close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

16 лаба

код для вставкиСкачать
Лабораторна робота № 16
Тема: Програмні засоби реалізації фактографічних ІС за допомогою Access
Мета: закріпити теоретичний матеріал з даної теми і набути практичних навичок проектування інтерфейсу користувача інформаційної системи.
Порядок виконання роботи
1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом.
2. Відповісти на контрольні питання.
3. Заповнити таблиці
4. Створити запити.
5. Створити форми.
6. Створити макроси.
7. Створити звіти.
8. Створити головну кнопкову форму.
9. Задайте параметри запуску бази даних.
Хід роботи
1. Створення таблиць
У Microsoft Office Access дані організовуються в таблиці - сукупності рядків і стовпців. Визначення структури бази даних потрібно завжди починати зі створення її таблиць. Таблиці створюються раніше будь-яких інших об'єктів бази даних. Проста база даних може складатися всього з однієї таблиці. Більшість баз даних включають декілька таблиць. Наприклад, в одній таблиці можуть зберігатися відомості про товари, у другій - відомості про замовлення, а в третьому - відомості про клієнтів, див. рис. 1.
Рисунок 1 - Таблиця "Бренд"
Рисунок 2 - Таблиця "Товар"
Рисунок 3 - Таблиця "Підтип товару"
Рисунок 4 - Таблиця "Тип товару"
Рисунок 5 - Таблиця "Тип доставки"
Рисунок 6 - Таблиця "Поставка"
Рисунок 7 - Таблиця "Продаж"
Так як дана база є реляційною. Вона містить не окремі таблиці, а групи взаємопов'язаних таблиць. Для створення зв'язків між таблицями використовувалася команда Схема даних меню Сервіс, яка показана на рис. 8.
Рисунок 8 - Схема даних
2. Створення запитів
Запити служать для селекції та фільтрації набору даних. Вони дозволяють вибрати з бази тільки необхідну інформацію, тобто ту, яка відповідає певному критерію (умовою) і потрібна для вирішення конкретного завдання. Існує кілька типів запитів: на вибірку, на оновлення, на додавання, на видалення, перехресний запит, створення таблиць. Найбільш поширеним є запит на вибірку. Запити на вибірку використовуються для відбору потрібної користувачу інформації, що міститься в таблицях. Вони створюються тільки для пов'язаних таблиць [8].
Запит "Продаж за період" - запит з параметром. Запит виконує пошук вказаних дат, які містяться у БД. Умова пошуку: Between [Введите начальную дату] And [Введите конечную дату], див. рис. 9
Рисунок 9 - Запит "Продаж за період"
Рисунок 10 - Вікна введення дат
Рисунок 11 - Вікна введення дат
Рисунок 12 - Результат запиту
Запит "Максимальна поставка за типами перехресний" - це перехресний запит, який виконує підрахунок кількості поставок у БД за типом. Цей запит в подальшій реалізації у вигляді форми створює діаграму з візуальною демонстрацією кількості поставок. Це запит з групуванням, див. рис 13.
Рисунок 13 - Запит "Максимальна поставка за типами перехресний" у режимі Конструктора
Рисунок 14 - Результат запиту "Максимальна поставка за типами перехресний"
Запит "Продаж по типам перехресний" - це перехресний запит, який виконує підрахунок кількості продажу у БД за типом. Цей запит в подальшій реалізації у вигляді форми створює графік з візуальною демонстрацією кількості продаж. Це запит з групуванням, див. рис. 15.
Рисунок 15 - Запит "Продаж по типам перехресний" у режимі Конструктора
Рисунок 16 - Результат запиту "Продаж по типам перехресний"
Запит "Товари зі знижкою наявні в наявності" визначає чи є знижка на даний товар. Цей запит в подальшій реалізації у вигляді форми підраховує кількість одиниць товару знаходиться в магазині на даний момент. Умова пошуку: Есть ли скидка: IIf([Скидка] Is Not Null;IIf([Скидка]>=Date();[Цена]-([Цена]*[Процент скидки]/100);"СРОК СКИДКИ ИСТЁК!!!");"Скидка не предусмотренна"), див рис 17.
Рисунок 17 - Запит "Товари зі знижкою наявні в наявності"
Рисунок 18 - Результат запиту "Товари зі знижкою наявні в наявності"
3. Створення форм
На формі "Каталог товарів", яка зображена на рис. 19, передбачено відображення загальної інформації про товари. Переміщення і інші дії здійснюються за допомогою відповідних кнопок навігації. Для того аби модифікувати, додати або видалити інформацію використовуються відповідні кнопки на панелі навігації. Рисунок 19 - Кнопкова форма
Рисунок 20 - Форма "Каталог товарів"
Рисунок 21 - Форма "Продажа товара за указаный период"
Рисунок 22 - Форма "График продажи товара по типам"
Рисунок 23 - Форма "Максимальная поставка товара по типам "
Рисунок 24 - Форма "Товары со скидкой имеющиеся в наличии"
Для роботи із запитами в БД є форма "Информация о движении товара", яка зображена на рис. 25. На ній знаходяться кнопки, натиснення яких запускає відповідну форму, створену на основі відповідного запиту. Рисунок 25 - Форма "Информация о движении товара"
Для перегляду звітів БД є форма "Отчеты", яка зображена на рис. 26. На ній знаходяться кнопки, натиснення яких запускає відповідну форму, створену на основі відповідного запиту. Рисунок 26 - Форма "Отчеты"
4. Створення звітів
Рисунок 27 - Створений звіт "Поставка"
Рисунок 28 - Створений звіт "Продажа"
5. Створення макросів
Макрос "Выход" створений для автоматизованого закриття головної кнопкової форми.
Рисунок 29 - Створений макрос "Выход"
Контрольні питання
1. Які можливості мають параметри запуску?
Параметри запуску дозволяють управляти зовнішнім виглядом і функціональними характеристиками файлу Microsoft Access при його відкритті.
2. Для чого потрібні запити? При роботі з базами даних особливе місце займає можливість пошуку потрібної інформації на основі деяких умов. При цьому пошук в Access організований за принципом фільтрації: ставиться деяка умова, і, на його основі, відбираються (відображаються) тільки ті записи, які відповідають даній умові. Такий підхід одержав назву запитів.
3. Для чого потрібні форми? Форма - це елемент бази даних Access, за допомогою якого можна організувати зручне представлення даних на екрані для перегляду й редагування. 4. Для чого потрібні макроси?
Макроси призначені для автоматизації повторюваних дій. 5. Для чого потрібні звіти? Для одержання доступних і добре оформлених паперових документів, отриманих на основі інформації з бази даних, служать звіти.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
46
Размер файла
1 272 Кб
Теги
лаба
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа