close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Наказ про конкурс Шкільна бібліотека

код для вставкиСкачать

У К Р А Ї Н А
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
26.06.2013 № 392 м.Вільнянськ
Про участь у Всеукраїнському конкурсі "Шкільна бібліотека" у 2013/2014 навчальному році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 08.04.2013 р. № 417 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" та на виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту у 2013/2014 навчальному році" та з метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
Н А К А З У Ю:
1.РМК відділу освіти, молоді та спорту:
1) забезпечити організацію та проведення 1-го етапу Всеукраїнського конкурс "Шкільна бібліотека" ( далі - Конкурс) за номінаціями "Сучасній школі - сучасну бібліотеку", "Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу", "Бібліотечний веб-ресурс", "Методист-порадник" відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України 25.01.2012 № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р. за № 209/20522 (додаток 1,4) у період листопад-грудень 2013 року;
2) затвердити склад оргкомітету (додаток 2) та журі (додаток 3) ІІ (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека".
2.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
1) забезпечити участь шкільних бібліотекарів 1-му етапі Конкурсу серед загальноосвітніх навчальних закладів району;
2) направити районному оргкомітету матеріали з урахуванням рекомендацій (додатки 4, 5, 6, 7) до 09.01.2014 ;
3) забезпечити участь членів журі районного етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" у перевірці матеріалів 10.01.2014 у РМК відділу освіти о 14.00.;
4) направити до участі у ІІІ (обласному) етапі Конкурсу матеріали переможців ІІ (районного) етапу у кожній номінації до 20.01.2014;
5) надіслати до 20.01.2014 організаційному комітету обласного етапу Конкурсу звіт про підсумки проведення 1- го етапу конкурсу та копії завіреного в установленому порядку наказу відділу освіти районної державної адміністрації про підсумки проведення 1 - го етапу конкурсу, матеріали учасників, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій
3. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста РМК відділу освіти, молоді та спорту Д'яченко І.В.
В.о. начальника відділу І.О.Полевіченко
Додаток 1
до наказу відділу освіти і науки, молоді та спорту від 26.06.2013 № 392
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України 25.01.2012 № 61/58
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р. за № 209/20522ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека"
І.Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека" (далі - конкурс) проводиться Мiнiстерством освіти i науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут) спільно з Міністерством культури України (далі - Мінкультури України), Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О.Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України (далі - ДНПБ України).
1.2. Конкурс проводиться з метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії.
1.3. Основними завданнями конкурсу є:
оптимізація діяльності шкільних бібліотек щодо залучення дітей до читання, формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури учнів;
виявлення інноваційного досвіду роботи шкільних бібліотекарів, творчо працюючих керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, працівників управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади та методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотекарів; підвищення рівня професійної компетентності шкільних бібліотекарів та сприяння підняттю престижу цієї професії;
привернення уваги місцевих органів виконавчої влади, громадськості до проблем розвитку бібліотечної справи у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах;
поширення та впровадження кращого бібліотечного досвіду загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. 1.5. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту України, Мінкультури України та Інституту, інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також у засобах масової інформації не менше як за півроку до початку проведення 1-го етапу конкурсу. ІІ.Учасники конкурсу
2.1. Учасниками конкурсу можуть бути бібліотекарі, керівники і педагогічні працівники загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, працівники управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади та методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (далі - учасники).
2.2. Учасники мають право після завершення кожного етапу конкурсу ознайомитись з експертною оцінкою журі.
ІІІ.Умови, строки проведення конкурсу
3.1.Конкурс проводиться один раз на три роки, починаючи з 2013/2014 навчального року.
3.2.Конкурс проводиться в номінаціях, які один раз на три роки визначаються організаційним комітетом всеукраїнського етапу відповідно до завдань конкурсу і затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.
3.3.Конкурс проводиться поетапно:
1-й етап: міський, районний - листопад-грудень;
2-й етап: міський (у містах Києві та Севастополі), обласний, республіканський в Автономній Республіці Крим - лютий-березень - за участю конкурсантів першого етапу, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій;
3-й етап: всеукраїнський - травень-червень - за участю конкурсантів другого етапу, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.
ІV.Організаційний комітет і журі конкурсу
4.1.Для проведення конкурсу, підбиття його підсумків один раз на три роки формуються організаційні комітети, а для визначення кращого досвіду учасників - журі, склад, строки роботи яких затверджуються наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а всеукраїнського етапу - наказом МОНмолодьспорту України за поданням Інституту. 4.2.До складу організаційних комітетів 1-го та 2-го етапів конкурсу включаються працівники управлінь освіти та управлінь культури місцевих органів виконавчої влади, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, представники громадських організацій, видавництв (за згодою).
4.3.До складу організаційного комітету всеукраїнського етапу включаються працівники МОНмолодьспорту України, Мінкультури України, Інституту, ДНПБ України, фахівці науково-методичних установ, представники громадських організацій, видавництв (за згодою). 4.4.Очолює організаційний комітет голова.
Голова організаційного комітету здійснює розподіл повноважень між його членами і керує роботою з організації проведення конкурсу.
Секретар організаційного комітету:
приймає конкурсні матеріали; забезпечує ведення документації;
забезпечує збереження конкурсних матеріалів, поданих на конкурс.
Члени організаційного комітету:
забезпечують порядок проведення конкурсу;
надають науково-методичну і практичну допомогу учасникам; вносять пропозиції щодо нагородження переможців, лауреатів, учасників конкурсу;
сприяють висвітленню результатів конкурсу у фахових виданнях і засобах масової інформації;
не втручаються в процес оцінювання конкурсних матеріалів.
4.5. Районні (міські) організаційні комітети не пізніше 20 січня 2014 року надсилають відповідним обласним, в Автономній Республіці Крим - республіканському, в містах Києві та Севастополі - міським організаційним комітетам звіти та копії завірених в установленому порядку наказів відділів освіти районних (міських) державних адміністрацій про підсумки проведення 1-го етапу конкурсу, матеріали учасників, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.
4.6. Міські (міст Києва та Севастополя), обласні, республіканський в Автономній Республіці Крим організаційні комітети надсилають організаційному комітету всеукраїнського етапу не пізніше 15 квітня 2014 року звіти та копії завірених в установленому порядку наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про підсумки проведення 2-го етапу конкурсу, матеріали учасників, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.
На всеукраїнський етап конкурсу матеріали надсилаються на адресу Інституту: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, кім. 220.
4.7. Журі формується з науково-педагогічних працівників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, ДНПБ України, науково-методичних установ, керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, бібліотекарів, переможців конкурсу у попередні роки, представників громадськості (за згодою). До складу журі не можуть входити особи, які є учасниками конкурсу.
Рекомендована кількість членів журі - 11 осіб.
4.8. Журі очолює голова. Голова журі:
організовує роботу журі; забезпечує об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів;
бере участь у визначенні переможців і лауреатів конкурсу. 4.9. Члени журі:
здійснюють експертизу матеріалів, поданих на конкурс; заповнюють бланки відомостей експертної оцінки;
забезпечують об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів;
визначають переможців і лауреатів конкурсу.
4.10. Секретар журі:
систематизує матеріали відповідно до заявлених номінацій;
забезпечує ведення документації конкурсу;
не має права голосу та не бере участі у визначенні переможців і лауреатів конкурсу.
4.11. Результати проведення всіх етапів конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, секретар та члени журі. V.Вимоги щодо участі у конкурсі
5.1.Конкурсні матеріали повинні включати:
анкету учасника за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;
паспорт бібліотеки навчального закладу за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;
титульний аркуш, на якому зазначаються: найменування конкурсу, номінація, тема досвіду, прізвище, ім'я та по батькові учасника (учасників), посада (посади), найменування навчального закладу, місто (село), область;
зміст роботи із вказівкою сторінок;
опис досвіду роботи в рамках визначеної номінації;
список використаних джерел;
додатки (за наявності) з обов'язковим посиланням на них в описі досвіду роботи.
5.2.Опис досвіду роботи надається українською мовою, додатки - мовою, якою ведеться викладання в навчальному закладі. 5.3.Матеріали подаються в друкованому та електронному (на диску) вигляді. Обсяг матеріалу має бути не більше 50 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) і містити різного характеру авторські методичні розробки, презентації.
Презентації слід подавати тільки в електронному вигляді.
5.4.Конкурсні матеріали, які не відповідають вимогам, зазначеним у цьому розділі, та подані пізніше ніж за 10 календарних днів до початку 1-го етапу конкурсу, не розглядаються. VI.Визначення переможців і лауреатів конкурсу, відзначення учасників
6.1.Визначення переможців і лауреатів у кожній із заявлених номінацій конкурсу здійснюється за критеріями, які визначаються організаційним комітетом всеукраїнського етапу один раз на три роки і затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.
6.2.У кожній із заявлених номінацій конкурсу визначається один переможець. Переможцем конкурсу вважається учасник, який набрав за результатами 3-го етапу найбільшу кількість балів. 6.3.Лауреатами конкурсу вважаються учасники, які набрали за результатами 3-го етапу найбільшу кількість балів і ввійшли до першої п'ятірки найкращих. 6.4.Переможці та лауреати конкурсу нагороджуються цінними подарунками організаційним комітетом всеукраїнського етапу, а також можуть бути нагороджені відомчими відзнаками. VII.Зберігання, публікація матеріалів, надісланих на конкурс, та фінансування конкурсу
7.1.Матеріали, надіслані на конкурс, зберігаються три роки в Інституті, який здійснює формування банку кращого бібліотечного досвіду учасників всеукраїнського етапу та забезпечує його популяризацію.
7.2.Матеріали, подані у вигляді друкованих видань, передаються до фонду ДНПБ України.
7.3.Результати всеукраїнського етапу конкурсу узагальнюються відповідним наказом МОНмолодьспорту України та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту України, Мінкультури України, Інституту, у фахових друкованих виданнях. 7.4.Фінансові витрати на підготовку і проведення конкурсу здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освітиО. В. Єресько
Директор Департаменту
формування державної
політики у сфері культури,
мистецтв та освітиЛ. П. Гомольська
Додаток 1
до Положення про Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека"
Анкета учасника
________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
І. Загальні відомості про учасника
1.1. Посада ________________________________________________________
1.2 . Місце роботи (повне найменування навчального закладу/установи)
1.3. Освіта _________________________________________________________
1.4. Спеціальність за освітою _________________________________________
1.5. Контактний телефон _____________________________________________
1.6. Електронна пошта ______________________________________________
1.7. Web-сторінка школи/бібліотеки: __________________________________
ІІ. Відомості про трудову діяльність: 2.1. Стаж роботи на займаній посаді ___________________________________
2.2. Бібліотечний стаж _______________________________________________
2.3. Кваліфікаційна категорія _________________________________________
2.4. Нагороди, відзнаки (за наявності) _________________________________ ІІІ. Методичні розробки (за наявності) _________________________________
ІV. Проблема, над якою працює учасник (за наявності) __________________
V. Перелік публікацій (за наявності) __________________________________
VІ. Участь у семінарах, конференціях тощо __________
Додаток 2
до Положення про Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека"
Паспорт
бібліотеки ______________________________________________________________
(повне найменування навчального закладу)
_______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)
І. Загальні відомості 1.1. Завідувач бібліотеки __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
1.2. Місце знаходження бібліотеки _________________________________________
1.3. Контактний телефон __________________________________________________
1.4. Електронна пошта бібліотеки __________________________________________
1.5. Web-сторінка бібліотеки:______________________________________________
ІІ. Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки:
2.1. Загальна площа бібліотеки _____________________________________________
2.2. Абонемент __________________________________________________________
2.3. Читальний зал _______________________________________________________
2.4. Наявність книгосховища для навчального фонду __________________________
2.5. Оргтехніка __________________________________________________________
2.6. Вихід в Інтернет _____________________________________________________
ІII. Основні показники діяльності бібліотеки:
3.1. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) _________________
3.1.1. Книги та брошури __________________________________________________
3.1.2. Періодичні видання (всього) _________________________________________
3.1.3. Для учнів __________________________________________________________
3.1.4. Для вчителів _______________________________________________________
3.1.5. Для бібліотечних працівників ________________________________________
3.2. Фонд підручників ____________________________________________________
3.2.1. Для учнів 1-4-х класів _______________________________________________
3.2.2. Для учнів 5-9-х класів _______________________________________________
3.2.3. Для учнів 10-11-х класів _____________________________________________
IV. Робота з користувачами:
4.1. Загальна кількість користувачів (станом на ____) _________________________
4.1.1. Учні ______________________________________________________________
4.1.2. Вчителі ___________________________________________________________
4.1.3. Батьки ____________________________________________________________
4.1.4. Представники місцевих громад, інші __________________________________
4.2. Загальна кількість відвідувань _________________________________________
4.3. Кількість книговидач _________________________________________________
V. Інформаційна робота:
5.1. Заходи з формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької культури учнів __________________________________________________________
5.2. Інші заходи _________________________________________________________
5.3. Виставкова діяльність ________________________________________________
Керівник установи/навчального закладу(підпис)
Додаток 3
до наказу відділу освіти, молоді та спорту від 26.06.2013 № 392
Склад оргкомітету І етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека
Д'яченко І.В. - методист РМК
Бондаренко І.Ж. - методист РМК
Панченко Л.В. - методист РМК
Додаток 4
до наказу відділу освіти, молоді та спорту від 26.06.2013 № 392
Склад журі
І етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека"
Д'яченко І.В. - методист РМК відділу освіти, молоді та спорту, голова журі,
Собакар О.О. - методист РМК відділу освіти, молоді та спорту Скуйбіда Л.М. - керівник методичного об'єднання шкільних бібліотекарів
Пєстрікова О.М. - бібліотекар Вільнянської гімназії "Світоч"
Крамаренко Л.В. - бібліотекар Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Таранова Н.В. - бібліотекар Солоненського НВК
Соха А.В. - бібліотекар Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Додаток 5
до наказу відділу освіти, молоді та спорту від 26.06.2013 № 392
Перелік
номінацій Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека" проводиться в номінаціях:
1. "Сучасній школі - сучасну бібліотеку" (для керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів).
На номінацію подаються роботи, у яких представлено діючий управлінський проект із модернізації бібліотеки, перетворення її на сучасний бібліотечно-інформаційний, культурно-просвітницький центр закладу. Проект включає: теоретичне і практичне значення, мету, завдання, локальні організаційні документи (концепцію/програму/модель, план діяльності, шляхи реалізації), вихідні, проміжні та кінцеві результати втілення задуму, взаємодію з педагогічним колективом, батьками учнів, громадськістю та практичні результати їх спільної діяльності в розвитку бібліотеки та створенні її позитивного іміджу. 2. "Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу" (для бібліотекарів, педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів).
На номінацію подаються роботи, в яких представлено узагальнений досвід роботи за обраною темою в контексті: особливостей функціонування бібліотеки в умовах упровадження нових освітніх стандартів; забезпечення інформаційної підтримки навчально-виховного процесу, упорядкування різноманітних інформаційних ресурсів навчального призначення, як власних так і віддалених, забезпечення безперешкодного доступу до них;
стимулювання читання, формування у дитини навичок незалежного бібліотечно-інформаційного користувача та навичок критичного мислення, уміння використовувати на практиці інформацію незалежно від виду, формату та носія; співпраці з педагогічним колективом, публічними бібліотеками, батьками, громадськістю.
Матеріали підкріплюються авторськими доробками: програмами, методиками, методичними матеріалами тощо, в т.ч. електронного характеру.
3. "Бібліотечний веб-ресурс" (для бібліотекарів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів).
Учасники даної номінації презентують діючі сайти (сторінки) бібліотек навчальних закладів, блоги бібліотекарів, які сприяють оптимізації діяльності бібліотек, створенню бібліотечно-інформаційного середовища навчального закладу, формуванню інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури педагогів та учнів тощо.
Надсилається опис-анотація (презентація) веб-ресурсу (назва, електронна адреса, його особливість, значення для різної категорії користувачів). 4. "Методист-порадник" (для працівників органів управління освітою та науково-методичних служб місцевих органів виконавчої влади, методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотек). На конкурс представляється узагальнений оригінальний досвід роботи методиста з науково-методичного супроводу діяльності бібліотек навчальних закладів або підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: чітке визначення та обґрунтування теми, практичні результати, висновки та матеріали, що розкривають тему (програми, положення, моделі, схеми, тести, розробки, презентації, пам'ятки, буклети, проспекти, списки літератури, копії статей тощо).
Робота має ґрунтуватися на принципах:
систематичності;
інноваційності;
авторському підходу;
взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу, публічними та шкільними бібліотеками, громадськістю; виявлення кращого досвіду роботи керівників навчальних закладів, діяльності бібліотек, бібліотекарів;
самоосвіти;
поширення власного досвіду роботи.
Додаток 6
до наказу відділу освіти, молоді та спорту від 26.06.2013 № 392
Критерії оцінювання,
за якими визначаються переможці та лауреати Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" у відповідних номінаціях 1) у номінації "Сучасній школі - сучасну бібліотеку": - актуальність та значущість проекту;
- якісне забезпечення інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів;
- ефективне використання різноманітних форм і методів, сучасних технологій;
- створення умов для позакласної діяльності учнів та організації додаткової освіти;
- активна участь педагогічного, дитячого колективів у створенні позитивного іміджу бібліотеки;
- позитивне ставлення дітей, педагогів, батьків до бібліотеки;
- продуктивність реалізації проекту;
- якість викладу матеріалу, його структуризація та відповідність вимогам оформлення конкурсної роботи;
- акуратність та естетичність оформлення, творчий підхід;
- участь у професійних громадських організаціях, асоціаціях, об'єднаннях.
2) у номінації "Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу":
- якісне забезпечення інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів бібліотеки;
- створення умов для позакласної діяльності учнів та організації додаткової освіти;
- ефективне використання різноманітних форм і методів, сучасних технологій в роботі бібліотеки з користувачами, формуванні бібліотечно-інформаційної культури учнів;
- практична значущість авторських матеріалів;
- якість викладу матеріалу, його структуризація та відповідність вимогам оформлення конкурсної роботи;
- акуратність та естетичність оформлення, творчий підхід;
- участь у професійних громадських організаціях, асоціаціях, об'єднаннях.
3) у номінації "Бібліотечний веб-ресурс":
а) змістовність контенту веб-ресурсу: - інформаційна наповнюваність (наявність текстових, аудіовізуальних та інших матеріалів), їх відповідність профілю закладу, потребам навчально-виховного процесу;
- наявність і коректна робота електронних каталогів і забезпечення доступу до інших каталогів, розміщених на інших веб-ресурсах;
- наявність блоку новин;
- наявність додаткових бібліотечно-інформаційних сервісів (віртуальної довідкової служби, електронної доставки документів, віртуальної читальної зали тощо);
- повнота надання інформації про бібліотеку (історія, структура, послуги, розпорядок роботи, аудиторія, наявність контактної інформації (адреса, телефон, e-mail);
б) інтерфейс веб-ресурсу: - оригінальність дизайну;
- відповідність зовнішнього вигляду та змісту;
- грамотність викладеного матеріалу;
в) інтерактивність веб-ресурсу:
- частота та регулярність оновлення матеріалу; - реалізація зворотнього зв'язку з користувачами;
- реєстрація сайту в соціальних мережах (vk.com, twitter.com, facebook.com.ua тощо);
г) ергономічність веб-ресурсу:
- зрозумілість та легкість запам'ятовування доменного імені;
- швидкість завантаження сайту; - зручність навігації;
- наявність пошукових функцій та карти ресурсу;
д) технічні показники веб-ресурсу:
- наявність реєстрації в найбільших пошукових системах;
- популярність веб-ресурсу (наявність лічильників);
- сумісність з популярними інтернет-браузерами (Opera, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).
4) у номінації "Методист-порадник":
- актуальність та значущість обраної теми;
- повнота та глибина розкриття теми;
- цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів;
- ефективне використання різноманітних форм і методів в роботі, творчий підхід у використанні традиційних форм роботи;
- практична значущість авторських матеріалів;
- забезпечення методичної допомоги віддаленим користувачам;
- якість викладу матеріалу, його структуризація та відповідність вимогам оформлення конкурсної роботи;
- акуратність та естетичність оформлення, творчий підхід;
- участь у професійних громадських організаціях, асоціаціях, об'єднаннях.
Додаток 7
до наказу відділу освіти, молоді та спорту від 26.06.2013 № 392
Рекомендації
щодо оформлення матеріалів для участі
у Всеукраїнському конкурсі "Шкільна бібліотека"
Конкурсні матеріали повинні бути оформлені відповідно до вимог, зазначених у розділі V Положення про Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства культури України від 25 січня 2012 року № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 209/20522.
Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді. Обсяг матеріалів із додатками має бути оптимальним і не повинен перевищувати 50 сторінок формату А4. Згідно з номінаціями, зазначеними у додатку 1 цього наказу, основна робота може бути подана учасником у формі: проекту, опису досвіду роботи, портфоліо або опису-анотації (презентації) веб-ресурсу. З метою належного оброблення конкурсних робіт учасників матеріал в окремих їх структурних частинах (за наявності) слід викладати з урахуванням нижченаведених рекомендацій.
Зміст викладають на новій сторінці під заголовком "Зміст" посередині рядка. До змісту включають усі заголовки (без змін) структурних частин: розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів (якщо вони мають заголовки) і додатків із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені. Вступ. Обґрунтовується вибір теми, вказується її актуальність. Коротко висловлюється оцінка стану питання, формулюється мета і завдання роботи.
Основна частина. При складанні основної частини слід практично оцінити власний досвід, проаналізувати фактичний матеріал і продумати, як стисло, логічно та лаконічно його викласти. У процесі написання тексту слід дотримуватися плану. Зауважимо, що використання ілюстративного матеріалу та таблиць у роботі дозволяє стисло та наочно подати результати власного досвіду, у конкретній і зрозумілій формі, пояснити цифрові дані та взаємозв'язок між ними. Основними видами ілюстративного матеріалу в роботах можуть бути: схема, діаграма, графік, фотографія. Ілюструють роботу, виходячи з певного загального задуму, за продуманим планом. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації. Ілюстрації та таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Якщо в тексті відсутні безпосередні посилання на ілюстративний матеріал, тоді його зручно розташовувати в додатках.
У процесі аналізу й узагальнення матеріалу слід дотримуватися наукової етики. Не можна чужі думки видавати за власні. Такі дії підлягають моральному та юридичному осуду як плагіат. Кожна цитата, кожна авторська думка, що були використані у тексті роботи, обов'язково мають супроводжуватися посиланням на джерело.
При цитуванні джерела чи посиланні на нього у тексті роботи ставляться квадратні дужки, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаних джерел та номер сторінки, використаної у роботі, наприклад [5, 10]. Висновки мають бути продуманими, чіткими, точними та конкретними, логічно випливати з проведеного аналізу, відповідати поставленим завданням. У висновках мають бути подані найважливіші теоретичні та практичні результати власного досвіду. Доцільно у висновках провести оцінку значущості результатів роботи з точки зору їх впровадження. Додатки. У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів. Кожний додаток починається з нового аркуша (сторінки) із вказівкою в правому верхньому куті слова "Додаток", надрукованого прописними буквами, і має змістовний заголовок.
Якщо в роботі більше одного додатка, їх нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 і т.д.
Список використаних джерел містить перелік книг, статей, різних документів використаних у роботі. У список вносяться джерела, процитовані у роботі, ті, на які були посилання. Список використаних джерел може бути поданий одним із таких способів: в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або назв праць; у порядку згадування джерел у тексті за наскрізною нумерацією. Відомості про літературні джерела оформлюються відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць, їх авторів та повних вихідних даних джерела. Матеріали в електронному вигляді подаються на окремому носії. Носій повинен вміщувати файли, назви яких мають відповідати його текстовій частині. Не допускається вкладати файли, які не мають взаємозв'язку зі змістом роботи. З метою належного оброблення цих матеріалів текстову частину роботи (з усіма структурними частинами) слід подавати в одному файлі програми Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, кегль - 14, інтервал -1,5. Презентації подаються тільки в електронному вигляді оптимального обсягу з зазначенням: найменування конкурсу, номінації, теми, прізвища, ім'я, по батькові учасника, посади, найменування навчального закладу, міста (села), області.
Автор
tar.natalia
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
164
Размер файла
178 Кб
Теги
конкурс, наказ, шкільна, бібліотеки, про
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа