close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Психологічна готовність педагогів до патріотичного виховання учнів

код для вставкиСкачать

"Психологічна готовність педагогів до патріотичного виховання учнів"
(авторська програма спецкурсу для системи неперервного підвищення професійної майстерності педагогічного працівника) практичний психолог Шевченківського НВК Кулик Л. А.
Пояснювальна записка
В умовах розбудови національної системи освіти набула актуальності проблема національного виховання учнів - майбутнього нашої держави. Підвалини майбутньої держави започатковують її найменші громадяни - діти, виховання і навчання яких здійснюється в системі патріотичного виховання. Саме тому вбачаємо пряму залежність якості і темпів розбудови національної освіти в Україні від якості підготовки педагогічних кадрів, вчителів, від яких залежить не тільки виховання і навчання дітей, а й розвиток їхніх моральних, національних уподобань і переконань.
Отже, метою курсу є психологічно підготувати педагогічних працівників , яким буде притаманний дух нашого народу, його самобутній менталітет. Оскільки основною метою національного виховання є формування гармонійно розвиненої особистості, яка спроможна органічно поєднувати свої права та інтереси з правами та інтересами середовища, нації, держави, духовні та суспільно-естетичні цінності, було з'ясовано взаємозв'язок, взаємозалежність і взаємообумовленість понять "національне", "громадянське", "патріотичне" виховання. Національне виховання - це система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, спрямованих на досягнення єдиної мети - гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини. Національне виховання - це виховання підростаючих поколінь у дусі українського виховного ідеалу на багатовікових традиціях. Відтак, національне виховання можна розглядати у вузькому значенні як виховання патріота своєї нації, конкретного народу, етносу (українського, російського, болгарського, молдавського і т.ін.) і широкому - як патріота і громадянина держави, в нашому випадку, України. На формувальному етапі дослідження було розроблено модель формування готовності педагогів до національного виховання учнів, що передбачала три етапи реалізації експериментальної методики: * Сутність , зміст, форми, засоби і методи національного виховання
* Позитивна " Я" - концепція.
* Вдосконалення професійних умінь і навичок щодо національного виховання учнів
Метою першого етапу було збагачення знань з національного виховання, усвідомлення їх вагомості у професійній діяльності. Спецкурс був спрямований на оволодіння сутності, змісту, форм, засобів і методів національного виховання.
Національній школі потрібні фахівці високоосвічені й високодуховні, соціальне активні й національно свідомі, здатні виплекати з кожної дитини індивідуально самобутню особистість на основі цінностей вітчизняної і світової культури Важливою умовою досягнення виховання дітей підготовка нової генерації педагогічних кадрів, яким буде притаманний дух нашого народу, його самобутній менталітет. Психологічна готовність включає в себе позитивну мотивацію патріотизму, передбачає певний рівень сформованості таких особистісних якостей : самостійність, критичність мислення, альтернативність, асоціативність пам'яті, потреба в творчій діяльності, адекватна "Я" - концепція,незалежність, доброзичливість, відкритість, безкорисливість. Тому наступний етап експериментальної методики - "Позитивна "Я"- концепція.
Метою третього етапу було вдосконалення професійних умінь та навичок щодо національного виховання учнів
Навчально-тематичний план курсу
№ п/пЗміст навчального матеріалу курсуКількість годинВид навчальної діяльності1Модуль 1 "Сутність , зміст, форми, засоби і методи національного виховання"61.1Роль патріотизму педагогічного працівника у неперервному підвищенні його професійної майстерності.1Лекція з елементами дискусії1.2Психолого-педагогічні засади національного виховання в різні часи та території України.1Лекція з мультимедійною презентацією1.3Формування життєвої патріотичної стратегії особистості2Лекція з елементами групової форми роботи1.4Особливості патріотичного виховання підростаючого покоління2Психолого-педагогічний семінар з елементами тренінгу2Модуль 2 "Я - концепція"122.1На шляху до себе1Лекція з елементами дискусії2.2Сімейно-родинні джерела особи педагога в ментальності українського народу 2Тренінгове заняття2.3Формування життєвої та професійної стратегії особистості
2Семінарське заняття2.4Роль суспільної думки у впливі на спрямованість особистості
1Круглий стіл2.5Умови успіху діяльності педагога2Лекція з мультимедійною презентацією2.6Психологія лідерства. Техніка і прийоми спілкування2Лекція з елементами групової форми роботи2.7Розроблення професіограми сучасного вчителя на культурно-національному підґрунті
2Семінар
3
Модуль 3 "Вдосконалення професійних умінь і навичок щодо національного виховання учнів"93.1Особа вчителя, його просвітницька й духовна місія у творчості видатних українських постатей1Лекція3.2Виховання патріотичних почуттів в урочний та позаурочний час. Робота в гуртках декоративно-прикладного мистецтва (глина, лоза, вишивка, витинанка, макраме) як одна із форм патріотичного виховання.2Семінар з мультимедійною презентацією3.3Інноваційні технології формування патріотичних почуттів учнів2Психолого-педагогічний семінар з елементами тренінгу та мультимедійною презентацією3.4Захист залікових творчих робіт.
4Залік Всього годин 27
Автор
Lusien1213
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
349
Размер файла
18 Кб
Теги
учнів, психологічної, патріотичного, педагогіка, готовність, виховання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа