close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

NV 22-10-13

код для вставкиСкачать
“НадслучаНський вісНик” — газета для вас і про вас.
Передплатна ціна - 8 гривень 69 коп. на один місяць без послуг пошти на оформлення.
обсяг реклами в газеті 25%. передплатний індекс — 61309.
Березнівська районна газета рівненської області •
видається з 16 квітня 1945 року
Вівторок • 22 жовтня 2013 року • №№ 151-152 (9799-9800) влада і громада
майте На увазі
E-mail: visnik_b@ukr.net
з офіційНих джерел
організовано, зацікавлено і плідно пройшло чергове засідання громад-
ської ради при районній державній адміністрації. в її роботі взяли участь голова рда і. п. мельНик та голова районної ради в. і. лашта, а також керівники окремих структурних підрозділів виконавчої влади.
відкрив і вів зібрання голова громадської ради і. і. попач.
Спільно можна вирішувати соціальні проблеми
Першим про готовність житлово-
комунального комплексу району до осінньо-зимового періоду поінфор-
мував присутніх начальник відділу житлово-комунального господарства РДА М. М. Дричук. Зокрема, він за-
значив, що КП «Березнекомуненер-
го» завчасно підготувало до функці-
онування у холодну пору 2013-2014 років п’ять котелень, в одній з них змонтувало нового потужного твер-
допаливного котла, який щороку приноситиме 270 тисяч гривень економічного ефекту.
Всі передбачені заходи підготовки до роботи в холодну пору року ви-
конали працівники Березнівської дільниці ПАТ «Рівнеобленерго» та управління з експлуатації газового господарства.
Чимало зроблено в цьому плані також колективами КП «Березнево-
доканал» та «Березнекомунсервіс». Зокрема, у «Березневодоканалі» вчасно здійснено ремонтні роботи на водо - і каналізаційних мережах, більше 100 тисяч гривень витраче-
но на ремонт житлового фонду. А працівники «Березнекомунсервісу» влітку здійснили обслуговування і пе-
реоснащення вуличного освітлення міста, ремонт асфальтно-бетонного покриття його вулиць. До роботи взимку підготовлено 9 одиниць техніки і необхідну кількість піщано-
сольової суміші.
Практично в повному обсязі вико-
нано роботи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період в закладах медицини, освіти і культури району.
Під час обговорення цього звіту члени громадської ради висловили свої прохання і побажання. Зокрема, М. Й. Кузнєцова поскаржилася на те, що після грейдерування білощебене-
вого покриття їхньої вулиці Грушев-
сього у бездощові дні піднімається пилюка, якою доводиться дихати перехожим і мешканцям навколиш-
ніх будинків.
А Н. О. Трохлюк розповіла, що на вул. Стуса вже тривалий час не пра-
цюють ліхтарі нічного освітлення, комунальники, чомусь, не можуть ніяк їх полагодити.
Про роботу закладі в охорони здоров’я в системі реформування галузі повідомив начальник управ-
ління охорони здоров’я РДА І. І. Мотруніч, який зазначив, що, окрім державної, є дві районні програми реформування роботи медичних установ. Їх найперша мета, зокрема, створення і зміцнення матеріально-
технічної бази первинної ланки охорони здоров’я – лікарських ам-
булаторій, в тому числі у сільській місцевості. Тобто йдеться про набли-
ження медичної допомоги до людей, поліпшення її якості і оперативності.
І. І. Мотруніч дав грунтовні відповіді на запитання учасників засідання.
Голова районної організації проф-
спілки працівників культури Т. М. Бон-
даренко повідомила про підготовку закладів культури до відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 80-річчя Голодомору в Україні. Вона зазначила, що ці важ-
ливі питання вже обговорювалися на нарадах культпрацівників.
Щодо конкретних заходів, то за-
плановано до Кобзаревого юві-
лею провести районний конкурс читців-декламаторів. Нині керівники аматорських народних колективів включають до своїх репертуарів твори на вірші Т. Г. Шевченка, які виконуватимуться під час великого святкового концерту, приуроченого ювілейній річниці народження гені-
ального поета.
До сумної дати 80-річчя Голодомору буде підготовлено і проведено тема-
тичний мітинг-реквієм.
З цікавістю прослухали присутні ви-
ступ голови районної ради В. І. Лашти, в якому йшлося про проект концепції реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні. Він константував, що наступ-
на реформа передбачає укрупнення територій сільрад, зокрема, в нашому районі їх може бути 10-12. Але, щоб успішно розпочався цей процес, слід до населених пунктів прокласти хороші сучасні дороги, підвести при-
родний газ туди, де ще його немає, забезпечити села централізованим водопостачанням, одне слово, довес-
ти соціальну сферу до цивилізованого рівня. А ще важливо те, щоб ново-
створені громади були фінансово самодостатні, тоді сільський голова буде справжнім господарем на своїй території. Він та його колеги по само-
врядуванню зможуть сповна забез-
печувати життєдіяльність підпорядко-
ваних населених пунктів, створювати громадянам комфортне життя.
Паралельно з реформуванням місцевого самоврядування повинні реформуватися медична та освітня галузі.
Свою розмову з учасниками засідан-
ня громадської ради голова райдер-
жадміністрації І. П. Мельник розпочав з відповіді на прохання і побажання присутніх. Він зазначив, що відпо-
відно до соціальних ініціатив Прези-
дента, завдяки старанням районної влади в нинішньому році прокладено добротне асфальтно-бетонне покрит-
тя на вул. Ціолковського та Буховича. Отож центральні магістралі нині зна-
ходяться в хорошому стані, тому мож-
на взятися за облаштування інших вулиць. Зокрема, на майбутнє пла-
нується заасфальтувати згадувану ву-
лицю Грушевського. Перед місцевою владою стоїть завдання виготовити проектно-кошторисну документацію для будівництва цієї дороги.
Торкаючись ефективності роботи громадської ради, І. П. Мельник сказав, що за її підтримки та участі влада може вирішувати і вирішує чимало соціальних проблем. Отож і надалі треба спрямовувати спільні зусилля на поліпшення рівня життя і побутового благополуччя жителів населених пунктів району. Адже ді-
яльність членів громадської ради – це діловий, толерантний і корисний діа-
лог між владою і громадою.
Голова райдержадміністрації І. П. Мельник вичерпно відповів на за-
питання учасників зібрання.
павло рачок.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України" 27 жовтня 2013 року о четвертій годині за київським часом скасовується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину на-
зад", - йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР і Україні з 1981 року.
Уперше в світі стрілку годинника перевела Велика Брита-
нія - у 1908 році, обгрунтувавши це завданням економії і більш раціональним розподілом електроенергії протягом доби. Сьогодні сезонний час використовується майже у 80 країнах.
(укріНформ).
27 жовтНя украЇНа переходить На зимовий час
Рішення про подання Україною заявки на право проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року підтримали учасники засідання Ради регіонів, що відбулося 16 жовтня у Борисполі. Участь у засіданні взяв голова обласної ради Юрій Кічатий.
Кожне з питань, які були обговорені, – зазначає Юрій Кічатий, – має вагоме значення. Наприклад, розвиток фермерських господарств, сімейних ферм та створення мотивацій для них. Цей напрям, за словами Президента України Віктора Януковича, нині ще не має належної уваги з боку держави. Тому на центральному рівні повинні бути розроблені від-
повідні комплексні програмні документи, які забез-
печать активізацію цієї важливої сфери аграрного комплексу.
Щодо зимових Олімпійських ігор-2022, то Віктор Янукович наголосив, що можливість їх проведення для Україні є дуже великою честю. Водночас, на переконання Президента, це питання не повинне перебувати під впливом популізму, а вирішуватись ефективною роботою над підготовкою проекту заяв-
ки на право проведення Олімпійських ігор. Водночас він підкреслив необхідність подальших великих ка-
піталовкладень. “Відтак, – зазначив Віктор Янукович, – я не випадково виніс це питання на рішення Ради регіонів. Коли ми розглядаємо це питання, його треба приймати свідомо і взяти на себе відповідальність. Ми готові до цього чи ні, шановні колеги?» Всі учасники засідання проголосували за подання Україною заявки на право проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року. Потенційним головним спортивним майданчиком Олімпіади визначено Львівську область.
прес-служба обласної ради.
Зимова Олімпіада-2022 – в Україні
В область надійшло 5 мільйонів 150 тисяч гривень для одноразових виплат 451 жінці, якій присвої-
ли почесне звання «Мати-героїня». Ці кошти вже перераховують у райони, аби тамтешні жительки чимшвидше змогли отримати передбачену держа-
вою фінансову допомогу, доповіли голові облдер-
жадміністрації Василю Берташу в департаменті соцзахисту. Водночас очільник області зауважив, що нині матерям, які народили й виховали п’ятьох і більше дітей, виплачують понад 11 тисяч 400 гри-
вень. А це відчутна допомога громадянам, зауважив Василь Берташ. За його словами, з початку року на Рівненщині звання «Мати-героїня» отримали вже 1142 жінки, а з 2008 — понад 16 тисяч.
Окрім того, голова облдержадміністрації доручив фахівцям на місцях допомагати жінкам готувати документи на присвоєння почесного звання. Адже Рівненська область — лідер за народжуваністю та кількістю багатодітних родин. А тому всі матері-
героїні мають одержати належну їм бюджетну під-
тримку як подяку за їх нелегку працю, резюмував Василь Берташ.
прес-служба обласної державної адміністрації.
Матерям-героїням Рівненщини - 5 мільйонів гривень
2 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
“круглий стіл”
22 жовтня 2013 року
до уваги роботодавців
15 жовтня ц. р. рівненське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету україни спільно з районною держадміні-
страцією та районною радою в приміщенні райдержадміністрації провело день відкритих дверей з питань захисту конкуренції. адже цьому важливому питанню чимало уваги приділяє Президент україни та його адміністрація.
в його рамках, зокрема, пройшло засідання «круглого столу» з питань додержання вимог конкурентного законодавства при наданні адміністративних послуг та супутніх адмінпослуг.
Ефективно борються з порушниками антимонопольного законодавства
У роботі зібрання взяли участь голова райдержадміністрації І. П. Мельник, голова районної ради В. І. Лашта, голова обласного територіаль-
ного відділення Антимонопольного комітету України В. М. Боденчук та його заступник В. М. Зубко, директор Рівненської дирекції «Укрпошта» В. А. Калганов, міський, селищний та сільські голови, начальники управлінь РДА та інші службовці, а також пред-
ставники ЗМІ.
Відкрив засідання «круглого столу» і вів його голова районної ради В. І. Лашта.
Виступаючи перед присутніми, голо-
ва обласного територіального відді-
лення Антимонопольного комітету України В. М. Боденчук спочатку роз-
повів про результати роботи очолю-
ваної ним установи. Так, за 9 місяців ц. р. її спеціалісти розглянули 55 заяв та подань з приводу порушень за-
конодавства про захист економічної конкуренції та провели 15 перевірок дотримання вимог законодавства про захист економічної конкурен-
ції суб’єктами господарювання, за результатами яких було розпочато розгляд 9 справ.
З початку року відділенням було розглянуто 72 справи та припинено 89 порушень законодавства про за-
хист економічної конкуренції. Крім цього, надано 67 рекомендацій щодо припинення дій (бездіяльність), які містили ознаки порушень конкурент-
ного законодавства.
Протягом дев’яти місяців до по-
рушників антимонопольного законо-
давства застосовані штрафні санкції у розмірі 787 тисяч гривень. Від припинених порушень економічний ефект за січень-вересень 2013 року склав більше 16 мільйонів гривень.
Далі В. М. Боденчук зосередив увагу учасників «круглого столу» на питаннях надання адміністративних і супутніх послуг. Відповідно до за-
конодавства нині існує близько тисячі адміністративних послуг, які надають громадянам органи владних повнова-
жень. Крім цього, є ще супутні послу-
ги: консультації, видача заяв, окремих медичних довідок та ін.
Тому працівники обласного терито-
ріального відділення Антимонополь-
ного комітету уважно стежать за тим, щоб, зокрема, не було безпідставного підвищення цін на адміністративні та супутні послуги.
Як зазначив В. М. Боденчук, відді-
ленням було виявлено факт, коли у складі лікарських комісій, які видають медичні довідки про стан здоров’я громадян, що хочуть отримати по-
свідчення водія, були зайві спеціа-
лісти. Працівники відділення усунули це порушення у всіх регіональних ме-
дичних закладах шляхом виключення зі складу лікарських комісій нарколо-
га та психіатра. Адже, щоб отримати посвідчення водія, громадянин має надати окремо платні довідки від цих спеціалістів. Отже, виходить дублю-
вання і, зрозуміло, людина, по суті, повинна була двічі платити за послугу тих самих медичних спеціалістів.
Завдяки втручанню відділення і вжиття ним відповідних заходів що-
річно в нашій області споживачі цих послуг заощаджують більше ніж 500 тисяч гривень.
Спеціалістами територіального від-
ділення було виявлено порушення конкурентного законодавства в діях одного з підприємців м. Рівне, який надавав супутні послуги (читання лек-
цій, навчання правил поводження зі зброєю) споживачам для отримання дозволів на носіння зброї в органах внутрішніх справ. Через те, що вар-
тість цих послуг була завищеною, від-
ділення надало згадуваному підпри-
ємцеві відповідні рекомендації, які він виконав та знизив ціну за послуги.
Звертаючись до учасників зібрання, В. М. Боденчук порадив їм у випадках виявлення порушення антимоно-
польного законодавства звертатися до керівництва і працівників облас-
ного територіального відділення Ан-
тимонопольного комітету України і ті допоможуть вирішити усі проблеми, пов’язані з цим.
Під час засідання «круглого столу» директор Рівненської дирекції «Ук-
рпошта» В. А. Калганов презентував його учасникам проект: адмінпослу-
ги, спрощені через пошту. Нині в на-
шій області вже діють чотири центри, які надають їх - у Рівному, Дубному, Острозі і Кузнецовську. А з 1 листо-
пада вони вже функціонуватимуть в кожному райцентрі. Працівники по-
штових відділень навчені виконувати адмінпослуги – вони своїм клієнтам, за потреби, можуть надати необхідну консультацію, допомогти в оформ-
ленні замовлення.
Цей проект зручний тим, що жителі віддалених сіл зможуть отримати адмінпослугу, не виїжджаючи у рай-
центр, замовити її у своєму відділенні зв’язку. Звідти замовлення надійде у центри, що працюватимуть у ра-
йонних центрах. А після виконання його необхідний документ надійде у відділення зв’язку, де його зможе отримати замовник, або документ доставить йому листоноша.
В. А. Калганов дав грунтовні відпо-
віді на запитання селищного голови Соснового В. Р. Сидорчука, сільських голів Малинська А. Є. Дімітрова та Тишиці Н. М. Ковбар.
Павло рачок.
у грушівці відсвяткували день села.
Приємно, що в сільському клубі було велелюдно. сюди зійшлися і дорос-
лі, і малі. свято не тільки подарувало жителям грушівки гарний настрій , а й об’єднало сільську громаду.
Першими відкрили і привітали одно-
сельчан ведучі святкового дійства вчи-
телька початкових класів Т. А. Шульжук та завідуюча книгозбірнею Г. В. Трохимчук. З нагоди Дня села вітальне слова виголосив сільський голова Грушівки В. Ф. Шульжук. Він також нагадав, що перша згадка про село в історичних документах датується 1629 роком. Виступила і жителька села І. А. Ткач.
У залі віншували кращих людей села. Теплі поздоровлення того дня адресували-
ся сільським підприємцям В. І. Ткачу, П. М. Мельничуку, О. М. Миронцю, Г. О. Друзь, Т. А. Дзюбук та іншим, які неодноразово надавали і надають посильну допомогу у вирішенні господарських проблем сіл сільради, жертвують на лікування одно-
сельчан. Згадали на святі і про найстарішу житель-
ку села Євдокію Сидорівну Ткач, яка наро-
дилася 1918 року, прожила складне, але чесне життя. Знають її в селі як працьо-
виту жінку, чиї трудові будні промайнули в колишньому колгоспі. Молодою вона залишилася без чоловіка, який пішов на війну і не повернувся з поля бою. Щирі поздоровлення з уст ведучих при-
ймали також багатодітні матері, яких на території сільської ради проживає 76, а 70 з них присвоєно почесне звання «Матері – героїні». До речі, ц. р. в сільських родинах день села
...Тут все священне, все твоє, бо зветься просто рідним краєм
народилося 17 маленьких громадян, 13 хлопчиків та четверо дівчаток. Їхні батьки теж удостоїлися великої подяки та шани за невтомні щоденні турботи, виховання майбутніх громадян України. А серед наймолодших багатодітних мам вітань удостоїлась Світлана Олександрівна Мельничук. Разом з чоловіком Юрієм Сер-
гійовичем вони виховують одинадцятеро синів та доньок. Подружжя живе в мирі та злагоді, є прикладом для інших. У ході свята вшанували односельчани і сільських квітникарок Р.П. Ткач, Л.М. Козачок, В. О. Мельничук, вишивальницю В. С. Семещук,чиї роботи неодноразово експонувалися на районних виставках. Привселюдно в залі відзначили і скром-
ну, трудолюбиву сім’ю Ф. П. Кисельової, їй було вручено подарунок.
Для всіх винуватців свята місцеві амато-
ри самодіяльного мистецтва підготували музичні вітання. Глибоко торкнулися душ сільських глядачі виступи Лідії Ткач, Марії Семенюк, Валентини Одейчук, сільських студентів Вікторії Гергелюк, Катерини Се-
мещук, Наталії Цапук. Привітали присутніх також гості з Поліського будинку культури Софія Трофимчук і Дарина Мельничук. Окрасою свята став і співочий дует у складі студентів Київського національного уні-
верситету культури і мистецтв, молодого подружжя Світлани та Юрія Гуриних, їх приїзд в Грушівку до бабусі співпав з відзначенням Дня села. Сподобалася глядачам і гра на баяні Юрія. Він виконав кілька музичних творів. А завершився День села дискотекою для сільської молоді.
Жителі Грушівки були щиро вдячні ор-
ганізаторам свята завбібліотекою Г. В. Трохимчук і завідуючій сільським клубом О. Й. Кирушок.
валентина дехтяр.
На фото: фрагмент свята. березнівський районний центр зайнятості з метою забезпечення гарантій зайнятості людей з інвалідніс-
тю щодо їх працевлаштування та укомплектування нормативу робочих місць, призначених для працев-
лаштування інвалідів, пропонує співпрацю.
Служба зайнятості всебічно сприятиме укомплекту-
ванню робочих місць для працевлаштування інвалідів з числа безробітних громадян та осіб, які перебувають на обліку в центрах зайнятості. З цією метою пропону-
ємо розглянути можливість працевлаштування осіб, які шукають роботу за професіями та спеціальностями: бі-
бліотекар, сторож, кравець, столяр будівельний, вчитель, слюсар-електрик, токар, муляр, економіст, кухонний робітник, бухгалтер, водій, підсобний робітник, тракто-
рист, майстер лісу.
Крім того, інформуємо, що у разі працевлаштування безробітних осіб з числа інвалідів на нові робочі міс-
ця, ви маєте право отримати компенсаційні виплати з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів. Компенсація у розмірі єдиного внеску виплачується роботодавцю щомісячно протягом одного року з дня працевлаштування особи за умовами збереження її зайнятості упродовж 2-х років.
Сформуйте соціально відповідальний імідж свого під-
приємства. За більш детальною інформацією щодо працевлаштування інвалідів звертайтесь в Березнів-
ський районний центр зайнятості за тел. 5- 31-50.
Марія солончук,
начальник відділу взаємодії з роботодавцями
березнівського районного центру зайнятості.
працевлаштування інвалідів
Мовою цифр
Реалізація сільськогосподарської продукції
Загальний обсяг реалізації аграрної продукції сільсько-
господарськими підприємствами (крім малих) району у січні-вересні 2013р. порівняно з січнем-вереснем 2012 р. збільшився на 8,5%, у тому числі продукції рослинництва - на 10,2%, продукції тваринництва - на 8,5%.
За всіма напрямами було реалізовано 767 т зерна, 58 т олійних культур, 5036 т худоби та птиці (у живій вазі), 410 т молока та молочних продуктів.
Середня ціна реалізації зернових культур склала 1393,5 грн. за т, олійних культур - 2934,5 грн., худоби та птиці - 10731,4 грн., молока - 2812,4 грн. за тонну.
Індекс інфляції
За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2013 року становив 100,0% порівняно з серпнем 2013 року, з початку року - 99,4%.
У Рівненській області індекс споживчих цін у вересні 2013 року становив 100,1% порівняно з серпнем 2013 року, з початку року - 98,7%.
відділ статистики цін головного управління статистики у рівненській області.
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
22 жовтня
.
2013 року
3
пам’ять
Як і більшість колишніх воїнів-афганців, В. І. КручоК з Губкова небагатослівно розповідає про свою участь у тій далекій і страшній війні. Себе не героїзує, а лише з болем у душі згадує ту непривітну чужу землю, запеклі бої з душманами,
друзів по зброї…
Так сталося, що призвали вісімнадцятирічного Володи-
мира до лав Радянської армії 9 травня 1985 року, тобто в День Перемоги. Щось у цьому було незвичне…
Ця незвичність виявилася тим, що юних новобранців від-
разу відправили з призовного пункту у м. Ашхабад, що в Туркменістані, а це поруч з Афганістаном, де у той час йшла кровопролитна безглузда війна.
Вже з перших днів служби у навчальному підрозділі Во-
лодимир і його друзі-строковики зрозуміли, що їх готують до майбутньої відправки у Афган. Правда, про це, щоб не тривожити рідних, хлопець не писав їм. Не повідомляв навіть тоді, коли вже ступив на обпалену війною землю…
Лише згодом земляки, які служили разом з Володи-
миром, приїхавши додому, розповіли батькам і близь-
ким, в яке пекло потрапив їх син. А ще рідні про те дізна-
лись зі специфічних номерів польової пошти, які стояли на конвертах.
- Моя служба в Афганістані розпочалася з тієї миті, коли нас, випускників «учебки», відправили вантажним літа-
ком з Ашхабаду в афганський Джелалабад. Окрім диском-
форту, у нас під час посадки від різкого перепаду атмос-
ферного тиску ледь не полопали вушні перепонки, - при-
гадує В. І. Кручок.
Потрапивши у 66 мотострілецьку бригаду, він розпо-
чав службу оператором-навідником бронетранспортера.
- Які бойові завдання виконували ви і ваші товариші по зброї? – допитуюся у Володимира Івановича.
- Нашим головним завданням було супроводжувати ко-
лони з вантажами і військами, тобто захистити їх від засі-
док і нападів душманів. Траплялося доправляти на аеро-
дроми до «чорних тюльпанів» цинкові домовини з тіла-
ми наших полеглих воїнів.
- Як ви, тоді вісімнадцятирічний юнак, почували себе на тій безжальній війні?
- Звичайно, спочатку було страшно. Але так влаштова-
не життя, що людина з часом звикає до всього. Адже ін-
шого вибору тоді не було…
За два роки важкої і небезпечної служби у Афганістані старший сержант, командир відділення В. І. Кручок ра-
зом зі своїм екіпажем брав участь у близько п’ятдесяти Що не кажіть, а це таки не вкла-
дається в голові. Скільки любові треба мати в серці, щоб її виста-
чило на всіх! А скільки роботи пе-
рейшло через її руки, скільки не-
доспаних ночей довелось пере-
жити, щоб всьому дати лад. Ні, ви тільки послухайте: кожній з дочок Василина Федорівна на прида-
не приготувала по чотири великі бойових операціях.
Часто, пересилюючи страшну спеку і спрагу, доводи-
лося високо в горах виявляти сховані душманські бази з боєприпасами і продовольством. І все це, нерідко, треба було робити під нещадним вогнем супротивників, даючи їм відсіч з кулеметів, автоматів та гранатометів.
Вкрай небезпечною справою був супровід колон. Адже душмани влаштовували підриви мінами техніки, яка йшла у голові та хвості колони, а тоді починали із засідок шале-
но обстрілювати наших воїнів.
Під час таких боїв часто отримували поранення і гинули друзі. Досі у пам’яті В. І. Кручка стоїть сутичка з душмана-
ми, в якій поліг його товариш Василь Лоненко з Москви.
- Чимало крові і смертей довелося бачити, але Господь і Ангел мій небесний вберегли мене від поранень, - схви-
льовано говорить колишній воїн-афганець. – Я їм завжди дякую за це і за те, що вони почули благальні молитви моєї матінки, вберегти від біди її сина. Скільки вона, рід-
ненька, виплакала сліз, чекаючи мене з тієї клятої бойні!
Звичайно, на війні було як на війні. Траплялися й командири-самодури і солдати-«старики» з їх жорсто-
кою «дідівщиною»…
Але, на щастя, у підрозділі, де служив Володимир Івано-
вич, були мудрі офіцери і прапорщики, які всіляко допо-
магали своїм юним підлеглим вижити у тій страшній війні, по-батьківськи ставилися до них. Зокрема, він хороши-
ми словами донині згадує прапорщика Кириченка, його щиру турботу про своїх молодших бойових побратимів.
Повертаючись подумки у ті далекі роки, колишній воїн-
афганець пригадує, що у них, радянських воїнів, були нор-
мальні стосунки з місцевим населенням, яке приходило до місць розташування військових підрозділів, щоб обмі-
няти якісь свої національні сувеніри на мило чи продук-
ти харчування. Тому й не було випадків, щоб цивільні аф-
ганці обстрілювали наших бійців, нападали на них, як це траплялося в інших регіонах Афганістану.
На все життя залишився в пам’яті В. І. Кручка той день 12 травня 1987 року, коли він повернувся у рідний Губ-
ків. Тоді його мама, яка була в полі, дізнавшись про при-
їзд любого синочка, бігла-летіла в село, а сльози радос-
ті бриніли у її очах. Як тепло зустріли домашні Володю, як ніжно обнімала мати свою кровинку! Таки діждалася крізь безсонні ночі і вистраждані дні…
Багато води спливло з тих пір. Володимир Іванович вже чверть століття незмінно працює вчителем фізичного ви-
ховання у Губківській школі, має звання «Відмінник освіти України». Разом з дружиною Любов’ю Володимирівною народили і виховали двійко хороших дітей. Донька Гали-
на вже закінчила навчання в РДГУ, а син Дмитро – випус-
кник Соснівського професійного ліцею.
І хоча минуло багато літ після афганської війни, та вона назавжди залишилася у спогадах В. І. Кручка та його бо-
йових друзів. Про неї вони, зокрема, згадують під час тра-
диційних щорічних зустрічей. У хвилини відвертості ко-
лишні воїни-афганці щиро, без помпезності пригадують той час, коли вони чесно і мужньо виконували свій сол-
датський обов’язок і вимоги військової присяги.
павло Рачок.
Пройшов крізь полум’я боїв
долі людські
… І п’ять ще в дорозі
Здивувати когось званням «Мати-героїня» у наших краях важ-
ко – в кожному селі знайдеться чимало жінок, удостоєних цієї високої державної відзнаки. З честю носить її і В. Ф. ПетриК з Полян, якій недавно виповнилося 80 років. Але те, що я почула далі, таки викликало захоплений подив – звання «Мати-героїня» присвоєно і чотирьом дочкам та двом невісткам Василини Федорівни. Сама вона дала життя чотирьом синам і п’ятьом дочкам, які в свою чергу подарува-
ли їй сорок шість внуків та сорок правнуків, а п’ятеро, як зауважила вона з усмішкою, ще в дорозі.
подушки і по дві малі. Уявляєте, які гори пір’я передерли її паль-
ці! А ще ж треба було подбати, щоб мати те пір’я з кого наскуба-
ти, отож табун гусей мандрував за господинею з обійстя на обі-
йстя, де б вона не жила.
Красуня Василина Гнетько при-
їхала до обласного центру з Ду-
бровицького району. Працювала на будівництві старшою, куди пошлють. Там і полонила сер-
це муляра Івана Петрика. Не-
вдовзі і одружилися.
- На хуторі Нагруд Полянської сільради, куди мене привіз Іван, стояло чи то сім, чи то вісім хат, - згадує Василина Федорівна. – Наша була на дві кімнати, роз-
ділені кухнею, в яку входили з сіней. Невдовзі по моєму при-
їзді оженився Іванів брат, ви-
йшла заміж сестра і теж осели-
лася з чоловіком у батьківській оселі. Ну, посипалися діти. Ми з Іваном зробили невеличку при-
будову на одну кімнату, значну частину якої займала піч. Під ві-
кном поставили столик, попід стіною – ліжко, на якому спали діти, а ми з чоловіком – на печі. Отак і жили родинним колгос-
пом на 23 душі. Свекруха Мо-
труна, правда, дуже добра була, не сварлива, дітей глядіти всім помагала. Бо ж треба було і на-
прясти, і наткати, і попрати, і їсти наготувати, і дітей покупа-
ти – і все у тісноті при гасовій лампі. Це тепер у всіх пральні машини, а тоді спробуй полот-
няні рядна, сорочки, пелюшки, рушники вручну попрати, осо-
бливо зимою. Шкіра на паль-
цях облазила.
Коли Василина з Іваном пере-
бралися з хутора у власну ще не добудовану хату в селі, у них було вже шестеро дітей, най-
молодшому Юркові ледве ви-
повнилося на ту пору п’ять мі-
сяців. Старші доглядали мен-
ших, виконували доступну для них домашню роботу: пасли ко-
рову, гусей, поралися в городі, слідкували за порядком у хаті. Дівчата рано навчилися готува-
ти їсти, мити, вишивати. Під ма-
миним керівництвом придане собі готували: наволочки на по-
душки вишивали, обов’язково мало бути по два вишитих про-
стирадла з корункою, по кілька рушників.
- Мусили, бо моїх рук на все не вистачало, - каже Василина Фе-
дорівна. – Я ж у колгоспі на фер-
мі робила, на вранішнє доїння засвіт поспішала, а власну коро-
ву дочки по черзі доїли. І свиней годували. Та й хлопці слухалися, не лінувалися, приходили мені на допомогу на ферму, корми коро-
вам роздавали, гній вичищали.
Іван Петрик виявився хорошим господарем, добрим чоловіком, дбайливим батьком – грошей не пропивав, під магазином не оти-
рався, всяке діло в його руках го-
ріло. Гарною вони були з Васили-
ною парою – обоє високі, ставні, з лиця хоч воду пий, коли йшли ра-
зом з дітьми сільською вулицею, хочеш не хочеш, а озирнешся.
Біда вдарила, мов грім з ясного неба, коли тільки жити б та жити, дітьми, внуками тішитись. Та що ж, страшна хвороба скосила Івана в шістдесят літ. Василина Федорів-
на залишилась сама. Ну, не сама звісно, з дітьми, але втрата була настільки болючою, що звикнути до неї не може й дотепер.
Живе вона з наймолодшим си-
ном Русланом, невісткою Марією та їх дітьми, яких у них семеро.
- Може, й тіснувато трішки. – усміхається, - але досить згадати, як на хуторі велося-булося, то од-
разу просторіше стає.
Бачу, що Василині Федорівні приємно розповідати про дітей, отож заохочую її до цього. Тільки троє з них виїхало з рідного села, а всі інші залишились в Полянах. Петро вивчився на газоелектроз-
варювальника, з такою професі-
єю і при нинішньому безробіт-
ті щось та заробить. В’ячеслав, Руслан і Юрій однаково вправні і за кермом трактора, і машини, і комбайна. Ганна, Ніна, Людми-
ла і Тетяна – і коли ті роки збігли – уже на пенсії, а Рая в сільсько-
му магазині працює. Вміє Васи-
лина Федорівна і з невістками та зятями спільну мову знаходити, а внуки-правнуки горнуться до ба-
бусі, мов пташенята. Правда, та-
кого, щоб уся родина злетілася до неї під крило, не пам’ятає, але якби це сталося, то гостинна хата Руслана і Марії мусила б вмісти-
ти разом з господарями понад со-
тню родичів.
- Коли відзначали мамине вісім-
десятиріччя, - каже присутня при нашій розмові Раїса, – зібралося трішки більше половини. Гарне вийшло свято: прикрасили вхід на подвір’я квітами, різнокольо-
ровими кульками, підготували спеціальну ювілейну програму.
- Що було то було, - осяває усмішка ще й досі привабливе обличчя Василини Федорівни. – Розхвилювали мене до сліз. Єди-
не, чого не вистачало, - Іванового плеча біля мого. Я часом подум-
ки з ним в розмову заходжу, про внуків, правнуків розказую, хай душа його в небесах потішиться.
Ну що ж, настала пора проща-
тися. Вкладаю у футляр фотоапа-
рат, закриваю блокнот, а Васили-
на Федорівна припинає фартух, вдягає теплу курточку, щоб по-
вернутися до роботи, від якої ми її відірвали – вибирати гарбузи. Он їх ціла гора на подвір’ї. А по-
руч у великій мидниці золотавим сяйвом світиться насіння – буде чим пригощати внуків-правнуків усю зиму.
Надія яРмолюк.
НА Фото: В.Ф. Петрик
з дочками раїсою і тетяною та внуками Анастасією і Василем.
22 жовтня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
4
ДУША
У
сі релігії світу стверджують, що люди-
на наділена безсмертною душею. Ми тимчасові на цій землі, але після Велико-
го Переходу будемо жити вічно. Отже, од-
разу ж запам'ятаємо: смерті немає - є Ве-
ликий Перехід.
Перше завдання, яке стоїть перед кож-
ною людиною - зробити цей Перехід не-
важким, одрятувати душу для вічності, не приректи себе на нові випробування.
Біблія стверджує: легка смерть правед-
ника і люта смерть грішника. Будемо ві-
рити в це.
Треба намагатися не обтяжувати душу гріхами.
На жаль, цілком безгрішне життя на землі неможливе. Усі ми - більшою чи меншою мірою - грішні на цій землі.
Важливо також з'ясувати для себе: що таке гріх?
Я б означив його так: це коли ти робиш зло іншим людям і власній душі.
Найголовніший релігійний постулат зву-
чить так: «Не роби іншому того, чого не хо-
чеш, щоб робили тобі».
Не треба також надто терзати себе сво-
їми гріхами, займатися самоїдством. Що вдіяти - всі ми такі у Бога, кажуть мудреці. Але не варто забувати про велике таїнство сповіді та євхаристії. Господь прощає всім, хто пожалів про скоєне зло, прагне стати кращим. Отже, у нас завжди залишається шанс. Допоки життя.
Як і за кожною людиною, за мною тяг-
нуться (насамперед із юності) якісь прома-
хи і прогріхи, думки і вчинки, від яких я сьо-
годні ніяковію. Господь каже: «Гріхи люди-
ни від молодості її», тобто від незнання, від сп'яніння своїм здоров'ям, силою, від слі-
пого егоїзму. Та якщо я буду тим постійно мучити і терзати себе, то з'їм душу і зачах-
ну в хворобливому самоїдстві. Звісно, мені боляче і прикро, що іноді я міг так низь-
ко опуститися, але, усвідомивши це, сьо-
годні стаю на щабель вище, каюся і біль-
ше не хочу ні спогадувати, ні терзати себе докорами, бо насправді вони марні. Якби я міг щось виправити, змінити в минуло-
му, то була б інша річ, але це неможливо, тому треба починати нове життя, якщо є потреба і внутрішній імпульс. Доки життя, доти людина має на це право. Якось ієро-
монах Афанасій (популярний письменник Володимир Шкурупій) сказав мені такі сло-
ва: «Нехай звичайний людський страх об-
минає Вас, відгоньте його від своєї свідо-
мості й душі, не терзайте її ним, а перебу-
вайте в страху Божому, тобто страху зро-
бити щось негідне перед зором Господнім. Якщо ж і трапиться якийсь гріх, то й тут у відчай не слід впадати, бо відчай страшні-
ший і більш руйнівний, ніж страх, бо тоді людина стає особливо вразлива перед не-
чистою силою, що може й розірвати за та-
кої миті душу...».
Можливо, ви задумувалися колись над питанням: чому все-таки людина так ба-
гато грішить? Чому неможливо уникну-
ти гріха?
Я пояснюю собі це так: гріх дає змогу від-
чути омерзіння до нього.
Якщо я, скажімо, ганебно збрехав чи під-
ступно присвоїв якусь річ під час розумо-
вого затьмарення, але після цього усві-
домив це, важко відмучився і відстраж-
дав морально, то другого падіння вже не допущу.
Щоправда, зіпсованих людей гріх вабить, видається солод ким. Такий гріх веде до по-
гибелі, й цього забувати не можна. «Вирви око, якщо воно спокушує тебе», - радив найбільший учитель людства Ісус Христос.
ЯК ЗНАЙТИ КОХАНУ ЛЮДИНУ
Б
ільшість юних японців на лацкані під-
жака чи на комірці сорочки носять мі-
ніатюрні комп'ютери у формі невелико-
го значка, в яких закладена детальна ін-
формація про власника цієї диво-техніки, а саме: коли він народився, хто за горо-
скопом, які в нього смаки і уподобання, інтелектуальний рівень, соціальний ста-
тус тощо. І якщо він зустрічає людину, яка близька йому за світосприйняттям і упо-
добаннями, їхні міні-комп'ютери пода-
ють звукові сигнали. Так вони знайом-
ляться і дуже часто одружуються. Звісно, це дуже цікаво: тисячі людей проходять мимо - і комп'ютер мовчить, але одного разу він несподівано починає сигналізу-
вати і близька за духом людина усміхаєть-
ся тобі й простягає для знайомства руку.
На жаль, у нас ще немає таких значків-
комп'ютерів. Можливо, допоки я напишу цю книгу і вона вийде друком, вони появ-
ляться. Але, як на мене, такий комп'ютер молодій людині не конче потрібен, оскіль-
ки кожен з нас має набагато досконалі-
ший і надійніший пристрій - власне серце.
Коли зустрічаються дві половинки тієї душі, які мають зустрітися на землі, то лю-
бов здебільшого спалахує з першого погля-
ду. Це як удар блискавки.
Варто знати, що на землі сходяться ті душі, які повинні зійтися. Деякі теоло-
ги стверджують: єднаються дві половин-
ки однієї душі. Інші наголошують: шлюби відбуваються на небесах. Ось чому церк-
ва виступає проти розлучення, яким би важким не було сімейне життя. Якщо ви страждаєте - так написано на роду. Од долі не втечеш.
Народна мудрість каже: перша дружи-
на від Бога, друга – від чорта. Якщо жін-
ка вдруге виходить заміж, то діти від дру-
гого чоловіка разюче нагадують першого.
Великий містик минулого Свідеборг пи-
сав, що родинні зв'язки на небесах між батьками і дітьми поступово послаблю-
ються і рвуться, але ніколи не рвуться між чоловіком і жінкою. Більше того: двоє ста-
ють одним. Як це, побачимо після Велико-
го Переходу.
КОГО ВАРТО УНИКАТИ
Р
оків п'ятнадцять тому я написав по-
вість «Сини Сонця», яка отримала тре-
тю премію на міжнародному конкурсі. Як бачу з віддалі часу, повість не зовсім до-
бра, але коли я працював над нею, то за-
глибився у таємниці язичницького сві-
ту, відкрив для себе дещо із невмирущої скарбниці волхвів. Тих волхвів, що по зо-
рях вичислили дату народження Спасите-
ля й перші прийшли привітати його.
Волхви радили молодим людям, які шу-
кають собі пару, уникати тих, у кого є такі прикмети:
Перша половина великого пальця (до згину), більша ніж друга. Вище лінії серця знаходиться ще одна лінія, яка ніби дублює її. Горбик Венери (основа великого паль-
ця) посічений сіткою.
Волхви стверджували, що такі люди схильні до легкого, розгульного і весело-
го життя, вони зрадливі, гулящі, розпусні. З ними неможливо побудувати щасливу сім'ю і прожити в мирі й злагоді.
ЯКИЙ ВІК НАЙКРАЩИЙ ДЛЯ ОДРУЖЕННЯ
Я не скажу, що 19, 20 чи 24 роки. Кожен повинен вирішувати сам.
Але я певен: чим швидше ви одружите-
ся, тим краще.
Чому? Тому, що менше помилок і прогрі-
хів ви зробите. Звісно, при великій умові, що ви одружуєтеся з коханою людиною, з тією, з якою хотіли б розділити вічність. Тут багато залежить від долі чи нашого Творця: він допоможе вам зустріти кохану люди-
ну тоді, коли ви готові до цього, коли пора. Кохання - це одна з найбільших таємниць світу. Покладіться тут на долю.
Я тільки хочу наголосити: справжнє, гар-
монійне життя починається у шлюбі. Звіс-
но, у людей моральних, совісних.
Деякі велемудрі молоді люди кажуть мені: я одружуся тільки тоді, коли всьо-
го доб'юся в житті, коли придбаю кварти-
ру, машину, досягну сталого і престижно-
го суспільного становища, коли зможу за-
безпечити усім необхідним свою кохану дружину і дітей.
Яка куца мудрість!
Ти досягатимеш всього і не помітиш як пройдуть кращі роки життя, і може ста-
тися, що коли доб'єшся усього, уже нічо-
го не бажатимеш. Або втягнешся в роз-
гульне життя.
Тепер увага.
Є одна чудесна таємниця. Хочу розкрити її вам, бо вона може суттєво змінити жит-
тя. Тому будьте уважні.
Один кінь-ваговик тягне вантаж вагою 2 тонни.
Скільки тонн за логікою мали б потягну-
ти двоє коней-ваговиків? Більшість скаже: 4 тонни, ну нехай 5-6.
Але ні! Виявляється, вони тягнуть 22 тон-
ни!!! Чому? Я не знаю і не певен, що якась наука може це пояснити. Але це доведе-
ний факт, і разом з тим - один з найбільших секретів світу, що веде до успіху і щастя.
Ви одружуєтеся, об'єднуєте зусилля і на-
багато швидше отримуєте те, чого праг-
нете досягнути. Звісно, при умові, що ваш шлюб освячений взаємним і щирим почут-
тям справжньої поваги і глибокого кохання.
Будьте певні: нарізно ви ніколи так швид-
ко не доб'єтеся успіху і достатку, як разом.
І ще.
Якщо поруч кохана людина, все має сенс і значення, все потрібне, якщо її немає - життя опріснюється і все блідне.
На тому світі, як уже наголошувалося, ро-
динні зв'язки поступово рвуться, але чоло-
вік і жінка будуть завжди разом. Двоє ста-
ють одним - наголошено у Біблії. Ось дру-
ге велике таїнство Божого світу.
З цього варто зробити висновок: одру-
женням легковажити не можна. Почина-
ти подружнє життя без справжнього вза-
ємного кохання - гріх.
ЯК ЗАЧАТИ ЗДОРОВУ ДИТИНУ
Ц
е теж із науки волхвів.
Якщо ви хочете, щоб ваша дитина народилася здоровою, прожила велике і щасливе життя, то повинні дотримувати-
ся таких порад.
1. До зачаття дитини «три дні строго по-
стити, тобто не пити спиртного і не їсти.
2. Зачати дитину слід на житі чи пшени-
ці (не на тій, що росте у полі, а на тій, що зібрана в засіках. Виявляється, в неї над-
потужна цілюща енергетика).
3. Найкращий час для цього - ніч на Іва-
на Купала.
4. У жодному разі не можна зачинати дитину в строгий піст. У деяких країнах світу дата народження дитини рахується від дня зачаття.
На жаль, у наш час багато дітей зачаті у шлюбну весільну ніч, коли обоє молоді на добрячому підпитку. Такі діти здебільшо-
го народжуються хворобливими, неспо-
кійними, нервовими, неврівноваженими, із вираженими фізичними вадами. Уже змалку з ними доводиться мучитися бать-
кам (ох, ці безсонні ночі! Як вони дають-
ся взнаки!). І пізніше батьківські муки не припиняються, адже: малі діти - малі кло-
поти, великі діти - великі клопоти..
ЩЕ РАЗ ПРО ЗАЧАТТЯ
К
ров чоловіка відновлюється кожних чотири роки, жінки - кожних три роки. Коли в чоловіка починається новий цикл, його кров сильніша і, як правило, наро-
джується хлопчик. Якщо у чоловіка закін-
чується старий цикл, а в жінки починаєть-
ся новий, очікуйте на дівчинку.
Знаючи про це, ви можете «замовити» собі хлопчика чи дівчинку, залежно від ва-
шого спільного бажання.
Важливу роль при цьому відіграє також харчування. Після війни люди жили у над-
голодь, і більшість жінок народжували хлопчиків. Якщо ви хочете саме хлопчи-
ка, врахуйте і це, перейдіть на щадну дієту.
РОЗУМ І СЕРЦЕ
Р
озум і серце не чужі одне одному, але життєві ситуації часто ставлять нас пе-
ред вибором: чому віддати перевагу - сер-
цю чи розуму? Кого послухати? І людей умовно можна поділити на два типи: лю-
дей серця і людей розуму. Перші живуть почуттями, другі логікою. Є така сентен-
ція: «Той, хто живе почуттями, перетво-
рює своє життя на трагедію, той, хто розу-
мом - на комедію». Не скажу, що це вель-
ми точне визначення. Але якась правда в цьому є. Важко жити почуттями. Але мені близькі саме ті люди, які покладаються більше на серце, ніж розум. За Біблією сер-
це - центр життя.
Якщо ви зустрічаєте на життєвій дорозі людину серця - вона осяює вас своїм те-
плом, внутрішньою красою і любов'ю. З такою людиною легко і добре.
Чужий розум здебільшого гнітить. А коли це розум скептичний чи цинічний, то спілкуван-
ня з такою людиною залишає болючу уразу.
Є ерудиція, що осяює інших, подивовує і захоплює, а є така, що пригнічує, притлум-
лює, давить. Це коли вона з домішкою гор-
дині й холоду, пихатої самовпевненості. Ерудиція-козиряння.
ЯК СТАВИТИСЯ ДО ГРОШЕЙ?
Л
юбити? Зневажати? Легко розлучати-
ся з ними? Дбайливо накопичувати?
Нас привчили, що в любові до грошей є щось ганебне, низьке. Справді соромно бути скрягою, Плюшкіним чи Гобсеком.
Але гроші - це не просто папірці.
Гроші це те, що за них можна купити. Для мене це в першу чергу книги і карти-
ни. А ще мандри. Гроші - це мій квиток у світ широкий.
Так, я люблю гроші, хочу добре заробля-
ти і не соромлюся зізнаватися в цьому.
Тим, скільки ти заробляєш, має вимірю-
ватися твій престиж.
Але я не роблю культу з грошей. І вони не заслоняють мені очей.
Я ніколи не стану їх рабом. Вони служать мені, а не я їм.
Ще кажуть, що гроші - це друга кров. До-
бре визначення, чи не так?
У Достоєвського: «Гроші - це карбована свобода».
Запам'ятайте це. Не будьте ханжею, не прикидайтеся, що ви зневажаєте незалежність.
Цінуйте їх, бо вони на сьогодні - мірило багатьох цінностей.
Хоча, звісно, не всіх, і не варто забува-
ти, що є те, що за жодні гроші не купиш: здоров'я, добре серце, щире кохання, Боже покровительство, повагу і любов ближніх...
Збагачення заради збагачення - гріх.
Щедрість заможного - велика чеснота.
Варто також пам'ятати, що Ісус цурався багатих і більше тягнувся душею до бідня-
ків, прихиляв їх до себе, допомагав, обіцяв Царство Боже.
Отже, тут є щось від долі: одному судже-
на бідність, іншому - достаток. А з долею боротися важко.
Петро СОРОКА.
Маленькі секрети від Петра Сороки
Щороку намагаюся бодай на день-два потрапити на Львівський форум книговидавців. Щонайперш тому, що сотні видавництв пропонують там літературу на будь-який смак і уподобання. По-друге, в рамках форуму відбуваються сотні цікавих презентацій, перформансів,
дискусій, «круглих столів», фестивалів за участю вітчизняних і зарубіжних авторів. А де ще зустрінеш стільки відомих політиків, високих посадовців, які відвідинами форуму прагнуть
засвідчити перед плебсом свою інтелігентність, інтелектуальність?
Але найбільше люблю так звані автограф-сесії, коли можна придбати щойно видану книгу з дар-
чим написом її автора, перекинутися з ним словом, а з деким і довше поспілкуватися, зазнайомити-
ся. Знаковою для мене стала цьогоріч зустріч на форумі з відомим тернопільським поетом, проза-
їком, критиком, літературознавцем Петром Сорокою, денники якого, поезії, літературні дослідження давно читаю з великим задоволенням, як читає їх і вся Україна. Розмова вийшла
теплою, в чомусь навіть приятельською. Домовилися не втрачати зв’язків, обмінюватися свої-
ми літературними напрацюваннями. І от днями отримую від пана Петра гарного листа, а з ним і гарну, щойно видану в Мукачевому Мирославом Дочинцем книгу «Маленькі секрети щастя і успіху”, декілька фрагментів з якої пропоную читачам «Надслучанського вісника». А для тих, кого зацікавить ця та інші художні і наукові книги Петра Сороки, з дозволу автора уміщую його координати: 46018, Тернопіль-18, а/с 459, Сорока П. І. або e-mail: sorokagtr@
rambler.ru. Пишіть, якщо хочете мати його твори у власній бібліотеці, і Петро Іванович відгукнеться на ваше послання. Ціна однієї книги, як правило, 10 - 15 - 20 гривень, пересилання - за рахунок автора.
Борис БоРовеЦь.
КОМПАС КОнСультАції
Органів захисту прав споживачів Медичних працівників Представників податкової служби Адвокатів і правознавців
Служби соціального забезпечення
ЗнАйте СвОї ПрАвА. вМійте їх ЗАхищАти
Ведуча рубрики Ольга ШЕРШЕЛЬ, заслужений юрист України
22 жовтня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
5 гОтуєМОСя дО зиМи
гОСПОдині нА зАМітКу
У добірці використані матеріали власних кореспондентів УКРІНФОРМу, вітчизняних та зарубіжних ЗМІ.
нерідко можна почути, що допомога по безробіттю – це фінансування тих, хто не хоче працювати, а, отже, закладає підгрун-
тя для дармоїдства. з цим ніяк не можна погодитися. необхідність такої допомо-
ги очевидна, без неї люди, які не можуть знайти роботу, потрапили б у безвихідь, а, отже, зросла б напруга у суспільстві, що могло призвести до соціальних вибухів.
Помиляються й ті, хто вважає, що фінан-
сування безробітних державою застосову-
ється тільки в україні. Сьогодні в більшос-
ті країн світу є та чи інша форма допомоги по безробіттю, проте умови і строки при-
значення в різних країнах різні...
В україні ж - свої правила. нагадаємо про деякі з них, враховуючи запитання громадян.
- Скоротили мою посаду. Відразу зна-
йти роботу не вдається. Отже, розра-
ховую на допомогу по безробіттю. Коли я зможу її отримати?
- насамперед вам необхідно отримати статус безробітного. тож зверніться до будь-якого зручного для відвідування центру зайнятості – незалежно від зареє-
строваного місця проживання чи місця пе-
ребування. Для того, щоб отримати статус безробітного, необхідно подати паспорт громадянина україни або тимчасове по-
свідчення громадянина україни, облікову картку платника податків, трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військовий квиток, диплом або інший документ про освіту.
Окремі категорії осіб надають також інші документи. Приміром, випускники вузів, які навчалися за державним замовленням, і звернулися протягом одного року з дня закінчення навчання, - направлення на роботу, довідку про надання можливості самостійного працевлаштування, а контр-
актники - довідку навчального закладу про підтвердження форми навчання. Згідно з чинним порядком людина, яка через відсутність роботи не має заробітку і звернулася до територіального органу Державної служби зайнятості в пошуках роботи, отримує статус безробітного з першого дня реєстрації в центрі за умови відсутності для неї підходящої роботи. А допомога по безробіттю призначається з 8-го дня після реєстрації особи в центрі зайнятості. Проте тим, хто звільнився за власним бажанням без поважних при-
чин, доведеться чекати на цю виплату 90 днів - виплата починається з 91-го кален-
дарного дня.
ДОВІДКОВО. Порядок реєстрації, пере-
реєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затверджено постановою Кабінету Міністрів україни від 20 березня 2013 року № 198.
Перелік осіб, яким надається статус без-
робітного містить частина перша статті 43 Закону україни “Про зайнятість населен-
ня”. це не тільки працездатні громадяни до призначення пенсії, які через відсут-
ність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, а й, приміром, особи, молодші 16-річного віку, які працювали і були звільнені у зв’язку із змінами в організації виробни-
цтва і праці, зокрема, припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників. - На який розмір грошової допомоги по безробіттю можна розраховувати?
- розмір допомоги по безробіттю зале-
жить від страхового стажу, а також від того, скільки застрахована особа пропрацювала протягом року до того як втратила роботу на умовах повного або неповного робочо-
го дня (тижня), сплачуючи страхові внески. Якщо не менше 26 календарних тижнів, то розмір допомоги по безробіттю визнача-
ється у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу). так, при наявності страхового стажу до 2 років розмір допомоги по безробіттю ста-
новить 50 відсотків середньої заробітної плати; від 2 до 6 років - 55 відсотків; від дОПОМОгА ПО БЕзРОБіттЮ – ЦЕ туРБОтА дЕРЖАВи
6 до 10 років - 60 відсотків; понад 10 ро-
ків - 70 відсотків. Допомога по безробіттю виплачується за-
лежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: у перші 90 кален-
дарних днів безробіття у розмірі 100 відсо-
тків встановленого розміру допомоги; про-
тягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків; у подальшому - 70 відсотків. Однак є й обмеження щодо розміру до-
помоги. так, вона не може бути меншою для цих осіб з 1 жовтня - 860 гривень, а з 1 грудня - 872 гривні, з 1 січня 2014 року - 882 гривні і бути більшою чотирикратного роз-
міру прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб. на сьогодні максимальна сума допомоги складає 4 588 гривень, а з 1 груд-
ня – 4 872 гривні.
До речі, на інтернет-порталі Державної служби зайнятості можна знайти кальку-
лятор розрахунку допомоги по безробіттю.
що ж до застрахованих осіб, які не від-
працювали протягом року 26 тижнів, а також осіб, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, та застрахованих осіб, звільнених з останнього місця роботи з підстав, перед-
бачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 стат-
ті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю україни, то для них встановлено до-
помогу у розмірі прожиткового мінімуму.
ДОВІДКОВО. Порядок обчислення се-
редньої заробітної плати встановлено в постанові Кабінету Міністрів україни від 26 вересня 2001 року № 1266.
Допомогу по безробіттю можуть отриму-
вати і незастраховані особи (молодь з числа випускників навчальних закладів). Для них, а також для тих, хто має право на допомо-
гу по безробіттю без урахування страхово-
го стажу (особи, які мали тривалу перерву в роботі, та інші), розмір мінімальної допо-
моги по безробіттю становить 544 гривні.
- Яка тривалість виплати допомоги по безробіттю?
- Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років; для молоді, яка закінчила або припинила на-
вчання, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуван-
ні на перше робоче місце - 180 календар-
них днів; для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) - 720 календарних днів. Однак, варто зверну-
ти увагу, що за певних обставин цей строк може скоротитися, наприклад, до 90 днів, якщо особа приховувала відомості про вла-
штування на тимчасову роботу. - Як отримати допомогу на власний бізнес?
- Дійсно, Державна служба зайнятос-
ті може видати стартовий капітал на власний бізнес. так, Закон україни “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” пе-
редбачає одноразову виплату для органі-
зації безробітним підприємницької діяль-
ності. Для цього необхідно, щоб особі, яка бажає стати підприємцем, виповнилося 18 років, а на ринку праці для неї була відсутня підходяща робота. Однак варто знати, що її не вдасться отримати тим, кому допомо-
га по безробіттю скорочувалась або при-
пинялась, або вони вже були зареєстрова-
ні як суб’єкти підприємницької діяльності протягом двох років. Одноразова виплата здійснюється у роз-
мірі допомоги по безробіттю конкретній особі у розрахунку на рік. Якщо ж безро-
бітний вже отримав частину призначеної допомоги по безробіттю, то виплачуєть-
ся її залишок.
Одноразова виплата безробітним допо-
моги по безробіттю для організації підпри-
ємницької діяльності здійснюється центра-
ми зайнятості в межах коштів, передбаче-
них для цього бюджетом Фонду. Для розгляду питань щодо отримання до-
помоги безробітний подає до центру за-
йнятості заяву про надання допомоги та бізнес-план. (уКРінФОРМ).
Цього року дуже рано осінь вступи-
ла в свої права. І нам доводиться в при-
скореному темпі готуватися до зими. В першу чергу покваптеся навести у саду належний порядок, щоб уникнути хвороб, які нерідко завдають великої шкоди деревам, кущам і урожаю.
ви, звичайно ж, знаєте, що збудники ба-
гатьох захворювань дерев і кущів зимують на опалому листі. тому ретельно приберіть листя плодових дерев і кущів. незаражені листя закладіть у компост, або при обробці грунту закопайте в землю на повний штик лопати, а погані - спаліть.
Обов’язково видаліть гнилі плоди. це від-
носиться і до ягід, що залишилися на кущах або під ними.
на вишні, абрикосі, сливі від сірої гнилі нерідко усихають цілі гілки. їх обов’язково обріжте секатором, захопивши і частину здорової живої деревини, а гілки - спа-
літь. Збудники борошнистої роси у яблу-
ні, дірчастої плямистості - у кісточкових, лі-
лової плямистості - у малини зберігаються взимку на уражених гілках і паростках. їх виріжте і знищіть, так само як і викривле-
ні сферотекою, покриті білястим нальотом кінці пагонів на смородині і агрусі.
При виявленні глею на скелетних час-
тинах кісточкових дерев, видаліть його, а рану зачистіть до здорової тканини, захо-
пивши 0,5 сантиметра навколо, та натріть свіжим листям щавлю 2-3 рази, з інтерва-
лом 5-10 хвилин, а потім замажте садо-
вою мастикою або глиною, змішаною з коров’яком у співвідношенні 1:1.
щоб уникнути захворювань стовбурів і скелетних гілок у плодових дерев цитос-
порозом або чорним раком і запобігти від ушкодження сонячними опіками та моро-
зобоїнами, побіліть їх вапняною суміш-
шю. Для цього у відрі розведіть 3 кілогра-
ми вапна, 1,5 кілограма глини, 1 кілограм коров’яку, решта - вода. Проведена пе-
ред початком зими побілка істотно захис-
тить стовбури і гілки дерев, особливо мо-
лодих, від ушкоджень і усихання.
Крім того, вапно відлякує гризунів. З цією ж метою навколо дерев і кущів розкидайте торф або тирсу (можна ганчірки), змочені і пересипані сильнопахнучими речовинами: креоліном, нафталіном, карбофосом, м’ятою.
А перед самими морозами перекопайте землю на ділянці (під кронами кущів і де-
рев перекопуйте не глибоко, щоб не по-
шкодити корені). При цьому не подрібнюй-
те великі грудки землі - нехай вони про-
мерзнуть разом з можливими шкідника-
ми, що сховалися туди зимувати.
Для відлякування зайців змішайте 300 г нафталіну, 100 г мідного купоросу, 2 л олії, 3,5 кг мила і 400 г скипидару, цю суміш роз-
ведіть у 10 л води і нанесіть розчин на кору.
До настання стійких мінусових темпера-
тур проведіть санітарне і формувальне об-
різування дерев і кущів, і, звичайно ж, ви-
даліть старі сухі неродючі гілки. на городі…
Остаточно зберіть увесь урожай капусти і коренеплодів. Обріжте висаджену в серп-
ні зелень. Приберіть і спаліть бадилля кар-
топлі, помідорів, огірків. рослинні залишки цих культур не використовуйте для компос-
ту, оскільки вони досить отруйні, а в про-
цесі гниття особливо.
наприкінці місяця проведіть підзимовий посів салату, шпинату, кропу, редису, морк-
ви, цибулі-сіянки. Дуже важливо правиль-
но вибрати час, коли на вулиці досить хо-
лодно, але не відбулося повного промер-
зання грунту. тонка кірка льоду на поверх-
ні - не перешкода: її варто видалити, щоб посіяти насіння.
Оптимальна температура грунту 1-3 гра-
дуси. Зазвичай цей період припадає на час стабільних уранішніх заморозків.
Грядки, вільні від посадок, перекопайте. не зайве нагадати, що в осіннього переко-
пування є свої особливості: грудки землі не треба “розбивати”, адже великі грудки кра-
ще промерзають, і личинки багатьох шкід-
ників, які вони заклали для зимівлі, гинуть.
Крім того, великі грудки краще насичу-
ють грунт киснем і затримують сніг, тобто і вологу, особливо необхідну сонячної по-
сушливої весни. Але не варто перекопу-
вати грунт після того, як випав сніг, навіть якщо він швидко тане на сонці в денний час. в цьому випадку волога проникне за-
надто глибоко в грунт і навесні буде занад-
то довго з неї випаровуватися.
Перед перекопуванням землі можна вне-
сти органічні і мінеральні добрива, з ура-
хуванням потреб культур, які будуть виса-
джені тут навесні.
Роботи в саду…
Як відомо, соте готується, за особливою технологією, яка полягає в попередньо-
му короткочасному обсма-
жуванні усіх інгредієнтів, що входять у рецепт. та-
ким чином, вони смажать-
ся в сотейнику або в глибо-
кій сковороді з різким пе-
ріодичним струшуванням, в результаті якого перевер-
таються і перемішуються. Саме потрібно струшува-
ти, а не перевертати за до-
помогою лопатки або лож-
ки. у цьому процесі і кри-
ється увесь секрет - вважа-
ється, що так поверхня про-
дуктів залишиться неушко-
дженою, і вони збережуть увесь сік.
Для приготування соте вам знадобиться каструля для тушкування з товстим дном або чавунний казан-
чик, щоб овочі не пригора-
ли, і сковорода для обсма-
ження овочів.
Класичне. Інгредієнти: 9 баклажанів, 3 цибули-
ни, 12 помідорів, 3 морк-
ви, 3 солодких перців, 1 го-
ловка часнику, 2-3 гострих червоних перців, три чвер-
ті ч.л. солі.
Приготування: Підготуй-
те усі інгредієнти зазда-
легідь. Баклажани поріж-
те кубиками, посоліть і за-
лиште на 40 хвилин, потім відіжміть їх і покладіть на розігріту сковороду з олі-
єю. цибулю і солодкий пе-
рець теж наріжте кубика-
ми. А моркву наріжте тон-
кою соломкою, помідо-
ри, не очищаючи від шкір-
ки, напівкільцями. візьміть ще одну сковороду, налий-
те олію, розігрійте і викла-
діть цибулю. Коли вона ста-
не золотистого відтінку, до-
дайте до неї моркву. А коли морква буде майже гото-
ва, викладіть болгарський перець, потім буквально через 3-5 хвилин додайте до загальної маси помідо-
ри. Овочі (окрім баклажа-
нів, адже вони були в солі 40 хвилин) посоліть і туш-
куйте доти, поки не випа-
рується вся волога, і тільки тоді з’єднайте їх з баклажа-
нами, які, до речі, не мож-
на у жодному разі пересма-
жувати. усе перемішайте, збільшіть вогонь і тушкуйте ще декілька хвилин, а потім додайте вичавлений часник і нарізаний раніше гострий червоний перець. Потоміть страву ще декілька хвилин, розкладіть її в стерилізова-
ні банки і закатайте.
домашнє. Інгредієнти: 3-4 кг баклажанів, 1,5 кг моркви, 1 кг цибулі, 1 кг болгарського перцю, 1,6 кг помідорів (можна консер-
вованих), 2 гострі перці, 1 головка часнику, сіль за смаком, олія для смаження.
Приготування: Заздале-
гідь наріжте усі овочі не-
великими кубиками. Ба-
клажани після нарізки при-
сипте сіллю і залиште у та-
кому вигляді на 40 хвилин, це допоможе позбавитися від гіркоти. Після закінчен-
ня часу трохи відіжміть ба-
клажани і обсмажте їх на сковороді в розігрітій олії. в іншій сковороді обсмажте цибулю, потім додайте до неї овочі у такій послідов-
ності: морква, болгарський перець і подрібнені помідо-
ри. Злегка посоліть суміш, додайте перець за смаком. Особливість цієї страви по-
лягає в тому, що баклажани тушкуються окремо, на не-
великому вогні. Через 10-
12 хвилин можна з’єднати овочеву суміш з баклажа-
нами, трохи тушкувати і до-
дати часник і гіркий перець. таку страву можна відразу подати до столу в гарячо-
му або холодному вигляді, а можна гарячу суміш пере-
класти в стерилізовані бан-
ки і закатати. Якщо вам по-
добається дещо солодку-
ватий смак домашніх заго-
тівель, то перед обсмажен-
ням овочів на гарячу сково-
роду насипте столову лож-
ку цукру, і коли він трохи за-
карамелізується, обсмажте в ньому овочі.
Соте з баклажанів
6 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
22 жовтня 2013 року
спогад
ан
Б
іжить, тече Случ-ріка. В районі села Бистричі вона несе не тільки свої, а і води притоків Видринки і Віллі, Ставів і Корчика, Смолки і Тні, Цвілі і Хонори. Наприкінці 50-х років минулого століття починалися мої дитячі університети. Кра-
євиди, не порівняти з теперішніми: плоти, заплетені лозою, хати, в основному, по-
криті соломою. Часто наїжджали, ходили цигани. Грунтові дороги розбиті танками і військовими автомобілями, які їхали і вдень, і вночі (говорили, що навчання), лякаючи населення, то в одну, то в іншу сторону. Ми, дітвора, кидали солдатам яблука. У нас уже були «свої» солдати.
Красне літо. Вся дітвора на річці, біля броду. Кому треба – берег лівий, кому – правий. Хто пасе гуси, хто корови. Тут, на Саковім броду, а називається він так через нашого сусіда, простого поліщука Войчука Ісака (Сака, Сачка), сіножатка якого якраз тут була, знаходився наш дитячий табір-
збір.
З
азначу, що сім’я Войчуків, у якої у війну згоріла хата, на початку 50-х років переїхала, за акцією переселення, на Херсонщину, освоювати цілинні Таврійські землі, поселившись біля Асканії-Нова. Була тут кладка через ріку, де з одного боку був табір тваринницький, а з друго-
го – пташиний. Тримали ми тут, дітвора, свій нехитрий скарб, їжу й одежу, коли був дощ, то загрібали її у виспу. Завжди там горіло багаття. На броду жінки прали білизну, били прачами полотно, наткане на домашніхт верстатах. Як із тонкої, так і з грубої, «із валу», пряжі. Зимою це полотно прали в прорубаних ополонках, в яких по-
тім можна було ловити рибу.
Доглядати нас, дітвору, особливо було нікому, ми, по - суті, були віддані всім ві-
трам, бо дорослі були зайняті на колгосп-
них роботах, навіть старі і інваліди йшли «на льон», на свої ланки.
Після того, як я потрапив під колеса автомобіля, мене навіть прив’язували вірьовкою до яблуні, брали в поле, в ліс на посадки. Як зараз пам’ятаю, лежу під кущем, дивлюся у небо: травнева теплинь, а жайворонки співають, заливаються один перед іншим. Ах, як вони співали, ті жай-
воронки! Повік не забуду.
Ш
осейки ще не було і ми з хлопцями робили шкоду водіям лісовозів: набивали на тичку цвяхів і підставляли із фоси в колію. На моїй черзі вусатий шо-
фер помітив і догнав мене в хаті сусідів і дуже нарвав вухо, яке, здається, щемить ще й досі.
Ігри і розваги придумували собі самі. Підводи і машини рухалися повільно і ми чіплялися за них.
Ганяли у футбол шматяним м’ячем, рвали черешні і яблука в колгоспному саду, їздили і падали із колгоспних коней і лошаків, швендялись біля кузні, де цих ко-
ней кували, біля електростанції, сушилки і тріпачки для льону, молочарні, цегельні, гойдалися на крилах вітряка. Отака була наша круглоденна одісея, такі були наші оздоровчі табори. Але не завжди була така воля. Вірніше, її ніколи не було. Все це ми чинили самовільно.
Матері заставляли щось робити. Напри-
клад – принести, наносити води, дуже часто – нарвати щавлю на борщ, обривати сливи чи вишні, або яблука, які розташо-
вані аж на верху дерева, сторожувати від горобців посів проса, товкти його або мак у великій ступі.
За невиконання або непослух ставили в куток і змушували завчати і молитися «Отче наш». Інколи дід залучав нанизувати на нитку або складати в пампухи листя тютюну. Сукати шнурки, вірьовки, різати шкіру-сирець на паси або батоги. Одного разу водили з ним корову продавати на базар у с. Великі Межиричі, навпрошки, через ліс.
З
имою були великі заметілі. З’їжджали з гірок на дерев’яних санках. Коли розтавав сніг, річка розливалась і замер-
зала, каталися на ковзанах, саморобних, дерев’яних. Під час відлиги ставили петлі на зайців біля колгоспних кагатів. Ганяли голубів на фермі. На різдвяні свята коляду-
вали і щедрували, що теж заборонялося у школі. Літом, під час сплаву лісу, біля бро-
ду стояли бони, де, коли не було близько плисаків, можна було поганяти по коло-
дах, вони були слизькі і ми падали у воду, що було дуже небезпечно. Колгоспники мочили тут коноплі, а попід ними легко ловилась риба руками. Раків і рибу, а їх раніше було значно більше, ловили також по норах. Купалися не тільки на Саковім, а й на Польському, Німецькому бродах, в урочищі Дуби, де, звісно, їх було багато, купалися на човнах і без них, до самих хо-
лодів. Мені, наприклад, не раз доводилось топитись в глибоких ямах на Старій ріці. І якби не старші хлопці, які не раз рятували…
Іноді в обідню пору йшли колотити малі озера, а великі, таки як Бистре, Ліневи-
чове, Гниле, перегачували на частини і ловили рибу хто чим – майками, сороч-
ками. Ловили також вудками. Для цього треба було виміняти в онучника жилки і гачків, знайти олово для грузу. Окремо заготовляли вудлища. Для цього ватагою ходили в ліс, вибирали з ліщини тонкі і до-
вгі дубці. Для наживки наловлювали в житі маленьких хрущиків, копали черв’яків. Щоб стати справжнім рибалкою, треба було багато чого знати. Наприклад, на що ловиться риба, знати місця лову.
Н
айпершим нашим завданням в ті роки, звичайно, було випасання корів. Як зараз пам’ятаю клички своїх і сусідніх корів – «Лежень», «Видра», «На-
лісник», «Мурза», «Кімбалка». Пасовищ було мало, луг був розораний, пасли біля річки, в лісі, на болоті. Пастухи грали в карти, в ножика, в бекаря, квача, лазили по деревах за горіхами, корови йшли в шкоду: на колгоспні городи, в буряки, кукурудзу, куузіку, в ліс на посадки. Нерідко польовий займав корови в стайню, звідки потім ми вкрадки їх визволяли.
Обов’язковим атрибутом випасання було вогнище, де можна було осушити одежу, де варили кукурудзу, пекли картоплю, ріпу, на галузках сало. Після весняного роз-
ливу ріки по лузі знаходили, на місцях пар-
тизанських боїв, гільзи, патрони, кидали їх у вогонь, де вони розривалися. Приносили їх у школу. Знайшли іржавий пістолет, який забрав дільничний міліціонер.
Хоч яке було життя, але коли вечоріло, то в одному кінці села, то в іншому співали дівчата. Жінки, повертаючись із поля, за-
тягували і свою журливу пісню або навіть жартівливу.
Б
агато води утекло в Случі з тої пори. Немає на броду зараз і гусей, не за-
пускають повітряного змія, не грають у ножика чи бекаря. Більше десятка моїх однолітків видійшли у інші світи. Вже більш як півстоліття немає діда. В сучасної дітвори зовсім інші заняття. Тепер вони грають у комп’ютерні ігри, дивляться по телевізору всякі кривляки, мають мобільні телефони, Інтернет.
Не знаю, як ви, а я ще чекаю, як звечоріє: ось-ось заспівають на якомусь куточку села дівчата. І покличуть мене друзі до Сакового броду… Але тече, біжить ріка…
Микола Лисанець,
с. Бистричі.
Час рікою пливе
- Найстаріший експонат, - раптом по-
чувся з юрби підлітків голос екскурсовода.
Крем’яна сокира? Якась «нова» річ з обладунку первісного мисливця? Дав-
ньоруський харалужний меч? Не міг уже втихомирити уяву і протиснувся в гурт. За склом скромно лежав... уламок нашого поліського граніту.
- Експонат першої, архейської ери, - продовжував екскурсовод, - є одна з най-
давніших пам’яток геологічної старовини: їй понад два мільярди років. А взята вона у скелях «Надслучанської Швейцарії», що поблизу Соснового.
Ніби й буденна річ - шматок граніту. А ввійди у часову течію його «біографії» - і думка заблукає десь у товщі днів, не осягне її без міри: два мільярди років! ...Обабіч дороги до Соснового - живі ясеново-кленові стіни. Случанська до-
лина десь там, за ними, недалеко. Бо вже сусіди по автобусу, туристи, невгамовно гомонять: «Швейцарія», «Надслучанська Швейцарія».
В
ід Соснового до Губкова - одного з найдавніших поселень древлян - ру-
кою подати. Тож разом із знайомим бота-
ніком налягли на ноги. Цей «вид транспор-
ту» найзручніший для таких подорожей. Роз думували про різницю між теперішнім туристом і колишнім ман дрівником, про назви типу “Надслучанська Швейцарія”. Видно, не дуже-то й творча була фантазія колишніх власників привабливих куточків природи. Дбаючи про популярність свого обійстя, вони най частіше порівнювали їх з чужими краєвидами як еталонами краси: “Донська Швейцарія”, “Волинська Швейцарія”, “Подільська Швейца рія”... Скільки є їх у нас, таких «Швейцарій»! А тут маємо ще одну - “Надслучанську”. І ми гордимося, що у нашій країні так ба гато місць, знаменитих своєю красою.
Тільки-но були в полоні типового пів-
деннополіського краєвиду - задумливо-
спокійної рівнини з березово-сосновими гаями, перелісками, піщаними дюнами. А тут... наче в інший край перейшли. Перед очима з’явився цілком новий краєвид: ми немовби в горах і то десь на півночі, забуваємо все і дивимось, дивимось...
Лише згодом відчулась потреба в сло-
вах. Прийшли такі: величний витвір приро-
ди; дивосвіт з граніту і зелені; мальовниче ложе старого Случа. Але під контролем безпосереднього враження ці вислови здаються надто сухими, безбарвними. Ні, не схоплюють вони отой невловний, над-
звичайно тонкий слід перегуку людської душі і могутнього явища природи.
Стоїмо на прямовисному березі майже 50-метрової висоти з безліччю великих і менших скель. Звідси відкривається непо-
вторна панорама: навпрямки, на далекій і малодоступній Княжій горі, - залишки стін ренесансового замку XV століття; ліворуч - з темнуватої смуги садів визирають біло-
стінна школа та інші нові будинки Губкова; праворуч - пагорби з густим хвилястим лісом. Оце і є славнозвісна долина.
Хто не гляне на неї - здивується: як по-
рівняно млявий Случ зумів пробити собі дорогу крізь потужну гранітну перепону, видовбати в ній оцю унікальну долину, оточену гнейсовими горстами-вартовими? Може, в те незапам’ятне стародення він, юний, був напористий і бурхливий, а нині, створивши на землі диво, втомився і «са-
мозаспокоївся»?
Це вже крок у поетичну легенду.
О
глядаємо правобережні схили. Тут милуватись ніби й нема чим: вони зрідка покриті чагарниками: у трав’яному килимі часто зустрічаються «дірки» - в них розсипане каміння.
Але... звідки така виразна відтінь су-
ворості, «північності» у всій пейзажній панорамі? Придивишся - і розумієш: у цьому особливу художню роль відіграє Переглядаючи редакційний архів, на-
трапили на краєзнавчий нарис перед-
часно померлого рівненського письмен-
ника Григорія Дем’янчука “Соколині гори”, датований 1975 роком. Григорій Семенович до останніх своїх днів тісно співпрацював з нашою газетою, пропо-
нуючи їй свої дослідження. немає сум-
ніву, що й цей нарис у свій час був над-
рукований. але відтоді минуло майже сорок років, прийшло нове покоління чи-
тачів районки. Переконані, що й нашому cучаснику нарис буде цікавим. а заодно згадаємо гарну людину, якій 20 вересня цього року виповнилося б 77 років.
СОКОЛИНІ ГОРИ
саме воно, «аскетичне» правобережжя.
Разом з ботаніком Іваном Панасови-
чем - «науковим консультантом», без котрого подорож наполовину втратила б для мене свої пізнавальні можливості, за-
глиблюємося у лісову гущавину на лівому березі річки. Знову - радість здивування: у зелених джунглях причаїлися скелі найпримхливіших форм. Читай, читай, мандрівнику, тайнопис природи, її кам’яні ієрогліфи!
Але що це так сліпуче, розсипами тремт-
ливих зірочок, виблискує на скелі, ніби «зайчиками» сотень дзеркалець грає-
дражниться з нами? Це сонячні промені вп’ялися у тоненькі пластинки слюди. А скеля-сусідка похмура: до неї присмок-
тався яскраво-зелений мох, чисто вимитий дощами. Не заблищиш!
Скеля, найближча до річки, «плаче»: її нижня частина чомусь уся мокра. Звідки ж береться тут вода? Так і є: з тріщин про-
биваються ледь-ледь помітні вохруваті струмочки. Це мінеральні джерела.
Розколини, виломи, печерки прикриті «страусовими перами» вічнозелених папоротей. Я ледь встигав за Іваном Па-
насовичем. Аспленій північний! Шолом-
ниця висока! Півники угорські! Таволга сіро-зелена! Гвоздика голувата! І навіть - молодило паростконосне, кизильник чорноплідний... Гербарій ботаніка по-
повнювався, і я перейнявся настроєм товариша: ці маленькі, але свої відкриття приносили радість.
М
и лазили ущелинами, видиралися на скелі. Я ніколи не був альпініс-
том, у таких місцях перший раз. Думав, ступаю на землю, а пустив ногу в западину, прикриту папороттю, і полетів униз. Проте зачепився за корінь дерева, і лише тому це був «щасливий випадок».
В усіх ущелинах по-господарськи роз-
коренилися цупкі грабчаки. Вище, за ске-
лями, на рівній місцині нас зустрів старий ліс - кремезні дуби, навдивовиж товсті і високі берези, яких я раніше не бачив,
- Багате поле для дослідників рідкісної флори, - тішиться мій попутник. - Навіть азалія понтійська є. Тільки прикро, що ніхто його не оберігає. А про цей куточок і його наскельну рослинність раніше не раз писалось у наукових працях.
Обійшовши глибоку яругу з урвищами, вийшли на лісову нивку. Літній колгоспник складав на підводу снопи гречки. Чи ж це не він, пам’ятливий старожил? Правда, без сивої бороди...
- Соколині гори оглядали? Я кивнув головою.
- Недарма люди їх так назвали. Гарні вони, Соколині гори. Тільки соколів давно там нема.
Соколині гори! Так ось як назвав це місце народ! Він, народ, і в назвах поет...
Усюди блукали туристи, стояли намети. А колгоспник хвалився:
- Тут, поблизу Більчаків, каолін для фарфорового заводу знайшли. Будуть тепер у нас свої, березнівські, столові і чайні сервізи.
Десь неподалік гули бульдозери. Мимо нас вантажні машини везли камінь. - Це частина Соколиних скель, - спохмур-
нів колгоспник. - Каменю у нашому районі в різних місцях багато, але міжколгоспбуд бере там, де ближче. Може, ви знаєте, чи не надто далеко зайдуть бульдозери?
- Бульдозера посилає на роботу люди-
на, - відповів Іван Пана сович. - Треба цій людині прийти сюди, подивитись навколо добре, погомоніти з вами. Може, їй очі ширше відкриються.
Й
шли піщаною стежкою до Соснового і несли скарб: Іван Панасович - рідкісні рослини для гербарію, я - народну назву «Надслучанської Швейцарії».
григорій деМ’янчук.
7
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
спорт
Колектив Березнівської ЗОШ № 2 щиро співчуває Гурин Наталії Михайлівні у тяжкому горі – передчасній смерті батька. Нехай душа небіжчика знайде спокій у Царстві Небеснім.
Колективи хірургічного відділення та операційного блоку ви-
словлюють глибокі співчуття сестрі медичній Сільковській Світлані Талимовнівні та ї ї родині з приводу тяжкої втрати – смерті батька талимона тимофійовича.
Кума Олена, сім’ї Юсенків, Філатових, Ципанів, Кінахів вислов-
люють щирі співчуття Коваль Світлані Талимонівні та ї ї родині з приводу смерті батька, тестя, дідуся.
Колектив народного аматорського ансамблю народної пісні «Вітковчанка» сердечно співчуває Рабчук Тетяні Дем’янівні та ї ї сім’ї у тяжкому горі – смерті свекрухи, матері, бабусі Василини Михайлівни.
Сім’ї Кравців, Яковенків сумують з приводу смерті сусідки Несен-
чук Катерини Іванівни і висловлюють глибокі співчуття чоловіку Івану Євстафійовичу, його дітям та внукам у тяжкому горі.
Клюцко А. Й., сім’ї Юсенків, Філатових, Новаків, Савченків глибоко сумують з приводу передчасної смерті Несенчук Катерини Іванівни і висловлюють глибокі співчуття сім’ї покійної. Нехай земля не-
біжчиці буде пухом.
поМ’яНІМо
Пінопласт, клеї, сітка та інше ТМ «Століт». Ціни виробника.
Тел. 0673625309, 0968542181.
22 жовтня 2013 року
А ти стоїш перед очима жива, усміхнена, любима...
потапоВа Валентина павлівна (24.01.1940 - 23.10.2012)
Рік тому пішла з життя дорога нам людина.
Царство тобі Небесне і вічний спокій.
Пам’ятаємо, любимо і безмежно сумуємо.
Всі, хто знав і пам’ятає Валентину Павлівну, пом’яніть її в цей день добрим словом.
Чоловік, дочка та син з сім’ями, рідні.
ДрагаНЧуК Володимир Миколайович
(01.06.1949 – 23.10.2012)
Вже рік пройшов, як ти не з нами, не ві-
риться, але це так. Тебе, рідненький, нам усім бракує, ми кличемо тебе, та вічність нас не чує… Ти в житті нам, як сонечко, світив, прости, рідненький, нам за все. Прости, що не змогли тебе спасти, що не змогли тобі допомогти. Але ти завжди з нами, кожну мить ти в нашій пам’яті живеш і будеш жити. Тебе нема, а праця твоїх рук завжди нагадуватиме про тебе. Спи спокійно, наш дорогий. Хай земля тобі буде пухом, а Бог дарує вічне життя у Царстві Небеснім.
Дружина, діти, внучата.
19 РОКІВ СВІТлОї ПАМ’ЯТІ
тоКареНКо Валентин Іванович
(28.06.1937 – 19.10.1984)
Десь там ти є. Нема туди шляху. Твій дім під чистим небом і без даху. Туди дорога вічна й невідо-
ма, ми тут в гостях, а ти тепер там – вдома. Нехай Господь наш милосердний твій вічний сон оберігає, Матір Божа в чистім небі тебе любов’ю зігріває.
Дружина, діти, онуки.
На ринки Березного потрібен
проДаВець. тел.: 0680225568, 0988839855, 0677999525.
• БлоКи ВІБропресоВаНІ, БуДІВельНІ,
• БлоКи «рВаНІ», • КаМІНь. тел.: 0986015699, 0973850004.
Комбінат громадського харчування запрошує на роботу офіціантів на конкурсній основі. звертатись до дирекції комбінату. тел.: 5-50-04, 5-40-71.
РайкоопзаготпРом
купить двигун
з редуктором для похилого
тел.: 0972062528, 0673622676.
транспортера
.
Управління Держземагентства у Березнівському районі Рівненської області відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну службу» повідомляє про проведення конкурсу на заміщення 2 вакантних посад (постійні) головних спеціа-
лістів відділу землеустрою, охорони та ринку земель та 1 вакантної посади (тимчасова) головного спеціаліста відділу землеустрою, охорони та ринку земель на період соціальної відпустки основного працівника.
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта відповідного про-
фесійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менш 5 років.
прийом документів - протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Довідки за телефонами: 5-39-83; 5-41-92. адреса: м. Березне, вул. Київська, 10а.
Служба 102
ВбиВстВо братіВ - пенсіонеріВ
Подвійне вбивство сталося в Полянах . В оселі бра-
тів – пенсіонерів виявлено їх понівечені тіла. Ці літні люди загинули від отриманих тілесних ушкоджень.
Як повідомив перший заступник начальника РВ УМВС України в Рівненській області, начальник слід-
чого відділу О. В. Середа, правоохоронці оперативно встановили причетність до скоєння злочину 50 – річ-
ного односельчанина С.
Підозрюваний затриманий на підставі ст. 208 КПКУ та знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.
***
ВияВили Викраденого аВтомобіля
17 жовтня ц. р. о третій годині ночі надійшло по-
відомлення від жителя м. Рівне про те, що в період з 23 до 3 години ночі біля будинку, де він мешкає, невідомі особи незаконно заволоділи його автомо-
білем ВАЗ-2109. Відразу було оголошено операцію «Перехоплення». В ходії її проведення березнівські правоохоронці під керівництвом начальника ВДАІ райвідділу міліції О. Б. Богатирьова в м. Березне біля автозаправки «ОККО» зупинили автомобіль марки ВАЗ-2109, яким керував мешканець Рівного. Під час перевірки інспектор ДАІ О. В. Мороз виявив, що на ньому замінені номери і в результаті подальшого огляду було встановлено, що саме цей легковик перебуває у розшуку, тобто він був викрадений в обласному центрі. світлана БойЧура,
помічник начальника райвідділу міліції по зв’язках з громадськістю, майор міліції.
Нові здобутки Олександра Білери
З молодих років подружився зі спортом вчитель фізвихо-
вання Тишицької ЗОШ О. О. Білера. Зокрема, він серйозно захопився ним під час строкової служби в армії. Тому після повернення в рідне село хлопець наполегливо продовжу-
вав фізично і морально себе загартовувати, захопившись таким цікавим видом спорту, як поліатлон.
За майже сорок років наполегливих тренувань і виступів Олександр Олексійович досягнув помітних успіхів у своїй спортивній кар’єрі – він виконав норматив майстра спор-
ту України, неодноразово був переможцем і призером чемпіонатів України, успішно виступав на міжнародних змаганнях.
Плідним для О. О. Білери був і нинішній рік. Так, він заво-
ював у своїй віковій категорії золоту медаль на чемпіонаті України із зимового поліатлону, який проходив у м. Вінниці.
Нещодавно вдало виступив наш земляк на фінальних змаганнях V літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам’яті М. М. Баки з поліатлону. Тут він посів третє призове місце, а також здобув бронзову медаль на чемпіонаті Укра-
їни, який проходив паралельно з Всеукраїнськими іграми.
павло раЧоК.
На фото: майстер спорту олександр олексійович БІлера.
Гарне свято «Осінь – щедра господиня» підготували і провели для юних читачів працівники дитячої бібліотеки ЦРб.
Воно видалося веселим і барвистим. Ведуча бібліоте-
кар молодшого абонементу Н. К. Коваль звернулася до присутніх, гостей – учнів Березнівського НВК «ЗОШ –І ст. - ДНЗ» зі вступним словом про красу і щедроти золотої осені, привітала усіх зі свя-
том, яке в книгозбірні вже стало традиційним, і запро-
понувала подивитися нову лялькову виставу «лисиччині іменини», яка сподобалася глядачам. Потім на свято до хлопчиків та дівчаток за-
вітала у калиновім намисті Осінь-чарівниця, в образі якої була зайнята бібліотекар Марія Рябчук. Вона чемно бесідувала з дітворою про прикмети золотої пори, ба-
гатства лісів, полів, садів, яки-
ми вона обдаровує людей, загадувала загадки.
Побували на святі і три осін-
ні місяці - Вересень, Жовтень і листопад , і всі родичі гар-
бузові - Огірок, Морквинка, Буряк, Гарбуз, яких гарно зіграли активісти бібліотеки учні Березнівської гімназії Дарина Гурінчук, Оля Іванюк і Соломійка Харчук, Віта Шев-
ченко, Аліна Тимощук, Юлія Савчук, Евеліна Окунська. У ході святкового дійства при-
сутні зустрілися з Калинкою, Будяком, в образи яких пере-
втілилися читачі бібліотеки гімназисти Віка Шевчук та Оксана луцик. Позитивні емоції виклика-
ли у присутніх інсценізація казки «Весілля Морквинки», «Танець з парасольками».
Гарне враження на гостей і учасників свята справила виставка дарів садів та по-
лів «Завітала осінь до нас в Україну». Всі бажаючі також мали нагоду скуштувати гарбузяної каші. Не залиши-
лися без подарунків і артисти бібліотеки. Активну участь у підготовці заходу для дітей взяли і працівники дитячої книгозбірні Надія Мамчур та Наталія Щур. Валентина Дехтяр.
На фото: під час святкового дійства.
у нашій школі пройшов традиційний тиждень біології. Цього разу він розпочався із виставки виробів екологічного дизайну.
На неї свої роботи представили учні 5-11 класів. Для їх виготовлення вони використали не тільки природний матеріал – мох, листя квітів та дерев, каштани, ягоди калини, різні крупи, солому, а й вторинну сировину – папір, поліетиленові торбинки, порожні баночки з-під шампуня, пластикові пляшки, сірники та коробки з них, і шляхом творчого підходу подарували їм нове життя. Се-
ред таких вироби були квіти, плетені гачком з торбинок, підкова, виготовлена з круп та насіння, вази з тканини та пластикових пляшок.
У творіння своїх рук юні дизайнери-екологи вклали ши-
рокий політ фантазії, власні мрії і сподівання, теплоту свого серця. Кожна з робіт дітей заслуговує на увагу, радує зір. Так, учениця 9 класу Ольга Рябчинська представила на виставку свої матеріали за темою Малої академії наук «Моє бачення екологічного дизайну».
Подив і захоплення викликали під час огляду експозиції також вироби учнів Олега Ватичука, Ірини Сульжик, Іллі Марценковського, Тетяни Нагорної.
ганна БеБКо, вчитель Кам’янської ЗоШ.
На фото: під час огляду виставки.
Свята
Демонстрували своє вміння і фантазію
Шкільні нОвини
Порадували дітвору на минулому тижні у районному будинку культури відбувся концерт за участю лауреатів всеукраїнського пісенного фестивалю «Під небом Рівного», організатором і засновником якого є П. к. Павелко. Під час підготовки до заходу ми мали можливість поспілкуватися з Павлом костянтиновичем.
- Розкажіть, будь ласка, детальніше про пісенне свя-
то, яке щорічно організовуєте у Рівному, його історію і сьогодення?
- Ще зі шкільних часів мені хотілося організовувати різні концерти, в інституті у нас був ансамбль, а коли побував на різних фестивалях, то відчув, що можна спробувати зробити щось подібне з допомогою однодумців. Вперше ми провели такий захід у 2006 році, а сьогодні фестиваль проходить протягом трьох днів. Перша частина конкурсної програми відбувається в обласному театрі ляльок або у Палаці культури. На наступний день конкурсанти їдуть у один з наших таборів відпочинку, де їх з задоволенням чекає багато глядачів. На цьому етапі ми розігруємо різні номінації. А гала-концерт відбувається у парку Шевченка на День молоді.
- Чи беруть участь у конкурсі співаки з інших областей? - За 12 років існування «Під небом Рівного» нас уже знають за межами області. Очевидно, що учасникам подобаються наші підходи до організації заходу, адже участь у фестивалі безкоштовна, до того ж ми стараємося мінімізувати витра-
ти конкурсантів на проживання, розуміючи, що вони і без того тратяться на дорогу. З харчуванням проблем теж у нас немає. А у журі завжди працюють досвідчені професіонали, одним з таких у цьому році був заслужений артист України Павло Дука. Отже, як розумієте, фестиваль набирає все більших обертів. В минулому році конкурсантами були ВРХ, коней, лошат, телят. Обміняю коня, корову. Тел.: 5-54-70, 0678111430, 0955355908.
.....................................................
ВРХ, коней, дорого. Тел.: 0679143039, 0664576660.
......................................................
б/в автошини на переробку. Тел. 0988075153. свинину, телят, шкі ри телят. Тел.: 0676986369, 0673600201.
......................................................
ВРХ, шкіри ВРХ, телят, ло-
шат, свиней та виконаю за-
бій. Тел. 0977760677. .....................................................
одно-двокімнатну кварти-
ру. Тел. 0686299823.
білоруські газосилікатні блокиТзОВ «Кар.Єр.Буд»,
тел. 0673630163. .....................................................
камінь, щебінь, відсів, вапно, цеглу червону, силікатну та вогнетривку, вібропресовані блоки, цемент, шифер. Тел. 0967302531.
.....................................................
камінь рожевий і жовтий під розшивку, щебінь, відсів. Тел. 0680161362.
......................................................
постійно щебінь, камінь, відсів різних фракцій від 1 до 35 тонн. Тел.: 0971098307, 0978393306.
......................................................
камі нь, щебі нь, вапно, вапняк, ві дсі в, цеглу, пі -
сок, плити перекриття, ЗІЛ, КамАЗ. Тел. 0967359609.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів. Тел.: 0979246097, 0668208264.
.....................................................
вібропресовані блоки, бе-
тонні огорожі, трактор ЮМЗ, 2006 р.в. Тел. 0985004551.
.....................................................
газифіковану хату з надвір-
ними будівлями в с. Яблунне, 20 соток городу – 85 тис. грн., торг. Тел.: 0679396861.
.....................................................
земельну ділянку (8 соток) під забудову в центрі Берез-
ного. Ціна договірна. Тел.: 0968101311, 0989490758.
.....................................................
приватизовану земельну ділянку 0,1 га із розпочатим житловим будівництвом по вул. Ковпака,29а (р-н ден-
дропарку), підведена 3-фазна електролінія, водопостачан-
ня, газ – поруч, є будмате-
ріали: 10 плит перекриття 3х4,5 м; 2 плити 1,5х4,5 м. Тел. 0974483747.
.....................................................
земельну ділянку по вул. Ковпака, 47 (після 17.00). Тел. 0685392068.
......................................................
земельну ділянку в с. Ма-
линськ по вул. Колгоспній. Тел. 0965494209.
......................................................
автомобі ль «Мерседес-
Бенц-124», 1989 р.в., двигун 2,0 дизель, сірий колір, хороший стан. Тел. 0686471240.
......................................................
автомобіль «Mazda-626» GE, 1993 р.в., 2.0 двигун. В хорошому стані. Вкладень не потребує. Тел 0971625660.
......................................................
автомобілі ЗІЛ-ММЗ-554 (колгоспник), самоскид, 1992 р.в., бензин-газ; ГАЗ-3307, 1992 р.в., бензин-газ, УАЗ-3303, бортовий. Тел.: 0673482209, 0933238940.
автомобіль «Форд Тран-
зит», 1989 р.в., 33 тис. грн. Тел. 0973523179.
......................................................
трактор Т-40. Повний при-
від. Тел. 0982832972.
......................................................
б/в запчастини до «Audi»: 100, С4, «Volksvagen Passat»: В-2, В-3, В-4, «BMW»: 524, 525, «Opel», «Kombo», «Omega», «Vivaro», «Renault», «Trafic», «Clio», «Mazda-626» (92-93 р.в.), «Mersedes-benz-190». Тел. 0672747726.
......................................................
добру молочну корову. Тел. 0680394050.
......................................................
три корови на вибір. Тел. 0678745372.
......................................................
телицю в с. Орлівка. Тел. 0963457109.
......................................................
коня у Ві тковичах. Тел. 0988118153.
......................................................
добру ді йну козу. Тел. 0983776885.
......................................................
кобилу віком 10 років. Тел. 0686499522.
......................................................
тільну молоду корову (роз-
тел у кінці листопада). Тел. 0967313832.
......................................................
с олому в тюках. Тел. 0968307441.
......................................................
жом з доставкою. Тел. 0986378993.
......................................................
жом з доставкою. Тел. 0680160413.
......................................................
ні мецькі холодильники, пральні машини, електро-
плитки, посудомийки, сушки. Тел. 0976721624.
......................................................
д и тя ч е л і жк о. Т е л. 0975504901.
......................................................
коня в с. В. Селища віком 8 років. Тел. 0680302422.
......................................................
борошно хороше вищого га-
тунку 170 грн. 50 кг, підходить для всіх кондитерських виро-
бів, доставка безкоштовна від м. Березне-Соснове, Городище, Зірне, а також кукурудзу, пше-
ницю, висівки, комбікорм 3 в 1. Вагон. Тел. 0685394200.
......................................................
телицю в с. Поліське. Тел. 0973538670.
......................................................
гусей великих сірих. Тел. 0988854567.
......................................................
овес, тюки соломи: жит-
ні, пшеничні, ві всяні. Тел. 0988120430.
22 жовтня 2013 року
8
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
Засновники:
Березнівська районна рада, районна державна адміністрація,
трудовий колектив редакції.
Видавець:
трудовий колектив редакції.
Наша адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7.
телефони: головного редактора - 5-49-91, заступника головного редактора - 5-36-02, редактора відділу, бухгалтера - 5-42-13, відповідального секретаря, коректора - 5-36-15.
E-mail: visnik_b@ukr.net
Газета набрана і зверстана в комп’ютерному центрі “НВ”. Віддруковано видавництвом “А-прінт” ТОВ «ДІМ», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28.
Зам. № 2087.
Обсяг 1 друк. арк. Друк офсетний.
Індекс 61309. Тираж 7000. Ціна 80 коп.
Реєстраційний № РВ-242, 12 липня 1999 р. Газета виходить у вівторок і п’ятницю.
Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати матеріали. Позиція автора публікації не завжди збігається з позицією редакції. Автори і рекламодавці несуть відповідальність за достовірність інформації. Матеріали зі значком ℗
- рекламні.
головний редактор Б. т. Боровець
тел.: (0352) 52-27-37, (067) 350 17 94
сайт: http://а-print.com.ua
КультурНІ оБрІї
Куплю
Ремонт та перетягування меблів. Тел. 0960421315.
........................................................
Які сний ремонт та пе-
ретягування меблі в. Тел. 0683269966.
........................................................
Потрібен продавець чолові-
чого та жіночого одягу віком 25-45 р. Тел. 0964210024.
........................................................
Найму бригаду робітників. Тел. 0985634324.
Винайму квартиру в Берез-
ному. Тел. 0971673062.
........................................................
З н і му к і мн а ту. Те л. 0982855257.
........................................................
У магазин потрібен прода-
вець. Тел. 0978430007.
........................................................
Візьму на роботу будівель-
ників. Тел. 0985634324.
різне
продам
Втрачене посвідчення потерпілої дитини внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи серії Д № 186523, видане на ім’я Боровця Василя Михайловича.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї серії ВК № 040490, видане на ім’я Бухалюк аліни анатоліївни.
вважати недійсним
Дмитра Михайловича та Тетяну Петрівну ЗАйКІВ
з Балашівки вітаємо із 30-річчям спільного сімейного життя – перлиновим весіллям.
Дорогенькі наші, любі голуб’ята - найдорожчі в сві-
ті мамо й тату! 30 років прожили ви спільно, осінь щедра - то пора весільна поєднала вас і радістю, й журбою, що завжди ви розділяли їх обоє. І немає в світі сили більшої, що вас єднає, бо любов між вами не згасає. Хай же сонце світить вам із неба і в родині буде все, як треба. Ми ж, завдячуючи світлій долі, низько кланяємося цій святій любові!
Дочки Оксана, Галка, зять Ваня, син Іван.
Дорогу донечку, сестричку, внучку ДМиТРІЄВУ
Аллу Михайлівну вітаємо із 25-річчям.
Нехай кришталева чаша твого юного життя буде наповнена чистою водою, в якій ніколи не зів’януть білі лілеї ві-
рності, червоні троянди кохання і скромні ромашки надії.
Мама, Олексій, сестра Світлана з Домініком, бабуся.
ПеТРиКА Анатолія Віталійовича з Городища вітаємо із 50-річчям.
Сьогодні ювілейну стоптано стежину. Та спокою нема для твоїх ніг. Бо пройдено життя лише частину, попереду багато ще доріг. Бажаємо тобі століття ще прожити, здоров’я міцного на всю ту сотню літ. І внуків всіх ще одружити й благо-
словити правнуків усіх
.
Дружина, діти, внуки.
ОКеРешКА Михайла Вікторовича вітаємо зі славним ювілеєм.
Наш славний і рідний, найкращий у світі, з тобою нам за-
вжди затишно і світло. Ти гарний господар і тато чудовий, даруєш турботу та море любові. Спасибі за ласку, за руки умілі, що вмієш підтримати словом і ділом, що в рідному домі надійно та щиро, живи нам на радість у щасті та мирі. Хай Бог милосердний з ви-
сокого неба дарує усе, чого тобі треба, а Матінка Божа – Цариця Свята – дарує щасливі і довгі літа.
Дружина, дочки Світлана, Людмила, син Віктор, зять Юрій, Олег, невістка Ніна, внуки Владислав, Дмитро, Роман та Юрій.
АРБУЗОВА Віталія Васильовича вітаємо з 20-річчям.
В житті нехай все буде, що потрібно, без чого не складається життя: любов, здоров’я, щастя, дружба, та вічно юна, нестаріюча душа. Щоб гріло сонечко ласкаво, щоб Бог тебе в опіці мав, і ангел, твій охронитель, з плеча твого, щоб не злітав.
Дружина Вікторія, донечка Вероніка, рідні.
ПРОДАМ шТАХеТи-НАПІВКРУГЛЯК
(L - 1,3; 1,6), доставка. Тел. 0678716896.
проВоДиМо реМоНт холоДильНиКІВ з гарантією з виїздом за місцем проживання.
Тел. 0673640497.
Лауреати Всеукраїнського фестивалю в Березному
Пасажирські
Перевезення
: Березне – Москва – санкт-петербург
через Білорусь попутно. тел.: 0686470370, +79055355077.
ЯВОРСьКУ Галину Миколаївну вітаємо із квітучим прекрасним ювілеєм.
Нехай мальвами квітнуть роки такі пишні і пурпурові. В ювілей із легкої руки зичим щастя, добра і любові. У житті хай весна процвітає, стелить килим до-
статку, добра. В небі сонце завжди ясно сяє і колосяться долі жита!
Колектив Малинської ЗОш.
представники Чернігівщини, Сумщини, Хмельниччини, Закарпаття, Волині та інших регіонів України.
Після нашої розмови відбувся концерт, на якому гляда-
чів тішили піснями переможці Всеукраїнського пісенного фестивалю «Під небом Рівного» Олексій Капланов, Віта Корніюк і лауреати Олександра Бабій та Ірина Загоровська.
олександр МотруНІЧ.
реклама В «нВ»
Тел. 5-36-15.
Автор
sanich
sanich99   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
312
Размер файла
25 985 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа