close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ГЕОМЕТРІЯ 11 стандарт

код для вставки
 ГЕОМЕТРІЯ 11 КЛАС (рівень стандарту)
І семестр: 32год.( 2 год. / тижд.)
ІІ семестр :19 год. ( 1год. / тижд.)
За рік :51год.Дата проведення уроку
Навчальні досягнення учнів
Домашне завдання
ПовторенняТЕМА 1. КООРДИНАТИ ТА ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ (10 год)0Користується аналогією між векторами на площині та у просторі.
Будує точки і вектори у просторовій прямокутній системі координат за їх координатами.
Знаходить суму, різницю векторів, добуток вектора на число, скалярний добуток векторів, кут між векторами у випадках, коли вектори задані геометрично або координатами.
Наводить приклади симетричних фігур, фігур, одержаних при паралельному перенесенні.
Записує формули відстані між точками, координат середини відрізка, скалярного добутку, кута між векторами.
Використовує координати і вектори для моделювання і обчислення геометричних і фізичних величин.
Розпізнає основні види многогранників та їх елементи.
Формулює означення двогранного кута, лінійного кута двогранного кута, многогранного кута, многогранників, вказаних у змісті програми.
Обґрунтовує властивості многогранників, формули для обчислення площі бічної та повної поверхонь призми, піраміди.
Обчислює основні елементи многогранників.
Використовує вивчені формули і властивості для розв'язування нескладних задач.
Розпізнає види тіл обертання, їхні елементи.
Обчислює основні елементи тіл обертання.
Обґрунтовує властивості тіл обертання, застосовує їх до розв'язування задач.1Прямокутна система координат у просторі04.09Прямі, кути, відрізки.2Відстань між точками.05.09Прямі, кути, відрізки.3Координати середини відрізка. Поділ відрізка у даному відношенні11.09Прямі, кути, відрізки.4Рух у просторі та його властивості. Симетрія у просторі. Паралельне перенесення у просторі.12.09Трикутники і коло.5Вектори у просторі . Рівність векторів. 18.09Трикутники і коло.6Операції над векторами та їх властивості: додавання і віднімання векторів, множення вектора на число.19.09Подібність трикутників.7Колінеарність і компланарність векторів.25.09Подібність трикутників.8Скалярний добуток векторів. Кут між векторами. СР26.09Прямокутні трикутники.9Контрольна робота № 1.02.10Прямокутні трикутники.10Корекція знань учнів.03.10Чотирикутники.ТЕМА 2. ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА. ОБ'ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ (37 год)11Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути.09.10Чотирикутники.12Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники.10.10Чотирикутники.13Призма. Пряма і правильна призма. СР16.10Паралелограм.14Площі бічної та повної поверхонь призми17.10Паралелограм.15Паралелепіпед.23.10Трапеція.16Паралелепіпед. СР24.10Трапеція.17Піраміда. Правильна піраміда.06.11Трапеція.18Площі бічної та повної поверхонь призми, піраміди, зрізаної піраміди. .СР07.11Трапеція.19Площі бічної та повної поверхонь піраміди, зрізаної піраміди.13.1120Розв'язування задач.СР14.11Прямі, кути, відрізки.21Розв'язування задач.20.1122Контрольна робота № 2.21.11Прямі, кути, відрізки.23Корекція знань учнів. Циліндр і його елементи27.11Прямі, кути, відрізки.24Розв'язування задач. СР28.11Трикутники і коло.25Конус і його елементи.04.12Трикутники і коло.26Розв'язування задач. СР05.12Подібність трикутників.27Куля і сфера.11.12Подібність трикутників.28Взаємне розміщення кулі і площини. Переріз кулі площиною.12.12Прямокутні трикутники.29Площина, дотична до сфери. СР18.12
Прямокутні трикутники.30Розв'язування задач.19.1231Контрольна робота № 3.25.1232Корекція знань учнів. Поняття про об'єм тіла. Основні властивості об'ємів. Об'єм паралелепіпеда26.1233Об'єм призми. СР34Об'єм піраміди.35Розв'язування задач. СР36Об'єми тіл обертання : циліндра, конуса, кулі 37Розв'язування задач. СР38Площі бічної та повної поверхонь циліндра і конуса.39Площі бічної та повної поверхонь циліндра і конуса. СР40Площа сфери.41Розв'язування задач. СР42Розв'язування задач..43Розв'язування задач. 44Розв'язування задач.. СР45Розв'язування задач. 46Контрольна робота № 4.47Корекція знань учнів.ТЕМА 3. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (4 год.)48Прямі і площини у просторі. Відстані і кути у просторі. Вектори у просторіТрапеція.49Основні види многогранників та їх властивості. Тіла обертання та їх властивості.Прямі, кути, відрізки.50Контрольна робота № 5.Прямі, кути, відрізки.51Корекція знань учнів.Прямі, кути, відрізки.
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Образование
Просмотров
385
Размер файла
120 Кб
Теги
геометрія, стандарт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа