close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація ЗОШ №14

код для вставкиСкачать
* Якщо книга виходить із серця самої
людини,то вона віднайде собі доступ
до сердець інших людей.
Карлейн
Роль бібліотеки в
навчально-освітньому
процесі школи
*
Головна мета школи – забезпечення
* Свою діяльність бібліотека
здійснює відповідно до плану
роботи та керуючись законодавчонормативними документами:
всебічного розвитку особистості шляхом
навчання та виховання.
*
Проблемна тема школи: «Використання
інноваційних технологій в навчально –
*
-Законом України «Про бібліотеку
і бібліотечну справу»;
*
*
-Законом України «Про освіту»;
виховному процесі»
*
Шкільна бібліотека здійснюючи бібліотечноінформаційне забезпечення навчальновиховного процесу,відповідно меті школи та
проблемній темі, над якою школа працює,
разом з педадогічним колективом виконує
єдину для школи державну програму
національної освіти та виховання учнів.
*
-«Положенням про шкільну
бібліотеку»
-«Інструкцією про порядок
доставки, комплектування та облік
літератури».
*Проблемна тема:
«Формування особистісно –
орієнтованого школяра засобами
творчої співпраці шкільної
бібліотеки і педагогічного
колективу.»
*
Особистісно орієнтована модель навчання і виховання
ставить сьогодні у центр уваги учня як особистість, у
формуванні якої немала роль відведена книзі.
З книг діти черпають інформацію про оточуючий їх світ,
всесвіт, уявлення про добро і зло, про правила поведінки в
соціумі, книга має великий виховний вплив на формування
духовної культури особистості.
Саме шкільна бібліоте в тісній співпраці з педагогами
належить велика просвітницька робота у прилученні
підростаючого покоління до духовної спадщини через
виховання інтересу до книги.
Наша бібліотека як центр духовного
становлення особистості:
Сприяє успішному засвоєнню
учнями
навчальних програм
Розвиває творчу думку,
пізнавальні здібності
та інтереси школярів,
Формує духовну
культуру школярів, духовних
ціннісних орієнтацій
через засвоєння надбань
вітчизняної та духовної культури.
володіти вмінням
співвідносити
форми і методи роботи
з моральними потребами і
мотивами
поведінки учнів
володіти вмінням через книгу
формувати
творчу особистість
В своїй роботі
над проблемною темою бібліотекар
працює над завданнями:
залучати кожного
до різностороньої діяльності
звертати посилену увагу до
особистості кожного учня
Шкільна
бібліотека
– інформаційний центр
навчального закладу, метою якого є забезпечення
інформаційних потреб користувачів через своєчасне
інформування. Інформаційні потреби вивчаються різними
методами: спостереження, індивідуальна бесіда, аналіз
читацьких формулярів, опитування.
Інформаційні потреби вивчаються різними
методами: спостереження, індивідуальна
бесіда, аналіз читацьких формулярів,
опитування.
Інформування про надходження або
тематичне для колективу учителів,
адміністрації, учнів батьків
Довідкова робота (фонд літератури,
фонд підручників. Енциклопедії, словники,
довідники. Систематичний каталог,
картотеки. Тематичні папки
Бібліотека - шкільний інформаційний
центр
Масова робота (книжкові
виставки, огляди літератури,
презентацій, літературні
ігри, свята)
Індивідуальна робота
(бесіди,рекомендації,
плани читання)
Роботи з удосконаленням
бібліотечно-бібліографічної
грамотності учнів
* Бібліотека розташована на першому поверсі школи.
* Займає ізольоване приміщення.
* Загальна площа -33,6 кв.м
* Книгосховище – 15,5 кв.м
* Читальний зал поєднаний з абонементом
Кількість читальних місць у читальному залі - 6
* Бібліотечне оснащення:
стелажі –14
кафедра –1
столи –2
книжкові полиці –12
* Освітлення відповідає санітарно – гігієнічним вимогам
Фонд бібліотеки укомплектовано
літературою:
основний бібліотечний фонд(без
урахування підручників) - 9091 примірників
психолого – педагогічні науки – 920
суспільно – політичні науки – 1455
прикладні науки – 327
природничі науки – 628
література, мовознавство – 549
мистецтво і спорт – 274
художня література - 4938
підручники - 12770 примірників
Фонд розставлено за таблицями ББК.
Режим збереження фонду дотримується.
До фонду відкритий доступ.
*
Виховні заходи
•Літературні ранки, КВК, свята, літературні подорожі
•Вікторини, конкурси, брейн - ринги
•Інформаційні хвилинки до знаменних та пам`ятних дат та ін.
Тематичні місячники
•Безпеки дорожнього руху
•Протиправної поведінки
•Боротьби з туберкульозом
•Профорієнтації та ін.
Всеукраїнська акція «Живи, книго!»
•Рейди – перевірки стану збереження підручників
•Робота книжкової лікарні
•Оформлення класних куточків «Живи, книго!» та класних бібліотечок
•Виставки з популяризації книги у бібліотеці
Результативність співпраці бібліотеки
з педагогічним колективом залежить
від того, на скільки майстерно
шкільний бібліотекар разом з
педагогами школи, прилучає дитину
до книжки вчить оволодівати
мистецтвом літературного читання,
активно популяризує книжку,
закріплює читацькі навички, розвиває
художній смак і самостійність
суджень, розширює діапазон
читацького досвіду та знань, формує
національну свідомість, характер,
моральні якості.
Навчити дитину любити книгу,
сприймати її як невичерпне джерело
пізнання світу, знань і мудрості
народної - головне завдання нашої
шкільної бібліотеки. Велику роль у
розв'язанні цього завдання займає
масова робота шкільної бібліотеки.
*
В конкурсі «Живи, книго!» беруть
участь учні всіх класів, класні
керівники, вчителі –
предметники, бібліотекар. В
класах діють «Пости
бережливих», книжкові лікарні. У
проведенні акції особлива роль
належить бібліотечному активу.
Разом з бібліотекарем він готує та
проводить рейди перевірки стану
збереження підручників, бесіди,
інформаційні години
В школі працює “Книжчина
лікарня”. Бібліотекар
намагається
якомога більше
дітей залучити до цієї справи.
*
.
Шкільна газета
*
* Традиційно на початку вересня
проводиться екскурсія для учнів 1 класу.
Перші кроки до бібліотеки
Виховний захід
“Сторінками української
класики”
Гурток «Ляльковий театр»
Тиждень безпеки
Бібліотека приймає активну участь в проведенні тематичних
місячників та тижнів.
Зустрічі з письменницею
Валентиною Миколаївною
Михайленко-Рудьковською
* Вибір форм спільної роботи
бібліотекаря і вчителя залежить
від виховної мети,
різноманітності книг, які
бібліотека може запропонувати
читачам, від вікових та
психологічних особливостей
читачів.
* У своїй роботі наша бібліотека у
тісній співпраці з педколективом
використовує різні форми масової
роботи. Цікаво проводяться
літературні ранки для учнів 1-4
кл, літературні брейн-ринги,
вікторини, конкурси, години
спілкування, свята до ювілеїв
видатних письменників та ін. Діти
із задоволенням приймають
участь у заходах, спілкуються з
бібліотекарем на перервах та
після уроків; у бібліотеці є багато
книжкових виставок, які
допомагають читачам у підборі
літератури, розкривають
книжковий фонд бібліотеки.
Результатом співпраця бібліотекаря і
вчителя у формуванні особистісно –
орієнтованого учня є:
Ефективне
залучення дітей
до самостійного
читання
Вміння дітей
самостійно
працювати з
книгою
Виховання шанобливого ставлення до
книги та духовних надбань людства
Виявлення
читацьких
інтересів учнів
Популяризація
книги, творчості
діячів літератури,
народних традицій
Не оминайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки.
Нема прекрасніших доріг,
Ніж, в цей вселюдський храм науки.
Автор
Dinulya-Dinusya
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
349
Размер файла
9 194 Кб
Теги
зош, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа