close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

доповідь

код для вставкиСкачать
Відділ освіти Криворізької РДА
Златоустівська СЗШ
Психодіагностичні методики для вивчення рівня соціалізації учнів початкової школи
Підготувала:
вчитель початкових класів Златоустівської СЗШ
Тарасова Т.В.
2013 рік
На початку навчального року кожен вчитель замислюється над питанням: "Як краще побудувати роботу з учнями?". А для того, щоб спланувати діяльність, необхідно знати індивідуальні особливості психологічного, фізіологічного і соціологічного розвитку кожної дитини окремо і класного колективу в цілому. Слід пам'ятати, що не кожна дитина може піти до школи й успішно навчатися. Річ у тім, що шлях розвитку кожної дитини індивідуальний. До шкільного віку діти мають різний багаж досвіду: знання, уміння, навички, звички . Безсумнівно, що згодом кожна дитина навчиться рахувати і читати, і навіть стане грамотною, але до вступу до школи важливіше мати не певні сформовані навички, а здатність сприймати і засвоювати новий матеріал. У цій ситуації стане в пригоді педагогічне діагностування для вивчення рівня соціалізації учнів початкової школи
Соціалізація - це прийняття індивідом групових норм, "прийняття особистістю переконань, цінностей і норм вищого чи нижчого статусу, характерних для груп, членства в яких особистість домагається.
Діагностування соціалізації полягає у комплексному вивчені окремих учнів та класу вцілому і передбачає: > діагностування психосоціальної зрілості учнів початкових класів;
> Діагностику шкільної зрілості > Діагностику розумового і мовленнєвого розвитку
> Діагностику рівня вихованості учнівського колективу в цілому і діагностування кожного учня окремо
Діагностування психосоціальної зрілості передбачає:
1. Дослідження психосоціальної зрілості першокласників за тестовою бесідою мета, якої встановити контакт з дитиною; здійснити орієнтовне оцінювання загального розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, рівня сформованості розумових операцій, розвитку зв'язного мовлення, ставлення до школи, соціальної зрілості.
2. Проведення анкети на виявлення дітей групи ризику, яка допомагає визначити параметри психосоціального розвитку, а саме:
* Загальний показник розвитку;
* Рівень гіперактивності * Показник соціальної адекватності дитини
* Емоційну неврівноваженість
* Рівень розумового розвитку
* Вихованість, восприимчивость к педагогическим воздействиям
Діагностика шкільної зрілості передбачає використання: 1. Тестів на визначення рівня психологічної готовності дитини до школи: > Тест "Малювання людини. (за Керном-Йірасеком)", мета якого діагностувати розвиток перцепції, сенсомоторної координації; встановити рівень психічного розвитку дитини.
> Тест "Змальовування групи точок (за Керном-Йірасеком)", мета якого з'ясувати рівень психічного розвитку дитини, здатності до наслідування, до тонких рухових координацій.
> Тест Змальовування писемного тексту (за Керном-Ірасеком), мета якого з'ясувати рівень психічного розвитку дитини, здатності до наслідування; до тонких рухових координацій.
2. Анкетування для оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації Н. Г. Лусканової
3. Тест "Вивчення рівня розвитку графічних умінь" (Модифікація "Графічного диктанту" Д.Ельконіна). Назва тесту говорить сама за себе. З його допомогою ми спробуємо передбачити, наскільки легко дитина навчиться красиво писати.
4. Тест Вивчення рівня розвитку аналітико - синтетичних умінь (невербальний варіант) - "Прогресивні матриці Равена", який допомагає вчителю виявити рівень здатності дитини приходити до правильних висновків на основі аналізу зв'язків між предметами та явищами.
5. Тест "Вивчення рівня розвитку аналітико - синтетичних умінь"
Тести Керна-Йїрасека та Д.Векслера (Вербальний варіант)
6. Тести "Вивчення рівня розвитку фонетичних та математичних умінь" (Тести В.Тарасуна)
З допомогою цих тестів ми перевіряємо, наскільки готова дитини до оволодіння математичними навичками та навичками читання і грамотного письма.
Діагностика розумового і мовленнєвого розвитку учнів початкових класів передбачає проведення тестів:
1. Тест на визначення рівня розвитку уваги молодших школярів, мета якого з'ясувати обсяг і розподіл, переключення уваги, наявність задатків логічного мислення, навичок лічби; здійснити оцінювання аналітичного сприймання.
2. Тест на визначення рівня розвитку логічного мислення, мета якого з'ясувати рівень здатності до розуміння причинно-наслідкових зв'язків у наочній ситуації, образно-логічного мислення; виявити здатність дитини побачити ідентичність форм, тобто сформованість перцептивного аналізу і порівняння.
3. Тест на визначення рівня розвитку зорового сприймання (Автор - Поппельрейтер), мета якого визначити рівень розвитку зорового аналізу й синтезу, сформованості процесу сприймання - здатності впізнавати предмети, по-різному зображені в просторі, різноманітні форми, розміри; виявити особливості уваги дитини - стійкість, переключення, довільність; визначити рівень загальної обізнаності дитини, її знання про предмети, зображені на малюнку.
4. Тест на визначення рівня розвитку мислення, мета якого визначити рівень здатності до розкриття причинно-наслідкових зв'язків у наочно зображеній ситуації; виявити особливості уваги дитини - стійкість, переключення, довільність; визначити рівень сформованості процесу сприймання, тобто здатності впізнавати предмети, по-різному зображені в просторі, різноманітні форми, розміри: з'ясувати особливості мовленнєвого розвитку - словниковий запас, граматичну правильність оформлення висловлювань, активність мовлення 5. Вивчення вміння встановлювати логічну послідовність подій (Тест Д.Векслера), мета якого з'ясувати здатність дитини до відтворення окремих подій чи фрагментів дійсності, надання їм логічної цілісності, а також спроможність усебічно розуміти ситуації та передбачати події (див. додаток ).
6. Діагностика рівня розвитку наочно - образного мислення (Збирання розрізних картинок) при якій дитині пропонується скласти картинку з частин , які лежать вроздріб
7. Тест на визначення рівня розвитку мовлення, мета якого визначити здатність дитини сприймати на слух, розуміти й розкривати причинно-наслідкові зв'язки в оповіданні з підтекстом; з'ясувати рівень сформованості словесно-логічного мислення, навички оперування виключно словесним матеріалом - певними поняттями, уявленнями, що виникають на основі сприймання словесного матеріалу.
8. Тест на визначення рівня обсягу слухової пам'яті (за С.Рубінштейном), мета якого здійснити оцінювання короткочасної слухової пам'яті дитини.
9. Тест на визначення обсягу смислової пам'яті, мета якого здійснити оцінювання обсягу смислової пам'яті.
10. Вивчення рівня розвитку механічної пам'яті Запам'ятовування цифрових рядів (Завдання із тесту Д,Векслера), мета якого визначити обсяг механічної пам'яті. 11. Вивчення рівня розвитку креативних умінь Тест "Віддалені асоціації" (Невербальна модифікація тесту А.Медніка). Даний тест спрямований на виявлення лише однієї зі сторін креативних здібностей - уміння перекомбіновувати дані елементи в нові комбінації. І хоча ця здібність є достатньо показовою, низькі результати з даного тесту зовсім не свідчать про відсутність творчих здібностей.
Водночас високий і достатній рівень говорять про наявність хороших передумов для формування творчої особистості.
12. Тест "Скільки років інтелекту дитини" : по тому як діти малюють людину визначається рівень їх розвитку.
Діагностика учнівського колективу класу передбачає діагностування таких особистих якостей, як: вихованість, поведінка, доброта, колективізм, працелюбство, агресивність, темперамент, тривожність, самооцінка, вольові якості, стійкість інтересів, комунікабельність, конфліктність, соціометричний статус у дитячому колективі
Проведення всіх цих діагностик при плануванні індивідуальної і виховної роботи:
> допомагає урахувати глибинні психологічні закономірності розвитку творчої особистості; > сприяє усвідомленню стартових можливостей особистості, оцінюванні шансів і перспектив на майбутнє;
> допомагає запровадити заходи по здійсненню становлення дитини, як суб'єкта життєдіяльної соціальної істоти, здатної ціннісно ставитися до природи, людей, предметів світу, до творів мистецтва і самого себе.
Автор
TARASOVA-T
Документ
Категория
Образование
Просмотров
264
Размер файла
2 411 Кб
Теги
доповідь
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа