close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

README

код для вставкиСкачать
 Tux Paint
Een tekenprogramma voor kinderen
Copyright 2002, Bill Kendrick
New Breed Software
bill@newbreedsoftware.com
http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/
14 Juni 2002 - 16 november 2002
----------------------------------------------------------------------
Over
"Tux Paint" is een tekenprogramma voor kinderen. het is eenvoudig te
bedienen en heeft een vaste venster grootte. Het programma geeft toegang
tot eerder gemaakte tekeningen d.m.v. een 'thumbnail browser' en hiermee
geen toegang tot het onderliggende bestandssysteem.
In vergelijking met populaire tekenprogramma's als "De GIMP," heeft
TuxPaint een beperkt aantal mogelijkheden. Het is echter veel
eenvoudiger te bedienen en heeft kind-vriendelijke features als leuke
geluidseffecten.
----------------------------------------------------------------------
Licentie:
Tux Paint is een Open Source project, Vrije Software uitgegeven onder de
GNU General Public License (GPL). De software is vrij en de broncode van
het programma is vrij beschikbaar. (Dit maakt het voor andere gebruikers
mogelijk om het programma aan hun wensen aan te passen, fouten eruit te
halen en delen van het programma te gebruiken in hun eigen programma's,
onder de GPL licentie.)
Voor volledige informatie over de GPL licentie leest u de COPYING.txt
na.
----------------------------------------------------------------------
Doelen:
TuxPaint moet een gemakkelijk en vooral leuk tekenprogramma voor kinderen
zijn.
Tux Paint is een eenvoudig tekenprogramma voor kinderen. De
achterliggende gedachte is niet om een algemeen tekenprogramma te
maken. Het moet vooral leuk en gemakkelijk te bedienen zijn.
Geluidseffecten en een 'stripfiguur' helpen de gebruiker en zorgen
voor een beetje vermaak. Het programma beschikt ook over een
aantal grappige muis-aanwijzers.
Uitbreidbaarheid
Tux Paint is uitbreidbaar. Kwasten en stempels kunnen naar
believen toegevoegd, maar ook verwijderd, worden Zo zou een leraar
een verzameling afbeeldingen van dieren kunnen invoegen om de
kinderen hiermee een tekening te laten maken als ondersteuning bij
andere lessen. Elke vorm kan zijn eigen geluidje hebben maar ook
aanwijzingen in tekst-vorm zijn mogelijk wanneer het kind de vorm
kiest.
Andere operating systemen
Tux Paint is beschikbaar op een veelvoud van operating systemen:
Windows, Linux, etc. Het gebruikersinterface blijft hetzelfde.
Tux Paint werkt ook op oudere computers (zoals een Pentium 133) en
kan aangepast worden om te werken op oudere systemen.
Eenvoud
Tuxpaint geeft alleen toegang tot de tekeningen gemaakt met het
programma zelf. Men hoeft zich dus geen zorgen te maken dat
bestanden gewist worden of kwijt raken. De gemaakte tekening wordt
automatisch opgeslagen als het programma afgesloten wordt, en
verschijnt weer als het programma opnieuw opgestart wordt. Bij het
opslaan van een afbeelding wordt niet om een naam gevraagd, maar
gebeurt dit door op een thumbnail te klikken. De kinderen hoeven
dus niet te kunnen lezen!
--------------------------------------------------------------------------
Andere documentatie
Andere documentatie bij Tux Paint (in de "docs" map/directory):
* AUTHORS.txt
Een lijst van de auteurs en medewerkers.
* CHANGES.txt
Een samenvatting van de veranderingen bij de verschillende uitgaven
van het programma.
* COPYING.txt
De licentievoorwaarden (GPL).
* INSTALL.txt
Instructie voor het installeren / compileren van Tux Paint, zover
beschikbaar.
* PNG.txt
Aanwijzingen voor het maken van afbeeldingen in het PNG formaat.
* README.txt
Dit bestand.
* TODO.txt
Een overzicht van fouten en zaken die nog aangepast moeten worden
----------------------------------------------------------------------
Het gebruik van Tux Paint
Tux Paint installeren
Voor aanwijzingen zie de INSTALL.txt file.
----------------------------------------------------------------------
Tux Paint starten
Linux/Unix gebruikers
Typ het volgende op de commando-regel ( "$"):
$ tuxpaint
Men kan Tux Paint ook toevoegen aan het menu of een icoon op het
bureaublad plaatsen (bijvoorbeeld in GNOME of KDE). Kijk hiervoor in de
documentatie van uw desktop...
Treden er fouten op dan zullen deze verschijnen op het console (in
"stderr").
----------------------------------------------------------------------
Windows gebruikers
[Icon] Tux Paint Klik op het "Tux Paint" icoon op de desktop of dubbel-klik op het
"tuxpaint.exe" icoon in de 'Tux Paint' map op uw computer.
Mochten er fouten optreden dan worden deze opgeslagen in het bestand
"stderr.txt" in de Tux Paint map.
Zie "INSTALL.txt" voor meer details hoe u de eigenschappen van het icoon
kunt aanpassen. In Tux Paint, kunt u opties hieraan toe voegen. (d.m.v
de commando-regel).
Om Tux Paint extra opties mee te geven moet u "tuxpaint.exe" vanuit een
MSDOS Prompt venster starten. (Zie "INSTALL.txt" voor meer details.)
Opties
Configuratie File
Op eenvoudige wijze kunt u een configuratie file maken voor Tux Paint,
deze file wordt elke keer bij het opstarten gelezen.
Dit bestand is een eenvoudig tekstbestand welke de opties bevat die u
wilt opstarten.
Linux gebruikers
Het bestand dat u moet aanmaken heeft de naam ".tuxpaintrc" en moet
geplaatst worden in uw home directory. (bijvoorbeeld "~/.tuxpaintrc" of
"$HOME/.tuxpaintrc")
De instellingen in de .tuxpaintrc overschrijven de instellingen gemaakt
in de systeem-wijde configuratie file. In de systeem configuratie file
worden standaard geen instellingen gedaan. Deze file is te vinden in de
volgende map:
/etc/tuxpaint/tuxpaint.conf
De instellingen die gedaan worden in beide files kunnen op hun beurt
weer overschreven worden door opties mee te geven op de commando-regel.
Of u geeft op de commando-regel de volgende optie mee:
--nosysconfig
Windows gebruikers
De file die u moet aanmaken heeft de naam "tuxpaint.cfg" en moet
geplaatst zijn in de Tux Paint's map.
Om deze file aan te maken kunt u gebruik maken van NotePad of WordPad. U
moet het bestand dan opslaan als gewone tekst maar de naam van de file
heeft NIET ".txt" op het einde!
Beschikbare opties
De volgende instellingen kunnen gemaakt worden door deze configuratie
file. (Commando-regel opties negeren deze instellingen.)
fullscreen=yes
Het programma draait in full screen mode, niet in een venster.
nosound=yes
Schakelt het geluid uit.
noquit=yes
Schakelt de 'stop-knop' uit. (Door op [Escape] drukken of op de
'venster sluiten knop' te klikken kunt u het programma toch
afsluiten.)
noprint=yes
Schakelt het printen uit.
printdelay=SECONDEN
Het printen wordt beperkt tot een print per zoveel seconden.
printcommand=COMMAND
(Alleen Linux en Unix)
Gebruik het COMMAND om een PNG bestand te printen. Is dit niet
ingesteld dan is het standaard commando:
pngtopnm | pnmtops | lpr
De PNG file wordt eerst omgezet naar een NetPBM 'portable anymap',
vervolgens omgezet naar een PostScript file, welke dan naar de
printer gestuurd wordt met het "lpr" commando.
simpleshapes=yes
Schakelt het draaien van het 'vorm' gereedschap uit. Klikken,
slepen en loslaten is dan nog nodig om een bepaalde vorm te
tekenen.
uppercase=yes
Alle tekst verschijnt in hoofdletters. Dit is voor kinderen die
pas hebben leren lezen.
grab=yes
Tux Paint zal proberen alle muis en keyboard acties te beperken
Hiermee worden acties beperkt die de gebruiker buiten Tux Paint
zouden kunnen brengen ( bijvoorbeeld: met [Alt]-[Tab] door de
verschillende vensters 'lopen', [Ctrl]-[Escape], enz.)
nowheelmouse=yes
Dit schakelt de ondersteuning voor de 'wiel-muis' uit. Normaal
wandelt u met het wieltje door het selectiemenu rechts.
saveover=yes
Dit schakelt het dialoogvenster "Bestand bestaat al
overschrijven...?" uit. Met deze optie wordt elke oudere versie
overschreven.
saveover=new
In tegenstelling tot de optie hierboven, wordt met deze optie
steeds weer een nieuw bestand aangemaakt. De oude bestanden worden
op deze manier nooit overschreven.
saveover=ask
(Deze optie is vervallen omdat dit de standaard instelling is.)
Standaard opent er zich een dialoogvenster met de vraag of het
oude bestand overschreven mag worden.
lang=LANGUAGE
Start Tux Paint op in een van de ondersteunde talen. U kunt uw
keuze maken uit de volgende talen:
+------------------------------------------------------+
|english |Amerikaans-Engels | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|britisch-english |Brits-Engels | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|brazilian-portuguese|Portugees-Braziliaans|Braziliaans|
|--------------------+---------------------+-----------|
|catalan |Catalaans | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|czech |Tjechisch | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|danish |Deens | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|dutch |Nederlands | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|finnish |Fins | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|french |Frans | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|german |Duits | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|hungarian |Hongaars | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|icelandic |IJslands | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|italian |italiaans | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|norwegian |Noors | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|spanish |Spaans | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|swedish |Zweeds | |
|--------------------+---------------------+-----------|
|turkish |Turks | |
+------------------------------------------------------+
-----------------------------------------------------------------
De systeem instellingen teniet doen door middel van de .tuxpaintrc
Als een van de bovengenoemde opties ingesteld zijn in
"/etc/tuxpaint/tuxpaint.config", kunt u deze ongedaan maken in uw eigen
"~/.tuxpaintrc" file.
Voor true/false opties, zoals "noprint" en "grab", kunt u deze eenvoudig
gelijk stellen aan 'no' in uw "~/.tuxpaintrc" file:
noprint=no
uppercase=no
Ook kunt u commando-regel opties gebruiken om deze instellingen ongedaan
te maken. bijvoorbeeld:
print=yes
mixedcase=yes
----------------------------------------------------------------------
Commando-regel opties
Opties kunnen ook op de commando-regel meegegeven worden bij het
opstarten van Tux Paint. Enkele voorbeelden:
--fullscreen
--nosound
--noquit
--noprint
--printdelay=SECONDS
--simpleshapes
--uppercase
--grab
--nowheelmouse
--saveover
--saveovernew
--lang LANGUAGE
Deze schakelen de hierboven beschreven opties in.
--windowed
--sound
--quit
--print
--printdelay=0
--complexshapes
--mixedcase
--dontgrab
--wheelmouse
--saveoverask
Deze opties kunnen gebruikt worden om instellingen in de
configuratie files teniet te doen. (Is de optie niet ingesteld in
het configuratiebestand dan is het teniet doen van de instelling
natuurlijk onnodig.)
--locale locale
Om Tux Paint in een van de ondersteunde talen te starten kijkt u
het beste in het hoofdstuk "Een andere taal kiezen" Hier kunt u de
instellingen van de locale strings (bijvoorbeeld, "de_DE@euro"
voor Duits) vinden.
(Is uw locale al ingesteld, bijvoorbeeld met "$LANG" omgeving
(shell) variabele, dan is deze optie onnodig, omdat Tux Paint uw
omgevingsvariabele herkent.
--nosysconfig
Onder Linux en Unix zorgt deze optie ervoor dat de systeem
configuratie file "/etc/tuxpaint/tuxpaint.conf", niet gelezen
wordt.
Alleen uw eigen configuratie bestand, "~/.tuxpaintrc", zal gelezen
worden (mits deze bestaat).
----------------------------------------------------------------------
Commando-regel informatie opties
De volgende opties geven informatie op het scherm echter Tux Paint zal
hiermee niet opstarten.
--version
Geeft de versie en de datum van uw Tux Paint programma. Deze optie
geeft ook aan welke opties ten tijde van het compileren werden
meegegeven. Voor meer informatie zie (INSTALL.txt en FAQ.txt).
--copying
Geeft korte informatie over de licentie waaronder Tux Paint wordt
uitgebracht.
--usage
Geeft een overzicht van alle beschikbare commando-regel opties.
--help
Geeft korte help informatie over Tux Paint.
----------------------------------------------------------------------
Een andere taal kiezen.
Tux Paint is vertaald in een aantal talen. Om een taal te kiezen kunt u
de code "--lang" als optie meegeven op de commando-regel( bijvoorbeeld:
"--lang spanish") ook kunt u gebruik maken van "lang=" instelling in de
configuratie file (bijvoorbeeld: "lang=spanish").
Tux Paint leest ook de variabelen ingesteld in uw omgevings locale.
(Deze instelling kunt u teniet doen door op de commando-regel de code
"--locale" optie mee te geven (zie boven)).
De volgende talen worden ondersteund:
+-----------------------------------------------------+
|Locale Code| Language | Language |
| | (eigen naam) | (Nederlandse naam) |
|-----------+-------------------+---------------------|
|C | |Engels |
|-----------+-------------------+---------------------|
|ca_ES |Catalan |Catalaans |
|-----------+-------------------+---------------------|
|cs_CZ |Cesky |Tjechisch |
|-----------+-------------------+---------------------|
|da_DK |Dansk |Deens |
|-----------+-------------------+---------------------|
|de_DE@euro |Deutsch |Duits |
|-----------+-------------------+---------------------|
|en_GB | |Brits Engels |
|-----------+-------------------+---------------------|
|es_ES@euro |Espanol |Spaans |
|-----------+-------------------+---------------------|
|fi_FI@euro |Suomi |Fins |
|-----------+-------------------+---------------------|
|fr_FR@euro |Franc,ais |Frans |
|-----------+-------------------+---------------------|
|hu_HU |Magyar |Hongaars |
|-----------+-------------------+---------------------|
|is_IS |Islenska |IJslands |
|-----------+-------------------+---------------------|
|it_IT@euro |Italiano |Italiaans |
|-----------+-------------------+---------------------|
|nb_NO |Norsk (bokmal) |Noors (bokmal) |
|-----------+-------------------+---------------------|
|nn_NO |Norsk (nynorsk) |Noors (nynorsk) |
|-----------+-------------------+---------------------|
|nl_NL@euro |Nederlands |Nederlands |
|-----------+-------------------+---------------------|
|pt_BR |Portuges Brazileiro|Braziliaans Portugees|
|-----------+-------------------+---------------------|
|sv_SE@euro |Svenska |Zweeds |
|-----------+-------------------+---------------------|
|tr_TR@euro | |Turks |
+-----------------------------------------------------+
De omgevingsvariabele locale instellen
Het veranderen van uw locale instellingen heeft grote invloed op uw
systeem!
Zoals aangegeven hierboven kunt u uw taal kiezen door een optie mee te
geven op de commando-regel.("--lang" en "--locale"), Tux Paint zal de
locale setting van uw omgeving overnemen.
Het volgende geeft uitleg hoe u omgevings locale kunt instellen:
Linux/Unix gebruikers
Verzeker u allereerst dat de locale die u wilt gebruiken is
ingeschakeld. Dit doet u door de file "/etc/locale.gen" op uw systeem
te bewerken. Vervolgens voert u het programma "locale-gen" als root
uit.
NB: Debian gebruikers kunnen het commando "dpkg-reconfigure locales". uitvoeren
Voordat u Tux Paint start, stelt u uw "$LANG" omgevingsvariabele in op
een van de locales zoals hierboven aangegeven. (Wilt u dat alle
programma's die meertalige ondersteuning bieden vertaald worden dan kunt
u het volgende in uw login script plaatsen: ~/.profile, ~/.bashrc,
~/.cshrc, etc.)
Bijvoorbeeld in de Bourne Shell (BASH):
export LANG=es_ES@euro ; \
tuxpaint
En in de C Shell (TCSH):
setenv LANG es_ES@euro ; \
tuxpaint
----------------------------------------------------------------------
Windows gebruikers
Tux Paint zal de locale instellingen herkennen en de betreffende
bestanden automatisch gebruiken. Het onderstaande is dan ook alleen maar
voor mensen die andere talen willen uitproberen.
Het eenvoudigste is om '--lang' te gebruiken in de snelkoppeling (zie
voor meer informatie de "INSTALL.txt"). Echter door een MSDOS Prompt
venster te gebruiken is het ook mogelijk om een commando als:
set LANG=es_ES@euro
te starten. Dit verandert uw instellingen voor de duur van dat DOS
venster.
Wilt u echter de zaken permanent veranderen, probeer dan de
'autoexec.bat' file te bewerken door gebruik te maken van het Windows'
"sysedit" gereedschap:
Windows 95/98
1. Klik op de 'Start' knop en kies 'uitvoeren...'.
2. Type "sysedit" (met of zonder aanhalingstekens).
3. Klik 'OK'.
4. Zoek het AUTOEXEC.BAT window in de Systeem Configuratie Editor
5. En voeg het volgende onderaan het bestand toe:
set LANG=es_ES@euro
6. Sluit de systeem configuratie editor, en beantwoord alle vragen met
'ja'.
7. Herstart uw computer.
Om de veranderingen op uw hele computer (en voor alle programma's) door
te voeren is het beter om de regionale instellingen in uw
configuratiescherm aan te passen:
1. Klik op de 'Start' knop en selecteer 'instellingen | configuratie
scherm 2. Dubbel-klik op "regionale instellingen".
3. Selecteer de taal / regio uit het menu.
4. Klik 'OK'.
5. Start de computer opnieuw op.
----------------------------------------------------------------------
Titel scherm
Als Tux Paint voor het eerst opstart verschijnt er een titelpagina.
[Title Screenshot]
Als deze pagina geladen is kunt u op een willekeurig toets drukken of op
de muis klikken om verder te gaan. (Na ongeveer 30 seconden gaat de
titelpagina vanzelf weg.)
----------------------------------------------------------------------
Hoofd scherm
Het hoofdscherm is verdeeld in de volgende secties:
Linkerzijde: Gereedschapbalk
De gereedschapbalk bevat teken- en bewerkingsgereedschappen.
[Tools: Paint, Stamp, Lines, Shapes, Text, Magic, Undo, Redo, Eraser, New, Open, Save, Print, Quit]
Midden: Tekenpapier
Het grootste deel van het scherm is het teken- papier
[(Canvas)]
Rechterzijde: Selectie hulpmiddelen
Afhankelijk van het gekozen gereedschap, laat de
rechterzijde verschillende dingen zien. Bijvoorbeeld
als de kwast geselecteerd is, zijn er aan de
rechterzijde verschillende kwasten, naar keuze,
beschikbaar. Is het stempel gereedschap geselecteerd
dan laat de rechterzijde verschillende beschikbare
vormen en / of afbeeldingen zien.
[Selectors - Brushes, Letters, Shapes, Stamps]
Onder: De kleuren
A De beschikbare kleuren zijn aan de onderkant te
zien.
[Colors - Black, White, Red, Pink, Orange, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple, Brown, Grey]
Onderaan: Help
Helemaal aan de onderkant van het scherm verschijnt
Tux de Pinguin met handige tips en andere informatie.
(Bijvoorbeed: 'Kies een vorm. Beweeg de muis om te draaien, klik om te tekenen etc.)
--------------------------------------------------------------------------
Beschikbare gereedschappen
Teken gereedschappen
Kwast
Met het kwast gereedschap kunt u uit de vrije hand tekenen.
De kleuren kiest u aan de onderzijde, de kwast kiest aan de
rechterzijde.
Houdt u de muistoets ingedrukt dan 'schildert' de kwast, de
beweging van de muis volgend.
Terwijl u tekent speelt er een geluidje. Is de kwast groter
dan klinkt het geluid lager.
--------------------------------------------------------------------------
Stempel gereedschap
Het stempel gereedschap is als een stempel uit de
stempeldoos of als een sticker die opgeplakt wordt.
Hiermee kunt u de beschikbare plaatjes in uw tekening
'plakken'.
Als u met de muis beweegt dan ziet u de omtrek van
het plaatje de muis volgen. Verschillende stempels
kennen verschillende geluidseffecten.
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Lijn gereedschap
Met dit gereedschap kunt u rechte lijnen tekenen. U
maakt gebruik van de verschillende kwasten en kleuren
zoals beschreven bij het kwast-gereedschap.
Klik op de muistoets en houd deze toets ingedrukt.
Als u de muis beweegt ziet u een hulplijn, deze lijn
geeft aan waar de lijn getekend wordt als u de toets
loslaat.
Bij het loslaten van de muistoets klinkt een
"sproing!" geluid.
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Vorm gereedschap
Met dit gereedschap kunt u eenvoudige vormen tekenen.
Deze vormen zijn, naar keuze, volledig gevuld met een
kleur of bestaan alleen uit lijnen.
Selecteer de vorm aan de rechterzijde (cirkel,
vierkant, ovaal, etc.).
Klik op het papier en sleep met de muis. Sommige
vormen veranderen van vorm (rechthoek, ovaal), andere
niet (vierkant cirkel).
Als u klaar bent laat u de muistoets los.
Normale mode
Door met de muis te bewegen kunt u nu de vorm
draaien.
Klikt u opnieuw dan wordt de vorm op het papier
gezet.
Eenvoudige vormen mode:
Is het programma met de optie
"--simpleshapes" opgestart dan bestaat
er geen optie om de vorm te draaien.
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Tekst gereedschap
Kies een lettertype aan de rechterzijde en een kleur
aan de onderkant. Klik op het papier en typ de
gewenste tekst. Terwijl u typt verschijnt de tekst op
het scherm.
Druk [Enter] of de [Return] toets en de cursor gaat
een regel naar beneden.
Klikt u op een andere plaats in de tekening dan zal
uw tekst naar die plaats verschuiven. U kunt dan daar
weer verder gaan met typen.
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Tover gereedschap (Speciale Effecten)
Het tover gereedschap is eigenlijk een verzameling
gereedschappen. Kies een van de "speciale effecten"
aan de rechterzijde. klik en sleep in de tekening om
het effect te zien.
Regenboog
Deze optie is te vergelijken met de kwast. Echter,
deze kwast gebruikt alle kleuren van de regenboog.
Sparkles
Deze optie tekent gele 'sparkles' (spatten) op de
tekening.
Spiegelen
Klikt u in de tekening met deze optie geselecteerd
dan zal de tekening gespiegeld worden.
Flip
Te vergelijken met spiegelen echter nu in verticale
richting.
Vervagen (blur) van de tekening
Deze optie vervaagt de tekening.
Blokken
Deze optie zorgt ervoor dat de tekening er
'blokkerig' gaat uitzien.
Negatief
Met deze optie worden de kleuren geinverteerd, zwart
wordt wit en omgekeerd.
Vervagen van kleuren (Fade)
Hiermee vervaagt u de kleuren. Gaat u met de muis een
aantal keren over dezelfde plaats dan zal deze plek
uiteindelijk wit worden.
Krijt optie
Deze optie zorgt ervoor dat de tekening er als een
krijttekening gaat uitzien.
Druip-effect
Hiermee laat u de verf van de tekening druipen.
Aandikken
Zorgt ervoor dat de donkere kleuren aangedikt (nog
dikker) worden.
Verdunnen
Vergelijkbaar met 'aandikken' echter omgekeerd.
Vullen
Hiermee vult u een deel van de tekening met een kleur
naar keuze.
-------------------------------------------------
Gum gereedschap
Dit gereedschap is te vergelijken met de kwast.
Alleen schildert de gum alleen met wit. De tekening
wordt als het ware uitgegumd.
Als u met de muis beweegt ziet u een groot vierkant
de muis volgen. Het gedeelte dat door dit vierkant
begrensd is zal wit worden.
Onder het gummen zal er een geluidje klinken.
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Andere gereedschappen
Ongedaan maken (undo)
Klikt u op dit gereedschap dan zal de laatste actie ongedaan
gemaakt worden. U kunt meerdere stappen achter elkaar
ongedaan maken.
NB: U kunt hiervoor de gebruikelijke sneltoets [Control]-[Z]
gebruiken.
--------------------------------------------------------------------------
Opnieuw doen (redo)
Met dit gereedschap maakt u het ongedaan maken
ongedaan. Met andere woorden u kunt het ongedaan
maken weer herstellen.
Deze toets kunt u zo vaak gebruiken als u de ongedaan
maken toets heeft gebruikt."
NB: De hierbij behorende sneltoets is [Control]-[R]
--------------------------------------------------------------------------
Nieuw
Door op deze toets te drukken begint u een nieuwe
tekening. Het programma vraagt u eerst om een
bevestiging.
NB: De sneltoets hierbij is [Control]-[N].
--------------------------------------------------------------------------
Open
Deze optie laat u een overzicht zien van alle
tekeningen die u tot dusver heeft bewaard. Zijn er
meer tekeningen dan ruimte op het scherm beschikbaar
is dan kunt u eenvoudig de "Omhoog" en de "Omlaag"
pijltoetsen gebruiken.
Klik op de tekening om te selecteren..
* Klik op de groene "Open" knop om de tekening te laden.
(U kunt ook dubbel-klikken op de tekening zelf.)
* Klik op de bruine "wissen" (prullenbak) knop om de geselecteerde
tekening te verwijderen. Vervolgens wordt u om een bevestiging
gevraagd.)
* Ofu klikt op de rode "terug" knop om terug te keren naar de tekening.
Kiest u ervoor een bestaande tekening te openen en u heeft uw
huidige tekening nog niet opgeslagen dan zult u gevraagd
worden of u deze wilt bewaren of niet. (Zie ook "Bewaren".)
NB: U kunt ook de sneltoets [Control]-[O] gebruiken om een
nieuw bestand te openen.
--------------------------------------------------------------------------
Bewaren
Hiermee bewaart u uw huidige tekening.
Is de tekening nog niet eerder bewaard dan zal er een
nieuwe 'tumbnail' in uw lijst gemaakt worden (er
wordt dus een nieuw bestand aangemaakt worden)
NB: Het programma vraagt niet om een bestandsnaam. De
tekening zal worden bewaart en u hoort een
fototoestel geluid.
Echter als u de tekening al eerder heeft bewaard dan
zal het programma u eerst vragen of u de oude
tekening wilt overschrijven of dat u een nieuw
bestand wilt aanmaken.
(NB: Heeft u de opties "saveover" of "saveovernew" ingesteld dan
zal het programma u niets vragen. Zie voor meer informatie het
"Opties" hoofdstuk
NB: De sneltoets voor een tekening op te slaan is zoals
gebruikelijk [Control]-[S] .
--------------------------------------------------------------------------
Afdrukken (Print)
Klik op deze knop en uw tekening zal afgedrukt
worden.
Afdrukken uitschakelen
Heeft u de "noprint" optie ingesteld (met
"noprint=yes" in de Tux Paint configuratie file) of u
heeft bij het opstarten de optie "--noprint"
meegegeven dan zal de "Afdrukken / Print" knop niet
werken.
Zie hiervoor ook het "Opties" hoofdstuk van dit
document.
Het aantal afdrukken begrenzen
Heeft u de "printdelay" optie ingesteld in de
configuratie file "printdelay=SECONDEN" of door bij
het opstarten de optie "--printdelay=SECONDEN" mee te
starten. Dan kan er slechts elke SECONDEN een afdruk
gemaakt worden.
Bijvoorbeeld met de "printdelay=60" kunt u slechts
elke minuut een afdruk maken.
Voor meer informatie zie het hoofdstuk "Opties".
Andere Print Opties
(Alleen Linux en Unix)
Het afdrukken onder Linux gebeurt door het PNG
bestand om te zetten naar een Postscript bestand. Dit
PostScript bestand wordt vervolgens naar de printer
gestuurd.
pngtopnm | pnmtops |lpr
Dit commando kan verandert worden door de "printcommand"
waarde in Tux Paint's configuratie bestand te wijzigen.
Voor meer informatie ziet u weer het "Opties" hoofdstuk.
--------------------------------------------------------------------------
Stoppen
U kunt Tux Paint op een aantal manieren afsluiten,
door op de "Stop" knop te klikken, door het Tux Paint
venster te sluiten of door op de "Escape" toets te
drukken.
(NB: De "Stop" knop kan uitgeschakeld
zijn!(bijvoorbeeld door bij het opstarten de
"--noquit" optie mee te geven) Echter de [Escape]
toets blijft werken. Voor meer informatie zie het
"Opties" hoofdstuk.
Voordat het programma afsluit zal het u eerst om een
bevestiging vragen.
Als u ervoor kiest om het programma af te sluiten en
u heeft uw huidige werk nog niet opgeslagen dan zal
het programma u eerst vragen om uw tekening op te
slaan. Is het geen nieuwe tekening dan vraagt het
programma eerst nog een bevestiging om uw oude werk
te overschrijven of het werk als een nieuwe tekeing
op te slaan.(Zie ook het hoofdstuk "Opslaan". )
NB: De laatst opgeslagen tekening zal automatisch
geladen worden bij het opstarten van Tux Paint!
--------------------------------------------------------------------------
Andere afbeeldingen in Tux Paint laden
Het dialoogvenster van Tux Paint laat u alleen met Tux Paint programma
gemaakte tekeningen zien. Toch is het mogelijk om ander afbeeldingen of
foto's in te laden.
Hiervoor is het nodig om de afbeeldingen naar het PNG (Portable Network
Graphic) formaat om te zetten. Daarna plaatst u de afbeelding in de
werkdirectory van Tux Paint. ("~/.tuxpaint/saved/" onder Linux en Unix,
"userdata\saved\" onder Windows.)
De 'tuxpaint-import' gebruiken
Linux en Unix gebruikers kunnen de "tuxpaint-import" shell-script
toepassen. Deze wordt meegeinstalleerd bij de installatie van Tux Paint.
Het maakt gebruik van de NetPBM gereedschappen om de afbeelding om te
zetten.("anytopnm"), Het formaat van de afbeelding zal worden aangepast
zodat het binnen het Tux Paint's venster past ("pnmscale"), vervolgens
wordt de afbeelding omgezet naar een PNG formaat ("pnmtopng").
Tux Paint maakt ook gebruik van het "date" commando om de huidige datum
en tijd te lezen. Dit is immers hoe Tux Paint namen geeft aan de
gemaakte tekeningen. (Tux Paint vraagt geen bestandsnamen wanneer u een
bestand wilt openen, weet u nog?)
Om de 'tuxpaint-import' te gebruiken typt u het eenvoudig op he
commando-regel en geeft u de om-te-zetten bestandsnaam op.
De afbeeldingen worden omgezet en in de betreffende Tux Paint map
geplaatst. NB: Doet u dit voor bijvoorbeeld u zoon of dochter dan moet u
het commando uitvoeren onder hun inlognaam.
Een voorbeeld:
$ tuxpaint-import grandma.jpg
grandma.jpg -> /home/username/.tuxpaint/saved/20020921123456.png
jpegtopnm: WRITING A PPM FILE
De eerste regel ("tuxpaint-import grandma.jpg") is het uit te voeren
commando. De volgende twee regels zijn output van het programma.
Start u vervolgens Tux Paint dan zult u zien dat de betreffende
afbeelding beschikbaar is bij de 'open' optie. U hoeft alleen nog maar
te dubbel-klikken op de 'thumbnail'.
Met de hand omzetten....
Helaas moeten Windows gebruikers de afbeeldingen met de hand omzetten.
Hiervoor moet u gebruik maken van een programma dat in staat is een
afbeelding op te slaan in het PNG formaat. (Zie hiervoor het "PNG.txt"
bestand.)
De grootte van de afbeelding dient beperkt te zijn tot 448 pixels bij
376 pixels.
Sla de afbeelding op in het PNG formaat waarbij u de afbeelding de voor
Tux Paint gebruikelijke naam geeft:
YYYYMMDDhhmmss.png
* YYYY = Jaar (2003)
* MM = Maand (01-12)
* DD = Dag (01-31)
* HH = Uur, in 24-uurs formaat (00-23)
* mm = Minuten (00-59)
* ss= Seconden (00-59)
bijvoorbeeld:
20020921130500
- voor September 21, 2002, 13:05:00
De afbeelding dient u te plaatsen in de betreffende Tux Paint directory.
(Zie boven.)
Voor Windows is dit de "userdata" map.
----------------------------------------------------------------------
Tux Paint uitbreiden
Tux Paint is eenvoudig uit te breiden. Dit kunt u doen door bestanden
(zoals kwasten en / of stempels) op w harde schijf te plaatsen.
NB: Om Tux Paint bekend te maken met de veranderingen moet u het
programma opnieuw opstarten.
Waar moeten deze bestanden komen?
Standaard files:
Tux Paint zoekt naar de verschillende data-bestanden in de 'data'
directory.
Linux en Unix
Onder dit besturingssysteem is een en ander afhankelijk van de
ingestelde waarde bij de compilatie van Tux Paint. "DATA_PREFIX" Voor
meer informatie bekijkt u het bestand INSTALL.txt.
Standaard is echter de volgende directory in gebruik:
/usr/local/share/tuxpaint/
Heeft u het programma als een RPM pakket verkregen dan is waarschijnlijk
de volgende map in gebruik:
/usr/share/tuxpaint/
Windows
Tux Paint zoekt naar een directory genaamd 'data'. Dit is de map die het
installatieprogramma gebruikte om Tux Paint te installeren:
C:\Program Files\TuxPaint\data
----------------------------------------------------------------------
Persoonlijke bestanden
Kwasten, stempels, lettertypes etc. kunnen ook in uw persoonlijke map
geplaatst worden.
Linux en Unix
Uw persoonlijke Tux Paint directory is "~/.tuxpaint/".
Bijvoorbeeld uw home directory is "/home/karl", dan is uw Tux Paint
directory "/home/karl/.tuxpaint/".
Vergeet u de punt (".") niet voor de 'tuxpaint'!
Windows
Uw persoonlijke Tux Paint map is hier "userdata" genoemd en bevindt zich
in dezelfde map als de executable file:
C:\Program Files\TuxPaint\userdata
Om kwasten, stempels en lettertypes toe te voegen kunt u het beste
subdirectories aanmaken onder uw persoonlijke Tux Paint directory met de
namen "kwasten", "stempels" en "fonts".
Bijvoorbeeld u heeft een kwast gemaakt met de naam "bloem.png", deze
plaatst u dan in "~/.tuxpaint/kwasten/" onder Linux of Unix.)
----------------------------------------------------------------------
Kwasten
De kwasten en lijnen die u in Tux Paint gebruikt zijn gewoon zwart-wit
PNG afbeeldingen.
De transparantie van de PNG afbeelding wordt gebruikt voor de vorm van
de kwast. Dit betekent dat de vorm 'anti-alias' kan zijn en gedeeltelijk
transparant.
Afbeeldingen van kwasten mogen niet groter zijn dan 40 pixels bij
40 pixels.
U plaatst ze in de "brushes" directory.
NB: Zien uw kwasten er allemaal uit als vierkanten of rechthoeken dan
heeft u vergeten de alpha transparantie toe te passen! Zie de
documentatie in de file "PNG.txt"!
----------------------------------------------------------------------
Stempels
Alle stempel-files worden in de "stempels" directory geplaatst. Het is
handig om de diverse stempels op hun beurt weer over meerdere submappen
te verdelen. U heeft bijvoorbeeld sub-directories voor stempels
betreffende "halloween" en "kerstmis"
Afbeeldingen
Rubber Stempels in Tux Paint kunnen bestaan uit een aantal files. Het
bestand dat nodig is, is natuurlijk de afbeelding zelf.
De stempels, zoals ze door Tux Paint gebruikt worden, zijn PNG
afbeeldingen. Ze kunnen zwart-wit of in kleur zijn. De alpha
transparantie van de PNG afbeelding bepaalt de eigenlijke vorm. Anders
zouden al u stempels rechthoeken zijn.
Deze PNG's kunnen elke afmeting hebben echter in de praktijk lijkt
100 pixels bij 100 pixels (100 x 100) groot genoeg te zijn voor
Tux Paint.
NB: Zien al uw stempels er uit als rechthoeken of vierkanten, dan is dat
omdat u vergeten bent alpha transparantie te gebruiken! Zie voor meer
informatie het bestand "PNG.txt".
----------------------------------------------------------------------
Informatieve tekst
Een tekst (".TXT") file met dezelfde naam als het PNG bestand.
(bijvoorbeeld "picture.png" met de tekst file "picture.txt" opgeslagen
in dezelfde directory.)
Meertalige ondersteuning
Regels beginnend met "xx=" (waar "xx" staat voor een van de ondersteunde
talen bijvoorbeeld "de" voor Duits, "fr" voor Frans, enz.) zullen
gebruikt worden onder de verschillende ondersteunde locales.
Is er geen vertaling beschikbaar voor de gebruikte locale, de default
string (de eerste regel, welke in het Engels is) wordt dan gebruikt.
Windows Gebruikers
Gebruikt u NotePad of WordPad om deze files te bewerken of aan te maken,
Zorgt u dan ervoor deze files op te slaan als gewone tekst files met de
extensie ".txt" op het einde van de bestandsnaam...
----------------------------------------------------------------------
Geluids effecten
WAVE (".WAV") files met dezelfde naam als de PNG file in dezelfde
directory. (bijvoorbeeld "picture.png" met het geluids effect
"picture.wav".)
Taal ondersteuning
Geluiden voor de verschillende locales (het geluid is bijvoorbeeld een
woord of naam en u wilt de vertaalde versie van het betreffende woord),
hiervoor maakt u WAV files aan met de naam van de locale in de filenaam:
"STAMP_LOCALE.wav"
Het geluidseffect behorend bij "picture.png", als Tux Paint gestart
wordt in het Spaans, is dan "picture_es.wav". In het Frans:
"picture_fr.wav".
Kan er geen aangepast geluidseffect geladen worden dan zal Tux Paint
proberen om het standaard geluid te gebruiken. (bijvoorbeeld:
"picture.wav")
----------------------------------------------------------------------
Stempel opties
Behalve een vorm, een beschrijving en een geluid kunt u een stempel nog
andere attributen meegeven. Dit doet u door een 'data file' aan te maken
voor de stempel.
Een stempel data file is een tekst file welke de opties bevat.
Deze file heeft dezelfde naam als de PNG afbeelding maar een ".dat"
extensie. (Bijvoorbeeld de "picture.png"'s data file is de tekst file
"picture.dat" in dezelfde directory.)
Gekleurde stempels
Stempels kunnen een "kleur" of een "tint" hebben.
Stempels met een kleur
"Gekleurde" stempels werken als de kwasten - u kiest de stempel voor de
vorm , vervolgens kiest u de kleur. (Symbool stempels, zoals de
rekenkundige en de muziek stempels zijn hier een voorbeeld van.)
Van de originele afbeelding wordt alleen de transparantie ("alpha"
kanaal) gebruikt. De kleur van de stempel is gevuld.
Voeg het woord "colorable" toe aan de data file van de stempel.
Stempels met een tint
"Getinte" stempels zijn vergelijkbaar met de "gekleurde stempels",
echter bij de "getinte" stempels zijn de details van de originele
afbeelding bewaard. (Met andere woorden, de originele afbeelding wordt
gebruikt echter de kleurverzadiging wordt veranderd aan de hand van de
gekozen kleur.)
Voeg het woord "tintable" toe aan de data file van de stempel.
Windows gebruikers
U kunt NotePad of WordPad gebruiken om deze files aan te maken. Opslaan
als tekst file met de ".dat" extensie op het einde.
----------------------------------------------------------------------
Lettertypes / fonts
De door Tux Paint gebruikte fonts zijn TrueType Fonts (TTF).
Deze kunt u eenvoudig in de "fonts" directory plaatsen. Tux Paint zal
bij het opstarten het lettertype laden. De fonts zijn dan beschikbaar in
vier groottes.
----------------------------------------------------------------------
Meer Informatie
Voor meer informatie leest u eerst de documentatie die geleverd wordt
bij Tux Paint.
Heeft u hulp nodig, neemt u dan contact op met New Breed Software:
http://www.newbreedsoftware.com/
Ook u kunt deelnemen in de diversen Tux Paint mailing lists:
http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/lists/
Автор
Medeyaaa
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
15
Размер файла
50 Кб
Теги
readme
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа