close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PZ-2 AK74

код для вставкиСкачать
 ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри загальновійськової та гуманітарної підготовки
_________________ В.І.КАРАЙЧЕНЦЕВ
___ ___ 2012
М Е Т О Д И Ч Н А Р О З Р О Б К А
для проведення практичного заняття з розділу 1.3
"Стрілецька зброя та вогнева підготовка"
Тема 1.3.2. Матеріальна частина стрілецької зброї
Заняття 2. Взаємодія деталей і механізмів автомата АК74 (ручного кулемета РКК74)
Навчальна та виховна мета:
1. Вивчити порядок взаємодії частин та механізмів АК74 (РКК74). 2. Ознайомити студентів з можливими затримками при стрільбі і надати їм первинні навички їх усунення.
3. Вивчити порядок догляду і збереження, чищення та змащування автомата (ручного кулемета).
4. Формувати у студентів первинні навички огляду і підготовки автомата (кулемета) до стрільби.
5. Ознайомити студентів з порядком перевірки бою та приведення до нормального бою автомата (ручного кулемета).
6. Виховувати високу дисциплінованість, впевненість у своїй зброї, її високих бойових якостях та формувати прагнення до її вивчення.
Навчальні питання і розподіл часу:
Вступ ________________________________________________________ - 10 хв.
1. Взаємодія деталей і механізмів автомата (ручного кулемета) _______ - 20 хв.
2. Затримки при стрільбі і способи їх усунення _____________________ - 10 хв.
3. Догляд і зберігання, чищення та змащування _____________________ - 10 хв.
4. Огляд автомата (кулемета) та боєприпасів. Підготовка до стрільби __ - 10 хв.
5. Перевірка бою та приведення до нормального бою автомата
(ручного кулемета) ___________________________________________ - 25 хв.
Підведення підсумків заняття ____________________________________ - 5 хв.
Навчально-матеріальне забезпечення:
1. Автомати АК74 навчальні та навчальні патрони до АК74.
2. Плакат Будова автомата АК74 та ручного кулемета РКК74.
3. Плакат Взаимодействие деталей и механизмов автомата Калашникова.
4. Стенд 5,45 мм автомат (ручний кулемет) Калашникова.
5. Стенд Характеристики зброї.
6. Макет ударно-спускового механізму.
7. Перевірочні мішені та універсально-габаритні лінійки.
8. Указка.
Навчальна література:
1. Фрунт Р. М. Стрілецька зброя та вогнева підготовка : навч. посіб. / Р. М. Фрунт, В. І. Карайченцев, Г. Б. Гишко. - Х. : ХУПС, 2011.
2. Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручному пулемету Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н). - М. : Воениздат, 1976.
3. Семенюк В. І. Стрілецька зброя механізованих підрозділів : навч. посіб. / В. І. Семенюк, Г. Б. Гишко. - Х. : ХУПС, 2010.
4. Болотин Л.М. Советское стрелковое оружие. - М.: Воениздат, 1983.
ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
Організаційно-методичні вказівки
Вивчення будови та взаємодії деталей і механізмів слід проводити, приміром, в такій послідовності: як виконується досилання патрона в патронник, яким чином досягається запирання каналу ствола, за рахунок чого відбувається розбивання капсуля патрона і т.д., тобто розказати в тій послідовності, в якій проходить заряджання зброї і виконання пострілу.
Приступаючи до вивчення затримок, які можуть виникнути при стрільбі, слід спочатку пояснити студентам, що бойова зброя при правильному догляді і дбайливому поводженні з нею є надійною і безвідмовною в бою.
Методика вивчення будь-якої затримки, яка може виникнути при стрільбі, може бути наступною:
- практично на своєму автоматі і автоматах студентів штучно створюється визначена затримка (крім поломок і деформації частин зброї);
- потім дається час на огляд автомата (ручного кулемета) і з'ясування характеру (сутності) показаної затримки;
- після чого пояснюються і практично показуються засоби усунення затримки.
Для вивчення питань щодо догляду і збереження, огляду, чищення і змащування зброї та її підготовки до стрільби під час заняття мати навчальну зброю з приладдям, набір протирочних і змащувальних матеріалів, а також навчальні патрони. Викладачу необхідно довести до тих, хто навчається, порядок правильного чищення зброї після стрільби.
Для більш ефективного засвоєння матеріалу щодо перевірки бою та приведення до нормального бою автомата (ручного кулемета) на занятті необхідно застосовувати завчасно підготовлені навчальні перевірочні мішені з результатами перевірки бою (з пробоїнами). Кожен студент повинен отримати практичні навички щодо обробки мішені.
Після закінчення вивчення кожного питання необхідно перевірити ступінь засвоєння матеріалу, давши контрольні запитання. Якщо матеріал засвоєний недостатньо, слід повторити основні положення, а потім знову перевірити знання тих, хто навчається. Це дозволяє економити навчальний час і підвищувати якість навчання.
Вступ
1. Прийняти доповідь, привітатися, перевірити наявність студентів.
2. Перевірити наявність навчальної зброї, навчальних посібників, готовність студентів до заняття, наявність у них навчальної літератури, зошитів.
3. Довести до студентів тему заняття, навчальні питання, навчальну і виховну мету заняття та план його проведення.
4. Провести опитування чи літучку за матеріалом попереднього заняття.
1. Взаємодія деталей і механізмів автомата (ручного кулемета)
Вихідне положення
Затворна рама з газовим поршнем і затвором під дією зворотного механізму перебуває у крайньому передньому положенні, газовий поршень - у патрубку газової камери; затвор повернутий навколо повздовжньої осі праворуч і його бойові виступи перебувають у вирізах ствольної коробки; тобто канал ствола закритий. Зворотна пружина має найменше стиснення.
Важіль автоспуска під дією виступу затворної рами повернутий вперед і вниз (рис. 1).
Курок спущений і упирається в затвор. Ударник під дією курка поданий вперед. Бойова пружина перебуває у найменшому стисненні й своєю петлею притискає курок до затвора, а загнутими кінцями притискає прямокутні виступи спускового гачка до дна ствольної коробки; при цьому хвіст спускового гачка перебуває в передньому положенні. Перевідник вогню перебуває в крайньому верхньому положенні та закриває ступінчастий виріз у кришці ствольної коробки (на запобіжнику). Сектор перевідника увійшов у виріз шептала одиночного вогню і розташовується над правим прямокутним виступом спускового гачка (запирає спусковий гачок).
При приєднанні магазина його зачіп заходить за виступ ствольної коробки, а опорний виступ - за защіпку, і магазин утримується у вікні ствольної коробки. Патрон, упираючись знизу в затворну раму, трохи опускається в магазин, стискуючи його пружину.
При русі рухомих частин назад
При відведенні затворної рами назад вона діє переднім скосом фігурного вирізу на верхній виступ затвора, повертає затвор ліворуч, бойові виступи затвора виходять з вирізів ствольної коробки (відбувається відмикання затвора), виступ затворної рами звільняє важіль автоспуска, а шептало автоспуска під дією пружини притискається до передньої площини курка.
При подальшому відведенні затворної рами разом з нею відходить назад затвор, який відкриває канал ствола, зворотна пружина стискається, курок повертається навколо своєї осі, бойова пружина закручується, бойовий звід курка послідовно заходить за фігурний виступ спускового гачка і під защіпку уповільнювача курка, курок стає на нижній виступ шептала автоспуска, важіль автоспуска при цьому підіймається вгору і стає на шляху руху виступу затворної рами.
Як тільки нижня площина затворної рами пройде вікно для магазина, патрон під дією пружини магазина підійметься вгору до упирання в загини стінок магазина. Патрон виходить на лінію подачі.
При русі рухомих частин вперед
При відпусканні затворної рами вона разом із затвором під дією зворотного механізму рухається вперед, затвор виштовхує з магазина верхній патрон, досилає його в патронник і закриває канал ствола. При підході затвора до казенного зрізу ствола зачіп викидача заскакує в кільцеву проточку гільзи; затвор під дією скосу лівого вирізу ствольної коробки на скіс лівого бойового виступу затвора, а потім під дією фігурного вирізу затворної рами на ведучий виступ затвора повертається навколо поздовжньої осі праворуч; бойові виступи затвора заходять за бойові упори ствольної коробки - затвор замикається. Затворна рама продовжує рух вперед; своїм виступом повертає важіль автоспуска вперед і вниз; виводить шептало автоспуска з-під бойового зводу курка; курок під дією бойової пружини повертається, виходить з-під защіпки уповільнювача і стає на бойовий звід (рис. 2).
Патрони в магазині під дією пружини підіймаються вгору до упирання верхнім патроном у затворну раму.
При автоматичній стрільбі
Для ведення автоматичної стрільби перевідник ставиться на АВ і натискається спусковий гачок.
При постановці перевідника на АВ сектор перевідника звільнює виступ спускового гачка і залишається у вирізі шептала одиночного вогню. Спусковий гачок отримує можливість повертатися навколо своєї осі, шептало одиночного вогню від повороту разом зі спусковим гачком утримується сектором перевідника; при натисканні на хвіст спускового гачка його фігурний виступ виходить зі зчеплення з бойовим зводом курка. Курок під дією бойової пружини повертається навколо своєї осі й різко наносить удар по ударнику. Ударник бойком розбиває капсуль патрона, лунає постріл.
Стрільба продовжуватиметься, доки буде натиснутим спусковий гачок і в магазині будуть патрони. Це пояснюється тим, що при такому положенні перевідника курок при стрільбі утримується верхнім виступом шептала автоспуска, яке виводиться з-під бойового зводу курка відразу після того, як відбудеться закриття каналу ствола. Для припинення стрільби необхідно відпустити спусковий гачок. При цьому спусковий гачок повернеться і його фігурний виступ стане на шляху руху бойового зводу курка. Курок зупиниться на бойовому зводі. Стрільба припиниться, але автомат залишиться зарядженим, готовим до виконання подальшої стрільби. При стрільбі одиночними пострілами
Для виконання одиночного пострілу необхідно встановити перевідник на ОД і натиснути на спусковий гачок.
При постановці перевідника на ОД сектор перевідника звільняє прямокутний виступ спускового гачка, повністю виходить з вирізу шептала одиночного вогню і при стрільбі не бере участі в роботі ударно-спускового механізму.
При натисканні на хвіст спускового гачка його фігурний виступ виходить зі зчеплення з бойовим зводом курка. Курок під дією бойової пружини прокручується навколо своєї осі та різко наносить удар по ударнику - лунає постріл. Після першого пострілу частини та механізми здійснюють ту саму роботу, що й при автоматичній стрільбі, але наступного пострілу не відбувається, оскільки разом зі спусковим гачком повернулось шептало одиночного вогню і його зачіп став на шляху руху бойового зводу курка. Бойовий звід курка заскочив за шептало одиночного вогню, і курок зупинився в задньому положенні (рис. 3).
Для проведення наступного пострілу потрібно відпустити спусковий гачок і знову натиснути його. Коли спусковий гачок буде відпущений, він під дією кінців бойової пружини повернеться разом з шепталом одиночного вогню; шептало одиночного вогню вийде зі зчеплення з бойовим зводом курка і звільнить курок, який під дією бойової пружини повертається, вдаряє спочатку по защіпці уповільнювача, а потім по передньому його виступу і стає на бойовий звід. При натисканні на спусковий гачок лунає черговий постріл.
Контрольні запитання:
1. Вихідне положення частин і механізмів автомата (ручного кулемета).
2. Робота частин і механізмів автомата (ручного кулемета) при русі рухомих частин назад.
3. Робота частин і механізмів автомата (ручного кулемета) при русі рухомих частин вперед.
4. Робота частин і механізмів автомата (ручного кулемета) при стрільбі одиночними пострілами (при автоматичній стрільбі).
Коротко підвести підсумки по першому питанню.
2. Затримки при стрільбі і способи їх усунення
Автомат (кулемет) при правильному поводженні з ним, уважному догляді та зберіганні є надійною безвідмовною зброєю. Однак при тривалій роботі внаслідок зносу частин і механізмів, а частіше при необережному поводженні та неуважному зберіганні можуть виникнути затримки при стрільбі.
Якщо при стрільбі станеться затримка, то її треба усунути перезаряджанням, для чого швидко відвести затворну раму назад до упору, відпустити її та продовжувати стрільбу. Якщо перезарядженням затримка не усувається, то необхідно з'ясувати причину затримки й усунути її, як буде зазначено в табл. 1.
Таблиця 1
Затримки, що виникають при стрільбі з автомата АК74
(кулемета РКК74), та способи їх усунення
Затримки
та їх характеристикиПричини затримокСпособи їх усуненняПри переміщенні рухомих частин вперед Неподача патрона
Затвор у передньому положенні, постріл не відбувся - в патрон-нику немає патронаЗабруднення або несправність магазинаПерезарядити зброю та продовжити стрільбу. При повторенні затримки замінити магазин Несправність защіпки магазинаПри несправності защіпки магазина відправити зброю до ремонтної майстерні Утикання патрона
Патрон кулею уткнувся в казенний зріз ствола, рухомі частини залишилися у середньому положенніНесправність магазинаУтримуючи рукоятку затворної рами у задньому положенні, вилучити патрон, який уткнувся, та продовжити стрільбу. При повторенні затримки замінити магазинПри стрільбі (пострілі) Осічка
Затвор у передньому положенні, патрон у патроннику, курок спущений - постріл не відбувсяНесправність патронаПерезарядити зброю та продовжити стрільбу Несправність ударника або ударно-спускового механізму, забруднення або застигання мастила (відсутній або малий накол на капсулі від бойка)При повторенні затримки оглянути та прочистити ударник і ударно-спусковий механізм; при пошкодженні або зношенні ударно-спускового механізму зброю відправити до ремонтної майстерні Заклинення ударника в затворіВідокремити ударник від затвора та прочистити канал у затворі під ударником Недохід затворної рами у переднє положенняПоломка зворотної пружиниЗамінити пружину (у бойовій обстановці передню частину пружини повернути заправленим кінцем назад і продовжити стрільбу)При переміщенні рухомих частин назад Невилучення гільзи
Гільза в патроннику, черговий патрон упи-рається в неї кулею, рухомі частини зупи-нились у середньому положенніЗабруднений патрон чи патронникВідвести рукоятку затворної рами назад і, утримуючи її у задньому положенні, відокремити магазин і вийняти патрон. Вийняти затвором або шомполом гільзу з патронника. При повторенні затримки прочистити патронник Забруднення або несправність викидача чи його пружиниОглянути та прочистити від бруду викидач і продовжити стрільбу. При несправності викидача зброю відправити до ремонтної майстерні Продовження табл. 1
Затримки
та їх характеристикиПричини затримокСпособи їх усунення Прихоплювання чи невідбивання гільзи
Гільза не викинута зі ствольної коробки, а залишилася в ній попереду затвора чи дослана затвором назад у патронникЗабруднення частин, що труться, газових шляхів або патронника Відвести рукоятку затворної рами назад, викинути гільзу і продовжити стрільбу. При повторенні затримки прочистити газові шляхи, частини, які труться, та патронник; частини, які труться, змастити.Забруднення або несправність викидачаПри несправності викидача відпра-вити зброю до ремонтної майстерні Загальні заходи запобігання затримок:
- зброю необхідно утримувати в повній справності;
- потрібно суворо додержуватися правил збереження, розбирання та збирання, чищення та змащування, огляду та підготовки зброї до стрільби;
- перед стрільбою потрібно ретельно оглядати патрони, несправні та брудні патрони для стрільби не використовувати;
- при стрільбі та пересуваннях необхідно берегти зброю від ударів, забруднення; особливо оберігати канал ствола від засмічування;
- у бою додержуватись режиму вогню, не допускати перегріву ствола автомата (кулемета).
Контрольні запитання:
1. Загальні міри попередження затримок при стрільбі.
2. Перелічити причини можливих затримок при стрільбі. 3. Який основний спосіб усунення затримок?
Коротко підвести підсумки по другому питанню.
3. Догляд і зберігання, чищення та змащування
Догляд і зберігання автоматів (кулеметів) та патронів
Відповідальність за зберігання автоматів (кулеметів) і патронів несе командир підрозділу.
Автомат (кулемет) зберігається в ставниці завжди розрядженим, при цьому магазин відокремлений, багнет-ніж знятий, курок спущений, перевідник на запобіжнику, хомутик прицілу в автомата встановлений на поділку П, у кулемета - на поділку 1, ноги сошки кулемета складені та закріплені пружинною застібкою. В окремому відділенні ставниці зберігаються магазини, сумки для магазинів, багнет-ніж в піхвах, маслянка, наповнена мастилом, чохол для автомата (кулемета), в якого складається приклад. Сумка для магазинів, ремінь та чохол мають зберігатися чистими та сухими.
При тимчасовому розташуванні в будь-якому приміщенні автомат (кулемет) зберігається в сухому місці подалі від дверей, печей і нагрівальних приладів. У бойовій обстановці автомат (кулемет) потрібно тримати при собі, в руках. При обладнанні вогневої позиції дозволяється автомат (кулемет) класти на сухе місце рукояткою затвора вниз так, щоб у канал ствола не потрапили бруд, пісок чи сніг.
При пересуванні на заняттях і в поході автомат (кулемет) переноситься з приєднаним магазином (решта магазинів - у сумці). Ремінь підганяється так, щоб автомат (кулемет) не вдарявся об тверді предмети спорядження. При пересуванні на автомобілях і бронетранспортерах автомат (кулемет) потрібно тримати між колінами дуловою частиною вгору.
При стрільбі та пересуванні потрібно оберігати зброю від ударів і забруднення. Для запобігання роздуттю або розриву ствола забороняється будь-чим затикати канал ствола.
Автомат (кулемет) треба оберігати від потрапляння в канал ствола води. У разі потрапляння в канал ствола води необхідно перед початком стрільби відтягнути рухомі частини назад при положенні ствола дуловою частиною вниз і декілька разів струснути автомат (кулемет), при цьому вода витече з каналу ствола.
Патрони мають зберігатися в сухому місці, по можливості захищеному від сонячних променів.
Поводитися з патронами необхідно обережно, оберігати їх від ушкоджень, вологи та бруду. Змащувати патрони забороняється. Втрата патронів недопустима.
Чищення та змащування автоматів (кулеметів)
Пильне, дбайливе ставлення до зброї є одним з основних факторів, що визначають боєготовність частин і підрозділів.
Усі автомати (кулемети) (бойові та навчальні) у будь-яких умовах обстановки мають перебувати в повній справності й чистоті, а це досягається своєчасним і вмілим їх чищенням і змащуванням.
Чищення зброї при табірному розміщенні проводиться в місцях, відведених для чищення, на спеціально обладнаних столах, а в бойовій чи похідній обстановці - на чистих підстилках, дошках, фанері й т. п.
Чищення та змащування автоматів (кулеметів) проводиться під безпосереднім керівництвом командира відділення. Командир відділення повинен визначити ступінь необхідного розбирання автомата (кулемета), його чищення і змащування; перевірити справність приладдя і доброякісність матеріалів, що застосовуються для чищення та змащування; перевірити правильність і якість проведеного чищення та дати дозвіл на змащування і збирання; після перевірки правильності змащування і збирання дати дозвіл на постановку його в ставницю.
Чищення та змащування автомата (кулемета), який є у підрозділі, виконується:
- при підготовці до стрільби;
- після стрільби бойовими і холостими патронами: негайно після закінчення стрільби на стрільбищі (в полі) вичистити і змастити канал ствола і частини, що перебували під дією порохових газів (затвор, газову трубку, затворну раму з газовим поршнем, газову камору, ствольну коробку); повне чищення і змащування автомата (кулемета) виконується після повернення зі стрільби в підрозділ та на протязі наступних 3-4 днів щоденно;
- після наряду і занять у полі без стрільби - після повернення з наряду чи занять;
- у бойовій обстановці та на тривалих навчаннях - щоденно в періоди затишшя бою та під час перерви в заняттях; - коли автомат (кулемет) стоїть в ставниці без застосування - не рідше одного разу на тиждень.
Для чищення і змащування автомата (кулемета) застосовуються:
- рідке рушничне мастило - для чищення автомата (кулемета) і змащування його частин і механізмів при температурі повітря від +5 до -50 ºС;
- рушничне мастило - для змащування каналу ствола, частин і механізмів автомата (кулемета) після їх чищення; це мастило застосовується при температурі повітря вище +5 °С;
- розчин РЧС (розчин чищення стволів) для чищення каналів стволів та інших частин автомата (кулемета), що були під дією порохових газів;
- ганчір'я або папір КВ-22 - для обтирання, чищення і змащування;
- пакля (коротке льоноволокно), очищена від костриці - лише для чищення каналу ствола.
Для зручності чищення пазів, вирізів та отворів можна застосовувати дерев'яні палички.
Категорично заборонено використовувати для чищення автомата (кулемета) абразивні матеріали (наждачний папір, пісок і т. п.).
Чищення автомата (кулемета) потрібно виконувати в такій послідовності:
1) підготувати матеріали для чищення і змащування;
2) розібрати автомат (кулемет);
3) оглянути і підготувати приладдя;
4) прочистити і протерти насухо канал ствола;
5) прочистити і протерти насухо газову камору, газову трубку, дуловий гальмо-компенсатор, ствольну коробку, затворну раму з газовим поршнем, затвор та інші металеві частини;
6) дерев'яні частини обтерти сухим ганчір'ям.
Про закінчення чищення доповісти командиру відділення і з його дозволу приступити до змащування, а потім до збирання автомата.
Змащування автомата (кулемета) потрібно виконувати в такій послідовності:
1) змастити канал ствола;
2) інші металеві частини і механізми автомата (кулемета) покрити тонким шаром мастила;
3) після закінчення змащування зібрати автомат (кулемет), перевірити роботу частин і механізмів, вичистити і змастити магазини і приладдя, знову показати автомат (кулемет) командиру відділення; з його дозволу поставити зброю в ставницю.
У холодну пору року при температурі +5 °С і нижче автомат (кулемет) потрібно змащувати лише рідким рушничним мастилом. При переході з одного мастила на інше необхідно ретельно видалити старе мастило з усіх частин автомата (кулемета).
Автомат (кулемет), внесений з морозу в тепле приміщення, можна чистити через 10-20 хвилин (після того, як він відпотіє). Перед входом у тепле приміщення рекомендується зовнішню поверхню автомата (кулемета) обтерти ганчір'ям, просоченим рідким рушничним мастилом.
Автомат (кулемет), що здається на склад на тривале зберігання, потрібно змастити рідким рушничним мастилом, обгорнути в один шар інгібірованого, а потім в один шар парафінованого паперу.
Контрольні запитання:
1. Доповісти порядок зберігання автомата.
2. Перелічіть основні матеріали для чищення і змащування зброї.
3. Доповісти порядок чищення і змащування автомата.
Коротко підвести підсумки по третьому питанню.
4. Огляд автомата (ручного кулемета) та боєприпасів. Підготовка до стрільби
Огляд автомата (ручного кулемета)
Для перевірки справності автомата (кулемета), його чистоти, змащення і підготовки до стрільби проводяться контрольні огляди автомата (кулемета), приладдя та магазинів.
Солдати і сержанти оглядають автомати:
- щоденно;
- перед заступанням у наряд;
- перед виходом на заняття;
- у бойовій обстановці - періодично на протязі дня і перед виконанням бойового завдання;
- під час чищення.
Офіцери оглядають автомати (кулемети) періодично в строки, встановлені Статутом внутрішньої служби:
- командир батальйону (дивізіону) - не рідше одного разу на два місяці;
- командир роти (батареї) - не рідше одного разу на місяць;
- командир взводу - не рідше одного разу на два тижні;
- а також перед стрільбою, заступанням у наряд і перед виконанням бойового завдання.
При щоденному огляді автомата (кулемета) перевірити:
- наявність всіх частин автомата (кулемета);
- чи немає на зовнішніх частинах іржі, бруду, а також помя'тостей, подряпин, забоїн та інших пошкоджень, які можуть викликати порушення нормальної роботи механізмів;
- чи немає на дерев'яних (пласмасових) частинах тріщин, відколів і побитостей;
- чи надійне кріплення шомпола;
- стан змащення на видимих без розбирання автомата (кулемета) частинах, наявність ременя, а в автомата (кулемета) з прикладом, що складається, наявність чохла.
При огляді автомата (кулемета) перед заступанням у наряд, перед виходом на заняття та в бойовій обстановці перевірити те ж, що і при щоденному огляді; крім того, перевірити:
- справність прицілу та мушки;
- чи немає в каналі ствола сторонніх предметів;
- правильність роботи частин і механізмів.
Огляд бойових патронів
Патрони потрібно оглядати перед стрільбою, перед заступанням у наряд і за розпорядженням командира.
При огляді патронів необхідно перевірити:
- чи немає на гільзах іржі та пом'ятостей, чи не бовтається куля в дульці гільзи;
- чи немає на капсулі зеленого нальоту і тріщин, чи не виступає капсуль вище від поверхні дна гільзи;
- чи немає серед бойових патронів навчальних.
Усі несправні патрони здаються на склад.
Якщо патрони запилилися і забруднилися, покрилися невеликим зеленим нальотом чи іржею, їх необхідно обтерти сухим чистим ганчір'ям. Обтирати патрони промасленим ганчір'ям і споряджати патронами магазини, сильно змащені всередині, забороняється.
Підготовка автомата (ручного кулемета) до стрільби
Підготовка автомата (кулемета) до стрільби проводиться з метою забезпечення його безвідмовної роботи під час стрільби та збереження його нормального бою.
Автомат (кулемет) готується до стрільби під керівництвом командира відділення. Для підготовки автомата (кулемета) до стрільби необхідно:
- провести чищення, оглянути автомат (кулемет) у розібраному вигляді та змастити його;
- оглянути автомат (кулемет) у зібраному вигляді;
- оглянути магазини.
Безпосередньо перед стрільбою прочистити і протерти насухо канал ствола (нарізну частину і патронник), оглянути патрони і спорядити ними магазин.
Якщо автомат тривалий час перебував на морозі, то перед його заряджанням потрібно декілька разів вручну енергійно відвести назад і просунути вперед затворну раму.
Контрольні запитання:
1. Порядок огляду автомата.
2. Порядок огляду патронів.
3. Порядок підготовки автомати до стрільби.
Коротко підвести підсумки по четвертому питанню.
5. Перевірка бою та приведення до нормального бою автомата (ручного кулемета)
Загальні положення
Зброя, яка є в підрозділі, має бути завжди приведена до нормального бою.
Перевірка бою зброї проводиться з метою виявлення відповідності розсіювання куль і відхилення середньої точки влучення (СТВ) установленим нормам.
Процес приведення характеристик розсіювання і положення СТВ відповідно до встановлених норм називається приведенням зброї до нормального бою.
Перевірка бою зброї виконується:
- при надходженні її до підрозділу;
- після ремонту зброї та заміни частин, які могли б змінити її бій;
- при виявленні під час стрільби значного відхилення куль;
- в умовах бойової обстановки - періодично за кожної можливості.
Перевірка бою зброї та приведення її до нормального бою проводиться стрільбою з подальшим регулюванням прицільних пристроїв (мушки чи цілика), тобто виправленням прицільної лінії.
Перевірка бою зброї та приведення її до нормального бою проводиться кращими стрільцями підрозділу під керівництвом командира роти (взводу).
Стрільба при перевірці бою зброї та приведенні її до нормального бою проводиться в сонячні безвітряні дні або на захищеній від вітру ділянці стрільбища.
Стрільба проводиться звичайними патронами з однієї партії. Стрільба з гвинтівки, карабіна й автомата проводиться з положення лежачи на ґрунті середньої густини (зернистому ґрунті). Стрільба з пістолета проводиться з положення стоячи як з упором, так і без нього.
Найбільш зручною формою мішені для приведення зброї до нормального бою є прямокутник або коло чорного кольору. Ширина мішені має бути рівною видимій ширині мушки. При прицілюванні у таку мішень мушка своїми боковими гранями зливається з краями прямокутника, що дає можливість стріляючому помічати незначні відхилення у боковому напрямку. Висота мішені має забезпечувати чітку видимість точки прицілювання.
Дальність стрільби визначається можливістю перевірити якість зброї, уникнути впливу метеорологічних умов на політ кулі та мати добру точність прицілювання.
Такою дальністю є:
- для пістолета - 25-50 м;
- для автомата - 50-100 м;
- для інших видів зброї - 100 м.
Для більшості зразків зброї перевірка бою виконується з прицілом 3. Цей приціл частіш за все використовується в бойовій практиці, і при ньому виходить зручне для обробки мішені перевищення контрольною точкою точки прицілювання.
Кількість патронів визначається заданою точністю приведення зброї до нормального бою. Дослідним шляхом і за допомогою розрахунків встановлено: при стрільбі одиночними пострілами необхідно 4 патрони; збільшення кількості патронів незначно підвищує точність визначення СТВ, але одночасно призводить до збільшення витрати патронів.
При приведенні зброї до нормального бою автоматичним вогнем помилка в прицілюванні впливає на відхилення всієї черги. Тому для визначення СТВ з достатньою точністю необхідно проводити дві - три черги, для чого необхідно 8-10 патронів. Чотири постріли одиночним вогнем і 8- 10 пострілів автоматичним вогнем дозволяють зробити висновок також і про купчастість бою зброї.
Перевірочна мішень (рис. 4) закріплю-ється на білому щиті заввишки 1 м та завширшки 0,5 м точно перпендикулярно. Точка прицілювання (ТП) має бути приблизно на висоті (рівні) голови стріляючого.
Точкою прицілювання є середина нижнього краю перевірочної мішені, відрізаної по білій лінії відповідно до кожного виду зброї.
Обробка мішені після виконання стрільби починається з перевірки купчастості бою габаритом. Якщо купчастість бою виявляється ненормальною, то зброя оглядається, виявляються і усуваються несправності, що стали причиною великого розсіювання. Після цього повторно проводиться перевірка бою. Якщо купчастість бою знов виявиться ненормальною або несправності не можуть бути усунені на місці, зброя передається в майстерню для ремонту.
При задовільній купчастості бою визначається положення середньої точки влучення і величина її відхилення від контрольної точки. При відхиленні більше від допустимого проводиться регулювання положення прицільної лінії.
Робота щодо регулювання положення прицільної лінії називається приведенням зброї до нормального бою.
Таким чином, суттєвість приведення зброї до нормального бою полягає в наладці прицільного пристрою так, щоб бій зброї задовольняв встановленим нормам.
Наладка прицільного пристосування виконується зазвичай переміщенням мушки. Мушка вкручується в тому випадку, якщо середня точка влучення відхиляється вниз від контрольної точки; мушка викручується, якщо середня точка влучення відхиляється вгору від контрольної точки. При відхиленні середньої точки влучення ліворуч (праворуч) від контрольної точки мушка пересувається ліворуч (праворуч).
Регулювання прицільних пристроїв пістолета виконується за рахунок переміщення або підбору цілика. Відпилювати мушку пістолета забороняється. Цілик переміщають в бік, протилежний відхиленню середньої точки влучення.
Для виправлення бою зброї мушку слід переміщати в той бік, в який при стрільбі відхилилась СТВ.
Для знаходження середньої точки влучення за чотирма пробоїнами необхідно (рис. 5, а):
- з'єднати прямою лінією дві найближчі пробоїни і проміжок між ними розділити навпіл;
- отриману точку з'єднати з третьою пробоїною і відстань між ними розділити на три рівні частини;
- точку поділу, найближчу до двох перших пробоїн, з'єднати з четвертою пробоїною і відстань між ними розділити на чотири рівні частини.
Точка поділу, найближча до перших двох пробоїн, і буде середньою точкою влучення (СТВ). Якщо всі чотири пробоїни не вміщуються у вказаний габарит, то СТВ дозволяється знаходити за трьома більш купчасто розташованими пробоїнами за умови, що четверта пробоїна віддалена від СТВ, визначеної за цими трьома пробоїнами, більш ніж на 2,5 радіуса кола, яке вміщує ці пробоїни (рис. 5, в). Для знаходження СТВ за трьома пробоїнами необхідно (рис. 5, б):
- з'єднати прямою лінією дві найближчі пробоїни і відстань між ними розділити навпіл;
- отриману точку з'єднати з третьою і відстань між ними розділити на три рівні частини. Точка поділу, найближча до перших двох пробоїн, і буде СТВ.
Таким чином, бій зброї перевіряється подвійно: з розташування пробоїн у габариті роблять висновок щодо купчастості бою, а з розташування СТВ відносно КТ - про влучність бою зброї.
Окрім перевірки одиночним вогнем, для кулеметів передбачена перевірка бою автоматичним вогнем.
Середня точка влучення при стрільбі автоматичним вогнем визначається таким чином (рис. 5, г):
- зверху або знизу відраховується половина пробоїн, які відокремлюються горизонтальною лінією;
- таким же чином відраховується половина пробоїн справа або зліва, які відокремлюються вертикальною лінією.
Точка перетину горизонтальної та вертикальної ліній визначає положення СТВ.
Якщо при автоматичній стрільбі СТВ відхилилась від КТ більш ніж на допустиму величину, після огляду кулемета і перевірки його установки на вогневій позиції стрільбу слід повторити. Якщо в результаті повторної стрільби СТВ все ж відхилилась більш ніж на допустиму величину, то необхідно змінити положення мушки так, як вказувалося раніше. Після зміни положення мушки стрільба повторюється.
Якщо кулемет не вдається привести до нормального бою автоматичним вогнем, то він відправляється в ремонтну майстерню для огляду та ремонту.
Перевірка бою зброї вважається закінченою, коли зброя як відносно купчастості, так і відносно положення середньої точки влучення задовольняє вимоги нормального бою.
Після приведення зброї до нормального бою стара риска на полозку мушки забивається, а замість неї набивається нова.
Останній результат стрільби при приведенні зброї до нормального бою заноситься в картку якісного стану автомата, карабіна, пістолета або в формуляр кулемета, снайперської гвинтівки.
Приклад оформлення результатів перевірки бою автомата наведений нижче.
ДатаРезультатПідпис20.07.10 р.Л 4-2
10капітан Величко Запис результату перевірки бою розшифровується таким чином: чисельник дробу визначає відхилення середньої точки влучення від контрольної (літера Л означає ліворуч, літера П - праворуч, знак "+" - відхилення вверх, знак "-" - відхилення вниз); знаменник - габарит розташування пробоїн.
У наведеному прикладі:
Л 4-2 - відхилення СТВ від КТ на 4 см ліворуч та вниз на 2 см;
10 - габарит розсіювання (купчастості) дорівнює 10 см.
Перевірка бою і приведення до нормального бою
автомата АК74 (ручного кулемета РКК74)
Автомат (кулемет), що є в підрозділі, має бути завжди приведеним до нормального бою.
Перевірка бою проводиться з метою виявлення відповідності середньої точки влучення (СТВ) і розсіювання куль встановленим нормами.
Перевірка бою автомата (кулемета) і приведення його до нормального бою проводиться під керівництвом командира роти на стрільбищі в безвітряну погоду, у закритому тирі чи на захищеній від вітру ділянці стрільбища при нормальному освітленні патронами зі звичайною кулею з однієї партії.
Стрільба виконується кращими автоматниками (кулеметниками), яких відбирає командир підрозділу, в присутності військовослужбовців, за якими закріплені автомати (кулемети), їх командирів відділень і техніка-зброяра (майстра) з необхідним інструментом.
Перевірка бою автомата (кулемета) проводиться у такому порядку:
1. Перед перевіркою потрібно пильно оглянути автомат (кулемет) і, якщо необхідно, відремонтувати.
2. Необхідно підготувати і встановити перевірочну мішень (або чорний прямокутник розміром 35 см заввишкиі та 25 см завширшки), закріплену на білому щиті заввишки 1 м та завширшки 0,5 м, на відстані 100 м.
3. Встановити на автоматі (кулеметі) приціл 3, цілик 0 на кулеметі.
4. З положення лежачи з упора (для кулемета - лежачи з сошки) правильно та однаково прицілюючись, з врахуванням того, що точка прицілювання розміщується на середині нижнього краю мішені, зробити чотири одиночні постріли.
5. За допомогою габарита визначити купчастість бою:
- якщо чотири пробоїни (чи три при одній віддаленій) входять у встановлений габарит (коло діаметром 15 см), то купчастість бою автомата (кулемета) визнається нормальною і далі треба визначити СТВ;
- якщо чотири пробоїни (чи три при одній віддаленій) не входять в габарит (коло діаметром 15 см), потрібно повторити стрільбу і при повторі попереднього результату відправити автомат (кулемет) до ремонтної майстерні.
6. Визначити положення середньої точки влучення (СТВ):
- за умови, що СТВ відхилилась від КТ (контрольна точка розташовується по вертикальній лінії вище від точки прицілювання при стрільбі з автомата на 13 см, із кулемета - 11 см) не більш ніж на 5 см у будь-якому напрямку, автомат (кулемет) приведено до нормального бою;
- за умови, що СТВ відхилилась від КТ більш ніж на 5 см, потрібно провести регулювання мушки і повторити стрільбу.
Мушку слід переміщати в той бік, в який при стрільбі відхилилась СТВ.
При переміщенні мушки вбік на 1 мм середня точка влучення при стрільбі на 100 м з автомата зміщується на 26 см, з кулемета - на 18 см.. Один повний оберт мушки переміщує СТВ по висоті при стрільбі на 100 м з автомата на 20 см, з кулемета - на 14 см.
Правильність переміщення мушки перевіряється повторною стрільбою.
Приведення автомата до нормального бою вважається завершеним, коли автомат як у відношенні купчастості бою, так і у відношенні положення середньої точки влучення задовольняє вимоги нормального бою.
Після приведення автомата до нормального бою стара риска на полозку мушки забивається, а замість неї набивається нова.
Результати стрільби заносяться в картку якісного стану автомата (до формуляра).
Після перевірки бою кулемета одиночними пострілами, проводиться перевірка бою автоматичним вогнем.
Для цього кулеметник робить автоматичним вогнем 2-3 черги, використовуючи 8 патронів, прицілюючись під середину нижнього краю мішені та уточнюючи наведення кулемета після кожної черги.
Бій кулемета визнається нормальним, якщо не менше шести пробоїн вміщаються в коло діаметром 20 см і СТВ при цьому відхиляється від КТ у будь-який бік не більш ніж на 5 см.
Якщо при автоматичній стрільбі СТВ відхилилась від КТ більш ніж на допустиму величину (5 см), після огляду кулемета і перевірки його установки на вогневій позиції стрільбу слід повторити. Купчастість стрільби з кулемета при автоматичній стрільбі залежить не лише від стану кулемета, але й від стріляючого. Тому в разі сумніву щодо незадовільної купчастості бою стрільбу слід повторити із залученням більш досвідченого кулеметника.
Кулемет, бій якого під час перевірки автоматичним вогнем виявиться ненормальним, приводиться до нормального бою автоматичним вогнем.
Якщо в результаті повторної стрільби СТВ все ж відхилилась більш ніж на допустиму величину, то необхідно змінити положення мушки так, як вказувалося раніше. Після зміни положення мушки стрільба повторюється.
Якщо кулемет не вдається привести до нормального бою автоматичним вогнем, то він відправляється до ремонтної майстерні для огляду та ремонту.
Приведення кулемета до нормального бою вважається завершеним, якщо кулемет як у відношенні купчастості, так і у відношенні положення середньої точки влучення задовольняє вимоги нормального бою.
Після приведення кулемета до нормального бою стара риска на полозку мушки забивається, а замість неї набивається нова.
Результати стрільби заносяться в картку якісного стану кулемета (до формуляра).
Контрольні запитання:
1. З якою метою проводиться перевірка бою зброї?
2. Порядок знаходження середньої точки влучення за трьома, чотирма пробоїнами та при автоматичній стрільбі.
3. В який бік слід переміщати мушку для виправлення бою зброї?
4. Порядок перевірки бою автомата.
5. Порядок перевірки бою ручного кулемета.
6. Порядок приведення до нормального бою автомата.
7. Порядок приведення до нормального бою ручного кулемета.
Коротко підвести підсумки по п'ятому питанню.
Підведення підсумків заняття
Висновки: Знання матеріальної частини стрілецької зброї та заходів безпеки і порядку поводження забезпечує безпеку військовослужбовців.
Вдосконалення навичок у поводженні зі зброєю досягається в повсякденній діяльності (при догляді за зброєю, при проведенні тренувань, при підготовці до заступання на варту та після зміни з варти, під час занять зі зброєю з інших дисциплін).
Своєчасний догляд і правильне збереження автомата (кулемета) продовжує термін їх служби і дозволяє їм бути надійною і безвідмовною зброєю в складних умовах сучасного бою.
Зброя, яка знаходиться в підрозділі, повинна бути завжди приведена до нормального бою. Лише приведена до нормального бою зброя може забезпечити виконання вогневих завдань.
1. Перевірити наявність зброї.
2. Дати оцінку проведеного заняття, відмітити, позитивні та негативні сторони в підготовці студентів до заняття та при його проведенні, назвати кращих студентів та тих, яким необхідно попрацювати над навчальним матеріалом.
3. Оголосити оцінки та виставити їх до журналу обліку навчальних занять.
4. Оголосити тему наступного заняття. Тема 1.3.2. Матеріальна частина стрілецької зброї.
Заняття 3. Будова пістолета Макарова.
5. Дати завдання на самостійну роботу:
Фрунт Р. М. Стрілецька зброя та вогнева підготовка : навч. посіб. - Х. : ХУПС, 2011, стор. 65-75, 138-144, 155.
Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова и 5,45-мм ручному пулемету Калашникова. - М.: Воениздат, 1976 ст. ст. 32-95.
6. Відповісти на запитання.
Розробив:
викладач кафедри загальновійськової
та гуманітарної підготовки
працівник ЗСУ____________ Р.М.ФРУНТ
Методична розробка обговорена і ухвалена
на засіданні кафедри загальновійськової
та гуманітарної підготовки
Протокол №____ від ___ ___ 2012
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
458
Размер файла
332 Кб
Теги
ak74
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа