 - 2 + 2 • (20 - 2) = = 38 -і- 2 ■ 38 = 114 (зошитів). Відповідь: 114 зошитів.
360. а — натуральне число.
1 ) (а + 1 ) — наступне число;
2) (а - 1) — попереднє число.
361. 6 + 1 — натуральне число.
1)0 + 2, 6 + 3, fi + 4 = 3 — три на­
ступні числа;
2) Ь ~ 1, Ь — два попередні числа.
362.
А D В
AB = 7 cm; a d = 5 cm; BD = 2 cm.
363. 1) 3000 Г = 3 кг;
2) 15 000 Г = 15 кг;
3) З т = 3000 кг;
4) З т 210 кг = 3210 кг;
5) 9 ц = 900 кг;
6) 9 ц 5 кг = 905 кг.
364.
ш
по з грн.по 7 грн.
20 ■ з + 15 ■ 7 = 165 (грн.) - ко­
штує покупка.
Купили 20 зошитів по З грн. і 15 альбомів по 7 грн. Скільки ко­
штує покупка?
ш
2)
27
по 4 грн. по 5 грн.
263 грн.
Купили 27 зошитів по 5 грн. і кілька ручок по 4 грн. Скільки коштує одна ручка?
1) 27 • 5 = 135 (грн.) — заплатили
за зошити;
2) 263 - 135 = 128 (грн.) — запла­
тили за ручки;
3) 128 : 4 = 32 (ручки)
всього ручок.
[ ї ^ І185І
по 20 коп. по ? коп.
купили
3)
103 грн.
Купили 145 гумок по 20 коп. і 185 лінійок. Скільки коштує л і ­
нійка, якщо за всю покупку запла­
тили 103 грн.?
1) 145 • 20 = 2900 (коп.) = 29 грн. —
заплатили за гумки;
2) 103 - 29 = 74 (грн.) — заплати­
ли за лінійки;
3) 7400 : 185 = 40 (коп.) — коштує
лінійка.
365. 1) 17 - л: = 8; 17 - 12 8;
12 не € коренем рівняння;
2) л: + 21 = 33; 12 + 21 = 33;
12 є корінь рівняння;
3 ) х - 10 = 7; 12 - 10 7;
12 не є коренем рівняння;
4 ) 2 4 - х = 12; 24 - 12 = 12;
12 є коренем рівняння.
366.1) 2ж + 17 = 27;2 ■ 2 + 17 27;
5 • 2 + 17 = 27; 7 • 2 + 17 # 27;
5 є коренем рівняння;
2) (13 - х) + 42 = 48; (13 - 2) +
+ 42 48; (13 - 5) + 42 ^ 48; (13 - 7) + + 42 = 48; 7 є коренем рівняння.
367. 1) 63 : л: - 2 = 7;
63 : З - 2 7;
63 : 7 - 2 = 7;
6 3:9 - 7?і 7;7 є корінь рівняння;
2) 15 - (д: + 3) = 9;
15 - (З + 3) = 9;
15 - (7 + 3) ^ 9;
15 - (9 + 3) 9; З є корінь рівняння.
368. 1) 2571 + ж = 4597;
л: = 4597 - 2571; д: = 2026.
Перевірка: 2571 + 2026 = 4597.
2) І/ + 17 392 = 21 456;
у = 21 456 - 17 392; у = 4064.
Перевірка: 4064 + 17 392 = 21 456.
3) г - 52 142 = 37 897;
г = 37 897 + 52 142; г = 90 039. Перевірка: 90 039 - 52 142 = 37 897.
4) 42 562 - m = 37 985;
m = 42 562 - 37 985; т = 4577.
Перевірка: 42 652 - 4577 = 37 985.
www.4book.org
369. l ) x + 12 605 = 17 700;
x = 17 700 - 12 605; x = 5095.
Перевірка: 5095 + 12 605 = 17 700.
2) 31 409 + !/ = 47 002;
у = 47 002 - 31 409; у = 15 593;
Перевірка; 31 409 + 15 593 = 47 002.
3) й - 15 391 = 45 497;
ft = 45 497 + 15 391; ft = 60 888; Перевірка: 60 888 - 15 391 = 45 497.
4) 12 398 - р = 4597;
р = 12 398 - 4597; р = 7801;
Перевірка: 12 398 - 7801 = 4597.
370.1) m + 27 311 = 38 111;
m = 38 111 - 27 311; m = 10 800. Перевірка: 10 800 + 27 311 = 38 111.
2) * - 25 372 = 99 191;
ft = 99 191 + 25 372; k = 124 563.
Перевірка: 123 563 - 25 372 = 99 191.
371.1) 32 115 + o = 43 342; a = 43 342 - 32 115;
a = 11 227;
2) ft - 12 372 = 105 394;
ft = 105 394 + 12 372; b = 117 766.
372. 1) « + 6782 = 9345;
X = 9345 - 6782;
a: = 2563;
2) y + 2563 = 9345; у = 9345 - 2563;
У = 6782;
3) 9345 - m = 2563; m = 9346 - 2563;
m = 6782;
4) 9345 - ft = 6782; ft = 9345 - 6782;
k = 2563.
373. 1) л: - 4463 - 2475; a: = 4463 +
+ 2475; X = 6938;
2) 6938 - y = 2475; y = 6938 - 2475;
у = 4463.
374. 1) 12 ж = 432; X = 432 : 12;
д: = 36.
Перевірка: 12 • 36 = 432.
432
'36
~У2
72
12
36
12
72
h
36
432
2) 22 л: = 8008; х = 8008 : 22;
д: = 364.
Перевірка: 364 • 22 = 8008.
364
X
22
'728
728
8008
8008
’ б6
140
’ і 32
_88
88
22
364
О
3) X ■ 16 = 0; д: = О : 16; д: = 0;
4) д: : 27 = 38; д: = 27 ■ 38; д: = 1026;
27
X
38
216
+
81
1026
5) д: : 192 = 0; д: = 192 • 0; х = 0;
6) 912 : X = 24; х = 912 : 24; х = 38.
24
38
912
'72
Т м
’ і 92
Ö
375. 1) 16х = 560; X = 560 :16; х = 35;
560 116
03
Q.
(V
U
та
І
т
5
с
о
з
<
35
48
” 80
2) X • 36 = 1692; X = 1692 : х = 47;
36;
36
47
1692 144
_252
~252
5
3) X : 12 = 182; х = 182
X = 2184;
12;
www.4book.org
12
364
182
2184
4) 7936 : д: = 31; л: = 7936 : 31; х = 256.
182
X
7936
’ б2
~Ттз
155
186
~186
Ö
31
256
376.
Ділене 380 680 468 0 0 417 382
1 6370
Дільник 19 136 12 13 839 1 382
І 490
І
Частка 20 5 39 0 0 417 1
І 1470
377. 1) 2 х + 5 х = 49; ж • (2 + 5) = 49;
7л: = 49; л: = 49 : 7; д: = 7;
2) 10а + 2а - 8а = 1544; а • (10 + 2 - 8) = 1544;
4а = 1544; а = 1544 : 4; а = 386;
3) 15у - 2 у - 2 у = 385;
І/ • (15 - 2 - 2) = 385;
11у = 385; у = 385 : 11; у = 35;
1 ) х + х + 2х + Ьх = П 120; л: ■ (1 + 1 + 2 + 6) = 17 120;
ІОх = 17 120; X = 17 120 : 10;
X = 1712.
378. 1) 12л: - Зж = 324;
X ■ (12 - 3) = 324; 9х = 324;
X = 324 ; 9; л: = 36;
2) Ні/ + 1у - 2у = 400; і/ • (11 +
+ 7 - 2) = 400; Ібу = 400; ^ = 400 : 16; У = 25.
379. 1)
4480
’ 384
640
~640
Ö
128 2) _4480 35
35
35
128
98
'70
280
'280
3) 35х = 4480; х = 4480 : 35;
X = 128;
4) l2Zy = 4480; у = 4480 : 128;
і/= 35;
5) а : 128 = 35; а = 128 • 35;
а = 4480;
128
X
35
640
^384
4480
6)/п : 35 = 128; m = 128 • 35;
т = 4480;
7) 4480 : А = 35; fe = 4480 : 35;
k = 128;
8) 4480 : р = 128; р = 4480 : 128;
р = 35.
380. 1) 6370 : 245 = 26;
245
26
1470
О
2) 26 ■ 245 = 6370;
245
X
26
1470
^490
6370
3) X : 245 = 26; х = 245 ■ 26;
X = 6370;
4) у : 26 = 245; і/ = 26 • 245;
у = 6370;
5) 6370 : t = 245; t = 6370 : 245;
t = 26;
6) 6370 : m = 26; m = 6370 : 26;
m = 245;
7) 26 ■ p = 6370; p = 6370 : 26;
p = 245;
8) 245 a = 6370; a = 6370 : 245;
a = 26.
381. 1 ) X г р и б і в б у л о у к о р з и н і;
X + 25 = 72; X = 72 - 25; X = 47.
2) X т і с т е ч о к л е ж а л о у к о р з и н і;
X - 8 = 11; X = 11 + 8; X = 19.
www.4book.org
3) X учнів пішло у похід;
198 - X = 169; X = 198 - 169; х = 29.
382. 1) Нехай Сергію X років, через
7 років йому буде: (х + 7) років.
X + 7 = 18; X = 18 - 7; X - 11.
Відповідь: Сергію зараз 11 років.
2) Нехай X фруктів відвантажили
дитячому садочку.
290 - X = 212; х = 290 - 212; х = 78. Відповідь: 78 кг фруктів відванта­
жили дитячому садочку.
383.
X км 85 км
190 км
Відстань між двома пунктами 190 км.
Скільки кілометрів проїхав мото­
цикліст, якщо йому залишилося проїхати ще 85 км.
190 - 85 = 105 (км) або
X -І- 85 = 190; X - 190 - 85;
X = 105.
384. 1) 4592 - X = 725; X = 4592 - 725;
X = 3867;
у + 2492 = 7599; у = 7599 - 2492;
у = 5107;
X -t- і/ = 3867 Н- 5107 = 8974.
2) у - 7523 = 2131; у = 2131 -І- 7523;
у = 9654;
3275 -f X = 5924; х = 5924 - 3275;
X = 2649;
X + у 2649 + 9654 = 12 303.
385. 1) 5737 -І- X = 10 382;
X = 10 382 - 5737; х = 4645;
5737 - у = 1382; у = 5737 - 1382;
у = 4355;
X - у = 4645 - 4355 = 290.
2) X - 5247 = 7382;
X = 7382 -f 5247; х = 12 629; у + 5247 = 7382; у = 7382 - 5247;
у = 2135; X - І/ = 12 629 - 2135 = = 10 494.
386. 1) (х + 492) - 798 = 839;
X -f- 492 = 839 + 798; х -І 492 = 1637;
X = 1637 - 492; х = 1145.
Відповідь: 1145.
2) (х - 792) -І- 297 - 1392; х - 792 =
= 1392 - 297; х - 792 = 1095;
X = 1095 -ь 792; х = 1887.
Відповідь: 1887.
3) ( X - 5342) - 4132 = 9159;
X - 5342 - 9159 - 4132;
X - 5342 = 13 291;
X = 13 291 -ь 5342;
X = 18 633.
Відповідь: 18 633.
4) 973 - (343 + х) = 297;
343 + X = 973 - 297;
343 + X = 676;
X = 676 - 343;
X = 333.
Відповідь: 333.
5) 1952 - ( X - 732) = 1713;
X - 732 = 1952 - 1713;
X - 732 = 239;
X = 239 -t- 732;
X = 971.
Відповідь: 971.
6) 2372 - (1795 - X ) = 1052;
1795 - X = 2372 - 1052;
1795 - X = 1320;
X = 1795 - 1320;
X = 475.
Відповідь: 475.
387. 1) (х -t- 4537) 5297 = 11 342;
X -І- 4537 = 11 342 - 5297;
X 4- 4537 = 6045;
X = 6045 - 4537;
X = 1508.
Відповідь: 1508.
2) ( X -t- 4792) - 539 = 6397;
X -Ь 4792 = 6397 -t- 539;
X -І- 4792 = 6936;
X = 6936 - 4792;
X = 2144.
Відповідь: 2144.
3) (х - 8397) - 5372 = 1792;
X - 8397 = 1792 -І- 5372;
X - 8397 - 7164;
X = 7164 -І- 8397;
X = 15 561.
Відповідь: 15 561.
4) 9797 4- (5392 - х) = 10 397;
5392 - X = 10 397 - 9797;
5392 - X = 600;
X = 5392 - 600;
X = 4792.
Відповідь: 4792.
5) 5372 - {X + 4127) = 973;
X ч- 4127 = 5372 - 973;
X -І- 4127 = 4399;
та
О.
<1^
U
0
(С
1 т
>ч
о.
5
с
о
з
<
!<
www.4book.org
Q.
P
U
d
ro
s
I
3-
>4
D.
4
c o
5
<
X = 4399 - 4127;
X = 272.
Відповідь: 272.
6) 8374 - (5973 - x ) = 4392;
5973 - л: = 8374 - 4392;
5973 - X = 3982;
X = 5973 - 3982;
X = 1991.
Відповідь: 1991.
388. 1) (У + 7392) + 4597 = 16 292;
у + 7392 = 16 292 - 4597;
у + 7392 = 11 695; у = 11 695 - 7392;
у = 4303.
Відповідь: 4303.
2) 5297 + (7592 - х) = 8915;
7592 - X - 8915 - 5297;
7592 - X = 3618;
X = 7592 - 3618;
X = 3974.
Відповідь: 3974.
389.1) (у - 59 792) + 12 397 = 47 594;
у - 59 792 = 47 594 - 12 397;
у - 59 792 = 35 197;
у = 35 197 + 59 792; у = 94 989.
Відповідь: 94 989.
2) 12 137 - (а - 15 142) = 8372;
а - 15 142 = 12 137 - 8372; а - 15 142 = 3765;
а = 3765 + 15 142;
а = 18 907.
Відповідь: 18 907.
390. 1) 15х + 12х + 7 = 169;
X ■ (15 + 12) + 7 = 169;
27х + 7 = 169; 27х = 169 - 7;
27х = 162; X = 162 : 27; х = 6.
Відповідь: 6.
2) 15у + у - ІОу - 13 = 131;
1/ • (15 + 1 - 10) - 13 = 131;
6і/ - 13 = 131; 6у = 131 + 13;
6у = 144; у = 144 : 6; у = 24. Відповідь: 24.
391. 1) ( X + 26) • 12 = 360;
X + 26 = 360 : 12; х + 26 = ЗО;
X - ЗО - 26; X = 4.
Відповідь: 4.
2) 7(х - 15) = 1841;
X - 15 = 1841 : 7; X - 15 = 263;
X = 263 + 15; X = 278.
Відповідь: 278.
3) (132 - X ) : 4 = 23;
132 - X = 4 • 23; 132 - х = 92;
X = 132 - 92; X = 40.
Відповідь: 40.
4) 910 : (х + 11) = 35;
X + 11 = 910 : 35; х + 11 = 26;
X = 26 - 11; X = 15.
Відповідь: 15.
5) 5(2х + 27) = 405;
2х + 27 = 405 : 5;
2х + 27 = 81; 2х = 81 - 27;
2х = 54; X = 54 : 2; X = 27.
Відповідь: 27.
6) (5х + 2х) : 2 = 252; 7х = 252 • 2;
7х = 504; X = 504 : 7; X = 72.
Відповідь: 72.
392. 1) 8х - 4х + 5 = 25; 4х = 25 - 5;
4х = 20; X = 5.
Відповідь: 5.
2) (у - 12) • 36 = 1260;
і/ - 12 = 1260 : 36; у - 12 = 35;
і/ = 35 + 12; у = 47.
Відповідь: 47.
3) 851 : (13 + х) = 37;
13 + X = 851 : 37; 13 + х = 23;
X = 23 - 13; X = 10.
Відповідь: 10.
4) (х - 12): 13 = 82; X - 12 = 82 • 13;
X - 12 = 1066; X = 1066 + 12;
X = 1078.
Відповідь: 1078.
393. 1) X — задумане число.
(х + 72) - 48 = 179;
X + 72 = 179 + 48;
X + 72 = 227;
X = 227 - 72;
X = 155.
Відповідь: учень задумав число 155.
2) X л бензину було в бензобаці
спочатку.
(х - 42) + 37 = 40; X - 42 = 40 - 37; X - 42 = 3; X = З + 42; X = 45.
Відповідь: 45 л бензину було в бен­
зобаці.
394. X м тканини пішло на пошив
плаття.
(80 - х) - 24 = 36; (80 - х) = 36 + 24; 80 - X = 60; X = 80 - 60; X = 20. Відповідь: 20 м пішло на пошив плаття.
www.4book.org
395. 1) 9 • 12* = 648; 108x = 648;
X = 648 : 108; x = 6;
2) 7 • 2* ■ 13 = 910; 182 л: = 910;
ж = 910 : 182; x = 5;
3) (З ■ 2x) : 7 = 42; 6x : 7 = 42;
6x = 7 ■ 42; 6л: = 294;
X = 294 : 6; л: = 49;
4) 70 000 : (25 ■ 8x ■ 7) = 50;
70 000 : (1400 • x) = 50;
1400 ■ X = 70 000 : 50;
1400 • X = 1400;
X = 1400 : 1400; x = 1.
396. 1 ) X • 3 • 12 - 180;X • 36 = 180; X = 180 : 36; x = 5;
2) 205 : X + 37 = 78; 205 : x = 78 - 37; 205 : X = 41; x = 205 : 41; x = 5.
397. 1) 8 13x = 312; 104x = 312;
X = 312 : 104; x = 3;
2) (4x • 3) : 5 = 72; 12x : 5 = 72; 12x = 7 2 - 5; 12x = 360;
X = 360 : 12; x = 30;
3) 42 - X ■ 15 = 12; 15 • X = 42 - 12;
15 • X = 30; X = 30 ; 15; X = 2;
4) X : 5 - 23 = 42; X : 5 = 42 + 23;
X : 5 = 65; X = 65 • 5; X = 325.
398. 1) Дві дині і кавун масою 2 кг
важать 16 кг. Яка маса дині? Нехай маса дині х кг, тоді:
2х + 2 = 16; 2х = 16 - 2; 2х = 14; х = 1 4:2;х = 7;7 к г — маса дині.
2) Три дині масою х кг і кавун масою 4 кг важать 22 кг. Яка маса дині?
Зх + 4 = 22; Зх = 22 - 4; Зх = 18; X = 18 : 3; X = 6; 6 кг — маса дині.
399. 1 ) (х + а) - 12 = 25;
(37 + а) - 12 = 25;
37 + а = 25 + 12;
37 + а = 37; а = 37 - 37; а = 0. Відповідь: 0.
2) (а - х) + 42 = 83;
(а - 53) + 42 = 83; а - 53 = 83 - 42; а - 53 = 41; а = 41 + 53; а = 94. Відповідь: 94.
400. (х - а) + 37 = 52;
(27 - о) + 37 = 52;
27 - а = 52 - 37;
27 - а = 15; а = 27 - 15; а = 1 2.
Відповідь: 12.
401. 1 ) X - 457 = 2942;
X = 2942 + 457; х = 3399; у + 3189 = 7213; у = 7213 - 3189; у = 4024;
4567 - г = 2966; г = 4567 - 2966; г = 1601.
2) 2547 + X = 2619;
X = 2619 - 2547; х = 72;
2 - 379 = 492; г = 492 + 379;
2 = 871;
5412 - у = 4893; у = 5412 - 4893; у = 519.
402. X сторінок прочитала Оля за
другий день, 2х сторінок прочита­
ла Оля за перший день.
X + 2х = 90; X • (1 + 2) = 90;
Зх = 90; X = 90 : 3; X = ЗО.
ЗО сторінок прочитала Оля за дру­
гий день; 60 сторінок прочитала Оля за перший день.
403. X — задумане число.
X : 5 - 27 = 13; X : 5 = 13 + 27;
X : 5 = 40; X = 40 ■ 5; X = 200. Відповідь: 200.
404. 1) За перший день було про­
дано на 15 кг овочів менше ніж за другий день. Скільки було про­
дано за другий день, якщо за два дні було продано 117 кг овочів?
X 4- ( X - 15) = 117; 2х = 132;
X = 6 6.
Відповідь: 66 кг.
2) За перший день було продано
у 5 разів менше овочів ніж за дру­
гий. Скільки було продано за дру­
гий день, якщо за 2 дні було про­
дано 282 кг овочів?
Нехай за перший день було про­
дано X кг овочів, тоді за другий день - 5х кг овочів.
X -Н 5х = 282; 6х = 282; х = 282 : 6; X = 47. 47 ■ 5 = 235.
Відповідь: 235 кг овочів.
405. 1) 450 : 2 = 225 (км/год) —
швидкість гелікоптера;
2) 225 • 2 = 450 (км/год) — швид­
кість літака;
3) 450 ■ З - 225 • 4 = 1350 - 900 =
= 450 (км).
Відповідь: 450 км.
406. 7592 = 975 + 257 -І- 6360.
www.4book.org
KOKA 3930
407. 1) ^КОЛА "^3980
ВОДА 7910
2) COM2 = ОГОГО; 264^ = 69 696.
408. 1) Швидкість за течією річки
більша ніж швидкість проти течії річки.
2) Річка тече в напрямі від пункту
В до пункту А.
409.
S 140 км 120 км 64 км 750 м 570 м 60 м
t 5 год 3 год
2 год 6 хв 6с 5 с
V 28 км/ іщ
40 км/
ІВД
32 км/
ІОД
125 м/ хв
95 м/с 12 м/с
S = V ■ t; V = - ; t = —.
t V
410.
а — 35 грн. — стала ціна
Кількість (п), шт. 2 З
Вартість (С), грн. 70 105 175 245 420
12
4 1 1.
rt = 80 шт. — стала кількість
Ціна (а), грн.1
2 3 4 5
Вартість (С), грн.80 160 240 320 400
412.
С “ 3600 грн. — стала вартість
Ціна (а), грн.10 12 15 1 18 20
Кількість (л), шт.360 300 2401200 180
413,
а = 2 грн. — стала ціна
Вартість (С), грн.50 70 90 98 106
Кількість (п), шт.25 35 45 49 53
414.
п = 20 шт. — стала кількість
Вартість (С), грн.600 800 1000 1200
Ціпа (а), грн.ЗО 40 50 60
415.
С - ЗО грн. — стала кількість грошей
Кількість (п), шт.5 6
15 ЗО
Ціна (а), грн.6 5 2 1
416.
JV - 7 сторінок за хвилину продуктивність
— стала
Час ((). хв 2 3 5 8
10
Робота (А), стор.14 21 35 56 70
4 1 7. 3 - 2 = 6 задач розв’язано за
2 год; 4 - 2 = 8 задач; 5 - 2 = 10 за­
дач; 7 - 2 = 14 задач; 8 • 2 = 16 задач.
Продуктивність {N), задач/год
3 4 5 7 8
Робота (А), задач 6 8 10 14 16
418.
>1 - 48 сторінок — стала робота
Продуктивність (ЛГ), сторінок
2 3 4 6 8
Час (t), днів 24 16 12 8 6
419.
N = 12 дет./год - - стала продуктивність
Робота (А), дет.
36 48 60 72 120
Час (t), год 3 4 5 6
10
420.
t = 2 год — сталий час
Робота (А), дет.12 14 18 24 26
Продуктивність (ЛГ), дет./год
6 7 9 12 13
4 21,
А = 120 сторінок — стала робота
Час ((). год 4 5
8 10
Продуктивність праці (Л^), стор./год
ЗО 24 15 12
422. (1) 1) 72 - 5 = 360 (км) — про­
їхав перший автомобіль;
2) 85 - 4 = 340 (км) — проїхав дру­
гий автомобіль;
3) 360 - 340 = 20 (км) — більше
проїхав перший автомобіль, ніж другий.
(2) 1) 56 : 4 = 14 (км/год) — швид­
кість першого велосипедиста;
2) 45 : З = 15 (км/год) — швид­
кість другого велосипедиста;
3) 15 - 14 = 1 (км/год) — швид­
кість другого велосипедиста біль­
ша ніж швидкість першого.
www.4book.org
(3) 1) 300 : 75 = 4 (год) — був у до­
розі перший поїзд;
2) 204 : 68 = З (год) — був у дорозі
другий поїзд;
3) 4 - З = 1 (год) — менше часу
на дорогу витратив другий поїзд.
423. Товарний поїзд за 6 год зі
швидкістю 42 км/год проїхав від­
стань, яку проїжджає пасажирсь­
кий поїзд за 4 год. Знайдіть швид­
кість пасажирського поїзда.
1 ) 42 • 6 = 252 (км) — відстань, яку пройшов поїзд;
2) 252 : 4 = 63 (км/год) — швид­
кість пасажирського поїзда.
2) Автомобіль за 4 год зі швид­
кістю 80 км/год пройшов таку ж відстань, яку проїхав мотоцикл зі швидкістю 64 км/год. Скільки часу на дорогу витратив мотоцикліст?
1) 80 ■ 4 = 320 (км) — відстань, яку
пройшов автомобіль і мотоцикл;
2) 320 : 64 = 5 (год) — витратив
мотоцикліст на дорогу.
4 2 4.1. Велосипедист відстань 60 км
проїжджає зі швидкістю 15 км/год за той же час, за який автомобіль проїжджає 296 км. Яка швидкість автомобіля?
1) 60 : 15 = 4 (год) — витрачає на
шлях велосипедист і автомобіль;
2) 296 : 4 = 74 (км/год) — швид­
кість автомобіля.
II. Олень пробігає відстань 36 км
зі швидкістю 12 км/год. Скільки кілометрів пробіжить кінь за цей же час зі швидкістю 15 км/год?
1) 36 : 12 = З (год) — витрачають
на шлях кінь і олень;
2) 15 ■ З = 45 (км) — пробігає кінь
за З години.
425. 1) 14 -І- 2 = 16 (км/год) —
швидкість катера за течією річки;
2) 14 - 2 = 12 (км/год) — швид­
кість катера проти течії річки;
3) 16 • 2 = 32 (км) — проходить
катер за 2 год за течією річки;
4) 12 • З = 36 (км) — проходить
катер за З год проти течії річки.
426. А ) - Vi, рис.
Б) рис. 1
В)
- Uj: рис. З
Г) = V, + v^. рис. 5
42 7. I. 1) 12 -f 14 = 26 (км/год) —
швидкість віддалення велосипе­
дистів;
2) 26 ■ 2 = 52 (км) — відстань між
велосипедистами через 2 години;
3) 26 • 5 = 130 (км) — відстань між
велосипедистами через 5 годин.
II. 1) 5 = З = 2 (км) - на стільки скоротиться відстань через 1 годину; 2) 2 • 2 = 4 (км) - на стільки скоро­
титься відстань через 2 години;
2) 2 • 5 = 10 (км) - на стільки ско­
ротиться відстань через 5 годин.
428. І. 1 ) 80 - 70 = 10 (км) — від­
стань між машинами через 1 годину;
2) 10 • 2 = 20 (км) — відстань між
машинами через 2 години;
3) 10 • 7 = 70 (км) — відстань між
машинами через 7 годин.
II. 1) 11 + 13 = 24 (км) - на стільки наблизяться один до одного вело­
сипедисти за 1 годину;
2) 24 • 2 = 48 (км) - на стільки на­
близяться один до одного велоси­
педисти за 2 години;
3) 24 • 4 = 96 (км) - на стільки на­
близяться один до одного велоси­
педисти за 4 години.
429. 1) 25 4- 23 = 48 (км/год) —
швидкість зближення пароплавів;
2) 144 : 48 = З (год) — час до зу­
стрічі.
430. 1) 28 23 = 51 (км/год) —
швидкість віддалення катерів;
2) 153 : 51 = З (год) — час, через
який відстань між катерами дорів­
нюватиме 153 км.
431.
Вартість (С),Ціна (а).
Кількість (п).
грн.грн.шт.
168 14 12
310 62 5
2040 120
17
www.4book.org
160
4 3 2.1 ) 8
— учень запла-
1280 (коп.) тив за зошити;
220
X
2) З
— учень заплатив за
660 (коп.) ручки;
1280 660
3)
— учень заплатив
1940 (коп.) за всю покупку; 2000 1940
4)
60 (коп.) учень з 20 грн.
390
433. 1 ) 5
— здачі отримав
— коштують
1950 (коп.) блокноти;
2) 1950 - 300 = 1650 (коп.) — ко­
штують 5 ручок;
1650 "15 330 (коп.)
3) -
15
15
— коштує
о
одна ручка;
4) 330 коп. = З грн. ЗО коп.
434. 1 ) 12 : 2 = 6 (рівнянь) — розв’язує перший учень за 1 годину;
2) 15 : З = 5 (рівнянь) — розв’язує
другий учень за 1 годину;
3) 6 - 5 = 1 (рівняння) — продук­
тивність праці першого учня біль­
ша, ніж продуктивність другого.
435. 1 ) 18 + 2 = 20 (км/год) — швидкість катера за течією річки;
2) 18 - 2 = 16 (км/год) — швид­
кість катера проти течії річки;
3) 20 ■ 2 = 40 (км) — пройшов ка­
тер за течією річки;
4) 16 • З = 48 (км) — пройшов ка­
тер проти течії річки;
5) 40 -Ь 48 = 88 (км) — подолав ка­
тер за весь час.
436. 1 ) 22 - 2 = 20 (км/год) —
швидкість теплохода проти течії річки;
2) 22 -І- 2 = 24 (км/год) — швид­
кість теплохода за течію річки;
3) 120 : 24 = 5 (год) — витрачає
теплохід на відстань між приста­
нями, якщо буде плисти за течією річки;
4) 120 : 20 = 6 (год) — витрачає
теплохід на відстань між приста­
нями, якщо буде плисти проти те­
чії річки.
437. 1 ) 21 -Ь з = 24 (км/год) —
швидкість човна за течією річки;
2) 21 - З = 18 (км/год) — швид­
кість човна проти течії річки;
3) 72 : 24 = З (год) — витрачає чо­
вен на шлях за течією річки;
4) 72 : 18 = 4 (год) — витрачає чо­
вен на шлях проти течії річки;
5) З -Ь 4 = 7 (год) — витратив човен
на весь шлях.
438. Автомобіль проїхав 369 км.
Перші 2 години автомобіль їхав зі швидкістю 72 км/год. Потім збільшив швидкість до 75 км/год. Скільки годин автомобіль їхав зі швидкістю 75 км/год?
1) 72 • 2 = 144 (км) — проїхав авто­
мобіль за перші 2 години;
2) 369 - 144 = 225 (км) — їхав ав­
томобіль зі швидкістю 75 км/год;
3) 225 : 75 = З (год) — їхав авто­
мобіль зі швидкістю 75 км/год.
439. І. 1) Перші 84 км мотоцикліст
їхав зі швидкістю 28 км/год. Ре­
шту шляху він їхав зі швидкістю 22 км/год, витративши на весь шлях 8 годин. Скільки кілометрів мотоцикліст їхав зі швидкістю 22 км/год?
Розв’язування.
1) 84 : 28 = З (год) — мотоцикліст
їхав зі швидкістю 28 км/год;
www.4book.org
2) 8 - з = 5 (год) — мотоцикліст
витратив на шлях зі швидкістю 22 км/год;
3) 22 ■ 5 = 110 (км) — мотоцикліст
проїхав зі швидкістю 22 км/год. Відповідь: 110 км.
II.Перші 130 км туристи пересу­
валися зі швидкістю 26 км/год, останні 168 км - зі швидкістю 28 км/год. Скільки часу туристи витратили на весь шлях? Розв’язування.
1) 130 : 26 = 5 (год) — витрачено
на подолання 130 км;
2) 168 : 28 = 6 (год) — витрачено
на подолання 168 км;
3) 5 + 6 = 11 (год) — час подолан­
ня всього шляху.
III.Відстань від пункту А до пунк­
ту В поїзд їхав зі швидкістю 70 км/ год, потім збільшив швидкість і від пункту В до пункту С їхав З годи­
ни зі швидкістю 72 км/год. Весь шлях становить 356 км. Скільки годин їхав поїзд від А до Л? Розв’язування.
1) 72 ■ З = 216 (км) — шлях від В до С;
2) 356 - 216 = 140 (км) — шлях
від А до В;
3) 140 : 70 = 2 (год) — витратив
поїзд на шлях від А д,о В.
IV.Перегін від А до В поїзд здо­
лав за 5 год, потім перегін від В до С поїзд проїхав за 4 год зі швид­
кістю 54 км/год. Яка швидкість була на перегоні відЛ до В, якщо весь шлях від Л до С 426 км? Розв’язування.
1) 54 • 4 = 216 (км) — відстань від В до С;
2) 426 - 216 = 210 (км) — відстань
від А до В;
3) 210 ; 5 = 42 (км/год) — швид­
кість на перегоні від А до В.
440. 1) 78 : З = 26 (км/год) —
швидкість зближення велосипе­
дистів;
2) 26 - 12 = 14 (км/год) — швид­
кість другого велосипедиста.
441. 1 ) 80 • 2 = 160 (м) — пройшов Буратіно за 2 хвилини;
2) 100 - 80 = 20 (м/хв) — швид­
кість П ’єро більша, ніж швидкість Буратіно;
3) 160 : 20 = 8 (хв) — час, через
який П ’єро наздожене Буратіно.
442. 1 ) 14 • 4 = 56 (км) — проїхав велосипедист за 4 години;
2) 232 -f 56 = 288 (км) — проїхав
мотоцикліст за 4 години;
3) 288 ; 4 = 72 (км/год) — швид­
кість мотоцикліста.
443. Г = 2 ■ m + 15
Якщо т = 15, то Г = 2 ■ 15 + 15 = = ЗО 15 = 45 (грн.) було до по­
купки.
444. 2а + ЗЬ деталей виготовляють
на підприємстві за робочий день. Якщо а = 214, Ь = 210, то 2а -f + 3ft = 2 • 214 -І- З ■ 210 = 428 -Ь -Ь 630 = 1058 деталей виготовляють на підприємстві за робочий день.
445. 1 ) 60; 4 = 15 (деталей) — ви­
готовляє майстер за 1 годину;
2) 18 : 2 = 9 (деталей) — виготов­
ляє за 1 годину кожен з учнів;
3) 15 -Ь 9 + 9 = 33 (деталі) — ви­
готовляють майстер з учнями за 1 годину;
4) 99 : 33 = З (години) — необхідно
майстру з учнями, щоб виготовити 99 деталей.
446. 1) 72 : З = 24 (км/год) —
швидкість човна за течією річки;
2) 24 - 21 = З (км/год) — швид­
кість течії річки;
3) 21 - З = 18 (км/год) — швид­
кість човна проти течії річки;
4) 72 : 18 = 4 (год) — необхідно
човну, щоб подолати відстань між пристанями, рухаючись проти те­
чії річки.
448. І випадок: Швидкість другого
автомобіля менша, ніж швидкість першого автомобіля.
1) 85 ■ З = 255 (км) — проїхав пер­
ший автомобіль;
2) 255 - 24 = 231 (км) — проїхав
другий автомобіль;
www.4book.org
3) 231 : З = 77 (км/год) — швид­
кість другого автомобіля.
II випадок: Швидкість другого ав­
томобіля більша, ніж швидкість першого автомобіля.
1) 85 ■ З = 255 (км) — проїхав пер­
ший автомобіль;
2) 255 + 24 = 279 (км) — проїхав
другий автомобіль;
3) 279 : З = 93 (км/год) — швид­
кість другого автомобіля.
449. 1 ) 85 - 80 = 5 (км/год) —
швидкість другого автомобіля більша, ніж швидкість першого;
2) 15 : 5 = З (год) — їхав з міста
М до міста N другий автомобіль;
3) 85 • З = 255 (км) — відстань між
містами М і N.
450. 1 ) 37 : 5 = 7 (ост.2);
2) 51 : 10 = 5 (ост. 1);
3) 115 : 14 = 8 (ост. 3);
4) 76 : 12 = 6 (ост. 4).
В Л О и п
8
Д
451. X + 62 = 115; X = 115 - 62;
X = 53;
!/ - 42 = 97; І/ = 97 -І- 42; г/ = 139; Зд: - І/ = З • 53 - 139 = 159 - 139 = = 20.
452. 1) 314 • 66 + 814 • 34 = 314 X X (66 + 34) = 314 • 100 = 31 400;
2) 942 ■ 175 - 174 ■ 942 = 942 х X (175 - 174) = 942 • 1 = 942;
3) 43 ■ 59 + 69 • 43 - 28 ■ 43 = 43 X X (59 -І- 69 - 28) = 43 • (128 - 28) = - 43 • 100 - 4300;
4) 114 • 197 - 114 • 96 - 114 = 114 х X (197 - 96 - 1) = 114 • 100 = 11 400.
453. Нехай за перший день Сергій
прочитав X сторінок, тоді за дру­
гий день він прочитав 2х сторі­
нок. Всього він прочитав 78 сторі­
нок, тому
X + 2х = 78; Зх = 78; ж = 78 : 3; д; = 26 сторінок Сергій прочитав за другий день. 26 • 2 = 52 сторінки Сергій прочитав за перший день.
454. Нехай друге число дорівнює
X, тоді перше число дорівнює 4х. Оскільки сума цих чисел дорівнює 195, то X = 4х = 195; 5х = 195; д: = 195 : 5; д: = 39.
39 — друге число, 39 • 4 = 156 — перше число.
455і Нехай легкових автомобілів
в автопарку х, тоді вантажних ав­
томобілів 5х. Легкових автомобі­
лів на 52 менше, ніж вантажних. Тому
5ж - д: = 52; 4х = 52; д: = 52 : 4; д: = 13.
Легкових автойобілів 13, вантаж­
них — 13 ■ 5 = 65.
456. Нехай у Степана х коп., тоді
у Миколи 4х коп. У Миколи на 471 коп. більше, ніж у Степана, тому
4 х - х = 471; Зх = 471; д: = 471 : 3; X = 157.
У Степана 157 коп. = 1 грн. 57 коп. У Миколи 157 • 4 = 628 коп. = = 6 грн. 28 коп.
457. 1 ) д: + (X -)- 5) = 47;
д: + д: -І- 5 = 47; 2д: -І- 5 = 47;
2х = 47 - 5; 2д: = 42; д; = 42 : 2; X = 21;
2) X -І- (х - 11) = 35;
2х - 11 = 35; 2х = 35 Н- 11;
2х = 46; X = 46: 2; х = 23;
3) X + 7х = 64; 8х = 64;
X = 64 ; 8; X = 8.
458. Нехай Чахлик Невмирущий
зібрав X грибів, тоді Баба Яга зі­
брала (х + 3) гриби. Оскільки ра­
зом вони зібрали 75 мухоморів, то X ч- X -І- З = 75; 2х = 75 - 3;
2х = 72; X = 72 : 2; X = 36.
36 грибів зібрав Чахлик Невми­
рущий, 36 • З = 39 грибів зібрала Баба Яга.
459. Нехай у другому бідоні х л
молока, тоді у першому бідоні (х -I- -I- 7) л молока. Оскільки в двох бі­
донах разом 53 л молока, то
X -І- X Ч- 7 = 53; 2х -І- 7 = 53; 2х = = 53 - 7; 2х = 46; X = 46 : 2; X = 23.
www.4book.org
23 л молока у другому бідоні, 23 + + 7 = ЗО л молока у першому бідоні.
460. Нехай перша кухарка аліпила
X вареників, тоді друга кухарка злі­
пила (х + 6) вареників, а третя (х + + 11) вареників. Оскільки три ку­
харки разом зліпили 233 варени­
ки, то
х + х + 6 + х + 11 = 233;
Зд: + 17 = 233; Зх = 233 - 17;
Зх = 216; X = 216 : 3; X = 72.
72 вареники зліпила перша кухар­
ка, 72 + б = 78 вареників зліпила друга кухарка, 72 -І- 11 = 83 варе­
ника зліпила третя кухарка.
461. Нехай за перший день було
зібрано X кг картоплі. Тоді за дру­
гий день зібрано 2х кг картоплі, а за третій день зібрано {х + 220) кг картоплі. За три дні зібрано 1420 кг, тому
X + 2х + X + 220 = 1420;
4х + 220 = 1420; і х = 1420 - 220; 4х = 1200; л = 1200 : 4; х = 300. 300 кг картоплі зібрано за перший день, 300 • 2 = 600 кг картоплі зі­
брано за другий день, 300 + 220 = = 520 кг картоплі зібрано за тре­
тій день.
462. Нехай зошит коштує х коп.,
тоді ручка коштує Зх коп., а блок­
нот коштує (х -Ь 75) коп. Оскільки зошит, ручка і блокнот коштують 825 коп., то
.X + Зх + X + = 825;
Ьх = 825 - 75; 5х = 750; зс = 750 : 5; л: = 150.
150 коп. = 1 гри. 50 коп. коштує зошит;
150 • З = 450 коп. = 4 грн. 50 коп. коштує ручка;
150 + 75 = 225 коп.= 2 грн. 25 коп. коштує блокнот.
Вправи для повторення
463. 1) 152 7 < 152 8, бо 7 < 8;
2) 471 • 11 < 473 • 11, бо 473 > 471;
3)212 32 > 211 • ЗО, бо 212 >
> 211 і 32 > ЗО;
4) 329 ■ 12 = 12 • 329.
464. 1) Якщо JC = 5, і/ = 17, то 7х х X 20г/ = 140ху = 140 ■ 5 ■ 17 = 700 х X 17 = 11 900.
2) Якщо а = 2, 6 = З, с = 1, то 125а х X 8Ь ■ 7с = (125 • 8 • 7) • айс = = 7000а6с = 7000 • 2 ■ З ■ 1 = 42 000.
465. 1) 2і/ + Зі/ - 7 = 33;
5у - 7 = 33; 5у = 33 + 7;
Ьу = 40; і/ = 40 ; 5; і/ = 8;
2) 7ж - X + 4 = 40; бх + 4 = 40;
6х = 40 - 4; 6х = 36; X = 36 : 6;
X = 6.
Домашня самостійна робота №3
1.В. 20 - а.
2. Б. 7х = 56; X = 56 : 7; X = 8.
3.В. 20 4- 2 = 22 (км/год).
4.А. І/ = 5 • 7 - З = 35 - З = 32.
5.Г. 972 : X = 27; х = 972 : 27;
X = 36.
6. Б. 108 : (12 + 15) = 4 (год).
7.В. 12а - 106.
8.А. (х - 2735) + 5137 = 9307;
X - 2735 = 9307 - 5137;
X - 2735 = 4170;
X = 4170 + 2735; х = 6905.
9.Г. 145 : (51 : З + 48 : 4) = 145 X х(17 -t- 12) = 5.
10.Б. 10 • 25 а = 375;
а = 375 - 250; а = 125.
11. Г. 140 : (7 - 3) = 35.
12. А. X + 2х + X + 5 = 53; 4х = 48;
X = 48 : 4; X = 12; 12 + 5 = 17.
Завдання для перевірки знань №3
1. (20 + а) кг яблук продав мага­
зин-другого дня.
2.(12 - X ) -І- 14 = 17;
12 - X = 17 - 14; 12 - X = 3; х = 1 2 - 3;х = 9 — корінь рів­
няння.
3.56 : 8 = 7 сторінок за 1 хв дру­
кує принтер.
4. 1) X 140 = 3920; х = 3920 : 140;
X = 28;
2) X : 207 = 253; х = 253 • 207;
X = 52 371.
www.4book.org
fO
Q.
_U
Ü
Ö
03
s
X
T
>4
Q.
.g:
c
<
253
207
1771
"^506
52371
5.5a + 4a = 81; 9a = 81;
a = 81 : 9; a = 9.
6. (50 • 11): (50 + 5) = 550 : 55 = 10.
3a 10 ГОД подолає товарний поїзд цю відстань.
7.(2975 + х ) - 4598 = 7459;
2975 + X = 7459 + 4598;
2975 + X = 12 057;
ж = 12 057 - 2975; д: = 9082.
і. х + Зх = 740; 4х = 740;
X = 740 : 4; д: =■ 185 — друге число; 185 • З = 555 — перше число.
9. X = 6а + 89. Якщо а = 95, то х =
= 6а + 89 = 6 • 95 + 89 = 570 + + 89 = 659.
10.Якщо t = 3597, то (4979 - і) +
+ 5921 = (4979 + 5921) - t = = 10 900 - t = 10 900 - 3597 = = 7303.
11. 1) 100 : (75 - 50) = 4 (год) — час, через який пасажирський по­
їзд наздожене товарний поїзд;
2) 75 • 4 - 300 (км) — відстань від пункту А до місця зустрічі поїздів;
3) 300 : 100 = З (год) — був у до­
розі швидкий поїзд;
4) 8 -І- 4 = 12 (год) — наздожене
пасажирський поїзд товарний;
5) 12 - З = 9 (год) — час, коли по­
винен виїхати швидкий поїзд з п. А. Відповідь: о 9 годині.
466. у верхньому рядку треба пе­
реставити місцями друге коло і чет­
вертий квадрат.
467.
X
6 1
8
7 5
3
2 9 4
468.
16 11 18
17 15 13
12
19 14
469. Блузу можна вибрати п’ятьма
способами, спідницю — чотирма способами. Отже, костюм можна вибрати 5 • 4 = 20 способами.
470. 7 9 = 63 способи вибрати одну пару для участі в конкурсі.
471. 7 5 = 35 способів вибрати
комплект з однієї ручки й одного зошита,
472. Голосних букв - 2; приголо­
сних - 4.
2 - 4 = 8 способів дібрати пару з од­
нієї голосної і однієї приголосної букви.
473. з 2 = 6 способів існує, щоб
поштар Пєчкін міг пройти з міс­
та А в місто С.
474.
Зе­
ле­
ний
Чер­
во­
вий
Зе­
ле­
ний
Зе­
ле­
ний
Зе­
ле­
ний
Чер­
во­
ний
Зе­
ле­
ний
Зе­
ле­
ний
Чер­
во­
ний
Чер­
во­
ний
Чер­
во­
ний
Чер­
во­
ний
Чер­
во­
вий
Зе­
ле­
ний
Чер­
во­
ний
Зе­
ле­
ний
475. 4 • з • 2 • 1 = 24 способами мож­
на викласти в ряд червону, білу, чорну та зелену кульки.
476. 5 • 4 ■ з • 2 • 1 = 120 послідов­
ностей можна отримати, перестав­
ляючи букви слова «учень*.
4 7 7. 4 • З • 2 ■ 1 = 24 способами
можна вишикувати в ряд чоти­
рьох учнів.
Відповідь: 24.
478. Десятків може бути: 1, 2, З, 4; одиниць може бути: 8, 9.
Таких двоцифрових чисел: 4 ■ 2 = = 8 штук.
18; 19; 28; 29; 38; 39; 48; 49.
479. Десятки: 7, 8, 9; одиниці: О, 1, 2.
Таких двоцифрових чисел: З • З = = 9: 70, 71, 72, 80, 81, 82, 90, 91, 92.
www.4book.org
480. 1) 8 трицифрових чисел 525, 552, 522, 555, 222, 225, 252, 255; І ) 110, 100, 180, 800, 810, 880, 1 1 1, 10 1, 181, 801, 811, 881, 118, 108, 188, 808, 818, 888
2 • З • З = 18 трицифрових чисел.
481. Першу цифру можна вибрати
двома способами, другу цифру — трьома способами, третю цифру — трьома способами, четверту циф­
ру — трьома пособами.
2 • З • З ■ З = 54 способи скласти чотирицифрове число.
,2
/
о
\
<'І
А
5/І\о /
^0
/
\
0 2 5
\
5/|\0
0 2 5
л
5/|\0
0 2 5
/\
<'1
л
\0 2 5
/\
0 2 5 /
2
5/|\0
0 2 5
482. Найбільше: 90 000; наймен­
ше: 10 008.
483. Найбільше: 8000; найменше:
1007.
484. 1 ) дві книжки: за 2 грн.
і 8 грн.
2) три книжки: за 1 грн., 2 грн.
і 7 грн.
485. 5 хлопців і 7 дівчат;
4 хлопці і 8 дівчат;
З хлопці і 9 дівчат;
2 хлопці і 10 дівчат;
1 хлопець i l l дівчат.
487. Перший раз може випасти
одна з шести граней (6 варіантів), другий раз - 6 варіантів; третій раз - 6 варіантів. Отже, всього по­
слідовностей чисел буде 6 • 6 • 6 = = 216.
488. На перше місце цифру можна
вибрати двома способами, на дру­
ге, третє місця також двома спо­
собами. Тому скласти різні три- цифрові числа з цифр 1 1 2 можна
2 • 2 • 2 = 8 способами.
489. 1, З,5,7,9 — непарні циф­
ри. На перше місце вибрати цифру можна 5 способами; на друге — 5 способами; на трете і четверте — також 5 способами. Тому скласти чотирицифрове число можна 5 • 5 х X 5 • 5 = 625 способами.
490. 1) На перше місце можна ви­
брати цифру 5 способами, на дру­
ге — також 5 способами. Отже, існує 5 • 5 = 25 способів скласти двоцифрове число.
2) Першу цифру можна вибрати
5 способами, другу цифру - 4 спо­
собами. Тому існує 5 ■ 4 = 20 спо­
собів скласти двоцифрове число.
492. Старосту можна вибрати
28 способами. Після вибору ста­
рости, заступника можна вибрати 27 способами. Тому старосту і за­
ступника можна вибрати 28 • 27 = = 756 способами.
493. Перший колір можна вибра­
ти 8 способами, другий - 7 спосо­
бами. Отже, є 8 • 7 = 56 способів пошити двокольоровий прапор.
494. На перше місце можна ви­
брати букву п’ятьма способами, на друге місце — чотирма способа­
ми, на третє — трьома способами. Отже, різних послідовностей мож­
на отримати 5 ■ 4 ■ З = 60.
www.4book.org
(Z
Q.
Ü
d
TO
s
I
T
>4
a
4
495. Якщо в мішку лежало 12 чор­
них і 12 білих рукавичок і витягти 13 рукавичок з мішка, то, принай­
мні одна пара однакових рукави­
чок обов’язково знайдеться.
496. При витягуванні трьох ку­
льок в найгіршому випадку всі вони будуть різного кольору. Щоб витягти 4 однакових кульки, тре­
ба витягти з рази по З кульки, тоб­
то 9 кульок і при витягуванні де­
сятої (в найгіршому випадку коли З рази витягнемо різні кульки) вона обов’язково доповнить одну з трьох кульок однакового кольо­
ру. Тобто, в найгіршому випадку, треба витягти 10 кульок.
497.
Щоб сума чисел в обох стовпчиках зрівнялась, треба поміняти місцями прямокутники 7 16, або 9 і 8, або 4 і 3.
499. 1) 1000, 1100, 1110, 1010, 1011, 1001, 1101, 111; 2) 1111, 1112, 1121, 1122, 1211, 1212, 1221, 1222, 2111, 2112, 2121, 2122, 2211, 2212, 2221, 2222.
500. 1 ) 800,808,880,888;
2) 222, 229, 292, 299, 922, 929,
992, 999.
501. 12, 13,14,15,16,17, 18,19
23, 24, 25, 26. 27, 28, 29
34, 35, 36, 37, 38, 39
45, 46, 47, 48, 49
56, 57, 58, 59
67, 68, 69
78, 79, 89
Якщо число десятків 1, то таких чисел 8, з числом десятків 2 чисел
7, з числом десятком З - 6 і т. д., з числом десятків 8 — одне.
Отже, таких чисел 8 - t - 7 - l - 6 - f 5 - b 4- ^34 - 2 - 1- 1 = 36.
502.
4 6 5
6 5
4
5
4 6
503. (10 + 5) ■ 7 - з = 15 7 - з =
= 105 - З = 102;
10 -І- 5 • (7 - З = 10 + 5 ■ 4 = 30;
10 -f (5 • 7 - 3) = 10 4- (35 - 2) = = 10 4- 33 = 43.
504. Результатом одного матчу мо­
же бути:
1 ) перемога І команди;
2) перемога II команди;
3) нічия.
Тому результат 11 матчів може бути передбаченим 11 • З = 33 спо­
собами.
505. Першу цифру можна вибрати
4 способами (О не можна стави­
ти на перше місце), другу цифру можна вибрати 4 способами (5 - - 1 = 4 ), третю цифру — З спосо­
бами. Отже, існує 4 • 4 ■ З = 48 спо­
собів для складання трицифрового числа.
506. Парних цифр 5 штук: О, 2,4, 6, 8.
На перше місце можна поставити 4 цифри (всі, крім 0), на друге — 4 цифри, на третє — З цифри. Всього існує 4 • 4 • З = 48 трициф- рових чисел, усі цифри яких парні
1 не повторюються.
507. 1) Всього існує 10 цифр.
Якщо цифри шифру можуть по­
вторюватися, то шифр можна скласти за допомогою 10 ■ 10 • 10 • 10 = 10 000 варіантів (першу, дру­
гу, третю і четверту цифри можна вибрати десятьма способами).
2) 1 цифру виберемо 10 способами;
2 цифру — 9 способами; З циф­
ру — 8 способами; 4 цифру — 7 способами.
www.4book.org
Всього 10 • 9 ■ 8 ■ 7 = 5040 способів
складання шифру.
508.1 урок виберемо — 9 спо­
собами; 2 урок — 8 способами; З урок — 7 способами; 4 урок - 6 способами; 5 урок — 5 способами. Розклад на 1 день можна скласти
9 • 8 • 7 • 6 ■ 5 = 151 200 способами.
510. Кожен з восьми чоловік по­
тисне руку семи людям. Тому було 8 • 7 = 56 рукостискань. Але при цьому одне рукостискання вра­
ховано двічі (рукостискання Іва­
нов — Петров і Петров — Іванов вважається одним). Тому всього було 56 : 2 = 28 рукостискань.
511. (12 ■ 1 1 ) : 2 = 66 партій зігра­
но у турнірі.
512. Два олівці з п’яти різних
можна вибрати (5 ■ 4) : 2 = 10 спо­
собами. Одну ручку з шести різних ручок — 6 способами. Тоді вибра­
ти два олівці й одну ручку можна
10 • 6 = 60 способами.
513. Марки виберемо (9 ■ 8) : 2 =
= 36 способами. Конверти вибере­
мо (7 • 6) : 2 = 21 способами. Тоді 2 марки і 2 конверти можна вибра­
ти 36 ■ 21 = 756 способами.
2; 2; 9 3; 3;7 514. 4; 4; 5 5; 5; З 6; 6;1
Способи покупки зо­
шитів подругами.
515. Для складання цих чисел мож­
на використати цифри 0; 1; 2; 3. 3000 1200 1110
2100 1020 1011
2010 1002 1101
2001
516. 1001 1010 1100 2000
517. 1 ) по, ОП, от, ТО; ПТ, ТП;
2)П0Т, ПТО, ТПО, ТОП, ОПТ, ОТП.
518. 1) 211 + 173 4- 789 = (211 -Н + 789) + 173 = 1000 -н 173 = 1173;
2) 517 -Ь 321 -Н 179 -І- 283 = (517 +
+ 283) + (321 -f 179) = 800 + 500 = = 1300;
3) 50 ■ 17 • 2 = 17 • (50 • 2) = 17 X X 100 = 1700;
4) 25 • 11 • 4 • 7 = (25 • 4) • (11 ■ 7) =
= 100 ■ 77 = 7700.
519. 1 ) 4 -І- 5 = 9 (днів) — працюва­
ли два робітники;
405 : 9 = 45 (деталей) - в день ви­
готовляв кожен робітник;
45 ■ 4 = 180 (деталей) — зробив
I робітник;
45 • 5 = 225 (деталей) — зробив
II робітник.
2) 238 : 7 = 34 (деталі) - в день ви­
готовляє кожен робітник;
34 • 8 = 272 (деталі) — виготовив другий робітник;
238 + 272 = 510 (деталей) — ви­
готовили робітники разом.
3) 120 : 5 = 24 (деталі) - в день ви­
готовляв кожен робітник;
288 - 120 = 168 (деталей) — ви­
готовив перший робітник;
168 : 24 = 7 (днів) — працював перший робітник.
520. 1) 1200 - 219 = 981 (коп.) —
витратив учень на покупку;
2) 87 • З = 261 (коп.) — витратив
учень на олівці;
3) 981 - 261 = 720 (коп.) — витра­
тив учень на ручки;
3) 720 : 2 = 360 (коп.) = З грн.
60 коп. — коштує ручка.
521. 1)
1 525 896 ; 6 = 2 5 4 3
1
6
0 Н І Р к ь
1 2 3 4 5 6
Слово:К 0 Р І Н Ь
2)
1 228 476 : 23 - 5 3 4 1 2 1
0 С Л Ч и 1
1 2 3 4 5
Слово;
Ч И
с
Л О
www.4book.org
пз
Q.
_и
Ü
0
пз
S
1
т
>ч
Q.
5
с
о
S
<
CSJ
езз
522. 1 ) 42 + 38 - 7 = 80 - 7 = 73;
2) 24 • 10 : 2 = 240 : 2 = 120;
3) 27 - ЗО : 5 =.27 - 6 = 21;
4) 42 : 6 - 35 : 7 = 7 - 5 = 2;
5) 8 • (23 - 19) = 8 • 4 = 32;
6) (12 + 18) : (12 - 7) = ЗО : 5 = 6.
523. 1) 426 • 205 - 57 816 ; 72 =
= 86 527;
205
X 57816
-576
1230 + 410 820
72
803
216
216
87330
803
86527
О
87330 2) (362 195 + 86 309) : ^362195 448504
448
56 = 56
8009;
86309
8009
448504
504 ~504
Ö
3) 2001 : 69 + 58 884 :
2001
'і 3 8
69
29
58884
'588
84 - 84
730;
701
621 84 0
621'84
4) 249 747 :: (4905 - 1896)
0 0
4905 249747
3009
29
-ь
1896 24072
83
701 3009
9027
730 ~9027
1 275 : (7005 - 6910) = 445.
0
7005
6910
95
95
524. 1) 535 = 110 313;
42275 380 445
427 ~380 _475 475
5
207 - 32 832 : 76
X
207
535
1035
+ 621 1035
ПГЮ745
32832
'304
243
~228
152
~152
76
432
110745
432
110313
О
2) 1088 ; 68 + 57 442
1088
68
408
~408
Ö
68
16
57442
'539
~308
_462
~462
77
746
77 = 762; 746
+
16
762
О
3) (158 992 + 38 894) : 39 = 5074;
158992
38894
197886
197886
*195
288
~273
39
5074
156
156
525. 1) 175 : 5 = 35 (км/год) —
швидкість теплохода;
2) 315 ; З ■= 105 (км/год) — швид­
кість поїзда;
3) 105 : 35 = 3.
Відповідь: у З рази швидкість по­
їзда більша за швидкість тепло­
хода.
526. 1) 280 : 5 = 56 (км/год) —
швидкість товарного потяга;
2) 255 : З = 85 (км/год) — швид­
кість швидкого потяга;
www.4book.org
3) 85 - 56 = 29 (км/год).
ВШповідь: на 29 км/год швидкість швидкого потяга більша за швид­
кість товарного потяга.
527. 1) Якщо X = 52, то 78 • ж +
+ 3217 = 78 • 52 + 3217 = 4056 +
+ 3217 = 7273.
78 4056
X +
52 3217
7273156
390
4056
2) Якщо а = 468, то а : 36 + о
: 39 = 468 : 36
468
’ 36
108
‘ і08
5
36
І З
468
'39
78
Ö
468 : 39 = 25.
39
12
13 + 12 = 25
3) Якщо X = \Ь, у = 2525, то д: х X 37 - 1/ : 25 = 15 ■ 37 - 2525 : : 25 = 454.
15
X
37
IÖ5
I-
45
555
2525
'25
25
"2 5
5
25
101
555 - 101 = 454
528. 1) Якщо а = 25, то 17 392 +
+ 15 300 : а = 17 392 + 15 300 ; : 25 = 17 392 + 612 = 18 004.
17392
15300
’ і50
ЗО
25
50
50
25
612
612
18004
Якщо а = 36, то 17 392 + 15 300 : : а = 17 392 + 15 300 : 36 = І7 817.
17392
425
17817
15300 36 144 Ї Й
90 ” 72 180 "і 8 0
5
2) Якщо m = 17, t = 22, то т х X 155 - t • 113 = 17 155 - 22 ■ 113 = = 149.
155
17
113
22
"Мб1085 155 226
2635
'2486
149
2635 2486
529. 1) 250 • 5 = 1250 (коп.) — ко­
штують ручки;
2) 1670 - 1250 = 420 (коп.) — ко­
штують зошити;
3) 420 : З = 140 (коп.) = 1 грн.
40 коп. — коштує 1 зошит.
530. 1) 24 • 2 = 48 (кг) — важать банани;
2) 144 - 48 = 96 (кг) — важать всі яблука;
3) 96 : З = 32 (кг) — важить
1 ящик яблук.
531. 1 ) 12 + 9 = 21 (кощик) — ви­
шень зібрано братами;
2) 105 : 21 = 5 (кг) — вишень вмі­
щує 1 ящик;
3) 5 • 12 = 60 (кг) — вишень зібрав
старший брат;
4) 5 ■ 9 = 45 (кг) — вишень зібрав
молодший брат.
532. 1) 27 -1- 25 = 52 (пачки) — зо­
шитів завезли до магазину;
2) 2600 : 52 = 50 (штук) — зошитів
вміщує пачка;
3) 50 • 27 = 1350 (зошитів) - у клі­
тинку завезли до магазину;
4) 50 ■ 25 = 1250 (зошитів) - у лі­
нійку завезли до магазину.
7 ГДЗ 5 кл.
www.4book.org
Q.
Ü
Ö
rü
s
X
T
.5
c
0
s
<
!<
1
533. 1 ) 12 + 3 = 15 (деталей) — за хвилину виробляє другий верстат;
2) 12 + 15 = 27 (деталей) - за хви­
лину виробляють два верстати, працюючи разом;
3) 945 : 27 = 35 (хв) — два вер­
стати при одночасному ввімкненні виготовляють 945 деталей.
534. (830 - а) : ЗО кг яблук було в кожному кошику.
Якщо а = 110, то (830 - а) : ЗО = = (830 - 110) : ЗО = 720 : ЗО = 24
535. 1) 742 4- 39 -І- 58 = (742 -f 58) -Ь + 39 = 800 -Ь 39 = 839;
2) 973 -f 115 - 273 = (973 - 273) -I- -I- 115 - 700 -Ь 115 = 815;
3) 832 - 15 - 32 = (832 - 32) - 15 = = 800 - 15 = 785;
4) 2 • 115 • 50 = 115 • (2 • 50) = 115 х X 100 = 11 500;
5) 29 19 + 71 • 19 = (29 -І- 71) х X 19 = 100 19 = 1900;
6) 192 • 37 - 92 • 37 = (192 - 92) х X 37 = 100 • 37 = 3700.
536. 1 ) 180 : 12 = 15 (телевізо­
рів) — планували ремонтувати що­
дня;
2) 15-1-3 = 18 (телевізорів) — ре­
монтували щодня;
3) 180 : 18 = 10 (днів) — необхідно було для виконання завдання.
537. 1 ) 189 : 9 = 21 (сторінку) — планував читати Сергій за 1 день;
2) 21 4- 6 = 27 (сторінок) — читав Сергій за 1 день;
3) 189 : 27 = 7 (днів) - за стільки днів Сергій прочитав книжку.
538. 1 ) (21 000 - 308
■+ 14 147 : 47 = 3703;
1) 3082)
X
24
210003)
7392
1232
616
“7392
13608
4)
14147
141
47
47
ЗОЇ ЗОЇ
3703
5) 3402
2) 548 ■ 307 - 8904 : (33 ■ 507 - - 16 647) = 168 130;
1) 507 2) 16731 3) 548
^ 33 ~16647 307
84 3836
1644
1521
1521
16731 168236
4)
8904
'84
504
504
Ö
84 5)
106
168236
106
168130
3) (562 -І- 1833 : 47) ■ 56 - 46 • 305 ■ = 19 626;
1)
39
4)
1833 ’ і41 423 ~423
Ö
305 5)
X
46
47 2) 562 3)
-І-
39
601
601
X
56
3606
'"3005
33656
^ 1830 1220 14030
33656 ’ 14030 19626
■ 24) :: 4 +
4) 1789 • (1677 : 43 - 888 : 24) • 500
= 178 900.
13608
4
1) 1677 43 2) 888 24
12
3402
129
39 72 37
16
387 168
~16
387 168
3) 39 - 37 = 2; 4) 1789 • 2 = 178 900
50 =
www.4book.org
539.1) •
1) 9095 "85
595
■595
5
85 2)
107 3)
7344 36
1) 588
49 2)
728
107
+
42
72
204
“ 49
Т г
“ 56
149
144
98 168
” і44
98 168
0
0 0
4) 204 5) 149
” l54 50
50 7450
2) 637 • 408 - 54 036 -9 11 7 ) = 259 212;
1) 209 2) 9X96 3)
44 ~9117
(44 209 - 637
X
408
4 )
836
''836
9196
54036
'4 7 4
663
~632
79
79 5)
684
^ 5096
2548 259896 259896 684
259212
3) (830 - 17 466 : 82) -65 + 57 804 ■ - 85 933;
82 2) 830
213
1)
17466
’ l64
213
3)
106
82
246
246
5
617 4)
X
65
617
804 5) 40105
57 "^45828
^ 3085 3702 40105
5628
4020
45828
85933
4) 197 (588 : 49 + 728 : 56) ■ 40 = = 197 000.
56 І З
40)
3) 12 + 13 = 25;
4) 197 • 25 ■ 40 = 197 • (25 = 197 • 1000 = 197 000.
152 + 183
— ОЛІЇ продано
540.1)
546 (кг) в трьох магазинах;
1506
2) 546 — олії залишилося
960 (кг)
в трьох магазинах;
3) 960 : З = 320 (кг) — олії зали­
шилось в кожному магазині;
4) 320 + 152 = 472 (кг) — олії за­
везли в І магазин;
5) 320 + 183 = 531 (кг) — олії за­
везли в II магазин;
6) 211 + 320 = 531 (кг) — олії за­
везли в III магазин.
541. 1) 15 - З = 12 (км/год) — швидкість другого велосипедиста;
2) 12 + 15 = 27 (км/год) — швид­
кість зближення велосипедистів;
3) 27 • 4 = 108 (км) — проїдуть ве­
лосипедисти за 4 години.
Оскільки 108 < 110, то через 4 го­
дини велосипедисти не зустрінуть­
ся, до зустрічі треба ще проїхати 2 км.
542. Скільки грошей заробив ко­
жен хлопець окремо?
1) 16 • 4 = 64 (год) — працював Іван;
2) 18 ■ З = 54 (год) — працював Ва­
силь;
3) 944 : (64 + 54) = 944 : 118 = = 8 (гри.) — оплата праці хлопців за 1 день;
www.4book.org
та
Q.
JU
U
Ö
(D
ЬС
s
I
X
>4
Q.
В
c
S
= 512 (грн.) — заробив 432 (грн.) — заробив Ва-
4) 64 • 8 Іван;
5) 54 • 8 = силь.
543. 1 ) 12 • 8 = 96 (год) — працю­
вав І робітник;
2) 7 8 = 56 (год) — працював II робітник;
3) 1368 : (96 + 56) = 1368 : 152 = = 9 (деталей) - за 1 годину виго­
товляє кожен робітник;
4) 96 • 9 = 864 (деталі) — вигото­
вив І робітник;
5) 56 ■ 9 = 504 (деталі) — вигото­
вив II робітник.
544. З двох міст, відстань між яки­
ми 695 км, вийшли назустріч один одному два потяги. Швидкість од­
ного 72 км/год, швидкість друго­
го на 5 км/год менша, ніж швид­
кість першого. Скільки кілометрів до зустрічі пройде кожен потяг?
1)72 - 5 = 67 (км/год) — швид­
кість другого потяга;
2) 72 4- 67 = 139 (км/год) — швид­
кість зближення потягів;
3) 695 : 139 = 5 (год) — був у до­
розі до зустрічі кожен потяг;
4) 72 • 5 = 360 (км) — проїхав до зустрічі перший потяг;
5) 67 • 5 = 335 (км) — проїхав до зустрічі другий потяг.
545. 1) X - X = X ■ х; X = 0;
2) т : т = т ■ т; т = 1.
546. 1 ) д: : 8 = д: ■ 4; л: = 0;
2) у. 9 = у: 11; у = 0.
259259
547. з Відповідь: на 3. 777777
37037
9 Відповідь: на 9.
548.
333333
549. 1) 4д: - 2x -Ь 7 = 19; 2х = 19 - 7; 2л = 12; X = 12 : 2; д; = 6;
2) 8д: -І- Зд: - 5 = 39; 11х = 39-1-5; 1ІХ = 44; д: = 44 : 11; х = 4.
550. (За -Ь 2Ь) : 4 (км/год) — швид­
кість мотоцикла.
Якщо а = 40, Ь = 32, то (За + 2Ь) : : 4 = (120 -І- 64) : 4 = 184 : 4 = = 46 (км/год) — швидкість мото­
цикла.
§ 1 6.
552.
А
м
9
•
J
щ
553. Точки: А, М, Р. Відрізки: AM, МР, АР.
554. ТМ = 5 CM, 7’А = З CM, A A f =
= 2 CM.
Т A M
т Ф ф
Рівність ТМ = ТА + A M викону­
ється; 5 = З -Н 2 — правильно.
555. PQ = 24 мм = 2 см 4 мм, FL = = 17 мм = 1 см 7 мм.
556. АВ = 6 см;
А
CD = 5 CM 2 мм;
С 5 см 2 мм ^
» -
EF = 4 см 8 мм.
Е 4 см 8 мм F
www.4book.org
557. AfN = 5 CM 8 mm;
¥ N
• -
X L = 7 CM 2 MM.
K L
558. 1) Рис. 23: відрізки: AK, AT, АР, KT, KP, TP.
Рис. 24: BQ, QC, ßC, ß f, FD, BD. 2) A ß = 3 CM 3 MM, CD = 1 CM 9 mm, EF = 4 cm 8 mm.
Найдовший відрізок EF, найкорот- ший — CD.
559. Рис. 26: Відрізки: AT, TS, AB, TN.
Рис. 27: MP, ML, MK, LK.
560. ßC = 9 cm 3 mm; ß P = 5 cm 7 MM.
ß P C
• • •
PC =■ ßC - ß P = 9 cm 3 mm - 5 cm 7 MM = 3 cm 6 mm.
А______________ C______________ ß
561. рис. A ß = 8 cm, AC = CB = 4 cm.
562. AB = 3 cm 3 MM.
1) iTL = A ß = 3 CM 3 mm;
K______________ L
2) M N < AB; M N = 2 cm 8 mm;
M _________ N
3) i>Q > A ß; PQ = 4 CM 5 mm.
f - 4
563. A ß = 3 CM 3 mm; km = 2 cm 4 mm.
1) DC = 3 CM 3 mm;
£ ______________ C
D C = A B;
2) PQ = ЛГМ = 2 CM 4 MM.
3) ГС - 3 cm; A B > T C i T C > KM. T C
564. AB = AC + ßC = 42 CM + 27 cm = = 69 cm.
565. NP = NM - PM = 30 cm - - 13 CM = 17 CM.
566. 1) 56 : 4 = 14 ( c m ) — довжина відрізка DK;
2) 56 - 14 = 52 ( c m ) — довжина відрізка KL.
567. 1 ) 16 : 2 = 8 ( c m ) — довжина відрізків CD і DK;
2 ) A K ^ A C + CD + DK = 16 + 8 + + 8 = 32 ( c m ).
568. AC = AD - CD = 42 - 20 = = 22 ( c m ); Cß = CD + Dß = 20 + + 21 = 41 ( c m ).
569. PQ = PN - QN = 40 - 23 = = 17 ( c m ).
M P = MQ - PQ = 38 - 17 = 21 ( c m ). M N = AfQ + Q N = 38 + 23 = = 61 ( c m ).
570. Dß = A ß - AD = 50 - 35 = = 15 ( c m ).
CD = Cß - Dß = 29 - 15 = 14 ( c m ).
572. Нехай ßC = X, тоді A ß = 4x. Оскільки A ß - ßC = AC, TO
4x - X = 27; 3x = 27; г = 27 : 3; X = 9.
ßC = 9 cm; A ß = 4 • 9 = 36 CM.
573. Відстань між серединами від­
різків AM і Mß дорівнює половині довжини відрізка A ß. Отже, ця відстань дорівнює 1 6:2 = 8 (см).
574. К М = 20 : 4 = 5 (км);
M N = 5 2 = 10 (км);
NL = К М = 5 (км): KN = К М + + M N = 5 + 10 = 15 (км)
M L = M N + NL = 10 + 5 = 15 (км).
575. AC = ßD = СЕ = 10 CM.
AD = ßE = 15 CM.
576. P = (20 + 13) 2 = 33 2 =
= 6 6 ( c m ).
577. 10 : 2 = 5 (кг) вершників не­
обхідно, щоб одержати 1 кг масла; 40 : 5 = 8 (кг) масла одержимо з 40 кг вершків.
578. 52 256 : 8 = 6532 становить
і від 52 256.
8
www.4book.org
fO
Q.
_u
Ü
Ö
fO
sc
s
I
3-
>4
Q.
.5
'c
o
3
<
15 239 : 7 ■ 3 = 2X77 3 = 6531 ста-
g
новить — від 15 239.
7
6532 - 6531 = 1.
Відповідь: — від числа 52 256 біль- 8
ша, ніж — від числа 15 239 на 1. 7
§ 1 7.
579. Рис. 43. Промені ЛК і AT — доповняльні.
Рис. 44. Промені ВМ, ВР і ВТ. До­
повняльних променів немає.
580. Промені AB, KB, КА, ВА, СК, CD, КС, DC.
Доповняльні промені: КА і КВ; КС і KD.
М
5 8 1.^
582. Пряма СК.
с
N
к
583. Відрізки: AB ІЛК. Прямі: DT. Промені: АС, ВС, AM, KM, KT, KD.
584. Відрізки: KL, LM, KM. Прямі: KM. Промені: LM, KM, LK, MK.
585. а і Ь — прямі, які проходять через т. М.
586. АК = КМ = МР = PD = 2 ом. А К М Р D
587.
к м
588. АК = 4 см, KD = 2 CM 5 мм, AD = б см 5 мм.
D
К
А
589. 1) Твердження неправильне;
2) твердження правильне;
3) твердження правильне;
4) твердження правильне;
5) твердження неправильне;
6) твердження правильне.
590. Прямій а належать точки: М, N, К, Р.
Прямій а не належать точки: Т, F.
591. АК = 5 см, ВК = 2 см 4 мм А
592. 1) Не перетинаються;
2) не перетинаються;
3) перетинаються;
4) перетинаються;
5) не перетинаються;
6) перетинаються.
593. Дві прямі, які перетинаються, ділять площину на 4 частини.
594. Дві прямі, які не перетинають­
ся, ділять площину на З частини.
595. Таких прямих 3: Aß, ВС, АС.
596. 1) Спільна частина променів AB і CD є точка К.
www.4book.org
2) Спільна частина променів AB
і CD є відрізок АС.
А С
D -
В
597. Промені, які виходять з одні­
єї точки, ділять площину на 2 час­
тини.
598. Промені AB і АК — допо­
вняльні. AM = 4 CM 5 MM, A N =
— 4 CM 5 MM.
К N A М В
NM = 4 CM 5 MM Ч- 4 CM 5 мм =
— 9 CM.
В
AC = AB + ßC = 37 -(- 42 = 79 (см). П випадок:
_________С А____________ В
АС = ВС - AB = 42 - 37 = 5 см.
602. І випадок:
М N
NK = МК - MN = 13 - 7 = 6 (км). П випадок:
_________К М _________ N
KN = М К -І- M N = 13 -І- 7 = 20 (км).
603. Якщо а = 1107, Ь = 978,
то (а -ь а : 9) - 6 = (1107 + 1107 :
9) - 978 = (1107 + 123) - 978 =
= 1230 - 978 = 252.
604. 1) 12 хв 37 с -І- 35 хв 42 с = = 47 хв 79 с = 49 хв 19 о;
2) 7 хв 13 с - 5 хв 19 с = 6 хв 73 с -
- 5 хв 19 с = 1 хв 54 с;
3) 15 год 42 хв + 12 год 17 хв =
= 27 год 59 хв;
4) 4 год 15 хв - 59 хв = З год 16 хв.
605. У кожному з перших чоти­
рьох десятків п’ятірка зустріча­
ється 1 раз (5; 15; 25; 35). Всього 4 рази. В десятку від 41 до 50 -
- 2 рази (45; 50). В останньому де­
сятку (від 51 до 60) - 10 раз. Отже, всього п’ятірка зустрічається 4 + -І- 2 -І- 10 = 16 разів.
606. Рис. 58: А(2); В(4); С(5); D(0).
Рис. 59: А(3); В(1); D(6); С(8).
607. М(0), А(1), В(3), С(5), 0(6).
А В C DМ
О Г 608. « ь - Д - 4 -
609. Рис. 60:М(130), N(50), К(10), Q(IOO).
Рис. 61: М(90), N(20), Щ60), 0(130).
610. Рис. 62: М(3), К(5), Ц9), Р(12). Рис. 63: А(20), Q(50), ß(60), T'(IOO), £)(140).
611. А(3), ß(7), С(2), Т(10)
В ТС А 0 1 2 3 10
www.4book.org
612. М(1), L(6), К(5), Р(9)
0 1 5 6 9
* -
М К L
гп
О.
си
U
го
S
І
т
>ч
а
g
с
о
S
<
613. Рис. 64 — 12°, рис. 65 — 24°, рис. 66 — 8°, рис. 67 — 31°.
614. А(5), С(2), D(4), ß (8).
0 1 2 4 5 8
1----- 1----- 1-----і------1----- 1-----1------1----1—
C D A В
615. ОЛ — 550, OB — 200, OC — 350, OD - 500.
616. Циферблат, годинник, спідо­
метр машини, термометр, терези.
618. 1) 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107;
2) 999, 1000, 1001, 1002.
619. 108 на координатному про­
мені розміщена лівіше, ніж число 9992.
621. 1) Справа від точки М: N(12), Р(18), D(22), К(28).
2) Зліва від точки М: Z(2), Q(4), В (6), S(9).
622. в т. М швидкість ЗО км/год.
В т. ^ швидкість 80 км/год.
В т. К швидкість 200 км/год.
В т. L швидкість 230 км/год.
В т. Р швидкість 290 км/год.
623. (60 - 40) : 5 = 4 — ціна однієї поділки шкали.
Якщо на відрізку від 40 до 60 — 4 поділки, то вони розбивають від­
різок на 5 частин.
624. (1000 - 500) : 5 = 100.
1 2 3 4 5 6 7
625 . ................................
628. M N = 40 - 37 = з одинич­
них відрізки, оскільки 1 одиничний відрізок = 4 см, то M N = 4 • З = 12 см.
629. AB = 56 - 42 = 14 одиничних відрізки, а за умовою AB = 7 см. Звідси одиничний відрізок має до­
вжину: 70 мм : 14 = 5 мм.
630. о І 2 , , 5 ^ , 8 ^
С А В Від точки Л на З одиничних від­
різки віддалені В (8) і С(2).
631. 6 < а < 10 або а > 6 і а < 10. 6 > 10, Ь > 6.
632. Ь < 8, а > 8, Ь < а.
2)
О 1
t-'l І
6 7 8 9
2) * -
4 5 6
CSJ
627, 1) 16‘; 2) 1 Г; 3) 23"; 4) 24‘.
www.4book.org
636. 1 ) 65 + 5 = 70 (км/год) — швидкість другого мотоцикліста;
2) 65 + 70 = 135 (км/год) — швид­
кість віддалення мотоциклістів;
3) 135 ■ 4 = 540 (км) — відстань між мотоциклістами через 4 год.
637. 9 ■ 12 = 108 (см^) — площа
прямокутника;
108 : З = 36 (см^) — площа зафар­
бованої частини прямокутника; 108 - 36 = 72 (см^) — незафарбова­
на площа прямокутника.
Домашня самостійна робота №4
1.(
2.( 3.(
4.(
5.(
6.(
7.(
^ 6 0 : (60 : 6 + 2) = 5.
9. ^ = АВ - ВМ = 40 - 32 = 8 (см). MN = AN - AM, M N = 19 - 8 = = 11 ( c m ).
1 0.® ( 8 • 7) : 2 = 28.
11.©
1 2.© ( 1 0 • 9) : 2 • 8 = 45 ■ 8 = 360. Завдання для перевірки знань №4
)(92 - 16 • 2) : 5 = 12.
АК
3.
2 см КВ = 5 см 2 мм
бами (якщо 1 і 2 букву поміняти місцями).
5. 997, 998, 999, 1000, 1001.
6. ^ 12 см^_______ ^ 18 см ^
А С D В
CD = 4.0- (12 18) = 10 (см).
7. (1 102 200 - 870 796) : 68 -І- 512 х X 309 = 161 611.
1 ) 1102200 2) 231404 S70796 ~204
68
3403
231404
274
'274
3)
204 ~204 " О
^309 4) 158208
^512 3403
161611
618 -І- 309
1545 158208
8. 4 • З • 2 = 24 — трицифрових числа.
9. Альбом можна вибрати 4 спосо­
бами, З марки: 9 • 8 • 7 = 504 спо­
собами.
Тому альбом і З марки можна вибра­
ти 4 • 504 способами або 2016 спосо­
бами.
10. А М В
(24 - 2 ) : 2 = 11 см — довжина відрізка MB, тоді A M = 11 -І- 2 =
= 1.4 гм.
j
1
(
а
1
3
..1 0
4. 2 • 4 = 8 (голосну букву можна взяти 2 способами, приголосну — чотирма).
Пару з однієї голосної і однієї при- їх>лосної можна вибрати 16 спосо-
638. ZKML, Z M; М — вершина; МК, ML — сторони;
ZABC, ZB-, В — вершина, ВА, ВС — сторони;
www.4book.org
a
u
d
s
I
T
a
В
c
o
S
ZDEF, ZE; E — вершина, EF, ED — сторони;
ZHNP, ZN-, N — вершина, NH, NP — сторони;
ZQOR, ZO; O — вершина, OQ, OR — сторони.
639. ZMAN або ZA; A — вершина, AM і AN — сторони.
ZKTL або ZT; Т — вершина, ТК і TL — сторони.
ZQBC або ZB; В — вершина, BQ і ВС — сторони.
ZPKT або ZK; К — вершина, KP і К Т — сторони.
640.
ZK MD або ZM. М — вершина, МК, MD — сторони.
S
А
ZASZ або ZS. S — вершина, SA, SZ — сторони.
641. Рис. 90; ZABK, ZABC, ZKBC; Рис. 91; ZMON, ZMOP, ZMOS, ZNOP, ZNOS, ZPOS.
ем
ZMOT-, ZTOK.
643. ZAOK — розгорнутий, ZPML — гострий, ZBTC — прямий, ZQDF — тупий.
644. Рис. 93; ZABC — тупий, ZCBD — гострий, ZABD — роз­
горнутий.
Рис. 94; Z K M P — прямій, ZP M T — прямий, Z K M T — розгорну­
тий.
N
D Z
ZAMK і ZNDZ — прямі кути.
ZABC — прямий, ZABK і ZKBC — гострі.
647. Сторони ZAOB перетинають промені РТ, LN.
ZMPK, Z M PL, ZKPL, ZKPN, ZLPN, ZMPN.
649. 1)
www.4book.org
3) D\
Z.PKM — тупий.
652.1)
653. 1) Лежать у внутрішній об­
ласті гАОВ-. Р, К.
2) Лежать поза ZAOB: N, Т.
3) Лежать на стороні ОА: М, Q.
4) Лежать на стороні ОВ: L, F.
654. ^
с
ZADC,
656.
657. ZADS, ZBDC,
ZCEF. Зображено 4 кути.
658. 1) Розгорнутий; 2) гострий;
3) прямий; 4) тупий; 5) розгорну­
тий; 6) тупий.
659. Рис. 98: ZA, Z B — прямі; ZD — гострий, ZC — тупий.
Рис. 99: ZFKE — гострий, ZEKG — тупий, Z FKN і ZGKN — прямі, ZFKG — розгорнутий, ZEKN — тупий.
660. 1) За З години; 2) за 15 хви­
лин; 3) за 15 секунд.
661. 1) За 6 годин; 2) за ЗО хви­
лин; 3) за ЗО секунд.
А К ZMAK — прямий; ZCAM стрий; ZCAK — тупий.
663. Р
ZD K M — гострий; Z P K M — пря­
мий, ZAKM — тупий.
664. 1) Якщо ZKMB — гострий, то ZAMK — тупий.
2) Якщо ZKMB — прямий, то ZAMK —■ прямий.
3) Якщо Z K M B — тупий, то ZAMK — гострий.
665. 1) (126 - 90) : 6 = 6 (грн.) — ціна 1 кг яблук;
2) 90 : 6 = 15 (кг) — яблук продано до обіду;
4) 126 : 6 = 21 (кг) — яблук про­
дано після обіду.
www.4book.org
nj
Q.
OJ
u
Ö
та
I
T
a
.3
'E
3
<
I
666. 1) Ha одній полиці b книг, a на другій на 5 книг менше. Скільки книг на двох полицях?
Розв'язання.
ft + (6 - 5).
Якщо Ь = 12, то ft + (ft - 5) = 12 + + (12 - 5) = 19 книг на двох по­
лицях.
2) В саду росте а яблунь, а слив на с більше. Скільки всього яблунь і слив росте в саду?
Розв'язання.
а + (а + с).
Якщо а = 15, с = 9, то а + (а + с) = = 15 + (15 + 9) = 39 дерев росте в саду.
667. 1) Правильне твердження;
2) хибне твердження;
3) хибне твердження;
4) правильне твердження;
5) хибне твердження;
6) правильне твердження.
668. 1) ^ =17" — гострий;
2) /.В = 117‘ — тупий;
3) ZC = 90" — прямий;
4) ZD = 1' — гострий;
5) Z.E = 180° — розгорнутий;
6) Z.F = 179" — тупий;
7) ZG = 89' — гострий;
8) Z H = 94" — тупий.
669. 1) = 42‘ — гострий;
2) Z.N = 90" — прямий;
3) ZO = 113“ — тупий;
4) Z P = 7" — гострий;
5) ZB = 97" — тупий;
6) Z S = 81’ — гострий;
7) Z T = 180" — розгорнутий;
8) ZQ = 178" — тупий.
670. 1) ZAOK = ЗО"; ZAOL = 70"; ZAOM = 120"; ZAOJV = 140";
2) ZBON = 40"; ZBOM = 60"; ZBOL = = 110": ZBOK = 150".
6 7 1. Рис. 113: ОР — бісектриса ZAOB.
Рис. 114: ОР — не є бісектрисою ZAOB.
672. ОР — бісектриса Z АОВ на ри­
сунках 115 і 117.
673. ZAOB = 60", ZCKD = 43", ZMOP = 115", ZFTG = 90", AHQW = = 115".
674. ZABC = 110", Z K L M = 28", ZNQP = 90", ZFOD = 143", ZHGE = = 76".
675. ZKON = 45", ZNOM = 71", ZKOM = 116". ZKON + ZNOM = = ZKOM.
Висновок: ZKON + ZNOM =
= ZKOM.
676. ZAOB = 45"; ZBOC = 70"; ZAOC = 115". ZAOC - ZAOB = = 115" - 45" = 70".
Висновок: ZAOC - ZAOB = ZBOC.
677.
в к
ZABK = 50" —- гострий С'
D М
ZCDM = 120" — тупий
145°
www.4book.org
680. ^MNP = 180' - 62‘ = 118".
681. ^DOC = ISO" - (60- + 55") =
- 180- - 115‘ ■= 65".
682. Рис. 125: гАОВ = 180' - 125’ =
- 55".
Рис. 125: ZAOB = 180" - (90" + 50‘) = - 4 0 ’.
683. ^ O B = 90" - 30’ = 60’.
- 9 5 ‘.
685.
г л о в = ZAON + ZNOB = 37’ + + 59‘ = 96’.
686.1 ) KJ
M в
ZKMB = 70", MD — бісектриса;
2)
M P
/LAMP = 90", MD — бісектриса;
3) /К
B c
ZABC = 140", BK — бісектриса.
687.1) A,
в c
ZABC = 50", BK — бісектриса;
2) \D
K В
ZKBD = 84‘, BC — бісектриса;
3) .
M K
ZAMK = 130', MS — бісектриса.
690. 1) 8"; 2) 19"; 3) 51'.
691. 1) ЗО’; 2) 60"; 3) 90’; 4) 150’;
5) 120’; 6) 60‘.
692.
1'
ZBOC = 120" - 30’ = 90‘.
ZBOC = 120’ + 30‘ = 150".
www.4book.org
та
Q.
Ü
Ö
ro
bt
s
I
T
>4
Q.
.5
c
o
S
<
693. 1) a) в ціль D; 6) в ціль F;
в) в ціль В.
2) а) 60": б) 60"; в) 120"; г) 150’.
694. ZAOC = 126“.
гКОС = ZAOC - ZAOiC = 126“ -
- 90" = 36".
ZCOM = 90" - ZKOC = 90" - 36" = = 54".
695. ZNOK = 43".
г м о к = 90" + ZNOK = 90* + 43" = _ 133*
ZLOK = 180“ - ZNOK =180’ - 43" = 13Г.
696. ZKOB = ZAOB - ZAOK = = 90“ - 63“ = 27“.
ZMOK = ZMOB - ZKOB = 56" -
- 27“ = 29".
697. ZCON = ZCOD - ZDON = 180“ -
- 130“ = 50“.
ZNOK = ZCOK - ZCON = 110“ -
- 50“ = 60“.
698. 1) 34“ — гострий кут;
2) 90“ — прямий кут;
3) 158" — тупий кут.
699. с\
о в
ОА — бісектриса ZCOB, ZCOB = = 120“.
700. Якщо ZBMC = 35“, то ZAMC = = 70“, тоді ZAMD = 2 • 70“ = 140".
701. ZAMC = 136" : 2 = ZAMB = 68" : 2 = 34“.
702. - ^
68‘.
ем
А в
ZDBM = 90".
703. ZAPK = 180" - 124“ = 56“, тоді АРС = 2 • 56“ = 112".
704. Якщо ZAPC = 118“, то ZCPB = = 180“ - 118“ = 82“, а ZKPC = 118“ : ; 2 = 59".
ZKPB = ZKPC + ZCPB = 82 + 59“
= 141".
705. 140" : 4 = 35" - ZMOK, тоді ZKON
706. 120" : з = 40" — градусна міра ZAOB, тоді ZBOC = 40" • 2 = 80“.
градусна міра 35" ■ з = 105".
I спосіб: ZCOD = ZCOB - ZBOD = = 60" - 35“ = 25“.
I I спосіб; ZCOB = ZCOB + ZBOD = = 60" + 35“ = 95".
708. (90" - 10“) : 2 = 40“ — градусна міра меншого кута;
40" + 10" = 50“ — градусна міра більшого кута.
709. Z^QE = 2 • ZDQB = 2 • 68“ = = 136“.
710. 1) 5(х - 2) + 4 = 24.
а: = 6 — корінь рівняння, бо 5 х X (6 - 2) + 4 “ 24 — правильна рівність.
2) 12 - 3(д: - 5) ■= 6. а: = 7 — корінь рівняння.
3) 12 + 3(л: + 7) = 57. л: = 8 — ко­
рінь рівняння.
4) 9{х + 3) - 12 = 60. X = 5 — ко­
рінь рівняння.
7 1 1. Сума збільшиться на 1323 х х(712 -Ь 611 = 1323).
712. 1) 12 хв 2) 16 діб 1
1 • 25; 2
|300хв=5год.8 діб 1
1 + 7 год.- 1 7 год.
12 год 7 діб 7 год. 1
3 ) ( 16 с 1 4)j 15
хв 1
• 150: 90
1 2400 с = 40 хв 1 !10
с 1
-І-ІЗхв 4-5С
{ 53 хв 1 1|15с J
www.4book.org
7 1 3.1 )
2) 408
"24
115
X
98
920
1035
11270
24
або
120
X
98
960
1080
11768
17
168
'і 6 8
О
2)
2)
716. Рис. 146 — гострокутний, різ- восторонній.
Рис. 147 — прямокутний, різно- ®’ оронній.
Рис. 148 — гострокутний, рівно- сторонній.
Рис. 149 — гострокутний, рівно- бедрений.
Рис. 150 — прямокутний, рівно- бедрений.
Рис. 151 — тупокутний, рівнобе- дрений.
7 1 7. Рис. 152.
ZA + ZB + ZC = 75" + 40" + 65’ = = 180".
AB = 1 CM 7 MM, ßC = 1 CM 9 мм, AC = 1 CM 4 MM.
P = 1 CM 7 MM + 1 CM 9 MM + 1 CM 4 MM = 5 CM.
Рис. 153.
Z K + Z M + Z L = 50' + 110" + 20" = = 180’.
P = K M + M L + JCi = 1 CM 4 MM + + 1 CM 8 MM + 2 CM 5 MM = 5 CM 9 мм.
ZA = 43’, ZB = 7Г, ZC = 60":
ZA + ZB + Z C ^ 180'.
P = AB + BC + AC = 5 CM + 4 CM + + 6 CM = 15 CM.
719.
BC = 3 CM 6 MM. P = 4 CM + + 5 CM + 3 CM 6 MM = 12 CM 6 MM.
ZLPF = 40‘.
105", ZLFP - 35", ZFLP ’
www.4book.org
721. 1)
.S-
u
d
rtj
s
X
T
>4
a
.g:
c
o
3
x>
Z3F = 7 CM 3 MM, P = 3 CM + 5 CM + + 7 CM 3 MM = 15 CM 3 MM.
2) A
evj
C
ZABC = 70", ^r>Cß = 43’, ZßAC - 6Г.
722. Трикутник рівносторонній. Р = 5 • з = 15 (см).
723. 36 : з = 12 см — сторона три­
кутника.
724. Р = 2 - 3 + 6 4 = 6 + 24 = = ЗО (см).
725. Р = 5 - 3 + 6 - 3 = 15 + 18 = = 33 (см).
726. 1 ) 25 ■ 2 = 50 (см) — друга сторона трикутника;
2) 50 10 = 40 (см) — третя сторо­
на трикутника;
3) 25 + 50 + 40 = 115 (см) — пери­
метр трикутника
727. Р =■ 18 + 24 + (24 - 5) = 42 + + 19 = 61 (см).
728. 1200-(380+ 70) = 1200-950 = “ 250 (м) — довжина третьої сто­
рони.
729. 25 - (9 + 9) = 7 (см) — третя сторона трикутника.
Такий трикутник — рівнобедрений.
730. Р = 48 + а + ft.
Якщо а = 42 дм, ft = 57 дм, то Р = = 48 + 42 + 57 = 147 (дм).
731. 180" - (60‘ + 40’) = 80" — гра- дусна міра третього кута.
732. 180° - 40’ = 140* — сума двох інших кутів трикутника.
733. І- 1 ) 50’ + 10” = 60" — градус­
на міра другого кута трикутника;
2) 180" - (50" + 60") = 70" — градус­
на міра третього кута трикутника.
I I. 90" - 15" = 75" — градусна міра другого кута трикутника.
735. 1) Р = 10 + 8 -Ь 8 = 26 (дм):
2) (40 - 18) : 2 = 11 (см) — бічна сторона трикутника.
736. 42 - (15 + 15) = 12 (см) — основа трикутника.
737. 6 = ЗО - 2а. Якщо а = 11 см, то 6 = ЗО - 2 • 11 = 8 (см).
738. а = (Р - 16) : 2. Якщо Р = = 40 см, то а = (Р — 16) : 2 = = (40 - 16) : 2 = 12 (см).
739. 5 - 1 = 4 (см) — друга сторона; 5 ■ 2 = 10 (см) — третя сторона;
10 - 4 = 6 (см) — четверта сторона; Р = 5 + 4 + 10 + 6 = 25 (см).
740. Р = 10 + (10 - 1) -Ь (10 - 2 ) + + (10 - 3) + (10 - 4) = 10 + 9 + 8 + + 7 + 6 = 40 (см).
www.4book.org
743. л: CM — перша сторона три­
кутника, {х + 2) см — друга сторо­
на, (х -І- 3) см — третя сторона.
х + (х + 2) + (х + 3 ) ^ 35; Зх = ЗО; ж = 10 см — перша сторона;
10 -І- 2 = 12 см — друга сторона; 10-І-3 = 13см — третя сторона.
744. д: см — перша сторона, 2х см —
друга сторона, (х -t- 8) см — третя сторона.
х + 2х + (х + 8) = 48; 4х = 40;
X = 10 (см) — перша сторона;
10 • 2 = 20 см — друга сторона,
10 -і- 8 = 18 см — третя сторона.
745. X — основа трикутника, 2х — бічна сторона.
X + 2х + 2х = 45; Ьх = 45; ж = 9 дм — основа трикутника:
2 ■ 9 = 18 дм — бічна сторона три­
кутника.
746. “ — сторона трикутника, тоді
За — периметр трикутника.
За - а = 42; 2а = 42; а = 21 (см) — сторона трикутника.
747. 1) не існує, бо 12 = 5 -Ь 7;
2) існує:
3) не існує, б о8 -НЗ = 11см —
сума двох сторін менша, ніж третя сторона 13 см.
748. 1) Не можуть, бо сума двох
сторін 5 дм і 7 дм менша за третю сторону 13 дм.
2) 2 Н- З “ 5, тому 2 м, З м 5 м —
не можуть бути сторонами трикут­
ника.
3) Можуть.
749. Рис. 154: 7 трикутників.
Рис. 155: 12 трикутників.
750. 1) 15а — а “ 14а.
Якщо а = 97, то 14а = 14 ■ 97 = = 1358. Якщо а = 28, то 14а = 14 х X 28 = 392.
2) 19/1 - 16л = Зл.
Якщо л = 100, то Зп = З ■ 100 = = 300. Якщо п = 15, то Зл = З X X 15 = 45.
751. 1 ) 260 - 12 = 140 (стор.) —
набрав I I оператор:
2) 300 : (140 - 120) = 15 (грн.) —
оплата набору однієї сторінки;
3) 120 • 15 = 1800 (грн.) — отримав
за роботу / оператор;
4) 15 ■ 140 = 2100 (грн.) — отримав
за роботу I I оператор.
7 5 2.1 ) На одній шальці тере­
зів З пляшки і гирі 2 кг і 1 кг. На другій — три гирі по З кг. Яка вага 4 таких же пляшок? Розв’язання.
Зд: 4- З = 9; X = 2 кг — вага однієї пляшки, тоді 4 пляшки важать 4 х X 2 = 8 кг.
2) На одній шальці терезів 2 пляш­
ки і гиря І кг, на другій — гиря 5 кг. Яка вага ящика таких пля­
шок, якщо в ящику 9 пляшок?
Розв'язання.
2х -Ь 1 = 5; 2х = 4; j: = 2(кг) — ва­
жить 1 пляшка; 2 ■ 9 = 18 (кг) — вага ящика пляшок.
753. а = 2 см 5 мм, Ь = 1 см. Р =
= 1 см 2 см 5 мм 1 см -Ь 2 см 5 мм = 7 см.
754, Р = 5 ■ 4 = 20 (см).
www.4book.org
4 CM
P = 4 + 3 + 4 + 3 = 14 ( c m ).
757. 8 + 2 = 1 0 ( c m ) — довжина
другої сторони;
P = (8 + 10) • 2 = 36 ( c m ).
758.
а 20 см 8 дм 5 м
Ь 18 см 6 дм 2 м
Р 76 см 28 дм 14 м
759. а = 100 : 2 Якщо ft = 22 м
- Ь; О = 50 - Ь. то а = 50 - fc =
= 50 - 22 = 28 ( m ).
760. P = (8 + 14) • 2 = 44 (ДМ):
a = 44 ; 4 = 11 (дм) — сторона ква­
драта.
761. P = (12 + 8) • 2 = 40 ( c m ).
1) 3 дроту довжиною 40 cm мож­
на виготовити квадрат із стороною 10 см, бо 10 • 4 = 40.
2) Периметр прямокутника зі сто­
ронами 7 см і 14 см дорівнює (7 + + 14) • 2 = 42 см. Тому з доту до­
вжиною 40 см такий прямокутник виготовити не можна.
762. 1) X і X + З - сторони прямо­
кутника.
(і -І- ї + 3) 2 = 42; 2* -І- З = 21;
2х: = 18; X = 9 (см).
9 + 3 = 12 (см).
9 см і 12 см — сторони прямокут­
ника.
2) X і 2х — сторони прямокутника.
( X + 2х) - 2 = 42; Зх ^ 21; х ~ 7.
7 см і 14 см — сторони прямокут­
ника.
763. X дм і (х + 2) дм — сторони
прямокутника.
(ж + X + 2) • 2 = 40; 2Ж + 2 = 20; 2х = 18; ж = 9 см.
9 + 2 = 11 см; 9 см і 11 см — сто­
рони прямокутника.
764. Стверджувати, що сторони
одного прямокутника дорівнюють сторонам іншого не можна. Напри­
клад, прямокутники зі сторонами: 2 см і 7 см; З см і 6 см; 4 см і 5 см мають різні сторони, а периметри цих прямокутників рівні між со­
бою.
Р, = (2 + 7) ■ 2 = 18 см; Pj = (З + 6) х X 2 = 18 см; Рз = (4 + 5) • 2 = 18 см.
765. о см — довжина сторони ква­
драта; 4а см — периметр квадрата. 4а - а = 12; За = 12; а = 4 (см) — сторона квадрата.
766.1) 247 315 + 47 • 203 = 256 856;
203
X
47
247315
9541
Ї42І
812
256856
9541
2) 4711 - 3250 : 26
3250
26 4711
26
125 125
65
4586
4586;
52
130
~130
Ö
3) (5273 - 4318) • 27 = 25 785;
5273
4318
955
955 ^ 27 6685 1910 25785
www.4book.org
4) (125 368 + 414 314) = 14 586.
37 =
125368
'"414314
539682
539682
"37
37
14586
169
'і 4 8
216
185
318
296
222
~222
767. 1) 14 ■ З = 42 (км/год) — швидкість мотоцикліста:
2) 42 + 14 = 56 (км/год) — швид­
кість зближення велосипедиста і мотоцикліста;
3) 168 : 56 = З (год) — проїдуть велосипедист і мотоцикліст до зу­
стрічі.
768. А, D, F — рівні між собою;
В і Е — рівні між собою; С і G — рівні між собою.
769.
М К = з CM, PL = МК.
770.
CD = 2 CM 8 MM.
AB = CD.
AB = 2 CM 8 MM.
7 7 1.
M
гАВС = 44°.
Z M N K = ZABC = 44‘.
772.
Z M N P = 50".
ZABC = Z M N P = 50'.
773. Аркуші одного зошита рівні, бо при накладанні вони збігаються.
774.
L 13 C
fü
Q.
Si
_u
Ü
Ö
2
s
X
T
a
5
c
o
S
<
Фігури A i в рівні, але вони не рівні фігурі С.
775.
Фігури А і ß рівні, фігура С їм не рівна.
ZA = ZD, ZC - ZF, Z ß = Z£.
CNJ
www.4book.org
PQ = KL, QR = LM, PR = KM.
778. Рис. 167: ЛВ = 1 CM 6 MM, BC = 1 CM 8 MM, AC = 1 CM 4 mm; DF = 1 cm 6 mm, FE = 1 cm 8 mm, DE = 1 cm 4 mm.
AABC = ADFE.
Рис. 168: LK = 1 c m 4 m m, L M = = 1 c m 9 m m; ÜS = 1 c m 4 m m, SQ = = 1 c m 9 m m.
KLMN = RSQP.
779. Оскільки AABC = AKLM, t o LM = BC - b cm, AC = K M = = 4 cm; Z M ’^ Z C - 40'.
780. M L == AC = 8 CM. ZA = Z M = = 50-, Z B ^ Z N = 20'.
781. KL - AB = 8 CM, BC - 40 : : 2 - 8 = 12 CM.
AB = CD = 8 c m, 5C = АЛ = 12 c m.
7 8 2. 3 CM 3 CM
Такий прямокутник існує: і 6 CM — його сторони.
Р - 4 • З = 12 CM.
784. 1) (473 + і ) : 37 = 18; 473 + X = 666; л: = 666 - 473; д: = 193;
18
X
37
I-
54
666
2) (х - 37) ■ 35 = 1015;
1015
д: - 37 = 1015 : 35;
д: - 37 = 29;
70
X = 29 + 37;
315
ї = 66.
~315
35
785. Рис. 175: 8 = 7 см^
Рис. 176: S = 5 см^.
Рис. 177: 8 = 7 см^
786. 1 ) 8 = 25 • 20 = 500 см^;
2) З м = ЗО дм, S = ЗО • 25 = 750 дм^
787. 1) S = 14 8 = 112 (дм*);
2) 5 см = 50 мм, S = 50 ■ 34 = = 1700 (мм^).
788. 1) S = 8 • 8 = 64 (мм*);
2) S = 14 • 14 = 196 (см*);
3) S = 5 • 5 = 25 (дм*).
789. 1 ) 8 = 12 • 12 = 144 (см*);
2) S = 15 • 15 = 225 (см*).
790. 1 ) 12 + 2 = 14 (см) — друга сторона прямокутника;
2) S = 12 • 14 = 168 (см*).
791. 1 ) 8 = 1 5 ( 1 5 - 3 ) = 15 12 =
= 180 (см*).
2) S = 8 • (8 • 5) = 8 ■ 40 = 320 (дм*).
792. Кожна наступна одиниця біль­
ша за попередню в 100 раз.
793. Рис. 178: а = 2 см 8 мм = = 28 мм, Ь = 1 см 4 мм = 14 мм.
Р = (2 см 8 мм + 1 см 4 мм) • 2 = = 4 см 2 мм • 2 = 8 см 4 мм.
S = 28 • 14 = 392 мм*.
Рис. 179: а = 1 см 4 мм = 14 мм.
Р = 1 см 4 мм • 4 = 5 см 6 мм.
5 = 14 • 14 = 196 мм*.
Рис. 180: а = 1 см 4 мм = 14 мм,
6 = 1 см 8 мм = 18 мм.
Р = (1 см 4 мм + 1 см 8 мм) • 2 = = З см 2 мм • 2 = 6 см 4 мм.
S = 14 • 18 = 252 мм*.
794. в-------------------- с
А D
AB = З CM 5 м м = 35 м м;
www.4book.org
jP * з CM 5 MM • 4 = 14 cm; S = 35 • 35 = 1225 mm^
795. o = 20 : 4 = 5 m;
S = 5 • 5 = 25
796.
15 CM
24 CM
360 CM^
13 CM
20 CM
260
25 ДМ
36 ДМ
900 дм^
797.
840
~70
140
’ l40
35 — друга CTopo-
на прямокут-
24 ( c m ) ника.
О
Відповідь: 24 cm.
798. 4 4 = 16 (м^) — площа пер­
шої кімнати;
4 ■ 6 = 24 (м^) — площа другої кім­
нати;
16 -І- 24 = 40 (м^) — паркету необ­
хідно, щоб застелити в кімнатах підлогу.
799. 1 1 • 1 1 = 121 пластин можна вирізати з листа.
800. 1 ) 17 дм^' = 1700 см^
5 = 50 000 см^; 1200 мм^ = 12 см^
2) 7 га = 70 000 м^ 15 а = 1500 м^ З а 27 = 327 м^
3) 12 га = 1200 а; З га 4 а = 304 а; 2400 м^ = 24 а;
4) 370 000 = 37 га;
42 000 а = 420 га; З км^ = 300 га.
801. 1) 17 га = 170 000 м*;
8 а = 800 м^'; З га 2 а = ЗО 200 м^; 4200 дм^ = 42 m2;
2) 12 дм^ = 1200 см^;
З = ЗО 000 см*;
27 000 мм^ = 270 см’’;
3) 2700 м* = 27 а; 14 га = 1400 а;
4) З 400 000 м* = 340 га;
5200 а = 52 га; 5 км^ = 500 га.
802. 1 ) 4 дм^ = 4 1 дм^ = 4 ■ 100 см“' = = 400 см^;
2) 8 м“' = 8 • 1 = 8 • 100 дм^ =
= 800 дм^;
3) 12 см“' = 12 ■ 100 мм^ = 1200 мм^;
4) 8 а = 8 100 м^ = 800 м’’;
5) 18 га =■ (18 ■ 10 000) м" =
= 180 000 м";
6) 5 км2 = (5 1 000 000) м^ =
= 5 000 000 м^;
7) 2 м^ = (2 • 100 • 100) cm2 =
= 20 000 cm2;
8) 7 дм2 = (7 • 100 • 100) мм2 =
= 70 000 мм2.
803. 1) 720 - 80 = 640 (м) — шири­
на ділянки;
2) 720 — площа ділян-
^ 640 “
= 4608 а.
288
"^432
460800 (м^)
804. 1) 600 - 350 = 250 м — шири­
на ділянки;
2) 600 ■ 250 = 150 000 =
= 150 га — площа ділянки.
805. 54 га = 540 000 м*; 540 000 : : 900 = 600 м — ширина поля.
806. 1) 12 а = 1200 m2;
2) 1200 : ЗО = 40 м — довжина ді­
лянки.
807. 1) 120 ■ 50 = 6000 cm2 _ площа
плитки;
2) 96 • З = 288 m2 - площа доріжки;
3) 288 m2 = 2 880 000 см2;
4) 2 880 000 : 6000 = 480 штук плитки необхідно для покриття доріжки.
808. 1) 116 : 2 - 38 = 20 см — дру­
га сторона;
3) 38 • 20 = 760 cm2 _ площа пря­
мокутника.
8 0 9.1) 56 : 7 = 8 см — одна із сторін прямокутника;
2) 56 : 2 - 8 = 20 см — друга сто­
рона;
3) 20 • 8 = 160 cm2 _ площа прямо­
кутника.
810. 1) 16 ■ З = 48 (см) — периметр трикутника і квадрата;
2) 48 : 4 = 12 (см) — сторона ква­
драта;
3) S = 12 • 12 = 144 (cm2) _ площа квадрата.
www.4book.org
811. (32 + 60) • 2 = 184 ( c m ) — пе­
риметр прямокутника і квадрата; 184 : 4 = 46 (см) — сторона ква­
драта;
46 ■ 46 = 2116 (см^) — площа ква­
драта.
812. Рис. 181. S = 42 • 21 - 8 ■ 18 = = 738 (мм^).
Рис. 182. S = 20 • 20 - 7 • 7 = = 400 - 49 = 351 (мм=^).
813. Рис. 183. S = 6 - 8 - h 4 1 2 = = 48 -І- 48 = 96 см^.
Рис. 184: S = (10 З 5) • 10 - З X X З = 180 - 9 = 171 см^.
814. 1) л: см^ = 1700 мм'; л: = 17;
2) 90 000 см^ = х м ^ х - = 9;
3) 1500 м^ = л: а, л: = 15;
4) д: га = 27 000 а, х = 270.
815. 1) 5 га З а = 503 а;
2) 18 м^ = 180 000 см^;
3) 213 мм^ = 2 см^ 13 мм^;
4) 20 000 m2 = 200 а.
816. 20 • 5 ■= 100 (м'*) — площа те­
плиці;
2 га = 20 000 м^;
20 000 : 100 = 200 теплиць можна розмістити на ділянці землі 2 га.
871. 1 ) 120 — площа ділянки;
X
90 10800 м'
2) 10 800 м^ = 108 а;
3) 108 : З = 36 а — площа менщої частини ділянки;
4) 36 • 2 = 72 а — площа більшої частини ділянки.
818. 1) 1200 • 650 = 780 000 м^ = = 78 га — площа поля;
2) 125 — зерна необхідно,
^ yg щоб засіяти поле.
1000
875
9750 кг
819. 1) 5 дм; 2) 6 см; 3) 10 мм.
820. 1 ) 2 • 8 = 16 см^ - площа пря­
мокутника і квадрата;
2) 16 = 4 • 4, тому 4 см — сторона квадрата;
3) Р = 4 • 4 = 16 cm2.
821. Якщо прямокутники мають рівні площі, то це не означає, що прямокутники рівні. Наприклад, прямокутник зі сторонами 6 см і 8 см та прямокутник зі сторона­
ми 4 см і 12 см мають рівні площі, але прямокутники не рівні.
822. 1 ) 16 : 4 = 4 см — ширина прямокутника;
2) 16 • 4 = 64 см^ - площа прямо­
кутника;
3) 64 : 2 = 32 см — довжина друго­
го прямокутника.
Сторона квадрата, який має ту ж площу, що й прямокутники, має довжину 8 см.
823. (120 : 2 - 10) : 2 = 25 м — ши­
рина прямокутника;
25 -Ь 10 = 35 м — довжина прямо­
кутника;
S = 25 • 35 = 875 м^.
25
X
35
125
+
75
875
824. х д к — ширина прямокутника, Zx дм — довжина прямокутника.
(х + Зх) -2 = 80; 4х = 40; х = 10 дм — ширина прямокутника;
4 • 10 = 40 дм — довжина прямо­
кутника; S = 10 • 40 = 400 дм^.
825. X — ширина прямокутника;
X + 2 — ширина прямокутника після збільшення.
20а: — початкова площа прямокут­
ника;
20(х + 2) = 20х + 40 — площа пря­
мокутника після збільшення ши­
рини.
Отже, площа збільшилась на 40 см^.
826. 800 • З = 2400 м — довжина ділянки;
800 • 2400 = 1 920 000 м^ = 192 га — площа ділянки;
www.4book.org
480 т = 48 000 ц; 48 000 : 192 = = 250 ц — пшениці з 1 га зібрали на цій ділянці.
827. X. — ширина, X + 9 - довжина прямокутника.
(ж + jc + 9) ■ 2 = 66; 2д: + 9 = 33; 2х “ 24; X = 12 см — ширина пря­
мокутника;
12 + 9 = 21 см — довжина прямо­
кутника;
21 • 12 = 252 см^ — площа прямо­
кутника:
252 : З = 84 см^ — площа одного з трьох прямокутників.
828. а — сторона квадрата ABCD; 2а — сторона квадрата DKPL.
, = 4а;Р^ = 4 ■ 2а = 8а. Отже,
периметр збільшився в 2 рази. Sabcd = SoKPL = (2а)^ = 4аК Отже, площа збільшилась у 4 рази.
Якщо сторону збільшити в m разів, то периметр збільшиться в т разів, а площа збільшиться в раз.
829. Рис. 186: S = 38 см^
Рис. 187: S = 33 см^
830. S = 9 м^, тоді сторона квадра­
та З м.
З восьми таких квадратів можна скласти прямокутник.
І спосіб
12 м
Р = (12 -Н 6) • 2 = 36 (м) I I спосіб 24 м
Р = (З -Ь 24) • 2 = 54 (м)
831. Якщо Р = 42, то а = 2Р - 72 =
= 2 ■ 42 - 72 = 12 (см).
Ь = (а -ь 22) : 2 = (12 -1- 22) : 2 =
= 17 (см).
832. 1) 192 : 48 = 4 (год) — їхали до зустрічі автобуси;
2) 52 • 4 = 208 (км) — проїхав до зустрічі другий автобус:
3) 208 -І- 192 = 400 (км) між містами.
333. 1)
відстань
+ 157 415
172 329 744
729 1058 1802
X
7
8
102 714 5712
29 20 706 118 272 672
714 714 20706
X X X
8 29 5712
5712 6426 41412
1428 20706
______ -t-
20706 144942
103530 118272672
834. 1) з другого поля зібрали пшениці в 2 рази менше, ніж з першого поля і в З рази мен­
ше, ніж з третього поля. Скільки пшениці зібрали з кожного поля, якщо з трьох полів зібрали 7404 т пшениці.
Розв’язання.
Нехай з другого поля зібрали х т пшениці, тоді з першого поля — 2ж т, а з третього — Зл: т пшениці. За умовою
2х + х + 3х== 7404; 6х = 7404; д: = = 1234 т пшениці зібрали з I I поля; 1234 • 2 = 2468 т пшениці зібрали з І поля;
1234 • З = 3702 т пшениці зібрали з I I I поля.
2) З трьох садів зібрано 2356 кг яблук. З другого саду зібрали в З рази більше, ніж з першого і в 5 разів менше, ніж з третього. Скільки яблук зібрано з кожного саду?
Розв'язання.
Нехай з І саду зібрали х кг яблук, тоді з I I саду зібрали Зж кг яблук, а з I I I саду Зх • 5 = 15х. За умовою: X + Зх + 15х = 2356; 19х = 2356; X = 2356 : 19; X = 124 кг — яблук зібрано з І саду;
www.4book.org
124 ■ З = 372 кг яблук зібрано з I I саду;
372 • 5 = 18 600 кг яблук зібрано
3 I I I саду.
835. 6 ящиків по 7 кг — 42 кг
4 ящика по 5 кг — 20 кг Всього придбали 62 кг печива.
836. 1) 7 7 = 49 (см^) — площа
однієї грані куба;
2) 49 • 6 = 294 (см^) — площа по­
вної поверхні куба.
Відповідь: 49 см’; 294 см“.
837. 1 ) 2 ■ 12 = 24 (см) — довжина всіх ребер куба;
2) 5 ■ 12 = 60 (дм) — довжина всіх ребер куба;
3) 13 ■ 12 = 156 (мм) — довжина всіх ребер куба.
838. 25 • 6 = 150 (см^) — площа по­
верхні куба.
839. 19 мм — довжина ребра куба. 19 • 12 = 228 мм — сума довжин усіх ребер куба;
19 19 = 361
грані куба.
19 361
мм^ - площа однієї
19
— площа поверх­
ні куба.
171 2166 мм"' 19
361
840. 1) Грані паралелепіпеда:
ABCD, EFGH, DHGC, AEFB, CGFB, DHEA.
2) Ребра паралелепіпеда: DH, АЕ, BF, CG, DA, CB, НЕ, FG, DC, HG, EF,AB.
3) Вершини паралелепіпеда: D, А, В, С, Н, G, F, Е.
4) Ребра, що є сторонами грані AEFB: АЕ, EF, FB, ВА.
5) Ребра, що дорівнюють ребру НЕ: DA, СВ, GF.
6) Грань, що дорівнює грані EFGH: ABCD.
7) Грані, яким нгиіежить вершина Я: HDAE, HDCG, HEFG.
8) Грані, для яких AB є спільним ребром: ABCD і AEFB.
841. У шестикутної піраміди: 7 гра­
ней; 12 ребер.
842. У чотирикутної піраміди; 5 граней; 8 ребер.
843. Площа грані ABCD: 12 • 6 = = 72 см*;
площа грані FBAE: 12 ■ З = 36 см^; площа грані CGFB: 6 • З = 18 см^.
844. (З -І- 6 -І- 12) ■ 4 = 21 • 4 = = 84 (см) — сума довжин усіх ребер; (З ■ 6 + З • 12 4- 12 • 6) • 2 = (18 + -t- 36 + 72) ■ 2 = 126 • 2 = 252 (см^) — площа поверхні паралелепіпеда.
845. 1) (5 • З -І- З • 2 -І- 5 • 2) • 2 = = (15 -Ь 10 -І- 6) • 2 = 31 • 2 = 62 (см^) — площа поверхні пара­
лелепіпеда з вимірами 5 см, З см,
2 см;
2) (З • 4 -І- З • 7 -1- 4 ■ 7) • 2 = (12 -Н -I- 21 -f 28) • 2 = 61 • 2 = 122 (дм^) — площа поверхні паралелепіпеда
3 вимірами З дм, 4 дм, 7 дм.
846. (8 -Ь 5 + 3) ■ 4 = 16 • 4 = = 64 (см) — сума дойжин усіх ре­
бер прямокутного паралелепіпеда.
847. Площа граней: 1 - 2 = 2 см*; 1 - 3 = 3 см*; 2 - 3 = 6 см*.
2) (2 -І- З -І- 6) - 2 = 22 см* — паперу необхідно для виготовлення цього прямокутного паралелепіпеда.
848. Площа поверхні сірникової коробки з розмірами 15 мм, 35 мм,
54) - 2
54 мм;
(15 - 35 -Н 35 - = 6450 ( мм*).
54 -ь :
35
X
15
54
X
35
54
X
15
175
-1-
35
270
162
270
+
54
525
1890 810
525 3225
-НІ890
X
2
810
6450
3225
www.4book.org
849. 1 ) 1 м = 10 дм, 40 CM = 4 дм. Виміри: 10 дм, 2 дм, 4 дм.
(10 ■ 2 + 10 • 4 + 2 • 4) 2 = 136 (дм*) — площа поверхні прямокутного па­
ралелепіпеда.
2) 80 мм = 8 см, 1 дм = 10 см. Виміри: 8 см, 5 см, 10 см.
(8 • 5 + 8 ■ 10 + 5 ■ 10) ■ 2 = (40 + + 80 + 50) • 2 = 340 (см^) — площа поверхні прямокутного паралеле­
піпеда.
850. 1 ) 2 4 = 8 (см^) — площа най­
меншої грані;
2) 4 ■ 7 = 28 (см^) — площа най­
більшої грані.
851. 60 : 12 = 5 (дм) — довжина одного ребра куба.
852. ~У паралелепіпеда 6 граней. Протилежні грані попарно рівні. Із чотирьох граней хоча б одна пара граней — протилежні, тому мають однакову площу. Отже, 4 грані прямокутного паралелепі­
педа не можуть мати площі 2 м^, З м^ 6 м^ і 7 м^
853. (120 -Ь 70 + 84) • 2 = 2 - 274 = = 548 (см^) — площа поверхні пря- мокутного паралелепіпеда.
854. Серед граней піраміди — 1 грань є основою. Тому 2017 - 1 = = 2016 граней піраміди — біч­
ні грані. Бічних граней піраміди стільки, скільки сторін має основа піраміди. Отже, многокутник, який є основою піраміди, має 2016 сторін.
855. Якщо в основі піраміди два- дцятисемикутник, то бічних гра­
ней 27 і 1 грань — основа пірамі­
ди. Тоді ця піраміда має 27 -Н 1 = = 28 граней.
856. Прямокутний паралелепіпед має виміри: довжину, ширину, ви­
соту. Ребер, які дорівнюють до­
вжині, паралелепіпед має чотири, які дорівнюють ширині і висоті, також по чотири. Тому сума до­
вжин трьох ребер, що виходять з однієї вершини дорівнює 36 : 4 = 9 (дм).
857. 1 ) 15 - 5 = 10 (см) — ширина паралелепіпеда;
2) 15 ■ 2 = ЗО (см) — довжина па­
ралелепіпеда;
3) (15 -f-10 + ЗО) ■ 4 = 55 • 4 = 220 (см) — сума довжин усіх ребер паралеле­
піпеда;
4) (15 • 10 + 15 • ЗО + 10 • ЗО) ■ 2 = = (150 -ь 450 -Ь 300) • 2 = 1800 (см^) — площа поверхні прямокутного па­
ралелепіпеда.
858. L = 4(а + Ь + с).
859. 1 ) 40 ■ 50 • 2 -Ь 80 • 40 ■ 2 -ь 80 X X 50 = 4000 + 6400 + 4000 = = 14 400 (см^) — площа поверхні бака;
2) 14 400 ■ 2 = 28 800 (см^) — площа, яку треба пофарбувати.
860. 50 • 40 • 2 -І- 20 ■ 40 ■ 2 = 4000 -і- + 1600 = 5600 (см^) — площа по­
верхні скляних стінок акваріума.
861. Бічних ребер піраміди стіль­
ки, скільки сторін у грані, що ле­
жить в основі піраміди. Тому чис­
ло ребер піраміди повинно бути парним. Отже, 2000 ребер може бути у піраміди, основою такої пі­
раміди є 1000-кутник. Піраміди, у якої 2005 ребер не існує.
862. 1) Піраміди, у якої 107 ребер, не існує, бо 107 — непарне число (див. №861).
2) Піраміда, у якої 250 ребер, існує. Основою цієї піраміди є 125-кут- ник.
863. 1) 12 : З = 4 (см) — висота паралелепіпеда;
2) 12 - З = 9 (см) — ширина пара­
лелепіпеда;
3) (12 4 -І- 12 ■ 9 4 • 9) • 2 =
= (48 + 108 + 36) • 2 = 192 • 2 = = 384 (см®) — площа поверхні па­
ралелепіпеда і куба;
4) 384 : 6 = 64 (см^) — площа од­
нієї грані куба;
5) оскільки 8 • 8 = 64, тому ребро куба дорівнює 8 см.
www.4book.org
864. Якщо о — ребро куба, тоді площа поверхні куба S = 6а*. Якщо ребро збільшити в 2 рази, то площа дорівнюватиме Sj = 6 х X (2af = 6 ■ 2а ■ 2а = 4 • ба*.
Як бачимо, із збільшенням ре­
бра у 2 рази, площа збільшиться у 4 рази, і, навпаки, якщо ребро зменшити в 2 рази, то площа по­
верхні куба зменшиться в 4 рази. Отже, площа поверхні першого куба в 4 рази більша, ніж площа поверхні другого куба.
865. 1) 80 см = 8 дм, 70 см = 7 дм, 50 см = 5 дм;
2) (8 • 7 -Ь 8 ■ 5 -І- 7 • 5) ■ 2 = (56 -f + 40 -І- 35) • 2 = 262 дм* — площа поверхні бруска;
3) 262 — фарби необхідно для ^ З пофарбування бруска.
786 г
866. Оскільки висота вдвічі менша від ширини і втричі менша від до­
вжини, то в ширині міститься дві висоти, а в довжині — три висоти, то довжина трьох ребер, що вихо­
дять з однієї вершини, дорівнює довжині шести висот.
Отже, 288 : 4 = = 72 (см), тоді одна висота дорівнює 72 : 6 = 12 (см), довжина дорів­
нює З • 12 = 36 (см), а ширина — 2 • 12 = 24 см.
(12 • 24 + 12 • 36 -Ь 24 ■ 36) • 2 = = 3168 (см^) — площа поверхні па­
ралелепіпеда.
24
X
12
“48
24
36
'1 2
36
'24
864 1584
-1-432 ^ 2
72 144 288 3168
36 72 1584
288 432 864
867. 1 ) 16 • 4 = 64 (шкури) — вичи­
нив Кожум’яка за перші 4 години;
2) 106 - 64 = 42 (шкури) — зали­
шилося вичинити;
3) 42 : 14 = З (години) — вичинив Кожум’яка решту шкур;
4) 4 + З = 7 (годин) — потратив Кожум’яка на вичинку всіх шкур.
869. 1 ) 85 • 2 = 170 (км) — про­
їхав автобус із Чернігова за період з 12 год до 14 год;
2) 870 - 170 = 700 (км) — відстань між автобусами о 14 год;
3) 85 + 90 = 175 (км/год) — швид­
кість зближення автобусів;
4) 700 : 175 = 4 (год) — пройшло до зустрічі автобусів;
5) 14 -І- 4 = 18 год — час зустрічі автомобілів.
870. 1 ) 48 : з = 16 л молока в І бі­
доні;
2) 16 • 2 = 32 л молока в I I бідоні.
871. 40 - (а + 15) — довжина тре­
тьої сторони трикутника.
Якщо а = 8, то третя сторона має довжину 40 - (8 -І- 15) = 17 (см). а не може дорівнювати 5 і 21, бо такого трикутника не може існу­
вати.
872. 1 ) F = 2 ■ 5 ■ 8 = 80 (см^);
2) У = з • 4 • 2 = 24 (дм^).
873. Рис. 201: К = 4 см^; рис. 202: V = і см^; рис. 203: V = і см^; рис. 204: V = 1 см^; рис. 205: V =
= 12 CM«.
874. Рис. 206: К = 6 м^ рис. 207: F = 8 м^.
875. 1 ) К = 15 • 20 • зо = 9000 см’ =
= 9 дм®;
2) F = 2 • 15 ■ 40 = 1200 м^
876. 1 ) F = 12 • 15 • 8 = 1440 (см®); 2) F = 10 • 17 • 21 = 3570 (дм®).
877. l ) F = 2 - 2 - 2 = 8 (см®);
2) F = 5 • 5 • 5 = 125 (см®);
3) F = З • З ■ З = 27 (м®).
878. 1 ) F = 7 • 7 • 7 = 343 (мм®);
2) F = 12 • 12 • 12 = 1728 (см®).
879. К = 8 - 7 - 2 = 1 1 2 м® землі ви­
копали, щоб спорудити басейн.
www.4book.org
889. 1) 4 • 4 • 4 = 64 (см^) — об’єм мідного куба з ребром 4 см;
2) 64 — маса мідного куба
9
576 (г)
881. 1 ) 8 • 2 • 1 = 16 (дм^) — об’єм бруска;
2) 630 — маса дерев’яного
16 бруска.
378
+
63 10080 (г)
882. 1) V = 12 ■ 4 = 48 (см®);
2) V = 28 ■ 2 = 56 (дм’ ).
883. V = ЗО • 4 = 120 (м^).
884. Кожна одиниця об’єму лан­
цюжка, починаючи з другої, біль­
ша за попередню у 1000 разів.
1 дм = 1000 мм;
1 дм® = 1 000 000 мм®.
Отже, 1 дм® більший за 1 мм® в 1 000 000 разів.
1 м® = 1 000 000 см®, тому 1 м® більший за 1 см® в 1 000 000 разів.
885. 1) 13 дм® = 13 000 см®; З м® = = З 000 000 см®; 5000 мм® = 5 см®;
2) 12 м® = 12 000 дм®; 6000 см® = = 6 дм®; 7 л = 7 дм®;
3) 4000 см® = 4 дм® = 4 л; 8 дм® = = 8 л; 5 м® = 5000 л.
886. 1) 8000 мм® = 8 см®; 15 дм® = = 15 000 см®; 7 м® = 7 000 000 см®;
2) 15 л = 15 дм®; 18 000 см® = = 18 дм®; 13 м® = 13 000 дм®;
3) 27 000 см® = 27 л; 14 дм® = 14 л; 8 м® = 8000 л.
887. 1 ) 6 6 6 = 36 • 6 = 216 (см®) — об’єм одного куба;
2) 216 — об’єм прямокут-
^ g ного паралелепіпеда.
1728 (см®)
4 = 200 (м®) — об’єм 6 = 120 (ц) — маса
888. 1) 10 ■ 5 сіна в сараї;
2) (200 : 10) сіна в сараї.
889. 1 ) ^ = 5 ■ 5 ■ 5 = 125 (см®) — об’єм куба з ребром 5 см;
2) F = 20 • 20 ■ 20 = 800 (см®) — об’єм куба з ребром 2 дм;
3) 8000 : 125 = 64; у 64 рази об’єм куба з ребром 2 дм більший від об’єму куба з ребром 5 см.
890. 1 ) Fj = 4 ■ 4 ■ 4 = 64 (см®) — об’єм куба з ребром 4 см;
2) Fj = 12 • 12 • 12 = 1728 (см®) — об’єм куба з ребром 12 см;
3) 1728
128
448
~448
Ö
У 27 разів об’єм куба з ребром 4 см менший від об’єму куба з ребром 12 см.
891. 90 : З = ЗО (м^) — площа під­
логи кімнати.
892. 1) 780 : 12 = 65 (см^) — площа основи прямокутного паралелепі­
педа;
2) 520 : 4 = 130 (дм^) — площа осно­
ви прямокутного паралелепіпеда.
893. 1) 25 • 12 = 300 (м^) — площа підлоги приміщення складу;
2) 1200 : 300 = 4 (м) — висота складу.
894. 60 : (З • 5) = 4 (м) — ширина кімнати;
5 • 4 = 20 (м^) — площа підлоги кімнати;
(З • 5 -І- З • 4) • 2 = 27 • 2 = 54 (м=) — площа стін кімнати.
895. 1 ) 8 • 5 = 40 (м^) — площа класу;
2) 40 : 20 = 2 (м^) — площа класу припадає на одного учня;
3) 5 ■ 8 ■ З = 120 (м®) — об’єм класу;
4) 120 ; 40 = З (м®) — повітря в класі припадає на одного учня.
896. 1 ) = 8 • 10 12 = 960 (см®) — об’єм прямокутного паралелепі­
педа;
www.4book.org
2) = 2 ■ 2 • 2 = 8 (cm'') — об’єм кубика з ребром 2 см;
3) 960 : 8 = 120 (кубиків) — отри­
маємо, якщо прямокутний парале­
лепіпед розріжемо на кубики.
897. 1 ) 5 • 5 • 5 = 125 (см^) — об’єм куба з ребром 5 см;
Рис. 208: 125 10 = 1250 (см^) —
об’єм фігури.
Рис. 209: 125 ■ 14 = 1750 (см^) — об’єм фігури.
898. 1 ) 4 • 4 • 4 = 64 (см^) — об’єм одного кубика.
2) 64 • 45 = 2880 (см^) — об’єм фі­
гури на рис. 210;
3) 64 • 14 = 896 (см®) — об’єм фігу­
ри на рис. 2 1 1.
899. 1) 8 дм® 115 см’ = 8115 см^
2) 15 дм’ 18 см® = 5 018 см®;
3) 15 см® 8 мм’ = 15 008 мм®;
4) 17 м® 2 дм® = 17 002 дм® =
= 17 002 л;
5) 5 м® 112 дм® 217 см® =
= 5 112 217 см®;
8) 8 дм® 5 см® 12 мм® = 8 005 012 мм®.
900. 1) 7 см® 129 мм» = 7129 мм®;
2) 17 дм® 8 см® = 17 008 см®;
3) 25 м® 12 дм» = 25 012 л;
4) 8 дм» 115 см® 2 мм® = 8115 002 мм®.
901. 1 м 70 см = 17 дм; 1 м = 10 дм; 80 см = 8 дм; 1 дм® = 1 л.
К = 17 ■ 10 • 8 = 1360 л води вмі­
щує бак.
902. 5 м = 50 дм, 2 м = 20 дм,
3 м = ЗО дм.
V = 50 • 20 • ЗО = ЗО 000 дм® = = ЗО 000 л — об’єм води.
ЗО 000 ■ 1 = ЗО 000 кг = ЗО т — маса води в резервуарі.
903. 2 м 20 см = 22 дм;
4 м = 40 дм; 1 м 50 см = 15 дм.
К, = 22 • 40 • 15 = 22 ■ 600 =
= 13 200 (дм®) = 13 200 (л) — води містить резервуар з формою пара­
лелепіпеда.
2 м 50 см = 25 дм.
Vj = 25 • 25 • 25 = 15 625 (дм®) = = 15 625 (л) — води містить резер­
вуар з формою куба.
X
25
3125
1250
15625
15 625 - 1 3 200 = 2425; на 2425 л води більше містить резервуар з фор­
мою куба, ніж резервуар з фор­
мою паралелепіпеда.
904. 1) 8 ■ 12 = 96 л = 96 дм® — об’єм прямокутного паралелепіпеда;
2) 40 • 60 = 2400 см^ = 24 дм^ — площа дна акваріума;
3) 96 : 24 = 4 м — висота акваріу­
ма, або глибина налитої води.
905. 1 ) 65 - 5 = 60 см — висота води в акваріумі;
2) 70 45 • 60 = 189 000 см® = = 189 дм» = 189 л — об’єм води в акваріумі;
3) 189 : 9 = 21 відро води необхід­
но налити в акваріум.
906. 1) 9 • з • 1 = 27 см® — об’єм паралелепіпеда;
2) З • З • З = 27 см» — тому ребро куба з об’ємом 27 см» дорівнює З см;
3) (9 • З -Ь З • 1 + 9 ■ 1) • 2 = 78 см* — площа повної поверхні паралелепі­
педа;
4) (З • 3) ■ 6 = 54 см* — площа по­
верхні куба;
5) 78 - 54 = 24; на 24 см* площа поверхні паралелепіпеда більша, ніж площа поверхні куба.
907. 1) 150 : 6 = 25 (см*) — площа однієї грані куба.
Оскільки 5 • 5 = 25 см*. то ребро куба дорівнює 5 см.
F = 5 ■ 5 ■ 5 = 125 см» — об’єм куба.
908. а — ребро куба, V, = а».
Якщо ребро збільшити в 2 рази, то довжина ребра буде дорівнюва­
ти 2а.
= 2а • 2а • 2а = 8а® = SV,.
Отже, об’єм збільшиться у 8 разів.
909. Розв’язання наведено в під­
ручнику.
625
www.4book.org
910. 1 ) F = 5 0 -80 - 4 0 + 40 зо 10 =
= 160 000 + 12 000 = 17 2000 см» = = 172 (дм^) — металу потрібно, щоб відлити таку деталь;
2) 172 — металу необхідно,
^ g щоб відлити п’ять
таких деталей.
860 (дм”)
911. 1) К = 15 ■ 12 • 8 - 10 ■ 4 ■ 12 =
= 1440 - 480 = 960 (см^) — об’єм залізної деталі;
2) 960 — важить ця деталь.
X
8
7680 (г)
912. 1) 8 • 4 • 2 = 64 (см^) — об’єм
бруска мила;
2) 4 • 2 • 1 = 8 (см®) — об’єм бруска
мила через 14 днів;
3) 64 - 8 = 56 (см^) — мила витра­
тили за 14 днів;
4) 56 : 14 = 4 (см^) — мила витра­
чається за 1 день;
б) 8 : 4 = 2; на 2 дні ще вистачить цього мила.
913. (185 - 3) : 14 = 188 : 14 =
= 13 — шуканий дільник
914. 1) 16 - 8 = 8 (год) — був у до­
розі перший електропоїзд;
2) 70 • 8 = 560 (км) — пройшов
I електропоїзд;
3) 8 - З = 5 (год) — був у дорозі
II електропоїзд;
4) 65 • 5 = 325 (км) — проїхав
II електропоїзд;
5) 560 - 325 = 235 (км) — відстань
між поїздами о 16 год.
915. 1) (4х + 5х) ■ 13 - 1404;
9л: = 1404 : 13; 9л = 108;
X = 108 : 9; д: = 12;
2) ( ї х - х ): 12 = 315; бд: = 315 12;
6х = 3780; д: = 3780 : 6; х = 630. 315
X
12
630
315
3780
916. 91 : 7 = 13 м — довжина мен­
шої частини мотузки; 1 3 - 6 = 7 8 м — довжина більшої частини мотузки;
78 - 13 = 65, на 65 м одна частина мотузки довша за іншу.
917. 1) З кг 500 г = 3500 г;
2) 3500 ; 7 = 500 г — маса порож­
ньої банки;
3) 3500 г — 500 г = 300 г цукру
знаходиться в банці.
Домашня самостійна робота №5
1. Г.
2.Б. 4 ■ 7 = 28 (см).
3.Б. 9 • 4 = 36 (см^).
4. В. ZMON = 180- - (80‘ + 40’) = 60".
5. А. 20 + 20 2 + 20 ■ 2 - 8 =
= 92 (см).
6. В. 5 5 5 9 = 1125 г.
7. Г. 29’ • 2 = 58' — градусна міра
ZAOM; 58‘ ■ 2 = 116" — градусна міра ZAOB.
8. В. 42 : 2 - 8 = 13 см.
9. В. 60 : 4 = 15 (см).
10.Б. (ЗО - 6) : З = 8 (см).
1 1. А. Кількість ребер піраміди мо­
же виражатися лише парним чис­
лом.
12. Б. F = 2 • 4 • 8 = 64 = 4 ■ 4 • 4.
Завдання для перевірки знань №5
1. Р = 4 • 17 = 68 (см); S = 17 • 17 =
= 289 (см^).
2.1 2:3 = 4 (см) — друга сторона
прямокутника;
і> = (12 + 4) • 2 = 32 (см);
S = 12 ■ 4 = 48 (см^).
3.F = 4 ■ 4 ■ 4 = 64 (дм^). = = (4 . 4) . 6 = 96 (дм^).
5. 1) 15 дм^ = 1500 см^; 2) 8 дм^ =
= 8000 см*.
6.К = 8 5 • 10 = 400 (см®).
7. 18 - (7 + 7 - 2) = 6 (см) — до- вжина третьої сторони трикутника.
www.4book.org
8. гков = і 80‘ - гАок - і 80‘ -
- 120’ = 60“;
г м о к = ZMOB - ZKOB = 135" - - 60' = 75’.
9. 90 : (6 • 3) = 5 (см) — ширина паралелепіпеда:
(6 + З + 5) • 4 = 14 • 4 = 56 (см) — сума довжин усіх ребер паралеле­
піпеда.
10.Площа прямокутника збіль­
шиться у 4 рази.
11.К = 8 ■ 4- 2 = 64 (дм"); 4 ■ 4 • 4 =
= 64 (дм®), ребро куба 4 дм.
(8 • 4 -І- 8 ■ 2 -f 4 • 2) • 2 = (32 -І- 16 + -І- 8) • 2 = 56 • 2 = 112 (дм^) — пло­
ща поверхні паралелепіпеда;
4 • 4 • 6 = 96 (дм^) — площа по­
верхні куба;
112 - 96 = 16, на 16 дм^ площа паралелепіпеда більша, ніж площа куба;
(8 + 4 2) ■ 4 = 56 (дм) — сума
довжин усіх ребер паралелепіпеда; 4 • 12 = 48 (дм) — сума довжин усіх ребер куба;
56 - 48 = 8, на 8 дм сума довжин ребер паралелепіпеда більша, ніж сума довжин ребер куба.
918. 1) — — одна шоста; 1 — чи- 6
сельник, 6 — знаменник;
2) — — одна восьма; 1 — чисель-
8
ник, 8 — знаменник;
2
3) — — дві п’ятих; 2 — чисель-
5
ник, 5 — знаменник;
13
4) _ — тринадцять сімнадцятих;
13 — чисельник, 17 — знаменник; 12
5 ) --------- дванадцять пятнадцятих;
15
12 — чисельник,15 — знаменник;
З
6) — — три сьомих; З — чисель­
ник, 7 — знаменник.
919. Кожна дитина одержала — частину молока (одну четверту).
З
920. — частини дороги ремонтува-
5
ла більша бригада;
2
— частини дороги ремонтувала мен- 5
ша бригада.
921. 1) і; 2) і; 3) І; 4) А;
5) 6)
100 115
922. 1) і; 2) 3) |; 4) ±.
923. Рис. 222 — і; Рис. 223 - |;
4 6
Рис. 224 - -; Рис. 225 - |;
8 З
Рис. 226 — Рис. 227 — |.
924. Рис. 228 — і; Рис. 229 —
2 о
Рис. 230 — -; Рис. 231 - |.
6 5
925. - — одна п’ята; ^ — одна 5 7
сьома; — — одна тринадцята; 13
— — одна двадцять четверта;
— одна сота;
100 "" 317
трьохсот сімнадцята.
1
— одна
926.1)
2)
100
1 см;
1000
т = 1 кг;
3) — доби = 1 год;
4) - год = 1хв.
www.4book.org
г
927. грн. = 1 коп.;
100
1,1
•------- кг = 1 г; — хв = 1 с.
1000 60
13
928. — всіх дерев становлять ви- ЗО
шні.
929.
932. 1) 1 мм = — см;
2)1см = ^ м: 3 ) 1 м = ^ к м:
4 )1к г = ^ ц; 5 ) 1 ц = і т;
6) 1 с = і хв; 7) 1 год = ^ доби;
8 )1ко п. = — грн.
933. 1) 1 ом = ^ дм; 2) 1 дм = ^ м;
3) 1 1" = . А » 4) 1 кг = ^
1000 1000
т;
5 ) 1 х в = ^ г о д: 6 ) 1 с = ^ г о д.
934. За 1 год виконано — частину завдання; ®
2
за 2 год виконано — частин за- 8
вдання;
5
за 5 год виконано — частин за- 8
вдання;
7
за 7 год виконано — частин за-
8
вдання.
935. За 1 год автобус проїде і від-
6
стані;
2
за 2 год автобус проїде — відстані;
6
за 5 год автобус проїде ^ відстані.
6
936. Туристи подолали шосту части­
ну маршруту. Яку частину маршру­
ту залишилося подолати туристам?
937. 2 м 40 см = 240 см; 240 : 6 = = 40 см тканини пішло на плаття.
938. ЗО : 5 • З = 18 дівчат у класі.
939. 1) 60 : З • 2 = 40 (м) — довжи­
на — мотка;
З
2) 60 : 4 • З = 45 (м) — довжина
3
— мотка;
4
3) 60 ; 12 • 7 = 35 (м) — довжина 7
— мотка;
12
4) 60 : 15 ■ 13 = 52 (м) — довжина 13
— мотка.
1Ö
940. 1) 360 : 9 ■ 2 = 80 (км) - про­
їхала машина за 1 годину;
2) 360 - 80 = 280 (км) — залиши­
лося проїхати машині.
www.4book.org
941. з кг 600 г = 3600 г;
3600 : 6 = 600 (г) — дині відрізали Івану;
3600 : 9 — 400 ( г ) — дині відрізали Марії;
3600 - (600 + 400) = 2600 (г) = = 2 кг 600 г — дині залишилось.
го
Q.
и
(Z
X
т
.5
'с
о
5
<
ш
!<
: D
U o
943Д) — прямого кута = 90"; 5 • З = 5
= 54';
2) — розгорнутого кута = 180" : 6 х 6
X 5 = 150'.
944.1)3дм= А м;1 8 см= ^ м;
52
5 дм 2 см = 52 см = ------- м;
100
З мм =
= 15 мм
1000
м; 1 см 5 мм =
15
1000
2) 5 хв = — хв; 7 хв = — год; 60 60
15 с =
15
3600
год; З хв 5 с = 185 с =
185
3600
год.
945. 1) 15 кг '
15
1000
т;
321 кг = т; 4 ц = т;
1000 10
7 ц = — т; З ц 12 кг = 312 кг =
= 312 1000
2) 7 хв = ^ год; 5 с = ^ год;
esi
CSJ
5 хв 12 с = 312 с =
312
3600
год.
946. 1 ) 144 : 8 з = 18 з “ 54 (гри­
ба) — зібрав Сергій;
2) 144 : 16 • 5 = 45 (грибів) — зі­
брав Іван;
3) 144 - (54 -І- 45) = 144 - 99 = = 45 (грибів) — зібрав Петро.
947. 1) 180 : 18 б = 50 (км) —
проїхав автобус за 1 годину;
2) 180 : 12 • 5 = 75 (км) — проїхав автобус за 2 годину;
3) 180 - (50 -І- 75) = 55 (км) — про­
їхав автобус за З годину.
948. 1) 800 ; 5 2 = 320 (м^) — за­
ймає дитячий майданчик;
2) 800 - 320 = 480 (м^) — решта площі;
3) 480 : 8 • З = 180 (м^) — площа автостоянки.
949. 1)240;12-5 = 20-5 = 100(кг) — цукерок продано за 1-й день;
2) 240 - 100 = 140 (кг) — решта цукерок:
3) 140 : 7 • З = 20 З = 60 (кг) — цукерок продано за 2-й день;
4) 100 4- 60 =- 160 (кг) — цукерок продали за 2 дні.
950. 1) 36 : 6 ■ 5 = ЗО (см) — шири­
на паралелепіпеда;
2) ЗО : З ■ 2 = 20 (см) — висота паралелепіпеда;
5) К = 36 • ЗО • 20 = 21 600 (см*).
951. 36 : З 7 = 12 7 = 84 сторінки у книжці.
952. 24 : 2 5 = 12 ■ 5 = 60 л моло­
ка у бідоні.
953. 1) 42 : 6 • 7 = 49 наклейок у Олі;
2) 49 - 42 “ 7, на 7 наклейок біль­
ше у Олі, ніж у Іванки.
954. 1) 24 : 8 7 = 21 (км) — ту­
рист пройшов за другий день;
2) 24 -І- 21 = 45 (км) — турист пройшов за два дні;
3) 45 : 9 4 = 20 (км) — турист
пройшов за третій день;
4) 45 -І- 20 = 65 (км) — пройшов турист за три дні.
955. 1) 28 : 4 • 5 = 35 (см) — до- вжина прямокутника;
www.4book.org
2) я = (28 + 35) • 2 = 63 2 = 126 ( c m );
3) S = 28 • 35 = 980 (см^).
28
X
35
140
+
84
980
956. 1) 20 : 2 ■ З = ЗО ( c m ) — до­
вжина паралелепіпеда:
2) 20 : 4 ■ 5 = 25 (ом) — висота паралелепіпеда;
5) (20 ■ ЗО + 20 ■ 25 + 25 ЗО) • 2 = = (600 + 500 + 750) ■ 2 = 1850 х X 2 = 3700 (см^) — площа поверхні паралелепіпеда.
957. 1) 115 : 5 7 = 23 7 = 161 — сума двох чисел;
2) 161 - 115 = 46 — другий до­
данок.
958. 1) 270 : 9 • 2 = 60 — дорівнює 2
- від числа 270;
2) 60 : 5 6 = 12 6 = 72 — шукане число.
959. Весь шлях становить —, тобто
5 частин, якщо автомобіль проїхав
2 частини, то залишилося проїхати
З
3 частини, тобто —.
О
9 6 0.1 ) 1 000 000 -І- 1 000 001 +
+ 1 осо 002 = з 000 003;
2) 999 996 -н 999 997 -І- 999 998 -I- + 999 999 = з 999 990.
961. 1) 48 ; 4 = 12 (дм) — сторона квадрата;
12 ■ 12 = 144 (дм^) — площа ква­
драта;
2) 16 : 4 = 4 (см) — сторона ква­
драта:
4 - 1 = 3 (см) — сторона нового квадрата:
4 ■ 4 = 16 (см^) — площа початко­
вого квадрата;
3 - 3 = 9 (см^) — площа нового ква­
драта;
8 ГДЗ 5 кл.
16 - 9 = 7, на 7 см^ площа квадра­
та зменшилась;
3) 20 : 4 = 5 (см) — сторона ква­
драта;
5 -І- 2 = 7 (см) — сторона нового квадрата;
5 • 5 = 25 (см^) — площа першого квадрата;
7 ■ 7 = 49 (см-) — площа другого квадрата;
49 - 25 = 24, на 24 см^ площа ква­
драта збільшилась.
962. 20 ■ Ь - т. Якщо 6 = 25 м, т = 150 м^, то 20 • Ь - m = 20 X X 25 - 150 = 500 - 150 = 350 (м^) — землі батько залишив собі.
963. 1) 1:8 = і; 2) 2:5 = |:
3) 15:7 = —; 4) 2 0:4 = —;
7 4
1 о 79
5) 13:4 = 6) 72:10 = —.
4 10
964. 1) 1:7 = і; 2) 4:13 = ^;
3) 12:5 = ^; 4) 43:17 = ^.
5 17
965. 1 ) у = 57 : з = 19;
2) — = 384 :16 = 24;
16
3) = 4605:15 = 307.
15
2
966. 2:7 = — кг цукру в середньо­
му використовувалося за один день.
967. 1) Y = 8 :1 = 8:
2) — = 12 : з = 4; 3) — = 36 : 9 = 4. З 9
70
968. 1) — = 70 : 10 = 7;
27
2) ^ = 27 :1 = 27;
3) ^ = 420:12 = 35.
www.4book.org
969.
ee
CM
evj
ПЗ
Q.
Ü
d
fO
s
I
T
>4
Q.
5
c
o
3
<
Част­
ка
Дріб
Діле-
не
Діль­
ник
Чи­
сель­
ник
Зна­
мен­
ник
4 : 9
4
9
4 9 4 9
2 : 5
2
5
2 5 2
5
5 : 13
5
13
5 13 5 13
26 : 9
26
9
26 9 26 9
970. 3:7 = — m/x b — швидкість конвеєра.
g
971. 9:14 = — ( m ) — довжинакож-
14
ного шматка мотузки.
972. 1)9 = ^;2 ) 9 = | ^:3 ) 9 = ^.
5 10 15
973. 1)4 = ^;2 ) 4 = І 0 »;3 ) 4 = 1 1 6.
7 ' 100 29
974. 1) 1 = 8: ж = 8 • 5; х = 40;
5
2)
121
= 11; X = 121 : 11; л = 11;
!/-1
3) ^----- = 9; у - 1 = 36; І/ = 36 + 1;
4
і/= 37;
39
4) ------- = 3; І/ + З = 39 : 3;
У + З
І/ + З = 13; І/ = 13 - 3; І/ = 10.
975. 1) І = 9; І/ = 9 ■ 7; у = 63;
2) у = 3; у = 15 : 3; і/ = 5;
3) ^ 4 ^ = 11; д: + 4 = 11 ■ 8;
О
л + 4 = 88; X = 88 - 4; л: = 84;
4) = 7; х - 2 = 42 : 7; х - 2
л:- 2 = 6;л: = 6 + 2;х = 8.
976. 1) 12 = ^; 2) 12 = ^;
4 10
3) 12 =
444 37 ■
977. Нехай площа /// ділянки х га, тоді площа І - (2х) га, а площа I I - (Зх) га. За умовою; х + 2х + + Зх = 138; 6х = 138; ж = 23.
23 га — площа I I I ділянки; 23 • 2 = 46 (га) — площа І ділян­
ки; 23 ■ З = 69 (га) — площа I I ді­
лянки.
978. з см, З см, 9 см — виміри прямокутного паралелепіпеда.
F = З • З • 9 = 81 (см^).
= ( 3 - 3 + 3 - 9 + 3 - 9 ) - 2 = = 63 • 2 = 126 (см^).
3 ) ^ > ^.
153 153
9 8 0.., 2 < 1;
981. 1) -!-> А; 2) ^ < і ^;
18 18 29 29
3 ) і < 1; 4 ) - і - > ^.
8 8 142 142
9 8 2.1) ^ < А; 2) А > ±;
12 12 13 13
3 ) І < І; 4 ) І І > 1 І;
8 8 39 39
5)
137 137 115 115
983. А; А; А; L, А.
11 11 11 11 11
QfiA о — — — 8 1Q1
984. о ц 11 11 ї ї ї ї ^
985. 1) т. л ( 5 І )
лежить лівіше
на координатному промені в по­
рівнянні з т. В 5
( Ц,
и з;
2) т. с лежить лівіше на ко-
V113;
ординатному промені в порівнянні
www.4book.org
з Т. від
4іі5)
986. 1) — — правіше на коорди­
натному промені, НІЖ —;
2) — — правіше на координатно- 13
му промені, НІ Ж —.
13
987.
— відрізка має таку ж довжину,
як 1 — цього ж відрізка.
4.
12
о, 1 4
Тому - =
988.
12 см
і
відрізка
12 см
^ відрізка
989.
о
1 - - L
4 ~ 12
і - і. 2 ’ 8
A ß
'(і)
'4'
і в
.8.
на коорди­
натному промені збігаються. Т о м у | = |.
990.1) 2) ^ < 1 2.
14 17 43 43
991. у якщо а = 1, 2, З, тобто
1 4 2 4 3 4
7 ^ 7 ’ 7 ^ 7 ’ 4 ^ 1'
992. f якщо X = 1, 2, З, 4.
^ ^ 1 7 2 7 3 7 4 7
9 9 9 9 9 9 9 9
5 7 6 7
9 9 9 9
= «•
7,8. ± < А < А; А < А < А;
13 13 13 13 13 13
± JL А. А А А
1 3 ^ 1 3 * ^ 1 3 ’ 13 "^13 ^ 1 3'
якщо І/ = 8, 9,
994. А < Х < І І,
15 15 15
10, 11, 12.
А А і?.. А А
15 ^15 “^ 1 5 ’ 15 "^15*^15’
А 1° 1І. А 11 М.
1 5 ^ 1 5 ^ 1 5 ’ 15 "^15 “^ 1 5 ’
15 ^ 15 ^ 15'
995. Розв’язання наведено в під­
ручнику.
Вправи для повторення
997. А ) 25368
235
47
539
186
141
458
423
35 - остача
www.4book.org
Б)
125
361
45126
*375
762
750
126
~126
998. 1) 3600 : 20 = 180 (деталей) — в день виконує І бригада;
2) 3600 : ЗО = 120 (деталей) — в день виконує I I бригада;
3) 3600 : 60 = 60 (деталей) — в день виконує I I I бригада;
4) 180 + 120 + 60 = 360 (дета­
лей) — в день виконують три бри­
гади разом;
5) 3600 : 360 = 10 (днів) — необ­
хідно трьом бригадам, щоб вико­
нати завдання, працюючи разом.
§ 3 0.
999. Правильні дроби:
і. ї. і
5 ’ 7 ’ 31’ 2'
Неправильні дроби:
I. І.
2 ’ 7 ’ 7 ’ 11'
1000. 1) Правильні дроби:
А. І. і.
12’ 4 ’ 8 ’
2) неправильні дроби:
I I. і. 1Ä
17’ З ’ 5 ’ 5 ■
1001. 1) Менші від 1:
8 9
2) дорівнюють 1: —; —; З) більші 8 9
. , 12 8 18 ВІД 1: —; —; —.
11 7 7
1002. 1) Менші від 1:
1 3 ’ 8 ’
, 13 7 110
2) дорівнюють 1: -; -; —;
04 , 13 8
3) більші ВІД 1: .
7 5
1003.
з 4_ 6_ 8_ П ^ 7 ’ 7 ’ 7 ’ 6 ’ б ’ 6'
Р 1^ => !■ г п ’ к -
7_ 7_ 7_ 7_ 7_ 7 7_
1 ’ 2 ’ З ’ 4 ’ 5 ’ б ’ 7 ’
? І' г f
1007. 1) f < 1; 2) у > 1; 3) I = 1;
4) 1 > —; 5) 6) - > -;
13 2 4 4 «6 ’
7 ) І > 1 8;8 ) А < 1 2; 9 )і = І 1 І. З 18 12 5 7 111
1008. 1) К у, 2) ^ < 1,
S > f'
1009. л ( | ). « I I, с ( | ), ),
п
8
www.4book.org
^ — правильні дроби; 1;
1£; — — неправильні дроби. 8 8
1010.
1 1 9 9
£ 10 И 9 9 9
1011.
І
7. 8. 7 7
10
7
1012. Дріб — — правильний при
5. 6 7 ’ 7 ’
1013. Дріб — — неправильний
а
g
при а = 1, 2, З, 4, 5, 6. Дріб — —
а
правильний при а = 15, 20, 22.
1014. 1) — — правильний при а =
6
= 1, 2, З, 4, 5.
2) — — неправильний при а = 1, а
2, З, 4, 5.
1015.
1 3 4 7 U ІЗ
П 1111 11 11 11
О 1
4П4С 1 5 7 11 25
1016. — м; — м; — м; — м; — м.
8 8 8 8 8
3 7
1017. 1) — яблука; 2) — яблука;
4 4
8 11
3) — яблука; 4) — яблука.
4 4
1018. 72 : 6 ■ 7 = 84 (дні) — відве­
дено на будівництво складу за пла­
ном.
1019. 18 : 9 - ІО = 20 (т) — овочів зібрав фермер.
1020. 1) 105 : 21 ■ 19 = 95 (дета­
лей) — становить норма;
2) 105 - 95 = 10, на 10 деталей пе­
ревиконав норму токар.
1021. 1) 12 : 6 5 = 10 (км) — ту­
рист пройшов за другий день;
2) 12 -І- 10 = 22 (км) — пройшов турист за 2 дні.
1022. 1) — < 1 прил:= 1, 2, З, 4, 5, 6.
2) - >1 при X = 1, 2, 3.
X
1023. — правильний при
16
,1 1 о 15
= Ї 6 -
1024.
15
11-(-2Ь
буде неправильним
^ 1 . О
при 6 = 1: —; при 6 = 2: —.
13 15
1.25, X, f f,
« ґ І' f
f Ь Ь V
9. 9. 9. 9. 7. 7. ’ 4 ’ 5 ’ 7 ’ 9 ’ 4 ’ 5 ’
1027. 1) Дроби ^ і І будуть пра-
8 О
БИЛЬНИМИ при Ь = 6 і Ь = 7.
12
2) Дріб — — неправильний,
Ь
g
а дріб — — правильний при ft = 9; ft
ft = 10; ft = 11; ft = 12.
www.4book.org
3) Дроби — і — будуть неправиль- 7 Ь
ними при Ь = 7; 6 = 8; і) = 9.
1028. 1) 959 - (159 + 273) = (959 -
- 159) — 273 = 800 - 273 = 527;
2) (584 + 137) - 484 = (584 - 484) + + 137 = 100 + 137 = 237;
3) 781 - (329 + 271) = 781 - 600 = = 181;
4) (497 + 382) - 182 = 497 + (382 -
- 182) = 497 + 200 = 697;
5) (541 + 359) - (137 + 663) = 900 -
- 800 = 100;
6) (342 + 975) - (775 + 242) = (342 - - 242) + (975 - 775) = 100 + 200 - = 300.
1029. 1) а + 6 — осіб їхало в двох вагонах метро;
2) (а + 6) - с — осіб залишилося в двох вагонах після зупинки;
3) Ь - с — осіб залишилося в дру­
гому вагоні після зупинки;
4) а + (і> - с) — осіб в двох вагонах після зупинки.
(а + Ь) - е = а + (Ь - с) — правиль­
на рівність.
Якщо а == 39, Ь = 52, с = 24, то (а -f Ь) - с = (39 + 52) - 24 = 91 - 24 = 67; а -І- (6 - с) = 39 -І- (52 - 24) = 39 -І- 28 = 67.
1030. а) (4 1 -Ь 4 4 -І- 1 • 1) • 2 =
= 18 (см^) — площа поверхні фігу­
ри;
б) (2 ■ 2 + 2 • 1 -Ь 2 • 1) ■ 2 - = 16 (см^) — площа поверхні фігури. Площа поверхні фігури на рис. а) більша від площі фігури на рис. б) на 2 см^.
1031. Чотири цілих одна третя; п’ять цілих вісім дев’ятих; сто двадцять три цілих одна друга; одна ціла сімнадцять двадцять сьомих.
1032. 1) 5 + І = 5 І;2 ) 7 + І = 7 І;
D O 4 4
3) 4) 1 + 1 5 - 1 5 І.
Ш З. і ) 9 4 - 9 І;2 ) 7 Л.7 |,
3) І-Н4 = 4 І; 4) — -н 23 = 23 —.
9 9 19 19
1034. 1 ) 7 І = 7.І;
2 ) 3 | = 3.1; 3) 5 І = 5.І;
4, І 4 І | - 1 4.Н,
1035. 1) 1 3 І = 13 + І;
2 ) 5 І = 5 + ^; 3 ) 1 2 ^ 5.1 2,1 ^ ^ 7 7 ' 136 136
4) 2 0 1 1 г:^ = 20114- ^
2012 2012
^036’ п = к ’ Ї І Ї = —
числа.
1037. 10; 15; 120; 1751 — нату-
ральні числа.
5 ) 1 і 2.,о Н, 5,
13 13 10 10
Ш 9.і,1 і 5 = з о і.з,і г = 4 А, 5,6,5 = 11.
100
100 25
w o. i,f.3 i,2,l l £ = i o i.
,0 4 1. i,f.i s l.2,!1 1.2 9 |.
www.4book.org
1042. 1) з і > 3; 2) 4 | < 5:
з ) і й < 4 ‘
1043. 1) 8 | < 9; 2) 5 ^ >5;
3) 4 < 1 3 ^; 4) 3 | < 3 ±.
1044.
о
Ф-Н-Н
0
1052. « < f. f = 4|; m-4.
1053. 7<7І, тА, 7І <8.
1 Q О
1054. 19 : 4 = — = 4 - (км/год) —
4 4
швидкість туриста.
1055. 3 2:9 = ^ = 3|(ХВ) - р о з -
У у
в’язував одне рівняння.
А С С D В F
1 ^ 2 1 1 И М З 5 5 5 5 5
7 ^ 2. 1 3 = 2 - - - = !- •
5 5 ’ 5 5 ’ 5 5 ’
“ - 9 І - І І = 9 І
5 5 ’ 5 5 ’
1045. 1) 8 км 113 м = 8
113
1000
км;
З км 8 м = З
8
1000
км;
.19
2) З год 19 хв = З — год;
60
7 год 1 хв = 7 год.
DU
1046. 1) 2 < у: 2) | < 3.
1 0 4 7.1 )
172 ^ 103 13 ^ 8 ■
1049. ^ = 8 І;^ = 7; 1 ^ = 9 1;
З З 36 8 8
1 3 2 ^,О А; 3 7 ^,2 13 13 5 5
1 0 5 0.n < | f;n = i.2.3.^ = 3 A
1051. m > f; f = 6 i;m » 7.
1056. 1) 32:15 = 2— (м) — необ-
15
хідно на пошиття одного костюма.
2 м не вистачить.
1057. 41:5 = 8 І к г бананів в од-
5
ному ящику.
1058. 1) 6 : 80 = ^ ц — з 1 м= уро-
ÖÜ
жайність на першій ділянці;
620
2) 620:90 =
90
кг — з 1 м“' уро­
жайність на другій ділянці.
урожайність на тре-
04 800
3) ТТГТГ КГ
100 тій ділянці.
600 .,40 , , 620 „80 , ,
= 7— (кг); ------- = 6 — (кг);
80 80 90 90
800
100
= 8 (кг).
1059. 5 - < - < 6 -; а = 38, 39, 40.
7 7 7
1060. 1) i f; 2)
7 * 5 _ 785 795.
775’ 775’ 775’
783 783
784’ 794'
1062. = =
1061. 1)
2)
www.4book.org
rs
CL
_u
Ü
Ö
s
X
T
>4
Q.
.5
c
o
3
<
Ш
3) A + i l = 1 6. 4) A + =
19 19 19’ 11 11 11
^ 7 9 16 4 4 8
13 13 13’ 5 5 5 ’
8 8 8 37 37 37
9 ) ^ _ 3 1 = 0; 1 0 ) i ^ - 1 2 = ^;
' 49 49 55 55 55
U ) 1 - 2 = 2. =
N 7 7 ’ ^ 47 47 47■
1063. 1) — + — = —;
15 15 15
2) 3) =
43 43 43 13 13 13
4) A,A = H; 5 ) A _ _ L = A;
11 11 11 35 35 35
6 ) i 2 _ 1 2 ^ 0 ^ 7 ) І - 1 Л;
47 47 7 7 7
8)
42 31
11
111 111 111
e\J
c*s
CM
жина ламаної.
ремонтували за другий день.
1066. ^ ^ ~ ^ частину иіля- ху проїхали другого дня;
2) ^ ^ ^ частину шляху про­
їхали за два дні.
1067. - -
сіяли за другий день;
7 6 13
^ 20 " ^ ~ засіяли за
два дні.
1068. і ) 1 І - А,А = і 2;
25 25 25 25
2)
18 ['S 7 '3
І
І 7 1 + --- :
13
19 І19 19у 19’
1 13 ■ 13
3) J L _ J _ _ A.±; 11 11 11 11
4) А _ Г ^ _ А І = о.
12 U 2 12J
1069. і ) і 2 _ А,А = А; ' 13 13 13 13
2) А _ ± _ А = 0;
’ 17 17 17
3) — + f ^ ---
19 U9 19j
« і -
ЗО’
12 _ 5 18 18; 7
з о'^''
19’
18'
17_
40
JL = JL.
17 17’
j L _ 10. '25 “ 25’
= ü -
40’
14 19
19
12 9 9 12
2) X = —; х = — ■ + —;х
25 25 25 25
1 7
1072. Якщо а = —, то а + —
13.
V* —
13 7 .
з о ’
X —
з о'‘ з о ’
_ 7 1 6
~ 17 17
: У --
’ 17’
10 4
• ‘9 •
_ 14
“ 25 ^ 25
* « ‘
25’
_ 17 15
• * -
2
40 40
, t -
' 40'
16.
■V- —
16 14.
19’
л —
18 ‘' 19’
13
25' 13 13
J L - А
13 " 13'
Якщо а = —, 13
— = і 1
13 “ 13"
Якщо а = —, 13
J - = А
13 “ 13
^ - А
13 “ 13
www.4book.org
якщо а = ^. то а + ^ = А +
- 1 З
■^13 13'
1073.Якщоа = ^.т о Ь - А = ^ _
А = і 1
^ 29 “ 29'
Якщо а =
- А - А
29 ~ 29 ■
1 І
29’
Якщо а = —,
_ А = А
29 29'
29 29
6 - А = А _
29 29
^ 8 8
то о —-------
29 29
Якщо а = —,
1074. 1) Якщо а = ^. * = Ц -
с = А, то а + 6 - с = — + — - 29 29 29
29 29 ■
42
2) Якщо а = —, Ь = ^, с = ^, 97 97 97
42 1 43 _
то а + Ь ~ с = — + -г = 0-
97 97 97
1075..) 2 І = й, 2, ä f.f,
1 0 7 6.1 ) З І = Н, 2,7 |.f,
3,8 ±.Е Ї,4, ц і.51.
^ 10 10 7 7
,^26 X Л 26 д: 29
1077. 1) — < — < 4 -; — < — < —;
7 7 7 7 7 7
д: = 27, 28.
, 9 ж „ 2 74 X 80
2) 5— < — < 6 —; — < — < —; 13 13 13 13 13 13
X = 75, 76, 77, 78, 79.
1079. 1)
13
U9
9 9
49 49’
71.
13 19 21 13 40
нх =
------1---;--------- і-ж = —;
49 49 49 49 49
* “ 49 49 ’ ^ “ 49 ’
2 ) і і
' 17
х + -
х + ----
17
17’
17’
17 17
10 4 6
X = ■
А = 1£.
17 17’
= 17 17’
1080. 1) g -
17
19;
= м.
“ 19’
5 15
_ А = ^ _ И._____
^ 19 “ 19 19’ ^ 19 19’
15 5 20
^"1 9 "^19’ ^"1 9 ’
2)
39
=
39 39 ’ 17 15 27
_ _ ^ .
39 * 39 39’ 39 ^ 39’
27 25
* 39 39’ ^ 39'
47 “ 47 4 7 ’ 47 4 7 ’ “
^ _ _ о _ ^ _ 5 _, _ £ _ ^ 1 7 _ 5 _. 12 12 ~ 12’ 12 “ 12 12’
А = 12 12 12
17 17 17 17
а
17
І І _ Ц.
17 17’ 17 17
2;
www.4book.org
13 13
11
— поля за-
1082. 1)
19 19 19
саджено огірками;
04 2 1 1
2 ) ------------- = — — поля засаджено
19 19 19
морквою;
04 11 2 1 14
3) — + ------1-------= — — поля заса-
19 19 19 19
джено всього.
7 1 8
1083. 1) ^ + ^ = ^ частина лісу
засаджена;
2) 200 : 20 • 8 = 80 (га) — зайнято ялинками і соснами разом. Відповідь: 80 га.
1084. 1) — + — =
25 25 25
2) 75 : 25 • 13 = 39 (км) ~ проїхав велосипедист.
1085. =
2) 360 : 9 • 4 = 160 (кг) — фруктів.
1086. 1) — + — =
' 15 15 15
2) 300 : 15 • 9 = 180 дерев листяних;
3) 300 - 180 = 120 дерев хвойних.
1087. 1) A,J L = 1 2;
19 19 19
2) 36 : 12 • 19 = 57 (км) — подо- лали всього туристи.
1088. 1) 4; 13 = - і;
ІО
2) 7:13 = ^;
04 7 4 З
о ) = — частина першої
13 13 13
мотузки менша за частину другої.
1089. А + + А =
13 13 13 13
1090. +
31 31 31 31 31 31
Відповідь-, не зможе.
1091. 1) 450 : 9 = 50 (пляшок) —
автомат наповнює за 1 хвилину;
2) 50 • 60 = 3000 (пляшок) — може автомат наповнити за 1 годину.
1092. X = 38 15 + 7; X = 577;
577 15 Остача — 7.
45 38
_ 8 7 ” 80
1093. 1) (48 - 2 • 8) : 2 = 16 (см) —
друга сторона прямокутника;
2) 8 • 16 = 128 (см^) — площа пря­
мокутника.
1094. =
2 ) А,з = з А; 3) 6 |.| = 6 І;
4 ) 7.з А = і о А;5 ) З І.4 і = 7 |;
1095. =
04 4 ^ ^ 4 04 , 8 2 ,1 0
2) - + 5 = 5 -; 3) 7 — + — = 7 —;
9 9 ' 13 13 13
="‘ ї ї"= ї ї - ^ ї ї -
1096. 2 7 | j + 2 5 i.5 2 H „ є,.
нанів у двох ящиках разом.
м довжина
1097. 12|-ЗІ = 9|
5 5 5
зеленої стрічки.
1098. 1) 5^- 3 = 2^;
5 5
www.4book.org
1099. 1) 7 | - 2 = 5 |;
2 ) 3 - » - 2 А = і А;3 ) 1 - А = А;
’ 11 11 11 11 11
» З ^5 З ^5
..- 4 = 4 - 4 = 4,
8,И - 1 0 |.|.
1100.1) 2 5 § - 2 § = 2 з|(км/год)-
О О о
швидкість катера проти течії;
2) 2 5 - + 2 - = 2т| = 28 (км/год) —
8 8 8
швидкість катера за течією, лук було на другій машині; везли на базу.
19 19 19
2) 9 І 1 -. = 5і і; . = 9 І І - 5 І 1;
48 48 48 48
JC = 4;
1103. 1 ) - 4 = 9 А;
д: = 9— - 7 —; х = 2;
13 13
2 ).- 1 4 І 2 = І І; . =
19 19 19 19
, . 29 ,^10
л: = 14 —; х = 15 —.
19 19
1104. і ) 5 И - А = 5 А ^
12 7
3) 4 | - 2 | = з | - 2 | = і І;
7 7 7 7 7
4) і 8 І І - 1 о И = і 9 ^ _ і о і 1 =
19 19 19 19
= 9
Н.
19’
= Н.
17’
2 ) 7 ^ + 8 ^ = 1 5 І » = 1 6 І І;
' 29 29 29 29
3) 5і - з і = 4і і _ з і = і 1;
8 8 8 8 8
4) і 4 И _ і о И = 1 з і ° - 1 о И =
' 27 27 27 27
= 3 ^;
27
5) і о 2 _ і = 9 І 1 _ і = 9 і;
^ 9 9 9 9 9
6 ) і З - 1 - і 2 І О = 1 2 2 5 - і 2 Н = І 5. ' 17 17 17 17 17
1 1 06.1 ) 5 А _ 2 А,з А = з А.
.3 ± = б Н;
11 11
2 ) 7 А 2 - і А _ з А = б А _
13 13 13 13
- 4 - Ä -
.5 І ° = 6 І ^;
13 13
2) і 5 І 0 - 4 А _ з 1 - = 1 і А _
19 19 19 19
_ 3 ^ = 1 0 ^ - 3 ^ = 7 І І.
19 19 19 19
www.4book.org
(C
Q.
u
m
s
X
T
5
c
o
S
<
, 4 5 13 8 5 ,
^ 9"9 ’ ^ 5 5 ~ 5 ~ '
1109. 1) =
20 20 20
2
= 2 — (кг) — крупи було в друго- Zij
му пакеті; пакетах;
3 ) 6 - З І І = 5 ^ - З І І =
20 20 20
9
= 2 — (кг) — крупи в третьому
_18..2 4..
- 2 — = 24 — (га) — площа другої
ділянки;
2) 2 7 І І + 2 4 ^ = 5і І І =
25 25 25
= 5 2 ^ (га) — площа двох ділянок; 25
= 27 — (га) — площа третьої ді- 25
1111. 1) ( ^ + 3 ^
л: + 3— = 1 — + 5 —;
11 11 11
..е Н _,± ^ „ з ±,
11 11
2)
х - і 8
9
.З І = 4 І;
9 9
РО
CM
х - і І = 4 І - З І;
9 9 9
,_ і | = з Н _ З І; .- 1 « Л;
9 9 9 9 9
,8 6 ,1 4 „ 5
х = 1 - + -; х - 1 —; х = 2--,
9 9 9 9
3) 7
- з Н,
19
8 І - _, = 7 А _ з 10;
19 19 19
8 ± _, = б ^ - З І °;
19 19 19
8 І _, = з і І; . = 8 - 1 - з і І;
19 19 19 19
^20 ,1 7 ,3
" = 'ї?- ^ ї?= " = =
4) 5 І + f 4 «..l = 1 0 i;
І 7 ; 7
4 | + * = 1 0 ^ - 5 |:
7 7 7
,6 „ 10 ^ 4 ,6 ,6
4 - + х = 9— - 5 -; 4 - + х = 4 -; 7 7 7 7 7
X = 4 -----4 — ; X
7 7
1112. 1) 8 ^ -
о5
0.
= 1 ^; 35
,_ 5 А = 8 І І - 1 ^;
35 35 35
,8 , 52 , 23
х - 5 — = 7
-------1 —:
35 35 35
,8 „29 ^29 ^ 8
^ 35 35’ ^ 35"^ 35’
. = 1 1 ^; х = 1 2 А;
35 35
2)
Г і О ± -.1 - 5 і 1 = з А..
\ 13 ) 13 13
10— - х = 3— + 5 —; 13 13 13
,19
10— - j c = 8 —: х = 10— - 8 —; 13 13 13 13
, = 9 П _ 8 І ^ = 8 ^ - 8 Н = І І;
13 13 13 13 13
^ п
^ “ 13'
www.4book.org
1113. 1) 7 - 2 — = 6 — - 2 — = 11 1 11
11 11 11 11 11
2) 1 2 - -
= 1 2 ^ 8 ^ = 7 7
3) f 5 - - 3 - l - f 9 - - 8 - l = 4 7 7j V 7 Ч )
- А -
> f - ‘ h
= 2 і - 5.
7 7
7 7 7
4) 5 І.З І
4 4>/
_ 4 А.9 _ 4 А = 17 17
= 8 І І - 4 А = 4 І І;
17 17 17
5)
f g — - 5 —
І 17 17J
,12 ,8
13^ 13J
= 4 - 2 Н 0 = 4 - 3 ^ = А; 13 13 13
6)
1 9 А _ 7 і 6^
19 19
4 ^. З І ]
8 8J
= 1 8 ^ - 7 І « - 8 = 1і А _ 8 = з А. 19 19 19 19
8 - 51114. 1)
_ 5 А ^ з А = 2 И,з А = 6;
17J 17 17 17
7 І ^ -
17
7 І °.3 “
19 19;
- 1 0 — = 18— - 1 1 — = 7 — ; 19 19 19 19
[ 11 ї ї; 11 i i J
= п Н _ Г 2 І з _ і ±
11 11 ї ї;
= 1 і М _ і А = і о ±; 11 11 11
4) Г з - + 5 - 1 - 4 — = 9 - 4 — =
І 9 9; 11 11
= 8 1 1 - 4 - 1 = 4 - 1;
11 11 11
9 І 5 - 2 І 1 І
15 15;
- 4 = 7 — - 4 = 3 —. 15 15
1115. 1) і о | - б і = 9 І - б ^ =
5 5 5 5
4
= 3— ( л) — молока в третьому бі-
5
доні;
2, 7 | - З І = 6 І - 3 | = 3 | (.) -
молока у другому бідоні;
3) 61 - З І = 3 1 (л) — молока у пер-
5 5 5
шому бідоні.
1116. 1) 240 : 8 ■ з = 90 (км) — ав­
томобіль проїхав за першу годину;
2) 9 0 - 2 - = 8 9 -
5 5
• 2 - = 8 7 - ( к м ) —
5 5
автомобіль проїхав за другу го­
дину;
3) 2 4 0 - 90-1-87-
5;
= 2 4 0 - 1 7 7 - = 5
= 2 3 9 - - 1 7 7 ^ = 6 2 - (км) — про- 5 5 5
їхав автомобіль за третю годину.
1 1 1 7. 1) 1 2:7 = у м = і | м -
довжина однієї частини;
= 5— (м) — периметр трикутника.
1118. 1) 17 :9 = ^ = 1§ ( м ) - д о -
У у
вжина однієї частини;
^ 9 9 9 9 9
= 7 ^ (м) — периметр квадрата.
www.4book.org
1119. 1) i - A = ^ _ ^ =
2) 77
1120.
15 15 15 15’
7 ■ 15 = 165 ( k m ).
1) 5 дм^ = 500 CM^;
2) 3 = 30 000 CM^;
3) 15 a = 1500 M^;
4) 13 CM® = 13 000 MM^
5) 8 ДМ® == 8000 cm'';
6) 37 М® = 37 000 000 CM^
1121. (1) 3 першої ділянки було зі­
брано 5137 кг буряків, що на 132 кг менше, ніж з другої ділянки, а з третьої було зібрано на 479 кг більше, ніж з другої ділянки. Скіль­
ки всього було зібрано буряків?
1) 5137 -І- 132 = 5269 (кг) — буря­
ків зібрали з третьої ділянки;
2) 5269 -І- 479 = 5748 (кг) — буря­
ків зібрали з третьої ділянки;
3) 5137 -Н 5269 -Ь 5748 = 16 154 (кг) = = 16 т 154 (кг) — буряків було зі­
брано всього.
(2) З першої ділянки зібрали 4592 кг буряків, що на 137 кг біль­
ше, ніж з другої, а з третьої ділян­
ки зібрали на 983 кг менше, ніж з другої ділянки. Скільки всього було зібрано з трьох ділянок?
1) 4592 - 137 = 4455 (кг) — буря­
ків зібрали з другої ділянки;
2) 4455 - 983 = 3472 (кг) — зібра­
ли з третьої ділянки;
3) 4592 -Ь 4455 -Ь 3472 = 12 519 (кг) = 12 т 519 (кг) — буряків зі­
брали всього.
1122. 1) 720 коп. : 16 = 45 (коп.) — коштує порожня пляшка;
2) 720 - 45 = 675 (коп.) = 6 грн. 75 коп. — коштує сік.
Домашня самостійна робота №6
1. в. 5,І З.А.
4. А. 80 : 16 • 9 = 45 (км).
5. в. 3 7.5 2
7 7
23 23 “ 23 ■
7. В. 1) 40 : 2 ■ 5 = 100 (кг);
2) 100 - 40 = 60 (кг).
fi г l i - f - L + A l
'23 І23 23J
8. В. 7 к г 1 3 г = 7
13
1000
9— ~ х
13
9 — - х = 5— - 2 — ;
13 13 13
5 А _ 2 і - = 4 ^ - 2 ^ = 2і ^; 13 13 13 13 13
9 ^ -. = 2 І ^; х = 9 І - - 2 і 2; 13 13 13 13
13 13 13 13 13
х = 6-
13
10. Г.
21
= 7; 21 : (х - 3) = 7;
х - 3
л: - З = 21 : 7; X - З = 3; X = З -1- 3; х ^ б.
11. - і л = 5, 6, 7, 8.
5 п
2) 27 : 9 ■ 17 = 51.
Завдання для перевірки знань №б
'■ '> г Ä -
1 2 1
3, 1) Правильні дроби: —; —; —;
3 7 8
■ ^ 4 7 8
2) неправильні дроби: —; —; —.
4. 28 : 7 • 6 = 24 (учні).
www.4book.org
5.i ) ^ = i JL; 2 ) 1 § ° = 3o.
30 30 4
— — = — •
"• ’ 27 27 27 “ 27’
4, є І -.2 І - 4 - 5 - = 8 - 1 - 4 І - =
^ 23 23 23 23 23
= 7 ^ _ 4 A = 3 ^.
23 23 23
7. 120 : 8 • 5 = 75 (сторінок).
8. 1) 4c m = ^ m: 8 д м = А „;
7 ДМ 3 CM =
73
100
m;
a 5 c. A ™ 127 = - 2 ^ ».
9. і i; = 5, 6.
8 X
10. 1 ) ^ - 1 = A;. = 25;
^ _ i l = A.
17 17 17’
1 7 1
2) 7 І + - = 8 -: a = 7;
9 a 9
,1 7 „1
2) 8 : 2 = 4 ( m ) — довжина однієї частини стрічки;
З з
3) “ довжина
більшої частини стрічки.
1123. 1) соті; 2) десяті; 3) деся- титисячні; 4) тисячні.
1124. 1) о цілих, 5 десятих;
2) О цілих, 5 сотих;
3) 1 ціла, 7 десятих;
4) 1 ціла, 7 тисячних;
5) 5 цілих, 113 тисячних;
6) О цілих, 125 тисячних;
7) 4 цілих, 37 тисячних;
8) 5 цілих, 2 тисячі сімсот три де- сятитисячних.
1125. 1) 0,3; 2) 0,03; 3) 0,003;
4) 1,7; 5) 5,3; 6) 0,47; 7) 0,492;
8) 2,17; 9) 15,01; 10) 17,012;
11) 8,173; 12) 152,007.
1126. 1) 0,7; 2) 0,17; 3) 0,017; 4) 2,3
5) 8,1; 6) 0,37; 7) 2,003; 8) 0,541
9) 17,09; 10) 14,013; 11) 112,371
12) 1,003.
1127. 1) 25,8; 2) 0,9; 3) 9,72; 4) 0,82; 5) 115,057; 6) 0,003.
1128. 1) 37,1; 2) 5,82; 3) 119,073; 4) 0,5; 5) 0,78; 6) 0,004.
1126. 1) ^.0,8; 2) ^.0,17,
27 7
- ^ = 0,027; 4) — = 0,7; 1000 10
100
= 0,02; 6)
12
1000
= 0,012.
1130. 1) 5 дм = 0,5 м;
2) 12 дм = 1,2 м;
3) 42 см = 0,42 м;
4) 117 см = 1,17 м;
5) 5 мм = 0,005 м;
6) 2 см 5 мм = 0,025 м.
1131. 1) 42 см = 0,42 м;
2) 113 см = 1,13 м;
3) 1025 см = 10,25 м;
4) 5 мм = 0,005 м;
5) 17 мм = 0,017 м;
6) 4 см 7 мм = 0,047 м.
1132. 1) 52 коп. = 0,52 грн.;
2) 4 коп. = 0,04 грн.;
3) 1 грн. 15 коп. = 1,15 грн.;
4) 130 коп. = 1,3 грн.;
5) 405 коп. = 4,05 грн.;
6) 1042 коп. = 10,42 грн.
1133. 1) 152 г = 0,152 кг;
2) 13 г = 0,013 кг;
3) 5 г = 0,005 кг;
4) 4017 г = 4,017 кг;
5) 5 кг 48 г = 5,048 кг;
6) 1 кг 7 г = 1,007 кг.
1134. 1) 341 кг = 0,341 т;
2) 18 кг = 0,018 т;
3) З кг = 0,003 т;
П5
О.
QJ
U
та
X
З"
5
с
о
з
<
ео
ем
www.4book.org
4) 4591 г = 4,591 кг;
5) 7 ц - 0,7 т;
6) 7 ц 18 кг = 7,018 т.
1135. 1) 2.7 = 2 ^:
2) 41,21 = 41
21
1 00’
3) 413,03 = 413
4) 5,007 = 5 ^
100
5) 0,301 =
6) 0,099 =
1000
301
1000
99
1000'
1136. 1) 4,13 = 4
13
100’
2) 13,2 = 13
3) 8,07 = 8
10’
7
4) 4,013 = 4
5) 0,004 =
6) 0,052 =
100 13
1000
4
1000’
52
1000
1137. А(0,4); В(2,2): С(0,7); £>(1,1) Е(1,6).
1138. М(0,02): L(0,04); АГ(0,06)
N(0,09): і ’(0,11).
1139. Д0,3): С(0,7): А(1); Р(1,5) л:(і.9).
1140. й(4,9); 5(5,4); f ( 6 ); G(6,5) Я(7,2).
1141. 1834,2 — 1834 цілих, 2 де сятих;
183,42 — 183 цілих, 42 сотих; 18,342 — 18 цілих, 342 тисячних; 1,8342 — 1 ціла, 8342 десятити сячних.
1142.
о л . в ,К 1 С ^ D X О 0.2 0,7 0,9 1,2 1,5
1143.
О
о 0,3 0,5 0,8 1 1,1 1,4
1144. 1, 2, З, 4.
1145. ^ , І І , у
BN = 5,7 см.
1146. і ,
АС = 4,8 см.
4)
5)
100
2013
100
7391
1000
= 20
= 7
100 13 100’ ЗОЇ 1000’ 2740 027 ^
10 000 10 0 0 0'
1) 43,7; 2) 102,4; 3) 15,37; 4) 20,13; 5) 7,391; 6) 4,0027.
2047 7
3) ^ = 1 7 ^ = 17,98;
100 100
4) ^ ^ = 3 0 7 ^ = 30,05;
100
100
5 ) 1 ^.1 7 ^ = 17,152;
1000 1000
6 ) 1 ^ = 7 ^ = 7,0513.
10 000 10 000
1149. 1) 173 ; 10 = 17,3;
2) 7308 : 100 = 73,08;
3) 73 : 100 = 0,73;
4) 1537 : 1000 = 1,537;
5) 457 : 1000 = 0,457;
6) 3005 : 10 000 = 0,3005.
1150. 1) 125 : 10 = 12,5; 2) 17 : 100 = 0,17;
www.4book.org
3) 3295 : 1000 = 3,295;
4) 8005 : 1000 = 8,005.
1151.
о А(0,2)
JE д і ) Х>(0,5) В{1)
1) 0,2 = і; 2) 0,5 = |.
1152.
о М(0,25)
1159. 1) 2 мм = 0,002 м;
2) 5 дм = 0,5 м;
3) 7 мм = 0,07 дм;
4) 421 см = 4,21 м;
5) З м 5 см = 3,05 м;
6) 279 мм = 2,79 дм;
7) 4 дм" = 0,04 м";
1 м = 10 дм;
1 м" = 100 дм";
8) 54 дм" = 0,54 м";
^1 м = 10 дм; 1 м" = 100 дм";
iV(l) К
п\)
1 |(0,75)
1) 0,25 = і; 2) 0,75 = -.
4 4
1154.
АВ = 10 см.
1155.
1156. 1) 5 дм з см 8 мм = 0,538 м;
2) 7 дм 1 мм = 0,701 м;
3) 4 м 2 см 5 мм = 4,025 м;
4) 5 м 2 мм = 5,002 м.
1157. 1) 7 ц 5 кг = 0,705 т;
2) 19 т 9 ц 15 кг = 19,915 т;
3) 8 т 13 кг = 8,013 т;
4) 152 ц 18 кг = 15,218 т.
1158. 1) 1 см" = 0,01 дм";
1 дм = 10 см; 1 дм" = 100 см";
2) 1 дм" = 0,01 м";
1 м = 10 дм; 1 м" = 100 дм";
3) 1 см" = 0,0001 м";
1 м = 100 см;
1 м" = 10 000 см";
4) 1 м" = 0,01 а; 1 а = 100 м";
5) 1 см“ = 0,001 дм“; 1 дм = 10 см; 1 дм“ = 1000 см“;
6) 1 дм“ = 0,001 м“; 1 м = 10 дм; 1 м“ = 1000 дм“.
40
9) 1 год 40 хв = 1— год;
60
10) 13 хв 7 с = 13— хв.
60
1160. 1) 12 см" = 0,12 дм";
1 дм = 10 см; 1 дм" = 100 см";
2) 13 см" = 0,0013 м"; 1 м = 100 см; 1 м" = 10 000 см";
3) З дм" = 0,03 м"; 1 м = 10 дм; 1 м" = 100 дм";
4) 27м" = 0,27 а;
5) 17 см“ = 0,017 дм“; 1 дм = 10 см; 1 дм“ = 1000 см“;
6) 437 дм“ = 0,437 м“; 1 м = 10 дм; 1 м“ = 1000 дм“.
1161. 1) 7 см" = 0,07 дм";
2) 1427 см" = 0,1427 м";
3) 93 дм" = 0,93 м";
4) 2 м" = 0,02 а;
5) 823 см“ = 0,823 дм“;
6) 14 дм“ = 0,014 м“.
1163. CD = 0,6 дм = 6 см; CM - 6 : : 2 = З см; З см = 0,3 дм.
1164. 1) 72 381 : З = 24 127 (кг);
2) 72 925 : 5 • 4 = 58 340 (м);
3) 14 км 56 м = 14 056 м : 7 ' 4 = = 8032 (м);
4) 8 ц 1 кг = 801 кг ; 9 • 7 = 623 (кг).
1165. 999 - (99 + 100) = 999 - 199 = = 800.
1166. (1) 1) 36 : З = 12 (см) — сто-
рона трикутника;
2) 12 - 4 = 48 (см) — периметр ква­
драта.
www.4book.org
(2) 1) 81 : З = 27 (дм) — сторона трикутника;
2) 27 • 27 = 729 (см^) — площа ква­
драта.
(3) 1) а = З м — сторона;
2) Р = За; Р = З ■ З = 9 (м) — пери­
метр трикутника.
1167. 0,2 = 0,20 = 0,200;
1,15 = 1,150 = 1,1500.
1168. 1) 0,60 = 0,6;
2) 4,000 = 4;
3) 20,010 = 20,01;
4) 7,03030 = 7,0303;
5) 15,10000 = 15,1;
6) 7,0700000 = 7,07.
1169. 1) 3,7; 2) 5; 3) 17,0101;
4) 9,0003; 5) 17,02; 6) 3,003.
1170. 1) 30,07 < 30,11;
2) 17,25 > 16,25;
3) 5,645 < 5,7;
4) 0,124 > 0,11.
1171. 1) 8,725 > 8,527;
2) 32,99 < 33,87;
3) 4,9 > 4,889;
4) 0,2 < 0,201.
1172. 1) 12, К 13,4;
2) 14,50 = 14,5;
3) 17,01 < 17,1;
4) 15,29 < 15,31;
5) 16 < 16,05;
6) 1,57 > 1,5;
7) 17,98< 18;
8) 12,135 < 12,14;
9) 42 = 42,00;
10) 1,0256 < 1,1;
11) 52,173 > 52,171;
12) 12,001 > 12,0001.
1173. 1) 17,8 > 13,5;
2) 12,3 = 12,300;
3) 14,05 < 14,5;
4) 29,12 > 29,08;
5) 15,01 > 15;
6) 1,8 < 1,87;
7) 19 > 18,92;
8) 14,182 < 14,19;
9) 4,000 = 4;
10) 8,1 > 8,0999;
11) 47,127 > 47,126;
12) 14,09 > 14,009.
1174. 1) 1.289; 1,290; 2,7;
2) 0,11; 0,109; 0,95.
1175. 1) 0,09; 2) 0,0017; 0,017;
3) 7,31; 9,4.
1176. 0,0303; 0,303; 0,333; 3,03; 3,303; 303.
1177. 5,001; 5,01; 5,1; 6,005; 6,05; 8,05; 8,35.
1178. 20,202; 20,002; 2,332; 2,323; 2,303; 2,222; 2,22.
1179. 707; 7,707; 7,07; 0,707; 0,7007; 0,0707.
1180. 4,9; 4,98; 5,4.
1181. 5,1; 5,17; 6,1.
1182. 1) Точка В; 2) точка С.
1183. 1) Точка М; 2) точка К.
1184. 1) Точка В; 2) точка С.
1185. 1) 1. 2, З, 4, 5; 2) 15; 16; 17.
1186. 1) 9; 10; 2) 14; 15; 16; 17.
1187. 1) X = 2; 3; 2) д: = 40; 41; 42; 43.
1188. 1) 4,08; 4,09;
2) 7,31; 7,32; 7,33; 7,34; 7,35; 7,36; 7,37; 7,38; 7,39;
3) 9,72 < 9,73; 9,72 < 9,83; 9,72 <
< 9,93;
4) 10,567 > 10,557; 10,567 > 10,547;
5) 5,87 > 8,77;
6) 0,855 > 0,841.
1189. 1 ) 3,39 > 3,29; 2) 1,45 <
< 1,452.
1190. 1 ) 8 < 8,42 < 9;
2) 4 < 4,791 < 5;
3) 8 < 8,0093 < 9.
1191. 1) 3,71; 3,73; 3,79;
2) 8,511; 8,512; 8,519.
1192. 1) 1,18 кг > 118 г;
2) 3,892 кг < 3893,5 г;
3) 8,2 дм < 82,3 см;
4) 903,8 см < 9,04 м;
5) 31,8 кг < 0,423 ц;
6) 0,9 т > 8,17 ц.
1193. 1) 2,37 кг < 2,3753 кг;
2) 29,4 мм = 2,94 см;
2,94 см = 2,94 см;
www.4book.org
3) 5,8 ц > 572,4 кг; 5,8 ц > 5,724 ц;
4) 29,5 км > 2954,8 м; 29,5 км > > 2,9548 км.
1194. 80,978.
1195. 8.9
1196. 1) 1423 4 = 5692;
2) 47 130 : З = 15 710;
3) 125 382 : 6 = 20 897.
1197. 1) 80 - 23 • 2 = 80 - 46 =
= 34 (дм) — довжина основи;
2) (47 - 15) : 2 = 16 (см) — довжи­
на бічної сторони.
1198. 1) сторона квадрата — 9 см;
2) периметр квадрата — 4 ■ 9 = 36 см.
1199. 1) 8 ^ « 830; 2) 7 ^ « 730;
3) 197©« 1980; 4) 12 31@= 12 310.
1200. 1) 289 300; 2) 1379 = 1400;
3) 8392 » 8400; 4) 5192 = 5000.
1201. 1) 12,457 « 12,46;
2) 12,457 = 12;
3) 12,457 » 12,5;
4) 8,3601 « 8,360;
5) 8,3601 « 8,4;
6) 8,3601 = 8,36.
1202. 1) 762 « 760; 598 « 600;
1845 = 1850;1350 = 1350;
2) 521 = 500; 669 « 700;
5739 = 5700; 12 271 = 12 300;
3) 17 457 « 17 000; 20 951 « 21 000;
4) 257 642 » 260 000.
1203. 1) 593 = 600;
2) 1257 « 1000;
3) ЗО 792 = ЗО 000;
4) 162 573 200 000.
1204. 1) 732 » 730; 397 = 400;
411 «410;
2) 352 = 400; 435 » 400; 807 « 800;
3) 5473 » 5000; 7897 = 8000;
4) 5692 » 6000; 14 273 » 10 000.
1205. 1) 4735 « 4740;
2) 4735 = 4700;
3) 27 451 = 27 000;
4) 27 451 = ЗО 000.
1206. 1) 8848 м « 8850 м;
2) 8848 « 8800; 3) 8848 * 9000.
1207. 2850 км и 2900 км;
2285 км « 2300 км; 1362 км » » 1400 км; 1126 км = 1100 км.
1208. 1) До десятих: 6,713 = 6,7;
2.385 =» 2,4; 4,341 = 4,3; 6,219 » 6,2; 6,35 = 6,4.
2) До сотих: 0,692 » 0,69; 1,234 »
I,23; 9,078 « 9,08; 6,417 « 6,42; 0,025 = 0,03.
3) До одиниць: 12,56 = 13; 13,11 « 13; 17,182 « 17; 25,597 = 26.
4) До десятків: 352,4 =; 350; 206,3 = 210; 425,5 « 430.
1209. 1) До десятих: 6,713 = 6,7;
2.385 = 2,4; 16,051 « 16,1; 0,849 = 0,8; 9,25 « 9,3.
2) До сотих: 0,562 « 0,56; 3,964 = 3,96; 7,408 = 7,41; 9,663 « 9,66;
II,555 = 11,56.
3) До одиниць: 73,48 « 73; 112,09 = 112; 312,52 = 313.
4) До десятків: 417,3 = 420; 213,58 = 210; 664,3 « 660.
5) До сотень: 801,9 » 800; 1267,1 « 1300; 2405,113 = 2400.
1210. 1) 4836,27518 « 5000;
2) 4836,27518 = 4800;
3) 4836,27518 « 4840;
4) 4836,27518 « 4836;
5) 4836,27518 = 4836,3;
6) 4836,27518 = 4836,28;
7) 4836,27518 « 4836,275;
8) 4836,27518 « 4836,2752.
1211. 1) 8491,53726 » 8000;
2) 8491,53726 = 8500;
3) 8491,53726 « 8490;
4) 8491,53726 = 8492;
5) 8491,53726 « 8491,5;
6) 8491,53726 « 8491,54;
7) 8491,53726 = 8491,537;
8) 8491,53726 « 8491,5373.
1212. 1) 1,85318 « 1,9;
2) 1,85318 = 1,85;
3) 1,85318 « 1,853;
4) 1,85318 « 1,8532.
1213. 1) 0,9144 « 0,9;
2) 0,9144 « 0,91;
3) 0,9144 « 0,914.
1214. 1) 1) 720 коп. » 700 коп. = = 7 грн.;
2) 1857 коп. « 1900 коп. = 19 грн.;
2) 1873 см = 18,73 м « 19 м;
2117 см « 21 м;
www.4book.org
3) 12 482 кг « 12 т; 7657 кг « 8 т;
4) 7352 м » 7 км; 18 911 м « 19 км.
1215. 1) 19 572 г = 20 кг;
2) 8321 г » 8000 г = 8 кг;
3) 5492 кг » 5500 кг = 55 ц;
7021 кг я 7000 кг = 70 ц;
4) 540 см = 54 дм;
4228 см и 4230 см = 423 дм.
1216. 1) 43* » 430: О, 1, 2, З, 4;
2) 84*6 = 8500; 5, 6, 7, 8, 9;
3) 57*9 = 5700; О, 1, 2, З, 4;
4) *325 » 4000; 4325 = 4000.
1217. 1) 25* « 260; 5, 6, 7, 8, 9;
2) 93*4 = 9300; О, 1, 2, З, 4;
3) 4*37 = 4000; О, 1, 2, З, 4;
4) *579 = 9000; 8579 « 9000.
1218. 15,26 + 17,43+7,66 + 18,875 = = 59,225 (кг) = 59,2 (кг);
15,3 + 17,4 + 7,7 + 18,9 = 59,3.
1219. 1)8848м = 8км 848 м « 8,8км; 7439 м = 7 км 439 м = 7,4 км;
5165 м = 5 км 165 м = 5,2 км;
2061 м = 2 км 061 м « 2,1 км;
2) 8 км 848 м = 8,85 км;
7 км 439 м » 7,44 км;
5 км 156 м = 5,17 км;
2 км 061 м я 2,06 км.
1220. 1) 4,37* « 4,37; О, 1, 2, 3,4;
2) 9,04* = 9,05; 5, 6, 7, 8, 9;
3) 12,0* = 12,0; О, 1, 2, З, 4;
4) 17, * = 18; 5, 6, 7, 8, 9;
5) 15,01*= 15,02; 5, 6, 7, 8. 9;
6) 72,*6 » 73; 5, 6, 7, 8, 9;
7) 0,38*9 » 0,39; 5, 6, 7, 8, 9;
8) 424*,72 « 4241; 0.
1221. 1) 5,42* = 5,42; О, 1, 2, З, 4;
2) 7,14* » 7,15; 5, 6, 7, 8, 9;
3) 13,0* » 13,0; О, 1, 2, З, 4;
4) 29,38* « 29,39; 5, 6, 7, 8, 9;
5) 81,*5 = 82; 5, 6, 7, 8, 9;
6) 0,27*13 = 0,27; О, 1, 2, З, 4.
1222. 28 500 - найменше число; 29 499 - найбільше число.
1223. ж - 5297 = 4785;
X = 5297 + 4785; д: = 10 082; у. 212 = 39;
І/ = 272 • 39; у = 10 608;
59 225 : г = 25; г = 59 225 : 25; z = 2369;
+ І/ + г = 10 082 + 10 608 + 2369 = = 23 059 « 23 100.
1224. д: + 27 382 = 38 115;
л: = 38 115 - 27 382; л = 10 733;
29 192 - І/ = 3897; у = 29 192 - 3897; у = 25 295;
Z • 37 = 46 065; 2 = 46 065 : 37; Z = 1245;
л: + І/ + Z = 10 733 + 25 295 + 1245 = = 37 273 = 37 270.
1225. 1) 17 - 8 = 9 (годин); 9 - 2 = = 7 (годин) — їхала машина;
2) 560 : 7 = 80 (км/год) — з такою швидкістю рухалася машина.
1226. Таке число існує.
1227. 1) 0,х5 > 0,6ж; 0,75 > 0,67;
2) 8,5ж < 8,л:3; 8,56 < 8,63;
3) 0,дг8 > 0,8ж; 0,98 > 0,89;
4) 0,х8 < 0,8х; 0,68 < 0,86.
1228. 1) 8,7; 2) 5,32; 3) 1,39; 4) 0,5;
5) 0,49; 6) 0,11; 7) 0,023; 8) 0,96;
9) 0,124.
11,2
1,9
1229. 1) 4,7 2)
^0,2
4,9 13,1
3) 4,59 4) 13
"^3,8 "^19,2
8,39 32,2
1230. 1) 4,72 - 2 = 2,72;
2) 13,892 - 10 = 3,892;
3) 0,8 - 0,6 = 0,2;
4) 6,7 - 0,3 = 6,4;
5) 2,3 - 1,2 = 1,1;
6) 0,05 - 0,02 = 0,03;
7) 0,19 - 0,07 = 0,12;
8) 0,47 - 0,32 = 0,15;
9) 42,4 - 42 = 0,4.
1231. 1) 9,3 2) 14,2
5,7 3,7
3,6 10,5
3) 37,8 4) 5,00
~19,0 ~4,12
18,8
0,88
www.4book.org
1232. 1) 1,7 2) 2,1 3) 24,95
‘^2,8 '^1,36 4,3
4,5 3,46 29,25
4) 9,2 5) 25,6 6) 10,30
” 3,4 ~ 9 ~ 8,17
5,8 16,6 2,13
1233. 2,7 T + 3,2 T = 5,9 T — було на двох машинах.
1234. 1) 6,9 2) 9,3 3) 8,9
+ + +
2,6 0,8 5
9,5 10,1 13,9
4) 15 5) 4,7 6) 1,42
+ + +
7,2 5,29 24,5
22,2 9,99 25,92
7) 10,9 8) 0,592 9) 1,723
0,309 ^ 0,8 3 "^8,9
11,209
1,422 10,623
1235. 1) 3,8 2) 5,6 3) 9 + + +
1,9 0,5 3,6
5,7 6,1 12,6
4) 5,7 5) 3,58 6) 7,2
"^1,6 "^1,4 "^15,68
7,3 4,98 22,88
7) 0,906 8) 0,47 9) 8,492
"^12,8 "^0,741 "^0,7
13,706 1,211 9,192
1236. 1) 5,7 2) 6,1 3) 12,1
3,8 4,7 8,7
1,9 1,4 3,4
4) 44,6 5) 4,0 6) 17
"і з ~ 3,4 0,42
31,6 0,6 16,58
7) 7,5 8) 0,12 9) 9,378
” 4,83 "о, 0856 ~8,45
2,67 0,0344 0,928
1237. 1) 7,5 2) 4,3 3) 12,2
2,7 3,5 9,6
4,8 0,8
2,6
4) 32,7 5) 41 6) 7
~ 5 ~ 3,53 ~0,61
27,7 37,47 6,39
7) 8,31 8) 0,1600 9) 37,819
~4,568 ~ 0,0913 ~ 8,9
3,742 0,0687 28,919
1238. 1) 17,4 - 8,3 = 9,1 (км) — пролетів літак за другу годину.
1239. 1) 7,2831 2) 5,372
"^2,423 4,47
9,7061 0,902
1240. 1) 7,2 + л: = 10,31;
X = 10,31 - 7,2; X = 3,11;
2) 5,3 - л = 2,4; х = 5,3 - 2,4; л = 2,9;
3) X - 2,8 = 1,72; ж = 1,72 + 2,8; X = 4,52;
4) X + 3,71 = 10,5; X = 10,5 - 3,71; X = 6,79.
1241. 1) X - 4,2 = 5,9; X = 5,9 + + 4,2; X = 10,1;
2) 2,9+ х = 3,5; х = 3,5 - 2,9; х = 0,6;
3) 4,13 - X = 3,2; X = 4,13 - 3,2; X = 0,93;
4) X + 5,72 = 14,6; х = 14,6 - 5,72;
X = 8,88.
1242. (4,2 + 0,8) + 8,93 = 5 + 8,93 = = 13,93.
1243. 1) 7 + (2,8 + 1,2) = 7 + 4 = 11;
2) (12,4 + 0,6) + 17,3 = 13 + 17,3 = = 30,3;
3) 3,42 + (4,9 + 5,1) = 3,42 + 10 = = 13,42;
4) (12,11 + 7,89) + 13,5 = 33,5.
1244. 1) 200,01 + 0,052 + 1,05 = = 201,112;
200,01 201,06
1,05 0,052
201,06 201,112
2) 42 + 4,038 + 17,25 = 63,288;
42 46,038
* 4,038 "^17,25
46,038 63,288
www.4book.org
3) 2,546 + 0,597 + 82,04 = 85,183;
2,546 3,143
"^0,597 ”^82,04
3,143 85,183
4) 48,086 + 115,92 + 111,037 = = 275,043.
48,086 164,006
'*'115,92 "^111,037
164,006 275,043
1245. 1) 82 + 4,042 + 17,37 = 103,412;
82,000 86,042
4,042 "^17,37
86,042 103,412
2) 47,82 + 0,382 + 17,3 = 65,502;
47,82 48,202
0,382 "^17,3
48,202 65,502
3) 15,397 + 9,42 + 114 = 138,817;
15,397 24,817
+ +
9,42 114
24,817 138,817
4) 152,73 + 137,8 + 0,4953 = 291,0253.
152,73 290,53
"^137,8 0,4953
290,53 291,0253
1246. 1 ) 7,92 - 1,17 = 6,75 ( m );
2) 6,75 - 3,42 = 3,33 ( m) — довжи­
на решти труби.
1247. 25,6 - 1,13 = 24,47 (кг) — важать яблука.
1248. 1) 4,7 см — 2,3 см = 2,4 см — довжина ВС;
2) 4,7 см + 2,4 см = 7,1 см — до­
вжина ламаної ABC.
1249. 1) 10,7 - 1,25 =-- 9,45 (л) — молока в другому бідону;
10,70
1,25
9,45
2) 10,7 -Ь 9,45 = 20,15 (л) ка в двох бідонах.
1250. 1) 147,85 - 34 - 5,986 = 107,864;
147,85 113,85
34 5,986
113,85 107,864
2) 137,52 - (112,21 -Ь 5,4) = 18,91;
113,21
-1-
5,4
137,52
"118,61
118,61 18,91
3) 15,397 -1- 9,42 -1- 114 = 138,817;
15,397 24,817
^ 9,42
'^14
24,817 138,817
4)1142,3 - ( 1 5 7,8 - 3,71) = 988,21.
157,80 1142,30
3,71 154,09
154,09 988,21
1251. 1) 137,42 - 15 - 9,127 =
= 113,293;
137,42 122,420
” 15 9,127
122,42 113,293
2) 1147,58 - (142,37 -н 8,13) =
= 997,08;
142,37 1147,58 8,13 ~ 150,5 .
150,5 997,08
3) (159,52 - 142,78) + 11,189 =
= 27,929;159,52 16,74 ~142,78 "^11,189
16,74 27,929
4) 4297,52 - (113,43 -Ь 1298,3) = = 2885,79. 113,43 4297,52
^1298,3 ~1411,73
1411,73 2885,79
1252. Якщо а = 8,91; Ь = 0,13 то а - 5,2 - & = 8,91 - 5,2 - 0,13 = 3,58.
8,91 3,71
5,2 0,13
3,71 3,58
www.4book.org
1253. 1) 17,2 + 2,7 = 19,9 (км/год) ■ швидкість човна за течією;
2) 17,2 - 2,7 = 14,5 (км/год) ■ швидкість човна проти течії.
1254.
Власна
швид­
кість,
км/год
13,1
17,2
12,35
11,4
14,6
Швид­
кість
течії,
км/год
1,8
1,3
1,5
2,1
1,65
Швид­
кість за те­
чією, км/год
14,9
18,5
13,85
13,5
16,25
Швид­
кість
проти
течії,
км/год
11,3
15,9
10,85
9,3
12,95
1255.
3) 12,7 -Н 8,8 + 16,37 = 21,5 -І-16,37 = = 37,87 (кг) — яблук у трьох ящиках.
1265. 1) 8,3 - 1,8 = 6,5 (км) —
пройшли туристи другого дня;
2) 8,3 + 2,7 = 11 (км) — пройшли туристи за третій день;
3) 8,3 -І- 6,5 4- 11 = 25,8 (км) — пройшли туристи за З дні.
1266. 1) 0,571 -І- (2,87 4- 1,429) = = (0,571 1,429) -І- 2,87 = 2 + 2,87 =
= 4,87;
2) 6,335 -f 2,896 -Ь 1,104 = 6,335 -I- -Ь (2,896 -f 1,104) = 6,335 + 4 = = 10,335;
3) 4,52 -І- 3,1 + 17,48 + 13,9 = (4,52 4- -I-17,48) -І- (3,1 -І-13,9) = 22 -І-17 = 39.
1,П
1
+ 9.37 ^
1 П 47
-5.382 .
4,988
X
IV/, Ö І
1256. АВ = 1,3 см; ВС = 1,3 ом; CD = 0,8 cm; a d = 0,7 см.
P a b c d = 1,3 + 1,3 + 0.8 -I- 0.7 = 4,1 ( c m ).
1258. 1 ) AB = 3.2 cm; BC = 2,1 cm; AC = AB 4- BC = 3.2 -t- 2.1 = 5.3 ( c m ); 2 ) AC = 1 2.7 дм; AB = 8.3 дм; BC==^AC-AB = 1 2.7 - 8.3 = 4.4 (дм).
1259. 1,4 CM - 0,9 cm = 0,5 cm.
1260. 1 ) 2,7 CM - 1,3 CM — 1,4 CM — довжина другої сторони;
2 ) ( 2,7 + 1.4 ) ■ 2 - 4.1 • 2 = 8.2 (см) — периметр прямокутника.
1261. 1) 8,2 см — 2,1 см = 6.1 см — бічна сторона трикутника;
2 ) 6,1 4- 6.1 4- 8.2 = 2 0.4 (см) — пе­
риметр трикутника.
1262. 1 ) 1 3,6 - 1.3 = 1 2.3 (см) —
Друга сторона трикутника;
2 ) 4 3.1 - ( 1 3,6 + 1 2.3 ) = 4 3.1 * 2 5.9 = = 1 7,2 (см) — третя сторона три­
кутника.
1263. 1 ) 7.2; 7.4 5; 7.7; 7.9 5; 8.2;
2 ) 1 0.1 8; 9,8 4; 9.5; 9.1 6; 8.8 2.
1264. 1 ) 1 2.7 - 3.9 = 8.8 (кг) —
яблук у другому ящику;
2 ) ( 1 2.7 4- 8.8 ) — 5.1 3 = 2 1.5 - 5,1 3 = = 1 6.3 7 (кг) — яблук у третьому ящику;
1267. 1) 0.571 4- (2.87 -Н 1,429) = = (0,571 4- 1.429) 2,87 = 2 4- 2.87 =
= 4.87;
2) 7.335 4- 3.896 4- 1.104 = 7,335 4- 4- (3.896 4-1.104) = 7,335 4-5 = 12.335;
3) 15.2 4- 3.71 4- 7,8 4- 4.29 = (15,2 4- 4- 7.8) 4- (3,71 4- 4.29) = 23 4- 8 = 31.
1268. 1) 2.53486 2) 4.85693
"^4.78524 "^2.69317
7.32010 7.55010
3) 8.31005 4) 6.27002
3,35628 3.79492
5,95377
2.47510
1269. 1) 3.28946 2) 4,83677
"^5.79496 ’^4,24815
9,08442 9.08492
3) 4,82940 4) 9.48256
~ 1.87563 ~ 3,68591
2.95377 5.79665
1270. 1) 2.71 + х - 1,38 == 1,33 4- х;
2) 3.71 4- с 4- 2.98 = 6.69 4- с.
1271. 1) 8.42 4- 3.17 - д: = 11.59 - х;
2) 3,47 + у — 1,72 = 1.75 4- у.
1272. 1) 2; 2.7; 3.4; 4.1; 4,8; 5,5;
2) 15; 13,5; 12; 10,5; 9; 7,5.
www.4book.org
1273. 1) 13,1 - (X + 5,8) = 1,7;
X + 5,8 = 13,1 - 1,7; X + 5,8 = 11,4; X = 11,4 - 5,8; л: = 5,6;
13,1
1,7
11.4
2) (х - 4,7) - 2,8 = 5,9; л: - 4,7 = 5,9 + 2,8;
X - 4,7 = 8,7; л: = 8,7 + 4,7; х = 13,4;
3) {у - 4,42) + 7,18 = 24,3; у - 4,42 = 24,3 - 7,18;
у - 4,42 = 17,12; у = 4,42 + 17,12;
У = 21,54;
4) 5,42 - (г/- 9,37) = 1,18; у - 9,37 = 5,42 - 1,18;
у - 9,37 = 4,24; у = 9,37 + 4,24; у = 13,61.
1274. 1) (3,9 + х ) - 2,5 = 5,7;
3,9 + л: = 5,7 + 2,5; 3,9 + ж = 8,2; дг = 8,2 - 3,9; л: = 4,3;
2) 14,2 - (6,7 + х) = 5,9;
6,7 + X = 14,2 - 5,9; 6,7 + л: = 8,3; X = 8,3 - 6,7; X = 1,6;
3) {у - 8,42) + 3,14 = 5,9; у - 8,42 = 5,9 - 3,14; у - 8,42 = 2,76;
у = 8,42 + 2,76; у = 11,18;
4) 4,42 + {у - 1,17) = 5,47; у - 1,17 = 5,47 - 4,42;
у - 1,17 = 1,05; у = 1,05 + 1,17; у = 2,22.
1275. 1) (14,548+ 12,835)-4,548 = = 22,835;
14,548 27,383
”^12,835 ” 4,548
27,383 22,835
2) 9,37 - 2,59 - 2,37 = (9,37 - 2,37) - - 2,59 = 7 - 2,59 = 4,41;
3) (7,132 - 1,132) - 5,13 = 6 - 5,13 = = 0,87;
4) 12,7 - 3,8 - 6,2 = 8,9 - 6,2 = 2,7.
1276. 1) (27,527 + 7,983) - 7,527 = = (27,527 - 7,527) + 7,983 - 20 + + 7,983 = 27,983;
2) 14,49 - 3,1 - 5,49 = 14,49 -
- 5,49 - 3,1 = 9 - 3,1 = 5,9;
3) 14,1 - 3,58 - 4,42 = 14,1 - (3,58 + + 4,42) = 14,1 - 8 = 6,1;
4) (4,142 - 2,142) - 1,9 = 2 - 1,9 = = 0,1.
1 2 7 7. 1) 8,72 дм - 1,3 дм = 7,42 дм;
2) 15,3 дм + 0,52 дм = 15,82 дм;
3) 42,7 дм + 15,3 дм = 58 дм;
4) 53,2 дм - 47,2 дм = 6 дм.
1278. 17,1 - 6,3 - 6,3 = 4,5 (см) —
довжина основи рівнобедреного трикутника.
1279. 1) 52,4 + 69,5 = 121,9 (км/ год) — зближуються два поїзди;
2) 69,5 - 52,4 = 17,1 (км/год) — наздоганяє пасажирський поїзд товарний.
1280. 1) Швидкість першого вело­
сипедиста 18,2 км/год, швидкість другого велосипедиста 16,7 км/год.
1) зближаються на 18,2 + 16,7 = = 34,9 км за годину.
2) зближаються на 18,2 - 16,7 = = 1,5 км за годину.
3) віддаляються на 18,2 + 16,7 = = 34,9 км за годину.
4) віддаляються на 1,5 км за го­
дину.
12 8 1. 1) 1,5972 - 7,8219 - 4,3712 = = 9,4191 - 4,3712 = 5,0479 = 5,05;
2) 2,3917 - 0,4214 -f 3,4515 = 1,9370 + -Ь 3,4515 = 5,4218 = 5,42.
1282. 1) 8ц - 3,19ц = 4,81ц;
2) 9ц 15 кг - 312 кг = 9,15ц-
- 3,12ц = 6,03ц;
3) З т 2ц - 2ц З кг = 32ц- 2,03ц= = 29,97ц;
4) 5 т 2ц 13 кг + 7 т Зц7 кг = = 52,13ц+ 73,07ц = 125,2ц.
1283. 1) 7,2 м - 25 дм = 7,2 м -
- 2,5 м = 4,7 м;
2) 2,7 м + З дм 5 см = 2,7 м + 0,35 м = = 3,05 м;
3) 432 дм -Ь Зм 5 дм + 27 см = = 43,2 м + 3,5 м + 0,27 м = 46,97 м;
4) 37 дм - 15 см = 3,7 м - 0,15 м = = 3,55 м.
www.4book.org
1284.
A C
Нехай AABC рівнобедрєний; РіАвс “ см; АС = 3,4 см;
АС — основа. AB - EC - 3,4) : 2 = 6 ( c m ).
Відповідь: 6 см.
1285.
(15,4 -
а
а = 3,1 см; Р = 12,2 см;
Р = (а + fc) ■ 2; Ь = (Р - 2а) : 2 = = (12,2 - 6,2) : 2 = З (см). Відповідь: З см.
1286. 1) 109,6 - 69,9 = 39,7 кг по­
мідорів у третьому ящику;
2) 72,1 - 39,7 = 32,4 кг у другому
ящику;
3) 69,9 - 32,4 = 37,5 кг помідорів
у першому ящику.
Відповідь: 37,5 кг; 32,4 кг; 39,7 кг.
1287.15,01Д 17,92 412,43 Д,
Д і З,2і 40,021. а = 17,92 - 15,01 = 2,91;
Ь = 17,92 - 12,43 = 5,49;
с = 13,21 - 12,43 = 0,78;
d = 13,21 - 0,021 = 13,189.
а-
*0,7
1288.
а = 8,6 - 0,7
Ь =
-»5,42
7,9;
3,18 + 5,42 = 8,6.
1289.1) 8,1 - (3,7 + 5,1 - 2,7) = 2;
2) 4,5 - 0,18 + 1,18 - 5,5 = 0.
1290. 1) 5,2 + 1,7 = 6,9 (гри.) стало
грошей у Чіпа;
2) 6,9 - 1,2 = 5,7 (грн.) стало гро­
шей у Дейла;
3) 5,7 + 1,7 = 7,4 (грн.) було гро­
шей у Дейла спочатку.
Відповідь: 7,4 грн.
1291. 1) 5,92 км - 1,37 км = 4,55 км
заасфальтувала друга бригада;
2) 5,92 -І- 4,55 4- 0,85 = 11,32 (км)
довжина шосе.
Відповідь: 11,32 км.
1292. 3,7 -І- 8,2 - 11,9
1) сума збільшиться на 11,9;
2) сума збільшиться на 18,2 - 3,1 =
= 15,1;
3) сума зменшиться на (7,4 + 8,15 =
= 15,55) 15,55;
4) сума не зміниться;
5) сума зменшиться на 1,7.
1293. 1) зменшиться на 7,1;
2) різниця збільшиться на 8,3;
3) зменшиться на 4,7;
4) збільшиться на 4,19.
1294.13,2 - 5,7 = 7,5; 8,325 + 7,5 = = 15,825 - нова різниця.
1295. 1) збільшиться на 0,3;
2) зменшиться на 0,2;
3) збільшиться на 5;
4) зменшиться на 6,3.
1296. 1) 125 -І- 382 < 382 -н 127;
2) 473 • 29 > 472 • 29;
3) 592 - 11 > 592 - 37;
4) 925 : 25 > 925 : 37.
1297.12 способів.
1298. 1) ширина X дм, довжина (х +
+ 5) дм
х + х + 5 + х + 5 + х^-50-,
4і: + 10 = 50; 4х = 50 - 10;
4х = 40; X = 10; сторони 10 дм; 15 дм.
1299. 1) 9,9; 2) 4,99.
1300. 1) 6,1; 2) 17,01.
Домашня самостійна робота №7.
I.В;2.Г;З.Б;4. 4 ^ ^; 5. Б;
10000
6. А; 7. Б; 8. Б; 9. А; 1 0. В;
I I. Г; 1 2. Б.
Завдання для перевірки знань №7.
1. 1) 47,539 < 47,6;
2) 0,293 > 0,2928.
2. 1) 7,97 -Н 36,461 = 44,431;
2) 42 + 7,001 = 49,001.
www.4book.org
3. 1) 46,63 - 7,718 = 38,912;
2) 37 - 3,045 = 33,955.
4. Округли до:
1) десятих: 4,597 = 4,6; 0,8342 » 0,8;
2) сотих: 15,795 « 15,80; 14,131 = = 14,13.
5. 7 км 113 м = 7,113 км;
2) 219 м = 0,219 км;
3) 17 м = 0,017 км;
4) 3129 м = 3,129 км.
6. 1) 15,7 + 1,9 = 17,6 км/год швидкість човна за течією;
2) 15,7 - 1,9 = 13,8 км/год швид­
кість човна проти течії.
Відповідь-. 13,8 км/год; 17,6 км/год.
7. 1) 7,3 - 2,6 = 47 (т) овочів за­
везли другого дня.
2) 7,3 -І- 1,7 = 9 (т) овочів завезли третього дня.
3) 7,3 -Ь 4,7 -І- 9 = 21 (т) завезли за З дні.
Відповідь: 21 т.
8. 1) (8,42 - 3,97) + 4,58 = (8,42 -Ь + 4,58) — 3,97 = 13 - 3,97 = 9,03; 2) (3,47 + 2,93) - 1,47 - (3,47 - - 1,47) + 2,93 = 2 + 2,93 = 4,93.
9. 5,5 < 5,51; 5,544; 5,6 < 5,7.
10. 1) 3,81*5 = 3,82; * = 5, 6, 7, 8, 9. 2) 7,4*6 = 7,41; * = 0.
1 1. п = 3; 4.
1301. 1) 3,5; 2) 3; 3) 0,08; 4) 0,28;
5) 12,3; 6) 5,5; 7) 0,018; 8) 0,056.
1302. 1) 23,5 47 = 1104,5;
2) 2,35 • 47 = 110,45;
3) 2,35 ■ 4,7 = 11,045;
4) 23,5 ■ 0,47 = 11,045;
5) 0,235 - 4,7 = 1,1045;
6) 0,235 • 0,47 = 0,11045.
1303. 1) 372 2,9 = 1078,8;
2) 37,2 • 2,9 = 107,88;
3) 3,72 • 2,9 = 10,788;
4) 3,72 ■ 0,29 = 1,0788;
5) 3,72 • 29 = 107,88;
6) 0,372 • 0,29 = 0,10788.
1304. 1) 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,74- 4,7 =
= 4,7 • 5 = 23,5;
2) 2,31 + 2,31 + 2,31 + 2,31 = 2,1
X 4 = 9,24.
1305. 1) ^3,5
2) ^2,07
18
3,7
280
1449
+
+
35
621
63,0 = 63
7,659
3) 0,486
’ X
4) 0,18
X
1,5
12
2430
36
486
+
18
0,7290 = 0,729
2,16
5) 13,24 6) ^27,16 7) 8,04
X X - - - X _ .
0,8
10,592
0,26 3,1
^16296 ^ 8Ö4
'*'5432 "^2412
7,0616 24,924
8) 17,02
X
15
8510
1702
255,30 = 2553
1306. 1) ^ 5,6
35
2) 3,04
X
4,3
280
168
3)
196,0 = 196 0,185 4)
2,4
^ 912
"^1216 13,072 0,43
X
27
740
370
0,4440 = 0,444 5) 18,36 6)
X
0,7
301
h
86
11,61
94,21
5,3
12,852
28263
47105
499,313
www.4book.org
7) 94,21 8) 0,13 9) 2,03
X X X
0,53 0,38 0,07
28263
'”47105
104
39
0,1421
49,9313 0,0494
1307. P “ 8,7 ■ 5 = 43,5 (cm) пери­
метр п’ ятикутника.
1308. 1) 1.4; 0,06; 2,4; 3,6.
2) 0,4 • З = 1,2; 0,24; 0,021; 3,9.
1309. S = V ■ t
1) 16,25 • З = 48,75 (км);
2) 16,25 • 4 = 65 (km);
3) 16,25 ■ 0,8 = 13 (km).
1310. s - v t
1,8 ■ 4,8 + 1,5 • 15,4 = 31,74
1) 4,8 2)
X
1,8
15,4 3) 8,64
X +
1,5 23,1
384
48
770
154
31,74
8,64 23,10
1311. 1) 0,8 26 + 3,4 12 = 61,6
1) 26 3,4 3) ^20,8
""0,8 12 '*'40,8
20,8
68
34
61,6
40,8
2) (12,34 - 3,56) • 14 = 122,92;
1) 12,34 2) 8,78
- X
3,56 14
8,78
3512
878
122,92
3) (9,5 + 3,8) - 7 - 6,1
1)
9,5
X
3,8
■76Ö
285
36,10
2)
246,6 36,1 3) 252,7
7 6,1
252,7
246,6
4) 1,27 • 31 - 18,07 = 21,3;
1) 1,27 2) 39,37
^ 31 18,07
127
381
21,30
39,37
5) 83,8 + (24 ■ 5,7 - 4,7)
1) 24
215,9;
5,7
1 ^
120
2) 136,8 3) 132,1
4,7 83,8
132,1 215,9
136,8
6) 12 • 3,44 ■ 5 +43,6 = 250;
1) 12 ■ 5 = 60;
3) 206,4
43,6
2) 3,44
X
60
250,0
206,40 = 206,4
1312. 1) 1,2^ = 1,2 1,2 = 1,44;
2) 3,72 = 3,7 ■ 3,7 = 13,69;
3) 0,41^ = 0,41 ■ 0,41 = 0,1681;
4) 1,2^ = 1,2 • 1,2 • 1,2 = 1,728;
5) 3,1= = 3,1 ■ 3,1 • 3,1 = 29,791;
6) 0,3< = 0,3 ■ 0,3 • 0,3 • 0,3 = 0,0081.
1313.1) 8,32 = 8,3 ■ 8,3 = 68,89;
2) 10,72 = 114,49;
3) 1,5^ = 3,375;
4) 0,7‘ = 0,2401.
1314. 0,8 • 3 + 4 • 0,4 = 2,4 + 1,6 =
= 4 (години).
1315.
X
0,03 0,4
1,8 1,42 2,7 3,141
6x 0,18 2,4 10,8 8,52 16,2 18,846
l,2x 0,036 0,48 2,16
1,704
3,24
3,7692
1316.1) 1,8 • 6,7 = 12,06 = 12,1;
3.6 • 0,7 = 2,52 = 2,5; 0,3 • 4,57 = = 1,371 = 1,4.
2) 8,76 ■ 3,2 = 28,032 » 28,03;
0,08 • 3,4 = 0,272 « 0,27; 0,42 • 1,6 = = 0,672 = 0,67;
3) 8,35 ■ 0,6 = 5,01 « 5; 0,64 • 4,75 =
= 3,04 = 3; 0,098 ■ 47,5 = 4,655 « 5.
1317.1) 4,5 ■ 1,7 = 7,65 = 7,7; 6,4 x X 0,8 = 5,12 = 5,1; 9,34 ■ 5,2 = = 48,568 = 48,6;
www.4book.org
2) 0,8 • 5,47 = 4,376 = 4,38;
1321. У - 2,5х - 3,7, якщо X - 1,48,
0,06 ■ 2,8 = 0,168 = 0,17;
то І/= 2,5 1,48-3,7 = 3,7; 1,48
0,34 • 1,8 = 0,612 = 0,61;
X
2,5
3) 4,25 • 0,8 = 3,4 a 3;
0,16 ■ 3,75 = 0,6 « 1;
740
+
1,8 • 3,65 = 6,57 = 7.
296
1318. 1) S = a • fc, a = 1,8 CM,
3,700
b = 2,75 CM, S = 1,8 ■ 2,75 = Якщо X = 2,4, то у = 2,5 • 2,4 - 3,7 =
= 4,95 (CM^) — площа прямокутника
= 6 - 3,7 = 2,3. 2,5
V
1,8
л
2,4
2,75
100
4.
90 50
+ 126
6,00 = 6
36
2 • 4,7 = 9,4 (т);
4,950
4,7 • 2,7 = 12,69 (т) 4,7
2) S = a = 2,3 ом;
^2,7
S = 2,3^ = 2,3 • 2,3 = 5,29 (cm“') —
329
+
площа квадрата;
94
3) 5,29 - 4,95 = 0,34 cm більше
12,69
площа квадрата.
0,55 • 4,7 = 2,585 (т); о,55
1319. Сторона квадрата а = 8,7 дм.X
Р = 4а = 8,7 • 4 = 34,8 (дм) — пери­
4,7
метр квадрата 385
S = = 8,7“ = 8,7 -8,7 =
220
= 75,69 (см^) — площа квадрата.
2,585
1320. о = 6,8 м — сторона прямо­
700 ■ 4,7 = 3290 (т).
кутника; Ь = 6,8 ■ 1,5 = 10,2 (м) —
1323. 1) (8,236+ 0,584)-3,25-2,15 =
друга сторона прямокутника
= 26,515
6,8
X
1,5
8,236 8,82 28,665 ^0,584 3.25 “ 2,15
340
+
8,820 = 8,82 4410 26,515
68
+ 1764
10,20 2646
S = а • ft = 10,2 ■ 6,8 = 69,36 (м^^) — 28,6650
площа прямокутника 2
2) 47,4 ■ 30,6 - 8,64 • 30,5 = 1186,92;
X
6,8
^47,4 ^8,64 1450,44
816
30,6 30,5 263,52
^ 612
^ 2844 ^ 4320 1186,92
69,36
1422 2592
Р = 2(а + Ь) = 2- (6,8 + 10,2) = 2 х
1450,44 263,520
X 17 = 34 (м) — периметр прямо­ 3) 300,1 - 5,06 • (34,3 + 16,2) =
кутника.
= 44,57.
www.4book.org
34,3
46,2
“ 50,5
50,5
5,06
3030
300,10
'255,53
44,57
2525
255,530
4) 28,7 • 26,8 + 66,8 ■ 4,6 = 1076,44
28,7
66,8 769,16
^^26,8
4,6'*’ 307,28
2296
4008 1076,44
-1-1722
2672
574
307,28
769,16
1324. 1)40,84 - 0,84 (4,267 + 0,343) =
= 36,9676
4,267
4,61
■у
40,8400
"^0,343
0,84
3,8724
4,610
1844 3688 3,8724
36,9676
2) 57,6 • 19,4 -t- 76,1 • 8,6 = 1771,9
57,6
V
76,1 1117,44
19,4
X
8,6 654,46
2304
4566 1771,90
-1-5184
6088
576
654,46
1117,44
3) (34,1 + 16,4) • 5,04 - 3,947 =
= 250,573
34,1
^16,4
5,05
X
5,04
254,520
3,947
50,5 2020 250,573
2525
254,520
4) 47,8 • 40,8 - 9,84 ■ 40,5 = 1551,72
47.8
X
40.8 3824
1912
9,84 1950,24
^ 40,5 ~ 398,52
4920 1551,72
3936
1950,24 398,520
1325. Виміри прямокутного пара­
лелепіпеда: а = 1,2 дм; Ь = 0,8 дм; с = 1,5 дм. V — об’ єм. V = а ■ Ь X X с = 1,2 ■ 0,8 ■ 1.5 = 1,44 (дм^).
1326. а — ребро куба; а = 1,2 см;
V — об’ єм куба, F = a^ = l,2® = l,2 x X 1,2 ■ 1,2 = 1,728 (см=).
Виміри паралелепіпеда: а = 1,3 см; 6 = 0,7 см; с = 1,8 см; V = аЬс
V — об’ єм прямокутного паралеле­
піпеда.
F = 1,3 • 0,7 • 1,8 = 1,638 (см®); 1,728 - 1,638 = 0,09 (см®) об’ єм куба більше, ніж об’ єм паралеле­
піпеда.
1327. 1) 0,25 • 0,7 • 4 = (0,25 • 4) х хО,7 = 0,7;
2) 1,25 • 7 • 0,8 = (1,25 • 0,8) ■ 7 = = 7;
3) (0,02 ■ 50) • 37 = 37;
4) 2,5 - 12 • 0,4 = (2,5 • 0,4) • 12 = = 12.
1328. 1) 2,5 • 15 • 0,4 = (2,5 • 0,4) х X 15 = 15;
2) 0,125 • 1,87 • 8 = (0,125 ■ 8) • 1,87 = = 1,87;
3) 0,2 • 7,2 • 5 = (0,2 • 5) • 7,2 = 7,2;
4) 0,8 ■ 5 • 1,25 = (0,8 • 1,25) -5 = 5.
1329. 1) 0,7о 5 = 3,5а;
2) 0,8ж • 9,2і/ = 0,8 • 9,2ху = 7,36лсі/;
3) 7,1т • 8,3л = 7,1 ■ 8,3 тп = = 58,93 тп;
4) 0,9а ■ 8,36 • 5с = 37,35а6с.
1330. 1) 9,2л: • 5,1 = 46,92лг;
2) 7,3а ■ 5Ь = 36,5а&;
3) 2,1а • 5,ЗІ> = 11,13а6;
4) 7а ■ 10,56 • 0,6с = 44,1аЬс.
1331. 1) 37 + 1,5 = 38,5 км/год — швидкість теплохода за течією;
2) 37 - 1,5 = 35,5 км/год — швид­
кість теплохода проти течії
3)
38,5
X
3,5
1925
1155
134,75
проплив теплохід течією;
www.4book.org
4) 35,5
X
2,6
проплив теплохід проти течії
2130
710
92,30 = 92,3
5) ^134,75 проплив всього теплохід
92,3
227,05
Відповідь: 227,05 км.
1332. 1) 6,7 • 8,4 + 6,7 • 0,6 = 6,7 X X (8,4 + 0,6) = 6,7 ■ 9 = 60,3;
2) 12,37 ■ 4,185 - 12,37 ■ 4,184 = = 12,37 ■ (4,185 - 4,184) = 12,37 х X 0,001 = 0,01237;
3) 19,23 • 7,28 - 18,23 • 7,28 = 7,28 х X (19,23 - 18,23) = 7,28 1 = 7,28;
4) 7,8 • 2,22 + 7,8 • 3,14 - 7,8 4,36 = = 7,8 ■ (2,22 + 3,14 - 4,36) = 7,8 х X 1 = 7,8.
1333. 1) 2,7 1,13+ 2,7 0,87 = 2,7 X X (1,13 + 0,87) = 2.7 • 2 = 5,4;
2) 3,14 • 4,2 - 4,2 ■ 2,41 = 4,2 х X(3,41 - 2,41) = 4,2;
3) 5,5 • 2,7 + 5,5 ■ 3,1 - 5,5 • 5,8 = = 5,5 • (2,7 + 3,1 - 5,8) = 5,5 ■ О = 0;
4) 7,8 1,3 + 7,8 1,5+7,2-7,8 = 7,8х X (1,3 + 1,5 + 7,2) - 7,8 • 10 = 78.
1334. 1) 1,2а + 2,7а = 3,9а;
Якщо а = 4,2, то 3,9а = 3,9 • 4,2 = = 16,38;
3,9
X
4,2
78
156
16,38
Якщо X = 3,5, то 7,ї х - 2,5х = = 4,6х = 4,6 • 3,5 = 16,1
4,6 ^3,5
230
^138
16,10 = 16,1
Якщо 6 = 2,9, то 0,56 + 0,ЗЬ + 1,26 = = 26 = 2 • 2,9 = 5,8.
Якщо у = 1,3, то 1,3у - 0,2у - - 0,7у = 0,4у = 0,4 • 1,3 = 0,52.
1335. 1) 1.8а + 1,2а - 2,7а = 0,3а. Якщо а = 1,15, то 0,3 ■ 1,15 = 3,45.
2) 2,5дс - 1,3* + 3,8ї = 5х. Якщо X = 4,721, то 4,721 • 5 = 23,605.
1336. 1) 7,82 0,07 + 7,82 • 0,33 + + 0,4 1,18 = 7,82 • (0,07 + 0,33) + + 0,4 ■ 1,18 = 7,82 • 0,4 + 1,18 0,4 = = 0.4 ■ (7,82 + 1,18) = 0,4 ■ 9 = 3,6;
2) 3,85 • 3,2 - 3,85 • 1,7 + 1,5 1,85 = = 3,85 • (3,2 - 1,7) + 1,5 • 1,85 = = 3,85 1,5+ 1,5 - 1,85 = 1,5 (3,85 + + 1,85) = 1,5 • 5,7 = 8,55.
1337. 1) 13,6-4,5 = 61,2 (км/год) — швидкість мотоцикліста;
13,6
X
4,5
680
+
544
61,20
2) 61,2 - 13,6 = 47,6 (км/год) — швидкість зближення за 1 годину
3) 47,6 - 1,2 = 57,12 (км) — від­
стань між ними.
47,6
X
1,2
952 476 57,12 Відповідь: 57,12 км.
1338. 1) 4,2 - 0,3 = 3,9 (км/год) -
швидкість другого пішохода;
2) 4,2 + 3,9 = 8,1 (км/год) — швид­
кість зближення пішоходів за 1 го­
дину;
3) 8,1 ■ 1,6 = 12,96 (км) — відстань, яку пройшли пішоходи за 1,6 го­
дини;
4) 15 - 12,96 = 2,04 (км) — від­
стань між ними через 1,6 години;
5) 8,1 • 2,5 = 20,25 (км) — відстань, яку пройшли пішоходи за 2,5 го­
дини;
6) 20,25 - 15 = 5,25 (км) — від­
стань між ними через 2,5 години. Відповідь: 2,04 км; 5,25 км.
www.4book.org
1339. 1) 56,5 • 1.4 = 79Д (км/год) — швидкість легкового автомобіля;
56,5 ^ 1,4
2260
'^565
79,10
2) 79,1 + 56,5 = 135,6 (км/год) — швидкість зближення автомобілів за 1 годину;
3) 135,6 ■ 2,5 = 339 (км) — від­
стань між селищами.
135,6
X
2,5
6780
^2712
339,00 = 339 Відповідь: 339 км.
1340. 1) 2,6 ■ 15,6 = 40,56 (гри.)
заплатили за цукерки;
15,6
X
2,6
936
312
40,56
2) 13,8 ■ 2,8 = 38,64 (грн.) заплати­
ли за печиво;
13,8
X
2,8
^ 1104 276
38,64
3) 40,56 - 38,64 = 1,92 (грн.) за­
платили більше за цукерки;
4) 100 - (40,56 + 38,64) = 100 - - 79,2 = 20,8 (грн.) отримали здачі. Відповідь: 1,92 грн.; 20,8 грн.
1341. 1) 2,6 7,2 = 18,72 (грн.) за­
платили за борошно;
2,6
X
7,2
. 52
182 18,72
2) 8,7 • 2,2 = 19,14 (грн.) заплати­
ли за цукор;
3) 19,14 - 18,72 = 0,42 (грн.) біль­
ше заплатили за цукор.
1342. 1) 4,5 6,21 = 27,95;
2) 0,52 • 18,9 = 9,83;
3) 12,3 1,85 = 22,8;
4) 0,93 • 0,85 = 0,8.
1343. 1) 27,8 + 2,3 = 30,1 (км/год) швидкість катера за течіею;
2) 27,8 - 2,3 = 25,5 (км/год) швид­
кість катера проти течії;
3) 30,1 • 1,5 = 45,15 (км) проплив катер за течією;
30,1
X
1,5
^1505
301
45,15
4) 25,5 • 1,5 = 38,25 (км) проплив катер проти течії;
25,5
X
1,5
1275
255
38,25
5) 45,15 - 38,25 = 6,9 (км) від­
стань від пристані.
1344. а = 3,8 - 2.7 = 1,1;
с = 3,8 • 0,25 = 0,95; m = 1,1 ■ 8,2 = 9,02; d = 0,95 -f- 4,5 = 5,45; h = 9,02 - 5,45 = 3,57.
1345. 1) 0,05 0,6 = 0,03 (км“') —
площа поля; 0,03 км^ = ЗО 000 м* = = З га;
2) 38 • З = 114 (т) капусти зібрали з поля;
3) 114 т = 114 000 кг; 114 000 0,7 = = 79 800 (кг) води міститься в усій капусті.
Відповідь: 79 800 кг.
1346. 1) 4,5 ■ 5,8 = 26,1 м^ — пло- ща підлоги;
www.4book.org
5,8
3 ^
225
26,10
2) 26,1 0,2 = 5,22 кг фарби необ­
хідно для фарбування 1 підлоги;
3) 5,22 • 12 = 62,64 (грн.) витрати­
ли на фарбу.
5,22
X
12
4,5
X
ЗО (учнів)
1044 522
62,64
1347. 1) 25 : 5 •
у класі;
2) ЗО - 25 = 5 учнів не було у театрі.
1348. 1) З години 45 хв; 2) 10 го­
дин 5 хв.
1349. Бічна сторона трикутника X, основа - (х -І- 2).
X + X + X + 2 = 20;
Зх + 2 = 20;
Зд: = 20 - 2;
Зх ~ 18;
X = 18 : 3; х = 6.
Бічна сторона 6 м, основа 8 м.
1350. 1) 27; 2) 372,5; 3) 538,2;
4) 0,57; .5) 37; 6) 5120.
1351. 1)1,372; 2) 0,237; 3)0,17382;
4) 0,0025; 5) 0,07382; 6) 0,813.
1352. 1) 47,4; 2) 474; 3) 4740;
4) 0,474; 5) 0,0474; 6) 0,00474.
1353. 1) 53,91; 2) 539,1; 3) 5391;
4) 0,5391; 5) 0,05391; 6) 0,005391.
1354. 1) 68; 2) 471,25; 3) 3711,5;
4) 5900; 5) 112; 6) 4500; 7) 0,37;
8) 5,9; 9) 0,047; 10) 1,357;
11) 0,3745; 12) 0,000138.
1355. 1) 37; 2) 421,3; 3) 2911,3;
4) 6300; 5) 1195; 6) 390; 7) 0,52;
8) 15,2; 9) 0,0457; 10) 1,485;
11) 0,24732; 12) 0,14529.
1356. 2,7х + 3,2х - 4,8х = х{2,7 + + 3,2 - 4,8) = 1,1х
якщо X = 0,01, то 1,1л: = 1,1 ■ 0,01 = = 0,011;
якщо X = 0,1, то 1,1х = 1,1 ■ 0,1 = = 0,11;
якщо X = 10, то 1,1х = 1,1 ■ 10 = 11; якщо X = 100, то 1,1х = 1,1 ■ 100 = = 110.
1357. 1,2а -і- 4,9а - 5,8а = а(1,2 -1- -Н 4,9 - 5,8) = 0,3а;
якщо а = 100, то 0,3а = 0,3 • 100 = = ЗО;
якщо о = 10, то 0,3а = 0,3 - 10 = 3; якщо а = 0,1, то 0,3а == 0,3 • 0,1 = = 0,03;
якщо а = 0,01, то 0,3а = 0,3 ■ 0,01 = = 0,003.
1358. 3,247 км = 3247 м; 0,429 км = = 429 м; 0,082 км = 82м.
1359. 4,2 ом = 42 мм; 0,8 ом = 8 мм;
1.2 дм = 120 мм; 0,03 дм = З мм.
1360. 2,79 грн. = 279 коп.;
0,05 грн. = 5 коп.;
82,05 грн. = 8205 коп.
1361. 0,8 кг = 800 г;
0,07 кг = 70 г;
1.002 кг = 1002 г.
1362. 1) 0,2а • 50 = 10а;
якщо а = 1,75, то 10а = 1,75 • 10 = = 17,5;
якщо а = 2,859, то 10а = 2,859 х X 10 = 28,59.
2) 0,25х ■ 0,4г/ = 0,1ух;
якщо X = 1,8; у = 2,5, то 0,1ху =
= 0,1 • 1,8 • 2,5 = 0,45.
1363. 1) 0,82 м < 83 см;
2) 8,3 дм > 82 см;
3) 5,3 м < 62 дм;
4) 2,7ц < 281 кг;
5) 0,12 т < 1,3 ц;
5) 5,18 грн. < 520 коп.
1364. 1) на 10; 2) на 1000; 3) 0,1;
4) 0,001.
1365. 1) на 1000; 2) на 10; 3) 0,1;
4) 0,001.
1366. 1) на 1000; 2) на 10; 3) 0,1;
4) 0,01.
www.4book.org
1367. 1) - год < 37 хв; 5
2) — доба = 16 год;
О
3) 57 о ^ хв;
7
4) — год > 415 с.
60
1368. 1)
2 ) | -
2) 8,37 : 4 = 2,0925;
3) 100,35 : 9 = 11,15;
4) 0,234 : З = 0,078;
5) 70,115 : 5 = 14,023;
6) 2,56 : 8 = 0,32.
1370. 1) 2,4 : З = 0,8;
2) 6,8 : 2 = 3,4;
3) 0.3 : З = 0.1;
4) 0,48 : 4 = 0,12;
5) 6,42 ; 2 = 3,21;
6) 8,008 : 8 = 1,001.
( 2 V _ 5 3 2
7) 14,7
42 8)
190 40
,9'^ 9;" 9 9 9 ’
126 0,35
~160
0,475
3 7 7 “ 7
= 1.
210
210
300
~280
6:6 = 7,06;
0 200
1371. 1) 57,2
~56
8 2) 94,22
7Д5 84
14
6,73
3)
12 102
~3400
8 98
0
40 42
12) 1120 350
40 ~42
1050
0,32
0 0
700
2114,1
27 4) 927,36
48 ~700
189 78,3
48
19,32 С1
224 447
1372. 1) _437,6
~216
432
40
81 153
37
~81
144
32
0
96
56
~96
56
0
0
І ГДЗ 5 кл
5)
724,98 186 'б88
6)
8,43
294 75
225
3,92
369
’ 344
258
258
Ö
690
'б75
150
150
9)
3876
340
476
~425
200
О
85 10) 0,360
45,6 336
48
0,0075
240
'240
П5
О.
£
Ü
0
1 т
а
.5
'с
о
<
11)
510
510
5
0,1700
1360
3400
680
0,00025
54,7
in
N
www.4book.org
45,78
14 3)
2811,8
34
12) 1120
350
42
3,27
272
82,7
"1050
0,32
37
91
700
28
68 700
та
CL
_у
Ü
0 та
S
1 Т
>ч
Q.
.5
с
о
з
<
98 98
Ö
4) 1124,72 68 68
238
'238
16,54
О
5) 416,52 390
78
5,34
444
408
367
340
272
~272
265
'234
312
~312
6)
1917
180
О
45
7 )
42,6
15,3
’ і36
34
0,45
117 ' 90 270 "270
170
170
8)
320
'320
О
80
9 )
0,4
3744
'325
65
57,6
494
455
390
10)
0,720
672
96
0,0075
11)
480
~480
5
0,1900
1520
760
0,00025
3800
3800
ІП
CSJ
1373. 1) 47,5 : 10 = 4,75;
2) 213,25 : 10 = 21,325;
3) 3,125 : 100 = 0,03125;
4) 398,7 : 100 = 3,987;
5) 0,123 : 100 = 0,00123;
6) 657,82 : 100 = 6,5782.
1374. 1) 57,3 : 10 = 5,73;
2) 57,3 ; 100 = 0,573;
3) 242,4 : 100 = 2,424;
4) 242,4 : 1000 = 0,2424;
5) 4137,58 : 1000 = 4,13758;
6) 27,13 : 10 000 = 0,002713.
1375. и = S : і, и = 347,2 ;
= 86,8 км/год.
1376. t = s:v,t = 19,2 :12 = 1,6 (год)
4 =
19,2
12
72
~72
12
1,6
О
1377. 10,85 : 5 = 2,17 кг суниць поклала Аліса у кожний кошик.
1378. 5,72 м : 4 = 1,43 (м) довжина однієї частини стрічки.
1379. 1) Якщо д: = 10, то 58 : лс = = 58 : 10 = 5,8;
якщо X = 100, 58 : л = 58 : 100 = = 0,58;
якщо X = 1000, 58 : д: = 58 : 1000 = = 0,058.
2) якщо у = 100, 178 : і» = 178 : : 100 = 1,78;
якщо j/ = 1000,178: J/ = 178:1000 = = 0,178;
якщо у = 10 000, 178 : у = 178 : : 10 000 = 0,0178.
1380. Р = За, а — сторона рівно- стороннього трикутника
Р = 6,45 см; а = Р : 3; а = 6,45 : : З = 2,15 (см).
www.4book.org
1381. 11.8 : 5 = 2,36 (м) довжина
однієї ланки.
1382. 1) 5х = 42,5; ж = 42,5 : 5;
ж = 8,5;
42,5 "4 0
8,5
25
25
2) 27х = 27,81; л: х = 1,03;
27,81 : 27;
27,81
'27
27
1,03
81
'81
О
3) 36,75 : X = 25; ж = 36,75 : 25;
* = 1,47;
36,75
"25
25
1,47
117
'юс
175
175
Ö
4) 57,42 : х = Ю;
X = 57,42 ; 10; X = 5,742.
1383. 1) 9х = 92,25;
X = 92,25 : 9; X = 10,25;
92,25 ~9 10,25
22
18
45
45
5
2) 8х = 10,032; х X = 1,254;
10,032 : 8;
10,032
8
8
1,254
20
'20
43
"4 0
32
'32
3) 13,52 X = 1,04;
X = 13; X = 13,52 : 13;
13,52
'і з
52
52
13
1,04
О
4) 217,1 : X = 100; х = 217,1 : 100; X = 2,171.
1384. 27,9 : 2 = 13,95;
27.9 : 5 = 5,58; 27,9 ; 15 = 1,86;
27.9 : 20 = 1,395.
1385. 1) 7 = 0,2; 2) 7 = 0,75;
5 4
3) ^.0,2 2 5; « Н.о д а
47 7
5) ^ = 0,74; 6) - ^ = 0,4375.
0Ü ІО
1386. 1) і | = 1,375; 2) 3| = 3,6;
8 5
97 11
3) 5— = 5,54; 4) 2 ^ = 2,26875; 50 16
S.
Ü
2
S
X
т
ч:
о
З
<
а:
16
110 ' 96 140 128 120 112 80 80
5) 1:^ = 1.
0,6875 200
кП
ем
www.4book.org
1300 'і 2 00 1000 1000
200
0,065
6) 10
17
625
= 10.
О
1700 1250 4500 ~4375 1250 ~1250
5
625
0,0272
1387. 1) § = 0.75; 2) ^ = 0,35;
4
3) - = 0.625;
8
4) 5— = 5 + — = 5,1875; ^ 1 6 16
ЗО 16 І 4 0 ’ і28 120 112 80 ~80
— ____ 5) 7 ^ = 7.15:
0,1875 20
6 ) і | = 1,4 в.
1388. 1) з дм = 0,3 м;
2) 37,2 дм = 3,72 м;
3) 35 см = 0,35 м;
4) 8,12 см = 0,0812 м;
5) 315 мм = 0,315 м;
6) 27 мм = 0,027м.
1389. 1) 300 г = 0,3 кг;
2) 15 г = 0,015 кг;
3) 7 г = 0,007 кг;
4) 1 кг 400 г = 1,4 кг;
5) 7 кг 13 г = 7,013 кг;
6) 25 кг З г = 25,003 кг.
1390, 1) 125 кг = 1,25 ц;
2) 13 кг = 0,13 ц;
3) 5 ц 12 кг = 5,12 ц;
4) 9і/ 8 кг = 9,08 ц;
5) 500 г = 0,005 ц;
6) 13 г = 0,00013 ц.
1391. S = а ■ Ь; а = S : Ь;
115,2 : 12 = 9,6 (м) друга сторона прямокутника.
115,2
’ і08
_72
72
12
9,6
О
1392. 1) 62,4 - 24,6 = 37,8;
2) 37,8 : 2 = 18,9 (м) довжина біч- ної сторони.
1393. 1) 408 : 48 = 8,5 г маса 1 см® латуні;
2) 37 • 8.5 = 314.5 г маса 37 см» латуні.
1394. 1) 46.8 : З = 15,6 км/год — швидкість велосипедиста;
2) 15,6 ■ 2,5 = 39 (км) відстань, яку проїхав велосипедист
1395. 1) 53 • 0,92 + 10,08 : 42 = 49.
53
X
10,08 42
48,76
+
0,92
84
0,24
0,24
106
+
168
49,00
477
~168
48,76
0
2) (3,2 • 46 + 54,2) : 53 =■ 3,8.
3,2
X
46
147,2 * 54,2
201,4
159
53
3,8
192
-І-
201,4
424
128
424
147,2
0
1396. 1) 373,5 : 45
- 3 5 0,18 = 6,
373,5
45
35
360
8.3 0,18
135
135
5
280
35
6,30
www.4book.org
2) (24,7 : 38 - 0,29) ■ 67 = 24,12.
1) 24,7
’ 0,29
228
190
~190
О
38 2) 0,65 3) ^0,36
67
0,65
0,36
252
216
24,12
= 4а; а = Р : 4;
4 = 2,3 (см) — сторона
1397.
а = 9,2 квадрата
■S„. = = 2,3“' = 2,3 ■ 2,3 =
= 5,29 (см^) — площа квадрата.
1398. 1) 351 : 54 = 6,5 (годин);
351
"324
270
"270
54
6,5
О
2) 6,5 ■ 58 = 377 км. 58
X
6,5
290
^348
377,0
Відповідь: 377 км.
1399. 1) 1512 - 750 = 762 (грн.) коштують 5 стільців
2) 762 : 5 = 152,4 (грн.) коштує 1 стілець.
1400. 1) 7,8 • 2 = 15,6 (грн.) запла­
тили за яблука;
2) 31,8 - 15,6 = 16,2 (грн.) запла­
тили за груші;
3) 16,2 : З = 5,4 (грн.) коштує 1 кг груш.
1401. (60,19 : 18) • 8 = 4,63 8 =
= 37,04 (т) бензину відправили на заправну станцію.
1402. 39,52 : 13 6 = 3,04 6 =
“ 18,24 площа однієї кімнати.
1403. 1) (X -І- 3,2) 4 = 15,2;
* + 3,2 = 15,2 : 4; х + 3,2 = 3,8;
* = 3,8 - 3,2;
X -= 0.6;
2 ) 9,8 4 : ( х - 1,7 ) = 8;
X - 1,7 = 9,8 4 ; 8;
X - 1,7 = 1,2 3;
X = 1,2 3 + 1,7;
X = 2,9 3;
3 ) 3,4 - 9 0 х = 1,6;
9 0 х = 3,4 - 1,6;
9 0 х = 1,8;
X = 1,8 : 9 0;
X = 0,0 2;
4 ) 5,0 6 4- 1 2 х = 2 9,7 2;
1 2 х = 2 9,7 2 - 5,0 6;
1 2 х = 2 4,6 6;
X = 2 4,6 6 : 1 2;
X = 2.0 5 5;
5 ) 12у + U y + 4,2 = 1 2;
26у + 4,2 = 1 2;
26у = 1 2 - 4,2;
2 6 у = 7,8;
У = 0,3;
6 ) 7у + 19у - 2 у - 27,5 = 5 0,7 4; 24у = 5 0,7 4 -Ь 2 7,5;
24у = 7 8,2 4; у = 7 8,2 4 : 2 4; у = 3,2 6.
1404. 1 ) 6 ( X - 1,8 2 ) = 2 5,2;
X - 1,8 2 = 2 5,2 : 6;
X - 1,8 2 = 4,2;
X = 4,2 + 1,8 2;
X = 6,02;
2 ) 4 5 : ( 2,8 + х ) = 1 2;
2.8 -І- X = 4 5 ; 1 2;
2.8 -І- X = 3,7 5;
X = 3,7 5 - 2,8;
X = 0,9 5;
3 ) 6 х + 9 х - 5,8 = 3,8;
1 5 х = 3,8 + 5,8;
1 5 х = 9,6; х = 9,6:1 5;
X = 0,6 4;
4 ) 7 х - 2 х - З х -І- 2,7 3 = 4,4 9;
2 х = 4,4 9 - 2,7 3;
2 х = 1,7 6;
X = 1,7 6 : 2;
X = 0,8 8.
1405. 1 ) 7 5,4 ■ 8 = 6 0 3,2 км прой-
ШОВ один із потягів;
2) 1182,4 - 603,2 = 579,2 км прой­
шов другий потяг;
3) 579,2 : 8 = 72,4 км/год швид­
кість другого потягу.
ГО
CL
U
ш
)£.
S
І
т
>ч
а
.3
с
З
<
<
rsj
www.4book.org
1406. 1) 64 ■ з = 192 кг проїхав мо­
тоцикліст за З години;
2) 336 км - 192 км = 144 км про­
їхав мотоцикліст за 2 години;
3) 114 : 2 = 72 км/год швидкість мотоцикліста на другому етапі шляху;
4) 72 - 64 = 8 км/год швидкість на другому етапі шляху більше ніж на першому етапі шляху;
5) 72 : 64 - 1,125.
У 1,125 рази швидкість на другому етапі більша ніж на першому етапі.
1407. 1) 393,5 : 5 = 78,7 км/год швидкість першого автомобіля;
2) 78,7 + 2,6 = 81,3 км/год швид­
кість другого автомобіля;
3) (78,7 -І- 81,3) ■ 5 = 800 (км) від­
стань між містами.
1408. 1) 4 -Ь З = 7 (год) їхав вело­
сипедист;
2) 130,2 : 7 = 18,6 км/год швид­
кість велосипедиста;
3) 18,6 • 4 = 74,4 км проїхав пер­
шого дня;
4) 18,6 • З = 55,8 км проїхав друго­
го дня.
1409. 4,1 ■ 5,6 = 22,96 м^ площа підлоги кімнати.
V - S ■ Н, де V — об’ єм кімнати, S — площа підлоги, Н — висота кімнати.
Н = V ■. S. Н = 64,288 : 22,96 = = 2,8 (м) — висота кімнати.
2296
2,8
6428,8
'4592
18368
18368
5
1410. 0,7 = ^; 8,4:10-7 = 5,88см
ширина прямокутника;. S = а ■ Ь; S = 8,4 • 5,88 = 49,392 (см*) площа прямокутника.
1411. 0,13 = 1) 60 : 100 13 =
1UU
= 0,6 • 13 = 7,8 гри коштує ручка;
2) 6 0 - 7,8 = 52,2 грн залишилося в учня.
1412. 1 ) 0,9 = ^; 1 3,2 : 1 0 9 =■
= 1,32 ■ 9 = ] 1,88 (грн.) у Петра;
2) 11,88 + 13,2 = 25,08 (грн.) гро­
шей Б обох учнів.
1413. 1) 25,2 : 9 • 4 = 2,8 • 4 =
= 11,2 (ц) продали за І день;
2 ) 2 5,2 - 1 1,2 = 14 ц залишилося;
3) 1 4 : 5 • 2 = 5,6 ц продали за дру­
гий день;
4 ) 2 5,2 - ( 1 1,2 -Ь 5,6 ) = 8,4 ц ф р у к ­
т і в з а л и ш и л о с я в м а г а з и н і.
1414. 1 ) 1 2,5 5 : 5 2 = 5,0 2 м в і д ­
р і з а л и в і д м о т у з к и с п о ч а т к у;
2 ) 1 2,5 5 - 5,0 2 = 7,5 3 ( м ) з а л и ш и ­
л о с я;
3 ) 7,5 3 : З ■ 2 = 2,5 1 • 2 = 5,0 2 м в і д р і з а л и в і д м о т у з к и д р у г о г о р а з у;
4 ) 5,0 2 м + 5,0 2 м = 1 0,0 4 м в і д ­
р і з а л и з а 2 р а з и.
1415. 1 1 8,5 : 5 ■ 9 = 2 3,7 9 = = 2 1 3,3 ( м ^ ) — п л о щ а п р и с а д и б н о ї д і л я н к и.
1416. 1 2,6 : 2 9 = 6,3 9 - 5 6,7
( к м ) с т а н о в и в м а р ш р у т.
1417.1) 0.25.^.1, 0,8 4.
= 3,2 ( м ) д о в ж и н а:
К = а • 6 • с; V = 0,5 • 0,8 ■ 3,2 = = 1,2 8 ( м ^ ) о б ’ є м п р я м о к у т н о г о п а ­
р а л е л е п і п е д а.
1418. 1 ) = 7,2 : З 1 0 =
= 2 4 с м;
Р = ( а - f 6 ) • 2 = ( 7,2 + 2 4 ) ■ 2 = 6 2,4 ( м ) п е р и м е т р п р я м о к у т н и к а.
1419. 1 ) - + 0,6 = 0,7 5 + 0,6 = 1,3 5;
4
12
2) 1,82- — = 1,82 25
3 ) | а 5 ^
0,48 = 1,34; 0,6 :15 = 0,04;
4) ^ (0’ 8 + 3,4) = О’ 35 4,2 = 1,47.
www.4book.org
1420.
1) і +0,15 = 0,375+ 0,15 = 0,525; 8
2) Н - 0,4 = 0,65-0,4 = 0,25;
20
3) і -12 = 0,8 12 = 9,6;
5
4) (3,7- 0,5) = 0,36-3,2 = 1,152. 25
1421. Друге число — х\ перше чис­
ло — 5х; третє число 5х + 3,6;
X + 5х + 5х + 3,6 = 16,8;
11х= 16,8-3,6;
11ж= 13,2; л:= 1 3,2:1 1;
х = 1,2.
Перше число — 6; друге число: 1,2; трете число: 9,6.
1422. На І автомобіль навантажи­
ли X т; на другий — (х + 0,46) т.
х + х + 0,46 = 10,2;
2х -Ь 0,46 = 10,2;
2х = 10,2 - 0,46;
2х = 9,74;
X - 9,74 : 2;
X = 4,87;
На першому автомобілі 4,87 т ван­
тажу; на другому автомобілі 4,87 + + 0,46 = 5,33 (т).
1423. 1) 151,8 : 6 = 25,3 км/год швидкість за течією річки;
2) 25,3 - 1,8 = 23,5 км/год власна швидкість човна;
3) 23,5 - 1,8 = 21,7 км/год швид­
кість проти течії річки;
4) 21,7 • 2,3 = 49,91 км пропливе човен за 2,3 години. 21 7
X
2,3
651
454
49,91
1424. 1) 18 : 12 = 1,5 (см) довжина ребра куба;
2)V=aä; V = 1,5’’ = 1,5 • 1,5 • 1,5 = = 3,375 (см^).
1425. 0,45 =
45 . 100’
1) 1,62 : 45 • 100 = 3,6 — сума двох доданків;
2) 3,6 - 1,62 = 1,98.
Відповідь: 1,98.
1426. 1) 10,8 : 9 8 = 9,6;
2) 9,6 : З 5 = 16. X = 16.
1427. 1) 0,2 -Ь 0,15 = 0,35;
2) 0,5 - 0,35 = 0,15; 0,15 = :;^;
100
3) 24 : 15 ■ 100 = 160 (деталей). Відповідь: 160 деталей.
1428. X — задане число; д: - 0,1л: = 23,04;
0,9д: = 23,04;
X = 23,04 : 0,9; х = 25,6.
1429. 1) 60 : 15 4 = 16 (км)
за І день;
2) 60 : 15 • 2 = 8 (км) за I I день;
3) 16 + 8 = 24 (км) пройшли турис­
ти за 2 дні.
1430. 6 + 6 + у ^ 1 2 + у.
Якщо І/ = 18, то 12 -Ь у = 12 -t-18 = ЗО.
1431. 1) 192 : 16 = 12 (см) друга
сторона прямокутника;
2) (12 -Ь 16) ■ 2 = 56 (см) периметр прямокутника і квадрата;
3) 56 : 4 = 14 (см) сторона квадрата;
4) S = = 14^ = 196 (см^) — площа квадрата.
1432. л - І число; (л + 1) - II число; (п + 2) - III число;
п + п + 1 + п + 2 = 180;
Зл -І- З = 180;
Зл = 180 - 3; Зл =■ 177; л = 177 : 3; л = 59. 59; 60; 61.
1433. 1 ) 8 : 0,8 = 10;
2) 4 : 0,1 = 40;
3) 7,2 : 0,8 = 9;
4) 5 : 0,05 = 100;
5) 2,4 : 1,2 = 2;
6) 28 : 0,14 = 200;
7) 7,2 : 0,8 = 9;
8) 56 : 0,7 = 80;
9) 0,42 : 0,21 = 2.
1434. 1) 14,2 : 0,1 ■= 142;
2) 0,7 : 0,1 = 7;
3) 0,09 : 0,1 = 0,9;
4) 8,3 : 0,01 = 830;
5) 0,18 : 0,01 = 18;
www.4book.org
<тз
Q.
а;
н
JU
Ü
гз
І
т
’с
<
ІС
CVJ
6) 420 : 0,01 = 42 000;
7) 0,137 : 0,001 = 137;
8) 4,7 ; 0,001 = 4700;
9) 482 : 0,0001 = 4 820 000.
1435. 1) 17,3 ; 0,1 = 173;
2) 0,9 : 0,1 = 9;
3) 0,04 : 0,1 = 0,4;
4) 7,2 : 0,01 = 720;
5) 0,13 : 0,01 = 13;
6) 752 : 0,01 = 75 200;
7) 0,185 : 0,001 = 185;
8) 5,9 : 0,001 = 5900;
9) 14,59 : 0,0001 = 145 900.
1436. 1) 2622 :6,9 = 26 220: 69 = 380; 26220 69
198 380
642
642
Ö
2) 304,5 3045 ЗО
0,5 = 3045 : 5 = 609;
609
45
45
О
3) 16,45 ; 4,7 = 164,5 : 47 = 3,5;
164,5
’ і41
235
235
47
3,5
О
4) 6 : 3,75 = 600 : 375 = 1,6;
600 ~375
2250
2250
“ Ö
5) 185,6 18560 128
576
576
О
375
1,6
0,64 ■ 64
18 560 ; 64 = 290;
290
6) 0,378 : 0,14 = 37,8 : 14 - 2,7;
37,8
'28
98
~98
5
14
2,7
7) 1,056 : 0,032 = 1056 : 32 = 33;
1056
96
96
~96
32
33
8) 0,51376 : 0,169 = 513,76 : 169 ■
3,04;
513,76
'507
676
~676
169
3,04
О
9) 8,7058 : 2,9 = 3,002.
87,058
'87
"5 8
О
29
3,002
1437. 1) 27 930 : 57 - 490;
57
490
27930 228 513 513
5
2) 495,6 : 0,7 = 4956 : 7 = 708;
3) 17,02 : 3,7 = 170,2 : 37 = 4,6;
170,2
148
222
~222
О
37
4,6
www.4book.org
4) 18 : 1,25 = 1800 : 125 = 14,4;
1800
'l 2 5
""sSo
'5 0 0
“ бОО
125
14,4
0
5) 167,4 : 0,62 = 16 740 : 62 = 270;
16740
*124
434
~434
62
0
6) 0,408 : 0,17 = 40,8 : 17 = 2,4;
40,8
’ 34
17
2,4 68 68 Ö
7) 1,332 : 0,036
1332 : 36 = 37;
1332
’ 1O8
36
37
_252
252
Ö
8) 0,57409 : 0,187 = 574,09 : 187 ■
3,07; 574,09
~561
187
3,07
709
~709
5
9) 5,0075 : 2,5 = 50,075 : 25 = 2,003.
50,075
’ 50
"75
25
2,003
1438.120 : 0,75 = 12 000 : 75 =
= 160 (кроків).
1439.163,5 : 2,5 = 1635: 25 = = 65,4 (км/год) швидкість поїзда.
1440.3,96 : 4,5 = 39,6 : 45 = 0,88 г маса 1 см^ льоду.
1441.17,095 ; 5,26 = 1709,5 : 526 = = 3,25 ширина прямокутника.
1709,5 526
~1578 3,25
1315
1052
2630
~2630
5
1442. 86,7 : 3,4 = 867 : 34 = 25,5 ц
зерна зібрали з 1 га.
867
"б8
Т87
’ і70
34
25,5
170
1443.1) 158,1 : 18,6 = 1581 : 186 = = 8,5 г маса 1 см® латуні;
2) 25,4 • 8,5 = 215,9 г маса 25,4 см^ латуні.
1444.1) 46 : 2,5 = 460: 25 =
= 18,4 км/год шв-ть велосипедиста;
2) 18,4 • 3,4 = 62,56 (км) відстань,
яку проїде велосипедист. 18,4 X
3,4
736
552
1445. 1) 21,46 : 3,7
штує 1 кг борошна;
62,56 5,8 грн. ко-
21,46
'і 8 5
296
296
3,7
5,8
О
2) 5,8 ■ 2,5 = 14,5 грн. коштують
2,5 кг борошна.
www.4book.org
пз
Q.
V.
_ij
ü
ö
пз
s
I
T
>4
CL
5
c
o
3
<
es
es
evj
2,5
“29Ö
+
116
14,50
1446. 1) 18,9 : 1,5 = 189; 15 = = 12,6 CM сторона другого квадрата;
5,8
X
189
15
15
12,6
39
"зо
90
~90
Ö
2) S = = 12,62 = 12,6 • 12,6 =
= 158,76 (см^) площа квадрата.
Р = 4а = 4 • 12,6 = 50,4 (см) пери­
метр квадрата.
1447. 108,5 : к
якщо k = 2,5, то 108,5 = 1085 : 25 = 43,4; якщо k = 6,25, то 108,5 = 10 850 : 625 = 17,36;
якщо k = 12,5, то 108,5 = 1085 : 125 =■ 8,68.
1448. 1) 32,83 : а
якщо а = 0,1, то 32,83 : 0,1 = 328,3; якщо а = 0,01, то 32,83 : 0,01 = = 3283;
якщо а = 0,001, то 32,83 : 0,001 = = 32 830.
2) 6 : 0,01
якщо Ь = 4,5, то 4,5 : 0,01 = 450; якщо Ь = 9,893, то 9,893 : 0,01 = = 989,3;
якщо Ь = 152, то 152 : 0,01 = 15 200.
1449. X : 2,5 - у : 1,4, якщо X = 9,75,
у = 3,36, то 9,75 : 2,5 - 3,36 : 1,4 =
: 2,5 = 6,25 = 12,5 =
= 3,9 - 2,4 - 1,5.
У = 6,4.
97,5
25 33,6
14
140,8
75
3,9 28 2,4
132
225
56 88
~225
56
“ 88
0
0 0
1450. 1) якщо X = 2,5; у = 8,82,
то 19,725 : 2,5 + 8,82 : 3,6 = 10,34.
1)
197,25
’ і75
_222
200
225
225
О
25
7,89
2)
88,2
*72
162
144
180
~180
Ö
36
2,45
7,89 3)"^2,45
10,34
2) (а : 2,8 + 6) : 9,7
якщо а = 12,6; Ь = 28,48, то (12,6 :
: 2,8 + 28,48) : 9,7 = 3,4.
1) 126
"^28,48
112
4,5
3)
140
140
Ö
32,98 ’ 281 448 "448
Ö
32,98
97
3,4
1451. 1) 1,7л: = 11,05; л = 11,05 ; : 1,7; л: = 6,5;
110,5
’ 102 85 ~85
17
6,5
О
2) у ■ 0,22 = 1,408; у = 1,408 : 0,22;
1,408 : 0,22 = 140,8 : 22 22
6,4
www.4book.org
3) 8,645 : X = 3,5; x = 8,645 : 3,5; ^ = 86,45 : 35; д: = 2,47.
86,45 35 '7 0 2,47
J M 140
'2 45
Ö
4) 7x ■ 1,2 = 13,104; 8,4л: = 13,104; X = 13,104 : 8,4; x 131,04 : 84; x = 1,56.
131,04 ' 84
84
1,56
470
’'420
~yÖ4
504
Ö
1452. 1) 2,4і/ = 8,856; у = 8,856 : 2,4; у = 88,56 : 24; г/ = 3,69;
88,56
~72
24
3,69
165
'і 4 4
216
~216
5
2) * • 2,56 = 8,96; х = 8,96 : 2,56;
3,5;
896
'768
1280
'і280
256
3,5
О
3)30 : І/= 1,2; = ЗО
У = 300 : 12; у = 25;
: 1,2;
300
24
~60
12
4) 8у ■ 1,7 = 46,24; 13,6і/ = 46,24; у = 46,24 : 13,6; у = 462,4 : 136;
у = 3,4.
462,4
408
_544
"544
136
3,4
О
1453. 1) 25,4 + 1,1 = 26,5 (км/год) швидкість за течією річки;
2) 90,1 : 26,5 = 901 ; 265 = 3,4 (год) — час, за який катер проплив відстань
90,1 км.
901
'795
1060 'і 060
265
3,4
О
1454. 1) 88,32 : 2,4 = 883,2 : 24 = = 36,8 км/год швидкість човна про- ТИ течії;
2) 36,8 + 1,7 = 38,5 км/год власна швидкість човна.
1455. 1) а : 6 = 17,255 : 8,5 = = 172,55 : 85 = 2,03;
2) а : Ь = 38,64 : 1,05 = 3864 : 105 = = 36,8.
1456. 1) (32,526 : 3,9 + 2,26) • 5,4 = = 57,24;
1)
325,26
312
132
117
39
2) 8,34 3) 10,6
8,34
2,26
10,60
5.4
424
530
57,24
156 156
Ö
2) (2,4 • 1,23 - 1,937) : 3,5 = 0,29; 1) 1,23 2) 2,952 3)
^ 2,4 1,937 - 70
35
0,29
^ 492 1,015
246 2,952
315
’ 315
www.4book.org
Q.
U
Ö
<0
s
I
T
.5
c
s
<
I
3) 17,39 : (15 - 14,25) - 6 :12,5 = 23,02;
1) 15,00 2) 17,39 : 0,74 = 1739 ; 74
~14,26
1739
*148
0,74 74
3)
23,5
4)
259
222
370
~370
5
23,50
0,48
23,02
60,0 ’ 500 1000 1000
125
0,48
4) 58,78 - 1,38 • (275,4 ; 6.8) = 2,89. 1)
3)
2754 68 2) 40,5
272 40,5 1.38
340
3240
340
+ 1215
0
405
55,890
58,78
55,89
2.89
= 55,89
1457. 1) 6,7 • (35,712 : 4,8 + 3,36) = 72.36;
1)
357,12
'ззб
211
192
192
192
48 2) 7,44 3) 10,8
*3,36 6,7
10,80 756
648
72,36
2) (2,6 ■ 1,34
X
2,6
0
1,34 - 2,269) : 4,5 = 0,27;
est
3,484 '2,269 804 1,215
268 3,484
1215
90
215
215
Ö
4.5
0,27
3) 20.8 : (12 - 11.36) - 8 :12.5 = 31.86;
1) 12.00 “ n.36
0.64
2) 20.8 : 0.64 = 32.5
2080
’ l92
160
128
64
32,5
320
~320
5
3) 8 : 12.5 = 80 : 125 = 0.64
4) 32.50
0.64
31.86
4) 71.96 - 2.16 • (225.7 : 7.4) = 6,08. 1)
3)
2257
74 2) ^2,16
222
30.5
370
^ 1080
370
648
0
65,880
71,96
65,88
6,08
1458. 1) 4,5 ДМ : 0.5 = 9 дм;
2) 0.84 M : 0.02 = 42 м;
3) 0,35 дм^: 1,4 = 0,25 дм»;
4) 8 CM» : 2,5 = 3,2 см^
1459. 1) 8,96 : 1,6 = 89,6 : 16 =
= 5,6 кг борошна в другому пакеті 89,6 16 80 5І6
96 96
Ö
2) 8,96 + 9,6 = 18,56 кг борошна
в двох пакетах 8,96 +
9,6
18,56
www.4book.org
1460. 1) 24.6 : 1,5 = 16,4 площа
другої кімнати;
2) 16,4 + 24,6 = 41 площа двох
к ім н а т.
1461. І,» - х = 4,41; д: = 4,41 : 1,8; JP и= 44,1 ; 18; X — 2,45.
18
44,1
'36
~ 7 2
2,45
90
1462. 0,09 : X = 0,25; X - 0,09 : 0,25;
* - 9 : 25;
X - 0.36.
90 25 ” 75 |0Г36
~ 1 5 0
1463. 1) S... = а' = 2,4* = 2,4 х 2,4 =
— 5,76 (см^) — площа квадрата;
2) 5,76 : 3,6 = 57,6 : 36 = 1,6 см друга сторона прямокутника;
3) Р = 2(0 + ft) = 2 ■ (3,6 + 1,6) =
— 10,4 CM периметр прямокутника.
1464. 1) 64,5 + 1,6 = 66,1 км/год
швидкість другого автомобіля;
2) 64,5 + 66,1 = 130,6 км/год швид­
кість зближення автомобілів;
3) 326,5 : 130,6 = 2,5 годин зустрі­
нуться автомобілі.
1465. 1) 1977,5 : 2,5 = 19775 : 25 = “ 791 ц пшениці зібрали з другої ділянки;
19775
'і 7 5
227
~225
25
~25
25
791
2)
1977,5
’ і75
_227
“ 210
175
175
35
56,5 га
площа першої ділянки;
3)
791
'70
91
70
О
35
22,6 га
площа другої ді­
лянки.
210
210
Ö
1466. 1) 670,32 : 53,2 = 12,6 (ц) врожайність з ділянки;
2) 53,2 : 1,6 = 532 : 16 = 33,25 (га) площа другої ділянки;
3) 33,25 • 12,6 = 418,95 (ц) зберуть з другої ділянки.
1467. 1) 2,4 • 7,2 = 17,28 (грн.) ко­
штують яблука;
2) 40,08 - 17,28 = 22,8 (грн.) ко­
штують абрикоси;
3) 22,8 : 1,5 = 228 : 15 = 15,2 грн. коштує 1 кг абрикосів.
1468. 1) 37,2 • 1,5 = 55,8 грн. за­
платили за м’ ясо. 37,2
X
1.5
Ї Ж
^372
55,80
2) 93,96 - 55,8 - 38,16 грн. ко­
штує риба;
3) 38,16 ; 1,8 = 21,2 грн. коштує
1 кг риби.
381,6
’ 36
21
18
36
~36
18
21,2
www.4book.org
ro
Q.
№
U
d
rtJ
I
T
a
.3
c
3
1469. 1) 27,6 + 1,8 = 29,4 км/год швидкість за течією;
2) 27,6 - 1,8 = 25 (км/год) — швидкість проти течії;
3) 73,5 : 29,4 = 2,5 (год) був у до­
розі корабель за течією;
4) 90,3 : 25,8 = 3,5 (год) був кора­
бель у дорозі проти течії;
5) 2,5 -f 3,5 = 6 годин був у дорозі корабель.
1470. 1) 117 : 1,5 = 78 км/год швидкість автомобіля на першій ділянці шляху;
1170 15
105 78
120
120
О
2) 105 : 1,4 = 1050 : 14 = 75 км/год швидкість автомобіля ва другій ді­
лянці шляху;
1050 14
~ 98 75
70
70
О
78 : 75 = 1,04. В 1,04 рази швид­
кість більша.
1471. 1) 387,2 : 4,4 = 3872 : 44 = = 88 км/год швидкість автомобі­
ля;
3872
’ 352
44
88
352
352
Ö
2) 4,4 + 1,1 = 5,5 (годин) був у до­
розі мотоцикліст;
3) 387,2 : 5,5 = 3872 : 55 =
70,4 км/год швидкість мотоцикла;
4) 88 - 70,4 - 17,6 км/год швид­
кість автомобіля ва 17,6 км/год більше швидкості мотоцикла;
5) 88 : 70,4 •= 1,25 (у 1,25 раз) швидкість автомобіля більше.
880 704 704 1,25
1760 "і408 3520 “ 3520 О
1472. 1) 35,64 : 13,2 = 356,4 : 132 = = 2,7 (г) маса 1 см“ алюмінію;
2) 2,7 + 5,2 = 7,9 (г) маса 1 см^ сталі;
3) 7,9 • 13,2 = 104,28 (г) маса сталь­
ної кульки. ^ J32 13,2
^ 7,9
1473. 1) (X - 3,15) 3,5 ж - 3,15 = 8,575 : 3,5; X - 3,15 = 2,45;
X = 2,45 -f 3,15;
X = 5,6;
1188 924 104,28
8,575;
85,75
'70
35
2,45
157
140
175
175
5
2) 14,4 : {х + 2,6) = 3,2; д: + 2,6 = 14,4 : 3,2; л:-Н2,6 = 4.5; ї = 4,5 - 2,6;
;г = 1,9;
32
144
'і 2 8
ТбО
'і 6 0
4,5
О
3) 12,51 - 20,5 = 24,5; 12,5* = 24,5 -ь 20,5;
www.4book.org
: 45;
: 12,5;
jc - 450 : 125:
12,5* ■ .» 4 5
4) 91,8 : X + 86,7 = 100,2;
91.8 : д: = ЮС,2 - 86,7;
91.8 : X = 13,5;
X - 91,8 : 13,5;
* - 6,8;
918
'810
1080
'і080
135
6,8
5) 9.3* + 1,2* = 25,2; 10,5* “ 25,2;
* - 25,2 : 10,5;
* -■ 2.4;
252
'210
420
~420
105
2,4
6) 5,9j^ - 1,2у = 9,588; 4,7у - 9.588; у - 95,88 : 47;
У - 2.04.
95,88
"94
"1 8 8
188
47
2,04
1474. 1) (1,15 + * ) - 3.8
1.15 + * - 9,5 : 3,8;
1.15 + * - 2,5;
* - 2.5 - 1.15;
* - 1.35:
' 9,5;
95 38
76 190 190
5
2) 9 ; (7,8 - * ) = 3,6;
7.8 - * = 9 : 3,6;
7.8 - X = 2,5;
* - 7,8 - 2,5;
3) 27,6 + 14,6* = 64,1; 14,6* = 64,1 - 27,6; 14,6* = 36,5;
* = 36,5 : 14,6;
* = 2,5;
4) 36,5 : * - 8,1 = 6,5;
36.5 : * = 6,5 + 8,1;
36.5 : * = 14,6;
* = 36,5 : 14,6;
* == 2,5;
5) 7,2у + 4,5у = 21,06; П,7у = 21,06;
у = 21,06 : 11,7;
210,6 117 117
1,8
936
936
6) 3,4* - 3,2* = 15,2;
0,2* = 15,2;
* = 15,2 : 0,2;
* = 76.
25.92 (дм*) пло-
9,6
''2,7
1475. 1) 9,6 2.7 =
ща прямокутника;
672
192
25,92
2) 9,6 - 3,2 = 6,4 дм;
3) 6,4 ■ 2,7 = 17,28 (дм»);
4) 25,92 - 17,28 - 8,64 (дм^) змен­
шиться площа:
5) 25,92 : 17,28 - 1.5 (рази).
У 1,5 рази зменшиться площа.
www.4book.org
to
Q.
01
U
<z
s
I
T
5
c
o
5
<
1476. a = 8,5 ; 3,4 = 2,5; fc = 4,7 - 3,4 = 1,3; c = 17,86 : 4,7; c = 3,8.
178,6 ’ 141 376 ~376
5
47
3,8
evj
CM
1 4 7 7. 1 ) 0.0 2 5 = 0,7 5: 0.0 2 5 =
4
= 750 : 25 = 30;
2) 9,78 :| = 9,78: 0,5 = 97,8: 5 = 1 = 19,56;
3) 0,2 = 0,625; 0,2 = 3,125;
8
4) 1,45: — = 1,45:0,3125 = 4,64.
16
1478. 1) 9,75 : 0,25 = 39;
2) - : 0,14 = 0,875 ; 0,14 = 6,25;
8
3) 3,6:- = 3,6: 0,375 = 9,6;
8
4) — : 0,3 = 0,5625 : 0,3 = 1,875.
16
1479. 1) 10,5 : 1,4 = 7,5 км/год швидкість Дейла;
2) 105 + 7,5 = 18 км/год швид­
кість зближення за 1 годину;
3) 9 : 18 = 0,5 (годин) зустрінуться Чіп і Дейл.
1480. 1) 4,2 : 1.2 = 3,5 км/год
швидкість Вовчика-братика;
2) 4,2 + 3,5 = 7,7 км/год швид­
кість зближення за годину;
3) 7,7 • 1,5 “ 11,55 (км) відстань
між ними. 7,7
X
1,5
385
77
11,55
1481. 1) 1.8 • 2,5 = 4,5 км/год швидкість плавця;
2) 4,5 - 1,8 = 2,7 км/год швид­
кість зближення;
3) 0,54 : 2,7 = 5,4 : 27 = 0,2 (го­
дини).
Через 0,2 години човен наздожене плавця.
1482. 1) 2 : 1,25 = 1,6 дм ширина;
200
125
750
750
125
1,6
1,25
2) 2 : 1,6 = 20: 16 = 1,25 дм висота; 20 16 16
32
80
~80
Ö
3) V = а ■ Ь ■ с. V = 2 ■ 1,6 ■ 1,25 = = 4 (дм^) об’ єм прямокутного пара­
лелепіпеда.
1483. 1) 1.7х - 0,5х - 3,62 = 12,7; 1,2* = 12,7 + 3,62;
1,2х = 16,32; д: = 16,32 : 1,2;
X = 13,6;
12,7
3,62
163,2
12
12
13,6
43
‘ 36
~ 12 Ö
16,32
2) 2,7 (0,02і/ -І- 1,4) = 4,32; 0,02у + 1,4 = 4,32 : 2,7; 0,02у + 1,4 = 1,6;
0,02у = 1,6 - 1,4;
0,02у = 0,2;
J/ = 0,2 : 0,02; у = 10.
www.4book.org
432 27 "27 Х б "Тб2 ” і62
■ Ö
1484. 1) 8,3х + 1,9х + 13,7 = 39,2; 10,2* + 13,7 = 39,2;
10,2х = 39,2 - 13,7;
10,2л: = 25,5;
X = 25,5 : 10,2; л:= 2,5;
255
‘ 204
102
2,5
510
~510
Ö
2) 27,3 : (0,2г/ - 1,8) = 2,6; 0,2у - 1,8 = 27,3 ; 2,6; 0,2у - 1,8 = 10,5;
0,2у = 10,5 + 1,8;
0,2у = 12,3; у = 12,3 : 0,2;
У = 61,5,
273
'26
26
10,5
130
’ і зо
О
1485. 1) д: у І кошику; 1,7х у I I ко­
шику.шику.
X + 1,7х = 9,72; 2,7х = 9,72;
X = 9,72 ; 2.7; л: = 3.6.
97,2
'8 1
162
~162
27
3,6
О
3,6 кг у І кошику; 6,12 кг у JI ко­
шику.
1486. Довжина сторони ВС х дм; довжина сторони АС 1,6 дм; до­
вжина сторони AB (1,6х + 1,1) дм.
д: + 1,6л: + 1,6х + 1,1 = 15,8;
4,2л = 15,8 - 1,1;
4,2л: = 14,7;
л: = 14,7 : 4,2; х = 3,5.
Довжина сторони 3,5 дм; довжи­
на АС 1,6 • 3,5 = 5,6 дм; довжина AB - 5,6 -І- 1,1 = 6,7 дм.
1487. X кг — маса другого кавуна; 1,4х кг — маса першого кавуна. 1,4х - х = 1,8;
0,4х = 1,8; х = 1,8 : 0,4;
X = 4,5.
4.5 кг маса другого кавуна;
4.5 • 1,4 = 6,3 кг маса першого кавуна;
6,3 + 4,5 = 10,8 кг маса обох ка­
вунів;
1.6 • 10,8 = 17,28 (грн.) заплатили за 2 кавуни. 10,8
X
1,6
648
108
17,28
1488. X кг полуниць у другому ко­
шику; 1,6х кг полуниць у першо­
му кошику.
1,6х - X = 1,44;
0,6х = 1,44;
X = 1,44 : 0,6;
X - 2,4.
2.4 кг полуниць у другому кошику.
2.4 • 1,6 = 3,84 кг полуниць у пер­
шому кошику.
2.4 3,84 = 6,24 (кг) полуниць
у двох кошиках;
8.5 • 6,24 = 53,04 (грн.) заплатили
за полуниці. 6,24 X ’
8,5
3120 4992
53,040
53,04 -І- 2 • 8,4 = 53,04 -І- 16,8 = = 69,84 грн. заплатили за полуни­
ці і кошики.
1489. 1) 891,3 - 213,7 = 677,6 кг
яблук у ящиках якби їх було по­
рівну по 24,2 кг;
2) 677,6 : 24,2 = 28 ящиків;
3) 28 : 2 = 14 ящиків маленьких;
www.4book.org
4) 24,2 • 14 = 338,8 кг яблук у ма­
лих ящиках;
5) 891,3 - 338,8 = 552,5 (кг) яблук у великих ящиках;
6) 552,5 ; 32,5 = 17 великих ящиків. Відповідь: 17 великих ящиків і 14 ма­
леньких ящиків.
1490. 1) ^ = З І; 2) ^ = і |;
3^ ^ - 3 ^ -
4)
480
= 80;
1491. 1 ) 2)
А 4
4) 5)
^ 8 ^ 2 0 0
1492.
S,f,
S •= {Ь + с + d) ■ а - с^, як щ о а = == 20 см; 0 = 5 см; с = 12 см; d = = 13 CM, то S = (5 -I- 12 -Н 13) X X 20 - 12^ = 600 - 144 = 456 (см*). Відповідь: 456 см^.
1493. Визначити вершини п’ яти­
кутника можна 5 • 4 ■ З ■ 2 ■ 1 “= 120 (способів).
Домашня самостійна робота №8.
1. 1,08 • 3,5 = 3,78.
1,08
X
3,5
540
324
3,780 = 3,78 2. 7,4 • 0,001 = 0,0074.
3.
33,2
'32
12
8
40
40
8
4,15
4. S = а=: S = 4,2^ = 4,2 ■ 4,2 = = 17,64 (см^).
5. 4х = 15,2; X = 15,2 : 4; х = 3,8.
15,2 12 3,8
32
’ 32
6. 1) 18,6 1,5
~15 T 2 Ä 36 ЗО 60
1) 12,4 км/год швидкість велоси­
педиста;
2) 12,4
X
2,5
620
248
31,00 = 31 км
7, 3,07 • 0,01 = 0,0307.
8. 39 : (3,7 - л:) = 15;
3,7 - л ■= 39 : 15; 3,7 - л: = 2,6;
л = 3,7 - 2,6; X = 1,1.
39
'зо
15
2,6
90
90
9. 4,8:- = 4,8: 0,25 = 192. 4
4,8 : 0,25 = 480 : 25 = 192.
25
192
480 25 230 225 50 50
Ö
Відповідь: 192.
www.4book.org
10. 1) S = 4,5= = 4,5 ■ 4,5 = 20,25 — площа підлоги;
2) 20,25 • 0,2 = 4,05 кг — необхід­
но фарби:
3) 4,05 ■ 15 = 60,75 гри. — витра­
тять на фарбу.
11. Перше число — X-, друге чис­
ло — З*; третє число — X + 1,2.
X + Зх + X + 1,2 = 16,7;
5 х + 1,2 = 16,7;
5ж = 16,7-1,2;
5х = 15,5; ж = 15,5 : 5;
X = 3,1 - найменше число.
12. зс полуниць у меншому коши­
ку; 1,6а; полуниць у більшому ко­
шику.
1,6л: - д: = 1,5;
0.6л: = 1,5;
1,5 : 0,6;
* = 2,5.
2,5 • 1,6 = 4 кг полуниць було у біль­
шому кошику.
Завдання для перевірки знань №8
1. 1) 29,35 • 10 = 283,5;
2) 42,3 • 0,1 = 4,23;
3) 6,315 4) 0,0015
X X
6,4 6,7
25260
37890
105
90
40,4160 0,01005
2. 1) 42,5 : 10 = 4,25;
2)
56,28
'56
_28
~28
14 3)
4,02
51,1
48
36
~24
120
~120
5
24
2,15
4)
70
'45
Tib
140
28
0,25
5) 14,5 : 0,1 = 1,45;
6) 17,8 : 0,01 = 0,178.
3. 1 ) х : 8,2 = 311; д; = 311 ■ 8.2; ж = 2550,2;
311
X
8,2
622
2488 2550,2 2) 12х = 11,4; л = 11,4 : 12; JC = 0,95;
11.4
'і 0 8
60
60
12
0,95
О
4. 1) 8,46 : 3,6 = 2,35; 84,6 36 72 2,35
126 108 180 180 5
2) 17 : 0,85 = 20;
3) 0,11704 : 0,056
1700
170
Ö
= 2,09.
85
20
117,04
112
504
504
56
2,09
5. 1) 15,6 • з = 46,8 грн. заплатили за цукерки;
2) 91,6 - 46,8 = 44,8 грн. заплати­
ли за печиво;
3) 44,8 : 4 = 11,2 грн. коштує 1 кг печива.
www.4book.org
6. 13,02 : 3,1 = 4,2 м довжина пря­
мокутника.
13,02 124 62 "б 2
3,1
4,2
О
Р = 2(а + ft) = 2 • (3,1 + 4,2) = = 14,6 ( c m ) — периметр прямокут­
ника.
7. 1) 58,9 • 8 = 471,2 км проїхав мотоцикл; 58,9 ^ 8
471,2
2) 471,2 + 103,2 = 574,4 км про­
їхав автомобіль;
3) 574,4 : 8 = 71,8 км/год швид­
кість автомобіля.
574,4
56
8
71,8
14
8
64
64
Ö
8. а = 29,2 ■ 5,1 = 148,92;
Ь = 0,292 : 29,2 = 2,92 : 292 = 0,01.
29,2
X
5,1
292
1460
148,92
9. 0,2 = 18 грн. = ^; 18 : 8 х
ХІО = 22,5 (грн.).
1494. 1) 7 : = 0,07; 2) 13 % = 0,13;
3) 97 % = 0,97; 4) 132 % = 1,32;
5) 145 % = 1,45; 6) 217 % - 2,17.
1495. 1) 19 % = 0,19; 2) 49 % = 0,49;
3) 197 % = 1,97; 4) 359 % = 3,59.
1496. 1) 0,42 = 42 %;
2) 0,03 = З %; 3) 0,5 = 50 %;
4) 1,18 = 118 %; 5) 0,318 = 31,8 %;
6) 2,387 = 238,7 %.
1497. 1) 0,39 = 39 %; 2) 0,07 = 7 %; 3) 0,2 = 20 %; 4) 1,17 = 117 %;
5) 1,189 = 118,9 %; 6) 7,32 = 732 %.
1498. 1) 1 = 0,5 = 50%;
2) і = 0,25 = 25 %;
4
3) - = 0,4 = 40 %;
5
4) - = 0,8 = 80%;
5
5) — = 0,26 = 26%; 50
6) — = 0,48 = 48%. 25
1499. 1) 1 = 0,6 = 60%;
5
2) — = 0,35 = 35 %;
20
3) ^ = 0,52 = 52 %;
25
2Q
4) — = 0,58 = 58%.
50
1500.
3 1 1 1 1
1
4 4 20 5 25
1
50
0,75 0,25 0,05 0,2 0,04 1 0,02
75% 25% 5%
20% 4% 100% 2%
1501. 100 : 100 9 = 9 (л) — сиру.
1502. Порівну.
1503. 900 : 100 5 = 45 м;
900 : 100 • 27 = 243 м;
900 : 100 60 = 540 м.
1504. 1) 1 %; 2) 5 %; 3) 10 %;
4) ЗО % ; 5) 32 %; 6) 100 %.
1505. 1) 1 %; 2) 7 %; 3) 12 %;
4) 50 %; 5) 100 %; 6) 120 %.
1506. 7000 : 100 18 = 1260 (кг) — цукру.
www.4book.org
1507. 1) 400 : 100 • 25 = 100 (га) —
засіяли пшеницею;
2) 400 : 100 ■ 7 = 28 (га) — засіяли картоплею.
1508. 1) 200 : 100 65 = 130 при­
крас — виготовив 5-А клас;
2) 200 - 130 = 70 прикрас — ви­
готовив 5-Б клас.
1509. 1) 200 : 100 42 = 84 марки у Петра;
2) 200 - 84 = 116 марок в Ореста.
1510. 1) 12 %: 2) 16 %; 3) 8 %;
4) 21 %.
1512. 1) 12; 32;
2) 120 см : 10 ■ 20 = 24 см;
530 кг : 100 • 20 = 106 кг;
3) 1020 : 100 ■ 35 = 357;
780 : 100 ■ 35 = 273;
4) 4 грн. ; 100 ■ 65 = 2,6 грн.;
5 кг : 100 ■ 65 = 3,25 кг.
1513. 1) 80 • 100 • 5 = 4;
195 : 100 ■ 5 = 9,75;
2) 214 м : 100 • ЗО = 64,2 м; 5 кг : 100 • ЗО = 1,5 кг;
3) 520 коп. : 100 • 45 = 234 коп.; 10 т : 100 ■ 45 = 4,5 т;
4) 113 : 100 • 90 = 101,7;
320 : 100 90 = 288.
1514. 15 : 100 • 6 = 0,9 (кг) цукру.
1515. 180 : 100 17 = 30,6 (кг)
цинку.
1516. 42 : 100 • 95 = 39,9 (кг) води.
1517. 45 ; 100 ■ 64 = 28,8 (кг) води.
1518. 1) 75 : 100 • 80 = 60 см ши­
рина прямокутника;
2) 60 • 75 = 4500 см^ площа пря- мокутника.
1519. 1) 100 % - 32 % - ЗО % = 38 % зібрав третій клас;
2) 3600 : 100 • 38 = 1368 кг маку­
латури зібрав третій клас.
1520. 1) 100 % - 35 % - 38 % = 27 % проїхала машина за третю годину;
2) 240 : 100 ■ 27 = 2,4 • 27 = 64,8 км проїхала машина за третю годину.
1521. 1) 100 % - 60 % = 40 % ста-
новлять дівчата;
2) ЗО : 100 • 40 = 0,3 ■ 40 = 12 хлоп­
ців у класі;
3) 300 : 100 • 60 = 18 дівчат;
4) 18 - 12 = 6 дівчат.
На 6 дівчат більше ніж хлопців.
1522. 1) 100 % - 48 % = 52 % за­
лишилося проїхати;
2) 160 : 100 ■ 48 = 1,6 • 48 = 76,8 (км) проїхав за І годину;
3) 160 - 76,8 = 83,2 (км) залиши­
лося проїхати.
1523. 1) Площа квадрата: S = 5^ = = 25 см^;
2) 25 : 100 36 = 9 (см^).
1524. 1) 100 % - 91 % = 9 %;
2) 250 : 100 • 9 = 22,5 (кг) сухих яблук.
1525. 1) 100 % - 85 % = 15 %;
2) 120 : 100 • 15 = 18 (кг) картоплі.
1526. 1) 100 % - 29 % = 71 %;
2) 510 000 тис. км^ : 100 • 71 = = 362 100 тис. км* поверхні Землі вкрито водою.
1527. 80 : 100 105 = 84 деталі ви­
готовив токар.
1528. 1) 290 : 100 110 = 319 (ц)
з 1 га зібрав фермер;
2) 290 • 8 = 2552 (ц) всього зібрав фермер.
1529. 480 : 100 • 95 = 456 грн ста­
ла собівартість деталі.
1530. 1) 150 : 100 40 = 60 де­
рев — яблуні;
2) 60 : 100 • 75 = 45 дерев — ви­
шні.
1531. 1) 750 : 100 60 = 7,5 ■ 60 =
= 450 учнів відвідують гуртки;
2) 450 : 100 • 4 = 18 учнів відвід­
ують шаховий гурток.
1532. 1) 80 : 100 35 = 28 (км) ту­
рист пройшов за перший день;
2) 80 - 28 = 52 (км) залишилось пройти після першого дня;
3) 52 : 100 • 55 = 28,6 (км) прой­
шов турист за другий день;
4) 52 - 28,6 = 23,4 (км) пройшов турист за третій день.
www.4book.org
1533. 1) 5000 : 100 40 = 2000 осіб
працюють в районному центрі;
2) 5000 - 2000 = 3000 осіб — ре­
шта населення;
3) 3000 : 100 ■ 20 = 600 осіб пра­
цює на підприємствах селища.
1534. 1) 5000 : 100 ■ 18 = 900 (гри.)
прибуток за рік;
2) 5000 900 = 5900 (грн.) —
на рахунку через рік;
3) 5900 : 100 • 18 = 1062 (грн.) прибуток за другий рік;
4) 5900 + 1062 = 6962 (грн.) грошей буде у вкладника через 2 роки.
1535. l ) V = аЬс; К = 15 • 20 • 10 = = 3000 (дм^) об’ єм паралелепіпеда; 2) 3000 : 100 • 80 = 2400 (дм^) води в баку.
1536. 1) 180’ : 100 • 55 = 99" —
один з кутів;
2) 180" - 99" = 81" — градусна міра другого кута.
1537. 1) 450 : 100 80 = 360 (м)
ширина ділянки;
2) 450 • 360 = 162 000 м^ = 16,2 га площа ділянки;
3) 16,2 ■ 40 = 648 ц пшениці зібра­
ли з усієї ділянки.
1538. Якщо число збільшити на 100 %, то це число збільшиться у 2 рази.
1539. 1) л: + 5,18 = 10;
д: = 10 - 5,18; ж = 4,82;
10,00
5,18
4,82
2) д:-Н 32,47 = 59,16; д: = 59,16 - 32,47; д: = 26,69;
59,16
32,47
26,69
1540. 1) 4,2 + 1,5 = 5,7 (дм) до­
вжина прямокутника;
2) (4,2 -Ь 5,7) • 2 = 19,8 (дм) пери­
метр прямокутника.
15 41. 1) 325-Ь 487+ 392 = 1204 (кг) = = 1200 (кг);
2) 330 + 490 390 = 1210 (кг).
1210 кг > 1200 кг.
1542. 1) 8 ■ 100 = 800;
2) 4 : 2 • 100 = 200;
3) 350 : 10 • 100 = 3500;
4) 80 : 20 ■ 100 = 400.
1543. 1) 48 ; 24 • 100 = 200;
2) 63 : 42 • 100 = 150;
63 42
42 175 210 ” 210 Ö
3) 28,5 : 3,8 ■ 100 = 750;
4) 370,74 : 100,2 • 100 = 370;
285
'266
190
~190
5
38
7,5
3707,4
3006
7014
7014
О
1002
3,7
5) 7,5 : 12,5 • 100 = 60;
6) 0,27 : 0,3 ■ 100 = 90.
1543.
750
"750
5
125
0,6
1544. 1) 50 : 25 - 100 =
2) 95 : 38 ■ 100 =■ 250;
200;
95
'76
190
~190
5
38
и
3) 31,5 : 4,2 • 100 = 750;
42
315
294 7,5
210
210
www.4book.org
4) 375,9 ; 107,4 • 100 = 350;
3759
'3222
1074
3,5
5370
” 5370
Ö
5) 14,7 : 24,5 • 100 = 60;
1470
'і470
Ö
245
0,6
6) 0,08 : 0,2 • 100 = 40.
1545. 9 • 100 = 900 осіб було в теа­
трі.
1546. 4,8 ■ 100 = 480 (км) проїхав мотоцикліст.
1547. 16,8 : 8 • 100 = 2,1 100 = = 210 (га) засіяли горохом.
16,8
’ і6
8
8
2,1
1548. 400 : 80 • 100 = 500 кг необ­
хідно змолоти пшениці.
1549. 91:14 ■ 100 = 6,5 100 = 650 (кг) свіжої картоплі необхідно взяти.
91
'84
~70
14
6,5
О
1550. 25,8 : ЗО ■ 100 = 0,86 100 = = 86 (т) нафти необхідно перегнати.
258
'240
180
180
ЗО
0,86
О
1551. 27,5 : 25 • 100 = 1,1 ■ 100 =
= 110 (км) шляху треба заасфаль­
тувати за планом.
27,5
' 25
25
Ї Л
1552. 1250 : 4 100 = 31 250 кг = = 31 т 250 кг руди необхідно взяти.
1553. 1) 9,6 ; 80 100 = 12 (см)
друга сторона трикутника;
2) 9,6 : 60 ■ 100 = 16 (см) третя сторона трикутника;
3) 9,6 Н- 12 + 16 = 37,6 (см) пери­
метр трикутника.
1534. 1) 68 ; 40 • 100 = 1,7 100 =
= 170 (км) відстань між містами; 2) 170 - 68 = 102 (км) залишилося проїхати автомобілю.
1555. 1) 180 : 60 • 100 = 300 (сторі­
нок) у книзі;
2) 300 - 180 = 120 (сторінок) за­
лишилося прочитати.
1556. 1) 55 : 110 ■ 100 = 50 (дета­
лей) повинен виготовити робітник за планом;
3) 50 ; 100 • 110 = 55 (деталей) ви­
готовив робітник поза планом;
3) 55 - 50 = 5, на 5 деталей робіт­
ник перевиконав план.
Відповідь: на 5 деталей.
1557. 1) 8,4 : 80 • 100 = 0,105 • 100 -
= 10,5 (см) довжина прямокутника;
2) (8,4 -Ь 10,5) • 2 = 37,8 (см) пери­
метр прямокутника;
3) 8,4 • 10,5 = 88,2 (см^) площа пря­
мокутника.
10,5
X
8,4
420
^840
88,20
1558, 1) 16 : 80 100 = 0,2 100 = = 20 (см) ширина паралелепіпеда;
2) 16 : 50 - 100 = 0,32 • 100 = 32 (см) довжина паралелепіпеда;
3) F = 16 ■ 20 32 = 10 240 (см=>). 320
X
32
64
96
10240
www.4book.org
1559. 1000 % - 74 % = 26 %, 13 вер- статів становлять 26 % запланова­
них для ремонтування;
13 : 0,26 = 50 (верстатів) планува­
ли відремонтувати.
1560. 1) 100 % - 82 % = 18 %;
90 кг становлять 18 %;
2) 90 : 18 • 100 = 500 (кг) необхідно взяти свіжих яблук.
1561. 1) 100 % - 35 % = 65 % бен­
зину залишилося у баку;
2) 36,4 ; 65 • 100 = 56 (л) бензину було у баку;
36,4
‘ 325
390
~390
65
0,56
О
3) 56 л - 36,4 л = 19,6 (л) бензину витратив шофер.
1562. 1) 100 % - 16 % = 84 % фар­
би залишилося на складі;
2) 630 : 84 • 100 - 7,5 • 100 = 750 (кг) фарби було на складі;
3) 750 - 630 - 120 (кг) фарби ви­
дали маляру.
1563. 1) 100 % - 75 % = 25 % ста­
новлять жінки;
2) 108 ; 25 - ІОО = 432 — кількість усіх робітників;
3) 432 - 108 = 324 — чоловіків на підприємстві;
4) 324 - 108 = 216, на 216 чолові­
ків більше ніж жінок.
Відповідь: на 216.
1564. 1) 100 % - (35 % Ч- 38 %) = = 100 % - 73 % = 27 % огірків про­
дали третього дня;
2) 151,2 :27 ■ 100 = 5,6 • 100 = 560 (кг) огірків було завезено до магазину.
151,2
"і35
162
162
27
5,6
О
Відповідь: 560 кг.
1565. 1) 100 % - (ЗО % -Н 32 %) = = 100 % — 62 % = 38 % подолав автомобіль за третю годину;
2) 91,2 : 38 • 100 = 2,4 • 100 = 240 (км) подолав автомобіль за три години.
91,2
'76
152
152
38
2,4
О
Відповідь: 240 км.
1566. 1) 49 : 14 ■ 100 = 3,5 • 100 =
= 350 (кг) морозива виготовили всього;
2) 350 кг = 350 000 г;
350 000 г : 100 г = 3500 порцій мо­
розива виготовили всього.
1567. 1) 100 % - 53 % = 47 % ста­
новлять хлопці;
2) 53 % - 47 % = 6 %, на 6 % більше дівчат у школі;
3) 51 : 6 • 100 = 8,5 ■ 100 = 850 (уч­
нів) навчається у цій школі. Відповідь: 850 учнів.
1568. 1) 100 % - 28 % = 72 % ста­
новили яблука;
2) 72 % - 28 % = 44 %. на 44 % більше було яблук, ніж слив;
3) 88 : 44 • 100 = 200 (кг) було за­
везено фруктів;
4) 200 : 100 • 28 = 2 ■ 28 = 56 (кг) було слив;
5) 200 - 56 = 144 (кг) було яблук.
1569. 1) 1188 : 60 • 100 = 1980 шо­
коладок високої якості;
2) 1980 : 99 • 100 = 2000 шокола­
док всього у партії на фабриці.
1570. 1) 140 : 100 65 = 1,4 ■ 65 = = 91 марка у Василя;
2) 91 : 70 • 100 = 1,3 • 100 = 130 ма­
рок у Сергія;
3) 140 -1- 91 -1- 130 = 371 марка у трьох хлопців.
1571. 1) 2,7 : 2 = 1,35;
2) 4,71 : 0,3 = 15,7;
3) З : 1,2 = 2,5;
4) 3,5 : 0,4 - 8,75;
www.4book.org
5) 0,19 : 0,095 = 2;
6) 16,92 : 4,23 = 4.
1572. 1) 37,6 + 1,8 = 39,4 км/год — швидкість човна за течією річки;
2) 37,6 - 1,8 = 35,8 км/год — швидкість човна проти течії.
1573. 1) 925 • 38 = 35 150;
925
38
7400
"^2775
35150
2) 25 79 ■ 610 = 1 573 190; 2579
X
610
2579 "^15474 1573190
3) 13 152 13152
X
27
27 = 355 104;
92064
26304
355104
4) 25 519 • 397 = 10 131 043.
X
25519 397
178633 + 229671 76557 “ 10131043
1) 900 • 40 = 36 000;
2) 3000 • 60 = 180 000;
3) 10 000 ЗО = 300 000;
4) 20 000 • 400 = 8 000 000.
1574. 1) (8 + 10) ; 2 = 8;
2) (12 + 20) : 2 = 16;
3) (З + 4 + 5) : З = 4;
4) (100 + 100 + 700) : З = 300;
5) (З + 4 + 6 + 7) : 4 = 5;
6) (1,5 + 2,7) : 2 = 2,1.
1575. 22 : 5 = 4,4 км/год — серед­
ня швидкість руху туриста.
1576. 182 : 2 “ 91 км/год — серед­
ня швидкість руху машини.
1577. 342,4 : 4 = 85,6 кг цукру в середньому продавав магазин щодня.
1578. 1596 : 6 = 266 л сліз в серед­
ньому виплакували щодня сини і доньки царя Плаксія.
1579. (1 + 7) ; 2 = 4.
0 1 4 7
1580. (23,7 + 24,1 -Ь 24,9 + 25,2 -н -I- 26,1) : 5 = 124 : 5 = 24,8.
1581. 1) (11 + 14) : 2 = 12,5;
2) (21 -І- 27 + ЗО) : З = 78 : З = 26;
3) (29,2 -Ь 31,5 + 42,3 -І- 41,8) : 4 = = 144,8 : 4 = 36,2;
4 ) ( l + l-H2 + 2 - f 3 ):5 = 9;5 = 1,8.
1582. (27,5 + 32,6 -І- 28,4 + 29,7) ; : 4 = 118,2 : 4 = 29,55 (кг) — серед­
ня маса одного ящика.
1583. (1,9 + 1,87 -І- 2,01 -І- 2 -І-1,89 + -Ь 1,85) : 6 = 1,92 - середній зріст волейболістів.
1584. (43,497 -І- 45,311 + 44,115 Ч- -Ь 42,541) : 4 = 43,866 = 43,9.
1585. (2,569 Ч- 3,562 -Н 0,964) : З = = 2,365 = 2,37.
1586. (93 + 9И-89 + 92):4 = 91,25а » 9 1 — середня схожість насіння.
1587. (0,52 -ь 0,65 0,6 -Ь 0,62
+ 0,55) : 5 = 0,588 (кг) — середня маса одного коропа.
1588. 102 : 5 = 20,4 — середнє арифметичне даних чисел.
1589. 37,1 ; 4 = 9,275 — середнє арифметичне даних чисел.
1590. (4,7 + 4,9 -Ь 4.2) : З =
4,6 км/год — середня швидкість пішохода.
1591. (З • 18 -І- 2 • 26 + 2 ■ 38) : 7 =
= (54 -І- 52 -І- 76) : 7 = 26 років —
середній вік гравців команди.
1592. (З • 25 + 2 ■ 24 Ч- З • 19) : 8 =
= (75 + 48 -t- 57) : 8 = 22,5 кг — се-
редня маса куплених поросят.
www.4book.org
1593. (11 + 13 + 9 + 15) : 5 - 9,6 = ~ 10 очок.
1594. (450 + 290) : 10 = 740: 10 = = 74 км/год — середня швидкість руху автомобіля.
1595.(120.5 + 190,6); 5 = 62,22 км/ год — середня швидкість автомо­
біля.
1596. (З ■ 5 + 2 ■ 4) : 5 = (15 + 8) : : 5 = 4,6 км/год — середня швид­
кість туриста.
1597.(4 • 80 -1- 6 • 90) : 10 = (320 + + 540); 10 = 860 : 10 = 86 км/год — середня швидкість поїзда.
1598.(12 • 4 + 10 • 5): 22 = 98 : 22 = 4,4 км/год — середня швид­
кість поїзда.
1599. (х + 5,8) : 2 = 7,2; х -f 5,8
= 2 • 7,2; л: -І- 5,8 = 14,4; х =
14.4 - 5,8; X = 8,6.
1600. (7,8 + у) : 2 = 6,2; 7,8 +
+ у = 6,2 ■ 2-, 7,8 + у = 12,4; у =
12.4 - 7.8; у = 4,6.
1601. 1) 9970 ц -і- 14 030 ц =
24 000 ц — зібрали всього карто­
плі;
2) 83 + 117 = 200 (ц) — з 1 га;
3) 24 000 : 200 = 120 (ц) — середня
врожайність з 1 га.
1602. 1) 3610 : 100 = 36.1 (ц) —
урожайність на першому полі;
2) 3780 : 100 = 37,8 (ц) — урожай­
ність на другому полі;
3) 3545 : 100 = 35,45 (ц) — уро­
жайність на третьому полі;
4) 3565 : 100 = 35,65 (ц) — уро­
жайність на четвертому полі;
5) (36,1 37,8 -Ь 35,45 + 35,65) :
: 4 = 36,25 (ц) — середня урожай­
ність.
1603. (52,3 + 2 • 47,4 -1- 2 • 49,6) : : 5 = (52,3 -f 94,8 -І- 99,2) : 5 =
49,26 км/год — середня швидкість руху автобуса.
1604. (18,7 -Ь 2 ■ 17,5 З • 18) : : 6 = (18,7 + 35 -І- 54) : 6 = = 17,95 км/год — середня швид­
кість руху велосипедиста.
1605. (45,3 + 39,7 -Ь ж) : З = 452,7;
(85 -І- X) ; З = 42,7;
85 + X = 42,7 • 3;
85 -І- X = 128,1;
X = 128,1 - 85;
X = 43,1.
1606.1) (17,5 4- 20,3) : 2 = 37,8 : : 2 = 18,9;
2) (17,5 -І- 20,3 + 18,9) : З = 56,7 : : З = 18,9 - середнє арифметичне трьох чисел.
1607. 1,4 мм — товщина дроту.
1608. АВ = 6.5 - 5,9 = 0,6;
ВС = 6,5 -t- 0,6 = 7,1.
Відповідь: 7,1.
1609. 1) 7 • 34,5 = 241,5 (грн.) —
витратили всього;
2) З ■ 52,5 = 157,5 (грн.) — кошту­
ють шоколадні цукерки;
3) 241,5 - 157,5 = 84 (грн.) — ко­
штують карамелі;
4) 84 : 4 = 21 (грн.) — коштує 1 кг
карамелі.
1610.1) 17.07 ■ 6 = 102,42 грн. ви­
тратили всього на купівлю печива;
2) 16,2 ■ 4 = 64,8 грн. заплатили
за 4 кг печива;
3) 102,42 - 64,8 = 37,62 грн. за­
платили за печиво першого виду;
4) 37,62 : 2 = 18,81 грн. коштує
1 кг печива першого виду.
1611.1) 61,2 • 5 = 306 км пройшов всього потяг;
2) 72 ■ 2 = 144 км пройшов потяг
на першій ділянці;
3) 306 - 144 = 162 км поїзд прой­
шов на другій ділянці;
4) 162 : З = 54 км/год швидкість
поїзда на другій ділянці.
1612. X — перше число; Зх — дру­
ге число.
(х + Зх) : 2 = 56; 4х : 2 = 56; 4х = = 56 ■ 2; 4х = 112; х = 112 : 4;
X = 28;
28 - перше число; 28 ■ З = 84 — друге число.
1613. X — перше число;
(х -І- 4.2) — друге число.
(х + х + 4.2) : 2 = 8,6;
(2х + 4,2) : 2 = 8,6;
www.4book.org
2x + 4.2 = 8,6 ■ 2;
2x + 4.2 = 17.2;
2x = 17,2 - 4.2;
2x = 13;
ДГ = 13 : 2; д: = 6,5.
6,5 — перше число;
4,2 + 6,5 = 10,7 — друге число.
1614. 1) 30,8 ■ 16,8 = 517,44 ц зі­
брали з першого поля;
2) 42.7 • 16.5 = 704.55 ц зібрали
з другого поля;
3) 17.6 • 42 = 739,2 ц зібрали з тре­
тього поля;
4) 517,44 704,55 + 739,2 =
= 1961,19 ц зібрали всього з трьох полів
5) 16,8 -Ь 16,5 -Ь 17,6 = 115,5 ц
з 1 га зібрали з трьох полів;
6) 1961,19 : 115,5 = 16.98 ц — се­
редня врожайність на всій площі.
1615. (2,7 • З -1- 3.8 • 2) : 5 = (8,1 -I- + 7,6) : 5 = 3,14.
1616. Нехай дівчинці, яка ви­
йшла, було X років.
(6 ■ 13 - л) : 5 = 14;
(78 - X) : 5 = 14;
78 - ж = 70; л: = 78 - 70; ж = 8.
Відповідь: 8 років.
1617.12 см
'К _ і
1618. 1) а) |; л = 1, 2, З, 4, 5. 6;
б) |;^=1.2;
в) д; = 1, 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10;
г ) |;. = 1.
2) а) -; 1/ = 1. 2, 3;
У
б) ä, = 1, 2, З, 4, 5, 6;
У
в)
У - 1,2;
г) -; у = 1, 2, З, 4.
У
1619.870 способів.
1620. 1) 4,9; 2) 0,23; 3) 3; 4) 15
5) 5,7; 6) 7,3.
1621. 1) 12,7; 2) 6,21; 3) 0.4; 4) 1.83
5) 0,029; 6) 6.
1622. 1) 2; 2) 2,2; 3) 2,09; 4) 12
5) 300; 6) 7,39.
1623. 1) 83.2; 2) 11 730; 3) 1850
4) 0,371; 5) 0,0492; 6) 0.1253.
1624. 1) 3,27; 2) 0,4513; 3) 2,792
4) 83; 5) 3730; 6) 13 240.
1625.1) 5,18 2) 0,805
"^25,37 '^7,105
3)
5)
30,55 7.91
5.97 4) 8.91
0,032
1,328
6,002 7,582
71.5 6) 42
’ і6,07 " 7,18
55,43
34,82
1626. 1) 4,27 2) 0,913
"^37,42 "^8.39
3)
5)
41,69 9.303
4,13 4) 4,17
0,9027 6.0327
42.7 6)
'і 7,08
25.62
1627. 1)
0.127
4,043
78
14.53
63,47
42 2) 3,6
^2,5
0.13
І 2 6
h
42
5,46
180
www.4book.org
3)
fC
Q.
I
u
d
ПЗ
I
T
a
5
c
o
5
<
s
!<
7,05
4)
800
5640,00 = 5640
^30
28
20
~20
0
15
'l 2
3,75
5) 72 : 2,25 = 7200 : 225;
7200
” 675
45Ö
~450
5
1628. 1)
225 15,3
~ 153
32
38
^0,25
17
0,9
0
2) ,4,8 3,5
3)
190 240 2,5
V*
2,5
ч/
76 144
л
1,6
Л
3,4
9,50 = 9,5 16,80^ ^4,07 4) 18 3
= 16,8 2
150
+
25
100
+
75
900 18
9,15 4,00 = 4 8,50 = 8,5
3663,00 = 3663
_ 3 ~2
10
Ö
5) 53,55 : 4,25 = 5355 : 425 = 12,6;
5355
'425
1105
850
425
6)
12,6
406,6
'38
19
21,4
26
'l 9
2550
'2550
5
76
76
17
1629. 1) 5 ^ = 5,17; 2) 4 ^ = 4,3;
СЧІ
3) 17
4) 1
1000
137
10000
= 17,005; = 1,0137.
1630. 1) 2,3 = 2 — ;
10
7 24
2) 4,07 = 4 — ; 3) 0,23 = —;
74
1631. 1) 4,897 > 4,879;
2) 7,520 = 7,52;
3) 42,57 < 42,572;
4) 9,759 > 9,758.
1632. 1) 7,896 > 7,869;
2) 8,01 < 8,1;
3) 47,53 = 47,530;
4) 4,571 < 4,578.
1633. 2,5x + 0,37
1) Якщо X = 1,6 TO 2,5x + 0,37 = = 2,5 ■ 1,6 + 0,37 = 4 + 0,37 = 4,37;
2) якщо X = 3,4 TO 2,bx + 0,37 = 2,5 • 3,4 + 0,37 = 8,5 + 0,37 = 8,87.
1634. 1) (0,573 + 1,96 + 35,24) : : 3 = 37,773 : 3 = 12,591;
2) (4,82 + 89,59 + 0,462 + 9,368) : : 4 = 104,24 : 4 = 26,06.
1635. (20,76 + 80,43 + 90,24) : 3 = = 191,43 : 3 = 63,81.
1636. 1) 195 : 2,5 = 78 км/год — швидкість потягу;
1950 25
175 78
200
~200
Ö
2) 78 • 3,6 = 280,8 км — відстань, яку проїде потяг за 3,6 години. 7,8
X
3,6
468
234
280,8
www.4book.org
1637. 85t KM — ш л я х, пройдений
автомобілем.
Якщо t = 0,5 то 85г = 85 • 0,5 =
= 42,5 км;
якщо t = 0,8, то 85г = 85 ■ 0,8 =
= 68 км;
якщо г = 1,4 то 85г = 85 • 1,4 =
= 119 км;
якщо г = З, то 85г = 85 • З = 255 км.
1638. 27,3 - а:Ь
1) Якщо а = 33,5; Ь = 2,5, то 27,3 - а : Ь = 27,3 - 33,5 : 2,5 = = 27,3 - 13,4 = 13,9.
335 “ 25 85 75 100 ” іоо Ö
2) Якщо 27,3 - а
25
ЇЗГ4
а = 32,16; Ь = 13,4, то Ь = 27,3 - 32,16 : 13,4 =
- 27,3 - 2,4 = 24,9.
321,6 і 134 268
2,4
536
536
1639. 1) 12,5 + = 37,4; X = 37,4 - 12,5;
д: = 24,9;
2 ) у + 13,72 = 18,1; у = 18,1 - 13,72;
У = 4,38;
3)1/- 137,8 = 27,41;
І/= 27,41 + 137,8;
у = 165,21;
4) 17 - ж = 12,42; ас = 17 - 12,42;
X = 4,58.
1640. 1) 13,7 + о = 18,4; а = 18,4 - 13,7;
а = 4,7;
2 ) х + 13,42 = 18,9;
X = 19,9 - 13,42;
X = 6,48;
3) & - 142,3 = 15,73;
Ь = 142,3 + 15,73;
Ь = 158,03;
4 ) 1 4 - у = 12,142;
І/ = 14 - 12,142;
у = 1,858.
1641. 1) 0,4 м = 4 дм;
2) 0,2 дм < 20 см;
3) 0,07 м = 7 см;
4) 0,03 км < 300 м.
1642. 1 ) 0,2 т = 2 ц;
2) 0,3 ц < 31 кг;
3) 0,8 т > 785 кг;
4) 0,08 кг = 80 г.
1643. 1 ) 25,4 + 1,8 = 27,2 км/год —
швидкість теплохода за течією річки;
2) 27,2 • 1,5 = 40,8 (км) — прохо­
дить теплохід за течією річки;
27,2
X
1,5
1360
272
40,80 = 40,8
3) 25,4 - 1,8 = 23,6 км/год — швид­
кість теплохода проти течії річки;
4) 23,6 • 2,4 = 56,64 (км) — про­
ходить теплохід проти течії.
23,6
X
2,4
944
+
472
56,64
1644. 1) 1,6 25,5 = 40,8 (км) — подолав катер, рухаючись озером;
25,5
X
1,6
1530
+
255
40,80
2) 25,5 - 1,7 = 23,8 (км/год) — швидкість катера проти течії;
3) 23,8 • 0,8 = 19,04 (км) — рухав­
ся річкою проти течії;
4) 40,8 + 19,04 = 59,84 (км) — від­
стань, яку подолав катер.
www.4book.org
1645. 1) 15 (2,7 + 4,2) = 15 • 6,9 = 103,5;
6.9
X
15
ro
Q.
U
iz
s
X
T
>4
Q.
Ct
O
3
<
345
+
69
103,5
2) (5,7 - 2,3) : 4 = 3,4 ; 4 = 0,85; 3,4 : 4 = 34 : 40;
340
320
40
0,85
200
200
0
3) (5,47 - 4,25) ■ 10 = 1,22 • 10 = 12,2;
4) (4,47 + 2,7) : 10 = 7,17 : 10 = = 0,717;
5) (13,42 - 4,15) ■ (12,3 - 0,3) = = 111,24;
1) 13,42 2) 12,3 - 0,3 = 12;
4,15
3)
9.27
9.27
12
^ 1854
"^927
111,24
6) (2,17 + 4,45): (12,6 - 12,5) = 66,2. 1) 2,17 2 ) 1 2,6 - 1 2,5 = 0,1;
"*^4,45
6,62
3) 6,62 : 0,1 = 66,2.
1646. 1) (2,43 + 4,15) 1,7 = 6,58 x X 1,7 = 11,186;
6,58
X
1.7
4606
658
CM
11,186
2) (12,49 - 3,57) : 0,4 = 22,3;
12,49
3,57
8,92
89.2
22.3
12
3) (4.17 - 3,8) ■ (10,1 - 8,1) = 0,37 x X 2 = 0,74;
4) (15,7 + 14,9) : (2,91 - 1,21) = = 30,6 : 1,7 = 18.
30,6 1,7
17 Ts”
136
~136
Ö
1647. 1) 12,5 X = 45; Л = 45 : 12,5; x = 3.6;
450
’ 375
750
750
125
3,6
0
2) у • 4.8 = 60,6; у = 60,6 : 4,8; у = 606 : 48; у = 12,625;
606
'48
126
96
300
“ 288
48
12,625
_ 120 96 24Ö "240
5
3) jc : 4,7 = 12,3; х X = 57,81;
12,3
X
4,7
” 8 «
^492
57,81
12,3 • 4,7;
www.4book.org
4) 12,7 : у = 0,01; у = 12,7 : 0,01;
. _ 1 0’7П
у = 1270,
1648. 1) 3,7і/ = 7,77; у = 7,77 : 3.7; ,= 77,7 : 37; І/= 2,1;
77,7
*74
"3 7
37
2,1
О
2) л: • 3,48 = 8,7; х ^ 8,7 : 3,48; д: = 2.5;
870 ’ б96 1740 'і 740
348
2,5
О
3 ) у : 5,4 = 13,5; у = 13,5 • 5,4; у = 72,9;
13,5 ^ 5,4
540
675
72,90
4) 52,54 : л: = 3,7; л: = 52,54 : 3,7; X “ 14,2.
525,4
"37
37
14,2
155
'і 4 8
74
'74
1649. (а + 42,3) - (15,7 - 6).
Якщо а = 3,7; Ь ■= 2,3, то (а + + 42,3) - (15,7 - 6) = (3,7 + 42,3) - - (15,7 - 2,3) = 46 - 13,4 = 32,6.
1650. 1) 360 : 100 40 = 3,6 ■ 40 = ■= 144 учні брали участь у кросі.
1651. 1) (120,21 - 37,59) : 34 + + 5,43 • 19 = 105,6.
1) 120,21 2) 82,62 “ 37,59 “ б8
34
2,43
82,62
146
136
102
102
3) 5,43 4) 2,43
19 ‘^103,17
4887
543
103,17
105,60
2) (8,57 + 9,585 : 4,5) • 3,8 - 42,7 : : 4 = 29,985.
1) 95,85
т л
3,8
4)
90
^58
~45
135
~135
Ö
42,7
~4
45 2) 8.57 3) 10,7
"^ЯІЗ ^
2,13
10,70 856
"^321
40,66
27
24
4 5) 40,66
10,675 10,675
29,985
ЗО
~28
20
20
Ö
1652. 1) (5,02 - 3,89) 29 + 0,27 : : 18 = 32,785.
1) _
3,89
5,02 2) ^ 1.13 29
1.13
1017
*^226
32.77
www.4book.org
3)
fO
Q.
01
U
П5
s:
I
T
a
.5
'c
o
3
<
0,27
18
90
~90
18
0,015
4) 32,77
0,015
32,785
2) (32,526 : 3,9 + 2,26) • 5,4 - 47,2 x X 0,5 = 33,64.
1) 39
8,34
325,26
312
132
117
156
156
Ö
3) 10,6 4) 47,2
X _ . X 5,4 0,5
2) 8,34
^2,26
10,60 = 10,6
5) 57,24
~23,60
^ 424 23,60 = 23,6 33,64
530
57,24
1653. (19,4 + 4,72) - (19,4 - 4,72) = = 24,12 - 14,68 = 9,44.
1654. 25,3 ДМ + 13,7 CM + 15 mm = = 253 CM + 13,7 CM + 1,5 cm = = 268,2 CM.
1655. 1) 152 + 33,6 = 185,6 КГ ягід зібрали учні;
2) 185,6 : 32 = 5,8 (кг) ягід зібрав кожний учень.
185,6
’ і60
256
~256
32
5,8
О
Відповідь: 5,8 кг.
1656. 1) 17 850 : 420 = 42,5 ц зерна зібрали з кожного гектара;
см
17850
*1680
1050
840
2100
420
42,5
2) 42,5 - 35 = 7,5 (ц); на 7,5 ц уро­
жай з 1 га вищий, ніж було запла­
новано.
1657. Ребро : 1,5 см; площа грані: 1,5^ = 2,25 (см^); 6 граней: 6 ■ 2,25 = = 13,5 (см^) — площа поверхні куба.
1658. Площа квадрата: 4,7^ = 4,7 х х4,7 = 22,09 (см^).
Периметр квадрата: Р = 4а; Р = 4 х X 4,7 = 18,8 (см).
1659. 0,51; 0,431; 0,423; 0,372; 0,307; 0,279; 0,27.
1660. 4,222; 4,23; 4,232; 4,32; 4,323; 43,2.
1661. 1) 15,3 : З = 5,1 (м) довжина першої частини;
2) 5Д + 1,8 = 6,9 (м) довжина дру­
гої частини:
3) 15.3 - 5Д - 6,9 = 3,3 (м) довжи­
на третьої частини.
1662. 1) 234,9 : 9 ■ 4 = 26,1 • 4 = = 104,4 (км) подолала яхта за пер­
ший день.
234,9 ~18
26,1
54
54
О
2) 104,4 - 8,3 = 96,1 (км) подолала яхта за другий день;
3) 234,9 - 104,4 - 96,1 = 34,4 (км) подолала яхта за третій день.
1663. 1) 205 : 82 = 2,5 (години) їхав автомобіль зі швидкістю 82 км/год;
205
164
82
2,5
410
~410
О
2) 471 - 205 = 266 (км) їхав авто­
мобіль зі швидкістю 76 км/год;
www.4book.org
3) 266 ; 76 = 3,5 (години) витратив на ДРУї’У частину шляху;
4) 2,5 + 3,5 = 6 (годин) витратив автомобіль на весь шлях.
1664. 1)15,4-5,3 2 = 15,4-10,6 = = 4,8 (см) — основа рівнобедреного трикутника.
1665. 1) 4,2 1,5 = 6,3 (см) бічна
сторона трикутника;
2) 4,2 + 6,3 + 6,3 = 16,8 (см) пери­
метр трикутника.
1666. 1) (88,57+ 66,87): 29-0,27 X Х І 8 = 0,5.
155,44 145
1) 88,57 2)
■^66,87
27
5,36
155,44
104
87
_174
174
3) 0,27 4) 5 36
18 “ 4,86
216
'27
0,5
4,86
2) 20,8 : (12 - 11,36) - 8 ; 12,5 + + 4,7 • 5,2 = 56,3.
1) 12 - 11,36 = 0,64;
2) 2080 : 64 = 32,5;
2080
198
160
128
"_320
320
64
32,5
3) 8 : 12,5 =
4) 32,5
0,64
0,64;
31,86
5) 4,7 • 5,2 = 24,44;
10 ГД3 5КЛ.
6) 31,86
”^24,44
56,3
1667. 1) (1,37 + 4,86) 17 - 556,89 : : 19 = 76,6.
1) 1,37 2) 6,23
+
4,86
3)
6,23
556,89
’ 38
4361
623
105,91
19 4)
29,31
176
'і71
105,91
29,31
76,60
58 ~ 57 19 19
Ö
2) (3,81 + 59,427 : 9,3) • 7,6 - 10,2 х X 4,7 = 29,58.
1) 594,27
558
93 2) ^3,81
”^6,39
6,39
10,20
362 ~279 837 ~837
Ö
3) 10,2 • 7,6 = 77,52;
3) 10,2 • 4,7 = 47,94;
5) 77,52 - 47,94 = 29,58.
1668. (8,1 + 7,2) - (8,1 : 7,2) =
15,3 - 1,125 = 14,175.
1669, 3,7 2,5 - (3,7 - 2,5) =
= 9,25 - 1,2 = 8,05.
3,7
X
25
185
+
74
9,25
www.4book.org
1670. a 2,5b.
Якщо a — 3,6; 6 = 1,117, то a • 2,5 • - & = 3,6 2,5 - 1,117 = 9 - 1,117 = = 7,883.
3,6
X
2,5
rc
a
Ü
Ö
ro
m;
I
T
>4
Q.
.5
'c
o
3
<
180
+
72
9,00
1671. 1) 4 і 5; 2) 6 і 7; 3) 1 і 2;
4) 101 і 102.
1672. 1) 25; 38; 2) 37,9; 42,0;
3) 108,11; 214,00.
1673. 1) 25; 38; 2) 13,2; 14,0;
3) 15,89; 17,38.
1674.
о D A C
3) 15,2 : 0,7 = 21,71;
4) 14 : 5 s 2,745.
1684. 1)120:37 = 3,2; 2)5,2:0,1 7 « = 30,59.
1685. 1) 45,4 ■ 15 = 681 (т) добрив випустив завод;
2) 681 : 25 = 27,24 (т) добрив за­
вантажили в кожний вагон.
1686. 1) 15 : 100 • 80 = 0,15 • 80 =
= 12 (см) довжина третьої сто­
рони;
2) 15-1-15+12 = 40 (см) периметр трикутника.
1687. 1) 14,4 : 100 ■ 75 = 10,8 (см) довжина другої сторони;
2) (14,4 + 10,8) ■ 2 = 50,4 (см) пе­
риметр прямокутника;
О 0,2
1675.
О
0,7
1,3
1,9 2
К М N
О 0,3 0,6
1,4 13
09
C4J
1676. 720 : 100 ■ 40 = 7,2 ■ 40 = = 288 (кг) маса бурого ведмедя.
1677. 2,7х — 0,05д: -І- 0,75д: = 3,4х. Якщо X = 2,7, то 3,4д: = 3,4 • 2,7 = = 9,18.
1678. 1) 10,8 : 4 ■ З = 8,1 (см) до­
вжина бічної сторони трикутника; 2) 10,8 -І- 8,1 -t- 8,1 = 27 (см) пери­
метр рівнобедреного трикутника.
1679. 1) 2,7а ■ 2 = 5,4а. Якщо а = = 3,5, то 5,4а = 5,4 • 3,5 = 18,9.
2) 3,2х • 5у = 16x1/. Якщо х = 0,1; у = 1.7, то Ібху = 16 • 0,1 • 1,7 = 2,72.
1680. 1) К = 1,2 ■ 5 ■ 1,8 = 10,8 см^
2) К = 1,2 ■ 0,3 ■ 0,23 = 0,0828 дм’.
1681. 1) 7314 кг = 7,314 т;
2) 2,511 т;
3) 0,312 т;
4) 0,018 т.
1682. 1) 5,27 м; 2) 1,2; 3) 3.5 м;
4) 5,04 м.
1683. 1) 110 : 57 = 2;
2) 18 : 7 « 2,6;
3) 14,4 • 10,8 = 155,52 (см^) площа прямокутника.
14,4
X
10,8 1152 144 155,52
1688. 1) 36 : 9 • 2 = 8 (см) довжина однієї сторони;
2) 36 : 100 ■ 40 = 0,36 • 40 = 14.4 (см) довжина другої сторони;
3) 36 - 8 - 14.4 = 13.6 (см) довжи­
на третьої сторони.
1689. 1) 16 : 8 ■ З = 6 (дм) ширина;
2) 6 : 100 • 70 = 0.06 • 70 = 4,2 (дм) висота;
3) К = 16 ■ 6 ■ 4,2 - 403,2 (дмП об’ єм паралелепіпеда.
1690. 1) 4,27 -f 42,7 -Н 427 = 473,97.
1691. 1) 16 : 2 ■ З = 24 (см) довжина;
2) 16 ; 40 • 100 = 40 (см) ширина;
www.4book.org
3) 16 • 24 - 40 = 15 360 (cm®) об’ єм прямокутного паралелепіпеда.
1692. 1) 8,5 : 100 • 60 = 5Д (см)
друга сторона;
2) (8,5 -і- 5Д) ■ 2 = 27,2 (см) пери­
метр прямокутника;
3) 8,5 • 5,1 = 43,35 (см^) площа прямокутника.
1693. 1) 96 : 6 = 16 деталей за 1 го­
дину виготовив один із робітників;
2) 45 : 2,5 = 18 деталей за 1 годи­
ну виготовив другий робітник;
3) 16 -І- 18 = 34 деталі за 1 годину виготовлять два робітники, працю­
ючи разом;
4) 119 : 34 = 3,5; за 3,5 години ви­
готовлять два робітники 119 дета­
лей, працюючи разом.
1694. 1) 5 • 56,25 -Ь З ■ 13,8 + 2 X X 9,4 + 1 • 4,8 = 281,25 + 41,4 + + 18,8 4,8 = 346,25 (грн.);
2) 4 • 32,8 + З ■ 25,5 + 2,5 • 21,5 -І- 2 ■ 18 = 131,2 + 76,5 + 53,75 + 4- 36 = 297,45 (гри.).
1695. 1) 28,75 0,5 -н 15 ■ 0,25 + -І- 0,2 • 12,5 + 0,1 ■ 6,5 = 14,375 + -І- 3,75 + 2,5 -f 0,65 = 21,275 (грн.);
2) 11,2 • 1 -І- 9,28 • 0,8 + 9 • 0,75 + + 6,2 • 0,5 = 11,2 + 7,424 + 6,75 -I- 4- 3,1 = 28,474 (грн.).
1696. 1) Турист за 2 дні пройшов
24,5 км. За перший день він прой-
2
шов - усього шляху. Скільки кіло- 5
метрів він пройшов за другий день:
1) 24,5 : 5 • 2 = 9,8 (км) пройшов за І день;
2) 24,5 - 9,8 = 14,7 (км) пройшов за I I день.
2) Микола витратив гроші на зо­
шит, після чого в нього залиши-
3
лося 4,8 грн., це становить —
8
усіх грошей. Скільки грошей було у Миколи, скільки коштує зошит?
1) 4,8 : з • 8 = 12,8 (грн.) було у Миколи;
2) 12,8 - 4,8 = 8 (грн.) коштує зо­
шит.
3) Коли Микола витратив 12,5 грн.,
3 .
то у нього залишилося — всіх гро-
4
шей. Скільки було всього грошей у Миколи і скільки грошей у ньо­
го залишилося?
1) 12,5 ■ 4 “ 50 (грн.) було у Ми­
коли;
2) 50 - 12,5 = 37,5 (грн.) залиши­
лося у Миколи.
1697. 1) За три дні було продано
111,6 т картоплі. За перший було
1 . ..
продано — ВСІЄЇ картоплі, за дру- 4
гий — — усієї картоплі. Скільки
тон картоплі було продано за кож­
ний день?
1) 111,6 : 9 = 12,4 (т) було продано за перший день;
2) 111,6 : 9 ■ 4 = 49,6 (т) було про­
дано за другий день;
3) 111,6 - (12,4 + 49,6) = 49,6 (т) було продано за третій день.
2
2) Коли Микола витратив — гро-
5
шей, у нього залишилося 7,47 грн. Скільки грошей було у Миколи всьо­
го і скільки він витратив грошей?
1) 7,47 : З • 5 = 12,45 (грн.) було у Миколи;
2) 12,45 - 7,47 = 4,98 (грн.) витра­
тив Микола.
1698. а = 2,5 см; К = o'* = 2,5* = = 2,5 ■ 2,5 • 2,5 = 15,625 см* — об’ єм куба.
2) а = 3,5 см; F = о* = 3,5* = 3,5 •
3,5 • 3,5 = 42,875 см* - об’ єм куба;
3) 42,875 - 15,625 = 27,25 (см*) — збільшиться об’ єм куба.
1699. 1 ) ( 2,7 2 -f з,82) - ( і І - И І ] =
= 6,54-3 = 3,54.
1700. 1) 18,4 ■ 3,5 = 64,4 (км) від­
стань від селища Л до селища В;
2) 15,6 • 3,5 = 54,6 (км) проїхав інший велосипедист;
3) 64,6 - 54,6 = 9,8 (км) залишилось проїхати другому велосипедисту.
www.4book.org
ro
a
I
u
d
(0
I
T
a
.5
'c
o
<
1 7 0 1. 1) 76 : 95 100 = 80 (км/год)
швидкість другого автомобіля;
2) 76 + 80 = 156 (км/год) відда­
ляються два автомобілі за годину;
3) 390 : 156 = 2,5 (години). Відповідь: через 2,5 години.
1702. 1) 1Д7х + 0,32л: = 3,725; 1,49л: = 3,725;
* = 2,5;
2) 4,7х - 1,2л: = 4,34;
3,5л: = 4,34;
X = 4,34 : 3,5; л: = 1,24;
3) 2,4 7 * - 1,32л: + 1,3 = 4,221; 1,15л: = 4,221 - 1,3;
1,15л: = 2,921; л: = 2,54;
2,921 1,15
230 2,54
esi
вз
N
621
~575
460
460
5
4) 1,4х + 2,7л: — 8,113 = 2,342; 4,1л: = 2,342 + 8,113;
4,1л: = 10,455; л: = 10,455 : 4,1; л = 2,55.
1703. 1) 4,13л: - 0,17л: = 9,9;
3,96л: = 9,9;
л: = 9,9 : 3,96; ж = 2,5;
2) 5,3л: + 4,8л: - 5,13 = 43,35;
5,3л: + 4,8л: = 43,35 + 5,13;
10,1л: = 48,48; л: - 48,48 : 10,1;
X = 4,8.
1704. 1) 180“ : 9 4 = 80" — вели­
чина першого кута;
2) 80‘ : 5 ■ З = 48’ — величина дру­
гого кута;
3) 180" - (80" - 48") = 52" — величи­
на третього кута.
1705. 1) На базу завезли 13,7 т овочів, з них 32 % картоплі, ін­
ші — морква та буряки. Скільки
тонн картоплі і скільки інших ово­
чів було завезено на базу?
1) 13,7 ; 100 • 32 = 4,384 (т) — було картоплі;
2) 13,7 - 4,384 = 9,316 (т) — інші овочі.
2) Хлопчик витратив 11,4 грн., що становило 25 % його грошей. Скільки було грошей у хлопчика і скільки грошей у нього зали­
шилось?
1) 11,4 : 25 • 100 = 45,6 (грн.) — було у хлопчика;
2) 45,6 - 11,4 = 34,2 (грн.) — за­
лишилось у хлопчика.
3) Коли Микола витратив 15,75 гри., то у нього залишилося 37 % усіх грошей. Скільки грошей було у Ми­
коли? Скільки грошей у нього за­
лишилося?
1) 100 % - 37 % = 63 %;
2) 15,75 : 63 • 100 = 25 (грн.) — було у Миколи;
3) 25 - 15,75 = 9,25 (грн.) — за­
лишилося у Миколи.
1706. 1) Відстань між селами
32.1 км, за другий день мотоци­
кліст проїхав 47 % всієї відстані. Яку відстань проїхав мотоцикліст першого і другого дня?
1) 32,1 : 100 • 47 = 15,087 (км) — проїхав мотоцикліст за другий день;
32.1 ; 100 = 0,321;
0,321
X
47
2247
1284
15,087
2) 32,1 - 15,087 = 17,013 (км) — проїхав мотоцикліст за перший день. 2) В перший день мотоцикліст про­
їхав ЗО % всього шляху, на другий день він проїхав 17,78 км. Яку від­
стань проїхав мотоцикліст за два дні? Скільки кілометрів він про­
їхав за перший день?
1) 100 % - ЗО % = 70 %;
2) 17,78 : 70 • 100 = 25,4 (км) — проїхав мотоцикліст за два дні;
www.4book.org
3) 25,4 : 100 • ЗО = 7,62 (км) — про­
їхав мотоцикліст за перший день.
4 7 0 7. 1) 2,7(х - 4,7) = 9,45;
4.7 = 9,45 : 2,7;
4.7 = 3,5;
3,5 + 4,7;
х = 8,2;
2,7
9,45 '81 ' 135 "і 3 5
3,5
О
2)(4,7 + X ) : 3,8 = 10,5; 4,7 + х ^ 10,5 3,8;
JC + 4,7 - 39,9;
X = 39,9 - 4,7; х = 35,2.
10,5 ^ 3,8
840 315 39,90
3) 2,4 - ( І : З - 5) = 0,8;
* : З - 5 = 24 - 0,8; ж : З - 5 = 23,2;
* : З = 23,2 + 5;
* : З = 28,2;
X = 28,2 • 3;
* = 84,6;
4) 2,45 : (2х - 1,4) = 3,5; 2 х - 1,4 = 2,45 : 3,5;
2 х - 1,4 = 0,7;
2 х = 0,7 + 1,4;
2jc = 2,1; л: = 2,1 : 2;
X = 1,05.
1708. 1) 21
4 х + 1,6 = 21 4 х + 1,6 = 8,4 4 х = 8,4 - 1,6 4 х = 6,8;
JC = 6,8 : 4;
X = 1,7;
2) 3,7 - (л: : 2 + 1,5) = 0,8;
JC : 2 + 1,5 = 3,7 - 0,8;
X : 2 + 1,5 = 2,9;
X : 2 = 2,9 - 1,6;
(4х + 1,6) = 2,5; 2,5;
1709. 1) 1.2 • 2,5 = З (кг) — маса мідного дроту;
2) 2,5 • 8 = 20 (м) — довжина ла­
тунного дроту;
3) 20 ■ 0,2 = 4 (кг) — маса латун­
ного дроту;
4) З + 4 = 7 (кг) — маса сплаву;
5) 7 - 6,4 = 0,6 (кг) — залишилося сплаву.
1 7 1 0. 1) 2,5 13,6 = 34 (грн.) — за­
платили за печиво.
13,6
X
2,5
X : 2 = 1,4;
X = 1,4 2;
X = 2,8.
^ 680 272
34,00
2) 13,6 • 1,5 = 20,4 (грн.) 1 кг цукерок;
13,6
X
1,5
ціна
680
^136
20,40
3) 20,4 • 1,6 = 32,64 (грн.) — за­
платили за цукерки;
20,4
X
1,6
1224
204
32,64
4) 100 - (34 -t- 32,64) = 100 - 66,64 = = 33,36 (грн.) — одержимо здачі.
15,3805
1 7 1 1. 1) 3,54277 2) "^2,33254 5,87531 11,3782 2) '"23,9419
1 7 1 2. 1)
7,5433
7,8372
13,4562
5,2089
8,2473
35,3201
1 7 1 3. (2,1 + 3,2 -І- X) : З = 5,2; 2,1 + 3,2 -І- X ■= З • 5,2;
www.4book.org
то
Q.
(U
U
TO
S
I
T
5
c
o
S
<
2,1 + 3,2 + x = 15,6;
5,3 + ж = 15,6; л = 15,6 - 5,3:
X = 10,3.
1714. (3,6 + 3,8 + 4,0 + 4,2) ; 4 = = 3,9.
1715. 1) 72,4 - 67,8 = 4,6 (км/год) —
швидкість зближення мотоци­
клістів;
2) 11,5 : 4,6 = 2,5 (години) — час, через який відстань між ними буде
11,5 км.
115
22
46
2,5
C4J
230
~230
Ö
1716. 1) 120 :100 • 115 = 138 (гри.) —
коштуватиме товар, якщо ціну збільшити на 15 %;
2) 120 : 100 90% = 108 (грн.) — коштуватиме товар, якщо ціну знизити на 10 %;
3) 120 : 100 • 5 = 6, на 6 грн. збіль­
шили ціну товару;
4) 120 -f 6 = 126 (грн.) — нова ціна товару після збільшення;
5) 126 : 100 • 20 = 25,2 (грн.) — зменшилася ціна товару;
6) 126 - 25,2 = 100,8 (грн.) — нова ціна товару після зменшення.
1717. Л = 9,18 : 3,4 = 2,7;
9,18 3,4
~68 Х 7 238 238
5
т = 11,74 - 9,18 = 2,56; у - 11,74 : 2 = 5,87;
2,7 - р = 2; р = 2.7 - 2 = 0,7.
1719. 1) 210,5 : 10 ■ 6 = 126,3 (км) — проїхав потяг за наступні дві години;
2) (210,5 З + 126,3 ■ 2) : 5 = = 176,82 (км/год) — середня швид­
кість потяга.
210,5 126,3 631,5
< X -t-
3 2 252,6
631,5 252,6 884,1
884,1 5 176,82
_38
~35
34
ЗО
_41
~40
10
10
Ö
1720. 1) 11,2 • З = 33,6 (см) — пе-
риметр трикутника;
2) 33,6 : 4 = 8,4 (см) — сторона квадрата;
3) 8,42 ^ 8 4 . g 4 = 70,56 (см^) — площа квадрата.
1721. 1) 27,4 • З = 82,8 — площа
ВСЬОГО к р у г а;
82,8 : 4 = 20,55 — п л о щ у к р у г а з а ш т р и х о в а н о:
2) 3,17 • 6 = 19,02 — площа всього круга;
19,02 : 5 = 3,804 — площу круга заштриховано.
1722. 1) 37,6 : 4 • з = 28,2 — друге
число;
2) (37,6 + 28,2) : 2 = 32,9 — третє число;
3) 37,6 + 28,2 + 32,9 = 98,7 — с у м а т р ь о х ч и с е л.
1723. 1) 231 : 6 = 38,5 ( к м/г о д ) -
ш в и д к і с т ь ч о в н а пр о т и т е ч і ї;
2) 38,5 + 1,4 = 39,9 ( к м/г о д ) — в л а с н а ш в и д к і с т ь ч о в н а;
3) 39,9 f 1,4 = 41,3 ( к м/г о д ) — ш в и д к і с т ь ч о в н а з а т е ч і є ю р і ч к и;
4) 41,3 4 = 165,2 ( к м ) — п р ой д е ч о в е н за т е ч і є ю р і ч к и.
1724. 1) 4,2 : 6 • 7 = 4,9 (км/год) — ш в и д к і с т ь д р у г о г о п і ш о х о д а;
www.4book.org
2) 4,2 + 4,9 = 9,1 (км/год) — від­
даляються пішоходи за годину;
3) 9,1 • 2,5 = 22,75 (км) — відстань,
яку вони пройшли за 2,5 години;
4) 22,75 + 8,5 = 31,25 (км) — від­
стань між ними.
1725. 1) 4 • 82.5 -І- 6 ■ 83,7 = 330 -І- + 502,2 = 832,2 (км) — весь шлях;
2) 4 год -І- 6 год = 10 (год) — витра­
тив автомобіль на весь шлях;
3) 832,2 : 10 = 83,22 (км/год) —
середня швидкість автомобіля на
всьому шляху.
1726. * кг варення з’ їв Малюк; За: кг варення з’ їв Карлсон.
х + Зх = 3,6;
4х = 3,6; ж = 3,6 : 4;
* = 0,9.
0,9 кг варення з’їв Малюк;
3,6 - 0,9 = 2,7 (кг) варення з’ їв Карлсон.
1 7 2 7. X кг вантажу було на другій
машині;
(х + 0,6) т вантажу було на першій машині.
л: Н- X 0,6 = 4,8;
2х = 4,8 - 0,6;
2х = 4,2;
X = 2,1.
2,1 т вантажу було на другій ма­
шині; 2,1 -І- 0,6 = 2,7 т вантажу було на першій машині.
1728. 1) 1001 : 11 • з = 273 (дета­
лі) — виготовив перший робітник;
2) 1001 : 13 • 5 = 77 5 = 385 (дета­
лей) — виготовив другий робітник;
3) 1000 - (273 -Ь 385) = 343 (де­
талі) — виготовив третій робітник за 7 годин;
4) 343 : 7 = 49 (деталей) — за годи­
ну виготовив третій робітник.
1729. X — дане число; х : 100 • 10 = = О.іж - 10 % відсотків;
X -0.1л: = 48,6;
0,9х = 48,6;
X = 48,6 : 0,9;
X = 54.
Відповідь: 54.
1730. X — деяке число;
0,2х - 20 % даного числа;
X 4- 0,2х = 74,4;
1,2х = 74,4;
X = 62.
Відповідь: 62 - дане число.
1 7 3 1. 1) 4,7 - 3,1 = 1,6;
2) 1,6 : 2 = 0,8 — одне число;
3) 3,1 -t- 0,8 = 3,9 — друге число.
Відповідь: 0,8; 3,9.
17 32. X — одне число; Зх — друге число.
X -І- Зх = 27,2;
4х = 27,2;
X = 27,2 : 4;
X = 6,8.
6.8 — одне число; 20,4 — друге число.
1733. х м — довжина першої час­
тини; х м — довжина другої части­
ни; (х + 0,4) м — довжина третьої частини.
X -І- X -І- X 4- 0,4 = 10,6;
Зх = 10,6 - 0,4;
Зх = 10,2;
X = 3,4.
3.4 м — довжина першої частини;
3.4 м — довжина другої частини;
3.4 -Н 0,4 = 3,8 м — довжина тре­
тьої частини.
1734. X км/год — швидкість течії; ІЗх км/год — власна швидкість катера.
63 : 2,5 = 25,2 (км/год) — швид­
кість катера за течією.
X -Ь ІЗх = 25,2;
14х = 25,2;
X = 25,2 ; 14;
X = 1,8.
Власна швидкість катера:
1.8 ■ 13 = 23,4 км/год.
Швидкість течії 1,8 км/год.
1735. X км/год — швидкість одно­
го потягу; 1,2х км/год — швид­
кість другого потягу.
( X + 1,2х) • 2,5 = 385;
2,2х = 385 : 2,5;
2,2х = 154; х = 154 : 2,2;
X = 70.
70 км/год — швидкість одного по­
тягу;
www.4book.org
fü
Q.
Ü
ö
rü
s
X
T
>4
a
5
c
o
3
<
09
СЧІ
70 • 1,2 = 84 км/год — швидкість другого потягу.
1737. X — периметр трикутника.
7 і _ 2 _ 3 ^ 7 _ 5 ^ 2 _
) 7 ’ 7 7 7 7 7 7
с т а н о в и т ь т р е т я с т о р о н а;
2) 10,4 : 2 • 7 = 36,4 ( с м ) — п е р и ­
м е тр т р и к у т н и к а;
3) 36,4 : 7 • 2 = 10,4 ( с м ) — д о в ж и ­
на п е р ш о ї с т о р о н и;
4) 36,4 : 7 • З = 15,6 ( с м ) — д о в ж и ­
на д р у г о ї с т о р о н и.
1738.1) 1 - 0,25 = 0,75 — решта сторінок;
2) 0,75 ■ 0,4 = 0,3 — прочитав ще
учень;
3) 0,25 + 0,3 = 0,55 — прочитав
всього учень.
0,55х - 0,45л: = ЗО;
0,1д: = ЗО; д: = ЗО : 0,1;
X = 300 — сторінок у книжці.
1739. g:n = 1,8;
п ■ k = 1,71; h - т = 2,13; п + 10,44;
п • 0,9 = 1,17; g - h = 0,79; т = 1,17 : 0,9; т ~ 1,3;
Л + 1,3 = 2,13; h = 2,13 - 1,3;
/1 = 0,83; g - 0,83 = 0,79; g = 0,83 + 0,79;
1.62; g : n = 1,8;
1,62 : n = 1,8;
n = 1,62 : 1,8;
n = 0,9;
0,9 Й = 1,71; k = 1,71 ; 0,9; k = 1,9;
1,9 + / = 10,44; l = 10,44 - 1,9;
l = 8,54.
1740. У другому ящику X кг това­
ру; 1,4дг кг у першому ящику.
д: + 1,4х = 2,4дг кг — у третьому ящику.
х + І А х + 2,Ах = 62,88;
4,8д: = 62,88;
X = 13,1.
13,1 кг товару у другому ящику; 18,34 кг товару у першому ящику; 31,44 кг товару у третьому ящику.
1741. 1) 5452319 7352419
^3452317 3452317
8046636 10804736
8311152 '^3452317 11763469
2) 10311153
1452317
1452317 1452317
7452318 '^9352421
11763470 8904635 10804738
а) 8 046 636 < 8 904 635;
б) 10 804 736 < 10 804 738;
в) 11 763 470 > 10 804 738.
1742. 1) 4211 5317 6002
X X X
273 273 273
1149603 1451541 1638546
2) 76 072 : 37 = 2056;
58 386 ; 37 = 1578;
48 359 : 37 = 1307;
3) а) 1 149 603 - 1578 і 1 638 546 -
- 2056; 1 148 025 < 1 636 490;
б) 1 451 541 + 1307 і 1 638 546; 1 552 848 > 1 638 546.
1743.
72 60 270 20 150 648
Я Р 0 С Л А В
48 12 ЗО60 80 18
М У
д
Р И Й
1744.
2 см 2 см
1,5 см 3,5 см S = 2 1,5 = З (см^).
= З : ЗО • 100 = 0,1 ■ 100 = 10 (см^).
Домашня самостійна робота №9
1.В. 2. Г. 3. Г. 4. Б. 5. А. 6. В. 7.
Б. 8. В. 9. Б. 10. А. 11. Б. 12. Г.
1, 0,7 • 100 % = 70;.
2.(1,8 + 2,6) : З = 2,2.
www.4book.org
3.13
100
= 13,03.
4. 18 : 100 ЗО = 0,18 ЗО = 5,4.
5. 36 : 9 100 = 400 (кг).
0. (2 • 19 + 2 21 + 26) : 5 = (38 +
+ 42 + 26) ; 5 = 21,2 роки.
7. 100 % - 89 % = 11 %; 60 : 100 х
X 11 - 0.6 11 = 6,6 (кг).
8. 1) 100 % - ЗО % = 70%;
2) 105 : 70 ■ 100 = 150 (с).
9. 1) 45 : 6 = 7,5;
2) 26 : 4 = 6,5;
3) 7,5 + 6,5 = 14;
4) 35 : 14 = 2,5 (годин).
10. 1) 100 % - ЗО % = 70 %;
2) 70 % - ЗО % = 40 %;
3) 32 : 40 ■ 100 = 80 кульок усього.
11. ( х + і х ):2 = 6; х + 4 х = 1 2;
5л = 12;
2.4.
12. 1) 150 : 100 • 110 = 165 (грн.);
2) 165 : 100 • 15 = 24.75 (грн.);
3) 165 - 24,75 = 140,25 (грн.).
Завдання для перевірки знань №9
1. 1) 15 % = 0.15; 2) З % = 0.03.
2.1)0.45 = 45 %; 2) 1.37 = 137 %.
3. 1) 3.7 + 13.42 = 17.12;
2) 15.8 - 13.12 = 2.68;
3) 4,2 2,05 = 8,61;
4) 8,64 : 2,4 = 3.6.
4. 1200 : 100 • 65 = 780 (учнів).
5. 8 : 40 100 = 200 (грн.) — було
у Сергія.
6. (48.5 + 58.2 + 46,8 + 42,2) : 4 =
= 195,7 : 4 = 48,925.
7. 1) 100 % - (40 % + 35 %) =
= 100 % - 75 % = 25 %;
2) 320 ; 100 • 25 = 80.
8.(66.7 2 + 72.8 3) ; 5 = (133.4 +
+ 218,4) : 5 = 351,8 : 5 = 70,36 (км/
г о д ) — с е р е д н я ш в и д к і с т ь на в с ь о ­
м у ш л я х у.
9. 1) 56 : 100 36 = 16,8 (км) —
пройшов турист за І день;
2) 16,8 ; 80 ■ 100 = 21 (км) — прой­
шов турист за II день;
3) 56 - 16,8 - 21 = 18,2 (км) —
пройшов турист за III день.
10. 1) 8,5 : 2,5 = 3.4 (см) — шири­
на паралелепіпеда;
2) 8,5 - 5,1 = 3,4 (км) — висота
паралелепіпеда;
3) 8,5 ■ 3,4 • 3.4 = 98.26 (см’ ) —
об’ єм прямокутного паралелепіпеда.
11.(12.4 ■ 2 -1- 10,7 ■ 8): 10 = (24,8 +
-t- 85,6) : 10 = 110,4 : 10 = 11,04.
Для тих, хто любить математику
1.О О О О О
Т Т
Сергій Петро
О О ® О О
Олена Марія
3.1 -І-2 -ь З - І -... + 9 9 -І-1 0 0 =
1 1
= 101 50 = 5050;
2) 5-і-10-н15-ь...-н95 + 10д =
= 105 10 = 1050.
4.492 і 49 - шукані числа;
492 -І- 49 = 541.
5.
989
"986
17 989 = 17 • 58 4- 3.
6. О = (2 - 2) : (2 -І- 2) = О : 1 = 0;
1 = (2 + 2) : (2 -І- 2) = 4 : 4 = 1;
2 = 2:2 4 - 2:2 - 1 4 - 1 = 2;
3 = ( 2- ь 2- і - 2):2 = 6:2 = 3;
www.4book.org
(ТЗ
Q-
ф
U
2
S
I
T
5
c
o
3
<
esj
4 = (2 • 2 • 2) : 2 = 8 : 2 = 4;
5 = (2 + 2) + 2:2 = 4 + l = 5;
6 = 2 - 2 - 2 - 2 = 8 - 2 = 6;
7 = 2- 2 2 - 2;2 = 8 - l = 7;
8 = 2- 2 + 2- 2 = 4 + 4 = 8;
9 = 2 2:2 - 2 = 1 1 - 2 = 9;
10 = (22 - 2) : 2 = 20 : 2 = 10.
7. 42 : 5 = 8 (остача 2). Принаймні одне більше 8.
8.D'
2)
9.12 345 679 9 = 111 111 111.
10. 28 прямих.
12.КНИГА
2 8 3 7 5
"^2837 5 2 8 3 7 5
8 5 1 2 5
НАУКА
13.Сергій Іваненко, Олексій Пе­
тренко, Анатолій Марченко, Тарас Карпенко.
14. 1) 18,75 • 2 = 37,5 (кг);
2) 37,5 - 36 = 1,5 (кг).
15.Чотирикутників; 6.
Трикутників; 12.
16.2018 - 28 днів; 2036 - 29 днів;
2047 - 28 днів; 2896 - 29 днів.
17. 1) 8; 2) 24; 3) 24; 4) 8.
18.Зможуть.
19. 1) 1980 ; 90 ■ 100 = 2200;
2) 2200 ; 110 ■ 100 = 2000. Відповідь: 2000.
20. 1) через 10 років; 47 - 25 = 22;
2) через 12 років; (27 + 24) - 49 =
= 51 - 49 = 2 (роки).
Через 12 років вік батька буде на 2 роки менший від суми років сина та доньки
21.- ^ > ^
2011 2012
2012 2013’ 2012 2013'
22. 1) 17,82 2)
^ 2,5
20,32
27,0
2,5
24,5
3) 3,71 4) 3,92
^ 35 2,92
38,71 1,00 = 1
23. 1) 2) 3) 4)
24.а — сторона квадрата;
- площа квадрата;
1,1а — нова сторона квадрата: 1,21а^ - нова площа квадрата. Відповідь: площа квадрата збіль­
шиться на 21 %.
25.Розділити по З кульки на З частини.
26. 1) Набираємо 5 л. З л виливає­
мо в 3-литровий бідон, те що зали­
шилось, виливаємо в 4-литровий
/З л
бідон. 5 л
\3 л
2) Знову повторюємо те ж саме.
27.Через 360 діб годинник знову
покаже точний час.
28.24-е число цього місяця — день
тижня — понеділок.
Автор
turr
turr76   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 666
Размер файла
17 828 Кб
Теги
5ister2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа