close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

роль ігор на уроці іноземної мови

код для вставкиСкачать
презентація проблемного питання
Різновиди ігор за ступенем їх
значимості
• активність учня виражається не
мускульними зусиллями, а виключно
ставленням до навчального процесу. І якщо
сприятливі умови створено, то до вивчення
іноземної мови учня спонукатиме не
потреба знати мову, а саме задоволення від
процесу навчання.
• О. І. Вишневецький
За функціями
Навчальні
Виховні
Навчальновиховні
• сприяють розвитку загально
навчальних умінь та навичок, таких
як пам’ять, увага, сприйняття
• моделюють поведінку в ігрових
моделях життєвих ситуаціях;
• – сприяють оволодінню іноземною
мовою, враховуючи аспект
виховання;
Розважальні
Комунікативні
Розвиваючи
• – створюють сприятливу атмосферу на
заняттях, перетворюючи урок на
захоплюючу подорож;
• – об’єднують учнів у єдиний колектив,
допомагають встановленню емоційних
контактів, сприяють формуванню
навичок і умінь спілкування;
• – сприяють гармонійному розвитку
особистих якостей для активізації
резервних можливостей.
За психічним впливом
Релаксаційні
• – знімають емоційне
напруження, викликане
навантаженням на нервову
систему під час навчання;
Стимулюючи
• – стимулюють процеси
мислення, запам’ятовування,
відтворення дійсності
(імітаційні).
За дидактичною метою мовлення
спрямовані на оволодіння монологічним мовленням, тобто
зв’язним безперервним висловлюванням однієї особи,
адресованої одному або кільком співрозмовникам;
спрямовані на оволодіння діалогічним мовленням, тобто
сприяють формуванню процесу розмови двох партнерів,
який не планують наперед.
4. За ступенем введення до уроку:
5. За використанням матеріалу:
Лексичні
Фонетичні
спрямовані на відпрацювання
лексичних одиниць, враховуючи їх
особливості;
•-
• – спрямовані на оволодіння
специфікою мови та інтонацією
англійської мови;
Граматичні
• – спрямовані на
оволодіння граматикою
англійської мови.
6. За відтворенням дійсності:
Навчальні
• – основні ігри під час навчального
процесу; передають атмосферу на
уроці, покликані спонукати учня
до активної праці на уроці;
Ділові
• – проектують майбутню професійну
діяльність (лікаря, будівельника тощо);
Рольові
• – спрямовані на добровільне
вживання в роль і використання
реплік, слів, які найкраще
характеризують цю роль;
Ігри -уяви
• – покликані перенести учня в уявний
світ, де він матиме змогу за
допомогою іноземної мови
відобразити свої почуття;
• – спрямовані на оволодіння
Творчі,
специфічною лексикою
мистецьки
мистецтва;
шгри
Ігри -фантазії
• – схожі на ігри-уяви, допомагають
учневі за допомогою іноземної
мови закінчити ту ситуацію, яка
була запропонована вчителем.
7. Пізнавальні ігри:
Ігри-знайомства
• – відбувається перша зустріч учня з матеріалом, під
час якої від учня не вимагається його
використання;
Ігри-дотики
• – відбувається більш глибоке розуміння матеріалу;
Ігри -спроби
• – спроби використати матеріал, пропустити його крізь себе;
Глибинні ігри
• – вимагають володіння і можливості використання основного
й побічного навчального матеріалу.
8. За ініціативою:
ігри, вигадані дорослими для дітей;
ігри, вигадані учнями для відтворення
дорослої життєдіяльності;
ігри, вигадані дорослими для себе для
кращого розуміння світу дітей, їх оточення.
9. За віком учасників гри:
Дошкільні
• – ігри для дітей дошкільного віку;
молодшого шкільного віку
• – ігри для дітей початкової школи;
середнього шкільного віку
• для дітей середньої школи;
старшого шкільного віку
• – спрямовані на сприйняття
серйозного, складного матеріалу.
Автор
bolshakovakaty
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
124
Размер файла
273 Кб
Теги
игр, роль
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа