close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Діяльність шкільних бібліотек

код для вставкиСкачать
 Діяльність шкільних бібліотекарів базується з урахуванням фінансових можливостей, особливостей шкільної програми, навчальних методик, існуючих в конкретній школі та реалізується в рамках державної правової та фінансової систем. Незважаючи на різноманітні відмінності в умовах роботи шкільних бібліотек, існує мінімум необхідних знань, якими повинен уміти володіти кожен шкільний бібліотекар для ефективного розвитку бібліотечних служб, - це знання інформаційних ресурсів, бібліотечної справи, інформаційної політики та методики інформаційної освіти.
В умовах стрімкого розширення інформаційного простору та розвитку інформаційних мереж на шкільних бібліотекарів покладається функція навчання вчителів та учнів навичкам роботи з джерелами інформації, що висуває необхідність постійного підвищення кваліфікації та професійного зросту.
В першому номері, розпочатої бібліотекою ОІПОПП, розробки серії матеріалів "На допомогу шкільному бібліотекарю" звернемо увагу на питання роботи шкільного бібліотекаря з книжковим фондом.
Правильна організація книжкових фондів і каталогів, комплектування та обробка, вивчення та розкриття фонду, ведення документації, статистичне та бібліографічне вивчення бібліотечного фонду - ось ті питання які постійно вирішуються шкільним бібліотекарем. Значною мірою розв`язання цих завдань залежить від правильної, науково-обгрунтованої, чіткої, творчої праці бібліотекаря, його професійного рівня.
Організація бібліотечних фондів і створення каталогів складається з ряду процесів:
- обліку;
- бібліотечно-бібліографічної класифікації ;
- уточнення таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації ;
- бібліографічного опису книг та журналів , їх бібліотечного оформлення ;
- складання та ведення системи каталогів та картотек ;
- розстановки документів та їх збереження.
Розглянемо питання обліку фонду шкільної бібліотеки. Всі книги, журнали, брошури та інші документи, що надходять до шкільної бібліотеки, є державною власністю. Це зобов`язує бібліотекаря вести чіткий уніфікований облік фонду бібліотеки
та забезпечувати його належне збереження. Але на баланс не беруться окремі види навчальної літератури, дидактичні матеріали, зошити, календарі, програми, періодичні видання, брошури, методичні матеріали, розроблені навчальними установами, плакати, буклети та інші документи, що використовуються для організації наочної інформації та проведення масових заходів .
Облік документів складається з таких послідовних процесів: приймання, штемпелювання, реєстрація, сам облік, вибуття, перевірку наявності.
В кожній бібліотеці обов`язковими є сумарний (включаючи вартісний) та індивідуальний обліки.
Сумарний облік - це облік документів, що надійшли до бібліотечного фонду, або вибули з нього згідно супровідних матеріалів. В ньому містяться дані щодо обсягу, складу фонду та змін, які відбуваються в ньому. По сумарному обліку з`ясовується рух бібліотечного фонду за час існування бібліотеки. Його якісний склад (види та типи документів, що складають фонд) та вартість. Основним документом сумарного обліку фонду є "Книга сумарного обліку бібліотечного фонду". Це документ постійного зберігання з прошитими та пронумерованими сторінками, з печаткою та підписом керівника.
"Книга сумарного обліку бібліотечного фонду"складається з трьох таких частин:
Частина 1. Надходження до фонду.
У цій частині "Книги сумарного обліку бібліотечного фонду" фіксуються відомості про документи, що надійшли до фонду за такими показниками: дата, № запису; джерело надходження; номер і дата супровідного документа; кількість примірників, що надійшла (у тому числі за видами,за мовами,за змістом); взято на баланс примірників на суму.
Дата запису№ запису за порядкомДжерело надходження№ або дата супровідного документаУсього надійшло. Розподіл книг, брошур та журналів.Дата передачі документів до бухгалтеріїПриміткиКниг, брошур, журналів та
інших виданьЗокремаЗа змістомЗа мовами
підручниківНа сумуКниги, які підлягають запису в інвентарНа сумуброшуржурналівІнших виданьпедагогічні наукисуспільні науки природничі наукиприкладні науки літературознавство, мовознавствомистецтво і спортхудожня літератураіншіукр.рос.іншігрн.коп.грн.коп.нпрнпрнпрнпрнпрнпр123456789101112131415161718192021222324252627282930313233"Книга сумарного обліку бібліотечного фонду" шкільної бібліотеки
Частина І. Надходження до фонду
Дата запису№ акта за порядкомДата затвердження акта
вибуло
Розподіл книг, брошур і журналівпримітки
приміткУсього книг, брошур, журналів
Та інших виданьзокремапідручниківНа сумуКниги, які підлягають запису в інвентарНа
сумуброшуржурналівІнших виданьпедагогічні наукисуспільні наукиприродничі наукиприкладні наукилітературознавство, мовознавствомистецтво і спортхудожня літератураіншіукр.рос.іншіЧерез зношеністьЯк застаріліНе повернув
читачЗ інших причингрн.коп.коп.усьогоЗамінено іншими книгаминпр нпрнпрнпрнпрнпр12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637"Книга Сумарного обліку бібліотечного фонду" шкільної бібліотеки
Частина ІІ. Вибуття з фонду
Всього книг, брошур та інших виданьзокремаРозподіл книг, брошур і журналівпримітки
підручниківНа сумуКниги, які підлягають запису в інвентарНа суму
брошури
журнали
інші виданняЗа змістомЗа мовамипедагогічні наукисуспільні наукиприродничі наукиприкладні наукилітературознавство, мовознавствомистецтво і спортхудожня літератураіншіукр..рос.грн.коп.грн.коп.НПрНПрНПрНПрНПрНПр12345678910111213141516171819202122232425262728Є на 200... р.Надійшло заВибуло заЄ на 200... р.
"Книга сумарного обліку бібліотечного фонду" шкільної бібліотеки
Частина ІІІ. Підсумки руху бібліотечного фонду
Частина 2 . Вибуття з фонду .
У цій частині фіксуються відомості про вибуття з фонду документів за такими показниками:
дата запису; № акта (нумерація продовжується постійно з року в рік); дата затвердження акта; кількість примірників, вибуваючого видання за видами, за мовами, за змістом, з якої причини. Частина 3. Підсумки руху бібліотечного фонду.
Один раз на рік подається інформація про підсумки руху бібліотечного фонду: надходження до бібліотеки матеріалів, про вибуття з фонду, скільки є на 01.01. наступного року.
Після прийому партії документів та її сумарного обліку в супровідних матеріалах робиться такий запис: "Отримано ______ прим. Запис у " Книзі сумарного обліку № ___від "____"_____200 р. Кількість примірників на суму ____ грн. ____коп. Записано в інвентарну книгу за №____ .Після цього супровідний документ затверджується директором школи і передається до бухгалтерії. Щороку підсумки руху бібліотечного фонду підлягають звірянню з бухгалтерією.
Періодичні видання, що надійшли до бібліотеки протягом усього року підлягають сумарному обліку і враховуються один раз після завершення поточного року . Брошури, періодичні видання та всі інші документи, що не записуються до інвентарної книги записуються в "Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду " без урахування ціни.
Сумарний облік підручників може бути відображеним як у " Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду " так і в " Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду підручників ".
Якщо в бібліотеці ведеться одна книга сумарного обліку то до неї додаються такі графи: " В тому числі підручники ", " На суму "
Індивідуальний облік Індивідуальний облік документів - це облік кожного примірника документа, що надійшов до бібліотеки (крім брошур та періодичних видань).
Однією з форм індивідуального обліку є інвентарна книга. В ній фіксуються лише ті видання вартість яких приймається на шкільний баланс. Інвентарна книга - документ постійного зберігання. Вона має прошиті, пронумеровані сторінки. Наприкінці інвентарної книги робиться такий запис: "У цій інвентарній книзі є ___ пронумерованих і прошнурованих сторінок." Цей запис стверджується печаткою та підписом відповідальної особи. Після повного заповнення книги інвентарної книги робиться такий запис: "У цій інвентарній книзі записані документи від №___ до № ___", проставляється дата і візується підписом керівника загальноосвітнього закладу. Нова інвентарна книга має наступний порядковий номер і розпочинається номером, наступним після номера на який закінчилася попередня книга .
Відомості про документи, що фіксуються інвентарній книзі слідуючи: дата запису, інвентарний номер, відмітка про перевірку фонду, автор і назва, розділ, рік видання, ціна, номер акту вибуття. Інвентарна книга заповнюється чітким почерком, чорнилом чи пастою чорного, або синього кольору. Переписування інвентарних книг та переінвентаризація (зміна інвентарних номерів) бібліотечного фонду не допускається.
Кожен примірник видання, що підлягає інвентаризації отримує свій номер, який закріплюється за ним на весь період перебування на балансі. Проставляється він на титульному листі або його звороті та на 17 сторінці документу.
Документи іноземними мовами фіксуються за тими ж правилами, але в окремій інвентарній книзі.
Документи, що надходять до бібліотеки в кількості більшій ніж 10 примірників, враховуються без інвентарним способом . Це стосується, зокрема, підручників. Для без інвентарного обліку заводиться облікова картка документа, що має бути зареєстрована в реєстраційній книзі облікових карток. Складається вона на кожну назву документа, що вперше надійшов до бібліотеки, і містить наступні відомості: прізвище автора, назва, вихідні дані, ціну, дату запису, номер запису в " Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду ", кількість примірників, що надійшли, вибули, перебувають на обліку.
Облікова картка дає змогу відстежити рух кожного окремого видання, що знаходиться на безінвентарному обліку. В картку заносяться всі наступні надходження цього конкретного видання, незалежно від його ціни.
Для індивідуального обліку періодичних видань ведеться "Реєстраційна картотека періодичних видань ". Картотека обліку журналів. Створюється вона на основі реєстраційних карток журналів, які надходять до бібліотеки і є головним засобом розкриття журнального фонду бібліотеки. Картка має лицьову та зворотну сторони. На лицьовій стороні картки,
у верхній її частині, фіксується назва журналу (мовою оригіналу) та його періодичність. Нижче вказується рік та назви місяців року.
Назва : МАТЕМАТИКА В ШКОЛІ Кількість примірників Періодичність РікСіч.Лют.Берез.Квіт.Трав. Черв.Лип. Серп.Верес.Жовт.Лист.Груд. Приклад реєстраційної картки на журнали.
Картотека обліку газет. Створюється на основі реєстраційних карток на газети, що надходять до бібліотеки. Реєстраційна картка на газети теж має лицьову та зворотну сторони. На лицьовій стороні картки, у верхній її частині фіксується назва газети (мовою оригіналу) її періодичність та кількість примірників. На зворотній стороні фіксуються особливі примітки.
Назва : ОСВІТА Кількість примірників Періодичність
МісяцьЧисло 123456789101112131415161718192021222324252627282930СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень Липень СерпеньВересеньЖовтеньЛистоп.Грудень Приклад реєстраційної картки на газети .
В усій обліковій документації забороняється робити підчищення та заклеювання помилкових записів. Помилкові записи потрібно закреслити, новий, вірний запис робиться над закресленим. У графі примітки робиться такий запис: "Виправленому вірити ", ставиться дата, підпис завідувача бібліотеки або особи, що відповідає за ведення облікової документації. Зміни, що вносяться до облікової документації, проводяться з дозволу керівництва навчальним закладом, якому підпорядкована бібліотека та оформлюються документально за його розпорядженням (службовою запискою).
Списання документів з фонду бібліотеки
Для покращення якісного складу фонду, обов`язковою умовою є його постійне вивчення та своєчасне виявлення мало використовуваної, застарілої за змістом, зношеної літератури, а також оперативне її списання.
Вибір документів для списання проводить комісія , до складу якої входять працівники бібліотеки, члени бібліотечної ради, вчителі предметники. Наприклад :
1. Директор школи, або один з його заступників.
2. Бухгалтер.
3. Вчителі -предметники (ті, що пов` язані з фондом).
Робота зі списання передбачає безпосередній перегляд фонду. Вибуття документів оформляється актом про списання, який складається у 3-х примірниках (1-й передається під розписку до бухгалтерії; 2-й, разом із списком, зберігається у бібліотеці протягом трьох років, потім передається до архіву школи, в разі відсутності архіву акти слід зберігати протягом 10-ти років, а потім знищити; 3-й примірник може бути надісланий до управління (відділу) освіти. До кожного акту заносять документи, що вилучаються з фонду бібліотеки по одній з причин: застарілі за змістом; зношені; втрачені читачами; прийняті замість втрачених документів; передані до кабінетів. Списані документи, виключаються з індивідуального та сумарного обліку бібліотеки, картки на них вилучаються з каталогів та картотек. В інвентарній книзі викреслюється червоним чорнилом, або пастою інвентарний номер та ціна. При списуванні документів, які не перебувають на балансі загальноосвітнього закладу (зошити, календарі, програми, періодичні видання, брошурова та аркушна продукція), складається акт, що не передається до бухгалтерії. Кількість списаних за цим актом видань віднімають від загальної кількості документів що були зареєстровані в " Книзі сумарного обліку ". Акти на списання цих документів зберігаються в бібліотеці протягом 3-х років, після чого передаються до архіву школи. При відсутності архіву документи зберігаються протягом 10 -ти років, після чого спалюються. Деякі списані документи, за необхідністю, передаються (за актом) до навчальних кабінетів, або використовуються для ремонту підручників. Але на вагу цих книг необхідно здати макулатуру і квитанцію приложити до акту на списання. Гроші, одержані за макулатуру, використовують для поновлення фонду бібліотеки та на придбання облікової документації, канцтоварів тощо (за дозволом дирекції), чек додається. Приклад акту на списання або заміну втрачених документів Складається у 3-х примірниках Розглянуто на комісії"ЗАТВЕРДЖУЮ ""
із збереження фондів ___________________________________
Протокол №___"____"__________________200 ___р.
від "__"______200__р.
АКТ № ____
Акт складено "___" _________200___ р.
__________________________________________________________
(прізвище, ім я, по батькові та посада осіб,
__________________________________________________________
які беруть участь у складанні акта )
_____________________________________________________________________________
про виключення з бібліотечного фонду _____примірників__________________________
_____________________________________________________________________________
(зазначити вид документа)
з причини ____________________________________________________________________
(зазначити причину виключення: застаріла за змістом,
зношена , утрачена читачами, прийнята замість утрачених документів )
Список виключених документів на __________ аркушах додається.
Операцію щодо виключення з усіх
облікових форм проведено ____________________ Підписи осіб, які склали акт ________
СПИСОК ДО АКТА № ______
№ п/п
Інвентарний номер Відділ
Автор та назва виданняРік видання Цінагрн..коп. Термін зберігання облікових документів .
1. Книга сумарного обліку бібліотечного фонду -- постійно .
2. Інвентарні книги -- постійно .
3. Супровідні документи -- 5 років після перевірки фонду.
4. Акти на примірники, отримані без --5 років .
супровідного документа 5. Зошити обліку документів , прийнятих від --постійно .
відвідувачів замість загублених
6. Акти на списання документів , акти перевірки -- постійно .
бібліотечного фонду Правильна і кваліфікована робота з обліковою документацією - це одна з найважливіших частин роботи шкільної бібліотеки . Від неї значною мірою залежить ефективність функціонування бібліотеки .Потрібно чітко знати всі правила обліку та суворо їх дотримуватися - це одна з основних вимог правильного формування фондів .
Бібліотека ОІПОПП продовжуватиме свій цикл публікацій на допомогу шкільному бібліотекарю.
1
Автор
petrenko.yurij
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
467
Размер файла
213 Кб
Теги
діяльність, шкільних, бібліотеки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа