close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 47 от 25 ноября 2017 г.

код для вставкиСкачать
Еженедельная газета Осакаровского района Карагандинской области
Еженедельная газета Осакаровского района
СУББОТА 25 ноября 2017 года
Құрметті
осакаровтықтар!
Уважаемые
осакаровцы!
1 желтоқсанда Қазақстан халқы – Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті Күнін
атап өтеді. Президенттік мектеп жетістіктерімен əлемдік деңгейдегі саясаткер ретінде танылып отырған Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы
Назарбаевтың еңбегі айрықша.
Бұл күнде Қазақ елі төрткүл əлемге танымал. Еліміз жедел дамудың жаңа жолы мен
үлгісін қалыптастырды. Қазақстан даму
қарқыны
жағынан
көшбастаушы
мемлекеттердің қатарына қосылды.
Қысқа ғана мерзім ішінде үлкен дəрежеге
жеткен Қазақстан Республикасы халықаралық
ынтымақтастық
тұжырымдамасын
нақтылады. Елбасы ядросыз қарусыз əлем қалыптастыруда жəне бейбітшілікті
қолдайтын, əлемдік қауіпсіздік пен тұрақтылықты сақтай білетін Шанхай Ынтымақтастық
Ұйымы, Еуразия Одағы сияқты халықаралық құрылымдарды дүниеге əкелудің бастамашысы бола білді.
Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың экономист жəне саясаткер ретіндегі жеке
беделі елде қолайлы инвестициялық ахуалдың қалыптасуына, көптеген мемлекеттермен
жəне халықаралық қаржы инситуттарымен қарқынды экономикалық ынтымақтасуға игі
ықпал етті.
Құрметті жерлестер!
Баршаларыңызды 1 желтоқсан – Тұңғыш Президент Күні мерекесімен шын жүректен
құттықтаймыз.
Елбасы еліне, Елі Елбасына сенеді. Мерейіміз үстем, еліміздің абыройы арта берсін!
Болашағымыз жарқын болып, жаңа Тəуелсіз жас мемлекетіміз гүлдене берсін.
Баршаларыңызға амандық, денсаулық, бақыт пен табыс тілейміз.
Нұркен Кобжанов,
Осакаров ауданының əкімі
1 декабря мы отмечаем государственный
праздник - День Первого Президента Республики Казахстан. Это значимое событие в
честь нашего Елбасы, создавшего современную государственность на лучших политических традициях института президентства.
Волевые, смелые решения Президента, его
созидательная сила дали поразительные результаты: современный Казахстан – это суверенное, политически стабильное, динамично
развивающееся государство с социальноориентированной экономикой.
Целостность, независимость, единство в сознании граждан страны и имидж Казахстана как сторонника миролюбивого добрососедства неразрывно связаны с личностью
Главы государства.
Глобальные и региональные инициативы Нурсултана Абишевича Назарбаева в построении антиядерного мира, обеспечении безопасности и стабильности, формировании
диалога между странами подтверждают его международный авторитет, дар политического предвидения и масштаб личности.
Поэтому празднование Дня Первого Президента – это, прежде всего, признание народом выдающихся заслуг Главы нашего государства.
Дорогие земляки! От души поздравляем вас с Днём Первого Президента, желаем семейного благополучия, крепкого здоровья и счастья. Пусть наша Родина – Республика
Казахстан развивается, крепнет и процветает!
Қанат Саққұлақов,
аудандық мəслихаттың хатшысы
Публ и ч ные слушани я
Т ұ ң ғ ы ш Президенті күніне
Жақсы күндерге бірлік пен татулық,
іскерлік пен қабілеттілік арқылы жеттік
1 желтоқсан - Қазақстанның Тұңғыш
Президенті күні мемлекеттік мерекесі. Ел
Парламенті 2011 жылы арнайы заң
қабылдап, онда Тұңғыш Президент күнін
мемлекеттік мереке деңгейінде белгілеген
еді. Егемен елдің айтулы датасына
айналған осынау күні Қазақстан халқы
жалпыұлттық сайлау барысында ел
тағдырын
Нұрсұлтан
Əбішұлы
Назарбаевтың қолына сеніп тапсырды.
Қазақстан Республикасындағы тұңғыш рет
демократиялық негізде жүзеге асқан
бүкілхалықтық сайлау нəтижесінде егемен Қазақстанның негізін салушы Нұрсұлтан Назарбаев Тұңғыш Президент
болып сайланды. Кеңестер Одағы ыдырап, егемендіктің ауылы жақындап келе
жатқан тұста Елбасы қазақстандықтарға
алдағы өмірдің жеңілге түспейтіндігін,
бірақ жақсы күндерге бірлік пен татулық,
іскерлік пен қабілеттілік арқылы жетуге
болатынын, оған əркімнің ерік - жігерінің
іс – қимыл, қажыр – қайраты қажет екенін
жасырмай айтты.
Осылайша елде нарықтық реформаларды
жүргізу, азық - түлікпен қамтамасыз ету,
жұмыспен қамту, бейбіт елдің өмір
қауіпсіздігін сақтау, адамдар тұрмысын
қалыпқа келтіру міндеті барынша бой көтерді.
Осындай жағдайда Республика Президенті
лауазымы көтерген ұсыныстар парламенттің
тиісті шешімдерімен ресімделіп отырды.
Соның нəтижесінде жалпыға ортақ сайлау
1991 жылдың 1 желтоқсанына белгіленді.
«Енді ғана қабылданған жаңа заңға сəйкес
парламент менің кандидатурамды Президент
лауазымына ілгерілетті. 1991 жылдың
қарашасында өткен алғашқы бүкілхалықтық
сайлау науқанын еске түсіре отырып айтарым, менің «қарсыластарым» кілең мықтылар
еді. Бірақ олар нақты саясаткерлер деңгейіне
көтерілгендерден еместін. Бұл айқындықтан
тыс, бірақ сол қиын кезеңде қалыптасқан
№ 47 (7583)
күрделі ауандағы өте ықпалды себеп болатын», деп еске алады Елбасы. Бұдан əрі
Мемлекет басшысы сол жылдардағы сайлау
науқанына дайындық барысында бір ай
ішінде іс жүзінде Қазақстанның барлық
өңірлерін аралап шыққанын, Қарағандының,
Жезқазғанның, Өскеменнің кеншілерімен
жəне металлургтерімен, Маңғыстау жəне
Жамбыл облыстарының тұрғындарымен кездескенін айтады. Сондай жолсапарлардың бірінде Елбасы арнайы жұмыс сапарымен
Осакаров ауданында болады.
«Мен жаңа, сол кезде енді ғана игеріле
бастаған Теңіз кен орны нысандарында
болып,
олардың
жұмысшыларымен
жүздестім. Орал өңірі мен Алматы
облысының ауылдық аудандарында болдым.
Семей,
Курчатов
жəне
Павлодар
тұрғындарымен кездестім. Біздің астықты
орталықтарымыз - Солтүстік Қазақстан,
Ақмола жəне Қостанай облыстарын араладым. Мəдениет жəне өнер қайраткерлерімен,
ғылым жəне шығармашылық интеллигенция
өкілдерімен
кездесулер
өткіздім.
Қазақстандықтармен осындай тікелей тілдесулер барысында мен халықтың кең
қолдауын, оның тарихтың кез келген
сынақтарына жариялы жəне лайықты түрде
жауап беруге деген ортақ тілегін, біздің
көпұлтты Қазақстанда келісім мен бейбітшілікті сақтауға деген ұмтылысын, ортақ
Отанымыздың өсіп - өркендеуі жолында
жұмыс істеуге деген құлшынысын көрдім. Сол
алғашқы сайлаулардағы менің сенім білдірілген адамдарыма ризамын. Олар менің шынайы серіктестерім жəне пікірлестерім
болатын», деп жазады Елбасы. «Дауыс беру
қорытындыларын қандай толқыныс үстінде
күткенім есімде. Жəне бұл толқыныс
ертеңгісін дауыс берудің алдын ала
нəтижелері жарияланған кезде тек күшейе
түсті.
(Жалғасы 2-ші бетте).
œ Ó ‚Ó ‰ Ó ‚ ‰ Î ˇ ‚ Ó Î Ì Ìˡ Ì Ú
Разговор о том, что ТОО «Разрез «Молодежный» настаивает на передаче объектов соцкультбыта, находящихся в его
ведении, на содержание районного бюджета, шел уже несколько лет. За это время,
как известно, на бюджет района им были
переданы спортивный комплекс и детский
сад, а такие объекты, как котельная, водопроводные и канализационные сети до
настоящего времени оставались на балансе разреза. С месяц тому назад руководство корпорации «Казахмыс» частный владелец разреза, поставило, как
говорится, вопрос ребром, категорично
настояв на передаче и этих объектов на
баланс районного бюджета с 1 января
2018 года.
Понять частников можно – какой хозяин
будет терпеть непрофильные затраты, приносящие ему десятки миллионов убытков? С
другой стороны предстоящая реорганизация
не могла не взволновать население поселка,
проживающее в домах, получающих услуги
от коммунальных служб разреза: зная о том,
что содержание этих служб дело весьма затратное, люди, естественно, переживают о
том, потянет ли столь тяжелую ношу бюджет,
сохранятся ли штаты и заработная плата рабочих, будут ли меняться тарифы на тепло,
воду, канализацию? Немало дополнительных
проблем легло и на плечи руководства района – мало того, что принятие на баланс
таких мощных служб требует дополнительных средств, так еще и оборудование котельной, коммуникаций требует солидных
вложений. Однако выбора нет – заручившись
поддержкой акима области, аким района Н.
С. Кобжанов объявил о готовности принять
котельную и коммуникации на баланс районной коммунальной службы, но при опреде-
ленных условиях.
Одним из основных условий стал вопрос о
повышении тарифов на коммунальные
услуги. Как показал анализ состояния дел,
разрез не повышал их в течение нескольких
лет и на текущий момент они оказались самыми низкими в области. Руководство разреза согласилось с этим и обратилось со
своими расчетами и предложениями в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области.
Для того, чтобы процесс утверждения
новых тарифов проходил в условиях гласности и прозрачности, в полной мере отражал
не только затраты, но и учитывал качество
поставляемых услуг, в поселке Молодежном
21 ноября по этому вопросу прошли публичные слушания под председательством акима
района Н. С. Кобжанова и директора Департамента антимонопольного комитета А. Т.
Утекенова.
Представители ТОО «Разрез «Молодежный» подготовили к слушаниям подробный
анализ затрат на содержание котельной, водоснабжение и водоотведение, проинформировали о том, из каких затрат складываются
тарифы на комуслуги, а также сообщили свои
предложения по повышению существующих
тарифов. По их данным, они должны быть повышены в 6-10 раз. Присутствующие на слушаниях приняли активное участие в
обсуждении предложенных разрезом тарифов. Все выступавшие согласились с тем,
что нынешние тарифы действительно низкие
и повышать их нужно. Однако не в таких размерах.
(Окончание на 2 стр.).
2 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Роль Ресурсного центра
в развитии сельского образования
Повышение качества знаний и
развитие человеческого потенциала положены в основу утвержденной
Президентом
Государственной
программы
развития образования на 20112020 годы. Глава государства акцентирует
внимание
на
необходимость проведения коренных реформ. «...Образование
должно давать молодежи не
только знания, но и умение их использовать в процессе социальной адаптации.» - отметил Н. А.
Назарбаев.
Сегодня
проблема малокомплектных сельских школ решается
путем открытия Опорных школ (ресурсных центров), которые объединяют вокруг себя малокомплектные
школы. Ресурсные центры призваны играть ключевую роль в обучении и воспитании, творческом
развитии и профессиональном становлении личности.
Наш ресурсный центр начал работу в 2011 году как экспериментальная площадка.
В 2014 году произошло переименование нашей организации на КГУ
«Опорная школа (ресурсный центр)
на базе гимназии №9 п. Осакаровка» акимата Осакаровского района Карагандинской области.
За опорной школой закреплено 5
сельских малокомплектных средних школ ( СШ № 6 с. Батпак, СШ №
10 с. Николаевка, СШ № 13 с. Озерное, СШ № 17 с. Сункар, ОШ с.
Акпан). Функционирует Координационный совет.
Для изучения в ресурсном центре
учащимся
предложен широкий
спектр курсов по выбору. В учебном
блоке представлено 14 курсов по
естественно-математическому и общественно-гуманитарному направлению. Программы данных курсов
предполагают углубленное изучение предмета и развитие у учащихся интеллекта, творческого
потенциала,
самостоятельного
мышления, навыков самоконтроля
и самоанализа, познавательного
интереса.
С целью создания условий для
развития у обучающихся аналитической, исследовательской культуры, организована проектно исследовательская деятельность,
направленная на развитие ключевых компетенций обучающихся.
Итогом данной деятельности стало
проведение ежегодной ученической
научно-практической конференции
«Поиск и творчество». Созданы
ученические исследовательские лаборатории: «Инженерия моделирования»
(Робототехника),
руководитель Семиков М. В. «Исследовательская химия. Химия
почв», руководитель Кондратова Т.
С. «Исследовательская химия. Содержание и состав эфирных масел
хвойных растений», руководитель
Кондратова Т. С. «Электротехника с
изучением основ автоматизации
производства», руководитель Сушкова О. В. «Исследование качества
пищевых продуктов», руководитель
Костичану Т. Н.
Эти лаборатории позволяют организовать экспериментальную и исследовательскую
деятельность
школьников практической направленности.
Во время сессий учащиеся магнитных школ проживают в пришкольном
интернате,
обеспечиваются 3-разовым бесплатным питанием. Для подвоза
учащихся имеется школьный автобус.
Для организации эффективной
работы в период между сессиями
был выбран метод дистанционного
обучения.
На портале дистанционного обучения созданы все условия для
дистанционного изучения мате-
риала. Проводятся on-line консультации с применением форумов,
чатов, обмена сообщениями, обмена файлами и т.д. Предусмотрена возможность проведения
телеконференций,
вебинаров.
зационном и профессиональном
уровне. Это не только интересная
игра, но и отличный стимул к победе.
Учитель музыки, руководитель
студии «Гармония» Тукашева С. З.
Внедряется кейсовая технология
обучения.
Кроме того, преподавателями
ресурсного центра ведется работа
по разработке и внедрению ЦОР. На
сайте ресурсного центра открыта
страница «Сетевое сообщество
учителей» для оказания методической помощи педагогам, проведения коучингов, трансляции опыта
Назарбаев
интеллектуальной
школы.
С внедрением сайта достигнуто
повышение эффективности и качества обучения, решен вопрос интерактивного общения ученика и
преподавателя.
Опыт работы по объединению
школ в единое образовательное
пространство в апреле 2013 года
был представлен на республиканском семинаре.
В Ресурсном центре реализуется
проект «10 дней на производстве»
Изучение практической части этого
курса предусмотрено на предприятиях, расположенных в районе.
Имеется договоренность о социальном партнерстве с руководителями
сельхозформирований и других учреждений, расположенных в районном центре, районным филиалом
АО «Казпочта», филиал Народного
банка, Районный отдел полиции,
районная больница, детско-юношеская спортивная школа, дошкольные
учреждения,
«Казахтелеком».
В своих выступлениях Президент РК Н.А. Назарбаев часто говорит об усилении воспитательной
работы на всех уровнях образования. В данном направлении для
реализации интереса учащихся к
познанию и творчеству как целенаправленного процесса воспитания и
обучения, в ресурсном центре
большое внимание уделяется воспитательно-развивающему блоку.
Работают постоянно действующие
клубы по интересам (Школа молодого лидера «Келешек», Студия
изобразительного и декоративного
искусства «Фантазия», Студия вокального искусства «Гармония»,
Студия традиционного танца «БиДуман», Школа защитников Отечества
«Сарбаздар»,
Клуб
познавательного досуга «Атамекен», Клуб занимательной информатики «Паутина»). Занятия клубов
ориентированы на создание благоприятного климата в коллективе и
решение задач гармоничного развития здоровой личности.
Учащиеся Ресурсного центра в
2013 году приняли участие в работе
Летней школы лидера на базе летнего лагеря «Жас даурен» г. Каркаралинска,
где
активно
демонстрировали свои лидерские
качества. По итогам работы школы
лидера многие наши воспитанники
были награждены сертификатами и
дипломами.
Стало доброй традицией проведение высшей лиги КВН среди команд школ Ресурсного центра. Эти
игры проходят на высоком органи-
смогла организовать сводный хор
учащихся школ Ресурсного центра
и развивать вокальные данные отдельных учеников сельских школ.
Её воспитанники регулярно выступают в различных мероприятиях,
участвуют в конкурсах районного,
областного, республиканского и
международного уровня.
Примером сотрудничества являются совместные проекты с организациями
дополнительного
образования. А именно, в тесном
сотрудничестве с районным культурно-досуговым центром ежегодно
проводится Гимназический бал, где
воспитанники студии «Би-Думан»
представляют свои танцевальные
постановки. Во время итоговой сессии второй год подряд проводится
флеш-моб, в котором принимают
участие все обучающиеся Ресурсного центра.
Учителя физической культуры совместно с ДЮСШ проводят различные спортивные мероприятия. Во
время зимней сессии организованы
Зимние малые олимпийские игры с
участием учащихся магнитных
школ. В ходе игр проводятся лыжные гонки, конькобежные соревнования, военизированные эстафеты.
Особую роль в развитии патриотического воспитания и гражданской активности у подрастающего
поколения играет руководитель
Школы защитников Отечества
«Сарбаздар» Тунгашбай Д., который совместно с районным отделом по делам обороны ежегодно
проводит серию военно-патриотических мероприятий «Қазақстан
сарбазы». В ходе данного мероприятия организованы встреча с ветеранами вооруженных сил и
воинами-афганцами, показательное выступление призеров республиканских военно-патриотических
игр – учащихся гимназии, военизированная эстафета среди учащихся
сельских школ, соревнования по
стрельбе на приз имени А. Молдагуловой.
Учащиеся и педагоги ресурсного
центра принимают активное участие в различных интеллектуальных и творческих конкурсах и
спортивных соревнованиях.
Опыт работы Опорной школы
был представлен на республиканский конкурс «Лучший Ресурсный
центр». В первом этапе этого конкурса «Опорная школа-гимназия №
9» Осакаровского района стала победителем и обладателем Диплома
1 степени.
3 ноября 2017 года в Астане состоялся заключительный тур республиканского конкурса «Лучший
Ресурсный центр», где мы представляли Карагандинскую область
и были удостоены Диплома II степени.
Н. РЕВЯКИНА,
директор КГУ «Опорная школа
(ресурсный центр) на базе
гимназии № 9 поселка
Осакаровка»,
депутат районного маслихата
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
Жақсы күндерге бірлік пен
татулық, іскерлік пен қабілеттілік
арқылы жеттік
(Соңы. Басы 1-ші бетте).
Менің кандидатурам үшін 8 681
276 сайлаушы, немесе барлық
азаматтардың 98,78 пайызы өз дауыстарын берді. Бұл абсолютті
жеңіс еді! Барлық халықтың жеңісі
болатын! Бірліктің талас - тартыс
қатерінің алдындағы жеңісі еді! Бұл
егемен Қазақстанның жаңа жеңісі
болатын! Бірақ, тіпті, сайлаудың
алғашқы нəтижелері жария етілген
сол минутта бар - жоғы екі аптадан
кейін
Қазақстанның
толықтай
тəуелсіз мемлекет болатынын
ешкімнің де болжай алмағаны
анық», - деп еске алады Нұрсұлтан
Əбішұлы. Кейіннен 1991 жылдың 10
желтоқсанында
Нұрсұлтан
Назарбаевтың ел Президенті лауазымына кірісуінің ресми салтанаты
өтті.
Қазақ елінің Тұңғыш Президенті
Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан
Əбішұлы Назарбаев 6 шілде 1940
жылы Алматы облысының Қарасай
ауданы
Шамалған
ауылында
дүниеге келген.
Қазақ халқы көп жылдары бойы
Тəуелсіз ел болуды армандады. Бұл
арманымыз
1991
жылы
1
желтоқсанда орындалды. Осы күні
Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш Президенті
ретінде
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев сайланды.
Егемен Қазақ елін бүкіл əлемге
паш еткен жəне халқымыздың жадында тарихи мерекеге ұласқан
1991 жылдың 16 желтоқсаны күні
Қазақстан Республикасы Тəуелсіз
мемлекет екендігін дүниежүзіне жариялады. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Тəуелсіздігі
туралы» Конституциялық заңы
қабылданып, Тұңғыш Президент
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың
Қазақстанның аяғынан тік тұрып
қалыптасуы үшін жасаған еңбегі
ұшан - теңіз болды.
Елбасы 1993 жылғы 28 қаңтарда
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік пен басқарудың
құрылымын жеңілдету барысында
жəне
одан
бұрын
шыққан
Конституциялық заңдар ережесін
жинақтай
келе,
Қазақстан
Республикасының Конституциясын
жария етті.
Əділет туы биіктей берсін!
АҚШ президенттік күнін 1885
жылдан бері тойлап келеді. Ол күн
- ақпанның үшінші дүйсенбісі. Бұл
мереке
тұңғыш
рет
Джорж
Вашингтонның құрметіне арналған.
Ал, 1970 жылдан бастап Вашингтоннан басқа АҚШ 16 - шы президенті
Авраам
Линкольнның
құрметіне де өтетін болды.
Ұлыбританияда II Елизавета
патшайымның туған күні - мемлекеттік мейрам. II Елизавета сəуір
айында туса да, мереке маусымның
екінші сенбісінде өтеді. II Елизавета
таққа 1952 жылы отырған, содан
бері 65 жыл.
Исландияда президенттік күн -14
мамыр. Бұл мереке елдің 5 - ші президенті Олавур Рагнар Гримсонның
құрметіне өткізіледі. Осы күні
Исландияның түкпір - түкпірінде
мемлекеттік ту көтеріліп, бүкіл
халық тойлайды.
Голландияда патша ауысқан
сайын патша күніне арналған мейрам да ауысып тұрды. Өйткені бұл
мейрам патшалардың туған күнімен
байланысты болады. Қазіргі таңда
Голландияда 27 сəуір - ең басты
ұлттық мейрам – Патша күні Виллем - Александрдың туған күні
өткізіледі. Осы күні халық қызыл –
сары түсті киіммен көптеген іс - шаралар өткізеді.
Маршалл аралдарында Президенттік күн 17 қарашада өтеді,
өйткені сол күні тұңғыш президент
Амата Кабуаның туған күні. Осы
елмен Қазақстан 2015 жылы
дипломатиялық қарым - қатынас орнатты. Маршалл аралдарының
Тəуелсіздік алуына Амата Кабуаның
үлесі ұшан теңіз жəне ол ел гимнінің
сөзі мен музыкасының авторы.
Оңтүстік Африканың дамыған елі
Боствананың президенті Серетсе
Кхама Президент күні шілде
айының 3 - ші аптасында өтеді. Бұл
кісі елді 14 жыл басқарған. 1966
жылы ел Тəуелсіздік алған кезде ең
артта
қалған
мемлекеттердің
қатарында болса, 35 жыл ішінде
дамыған
елдердің
қатарына
қосылды.
2012 жылдың 1 желтоқсанында
еліміз
алғаш
рет
Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш
Президентінің күнін атап өтті. Бұл
біздің елде жаңа мемлекеттік мейрам ретінде аталып өтуде.
Сержан СМАХАНҰЛЫ
Поводов для волнения нет
(Окончание. Нач.на 1 стр.).
Во-первых, потому что это будет
слишком накладно для населения,
и во-вторых, потому что качество
подаваемых услуг остается низким.
А. Т. Утекенов поддержал выступавших, заверив, что в настоящее
время в Департаменте идет экономическая экспертиза и анализ всех
затрат предприятия, такого повышения, какое запрашивает монополист, однозначно не будет, но рост
тарифа намечается. При этом обязательно будет учитываться качество услуг. Одновременно с этим он
призвал население к экономному
расходованию воды как питьевой,
так и из теплосетей, а для того,
чтобы сумма оплаты за услугу соответствовала потреблению, посоветовал установить счетчики.
Директор угольного «Разреза
«Молодежный» Ф. А. Азизов заверил акима района и участников слушаний в том, что вместе с
коммунальными объектами будет
передана обслуживающая их техника, уголь для котельной на текущий отопительный сезон, и кроме
того, будет постоянно оказываться
помощь в обеспечении их деятельности.
Подводя итоги публичных слушаний, аким района Н. С. Кобжанов
заверил присутствующих, что процедура передачи коммунальных
служб на содержание бюджета находится на особом контроле не
только у него, но и у акима области,
и понимая всю важность и ответственность этого шага, будут приняты все меры к тому, чтобы этот
процесс прошел как можно более
безболезненно, не ущемляя интересы работников этих служб и жителей, а также для того, чтобы
коммунальные объекты работали
на должном уровне.
Е. ВРОНА
Ж аңал ық т ар
Кент ардагерлерімен кездесті
Аудандық ардагерлер алқасының төрағасы Ислам Шəкірбеков
Осакаровка кенті ардагерлерімен кездесу өткізді. Кездесу барысында: «2018 -2027 жылдар аралығында əйелдердің зейнетақы
жасын көтеру, алдағы жылдан базалық зейнетақы төлемін
тағайындау» əдістемесінің өзгеруі туралы Зейнетақымен қамту
орталығының басшысы Əлия Көшкімбаева жəне«Тұрғын үй көмегін
тағайындау мемлекеттік қызметіне енгізілетін жаңалықтар туралы»
Жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімінің сектор
меңгерушісі Анар Телегенова баяндап, ардагерлердің сұрақтарына
жауап берді.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
Кəсіпкерлікті қолдау
Руханият
Діни экстремизм жəне
онымен күрес
«Діни экстремизмді алатын
болсақ, ол адамдар арасына ірткі
салуға, өшпенділік отын тұтатуға,
қантөгістер ұйымдастыруға жол
ашады. Пиғылы бөтен, қазақтың
болмысына жат ағымдарға қазір
тосқауыл қоймасақ, онда ертең
бірлігімізге сызат түседі. Егер
елімізде нағыз таза мұсылман,
Құранның жолымен жүретін
халық көп болса елде береке,
бірлік тыныштық болады» деп
Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы
Назарбаев айтып өткен.
Діни экстремизм , қоғам үшін бұл
– үлкен қауіпті құбылыс. Енді осы
экстремизмнің мағынасын объективті түрде түсіндіріп көресететін
болсақ. Экстремизм (ехtгеmus)
деген латын тілінен енген термин,
сөздік мəні соңғы, шеткі деген
мағынаны білдіреді, ал саяси
мағынасы шектен шыққан көзқарас
пен іс - əрекет арқылы ерекшеленетін күрделі əлеуметтік феномен.
Діни экстремизм – бұл кез келген
діннің кері, қараңғы, қауіпті жағына
тартылу. Бір ғана адамның емес,
барша қоғамның мүдделеріне зиян
келтіретін, жалпыға ортақ танылған
адамгершілік
нормалары
мен
заңдардың
бұзылуына
əкеліп
соқтыратын
нəпсіқұмарлық
көзқарастар мен қағидаларды
қалыптастырып, дамытады. Бір
қарағанда, экстремизм проблемасы
аса қауіпті болып көрінбейді, себебі
тіркелген
экстремистік
қылмыстардың
саны
басқа
түрлердегі
қылмыстармен
салыстырғанда өте аз. Бірақ бұл
экстримизм
қылмысы
жүйелі
сипатқа ие, өйткені олар біздің
қоғамның əртүрлі ұлттық, діни жəне
əлеуметтік топтары арасындағы
бейбітшілік пен келісімге қол сұғып,
саяси жəне құқықтық тұрақтылықты
бұзуға тырысады. Экстремизм проблемасы көптеген елдерге əсер
етуде.
Кемсітушілік
зорлықзомбылық феномені ұзақ жəне
қайғылы тарихқа ие. Бұл біздің
қоғам үшін, мемлекетіміз үшін жəне
əлем үшін экстремизмнің басты
қауіпі.Бүгінгі таңдағы маңызды міндет – жастар мен мемлекетіміздің
азаматтарының бойында діни экстремистік ұйымдардың насихаттарына
қарсы
тұратын
берік
иммунитет қалыптастыру қажет.
Қазақстан Республикасында діни
экстремизм мен терроризмге қарсы
іс-қимыл
жөніндегі
2013-2017
жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасының жүзеге асуының
арқасында
бүгінгі
таңда
ел
тұрғындарының шамамен 90%-ы
түсіндіру
жəне
алдын
алу
жұмыстарымен қамтылды. Салафиттік қауымның 70-ке жуық жетекшілері
мен
белсенділерінің
қазақстандық
қоғамның
құндылықтарына деген шынайы
көзқарасының қайта оралуына
жағдай жасалды. Террористермен
бірге шетелге шығып, соғыс
қимылдарына қатыспақ болған 91
қазақстандыққа шетелге шығуға
тосқауыл
қойылды.Бұл
деген
мемлекетіміздің бұл проблеманы
шектетуге деген ауқымды жұмыс
жоспарының, сапалы түрде жүйеге
асырылып жатқандығы.
Əрбір азамат қоғам тыныштығы
үшін діни экстремизмге табанды
түрде қарсы тұруы тиіс. Қазақ халқы
ертеден - ақ бірліктің, ынтымақтың
маңызын жете түсінген. Бабаларымыздан өсиет болып бізге жеткен
«Бақ қайда барасың ынтымағы мен
бірлігі жарасқан елге барамын деген
қанатты сөз бүгінгі күн ішінде өз
көкейкестілігін
жойған
жоқ.
Кемеңгер бабаларымыз «алтау ала
болса ауыздағы кетер, төртеу түгел
болса төбедегі келер», деп елді бірлікке шақырып отырған. Сондықтан
бəрімізге қастерлі тəуелсіздігіміздің
нығаюы үшін, елімізде ұлтаралық
жəне
дінаралық
татулықтың
сақталуы
үшін
бір
кісідей
атсалысайық. Бірлігіміз бекем,
тəуелсіздігіміз баянды болсын
ағайын.
Есіңде болсын!
1. Сізге таныс емес, көшеде кездескен адаммен дін ұйымның жиналысына
шақыратын
дін
тақырыбындағы диалогқа араласпа
2. Қандай да болсын кездескен
діни ұйымның сенушілері мен ілімін
таратушыларға бірінші кездескенде
өзіңіздің діни көзқарасыңызды білдірмеуге тырысыңыз.
3. Егер сіз алдыңызда тұрған
уағыздаушыға сол діни ұйым туралы
сұрақ
қоюға
шешім
қабылдасаңыз, онда ешқандай кері
əсерсіз болғаны жөн.
4. Егер сізге діни бағыттағы
парақтар, брошюралар, журналдарды оқуға ұсынса рахмет айтып,
сыпайы түрде бас тартыңыз.
5. Егер сіз діни жиналыстарға
қатысуға шешім қабылдасаңыз,
олар
туралы
көбірек
білуге
тырысыңыз, туысқандарыңызбен,
достарыңызбен, жай адамдармен
ақылдасыңыз.
6. Діни ұйымдардың жиналысына
қатыссаңыз, есіңізде сақтаңыз: миссионер – уағыздаушылардың басты
мақсаты – Сізді өз сенімдеріне кіргізіп алу. Ал, Сіздің мақсатыңыз – деструктивтік
діни
ұйымдардың
ықпалына түсіп қалмау.
7. Діни жиналыстарға жалғыз
қатыспаңыз, қасыңызға досыңызды
немесе туысыңызды ертіп жүріңіз.
8.
Сіз
туыстарыңыз
бен
жақындарыңызды тыңдамай рухани
тұрғыда денсаулығыңызды түзеу
үшін
теріс
бағыттағы
діни
ұйымдардың қатарына қосылу
тұрарлық деп ойлайсыз ба?
9. Бұл өмірден бір мақсат пен жетістікке жету үшін, жаныңызға
тыныштық табу үшін дəстүрлі емес
бағыттағы шіркеулер, миссиялар
мен ұйымдарға жоламағаныңыз
жөн.
10. Есіңде болсын! Есте сақта!
Барлығы өз қолыңда, арам
пиғылдылардың арбауына түсіп
қалмау үшін сақ бол!
Махаббат МҰХАМЕДҚАЛИ
3 стр.
Ақпараттық қауіпсіздік мəселелері
«Атамекен» алаңында Қазақстан
Республикасының
ақпараттық
қауіпсіздігін
қамтамасыз
ету
мəселесіне арналған жиын өтті.
«Атамекен» Ұлттық кəсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының
орынбасары Эльдар Жұмағазиев
жиынды аша отырып, күн тəртібіне
электронды
өнеркəсіп
пен
бағдарламалық қамтамасыз етудің
сенімді өнімдерінің реестрі мен
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз
ету саласында кəсіби стандарттарды
дайындау
мəселелері
шығарылғанын хабарлады. Атап
айтқанда сенімді өнімдер реестрін
дайындау, оған енгізудің белгілерін,
сатып алудағы басымдықтарды
əзірлеу мəселелері талқыланды.
ҚР Қорғаныс жəне аэроғарыш
өнеркəсібі вице - министрі Дмитрий
Голобурданың айтуынша қазіргі
таңда электронды өнеркəсіпке
басымдық берілген. «Біз бизнес тарапынан
реестрге
енгізілетін
өнімдердің ережесі, белгілері мен
түрлері
бойынша
ұсынысты
тыңдағымыз келеді», – деді Дмитрий Голобурда.
ҚР Қорғаныс жəне аэроғарыш
өнеркəсібі министрлігі Ақпараттық
қауіпсіздік комитетінің басқарма
басшысы Дархан Ахмедиев еліміздегі
электронды
өнеркəсіптің
ахуалы жайында баяндады.
«Электронды
өнеркəсіп
нарығының жалпы көлемі шамамен
16 млрд теңге. 2017 жылы нақты
көлем индексі бойынша компьютер,
электронды жəне оптикалық өнімнің
өндірісі 113,6% артты. Тұтынушы
жəне кəсіби салада электронды
өнеркəсіп өнімінің негізгі өндірушісі
– «Логиком» АҚ, «Элтекс Алатау»
ЖШС, «Сайман» корпорациясы
жəне басқалары», – деді Дархан Ахмедиев.
Барлық спикерлер мен жиынға
қатысушылар
отандық
компаниялардың артуы үшін электронды өнеркəсіп өнімдері мен
бағдарламалық қамтамасыз етудің
сенімді
реестрі
арқылы
IT
өнімдердің сатып алуларын енгізу,
Қазақстанның IT - компаниялар
қауымдастығы өз кезегінде реестрді
негізгі ереже ретінде пайдалануды
ұсынды.
«Мемлекеттік
техникалық
қызметке қатысты айтсақ, маман
дайындау қажет, бізге кəсібилер
керек», - деп тұжырымдады «Атамекен»
ҚР
ҰКП
Басқарма
Төрағасының орынбасары.
Электронды
өнеркəсіп
пен
бағдарламалық қамтамасыз етудің
сенімді өнімдерінің реестріне енетін
өлшемдер топтамасын жасау үшін
«Атамекен» Ұлттық кəсіпкерлер палатасында жұмыс тобы құрылады.
Оған сарапшылар мен нарық
өкілдері қатыса алады. Кандидатуралар
туралы
ақпаратты
itgreen@atameken.kz поштасына
жолдауды немесе +7 (7172) 919327
нөміріне хабарласуды сұраймыз.
ŒÒ Ì Ó ‚‡ ‚Ó Ò Ô Ë Ú‡ Ìˡ Ô‡ ÚËÓÚËÁχ
Несмотря на то, что наша
жизнь так стремительно меняется, а время преподносит
так много нового, что мы
едва успеваем за ним, нельзя
не заметить, что вместе с тем,
у людей не угасает, а напротив, становится все более
живым интерес к прошлому.
Знать историю своей страны,
своего родного края, города
или самого маленького села,
не просто интересно, это основа воспитания патриотизма. И хотя, глядя на
сегодняшних детей и молодежь, нам, людям старшего
поколения, кажется, что их,
кроме современных гаджетов, ничего не интересует, это
не так, увлечь их чем-то другим всегда можно. Убедил
меня в этом недавний пример – участие в мероприятии
«Устный журнал», проведенном в кустовой библиотеке
поселка Молодежный. Этот
журнал был посвящен 55летию поселка. Его участниками
стали
читатели
библиотеки, учащиеся седьмого класса средней школы
№ 23.
Состоял «Устный журнал» из
двух страниц: первая была посвящена истории поселка, вторая,
под названием «Многоголосье
родного края» - природному миру,
окружающему поселок. С первой
страницей ребят ознакомили сотрудницы библиотеки. Багдат Алтаевна
Кусаинова,
Вера
Александровна Кондратова и
Кумыс Таубаевна Ахметова со-
брали и подготовили к мероприятию большой краеведческий материал. Особенно привлекла
внимание презентация подборки
фотографий прошлых лет, на которых запечатлены яркие моменты строительства канала и
поселка Молодежный, первые
годы разработки угольного месторождения Борлы и становления
углеразреза «Молодежный», рабочие будни тружеников разных
учреждений и организаций поселка. Дети с нескрываемым интересом смотрели на экран,
узнавали знакомые места и лица
и с таким же вниманием слушали
рассказ ведущих.
История поселка очень своеобразна. По сравнению с другими
населенными пунктами района,
он молод. Его строительство началось в связи со строительством
канала Иртыш-Караганда, в 1962м году. Сначала на этом месте
были установлены палатки, в которых поселились первые строители
будущего
мощного
гидротехнического сооружения.
Буквально за несколько лет здесь
вырос благоустроенный поселок
со школой, больницей, детскими
садами, кинотеатром, магазинами. А самое главное, за очень
короткий срок был построен
канал, с 22 насосными станциями, поднимающими иртышскую воду на высоту в 418 метров
и подающими ее населению, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям некогда
остро нуждающегося в воде
Центрального Казахстана. Из
рассказа ведущих ребята узнали
о том, почему каналу было присвоено имя Каныша Сатпаева,
почему одна из улиц поселка
носит имя Тельмана Аспандиярова.
Почти через тридцать лет с момента строительства поселка, он
получил новый импульс в развитии – рядом с поселком открылся
угольный разрез. В поселке
вырос шахтерский микрорайон из
нескольких двух-, трех- и пяти-
этажных домов, еще одна школа,
спортивный комплекс, детский
сад. Чувствовалось, что многое
из того, о чем они услышали в тот
день, было для них открытием.
Вторую страницу «Устного журнала» представил заместитель
директора ГНПП «Буйратау»,
хранитель озер края Елеусиз Тезекбаевич Мизембаев. Он рассказал
ребятам
об
истории
создания, основных задачах природного парка, презентовал им
документальный фильм о достопримечательностях природного
парка, его богатом растительном
и животном мире. А так как сам
Елеусиз Тезекбаевич особенно
увлечен жизнью птиц, то рассказал еще и о птицах, которые
живут на водохранилищах в зоне
канала имени Каныша Сатпаева,
и не только поделился своими наблюдениями, но и показал фотографии птиц, а также каждую из
них сопроводил характерными
для птиц звуковыми фонограммами. Это, конечно, было особенно интересно детям. Никто из
них не мог и подумать, что совсем
рядом живут десятки самых разных и таких красивых птиц.
Ну, а чтобы закрепить услышанное и проверить, насколько
хорошо ребята усвоили поданный
им материал, им было предложено поучаствовать в викторине.
Практически ни один из заданных
вопросов детей не смутил. Отвечали дружно, наперебой и правильно. А потом еще и еще
пересматривали кадры на экране, задавали интересующие их
вопросы, рассматривали собранный краеведческий материал на
тематической полке. И что примечательно, загорелись желанием побывать на экскурсии в
природном парке, предложили
свою помощь в сборе материалов о поселке и его людях. Наверное, это как нельзя лучше
доказывает, что поставленная организаторами мероприятия цель
была выполнена.
Е. ВРОНА
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
4 стр.
К
85 -лети ю
Л итвинс кой
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
ш кол ы -и н т е р н а т а
”‚‡Ê‡ÂÏ˚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË,
‚ÂÚÂ‡Ì˚ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË
ÀËÚ‚ËÌÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚-ËÌÚÂ̇ڇ!
От всей души поздравляем с 85-летием со дня открытия школы-интерната,
который дал «путевку в жизнь» многим детям, став для них настоящим родным уголком, который навсегда останется в сердцах девчонок и мальчишек.
Здесь созданы не только максимально комфортные условия для проживания детей, но и необходимого социального развития. Это самая «многодетная семья» нашего района, жизнь которой наполнена атмосферой дружбы,
любви, заботы и понимания. И в этом заслуга всего работающего здесь коллектива.
От всей души выражаем вам искреннюю признательность за любовь к
вашим воспитанникам, за благородный труд, за доброту и оказываемое внимание, готовность прийти на помощь. Здоровья вам, счастья, любви и семейного благополучия.
Н. Кобжанов,
аким Осакаровского района
К. Саккулаков,
секретарь районного маслихата
ë ˛·ËÎÂÂÏ, ãËÚ‚ËÌÒ͇fl ¯ÍÓ·-ËÌÚÂ̇Ú!
Уходящие годы все дальше
отодвигают события тридцатых
годов, когда тысячи людей насильно были высланы в Казахстан. Из разных областей России
привезли 18 тысяч человек в необжитую степь, где был вбит колышек с названием – поселок №
5, ныне с.Есиль. Людям, обреченным на самовыживание приходилось с нуля начинать новую
жизнь. Жильем для них тогда
служили наскоро вырытые ямы,
где и приходилось им укрываться от холода и ненастья.
Потом начали строить бараки, в
которые к зиме стали вселять по
30 - 50 человек. Спали на земляном полу. Тысячи людей не
смогли перенести страшных испытаний, выпавших на их долю.
Суровая, голодная, страшная
зима 1931-1932 года унесла тысячи
человеческих
жизней.
Сотни детей остались сиротами.
Но это были действительно дети
– сироты, которые нуждались в
опеке и содержании.
В ноябре месяце 1931 года начальником управления по спецпереселению при ОГПУ Акмолинской
губернии А. И. Литвиным дано распоряжение - строить детские дома
для осиротевших детей. Так были
построены землянки и организован
детский дом, который был назван
Литвинским, в честь начальника по
переселению А.И Литвина.
Осиротевшие дети жили в землянках, по 35-40 человек, это называлась группа. Спали без постелей
на земляном полу, лишь в некоторых были нары. Всего насчитывалось 10 землянок по 10 групп, где за
каждой были закреплены воспитатель и няня, которым приходилось
работать не по 7 часов, а столько,
сколько это было необходимо.
Столовой не было, обеды разносили по группам. Школы тогда тоже
не было, учитель приходил в группу
и совместно с воспитателем занимались с воспитанниками. В обязанности няни входило топить печь,
убирать в группе, стирать на ребятишек, сушить обувь, носить уголь
ведрами более чем за 200 метров,
который выдавался по норме.
Часто, во время буранов, воспитатель и няня оставались ночевать в
группах. Из медицинских работников была только одна медицинская
сестра Л.З. Нефедова. Лекарств
было мало, поэтому приходилось
самой оказывать посильную помощь и спасать детей от болезней.
Первым директором детского
дома был назначен Астахов Алексей Александрович, который проработал с 1932 по 1937
годы. Впоследствии директорами работали
Гайдуков И., Великий И.С., Чухров
А.А., Непряхин Н.Д., который стремился сделать все, чтобы воспитанники были сыты, хорошо одеты и
обуты.
На территории поселка размещалось Опытное поле республиканского подчинения. В 1950 году оно
было ликвидировано. Директор детского дома Н.Д Непряхин тогда поехал в Алма-Ату и сумел добиться
того, что 247 гектаров земли и весь
инвентарь были переданы детскому дому. На этих землях начали
выращивать зерновые, овощи, что
было большой прибавкой к столу
воспитанников. В 1964 году началось строительство нового жилого
корпуса, трехэтажного здания на
300 мест, куда вошли школа, столовая, котельная, гаражи. А в 1965
году у воспитанников детского дома
состоялось новоселье и дети перешли в новое здание и детский дом
был переименован в Литвинскую
школу-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Много сделал для
школы-интерната Черкесов Борис
Федорович. Будучи директором, он
сплотил педагогический коллектив.
Запомнилась его жена - Лидия Кондратьевна, прекрасный педагог, человек большой душевной теплоты,
с открытым и отзывчивым на чужие
беды сердцем. Борис Федорович
проработал 20 лет, при нем развивается подсобное хозяйство. Воспитанники помогали выращивать
овощи, картофель, ухаживали за
животными и различными кустарниковыми насаждениями, благодаря
чему были полностью обеспечены
овощами и ягодами.
Сложность проблемы детских
домов и школ-интернатов состоит в
том, что они не просто воспитывают, а порой перевоспитывают и
не одного, а большинство из тех,
кому пришлось пройти через такие
жизненные испытания, каких не
каждому взрослому приходилось
испытывать за всю свою жизнь.
Каким должно быть сердце воспитателя, чтобы любить не только
своих кровных детей, но и 20,30 и
даже 130 воспитанников. Наши воспитатели, проработавшие в школеинтернате более 20 лет, заменили
сиротам матерей. Это Лидия
Адольфовна Сухова, Анна Павловна Зайцева, Нина Александровна Пята, Мария Ивановна
Абрамова, Наталья Николаевна Завилохина. Нельзя не отметить и не
вспомнить воспитателей, которые
своей заботой и теплотой окружали
воспитанников в тех далеких 30-х
годах. Это Клавдия Петровна Забазнова, Мария Ивановна Дубовая,
Нина Степановна Митько, Валентина
Кирилловна
Сапрыкина,
Мария Андреевна Новикова, Надежда Григорьевна Пирогова, Валентина Ивановна Ямковая, Сергей
Афанасьевич Гармаш, Иван Ефимович Дубовой, Константин Васильевич
Кумсков,
Федор
Андреевич Лореш и многие другие.
А как заботились о детях, работавшие тогда здесь няни - Забазнова Прасковья Петровна, Мария
Разуваева, Анна Григорьевна Дергачева, Анна Алексеевна Жихарева, а мастерицы-швеи
Нижебовская Марфа Павловна,
Арендаренко Тамара Васильевна,
Ипатова Валентина Семеновна
шили
ребятишкам
различную
одежду.
Воспитатели и учителя школыинтерната делали все для того,
чтобы дети росли добрыми, трудолюбивыми, внимательными. Ведь,
все что будет заложено детям в
школе, с тем они и пойдут дальше
по жизни.
Конечно, вступать во взрослую
жизнь этим ребятам было намного
сложнее, чем сверстникам с родительской опекой. Раньше в школеинтернате дети обучались с 1 по 8
классы. И получив неполное среднее образование, они могли продолжить обучение только в ПТУ.
Так, не имея никакой поддержки и
жизненного опыта, нередко дети терялись в жизни.
В 1987 году директором Литвинской школы - интерната назначается
Ермолаев
Евгений
Михайлович, который пытается изменить ситуацию. По его мнению,
дети должны обучаться и оканчивать среднюю школу. Областной
Отдел образования поддержал
идею директора. Потом Евгений
Михайлович решает улучшить и жилищно–бытовые условия детей,
большие спальни разделяет на уютные комнаты на 3-4 человека. По-
строен переход, который соединил
жилой корпус, школу и столовую,
потом появилась и своя баня. Благоустраивается и озеленяется территория школы-интерната.
Во времена перестройки, расположенный недалеко Межрайонный
пионерский лагерь, в живописном
месте на берегу реки Карагала, оказался как бы бесхозным. И тогда
директор Литвинской школы-интерната Е.М. Ермолаев ходатайствует
о том, чтобы его передали им в
собственность. И благодаря его настойчивости и упорству удалось добиться этого. Теперь воспитанники
отдыхают здесь все летние каникулы, а в это время в жилом корпусе и школе проводится ремонт.
Много сделал Евгений Михайлович
за 28 лет руководства в Литвинской
школе-интернате. Бывший пионерский лагерь с хозяйской его заботой
стал своеобразным красочным
уголком, где проведен ремонт столовой, клуба, жилых корпусов. Посажено много деревьев и цветов.
120 воспитанников в два потока,
поправили свое здоровье в лагере
«Ишимский», 160 детей отдыхали в
оздоровительном лагере Темиртау,
а воспитатель Семенычева Галина
Васильевна с четырьмя воспитанниками побывала в США. В нынешнем году 21 воспитанник с
воспитателем Чигодайкиной А.С.
отдохнули в Зеренде, а 142 воспитанника побывали в г.Караганде и в
г.Астане на выставке «ЭКСПО2017».
Одаренные дети, такие как Дима
Пуговкин, Сережа Зуев, Вова Присенко обучаются в Республиканской
школе-интернате города Алматы, а
Степан Попов занял первое место
по выразительному чтению в СанктПетербурге, побывал и во Франции.
А еще воспитанники посетили многие города России - Москву, СанктПетербург, Владимир; Украины Киев, Винницу и казахстанский
город Алматы.
Одаренных детей здесь немало.
Они занимаются в кружках художественной самодеятельности, танцами и вокалом. Репертуар
коллектива художественной самодеятельности Литвинской школыинтерната хорошо знают во многих
селах Осакаровского района, где
они всегда желанные гости. Он стал
призером в областном смотре.
Одним словом, где бы наши воспитанники не выступали, везде занимают ведущие места. С увлечением
занимаются ребята и в кружке
«Умелые руки», где учатся шить, вязать, мастерить. После уроков и самоподготовки, ребят ждут спортзал
и стадион, где проводятся секции
по волейболу, баскетболу, теннису.
Воспитанники школы – интерната
постоянные участники районных
спортивных соревнований. А на
областных соревнованиях «Жас
Улан» они заняли третье призовое
место. Традиционными здесь стали
еженедельные
тематические
вечера, дискотеки, где царит атмосфера непринужденности, радостного общения. Благоприятные
условия жизни, постоянная занятость, интересный досуг детей способствуют
тому,
что
в
школе-интернате за последнее
время ни один воспитанник самовольно не ушел с территории.
За 85 лет в стенах детского дома
воспитывалось и обучалось более
9000 детей, в среднем по 300-350
детей в год, а в 2010 году их было
420.
С 2004 по 2010 годы Литвинская
школа-интернат была включена в
Республиканский эксперимент по
внедрению курса «Самопознание»
- инициатива Сары Алпысовны Назарбаевой. Изучение курса важно,
интересно и своевременно для всех
детей Казахстана, а для воспитанников детских домой особенно.
Нельзя не отметить учителей,
проработавших по нескольку лет.
Это Винк Л. Т., Винк Ф. Ф., Винк С.
Ф., Тимофеева С. А., Пята Ф. Г.,
Пята А. В., Агеев А. Н., Агеева О. Н.,
Цибизова Н. И., Большакова Н. И.,
Изосимова Л. Г., Акиншина Г. Ф., А.
А. Уржунцев, воспитатели - Батищева С. Б., Эрдле Н. И., Рауш Е. В.,
Чигодайкина А. С., Лукьянов И. А.,
Цибизов А. Н., медработники - Лукьянова Л. Д., Параваева Н. В., Пырх
Н. В., Рубасова А. Н., Рауш Л. Н. Поваров, которые безупречно готовили
разнообразные
вкусные
блюда - Филиппова Т., Казак Е. В.,
Дамс О. А., Винк О. А., Безобразова
Л. И. Ответственно относились к
своим обязанностям и няни Мацегора З., Безобразова Е., Вольман Л.
Проработала в школе-интернате
многие годы Васина Вера Сергеевна, в таких должностях, как кастелянша, завскладом.
По всей стране разбросала
судьба воспитанников, вышедших
во взрослую жизнь из стен школыинтерната. Они проживают во многих городах и, получив различные
профессии, успешно трудятся, создают семьи и воспитывают детей и
внуков. Например: Мордвинов В. –
капитан дальнего плавания; Васильченко Н. – ректор Усть –Каменогорского
педагогического
института; Истомин В. – летчик;
Павлова Ж. – врач; Протасов Т. –
тренер; Пономарев В. – полковник
полиции; Игнатьев М. – инженер;
Игнатьева К. и Урсалова Г. – педагоги; Кожанбаев Д. – учился по президентскому гранту в университете
США, теперь работает в международном фонде г. Астане; Теленкова
Н. – веттехник; Кагель Д. Л. – начальник охраны в п. Молодежный;
Хамедов Б. С. – начальник связи;
Русаков А. – полковник авиации;
Оразбеков А. - сверхсрочник. И
этот список можно продолжать и
продолжать.
Многие бывшие воспитанники,
после окончания учебных заведений, вернулись в село Литвинское и
теперь трудятся в родной Литвинской школе-интернате. Это заместитель директора по УР, учитель
физики Пята (Прилуцкая) Фатима
Гусмеддиновна, заместитель директора по ТВ Резван Валерий Александрович, воспитатели Сивохина
Эрна Андреевна, Чигодайкина Анастасия Сергеевна, Хурамшин Руслан
Зарифович,
Лукьянова
(Сарафанникова) Елена Владимировна, Сарангова Нина Викторовна,
Сафаров Дамир и Сафаров Ильмар, художественный руководитель
Абишева Карлыгаш Койшибайевна,
няни Сафарова (Лабазинская) Яна
и Самойлова Татьяна, рабочий подсобного хозяйства Тауберт Валерий.
В Литвинской школе-интернате
есть сотрудники, в чьих трудовых
книжках есть только две записи:
«Принят на работу», «Вышел на
пенсию», это ветераны труда, педагоги: Забазнова К.П., Зайцева Н.П.,
Суровикина В.П., Абрамова М.И.,
Сухова Л.А., Винк Л.Т., Пята Н.А.,
Снежковская Н.И. Есть и отличники
просвещения, имеющие немало поощрений и благодарностей за свой
труд, это Жихарева А.А., Нижебовская М.П., Нижебовский Ф.И., Лукьянова А.В., Дамс О.Н., Цибизов
Н.А., Батищева С.Б., Эрдле Н.И.,
Зайберт О.А., Лукьянова Л.Д., Лемешева В., Ипатова В., Первойкина
В.Б.
Богата школа-интернат и трудовыми династиями, где дети сотрудников пошли по стопам родителей:
это Винк Федор Федорович – глава
семьи, преподаватель; Винк Любовь Тихоновна – супруга, учитель
истории; Винк Светлана Федоровна
– дочь, учитель начальных классов;
Глазин Николай Кондратьевич –
глава семьи, зав. хозяйством; Глазина Надежда Ивановна – супруга,
воспитатель; Глазина Татьяна Николаевна – дочь, воспитатель; Снежковский Иван Афанасьевич – глава
семьи, шофер; Снежковская Анастасия Степановна – супруга, няня;
Снежковская Мария Ивановна –
дочь, воспитатель; Снежковская
Надежда Ивановна – дочь, медсестра; Пырх Александр Григорьевич
– глава семьи, рабочий; Пырх Наталья Викторовна – супруга, медсестра;
Пырх
Григорий
Александрович – сын, воспитатель;
Изосимова Любовь Григорьевна –
сестра, заместитель директора; Сивохина Эрна Андреевна – глава
семьи, воспитатель; Сивохина
Светлана Петровна – дочь, воспитатель; Сивохин Дмитрий Петрович
– сын, преподаватель; Лукьянова
Любовь Дмитриевна – глава семьи,
врач; Лукьянов Илья Анатольевич –
сын, воспитатель; Лукьянова Алена
Владимировна – сноха, воспитатель; Первойкин Василий Иванович
– глава семьи, преподаватель; Первойкина Валентина Борисовна – супруга, преподаватель;
Первойкин Николай Иванович –
брат, преподаватель; Первойкина
Нина Ивановна – сноха, детский
врач.
Много изменилось за 85 лет существования Литвинской школыинтерната для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Если в его первые годы
дети жили в землянках, спали на
земляном полу и на нарах, то теперь живут в трехэтажном корпусе,
в жилых комнатах которого на стенах ковры, на полах паласы, в каждой комнате телевизор. Учатся
воспитанники в школе с 1 по 11
классы. В этом году 28 учащихся
окончили 11 класс, все они определены в средние и высшие учебные
заведения.
В настоящее время руководит
Литвинской
школой-интернатом
восьмой по счету директор Акмаганбетов Бауыржан Жанабаевич,
которому хочется пожелать здоровья, успехов, приумножать и
дальше сложившиеся традиции
этого славного детского учреждения.
Отмечая 85-летний юбилей со
дня основания Литвинской школыинтерната для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, от всего сердца хочется
выразить слова блогадарности и
низкий поклон всем ее руководителям и сотрудникам за их благородный вклад в дело воспитания
подрастающего поколения, лишенного самого главного - родительской ласки, любви и тепла.
Крепкого вам здоровья и пусть не
иссякнет источник доброты и милосердия в ваших сердцах. И хотя сегодня ваши воспитанники далеко,
но незримая нить всю жизнь будет
связывать их с домом детства, где
помогли им справиться с жизненными трудностями, отогреть их
сердца.
Сергей Григорьевич
ЛУКЬЯНОВ,
ветеран войны и труда,
Почетный гражданин
Осакаровского района
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
«Қазпоштаның» тынысын кеңейтіп,
халық сұранысын арттыра бастады
«Қазпошта»
акционерлік
қоғамы – бұл еліміздегі Ұлттық
операторы,
сондай
ақ
халықаралық пошталық хат - хабарлар мен пошта жөнелтімдерін
жеткізуді іске асыратын бірден бір компания. Қазпошта 1992
жылдан бері Дүниежүзілік Пошта
Одағының (UPU) мүшесі. Сонымен қатар, дүниежүзілік EMS
кооперативінің құрамына кіріп,
Қазақстандағы
EMS
жөнелтілімдердің
операторы
болып табылады.
ауылдық елді мекендерге де
таралуға тиіс, - деді Жанбота
Қисықұлы.
Басты міндеттерінің қатарында
қызметтер сапасын көтеру, пошта
жөнелтілімдерін жедел жеткізуді
көздеген мекеме бүгінде бақылау
мерзімін
қысқартып,
аталған
бағытта тұтынушылардың ойынан
шығатын жаңа қызметтерді енгізу
арқылы елдің сеніміне кіріп, байланыс саласында жетекші рөлге ие
болды.
«Қазпошта» жұмысы жылдан -
Енгізілген соңғы жаңалықтардың
бірі: дүниежүзілік Əли баба фирмасымен «Қазпошта» акционерлік
қоғамы бірлесе келісім шартқа отырып, арнайы карточка шығарды.
Осы карточка арқылы ғаламторда
жасалатын əлемдік саудаға төлем
жүргізіледі.
Қазпошта — Ресей мен Германия
елдерінде өкілдіктері бар ТМД дағы жалғыз оператор. Жақында
Эстонияның «Ээсти Электронпост»
АҚ - мен бірігіп іске асырылып
жатқан тағы бір тың жобаларының
бірі - кешенді инфологистикалық
қызметтерді ұсыну, оның ішінде кез
- келген құжаттарды басып шығару,
есеп - шоттармен жұмыс, банктік
жəне зейнетақы операциялары,
конверттеу жəне тарату секілді
функцияларды атқаратын «Электронпост.KZ» кешенді қызметі оң
нəтиже берді. Эстония жəне Финляндия елдерінде жаңа технологиялармен
жұмыс
жасауға
«Қазпоштаның» оқу орталықтарын
ашып, мамандардың қабілеттілігін
арттыру үшін арнайы жұмыс
жасалмақ.
«Самұрық - Қазына» қорының арнайы қаржы бөлуімен Осакаров
аудандық «Қазпошта» бөлімшесінің
клиенттерге
арналған
қызмет
көрсету залы жаңартылды. Залдың
салтанатты ашылуына Қарағанды
облыстық
«Қазпошта»
АҚ
басқармасы филиалының басшысы
Жанбота Букенов арнайы келіп сөз
сөйледі.
Салтанатты шараға аудандық
мəслихаттың
хатшысы
Қанат
Саққұлақов, аудандық ардагерлер
кеңесінің
төрағасы
Ислам
Шəкірбеков,
«Қазпошта»
АҚ
аудандық филиалының басшысы
Балқан Нұрқанов, «Қазпошта» АҚ
филиалының ардагері Любовь Павлова қатысып, басшылық тарапына
қолғабыс
көрсеткендері
үшін
алғыстарын айтты.
Əрине,
ең
алдымен
технологиялық прогресс жетістіктерін ауылдық жерлерге енгізуді
мақсат тұтқан болатынбыз, бүгін таныстырылып отырған əлеуметтік
жоба - клиенттерге арналған қызмет
көрсету залы жаңартылуы соның
айғағы болып табылады. Облыста
алғаш рет Осакаровка кенті
«Қазпошта» бөлімшесіне енгізген
пилоттық жоба – еліміздегі ауылдар
мен қала арасындағы цифрлық
теңсіздікті қысқартуға арналып
отыр. Біз қалалықтарға қаншалықты
көп қызмет түрін ұсынсақ, ол
жылға жаңару үстінде.Ұзақ жылдардан бері байланыс құралы ретіндегі
өз маңызын жоймай келе жатқан
«Қазпошта» АҚ - ның Қазақстанның
ішкі - сыртқы байланыс саласында
алар орны ерекше.
Күн өткен сайын енгізіліп жатқан
жаңа сандық технология енді
Қазпоштаның тынысын кеңейтіп,
халық сұранысын арттырып отыр
деуге болады. Қазіргі таңда компания
ел
аумағын
тұтастай
ғаламтормен қамтып, заманауи технологияларды енгізу арқылы жаңа
жұмыстарды қолға алуда.
Валюталық - айырбастау операциялары, депозиттер қабылдау
жəне тартылған қаражатты мемлекеттік бағалы қағаздарға орналастыру,
инкассациялау
жəне
тасымалдау, ақша жəне бағалы
қағаздар, брокерлік жəне зейнетақы
қорлары мен сақтандыру компаниялары клиенттерді тарту бойынша
трансфер - агенттік қызмет көрсету.
Сондай - ақ, пошта бөлімдерінде
халықаралық жеделдетілген пошта,
электрондық пошта секілді заманауи коммуникация түрлері жүйелі
жұмыс жасауда. Қаржылық салада
да түрлі мекемелермен өзара тығыз
байланыс орнатыла бастаған.
Бұрын тек хат - хабар алмасу
қызметі ретінде қабылданатын
пошта бөлімшелері қазіргі таңда
халық арасында түрлі коммуналдық
қызмет төлемдерін жасауға, мерзімді басылымдарға жазылу мен
оны жеткізуде, оқу ақысын төлеуге,
ғаламтор арқылы сауда - саттық
жасауға, темір жол, авиа билеттерін
сатып алу бойынша да өте ыңғайлы
орынға айналды.
Ауылдық елді - мекендерге хат хабар, сəлемдемеден бастап, газет
- журнал, зейнатақы, жəрдемақыға
дейін жеткізіп беріп отырған жалғыз
ұлттық компания Қазпошта екенін
ескере отырып ұлттық оператор
ауыл
тұрғындарына,
ферма
қожалықтарына сауда алаңы «postmarket.kz» жобасын ұсынуды қолға
алмақ. Онлайн сауда алаңына кез келген ауыл тұрғыны сатпақ болған
затын шығарып, жол шығындарын,
уақытын үнемдейді.
Аудан орталықтарында, ауылдық
жерлерде бөлімше желілері арқылы
пошталық,
қаржылық
қызмет
түрлерін қабылдау, өңдеу, тасымалдау,
хаттар,
бандерольдар,
сəлемдемелер жеткізуді жүйелі
түрде жүзеге асырып келе жатқан
іргелі қызмет саласы осы "Қазпошта" акционерлік қоғамы.
Бүгінгі күні ауданда 1 банкомат
жұмыс жасауда, тағы банкомат орнату жұмыстары жасалынбақ. Бұл жұмыс жоспарында тұрған басты
мəселелердің
бірі.
Қаржылық
қызметтердің ішінде зейнетақы,
əлеуметтік
жəрдемақы
мен
еңбекақы төлемдері бойынша
қызметтерді ауыл тұрғындары жиі
пайдаланады. Сол себепті ауыл
тұрғындарына ыңғайлы болу үшін
Post-терминал
құрылғысы
орнатылған. Қаржылық қызметті
тұтынушыларға ең тиімдісі əрі жылдам жұмыс жүргізетін осы терминалдар болмақ.
Қазіргі таңда жаңа жобалар да
қолға алынып жатыр. Соның бірі
"Қазпошта" АҚ - ның бастамасымен
қолға алынған "Жалақы төлеу жобасы". Жоба артықшылығы - бюджеттік
мекеме
қызметкерлері
"Қазпошта" АҚ - ның пошта
бөлімшелері арқылы халықаралық
төлем карточкаларын рəсімдеп,
еңбекақыларын
алуға
үлкен
мүмкіндіктер жасауды жалғастырып
келеді.
Молодежный
кентінен
шалғайдағы Родников, Жансары
ауылдарына
БАҚ
өнімдерін
уақытылы жеткізу үшін «Пилотсыз
ұшу» аппараттары қолданылады.
Бұлардан бөлек, баспасөз басылымдарына жазылу науқаны жылына 2 рет өткізіліп, халық
назарына ұсынылып отырады.
Баспасөз басылымдарына жазылу
қызметі, мерзімді баспасөз басылымдары
арнайы
жарақтандырылған
көліктермен
жеке жəне заңды тұлғаларға тікелей
жеткізіліп беріледі. Бұл пошта
қызметінің дəстүрлі көрінісі.
Салтанатты шараның соңында
клиенттерден тиімді əрекеттердің
арқасында
сəлемдемелерді
қабылдау жəне жөнелту уақыты 2 3 минутқа дейін қысқарғанына көз
жеткіздік. Одан өзге супермаркеттер
арқылы берілетін сəлемдеме залы
өз жұмысын бастады.
Сержан СМАХАНҰЛЫ
5 стр.
« Х а л ы қ с е н і м і » жо ба с ы
ж а л ғ а с уд а
Ауданымыздың əрбір азаматына
көмек қолын созу, кеңес беру,
түсіндірме жұмыстарын жүргізу
«Халық сенімі» жобасының басты
мақсаты.
Біздің ауданымызда Қарағанды
облысының прокуратурасы мен
əкімдігінің «Халық сенімі» жобасын
жүзеге асыру мақсатында жұмыс
тобы құрылды. Жұмыс тобының жетекшісі ретінде аудан əкімінің орынбасары Алма Шалабаева бекітілді.
Топ құрамына аудан прокуратурасы, аудандық білім бөлімі,
аудандық
орталық
аурухана,
халықты жұмыспен қамту орталығы,
халыққа қызмет көрсету орталығы,
аудандық мемлекеттік кірістер
басқармасы,
Кəсіпкерлер
палатасының аудандық филиалы,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қызмет басқармасы, жергілікті полиция қызметі жəне аудандық ішкі
істер бөлімінің өкілдері енгізілді.
Жұмыс тобы бес бағыт бойынша
жұмыс істейді. Яғни, ауқымды
түсіндірме жұмыстарын жүргізу, бизнесті дамыту, əлеуметтік көмек
көрсету, медиа ілеспе, теракт
қаупінің алдын алуға дайындық
мəселелерін қамтыды. Аудан бойынша проблемалық мəселелердің
тізімі құрылып, оларды шешілу жолдары қарастырылды.
Бұл
жоба
əлеуметтік,
материалдық,
медициналық
көмектер көрсету, тұрғындарды
жұмысқа орналастыру, тұрғылықты
мекен-жайлары бойынша тіркеуге
тұруға көмектесу, кəсіпкерлікті дамыту
мүмкіндіктерін
кеңейту,
түсіндірме жұмыстар жүргізіп, бағыт
беру,
қылмыстық
құқықбұзушылықтардың алдын алу,
профилактикалық шаралар жəне
тағы басқа бірқатар міндеттерді
қамтиды. «Халық сенімі» жобасын
іске асыру аясында түсіндірме
жұмыстары қараша айының он алтысынан отызыншы жұлдызына
дейін
жалғасады.
Осакаров
ауданының аумағы үлкен. Кейбір
мекендер аудан орталығынан
қашықта
орналасқандықтан,
тұрғындардың
туындаған
мəселелерін шешу қиынға соғып
жатады. Жоба аясында осы
келеңсіздіктердің
алдын
алу
көзделді.
Жұмыс тобы қарашаның 16сынан 21 –і аралығында Осакаров
ауданының
Сұңқар,
Озерный,
Батпақты,
Есіл,
Пионерский,
Маржанкөл, Құндызды, Садовый
селолық
округтерінде
болып
қайтты.
Мемлекеттік
құрылымдардың өкілдері халық
арасында түсіндіру жұмыстарын
жүргізіп, азаматтарға нақты көмек
көрсетті. Тұрғындарға, елімізде
бірыңғай бағдарламаларды қолдау
аясында бизнесті қолдау жəне бизнесті дамытудың «Бизнестің жол
картасы-2020»,
«Нəтижелі
жұмыспен қамту жəне жаппай
кəсіпкерлікті дамыту» мемлекеттік
бағдарламалары туралы ақпарат
берілді.
Мекенжай
бойынша
əлеуметтік көмек көрсету басты назарда болды. Əлеуметтік көмек
көрсету жаңа жылдан кейін жаңа
форматта жүргізіледі. Əлеуметтік
мемлекеттік жəрдемақының орнына
əлеуметтік мекенжайлық көмек
төленеді.
Мұнда
көпбалалы
отбасыларға,
аз
қамтылған
отбасының 18 жасқа дейінгі балаларына жəрдемақы жəне əлеуметтік
мекенжайлық көмек біріктірілгені туралы
айтылды.
Сондай-ақ,
Қарқаралыда мүгедек жандарға
арналған
оңалту
орталығы
ашылғанын да тұрғындардың бірі
білсе, бірі білмейді. Ондағы
көрсетілетін қызмет түрлері де тегін
екені айтылып, оған баруға қажетті
құжаттар бойынша кеңестер берілді.
Қарашаның 23-і мен 24-і күндері
Қаратомар, Мирный, Сарыөзек,
Трудовое, Звездное, Ертіс селолық
округінде болған кездесулерде
электр энергиясының тарифі, қыста
көлік жолдарын тазалау туралы
мəселелер көтеріліп, шешу жолдары
қарастырылды.
Қазіргі
таңдағы өзекті мəселелердің бірі
сайттарды бұғаттау. Ауданымызда
діни жағдай тұрақты. Əйтсе де
сақтықта
қорлық
жоқ.
Жасөспірімдерді сақтандыру шараларын жүргізу қоғам міндеті. Ол
балалардың əлеуметтік желіден
қажетті емес ақпараттарды алуына,
жыныстық
зорлыққа
тап
болмауының, діни теріс ағымдарға
түспеуінің алдын алып, əрбір атаананың баланың қандай сайтта
отырғанын көре алуына мүмкіндік
туғызды.
Осы жəне де басқа
мағлұматтар бойынша кеңестер берілді. Балалардың теріс ағымдарға
түспеуін қадағалап, тек діни сынамадан өткен кітаптар мен бейнероликтерді көрсетуіне кеңес беріп,
түсіндірме жұмыстарын жүргізді.
Сонымен қатар, көптеген адамдар кəсіби кеңестер алды. Мəселен
Инновациялық жобаларды дамыту,
бизнесті тіркеу, салық салу, өз бизнесін
жүргізуге
рұқсат
алу
қағаздарын алу жəне тағы басқа
мəселелер бойынша түсініктер берілді. Кейбір азаматтардың құжат
алуы, оралман ағайындардың
азаматтық алу мəселелері
бойынша да түсіндірілді. Мектеп бітіруші түлектері бар ата-аналар білім
бөлімінің əдіскеріне кəсіптік бағдар
бойынша сұрақтар қойса, көп балалы ата-аналар тегін кəсіби оқыту
бойынша өзіне қажетті ақпарттарды
алды.
Аудан əкімінің орынбасары Алма
Қабыкеновна: «Жоба аясында
көптеген тұрғындар өз мəселелерін
тұрғылықты жерінде отырып кəсіби,
білікті кеңестер алды. Бұл дегеніміз
жобаның өміршеңдігін көрсетеді.
Мемлекеттік ұйым өкілдері халыққа
қызмет етіп, əрбір азаматтың
мəселесіне тыңғылықты қарауы
тиіс. Сонда ғана халық пен билік
өкілдерінің ортасында сенім орнап,
қоғамның көркеюіне алып келеді.
«Халыққа сенім» жобасы осы
бағытта жұмысын жалғастырады»,деді.
Гүлім СЕМБАЙ
Мобильная антикоррупционная
группа провела очередную встречу
23 ноября текущего года в рамках республиканской акции «В будущее
без
взяток.
Вместе»
состоялась встреча антикоррупционной мобильной группы с педагогическими
работниками и
сотрудниками организаций образования п.Осакаровка. В состав
группы вошли представители акимата района, центра занятости,
гос.корпорации
«Правительство
для граждан», филиала партии
«Нұр Отан», палаты предпринимателей, районной газеты.
Перед собравшимися с разъяснительной речью выступили - руководитель аппарата акима района
Абилсеитова Валентина Владимировна, председатель общественного совета по противодействию
коррупции районного филиала партии «Нұр Отан» Яворский Владимир
Николаевич,
а
также
специалист Центра занятости Смагулов Тулеген Болатович, менеджер-консультант
филиала
Осакаровского района палаты
предпринимателей
Гадыльшина
Лилия Рашидовна.
Главная
задача
мобильной
группы – разъяснение антикоррупционного законодательства, законодательства о государственной
службе, порядка получения государственных услуг, разъяснение
мер господдержки, в целях повышения правовой культуры населения,
формирования антикоррупционной
модели поведения. Повышение эффективности антикоррупционной
политики государства, вовлечение в
антикоррупционное движение всего
общества путем создания атмосферы «нулевой» терпимости к
любым проявлениям коррупции и
снижение в Казахстане уровня коррупции.
В случае столкновения с фактами коррупции достаточно набрать
1424, это Call-Center. Сотрудники
антикоррупционного ведомства немедленно отреагируют на любое
обращение и примут соответствующие меры, несмотря на должности
и офицерские погоны.
Махаббат МҰХАМЕДҚАЛИ
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
6 стр.
Ю б и л е и
”‚‡Ê‡ÂÏ˚ ‡·ÓÚÌËÍË Ë ‚ÂÚÂ‡Ì˚
ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓ„Ó —Œ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ´Ã—÷–¬ª!
œËÏËÚ ËÒÍÂÌÌË ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌˡ ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛ ÓÚϘ‡ÂÏÓ„Ó ˛·ËΡ ‚‡¯ÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. Õ‡¯Â
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÔÂ‚˚Ï Ì‡ ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ÛÒÔ¯ÌÓ ‚̉ËÎÓ Ì‡ÍÓÔËÚÂθÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ.
ŒÌ‡ ÔËÁ̇̇ ÎÛ˜¯ÂÈ ÒÂ‰Ë ÒÚ‡Ì –Õ√ Ë Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ‚Ò∏ ÚÛ‰ˇ˘ÂÂÒˇ ̇ÒÂÎÂÌË ÒÚ‡Ì˚.
Õ‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ÛÊ 20 ÎÂÚ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ë ÛÒÔ¯ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ Ô‰ÔˡÚË - √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
ˆÂÌÚ ÔÓ ‚˚Ô·Ú ÔÂÌÒËÈ. ¬Ò∏ ˝ÚÓ ñ Á‡ÒÎÛ„‡ ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Á‰ÂÒ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔˆˇÎËÒÚÓ‚, ‚Í·‰˚‚‡˛˘Ëı ‚ β·ËÏÓ ‰ÂÎÓ Ì ÚÓθÍÓ ÚÛ‰, Á̇Ìˡ Ë ÓÔ˚Ú, ÌÓ Ë ˜‡ÒÚ˘ÍÛ ‰Û¯Ë. »Á
‚‡¯ÂÈ Âʉ̂ÌÓÈ ÍÓÔÓÚÎË‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÒÎÓÊË·Ҹ ̇Ò˚˘ÂÌ̇ˇ ËÒÚÓˡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ‚ 1997 „Ó‰Û.
»Á „Ó‰‡ ‚ „Ó‰ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ÛÂÚÒˇ ÔÂÌÒËÓÌ̇ˇ ÒËÒÚÂχ, ÍÓÚÓ‡ˇ Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ‡Ò¯ËÂÌËÂ
ÙÛÌ͈ËÈ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ë ‡Á‚ËÚË ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. »Ï²˘ËÂÒˇ ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÂ
ÂÒÛÒ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÚÂ̈ˇΠÔÓÁ‚ÓΡ˛Ú ÔÂÚ‚ÓˇÚ¸ ‚ ÊËÁ̸ ‚Ò ÒӈˇθÌ˚Â
ÂÙÓÏ˚, ̇ϘÂÌÌ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ.
œ‰ÔˡÚË Ô‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ıÓÓ¯Ó ÛÁ̇‚‡ÂÏÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ë Á‡ÂÍÓÏẨӂ‡ÎÓ Ò·ˇ, ͇Í
̇‰ÂÊÌ˚È, ÒÚ‡·ËθÌ˚È ÒӈˇθÌ˚È Ô‡ÚÌÂ. Œ ‚‡Ò Á̇˛Ú ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ ͇ʉÓÈ ÒÂϸ ‡Á‡ıÒڇ̇.
»ÒÍÂÌÌ ·Î‡„Ó‰‡ËÏ ‚‡Ò Á‡ ÒÎÓÊÌ˚È, ÌÓ Ú‡ÍÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ÚÛ‰! ŒÚ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ Ê·ÂÏ
‚‡Ï ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ÛÒÔ¯ÌÓ„Ó ¯ÂÌˡ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡‰‡˜, Ò˜‡ÒÚ¸ˇ Ë ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ!
ÕÛÍÂÌ Ó·Ê‡ÌÓ‚,
‡ÍËÏ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇
‡Ì‡Ú –‡ÍÍÛ·ÍÓ‚,
ÒÂÍÂÚ‡¸ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó Ï‡ÒÎËı‡Ú‡
Особый праздник – юбилей
Есть в нашей жизни прекрасные традиции – отмечать
юбилеи. И хотя юбилеи бывают разные – маленькие и
большие, но это всегда итог.
Итог пройденного отрезка времени в жизни того или иного
трудового коллектива.
Свой двадцатилетний юбилей
отмечает Осакаровское районное отделение Департамента
«МРЦСВ» (ранее – ГЦВП).
Это событие стало поводом,
чтобы встретиться с его руководителем А. А. Кошкимбаевой и
мы попросили ее рассказать о
становлении, новшествах и коллективе районного отделения.
- РГКП «Государственный
центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан (далее – ГЦВП) создано на основании Постановления Правительства Республики
Казахстан № 926 от 04.06.1997 г.
Осакаровское районное отделение ГЦВП начало свою деятельность с 25 ноября 1997 года
под руководством удивительного
человека, прекрасного руководителя Раисы Андреевны Журавлёвой.
Вместе
с
Раисой
Андреевной вели огромную и
кропотливую работу в сфере социального обеспечения Осакаровского района молодые и
целеустремленные специалисты: Марина Сергеевна Конох,
Татьяна Валерьевна Аксёнова,
Елена Юрьевна Соболь, Лариса
Николаевна Третьякова, Людмила Максимовна Вылегжанина,
Ольга Николаевна Сазонова,
Бакыт Кыдырбековна Байтасова, Наталья Афанасьевна Заикина.
Большой
вклад
в
дальнейшую работу Осакаровского РО ГЦВП внесли такие
специалисты, как Жанар Сагитовна Жуматаева, Светлана Викторовна Первушина, Галина
Константиновна
Зеленская.
После ухода на заслуженный
отдых Р.А.Журавлевой, возглавить районное отделение было
доверено мне и после утверждения моей кандидатуры, с 16
февраля 2009 года я приступила
к выполнению обязанностей руководителя .
ГЦВП – это уникальный орган
по реализации целей, задач и
приоритетов государственной
политики по пенсионному и социальному обеспечению населения. Мы на протяжении 20 лет
настроили долгосрочные партнерские отношения с банками
второго уровня и всеми государственными учреждениями,
что приводит к бесперебойным
выплатам пенсий и пособий
в районе.
В соответствии с Постановлением
Правительства Республ
и
к
и
Казахстан от
29
января
2016 года №39
«О создании
нек оммерческого акцион е р н о г о
общества «Государственная
корпорация
« П р а в и тел ь ство для гражд
а
н
»
произошла рео р га н и з а ц и я
республиканских
государственных
предприятий
на праве хозяйственного
ведения.
Таких, как «Центр обслуживания
населения» Комитета связи, информатизации и информации
Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан,
«Центр по недвижимости» Министерства юстиции Республики
Казахстан, «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по делам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами
Министерства
национальной
экономики Республики Казахстан и республиканского государственного
казенного
предприятия «Государственный
центр по выплате пенсий» Министерства здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан путем слияния и преобразования в некоммерческое
акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
С 07.07.2016 г. за №587-193001-ф-л. органами юстиции произведена
перерегистрация
«Государственного центра по
выплате пенсий» на Департамент «Межведомственный расчетный
центр
социальных
выплат» - филиал некоммерческого акционерного общества
«Государственная Корпорация
Правительство для граждан» по
Карагандинской области.
Необходимо отметить, что, несмотря на изменения и новшества, в течение 20 лет
продолжают своим ежедневным
трудом вносить определенный
вклад в решение различных вопросов по выплате пенсий и пособий такие специалисты, как
Марина Сергеевна Конох, Ольга
Николаевна Сазонова и Елена
Юрьевна Соболь, которых отличает корпоративная этика, культура обслуживания клиентов,
профессионализм в своем деле.
Успешная работа умело обеспечивается идейной, мыслящей,
конкурентной командой, где каждый в меру своих возможностей
качественно выполняет свои
обязанности.
Пользуясь случаем, хотелось
бы от всей души поздравить коллектив с 20-летием! Для нас это значимая дата, символизирующая стабильность и благополучие нашего положения и
работы. И сказать огромное спасибо за отличную работу и теплые отношения в коллективе!
Пусть труд приносит радость и
впечатляющие результаты. Уважаемые ветераны и коллеги
пусть в вашей жизни будет все
прекрасно и гармонично, здоровья вам и вашим семьям, процветания, успехов и новых
побед!
- Что ж, к вашим поздравлениям и пожеланиям присоединяемся и мы. Пусть всем вашим
добрым делам сопутствует
успех, а ваша работа живет и доставляет людям только радость.
Записала
Светлана МАКСИМОВА.
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
Ч е ло ве к а ктивн о й
жизн е н н о й п о зиц ии
За плечами Розы Анатольевны
Карташовой целая жизнь, вобравшая в себя радость и грусть,
заботы и хлопоты, счастье, успехи и победы. Она – заслуженный
работник
образования
Республики Казахстан и почетный член партии «Нұр Отан».
Родом Роза Анатольевна из села
Приишимское нашего, Осакаровского района. Родилась и выросла
в простой многодетной семье. Получив среднее образование, поступила в педагогический институт
физкультуры и спорта. Спортивные
способности у Розы Анатольевны
проявлялись с самого детства, а в
институте она их закрепила, и будучи студенткой второго курса, получила звание мастера спорта по
лыжным гонкам. Учась в институте,
вышла замуж и родила дочь, но успешно доучилась, и получив диплом, молодым специалистом,
устроилась на работу в областной
комитет партии методистом по физической культуре и спорту.
Через пару лет по семейным обстоятельствам молодая семья переехала в село Родниковское, где
Роза Анатольевна устроилась на
работу в школу-интернат учителем
физкультуры. А еще через два года,
учитывая деловые и организаторские качества молодого учителя, ее
назначили директором ДЮСШ поселка Молодежный. Правда, долго
работать в этой должности ей тоже
не довелось, - родилась вторая
дочь, а после декретного отпуска
она перешла в среднюю школы №
3 поселка Молодежный учителем
физкультуры.
Упорную, ответственную, активную, всей душой болеющую за свое
дело женщину, вскоре назначают
директором средней школы села
Пролетарское, затем, через два
года, - методистом, специалистом
первой категории в Молодежный
районный отдел образования. И
снова неутомимая энергия, прочные профессиональные знания и
активная жизненная позиция сыграли свою роль в ее жизни. Розу
Анатольевну назначают директором новой, недостроенной средней
школы № 6 поселка Молодежный.
Своим энтузиазмом, позитивом и
оптимизмом она заразила свой
новый коллектив. Вместе с ней с
таким же энтузиазмом работали и
две ее дочери, только что получившие высшее педагогическое образование. Под руководством Розы
Анатольевны в школе сформировался профессиональный, творческий педколлектив, который не
только успешно выполнял свою основную задачу по обучению и воспитанию
учащихся,
но
и
обустраивая новое здание, приводил в порядок кабинеты, создавая
уют во всех уголках школы.
В 2012 году Роза Анатольевна
первой в коллективе вступила в
ряды партии «Нұр Отан», стала активно поддерживать и пропагандировать идеи, политику, проводимую
по линии партии ее председателем,
Президентом Республики Казахстан
Н. А. Назарбаевым. За короткое
время она сумела убедить своих
коллег и привела с собой в ряды нуротановцев тридцать учителей, которые избрали ее председателем
партийной группы школы. Работа
группы получила хорошую оценку и
для этого, чтобы поднять на должный уровень партийную работу в
поселке, Роза Анатольевна была
рекомендована и единогласно избрана председателем первичной
партийной организации партии
«Нұр Отан» поселка Молодежный.
В первичной организации поселка
на начало ее деятельности числилось около ста партийцев, буквально через несколько месяцев ее
работы в ней стало насчитываться
202 члена партии. Благодаря ее аттестационной работе, в «Нұр Отан»
вступили труженики КРУЭ КИК, разреза, школ, детских садов. Работа
первички заметно активизировалась.
Во время всенародных выборов
Президента Республики Казахстан
Роза Анатольевна была удостоена
чести быть доверенным лицом Н. А.
Назарбаева и получила от него благодарность, за активную поддержку
его кандидатуры. Ее политическая
деятельность активно проявляется
во время всех предвыборных кампаний, она умелый агитатор, член
избирательной комиссии по Зеленому избирательному округу поселка Молодежный.
Благодаря оптимизму, жизненной
энергии, Роза Анатольевна делает
множество добрых и полезных дел
для жителей поселка и района, вносит особый вклад в воспитание подрастающего
поколения
и
в
процветание нашей независимой
Республики Казахстан. Ежегодно
она проводит огромную работу в
рамках акции «Дорога в школу» и
совместно с депутатами, индивидуальными предпринимателями, оказывает
неоценимую
помощь
многодетным, малообеспеченным
семьям, инвалидам и опекаемым
детям. Без ее внимания не оставались и не остаются ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла военных лет и ветераны труда.
В своем послужном списке Роза
Анатольевна имеет множество сертификатов, подтверждающих ее
профессионализм. За свою трудовую деятельность она поощрена
множеством
благодарственных
писем акимов района и поселка, отдела районного образования, департамента
и
Министерства
образования, УМЦ и Өрлеу. В 1996
году ей было присвоено высокое
звание отличника образования Республики Казахстан. За активное
участие в реализации государственной политики Главы государства
и выполнение программных целей
и задач партии имеет три почетные
грамоты партии «Нұр Отан». Множество благодарственных писем и
грамот имеет Роза Анатольевна за
воспитание молодежи и развитие
спорта, а также собственные достижения в спорте. В 2014 году она заняла
первые
места
в
легкоатлетическом многоборье в
районной и областной спартакиадах «Сары-Арка».
Сегодня Роза Анатольевна попрежнему активна и энергична как
в работе, так и в общественной
жизни. Свои знания и жизненный
опыт она щедро передает молодым
учителям, будучи социальным педагогом, окружает заботой и вниманием детей и семьи, нуждающиеся
в поддержке. Она – почетный член
партии «Нұр Отан» и истинный патриот нашей Республики.
Коллектив средней школы
№ 26 поселка Молодежный
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Қ а за қс т анның киелі жерлері
Оңтүс тiк Қазақст а н н ан 2 3 к ие лi
ор ын ен гiзiл дi
Бұл туралы облыс əкімдігінің кеңейтілген
мəжілісінде облыстық мəдениет басқармасы
басшысының міндетін атқарушы Асылхан Темірхан мəлім етті. Елбасының «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық
мақаласына орай өңірлік комиссия құрылып,
«Қазақстанның киелі жерлері», «Қазіргі
заманғы Қазақстандық мəдениет жаһандық
əлемде» іс - шаралар жоспары бекітілді.
Нəтижесінде
өңірлік карта
жобасы дайынд а л ы п ,
«Қасиетті
Қазақстан»
республикалық
орталығына
облысымыздан
104
нысан
ұсынылды.
Қазіргі таңда
республика бойынша
100
нысан іріктелініп
алынса,
оның ішіне Оңтүстік Қазақстан облысынан 23
нысан еніп отыр. Қалған 81 тарихи-мəдени
ескерткіштер жергілікті маңызы бар қасиетті,
киелі жерлердің тізіміне енгізілген.
«Шымкент қаласындағы жергілікті маңызы
бар Қаратөбе қалашығына археологиялық
зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін 31 млн. 436
мың
теңге,
Қаратөбе
қорымына
археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу
үшін 40 млн. теңге, Оба патшалық қорымына
археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу
үшін 24 млн. теңге, Қазығұрт тауын тарихимəдени орталыққа айналдыру үшін 1 млрд.
513 млн.теңге, Ордабасы тауына 1 млрд. 200
млн. теңге қаржы қарастыру жоспарланып
отыр», - деді облыстық мəдениет басқармасы
басшысының міндетін атқарушы Асылхан Темірхан.
Бұдан бөлек, алдағы жылы Сайрам
ауданындағы «Ханқорған» қалашығына
археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу
үшін 31 млн. 436 мың теңге бөлінбек. Биылғы
жылға Шымкенттегі ескі қала орнының
аумағында археологиялық парк-музейі, ашық
аспан астындағы музей құру үшін жобалық
сметалық құжаттамасын дайындауға жəне
археологиялық жұмыстар жүргізуге қалалық
бюджеттен 100 млн. теңге бөлініп, тиісті
жұмыстар атқарылуда.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша
ағымдағы жылы жергілікті бюджет есебінен
38 млн 500 мың теңгеге, ал кəсіпкерлердің
есебінен 219 млн 084 мың теңгеге облыстағы
сəулет ескерткіштеріне жөндеу жұмыстары,
абаттандыру,
көгалдандыру
инфрақұрылымын
дамыту
жұмыстары
жүргізілді.
Жиын қорытындысымен «Елбасының
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
мақаласы аясында облыс əкімдігінің арнайы
қаулысы қабыданды.
«Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында мəдениет
саласында жоспарлы жұмыстарды жүргізуді
жалғастыруымыз
керек. 2018 жылғы 3
сəуірге дейін «Оңтүстік Қазақстан облыстық
экономика жəне бюджеттік жоспарлау
басқармасы» мемлекеттік мекемесі іске асырылатын іс - шаралар үшін қажет ететін
қаржы көлемін құрастырып, ұсынуды
қамтамасыз етуі қажет. Осы ретте қала, аудан
əкімдіктері тарихи - мəдени мұра нысандарын
анықтауды, есепке алуды, қорғауды, пайдалануды жəне тарих жəне мəдениет ескерткіштерінде
ғылыми
реставрациялау
жұмыстарын жүргізуді тапсырамын», - деді
Жансейіт Түймебаев. Қабылданған қаулыға
сəйкес дарынды тұлғаларға қолдау көрсету,
қазақ өнерін насихаттау, əлемдік іс - тəжірибе
алмасу
мақсатында
халық
шығармашылығының түрлі жанрлары бойынша жақын жəне шет елдерге іссапарларға
шығу жұмыстары да қарастырылған.
Baq.kz
7 стр.
Праздничная афиша мероприятий,
посвященных Дню Первого Президента
Республики Казахстан
28 ноября 2017 г.
1. В 11.00 часов в районном Доме культуры пос.Осакаровка состоится «Форум молодежи».
25 ноября 2017 г.
В физкультурно-оздоровительном комплексе
п.Осакаровка состоятся соревнования по мини футболу среди детей 2006 г.р. и младше
30 ноября 2017 г.
1. В 11.00 часов в районом Доме культуры пос.Осакаровка состоится торжественное
собрание и праздничный концерт «Егемен еліміз – Елбасымен бірге».
2. В 15.00 часов в Культурно-досуговом центре п. Молодежный состоится торжественное собрание и праздничный концерт «Бұл – біздің Президент!»
3. С 30 ноября по 1 декабря 2017 года в сельских Домах культуры и
сельских клубах будут показаны концертные программы «Елбасы – біздің тірегіміз»,
познавательные викторины «Президент моей страны», беседы «Я гражданин Республики
Казахстан» .
4. В библиотеке села Батпак в 11.00 часов пройдет круглый стол на тему: «Лидер нации,
лидер народа».
5. Во всех библиотеках района ко дню Первого Президента Республики Казахстан будут
организованы книжные выставки на тему: «Елбасы, Ел бірлігі. Ел сенімі», «Лидер нации –
залог будущего, процветания страны».
6. В историко-краеведческом музее будет проведено эссе на тему «Елбасы-ел тірегі, жас
ұрпақ-ел білегі».
30 ноября 2017 г.
1. В физкультурно-оздоровительном комплексе п. Осакаровка состоится районный турнир
по «Тогызкумалаку» среди мужчин и женщин.
1 декабря 2017 г.
В СШ № 12 состоятся районные соревнования по волейболу среди мужских команд
2 декабря 2017 г.
В 16.00 в РКДЦ будет проходить представление театра музыкальной комедии г. Караганды (вход 300 тг).
Жастар саясаты
Ата Заң – елдігімнің еңсесі
«Тəртіп пен əділдік жоқ жерде елдің де
бағы ашылмайды, ердің де бағы ашылмайды» Ə.Кекілбаев
Қазіргі дүниедегі кез келген мемлекет өзінің
алғашқы қадамын тəуелсіздігімен қатар, Конституциясын қабылдаудан бастайды. Бұл сол мемлекетті құраушы ұлттың ғасырлардан
жинақталған өзіне тəн ұстанымының,
заңдарының, жүрген жолдарының өзегінен
шығып, келешегіне бағдар жасайтын басты
белгісі болып табылады. Ұлы даланы мекендеген алты Алаштың да дала заңдары,
өзіндік конституциясы болғаны анық.
Орта ғасырлардағы түркі бабаларымыздың
бітік жазуына бармағанның өзінде, қазақ
даласындағы бізге мейлінше мəліметті болып
жеткен «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім
ханның ескі жолы»,Тəуке ханның «Жеті
жарғысы» секілді заң жүйелері қазақ елі
Конституциясының ертеректе қаланған іргетасы іспеттес. Қазақ хандары жолға қойған
осы жарғыларды дала конституциясы
санасақ, оның «баптарының» сөз бастаған
шешендер арқылы қалай өрбігеніне, абыз
ақсақалдардың қалай таратып, жөнге
салғанына тарихтан көп мысал тартуға болады. Ал кейінгі XX ғасыр басында
тəуелсіздікті
ту
етіп
ұстаған
Алаш
қайраткерлері дербес Конституция əзірлегені
де тарихтан белгілі.
Тəуелсіз қазақ елі көп ұлтты, жас мемлекетті басқарудың жаңа жолдарын іздестіріп,
1995 жылы 30 тамызда бүкілхалықтық
республикалық референдумда жаңа Конституция қабылдады.
Конституция тəуелсіз мемлекет ретінде
дамуымызға даңғыл болып, елдің бетке алған
бағдарының тұтастай бөлігін қамтып отыр.
Қазақстан Тəуелсіздігінің тірегіне айналған
Конституцияны қатаң ұстану, басты талап Ата Заңымыз, Конституцияны құрметтеп
қорғау, оның маңыздылығын жоғалтпай
сақтау - əрбір азаматының басты міндеті мен
парызы болуы тиіс.
Д. САДВАКАСОВ,
жастар ресурстық орталығының
басшысы, аудандық мəслихат
депутаты
Меры социальной поддержки специалистам социальной сферы
«С дипломом в село ! »
В соответствии с Правилами
предоставления мер социальной поддержки специалистам в
области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и
агропромышленного
комплекса (далее-Специалисты),
прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, утвержденные Постановлением Правительства от 18 февраля 2009 года №
183, начиная с 2009 года реализуются меры социальной поддержки специалистам в виде подъемного пособия и с 2010
года кредита на приобретение жилья за счет средств республиканского бюджета.
За 2017 год оказаны следующие меры социальной поддержки:
-выдано подъемное пособие 35 специалистам социальной
сферы на сумму 5 559 тыс. тенге (20 специалистам образования – 3 176,6 тыс.тг., 11 специалистам здравоохранения –
1 747,1 тыс. тг., 2 специалистам ветеринарии – 317,6 тыс.тг.,
1 специалисту культуры – 158,8 тыс. тг., 1 специалисту спорта
– 158,8 тыс. тг);
-выделено бюджетных кредитов на приобретение жилья 25
специалистам на сумму 85 087 тыс. тенге (13 специалистам
образования – 44 245 тыс. тг., 10 специалистам здравоохранения – 34 035 тыс. тг., 1 специалисту агропромышленного
комплекса – 3 403,5 тыс.тг., 1 специалисту спорта – 3 403,5
тыс. тг).
Рабочим органом комиссии является ГУ «Отдел экономики
и финансов Осакаровского района».
Бюджетный кредит, а также подъёмное пособие предоставляется специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и
агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и
проживания в сельские населенные пункты.
Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги (СОГЛАСНО СТАНДАРТУ) при обращении услугополучателя :
к услугодателю: (подъемное пособие)
1) заявление;
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по
новому месту работы;
4) копия диплома об образовании с приложением;
5) сведения о предыдущем месте прописки из миграционной службы;
6) адресная справка с места жительства, подтверждающая
проживание в соответствующем населённом пункте.
к услугодателю: (бюджетный кредит)
1) заявление;
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по
новому месту работы;
4) копия диплома об образовании с приложением;
5) акт оценки приобретаемого имущества;
6) сведения о предыдущем месте прописки из миграционной службы;
7) адресная справка с места жительства, подтверждающая
проживание в соответствующем населённом пункте;
8) копия свидетельства о браке (для специалистов, состоящих в браке);
9) справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у специалиста, его(ее) супруги(а) и детей в данном сельском населённом пункте.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях для
сверки, после чего документы возвращаются специалисту.
Размеры мер социальной поддержки:
-подъемное пособие в сумме, равной семидесятикратному
месячному расчетному показателю или в 2017 году составляет 158 830 тенге.
Бюджетный кредит в сумме не превышающей одна тысяча
пятьсоткратного размера месячного расчетного показателя
или в 2017 году составляет 3 403 500 тенге.
Бюджетный кредит предоставляется сроком на пятнадцать
лет; ставка вознаграждения по кредиту устанавливается в
размере 0,01% годовых от суммы кредита.
МРП в 2017 году – 2269 тенге.
Порядок кредитования:
Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю:
выплата подъемного пособия - 39 (тридцать девять) календарных дней;
заключение Соглашения по форме, к настоящему стандарту государственной услуги - 32 (тридцать два) календарных дня;
бюджетный кредит на приобретение или строительство
жилья после заключения Соглашения - 30 (тридцать) рабочих
дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов – 15 минут;
3) максимально допустимое время обслуживания – 30
минут.
Форма оказания государственной услуги – бумажная.
Результатом государственной услуги являются меры социальной поддержки в виде подъемного пособия и бюджетного
кредита.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги – бумажная.
Государственная услуга оказывается бесплатно.
График работы услугодателя – с понедельника по пятницу
с 9-00 до 18-30 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 14-30
часов, кроме выходных и праздничных дней согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.
Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется с 09-00 часов до 17-30
часов с перерывом на обед с 13-00 часов до 14-30 часов. Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без
предварительной записи и ускоренного обслуживания.
Подтверждением принятия заявления услугополучателя является расписка, в которой указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, телефон, дата подачи заявления и
подпись лица, принявшего заявление.
По всем вопросам обращаться в ГУ «Отдел экономики и
финансов Осакаровского района» по адресу: ул. Мостовая,
48, телефон: 4-15-71.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
8 стр.
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
¬ ˜ Â Ò Ú ¸ Ò Î ‡ ‚ Ì ˚ ı Ú  Û ÊÂ Ì Ë ÍÓ ‚ Ò Â Î ‡
Несмотря на то, что сегодня
в мире многое меняется,
сельский труд по-прежнему
необходим всем и каждому.
Крестьянин, как скромный
кормилец и великий труженик, был и остается главной
надеждой и опорой страны.
Сельское хозяйство, как и
прежде, является важнейшей
отраслью экономики района.
От развития аграрного сектора, от повседневного напряженного труда умелых
руководителей, грамотных
специалистов, трудолюбивых механизаторов, животноводов,
агрономов,
фермеров и других работников, постигших мастерство
хозяйствования на земле, напрямую зависит не только
экономическое, но и социальное благополучие, как района, так и каждой семьи.
развиваться. Ежегодно в отрасль вкладываются немалые
средства, благодаря чему
укрепляется экономика и социальная сфера села, создаются
достойные условия жизни. Со
стороны государства оказывается и всесторонняя поддержка
в сфере животноводства – это
субсидирование племенного хозяйства и производство животноводческой
продукции,
субсидирование затрат при инвестиционных вложениях, предоставление
отсрочек
по
льготным выплатам за технику,
приобретенную в лизинг и многие другие меры поддержки.
Реализация государственных
программ по развитию агропромышленного комплекса вызывает большой оптимизм у
товаропроизводителей и позволяет уверенно смотреть в будущее.
22 ноября состоялось чествование тружеников сельского хозяйства Осакаровского района.
Собравшихся в зрительном
зале
культурно-досугового
центра п. Осакаровка ожидало
торжественное мероприятие.
Вниманию прибывших гостей в
фойе были представлены информационные выставки центральной районной библиотеки
«Ауыл шаруашылығы - ауыл
мен қаланың болашағы», историко-краеведческого музея и
прикладное искусство Пионерского детского дома.
Особый интерес вызвали и
расположенные тут же выставки кулинарной, молочной
продукции и разных сортов
пшеницы нового урожая.
Увлекательное красочное выступление фольклорного хореографического ансамбля «Акку»
с танцем «Шашу» открыло
праздничное мероприятие.
С приветственным словом к
труженикам села обратился
аким района Нуркен Кобжанов,
отметив в поздравительном выступлении, что труд работников
сельского хозяйства всегда был
ответственным и нелегким и
именно поэтому пользуется особым уважением. В сельском хозяйстве
работают
люди,
сильные духом, трудолюбивые
и честные, которые чувствуют
биение сердца родной земли.
Поистине своими руками создают национальное богатство,
обеспечивают продовольственную безопасность страны, от
чего во многом зависит сохранение здоровья нации.
Благодаря вниманию и поддержке Президента страны Н.
А. Назарбаева, этот сектор экономики продолжает динамично
Сельскохозяйственный год в
районе завершен с хорошими
результатами. Так, валовый
сбор зерновых культур составил 362 тысячи тонн. Удельный
вес района в общем объеме
производства зерновых в обла-
сти составил 43%. При этом получена
урожайность
12
центнеров с гектара. Засыпано
необходимое количество семян.
Получено 12 тысяч тонн картофеля и 4 тысячи тонн овощей,
что также выше прошлогоднего
показателя.
Радуют своими успехами и
животноводы. В этой отрасли
возросло поголовье скота, увеличилась его продуктивность.
Принимаются
системные
меры по развитию кормопроизводства. В рамках диверсификации
растениеводства
увеличены площади посева
многолетних и однолетних трав.
Тепло поздравив тружеников
сельского хозяйства с праздником, Нуркен Сайфиддинович
поблагодарил их за нелегкий,
самоотверженный труд и пожелал, посвятившим свою жизнь
родной земле – благоприятной
погоды и высоких урожаев. Ра-
ботать также упорно и самозабвенно, не опуская рук, и искренне радоваться плодам
своего труда, чтобы все усилия
всегда достигали впечатляющих результатов.
Ветераны сельскохозяйственной отрасли – это люди удивительной судьбы, полные сил,
энергии и замыслов. В их сердцах горит неуемная жажда деятельности, любви к стране,
народу, близким. Они всю свою
жизнь самоотверженно трудились, как велела им совесть.
Поэтому их труд и заслуживает
достойных наград.
Нуркен Кобжанов в торжественной обстановке вручил медаль «Еңбек ардагері» главе КХ
«Ерлен» Еркинбаю Темировичу
Темирову, нагрудный знак
«Енбек Данқы-1» от профессионального союза комбайнеру
ТОО «им. Асылбекова» Александру Яковлевичу Шанину,
благодарственное
письмо
акима Карагандинской области
главе ФХ «Агдам» Видади асад
оглы Касумову и почетную грамоту акима района ветерану отрасли сельского хозяйства
Турсыну Болтабековичу Экзекову.
Благодарственным письмом
Осакаровского районного филиала партии «Нұр Отан» были
награждены: глава КХ «Лигостаев» ППО Николаевка Владимир Александрович Лигостаев,
ветеринарный фельшер ППО
Иртышское Назипа Куанышевна Торжанова, глава КХ
«Естай» ППО Дальнее Рашид
Естаевич Хасенов, глава КХ
«Дубрава» ППО Трудовое
Юрий Любомирович Куковской.
За активное участие в общественно – политической жизни
района, личный трудовой и
творческий вклад в дело построения нового казахстанского
общества почетной грамотой
акима Осакаровского района
были награждены: глава КХ
«Воля» Николай Анатольевич
Купавцов,
директор
ТОО
«Табыс Агро Д» Ерлан Серикханович Сагидолдин, директор
ТОО «Бахам» Шамхан Шовалуевич Умаров, глава КХ «Жасулан» Медеубай Сайлауович
Каймаков, глава КХ «Ералы»
Мадат Толеубекович Исабеков,
глава КХ Росток Григорий Алексеевич Лега, специалист ГУ
«Отдел сельского хозяйства»
Людмила Александровна Торбан, главный специалист ГУ
«Отдел сельского хозяйства»
Жаксыкельды Киякович Жанар-
станов, механизатор ТОО
«Сункар-2015» Иван Михайлович Сухов, механизатор ТОО
«Найдоровское»
Владимир
Александрович Чаус, доярка
ТОО «Садовое» Анна Богдановна Гасюк, механизатор КХ
«Спектр» Евгений Александрович Катой, тракторист-машинист ТОО ПКФ «Агросоюз»
Юрий Юрьевич Кудинов, директор КГП Ветстанция Юрий Викторович Сергеев, комбайнер
ТОО «Жеруйык-2050» Александр Александрович Шишкин,
ветеринарный фельдшер КГП
«Ветеринарная станция Осакаровского района» Магрипа Куанышевна Мукашева.
Благодарственным письмом
Карагандинской областной территориальной инспекции в агропромышленном
комплексе
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан награждены
–
главный
специалист, государственный
инспектор по карантину растений ГУ РТИ Канат Боранкулович Шайкенов и специалист ГУ
«Осакаровский филиал РМЦ
фитосанитарной диагностики и
прогнозов Айгуль Абыхаевна
Байзакова.
Грамоты от «Союза фермеров Казахстана» в торжественной обстановке были вручены
Марату Жакеновичу Ахмерову директору ТОО «Агросинтез
21», Анатолию Анатольевичу
Чижикову - главе КХ «Чижиков», Юрию Юрьевичу Козьякову
директору
ТОО
«Коммунар», Нурлану Сайфиддиновичу Кобжанову - главе КХ
«Кобжанов», Игорю Михайловичу Дедуренко - главе КХ «
Спектр», Виктору Константиновичу Эммериху - главе КХ «Эммерих».
Завершилось мероприятие
праздничным концертом, на котором выступили творческие
коллективы с яркими и красочными хореографическими, инструментальными
и
вокальными номерами.
Еще раз хочется от всей
души поздравить тружеников
села с прошедшим профессиональным праздником и пожелать весомых успехов и
замечательных достижений в
значимом их труде, крепкого
здоровья, счастья, удачи и
добра.
Светлана МАКСИМОВА
Фото П. Балакирев
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
9 стр.
К 75-летию районной газеты
Уважаемые работники и ветераны
районной газеты «Сельский труженик»!
Примите наши самые искренние поздравления в связи со знаменательным событием в жизни вашего творческого коллектива – 75-летием со дня основания районной
газеты «Сельский труженик».
Несомненно, это значимая веха в истории газеты, которая вместе со всей страной
переживала изменения, происходящие в общественно-политической, экономической,
социальной и культурной сферах, жила проблемами и достижениями осакаровцев.
За эти годы вам удалось сохранить творческий дух вашего коллектива, стремление
к поиску новых форм подачи материала, а самое главное, – уважительное отношение
к своему читателю. Несмотря на солидный возраст, районная газета современна и
востребована. На ее страницах много интересной и полезной информации на различные темы. Очень важно, что коллектив не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствуется, ведь в коллективе редакции работали и работают
увлеченные своим делом люди, беспокойные и неравнодушные, настоящие профессионалы.
В день юбилея позвольте поблагодарить коллектив газеты за плодотворное сотрудничество. Мы уверены, что взаимоотношения между акиматом и газетой и в дальнейшем будут носить деловой, конструктивный характер.
Мы искренне желаем вам и впредь следовать лучшим традициям казахстанской
журналистики, приумножать свой профессиональный капитал и творческий потенциал.
Пусть ваши публикации всегда вызывают живой интерес и отклик в читательских
сердцах. Острого вам пера, ярких новых тем и героев, неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, увлекательных разноплановых материалов, верных подписчиков
и читателей! Удачи, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, счастья,
надежных и верных друзей, а самое главное, читательского признания.
Нуркен Кобжанов,
аким Осакаровского района
Канат Саккулаков,
секретарь районного маслихата
” ‚‡ Ê ‡  Ï˚  ÍÓ Î Î Â „Ë!
С интересом просматриваю номера «Сельского труженика». Еще бы – это была моя
первая редакция, в которой я проработал в 1977-1978 годах. Работал с Низмулиным,
Смоленниковой, Мофой, Морозовым, Кунавиной, Жирковым. Тогда же познакомился с
такими людьми, как Иванов Иван Иванович, Кулаков Алексей Карпович (будущий Халык
Кахарманы») и другими замечательными людьми, о которых писал не только в районке,
но и в «Ленинской смене», «Индустриальной Караганде».
Общался с Геннадием Головченко, Владимиром Сальниковым. Словом, есть что
вспомнить.
Работая в «Сельском труженике», занял второе место в международном конкурсе
«Письмо в Гавану».
Впоследствии работал завотделом в районных газетах Ульяновского (Бухаржырауского), Мичуринского (Абайского) районов Карагандинской области, корреспондентом отдела сельского хозяйства областной газеты «Рудный Алтай» (Усть-Каменогорск),
корреспондентом, завотделом, первым заместителем главного редактора «Индустриальной Караганды», собственным корреспондентом парламентской газеты «Советы Казахстана», советником заместителя акима Карагандинской области, ныне – редактор газеты
профсоюза угольщиков «Коргау» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау».
Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, испытания на Семипалатинском атомном полигоне. Награжден, не считая многочисленных почетных грамот – от министра МВД Рк до акима области, медалями «Ерлiгi ушiн» («За мужество»,
указом Президента РК), «За участие в предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций» (приказом министра МВД РК), «25 лет Независимости Республики Казахстан» (указ
Президента РК), «20 лет международному антиядерному движения «Невада-Семипалатинск» (приказом Олжаса Сулейменова). Редактор энциклопедии «Караганда. Карагандинская область», Книги памяти погибших в Афганистане, трехтомника Книги памяти,
погибших в годы Великой Отечественной войны, сборника «Чернобыльский крест» (об
участии жителей области в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС).
Как-то вот так, коллеги!
В декабре у «Сельского труженика» - настоящий юбилей – 75 лет. И когда проезжаю
Осакаровку или просматриваю вашу газету – всегда вспоминаю время, проработанное в
вашем славном районе. Именно здесь, в Осакаровке, я получил путевку в профессиональную жизнь!
С юбилеем вас, коллеги! И больших творческих успехов!
Виктор МИНИН
г. Караганда
Чем выше поэт, тем больше принадлежит он обществу, среди которого родился, тем
теснее связано развитие, направление и даже характер его таланта с историческим
развитием общества.
В. Белинский.
Писать хорошо — значит писать красиво
Талантливую молодежь со
всего Казахстана собрал Республиканский литературный конкурс
«Ансар», который проводился с
целью воспитания чувства патриотизма у молодого поколения
в рамках программы Главы государства Нурсултана Назарбаева
«Рухани жанғыру», укрепления
межэтнического согласия в обществе и единства народа Казахстана, развития творческого
потенциала молодежи, профессионального роста и ознакомления широких слоев населения с
работами начинающих молодых
журналистов, писателей и поэтов.
Каждый гражданин Казахстана, в
возрасте от 14 до 29 лет, мог принять участие в конкурсе, отправив
свою малую прозу, публицистику
или стихотворение, и побороться за
звание лучшего. Призовой фонд составлял 660 000 тенге по 3-м номинациям (ценный приз за 1-ое место
на сумму 100 тыс. тенге, за 2-ое
место на сумму 70 тыс. тенге, за 3е место на сумму 50 тыс. тенге).
В республиканском конкурсе при-
самые достойные участники из различных регионов нашей огромной
страны встретились для творческого общения и обмена опытом.
Торжественная церемония награждения проходила 16 ноября в
столице республики – городе
Астана, в стенах лучшего университета нашей страны - Назарбаев
Университета.
От
лица членов жюри
выступил декан факультета журналистики и политологии
ЕНУ Сак Кайрат
Омирбаевич, который в своем приветственном
слове
поздравил участников конкурса и одобрил
отношение
молодежи к государственному языку,
что подтверждала
грамотность
присланных работ.
Присутствующие представители
Министерства по делам религий и
гражданского общества РК Кутанова Алмагуль Кайырлыевна и Аблаисова
Гуля
Акылбековна,
отметили хороший уровень поданных работ и разностороннюю тематику произведений.
Перед началом проведения церемонии награждения победителей,
молодые поэты выступали со
своими произведениями. Ведь как
няло участие более 200 работ из 16
регионов страны. Несмотря на впечатляющую географию конкурса – г.
Уральск, г. Актобе, г. Алматы, г. Костанай, г. Караганда, г. Усть-Каменогорск, ВКО, г. Петропавловск, г.
Шахтинск, п. Осакаровка, г. Жезказган, г. Аркалык, г. Балхаш, г. Астана,
г. Тараз, с. Айтеке би (ЮКО), по решению
отборочной
комиссии,
говорил Бертольд Брехт: «Писатели
учатся лишь тогда, когда они одновременно учат: они лучше всего
овладевают знаниями, когда одновременно сообщают их другим».
И вот долгожданное ожидание
сменилось волнующим предвкушением того, кто же стал победителем. А ими стали в трех
номинациях по итогам отборочного
конкурса членами жюри, занявшие
3 место: Құлманова Əсем, г. Астана,
Варзаев Алексей, г. Шахтинск, Шишаева Мария, г. Усть-Каменогорск;
2 место - Байтусов Нуржан, село
Карауыл (ВКО), Исаханова Амина,
г. Алматы, Исаева Құралай, г. Костанай; 1 место - Қазкенов Бағдат, г.
Жезказган, Қайдаров Рауан, г.
Астана, Куатбеков Ерболат, г. Караганда.
Победителям были вручены дипломы и ценные призы, а каждый
участник, вошедший в список 50
лучших работ, получил сертификат.
Также хочется отметить большой
труд организаторов конкурса ОФ
«SDC» и поблагодарить за поддержку и оказанное внимание.
Республиканский
конкурс
«Ансар» показал, насколько талантлива и многогранна наша молодежь, но, в силу недостаточного
количества литературных площадок, в полной мере проявить свой
талант, к сожалению, не может. Раскрывая на таких мероприятиях потенциал молодежи и, оказывая им
поддержку, так необходимую, мы
сможем с уверенностью сказать,
что в скором будущем зазвучат
новые имена по-настоящему талантливых поэтов, писателей, прозаиков.
Хочется от души поздравить всех
участников с хорошим результатом,
ведь в 50 лучших работ попасть
было не просто, а также пожелать
творческого роста и успехов.
Светлана МАКСИМОВА
С юбилеем, районка!
Пожалуй, нет на земле человека, который никогда не читал бы газет. Районная газета «Сельский труженик»
играет в нашей жизни чуть ли не главную роль. И поэтому этот 75-летний
день её рождения можно считать
праздником всех жителей и читателей
района.
Я от всей души поздравляю редакцию газеты с юбилейным днём рождения!
Желаю
всем
работникам
редакции успехов в их интересном и
нелёгком труде. Новых заметок, объективных статей и, конечно же, счастья
в жизни! Пусть ещё многие десятки лет
светит наш «Сельский труженик».
Удачи вам!
Евгений Монжосов,
учитель истории.
«Сельский труженик» ұжымын және
оқырмандарын 75 жылдық мерейтоймен
шын жүректен құттықтаймын!
Осы жылдар ішінде аудандық газет өңір
өмірінің шынайы шежіресін жазып, жас
буынын отаншылдық рухта тәрбиелеу,
халықты елдік істерге жұмылдыру,
жетістіктерді насихаттап, кемістіктерді
сынау арқылы ортақ істі орайлы ету
жөнінде
жүйелі
жұмыс
жүргізіп,
оқырмандар ықыласына бөленіп келеді.
Сіздердің кәсіби шеберліктеріңіз бен
шығармашылық қабілеттеріңіз алдағы
уақытта да Осакаров жұртшылығының
мүддесіне, өңірдің жан-жақты қарышты
дамуына қызмет етеді деп сенемін.
Алдағы кезде де осы жемісті жол жалғаса
беруін тілеймін.
Айбол Қайратұлы Тукешов,
Қарағанды облысы ТЖД «ӨС және АҚЖ» ММ Осакаровка кентінің
№37 өрт сөндіру бөлімінің басшысының орынбасары, азаматтық
қорғау аға лейтенанты
Газет ұжымы қарапайым халықтың
мұң - мұқтажын жоқтап, құқықтық оқыту
арқылы қорғайды. Олардың əлеуметтік
мəселелерін батыл көтеріп келеді.
Соның нəтижесінде жыл сайын
оқырмандар қатары көбейе түсуде.
Қазіргі таңда газет тəуелсіздік аясында өркендеп, келешегі зор, берекесі мол ауданымыздың бүгіні мен
ертеңін жаңа қырынан жазып келеді.
Ұстаздар қауымы үшін де газет материалдары көрнекі құралға айналды,
қажетті тақырыптарды белсене жазуға
кірістік.
Аудандық «Сельский труженик»
газетінің ұжымына, барлық журналистерге
шығармашылық
шабыт,
еңбектеріне табыс тілеймін!
Тəуелсіз еліміздің өркендеуі жолында
қаламдарыңыз
мұқалмай
қызмет ете беріңіздер.
Айман Бейсекеева,
№ 9 Гимназиясы тірек мектебінің
қазақ тілі, əдебиеті пəні мұғалімі
10 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Два района - одна судьба
Глава государства Н. Назарбаев в
статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» подчеркнул, что одним из главных
условий модернизации общественного сознания является сохранение
собственного национального культурно- генетического кода, фундаментальная
основа
которого
–
патриотизм. Соединяясь с ценностями и нравственными ориентирами,
патриотизм
приобретает
национальную идею.
В этой связи патриотизм рассматривается
как часть национальной стратегии государства, и одна из его основ закладывается
в любви к своей малой родине, родной земле.
Главной целью Программы «Туған жер» является воспитание у казахстанцев чувства истинного патриотизма, который выражается в
любви, гордости и преданности своему аулу,
городу, краю, его истории, культуре, традициям и быту, нравственному долгу перед Родиной.
История библиотечного дела Молодежного
региона начинается с 1964 года. Со строительством канала открывались новые организации, в том числе и
создается
профсоюзная библиотека при канале, которая просуществовала до 1989 года. Затем
была реорганизована в технический архив,
где сейчас хранятся только чертежи и техническая литература.
1972 год. Образование нового района Молодежный. Во вновь созданный район передают из Осакаровского района четыре
библиотеки: с. Трудовое - зав. библиотекой
Шах Елена Гавриловна, с. Тельмана отд. 2 зав. библиотекой Стешенко Нина Яковлевна,
с. Родниковское - зав. библиотекой Похильчук Нина Ивановна, с. Коммунар - зав. библиотекой Ример Ольга Федоровна.
Открывается в 1972 году массовая библиотека. Заведующей библиотекой
назначена Куприянчик А., библиотекари
Вагулкина А., Резникова Н.
В 1973 году открывается детская библиотека, зав. библиотекой назначается Нуркеева
Орынша Кудушевна, где она проработала до
2014 года.
Централизованная библиотечная система
Молодежного района была образована 1
марта 1978 года. До образования в библиотечную систему входили 16 библиотек, позже
присоединились 6 профсоюзных библиотек и
3 сельские библиотеки новых построенных
совхозов «Казахстан», «Мирное», «Звезда».
За время существования Молодежной
ЦБС было три директора -Тимершина Ф. Х.,
Кусаинова Б.А., Актанова Ш.А.
В разные годы в библиотеках работали:
Мамкенова К. М., Лисицкая Л. С., Лисицкая Т.
Г., Боярова З. М., Занкевич Л. А., Янгель Г.,
Сафронова Г., Омарова Р. К., Бекова Г .А., Вегеле Э., Ивахненко Л.П., Борисенко Т.Л., Серикбаева А., Кузембаева С. О., Литовченко Л.
В., Овчинникова Л. И., Реймер Л., Позднякова
В. В., Маркова Т. А., Ахметова Ж. З. и многие
другие.
В 1997 году в Осакаровскую ЦБС перешли
10 сельских библиотек, центральная и детская библиотеки. Где и сейчас работают
творческие, инициативные работники - Кондратова В. А., Байгабулова Ж., Ахметова К. Т.,
которая ранее работала в филиале №7 с.
Дальнее, Глазун Г. Н., которая сменила Нуркееву О.К., Муханова К.О.
С 2004 года библиотека поселка Молодежный является модельной библиотекой, это
значит, приобретено новое оборудование и
оснащена новой техникой.
До объединения двух районов в Молодежном существовали: два градообразующих
предприятия: канал им.К.Сатпаева, Борлинский угольный разрез, которые продолжают
пополнять экономику района.
Акимат, больница, почта, связь, народный
суд, полиция, паспортный стол, нотариус,
ЗАГС, музыкальная школа, детско- юношеская спортивная школа, которая в период объединения была единственной в районе,
спорткомплекс «Молодежный», средние
школы 23, 26, детские сады «Айголек», «Уголек», СЭС, архив, Дом культуры, массовая и
детская библиотеки, ДЭУ, МРЭС.
В связи с реорганизацией района закрылись такие организации: ЗАГС, архив, паспортный стол, СЭС, налоговая инспекция.
Все эти функции были возложены на вновь
созданную организацию ЦОН (центр обслуживания населения).
В 2011году организован Государственный
национальный природный парк «Буйратау» с
головным управлением, в состав которого
вошли территории Белодымовского и Ерейментауского заказников.
Построены и введены в эксплуатацию
новый супер- маркет «Viklik» (предприниматель Шварц О.В.), салон красоты «ДаРу»
(предприниматель Экзекова Г.К.), баня (предприниматель Шереев Н.).
Молодой предприниматель Ельшин К.К.,
выкупив часть старого здания поликлиники,
отремонтировав его, открыл офисный центр
по оказанию услуг населению.
В 2015 году в состав Детско- юношеской
спортивной школы передан спортивный комплекс «Молодежный».
Детская музыкальная школа в 2016 году реорганизована в Детскую музыкальную школу
искусств, с открытием новых отделений: художественное, дəстүрлі əн – пение под домбру. В перспективе открытие новых
отделений: хореография и эстрадное.
В рамках проекта Осакаровской ЦБС « Ел
тағдыры - жер тағдыры» по программе «Рухани жанғыру» библиотека п. Молодежный
ведет работу по систематизации краеведческого материала об истории Молодежного региона. Библиотека готовит к выпуску
«Энциклопедию поселка Молодежный».
Оформлен краеведческий уголок «Өз өлкенді
білмей, əлемді білмейсің – Мира не узнаешь,
не зная края своего», где расположен материал о нашей области, районе и о поселке.
Имеются тематические папки: «Біздің тарих
беттерінен – Страницы нашей истории »,
«Наши ветераны – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», «Наши земляки – молодежненцы. Почетные граждане
Осакаровского района», «Творчество наших
земляков», Альбом фотографий о строительстве канала. Идет сбор материала в папку
«Они жили в Молодежном».
Время не стоит на месте, новые технологии
прочно входят в нашу жизнь. На сайте Осакаровской ЦБС и на странице библиотеки соцсети
«Одноклассники» опубликованы
виртуальные выставки, книги, видео «Время
благородного труда», посвященное 50-летию
канала им. К. Сатпаева. К пятидесятилетнему юбилею школы № 23 - «Средняя школа
№ 23», которая была построена в 1963 году с
целью обучения детей работников канала.
«Наш край родной» - о поселке Молодежный.
Проводится оцифровка краеведческого материала: статьи из газеты «Знамя труда» (газета Молодежного района).
Хотя уже сформирован фонд краеведческого материала, но еще мало материала о
больнице, полиции, угольном разрезе, предпринимателях.
Просим жителей поселка Молодежный и
села «Акбулак» помочь в сборе материала о
людях, живших в нашем крае, об их подвигах,
трудовых достижениях. Нам интересен любой
материал:
фотографии,
воспоминания,
письма, грамоты и т.д., все, что связано с поселком.
Давайте историю поселка напишем вместе!
Б. КУСАИНОВА,
заведующая библиотекой
п. Молодежный
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
Нам отвечают на рубрику
«Обратная связь»
ГУ «Аппарат акима поселка Осакаровка»
на письменные обращения в рубриках «Обратная связь» и «ФотоФакт»,опубликованные
в районной газете «Сельский труженик» в: 1.
№ 39 от 30.09.2017 г.(по вопросу рекультивации земель, оставшихся после нарезки водосточных канав); 2. № 36 от 09.09.2017 г. (по
вопросу санитарной очистки придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.
Мостовая, дом № 48/1); 3. № 37 от
16.09.2017г. (по вопросу очистки дорожного
полотна от сорной растительности), сообщает следующее:
1. В целях недопущения паводковых ситуаций, ИП «Саввиди В.Н.» проведена работа по
нарезке канав по улицам поселка. В ноябре
текущего года осуществлен вывоз земли с
обочин дорог улиц Пацаева, Строительная.
2. Вышеуказанный дом находится на балансе отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Осакаровского района.
Данный мусор возник в
процессе жизнедеятельности людей, проживающих по данному адресу. Выброшенные
пакеты, пластиковая посуда, стекло и другой
бытовой мусор образуют несанкционированную свалку, которая в непогоду разлетается
по всей приближенной территории. В течение 2017 года, аппаратом акима поселка, с
помощью индивидуальных предпринимателей (ИП Ильязов В., ИП Михельсон А.В.), неоднократно был организован вывоз мусора на
общественную свалку поселка. Также, во исполнение замечания, отмеченного в вышеуказанной рубрике, территория жилого дома
была приведена в соответствующий порядок
в сентябре текущего года.
В целях недопущения антисанитарных
условий, каждый житель квартир обязан содержать в надлежащем порядке не только
дом, но и близлежащую территорию.
3. Согласно плана мероприятий по санитарной очистке и благоустройству поселка
Осакаровка на 2017 год, были запланированы работы по очистке дорог от сорной растительности по улицам: Пионерская,
Школьная, Гагарина, Октябрьская и переулок
Урожайный. В ноябре текущего года, силами
общественных работников, путем скашивания вручную травянистых сорняков, была
проведена уборка территории по ул. Октябрьская и пер. Урожайный.
Родников ауылдық округінің жергілікті қауымдастық
жиналысының хаттамасынан үзінді
Родников ауылы
ауылдық клуб
17 қараша 2017 жыл
Қатысқандар: Родников ауылдық округі əкімінің міндетін атқарушы Б.Ибраев, Осакаров
ауданы мəслихатының депутаты В.Бережной, жергілікті қауымдастық төрағасы Рысбаева К,
жергілікті қауымдастық мүшелері жəне ауылдық округ тұрғындары – 50 адам.
Күн тəртібі: Родников ауылының көшелерінің атауларын өзгерту
Жергілікті қоғамдастық мүшелері шешім етті:
40 лет Октября көшесі – Ынтымақ көшесі
Комсомольская көшесі – Сарыарқа көшесі деп қайта аталсын.
Қолдап - 46 адам (92%), қарсы - 3 адам (6%), қалыс қалғандар – 1 адам (2%).
Жиналыс төрағасы:
Рысбаева К.
Жиналыс хатшысы:
Супрунчук А.
Звездный ауылдық округінің Звездный ауылындағы 2
көшенің атауын өзгерту бойынша ауыл тұрғындарымен
өткізілген жиналыстың хаттамасынан үзінді:
Звездный ауылдық округі
2017 жыл 17 қараша
Ауылдық мəдениет үйі
Басталуы: 15.00
Жиналыстың төрағасы: Звездный ауылы əкімі Р.Қ. Құдайбергенов
Қатысушылар: Звездный ауылы əкімдігі, ұйым басшылары, əр салада қызмет ететін
қызметшілер, мамандар, ауыл тұрғындары. (30 адам)
Күн тəртібі:
1.Звездный ауылдық округіндегі көшелердің атауын өзгерту туралы.
Звездный ауылының тұрғындарымен өткен жиналыс күн тəртібіндегі мəселені қарастыра
келе, ШЕШІМ шығарды:
Звездный ауылдық округіндегі:
1. Ленин көшесі - Қ. Сəтбаев көшесі
2. Складская көшесі - Сұңқар көшесі болып қайта аталсын.
«Қолдап» - 30 адам, «қарсы»– жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.
Жиналыстың төрағасы:
Хатшы:
«Сельский труженик» друг ты мой!
Рожден декабрь, год 42-й.
Строчки, запятые, точки,
Формат небольшой.
И ты поднялся и в бой,
А я ребенок войны,
И мне было страшно.
Мы ровесники с тобой почти,
Только я немного старше.
Солдаты шли на войну,
Мы проводили папу.
Грохот войны разорвал тишину,
Не вернуть все обратно.
Не всем суждено вернуться домой,
Шли похоронки.
Вдовы слезами мочили лист твой,
Во гневе пылали колонки.
Искали надежду в строчках твоих
И лист твой, как знамя.
Враг будет разбит,
Победа будет за нами!
Май 45-го года,
Диктор миру поведал:
«Ликует советский народ!
Победа! Победа! Победа!»
Расправил плечи,
Ты снова в бой,
Не мог ты иначе.
За урожай, сенокос, удой,
И не искал где полегче.
«Сельский труженик» - друг ты мой!
Мы так похожи,
Ведь мы ровесники почти с тобой,
Только ты немного моложе.
Р.Қ. Құдайбергенов
А. Жубайхан
СОРОКА
Сорока новость принесла:
- Война в семье у воробья.
В измене уличил жену,
За то и объявил войну.
Клянется бедная супруга:
- Ведь так любили мы друг друга,
И детки есть у нас с тобой,
Зачем сейчас идешь войной?
Не изменяла, хоть убей.
- Послушай, - молвит воробей, Сорока, твоя подружка,
Вчера шепнула мне на ушко,
Что видела тебя с другим,
С каким-то воробьем чужим.
Плачет жена воробьиха:
- Откуда взялось это лихо?
Ни в чем не запятнана сроду,
Все идет к разводу.
Печаль и горе, слезы на подушке,
А дело все в подружке!
Бывает и у нас морока,
Когда в подружках есть
Такая вот сорока!
Ганюшина Нина Николаевна с. Есиль
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
èÓ„Ó‚ÓËÏ Ó Çàó/ëèàÑ
Ежегодно, 1 декабря мировым сообществом отмечается
Всемирный
день
борьбы со СПИДом. День учреждён ООН с целью повышения осведомлённости об
эпидемии СПИДа, вызванной
распространением ВИЧ- инфекции. В соответствии с
этим, хотелось бы остановиться на этой проблеме. Актуальность этой
темы
связана ещё и с тем, что Осакаровский район наряду с
Абайским и г. Темиртау является «лидером» по этому
заболеванию.
Что такое
СПИД? СПИД - означает синдром приобретенного иммунодефицита.
Приобретенный – потому что это
состояние, возникающее вследствие заражения, а не передающееся по наследству генетическим
путём.
Иммунный– потому что поражает
иммунную (защитную) систему организма, которая борется с болезнями.
Дефицит – потому что иммунная
система перестает работать должным образом: наступает её «недостаточность».
Синдром – потому что у больных
возникает множество различных
симптомов и оппортунистических
заболеваний.
Ученые, изучавшие первые случаи заболевания СПИД, пришли к
выводу, что основная его особенность – преимущественное поражение
системы
иммунитета,
проявляющееся в полной беззащитности организма больного
перед сравнительно безобидными
микроорганизмами, а также злокачественными опухолями.
СПИД, по-видимому, - первый в
истории медицины приобретенный
иммунодефицит, связанный с конкретным возбудителем и характеризующийся
эпидемическим
распространением.
Итак, термин СПИД расшифровывается как синдром приобретенного
иммунодефицита.
Но
приобретенных иммунодефицитов
много, а СПИД один… Поэтому сегодня правильнее сказать так:
СПИД – это приобретенный иммунодефицит, который отличается от
других наличием определенного
комплекса свойств и специфического возбудителя.
Мы знаем, что СПИД – это заболевание, а не просто сочетание
симптомов. Словом «синдром»
обычно обозначают совокупность
симптомов, не имеющую легко объяснимой причины. Более современное название этого состояния,
несмотря на диагноз СПИД, - ВИЧинфекция. Это более точное название, поскольку указывает на
возбудитель, вызывающий СПИД, и
охватывает все стадии этого состояния, от инфицирования до разрушения иммунной системы и
начала оппортунистических заболеваний. Однако словом «СПИД» попрежнему большинство людей
называет иммунодефицит, вызванный ВИЧ. Как известно, в организме
человека живут миллиарды микроорганизмов: на коже и слизистых
оболочках ротовой полости, кишечника, дыхательных путей и т.д. Они
участвуют в процессе жизнедеятельности организма и даже защи-
щают его от вторжения патогенных
(способных вызвать болезнь) бактерий и вирусов. Но многие из них готовы превратиться в паразитов,
использующих ткани человека в качестве питательной среды. Обязательное условие для этого –
ослабление, беззащитность организма, т.е. развитие иммунной недостаточности.
Именно
такое
состояние и вызывает деятельность ВИЧ.
ВИЧ – впервые выделенный
Люком Монтанье (Франция) и Робертом Галло (США) в 1983 году.
Особенность их заключается в том,
что они воспроизводят свой генный
материал в человеческих клетках.
Это означает, что инфицированные
клетки остаются такими до конца
своего существования. ВИЧ характеризуется крайней изменчивостью:
она у него в 30-100 раз выше, чем у
вируса гриппа, и касается штаммов
вируса, выделенных не только у
разных больных, но и в разное
время у одного и того же больного.
Чувство тревоги у многих ученых
обусловлено тем, что они установили склонность вируса к многоликости – это свойство резко
затрудняет возможность получения
эффективной вакцины против
СПИД. Как я уже говорила, строение вируса очень сложное. Но, к
счастью, он очень нестоек, чувствителен к химическим и физическим
воздействиям. При температуре 22
0С его активность сохраняется неизменной в течение 4 суток (как в
сухом виде, так и в жидкостях). Он
теряет свою активность после обработки 0,5-процентным раствором
натрия гидрохлорида или 70-процентным спиртом в течение 10
минут. Для него губительны домашние отбеливающие средства (например, «Белизна»). Также он
погибает при непосредственном
воздействии
спирта,
ацетона,
эфира. На поверхности неповрежденной кожи человека вирус быстро
разрушается под воздействием защитных ферментов организма и
бактерий. Он быстро погибает при
нагревании до температуры свыше
57 0С и почти мгновенно – при кипячении. Если человек заражен,
это еще не значит, что у него сразу
разовьется СПИД. Вирус может находиться в организме до 10 и более
лет, прежде чем появятся какиелибо симптомы заболевания. В
течение этого периода человек
может выглядеть и чувствовать
себя абсолютно здоровым, продолжать работать, но при этом передавать вирус другим. Многое зависит
от того, насколько сильна иммунная
система человека. После развития
СПИДа появляются серьёзные проблемы со здоровьем: человек
может резко потерять вес на 10 % и
более, иметь в течение длительного периода (более одного месяца) постоянно повышенную
температуру тела. Возможны также
сильное ночное потоотделение,
хроническая усталость, увеличение
лимфатических узлов, постоянный
кашель и длительный жидкий стул.
ВИЧ содержится во всех биологических жидкостях организма, хотя и в
неодинаковом количестве. Основными путями передачи ВИЧ являются - незащищённый половой
контакт, через кровь, подавляющее
большинство ВИЧ-инфицированных составляют люди, употребляющие или употреблявшие наркотики
внутривенно. Кроме того, заражение может произойти при переливании крови, а также ее продуктов от
ВИЧ-инфицированных доноров или
при использовании нестерильного,
необработанного медицинского инструмента, содержащего частицы
крови инфицированных. Но сейчас
шансы заразиться таким способом
очень малы. От матери к ребёнку.
Заражение ребёнка возможно: во
время беременности ; в процессе
родов; при грудном вскармливании
ребенка (когда ВИЧ из молока матери через микротравмы во рту ребенка попадает в его организм).
Невозможно заразиться ВИЧ-инфекцией: пользуясь общими с инфицированным
посудой
или
туалетом; находясь с ним в бане
или плавая в одном бассейне; здороваясь за руку; обнимаясь и целуясь и т.д. ВИЧ-инфекция не
передается в быту и не переносится насекомыми.
В первый момент при получении
диагноза «ВИЧ-инфекция» большинство людей испытывают сильнейший шок, а затем перед ними
встает вопрос о том, как сложится
их дальнейшая жизнь, сколько она
продлится и как это все отразится
на близких им людях. Не существует типичной или единой реакции
на
этот
диагноз;
все
воспринимают его по-разному. Многих охватывает гнев, подавленность, отчаяние, страх за себя или
за близких. Некоторые в первый момент думают о самоубийстве. Другие, напротив, абсолютно спокойны.
Нередко человек вначале не верит
своему диагнозу.
Знание о своей ВИЧ-инфекции
практически всегда приводит к изменениям в жизни человека.
Распространение эпидемии связано с рискованным поведением.
Чаще всего заражение происходит
при незащищенных половых контактах и внутривенном введении
наркотиков нестерильными иглами.
Эти два вида рискованного поведения каждый человек в состоянии
контролировать. Исследования показали, что большинство живущих
половой жизнью людей знают о безопасном сексе и считают, что мужчина и женщина несут равную
ответственность за здоровье друг
друга. Тем не менее, многие рискуют вопреки своим знаниям и
убеждениям. Поэтому профилактика остаётся единственным средством сдерживания эпидемии, её
цель – изменить рискованное поведение людей.
Проведенный в рамках программы «Полезная прививка» посвященной
профилактики
ВИЧ/СПИДа опрос старшеклассников показал:
• 2/3 подростков регулярно употребляют алкоголь;
• треть 16 – 17-летних имеют
опыт половой жизни;
• 60 % из них начали половую
жизнь в 14-15 лет;
• только треть подростков к моменту опроса имели одного полового партнёра, остальные – двух и
более.
В условиях распространения
ВИЧ-инфекции молодежь оказалась более уязвимой к ВИЧ.
На сегодняшний день более 50
миллионов людей на земле живут с
ВИЧ или больны СПИДом. Каждую
минуту вирус иммунодефицита получают более пяти человек в возрасте от 15 до 24 лет, каждый день
– более 6 тысяч молодых людей.
Каждый сотый житель планеты в
возрасте от 15 до 49 лет инфицирован ВИЧ.
Я думаю, что стоит над этим задуматься!
Г. РОЙ,
руководитель Управления
охраны общественного
здоровья
Осакаровского района
11 стр.
Спорт
Ашы қ т ур н и р ө т т і
18 қараша күні Осакаровка кентінде баскетболдан Жастар
ресурстық орталығының кубогіне арналған аудандық ашық
турнир өтті.
Турнирге Ақбұлақ, Батпақты ауылының командалары, №
1, 12 ОМ – нің командалары, Қарағанды қаласының командасы, Нұра ауданынан 2 команда, Ақмола облысы Аршалы
ауданының командасы жəне Осакаров ауданының «Достар»
командасының құрамалары қатысты.
Нəтижесінде: 1 орын – Осакаров аудандық «Достар»
командасы.
2 орын – Қарағанды қаласы құрамасы.
3 орын – Нұра ауданының, Ахметауылы құрамалары иеленді. Сонымен қатар білім, денешынықтыру жəне спорт
бөлімінің əдіскері – Бауыржан Дəулетханның атынан «Ең
үздік ойыншы» номинациясымен Есболат Марғұлан марапатталды.
Осакаров ауданының əкімдігінің «Осакаров ауданының
жастар ресурстық орталығы» КММ
Прош е л молодежн ы й
ф леш моб
17 ÌÓˇ·ˇ 2017 „Ó‰‡ ‚ ÔÓÒÂÎÍ ŒÒ‡Í‡ӂ͇
‚
‡Ï͇ı
ÔÓ„‡ÏÏ˚
´—Ûı‡ÌË
ʇÌғ˚Ûª ÔÓ¯ÂΠχÒÒÓ‚˚È Ùν¯ÏÓ·.
÷Âθ ‡ÍˆËË - ÔÓ‰‰ÂÊ͇ ÔÂÂıÓ‰‡ ‡ÎÙ‡‚ËÚ‡ ͇Á‡ıÒÍÓ„Ó ˇÁ˚͇ ̇ ·ÚËÌÒÍÛ˛ „‡ÙËÍÛ. ¬ ‰‡ÌÌÓÈ ‡ÍˆËË ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚË ·ÓΠ100 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓ̇. œ‡ÚËÓÚËÁÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒˇ Ò Î˛·‚Ë Í
Ò‚ÓÂÈ ÁÂÏÎÂ, Í Ò‚ÓÂÏÛ ÔÓÒÂÎÍÛ, Ò Î˛·‚Ë Í Ï‡ÎÓÈ Ó‰ËÌÂ. œÓ˝ÚÓÏÛ Ì ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, ÏÓÎÓ‰˚ β‰Ë ‚ ڇ̈‡ı ‚˚ÒÚÓËÎËÒ¸ ‚
ÒÎÓ‚‡ I LOVE KZ, I LOVE OSAKAROVKA .
КГУ "Молодежный ресурсный центр
Осакаровского района" акимата Осакаровского района
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
12 стр.
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
2018-2027 жылдар аралығында əйелдердің зейнетақы
жасын көтеру, 01.08.2018 жылдан базалық зейнетақы
төлемін тағайындау
(қайта есептеу) əдістемесінің өзгеруі
Повышение пенсионного возраста женщин
с 2018 г по 2027 г.,
изменение методики назначения (перерасчета)
базовой пенсионной выплаты с 01.07.2018 г.
"Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан
Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105-V Заңының (бұдан əрі-Заң) 11- бабының
1- тармағына сəйкес 01.01.2018 - жылдан бастап 01.01.2027- жыл аралығында əйелдердің
зейнет жасын көтеру, жыл сайын 6 айға көтерілумен біртіндеп жүзеге асады.
Зейнет жасын кезең-кезеңмен көтеру кестесі
Согласно п.1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 21 июня 2013 г. № 105-V (далее - Закон) – начиная с 01.01.2018 г. по
2027 г. повышение пенсионного возраста женщин будет осуществляться постепенно, т.е. в
течение 10 лет, по 6 месяцев ежегодно.
График поэтапного повышения пенсионного возраста
ГОД
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
1 ЯНВАРЯ 2018
58 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ
С 1 ЯНВАРЯ 1960 ПО 30 ИЮНЯ 1960
1 ЯНВАРЯ 2019
59 ЛЕТ
С 1 ИЮЛЯ 1960 ПО 31 ДЕКАБРЯ 1960
1961- қаңтардан 1961- жылғы
30- маусым аралығы
1 ЯНВАРЯ 2020
59 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ
С 1 ЯНВАРЯ 1961 ПО 30 ИЮНЯ 1961
1961- жылғы 1- шілдеден 1961- жылғы
31- желтоқсан аралығы
1 ЯНВАРЯ 2021
60 ЛЕТ
С 1 ИЮЛЯ 1961 ПО 31 ДЕКАБРЯ 1961
60 жас
1962- жылғы 1- қаңтардан 1962 - жылғы
30- маусым аралығы
1 ЯНВАРЯ 2022
60 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ
С 1 ЯНВАРЯ 1962 ПО 30 ИЮНЯ 1962
60 жас 6 ай
1 ЯНВАРЯ 2023
61 ГОД
С 1 ИЮЛЯ 1962 ПО 31 ДЕКАБРЯ 1962
61 жас
1962- жылғы 1- шілдеден 1962 -жылғы
31- желтоқсан аралығы
1 ЯНВАРЯ 2024
61 ГОД 6 МЕСЯЦЕВ
С 1 ЯНВАРЯ 1963 ПО 30 ИЮНЯ 1963
1 ЯНВАРЯ 2025
62 ГОДА
С 1 ИЮЛЯ 1963 ПО 31 ДЕКАБРЯ 1963
1 ЯНВАРЯ 2026
62 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ
С 1 ЯНВАРЯ 1964 ПО 30 ИЮНЯ 1964
1 ЯНВАРЯ 2027
63 ГОДА
С 1 ИЮЛЯ 1964 ПО 31 ДЕКАБРЯ 1964
Жыл
Зейнетжасы
2018 жыл 1 қаңтар
58 жас 6 ай
Туған күні
1960- жылғы 1- қаңтардан 1960- жылғы
30- маусым аралығы
2019 жыл 1 қаңтар
59 жас
1960- жылғы 1- шілдеден 1960- жылғы
31- желтоқсан аралығы
2020 жыл 1 қаңтар
59 жас 6 ай
2021 жыл 1 қаңтар
2022 жыл 1 қаңтар
2023 жыл 1 қаңтар
2024 жыл 1 қаңтар
61 жас 6 ай
2025 жыл 1 қаңтар
62 жас
2026 жыл 1 қаңтар
62 жас 6 ай
2027 жыл 1 қаңтар
63 жас
1963 -жылғы 1- қаңтардан 1963- жылғы
30- маусым аралығы
1963 -жылғы 1- шілдеден 1963- жылғы
31- желтоқсан аралығы
1964 -жылғы 1- қаңтардан 1964- жылғы
30 –маусым аралығы
1964 -жылғы 1- шілдеден 1964- жылғы
31- желтоқсан аралығы
Егер зейнет жасына əйел 2017- жылдың 10- қарашасында толып (58 жас), жəне уақытында
(2017-жылдың 31-желтоқсанына дейін) жасына байланысты зейнетақы төлемін тағайындауға
өтініш білдірмесе жəне 2018- жылдың 1- қаңтарында келсе, өтініш жəне құжаттарымен Заңның
11- бабының 1-тармағына сəйкес жасына байланысты зейнетақы төлемін тағайындауға тек
58,5 жасқа толғанда өтініш бере алады.
Қазақстандағы зейнет жасының көтерілуі зейнеткерлікке қазіргі кезде ерте шығуға жеңілдігі
бар əйелдерге қатысы жоқ.
Заңның 11 бабының 2 тармағына сəйкес - төтенше жəне радиация қаупі ең жоғары
аймақтарда 1949 жылғы 29 тамыз – 1963 жылғы 5 шілде аралығындағы кезеңде кемінде 5
жыл тұрған азаматтардың "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды əлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының
Заңына сəйкес əйелдердің 45 жасқа толғанда жасына байланысты зейнетақы төлемдері
тағайындалуына құқығы бар.
2018-жылдың 1- қаңтарынан базалық зейнетақы төлемін тағайындау əдістемесіне
өзгерістер қарастырылуда, ол зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне қатысты болмақ. Базалық
зейнетақы азаматтарға жалпы белгіленген зейнеткерлік жасқа толғанда тағайындалады (63 ерлер, 58,6 жастан -əйелдер).
Зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне төмендегілер кіреді:
- 1998- жылғы 1- қаңтарға дейінгі еңбек өтілі;
- жинақталған еңбек өтілі (міндетті зейнетақы төлемдер есептелген кезеңдер);
- басқа да өтілдер (3 жасқа дейінгі бала күтімі, 16 жасқа дейінгі бала кезінен мүгедектерге,
əскери қызметшiлер, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлері, дипломатиялық
қызметкерлер жəне басқалар жұбайларымен бiрге тұрған уақыты). Бұл өзгерістер жаңадан
зейнетке шыққан жəне 2018 жылдың 1 шілдесінен базалық зейнетақысы қайта есептелетін
басқа да зейнеткерлерге жүргізіледі.
Егер азамат 10 жыл ғана жұмыс істеп оны БЗЖҚ аударған болса, немесе мүлдем жұмыс істемесе, оған базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-ы мөлшерінде
тағайындалады.
10 жылдан жоғары əрбір жыл үшін оның мөлшері 2%-ға жоғарылап отырады. Мысалы, 20
жыл қатысу өтілінде базалық зейнетақының мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 74%-ын,
30 жылда - 94% құрайды. Еңбек өтілі 33 жəне одан да көп жылды құрайтын болса, базалық
зейнетақының мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 100%-ын құрайды.
КОШКИМБАЕВА А.А
Басшы АБ «ƏТВЕО»
Если женщина достигла пенсионного возраста (58 лет) 10 ноября 2017 г., и своевременно
не обратилась (до 31.12.2017 г.) за назначением пенсионных выплат по возрасту, а пришла
только в январе 2018 г., то с заявлением и пакетом документов на назначение пенсионных выплат по возрасту сможет обратиться только после того, как достигнет возраста - 58,5 лет – согласно п.1 статьи 11 Закона.
Повышение пенсионного возраста в Казахстане не коснется женщин, которые в настоящее
время имеют право на льготы по раннему выходу на пенсию:
В соответствии п.2. статьи 11 Закона - граждане, проживавшие в зонах чрезвычайного и
максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не
менее 5 лет, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О социальной защите граждан,
пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне» имеют право на назначение пенсионных выплат по возрасту: женщины – по достижении 45 лет.
Согласно п.3 статьи 11 Закона - женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более
детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по
возрасту по достижении 53 лет.
С 1 июля 2018 года предусматривается изменение методики назначения базовой выплаты,
которая будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Базовая
пенсия будет назначаться только при достижении гражданами общеустановленного пенсионного возраста (63 - мужчины; с 58,6 –женщины).
В пенсионный стаж будет включаться:
- трудовой стаж, выработанный в солидарной системе (на 1 января 1998 г.);
- накопительный стаж (периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы
(ОПВ);
- иной стаж (уход за ребенком до 3 лет, инвалидом с детства до 16 лет, время проживания
с супругом военнослужащим, сотрудников спецгосорганов, дипломатических работников и
др.). Эти изменения будут распространяться на вновь выходящих и на состоявшихся пенсионеров, которым с 1 июля 2018 года будет произведен перерасчет базовой пенсии.
Если гражданин работал и делал отчисления в ЕНПФ всего лишь 10 лет или вовсе не работал, то ему базовая пенсия назначается в размере 54% от величины прожиточного минимума
(далее ПМ).
За каждый год, отработанный сверх 10 лет базовая пенсия увеличивается на 2%. Например,
при стаже участия 20 лет размер базовой пенсии составит 74% от ПМ, 30 лет – 94% от ПМ.
При стаже 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% ПМ.
А. КОШКИМБАЕВА,
руководитель Осакаровского РО «МРЦСВ»
Î ÃËÀÂÍÎÌ Â ÑÅËÅ
Развитие производства неизменно повышает риск возникновения
всевозможных
происшествий и основную долю
в этом занимают пожары. Это составляет более 80 % от всех зарегистрированных чрезвычайных
ситуаций.
Поэтому сегодня ни у кого не вызывает сомнений необходимость
развития добровольных противопожарных формирований. Данная
тема наиболее актуальна для сельского населенного пункта. Если в городах или поселках своевременное
прибытие подразделений государственной
противопожарной
службы к месту пожара и его тушения не вызывает сомнений, то в
сельской местности все обстоит намного сложнее. А сложность зависит от многих факторов.
Так, одним из решающих факторов является отдаленность населенного пункта от расположения
государственной противопожарной
службы, так как обычно они располагаются в районных центрах или
же в крупных населенных пунктах.
Мало кому известно, что в работе
противопожарных служб эффективным является обслуживание объектов и населенных пунктов
расстоянием не превышающим
более 30 км, так называемыми селитебными зонами. Если учесть качество наших дорог, то это
расстояние можно смело сократить
вдвое. Следующим фактором является наличие основного огнету-
шащего вещества - это вода. Если
в городах огнеборцы становятся на
противопожарные гидранты, то
сельским огнеборцам зачастую
приходится ориентироваться на
единственную водозаборную скважину или искать другие источники
воды. По нашему району населенных пунктов с наличием противопожарных гидрантов, к тому же
исправных, совсем мало и это в основном новые водопроводные сети,
реконструированные при поддержке государства. Я привел
только два фактора, а их можно
приводить много. Здесь все зависит
от особенностей расположения населенного пункта и социального положения.
Поэтому развитие негосударственной противопожарной службы в
виде сельских противопожарных
формирований как нельзя актуально. Наверное, люди старшего
поколения советских времен помнят, что раньше в каждом населенным пункте находился пожарный
пост с собственной пожарной машиной и имелась специальная
команда в виде добровольной противопожарной дружины, созданная
из местных жителей. Тогда сельчане со своей бедой справлялись
сами, и только в крайних случаях
вызывалась помощь из райцентра.
Сейчас защищенность сельчан от
пожаров крайне неудовлетворительная. На сегодняшний день в
Осакаровском районе не имеется
ни одного поста. И это не оттого, что
люди не хотят быть защищенными
или отсутствует потенциал в населенных пунктах. Все дело в том, что
на местах акимы сельских округов
не уделяют этому вопросу особого
внимания. К такому выводу отдел
по ЧС Осакаровского района пришел после изучения данных письменных ответов на поручение
акима района. Практически все
акимы сельских округов в представленных ответах указали, что не
имеют возможности создать такой
пожарный пост в виду отсутствия
крупных хозяйств и наличие теплого бокса. Конечно, можно отписаться - нет возможности, но
необходимо учесть, что этот важный социальный вопрос такой отпиской решен не будет.
В каждом населенном пункте
имеется трактор с бочкой, которую
можно приспособить для подачи
воды, что является основным подспорьем для тушения пожара.
Можно организовать и дежурство
трактористов или водителей, не
обязательно круглосуточное, вызовы они могут принимать дома по
телефону. Вопрос организации общего теплого бокса можно решить
за счет пристроек или специальной
отведенной постройки с запиткой
отопления от котельных социальных или других объектов. Все это
требует лишь хозяйственного подхода.
Да, возможно в процессе создания пожарного поста можно встретить не понимание или не желание
Пр от и во пож ар ная слу жба
руководителей
хозяйствующих
субъектов в участии решения этого
вопроса, ведь организация этой
важной работы не несет извлечения прямой выгоды в виде получения прибыли. Но необходимо
учесть, что создание пожарного
поста с дежурной техникой намного
повысит защищенность их же объектов и других хозяйств от сильных
последствий возникшего пожарного
случая.
Кроме того, создание таких постов выполняет социальную ответственность перед жителями села,
оказывая посильную помощь в организации тушения пожара.
На сегодняшний момент акимат
Осакаровского района в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите»
имеет право поддерживать и развивать негосударственные противопожарные формирования в виде
материально технического оснащения, возмещения затраченных
средств участникам тушения пожара и проводить другие мероприятия.
Завершая тему пожарной безопасности по созданию пожарных
постов в сельских населенных пунктах, хотелось бы привести пример
безысходности человека перед
огнем по причине отсутствия организации тушения пожара, происшедшего в селе Тельманское в
начале зимы 2017 года.
Так, 26 января текущего года в
результате пожара, происшедшего
в двухквартирном жилом доме по
адресу с.Тельманское, ул.Набережная, 27 огнем полностью был уничтожен жилой дом с имуществом.
Тушение пожара осложнялось отсутствием местного противопожарного
формирования
с
приспособленной техникой. Ближайшее подразделение государственной противопожарной службы
находилось на расстоянии 25 км. в
п.Молодежный, которая прибыла к
месту пожара спустя 2 часа, преодолев многокилометровые снежные
переметы.
Прибывшая
противопожарная служба вынуждена была констатировать уничтоженный огнем дом и безвозвратно
упущенное время. Целая семья в
одночасье осталась без жилья.
Необходимо заметить, что в указанном населенном пункте имеются
крупные хозяйствующие субъекты,
которых можно было бы привлечь
для создания пожарного поста. Увы,
администрация сельского округа
села Тельманское в лице акима так
и не извлекла урок из указанного
происшествия и по сей день ими не
только не создан пожарный пост, но
и не внесено предложение по решению этого вопроса, согласно исполнению
поручения
акима
Осакаровского района.
Данияр СУЛЕЙМЕНОВ,
начальник отдела по ЧС
Осакаровского района,
подполковник гражданской
защиты
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
13 стр.
Закон и общество
А к ц и я «16 дн е й бе з н а с и л и я в от н о шен ии жен щин »
В соответствии с положением Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (ратифицированной РК 29.07.1998 года), ежегодно 25 ноября отмечается Международный день ликвидации насилия в
отношении женщин с проведением акции «16 дней без насилия в отношении женщин».
В связи с изложенным, в целях реализации данного поручения на территории Осакаровского района в период с 25 ноября по 10 декабря проводится акция «16 дней без насилия
в отношении женщин».
Основной целью проведения акции является ознакомление
широких слоев населения о принимаемых мерах, направленных на предупреждение и пресечение насилия в отношении
женщин, охрану материнства и детства, укрепление роли
семьи в обществе. В период проведения акции запланиро-
вано проведение лекций и бесед в школах районах на тему
«Роль семьи в обществе», «Бытовое насилие: преступление
без наказания...!», с раздачей памяток и буклетов. Также проведение круглого стола на тему «Профилактика бытового насилия в отношении женщин и детей».
Уважаемые жители района, домашнее насилие - это реальная угроза, как вашей жизни, так и жизни ваших детей. Своя
семья для многих женщин в Казахстане не менее опасна, чем
улица. Если случаи насилия со стороны мужа или одного из
членов семьи уже имели место в вашей семье, то знайте,
ваша жизнь под угрозой. Чтобы в следующий раз не стать
жертвой такого поступка, серьезно подумайте о свой безопасности. Продумайте свои действия на тот случай, если акт насилия повторится опять. Расскажите о насилии тем, кому вы
доверяете (друзьям, родственникам). Найдите такое место,
куда вы могли уйти в случае опасности.
При домашнем насилии сразу же обращайтесь в полицию
«102», не затягивайте! Домашнему насилию нет оправдания!
Если вы стали жертвой бытового насилия, вы можете обратиться за консультацией, либо помощью, которая оказывается
бесплатно. В ОВД Осакаровского района осуществляет свою
работу инспектор по защите женщин от насилия капитан полиции Абдыкалыкова Аида Сагатовна.
Если вам и вашим близким нужна помощь, вы можете обратиться по адресу: п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 93, кабинет № 26, телефон 8 (72149) 42876 или в дежурную часть
ОВД Осакаровского района 8 (72149) 41382, 102.
ПОМНИТЕ, ЧТО ПОД УГРОЗОЙ НАХОДИТСЯ ВАША
ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на предоставление услуг по водоснабжению физическим лицам
Регистрационный номер №1
п. Осакаровка _______2017 г.
ИП «Саввиди Валентина Николаевна»,именуемое в дальнейшем «Услугодатель», в лице индивидуального
предпринимателя Саввиди Валентины
Николаевны, действующего на основании свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, с одной
стороны, и население п. Осакаровка, использующие услуги, именуемые в дальнейшем «Потребители», с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий публичный
договор, далее «договор» о нижеследующем.
1.
1.
Основные понятия, используемые в договоре
граница раздела балансовой принадлежности – линия раздела элементов систем
водоснабжения
и
(или)
канализации и сооружений на них между
владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;
граница раздела эксплуатационной
ответственности – линия раздела элементов систем водоснабжения и (или)
канализации (водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них)
по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию элементов систем
водоснабжения и (или) канализации
устанавливаемая соглашением Сторон.
При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности
устанавливается по границе балансовой
принадлежности;
платежный документ – документ
(счет, извещение, квитанция, счет-предупреждение, составленные на основании показаний приборов учета или
расчетным путем в установленном законодательством порядке) Услугодателя,
на основании которого производится
оплата;
потребитель – физическое лицо, пользующееся услугами водоснабжения и водоотведения на основании публичного
договора для собственных нужд;
проверка приборов учета – совокупность операций, выполняемых представителем
Услугодателя
с
целью
обследования состояния приборов
учета, определение и подтверждение
техническим требованиям и считывание
показаний с индивидуального прибора
учета;
прибор учета – техническое устройство, предназначенное для коммерческого
учета воды, разрешенное к
применению в установленном законодательстве порядке;
расчетный период – период, определенный в договоре как период времени,
равный одному календарному месяцу с
00.00 часов первого дня до 24.00 ч. последнего дня месяца, за который производится расчет Потребителем за
услугу;
регулирующий орган – государственный орган, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики
Казахстан осуществлять государственное регулирование тарифов (цен, ставок
сбора) на услуги субъектов естественной монополии;
услугодатель – водохозяйственная организация (предприятие водоснабжения
и водоотведения), осуществляющая полный технологический процесс водоснабжения и водоотведения населенного
пункта с целью оказания услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению, а так же осуществляющая
технический надзор за состоянием систем водоснабжения и водоотведения
потребителей, регулирующая и контролирующая развитие систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта
в целом;
норма водопотребления – расчетное
количество воды для удовлетворения суточной потребности одного человека, животных, личного подсобного хозяйства
или на единицу поливной площади в конкретном населенном пункте;
поверка приборов учета – совокупность операций, выполняемых государственной метрологической службой
или другими аккредитованными юридическими лицами в целях определения и
подтверждения соответствия приборов
учета установленным техническим и метрологическим требованиям;
ввод водопровода – трубопровод от
распределительной сети водоснабжения, включая колодец с запорной арматурой в точке подключения, до первой
задвижки в здании.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями
договора Услугодатель обязуется оказать Потребителю коммунальные услуги
по водоснабжению (далее – услуги), а
Потребитель обязуется оплачивать принятые услуги.
2.2. Характеристики предоставляемых услуг и качество подаваемой воды
должны соответствовать требованиям
законодательства Республики Казахстан,
санитарно-гигиеническим правилам и
нормам, государственным стандартам.
2.3. Режим по водоснабжению – круглосуточный.
2.4. Граница раздела эксплуатационной ответственности водопроводной
сети, объектов индивидуальной жилой
застройки-последний фланец запорно –
отключающей арматуры в месте подключения к водопроводным сетям Услугодателя.
3. Условия предоставления услуг
3.1. Объем предоставленных услуг водоснабжения определяется по показаниям
приборов учета, установленным на
границе раздела эксплуатационной ответственности и принятых на коммерческий учет Услугодателем.
3.2. Приостановление подачи услуг
производится в случаях:
3.2.1. аварийной ситуации либо
угрозы жизни и безопасности граждан;
3.2.2. самовольного присоединения к
сети Услугодателя;
3.2.3. отсутствия оплаты за услуги в
течение двух месяцев, следующих за
расчетным периодом;
3.2.4. неоднократного недопущения
представителей Услугодателя к приборам учета;
3.2.5. необходимости проведения дезинфекции трубопроводов;
3.2.6. в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и
соглашением Сторон.
3.4. В случаях, оговоренных подпунктами 3.2.1. и 3.2.2., подключение производится
представителями
Услугодателя после устранения и ликвидации возникших нарушений в течение 5
дней.
3.5. В случае, оговоренном в подпункте 3.2.4 и невозможности прямого
контакта между Услугодателем и Потребителем по причине отсутствия последнего, для сообщения показаний прибора
учета Потребитель может использовать
телефонную связь.
3.6. При нарушении, предусмотренном подпунктом 3.2.2., стоимость самовольно полученных услуг определяется
из расчета полной пропускной способности трубопровода до узла управления,
при действии его в течение 24 часов в
сутки за период с момента проведения
последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев.
3.7. В случае приостановления услуг
за нарушение, предусмотренное подпунктом 3.2.3., подключение производится после погашения долга и
обследования Услугодателем сохранности пломб с составлением двустороннего акта. Во всех случаях подключение
производится представителями Услугодателя, о подключении выдается акт
установленной формы.
3.8. При неоднократном отключении
подключение производится после внесения оплаты за подключение, стоимость
которого согласовывается с территориальным антимонопольным органом.
4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1. Оплата за предоставляемые
услуги по настоящему договору производится по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.
Стоимость услуг, равно как иные условия договора, устанавливается одинаковой для всех Потребителей.
Тарифы за водоснабжение составляют:
- по счетчику - 122,69 тенге за 1 м³;
- для населения, пользующиеся колонками - 281 тенге за 1 человека;
- дома, оборудованные индивидуальным вводом - 374 тенге за 1 человека;
- дома, оборудованные индивидуальным вводом с канализацией -561 тенге
за 1 человека;
- дома, оборудованные индивидуальным вводом с ванной -748 тенге с 1 человека;
- коровы- 168 тенге за 1 голову в
месяц;
- лошади -150 тенге за 1 голову в
месяц;
- овцы, козы – 30 тенге за 1 голову в
месяц;
- свиньи – 188 тенге за 1 голову в
месяц;
- птицы- 6 тенге за 1 голову в месяц.
4.2. Оплата производится Потребителем ежемесячно за фактически предоставленное количество услуг на
основании платежного документа в срок
до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом.
5. Учет отпуска и потребления услуг
5.1. Количество отпущенной воды
определяется по показаниям индивидуальных приборов учета. При отсутствии
индивидуальных приборов учета воды –
в соответствии с количеством фактически проживающих людей.
5.2. При отсутствии индивидуального
прибора учета у Потребителя объем предоставленных услуг по водоснабжению
временно определяется расчетным
путем по эксплуатационным нормам во-
допотребления/водоотведения, утвержденным для населенного пункта и по
фактическому количеству проживающих.
При этом начисление производится расчетным путем не более двух расчетных
периодов.
5.3. Приборы учета принимаются к
коммерческому учету после наложения
пломбы и регистрации их Услугодателем. Каждый прибор должен иметь две
пломбы: завода - изготовителя на счетном устройстве водомера и Услугодателя.
5.4. Погрешность показаний прибора
учета в пределах, установленных заводом-изготовителем, не является основанием для произведения перерасчета за
услуги по водоснабжению.
5.5. При временном нарушении учета
не по вине Потребителя расчет за услуги
производится в течение 1 месяца по
среднесуточному расходу предыдущего
расчетного периода.
5.6. Обеспечение сохранности приборов учета, установленных в квартире или
индивидуальном доме, возлагается на
Потребителя. При установке приборов
учета Услугодателем в специально отведенные помещения ответственность за
их сохранность несет Услугодатель.
Стоимость обслуживания
приборов
учета оплачивает лицо, ответственное
за их сохранность.
5.7. В случае хищения или поломки
приборов учета неустановленными лицами, лицо ответственное за их сохранность, обязано восстановить приборы
учета в месячный срок, если иное не
предусмотрено соглашением Сторон. До
момента восстановления приборов
учета потребитель подключается Услугодателем к сетям водоснабжения.
5.8. При обнаружении фактов нарушения схемы учета воды у Потребителя,
срыв пломб на узлах управления и приборах учета, установления приспособлений, искажающих показания приборов
учета, Потребителю производится перерасчет за пользование водой с момента
проведения последней проверки до дня
обнаружения, но не более двух месяцев,
из расчета полной пропускной способности трубопровода до узла управления
при действии его в течение 24 часов в
сутки.
5.9. При изменении в установленном
порядке тарифов или норм водопотребления и отвода стоков, расчеты по ним
производятся с момента введения их в
действие.
6.0. При необоснованном воспрепятствовании потребителем или его представителем установке приборов учета
расчет объемов отпущенной воды производится по полной пропускной способности трубы, на которой должен быть
установлен прибор учета с момента воспрепятствования до момента опломбировки установленного прибора учета
представителем Услугодателя.
6.1. При выявлении факта пользования водой из сетей водоснабжения
населенного пункта (Услугодателя) без
заключенного с Услугодателем договора
на предоставление услуг водоснабжения
и водоотведения расчет объемов отпущенной воды производится по полной
пропускной способности трубы на вводе
самовольного присоединения за время
фактического пользования до момента
обнаружения (отключения), но не более
двух месяцев.
6.5. При обнаружении фактов постоянного протекания воды на излив из водопровода, находящегося на балансе
Потребителя, расчет объемов услуг водоснабжения производится по полной
пропускной способности трубопровода с
момента последней проверки, но не
более одного месяца.
6. Права и обязанности Потребителя
6.1. Потребитель имеет право:
6.1.1. на получение услуг установленного качества, безопасных для его здоровья, не причиняющих вреда его
имуществу, в необходимом количестве в
соответствии с условиями Публичного
договора и использование их по своей
потребности;
6.1.2. обжаловать в уполномоченный
орган и/ или в судебном порядке действия или бездействие Услугодателя,
противоречащие законодательству;
6.1.3. участвовать в публичных слушаниях, проводимых по обсуждению проекта тарифа на услуги;
6.1.4. пользоваться услугами в необходимом ему объеме при условии
своевременной оплаты;
6.1.5. отказаться от услуг водоснабжения и водоотведения в одностороннем
порядке при условии письменного уведомления об этом Услугодателя не
позже, чем за месяц при условии оплаты
предоставленной услуги.
6.2. Потребитель обязан:
6.2.1. своевременно и в полном
объеме оплачивать предоставляемые
услуги в соответствии с выставленными
платежными документами;
6.2.2. своевременно и в полном
объеме оплачивать приобретение и
установку приборов учета регулируемых
коммунальных услуг (товаров, работ) в
соответствии с условиями заключенных
договоров;
6.2.3. немедленно сообщить Услугодателю о неисправностях в работе сооружения системы водоснабжения ,
канализации и приборов учета, о нарушении целостности пломбы и (или) крепления, а в случае повреждения
сооружения системы водоснабжения или
канализации или аварийного сброса загрязняющих, токсичных веществ – в
местные органы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, государственной
противопожарной
службы, санитарно-эпидемиологической
службы и охраны окружающей среды;
6.2.4. обеспечить беспрепятственный
доступ представителей услугодателя к
приборам учета для контроля, технического состояния и безопасности сетей,
приборов и оборудования;
6.2.5. следить за соблюдением сроков
государственной поверки индивидуального прибора учета.
По истечении срока поверки своевременно производить поверку в специализированных организациях;
6.2.6. соблюдать требования по технике безопасности при потреблении
услуги, нести расходы по содержанию
водопроводных и канализационных
сетей, находящихся в собственности Потребителя;
6.2.7. исполнять технические требования, установленные Услугодателем в соответствии с требованием действующего
законодательства;
6.2.8. обеспечивать сохранность, надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых систем
водоснабжения, пломб и их креплений,
находящихся в его ведении или на обслуживании.
7. Права и обязанности Услугодателя
7.1. Услугодатель имеет право:
7.1.1. своевременно и в полном
объеме получать оплату на предоставленные услуги;
7.1.2. устанавливать в соответствии с
законодательством технические требования, обязательные для соблюдения
Потребителями;
7.1.3. проводить техническое обслуживание сооружений системы водоснабжения, канализации и организовывать
проверку и поверку приборов учета;
7.1.4. осуществлять контроль потребления и оплаты коммунальных услуг;
7.1.5. в одностороннем порядке приостановить исполнение Договора в связи
с неоплатой Потребителем полученных
услуг при предупреждении об этом Потребителя за месяц. Предупреждение
может быть направлено в платежном документе, ежемесячно предъявляемом к
оплате Потребителю. Приостановление
производится опломбировкой запорной
арматуры в закрытом виде или устройством видимого разрыва водопроводной
сети, демонтажа канализационных труб
и др.
7.2. Услугодатель обязан:
7.2.1. обеспечить своевременное и
надлежащее предоставление услуг Потребителю в соответствии с требованиями Договора;
7.2.2. вести учет и контроль качества
и количества предоставляемых услуг,
принимать своевременные меры по
предупреждению и устранению нарушений предоставления услуг;
7.2.3. принять меры по восстановлению качества и объема предоставляемых услуг по обоснованным претензиям
Потребителя в течение 24 часов;
7.2.4. предоставлять Потребителю
платежный документ на оплату предоставляемых услуг до 10 числа месяца,
следующего за расчетным;
7.2.5. уведомлять Потребителей через
средства массовой информации об изменении тарифов не позднее чем за 10
дней до введения их в действие;
7.2.6. при осмотре сетей водоснабжения и отведения сточных вод, приборов
учета Потребителя предъявлять служебное удостоверение;
7.2.7. в период проведения профилактических и ремонтных работ на сетях доставлять потребителю питьевую воду
транспортными средствами.
8. Ограничение Сторон
8.1. Потребителю запрещается:
8.1.1. переоборудовать внутридомовые сети, сооружения системы водоснабжения,
и приборов учета без
предварительного согласования с Услугодателем;
8.1.2. нарушать имеющиеся схемы
учета услуг, целостность пломб и их
крепления;
8.1.3. складывать над сетями водоснабжения различные материалы и
предметы, накапливать мусор;
8.1.4. сооружать над сетями водоснабжения постоянные и временные по-
стройки;
8.1.5. открывать краны на внутренней
водопроводной системе для постоянного
протекания воды на излив;
8.1.6. использовать питьевую воду для
охлаждения оборудования по прямоточной схеме;
8.1.8. без согласования с Услугодателем выполнять работы на сетях водоснабжения и водоотведения;
8.1.9. поить домашних животных, стирать, мыть автомашины и предметы
быта у водоразборных колонок, подключать к ним трубы и шланги, а также производить
другие
действия,
противоречащие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
норм.
8.2. Услугодателю запрещается:
8.2.1. отказывать в предоставлении
услуги или ограничивать Потребителя в
получении услуги по причинам невыполнения требований другими потребителями;
8.2.2. взимать за предоставленную
услугу плату, превышающую установленную регулирующим органом;
8.2.3. требовать от Потребителя
ежемесячной оплаты услуг без предоставления на них платежных документов.
10. Ответственность сторон
10.1. Ответственность за надлежащее
содержание оборудования и инженерных сетей возлагается на его собственника и определяется по границам
раздела балансовой принадлежности.
10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, виновная
сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством.
10.3. В случае просрочки платы за
предоставленные услуги Потребитель, в
соответствии с Договором (за исключением случаев, предусмотренных пунктом
30), выплачивает неустойку, рассчитанную исходя из 1,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка
Республики Казахстан, действующей на
день уплаты этих сумм, за каждый день
просрочки, но не более суммы основного
долга.
Установление размера неустойки производится при заключении Договора с
Потребителем. Началом срока начисления неустойки является 26 число месяца,
следующего за расчетным периодом,
если иное не оговорено соглашением
Сторон.
10.4. Если невозможность для Услугодателя предоставить Потребителю
услугу наступила по вине других лиц, состоящих с Услугодателем в договорных
отношениях, ответственность перед Потребителем несет Услугодатель.
10.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
11. Общие положения и разрешение
споров
11.1. В своих правоотношениях Стороны руководствуются договором и действующим законодательством.
11.2. Договор предоставления услуг
вступает в силу с момента первого фактического подключения Потребителя в
установленном порядке к сетям.
11.3. Срок действия договора для физических лиц является бессрочным, если
иное не предусмотрено соглашением
сторон.
11.4. Расторжение или изменение
условий договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренным
законодательством Республики Казахстан.
11.5. При невыполнении или нарушении обязательств по договору одной из
Сторон другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
с предъявлением требований о возмещении понесенных убытков.
11.6. При недостижении соглашения
между Сторонами споры и разногласия
разрешаются в судебном порядке.
11.7. Не оговоренные договором отношения между Сторонами регулируются в соответствии с действующим
законодательством.
12. Реквизиты ИП «Саввиди В.Н.»
ИП Саввиди - Саввиди Валентина Николаевна
Карагандинская область, Осакаровский район, Осакаровская п.а., п.Осакаровка, Сельхозснабская, 20
БИН/ИИН 790307450133
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ90563K350000054125
АО "КАЗПОЧТА"
Тел.: 87785827568
Руководитель Саввиди Валентина Николаевна
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
14 стр.
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
«Осакаров ауданының жер қатынастары, сəулет жəне құрылысы бөлімі» ММ Осакаров ауданының аумағында орналасқан ауыл шаруашылық мақсаттағы жер учаскелерін
ұзақ мерзімді уақытша өтеулі (жалға) жер пайдалану құқығына беру бойынша конкурсқа
қатысушылардың барлығына, оның қорытындысы туралы жариялайды:
ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Осакаровского
района» извещает всех принявших участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) на земельные участки
сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории Осакаровского района, о его результатах:
жер
учаск
есінің Жер учаскесінің
№
орналасқан жері
№ зем. Месторасположение земельучастка ного участка
1
2
1
2
Көлемі
3
Жалға алу
мерзімі, Конкурстік өтініші бойынша
жеңімпаз атанушы
жыл
4
5
Победитель, чья конкурсная
Срок
заявка признана выигравПлощадь аренды, лет шей
3
4
5
1
Родниковский сельский округ
183,0 га
49 лет
2
Родниковский сельский округ
192,0 га
49 лет
3
Родниковский сельский округ
610,0 га
49 лет
4
Родниковский сельский округ
575,18 га
49 лет
5
Родниковский сельский округ
349,0 га
49 лет
6 Родниковский сельский округ
178,0 га
49 лет
1 Родниковск ауылдық округі 183,0 га
49 жыл
«Ынтымақ» ш/қ басшысы Божай
Кавдраш
2 Родниковск ауылдық округі 192,0 га
49 жыл
«Ынтымақ» ш/қ басшысы Божай
Кавдраш
3 Родниковск ауылдық округі 610,0 га
49 жыл
«Аубакиров Қанат Жамантаевич»
ш/қ басшысы Аубакиров К.Ж.
4 Родниковск ауылдық округі 575,18 га
49 жыл
Габайдулина Гульнара Идрисовна
5 Родниковск ауылдық округі 349,0 га
49 жыл
Габайдулина Гульнара Идрисовна
6 Родниковск ауылдық округі 178,0га
49 жыл
«Ынтымақ» ш/қ басшысы Божай
Кавдраш
7 Жансары ауылдық округі
370,0 га
49 жыл
«Қызыл тас» ф/қ басшысы Омарбеков Баян Жумашевич
7
Сельский округ Жансары
370,0 га
49 лет
8 Жансары ауылдық округі
60,1682 га
49 жыл
«Қызыл тас» ф/қ басшысы Омарбеков Баян Жумашевич
8
Сельский округ Жансары
60,1682 га
49 лет
49 жыл
«Қызыл тас» ф/қ басшысы Омарбеков Баян Жумашевич
9 Жансары ауылдық округі
317,0 га
9
Сельский округ Жансары
317,0 га
49 лет
10
Сельский округ Жансары
96,0642 га
49 лет
к/х «Ынтымак» глава Божай
Кавдраш
к/х «Ынтымак» глава Божай
Кавдраш
к/х «Аубакиров Канат Жамантаевич» глава Аубакиров К.Ж.
Габайдуллина Гульнара Идрисовна
Габайдуллина Гульнара Идрисовна
к/х «Ынтымак» глава Божай
Кавдраш
ф/х «Кызыл-Тас» глава
Омарбеков Баян Жумашевич
ф/х «Кызыл-Тас» глава
Омарбеков Баян Жумашевич
ф/х «Кызыл-Тас» глава
Омарбеков Баян Жумашевич
ф/х «Кызыл-Тас» глава
Омарбеков Баян Жумашевич
10 Жансары ауылдық округі
96,0642 га
49 жыл
«Қызыл тас» ф/қ басшысы Омарбеков Баян Жумашевич
11 Жансары ауылдық округі
181,0 га
49 жыл
«Қызыл тас» ф/қ басшысы Омарбеков Баян Жумашевич
12 Жансары ауылдық округі
165,0 га
49 жыл
«Молда» ш/қ басшысы- Молдабаева Қамажай Сериковна
11
Сельский округ Жансары
181,0 га
49 лет
13 Тельман ауылдық округі
351,1995 га 49 лет
Қарабаев Есим Ермекович
12
Сельский округ Жансары
165,0 га
49 лет
ф/х «Кызыл-Тас» глава
Омарбеков Баян Жумашевич
к/х «Молда» глава Молдабаева Камажай Сериковна
13
Тельманский сельский округ
351,1995 га
49 лет
Карабаев Есим Ермекович
14
Маржанкульский сельский
округ
49 лет
ТОО «Даман-Агро» директор Денесюк Сергей Андреевич
15
Маржанкульский сельский
округ
300,0 га
49 лет
ТОО «Даман-Агро» директор Денесюк Сергей Андреевич
16
Маржанкульский сельский
округ
150,0 га
49 лет
ф/х «Есіл» Нугуманов Есенгельды Аманкельдинович
17
Маржанкульский сельский
округ
49 лет
ТОО «Даман-Агро» директор Денесюк Сергей Андреевич
18
Маржанкульский сельский
округ
122,5176 га
49 лет
ТОО «Даман-Агро» директор Денесюк Сергей Андреевич
20
Садовый сельский округ
170,0 га
49 лет
ТОО «Старт-2014» директор
Ломхаев Ахят Алашович
21
Садовый сельский округ
176,0 га
49 лет
Башаров Талгат Булатович
22
Садовый сельский округ
140,0 га
49 лет
Башаров Талгат Булатович
23
Садовый сельский округ
163,0 га
49 лет
Башаров Талгат Булатович
к/х «Жасулан» глава Каймаков Медубай Сайлауович
14 Маржанкөл ауылдық округі 315,0 га
49 лет
«Даман-Агро»ЖШС директоры Денесюк Сергей Андреевич
Маржанкөл ауылдық
15 округі
49 лет
«Даман-Агро»ЖШС директоры Денесюк Сергей Андреевич
49 лет
«Есіл» ф/қ басшысы – Нугуманов
Есенгелді Аманкельдинович
49 лет
«Даман-Агро»ЖШС директоры Денесюк Сергей Андреевич
122,5176 га 49 лет
«Даман-Агро»ЖШС директоры Денесюк Сергей Андреевич
300,0 га
16 Маржанкөл ауылдық округі 150,0 га
17 Маржанкөл ауылдық округі 107,20га
Маржанкөл ауылдық
18 округі
315,0 га
107,20 га
20 Садовый ауылдық округі 170,0 га
49 лет
«Старт-2014» ш/қ директор Ломхаев Ахаят Алашович
21 Садовый ауылдық округі 176,0га
49 лет
Башаров Талгат Булатович
22 Садовый ауылдық округі
140,0 га
49 лет
Башаров Талгат Булатович
23 Садовый ауылдық округі
163,0 га
49 жыл
Башаров Талгат Булатович
24 Садовый ауылдық округі
440,0 га
49 жыл
«Жасұлан» ш/қ басшысы
Қаймақов Медубай Сайлауович
25 Құндызды ауылдық округі 115,0 га
49 жыл
«Молда» ш/қ басшысы- Молдабаева Қамажай Сериковна
24
Садовый сельский округ
440,0 га
49 лет
26 Құндызды ауылдық округі 169,0га
49 жыл
Кулубеков Арман Абаевич
Кундуздинский сельский округ
Кундуздинский сельский округ
115,0 га
169,0 га
49 лет
49 лет
27 Құндызды ауылдық округі 84,9852 га
49 жыл
«Молда» ш/қ басшысы- Молдабаева Қамажай Сериковна
25
26
27
Кундуздинский сельский округ 84,9852 га 49 лет
28 Ақбұлақ ауылдық округі
202,90га
49 жыл
«Қамқор» ш/қ басшысы- Абибулаев Асан Нигметович
28
Сельский округ Акбулак
202,90 га 49 лет
Родниковский сельский округ
237,0 га
49 жыл
«Ынтымақ» ш/қ басшысы Божай
Кавдраш
29
29 Родниковск ауылдық округі 237,0 га
132,0 га
49 жыл
«Аубакиров Қанат Жамантаевич»
ш/қ басшысы Аубакиров К.Ж.
30
Сельский округ Акбулак
132,0 га
31 Родниковск ауылдық округі 422,40га
49 жыл
«Савченко» ш/қ басшысы- Савченко Александр Степанович
31
Родниковский сельский округ
422,40 га 49 лет
к/х «Аубакиров Канат Жамантаевич» глава Аубакиров К.Ж.
к/х «Савченко» глава Савченко Александр Степанович
30 Ақбұлақ ауылдық округі
49 лет
49 лет
к/х «Молда» глава Молдабаева Камажай Сериковна
Кулубеков Арман Абаевич
к/х «Молда» глава Молдабаева Камажай Сериковна
к/х «Камкор» глава Абибулаев Асан Ниметович
к/х «Ынтымак» глава Божай
Кавдраш
32
Сельский округ Сункар
145,20 га 49 лет
ф/х «Есіл» глава Нугуманов
Есенгельды Аманкельдинович
33
Шидертинский сельский округ
229,16 га 49 лет
Мурсалимов Жумабек
36
Шидертинский сельский округ
369,90 га 49 лет
Верещагин Аркадий Петрович
32 Сұңқар ауылдық округі
145,20 га
49 жыл
«Есіл» ф/қ басшысы – Нугуманов
Есенгелді Аманкельдинович
33 Шідерті ауылдық округі
229,16 га
49 жыл
Мурсалимов Жумабек
36 Шідерті ауылдық округі
369,90 га
49 жыл
Верещагин Аркадий Петрович
37 Шідерті ауылдық округі
498,50 га
49 жыл
«Спиридонова» ф/қ басшысы
Спиридонова Елена Алексеевна
38 Николаевка ауылдық округі 363,0 га
49 жыл
«Алия» ш/қ басшысы Алин Еркин
Ермекович
37
Шидертинский сельский округ
498,50 га 49 лет
39 Николаевка ауылдық округі 112,00 га
49 жыл
Сафроненко Виктор Валерьевич
38
Николаевский сельский округ
363,0 га
40 Пионерский ауылдық округі 580,0 га
49 жыл
Ашимова Аунур Еркиновна
39
Николаевский сельский округ
112,00 га 49 лет
ф/х «Спиридонова» глава
Спиридонова Елена Алексеевна
к/х «Алия» глава Алин Еркн
Ермекович
Сафроненков Виктор Валерьевич
41 Пионерский ауылдық округі 302,0 га
49 жыл
Ашимова Аунур Еркиновна
40
Пионерский сельский округ
580,0 га
49 лет
Ашимова Айнур Еркиновна
42 Пионерский ауылдық округі 174,0 га
49 жыл
Ашимова Аунур Еркиновна
43 Пионерский ауылдық округі 305,0 га
49 жыл
Саболевская Татьяна Ильинична
41
42
Пионерский сельский округ
Пионерский сельский округ
302,0 га
174,0 га
49 лет
49 лет
44 Пионерский ауылдық округі 170,0 га
49 жыл
Ашимова Аунур Еркиновна
43
Пионерский сельский округ
305,0 га
49 лет
Ашимова Айнур Еркиновна
Ашимова Айнур Еркиновна
Саболевская Татьяна Ильинична
Пионерский сельский округ
170,0 га
49 лет
49 жыл
«Пасько»ш/қ басшысы Пасько Николай Иванович
44
45
Сельский округ Сункар
86,96
49 лет
45 Сұңқар ауылдық округі
86,96 га
49 лет
Ашимова Айнур Еркиновна
к/х «Пасько» глава Пасько
Николай Иванович
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
15 стр.
ДҮЙСЕНБІ
ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ҚАРАША – 28 НОЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Жаңалықтар 06.05, 03.30 «Наедине со всеми»
07.00 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро, Казакстан!»
10.00 « Поле чудес» 11.05 « Басты патруль» 11.15,
22.50 « Паутина» 12.00 « Қалаулым» 15.00 Х/ф «Сваты
5» 15.55 «На самом деле» 16.55 «Пусть говорят» 18.00
«Басты жаңалықтар» 18.45, 02.40 «Пендеміз ғой» 20.00
Главные новости 20.45, 23.50 Т/с «Хороший парень»
02.10 «Вечерний Ургант» 04.15 «Модный приговор»
ХАБАР
07.02, 01.15 «Ауырмайтың жол ізде» 07.30, 08.10, 09.10
«Жаңа қүн» 08.00, 12.00 Жаңалықтар 09.00, 13.00 Новости 10.15 «Биле, Қазақстан!» 11.00 «Мечты сбываються» 11.30 «Өмір жолы» 12.10 «Біздің назарда»
12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.10 Т/с «Красивая жизнь»
14.00, 22.30 Т/с «Подкидыши» 15.00 «Көрімдік» 15.30
«Сана» 16.10, 23.30 «Тағдыр тартысы» 17.00 «Народный контроль» 17.15 «Алтын бесік» 19.00, 00.45, 01.45
Қорытынды жаңалықтар 19.30 «Бетпе-бет» 20.00 «Арнайы хабар» 20.30 «Бюро расследований» 21.00 Итоги
дня 21.30 Т/с «Болашаққа бағдар» 00.00 Т/с «Осколки»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 «Білім қуаты» 11.00 «Апта» 12.05 Т/с «Көзайым»
13.00, 17.00, 20.00, 00.40 «Ақпрат» 13.15 Т/с «Мəңгілік
махаббат» 15.10 Т/с «Ана» 16.10 «Бірге таңдаймыз!»
17.15 Елден хабар 17.30 «Мінің Қазақстаным!» 18.00
Т/с «Мəңгілік махаббат» 20.30, 01.10 «Басты тақырып»
20.40 «Берекет кілті-бейнет» 20.55 «Қарекет» 21.45 Т/с
«Көзайым» 22.45 Т/с «Ана» 23.50 «Түнгі студияда»
00.30 Дабыл 01.30 «Елден хабар» 01.40 «Hit Qazaqstan» 02.25 «Қарекет» 03.20 «Түнгі стүдияда» 03.55
«Қөніл толқыны» 04.20 «Менің Қазақстаным!» 04.40
«Мəселе»
СЕЙСЕНБІ
ВТОРНИК
28 ҚАРАША – 29 НОЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.30 «Наедине со всеми» 06.45 «Басты
жаңалықтар» 07.30 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро,
Казахстан!» 10.00 Х/ф «Фамильные ценности» 11.05
«Басты патруль» 11.15, 22.50
«Паутина» 12.00
«Қалаулым» 15.00 Х/ф «Сваты 5» 15.55 «На самом
деле» 16.55 «Пусть говорят» 18.00 «Басты
жаңалықтар» 18.45, 02.40 «Кеш Қалмайық» 20.00
«Главные новости» 20.45, 23.50 Т/с «Бабий бунт или
война в Новоселово» 02.10 «Вечерний Ургант» 04.15
«Модный приговор»
ХАБАР
07.02, 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 08.10, 09.10
«Жана күн» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00, 13.00
Новости 9.30 «Эпоха перемен – Франклин Делано Рузвельт» 10.00 23.30 «Тағдыр тартысы» 10.30 «Көрімдік»
11.00 «Ана мен бала» 12.10 «Біздің назарда» 12.30
«Сиқырлы ас үй» 13.10, 18.00 Т/с «Красивая жизнь»
14.10, 22.30 Т/с «Подкидыши» 15.00 «Тікелей Эфир
Лəйла Сұлтанқызымен 16.10 Т/с «Ана жүрегі» 17.00 «
Народный контроль» 17.15 «Давайте говорить!» 18.55
Жаһандық саясат 19.00, 00.45, 02.15 «Қорытынды
жаңалыктар» 19.30 Т/с «Мезгілсіз махаббат» 20.00 Т/с
«Батыл жүрек» 20.55 Большая политика 21.00 Итоги
дня 00.00 Т/с «Осколки» 01.45 «Заң бойынша»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 М/с «Элвин мен алақор жындар» 11.15 «Қызық
екен» 12.05 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00, 20.00, 00.35
«Ақпрат» 13.15 Т/с «Мəнгілік махаббат» 15.10 Т/с
«Ана» 16.05 «Бірге Тандаймыз!» 17.15 Елден хабар
17.30 «Мен Қазақпын» 17.45 «100 Бизнес Бастауы»
18.00 Т/с «Мəнгілік махаббат» 20.30, 01.05 Басты
тақырып 20.45 «Берекет кілті-бейнет» 20.55 «Қарекет»
21.45 Т/с «Көзайым»» 22.45 Т/с «Ана» 23.50 «Түнгі студияда» 00.30 Дабыл 01.25 Елден хабар 01.35 «Білім
қүаты» 01.45 «Hit Qazaqstan» 02.30 «Қарекет» 03.25
«Түнгі студияда» 04.00 «Көніл толқыны» 04.20 «100
бизнес бастауы» 04.35 «Бірге тандаймыз!»
СƏРСЕНБІ
СРЕДА
29 ҚАРАША-29 НОЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.30 «Жить здорово» 06.45 «Басты
жаңалықтар» 07.30 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро,
Казахстан!» 10.00 Х/ф «Фамильные ценности» 11.05
«Басты патруль» 11.15, 22.50
«Паутина» 12.00
«Қалаулым» 15.00 Х/ф «Сваты 5» 15.55 «На самом
деле» 16.55 «Пусть говорят» 18.00 «Басты
жаңалықтар» 18.45, 02.40 «Пендейміз ғой» 20.00
«Главные новости» 20.45, 23.50 Т/с «Бабий бунт или
война в Новоселово» 02.10 «Вечерний Ургант»
04.15«Модный приговор»
ХАБАР
07.00, 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 08.10, 09.10
«Жана күн» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00, 13.00
Новости 9.30 «Эпоха перемен – Мустафа Келмаль Ататюрк» 10.00, 20.00 Т/с «Батыл жүрек» 11.00 «Ана мен
бала» 12.10 «Білу маңызды» 12.30 «Сиқырлы ас үй»
13.10, 18.00 Т/с «Красивая жизнь» 14.10, 22.00 Т/с
«Подкидыши»
15.00
«Тікілей
Эфир
Лəйля
Сұлтанқызымен» 16.10, 21.30 Т/с «Ана жүрегі»» 17.00
«Важно знать» 17.15 «Давайте говорить!» 19.00, 00.45,
02.15 «Қорытынды жаңалыктар» 19.30 Т/с «Мезгілсіз
махаббат» 21.00 Итоги дня 23.30 «Тағдыр тартысы»
00.00 Т/с «Осколки» 01.45 «Заң бойынша»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 М/с «Элвин мен алақор жындар» 11.15 «Қызық
екен» 12.05 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00, 20.00, 00.40
«Ақпрат» 13.15 Т/с «Мəнгілік махаббат» 15.10 Т/с
«Ана» 16.05 Т/с «Бірге Тандаймыз» 17.15 Елден хабар
17.30 «SILK WAY STAR» 17.45 «Кəсіп пен нəсіп» 18.00
Т/с «Мəнгілік махаббат» 20.30, 01.15 Басты тақырып
20.50 «Қарекет» 21.45 Т/с «Көзайым»» 22.45 Т/с «Ана»
23.50 «Түнгі студияда» 00.30 Дабыл 01.35 Елден хабар
01.45 «Hit Qazaqstan» 02.30 «Қарекет» 03.25 «Түнгі
студияда» 04.00 «Көніл толқыны» 04.15 «Ақсауыт»
04.35 «Бірге тандаймыз!»
БЕЙСЕНБІ
ЧЕТВЕРГ
30 ҚАРАША – 30 НОЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.30 «Жить здорово» 06.45 «Басты
жаңалықтар» 07.30 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро,
Казахстан!» 10.00 Х/ф «Фамильные ценности» 11.05
«Басты патруль» 11.15, 22.50 «Паутина» 12.00
«Қалаулым» 15.00 Х/ф «Развод по собственному женланию» 15.55 «На самом деле» 16.55 «Пусть говорят»
18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45, 02.40 «Заң
сөйлесін» 20.00 «Главные новости» 20.45, 23.50 Т/с
«Бабий бунт или война в Новоселково» 22.50 П@утина
02.10 «Вечерний Ургант» 02.40 «Басты Патруль»
04.15«Модный приговор»
ХАБАР
07.02, 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 08.10, 09.10
«Жана күн» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00, 9.30 Х/ф
«Эпоха перемен-Ден сяопин» 13.00 Новости 10.00,
20.00 Т/с «Батыл жүрек» 11.00 «Ана мен бала» 12.10
«Білу маңызды» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.10, 18.00
Т/с «Красивая жизнь» 14.10, 22.30 Т/с «Подкидыши»
15.00 «Тікілей Эфир Лəйля Сұлтанқызымен» 16.10,
21.30 «Ана жүрегі»» 17.00 «Важно знать» 17.15 «Давайте говорить!» 18.00 Т/с «Взрослые дочери» 19.00,
00.45, 02.15 «Қорытынды жаңалыктар» 19.30 Т/с
«Пəленшеевтер» 20.50 Открытый диалог 21.00 Итоги
дня 21.30 Д/ф « Миссия миротворца» 22.20 Х/ф «Елбасы жолы Тағырықтан жол тапқан» 00.20 Т/с «Ос-
колки» 01.45 «Тағдыр тартысы»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 Д/ф «Астана қалайсалады?» 11.15 «Қызық екен»
12.05 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00, 20.00, 00.40
«Ақпрат» 13.15 Т/с «Мəңгілік махаббат» 15.10 Т/с
«Ана» 16.05 Т/с «Бірге Тандаймыз» 17.15 Елден хабар
17.30 «Келбет» 18.00 Т/с «Мəңгілік махаббат» 20.30,
01.10 Басты тақырып 20.50 «Қарекет» 21.45 Т/с
«Көзайым»» 22.45 Т/с «Ана» 23.50 «Түнгі студияда»
00.30 Дабыл 01.30 Елден хабар 01.40 «Hit Qazaqstan»
02.25 «Қарекет» 03.20 «Түнгі студияда» 03.55 «Көңіл
толқыны» 04.25 «Келбет» 04.35 «Бірге тандаймыз!»
ЖҰМА
ПЯТНИЦА
1 ЖЕЛТОҚСАН – 1 ДЕКАБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 04.10 «Идеальный ремонт» 06.35 «Жұма
уағызы» 06.50 Т/с «20 минут» 07.40 « Той заказ» 08.10
«Басты жаңалықтар» 09.00 «Нурсултан,Большая игра
призидента» 09.55 «Я-могу» 12.00 «Қалаулым» 15.00
Х/ф «Время первых» 18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45, 03.15 «Қалаулым» 20.00 «Главные новости»
20.45 Т/с «Поле чудес» 22.00, 00.00 Т/с «Неваляшка»
23.00 П@утина 04.55 «Модный приговор»
ХАБАР
07.02 «Отаным десем» 8.00, 12.00 «Жаңалықтар»
8.10,9.10 «Отаным десем» 09.00, 13.00 Новости 9.30
Х/ф «Весна на Заречной улице» 11.15 Х/ф «Эпоха перемен-Нурсултан Назарбаев» 12.10 ,13.10 Х/ф
«Балалық шығымның» 14.10 «Ретро əуендері» 15.20
Х/ф «16 қыз» 17.00 «Арман жолы» 17.45 «Щит нации»
18.15
«Жаһандық саясат» 19.00 «Қорытынды
жаңалыктар» 19.25 Х/ф «Əн-аға» 20.50 Большая политика 21.00 Итоги дня 22.30 Д/ф «Миссия миротворца»
22.25 Х/ф «Жұлдыздар тоғысқанда»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 Д/ф «Астана Рухани Жаңғыру» 11.15 «Қызық
екен» 12.05 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00, 20.00, 01.00
«Ақпрат» 13.15 Д/ф «Нұрлы жол» 13.45 «Балалық
шағымның аспаны» 16.10 «Енші» 17.15 Елден хабар
17.30 «Əзіл Əлемі» 18.35 «Ұлттық шоу»
20.35
«Саясаттың Сардары» 21.00 «Футбол» 21.55 «Сазгер»
23.35 Х/ф «Елбасы жолы» 02.45 «Hit Qazaqstan» 03.30
«Дара жол» 04.35 Д/ф «Нұрлыжол» 05.10 «Бірге тандаймыз!»
СЕНБІ
СУББОТА
2 ЖЕЛТОҚСАН – 2 ДЕКАБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.55 «Идеальный ремонт» 06.50 Т/с «20 минут»
07.40, 02.45 «Той заказ» 08.10 «Басты жаңалықтар»
09.00 «Смак» 09.40 Х/ф «Не говорите мне о нем » 11.40
«Фабрика грез» 12.05, 03.10 «Ayel siri...» 13.00
«Қалаулым» 14.00 «Лучше всех!» 14.50 Т/с «Сколько
стоит счастье» 19.50 «Добрый вечер, Казахстан!» 21.00
«Басты бағдарлама» 21.45, 04.35 «Кешкі Кездесу»
23.05 П@утина 00.00 Х/ф «Убийство на сто миллионов» 02.10 «Прожектор Перис Хилтон»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.15 «Əсем əуен» 08.45
«Өзен-өзі тану» 08.55 «Ас арқау» 09.15 «Золотая середина» 10.00 «Я - чемпион» 10.30 «Биле, Қазақстан!»
12.15 «Хабарлайым» 12.45 «Қазық times» 13.45, 01.45
Т/с «Ақ қүң» 14.15 Х/ф «Жұлдыздар тоғысқанда» 17.15
«Өмір жолы» 18.00 «Мечты сбываются» 18.30 «ДуДуман» 19.00 «Жұлдызды жекпежек» 21.00 «7 күн»
22.00 «2017 жалдың ұлттық спорттық жүлдесі-Национальная спортивная премия года 2017» 00.00 Х/ф
«Ромео должен умереть» 03.20 Т/с «Тракторшының
махаббаты»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 Т/с «Айналайын» 08.25 «Сəзгер» 10.00
«HIT QAZAQSTAN» 11.15 «Ел ішінде» 11.35 Д/ф
«Балет Бекзада өнер бесіг»і 12.05 «Əзіл əлімі» 13.45
М/ф 15.10 «Нұрлы жол» 15.40 «Елбасы жолы Темиртау» 17.35 «Жайдарман Lіve» 20.00 «Мəселе» 20.35
«.«Сенбілік шоу» 21.20 «Silk Way Star» 22.«Сенбілік
шоу» 23.10 Х/ф «Елбасы жолы: тапқан» 01.10 Т/с «Достар» 02.00 «Мəселе» 02.35 «Hit Qazaqstan» 03.25
«Сенбілік шоу» 04.00 Д/ф «Нұрлы жол» 05.00 «Ел
ішінде» 04.50 «Көніл толқыны»
ЖЕКСЕНБІ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ЖЕЛТОҚСАН – 3 ДЕКАБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 04.05 «Идеальный ремонт» 06.40 Т/с «20 минут»
07.25, 02.50 «Той заказ» 07.55 «Басты бағдарлама»
08.45 «Воскресные беседы» 09.00 Т/с «Сон как жизнь»
12.50, 03.20 «Ayel siri...» 13.50 «Кеш қалмайық» 14.50
«Один на один» 15.45 Т/с «Срок давности» 20.00 «Аналитика» 20.55 «0000П@утина+» 21.45 «Тамаша сити»
22.50, 04.45 «Той базар» 00.00 «День рождения КВН.
Кубок мера москвы» 02.15 «Теория заговора»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Əсем əуен» 09.00
«Самопознание» 09.10 «Продвопрос» 09.30 «Магия
кухни» 10.00 М/с «Динофроз» 10.30 М/с 11.00 «Менің
арманым» 11.45 «Символы нашей Родины» 12.30
«Тайны. Судьбы. Имена» 13.30 Т/с «Ақ қүң» 14.30
«Жұлдызды жекпежек» 16.30 «Алтын бесік» 17.15
«Уақыт» əн куші.17.45 «Қызық times» 21.00 «7 күн»
22.00 «Биле, Қазақстан!» 23.15 Д/ф «Жизнь в танце»
23.30
00.00
«Биле
Қазақстан!»
01.40
Т/с
«Тракторшының махаббаты»
QAZAQSTAN
06.05, 03.20 Қазақстан эстрада жүлдыздарының
қатысумен концерт. 07.15 Т/с «Айналайын» 08.35
«Ақсауыт» 09.00 «Таңшолпан» 10.30 Х/ф «Нұрлы жол»
11.00 «Дара жол» 12.20 «Silk wey star» 14.15 Х/ф
«Жұлдыздар тоғысқанда» 18.00 «Үмірткер» 19.00
«Апта» 20.00 «1-студия» 20.55 «Мен Қазакпын» 22.15
«Көңелді тапқырлараңы» 00.20 «Үміткер» 02.00 «Мен
Қазакпын» 02.20 Д/ф «Нұрлы жол» 04.35 «Ақсауыт»
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
16 стр.
№ 47 (7583) 25 ноября 2017 года
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Уважаемые жители Николаевского сельского округа!
1 декабря наша страна будет отмечать один самых значимых государственных праздников
– День Первого Президента Республики Казахстана!
Вместе с Первым Президентом мы с честью прошли трудные времена и испытания. Под
его мудрым руководством за годы независимости люди обрели уверенность в завтрашнем
дне. И сегодня Казахстан знают во всем мире как миролюбивое и процветающее государство.
Хочется от всей души поздравить с этим знаменательным днем и пожелать крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия каждой семье, успехов в труде во имя дальнейшего процветания нашего суверенного государства!
Ахат Ахметов, аким Николаевского сельского округа
* * *
Уважаемых
Шайзу Тулебековну БЕКОВУ,
Елшат Ерікболсын,
Анатолия Карловича ЦИЛЬКЕ
поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра.
Любви, семейного благополучия.
От жизни брать все только лучшее.
Улыбок много, море вдохновения.
Во всех делах – успехов и везения.
В бизнесе – стабильности и продвижения.
А в дружбе – верности вам и уважения.
В семье – гармонии, поддержки, понимания,
Чтоб исполнялись все заветные желания.
С уважением, коллектив ТОО «КТ «Сарыбел».
* * *
Серікбай Айнұр Нұрлыбекқызын
туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз.
Жолы ашық, дені сау, оқуда озат, əр күні сəтті болуына тілектеспіз.
Ай мен күннің, ақ нұрынан таралған,
Əлемдегі өзің ғана ханшайым боп жаралған.
Жанұяда ырыс алды, бақыт құсы, ерке қызы саналған,
Құттықтаймыз өмір тілеп жасыңменен 10 - ға толған.
Игі тілекпен; əжесі Гүлсім, көкесі Айбек, жеңгесі Динара, інісі Нұрдəулет,
папасы мен мамасы.
* * *
Дорогую, любимую
Антонину Степановну КУЛИКОВУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем радости всегда,
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
Семья Мялик.
КГУ «Средняя школа № 17 села Сункар» ТРЕБУЮТСЯ: учитель
начальных классов – 2 ставки, учитель физики – 9 часов, учитель информатики – 5 часов, переводчик – 0,5 ставки, делопроизводитель –
0,5 ставки. Обращаться по адресу: с. Сункар, ул. Кирова, 1, тел. 8
(72149) 38542.
Автосервис «АКБОЗАТ»
- ¯ËÌÓÏÓÌÚ‡Ê
-ÂÏÓÌÚ ıÓ‰Ó‚ÓÈ ˜‡ÒÚË
- ÂÏÓÌÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
- ˝ÎÂÍÚËÍ
-ÔÓÍ‡Ò͇
- ÍÓÒÚÓÔ‡‚
- Á‡ÏÂ̇ χÒÂÎ
Адрес: п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 167/1 (новая трасса), тел.
87785484893, 87012521906, 87752075726.
ИП Аладушкин
ОТКАЧКА септика. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Объем бочки 4 куба. Тел. 87051371243, 42933.
«KAZCHERMET-Осакаровка» прием металлолома по самым
высоким ценам. ул. Сельхозснабская, 2 (Бугор). Тел.
87022941333, 87001591159.
РЕАЛИЗУЮ
соль, лен, ракушку, рыбная мука, мясокостная мука. Тел.
87055869878, 44084.
Õ ¿“fl Δ Õ ¤ ≈ œ Œ“Œ À »
ÿËÓÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ, ÌËÁÍË ˆÂÌ˚. “ÂÎ. 87058155336,
87710678227, 87771087797.
КГП «Ветеринарная станция Осакаровского района»
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с высшим образованием, стаж не менее
5 лет. Тел. 41703, 87758733340.
Собственник:
ТОО “Районная газета
“Сельский труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
Дорогую маму, бабушку
Людмилу Леонидовну ЛЕТУТА
поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя,
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.
Дети Евгений, Оксана, внуки Руслан, Валерия, Матвей.
* * *
Уважаемого
Виктора Николаевича ЛЕТУТА
поздравляем с днем рождения!
Пусть покорятся новые вершины,
Ведут к успеху новые пути,
Любые цели будут достижимы
И ждет побед немало впереди.
Пусть каждый день удача помогает,
Храня благополучие семьи,
А близкие вниманьем окружают
И теплотой заботы и любви!
Коллектив ФХПТ «Заря»
* * *
Уважаемого
Михаила Андреевича ЗЕМЕРОВА
поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам в Ваш день рожденья – счастья!
Все беды пусть обходят стороной.
И заберут с собою все ненастья,
Пусть не коснется кризис возрастной.
Пусть уважают дети, ценят внуки,
В работе пусть сопутствует успех.
Живите в радости, не знайте скуки!
Здоровье крепким пускай будет – лучше всех!
С уважением, коллектив ТОО «КТ «Сарыбел».
От в с ей ду ши !
От всей души хотим выразить огромную благодарность акиму Пионерского
сельского
округа
Абильдинову К. А. за установку
новой водонапорной башни и частичной замены водопровода. Желаем Вам крепкого здоровья,
семейного благополучия и успехов
в труде.
Жители с. Приишимское
***
Много лет жители села Приишимское испытывали проблемы с
водой. И вот, наконец-то, у нас вода
течет круглосуточно! Все благодаря
нашему акиму – он организовал
установление новой башни. От всей
души хочется выразить благодарность акиму Пионерского сельского
округа Кабылде Акимжановичу
Абильдинову.
Пусть все в Вашей жизни будет
замечательно! Желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
успехов в работе, новых свершений, новшеств. Так держать!
С уважением, Куликовы, Александровы, Ширяевы, Лазаренко
Ю., Кривошеевы, Соколовы, Жидяевы, Барабановы, Чеботарян,
Таран.
Организация
приглашает агентов
по продаже
сельскохозяйственной техники.
Доход до 500 000 тг.
+7 (7172) 642-999,
+7 778 749 75 55".
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор К. О. Тохметова
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
объявлениям - 79-0-97, в корпункт - 4-15-72, в корпункт пос.
Молодежного - 21-3-82.
П Р О Д А Ю Т С Я
*благоустроенный дом по ул.
Литвиновская, 196/1 (5 комнат,
отдельно кочегарка, пласт. окна,
натяжн. потолки, нов. межкомнатные двери), гараж, углярка,
больш. огород, вода постоянно.
Есть возможность подключения
к центр. отоплению. Возможна
продажа с мебелью. Цена договорная. А также ПРОДАЕТСЯ
спальный гарнитур. Тел. 41484,
87779482678, 87085567485.
*дом (баня, хозпостр., огород, гараж) в п. Осакаровка, ул.
Кузнечная, 45; стройматериалы.
Тел.
41713,
87086952838.
*3-комн. кв-ра в 2-кв. доме по
ул. Целинная, 22/1, тел. 42440
87752702545.
*2-комн. квартира (неугловая, теплая) в п. Осакаровка,
ул. Пионерская, 9, кв. 10. Тел.
87754731870.
*1-комн. кв-ра по ул. Гагарина, 22, кв. 12, 4-комн. кв-ра по
ул. Пацаева, 15/1, кух. гарнитур.
Цена договорн. Торг уместен.
Тел. 87023840576.
*а/м Фольксваген-гольф 3,
цвет синий, 1995 г. в., V-1,8.
Цена договорная. Обращаться
в с. Есиль, тел. 87475703618.
*месячные и 4-месячные поросята. Тел. 87759211001.
*холодильник «Бирюса», б/у,
2005 г. в., в отл. сост. Тел.
42793, 87021764054.
*СДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по
ул.
Пионерская.
Тел.
87013225840, 42262.
*КУПЛЮ мясо свинины, конины, говядины, баранины. Тел.
87024990023.
*КУПЛЮ мясо свинины, говядины, конины, тай табун и откорм. Обращаться по тел.
87758445505.
Нотариус Мудрагель Галина Николаевна (государственная лицензия
№ 0001541 от 05.08.2003 г.) извещает об открытии наследственных дел
после смерти:
1.Курданова Ильяса Магометовича, умершего 19.06.2017 г;
2.Плаксина Василия Григорьевича, умершего 12.04.2012 г.
Заинтересованным лицам следует обратится по адресу: Карагандинская
область, Осакаровский район, поселок Молодежный, ул. Ленина, 24А, тел.
8 (72148) 21745, 87773223555.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2004 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Хандюк Владимира Лукича, умершего 26.07.2017 года. Заинтересованным
лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел. 8
(72148) 30309.
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 47 Тираж 3925
e-mail: serzhan.24@mail.ru
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Новости
Просмотров
189
Размер файла
5 086 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа