close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Школа педмайстерності

код для вставкиСкачать
ШКОЛА педагогічної майстерності Чупріянової О.М., учителя-методиста вищої кваліфікаційної категорії, учителя початкових класів ЗОШ №2
Формування компетентності
«уміння вчитися» в учнів
початкової школи
Школа хоч трохи має бути
попереду розвитку
суспільства і
показувати
шлях людству у часі
й просторі
О.Захаренко
НАВЧИТИ:
організовувати свою діяльність
пояснювати явища дійсності
орієнтуватися в світі соціальних,
моральних та естетичних цінностей
вирішувати проблеми, пов’язані з
виконанням людиною певної соціальної ролі
СФОРМУВАТИ ключові компетентності
ПІДГОТУВАТИ до професійоного вибору
уміння вчитися (навчальна);
громадянська;
загальнокультурна;
компетентність з
інформаційно-комунікаційних
технологій;
соціальна;
підприємницька;
здоров`язбережувальна
Знання
Діяльність
Творчість
Я знаю, як це зробити…
Я вмію це робити…
Я можу… Я роблю…
Я створюю… Я придумую…
Я змінюю… Я знаходжу …
ЕмоційноЯ прагну до… Я хочу досягти…
ціннісна сфера Я дуже ціную… Я схвалюю…
Я відчуваю, що мені потрібно…
• мотиваційна (ставлення і прагнення до навчання);
• змістова (нові знання, уміння, навички, цінності);
• діяльнісна (способи організації виконання
навчальної діяльності);
• контрольно-оцінювальна (самоперевірка,
самоконтроль, самооцінювання);
• рефлексивно-корекційна (самопізнання і
самоусвідомлення своїх пізнавальних можливостей).
(За О.Савченко)
«Знання – це скарб,
а вміння вчитись –
ключ до нього»
учителя-методиста вищої кваліфікаційної
категорії, учителя початкових класів ЗОШ №2
Робота над проблемою:
«Розвиток інтелектуальних
і практичних умінь
молодшого школяра через
проектну діяльність»
Провідні ідеї:
- урок має бути цікавим, з
необхідним дидактичним
матеріалом;
- виклад матеріалу доступний;
- пошук істини;
- розвиток здібностей;
- використання інтерактивних
технологій,
- розвиток зв’язного мовлення.
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
•Проект (від лат. «кинутий вперед») 1) план, задум,
2) розроблений план, сукупність документів
(розрахунків, креслень) для створення якоїнебудь споруди або виробів
ПРОЕКТ
Проблема проекту
Мета проекту
Завдання проекту
Методи та засоби
планування
Результат
«Чому?»
Актуальність проблеми
(це важливо для мене особисто)
мотивація
«Навіщо?»
Цілепокладання
(ми робимо проект)
«Що?»
(для цього ми робимо)
Постановка завдань
«Як?»
(ми це можемо робити)
Вибір способів та
методів,
«Що вийшло?»
(яке рішення проблеми)
Очікуваний результат
ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ
УЧИТЕЛЬ
УЧНІ
І етап – занурення в проект
Формулює:
1) проблему проекта;
2) сюжетну ситуацію;
3) мету і завдання.
Здійснюють:
1) особистісне привласнення проекту;
2) вживання в ситуацію;
3) прийняття та уточнення мети і завдань
ІІ етап – організація діяльності
Організує діятельність – пропонує:
4) організовати групи;
5) розподілити ролі в групах;
6) спланувати діяльність по
вирішенню завдань проекту;
7) можливі форми презентації
результатів.
Здійснюють:
4) об’єднання в групи;
5) розподіл ролей в групі;
6) планування роботи;
7) вибір форми та засобів
8) презентація передбачуваних
результатів.
ІІІ етап – практична діяльність
Не бере участь, але:
8) консультує учнів;
9) ненав'язливо контролює;
10) дає нові знання за
необхідністю;
11) репетирує з учнями
презентацію результатів.
Працюють самостійно:
8) кожен у відповідності зі своїм
амплуа і спільно;
9) консультуються за необхідністю;
10) «добувають» необхідні знання;
11) готовлять презентацію
ІV етап - презентація
Приймає звіт:
12) узагальнює та підсумовує
отримані результати;
13) підводе підсумки;
14) оцінює вміння: спілкуватися,
слухати, обгрунтовувати свою
думку, толерантність.
15) акцентує увагу на
результативності,
виховному моменті
Демонструють:
12) розуміння проблеми, мети і завдань
13) вміння планувати та виконувати
роботу;
14) знайдений спосіб розв’язання
проблеми;
15) взаємооцінка діяльності
Види проектів
за домінуючим видом діяльності:
•
•
•
•
•
•
Дослідницький
Пошуковий
Творчий
Ігровий (рольовий)
Інформаційний
Практико-орієнтований
ВИДИ ПРОЕКТІВ
за кількістю учасників проекту:
особистісні
парні
групові
колективні
за тривалістю проведення:
короткотривалі
середньої тривалості
довготривалі
ЗА і ПРОТИ методу проектів
Плюси проектної діяльності:
+ Навички самоосвіти і самоконтролю;
+ Моделюється реальна технологічний
ланцюжок: завдання-результат;
+ Навички групової діяльності;
+ Індивідуальний підхід;
+ Інтерес до пізнавальної діяльності
Мінуси проектної діяльності:
- Зростає навантаження на вчителя;
- Учень потрапляє в стресову ситуацію
(переоцінка можливостей, технічні накладки);
- Психологічні комунікативні проблеми;
- Проблема суб'єктивної оцінки
Проект «Осінь-чарівниця»
Проект «Ластівки»
Проект
«Людина починається з добра»
«Попс-формула»
П – позиція (в чому
я вважаю, що…
заключається точка зору)
О – обгрунтування
(аргументи в підтримку
позиції)
…тому, що…
П – приклад (факти, що
…наприклад…
ілюструють доводи)
С – висновки
…отже…
Автор
Методист
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
164
Размер файла
2 564 Кб
Теги
початкова школа, проект, школа, школа педмастерства, проектна технологія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа