close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

laba z inf zabezp(1)

код для вставкиСкачать
 Національний університет біоресурсів і природокористування України
ННІ земельних ресурсів та правознавства
Факультет землевпорядкування
Кафедра земельного кадастру
Лабораторна робота №1
Розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки Виконала:
ст. М1-ЗВ-2
Перевірила:
доц.Бавровська Н.В.
Київ - 2013
Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) проводиться з метою визначення розміру земельного податку, державного мита в разі міни, успадкування та дарування земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників та механізму економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
Об'єктом нормативної грошової оцінки земель є земельна ділянка, що використовується за функціональним призначенням незалежно від того, до якої категорії вона віднесена (крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення).
Нормативна грошова оцінка земель проводиться з урахуванням відомостей державних кадастрів (земельного, лісового, водного), документації із землеустрою, містобудівної документації на регіональному рівні (схеми планування території областей та районів).
За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель району, що затверджується районною радою.
Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель району включає:
* пояснювальну записку;
* завдання на виконання робіт;
* рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель у межах району;
* викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням кадастрових зон та кварталів;
* картограму із зазначенням: зон впливу населених пунктів; зон віддаленості від автомобільних доріг державного значення; зон радіоактивного забруднення; зон прояву локальних факторів за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами;
* таблицю з переліком кадастрових кварталів, що містить: номер кадастрового кварталу; площу кадастрового кварталу; значення коефіцієнтів Кр1, Кр2, Кр, Кл, Км для кадастрового кварталу.
Результати нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки на замовлення фізичної або юридичної особи видаються відповідним територіальним органом Держземагентства України як витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель району.
Варіант 1
Коротка довідка про земельну ділянку
Земельна ділянка загальною площею 2,6000 га на території Санишівської сільської ради за межами населеного пункту надається в оренду ТОВ "АКМЕ" для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства в зв'язку з переходом права власності на комплекс згідно договору купівлі-продажу від 27.12.2010 року, реєстровий номер №2238.
Віддаль від земельної ділянки до:
- до адміністративного центру м. Житомир - 9,5км;
- до центру с. Станишівка - 7,7км.
- до автодороги - 1,0км.
- до зупинки автотранспорту - 1,0км.
З елементів інженерно-інфраструктурного облаштування до ділянки примикає:
- Мережа електропостачання
- Мережа газопостачання
- Мережа водопостачання
- Каналізація
- Дорога з твердим покриттям
- Знаходиться в зоні залягання грунтових вод менше 3м.
Цільове призначення - землі транспорту: для розміщення, експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки загальною площею 3,1000 га, що розташована за адресою: Житомирська обл.., Житомирський район, с. Станишівка, вул. Фастівська, 7 на території Станишівської сільської ради (поза межами населеного пункту).
Згідно порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення нормативна грошова оцінка буде визначатися за формулою:
Цн= Пд*Рд*Ск*Км*Кв*Кмц*Кі
Пд- площа земельної ділянки Рд- рентний дохід на 1 м площі для відповідної категорії земель
Ск - строк капіталізації
Км - коєфіцієнт який враховує місце розташування земель
Кв - коєфіцієнт який враховує вид використання земельної ділянки
Кмц - коєфіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного , історико-культурного призначення
Кі - коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, ст..289 Податкового кодексу України.
Розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки
№ п/пПоказникиПозначенняЗначення показників по порядку грошової оцінкиРозрахунки1Площа, що намічається для передачі в орендуПд2,62,6002Рентний дохідРп0,6637грн./кв.м.0,66373Строк капіталізаціїСк33334коєфіцієнт який враховує місце розташуванняКм1,209Км=Кр*Кл5коєфіцієнт який враховує вид використання земельної ділянкиКв1,19Кв= Кв1*Кв2*Кв3*Кв4, де Кв1=1,Кв2=1,19,Кв3=1, Кв4=16коєфіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного , історико-культурного призначенняКмц1,3Кмц= Кмц1*Кмц2=1*1,3=1,37коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельКі1,2541,2548коефіцієнт який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталуКр1,3Кр=Кр1*Кр2*Кр3=1*1,3*1=1,39коефіцієнт який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними показниками, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та ін. умовамиКл0,930,9310коефіцієнт який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктівКр11111коефіцієнт який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значенняКр21,31,312коефіцієнт який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофиКр31113Нормативна грошова оцінка 1 м земельної ділянки.грн.Цн=133,559014Нормативна грошова оцінка земельної ділянки.грн.Цн=1335590,3
Варіант 2
Коротка довідка про земельну ділянку
Земельна ділянка, на яку визначається нормативна грошова оцінка, загальною площею 90197 га на території Сінгурівської сільської ради за межами населеного пункту надається в оренду ТОВ "РОСА 2012" для рибогосподарських потреб. Загальна площа земельної ділянки складає 9,0197 га, з них: під водою - 7,194 га, під сіножатями - 0,844 га, відкриті землі без рослинного покриву (піски) - 0,98 га, забудовані землі (під дамбою) - 0,0017 га.
Віддаль від земельної ділянки до:
- до адміністративного центру м. Житомир - 11,0км;
- до центру с. Сінгурі - 5,0км.
- до автодороги - 5,5км.
- до зупинки автотранспорту - 0,6км.
З елементів інженерно-інфраструктурного облаштування до ділянки примикає:
- Мережа електропостачання
- Мережа газопостачання
- Дорога з твердим покриттям
Ділянка, що оцінюється відноситься до (11) Андрушівського природно-сільськогосподарського району зони Лісостепу та знаходиться поза зоною радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Згідно порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення нормативна грошова оцінка буде визначатися за формулою:
Цн= Пд*Рп*Ск*Км*Кв*Кмц*Кі
Розрахунок грошової оцінки земельної ділянки під водою
№ п/пПоказникиПозначенняЗначення показників по порядку грошової оцінкиРозрахунки1Площа, що намічається для передачі в орендуПд7,1947,1942Рентний дохідРп0,02110,02113Строк капіталізаціїСк33334коєфіцієнт який враховує місце розташуванняКм1,25Км=Кр*Кл=1,25*1=1,255коєфіцієнт який враховує вид використання земельної ділянкиКв1,34Кв= Кв1*Кв2*Кв3*Кв4, де Кв1=1,Кв2=1,19,Кв3=1, Кв4=Квд1*Квд2*Квд3=0,753*1*1,5=1,12956коєфіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного , історико-культурного призначенняКмц117коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельКі1,2541,2548коефіцієнт який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталуКр1,25Кр=Кр1*Кр2*Кр3=1*1,25*1=1,259коефіцієнт який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними показниками, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та ін. умовамиКл1110коефіцієнт який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктівКр11111коефіцієнт який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значенняКр21,251,2512коефіцієнт який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофиКр31113Нормативна грошова оцінка 1 м земельної ділянки.грн.Цн=10,5215314Нормативна грошова оцінка земельної ділянки.грн.Цн=105215,3 Розрахунок грошової оцінки земельної ділянки під дамбою
№ п/пПоказникиПозначенняЗначення показників по порядку грошової оцінкиРозрахунки1Площа, що намічається для передачі в орендуПд0,00170,00172Рентний дохідРп0,66370,66373Строк капіталізаціїСк33334коєфіцієнт який враховує місце розташуванняКм1,25Км=Кр*Кл=1,25*1=1,255коєфіцієнт який враховує вид використання земельної ділянкиКв0,7Кв= Кв1*Кв2*Кв3*Кв4, де Кв1=0,7,Кв2=1,Кв3=1, Кв4=16коєфіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного , історико-культурного призначенняКмц117коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельКі1,2541,2548коефіцієнт який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталуКр1,25Кр=Кр1*Кр2*Кр3=1*1,25*1=1,259коефіцієнт який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними показниками, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та ін. умовамиКл1110коефіцієнт який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктівКр11111коефіцієнт який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значенняКр21,251,2512коефіцієнт який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофиКр31113Нормативна грошова оцінка 1 м земельної ділянки.грн.Цн=0,0408514Нормативна грошова оцінка земельної ділянки.грн.Цн=408,54 Варіант 3
Розрахунок нормативної грошової оцінки земель під сільськогосподарськими угіддями (сіножать)
Шкали нормативної грошової оцінки агровиробничих груп грунтів розраховуються за формулою:
Гагрі = Г*Багр/Б
Де:
Гагр - нормативна грошова оцінка гектара агровиробничої групи (грн.)
Г - нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (грн.)
Багр - бал бонітету агровиробничої групи грунтів
Б - бал бонітету гетара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві.
Дана земельна ділянка розташована за межами населеного пункту і входить до складу Снігурівської сільської ради Житомирського району Житомирської області, до Андрушівського природно - сільськогосподарського району зони Лісостепу.
Вартість 1 га сіножатей по реформованій агрофірмі "Сінгури" без коефіцієнта індексації - 1691,00 грн
Вартість 1 га сіножатей по реформованій агрофірмі "Двірець" без коефіцієнта індексації - 1803,00 грн
Середня вартість 1га сіножатей по реформованих агрофірмах "Сінгури" та "Двірець" без коефіцієнта індексації
С/г угіддяКСП "Сінгури",грнКСП "Двірець",грнСередня вартість 1 га,грнсіножаті1691,001803,001747,00 Експлікація агровиробничих груп грунтів сільськогосподарських угідь (сіножать) Сінгурівської сільської ради Житомирського району по реформованій агрофірмі "Сінгури"
Шифр агрогрупиПлоща,гаБал бонітетуШкала грошової оцінки 1 га464,11818224,948б2,398927759,1833в1,5617411152,8336в11,6498381068,4746г8,4698531490,24121г12,5734822305,65133г4,1612822267,941410,800412337,4114210,5481701968,24179г12,6759912558,71181г16,9595511434,00178в411152,82215а10281,1860,1417039,33 Коефіцієнт індексації станом на 2013 рік становить 2,3
Шифр агрогрупиВартість 1 га агрогрупи без коефіцієнта індексаціїВартість 1 га агрогрупи з коефіцієнтом індексації178в1152,833689,056215а281,18899,776 Експлікація агровиробничих груп грунтів сільськогосподарських уідь Сінгурівської сільської ради по реформованій фірмі "Двірець"
Шифр агрогрупиПлоща,гаБал бонітету178г24,6095481418,06133г1,6633822422,51179г32,6846912688,39121д0,2934892629,311421,1270702067,99178д2,3509561654,39181г39,5736511506,681415,658412354,51178в411211,25215а10295,4261,0316248,51Вартість 1 га сіножатей по реформованій агрофірмі "Двірець" з коефіцієнтом індексації -4444,00 грн
Шифр агрогрупиВартість 1 га агрогрупи з коефіцієнтом індексації 2,465Вартість 1 га агрогрупи з коефіцієнтом індексації станом на 2013 р178в311,089954,56215а1244,323981,82Середня вартість 1 га сіножатей по реформованих агрофірмах "Сінгури" та "Двірець" по агровиробничим групам грунтів
Шифр агрогрупиВартість 1 га агрогрупи по КСП "Сінгури"Вартість 1 га агрогрупи по КСП "Двірець" Середня вартість 1 га агроггрупи178в3689,0569954,565553,69215а899,7763981,822131,5На основі даних проведемо розрахунок:
Шифр агрогрупиВартість 1 га агрогрупи з коефіцієнтом індексаціїПлоща агровиробничих груп грунтів,гаВартість агровиробничих груп грунтів,грн178в5553,690,703887,58215а2131,50,28596,82Всього7685,190,987531,48
1
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
104
Размер файла
160 Кб
Теги
laba, zabezp, inf
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа