close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

010! - Глава 3

код для вставкиСкачать
3 ПРОЕКТУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБОТ
При проектуванні курсу лабораторних робіт передусім потрібно вирішити які навички студенти повинні отримати після його виконання і які знання вони повинні отримати. Щоб зрозуміти суть комплексного захисту периметра і системи відеоспостереження потрібно буде вивчити кожен елемент окремо. У лабораторних роботах я розглянув загрози периметра, моделі по їх запобіганню, способи виявлення порушників і створення комплексних заходів по охороні території, основні характеристики і елементи систем відеоспостереження з передачею даних.
Курс лабораторних робіт розрахований на розуміння основних елементів охорони периметра і відеоспостереження, який складається з 11 лабораторних робіт за темами: основи виявлення порушника; вивчення території відносно місцевості; модель загроз; модель порушника; способи виявлення порушника; створення комплексних інженерно-технічних засобів фізичного захисту; основні поняття в області систем відеоспостереження; освітлення в система відеоспостереження; об'єктив і оптика в системах відеоспостереження; аналогова і цифрова передача сигналів; розробка системи відеоспостереження.
3.1 Лабораторна робота 1 "Основи виявлення порушника"
Мета лабораторної роботи : вивчити і зрозуміти основи виявлення порушника Суть цією лабораторною полягає у вивченні основних аспектів охорони периметра для спрощення подальшого розуміння курсу і виконання індивідуальних завдань.
План лабораторної роботи :
1. Вивчити і розібрати загрози периметра розібравши їх на елементарні групи;
2. Розібратися з такими поняттями як периметр, порушник, несанкціоноване проникнення, комплекс інженерно-технічних засобів фізичного захисту, системи охоронної сигналізації, рубіж охороною сигналізації. Усі дані внести до протоколу лабораторної роботи.
3.2 Лабораторна робота 2 "Вивчення території відносно місцевості"
Мета лабораторної роботи : ознайомитися і вивчити основні характеристики територію для якої вимагається розробити КИТСФЗ
Для застосування яких-небудь заходів по захисту інформації слід вивчити місцевість, виявити характеристики і особливості. До таких параметрів можна віднести водний ландшафт, гори, ліси, шляхи руху співробітників і відвідувачів, КПП і багато що інше. Суть полягає в тому, що залежно від характеристик загрози незаконно проникнення матиму різний характер. Тому першим кроком при побудову КИТСФЗ потрібно детальний огляд території.
План лабораторної роботи :
1. Пройти на територію, для який буде розроблений система захисту периметра і ознайомитися з її особливостями. У разі відсутності площі, є можливість скористатися планами зображеними в доповненні;
2. Виділивши особливості охарактеризуйте їх;
3. Складіть план, на якому буде зображена територія, що вивчається, і шляхи руху співробітників з відвідувачами.
3.3 Лабораторна робота 3 "Модель загроз"
Мета лабораторної роботи: вивчити і розробити модель загроз.
Одній з основних завданням захисту периметра являється встановлення усіх можливих загроз згідно усіх особливостей території. Загроза - це сукупність умов і чинників, що створюють можливість нанесення збитку охоронюваному об'єкту.
З визначення загрози видно, що це сукупність умов і чинників, що створюють можливість нанесення збитку охоронюваному об'єкту. Усі загрози можливо розділити на внутрішні і зовнішні. Де у свою чергу вони розділяються на штучні і природні.
Внутрішні - це загрози, джерела реалізації яких знаходяться усередині зони, що охороняється, а зовнішні - загрози, джерело реалізації яких знаходиться за межами зони, що охороняється. Штучні - загрози, походження котрі пов'язане з діяльністю людини (антропогенні), а природні - загрози, походження яких не пов'язане з діяльністю людини, а повністю визначається природними явищами.
Усі шляхи реалізації загроз можливо розділити на:
* реалізація загроз без проникнення на територію, що охороняється;
* реалізація загроз за допомогою проникнення на територію, що охороняється.
У свою чергу способи реалізації загроз визначаються видами дії на об'єкт, що охороняється, з метою спричинення йому збитку. Найбільш характерні з них:
* нанесення збитку за допомогою дії вражаючих чинників вибуху;
* нанесення збитку за допомогою дії пожежі;
* нанесення збитку за допомогою крадіжки матеріальних цінностей і інформації;
* нанесення збитку за допомогою виведення із ладу технічних систем інженерної інфраструктури.
Розглянувши класифікацію загроз створюється модель загроз. Модель загроз - це детальне опрацювання усієї сукупності шляхів і способів реалізації загроз об'єкту, що охороняється. Моделі розробляються з метою:
* визначення загроз безпеки того, що охороняється об'єкту;
* планування заходів по відображенню загроз;
* обґрунтуванню вибирання засобів захисту об'єкту, що охороняється.
План лабораторної роботи :
1. Виділіть усі можливі загрози і класифікуйте їх;
2. Виходячи з усіх можливих особливостей території і загроз складемо модель загроз;
3. Складіть план, на якому буде зображена територія, що вивчається, і загрози проникнення.
3.4 Лабораторна робота 4 "Модель порушника"
Мета лабораторної роботи: ознайомиться і скласти модель порушника
З приведеної моделі загроз видно, що основним призначенням СЗП є виключення проникнення порушника на територію, що охороняється, і, як наслідок, запобігання його дії на охороняємому об'єкті з метою нанесення збитку. У свою чергу, СЗП визначаються характеристиками моделі порушника.
Отже, для визначення необхідного рівня захищеності периметра об'єкту (його здібності протистояти діям порушника) необхідно формування моделі порушника, на здібності і можливості якого повинна орієнтуватися створювана СЗП.
Модель порушника - це сукупність кількісних (вага, швидкість переміщення, ріст і так далі) і якісних (цілі і способи дії, міра обізнаності і підготовленості і тому подібне) характери-стик порушника, з урахуванням яких визначаються вимоги до комплексу інженерно-технічних засобів охорони і/або його складовим частинам. Чи іншими словами це детальне опрацювання усієї сукупності характеристик порушника, а також способів його проникнення на об'єкт, що охороняється. Під моделлю порушника розуміється описова характеристика, що відбиває його можливий моральний вигляд, рівень фізичної підготовленості, знань, навченій і оснащеності, які дають можливість оцінити міру його здатності і зацікавленості в подоланні рубежів охорони, з одного боку, а з іншого - визначити можливі способи, якими він це робитиме. Як правило, існує безліч типових моделей порушника для різних категорій осіб і видів загроз. Проте можна виділити декілька типових порушників, таких як:
* випадковий порушник;
* порушник-дилетант;
* підготовлений порушник;
* порушник з професійними знаннями в області охоронної сигналізації;
* професійна злочинна організація.
План лабораторної роботи :
1. Розписати загрози проникнення на територію;
2. Розписати дії різних порушників згідно з вашим периметром;
3. Зображувати план, на якому буде зображена територія, що вивчається, і шляхи можливої дії порушника.
3.5 Лабораторна робота 5 "Способи виявлення порушника"
Мета лабораторної роботи: вивчити можливі шляхи проникнення і способи виявлення порушника.
Канал проникнення порушника на охороняємому об'єкті - шлях подолання порушником рубіжей охорони при його русі до об'єкту захисту з метою реалізації загроз.
Вид і кількість каналів проникнення порушника на об'єкт, що охороняється, є випадковими величинами, залежними від багатьох чинників, основними з яких можуть бути:
* характеристики об'єкту, що охороняється;
* розташування об'єкту, що охороняється;
* модель загроз;
* модель порушника.
Усі ці чинники слід розглядати комплексно з метою аналізу і виявлення найбільш ймовірних каналів проникнення.
Одночасно проводиться аналіз уразливості об'єкту, що охороняється. Основною метою проведення аналізу уразливості є визначення внутрішніх і зовнішніх загроз, і вірогідних способів їх здійснення, а також виявлення вразливих місць охоронюваного об'єкту.
Розглянемо можливі канали проникнення. Їх вид і кількість крім усього іншого будуть залежати ще і від виду проникнення.
Проникнення може бути:
* прихованим, коли порушник намагається пройти рубіж охорони об'єкту непоміченим;
* вторгнення, коли порушник не намагається пройти рубіж охорони об'єкту непоміченим.
Існує чотири основні види проникнення порушника на об'єкт, що охороняється :
* "перетин" рубежу : біг, ходьба, повільний крок, повзучи, стрибком, перекатом;
* "перелаз" через загородження (з допомогою і без допомоги підручних засобів);
* "пролаз" крізь загородження шляхом деформування або руйнування полотна;
* "підкоп" під загородження.
Способи виявлення порушника визначаються в основному, виходячи з усієї сукупності інформаційних ознак проникнення порушника. Ознаки проникнення порушника, відбиваючі обурення, вироблювані їм в зовнішньому середовищі при подоланні СЗП, залежать від властивостей порушника як матеріального об'єкту. Властивості порушника визначаються з моделі порушника і повністю можуть бути описані його характеристиками.
У свою чергу, властивості порушника значно залежать від використання порушником технічних засобів, вживаних їм при проникненні на об'єкт, що охороняється. Технічні засоби, як правило, розширюють можливості порушника по подоланню СЗП, надають йому нові властивості, але і в той же час їх функціонування може служити додатковими ознаками проникнення. Крім того, використання технічних засобів підвищує вартість реалізації загроз.
Отже, можна перерахувати основні засоби виявлення порушника по створюваних їм в процесі проникнення обуреннях навколишнього середовища:
* виявлення порушника по фіксації питомого тиску на грунт;
* виявлення порушника по фіксації сейсмічних коливань грунту;
* виявлення порушника по фіксації порушень цілісності грунту;
* виявлення порушника по фіксації акустичних коливань загородження при його подолання;
* виявлення порушника по фіксації коливань загородження;
* виявлення порушника по фіксації змін електричних і магнітних характеристик простору;
* виявлення порушника по фіксації ІЧ-випромінювання людини;
* виявлення порушника по зафіксованих за допомогою СТН формам, розмірам і параметрам руху об'єкту спостереження;
* виявлення порушника по фіксації НВЧ - сигналу, відбитого від порушника і спотвореного ним;
* виявлення порушника по фіксації факту переривання променя ІЧ-випромінювача
* виявлення порушника по фіксації ультразвукових імпульсів, відбитих від порушника;
* виявлення порушника по фіксації оптичних імпульсів, відбитих від порушника;
* виявлення порушника по фіксації його механічної дії на приховані предмети;
* фіксація ознак роботи технічних засобів (акустичне і електромагнітне випромінювання).
План лабораторної роботи :
1. Розглянути вірогідні канали проникнення;
2. Застосувати до периметра способи виявлення порушника.
3.6 Лабораторна робота 6 "Розробка КІТЗФЗ"
Мета лабораторної роботи: розробка і складання КІТЗФЗ
Комплекс інженерно-технічних засобів фізичної захисту (КІТЗФЗ) призначений для інженерно-технічного забезпечення досягнення мети і рішення завдань СФЗ.
Комплекс ІТЗФЗ вирішує завдання:
* забезпечення оперативного і безперервного управління в СФЗ;
* забезпечення встановленого режиму доступу персоналу;
* утруднення дій порушників при спробах несанкціонованого доступу в зони, що охороняються, будівлі, споруди, приміщення;
* видачі сигналів на пункти управління СФЗ про спроби і факти здійснення несанкціонованих дій;
* визначення на периметрі захищеної зони напряму руху порушника (на об'єкт, з об'єкту), часу і місця несанкціонованого доступу;
* створення силам охорони сприятливих умов по виконанню службово-бойових завдань і полегшення дій резервних груп караулів по затриманню порушників;
* дистанційного спостереження за периметрами охоронюваних зон, будівлями, що охороняються, приміщеннями, спорудами і оцінка обстановки;
* забезпечення маневру силами і засобами при несенні служби караулами;
* позначення меж тих, що охороняються і контрольованих зон;
* реєстрації сигналів від ТЗФЗ, розпоряджень і команд, що віддаються органами управління і доповідей персоналу СФЗ;
* захисту персоналу СФЗ при несенні чергування на пунктах управління, КПП, постах караулів і виконанні завдань по припиненню несанкціонованих дій і затриманню осіб, причетних до їх здійснення.
До складу комплексу ІТЗФЗ в якості складових частин входять:
* інженерні засоби фізичного захисту;
* комплекс технічних засобів фізичного захисту (ТЗФЗ).
Інженерні засоби фізичного захисту призначені для:
* підвищення ефективності СФЗ
* створення необхідних умов персоналу охорони для виконання поставлених завдань.
Система захисту периметрів функціонально складається з фізичних бар'єрів, розміщених на периметрі і оснащених елементами системи охоронної сигналізації периметра. Конструктивно система представлена у вигляді сукупності зовнішніх рубежів охорони.
План лабораторної роботи:
1. Представити варіант способів виявлення порушника для вашої території;
2. Ознайомиться з поняттям "Рубіж" і розбити систему охорони периметра на рубежі;
3. Скласти КІТЗФЗ;
4. Зображувати план, на якому буде зображена територія, що вивчається, і комплексна інженерно-технічна система фізичного захисту.
3.7 Лабораторна робота 7 "Основні поняття в галузі систем відеоспостереження"
Мета лабораторної роботи: вивчити і зрозуміти основні поняття в області систем відеоспостереження.
Суть цією лабораторною полягає у вивченні основних аспектів систем відеоспостереження для спрощення подальшого розуміння курсу і виконання індивідуальних завдань.
План лабораторної роботи:
1. Зрозуміти і розібрати що таке відеоспостереження і що входить в систему відеоспостереження;
2. Привести і ознайомитися з рядом основних характеристик по яких можливо класифікувати системи відеоспостереження;
3. Привести і ознайомитися з такими поняттями як, камера, об'єктив, комутатори, квадратори, мультиплексори, передача даних і сцена.
3.8 Лабораторна робота 8 "Освітлення в система відеоспостереження"
Мета лабораторної роботи: ознайомитися і розібрати з характеристикою "освітлення" і з її застосування згідно місцевості
Освітлення сцени безпосередньо впливає на результати будь-якої системи відеоспостереження, як монохромної так і кольорової. Залежно від того в яких умовах працюють камери - в приміщенні або на вулиці, в денний або нічний час - кількість присутнього в сцені світла і його спектральне розташування необхідно враховувати, оцінювати і зіставляти з характеристиками чутливості камер, передбачуваних до використання на об'єкті. Деякі камери при яскравому сонячному світлі можуть вимагати застосування об'єктиву з автоматичним регулюванням діафрагми або електронного затвора. При ведення спостереження в нічних умовах рівень освітлення і характеристики джерел світла мають бути проаналізовані і зіставлені з показниками чутливості усіх вживаних ніччю камер.
План лабораторної роботи:
1. Ознайомитися з поняттям "освітлення", привести основні характеристики і на які типи можна підрозділити;
2. Ознайомитися і вивчити природне освітлення;
3. Ознайомитися і вивчити штучне освітлення;
4. Вивчити чинники, які виникають при проектуванні систем освітлення.
3.9 Лабораторна робота 9 "Об'єктив і оптика в системах відеоспостереження"
Мета лабораторної роботи: ознайомитися і вивчити об'єктиви з оптикою в системах відеоспостереження Об'єктиви камери збирають промені світла, відбиті сценою, і фокусує їх на світлочутливому елементі камери. Вибір відповідного об'єктиву украй важливий, оскільки від нього залежить кількість світла, що потрапляє на матрицю, розміри захоплюваної в кадр сцени і якість зображення, що пред'являється операторові. Розуміння того, які характеристики має об'єктиви, і дотримання усіх чинників що впливають на устаткування дозволить спростити завдання проектування систем і гарантувати оптимальну роботу устаткування.
План лабораторних робіт:
1. Вивчити і зрозуміти принцип роботи об'єктивів;
2. Застосовуючи формули згідно свого варіанту розрахувати кут поля зору;
3. Застосовуючи формули згідно свого варіанту розрахувати розмір сцени;
4. Розібрати з поняттями такі як глибина різкості, діафрагма, автофокусування, варіфокальние об'єктиви, зум-об'єктив і об'єктиви спеціального призначення.
3.10 Лабораторна робота 10 "Аналогова і цифрова передача сигналів"
Мета лабораторної роботи: вивчити основи передачі даних Відеосигнали прикладного і мовного телебачення передаються від камер до моніторів за допомогою дротяних і безпровідних каналів зв'язку. Залежно від конкретної системи по тих же самих каналах передаються і сигнали управління, а також сигнали обміну повідомленнями і звукова інформація. Актуальність аналогової передачі сигналів все ще зберігається завдяки значному об'єму технічних коштів, що залишаються в експлуатації в охоронній галузі. Найчастіше зустрічається передача відеоінформації по коаксіальному кабелю.
Індустрія відеоспостереження зараз знаходиться в процесі переходу від замкнутих систем (CCTV) до відкритих (OCTV), де в майбутньому буде реалізована ідея автоматизованого відеоспостереження. Ця міграція нерозривно пов'язана з розвитком цифрових систем відеоспостереження і комп'ютерних мереж. "Цифра" вже встигла стати найбільш поширеним і економічно виправданим рішенням як для нових систем, так і для тих, що знаходяться в експлуатації. Відкритість систем дозволяє безлічі операторів здійснювати одночасний доступ до зображень, трансльованих з будь-якої кількості об'єктів, що охороняються, по цифрових мережах передачі даних. Автоматизація відеоспостереження досягається застосуванням інтелектуальних камер, здатних до самонавчання, а так само до програмного і апаратного забезпечення, здатні самостійно приймати рішення, ґрунтуючись на параметрах ситуації і накопиченому досвіді.
План лабораторної роботи :
1. Вивчити можливі шляхи передачі інформації.
2. Згідно варіантів розглянути і вивчити аналоговий і цифровий канал передачі даних.
3.11 Лабораторна робота 11 "Розробка системи відеоспостереження"
Мета лабораторної роботи: розробити систему відеоспостереження.
Забезпечення безпеки - ось що об'єднує усі науково-технічні відомості в єдине ціле. З усіх засобів забезпечення безпеки відеоспостереження отримало таке широке поширення завдяки своїй відносно невисокій вартості. Але щоб система працювала ефективно, її необхідно правильно спроектувати і належним чином експлуатувати. Завершальна лабораторна робота націлена на розгляд апаратних засобів, різновидів побудови систем відеоспостереження і специфікації місцевості.
План лабораторної роботи:
1. Ознайомитися з представленим планом приміщення згідно варіанту за списком для якого буде розроблена система відеоспостереження;
2. Представити структурну схему системи відеоспостереження;
3. Привести специфікацію на систему відеоспостереження;
4. Зображувати графічно розташування системи відеоспостереження.
3.12 Висновки
У цій главі були розглянуті лабораторні роботи в області захисту периметра і систем відеоспостереження. Головним завданням було добитися розгляду систем захисту периметра і відеоспостереження в повному об'ємі. У області захисту периметра було розглянуто вплив всіляких загроз, моделі порушника і загроз, рубежі і складання КИТСФЗ. А у напрямі відеоспостереження було торкнулися освітлення, об'єктиви і оптика, передача даних і проектування комплексної системи відеоспостереження.
97
Документ
Категория
Разное
Просмотров
32
Размер файла
34 Кб
Теги
глава, 010
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа