close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Отчет

код для вставкиСкачать
MIIHI4CTEPCTB O OEPA3 OBAHAf,
OPBHEYPI'CKOfr OBJIACTII
460000, r.Opeu6ypr, yl.flocruvr xoaa, 27
rcre$ou: (3532) 77 -44-41;
rere$arc: (3 532) 7 7 -9 5 -3 6
e-mail : minobr@obraz-orenburg.ru,
Ha Ng OT
MvnucrepcrBoM o6pasonanvrs. paccMorpeH Lr
rpeГЂrucaHlrr or 15.10.2012 J\b 01/15-5598 (361)
,{npexropy MOEY
< Cpe4Hxr o 6rqeo6pasoBareJrbHalr
rrrKoJra n. fory6oГ№ Oarer>
IrleamuHoft A.B.
yn. IllxoruHax,9.2, n. fony6oГ№ OaxeJr,
,{orvr6aponcnraft pafi on, Opeu6yprcxax
o6nacm, 46273I,
Haqaruurzxy orГЂena o6pasonauur
aГЂM r{Irr4 crp aI\krrr Mwr4rlkr rr aJrbH o f o
o 6pa-:onaunx [orvr6aposcxrft
paГ‹ou Opeu6yprcroft o6racru
Cu1,opeHxo M.H.
y:l.40 ner Or<rs6px, a.20,
n. .{ou6aponcruГ‹, .{ou6aponcrufi
paГ№on, Open6yprcxas o6racrs, 4627 34
rrpr{H.rrr orqeT o6 IacnolHeHl4a
ro ycrpaHeHr4ro HapylreHr{Г№
3 aKoHoГЂareJlbcrBa Po c cuГ‹crcoГ№ @ e4ep aryu B qacrr4 opraHr{3 arlr4r4 o 6p a3 oBareJrbH oro
npoqecca.
Ha.raJrrHr4K yup aBn enr4s, KoHTp ont
r4 HaГЂ3opa, nurleH3rrp oBaHufl,
r{ aKKpeГЂr{Tarlr{r4 oy
P.M.(DeaesГ«ra
(3s32) 34-26-62
Г‰/
H.H.CanpbrKr{Ha
Автор
vakosenko
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
128
Размер файла
535 Кб
Теги
отчет
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа