close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Апостроф, спрощення, префікси, м'який знак

код для вставкиСкачать
Вправи на закріплення
Апостроф
Роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердого приголосного позначається апострофом.
Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї: 1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б'ю, п'ять, п'є, в'язи, у здоров'ї, м'ясо, рум'яний, тім'я, мереф'янський, В'ячеслав, Стеф'юк.
Примітка. Апостроф не пишеться, коли перед губним звуком стоїть кореневий приголосний (крім р): дзвякнути, мавпячий, свято, тьмяний, цвях, але: верб'я, торф'яний, черв'як.
Коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф пишеться, як і в тих же словах без префікса: зв'язок, зв'ялити, підв'язати, розм'якшити.
2. Після р: бур'ян, міжгір'я, пір'я, матір'ю, кур'єр, на подвір'ї.
Примітка. Апостроф не пишеться, коли ря, рю, рє означають сполучення м'якого р із наступними а, у, е: буряк, буряний, крякати, рябий, ряд, крюк, Рєпін.
3. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: без'язикий, від'їзд, з'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати, роз'юшити, роз'яснити; дит'ясла, пан'європейський, пів'яблука, але з власними назвами через дефіс: пів-Європи Примітка 1. Після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишеться: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти.
4. У імені Лук'ян та усіх похідних словах від нього.
3. Перекласти українською .
Безъязыкий, взгорье, подъём, въехать, вьючный, двухъярусный, изъясняться, мясорубка, подъязычный, съесть, семья, Юрьев, объявление, Лукьянченко, отъехать, буря, Репин, рябой, развязка, кровью, мышцы, доверие, памятник, обезьяний, морковный, пьеса, объединиться, праздник, вянет, гвоздь, подъезд.
НАПАМ'ЯТЬ 
Спрощуються такі групи приголосних:
-ждн- - -жн-
-здн- - -зн-
-стл- - -сл-
-стн- - -сн-
-зкн- - -зн-
-скн- - -сн-
-слн- - -сн- Винятки:
Шістнадцять, хвастливий, пестливий, зап'ястний,
кістлявий, хворостняк,
форпостний, аванпостний, баластний, контрастний,
компостний, випускний,
вискнути, рискнути,
пропускний, допускний
та похідні від них.1.Без...іменний, бур...я, подвір...я, об...єм, мавп...ячий, Лук...ян, пів...яблука, пів...Ялти, матір...ю, верб...я, св...ято, зіп...явся, під...яремний, дит.....ясла, з...єднати, з...економити, кон...юктивіт, інтерв...ю, солом...яний, п..юре, моркв...яний, в...ялий, лл...ю, зв...язок, тьм...яний. 2.Записати слова
Зліс...ний( ), кількіс...ний( ), совіс...ний( ), форпос...ний( ), тиж...невий( ), жаліс...ний( ), хвас...ливий( ), гігант...ський, ( ),
проїз...ний( ), радіс...ний( ), зап...яс...ний( ), вартіс...ний( ), реміс...ник ( )
пристрас...ний( ), шіс...надцять( ), пис...нути ( ),виїз...ний( ), волос...ний( ), мас...ний( ),
тріс...нути( ),блис...нути( )
очис...ний( ), чес...но( ), буревіс...ник( ), блис...нути( ), випус...ний( ), капос...ний( ).
НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-
Префікси пре- та при- слід розрізняти за значенням.
Префікс пре- надає словам значення збільшеної ознаки: пречистий, премудрий, презручно, премило.
Префікс при- надає словам значення наближення, приєднання: приїхати, приклеїти, прикріпити, а також значення неповноти дії або ознаки: приморозити, прилягти, причинений, примружений.
Префікс прі- вживається у словах прірва, прізвище, прізвисько.
1.Розкрити значення фразеологізмів. Переписати, вставляючи пропущені букви. Позначити в словах орфограму "літери е-и у префіксах".
Пр..хилити небо. Погляд пр..кипає. Пр..красна половина. Пр..кусити язика. Пр...солоджувати язика. Пр...тиснути до стіни. Пр..гріти гадюку за пазухою. Пр..щемити хвіст. Опинитися над пр..рвою (на краю пр..рви).
2. Вставити пропущені літери.
Моя пр..красна Україна - квіток і сонця сторона. (В. Сосюра.) То була Пр..чиста Діва, на руках Дитина: ненаглядна християнству до кінця картина. (П. Куліш.) Та й мудра ж паска продалась! Височенька, легесенька, чепурна, жовта та пр..жовта! (Г. Квітка-Основ'яненко.) В своїй несхитності я пр..сягнувсь Тарасу. (М. Самійленко.) Так се ти пр.їхав у Київ пр...мудрості набиратись? (Панас Мирний.) І правди жар пр..ляже на серця. (А Малишко.) Осінній сад пр..гадує весну. (Г. Коваль.) Ласкаво пахнуть пр..бережні луки. (М. Рильський.) Траві пр..снилася коса, тому й тремтить на ній роса. (А. Качан.) Добрий ранок, Пр...дніпров'я, що готуєш ти мені? (М. Стельмах.) Камінна баба, темна і важка,- Пр...чорномор'я давнього Венера. (П. Воронько.) Мені барвінку пр..неси в руках і пр..неси мені в очах любистку. (Є. Гуцало.) Хай буде світло спогадом пр..дивним. (Л. Костенко.) А у горниці тій хороше та пр..хороше, гарно та пр..гарно! (Г. Квітка-Основ'яненко.) Думку не пр..боркати розкуту. (М. Самійленко.) Сині очі я забуду, карі пр..гадаю. (В. Сосюра.) А ти не запізнюйся, в гості пр.їдь. (А. Малишко.) Скільки відтінків має чекання! Скільки пр..світлих і чорних глибин! (П. Воронько.) Пр..гаслий шепіт бродить між людьми. (Б. Олійник.) Осінь кленам фарбувала крони, пр..крашала їм багрянцем скроні. (В. Раєвський.) Мертві дерева стояли над ним, наче пр..цвинтарні старці.(М. Стельмах.) У пр...вокзальних квітниках жар чорнобривців дотліває. (А. Качан.) Зоряна нічка пр..мчала на конях, землю туманами вкрила. (Д. Луценко.) Тож не питайте, що мені іще пр..мріялось в блакитному сіянні. Мені в сю ніч пр..снився місяць ясний, високе небо, вільний виднокіл. (Леся Українка.) Пр..рода пр...красного така, що чим більше на шляху до нього трапляється перешкод, тим більше воно вабить. (Г. Сковорода.) Які фатальні наслідки й пр..чини великий світ над пр..рвою пасе! (Л. Костенко.)
3. Розкрити значення та з'ясувати походження поданих фразеологізмів, при потребі скориставшись словником. Визначити орфограму у виділених словах.
Пр...красна Єлена.Пр...йшов, побачив, переміг.Пр...боркання норовливоїПр...мудрий піскар. НАПИСАННЯ ПРЕФІКСА З-(С-)
Префікс с- пишемо перед літерами к, п, т, ф, х
(Кафе "Птах"): сказати, спитати, стиснути, сформований, схил.
Перед іншими літерами вживається префікс з-: збудувати, зліпи ти, зцементувати.
Якщо корінь розпочинається сполукою кількох приголосних, вживається префікс зі-: зіскочити, зібганий, зіткнення.
1. Утворити від поданих слів нові слова за допомогою префікса з-(с-) __берегти, __клеїти, __чіпляти, __прямувати, __молотити, __мастити, __фотографувати, __творити, __турбувати, __сунутися.
2 . Вибрати з дужок префікс. Позначити в словах орфограму "літери з-с у префіксі з- (с-, зі-)".
І. Держава наша __будеться і буде. (Н. Диб'як.) __чепились на смерть на землі твоїй рабство й свобода. (М. Самійленко.) В дурних поклонах __чесані лоби. (М. Шевченко.) Нам важко стояти на __схилі куртому, та квітне бузок добровіс...но. (П. Перебийніс.) Ми всі __братались і __сестрились, новим овіявши старе.(М. Рильський.) Люблю вклонятися доземно землі, яка мене __родила. (А. Камінчук.) Вернися, синку, матір __пом'яни, щоб тільки серця не (з,с)сушила спрага! (А. Малишко.) Коли народу __ціпило уста, то я його словами говорила. (Г. Гордасевич.) Хай людям принесе це слово благовісне журбу __цілющую і животворний біль!(М. Рильський.) Розмахнулись до моря степи чорноземні, __колихнулися буйним пшеничним крилом. (М. Стельмах.)
II. Робота сама за себе __каже. Тварина ряба зовні, а людина - __середини. Мурашка хоч і мала, а гори __точує. Хто за листочком __ховається, а кого й за деревом видно. Як погано __шив, то хоч добре випрасуй. Як руки __кроять, так спина __носить. Уміла рука і вночі не __схибить. __сукане вдвоє довше тримається. (Нар. творч.)
3. Переписати, додаючи потрібний префікс.
Мала мурашка, а гори ..точує. Праця й гори ...рівнює. Уміла рука і вночі не ..хибить. ..садили з возу та прямо на лід. Добре ..шиті чоботи добре й носяться. Думай ..вечора, а починай удосвіта. З дурнем ...чепився - дурнем ..робився. Копійка карбованцем цементована. (Нар. творч.)
Повторення і закріплення вивченого
1.Впишіть, де необхідно, апостроф.
Пір_я, подвіря, сузіря, ганчіря, любов_ю,
кровю, верфю, матірю, дитясла, півявора, Лукян, миш_як, пять, девять, ім._я.
Сузір я, тімя, соловя, буря, духм_яний,
вербя, трьох_ярусний, в_язати, моркв_яний, курява, підїзд, цв_ях, під_яремний, солом_яний, бурян, 2.До поданих слів доберіть спільнокореневі, які слід писати з апострофом.
Арфа , язик , риба , перо , гора , хлопець , єдність , олово .
3.Впишіть префікс з- (с-). Прочитайте подані слова вголос, запам'ятайте їх написання.
питати,казати,_простувати, _креснути,_проектувати, _фотографувати,фокусувати,_хопити, _топтати, тривожити, красити, _фальшувати, _варити, _ганяти, _робити, _дригнутися, _відати,_містити, _молотити,_цідити,_ламати, _дармувати, _жерти, _шити, _писати, _фокусувати, _будити, _різати, _молотити, _приймати, _колотити, _цементувати, _росити, _сохнути, _міряти, _рвати, _дригнутися, _гріти, -ховати, _тратити, _тиснути, _косити, _ховати, _найти, _хилитися.
4.Утворіть слова за допомогою префіксів пре-, при-.
вести, порошило, вітати, тихийтихлий, ___дивний, вокзальний, довгий, __чудово, ___морський,___красне,красити,йти.
5. Використовуючи подані префікси утворіть нові слова
летіти
морожений спокійний
голосно
будувати
ПРЕ-старий
старкуватий
носити
клеїти
ПРИ-гаряче
сісти
ступати
марився
міцно
Позначення м'якості приголосних
Коли пишеться Ь
Знаком ь позначається м'якість приголосних звуків.
1. Ь пишеться:
а) Після м'яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу: вісь, ґедзь, кінь, мідь, наморозь, палець, суть, швець; близько, восьмий, ганьба, Грицько, дядько, кільце, молотьба.
б) Після м'яких приголосних у середині складу перед о: дьоготь, дзьоб, льон, сьомий, трьох, тьохкати.
2. Зокрема ь пишеться:
а) У словах на:
1) -зький, -ський, -цький; -зькість, -ськість, -цькість; -зько, -сько, -цько; -зькому, -ському, -цькому; -зьки, -ськи, -цьки: близький, вузький, волинський, донецький; близькість, людськість; близько, військо, багацько; по-французькому (по-французьки), по-українському (по-українськи), по-німецькому (по-німецьки).
Примітка. У словах баский, боязкий, в'язкий, дерзкий, жаский, ковзкий, плаский (плоский), порский, різкий і похідних утвореннях: боязкість, в'язкість, баско, різко тощо знак м'якшення не пишеться, оскільки тут з, с разом із к не творять суфіксів -зк-, -ск-.
2) -енька, -енько, -онька, -онько; -енький, -есенький, -ісінький, -юсінький: рученька, батенько, голівонька, соколонько; гарненький, малесенький, свіжісінький, тонюсінький.
б) Після м'якого л перед наступним приголосним: їдальня, кільце, ковальський, пальці, рибальство, сільський, спільник.
Примітка. Не ставиться м'який знак після л у групах -лц-, -лч-, коли вони походять із -лк-: балка - балці, галка - галці, галченя, монголка - монголці, Наталка - Наталці, Наталчин, рибалка - рибалці, рибалчин, спілка - спілці, спілчанський, але: Галька - Гальці, Гальчин.
в) У родовому відмінку множини іменників жіночого роду м'якої групи І відміни й середнього роду на -нн(я), -ц(е) II відміни: друкарень, їдалень, крамниць, матриць, пісень, робітниць, стаєнь; бажань, знань, кілець, місць, сердець і серць.
г) У дієслівних формах дійсного та наказового способу: будить, будять, здається, косить, косять, коситься, робить, роблять, робиться, ходить, ходять; будь, будьте, винось, виносьте, виносься, кинь, киньте, стань, станьте, трать, тратьте.
Коли Ь не пишеться
Знак м'якшення (ь) не пишеться:
1. Після р у кінці складу або слова: вірте, кобзар, лікар, перевір, секретар, тепер, школяр, Харків.
2. Після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами -ств(о), -ськ(ий): інженер, інший, кінчик, менший, тонший, Уманщина; волинський, громадянський, освітянський, селянський; громадянство, селянство. Але: бриньчати, доньчин, няньчин, няньчити та ін., бо в твірних основах між приголосними виступає ь: бренькіт, донька, нянька.
3. Після м'яких приголосних, крім л, якщо за ними йдуть інші м'які приголосні: вінця, кінцівка, користю, ланцюжок, радість, світ, свято, слід, сміх, сніг, сніп, сьогодні, танцювати, щастя; але: різьбяр (і різьбар), тьмяний і похідні від них.
Примітка. Коли ь уживається у формі називного відмінка іменника, то він зберігається й у всіх інших відмінках; коли ж у називному відмінку його нема, то й в інших відмінках він не пишеться; пор.: Галька - Гальці, дівчинонька - дівчиноньці, письмо - на письмі, редька - редьці; але: галка - галці, сторінка - сторінці, пасмо - у пасмі.
4. Після л в іменникових суфіксах -алн-(о), -илн-(о): держално, пужално, ціпилно та ін., але в зменшених формах ь пишеться: держальце, пужальце й под. 5. Між подвоєними м'якими приголосними: буття, волосся, галуззя, гіллястий, життя, каміння, ллється, приладдя, сіллю.
6. Після д, н, т перед суфіксами -ченк(о), -чук, -чишин: безбатченко, Панченко, Федченко; Радчук, Степанчук; Гринчишин, Федчишин, але після л пишеться ь: Михальченко, Михальчук.
7. Після ц у кінці - іменників чоловічого роду іншомовного походження: Галац, кварц, палац, паяц, Суец, шприц, а також у деяких вигуках: бац, буц, гоц, клац.
Вставте, де необхідно, м'який знак
1. Чіл..не, област.., р..ясно, різ..бяр, ад..ютант, нян..ка, духм..яний, асфал..т, арф..яр.
2. Різ..ба, Парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховане.., у куз..ні, прал..ня, гарнен..кий, тіт..ці, рибон..ки, брен..кати. .
3. Улюбленец.., козац..кий, різ..бяр, адмірал..с..кий, їд..те, Н..ютон, аквалан..гіст.
4. Ковал..чук, щонаймен..ший, учител..ство, камін..чик, різ..бяр, сон..ця, медал..йон, чотир..ма, лял..ці, с..міх, бат..ківс..кий 5. Промін..чик, міл..йон, ос..овий, пун..ктуація, ател..є, дос..є, ус..мішка, Брянс..к, кін..чик, різ..бяр, нян..чити, св..ято. Дослідження-відновлення
На місці крапок поставте, де потрібно, м'який знак. Дослідіть, у яких випадках м'якість приголосного в українській мові не позначається.
Кіл..кіс..т.., сіл..с..кий, чукот..с..кий, міц..ніс..т.., діял..ніс..т.., від..ділен.., Кос..тя, с..міливіст.., щас..тя, с..вятковий, пал..ці, радіс..т.., віс..тю, Нас..тя, з..ріліс..т.., Кол..с..кий, Іл..ля, всес..віт..ня, вугіл..ля, піз..ня, майбут..нє, курил..с..кі, галуз..зю, гордіс..т.., маз..ю, весіл..я, в намис..ті, вітал..ня, читал..ня, боз..ня, плат..ня, Трет..яковс..ка, Трет..як, Ул..яна, урал..с..кий, майбут..нє, олен..чин, кан..йон, виход..те, Гор..кий, Хар..ків, ател..є, жен..шен, барел..єр.
Вставити пропущені букви.
Зіграй мені, вівчарю, на сопіл...ці. Смаглява ніч в колис...ці гір гойдала місяця малого. Зачіплянка полюбилася Вірун..ці ще й тим, що тут люди і рано встають, схід-сонця не просипають. Дон..чині корали зорями ранковими палали .
Козак на коника схопився, Марусен..ці вклонився.
Рибал..ці дощ не перешкода. Сухо в жмен..ці, порожньо в кишен...ці.
Чоловік у горіл..ці, як собака в скаженівці. Любо нен...ці, як дитина в чес...ті. (Нар. творч.)
ПОВТОРЮЄМО, ЗАКРІПЛЮЄМО
1.Перепишіть слова. Замість крапок, де потрібно, поставте м'який знак. Поясніть правила його вживання.
а) Люд...с...кіс...т..., піс...ня, с...віт, с...піл...ний, близ...кіс...т..., с...огодні, ц...огорічний, мен...шість, різ...бяр, громад...с...кіс...ть, шіст...десят..., промін...чик, мален...кий, Уман...щина, нян...чити, дон...ці, уман...с...кий, Пан...ченко, Мирон...чук, Іл...ля, чотир...ох, у мис...ці, на гіл...ці, до він...ця, волин...с...кий, Гуцул...щина, вітерец..., Гал...чин, тихесен...кий, Гор...кий, жнец...;
б) Громадян...с...кий, копіювал...ний, пужал...но, Тетян...чин, ласун...ці, л...отчик, ковз...кий, лічил...ник, вікон...ця, Натал...ці, селян...с...кий, галуз...зю, лл...єт...ся, в'яз...кіс...ть, у спіл...ці, повіс...т...ю, куз...ня, стат...тя, домен...щик, козац...кий, голубон...ці, дев'ят...сот..., тон...ший, сімнад...цят..., порад...ся, Михал...чук.
в) Нiч..., заєц..., нен...ка, промiн...чик, бiл..., кiн..., папiрец..., степ..., сiм..., сiл..., кров..., аптекар..., тiн..., туш..., л...он, сiк..., с...огоднi, вiдрiж... .
2.Перекладіть та запишіть українською мовою подані нижче слова. Зіставте й поясніть їх написання. З п'ятьма словами (на вибір) складіть речення.
Полесье, степь, Сибирь, карандаш, секретарь, роскошь, горько, дробь, ночь, календарь, Харьков, запорожский, французский.
3. Запишіть слова у дві колонки: 1) у яких вживається апостроф; 2) у яких не вживається апостроф.
Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, ател...є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кан...йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дов..янути, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція.
4. Випишіть слова у дві колонки: у першу - відбувається спрощення, у другу - не відбувається.
Пристрас/ний, контрас/ний, хвас/нути, кількіс/ний, у доблес/ному, зап'яс/ний, знавіс/нілий. радіс/ний, у мас/ному.
5. На місті крапок поставте букви з або с.
Бе...порадний, бе..болісний, бе..карний, бе..культурний, ..кріпити, ..бити, ..шкребти, ..хилити, ..орати, ..шити, ро...саджувати, ..сохнути,
..фабрикувати, ..хвалити, бе..посередній, ..формувати, ..казати, бе..силля, ..чинити, ро..клад, ..творити, бе..коштовний, ...повна, ...чесати.
За допомогою префікса з- чи його варіантів зі-, с- утворіть нові слова від поданих.
Жарити, жати, робити, сипати, рвати, сунути, їхати, гріти, ходити, орати, писати.
Замість крапок вставте пропущені букви є, и, чи і. Поясніть уживання префіксів.
Пр..берегти, пр..славний, пр..мудрий, пр...зводити, препарувати1, присвоїти, пр...буток, пр..мовляти, пр...своїти, пр..мат, пр..варений, президент, пр..бій, пр..крашати, пр..бій, пр..давній, пр..чудовий, пр..злий, пр..морозити, пр..відкритий, пр..боркати, пріор2, пріоритет3, пр..добрий, пр..бережний, пр..в'язати, п..р..орати, пр..звисько.
1 Препарувати .1) Виготовляти препарат, препарати (у 1 знач.).
2) Готувати друкарський набір до фотографування.
3) перен. Обробляти, переробляти що-небудь певним чином, надавати чомусь відповідної форми, відповідного вигляду для якихось потреб, для якоїсь мети.
2 Пріор. 1) У католицькій церкві - настоятель чоловічого монастиря; за раннього середньовіччя - помічник абата.
2) Другий після великого магістра (гросмейстера) сановник у духовно-лицарських орденах і масонських ложах.
3 Пріоритет. 1) У католицькій церкві - настоятель чоловічого монастиря; за раннього середньовіччя - помічник абата.
2) Другий після великого магістра (гросмейстера) сановник у духовно-лицарських орденах і масонських ложах.
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
Автор
233   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
1 632
Размер файла
97 Кб
Теги
апостр, префікси, спрощ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа