close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ГЕОМЕТРІЯ 11 профільний рівень

код для вставки
 ГЕОМЕТРІЯ 11 КЛАС (профільний рівень)
І семестр: 64 год.( 4 год. / тижд.)
ІІ семестр :76 год. ( 4год. / тижд.)
За рік :140год.Дата проведення уроку
Навчальні досягнення учнів
Домашне завдання
ПовторенняТЕМА 1. КООРДИНАТИ ТА ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ (32 ГОД)
Користується аналогією між векторами на площині та у просторі.
Будує точки і вектори у просторовій прямокутній системі координат за їх координатами.
Записує формули відстані між точками, координат середини відрізка, скалярного добутку.
Знаходить суму і різницю векторів, добуток вектора на число, скалярний добуток векторів, кут між векторами у випадках, коли вектори задані геометрично або координатами.
Розпізнає рівняння площини і сфери.
Застосовує координати, вектори для розв'язування геометричних задач.1.1 Вектори у просторі1Повторення відомостей основні співвідношення між геометричними фігурами у просторі.03.09Прямі, кути, відрізки.2Розв'язування задач. Діагностична письмова робота.03.09Прямі, кути, відрізки.3Прямокутна система координат у просторі.05.09Прямі, кути, відрізки.4Відстань між точками. Координати середини відрізка. Поділ відрізка у даному відношенні.05.09Трикутники і коло.5Розв'язування задач.10.09Трикутники і коло.6Вектори у просторі.10.09Подібність трикутників.7Рівність векторів. Колінеарність векторів.12.09Подібність трикутників.8Компланарність векторів. Базис.12.09Прямокутні трикутники.9Операції над векторами та їх властивості: додавання і віднімання векторів, множення вектора на число.17.09Прямокутні трикутники.10Скалярний добуток векторів.17.09Чотирикутники.11Розклад вектора за трьома не компланарними векторами.19.09Чотирикутники.12Кут між векторами. СР19.09Чотирикутники.13Розв'язування задач.24.09Паралелограм.14Розв'язування задач.24.09Паралелограм.15Контрольна робота № 1.26.09Трапеція.16Корекція знань учнів.26.09Трапеція.1.2. Метод координат у просторі17Рівняння площини.01.10Трапеція.18Розв'язування задач.01.10Трапеція.19Розв'язування задач.03.10Прямі, кути, відрізки.20Розв'язування задач. СР03.10Прямі, кути, відрізки.21Рівняння сфери.08.10Прямі, кути, відрізки.22Розв'язування задач.08.10Трикутники і коло.23Розв'язування задач. СР10.10Трикутники і коло.24Застосування методу координат та векторів до розв'язування задач.10.10Подібність трикутників.25Розв'язування задач.15.10Подібність трикутників.26Розв'язування задач.15.10Прямокутні трикутники.27Розв'язування задач.17.10Розпізнає основні види многогранників та їх елементи.
Формулює означення двогранного кута, лінійного кута двогранного кута, многогранного кута, многогранників, вказаних у змісті програми.
Обґрунтовує властивості многогранників, формули для обчислення площ бічної та повної поверхонь призми, піраміди, зрізаної піраміди.
Будує зображення многогранників та їх елементів, користуючись властивостями паралельного проектування.
Обчислює основні елементи многогранників.
Будує перерізи многогранників площиною.
Використовує вивчені формули і властивості для розв'язування задач.Прямокутні трикутники.28Розв'язування задач.СР,17.10Трапеція.29Розв'язування задач.22.10Прямі, кути, відрізки.30Розв'язування задач.22.10Прямі, кути, відрізки.31Контрольна робота № 2.24.10Прямі, кути, відрізки.32Корекція знань учнів.24.10Трикутники і коло.ТЕМА 2. МНОГОГРАННИКИ (28ГОД)2.1. Призма33Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута.05.11Трикутники і коло.34Розв'язування задач.05.11Прямі, кути, відрізки.35Многогранні кути.07.11Прямі, кути, відрізки.36Многогранник та його елементи.07.11Прямі, кути, відрізки.37Опуклі многогранники.12.11Трикутники і коло.38Призма.12.11Трикутники і коло.39Пряма і правильна призма.14.11Подібність трикутників.40Паралелепіпед.14.11
Розпізнає види тіл обертання та їх елементи.
Будує зображення тіл обертання, їх елементів, перерізів.
Обчислює основні елементи тіл обертання.
Обґрунтовує властивості тіл обертання, застосовує їх до розв'язування задач.
Формулює основні властивості об'ємів.
Записує формули для обчислення об'ємів паралелепіпеда, призми, піраміди, зрізаної піраміди, циліндра, конуса, зрізаного конуса, площ бічної та повної поверхонь циліндра, конуса, зрізаного конуса, площі сфери.
Розв'язує задачі на обчислення об'ємів і площ поверхонь геометричних тіл, використовуючи: основні формули, розбиття тіл на простіші тіла.
41Розв'язування задач. СР19.11Прямі, кути, відрізки.42Розв'язування задач.19.11Прямі, кути, відрізки.43Контрольна робота № 3.21.11Прямі, кути, відрізки.44Корекція знань учнів.21.11Трикутники і коло.2.1. Піраміда45Піраміда.26.11Трикутники і коло.46Правильна піраміда.26.11Подібність трикутників.47Розв'язування задач.28.11Подібність трикутників.48Розв'язування задач.28.11Прямокутні трикутники.49Зрізана піраміда.03.12Прямокутні трикутники.50Розв'язування задач.03.12Чотирикутники.51Розв'язування задач. СР05.12Чотирикутники.52Площі бічної та повної поверхонь призми, піраміди, зрізаної піраміди.05.12Чотирикутники.53Розв'язування задач.10.12Прямі, кути, відрізки.54Відношення площ поверхонь подібних многогранників.10.12Прямі, кути, відрізки.55Правильні многогранники.12.12Прямі, кути, відрізки.56Розв'язування задач. 12.12Трикутники і коло.57Розв'язування задач. СР17.12Трикутники і коло.58Розв'язування задач..17.12Подібність трикутників.59Контрольна робота № 4.19.12Подібність трикутників.60Корекція знань учнів.19.12Прямокутні трикутники.ТЕМА 3. ТІЛА ОБЕРТАННЯ (20 ГОД)61Тіла і поверхні обертання24.12Прямокутні трикутники.62Циліндр, конус, зрізаний конус, їх елементи.24.12Чотирикутники.63Осьові перерізи циліндра і конуса та перерізи площиною, паралельною до основи.26.12Чотирикутники.64Переріз циліндра площиною, паралельною до його осі.26.12
Чотирикутники.65Переріз конуса площиною, що проходить через його вершину.Паралелограм.66Площина, дотична до циліндра (конуса). СРПаралелограм.67Вписані та описані многогранники.Прямі, кути, відрізки.68Розв'язування задач. Прямі, кути, відрізки.69Розв'язування задач. СРПрямі, кути, відрізки.70Куля і сфера.Трикутники і коло.71Переріз кулі площиною.Трикутники і коло.72Розв'язування задач.Подібність трикутників.73Частини кулі (сегмент, сектор, пояс).Подібність трикутників.74Розв'язування задач. СРПрямокутні трикутники.75Розв'язування задач. Прямокутні трикутники.76Площина (пряма), дотична до сфери.Чотирикутники.77Розв'язування задач. СРЧотирикутники.78Розв'язування задач. Чотирикутники.79Контрольна робота № 5Паралелограм.80Корекція знань учнів.Паралелограм.ТЕМА 4. ОБ'ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ (36 ГОД)4.1. Об'єми геометричних тіл. 81Поняття про об'єм тіла. Основні властивості об'ємів.Прямі, кути, відрізки.82Об'єм призми.Прямі, кути, відрізки.83Розв'язування задач.Прямі, кути, відрізки.84Об'єм паралелепіпеда. Використання векторного добутку для обчислення об'єму паралелепіпеда.Трикутники і коло.85Розв'язування задач.Трикутники і коло.86Розв'язування задач.Подібність трикутників.87Об'єм піраміди.Подібність трикутників.88Розв'язування задач.Прямокутні трикутники.89Розв'язування задач.Прямокутні трикутники.90Об'єм зрізаної піраміди.Чотирикутники.91Розв'язування задач.Чотирикутники.92Розв'язування задач. СРЧотирикутники.93Об'єми тіл обертання : циліндра, конуса, зрізаного конуса, кулі та її частин.Паралелограм.94Розв'язування задач.Паралелограм.95Розв'язування задач.Прямі, кути, відрізки.96Відношення об'ємів подібних тіл.Прямі, кути, відрізки.97Розв'язування задач.Прямі, кути, відрізки.98Контрольна робота № 6Трикутники і коло.99Поняття про площу поверхні.Трикутники і коло.100Площі бічної та повної поверхонь циліндра.Подібність трикутників.101Розв'язування задач.Подібність трикутників.102Розв'язування задач.Прямокутні трикутники.103Площі бічної та повної поверхонь конуса.Прямокутні трикутники.104Розв'язування задач. Чотирикутники.105Розв'язування задач. Чотирикутники.106Площі бічної та повної поверхонь зрізаного конуса.Чотирикутники.107Розв'язування задач.Прямі, кути, відрізки.108Площа сфери.Прямі, кути, відрізки.109Розв'язування задач.Прямі, кути, відрізки.110Розв'язування задач. СРТрикутники і коло.111Розв'язування задач.Трикутники і коло.112Комбінації многогранників та тіл обертання.Подібність трикутників.113Розв'язування задач.Подібність трикутників.114Розв'язування задач.Прямокутні трикутники.115Контрольна робота №7Прямокутні трикутники.116Корекція знань учнів. Підсумковий урок.Чотирикутники.ТЕМА 5. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (24 год.)117Види трикутників. Ознаки рівності та подібності.Чотирикутники.118Теореми косинусів та синусів.Чотирикутники.119Співвідношення між елементами трикутників.Паралелограм.120Розв'язування трикутників.Паралелограм.121Співвідношення між дотичними, січними, хордами кола та їх частинами.Прямі, кути, відрізки.122Властивості вписаних та описаних чотирикутників.Прямі, кути, відрізки.123Правильні многокутники.Прямі, кути, відрізки.124Розв'язування планіметричних задач.Трикутники і коло.125Взаємне розташування прямих та площин у просторі.Трикутники і коло.126Лінійний кут двогранного кута між площинами.Подібність трикутників.127Вимірювання та обчислення кутів.Подібність трикутників.128Координати та вектори.Прямокутні трикутники.129Розв'язування задач.Прямокутні трикутники.130Площа ортогональної проекції многогранника.Чотирикутники.131Призми та їх перерізи.Чотирикутники.132Циліндри та їх перерізи.Чотирикутники.133Піраміди та їх перерізи.Паралелограм.134Конуси та їх перерізи.Паралелограм.135Зрізані піраміди та конуси. Їх перерізи.Прямі, кути, відрізки.136Комбінації многогранників та тіл обертання.Прямі, кути, відрізки.137Розв'язування задач.Прямі, кути, відрізки.138Контрольна робота №8Трикутники і коло.139Розв'язування задач.Трикутники і коло.140Підсумкове оцінювання.Подібність трикутників.
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Образование
Просмотров
477
Размер файла
270 Кб
Теги
геометрія, профіль
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа