close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ КАТОН-1.5

код для вставкиСкачать
 2 ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК КОТЛА КАТОН-1,5
2.1 Розрахунок параметрів енергоносія Перерахунок складу газу на робочу масу представлений в таблиці 2.1
Таблиця 2.1 - Перерахунок складу газу на робочу масу
Найменування
Позначення
Розмір-
ність
Спосіб
визначення
Значення
12345Початкові дані
Вид палива
природний
газ
Склад газу за об'ємом: Метан %задано
95.121Етан
%задано
1.319Пропан
%задано
0.197І-бутан
%задано
0.037Н-бутан
%задано
0.049І-пентан
%задано
0.019Н-пентан
%задано
0.022Азот
%задано
3.19Двоокис вуглецю
%задано
0.046Нижча теплота
згорання
кДж/м3
задано
32892 Продовження таблиці 2.112345Нижча теплота
згорання
кДж/м3
задано
32892Щільність газу
кг/м3
задано
0.748Перерахунок на робочу масу
Вологовміст
кг/м3
прийнято
0.00101Коефіцієнт
перерахунку
-Склад газу на
робочу масу:
Метан %95.002Етан
%1.317Пропан
%0.197І-бутан
%0.037Н-бутан
%0.049І-пентан
%0.019Н-пентан
%0.022Азот
%0.046Двоокис вуглецю
%3.186Вода
%0.126 Теоретично необхідна витрата повітря для спалювання 1 нм3 для природного газу можна визначити по його вуглецевому числу:
,(2.1)
де - вуглецеве число газу.
Вуглецеве число газу визначається по формулі:
,(2.2)
.
Підставивши значення у формулу (2.1), отримаємо:
м3/м3.
Дійсна витрата повітря визначається по формулі:
,(2.3)
де - коефіцієнт витрати повітря. За завданням =1.1.
м3/м3.
Кількість продуктів згорання визначається по наступних формулах:
- теоретичний об'єм азоту:
,(2.4)
м3/м3;
- об'єм трьохатомних газів:
,(2.5)
- теоретичний об'єм водяної пари:
,(2.6)
- об'єм водяної пари при :
,(2.7)
м3/м3.
Повний об'єм димових газів:
,(2.8)
м3/м3.
Об'ємна частка трьохатомних газів:
,(2.9)
.
Об'ємна частка водяної пари:
,(2.10)
.
Об'ємна частка продуктів згорання:
,(2.11)
.
2.2 Тепловий розрахунок котельного агрегату
2.2.1 Початкові дані
Тепло, що розташовуєтьсякДж/кг
Тепло корисно використовуване в котліМвт
Температура холодної води Температура гарячої води Температура холодного повітря прийнята .
Температура газів, що йдуть, прийнята .
2.2.2 Тепловий баланс котельного агрегату
По температурах холодного повітря і газів, що йдуть, визначаємо їх ентальпії [1]:
.
.
Ентальпії холодної води розраховується по формулі:
,(2.12)
де с = 4,19 кДж/(кг град) - теплоємність води;
- температура холодної води .
кДж/кг.
Ентальпії холодної води розраховується по формулі:
,(2.13)
де - температура гарячої води.
кДж/кг.
Втрата тепла з газами, що йдуть, визначається по формулі:
,(2.14)
%.
Втрата тепла від хімічного недопалювання приймається [1].
Втрата тепла в навколишнє середовище прийнята [1].
Коефіцієнт збереження тепла визначається по формулі:
,(2.15)
.
Сума теплових втрат:
,(2.16)
%.
Коефіцієнт корисної дії:
, (2.17)
.
Витрата води в котлі:
,(2.18)
м3/г.
Витрата палива:
,(2.19)
м3/г.
2.2.3 Розрахунок топкі
Коефіцієнт надлишку повітря в топці прийнятий .
Об'єм топкової камери по конструктивних характеристиках казана м3.
Повна променистосприймаюча поверхня нагріву по конструктивних характеристиках котла складає м2.
Повна поверхня стенів топкі м2.
Ефективна товщина випромінюючого шару визначається формулою:
,(2.20)
м.
Коефіцієнт ослаблення променів трьохатомними газами прийнятий см2/мкгс [1].
Сила поглинання потоку:
, (2.21)
см2/мкгс. Коефіцієнт ослаблення променів топковим середовищем для природного газу визначається формулою:
,(2.22)
см2.
Сила поглинання потоку .
Ефективний ступінь чорноти факела прийнятий [1].
Коефіцієнт теплової ефективності [1].
Ступінь чорноти топкі [1].
Тепло, що вноситься повітрям в топку:
,(2.23)
кДж/кг.
Тепловиділення в топці на 1 м3 палива:
,(2.24)
кДж/кг.
Теоретична температура горіння прийнята .
Температура газів на виході з топки прийнята .
Ентальпія газів на виході з топки кДж/кг [1].
Тепло, передане випромінюванням в топці визначається по формулі:
,(2.25)
кДж/кг
Температура зовнішньої поверхні забрудненої жарової труби прийнята .
Середня температура димових газів в топці визначається по формулі:
,(2.26)
.
Температурний натиск:
,(2.27)
.
Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням прийнятий кДж [1].
Теплосприйняття топкової камери по рівнянню теплообміну:
,(2.28)
кДж/кг
Відношення розрахункових величин теплосприйняттів:
,(2.29)
.
Середнє теплове навантаження променистосприймаючої поверхні:
,(2.30)
кДж/(м2 г).
Видиме теплове навантаження топкового об'єму:
,(2.31)
кДж/(м2 г).
Видиме теплове навантаження дзеркала горіння:
,(2.32)
кДж/(м2 г).
2.3.4 Розрахунок конвективного пучка №1
Відповідно до конструктивних характеристик котельного агрегату:
- розрахункова поверхня нагріву пучка: м2;
- діаметр труб по: мм;
- відносний поперечний крок: ;
- відносний подовжній крок: ;
- число рядів труб по ходу води: ;
- живий перетин для проходу газів: м2.
Температура газів перед котельним пучком узята з розрахунку топкі: .
Ентальпія газів перед котельним пучком з розрахунку топкі: кДж/кг.
Температура газів за котельним пучком прийнята з подальшим уточненням: .
Ентальпія газів: кДж/кг [1].
Теплосприйняття котельного пучка по балансу визначається по формулі:
,(2.33) кДж/м3.
Температурний натиск на вході в котельний пучок:
,(2.34)
.
Температурний натиск на виході з котельного пучка:
,(2.35)
.
Середній температурний натиск:
,(2.36)
.
Секундний об'єм газів:
,(2.37)
м3/с.
Середня швидкість газів:
,(2.38)
м/с.
Коефіцієнт тепловіддачі: кВт/(м2 г) [1].
Коефіцієнт теплової ефективності: [1].
Коефіцієнт теплопередачі визначається по формулі:
,(2.39)
кВт/(м2 г).
Теплосприйняття по рівнянню теплообміну:
,(2.40)
кДж/кг.
Відношення розрахункових величин:
,(2.41)
.
Розбіжність менше 10%, що в межах норми.
2.3.5 Розрахунок конвективного пучка №2
Відповідно до конструктивних характеристик котельного агрегату:
- розрахункова поверхня нагріву пучка: м2;
- діаметр труб по: мм;
- відносний поперечний крок: ;
- відносний подовжній крок: ;
- число рядів труб по ходу води: ;
- живий перетин для проходу газів: м2.
Температура газів перед котельним пучком узята з розрахунку конвективного пучка №1: .
Ентальпія газів перед котельним пучком з розрахунку конвективного пучка №1: кДж/кг.
Температура газів за котельним пучком прийнята з подальшим уточненням: .
Ентальпія газів кДж/кг [1].
Теплосприйняття котельного пучка по балансу визначається по формулі:
,(2.42) кДж/м3.
Температурний натиск на вході в котельний пучок:
,(2.43)
.
Температурний натиск на виході з котельного пучка:
,(2.44)
.
Середній температурний натиск:
,(2.45)
.
Середня температура газів:
,(2.46)
.
Секундний об'єм газів:
,(2.47)
м3/с.
Середня швидкість газів:
,(2.48)
м/с.
Коефіцієнт тепловіддачі: кВт/(м2 ч) [1].
Коефіцієнт теплової ефективності: [1].
Коефіцієнт теплопередачі визначається по формулі:
,(2.49)
кВт/(м2 ч).
Теплосприйняття по рівнянню теплообміну:
,(2.50)
кДж/кг.
Відношення розрахункових величин:
,(2.51)
.
Розбіжність менше 10%, що в межах норми.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
56
Размер файла
410 Кб
Теги
катон, расчет, 2тепловой
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа