close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Титулки3424

код для вставкиСкачать
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА
Навчально-науковий інститут інфокомунікацій та програмної інженерії
Кафедра технічної електродинаміки та систем радіозв'язку Пояснювальна записка
до магістерської роботи
магістра на тему ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯ В БЛИЖНІЙ ЗОНІ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ АНТЕНИ Виконав: студент 6 курсу, групи ТЕ-6.1.01м спеціальності
8.05090303 Технології та засоби телекомунікацій
_________________________Банних П.С.______________
Керівник ___________Проценко М.Б.____________
Рецензент __________Бондаренко О.В.__________
Одеса - 2014 р.
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА
Навчально-науковий інститут інфокомунікацій та програмної інженерії_____________
Кафедра ______ технічної електродинаміки та систем радіозв'язку_____________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень __магістр________________________________________________
Напрям підготовки ______________________________________________________
Спеціальність _____8.05090303 Технології та засоби телекомунікацій_________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедрою ТЕД та СРЗ
д.т.н., проф._
____________________М.Б. Проценко
" " _ 2013 року
З А В Д А Н Н Я
НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
________________________________Банних Павлу Сергійовичу_________________________________
1. Тема роботи______Дослідження поля в ближній зоні передавальної антени_______ ______________________________________________________________________
керівник роботи_______Проценко Михайло Борисович,_д.т.н., проф._________________
затверджені наказом вищого навчального закладу від 11.04.2013 р. № 01-08-124
2. Строк подання студентом роботи _________________16.01.2014_________________________
3. Вихідні дані до роботи ________________________________________________
__1) Роботи зарубіжних, російських та українських фахівців в області ближньої__ зони антени.__________________________________________________________________________________ __2) Параметри досліджуваної антени.____________________________________________________ __3)Програма FEKO v. 6.3___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки ______________________________
__1) Основні відомості про ближню зону передавальної антени_______________________ __2) Дослідження ближньої зони___________________________________________________________ __3) Моделювання ближньої зони антени за допомогою програми FEKO v. 6.3____ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) Слайд 1 - Зони, що оточують антену______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ Слайд 2 - Відношення амплітуд реактивного та активного полів у різних зонах____ __________________________________________________________________________________Слайд 3 - Параметри модельованої антени________________________________________________
__________________________________________________________________________________ Слайд 4 - Залежність ближньої зони від частоти_________________________________________ __________________________________________________________________________________
Слайд 5 - Залежність ближньої зони від фази____________________________________________ __________________________________________________________________________________
6. Дата видачі завдання _____________________21.11. 2012 __________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№
з/пНазва етапів магістерської роботиСтрок виконання етапів роботиПримітка1Вступ15.04.2013- 22.04.20132Основні відомості про ближню зону передавальної антени23.04.2013- 31.05.20133Дослідження ближньої зони02.09.2013- 15.10.20134Моделювання ближньої зони антени за допомогою програми FEKO v. 6.316.10.2013- 04.12.20135Висновки та рекомендації05.12.2013- 12.12.20136Перелік посилань13.12.2013- 19.12.20137Додаток А. Перелік копій демонстраційного матеріалу20.12.2013- 27.12.2013
Студент _____________ ____Банних П.С.____
( підпис ) Керівник роботи _____________ ____Проценко М.Б._____
( підпис ) 
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
158
Размер файла
52 Кб
Теги
титулки3424
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа