close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

8 Перелік посилань

код для вставкиСкачать
 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Технічний захист інформації [Електронний ресурс] Заголовок з екрану - Режим доступу: http://tzi.com.ua/index_ua.html
2. Красилівська О.О Розробка комплексної системи захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Informatica/58042.doc.htm
3. Закон України "Про інформацію": Офіц. текст зі змінами, станом на 09.05.2011 / Верховна Рада України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
4. Постанова Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах: Офіц. текст зі змінами, станом на 13.10.2011. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/373-2006-%D0%BF
5. Закон України "Про доступ до публічної інформації" : Офіц. текст зі змінами, станом на 13.01.2011. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
6. Хорев А.А. Защита информации от утечки по техническим каналам. ч. 1. Технические каналы утечки информации. Учебное пособие. - М.: Гостехкомиссия России, 1998.
7. НД ТЗІ 1.1-005-07 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу технічного захисту інформації. Основні положення.
8. НД ТЗІ 3.1-001-07 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу технічного захисту інформації. Передпроектні роботи.
9. НД ТЗІ 1.4-001-00 "Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі"
10. НД ТЗІ 3.3-001-07 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу технічного захисту інформації. Порядок розроблення та впровадження заходів із захисту інформації.
11. НД ТЗІ 2.1-002-07 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Випробування комплексу технічного захисту інформації. Основні положення.
12. ТПКО-95 Тимчасове положення про категоріювання об'єктів.
13. НД ТЗІ 1.6-003-04 "Створення комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Правила розроблення, побудови, викладення та оформлення моделі загроз для інформації"
14. ТР ЕОТ- 95 Тимчасові рекомендації з технічного захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводок.
15. Устройство защитное "БАЗАЛЬТ - 5ГЭШ". - [Електронний ресурс] Заголовок з екрану - Режим доступу: http://usts.kiev.ua/product/b5gesh.html
16. Фільтри ЕМСБІ типу ФЗП-103-2. - [Електронний ресурс] Заголовок з екрану - Режим доступу: http://emsbi.ua/fzp-103-2
17. Пристрій РІАС-4ТР/1. - [Електронний ресурс] Заголовок з екрану -Режим доступу: http://www.rias.com.ua/categoriya/katalog/kompleks-linejnoj-zashhity-informacii-rias-lz
18. Тардаскін М. Ф., Савицький Л. Ю., В. Г. Кононович Технічна експлуатація систем захисту інформації. Частина 1 - Захист мовної інформації в каналах зв'язку та на об'єктах інформаційної діяльності: Навч. посібник з лабораторним практикумом / За ред. М.В. Захарченка. - Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004. С. 189
19. Автоматизированный комплекс обнаружения и измерения побочных электромагнитных излучений от средств ЭВТ АКОР-ПК. - [Електронний ресурс] Заголовок з екрану - Режим доступу: http://www.akor.com.ua/akor-pk.htm
20. ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення.
21. ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт.
22. ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення.
23. ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва.
24. ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.
25. Лагутин В.С., Петраков А.В. Утечка и защита информации в телефонных каналах. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
26. Ігнатьєв В.А. Інформаційна безпека сучасного комерційного підприємства.: Монографія. - Старий Оскол: ООО "ТНТ", 2005. - 448 с.
27. Пилипенко Т.В. Міжнародні стандарти аудиту інформаційних систем, - М.: МЦРСБУ, 2000. - с. 150.
28. Иванов В.А., Мосин В. Н., Смирнов П.П. Определение трудоёмкости работ в ВЦ. - М.: Экономика, 2003.
29. Клепцова О.Ю. Впровадження корпоративної інформаційної системи власними силами організації. Особливості, проблеми, ризики. - П, 2006.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
129
Размер файла
72 Кб
Теги
посилань, перелік
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа